1

CONTRACTUL DE FRANCIZA
Consideratii introductive
Precizari prealabile: franciza reprezinta o tehnica moderna, de natura contractuala, prin care se realizeaza comercializarea produselor si serviciilor, bazata pe colaborarea dintre comercianti. Fabricantul unui produs ori prestatorul unui serviciu acorda unui comerciant dreptul de a fabrica produse ori a presta servicii, folosind marca, tehnologia si procedeele apartinand fabricantului/prestatorului. Fiecare parte urmareste isi urmareste scopul cu interes economic: fabricantul este degrevat de operatiunea de comercializare si se consacra productia si pefectionarea produsului, iar comerciantul beneficiind de contract, utilizand o marca deja existent ape piata, tehnologii de fabricatie si procedee apartinand unui fabricant care si-a dovedit valoarea efectiva in practica. Reglementare legala: franciza este reglementata prin O.G. nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, acte normative care au la baza codul deontologic European al francizei.

Notiunea si felurile francizei
Definitie: este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare permanenta intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar prin care o pesoana numita francizor acorda unui beneficiar dreptul de a exploata/dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu. Din definitie rezulta urmatoarele caracteristici: 1. un sistem de comercializare a produselor si serviciilor; 2. se bazeaza pe colaborarea continua intre comerciantii parteneri; 3. este o tehnica juridica de natura contractuala; 4. are ca scop crearea unui mecanism de multiplicare a unei afaceri de succes. Clasificare: dupa obiectul ei, franciza este de trei feluri: • fraciza industriala (de productie) – beneficiarul fabrica el insusi pe baza marcii si tehnologiei anumite produse; • franciza de distributie – beneficiarul vinde folosind marca francizorului anumite produse fabricate de francizor; • franciza de servicii – beneficiarul presteaza el insusi anumite servicii folosind marca si procedeele francizorului.

Reteaua de franciza
De cele mai multe ori vorbim de o retea de franciza, ansamblu de raporturi contractuale intre un francizor si mai multi beneficiari, in scopul promovarii unei

conditiile de modificare/prelungire/reziliere a contractului. Caractere juridice: 1. • redeventa. Este elementul indispensabil exploatarii eficiente de catre beneficiar a dreptului asupra marcii. • dreptul la asistenta tehnica si/sau comerciala asigurata de francizor. . 3. contract bilateral. 6. In contract trebuie sa se prevada concret modalitatile prin care francizorul transmite beneficiarului dreptul de a expliata marca. Notiunea si caracteristicele juridice ale contractului de franciza Notiune: contractul este definit in doctrina ca fiind acel contract prin care o parte numita francizor transmite beneficiarului dreptul de a exploata marca si/sau know-howul privind un produs sau serviciu precun si alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala in schimbul unui pret numit redeventa. drepturile si obligatiile partilor. Cuprinsul si forma contractului de franciza Cuprinsul contractului: cuprinde clauzele obisnuite dintr-un contract: partile. 5. Partile contractului: francizorul si beneficiarul. durata contractului. Obiectul contractului: obiectul se refera la: • dreptul de a exploata marca. contract comutativ. Francizorul este titularul care are asupra unei marci inregistrate sau know-how drepturi pe care trebuie sa le exercite pe intreaga durata a contractului. conditiile financiare. contract intuitu persone. Beneficiarul este partea indreptatita sa exploateze drepturile de proprietate intelectuala si/sau industriala privind produsul sau serviciul. contract cu executare succesiva. precum si pentru dezvoltarea productiei si distributiei unui produs sau serviciu. contract cu titlu oneros. unui produs sau serviciu. Francizorul este cel care are grija sa se pastreze reputatiea si identitatea retelei de franciza. • dreptul de a exploata know-how-ul si drepturile de proprietate intelectuala sau industriala. 2. contract consensual.2 tehnologii. Francizorul trebuie sa asigure beneficiarului o pregatire initiala si apoi o asistenta tehnica si/sau comerciala pe toata durata de valabilitate a contractului. 4.

contractul se incheie in forma scrisa (ad probationem). Clauzele de neconcurenta si confidentialitate: Prin clauza de neconcurenta. beneficiarul va negocia cu francizorul clauzele contractului. In aceste caz. Clauza de exclusivitate: clauza stabilita in favoarea beneficiarului. know-how-ul si alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala privind produsul sau serviciul care face obiectul contractului. In doctrina s-a explicat optiunea ca acest contract poate fi incheiat pe durata nedeterminata. Documentele publicitare trebuie sa fie obiective si verificabile. in sensul stabilirii cu exactitate a obligatiilor care le revin. Redeventa initiala este o taza pentru intrarea in reteaua de franciza. Pentru protejarea intereselor partilor. Raspunderea pentru neindeplinirea obligatiei este cea care rezulta din contract sau dispozitii legale ce . contractul in forma scrisa. este considerat incheiat.3 Clauze prinvind durata contractului: contractul trebuie sa prevada durata contractului iar aceasta perioada trebuie sa fie egala cel putin cu perioada de amortizare a investitiei. precum si pentru asistenta. Incheierea contractului de franciza Faza precontractuala: presupune realizarea de catre francizor a publicitatii care sa fie lipsita de ambiguitate si sa nu contina informatii eronate. altor persoana aceleasi drepturi pe care le-a transmis beneficiarului. francizorul nu poate transmite. Forma contractului: contractul fiind consensual poate fi incheiat prin simplul acord al partilor. In contract trebuie sa se prevada redeventa initiala si cele periodice. operand pe toata durata contractului si pentru perioade de timp mai mari sau mai mici dupa incetarea acestuia. intr-o anumita zona geografica. Redeventa: consta intr-o suma de bani datorata francizorului in schimbul de a exploata marca. Efectele contractului de franciza Efectele se produc in sarcina francizorului si a beneficiarului. beneficiarului i se interzice sa desfasoare un comert similar celui care face obiectul contractului de franciza. Ea trebui achitata la incheierea contractului. Redeventele periodice reprezita sumele de bani acghitate la termenele stabilite in contract. Prin clauza de confidentialitate este protejat know-how-ul impotriva divulgarii lui catre alte persoane. Negocierea si incheierea contractului: pe baza informatiilor primite. Prin realizarea acordului de vointa asupra tuturor clauzelor.

uneori si beneficiarii platesc publicitatea. Obligatiile francizorului: 1. 6. plata redeventei. . obligatia de a pastra secretul informatiilor primite de la francizor. obligatia de a contribui la mentinerea si dezvoltarea retelei de franciza. knowhow-ul ori alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala privind produsul sau serviciul. obligatia de a exploata marca si/sau know-how-ul privind produsul sau serviciul in conditiile stabilite in contract. • cesiunea drepturilor rezultate din contract (ordonanta prevede ca in contract vor fi precizate cu claritate conditiile in care va putea sa oepreze cesiunea. in spacial conditiile de desemnare a unui succesor). 2. rezilierea este sanctiunea care se aplica si in cazul acestui contract). obligatia de a-l aproviziona pe beneficiar. 3. obligatia de a transmite beneficiarului dreptul de a exploata marca. Orice incalcare a contractului de catre parti trebuie notificata in prealabil celeilalte parti. obligatia de nonconcurenta privind pe furnizor. 4. obligatia de a asigura beneficiarului asistenta tehnica si/sau comerciala. obligatia de a asigura publicitatea produsului sau serviciului. obligatia de a informa pe furnizor asupra desfasurarii afacerii. 4. 3. Obligatiile beneficiarului: 1. • rezilierea contractului (fiind un contract cu executare succesiva. Incetarea contractului • expirarea duratei contractului (intrucat contractul se incheie pe o durata determinata). 2.4 reglementeaza raspunderea in general. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful