You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

20 V 2012

Biuro Parafialne w okresie wakacyjnym czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am - 2:00pm w soboty 10:00am - 12:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

WNIEBOWSTPIENIE PANA JEZUSA


Chrystus nie pozostawia nas samymi
Wniebowstpienie Pana Jezusa jest jedynie zakoczeniem Jego widzialnej obecnoci na ziemi. Po Wniebowstpieniu Chrystus nie ukazuje si ju w postaci cielesnej swoim uczniom, ale wcale nie znaczy to, e przestaje by obecny wrd nich, wrd nas ... Sam przecie powiedzia: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata". Ta Jego wieloraka obecno w Kociele i w naszym yciu jest nam wszystkim znana. Niestety nie zawsze jestemy tego wiadomi i nie zawsze zwracamy na to uwag. Bardzo czsto jestemy zniechceni i mamy pretensje do Boga, e nas opuci, e o nas zapomnia, e (szczeglnie w chwilach trudnych) odwrci si do nas plecami. Czy jednak nie jest raczej tak, e to my o Nim zapominamy, e to my odwracamy si do Niego plecami, e to my Go lekcewaymy, a przypominamy sobie o Nim jedynie w sytuacji kryzysowej, na zasadzie powiedzenia" "jak trwoga to do Boga"? Co wicej, czy nie jest i tak, e czasami chcielibymy aby nie by obecny w naszym yciu, eby nie przypomina nam o swoje obecnoci np. wyrzutami sumienia, czy krzywd wyrzdzon innym przez nas lub faktem, e zamykamy oczy na potrzeby blinich i usypiamy swoje sumienie obojtnoci? Czy nie jest tak, e ta Jego obecno jest czasami dranica i niewygodna i wolelibymy o niej zapomnie? Czy nie jest tak, e chcielibymy si przed t Jego niewygodn obecnoci ukry, pozby si jej i tym samym mc czasami co zrobi bez wyrzutw sumienia i tego niewygodnego poczucia winy? Chrystus nigdy nie pozostawia nas samymi i wanie wtedy, kiedy wydaje si nam, e jest bardzo daleko lub kiedy chcielibymy aby by bardzo daleko, On jest najbliej nas i pochyla si nad nami cierpliwie i z Mioci. Wstpujc do nieba sta si niewidzialny dla naszych oczu, ale to wcale nie znaczy, e sta si nieobecny, odlegy i daleki ... Panie nie pozwl mi nigdy zapomnie o Twojej - w moim yciu - obecnoci. ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Liturgiczna
SOBOTA - 19 MAJA 9:00 + Genowefa Szubzda 4:00 + Wadysaw, Zofia Samul 5:30 + Bronisawa Walicka w 16 rocz. mierci - crka - syn z rodzin - rodzina

LEKTORZY
4:00 - Celina Basta 5:30 - Frank Dmuchowski, Valerian Nita 8:00 - Weronika Kraska, Anna Szklarska 9:30 - Boena Dulemba, Eugenia Czaja, Maria Grot 11:15 - Stasia i Jzef Ledzinscy, Magorzata Blaszkiewicz 1:00 - Stanisaw Bis, Elbieta Ciesielski Jzio Chmielowski 7:00 - Maria Mikho, Malwina Mirowska

Sobota/ Niedziela - 26/27 maja

WNIEBOWSTPIENIE PANA JEZUSA - 20 MAJA 8:00 O Boe bog. dla ks. Antoniego Brooksa 9:30 + Rozalia Piech i Jzef Piech 11:15 Zakoczenie Roku Szkolnego, Rocznica I Komunii w. 1:00 Dzik. za otrzymane aski z ok. 90 ur. Romualda Fadanelli 1:00 O bog. dla Angeliki i Bartka w rocz. lubu - crka z rodzin 1:00 O zdrowie i bog. Boe dla Joanny Melnyk z ok. urodzin 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O Boe bog. dla Dariusza Paprzyckiego z ok. ur. - mama 1:00 + Wanda Musiaowska - rodzina Turek 1:00 + Wiesaw Kasierski w 3 rocz. mierci - crka z rodz. 1:00 + Kazimierz Petecki - ona z rodzin 1:00 + Stefan Izienicki 1:00 + Beverly Propson 7:00 Dzik. za otrzymane aski dla rodziny Puowskich PONIEDZIAEK 21 MAJA 9:00 + Bronisaw i Katarzyna WTOREK 22 MAJA 9:00 + Andrzej Mozolewski w 20 rocz. mierci RODA 23 MAJA 9:00 + Bronisaw i Katarzyna Chryczyk 7:00 + Antoni Kuzia CZWARTEK - 24 MAJA 9:00 Za parafian PITEK - 25 MAJA 7:00 + Wiktoria Gorczyca w 3 rocz. mierci 7:00 + Edward w 3 rocz. mierci SOBOTA - 26 MAJA 9:00 Dzik. z ok. urodzin Marii Chryczyk 4:00 + Wadysaw Stefanczyk 5:30 + Frank Gac - syn z rodzin - Rosanne Gac - crka z rodzin - Albina Busser - siostra

4:00 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 5:30 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 8:00 - Izydor Szklarski, Edward Szymanski 9:30 - Stanisaw Dutka, Stanisaw Kwiek, Andrzej opatowski, Zbigniew Ziarnowski 11:15 - Marek Bieciuk, Roman Kogut, Mariusz Przydzia, Jerzy Put 1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra, Stanisaw Krlczyk, Janusz Wolkowicz 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela 26/27 maja

Dopenieniem tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa jest Jego wniebowstpienie, a wic powrt do Ojca. Jezus odchodzi, zostawiajc jednak obietnic cigej obecnoci wrd nas w mocy Ducha witego. W czwartek, 24 maja, przypada wspomnienie Najwitszej Maryi Panny Wspomoycielki Wiernych. Do Niej Koci ucieka si od pocztku we wszystkich potrzebach i troskach. Od kilku lat, z woli papiea, jest to Dzie Powszechnej Modlitwy za Koci w Chinach. Pamitajmy w modlitwie o yjcych tam chrzecijanach, ktrzy nie mog otwarzcie wyznawa swojej wiary. UROCZYSTO ZESANIA DUCHA WITEGO W przysz niedziel zakoczenie okresu wielkanocnego. Bdziemy obchodzili uroczysto Zesania Ducha witego. Zapraszamy na czuwanie w sobot, 26 maja po wieczornej Mszy w. Czuwanie zakoczy si Msz w. o godz. 11:00pm. NABOESTWA MAJOWE Zapraszamy w miesicu maju na naboestwa maryjne: od poniedziaku do pitku 15 minut przed Msz w. dla dzieci w rody o godz. 6:45pm w soboty o godz. 3:45pm. Wtedy, kiedy nie ma Mszy w. wieczornej naboestwo zostanie odprawione przy figurce Matki Boej (przed gwnym wejciem do kocioa). Rodzicw zachcamy, aby przywozili dzieci na naboestwa maryjne, aby te i w taki sposb przekazywali, uczyli i wychowywali dzieci w naszej polskiej tradycji religijnej.

ZESANIE DUCHA WITEGO - 27 MAJA 8:00 + Franciszek Mrukowicz - syn z rodzin 9:30 + Rozalia i Jan Chrobak - crka 11:15 Dzik. z prob o Boe bog. dla Stasi i Jzefa w r. lubu 1:00 O Boe bog. dla Andrzeja Paprzyckiego z ok. ur. - mama 1:00 O Boe bog. dla Evana Paprzyckiego z ok. 5 ur. - babcia 1:00 O zdrowie i b. Boe dla Joanny Melnyk z ok. ur. - rodzice 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O zdrowie i Boe b. dla mamy Stefani - crka 1:00 + Jakub Hoowiski, + Marianna Chwiejczak 1:00 + Stefan Mittag 1:00 + Leokadia, Jan i Mieczysaw Latek - rodzina Basior 1:00 + Stefania Jasiska i Jan Poczynek 1:00 + Jan Wrbel w 30 dzie po m. , + Andrzej Wrbel - wnuczka, siostrzenica i rodzina 1:00 + Andrzej Banka miesic po mierci 1:00 + Mieczysaw Lewandowski w 25 rocz. mierci 1:00 + Irena Klimecki 7:00 Za Dominik Tyr z okazji urodzin

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

W tym tygodniu patronuje nam:


w sobot, 26 maja wity Filip Nereusz, wychowawca modziey i opiekun chorych. Promy go, aby nas uwraliwia na potrzeby blinich; uczmy si te od niego nie ludziom rado i pikno.

MSZA WITA GRADUACYJNA Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w tym roku kocz nauk w High School, College lub na Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedziel 17 czerwca o godz. 11:15 am. Osoby te prosimy o przyjcie na Msz w. w uroczystych strojach z zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska zostay wyczytane podczas Mszy w. i wypisane w biuletynie prosimy o zgoszenie w biurze parafialnym do 11 czerwca. ZAPISY NA KATECHEZ 2012/13 W niedziel 20 maja po Mszach w. w holu kocioa bdzie moliwo zapisu dzieci na lekcje religii. Zapisu mona rwnie dokonywa w biurze parafialnym. Koszt zapisu we wrzeniu bdzie droszy. ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC Zesp Pieni i Taca Dunajec ogasza zapisy na 2012-2013 rok do grup tanecznych: Dunajec, May Dunajec, Mireczki. Wicej informacji - Tomasz Kielar, tel. 313-333-4469, email: dunajec@hotmail.com; Website: www.dunajec.org. Zapisy odbywaj si do koca maja podczas zaj tanecznych we wtorki, rody i czwartki. Serdecznie zapraszamy! FESTIWAL PARAFIALNY odbdzie si 2 i 3 czerwca. Ju zwracamy si z proba o pomoc w przygotowaniu festiwalu (osoby chtne do pracy przed i w czasie festiwalu proszone s o zapisywanie si na tablicy, ktra umieszczona jest w holu kocioa). Zwracamy si take z prob o przynoszenie artykuw spoywczych do kuchni oraz rzeczy na Pchli Targ. PODZIKOWANIE ZA POMOC Bg zapa organizatorom, ktrzy przygotowali uroczysto Prymicji w naszej parafii: Komisji Stewardship oraz pomagajcym Janinie Bryk, Zofii Sarka, Zofii Szwarc, Wandzie Rzsie, Marzenie opatce, Barbarze Somiskiej, Teresie Sudul, Mariuszowi Maruszczakowi, ukaszowi Macig, Ryszardowi Konrad, Marii Szaflarskiej i Grupie Modlitewnej. Niech Bg wynagrodzi za woony trud i prac. Dzikujemy rwnie sponsorom przyjcia: Zofii Krupiskiej, Zbigniewowi i Magorzacie Purzyckim, Celinie Pultanis, Iwonie i Marii Szydowskim, Stanisawowi i Jzefie Krlczyk oraz Katarzynie Skorupie.

WAKACYJNE ZMIANY Od 21 maja do 14 wrzenia ulegnie zmianie rozkad odprawiania Mszy w. w tygodniu. Msze wite od poniedziaku do czwartku odprawiane bd o godz. 9:00 rano, w pitek wieczorna Msza w. o godz. 7:00. W soboty i niedziele Msze w. bez zmian. Biuro parafialne w okresie wakacyjnym bdzie czynne od poniedziaku do pitku od 10:00 rano do 2:00 po poudniu, w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie. WAKACYJNY PROGRAM DLA DZIECI Od 4 czerwca do 24 sierpnia zapraszamy na wakacyjny program dla maluchw od 3-6 lat. Zapisy bd w holu kocioa 20 i 27 maja. Szczegy: p. Marta 586286-8452, p. Marzena 586795-8653 i p. Justyna 586795-0794 oraz na plakatach w holu kocioa. OBZ HARCERSKI W BIAOWIEY Hufiec "Kresy" zaprasza chopcw na obz od 8 do 21 lipca. Informacje i zgoszenia: tel. (248) 563-9735 lub adres: Hufiec Kresy 4460 Patrick West Bloomfield, MI 48322. Dla dziewczt od 22 lipca do 4 sierpnia hufiec harcerek Ziemia Rodzinna zaprasza dziewczta od 7 do 15 lat na obz. Informacje: druhna Kasia Mrukowicz 586-8172409 lub ziemiarodzinna@gmail.com II SPOTKANIE MODZIEY POLONIJNEJ Spotkanie odbdzie si w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia. W programie: wyjazd do Czstochowy, Biskupina, Poznania. Koszt uczestnictwa 600 z. Zgoszenia prosz przesya na adres: smpmorasko2012@wp.pl do 15 czerwca. WAKACJE DLA MODZIEY Siostry Misjonarki Chrystusa Krla zapraszaj modzie od 13 do 18 lat na Wakacje z Bogiem, od 24 czerwca do 1 lipca w Orodku Rekreacyjnym w Marianville, MI. Informacje i zgoszenia: s. Dorota (773) 704 2267. POMOC W SPRAWACH EMIGRACYJNYCH Spotkanie w sprawie pomocy prawnej przy otrzymaniu amerykanskiego obywatelstwa PO POLSKU odbdzie si w naszej parafii w niedziel, 10 czerwca, 2012 r, o godz. 11:00 am. Do spotkania z urzednikami Urzedu Emigracyjnego dojdzie wyacznie po uprzedniej rejestracji. Zgoszenia przyjmuje Bogusaw Kozakiewicz tel: 248-396-1370. Jeeli macie Pastwo pytania w sprawach dotyczcych waszego statusu; nie jestecie pewni waszej sytuacji prawnej (jestecie po rozwodzie, yjecie w separacji, mielicie sprawy sdowe, bylicie karani); nie jestecie pewni waszej sytuacji podatkowej (oszustwa podatkowe, niepacenie podatkw, bankructwa); jeeli mieszkacie w USA wiele lat, nie mwicie w jzyku angielskim i chcielibycie otrzyma amerykaskie obywatelstwo lecz nie wiecie, czy jest to moliwe; jeeli uwaacie, e istniej przeszkody w otrzymaniu obywatelstwa; jeli chcecie wypeni, sprawdzi lub poprawi formularze emigracyjne, ktre bdzie mona otrzyma podczas tego spotkania za darmo prosimy o kontakt. Wszystkie porady prawne podczas tego spotkania bd bezpatne!!! KOLEKTA DIECEZJALNA Ofiary na Catholic Services Appeal mona skada w kopertach, ktre wyoone s z tyu kocioa. Bg zapa!

Ofiary niedzielne z 13 maja: Ofiary z kopert: $6,095.00 Ofiary bez kopert: $1,555.00 CSA: $1,355.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa, Roberta i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Alicja Malik Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od 21 maja do 14 wrzenia od poniedziaku do czwartku oraz w soboty - o godz. 9:00 AM; w pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od 21 maja do 14 wrzenia: w pitki od 6:00- 7:00 PM Pierwsze Pitki miesica od 5:00 PM do 7:00 PM od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 AM Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 PM Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 PM w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 11:00 pm) Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne