You are on page 1of 44

DriemaanDelijks leDenblaD scouts aartselaar - reet mei 2011 - juni 2011

De reDactie
De groepies p8

Het vertrek van twee integere reDacteurs

p4
p12

De 92ste Historie

Don paDre p10 ZoeKertJes p16 De passie? p18 moppen p6

sloebies p20 Welpen p24

JVs

p30 VinDers p32 p29 Kenners p36

paggies p22 WolVen p26 pVs

Jins p40

reDactie woorDje
t Steentje - 4

waarom

bang en jerm
volgenD jaar uit De steentjesploeg zullen stappen
Toen er geruchten de ronde deden dat de hoofdredacteur Bang en een van zijn redacteurs Jerm (links op de foto) met louche buitenlandse freelancers werkten, ging Julian Assange ( Baas van Wikileaks) op speurtocht naar hoeveel werk Bang en Jerm zelf in het Steentje staken. Hij schrok toen hij de waarheid ontdekte! De lay-out, de teksten, de rubrieken, de moppen, de fotos... Alles bleek een leugen, alles wordt gemaakt door negerslaven uit China die 24 op 24u moeten werken op een iMac! In een Chinees crappy vrachtschip werden vervolgens immens grote oplages van Het Steentje naar onder andere de Rupelstreek vervoerd, voor een belachelijk lage prijs. En dit terwijl de redactie met alle eer en glorie ging lopen.

Om dit onrecht tegen te gaan publiceerde Julian Assange dit verhaal op zijn website WikiLeaks. 20 seconden na het online stond las Amnesty International het artikel op hun iPad en stormde met een SWAT-team (Special Weaponed Amnesty Team) de scouts binnen, waar Bang en Jerm toevallig aan het werken waren. Neergeknuppeld met kaarsen en vastgebonden met prikkeldraad namen ze onze helden mee en brachten hen rechtstreeks naar de rechtzaal in Antwerpen (snelrecht). Ondertussen stonden Navy Seals(foto rechts) uit de Verenigde Staten van Amerika klaar op den A12 om de autos van Amnesty te onderscheppen; Amnesty International was zojuist door Obama op de lijst van terreurorganisaties gezet. Leuk voor Bang en Jerm, want alle Amnesty medewerkers werden afgeknald, onze helden werden bevrijd en in de USA onder getuigebescherming gezet! Om uit het vizier van Amnesty te blijven kregen ze een volledig nieuwe identiteit: Een nieuwe job (redacteurs bij de krant The New York Times), een nieuw huis (ranzig motel) en een nieuwe naam (Bang heet nu The Bang, Jerm heet nu Germ). Ze hadden alles wat ze zich konden wensen, en ze waren veilig voor Amnesty International. Dit sprookje duurde echter niet lang, want op dit moment worden ze in Guantanamo Bay gewaterboard voor onbetaalde parkeerboetes, ze zitten er vast tot ze betaald hebben! Ze willen naar huis maar ze hebben geen geld! En dat is reden waarom Bang en Jerm volgend scoutsjaar niet meer bij de redactie van het Steentje zullen zijn! Voor meer info ga naar google.

t Steentje - 5

mopjes

t Steentje - 6

mopjes

a! Ha-Ha-H

Ha-Ha-Ha!

t Steentje - 7

groepie woorDje
t Steentje - 8 t Steentje - 8

Bedankt! Scoutsorama was ook dit jaar weer om duimen en vingers, en pakweg ieder ander lichaamsdeel, bij af te likken. Dit is in grote mate te danken aan u; toffe ouder, enthousiast lid of sympathieke sympathisant. De Bedankt! hierboven is dan ook grotendeels aan u gericht. Het andere deel van de bovenvermelde Bedankt! is gericht aan Wontolla en al zijn medewerkers. Zij zijn maandenlang bezig geweest met het voorbereiden van deze vernieuwde 1tent-Scoutsorama en hebben het weekend zelf super gecordineerd. Respect daarvoor. Maar! Laat ons niet vergeten dat Scoutsorama maar een deel van het aanbod was de afgelopen maanden. Het Scoutsfeest was voor ons part evengoed een voltreffer. We weten nu voor eens en voor altijd welke ouder het meeste kan eten, het beste kan dansen of het minste tafelmanieren heeft. We willen ook nog even vooruitblikken, want ook al loopt het werkjaar op zijn laatste benen, het plezantste moet nog komen! Op 15 Mei is het groepsdag. We gaan we met zijn allen naar de zee. Jong en oud zullen kunnen genieten van de zon, zee, zand en zfeer aan onze mooie Belgische kust. Iets om naar uit te kijken.

Ht orgelpunt van het jaar vindt uiteraard pas enkele weken later plaats: de kampen! We hebben alle takleiding al vol overgave zien plannen en voorbereiden; het belooft een topzomer te worden. Laat ons dit eerste jaar groepiewoordje dan ook afsluiten met ieder lid een fijn kamp te wensen. We hopen verder dat u, toffe ouder, enthousiast lid of sympathieke sympathisant, heeft genoten van onze regelmatige porties tekst in dit boekje. Bedankt! U was een fijn publiek. We zien u graag volgend jaar weer!

EBURT BAGGE TIMMY


t t Steentje 9 9 Steentje - -

Door weer en

erwinD
Intussen is Pasen al voorbij. Hoewel, gaat Pasen wel ooit voorbij? Graag wens ik je welke heerlijke heropstanding dan ook van harte toe! Ik vermoed dat in de kleine heropstandingen de grote verrijzenis begint Heropstanding ervaren we misschien vooral op momenten dat iets goeds ons overkomt of dat we iets goeds horen. Waarschijnlijk heb je het zelf al mogen ervaren dat het enorm positief werkt als anderen in jouw plannen geloven en er samen met jou voor gaan. En misschien is dat echt scout zijn. Mekaar vertrouwen omdat we zelf al ervaren hebben hoeveel het deugd het doet dat iemand anders jou vertrouwt. Als je positief gemotiveerd wordt door anderen, als je vertrou-

wd wordt door anderen, dan kan je je eigen talenten op het spoor komen en vruchtbaar maken, je kan worden wie je bent, je mogelijkheden vermenigvuldigen, je zal groeien, rijkelijk Geen idool waar iedereen moet naar opkijken of moet voor stemmen, maar gewoon iemand die vanuit het beste in zichzelf leeft en daardoor echt

t Steentje - 10

en

gengageerd

in

het

leven

staat.

De huidige groepsleiding heeft er een eerste jaar bijna opzitten. Het is een strak jaar waarin het triumviraat groeide in het aanvoeren van de grote groep leiders. Knap! Heb je het enthousiasme van je zoon gemerkt na de vergaderingen? Dat is het werk van onze leiding. Hun belangeloze positieve inzet is, is geweldig! In de verte lonken de kampen al. Ondertussen nog de examens en het mooie weer aan ieder veel succes toegewenst!

Padre

t Steentje - 11

Den 92ste
Welkom terug beste lezers! Ik kan me voorstellen dat velen onder jullie al wekenlang in spanning zaten te wachten op dit steentje. Ik begrijp dit natuurlijk volledig want deze keer bespreken eindelijk we de jaren 80. Zet u maar alvast klaar in de tuin met een verfrissend drankje en dit steentje in de hand en geniet van een reis door dit wonderbaarlijke decennium. Beginnen doen we in 1980, in dit jaar werd namelijk de Gidsen van Sint-Jan opgericht vlakbij de scouts. Vanaf het begin stond den 92ste hen bij met de nodige knowhow en

De memoires van

De jaren 80 : a new hope


verhuisden ook vele werden stee ds popuoud-leiders naar gin- lairder en beg onnen der. Het ontstaan van dan ook mee r op deze groep zorgde er fuiven te gelij ken. ook langzaam maar Aangezien dit niet de zeker voor dat de bedoeling was van vrouwelijke leidsters het scoutsba l, gooide binnen de scouts op- men in 1990 het nieuw verdwenen en roer helemaa l om en den 92ste terug een besloot men vanaf echt mannenbastion nu hier nog amper werd. Omdat men reclame te maken waarschijnlijk toen en enkel tickets in de kans mooi zag voorverkoop aan om te verbroederen te bieden. Op deze met al deze nieuwe manier hoopte men leidsters werd er in om er weer een feest 1981 besloten om van te maken waar een oude traditie leiding en ouders opnieuw leven in konden verbroete blazen: deze van deren. Vanaf dan de scoutsbals. Eerst werd ook de naam werden deze bals veranderd, men zou georganiseerd in de het voortaan het jongensschool van scoutsfeest noeAartselaar, daarna men, een traditie in de Koekoek en die tot vandaag nog zelfs n keer in zaal doorloopt. Zonnewende (nu een rusthuis). Deze bals Naast dit nieuwe

DEEL 4 DEEL 4

t Steentje - 12

feest, werd er ook nog een feest voor het dertigjarig bestaan van onze groep gepland. In 1983 vertrok heel den 92ste met maar liefst 127 leden op groepsweekend naar domein den Brink in Herentals. Omdat men blijkbaar vond dat dit nog niet volstond om 30 jaar den 92ste te vieren, besloot men ook uit te pakken met een stunt. Op 30 april 1983 vertrok in Brussel ,aan het toenmalig hoofdkwartier van de scouts, een estafetteloop naar Aartselaar. Om de 300 meter stond er een lid van den 92ste te wachten om te stok over te nemen en er mee te lopen tot aan de volgende deelnemer, diegene die hun deel al hadden gelopen werden opgepikt door verschillende bussen die volgden. Het traject tussen Boom en Aartselaar werd zelfs gelopen

door de kapoenen en welpen, totdat rond 12 uur de laatste kapoen onder luid applaus het Laar in Aartselaar opliep. Hierna werd er daar een grote openluchtreceptie gehouden, waarna iedereen naar de scoutsterreinen vertrok om daar aan Scoutsorama te beginnen.

Ook in 1987 werd voor het eerst een zangavond gehouden tijdens Scoutsorama. De traditie bestond al sinds 1984 om op een bepaalde avond samen te komen in het welpenlokaal en daar onder leiding van een Limburgse band, die men had leren kennen op de herfstontmoeting, verschillende liedjes te zingen. Vanaf 87 ama zelf Scoutsor vond men echter dat onderging ook vele den 92ste dit zelf ook wijzigingen in de jajaarlijkse wel zou kunnen. Zo ren 80. Dit gezegd, zo gedaan hoogfeest van den en men besloot om 92ste bleef immers de sympathieke maar groeien en Limburgers niet meer te attracties de geks te vragen en onder werden bedacht leiding van een zelf voor de kleinsten. samengesteld bandje in 86 Zo waren er een zangavond tijeen bende kamelen dens Scoutsorama te en in 87 zelfs een organiseren. waar echte olifant een ritje iedereen In het prachtige op mocht maken. jaar 1988, terwijl Het verdwijnen van vele charismatische ctie zal deze attra leiders geboren waarschijnlijk te werden, kwam er maken hebben met dan een belangrijk antende shift olif r Scoutstront opruimen die keerpunt voo sorama: voor het hieraan verbonden grote was voor de leiding. eerst werd een

t Steentje - 13

tent opgezet op de scoutsterreinen. Hierdoor kon er niet alleen meer volk opgevangen worden maar kon men ook een grote fuif organiseren op zaterdagavond (waardoor de inkomsten van Scoutsorama enorm stegen) en kon men nu ook de zangavond daar organiseren, waardoor men ervoor niet meer in een te klein lokaal in de houten blok moest kruipen. In de jaren 80 werd er ook veel veranderd aan de groepswerking. Het eerste bewijs hiervan was de oprichting van een nieuwe tak in 1982: de teerpoten. De teerpoten waren eigenlijk eerstejaars-welpen die hun eigen tak kregen omdat er nu eenmaal te veel welpen waren binnen den 92ste op dat moment, uiteindelijk zou deze tak 10 jaar blijven bestaan. Daarnaast werd ook het sys-

teem van groepsningen die leiders leiding veranderd: moesten leveren vanaf 1983 werd stond er natuurlijk de groepsleiding ook iets tegenin teams verkozen over: in 1987 werd door de leiding voor voor het eers t het 3 jaar. Hierdoor ontspanningsweekwerd er verzekerd end georganiseerd dat er voldoende voor de leiding. vernieuwing en Dit weekend, dat frisse ideen in de door de oud-leiding scouts zouden blijvoor de actieve ven in de toekomst. leidingsploeg wordt De opeenvolgende georganiseerd, is groepsleiding ploe- al 24 jaar lang d gen brachten ook activiteit waar elke deze verwachte ver- leider naar uitk ijkt. nieuwing. Zo werd er in 1986 voor het Maar ook op het eerst een leidingsvlak van infrastrucmanifest opgesteld tuur werd er enorm waarin een paar veel veranderd basisbeginselen van op de scouts. Het scouting werden op- begon al in 198 3 gesomd en ook wat toen een JV-le ider er verwacht werd besloot dat het een van scoutsleiders. goed idee zou zijn Dit werd in 1989 om eens op het dak dan vervangen door van de stenen blok een groepscharte klimmen. Niet ter, met ongeveer veel later stond hij dezelfde inhoud, echter midden in getekend door alle het lokaal, hij was leiding. Ook deze met dak en al naar traditie bestaat beneden gevallen. vandaag nog steeds Hierna schoot Wonin de vorm van het tolla meteen in actie leidingscharter. om het oude, verrotte dak te vervanMaar tegenover al gen door een iets deze nieuwe inspan- stevigere vers ie. Dit

t Steentje - 14

was echter nog lang niet het einde van de verbouwingswerken die in de jaren 80 plaatsvonden. Zo werd er in 84 ook beslist om het hele terrein met een paar centimeters te verhogen, aangezien de Scoutsorama van het jaar ervoor letterlijk in het water was gevallen. Dit probleem van wateroverlast bleef echter bestaan, waardoor er nog een paar keer een algemene drainage is moeten uitgevoerd worden door de jaren heen. In 1985 vond er een nog belangrijkere verandering aan de scouts plaats: de houten blok werd maar liefst met 7 meter verbreed. Dit gebeurde omdat de nieuw opgerichte teerpoten hun eigen lokaal wilden hebben en men daarbovenop ook nog een plaats nodig had om de groeiende voorraad tenten veilig weg te bergen. De voor de leiding belangrijkste

gebeurtenis gebeurde echter maar een paar jaar later. Doordat de Jins er genoeg van hadden om in een klein lokaaltje opgepropt te zitten tussen de kapoenen en de welpen, vroegen zij ook om een nieuw lokaal. De leidingsploeg stemde hiermee in en dacht dat men dit wel zou kunnen combineren met de aanleg van een deftige sanitaire blok. Om dit probleem op te lossen besloot men om in 1990, een jaar zoals een ander, een extra stuk aan te bouwen aan de stenen blok. In dit nieuwe stuk kwam dan het leidings- en jinlokaal. Dit betekende ook dat er een afstand moest gedaan worden van een stukje nostalgie: de oude kunstclub (een eufemisme voor de leidingsbar) moest ook verhuizen naar dit nieuw aangelegd stuk van de stenen blok. Op de oude plaats daar-

van werden immers de nieuwe toiletten aangelegd. Zo zijn we aan het einde van dit decennium en dus ook deze rubriek gekomen. Vrees echter niet voor het zwarte gat waarin u nu zal vallen omdat het niet meer wordt opgevuld met historische feiten over den 92ste. Volgend jaar zal deze rubriek immers verdergezet worden. Want zeg nu zelf: welk historisch overzicht is compleet zonder de memorabele jaren 90 en 2000? Dus zeg ik graag: tot volgend jaar!
CEUT

CEUT

t Steentje - 15

zoekertjes
eburt zoekt een platenspeler. De welpen en wolven zoeken roDe kaarsen. willy Fist zoekt ouDe raDio ontvangers/ tuners bij voorkeur Diegene Die ook nog am kunnen ontvangen maar beiDe is goeD! ceut zoekt platen (van Het muziektype Dus) zoek Die nog in goeDe conDitie zijn bang en jerm zoeken een nieuwe job bij een magazine

t Steentje - 16

Fatjoe (1986) zoekt: een Degelijke Fiets Die ik van De zomer tijDens ons kamp mag lenen om mee op kamp te gaan Fatjoe (1986) verkoopt: 1/ ne golF 3 van 1994 in 2 kleuren 2/ ne a6 van 2006 in 1 kleur 3/ nen HonDa monkey van 1970 4/ ne motovespa 150cc van 2007

t Steentje - 17

waar is...? De passie


De mens acHter De pusH-ups
De passie (2 jaar paggies, 2 jaar vinders) zit al een tijdje in zweden op erasmus, wat doet hij daar zoal?

passie, je bent nu al van januari niet meer te bespeuren op De scouts. wat is Hier De reDen voor? kan je ons iets over je aFwezigHeiD vertellen?
Wel ik zit nu in het buitenland voor mijn studies. In Zweden meer bepaald ( Pinnmovgen 26 80630 Gvle voor degene die me graag een kaartje sturen) voor aan de univ hier de opleiding Nordic outdoor education , Leadership training and coaching te volgen. Een opleiding waar de voordelen van buiten leren op de ontwikkeling van kinderen mee bestudeerd wordt. Iets waar tegenwoordig veel te weinig aandacht aan wordt gegeven in onze samenleving. Ook bij volwassenen heeft in de
t Steentje - 18

natuur vertoeven trouwens veel positieve effecten . Zowel fysiek als mentaal. Leren over buiten leren zou maar onnozel zijn als ik zelf niet veel buiten zou gaan. Dat zit dus ook in mijn progamma en maakt het enorm aantrekkelijk voor iemand als ik. In de wintermaanden kregen we onze persoonlijke langlauflatten, hockeyschaatsen, helm, Voor een les spraken we dan bijvoorbeeld af in een natuurgebied verderop en na het gebied half te hebben door gelanglauft maakten we een vuur en hadden we in het midden van de natuur een paar uur les. Zo had ik een paar keer per week les buiten. Dat hield me wel niet tegen om verder nog hockeysticks te gaan halen op de univ en met de medestudenten bandy-wedstrijden te spelen op de

openbare ijsvelden of op de grote meren en talrijke grote langlaufparcours te gaan. Nu de sneeuw weg is spitsen we hier meer toe op zomerbuitenactiviteiten. Kanovaren, orintatielopen, trekken te voet en per fiets.

slecht werden. Met deze Spanjaard ben ik op onze skistage ook nog naar de top van de berg gegaan s nachts , sneeuwruimer ontwijkend om op langlauflatten de pistes af te komen in de donkerte van de nacht.

wat is je meest memorabele moment?


Met leadership hadden we een week lang intensieve training in lapland. Met eten voor een week in onze rugzak op skilatten door de bergen trekken. Nergens elektriciteit te vinden en om de 20 km een klein hutje waar wat hout lag en water te vinden was in een gat in het ijs of de sneeuw. Na een dag in een sneeuwstorm op kompas te hebben gelopen zaten we s avonds zonder zicht op noorderlicht. Een crazy Spanjaard had het idee dat er hogerop tussen de bergen wel noorderlicht te zien zou zijn. Zo heb ik me s nachts met deze Spanjaard en een Fransman terug de sneeuwstorm ingejaagd om hogerop tussen 2 bergen een plek te zoeken waar het helderder was. Na nog geen 50 meter was het licht van de petzls en de kaarsen in de hut niet meer te zien. Langs een kant gevaarlijk maar langs den andere kant wel bervet. Min 17, wind gierend rond je oren , zicht slecht en dicht bij afgronden die niet altijd op de kaart aangeduid stonden, 2 man met een lamp, den 3de niet. Allemaal in de jacht achter het noordelicht dat we uiteindelijk niet hebben kunnen zien die nacht omdat de omstandigheden te

wat Heb je zo geDaan in De Dagen Dat scoutsorama Hier bezig was?


Wel veel eigenlijk zoals gewoonlijk. Gaan longboarden, naar een dirt-bike contest gegaan en zelf ook mogen proberen met verschillende fietsen. Gaan wildwaterkajakken met de fransman uit men klas en dan ook een paar dagen weg met de fiets. We gingen door de bossen en kwamen een rivier tegen met een slingerkoord waar ik blijkbaar den enigste was (achteraf gezien) die zot genoeg was om in een rivier met smeltwater te springen en te gaan zwemmen. Veel zotten hier, maar kaliber 92ste volk kom je hier dan toch niet elke dag tegen. We hebben onze eigen sauna zitten maken in de natuur, een steenoven gemaakt en nog een paar outdoorkooktechnieken. Wat dan weer ne mindere was was dat het terug was beginnen sneeuwen toen ik ging zwemmen snachts na men saunake. Opwarmen bij het kampvuur dus met sneeuw in de rug en mijn rugzak ergens onder de sneeuw terugvinden. In het terugkomen net voor de helft van de tocht ( na een 10 km een klapband gehad) brutte pech, ma wel vette dagen.
t Steentje - 19

sloebers zonDag 8 mei (14u-17u): cowboy-en-inDianenvergaDering


Hebben jullie ook opgemerkt dat er tegenwoordig zoveel rooksignalen in de lucht hangen? Sjwino en Filty zijn cowboys en weten hier meer over. Kom verkleed als cowboy of als indiaan.

zonDag 15 mei (9u-18u): groepsDag


Zie uitnodiging.

zonDag 22 mei (14u-17u): astronautenvergaDering


Orion staat in het derde kwartaal, geheimzinnige lichtflitsen verschijnen aan de hemel en de leiding is gekidnapt door buitenaardse wezens! Gelukkig nemen echte astronauten het vandaag over. Verkleed je als astronaut!

vrijDag 27 mei (19u-21u): zwemmen


Vandaag spreken we af om 19u aan het zwembad van Bornem: Barelstraat 111B 2880 Bornem. Vergeet zeker geen 3, zwemgerief en zwembandjes (indien nodig). Verkleed je als kwal of inktvis.
t Steentje - 20

sloebers vrijDag 3 juni (19u-21u): sportvergaDering


Wist je dat Atje al 7 keer de Mont Ventoux heeft beklommen, dat Filty een zwarte band karate heeft, dat Nicky en Ceut al jarenlang de hockeyvelden in Belgi onveilig maken en dat Sjwino en Waaz al 5 maal wereldkampioen kajakpolo zijn? Trek je sportiefste kledij aan voor deze heuse sportvergadering.

vrijDag 10 juni (19u-21u): kampinFo-avonD


Vandaag leggen we uit aan de mamas en papas hoe het kamp er zal uitzien. Sloebers mogen ook meekomen.

vrijDag 17 juni (19u-21u): gloeienD-erbij-vergaDering


Jullie waren er al een heel jaar bij. Krijgen jullie het al warm? Vandaag draait onze vergadering rond het jaarthema: Gloeiend erbij!

vrijDag 24 juni (19u-21u): overgangsvergaDering


Volgend jaar worden jullie tweede jaar sloeber of welp/wolf. Maar hebben jullie deze overgang wel verdiend? Vandaag kijken we of jullie mogen afstuderen aan de Sloeberacademie.

t Steentje - 21

paggies 8 mei 14 17 uur : pagaDDerrock


Vandaag organiseren we met de pagadders een heus festival. Hopelijk zijn de pagadders tot zon organisatiewerk in staat want er staan al heel wat luidruchtige muziekbands en felle fans te wachten!

15 mei : groepsDag ! joepie !!!! vrijDag 20 mei : 19 uur tot 21 uur piratenvergaDering
Zoals jullie allemaal weten was leider Ruute vroeger de kapitein van een piratenschip, hij is moeten stoppen omdat hij altijd zeeziek werd. Nu hebben de piratenvrienden van Ruute onze hulp gevraagd. Ze kunnen niet aan hun schatkaart uit, zullen de pagadders dat wel kunnen?

vrijDag 27 mei: waterspelletjes 19 uur tot 21 uur


Niets beters dan een frisse duik in Oram zijn supergrote zwembad. Oram wil echter zijn zwembad niet delen met ons omdat hij bang is dat Colmar gaat verdrinken. Hij kan namelijk nog niet zo goed zwemmen. Toch zullen jullie vandaag nat worden, we gaan vandaag waterspelletjes spelen. Doe kleren aan die nat mogen worden, eventueel een zwembroek!

vrijDag 3 juni : scHilDer/knutselvergaDering 19 uur tot 21 uur


Wie kan de mooiste kunstwerken maken onder de pagadders? We zullen het vandaag weten want jullie mogen je uitleven met verf, kleurpotloden en papier!
t Steentje - 22

pagaDDers vrijDag 10 juni : sportvergaDering 19 uur tot 21 uur


Sport is gezond, daarom hebben we vandaag een sportvergadering gepland. Het is tijd om vanachter je televisie te komen en je sportschoenen aan te trekken. We zullen vandaag zien wie de snelste, sterkste en slimste sportman is onder de pagadders is!

vrijDag 17 juni : gezelscHapspelletjes vergaDering 19 uur tot 21 uur


Omdat ze de laatste tijd onze Wii-consoles beginnen te gebruiken in bejaardentehuizen gaan wij ook eens hun spelletjes naspelen. Daarom is het vandaag gezelschapsspelletjesvergadering!

vrijDag 24 juni : pagaDDerbbq : 19 uur tot 21 uur


We gaan onszelf eens goed in de watten leggen omdat het de laatste vergadering van het jaar is. Daarom gaan we lekker BBQen! Neem allemaal 3 euro mee!

t Steentje - 23

welpen

t Steentje - 24

welpen

t Steentje - 25

wolven 8/05/2011 bruncHvergaDering. 9u-12u


OOK VOOR OUDERS! Omdat het kamp niet meer zo ver weg is wordt het hoogtijd dat we graag met jullie het programma willen delen houden we een uitgebreide brunch. Vergeet jullie slabber niet want je zal hem nodig hebben.

15/05/2011

groepsDag.

Het is zover we gaan met zen allen eens de bloemetjes buiten zetten, vandaag gaan we met heel den 92ste naar zee. Jullie hebben alvast allemaal een uitnodiging gekregen. Mochten er nog vragen zijn , er wordt nog een mail verzonden . Maak jullie alvast maar klaar voor een onvergetelijke dag met al je vrienden van de scouts.

22/05/2011

leiDingswissel. 14u-17u

Vandaag krijgen jullie andere leiding. Omdat de jongverkenners wel eens goede leiding nodig heeft zijn de wolvenleiding op geroepen om de boel daar onder controle te gaan houden. Jullie zullen dus moeten luisteren naar andere leiding. Succes en tot volgende week.

t Steentje - 26

wolven 29/05/2011 ronDe van De wolven. 14u-17u


Dit is niets minder dan het verlengde van de ronde van Vlaanderen. Vandaag MOETEN jullie uw fiets meenemen. We krijgen les van een professionele amateur coureur Tresor genaamt. Smeer jullie benen in steek maar een biefstuk in jullie broek want dit belooft een mooie tocht te worden. Vergeet ook zeker geen valhelm anders krijg je er een van ons.

5/06/2011

worDt vuil vergaDering. 14u-17u

Doe vandaag zeker niet jullie zondagse kleren aan maar eerder slechte en versleten. Het is zover ,we mogen ons een extra vuil maken. Deze vergadering is er gekomen op aanvraag van Haive omdat hij dit van thuis uit niet mag zullen we ons eens lekker vuil maken. Neem allemaal een ei mee en jullie vuilste streken.

10/06/2011

tecHnieken vergaDering. 19u-21u


Omdat het kamp voor de deur staat gaan we de voornaamste technieken eens herhalen om het kamp te kunnen overleven. Toomai is namelijk gespectialiseerd in afwassen en tochten stappen. Daajno in hout verzamelen en weet alles over wilde dieren. Jorge kan jullie alles vertellen over allerlei soorten knopen. Kaa is goed in vuur maken . Haive weet alles van tenten opzetten en bergklimmen. Wil je van dit alles meer te weten komen kom dan gewoon naar deze ubergrave vergadering.
t Steentje - 27

wolven 17/06/2011 relaxvergaDering. 19u-21u


Het is zover, we kunnen eindelijk eens ontspannen van het hele drukke jaar. En voor die dat het nog niet wisten, tomaai heeft toen hij jong was in een Chinese massageschool les gevolgd. Hij heeft vandaar zijn gouden handen en zal jullie wel eens goed masseren als je het hem vraagt. Vergeet zeker jullie zwembroek niet en handdoek.

21/06/2011 laDDercompetitie . 19u-21u


Vandaag dagen jullie elkaar uit in het mega super deluxe grote laddercompetitie. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste misschien de eersten. Dat hangt van jullie af, de sterkste, de slimste, de sluwste, de mooiste, de grootste, de kleinste, de wolfste? Wie zal er winnen dat zal je zien als je komt. BE THERE!

29/06/2011

bbq. 19u-21u

Meer info volgt nog via een of ander medium.

t Steentje - 28

paDvinDers

8/05 zonDag aFbraak scoutsorama 15/05 zonDag groepsDag 22/05 zonDag tocHtenaFstapweekenD leiDingswissel 29/05 zonDag watergames enz.. 3/06 vrijDag zwemmen bornem 12/06 zonDag bruncH 17/06 vrijDag sport 25 tot 26/06 bbq weekenD
Verstuurd vanaf mijn iPad 3
< Geen fotos en tekstjes wegens de creativiteits App werkte niet (nvdr) >

t Steentje - 29

jongverkenners zonDag 8 mei aFbraak scoutsorama + mano munDo 12u tot 17u
Het was weer een spetterende scoutsorama. Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van het feestweekend want vandaag gaan we ons bouwproject terug afbreken! Als we hard genoeg werken is er nog ruim de tijd om een bezoekje te brengen aan Mano Mundo.

zonDag 15 mei groepsDag 9u tot 18u zonDag 22 mei leiDingswissel 14u tot 17u
Deze zondag zal je andere leiding voorgeschoteld krijgen. Wat jullie hiermee juist gaan uitsteken is voor ons een raadsel Het spreekt voor zich dat deze mietjes veel minder tof zullen zijn dan jullie vertrouwde superstarleiders. (rechts)

vrijDag 27 mei zwemmen 19u tot 21u


We spreken om 19u af aan de ingang van het zwembad van Londerzeel. Smeer je borstkas maar al in met olie om indruk te maken op al de ladies in Londerzeel. De boys uit Aartselaar are in town! Gelieve 2 mee te nemen zodat je binnengeraakt. De derdejaars blijven vanavond een kwartier langer om hun patrouillevergadering van volgende week even met de leiding te bespreken.

t Steentje - 30

jongverkenners vrijDag 3 juni patrouillevergaDering 19u tot 21u


Een laatste moment om met jullie patrouille eens een stevige avond te hebben alvorens je op kamp vertrekt. Bericht aan de patrouilleleiders: zorg dat je tegen 27 mei al eens hebt samengezeten en ideen hebt bedacht voor een leuke vergadering. Zorg dat het eens iets origineels is! (tips verkrijgbaar bij de leiding)

vrijDag 10 juni cantus 19u tot 21u


Zorg dat je vanavond zowel fysiek als mentaal in staat bent om onze proeven te doorstaan. Het is immers tijd voor een serieuze JV-Cantus waarbij we jullie kennis en kunnen zullen testen! Zijn jullie het waardig om bij de JVs te zitten?

vrijDag 17 juni wat is Dat Daar? 19u tot 21u


Rispel raspel in het struikgewas Wat zit daar achter die struiken verstopt? Dat zullen we vanavond snel eens gaan ontdekken s! Zo gemakkelijk gaat dat daar der niet vanaf komen!

vrijDag 24 juni bbq 18u tot 21u


Als laatste vergadering doen we nog een superdeluxe BBQ om het jaar feestelijk af te sluiten. We blikken al eens vooruit naar het kamp en pinken al wat traantjes weg voor die paar weken dat we elkaar moeten missen Neem alvast 3 mee om het lekkere eten en de drank te bekostigen. Dit meisje zal er ook zijn!

t Steentje - 31

vinDers

t Steentje - 32

vinDers

t Steentje - 33

vinDers

t Steentje - 34

sreDniv

t Steentje - 35

kenners

tv zien (zucht) Alles!


Hallo daar, supertoffe en megasympathieke vrienden van mij! Zeg, we moeten voor onze engeltjes van de Kenners weer een keiplezant en keihilarisch Steentje in elkaar knutselen. Ik heb er al goesting in, want jullie zijn echt allemaal mijn BFFs, en wat is er leuker in het leven dan samen dingen doen met je BFFs?

ondertussen lopen onze vrienden naar buiten op de set van the shawshank redemption. omdat het kan.

Zeg, waar is mijn immer vrolijke medeleider Frederik Coulier, die knapperd die ik op een of ander obscuur feestje in de late uurtjes eens mijn grootste talent heb gedemonstreerd en waardoor ik nu rondloop met allerlei rare blaasjes op mijn mond?

Dien isser ni moat, want dien ligt in de kliniek omda hem allerlei raar dinges op zen dinges had stoan.

Hazo Jammer, maar het leven gaat voort. Ik had al een paar ideetjes voor de vergaderingen. Ik dacht met name aan een Miss Kenner-vergadering en een Knappe Snorrenvergadering. Dat zijn altijd vergaderingen waarop ik mij supermegabangelijk amuseer!

Fred Coulier (Fratt)


t Steentje - 36

kenners
Oh, supertof, samen met ons mannen houten constructies afbreken in de brandende zon en dan ons T-shirtjes uitdoen om vervolgens in onze blote bast rond te rennen en lekker te zweten. Ik kijk er al naar uit!

Dat klinkt goed Mirk. Ik stel voor 10/06 van 20 tot 22 uur Miss Kenner, waarnaar de leden verkleed moeten komen als vrouw, en de week daarop, 17/06, van 20 tot 22 uur Knappe Snorrenvergadering, waarnaar de leden moeten komen voorzien van knappe snor. We moeten trouwens 08/05 Scoutsorama afbreken van 10 uur tot 17 uur.

We motten zeeker ok kleijputten vergadering doen! Da ies altij et hoogtepunt van main scoutsjaor

Kleiputtenvergadering(met leidinswissel) van 14 tot 17 uur op 22/05, dat staat genoteerd. Je zou eens naar een logopedist moeten gaan Boja, do it! Want je bent praktisch onverstoanboar.

t Steentje - 37

kenners

Ja, Willei, da is wel wa gij wilt he! Alle Vlaomse othentieke dialecten assimileiren Boja, het tot er slechts n uniferme eenheidstaol overis niet omdat ik af en toe naar schiet! Iek he altij geweten da gij niks moest Duitse schlagermuziek luister en een rare tathebbe van et Verschil en de Differentie! too heb dat ik een nazisympathisant ben! We Vuile rascist! Nazi! hebben die discussie nu al duizendmaal gevoerd!

Jha ontkent het maor! NEGATIONazIST!


En de ruzie tussen Boja gi en Willy rdng . maar ve fer ja blee ees Bo w rustig envinger met zijnn blad naar ee papier. Maar Willy zijn woede , en de escaleerje aan dat zag . zijn gezicht

Vrienden, vrienden! Maakt geen ruzie! De keuze voor het kwaad is nimmer de oplossing. Het kwaad is louter negativiteit. Kiest voor de Liefde die schenkt en vervolmaakt. Omhelst en vergeeft elkaar. Ik vind trouwens dat we op Hemelvaart (03/06) van 20 tot 22 uur een Onze-Lieve-Heer-keert-weder-naar-zijn-thuis-vergadering moeten doen, het geloof in de Christus is immers de bouwgrond van elk geslaagd menselijk leven.

Jezus is ne paljas.

Jerm, Gij goddeloze! Gij ketter! Hoe durft gij de naam van de Heer ijdel te gebruiken. Maar ik wil mij niet kwaad maken. Het is niet aan mij oordeel te vellen over uw gedrag in dit Aardse tranendal, dat laat ik over aan de Heer die ieder te rechter tijd geeft wat hem toekomt.
t Steentje - 38

kenners
Ok, ik stel voor op 29/05 een Kenners-In-Actie met de eerstejaars te doen. Ik zal die daarvoor nog wel contacteren met mijn iPhone 4, de allernieuwste smartphone van multimediagigant Appel. De iPhone 4 is uitgerust met tal van functies die hem wel tien maal krachtiger, gebruiksvriendelijker en onmisbaarder maken als de huidige iPhone. Zo beschikt hij over een reetina-display, Wi-Fi, 3G, AK-47, GPS, Facetime, HD-video-opnamefunctie en natuurlijk een 50 Megapixel-camera met Ledflits! Als iets in de werkelijkheid getuigt van het bestaan van God dan is het de iPhone 4 wel. De batterij is wel na 1 dag plat. Ik kan dat alles alleen maar beamen Jerm. Op een dag zal ons miserabele ras stikken in zijn eigen worst en plaats maken voor een hoogstaander soort: de iPhone 4. Een nieuw tijdperk zal dan aanbreken waarin de Aarde niet langer kermt en kreunt onder het gewicht van onze in beton en staal veruitwendigde ijdelheid. In zijn maagdelijke witte kostuum zal de iPhone 4 dan een herboren Aarde bewandelen, zich lavend aan het meest zuivere bergwater en genietend van de talloze vruchten die de natuur hem welwillend schenkt.

via de Facetime App

ook groepsdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Boys, om terug tot de kern van de zaak te komen. Het is 15/05

Dat mogen we zeker niet vergeten te vermelden in het steentje.

We moeten ook een afscheidsweekend doen op het eind van het jaar, ik dacht dat te doen van 24/06 tot 26/06. Do it! Inderdaad, supertof idee Willy. Ik zal daar wel niet bij kunnen zijn want de 23ste zal de Apocalyps aanbreken en zullen ik en mijn volgelingen verlost worden. Geen probleem!

omfg

t Steentje - 39

jins 93!!! 7-5 en 8-5 ; voorbereiDing quiz 14-5 quiz met De vette Hanen in De jongenscHool !
Iedereen is aanwezig! Onze laatste winstgevende activiteit is in samen werking met de Vette Hanen, dus zet je in en leef je niet uit! Vergeet niet heel je facebookvriendenkring en familie uit te nodigen, hoe meer volk hoe beter!

15-5 groepsDag (meer inFo volgt)


Via meel , sms of facebook.

22-5 leiDingswissel 14u17u


Jullie krijgen voor 1 keer geen superdolle vergadering van de sympathieke stijlvolle begeleiders BangKak, maar van twee of drie totaal onbekende leiding van een andere tak! Gedraag je en maak het hen niet te moeilijk! Doe je zondagse kostuum aan en luister goed als de speluitleg wordt gegeven!

29/05 zonDag 5/06 zonDag 12/06 zonDag 17/06 vrijDag

inFo volgt nog!

(bbq?)weekenD 24-25-26 juni


Meer info volgt via meel , sms of facebook.

t Steentje - 40

jins

Jins 93

t Steentje - 41

mopjes

t Steentje - 42

t Steentje - 43

scoutsFeest 2011

beDankt!