Curs 1

1. Valoarea de piata este prin definitie: a) totdeauna pretul cel mai mare b) totdeauna pretul cel mai mic c) pretul cel mai probabil d) costul plus profitul 2. Valoarea pentru un anume investitor este: a) valoarea de piata b) valoarea asigurata c) valoarea de investitie d) valoarea intrinseca 3. Care tip de valoare se va folosi in cazul unui timp de vanzare limitat: a) valoarea de lichidare b) valoarea de utilizare c) valoarea afacerii d) valoarea de investitie 4. Care nu este o conditie fundamentala a valorii de piata: a) vanzatorul si cumparatorul sunt hotarati b) tranzactia este platita cash c) exista un timp rezonabil de raspuns la vanzare d) una din parti este bine informata 5. Pentru ca un obiect sa aiba valoare, trebuie sa existe: a) teren, forta de munca, material si organizare b) raritate, utilitate, cerere si putere efectiva de cumparare c) raritate, utilitate, cerere efectiva si transferabilitate d) raritate, utilitate, putere de cumparare si dorinta 6. Raritatea, utilitatea, puterea efectiva de cumparare si dorinta se refera la: a) factorii de productie b) caracteristicile economice ale valorii c) oferta si cerere d) cea mai buna utilizare 7. Substitutia este un principiu pentru: a) abordarea prin cost b) abordarea prin capitalizarea venitului c) abordarea prin comparatia vanzarilor d) toate cele trei abordari de mai sus 8. Care din urmatoarele ar putea fi un exemplu de forta economica: a) tendinta catre case mai mici b) o hotarare a primariei de interzicere a publicitatii exterioare c) un climat favorabil in oras d) o fabrica ce se redeschide 9. Care din urmatoarele ar putea fi un exemplu de forta sociala:

volumul lor in lei d) nivelul salariilor si volumul comertului cu amanuntul 15. La evaluarea unor constructii ce fac parte din patrimonial unei interprinderi.a) o rata de utilitate mai mare pentru o anumita zona b) rata dobanzii mai mica c) rata a divorturilor in crestere d) existenta unor inundatii repetate 10. Raritatea relative a unei proprietati inseamna: a) sa nu existe oferta b) oferta sa fie limitata fata de cerere c) sa nu existe cerere d) piata sa fie in scadere 17. utilizarea fortei economice b) evolutia preturilor. rata dobanzilor c) numarul de locuinte in constructive. Ce fel de forta este acest exemplu: a) sociala b) economica c) a mediului inconjurator d) Guvernamentala 11. Familiile sunt mult mai constiente in reciclarea ambalajelor. se foloseste: a) valoarea de piata b) valoarea de utilizare c) valoarea de investitie d) valoarea de asigurare 12. ce nu va intra in lichidare. Natura ocuparii fortei de munca dintr-o localitate poate influenta: a) planificarea urbanistica b) nivelul reglementarilor autoritatilor locale c) atragerea veniturilor din afara localitatii13. Cele mai importante situatii in care este necesara evaluarea proprietatilor sunt: a) finantarea proprietatii b) administrarea proprietatii c) transferul de proprietate sau al folosintei d) utilizarea proprietatiid) riscul asociat investitiilor in zona 16. Principiul contributiei inseamna: a) investitia facuta de chirias b) valoarea adaugata de o component a proprietatii c) valoarea modernizarilor ulterioare d) investitia adusa de antreprenor . Economia locala se analizeaza prin: a) evolutia si veniturile populatiei. Investigarea tranzactiilor de pe piata se face prin: a) informatii colectate de la cumparatori si vanzatori b) analiza datelor statistice c) informatii de la consultant imobiliari d) informatii de la comentatorii de specialitate ai presei 14.

cea mai ieftina are cea mai mare cerere: a) anticiparea b) cea mai buna utilizare c) substitutia d) productivitatea suplimentara 25. Suma pe care un anume comparator este de acord sa o plateasca si un anume vanzator o accepta. In definitia valorii de piata. Care din urmatoarele principii descrie cel mai bine efectul pe care il are un aeroport international fata de un cartier rezidential vecin: a) substitutie b) cea mai buna utilizare c) conditii externe d) conformitate 24. Valoarea speciala se va estima: a) in cazul fuziunii b) in cazul garantarii de credite c) in cazul inchiderii d) in cazul lichidarii 21. se numeste: a) cost b) pret c) valoare d) cheltuiala 23.18. Care este deosebirea dintre valoarea de piata si pretul de piata: . Care din urmatoarele exemple reflecta cel mai bine valoarea de investitie: a) valoarea pentru un vanzator sau comparator tipic b) valoarea pentru un vanzator sau comparator specific c) valoarea pentru societatea de asigurare d) valoarea pentru taxele de proprietate 26. Valoarea: a) este intrinseca bunului b) este creata in mintea participantilor pe piata c) este rezultata din tranzactie d) este data de metodele de evaluare 22. Urmatoarele principia se refera la piata imobiliara: a) schimbarea b) transparent c) cea mai buna utilizare 19. “tranzactie echilibrata” inseamna: a) partile actioneaza independent b) castiga si vanzatorul si cumparatorul c) pretul corespunde cu costurile vanzatorului d) adjudecare prin licitatie 20. in circumstantele unei tranzactii. Ce principiu economic ar putea explica ca atunci cand sunt disponibile mai multe case cu utilitate echivalenta.

in timp ce valoarea de piata este aceeasi cu valoarea estimate b) pretul de piata este suma ceruta de vanzator. Termenul de valoare de investitie este cel mai bine descries ca valoare. Care din urmatoarele descrie cel mai bine pretul de piata: a) suma de bani platita intr-o tranzactie b) suma primita ca si credit pentru cumparare c) suma de bani necesara pentru a inlocui proprietatea d) definitia valorii de piata 29. Care abordari ale valorii utilizeaza informatii de pe piata: a) abordarea prin cost b) abordarea prin capitalizarea venitului c) abordarea prin comparatia vanzarilor d) toate cele de mai sus 2. Cea mai recomandata metoda de evaluare a terenurilor este: a) extractia b) proportia c) compararea vanzarilor . scopul evaluarii este: a) sa ajute cumparatorul in negocierea pretului de cumparare b) sa ajute potentialii cumparatori sa determine preturi de vanzare acceptabile c) sa stabileasca o baza pentru preturi de proprietati imobiliare d) sa determine conditiile de piata pentru o anumita proprietate 31. Care din urmatoarele conditii sunt presupuse in definitia valorii de piata: a) valoarea estimate se refera la o data viitoare b) proprietatea se va vinde dupa evaluare c) plata se va face in numerar / cash sau echivalent de numerar d) numai vanzatorul stie perfect care este utilizarea potentiala a proprietatii 28. in timp ce valoarea de piata este sum ape care o plateste de fapt cumparatorul c) pretul de piata este suma la care se vinde proprietatea.a) pretul de piata este sinonim cu costul de inlocuire. in timp ce valoarea de piata este suma care ar trebui sa fie pretul de vanzare pentru un comparator d) pretul de piata este suma de bani reprezentata de proprietate. pentru: a) un investitor tipic b) un anumit investitor c) un utilizator d) un proprietar care inchiriaza 30. In cazul transferului de proprietate. in timp ce valoarea de piata este suma ce s-a platit pentru ea 27. Principiile evaluarii care influenteaza valoarea terenului sunt: a) cererea si oferta b) concurenta c) substitutia d) conformitatea Curs 2 1.

Costul de a construe o replica exacta a cladirii evaluate. Metoda comparatiei directe se aplica in evaluarea: a) terenurilor libere b) terenurilor construite c) terenurilor concesionate d) terenurilor scoase din circuitul agricol 4. Ce metode de evaluare pot fi utilizate in cazul terenului in exces: a) numai metoda costului b) comparatia directa si capitalizarea rentei de baza c) abordarea prin cost si capitalizarea venitului d) numai capitalizarea venitului . Costurile segregate inseamna: a) costurile directe si indirecte b) costurile unitare pentru componentele cladirii c) costurile separate ale cladirilor si ale terenurilor d) costul de reconstructie si costul de inlocuire 7. reprezinta: a) deprecierea din cauze externe b) uzura fizica neremediabila c) neadecvarea functionala din cauza unor deficient d) neadecvarea functionala din cauza unor supradimensionari 8. Costul unitar al unei cladiri depinde de: a) dimensiunile cladirii b) stare de intretinere c) pozitia in localitate d) eficienta constructorului 6. Deprecierea functionala are o pondere mai mare la: a) cladirile noi. Diferenta dintre costul de reproductie si costul de inlocuire. dar neintretinute b) cladirile vechi cu destinatie de locuinta c) cladirile relativ noi care si-au schimbat destinatia d) cladirile noi amplasate gresit 5. se numeste: a) cost direct b) cost indirect c) cost de inlocuire d) cost de reconstructie/reproductive 10. Care metoda de estimare a deprecierii se bazeaza cel mai mult pe determinarea duratei totale de viata economica: a) metoda segregarii b) metoda comparatiei directe c) metoda duratei de viata economica d) metoda modificata a duratei de viata economica 9.d) tehnica valorii reziduale 3.

forta de munca. este: a) teren in exces b) cea mai buna utilizare a terenului c) teren ce este tinut. cea mai buna utilizare se refera la: a) proprietatea construita b) amplasamentul. Care criterii se aplica la analiza celei mai buna utilizari: a) fezabil financiar b) cererea si oferta c) contributia d) competitia 16. Utilizarea neconforma legal inseamna: . probabil si util c) raritate. pentru o vanzare viitoare d) parcela de teren care este libera sau poate fi facuta libera. Surplusul de teren. ce nu este folosit pentru deservirea constructiilor existente. Utilizarea interimara/ intermediara se refera la: a) proprietati cu utilizare singulara b) dezvoltarea/conversia este nefezabila financiar in prezent c) proprietati cu durata de viata limitata (provizorii) d) proprietati demodate 19. utilitate. fezabil financiar si conduce la valoarea cea mai mare b) posibil fizic.11. existenta capitalului teren. Care este cea mai precisa metoda de estimare a costurilor: a) metoda costurilor segregate b) metoda indexarii costului istoric c) metoda devizelor d) metoda reziduala 14. in principal. capital si organizare 17. Care sunt cele patru criterii pentru cea mai buna utilizare: posibil fizic. permis legal. putere de cumparare. Productivitatea maxima a unei proprietati imobiliare inseamna: a) obtinerea unor venituri maxime b) exploatarea cu cheltuieli minime c) valoarea reziduala a terenului maxima d) veniturile pe salariat maxime 18. Cand se evalueaza o proprietate. daca este liber c) a sau b d) toate cele de mai sus 15. permis legal. prin demolarea oricaror amenajari 12. Metoda parcelarii este adecvata atunci cand: a) evaluatorul nu are elemente comparabile b) parcelarea si dezvoltarea sunt cele mai bune utilizari ale parcelei evaluate c) se face o estimare precisa a numarului si dimensiunilor parcelelor d) costurile directe si indirecte si profitul promotorului sunt scazute 13.

Utilizarea speculativa inseamna: a) teren pastrat pentru vanzare ulterioara b) teren cumparat la pret neobisnuit de mic c) teren cumparat la lichidarea unor proprietati d) teren detinut de promotorii imobiliari 22. decat a fost autorizata 20. Ce fel de utilizare vom considera: a) utilizare interimara b) utilizare in schimbare c) cea mai buna utilizare d) utilizarea maxim productiva 24. in care poate fi pusa proprietatea c) fezabilitatea dezvoltarii proprietatii analiza proprietatilor comparabile. atunci intotdeauna cea mai buna utilizare se schimba in timp c) cea mai buna utilizare se schimba in timp d) cea mai buna utilizare este strict un concept economic si nu este influentat de considerente fizice sau legale . Analiza de cea mai buna utilizare inseamna: a) analiza pietii b) identificarea celei mai profitabile utilizari competitive. atunci terenul nu are o cea mai buna utilizare 26. Care este cea mai importanta conditie a analizei pentru cea mai buna utilizare: a) permisibila legal b) posibila fizic c) maxim productiva d) fezabila financiar 23. dar nu corespunde noilor reglementari c) constructie ce trebuie demolata d) utilizare pentru alte scopuri.a) constructie fara autorizare legala b) constructie legala. Analiza pentru cea mai buna utilizare este folosita pentru a determina urmatoarele: a) tipul de proprietate de amplasat pe teren b) capitalul investit pentru constructiile de pe teren c) daca o constructie existenta trebuie demolata d) toate cele de mai sus 25. Analiza de piata arata ca inca 3-4 ani casa va adauga valoarea terenului. referitor la cea mai buna utilizare a unei parcele de teren: a) terenul neamenajat nu are cea mai buna utilizare b) daca pe teren este o casa de locuit. Care din urmatoarele propozitii este corecta. Exista posibilitatea ca sa nu fie eliberata autorizatia de functionare din cauza afectarii structurii de cutremur. pentru ca terenul este construit c) ar putea fi diferita de utilizarea curenta d) cand constructia este o locuinta. Proprietatea evaluata este o casa familiala amplasata intr-o zona in schimbare. din oferta competitiva 21. Proprietatea evaluata este un bloc cu 10 apartamente. Care propozitie descrie cel mai bine cea mai buna utilizare a amplasamentului: a) nu poate fi determinata b) este automat utilizarea curenta. Un teren are o constructie pe el.

se numeste: a) durata de viata economica totala b) durata de viata fizica totala c) durata de viata economica ramasa d) durata de viata fizica ramasa 5. Neadecvarea functional poate rezulta din: a) fluctuatiile cererii si ofertei pe piata locala b) schimbarile in standardele si preferintele de pe piata c) uzura normala curenta d) toate de mai sus 4. evaluatorul trebuie: a) sa ia in considerare utilizarea interimara b) sa nu ia in considerare utilizarea interimara c) sa ia in considerare utilizarea interimara. Ce fel de depreciere este: a) nerecuperabila. uzura fizica a unui element cu viata scurta b) nerecuperabila. Care metode fac apel mai mult la principiul anticiparii: a) abordarea prin cost b) abordarea prin comparatia vanzarilor c) abordarea prin capitalizarea venitului d) nici una din cele de mai sus 2. Diferenta intre costul de reconstructie a unei cladiri si contributia sa la valoarea de piata a proprietatii la data evaluarii este data de: a) uzura fizica b) deprecierea cumulate c) durata de viata economica d) neadecvarea functionala 3. uzura fizica a unui element cu viata lunga c) uzura fizica recuperabila d) neadecvare functional recuperabila 6. Perioada estimate pentru care cladirea va mai contribui la valoarea totala a proprietatii. numai daca duce la o valoare mai mica Curs 3 1. numai daca duce la o valoare mai mare d) sa ia in considerare utilizarea interimara. Inspectia la fata locului a aratat ca este necesara instalarea imediata a unui boiler.27. incepand cu data evaluarii. Cand cea mai buna utilizare este in tranzitie. Care principiu de evaluare evidentiaza faptul ca participantii pe piata fac o legatura intre valoarea unei proprietati si cost: a) raritatea b) contributia c) influentele externe d) substitutia .

se fac corectii intotdeauna: a) pretul proprietatii comparabile. Care dintre elementele urmatoare nu fac parte din tipurile de depreciere. daca acestea: a) reprezinta cea mai buna utilizare b) nu sunt inca ocupate c) nu au teren excedentar d) sunt situate in apropiere 11. ce nu poate fi corectata practice sau economic d) defect cauzat de influentele negative din afara amplasamentului 14. este o forma de: a) deteriorare fizica b) neadecvare functionala c) depreciere economica (din cauze externe) d) nimic din cele de mai sus 8. care se bazeaza pe contributia procentuala a terenului la proprietatea totala.7. Metoda de evaluare a terenului. fata de cel al proprietatii evaluate . Metoda comparatiilor unitare se refera la: a) suprafata utila b) suprafata desfasurata construita c) volumul util d) suprafata inchiriata 10. se numeste metoda: a) alocarea/repartizarea b) comparatiei directe c) parcelarii d) Extractiei 9. Gradul mare de neocupare si nivelul stagnant al chiriilor de care sufera proprietatile imobiliare. Costul de reconstructie se poate obtine din tranzactiile de cladiri noi. la valoarea proprietatii c) un defect cauzat de o deteriorare fizica. evaluatorul: a) calculeaza costul indepartarii cauzei b) capitalizeaza pierderea de profit c) calculeaza costul reamplasarii in alta zona 13. In metoda comparatiei directe. Pentru estimarea deprecierii din cauze externe. care pot afecta o cladire: a) uzura fizica recuperabila b) uzura fizica nerecuperabila c) deprecierea functionala recuperabila d) deprecierea interna 15. Uzura fizica este: a) un element al deprecierii cumulate b) perioada estimate in care constructiile continua sa contribuie pozitiv. Deprecierea se estimeaza pentru: a) constructii b) teren c) proprietate (teren+constructii+amenajari) 12.

Care din urmatoarele sunt diferente de localizare: a) amplasarea pe o strada principala si una secundara in aceeasi localitate b) vecinatatea cu o statie de preparat betoane si vecinatatea cu un parc c) amplasarea in centrul unui oras de la munte si amplasarea la periferia unui oras de la mare d) amplasarea fata de aeroport . ca element de comparatie. Element de comparatie poate fi: a) pat/camera la hotel b) drepturile de proprietate transmise c) pretul unor tranzactii anterioare d) rata de capitalizare 17. atunci: a) pretul poate fi mai mare b) pretul depinde de interesul cumparatorului c) reprezinta o evaziune fiscala d) cumparatorul nu este dispus sa modifice pretul 18. prima corectie care se face. este pentru: a) localizare b) conditiile pietei c) drepturile de proprietate transmise d) conditiile de finantare 20. se refera la: a) utilizarea existenta b) cea mai buna utilizare c) diferenta intre cele doua de mai sus d) intentia cumparatorului 23. In abordarea prin comparatia vanzarilor.b) pretul proprietatii evaluate c) preturile proprietatilor comparabile intre ele 16. "Utilizarea". Daca vanzatorul ofera conditii de finantare sub preturile pietei financiare. Aratati care nu sunt caracteristici economice ale proprietatii imobiliare: a) cheltuielile de exploatare b) calitatea managementului imobiliar c) veniturile obtinute din chirii d) niciun raspuns correct 22. Conditiile pietei au in vedere in principal: a) intotdeauna decalajul de timp intre tranzactiile comparabile b) numai schimbarile in conditiile pietei c) intotdeauna inflatia d) data inceperii negocierii 19. Criteriile de comparatie pot fi: a) pret/mp construit ' b) rata de capitalizare c) conditiile pietei d) Utilizarea 21.

Abordarea prin comparatia vanzarilor se poate aplica: a) la toate tipurile de proprietati imobiliare b) numai la proprietatile rezidentiale c) in conditiile unei piete limitate d) in conditiile unei piete in dezvoltare 25. care determina diferentele intre preturile platite pentru proprietatea imobiliara. Tehnicile cantitative in abordarea prin comparatia vanzarilor sunt: a) analiza comparatiilor relative b) analiza previziunilor c) analiza pe perechi de date d) analiza clasamentului 27. se refera la: a) motivatia vanzatorului si a cumparatorului b) plata in rate c) adjudecarea prin licitatie d) schimbul in natura 26. Care tip de finantare necesita de obicei corectie: a) conventional b) vanzare cash integral c) finantare din partea vanzatorului sub conditiile pietei d) plata in rate cu dobanda pietei 31. Caracteristicile specifice ale proprietatilor imobiliare si tranzactiilor.24. in abordarea prin comparatia vanzarilor. in estimarea deprecierii cumulate: a) lipsa de date comparabile de pe piata b) nu este recunoscuta pe piata c) imparte deprecierea in recuperabila si nerecuperabila d) niciun raspuns corect 30. Tehnicile calitative in abordarea prin comparatia vanzarilor sunt: a) analiza grafica b) analiza pietei c) analiza evolutiilor d) analiza clasamentului 28. se numesc: a) criterii de comparatie b) elemente de corectie c) diferente de valoare . care rezulta din abordarea prin comparatia vanzarilor. Care este dezavantajul major al metodei comparatiei directe. La alegerea valorii de piata. Conditiile de vanzare. cel mai mult conteaza: a) corectia totala neta b) corectia totala bruta c) diferenta fata de valoarea medie d) localizarea proprietatii 29.

Limitele geografice in alegerea tranzactiilor comparabile depend de: a) timpul acordat de a realiza evaluarea b) dimensiunea proprietatii evaluate c) natura si tipul proprietatii evaluate d) pretul platit pentru evaluare 39. Pe care tipuri de piata metoda comparatiei directe duce la rezultate mai credibile: a) piata vanzatorului b) piata cumparatorului c) piata active d) piata inactive . Care din urmatoarele nu reprezinta un element de comparatie in metoda comparatiei directe: a) localizarea b) finantarea fc)deprecierea d) drepturile de proprietate 36. Ultima operatie in metoda comparatiei directe este: a) mediere pentru a obtine valoarea finala b) selectarea unei valori finale c) convertirea preturilor corectate in preturi unitare d) alegerea pretului cu cea mai mare corectie ca fiind valoarea finala 34. Analiza pe perechi de date poate fi folosita pentru a determina: a) pretul de vanzare probabil b) analiza regresiei c) varsta proprietatii d) relatia intre proprietati 37.d) elemente de comparatie 32. Pentru care element se fac primele corectii: a) localizarea b) drepturile de proprietate transmise c) conditiile pietei d) caracteristicile fizice 33. Care din urmatoarele propozitii este corecta referitor la metoda comparatiei directe aplicata la proprietati rezidentiale: a) cand se aleg proprietatile comparabile nu este necesar sa se considere calitatea constructiei b) in metoda comparatiei directe evaluatorul compara alte proprietati cu cea evaluata c) date privind tranzactii comparabile mai vechi de 6 luni nu trebuie folosite niciodata d) preturile de vanzare a proprietatilor comparabile sunt intotdeauna esentiale in valoarea de piata din zona proprietatii evaluate 38. Pentru care element se fac primele corectii: a) localizarea b) conditiile pietei c) conditiile de vanzare d) caracteristicile fizice 35.

Pentru a utiliza metoda comparatiei directe. variatii ale preturilor platite pe piata imobiliara b) caracteristici specifice constructiilor c) diferente intre proprietatea de evaluat si proprietatile comparabile 43. Tehnicile de identificare si cuantificare a corectiilor se clasifica in doua categorii: a) calitative si cantitative b) calitative si relative c) calitative si statistice d) relative si cantitative . este necesar sa se ajusteze conditiile de vanzare: a) vanzare sub pretul pietei b) oferta de pret mai mare a unui comparator pentru o proprietate ce a apartinut candva familiei sale c) conditii de vanzare neobisnuite intr-o tranzactie (ce trebuie analizate cu precautie) d) a+b+c 44. Principiile generale si procedurile metodei comparatiei directe sunt aplicabile la urmatoarele tipuri de proprietati imobiliare: a) numai locuinte unifamiliare b) numai case pentru una sau mai multe familii c) numai terenuri d) orice tip de proprietate imobiliara 41.40. evaluatorul trebuie: a) sa cunoasca cel putin 3 tranzactii comparabile b) sa gaseasca tranzactii comparabile cu cel mult 3 luni inaintea datei evaluarii c) sa aiba confirmarea autenticitatii datelor pentru fiecare proprietate comparabila d) sa foloseasca proprietati comparabile amplasate numai in vecinatate 42. Tehnicile calitative din comparatiile de piata cuprind: a) analiza clasamentului b) analiza statistica c) analiza evolutiilor d) analiza datelor secundare 45. tehnicile sunt: a) analiza pe perechi de date b) analiza statistica c) toate tehnicile de mai sus 47. Pentru care din situatiile de mai jos. Evaluarea terenurilor se efectueaza tinand cont de: a) hotararile guvernamentale aparute b) metodologia de calcul stabilita de primarii c) tranzactii recente cu terenuri comparabile d) nici un raspuns correct 46. drept consecinta. Pentru cuantificarea corectiilor cantitative asupra preturilor de vanzare ale proprietatilor comparabile . Elementele de comparative sunt: a) caracteristici ale proprietatilor si tranzactiilor imobiliare care au.

Care din urmatoarele reprezinta o metoda de estimare a valorii prin capitalizarea venitului: a) venitul net din exploatare (VNE) impartit la rata de capitalizare globala b) venitul net din exploatare (VNE) multiplicat cu o rata de capitalizare globala c) chiria pe 10 ani d) niciun raspuns correct 3.48. Venitul brut potential reprezinta venitul total generat de o proprietate: . utilizat in analiza veniturilor din chirie. abordarea prin capitalizarea venitului ar da o indicatie mai credibila pentru valoarea de piata: a) casa de locuit intr-un cartier de vile b) scoala c) bloc de birouri d) nici una de mai sus 49. Rata de actualizare globala: a) randamentul (rata rentabilitatii) capitalului investit b) recuperarea capitalului investit c) recuperarea si randamentul capitalului investit 4. Un element de comparative. Care principiu inseamna ca un comparator plateste pentru veniturile ce le va obtine in viitor: a) asteptarea b) substitutia c) consistenta d) anticiparea Curs 4 1. Tehnica actualizarii inseamna: a) calcularea valorii viitoare a fluxurilor prezente de venit b) corectarea cu rata inflatiei c) calcularea valorii actualizate a fluxurilor viitoare de venit 5. pentru proprietatile rezidentiale. In care din situatii. Principiul de baza in abordarea prin capitalizarea venitului este: a) cererea si oferta b) substitutia c) anticiparea d) cauze externe 50. poate fi: a) chiria pe mp a ariei totale construite b) chiria pe camera c) chiria pe luna d) toate cele de mai sus 2. Raportul cheltuieli exploatare/ venituri exploatare depinde de: a) managementul proprietatii b) sectorul de activitate c) amplasamentul proprietatii d) toate (a+b+c) 6.

Cele trei elemente importante ale formulei de capitalizare sunt: .a) in conditii de ocupare 100% b) in conditii de ocupare la nivelul mediu al pietei c) in conditii de ocupare asigurata prin contractile in vigoare d) niciun raspuns correct 7. In abordarea prin capitalizarea venitului. Metoda capitalizarii directe a venitului se bazeaza pe: a) venitul brut efectiv din anul anterior b) venitul net din exploatare annual c) media veniturilor din ultimii doi ani d) venitul prognozat in ultimul an. Care informatie nu este importanta in estimarea ratei de capitalizare: a) pretul de vanzare si conditiile de finantare b) neadecvarea functionala nerecuperabila c) conditiile pietei la momentul vanzarii d) veniturile si cheltuielile pe perioada anterioara la proprietatea evaluate 8. Rata care stabileste o relatie intre venitul net din exploatare anual si valoarea proprietatii se numeste: a) rata de capitalizare b) rata venitului c) rata globala d) rata de actualizare 11. inainte de revanzare 10. Tipul de capitalizare care nu face distinctia matematica intre recuperarea capitalului si rentabilitatea capitalului se numeste: a) capitalizarea profitului b) capitalizarea directa c) capitalizarea fondurilor proprii d) actualizarea fluxurilor financiare 12. se numeste: a) cash-flow inainte de impozit b) venitul net din exploatare c) venitul brut efectiv d) venitul brut potential 9. la o ocupare ipotetica de 100%. valoarea se estimeaza aplicand o rata de capitalizare la: a) pretul de vanzare brut b) venitul net anual din exploatare c) venitul brut efectiv d) fluxurile financiare inainte de impozitare 14. inainte de deducerea cheltuielilor de exploatare. Venitul total generat de o proprietate. Primul pas in estimarea veniturilor si cheltuielilor este: a) estimarea venitului brut potential b) estimarea venitului brut efectiv c) estimarea cheltuielilor fixe si variabile d) estimarea pierderilor din cauza neocuparii integrale si a intarzierilor in incasarea chiriei 13.

venit net din exploatare d) valoare. in timpul detinerii proprietatii c) costul investitional al partii finantate prin credite d) rata rentabilitatii folosita pentru convertirea unor fluxuri viitoare de numerar. In cazul unei proprietati imobiliare. Care este rata de capitalizare: a) 1% b) 6% c) 12% d)20% 16. rata de capitalizare 15. venit brut efectiv. real sau ipotetic b) cand proprietatea este inchiriata sub chiria de piată c) niciodata 21. In evaluarea proprietatilor imobiliare. Termenul "venitul brut efectiv" inseamna: a) venitul dupa efectul finantarii b) venitul brut potential minus pierderile din neocupare si din neincasarea unor chirii c) veniturile obtinute in mod real dupa ce se scad toate cheltuielile de exploatare d) venitul brut potential obtinut pentru spatiile ce se pot inchiria 19. pentru evaluarea unei proprietati imobiliare.a) tranzactii comparabile. In aplicarea metodei capitalizarii chiriei. functional. cost venit b) fizic.000 euro. Rata de actualizare este: a) rata rentabilitatii intregului capital investit (rentabilitatea economica) b) rata globala sau asteptata de la o anumita investitie. valorile negative apar: a) cand proprietatea genereaza un cash-flow negativ. este indicat ca rata de capitalizare: a) sa se estimeze de evaluator pe baza experientei sale b) sa se determine prin metoda construirii in trepte |c) sa se extraga de pe piata imobiliara. din tranzactii comparabile 20. venit net din exploatare.000 euro. in valori actualizate . De la o vila evaluate la 300. termenul "capitalizare“ inseamna: a) fondurile initiale investite intr-un proiect b) conversia veniturilor viitoare in valoare c) valoarea rezultata prin aplicarea oricarei metode de evaluare d) determinarea capitalului disponibil pentru investitie 18. se obtine un venit net lunar de 3. Care din urmatoarele va determina pe evaluator sa Foloseasca o rata de capitalizare mai mica: a) risc mai mare decat normal b) cheltuieli de exploatare mai mici c) venit net din exploatare mai mare d) cresterea valorii proprietatii in viitor mai mare decat cea normal asteptata 17. economic c) venit brut.

Inspectia unei proprietati presupune: a) existenta planurilor cladirii b) existenta unor instrumente pentru verificare c) echipament adecvat inspectiei d) toate cele de mai sus 4. in valoare prezenta. Care din avariile structural cer sesizarea autoritatilor: a) avariile problematice b) avariile superficial c) avariile serioase . Inspectia unei proprietati presupune: a) prezenta clientului b) prezenta agentului imobiliar c) prezenta autoritatilor 3. se numeste: a) actualizare b) capitalizare c) recalculare d) nici un raspuns nu este corect Curs 10 1. Inspectia trebuie efectuata pentru: a) toate camerele cladirii b) toate elementele interioare si exterioare ale cladirii c) toate elementele structural. Inspectia proprietatilor este necesara in evaluarea prin metoda: a) costurilor b) de randament c) comparatiei directe d) toate cele trei metode 2. instalatii si amplasament 7. Inspectorul de proprietati poate oferi informatii privind: a) cauzele defectelor b) solutii de remediere ale defectelor c) costul modificarilor si remedierilor necesare cladirii 6. Inspectia unei proprietati impune: a) verificarea structurii de rezistenta b) verificari ale finisajului interior si exterior c) verificarea instalatiilor functionale d) toate cele de mai sus 5.22. Procedeul de transformare a unor venituri periodice inegale ca marime. finisaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful