Comisia de Adjudecare a Disputelor !!!

verifica executarea contractului va continua… Comisia de Adjudecare a Disputelor (denumit in continuare ”CAD”) reprezinta o modalitate de solutionare alternativa a litigiilor in afara sistemului judiciar al instantelor statale, de catre persoane independente si impartiale (denumite „adjudecatori” sau „membrii CAD”), avand ca finalitate pronuntarea unei decizii care cuprinde opinia adjudecatorilor care nu are forta executorie, dar pe care partile o pot executa voluntar, in vederea mentinerii relatiilor lor contractual. Nu exista dispozitii legale care sa reglementeze aceatra metoda de solutionare a disputelor. Cererea reclamantului Se va depune in scris impreuna cu toate inscrisurile de care acesta intelege sa se foloseasca Se va comunica atat catre CAD, cat si catre parat;

Etapa scrisa Pot fi incuviintate mai multe etape de comunicari scrise, premergatoare unei eventuale sedinte cu partile. Desi nu este obligatorie si poate fi schimbata de necesitatea administrariiunei expertize ori de audierea de martori, ordinea etapei scrise este urmatoarea:      cererea reclamantului, impreuna cu inscrisurile de care acesta intelege sa se foloseasca primul raspuns al paratului la cererea reclamantului,impreuna cu documentele de care intelege sa se foloseasca; replica reclamantului la raspunsul paratului; al doilea raspuns al paratului, de data aceasta la replica reclamantului; eventuale intrebari ale CAD - ului daca este cazul.

Suspendarea procedurii CAD-ul poate incuviinta chiar si o perioada de „suspendare” pentru impacare. Comunicarea in cadrul procedurii CAD-ul stabileste regulile de urmat in materie de comunicare, neexistand o constrangere legala in acest sens. Se poate folosi chiar si posta electronica, respectiv e-mailul, prin aceasta metoda putand fi comunicata catre parti chiar si decizia CAD (insa daca partile solicita, decizia poate fi comunica si prin posta in varianta originala). Dreptul la aparare Pe parcursul procedurii, partile pot fi asistate de avocati si de specialisti in domeniul lucrarilor in litigiu, iar masurile procesuale nu pot fi luate fara consultarea, dupa caz, informarea partilor. Partile trebuie sa beneficieze de un tratament egal. Probatorii Deoarece caracteristica principala a acestei proceduri de solutionare este celeritatea, atata reclamantul cat si paratul trebuie sa depuna odata cu cererile lor toate documentele de care inteleg sa se foloseasca pentru a evita un nou termen in calendarul procedurii. In plus, se pot administra acele probe convenite de parti sau de CAD. Sunt admisibile:  Inscrisuri – din cauza numarului mare de inscrisuri care se depun de regula intr-o astfel de procedura, partile trebuie sa le identifice foarte clar prin numerotare si intocmirea unui opis (varianta de numerotare si/sau identificare poate fi convenita de parti sau stabilita de CAD). Inscrisurile pot consta atat in documente contractuale, cat si in fotografii, declaratii de martori, raporturi tehnice, doctrina, jurisprudenta si avand in vedere specializarea tehnica a CAD extrase din legislatia aplicabil. Interogatoriul

existand doua variante: fie CAD incuviinteaza ca partile sa depuna. procedura CAD nu presupune in mod necesar prezenta partilor in fata CAD si formularea de cereri si concluzii orale. semnate de catre acestia. se vor solicita partilor propuneri in legatura cu numarul de zile ce ar trebui alocat sedintei si datele se vor fixa in calendarul procedurii si in functie de disponibilitatea partilor. doar sub semnatura privata. partea adversa poate solicita ca martorii sa fie prezenti in sedinta pentru a putea sa le adreseze la randul sau intrebari. In decizia ce o va pronunta. o noua vizita la amplasament poate sa nu mai fie inclusa in calendarul procedurii. CAD decide daca partile urmeaza sa mai depuna anumite probatorii . nepermitand ca in sala sa se afle „observatori”. CAD poate transmite partilor cel putin cu o zi inainte. pentru ca declaratia acestuia sa fie asimilata unui punct de vedere dat de un expert si nu de catre un martor al situatiei de fapt. guvernata de principiul oralitatii. CAD-ul poate aprecia ca inscrisurile si probele administrate sunt suficiente. CAD are obligatia de a respecta egalitatea de tratament a partilor. astfel ca nu mai este necesara o intalnire cu partile. Sedinta de judecata Spre deosebire de procedura in fata instantei de judecata.). CAD poate decide sa organizeze o sedinta de judecata. de . precum si faptul ca respectiva persoana are calitate de expert. CAD va fixa un teremen pentru sedinta pentru a asigura dreptul la aparare si pentru a da ocazia partii solicitante de a-si prezenta punctul de vedere si oral. exista o anumita flexibilitate in administrarea probei. oferindu-le aceeasi perioada de timp pentru prezentare si aceleasi drepturi. fie membrii CAD desemneaza un expert. in situatia in care intervin elemente contradictorii in rapoartele de expertiza. timpul alocat pentru declaratiile martorilor si a intrebarilor pentru acestia. cu respectarea egalitatii de tratament. puterea de a decide numarul persoanelor care vor participa la sedinta. sau partile pot conveni aceasta. Cercetarea la fata locului – avand in vedere caracterul permanent al CAD si stransa legatura a adjudecatarului desemnat cu stadiul lucrarilor. etc. In situatia in care exista chestiuni asupra competentei CAD. Totodata. CAD poate sa solicite doar prezenta la sedinta a expertilor pentr a putea sa ceara lamuriri. partile pot pune in discutie aceste aspecte la inceputul sedintei. Daca este cazul. Sedinta poate debuta. Cat priveste agenda sedintei. Chiar daca numai una dintre parti solicita fixarea unei sedinte. CAD poate tine sedinta si in absenta uneia dintre parti. CAD are. atunci partile pot stabili toate aceste aspecte chiar la inceputul sedintei. In situatia in care se alege varianta ca martorii sa depuna in scris declaratiile.   Proba cu martori . informatii despre desfasurarea sedintei. In lipsa unei cereri exprese a partilor ca o sedinta sa aiba loc. putand solicita partilor sa transmita inainte numele si calitatea acestor persoane. stabilirea orelor de pauza. Ulterior sedintei de judecata.partile trebuie sa solicite inca de la inceputul procedurii aceasta proba. In alte imprejurari. CAD va trebui sa se pronutte si pe acest aspect. In situatia in care CAD nu transmite aceste informatii inainte de sedinta. in masura in care aceasta a primit instiintarea despre tinerea sedintei. cu o scurta sustinere a cazului din partea ambelor parti. (de exemplu ordinea prezentarii partilor. o data cu documentele/sau la o data ce se va stabili ulterior. dupa prezentarea membrilor fiecarei parti de catre persoana imputernicita sa prezinte cazul. in care ambele parti prezinta expertizele realizate de expertii numiti de acestea iar CAD numeste un expert numai cu privire la acele aspecte pe care expertii numiti de parti se contrazic. Partea care propune un expert trebuie sa indice calificarea si experienta. daca este cazul . precizand totodata si numarul de martori de care inteleg sa se foloseasca precum si sa indice numele acestora. Expertiza tehnica – si in administrarea acestei probe exista o anume flexibilitate a modului de numire al expertilor: fie fiecare parte prezinta o expertiza realizata de un expert numit de aceasta. fie martorii sa fie prezenti in sedinta (daca CAD apreciaza ca fiind necesara sedinta) si declaratia le va fi luata la momentul respectiv. de asemenea. declaratiile scrise ale martorilor. fie o metoda combinata. existand posibilitatea pentru CAD de a limita numarul acestora. timpul alocat fiecarei parti pentru prezentarea cazului.

Aceasta nu trebuie comunicata si CAD. decizia devina definitiva si obligatorie pentru parti. denumita Instiintarea de Nemultumire. Avantaje:  celeritatea. insa daca partea nu transmite Instiintarea de Nemultumire in termenul procedural. nu se va intocmi o minuta care sa consemneze partea dispozitiva a Deciziei CAD. Decizia CAD In privinta deciziei emise de CAD trebuie avute in vedere urmatoarele:  Spre deosebire de procedura instantelor de drept comun. identificarea proiectului si a contractului care cuprinde clauza de solutionare a litigiului prin CAD. CAD comunicand partilor motivul netransmiterii deciziei. eventuale chestiuni jurisdictionale. sau 28 de zile dupa momentul la care trebuia emisa Decizia CAD. Perioada de deliberare a CAD-ului Asa cum este stipulat in Sub-Clauza 20. atunci decizia CAD devine finala si obligatorie.4. Transmiterea Instiintarii de Nemultumire este necesara. decizia trebuie comunicata ambelor parti. oricare parte poate formula si transmite celeilalte parti. un sumar al disputei. daca . Termenul procedural este de 28 de zile de la primirea deciziei CAD. decizia CAD trebuie emisa in 84 de zile de la primirerea cererii reclamantului. Concluzii: Aceasta metoda alternativa de solutionare a disputelor prezinta o serie de avantaje si dezavantaje. in termen de 28 de zile de la data la care trebuia emisa decizia. ci pronuntarea are loc odata cu motivarea deciziei. de exemplu. urmatoarele mentiuni:          numele si calitatea partilor.4. decizia trebuie sa poarte mentiune expresa ca este emisa in teimeiul Sub-Clauzei 20.     In cuprinsul deciziei trebuie cuprinse. partile primind direct decizia motivata. Instiintarea de Nemultumire va cuprinde mentiunea expresa ca este intocmita in temeiul Sub-Clauzei 20. modalitatea de numire a CAD. descrierea probatoriului administrat. Daca nu se transmite nicio Instiintare de Nemultumire in cele 28 de zile. sau concluzii scrise. in situatia in care CAD nu emite nici o decizie in termenul contractual. aceasta trebuie sa transmita celeilalte parti o notificare in acest sens. si pronunta decizia sa motivata. o Instiintare de Nemultumire (SubClauza 20. .exemplu alte documente despre care s-a facut vorbire in timpul sedintei de judecata dar care. in scris. respectiv scrisoare de instiintare. sustinerile si apararile partilor. (in situatia in care aceasta nu s-a emis). decizia CAD si motivarea cu privire la toate cererile reclamantului si apararile paratului. din diverse motive nu au fost atasate pana in acel moment la dosar. precizand totodata obiectul disputei si motivul/motivele de nemultumire. adjudecatarul verifica inca o data dosarul cauzei. In etapa deliberarii.4). CAD poate intarzia emiterea si transmiterea deciziei catre parti. Instiintarea de Nemultumire In situatia in care una dintre parti nu este satisfacuta de decizia CAD. Arbitrajul nu este o cale de atac a deciziei CAD. deoarece numai in acest mod partea nemultumita de decizia CAD pastreaza ulterior deschisa calea arbitrajului. nu a fost platit onorariul catre CAD pana la emiterea deciziei. procedura urmata de CAD. inter alia.4 paragraful 4. partile fiind obligate sa o respecte.

   solutionarea este facuta de persoane desemnate de parti. asa cum a fost stabilit prin derogare de la Clauzele Generale. prin nedeterioarea iremediabila a relatiior dintre parti. . contractul poate continua. care pot avea specizalizare tehnica in domeniul obiectului contractului. In privinta dezavantajelor pot fi mentionate:   costul ridicat al procedurii. care incumba numai Beneficiarului. faptul ca decizia CAD nu se bucura de caracter executoriu. exsita o mare flexibilitate procedurala.