1

1. Poreklo i osobine vibracija I

Vibracije nastaju oscilatornim kretanjem tela u odnosu na oscilatorni polozaj.
Pomeraj je odstupanje od ravnotaznog polozaja. Amplituda vibracije je max. pomeraj. Brzina je t S A A / , a
ubrzanje tela je t v A A / .
Podela vibracija: 1
0
periodicne – u vremenu se ponavljaju vrednosti parametara;
2
0
neperiodicne – slucajne;
Period je vreme potrebno za jednu punu oscilaciju (obrnuto srazmeran frekvenci). Opseg frekvencija
pripada infrazvuku. Osteomuskularni sistem je osetljiv do 30Hz, a nervni i vaskularni na 30-250Hz. Pri
prenosenju kroz organizam vibracije visoke frekvence se brzo asorbuju, a one sa nizom se sire preko kostiju
(osteoporoza to potencira putem rezonance);
Po nacinu delovanja na organizam:
1. Opste vibracije – stajanje ili sedenje na vibrirajucoj podlozi ili potresi okolnog
vazduha.
-Pravac delovanja vibracija moze biti:
- transverzalni (pravac grudi - ledja ili levo rame - desno rame);
- longitudinalni (pravac stopalo – glava);
2. Lokalne vibracije – motorne testere, busilice;
Merenje vibracija: akcelerometri (neki parametar vib. se izrazava preko el signala);
Mere zastite: - tehnicke mere- elasticni podmetaci, amortizeri, podmetaci...
- organizacija posla - ogranicenje dnevne expozicije na 30-50% radnog
vremena;
- LZS - antivibracione rukavice;
- medicinske mere – profesionalna selekcija, lekarski pregledi.

2. Profesionalne bolesti izazvane bioloskim agensima
Agensi bioloske prirode su mikroorganizmi, visecelijski organizmi ili njihovi fragmenti, koji mogu
izazvati profesionalna obolenja ili obolenja vezano za rad.
To su: - bakterije (koke, bacili, vibrio...; celijski zid odredjuje Ag svojstva;
- virusi (hepatitis, AIDS...);
- gljive;
- protozoe;
- helminti (pljosnati – metilji i pantljicare, valjkasti);
Izvori expzicije:
1. Zanimanja koja zahtevaju kontakt sa vecim brojem stranaka;
2. Zdravstvo (laboretorije, rad sa krvlju i izlucevinama);
3. Rad sa zivotinjama;
Uslovi za stetno delovanje – postojanje svih karika lanca infekcije:
patoloski agens – domacin – mogucnost da ga napuste – moguCnost prenosa –
ulazna vrata – osetljivost novog domacina – masovnost infekcije (broj
mikroorganizama koji je prodro u organizam domacina).
Prof. bolesti izazvane biololskim agensima su:
- importovane tropske bolesti
- zoonoze
- infektivne bolesti: hepatitis, TBC, AIDS...
Uslovi za priznavanje profesionalne bolesti:
1. dokazati da tokom rada osoba dolazi u kontakt sa uzrocnikom;
2. da je kontakt adekvatan;
3. da se registruje kl.sl. i dokaze vremenska i prostorna povezanost sa obolenjem
ORS: U toku lecenja nisu sposobni za rad, a po zavrsetku lecenja, ocena zavisi od
posledica.www.belimantil.info
2
Mere zastite:
1. Identifikacija mikroorganizama (zasejavanje briseva);
2. Veterinarske mere (vakcinacija stoke, mehanizacija procesa prerade mesa);
3. LZS – maske, rukavice, dezinfekcija ruku, koristiti pribor za jednokratnu upotrebu ili sterilisati pribor
i prostorije (hemikalije, UV);

3. Ocenjivanje radne sposobnosti kod repiratornih oboljenja

1. Proceniti plucnu funkciju - bar 2x u toku poslednje godine i pozeljno je rasplagati predhodnim
spirometrijskim testovima, u cilu uporedjivanja.
2. Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu koncentracije respiratornih stetnosti, mikroklimatskih
parametara, intenziteta i trajanja fizickog rada, da li radnik koristi respirator ili gasnu masku. (brze se
umaraju, jer je 5-6 x veci otpor pri disanju);
3. ORS davati posle lecenja i rehabilitacije.
- HOBP: - Lako ostecenje – ogranicenje za vrloteske poslove;
- Srednje tesko ostecenje – ogranicenje za srednje teske i teske poslove;
- Tesko opterecenje – nesposobni za bilokakve napore;
- Astma: - Promena radnog mesta, gde nema expozicije noxama koje izazivaju
bronhospazam;
- Pneumokonioza: - Kontraindikovan rad u zoni expozicije SiO
2
, a preostala radna
sposobnost zavisi od stepena ostecena plucne funkcije;

4. Zdravstvena zastita lica profesionalno izlozenih jonizujucem
zracenju

I Monitoring jonizujuceg zracenja:
1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe.
2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e
-
izbacene iz putanje pod dejstvom
radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se
izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za
odredjivanje doze koju primaju pacijenti.
II Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja;
2. Povecati udaljenost od izvora;
3. Zastitni ekran i LZS;
Odredjivanje max propustenih doza:
1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy
- za ocno socivo i hem. organe150mSy
-koza, sake, stopala 500mSy
2.Opsta populacija – 10x manje doze.
Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora.
LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice.
-Za | zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani.
-Za o cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila
interna kontaminacija.
- U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima
sociva i malignitetima.
www.belimantil.info
3

1. Profesionalne stetnosti (definicija i klasifikacija) II

Profesionalne stetnosti su svi stetni cinioci koji se javljaju u radnom procesu i potencijalno ostecuju
zdravlje. Obuhvataju:
1. Stetnosti u vezi sa procesom proizvodnje (fiz., hem., biol. agensi);
2. Stetnosti poreklom od nepovoljnih higijenskih i sanitarnih uslova;
3. Stetnosti usled nefizioloskih uslova rada i organizacije posla;
4. Psihosocijalni faktori (npr. losi medjuljudski odnosi);
Sprecavanje ostecenja zdravlja:
1. Otkrivanje , identifikacija i merenje prof. stetnosti i njihova evaluacija;
2. Evaluacija ostalih fektora koji deluju na organizam na radnom mestu;
3. Mere za poboljsanje uslova na radu i odrzavane uslova radnog mesta u fizioloskim granicama.
- Agensi fizicke prirode: - faktori klime i mikroklime, barometarski pritisak, buka,
vibracije, jonizujuca i nejonizujuca zracenja, mehanicka sila, elektricitet...

2. Uzroci i izvori povreda na radu

Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj
povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim
mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaza tela, iznenadnim opterecenjem
tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma.
Povredom na radu se smatra i povreda:
1. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je
zaposlen;
2. Pri dolasku ili odlasku sa posla;
3. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova;
4. Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje
1 dan.
Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na
radu ili vecu materijalnu stetu;
Podela:
1. Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...);
2 Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...);
1. Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...);
2. Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...);
3. Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...);
Uzroci
1. Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti;
- svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo);
- nepredvidivi (trenutno raspolozenje);
Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse!
2. Faktori radne sredine: - stanje masina i alata;
- uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...);
- organizacija rada (zamor, premor);
- medjuljudski odnosi;
- nenosenje LZS;
- alkoholizam i narkomanija;
- Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla
(najmanje 3 dana).
www.belimantil.info
4
3. Pneumokonioze pluca – definicija i klasifikacija

Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca , nastala udisanjem prasine, to je “akumulacija” prasine u
plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo.
Klasifikacija:
I prema vrsti uzrocnika:
1. Pneumokonioze izazvane neorganskom prasinom – silikoza, azbestoza
2. Pneumokonioze izazvane organskom prasinom – bisinoza, alergijski alveolitis, prof. astma...
II prema patoanatomskim karakteristikama:
1. Kolagene (nodularne, difuzne) – silikoza, azbestoza
2. Nekolagene (gradja alveola je ocuvana) – baritoza, sideroza
3. Mesane – npr. antrakoza.
III Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica
1.Mala (do 10 mm): -puriktiformna - do 1,5mm
-mikronodularna 1,5-3mm
-nodularna 3-10mm
2.Velika: -A kategorija 1-5 cm
-B kategorija 1 ili vise zasencenja, > od A, a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg
plucnog polja
-C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja
IV Prema gustini zasencenja: -Kateg. 1 Retka mala zas. dobro se vidi plucni crtez.
-Kateg 2 Gusta zas. dobro se vidi plucni crtez.
- Kateg 3 Mnogobr. gusta mala zasenc, ne vidi se pl. crt
Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem; ES-ljuska od jajeta; TB-TBC; HI-hilusi; CV-
kaverna; CO- uvecanje srca; BU-bule; PT-pleuralne promene.
Atipicne silikoze:
1.Akutna silikoza (silikoproteinoza)- posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama, brz razvoj
fibroze i sklonost ka TBC-u.
2.Pozna silikoza - oko 10 god po prestanku exp. kvarcu (donja polja postedjena).
3.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl. poljima, vec u hilusima i paratrahealnim
limfaticima.
Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima.

4. Profesionalno ostecenje sluha

Buka je svaki nezeljeni zvuk, koji remeti radnu aktivnost ili san (masine, industrijska buka...).
Patogeneza:
1. Acc akusticna trauma (blast sy) – mehanicko ostecenje bubne opne i senzornih elemenata unutar
uva;
2. Chr akusticna trauma - |tonus sy => spazam terminalnih arterija kohlee u zoni visokih tonova
(4oooHz) – zamor, degeneracija i izumiranje celija Kortijevog organa;
3. Extraauditivni efekti – nastaju sirenjem akusticnog nadrazaja iz akustickog centra na linbicki sistem i
druge strukture => stimulacija |Rc, | holesterola, TG, LDL-a, T
4
, kateholamina... => ateroskleroza,
hipertenzija, koronarna bolest , ostecenje periferne cirkulacije.
Dugotrajno dejstvo buke remeti bioelektricne petencijale mozga, a to remeti psihomotornu ravnotezu
i utice na psihu i stabilnost licnosti. Buka izaziva spazam arterija uterusa => slabija ishrana ploda.
Klasifikacija buke prema intenzitetu:
I grupa: 30-65 dB (kod jako osetljivih osoba => uznemirenost, glavobolja...);
II grupa: 65-90 dB (neurovegetativne smetnje i trajno ostecenje sluha posle
visegodisnje expozicije);
III grupa: 90-110 dB (neurovegetativne smetnje i gubitak sluha za kratko vreme);
IV grupa: 110-130 dB (ne moze s dugo izdrzati zbog neuricirkulatornih smetnji i
gubitka sluha);
Buka > 130dB je buka tipa praska i dovodi do momentalnog ostecenja sluha.
www.belimantil.info
5
Th: U principu leka nema, ev. vitamini, periferni vazodilatatori.
ORS: Obostrano simetricno ostecenje sluha > 30% po Fowler – Sabineu pri dugotrajnom izlaganju
povisenoj buci i uz iskljucenje drugih etioloskih faktora smatra se profesionalnim oboljenjem.


1. Aerozagadjenje III

Aerozagadjenje je promena fiz. i hem. sastava vazduha, zbog prisustva materija koje normalno ne ulaze u
sastav atmosfere.
Gasovi – gasovito stanje hem. mat. koja se pod obicnim uslovima
(25
0
C,750mmHg) ne moze prevesti u tecno ili cvrsto stanje.
Pare – hem. mat. koje su pod norm uslovima u tecnom ili cvrstom stanju.
Aerosoli – sa cvrstim cesticama: prasina (nastaje usitnjavanjem cestica) i
dim (kondenzovanjem cestica)
- sa tecnom fazom: magla (disperz. tecn. ili kondenzovanjem pare)
-Koncentr. mat. u vazduhu moze se izraziti preko: tezine(g/m
3
), zapremine(%).
Dejstva prasine: - iritirajuca (krec, NaOH...); toxicna (PbO, Mn...)
alergogena(brasno, krzno...); fibrozogene(kvarc, azbest...)
kancerogena(hrom, arsen, nikl...); infektivna(sadrzi mikroorganiz.)
Prasina moze biti : - organska (potice od biljaka i zivotinja)
- neorganska ( minerali, metali)
1.Vidljive (nerespirabilne) prasine ->10 µm–brzo se tloze, stizu do nosnih supljina.
2.Respirabilne prasine – 0,25 – 5 µm
Najvaznije osobine cestica prasine: velicina, oblik, rastvorljivost, hem aktivnost,konc.
Ocena zaprasenosti: Gravimetrijska metoda – masa prasine u zapremini vazduha.
Mere zastite od prasine: Tehnicke – mehanizacija, automatizacija, hermetizacija;
Higijenske – usisavanje, pranje radnih prostorija.
LZS – respiratori, kape, stitnici za oci, lice, rukavice.
Medicinske – zabrana rada, u podrucju gde ima prasine, osobama sa rep. obolj i
snzibilisanim na sastojke prasine, kontrol Rtg na 2 god.

2. Mere sprecavanja povredjivanja na radu

Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu,
tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti.
Zadaci: - Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa
- Izolacija rizika
- Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS)
Zastita na radu obuhvata sledece mere:
Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala;
- odvajanje delova tehnickog procesa;
- mehanizacija, automatizacija i hermetizacija;
- ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka);
- mehanicka zastita masina;
Organizacione - svetlosna i zvucna signalizacija procesa;
- optimalna osvetljenost;
- znaci bezbednosti;
Higijenske – izbor lokacije preduzeca;
- higijena prostorija, LZS, ishrane;
- bezbedno uklanjanje otpadnih materija;
LZS - treba da ispunjavaju svoju namenu, a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija.
Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje, a radnik ima obavezu da ih namenski koristi.
Medicinske mere – prof. orijentacija i selekcija; predhodni, vanredni, sistemski i kontrolni pregledi; Med.
rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.
www.belimantil.info
6

3. Odredjivanje radnih sposobnosti kod KVS bolesnika

1. Detaljan uvid u f-ju KVS-a u miru i pri naporu.
2. Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu stetnosti mikroklimatskih faktora, intenziteta i trajanja
fizickog rada.
1. ORS dati posle lecenja i rehabilitacije.
2. Voditi racuna o efektima kontinuirane terapije na radnu sposobnost.
Arterijska hipertenzija:
Radna sposobnost zavisi od tezine bolesti, komplikacija, uslova i zahteva radnog mesta, lakse podnose
dinamican rad.
Neophodno je merenje TA; ergometrijska testiranja; holter monitoring.
Podela:
1. Blaga hipertenzija – 95-104mmHg – nisu sposobni za tezak rad i rad na|t
0;
2. Srednje teska hip. – 105-114mmHg – nisu sposobni za fiz. napore srednjeg i teskog stepena;
3.Teska hipertenzija – nisu sposobni za bilo kakav fizicki rad i treba im promeniti radno mesto. nisu
sposobni i za rad gde mogu ugroziti javnu bezbednost.
Ishemicna bolest srca:
Radna sposobnost zavisi od tezine infarkta, starosti obolelog i njegovog radnog mesta.
- Ako nije bilo komplikacija, ako pri otpustu iz bolnice nije bilo anginoznih bolova, poremecaja ritma i ako
je EF > od 50%, mogu da se osposobe za rad u toku 3 meseca.
- Ako se u toku opterecenja javi angina pektoris ili ST depresija ,onda pacijent niije sposoban za rad koji je
jednak ili veci od nivoa pri kome se ispoljavaju promene.
- Ako se simptomi jave u toku lakog opterecenja (50W na bicikl – ergometru), nije sposoban ni
za kakve poslove sa fizickim naporima, a najcesce ni za druge poslove (zbog napora da dodje
na posao), pa ga treba penzionisati.

4. Vibraciona bolest

Vibraciona bolest je skup poremecaja koji se javljaju pri dugotrajnom izlaganju lok. i opstim vibracijama.
Manifestuje se ostecenjem periferne cirkulacije, kostiju, zglobova, misica, nerava i opstim poremecajima.
Izvori expozicije: - Rad sa rucnim vibrirajucim alatima;
- Rad na transportnim sredstvima;
- Radnici koji stoje na podlogama koje vibriraju.
Patogeneza:
- Ostecenje k.s. – dejstvo vibracija na adrenergicke Rc => prolazni vazospazam (naizmenicna pojava spazma
i atonije) => atonija kapilara.
- Nastanak neuropatija – usled poremecenog senzibiliteta i osecaja za bol.
- Nastanak kostanih promena – usled smanjene vaskularizacije i direktnog ostecenja kostiju ( fisure,
degeneracija, raslojavanje, mestimicna fragmentacija, osteoporoza), ciste, asepticna nekroza.
Kl.sl. Lokalne vibracije -|osetljivost na hladnocu, parestezije; “beli prsti”- hladnoca. “plavi prsti” cijanoza,
hiperkeratoza, ragade; “prazni prsti” osecaj da je koza nalegla na kost distalne falange; recidivirajuci
tendovaginitis (obicno, ekstenzori).
Opste vibracije (pri veoma dugoj expoziciji) - poremecaj CNS-a (glavobolja, razdrazljivost, zamor +
polineuropatija (vegetativna); porem. vestibularnog aparata;
poremecaj cerebralne i koronarne cirkulacije.
Dg. Rtg (kost-zgl promene); EMNG (neuromuskularne prom.); kapilaroskopija.
Th vazodilatatori, vitamini, analgetici, fizikalne procedure.
Prevencija – Tehnicke mere (amortizeri, prigusivaci); ogranicenje dnevne expozicije
na 30-50% radnog vremena; LZS antivibracione rukavice.
www.belimantil.info
7

1. Karakteristike zvuka i buke IV

-Zvuk nastaje oscilacijom materije koja ima svojstvo elasticnosti.
-Buka se karakterise kao neprijatna pojava koja utice na psihofiz. stanje coveka posle nekog vremena ili
prekoracenjem odredjene jacine:
1. kontinuirana buka (promenljiva ili nepromenljiva)
2. diskontinuirana
3. impulsna buka
Zvuk se od izvora krece u svim pravcima brzinom od 340m/s, kroz vazduh (u vodi 4x brze).
-Intenzitet zvuka (w/m
2
)
-Zvuvucni pritisak (Pa)
-Frekvencija broj oscilacija u 1 s (Hz).
Podela na osnovu pravilnosti promene zvucnog pritiska u nekoj tacki: I periodicni zvuci
1.Prost ton (jedna sinusoida)
2.Slozen ton (vise prostih tonova razlicite fr)
3.Slozen muzicki ton (ako su frekvekvencije pratecih tonova celobrojni umnosci frekvencije osnovnog
tona)
II Neperiodicni zvuk
1.sum– frekventni spektar je kontinuiran, obuhvata sve vrednosti unutar nekog intervala, za razliku od
periodicnog zvuka, gde je moguce izdvojiti karakteristike svake frekvencijske komponente.
2.Prasak – impulsna buka traje manje od 1s. Sa naglim porastom i padom amplitude.
Nivo intenziteta zvuka (L) – je odnos posmatranog i referentnog intenziteta, za koji se uzima vrednost
praga sluha (0dB)=>L=130dB
Subjektivne velicine zvuka: osetljivost sluha je najveca za frekvence 3000Hz
1.Nivo cujnosti (fon)=> izmeren nivo zvucnog pritiska korigovan
propustanjem signala kroz elektrcni filter.
2.Cujnost (son) po dogovoru na 1000 dB odgovara nivo cujnosti od 1 fona.
Principi merenja buke – sonometri (bukometri) – mere nivo buke i zvuc. frekvence.
Mere zastite:
1.Na izvoru buke – podmazivanje, montiranje prigusivaca.
2.Zvucna izolacija
3.Zakonske mere – selekcija uz audiogram.
 Ultrazvuk ( 20 kHz – 1GHz)
-u dg se koristi UZ male snage putem refleksorne transmisione tehnike.
Doplerov efekat se zasniva na promeni frekvence UZ talasa, kada se izvor i prijemnik uzajamno
krecu.
-u th se koristi UZ vece jacine ( za zagrevanje tkiva, destrukciju kalkulusa)
-efikasno prodire kroz cvrstu i tecnu sredinu, dok ga vazduh brzo apsorbuje.
-moguca je pojava kavitacija u tkivu.
Mere zastite: -pri drzanju sonde koristiti gumene rukavice sa pamucnom postavom; -rad nije
dozvoljen osobama sa ostecenjima sluha i CNSa;
-izlaganje trudnica UZ pregledima svesti na opravdane indikacije
 Infrazvuk (<16Hz) – u prirodi se javlja prilikom zemljotresa, udara talasa u obalu... Najvecu opasnost
predstavlja frekvenca od 8Hz, jer se poklapa sa o ritmom elektricne aktivnosti mozga.
Mere zastite: kacige; zastita od buke; primena izolacionih mterijala.

2. Profesionalna trovanja cijanidima

HCN je bezbojan gas ili jako isparljiva tecnost (miris na badem), sa bazama gradi cijanide.
Izvori expozicije:
1.U semenu voca u obliku amigdalina;
2. Pri gorenju plasticnih masa, u duvanskom dimu, vestacko djubrivo, PVC mase;
Toxikokinetika i toxikodinamika:
www.belimantil.info
8
-Apsorpcija: pluca, koza i GIT (u zelucu se oslobadja CN
-
)
-Transport: 60% vezan za proteine; vezan za Er;
-Eliminacija: pluca i koza (znoj); vreme poluzivota 19 h.
Cijanidi reaguju sa jedinjenjima koja sadrze S pa nastaju tiocijanati iliradanidi (manje su toxicni i
eliminisu se urinom).
-Pretvaranje hidroxikobalamina u cijankobalamin i vezivanje za metHb pri cemu nastaje cijanmetHb.
Efekti: -Toxicni - asfiksija usled vezivanja cijana za feri-jon mitohondr. i prestanak celijskog disanja. To
se posebno odrazava na CNS i KVS. Pomera se kriva disocijacije Hb ulevo i pomera odavanje O
2
tkivu.
-Neurotoxicni- usled |Ca
2+
.
Kl.sl. I Visoke koncentracije apoplekticna forma trovanja (covek gubi svest, paraliza centra za disanje i
srcani rad => smrt za 1-2 min.);
II Laksi oblici acc trovanja
1.Stadijum – metalni ukus u ustima, miris badema, tahikardija, tahipnea;
2.St. – dispnoicni (asmaticni) st.
3. Konvulzivni st – ton. klon.grcevi, komatozno stanje, ruzicaste koza sluzok.
4.Asfikticni st – pad TA, disanje retko i povrsno, ubrzan puls, moguc AV-blok i znaci ishemije =>
smrt usled paralize resp. centra.
III Chr trovanje – uvecanje tiroidee, poremecaj metabolizma vit B
12
i folne k., neuroloski ispadi
(retrobulbarni neuritis, atrofija optikusa, perif. senz. neuropatije, ataksija, ostecenje sluha), Ca(CN)
2

izaziva prosirenje krvnih sudova lica i gornjeg dela trupa uz pojavu tamno crvenog eritema.
Th -Acc trovanje: bazira se na cinjenici da CN
-
ima veliki afinitet za metHb, pa ga treba stvoriti u sto
vecoj kolicini da bi se nagradio cjanmetHb u kome je CN nejonizovan i netoxican..
-Na–tiosulfat–stvara se Na–tiocijanat koji je netoxican, brzo se eliminise urinom
-2-3 tabl. amil-nitrata i jedna ampula da udise svakih 5 min.
-10 ml 3%NaNO
3
u i.v. infuziji, pa 50 ml 25% Na-tiosulfata
-100% O
2

-Ispiranje zeluca (kalijumpermanganat ili H
2
O
2
) u slucaju ingestije.
-Nespecif. Th: asistirana ventilacija, alkalizacija, antikonvulzivi i antiaritmici.
-Hidroxikobalamin;
-Co-helati
ORS: Radna sposobnost uspostsvlja se:
1.Laksi slucajevi –3 dana
2.Srednji – 7-10 dana
3.Izrazeni – 20-30 dana
4.Chr trovanje – u zavisnosti od kl. sl.

3. Sredstva za licnu zastitu radnika

Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu,
tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti.
Zadaci: - Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa.
- Izolacija rizika
- Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS)
Zastita na radu obuhvata sledece mere:
Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala;
- odvajanje delova tehnickog procesa;
- mehanizacija, automatizacija i hermetizacija;
- ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka);
- mehanicka zastita masina;
Organizacione - svetlosna i zvucna signalizacija procesa;
- optimalna osvetljenost;
- znaci bezbednosti;
Higijenske – izbor lokacije preduzeca;
- higijena prostorija, LZS, ishrane;
www.belimantil.info
9
- bezbedno uklanjanje otpadnih materija;
LZS - treba da ispunjavaju svoju namenu, a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija.
Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje, a radnik ima obavezu da ih namenski koristi.
Medicinske mere – prof. orijentacija i selekcija; predhodni, vanredni, sistemski i kontrolni pregledi; Med.
rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.

4. Radioaktivna dekontaminacija i lecenje radiacionih sy

Th infekcija, simptomatska th, th hemoragijskog sy, transplantacija kostne srzi,
th faktorima rasta maticnih celija;
- istovremeno se sprovodi i dekontaminacija:
1.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.
ozracivanja postoji i udisanje)
2. Spoljasnja – vodom, blagim sapunom, mekom krpom.

Vidi dodatak - dekontaminacija!!!


1. Zastita na radu V

Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu,
tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti.
Zadaci: - Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa.
- Izolacija rizika
- Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS)
Zasita na radu obuhvata sledece mere:
Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala;
- odvajanje delova tehnickog procesa;
- mehanizacija, automatizacija i hermetizacija;
- ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka);
- mehanicka zastita masina;
Organizacione - svetlosna i zvucna signalizacija procesa;
- optimalna osvetljenost;
- znaci bezbednosti;
Higijenske – izbor lokacije preduzeca;
- higijena prostorija, LZS, ishrane;
- bezbedno uklanjanje otpadnih materija;
LZS - treba da ispunjavaju svoju namenu, a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija.
Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje, a radnik ima obavezu da ih namenski koristi.
Medicinske mere – prof. orijentacija i selekcija; predhodni, vanredni, sistemski i kontrolni pregledi; Med.
rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.

2. Profesionalne maligne bolesti

Forma malignog tu , koji je kasna posledica expozicije kancerogenima radnog mesta.
Profesionalni kancerogen je svaka supstanca ili mesavina koja prouzrokuje porast incidenca benignih ili
malignih neoplazma, ili bitno skracuje latentni period izmedju expozicije i nastanka neoplazmi i dovodi do
indukcije tumora na drugoj lokalizaciji.
Etiolog. –Hemijske materije – aromaticni ugljovodonici, benzen, pesticidi,
konzervansi, Cr, Ni, jonizujuce zracenje.
-Zanimanje- dimnicari (skrotum); rudari (pluca uzrok je radon)
Patolog. –Kancerogeneza obuhvata:
1.Transformacija normalnih u maligne celije;
2.Ireverzibilne promene usled expozicije (lezija DNK=> somatska mutacija)
www.belimantil.info
10
3.Epigenetska kancerogeneza – alteracija expresije nekih gena normal genotipa
4.Kompletni kancerogeni- podsticu inicijalnu promenu i njen razvoj u Tu i predstavljaju uzrok
profesionalnog raka;
5.Inkompletni kancer.- odgovorni za inicijalne promene ili podsticu ranije nastale pocetne promene
usled drugih uzroka i predstavljaju uslov prof. raka.
Kl.s. 1)Rak pluca - azbest, berilijum, hlormetiletar
2)Rak koze - UV, joniz. zracenje, pliciklicni aromatic. ugljovodonici.
3)Leukemije - jon. zr, benzen
4)Angiosarkom jetre - vinil hlorid
5)Rak mokracne besike - anilin, benzidin, katran
6)Rak nazalnih i paranazalnih supljina - drvena prasina, Ni, kadmijum
Karakteristike lokalizacije: - Multifokalna lok.; - Latentni period; - Prognoza (sporiji tok, retke
metastaze, duze prezivljavanje).
Et. Dg. (priznavanje bolesti kao profesionalne): Utvrditi da pre pocetka exp nije bilo maligniteta; Izvrsiti
analizu stetnosti iz radnog procesa, na radnom mestu i u okolini. Analiza exp: nivo toxicnosti (doza, konc);
Vreme i intenzitet izlozenosti; Duzinu latentnog perioda.
ORS: Kontraind. dalji rad na poslovima gde postoji izlozenost kancerogenima;
U profilaxi eliminisati kancerogene, LZS, hermetizacija procesa
Redovne kontrole.

3. Radiografska klasifikacija pneumokonioza

Pneumokonioze su fibrozirajuca profesionalna oboljenja pluca, nastala udisanjem prasine. To je
“akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo.
I Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica
1.Mala (do 10 mm): -puriktiformna - do 1,5mm
-mikronodularna 1,5-3mm
-nodularna 3-10mm
2.Velika: -A kategorija 1-5 cm
-B kategorija 1 ili vise zasencenja, > od A, a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg
plucnog polja
-C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja
II Prema gustini zasencenja: -Kateg. 1 Retka mala zas. dobro se vidi plucni crtez.
-Kateg 2 Gusta zas. dobro se vidi plucni crtez.
- Kateg 3 Mnogobr. gusta mala zasenc, ne vidi se pl. crt
Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem; ES-ljuska od jajeta; TB-TBC; HI-hilusi; CV-
kaverna; CO- uvecanje srca; BU-bule; PT-pleuralne promene.
Atipicne silikoze:
1.Akutna silikoza (silikoproteinoza)- posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama, brz razvoj
fibroze i sklonost ka TBC-u.
2.Pozna silikoza - oko 10 god po prestanku exp. kvarcu (donja polja postedjena).
3.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl. poljima, vec u hilusima i paratrahealnim
limfaticima.
Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima.
Kl.sl. nespecificni sim.; Suzena krenigova polja, kasalj.
Th: tuberkulostatici.

4. Radna anamneza

-Expozicioni radni staz (eventialno razloziti po stetnostima)
-Najvisi stepen obrazovanja (interna kvalifikacija)
-Prvo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu)
-Drugo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu)
-Poslednje radno mesto (detaljan opis) koliko dugo radi na tom radnom mestu)
www.belimantil.info
11
-Rezime stetnosti (fizicke, hemijske, bioloske, nefizioloski polozaj tela pri radu, podizanje tereta, rad na
visini i dr.)
-Da li kolege koje rade na istim ili slicnim poslovima imaju iste ili slicne tegobe
-Rezim rada i odmora (smenski rad i kako se menjaju smene) (godisnji odmori –organizacija) (dnevni
odmor da li radi nesto privatno) ( organizovana rekreacija)
( pauze u radu i kako se koriste) (ishrana na radnom mestu)
-Udaljenost od posla i kako dolazi na posao
-Normiran rad (da li ispunjava normu)
-Zastita na radu ( ventilacija da li postoji i da li se koristi) (licna zastitna sretstva sta dobija i sta koristi)


1. Radna optercenja VI

Vrste rada:
I U fizickom smislu: - Dinamicki rad (F x S);
- Staticki rad ( F x t);
II Sa aspekta termodinamike – rad je proces pretvaranja E iz jednog oblika u drugi.
Sporedan produkt je toplota (vise se oslobadja pri dinamickom radu).
III U fizioloskom smislu:
1. Fizicki rad (aktivnost skeletne muskulature);
2. Umni rad (aktivnost kortikalnih centara);
3. Mesoviti rad;
Granica izdrzljivosti pri fizickom radu, izrazava se zamorom, koji uslovljava prekid
ili odlaganje rada za izvesno vreme dok se organizam ne oporavi.
IV U odnosu na tip kontrakcije skeletne muskulature, koja je radno aktivirana:
1. Staticki rad – izometrijska kontrakcija;
2. Dinamicki rad – izotonicka kontrakcija;
- Opterecenje, napor – da bi organizam izvrsio neki rad, mora da savlada odredjeno opterecenje.
Savladjivanje opterecenja se oznacava kao napor.
- Radna sposobost – sposobnost pojedinca za obavljanje ma koje vrste rada.
Nju cine:
1.Zdravstveno stanje – dispozicija radnika, za obaljanje rada koji je definisan
zahtevima radnog mesta. Osnovni uslov je odsustvo mane ili oboljenja.
2.Senzorna sposobnost – ocuvani senzorni sistemi, vazni za ispunjenje zahteva
radnog mesta.
3.Fizicka sposobnost – sposobnost organizma da vrsi pretvaranje hemijske (ATP)
u mehanicku (kontrakcija misica) energiju.
- Fizicki faktori radnog opterecenja:
1.Prilagodjavanja KVS-a fizickom opterecenju:
-|MV: - neutrenirane osobe – SF do 150 inhibicijom psy, dalji porast
stimulacijom sy.
- utrenirane osobe - | sistolnog volumena (|sistolne snage)=> |SF
kriticna SF pri kojoj opada UV je 175-180/min.
- Protok krvi kroz velike krvne sudove u toku fizickog rada regulisan je:
1. potrebama tkiva za O
2
i hranljivim materijama;
2. nagomilavanjem kiselih produkata metabolizma => dilatacija misica
-Maximalna vradnost SF pri naporu zavisi od: starosti, pola i vrste mis. rada.
-Period koji je potreban za vracanje SF na pocetni nivo, je prporcionalan
trajanju fizickog opterecenja, a obrnuto srazmeran utreniranosti organizma.
- |TA usled |MV (porast je veci pri izometrijskim kontrakcijama), zavisi od:
godina, pola, stepena utreniranosti.
2.Prilagodjavanje respiratornog sistema:
-|plucne ventilacije na osnovu:
1.|respiratornog volumena (umereni rad) – 3-4x
www.belimantil.info
12
2.|respiratorne frekvence (tezak rad) 40-50 resp / min
Kontrola hiprventilacije, ostvaruje se humoralnim (CO
2
, O
2
, laktati) i nervnim mehanizmima.
3.Metabolicke promene u toku fizickog opterecenja:
-|gukoze (sy),u toku intenzivnog rada+ ili normalne vrednosti gukoze
-|laktata, u toku odmora 85% mlecne kis. ÷ u glikogen, 15% CO
2
i H
2
O.
-+ATP, ADP,|AMP
-|pO
2
- saturacija Hb kiseonikom se ne menja znatnije
- pCO
2
se ne menja znatnije

- Psiholoski faktori radnog opterecenja:
I grupa: Indirektna psihicka opterecenja – vezano za nepovoljne uslove radne
sredine (fiz, hem., i biol agensi iznad dozvoljenih granica i extremno
nepovoljni uslovi radne sredine). Ovi faktori uticu na tacnost, sigurnost i
preciznost obavljanja posla.
II grupa: U vezi je sa faktorima koji se odnose na zahteve posla i organizaciono –
tehnoloske karakteristike (psihosenzorno, psihomotorno opterecenje,
odgovornost na poslu).
III grupa: obuhvata socijalne promene i probleme u svakodnevnom zivotu, i
probleme koje donosi losa socijalno ekonomska situacija u zemlji.
Norme za procenu psihickog opterecenja ne postoje (profesiografski pristup – individualno psiholosko
procenjivanje usmereno na pojedinca i konkretan posao ili epidemioloski pristup usmeren na zdr posledice
odredjene grupe radnika).
- Senzorna opterecenja:
- Stimulus deluje na spec. Rc i on se detektuje i identifikuje (“percepcija signala”), pa preko nerava do
talamusa i cerebeluma, a odatle do senzorne kore.
- Najznacajnija senzorna opterecenja su:
1. Opterecenje vidnog sistema
2. Opterecenje cula sluha (buka umanjuje koncentraciju, sposobnost odlucivanja i radno
pamcenje).

2. Silikoza pluca

Opstruktivno – restriktivni poremecaj. Silikoza je fibroza pluca uzrokovana inhalacijom i akumulacijom
SiO
2
. Javlja se obicno ako je koncentracija kvarca u mesanoj prasini bar 5%, a expozicija 20 ili vise godina.
Izvori expozicije: -rudnici metala, kamenog uglja, nalazista gline
-oboljevaju: kamenoresci, vajari, rudari
Patogeneza: 1.Hemijska teorija-delovanjem Si kiseline nastale rastvaranjem SiO
2

2.Imunoloska teorija: autolizom makrofaga nastaju Ag koji stimulisu RES da produkuje At
=>reakcija Ag-At + prasina stimulise oslobadjanje TNFo.
Patoloska anatomija: -pluca su hiperpigmentisana; -pleuralne adhezije;
-znaci emfizema; -sivkasti cvorici ispod visceralne pleure
(2-3mm), na preseku se vide kolagenska i retikulinska vlakna, poredjana kao lukovica. Veliki cvorici su
skloni kalcifikaciji oko zahvacenih ly zlezda se taloze krecno fosforne soli “ljuske od jajeta”
Kl.sl. Dispnea, bol u grudima i kasalj. Krv u ispljuvku se javlja pri siliko TBC.
-Objektivno: znaci emfizema, HOBP, chr plucna insuficijencija, sa hronicnim plucnim srcem i
cijanozom.
Komplikacije: - Najcesce HOBP i emfizem
-TBC, bronhijektazije, pneumotorax
Rtg: -Okruglaste senke, najcesce u srednjim plucnim poljima, simetricno (izgleda kao da ih ima vise desno,
zbog veceg volumena desnog pluca)
-Pseudotumori – u posteriornim i apikalnim segmentima, gornjeg srednjeg reznja
-na pleuri brojne adhezije.

www.belimantil.info
13

3. Profesionalno trovanje arsenom

Arsen (V) grupa ima dve alotropske modifikacije:
1. Suvi ili metalni: -postojaniji, na sobnoj t oksidise u As
2
O
3
, gori plavicastim plamenom i mirisom belog
luka
2. Zuti arsen: -nastaje naglim hladjenjem As para, isparava na sobnoj t.
Izvori expozicije – As-rude, arsenopirit, leukopirit, auripigment, realgar.
Toxokinetika: 1.Apsorpcija – pluca, GIT, koza (u krvi se vezuje za Hb i transportuje u obliku
dimetilarsinske kiseline);
2..Akumulacija – jetra, bubrezi, pluca;
3.Biotransformacija:
oksidacija - tro i petovalentna jedinjenja;
redukcija arsenata u arsenite;
prolazi kroz placentu ali ne kroz hematoencefalnu barijeru;
metilacija;
4.Izlucivanje: urinom.
Toksodinamika: Veliki afinitet prema S u merkapto grupama => inhibicija enzimske aktivnosti,
akumulacija u tkivima bogatim keratinom (koza, kosa, sluzokoza GIT-a).
Arsenovodonik: -blokira aktivnost glutationa; deluje lok. iritativno; hemoliza Er; poremecaj
integriteta celijske membrane (izlazak sadrzaja celije, a preostale celijske memrane=“duh
celije”+methemoglobinemija)ostecenje bubrega => ABI;
kl.sl. Acc trovanje:
-latentni period 2 do 24h;
-iritacija koze i sluzokoza disajnih puteva;
-najtezi oblici – 30min do 2h po trovanju (muka, povracanje proliv);
-znaci soka, a smrt nastupa za 24h do 4 dana, zbog insuficijencije KVSa;
-letalna doza 70 do 180 mg;
Chr trovanje:
-koza:eritem, edem, folikiulitis, ulceracije, hiperkeratoza dlanova i tabana;
-alopecija;
-Mesove pruge: na noktima sivobelicaste bele pruge;
-iritacija sluzokoze ociju i respiratornog sistema;
-arsenska polineuropatija: parestezije, bolne senzacije
-povecan rizik od bronhogenog Ca, bazo i planocelularni;
-hepatocelularni i angiocelularni Ca jetre;
-leukemija, limfomi;
Bioloski markeri expozicije (urinu): -konc. ukupnog As;
-metilarsenska i dimetilarsenska kiselina;
-arsenobetain;
Th: Acc trovanje – provocirati povracanje, ispiranje zeluca, dekontaminacija,
BAL (dimerkaptopropanol) prva dva dana na 4h, 3-5mg/kg zatim
3mg na 12h; u tezim slucajevima hemo i peritonealna dijaliza.
Za arsenovodonik–BAL nema efekta, pa pokusati sa dijalizom, davanjem ER i O
2

Chr trovnje- simptomatska Th + penicilamin;
=> cesta je potpuna i trajna invalidnost.

4. Radioaktivna kontaminacija

Interna radioaktivna kontaminacija predstavlja unos radionuklida u organizam coveka, koji dovodi do
kontinuirane izlozenosti unutrasnjih organa i tkiva jonizujucem zracenju.
Kontaminacija moze biti:
1.U zivotnoj sredini: -prirodni RN: radioaktivni C, H
3
, K
40
,U, Ra, Rn;
-vestacki RN: iz tehn. otvorenih izvora: J, stroncijum;
www.belimantil.info
14
2.U radnoj sredini: - pri radu sa otvorenim izvorima jon. zracenja.
Putevi ulaska:
- Resiratorni trakt – kinetika zavisi od velicine cestica, cittotoxicnosti,
rastvorljivosti i Celijske reakcije.
- GIT –najcesci; resorpcija zavisi od hem. osobina elemenata i njihove rastvorlj.
-Koza –transepidermalno (pasivnim transportom)
-transfolikularno ( radioaktivna supstanca zaobilazi epidr. barijeru i
lakse dospeva u cirkulaciju.
Transport: -Vezani za SH-grupe membrane Er, preko proteinskog dela Hb, kao
jon intracelularno u Er, jednim delom se reverzibilno vezuju za proteine plazme.
Depozicija - zavisi od fizickohemijskih osobina RN i afiniteta za pojedina tkiva.
Eliminacija RN: bubrezi, GIT, koza, respiratorni trakt.
- Fizcko vreme poluraspada RN – vreme za koje se radioaktivnost izotopa smanji na ½ (raspad je
pracen emisijom jonizujuceg zracenja);
- Biolosko vreme poluiscezavanja RN – vreme od kontaminacije do opadanja tel. opterecenja RN na
½.
 od ova dva vremena zavisi efektivno vreme poluiscezavanja RN.


1. Bioenergetika pri radu VII

I Snabdvanje skeletne muskulature energijom:
Energija je neophodna za kontrakciju i dobija se iz ATP-a i kreatin fosfata (najveci deo se trosi za
pokretanje mehanizma klizanja aktinskih i miozinskih niti, a manji deo za pumpanje Ca
2+
, Na
+
i K
+
neophodnih za kontrakciju).
- ATP- dovoljan je za 1-2 sekunde, on se restituise iz CP, uzajamnim dejstvom molekula ADP-a pod
dejstvom miokinaze, glikogenolizom i glikolizom u anaerobnim uslovima, pa se tako omogucava
snabdevanje energijom tokom 1 minuta.
-Oxidativna fosforilacija – najefikasnije, najkasnije se ukljucuje i najduze traje. Najznacajniji proces je
glikoliza i oksidacija iz glikoze => dva molekula piruvata => acetil-CoA => krepsov ciklus (razgradnja do
CO
2
i H
+
). Joni H se zatim oxiduju i oslobadjaju vecu kolicinu E – pri razgradnj 1 molekula glukoze
nastaje 38 ATP-a. Stepen iskoriscavanja iznosi 66%, a preostalih 34% se gubi u vidu toplote.
Prvo dominira anaerobni pa aerobni metabolizam.
II Kiseonicni dug – podrazumeva energetsku potrosnju ostvarenu anaerobnim metabolizmom u fazi
pocetka rada.
-Alaktatni kiseonicni dug (zaliha misicnih celija u ATP-u, CP-u i O
2
vezani za mioglobin). Neto kolicina
ovog duga odgovara kolicini O
2
koji je neophodan za resintezu depoa energetskih fosfata misicnih celija.
U praksi se cesce meri bruto kiseonicni dug, koji kod neutreniranih iznosi 5-7,5 O
2
, a kod sportista i do 20
L O
2
/min.
-Laktatni kiseonicni dug je direktno proporcionalan kolicini stvorenih laktata i moze se izracunati iz
razlike laktata u krvi pre i nakon opterecenja. Ovaj deo cini 2/3 ukupnog O
2
duga, a alaktatni dug je 1/3.
Za razliku od skeletnih misica miokard nema sposobnost stvaranja kiseonicnog duga. Miokard se
snabdeva vecom kolicinom kiseonika, vecom extrakcijom O2 iz krvi i vecom efikasnoscu srcane
kontrakcije.
Kiseonicni dug je znacajan pokazatelj respiratorne funkcije u toku fizickog rada.
Ukupna potrosnja O
2
u periodu oporavka – potrosnja u miru.

2. Pneumokonioza kopaca uglja

Antrakoza je bolest uzrokovana inhalacijom i akumulacijom ugljene prasine u plucima i reakcijom pluca
na nju. Najcesca je pri expoziciji kamenom uglju (antracit).
Patohistologija:
1.Jednostavna pneumokonioza – nakupine ugljene prasine u vidu crnih mrlja i stvaranja cvorica precnika
1-5 mm.
www.belimantil.info
15
2.Progresivna masovna fibroza – veci cvorici (>1cm), ciju kapsulu cine gusta kolagena vlakna.
Kl.sl. –Suv kasalj i oskudno iskasljavanje crnkastog sadrzaja;
-Bol u grudima, dispnea, produktivan kasalj;
-Plucna hipertenzija i chr plucno srce;
 Nastaje obicno posle 10-15 godina expozicije, dok nesposobnost za rad nastaje tek posle 65. godine.
Dg. Rtg: simetricno difuzna mala zasencenja (najvise u gornjim plucnim poljima).
- plucna funkcija dugo ocuvana (kasnije: + exp. protoka i | RV)
Th: - Lecenje HOBP i drugih komplikacija;
- ostavljanje pusenja;
Prevencija: - + zaprasenosti, profesionalna selekcija i redovni pregledi.


3. Profesionalna toxikologija mangana

Mn (IIb grupa) je srebrnasto beli metal izuzetne tvrdoce i veoma je krt. Gradi jedinjenja u kojima je 1-,3-
,4-,6- i 7-valentan (najstabilnija su dvovalentna jedinjenja). Najpoznatija jedinja su :
Izvori expozicije: -oksid u rudama (manganit, braunit)
-u celicanama, industrijska stakla (boji u zeleno), proiz. baterija;
-upotreba bezolovnog benzina (tetraetilPb i tetrametilPb ->MMT)
Fizioloska uloga(esencijalni element): -za sintezu hondroitin-sulfata;
-za pravilan razvoj kostiju;
-za funkciju melanocita;
-za f-ju CNS-a, u metabolizmu kateholamina;
Kinetika: -glavni put ulaska je inhalacija, povecan afinitet za mitohondrije
-eliminacija uglavnom fecesom.
Toksodinamika:
-promene u CNS-u koje lice na Parkinsonovu bolest:
1) Ima veliki afinitet za bazalne ganglije i sivu masu diencefalona, gde inhibira tiroksin-hidroksilazu =>
+L-DOPA i dopamina.
2) Uloga slobodnih radikala – 3-valentni mangan potencira autooxidaciju dopamina, pri cemu nastaju
slobodni radikali koji dovode do peroksidacije lipida u CNS-u.
-soli Mn-a deluju iritativno na kozu i sluzokozu.
Kl.sl. –Lokalno dejstvo – eritem, peckanje i svrab ociju, kasalj kijanje;
-Chr trovanje: I prodromalni stad:opste nespecificne tegobe (| znojenje, hipersalivacija, grcevi
u misicima;
II inicijalni stad: I + neuropsihijatrijski poremecaji (agitacija, agresivnost)
III manifestni stadijum: neuroloski poremecaji tipa paroksizama:
-sklonost ka padanju napred (propulzija), hod petla, fenomen zupcastog tocka, intencioni
tremor.
Dg. -Neuropsihijatrijsko ispitivanje
-Odredjivanje konc. Mn u krvi i urinu nema znacaja, jer se Mn relativno kratko zadrzava u krvi, a
eliminacija preko bubrega je minorna.
Th. –U inicijalnom stadijumu prekid expozicije, L-DOPA, visoke doze vitamina E.
ORS: kontraindikacije za rad sa expozicijom Mn: neuropsihicki poremecaji, chr
oboljenja disajnih puteva, izrazena anemija.

4. Hronicni radiacioni sindrom

Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova, koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili
vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period, najmanje 5 godina.
Radiacioni efekat malih doza:
doza
(mSy)
efekti
1-20
granicni nivo- ne izaziva trajni efekat ili je min. => brzo se reparira
www.belimantil.info
16
20
MDD
20-150
| rizik od profesionalne bolesti
150
ostecenje radiosenzitivnih organa
500
ostecenje radiorezistentnih organa
U chr profesionalne radiacione bolesti spadaju:
1.Maligne bolesti: leukem., multipli mijelom, adenoCa bronha i tiroidee, planocel.Ca
2.Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly, jer su visokoradiosenzitivni i
direktno dostipni zracenju, promene u jedru mogu biti:
- stohasticke – mutacije;
- nestohasticke – aberacije;
3.Ostecenje oka:
-Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno);
-Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj dozi > 150mSy, kod
radnika ispod 50 god. starosti.
Patogeneza: -Nestoh. efekat – 150 mSy => denaturacija proteina
subkapsularno zamucenje.
-Stoh. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva nemogucnost
da se odrzi providnost sociva.
4.Radiodermatitis:
-Acc;
-Chr – dugotrajno dejstvo malih doza.
Podela: 1.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza, bez dlaka.
Promene su reverzibilne, jer su lok. u epidermu. Oporavak je spor
(kompromitovana cirkulacija).
2.Radiodermatitis ulceronecrotika.
3.Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca.
5.Promene na germinativnom epitelu – gonade su izuzetno radiosenzitivne:
-kod M => oligospermija i astenospermija;
-kod Z => poremecaj funkcije jajnika i menstrualnog ciklusa;
-u graviditetu => kongenitalne malformacije;
Dg: -radna anamneza o izlozenosti;
-ostecenje radiosenzitivnih organa;
ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja:
-krvne bolesti, autoimune bolesti, maligne bolesti, chr radiodermatitis, psihoze.


1. Fizioloska osnova stresa VIII

Stres je opsta, nespecificna reakcija organizma, koja je izazvana nepovoljnim stetnim uticajima iz spoljne
sredine, pa stresna reakcija ima pre svega zastitnu ulogu.
Klasifikacija:
I U odnosu na vrstu stresogenog cinioca:
1.Fizicki stres – nagla i neocekivana fizicka i mehanicka dejstva (udar,+ili|t, buka)
2.Bioloski i fizioloski stres – gubitak telesnih tecnosti, toxicni i infektivni agensi....
3.Psiholoski stres – iznenadni neocekivani zivotni dozivljaji, konflikti...
4.Socijalni stres – interpersonalni sukobi, socijalni nemiri...
5.Psihosocijalni stres – obuhvata psiholoske i socijalne komponente stresa.
II U odnosu na zivotne situacije u kojima nastaje:
1.Svakodnevni ili zivotni;
2.Profesionalni – moze biti Acc i Chr
Stresni odgovor: -eustres (zastitna funkcija)
-distres (stresogeni odgovor pracen negativnim dozivljajima i
www.belimantil.info
17
stetnim posledicama.
Ispoljavanje stresne reakcije:
1.Faza alarma (faza soka) – kada individua postane svesna prisustva stresora;
2.Faza mobilizacije (f aktivnog suprotstavljanja) – suprotstavljanje stresoru da bi se izbeglo njegovo
delovanje i posledice.
3.Faza sloma licnosti(faza iscrpljenja i dezintegracije) - slabe kompenzatorni mehanizmi => rasejanost,
nemogucnost koncentrisanja...
Etiologija: -odgovornost za bezbednost ljudstva;
-odgovornost za druge ljude;
-odgovornost za materijalne vrednosti (npr. rad sa skupom opremom);
-poslovi za izolovanim skupim mestima;
-zamorni kontakti sa ljudima;
-repetitivni monotoni posao;
-nametnuti ritam rada;
-ogranicenje slobode i inicijative u poslu;
-poslovi sa zahtevom za brzo obavljanje posla;
-faktori radne sredine (buka, prasina, hemikalije);
Klinicka manifestacija profesionalnog stresa:
1.“ sagorevanje na poslu” – vezan za ljude koji su u toku rada izlozeni emocionalnim faktorima (lekari,
prosveta, usluga...). Manifestuje se emocionalnom tuposcu, depersonalizacijom i nemogucnoscu
samorealizacije novih obaveza.
2.Tehnostres – disproporcija razvoja tehnike i mogucnosti radnika da to prati. manifestuje se
poremecajima vegetativnog nervnog sistema.
Psiholoske metode za sprecavanje pojave stresa:
-profesionalna selekcija osoblja;
-pravovremeno i potpuno obavestavanje pojedinca o mogucim stresorima na radnom mestu, o kvalitetima
stresora i kako se od njih zastititi.
Fiziologija stresa:1.Hipotalamus-adenohipofiza–kora nadbubrega (ACTH, kortizol);
2.Hipot.-vegetat. nervni sistem-srz nadbubr.(Ach, noradren, adren.)
 promene u stresu; - Sy | svoj tonus (masivna aktivnost):
-celularni metabolizam | ;
-glikemija | ;
-preraspodela krvi u organozmu;
-TA| ;
-organi se draze –direktno (preko Sy)
-indirektno (hormoni srzi nadbubrga).

2. Alergijski alveolitis

Alergijski alveolitis je zapaljenska reakcija terminalnih bronhiola, alveola i plucnog intersticijuma, kao
posledica senzibilizacije na razne organske alergene. Javlja se kod radnika na vrsenju zita, odgajanju
pecuraka, prasinom paprike, kod onih koji rade se dlakavim zivotinjama, dolaze u kontakt sa urinom
pacova...
Etiopatogeneza:
-udisanje cestica organske prasine ciji je precnik <5µm (ne prodiru do alveola) => farmerska pluca
-udisanje zivotinskih proteina;
Patogeneza: -Urodjeni poremecaj u funkciji makrofaga;
-Defekt inhibisucih T Ly=> | Thelper => degranulacija mastocita;
-B Ly stvaraju precipitirajuca At;
-Alergijska reakcija III tipa;
Kl.sl. I Acc oblik – naglo, nekoliko sati po izlaganju alergenu. Nastaje 24-48
po prekidu expozicije (kasalj, malaxalost, bolovi u misicima).
Objektivno: cijanoza + kasnoinspirijumski pukoti.
II Sub acc oblik – blazi simptomi.
www.belimantil.info
18
III Chr oblik – vrlo blagi simpotomi.
Rtg: -Acc – cvorici 1-3 mm u vrhovima i pri bazama pluca;
-Sub acc – u predelu hilusa infiltrati kao matirano staklo;
-Chr – sacasta pluca => difuzna fibroza;
Ispitivanje plucnih f-ja: restriktivni poremecaji sa +O
2
i |CO
2
;
Dg: Potvrdjuje se seroloskim i imunoloskim testovima i biopsijom pluca.
Th: Prekid izlaganju alergenima + kortiko Th.
ORS: Ne mogu da rade na radnim mestima na kojiima su izlozeni prasini na koju
su preosetljivi.

3.Profesionalna toksikologija zive

Hg (IIb) na sobnoj tu tecnom stanju. Jedinjenja zive mogu biti:
-neorganska: sulfid, kalomel, nitrat, fulminat;
-organska: metilHg, etilHg;
-sa metalima gradi legure: amalgam (Ag, Au, Sn)
Izvori expozicije: -prerada rude – cijano barit;
-proizvodnja Cl (Hg se koristi kao katoda);
-proizvodnja termometara, barometara;
-upotreba Hg hlorida u zastiti semena;
-organska jedinjenja u proizvodnji pesticida i boja;
Toksokinetika:
-apsorpcija; pluca, GIT – organska i koza (org preko folikula dlaka i lojnih zlezda);
-metalna ziva pretezno u Er, prolazi kroz placentu i hematoencefalnu barijeru;
-deponovanje najvise u distalnom delu proksimalnih tubula bubrega.
Deponovanje zavisi od duzine lanca slobodnih radikala:
 Dugi lanac (arilna jedinjenja) brzo se metabolisu u jetri;
 Kratak lanac (alkilna jed) sporije se metabolisu, taloze se uglavnom u Er. liposolubilna su
pa prodiru u CNS i imaju afinitet za subkort. strukture malog mozga;
-eliminacija: -preko bubrega: elementarna Hg, org i neorg jedinjenja dugih lanaca,
poluzivot 37-60 dana;
-preko GITa: organska jedinjenjakratkih lanaca u bliku konjugata sa
glutationom. Poluzivot 70-90 dana.
-toksodinamika: -Inaktivacija enzima koji imaju SH grupe –npr dehidrogenaze
(zbog nastanka merkaptida)=> povecana peroksidacija lipida=>
ostecenje celijske membrane; neurotoxicni efekti;
Kl.sl. 1. Acc trovanje:
-nadrazajni kasalj, dispnea, bol u grudima, hem. intersticijalni pneumonitis;
-osecaj metalnog ukusa u ustima, malaksalost, slabost, krvave stolice;
-posle 3-4 dana promrne na sluzokozi usne duplje (gingivitis, stomstitis,
faringitis) i ulcerozna forma;
-neorg. jedinjenja imaju lok. korozivno dejstvo zbog koagulacije proteina;
2.Chr trovanje:
-nespecificni simptomi
-orofaringealni sy nastaju postepeno - metalni ukus u ustima, hiperslivacija,
zivin rub (tackasta prebojenost), klimanje i ispadanje zuba;
-neuropsihicki sy – nespecificne astenovegetativne promene–umor, slabost;
-tremor - prvo kapci pa jezik, zatim intencioni;
-eretizam – izrazena razdrazljivost;
-U slucaju trovanja organskim jedinjenjima sa radikalima kratkih lanaca,
nema orofaringealnih sy i eretizma;
-Atkinsonov znak – merkurialentis- braonkasti reflex sociva usled
nakupljanja Hg u njemu. Javlja se bilateralno i odrazava se vise godina po
expoziciji.
www.belimantil.info
19
Bioloski monitoring: -Acc trovanje=> |konc Hg u krvi;
-CHr tr. - Elementarna Hg i org i neorg. jedinjenja sa dugim
lancima=> | konc Hg u urinu;
-org. jedinjenja sa kratkim lancima=>| konc Hg u krvi
Th: -Acc trovanje: BAL, simptomatska i antisok Th;
-Chr trovanje: D-penicilamin;


4. Ostecenje oka jonizujucim i nejonizujucim zracenjem

Nejonizujuce zr.: 1.UV zr - Acc: konjuktivitis i fotokeratitis;
-Chr: planocelularni Ca konjuktive;
2. IC zr. – ostecenje roznjace, duzice, sociva i mreznjace;
3.Mikrotalasno zr - ”vruce tacke” u oku – zamucenje prvo dela, pa
celog sociva- MT katarakta;
Jonizujuce zr. – u okviru Chr radiacionog sy;
-Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno)
-Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj
dozi > 150mSy, kod radnika ispod 50 god. starosti.
Patogeneza: -Nestoh. efekat – 150 mSy => denaturacija proteina i
subkapsularno zamucenje.
-Stoh. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva i
nemogucnost da se odrzi providnost sociva.1. Zamor IX

Zamor je fenomen koji nastaje kao psledica aktivnosti organizma u celini ili organskih sistema, pri
svladjivanju razlicitih vrsta opterecenja iz svakodnevnog zivota, ili opterecenja definisanih zahtevima rada.
Zamor opominje organizam da treba da prekine aktivnost zbog prekomernog opterecenja i mogucih
posledica. Znacajna karakteristika je reverzibilnost.
Teorije nastanka zamora:
1.Teorija promene hronaksije: posle svake depolarizacije javlja se period apsolutne ili relativne
refraktnosti (nijedna ili samo suprapragonalna draz moze da izazove depolarizaciju);
2.Teorija ugusenja: disproporcija izmedju potrebe za O
2
i aerobnog kapaciteta organizma;
3.Teorija iscrpljenja: utrosak ATP, ADP, CP i glikogena;
4.Teorija Intoxikacije: zbog nedostatka O
2
, dominira anaerobni metabolizam => nagomilavanje laktata i
piruvata;
Objektivni znaci zamora misica: -usporavanje misicne aktivnosti;
-nespretni pokreti;
-spontane pauze;
-| traumatizma na radu;
Zamor pri umnom radu se objasnjava aktivacionom teorijom: Inhibicija centara koji su pri radu bili duze
excitirani.
Simptomi umnog zamora: -sporije i konfuznije rasudjivanje;
-opadanje intelektualne funkcije;
-promena raspolozenja;
Premor je chr zamor, koji nastaje ako organizam na zamor ne reaguje adekvatnim odgovorom. Premor je
patoloska pojava i negativan efekat rada, on nije reverzibilan, kao zamor, za 24h.
Znaci premora: -|povecana razdrazljivost i neuroticno reagovanje;
-gubitak interesovanja za rad i okolne dogadjaje;
-gubitak apetita, TM+ i +otpornosti organizma;
www.belimantil.info
20
Odmor je odbrambeni mehanizam koji stiti od premora. Potpuno se restituisu sve funkcije koje su u toku
rada izmenjene i nadoknadjuje se O
2
i hranljive materije. Odmor se moze koristiti spontano ili planirano i
biti aktivan ili pasivan. Organizacija rada mora da bude takva, da omoguci pauze radnicima pauze onda kada
su umorni, jer se tako smanjuje traumatizam i povecava efikasnost rada. Ukoliko je neophodno koriscenje
planske organizacije, bolji efekat se postize kracim a cescim pauzama.
Kod duzeg dinamickog rada velikih misicnih grupa, najbolji je pasivan odmor (vreme zavisi od tezine i
trajanja rada koji je doveo do zamora). Kod dinamicnog rada manjih misicnih grupa, statickog i umnog rada,
bolji je aktivan odmor – odmor antiopterecenjem (rad se ne zaustavlja, vec ga obavljaju druge misicne
grupe).

2. Profesinalno trovanje pesticidima

Pesticidi su supstance ili smese supstanci, namenjene prevenciji, usitavanju,
suzbijanju ili smanjenju kolicine stetocina (insekti glodari, gljive korov i dr. forme izuzev mikroorganizama
koji zive na ili u coveku ili zivotinjama).
Podela: I Prema nameni:
1.Akaricidi (grinje); 6.Arbocidi (drvenaste biljke);
2.Insekticidi; 7.Momscidi (puzevi);
3.Fungicidi; 8.Rodenticidi (glodari);
4.Nematocidi; 9. Fumiganti (sterilizacija);
5.Herbicidi;
II Prema hemijskom sastavu:
1.Neorg. i metal-organska jedinjenja (As
2
O
3
, CuSO
4
...)
2.Alkaloidi (nikotin)
3.Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan)
4.Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen...)
5.Organofosfati (malation, paration)
6.Karbamati (cineb, ciram)
7.Triazini ( atrazin, aziprotin...)
8.Dipiridili (parakvat, dikvat)
9.Ostalo (kumarin, varfarin...)
III Prma toxicnosti:
1.a) Extremno opasni; 2. Umereno opasni;
1.b) Visoko opasni; 3. Malo opasni;
Izvori expozicije: 1.Pri sintezi; 2.Formulacija pesticida;
3.Magacini i poljoprivredne apoteke; 4.Primena pesticida;
5.Stanovnistvo pri upotrebi proizvoda;
Toxokinetika:
-Apsorpcija: - pluca, koza;
-Lipofilna organofosfatna jedinjenja imaju afinitet za masno tkivo i CNS, ali ne maju tendenciju
kumulacije. Eliminisu se urinom u vidu fenola i alkil-fosfata;
-Lipofilna organohlorna jedinjenja se akumuliraju, zbog sporog metabolizma;
Toxodinamika:
-Organofosfati i karbamati inhibiraju Ach-esterazu (organofosfati – ireverzibilno;
karbamati –reverzibolno;
-Organohlorati excitiraju CNS;
-Alkaloidi remete funkciju neuronskih membrana;
-Antikoagulantni rodenticidi inhibiraju vitamin K-reduktazu =>i sintezu 2,7,9,10 FK
+ Organofosforni pesticidi: insekticidi, fungicidi, nematocidi.
Toxokinetika i toksodinamika:
-Nemaju tendenciju akumulacije u organizmu i izlucuju se urinom u prva 24h.
-Inhibiraju Ach-esterazu usled reakcije estarskiog mesta AchE sa fosfatnom grupom organofosfata
(ireverzibilna inhibicija – za porpunu reaktivaciju AchE potrebno je 100 dana);
www.belimantil.info
21
Kl.sl. –Nadrazaj M – Rc=> mioza, bronhokonstrikcija, bradikardija, povracanje, abdominalne koloke,
| lucenje egzokrinih zlezda;
-Nadrazaj N – Rc => |TA, tahikardija, fascikulacije i fibrilacije misica, tonicko-klonicki grcevi i
paralize;
Dg: -Na osnovu aktivnosti Ach – esteraze (tako se vrsi i ORS)
-blago trovanje >50%; -srednje tesko 30-40%; -tesko – smrtni ishod <5%;
Th: 1) Atropin – Dg doza = 1mg i.v.; Th doza 2-4 mg na 15-20 min;
2)Pralidoxim - U cilju reaktivacije AchE (1-2gr u prva 24h).

3. Bisinoza pluca

Bisinoza je chr oboljenje disajnih organa, uzrokovano udisanjem prasine vegetabilnog porekla (radnici na
preradi lana, pamuka, jute i konoplje).
- Usled alergijske reakcije, dolazi do snizenja lumena malih disajnih puteva, po tipu kasnog imunoloskog
odgovora, ili direktnim delovanjem moze doci do opstrukcije.
- Favorizujuci faktori: -duvanski dim;
- Infekcija disajnih puteva;
Kl.sl. –“Ponedeonicna dispnea” – tegobe se javljaju prvog dana po povratku na
posao (posle vikenda, odmora, bolovanja): suv kasalj, otezano disanje,
stezanje u grudima i neznatan |t
0
. Narednih dana tegobe se postepeno
smanjuju.
Patohistoloski nalaz: -Bronh – metaplazija epitela;
-Pluca – okrugla telasca sa cesticama prasine i bez fibroze.
Th: -Prekid expozicije
-|
2
–agonisti, antihistaminici, kortiko – Th.
ORS: U pocetku prekid expozicije omogucava rad na mestima gde nema kontakta
sa iritansima, a u izrazenim stadijumima radna sposobnost je limitirana i za
fizicke aktivnosti.

4. Vrste jonizujuceg zracenja i primljene doze

Jonizujuce zracenje je svako zracenje, koje pri prolasku kroz materiju jonizuje njene atome i molekule.
Moze biti:
1.Direktno – naelektrisane cestice ( Z= p
+
+ e
-
; A= p
+
+ n
0
);
2.Indirektno – x i ¸ zracenje (izazivaju nuklearne reakcije cija je posledica jon.zr.);
Izvori: -Otvoreni – radioaktivna supstanca nije zasticena od rasipanja po okolini);
-Zatvoreni – radioaktivna supstanca je mehanicki zatopljena ili inkapsulirana);
Ozracivanje moze biti: -spoljasnje –izvor van tela
-unutrasnje - izvor u telu
Efekti: 1. Nestohasticki (dozno zavisni)- postoji prag primljene doze;
2. Stohasticki – mutageni i kancerogeni efekat.
Radioaktivnost: Nuklidi su razliciti tipovi atomskih jezgara. Izotopi imaju isti
broj p
+
, a razlicit broj n
0
.
Postoje: - stabilni; -nestabilni – spontana transformacija jezgra, pri
cemu se emituje o,| i ¸ zracenje, a cilj je stvaranje stabilnog nuklida.
Vrste zracenja:
1. o - cestice (2p
+
, 2n
0
), mala prodornost (u vazduhu nekoliko cm, u tkivu 50µm). Zastita: list
papira (opasna je unutrasnja kontaminacija).
2. | - zracenje – emisija e
-
iz nestabilnog jezgra.
-|
-
raspad – n
0
= p
+
+ |
-
+ antineutrino =>Z raste za 1
-|
+
raspad – p
+
= n
0
+ |
+
+ neutrino => Z se smanjuje za jedan 1
elektroni slabije jonizuju od o cestica, ali su prodorniji (vazduh – oko 10m, tkivo – nekoliko cm).
Neutonsko zracenje je snop slobodnih n
0
, koji indirektno jonizuju materiju.
Rtg ili x- zraci su prodorni EM zraci (21-150 kV napon u Rtg cevi), glavni
www.belimantil.info
22
mehanizam njihove apsorpcije je interakcija sa e
-
, koji bivaju izbaceni sa
putanje. Poticu iz atomskog omotaca.
3. ¸ - zracenje – potice iz jezgra, vrlo je prodorno ali slabo jonizuje.
Izvori zracenja:
1.Prirodni – kosmicko zracenje (intenzitet raste sa nadmorskom visinom);
-ostaci sagorevanja uglja i nafte, vestacka djubriva;
2.Tehnoloski – radionuklidi nastali pri nuklearnim probama;
-nuklearni otpad; -nuklidi koji se koriste u medicini;

Fizicke velicine:
1.Expoziciona doza (C/kg)- primenjuje se u slucaju fotonskog zracenja.
2.Apsorbovana doza (D=dE/dM)–energija zracenja koju apsorbuje jedinica mase.
Jedinica je Gy = J/kg;
3.Ekvivalentna doza (H
T
= ¿D · W
R
) – definisana za posmatrano tkivo
(W
R
=tezinski faktor zracenja, fak. kvaliteta:1-20; pri cemu je 1 za e
-
i fotonsko
zracenje, a najveci je za o cestice. Jedinica je Sy = J/kg;
4.Tezinski faktor za tkivo W
T
- relativni doprinos tog tkiva u ukupnoj steti nastaloj
od stohastickih efekata kada je celo telo ravnomerno ozraceno
 Efektivna doza E =¿ H
T
· W
T
.
5.Aktivnost radioaktivnog izvora – odredjena je brojem spontanih raspada atoma
u jedinici vremena. Jedinica : 1 Bq = 1.
Specificna aktivnost= aktivnost jedinicne mase (Bq/kg) ili zapremine (Bq/m
3
)
6.Vreme poluraspada (T
1/2
) - vreme potrebno da se aktivnost izvor smanji na ½.
Zavisi iskljucivo od osobina nuklida. po isteku 10 T
1/2
raspad je zavrsen.
7.Biolosko vreme poluizlucivanja (Tb) vreme potrebno da koncentracija unete
supstance padne na ½.
Monitoring jonizujuceg zracenja:
1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe.
2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e
-
izbacene iz putanjepod dejstvom
radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se
izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za
odredjivanje doze koju primaju pacijenti.
Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja;
4. Povecati udaljenost od izvora;
5. Zastitni ekran i LZS;
Odredjivanje max propustenih doza:
1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza:
-za celo telo do 50mSy;
-za ocno socivo i hem. organe150mSy;
-koza, sake, stopala 500mSy;
2.Opsta populacija – 10x manje doze.
Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora.
LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice.
-Za | zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani.
-Za o cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila
interna kontaminacija.
U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima
sociva i malignitetima!


www.belimantil.info
23

1. Zahtevi rada X

Zahtevi rada podrazumevaju karakteristike posla, izrazene osobinama licnosti radnika. Time oni
predstavljaju biolosku odrednicu, koja definisuci kategoriju i stepen opterecenja radnika na radnom mestu,
kao i kvalitet stetnosti radnog mesta koja deluju na radnika, izrazava zahteve tog radnog mesta i
konkretnog rada.
-Predmet interesovanja su fizioloski zahtevi rada (zahtevi za cije se ispunjenje ulaze napor koji ne
prevazilazi fizioloske okvire).
Podela zahteva rada:
1.Zahtevi za pojedinim funkcijama organizma;
2.Zahtevi za odredjenim starosnim granicama;
3.Zahtevi za odredjenim polom (tezak fizicki posao, smenski rad, hemijska
industrija, veca zastitna uloga koze kod muskaraca).
-Samo uskladjenost zahteva radnog mesta i fizioloskih sposobnosti coveka omogucuje da rad ostane
fizioloska kategorija, da se izbegne zamor i nezadovoljstvo i obezbedi optimalna efikasnost.
-Pored fizickog rada na radnika deliju i brojna senzorna i psiholoska opterecenja, kao i faktori radne
sredine (mikroklima, fiz., hem., i biol. faktori u njoj, radno vreme, rezim rada i odmora, dizajn i
konstrukcija pribora za rad, radnog mesta i radnog prostora, odnosi u radnoj grupi, odgovornost,
kompjuterizacija...).

2. Azbestoza pluca

Azbestoza je difuzna intersticijelna fibrozna bolest pluca, izazvana inhalacijom azbestih vlakana. Azbest je
prirodni silikatni materijal, kristalne i vlaknaste strukture SiO
2
vezan sa Mn, Pb, Ca, Na). Javlja se u dva
oblika:
1.Serpentinski – hrizotil ili beli azbest.
2.Amfibolni – krocidolit (plavi azbest), amozit(braon azbest), termolit, aktinolit.
Izvori expozicije:
-Rudnici azbesta (Strugari kod KG i Korlace kod Boljevca);
-Industrijska prerada azbesta (zastitna odeca, platno na dasci za peglanje);
-mesa se sa cementom (krov, izolacija);
Patogeneza: -Imunoloski mehanizmi – makrofagi ne fagocituju vlakna duza od
8µm, vec ona perzistiraju u tkivu i stimulisu fibroblaste na dalju produkciju
kolagenih vlakana. Pokazuju tendenciju progresije sporije nego kod silikoze).
Kancerogenost azbesta: Povezana je sa tipom(krocidolit), koncentracijom,
nacinom ulaska u organizam i dimenzijom vlakana. Per os unos ne dovodi
do raka.
Patohistologija: -Fibrozne reakcije – u pocetku vise u donjim reznjevima, a
perihilarno retko. Fibrozne ploce su retke na pleuri, prikardu i dijafragmi
(azbestna telasca – azbestna vlakna oblozena proteinskim omotacem –
vretenasta i na krajevima nalik buzdovanu).
Kl.sl. –Dispnea i neproduktivan kasalj, kasnije sluzavo gnojni sputum;
-Kasnoinspiratorni pukoti;
-Pleuralni izliv (kada se pojavi – posumnjati na mezoteliom);
-Dokaz expozicije je 10-30 azbestih telasaca u sputumu;
-Plucna funkcija je najosetljiviji test, poremecaj pO
2
(prvo pri naporu);
Rtg: -Trakasta zasencenja u donjim plucnim poljima (oznacavaju se sa s,t,u)
-Pleuralne ploce i zadebljanja (cesce na levoj strani);
Komplikacije: -HOBP, emfizem;
-Mezoteliom, bronhogeni Ca=> lece se komplikacije!www.belimantil.info
24
3. Profesinalna toksikologija kadmijuma

Kadmijum (IIb grupa) je mek srebrnasti metal, koji oksidise na vlaznom
vazduhu i gubi sjaj. Sagoreva crvenom plamenom, lako se rastvara u kiselinama
dajuci soli: halogenidi, cijanidi, nitrati, sulfati, sulfidi i karbonati.
Izvori ekspozicije: -U prirodi u vidu minerala grinokita;
-Profesionalna expozicija u toku przenja rude;
-Stanovnistvo – kontaminirana hrana i pusenje;
Toxokinetika: -Kod profesionalno izlozenih, inhalacija je glavni put;
-Depoi: bubrezi, jetra, misici (vremenom prelazi iz jetrinih u
bubrezne depoe), u tkivima je vezan za metalotioneine;
-Poluzivot: 15-30 godina;
Toxodinamika: -Veliki afinitet za SH- grupe proteina;
- Antagonizam Cd i Zn;
Kl.sl.
–U slucaju inhalacije dimova:
-manjih koncentracija => metalna grozni
-vecih konc.=> pneumonitis, pneumonija, edem pluca;
-Pri ingestiji: muka, gadjenje, povracanje, prolivi;
-Dugotrajna expozicija: prva manifestacija toxicnih efekata je ostecenje bubrega
(asimptomatska proteinurija), a posledicno nastaju opteoporoza i osteomalacija.
Javljaju se i emfizem (osnovna karakteristika je kasnjenje simptoma u odnosu
na razvoj bolesti), zuta prebojenost zuba i anosmija;
-Cd je svrstan u I grupu humanih kancerogena (|rizik od Ca pluca i prostate);
Bioloski monitoring: -Procena intenziteta expozicije, obavlja se na osnovu
odredjivanja Cd u krvi i mokraci. U proceni velicine depoa koristi
se petodnevni test mobilizacije helatima (CaNa
2
EDTA);
Th: - CaNa
2
EDTA u sporoj infuziji;
ORS: -Na osnovu koncentracije Cd u bioloskom materijalu, na osnovu proteinurije;

4. Akutna radiaciona bolest

-Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o,5Gy u kratkom
vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana.
Izvori expozicije:
-Nukleatorni akcident na reaktorima, akceleratorima i nuklearnim centralama
-Radio – th;
-Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja;
-Eksplozija atomske bombe;
-Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada;
-Nuklearne probe i experimenti.
Patogeneza:
-Ostecenje membrane celije;
-povecana propustljivost zidova krvnih sudova;
-poremecaj sprovodljivosti;
-hemoragijska dijateza;
-hipovolemija i acidoza;
-inhibicija enzima;
-insuficijencija hematopoeze;
-zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy, za maticnu
celiju, granulocitne i monocitnu lozu –1,6 Gy, za mijeloblast 2,4 Gy. Ostali
prekursori i zrele cel. su radiorezistentni, jer se ne dele i odgovorni su za nastanak
inicijalne, tranzitorne leukocitoze, jer ubrzano sazrevaju i ulaze u cirkulaciju.
www.belimantil.info
25
 Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora, ali se anemija ne ispoljava duze, zbog zivotnog veka Er
(120 dana). Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy), zbog acc intravaskularne
hemolize, ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u.
 Trombociti+ - posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita, to doprinosi razvoju hemoragijskog sy.
 Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom. aberacije i mikronukleusi u Ly =>
stvaranje binuklearnih Ly);
 Maticne celije crevnog epitela – degeneracija, nekroza, deskvamacija (plazma ulazi u lumen creva, a
bakterije u krv, zbog praznih prostora izmedju crevnih resica);
 Celije respiratornog trakta – postradiacioni mukozitis (gumasta sluz, a ispod je erozija sluznice);
 Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije, eritema, dehidratacije i deskvamacije; 3-6 Gy =>erozija
koze; > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih
extremiteta);
Kl.sl.


doza
prodromalni
stadijum
latentni stadijum
manifestni
stadijum
1-3 Gy
anorexija,nauzeja
povracanje
pogodjene celije
u krvi
infekcija
4-6 Gy
povracanje,malaxalost,
zamaranje
pogodjene celije
u kostnoj srzi
hemoragijski sy
7-10 Gy
dijareja ( tecne, krvave
stolice), alopecija
aplazija, acidoza
intoxikacija –
endogena sepsa

- >10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti, KVS-lezije, ascites, na kozi:
eritrm, ulceracije i opekotine II stepena.
Dg: 1. Klinicka slika
2. Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza.
3. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina (o i ¸ spektrometrija)
-analiza hromozomskih ostecenja;
Th: - th infekcija, simptomatska th, th hemoragijskog sy, transplantacija kostne srzi,
th faktorima rasta maticnih celija;
- istovremeno se sprovodi i dekontaminacija:
1.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.
ozracivanja postoji i udisanje)
2.Spoljasnja – vodom, blagim sapunom, mekom krpom.

www.belimantil.info
26

1. Termoregulacija u toku rada – rad u uslovima XI
toplotnog diskomfora

Termoregulacija je fizioloski proces kojim se t
0
odrzava u uskim granicama i kod
coveka izmerena ispod pazuha iznosi 36,1-37,2
0
C – termicka homeostaza,izotermija.
Zahvaljujuci tome temperatura u toku dana neznatno varira, zavisno od bioloskog ritma, temperature
zivotne ili radne okolinei intenziteta fizickog rada.
U odnosu na t
0
, razlikuju se dva dela organizma:
1.spoljasnji deo (koza, misici, sluzokoza, sluzokoza gornjih respiratornih
puteva), podlozni su kolebanju - 29,5-33,9
0
C;
2.Unutrasnji deo – jezgro ima stalnu temperaturu – 37,8-38
0
C;
M= E ± R ± C ± K ± W ± S
M – intenzitet toplotne produkcije; K – odavanje toplote konvekcijom;
E - odavanje toplote isparavanjem; W – toplota oslobodjena pri radu;
R - odavanje toplote zracenjem; S – toplota akumulirana u organizmu;
C - odavanje toplote prevodjenjem; (S=0 toplotni bilans je uravnotezen t
0
=const)
Mehanizmi termoregulacije:
1.Nervno-reflexne reakcije (Rc za hladnocu ima vise i smesteni su povrsnije);
2.Tiroidea i nadbubreg;
3.Hemijska termoregulacija (prilagodjavanje intenziteta metabolizma
trenutnim potrebama i akutnoj situaciji u spoljasnjoj sredini).
Moze biti: a)nevoljna (spontani tonicko-klonicki grcevi) i
b)voljna (povecavanje fizicke aktivnosti u cilju povecanja
metabolizma, a samim tim i termogeneze). Oksidacijom organskih
materija u aerobnim uslovima raste CO
2
i H
2
O i toplota.
4.Fizicka termoregulacija: - Radijacija- svako telo koje ima t
0
> od apsolutne nule (-273
0
C) odaje
je okolini putem zracenja. Energija tog zracenja proporcionalna je t
4
. telo odaje IC-zrake. Termicka
ravnoteza se uspostavlja, kada se izjednace t
0
tela i okoline, pri cemu je kretanje toplote uvek usmereno sa
tela vise na telo nize t
0
.
-Kondukcija – direktno prevodjenje energije, tj. toplote sa tela vise na telo
nize t
0
. Intenzitet prevodjenja zavisi od velicine dela tela izlozenog okolini i koeficijenta toplotne
provodljivosti (najveci je za cvrsta tela);
-Konvekcija – fenomen zagrevanja molekula vazduha koji se nalaze
neposredno uz povrsinu koze (sloj vazduha je debljine 2-8mm). zagrejani molekuli odlaze sa povrsine koze,
a hladni padaju na povrsinu (kruzenje molekula vazduha u slojevima koji su najblizi povrsini koze). Ovaj
fenomen se odvija i na nivou organa za disanje;
-Isparavanje – jedini nacin za odavanje toplote kad je t
0
organizma
jednaka ili visa od okoline. Odigrava se i na vidljivim sluzokozama. Isparavanje 1gr HO dovodi do gubitka
energije od 0,6 kCal/gr (2,5 kJ/gr);
-Rad u neadekvatnim toplotnim uslovima zahteva postepeno privikavanje – aklimatizaciju (traje 3-4
nedelje, u zavisnosti od individualnih osobina organizma i velicine toplotnog stresa).
-Adekvatna tolerancija extremnih temperaturnih razlika moze se postici treninzima u termickim
komorama.

2. Profesionalna toksikologija olova

To je sivkasto beli metal (tvrdoca se povecava dodatkom antimona, As, Cu).
Obicno je dvovalentan, jer su 4-valentna jedinjenja nestabilna. Rastvara se u
kiselinama, a na vazduhu lako oksidise.
Izvori expozicije: -Najopasniji su Pb-oxidi (pri topljenju Pb)
1. Prerada Pb ruda: galenit, cerusit, anglezit;
2. Proizvodnja akumulatora;
3. Klasicni benzin (olovna alkilna jedinjenja se dodaju kao antidetonatori );
www.belimantil.info
27
4. Zastita od korozije (olovni tetra oxid – minijum);
5. Grncarska industrija (olovni dioksid);
Toksokinetika: -Apsorpcija - inhalacijom, ingestijom, kroz kozu;
-Transport – Er 95%, protein plazme 4%,
-jonizovano Pb 0,3-0,4% (odgovorno za toxicne efekte);
-Distribucija – kosti 95% - ireverzibilna frakcija vezana za kortex
- reverzibilna frakcija vezana za medulu
-krv 2%, parenhimatozni organi;
-Eliminacija - preko bubrega 76%, GIT-a 16%, znoj, mleko, kosa,
nokti, zubi.
Toxodinamika:
1. Vezivanje za SH- grupe => stvara merkaptide;
2. Inhibicija enzima;
3. Poremecaj sinteze hema => |proto i koporoporfirina u Er, plazmi i urinu;
4. Inhibicija pirimidin-5-nukleotidaze => bazofilne punktacije u eritroblastima;
5. Peroksidacija lipida;
6. Hemoliza Er => sideroblastna anemija;
7. Neurotropno dejstvo:-encefalopatija (ostecenje kapilara i | propustljivosti)
-masivna aksonalna degeneracija-na PNS sa
izrazenim promenama na rukama (neurotoxicno dejsvo
aminoleinske kis., koja autooks. stvara slobodne radikale.
8. Nefrotoxicno dejstvo;
9. Ostecenje hepatocita;
10. Izrazit afinitet za kosti (| aktivnost steoklasta);
11. Pojava olovnog ruba na desnima – talozenje PbS;
Kl.sl. I – nespecifizni simptomi: nesanica, malaksalost, razdrazljivost, + apetita,
bolovi u zglobovima i misicima;
- nespecificni znaci: -olovno bledilo – spazam krvnih sudova;
-olovni rub – duz donjih sekutica i ocnjaka;
II – Ispoljena kl.sl.: 1.GIT oblik –olovne kolike, pracene mukom i povracanjem
trbuh uvucen i zategnut, bol slabi pri dubokoj palpaciji. Puls+, TA|.
2.Neuromuskularni oblik –pareze i paralize obicno na
rukama. Najvise zahvaceni misici, koji su najangazovaniji pri radu.
Najcesci je radijalni tip ostecenja, sa slaboscu extenzora.
III – Encefalopatski oblik;
Bioloski monitoring:
1. Pb u krvi i urinu (bioloski marker expozicije);
2. o-aminoleinska kis. u urinu, koproporfirin u urinu;
3. Protoporfirin IX u Er (|ukazuje na raniju expoziciju);
4. Dehidrataza o-aminoleinsk. kis. (+ukazuje na skoru expoziciju);
Th: Promene su uglavnom reverzibilne.
-Provocirano povracanje, CaNa
2
EDTA (kod chr); BAL–dimerkaptol
(encefalopatija), D-penicilamin, Ca-glukonat (olovne kolike)


3. Profesionalni hronicni opstuktivni bronhitis

Chr bronhitis podrazumeva kasalj i iskasljavanje min. 3 meseca godisnje u poslednje 2 godine. Postoje tri
vrste:
- Mukoidni(pusacki) – prevalenca 15-30% - bronhitis simplex;
- Mukopurulentni (infektivni) ;
- Opstuktivni – prevalenca 10-12% => cesci kod muskaraca u 5. i 6. deceniji, u soc. strukturama
koje su i zlozene teskom radu.
Etiologija i patogeneza:
www.belimantil.info
28
-Duvanski dim (nikotin, CO, CO
2
, Cd =>rastvaraju elasticne strukture i surfaktant);
-Aerozagadjenja (Cl
2
, NH
3
=> bronhospazam i hipersekrecija);
-Profesionalni faktori (prasine, gasovi, pare metala =>|sekrecije, ostecenje
mukocilijarnog transporta);
-U zivotnoj sredini: dim i SiO
2
;
-Virus influence;
Patohistologija:
-Hipersekrecija i hiperplazija mukosekretornog aparata;
-Atrofican oblik sa metaplazijom (nastaje dugom delovanjem proizvodne prasine);
Kl.sl.
-Kasalj i iskasljavanje, bol u grudima, dispnea;
-Objektivno: produzen expirijum, vizing, eritrocitoza, znaci emfizema;
-Rtg: povecana sudovna sara, mrljaste senke;
Plucna f-ja:
-Opstrukcija sitnijih disajnih puteva;
-FEV
1
/Vc+ ( M:<88%; Z:89%), u tezim slucajevima FEV
1
<50%;
-Telesna pletizmografija – povecan endobronhijalni otpor;
-parcijalni pritisci gasova su normalni ( u naporu:+pO
2
; |pCO
2
);
Priznavanje bolsti profesionalnim:
1. Oboleli radi na mestima na kojima dolazi u kontakt sa iritirajucom prasinom najmanje 10 godina;
2. Postoji min. klinicka slika HOBP (FEV
1
<50%);
3. Spirometrijski nalaz pri zaposljavanju je bio normalan;
4. Dokaz o progresiji bolesti tokom rada;
5. Dokaz da je osoba oduvek nepusac;
Th: -Laksi oblici (FEV
1
>70%) => |
2
-agonisti;
-Srednje teski => (FEV
1
: 50-69%) => |
2
agonisti, antiholinergici, kort.-th;
-Teski oblici => + O
2
;
-Egzacerbacije => + AB, aminofilin i kort – th;
Prevencija: - prestanak pusenja i suzbijanje aerozagadjenja;
-medicinske mere;

4. Ostecenje hematopoeznog sistema jonizujucim zracenjem

I Acc radiacioni sindrom:
-Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o,5Gy u kratkom
vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana.
Izvori expozicije:
-Nukleatorni akcident na reaktorima, akceleratorima i nuklearnim centralama
-Radio – th;
-Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja;
-Eksplozija atomske bombe;
-Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada;
-Nuklearne probe i experimenti.
Patogeneza:
-insuficijencija hematopoeze;
-zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy, za maticnu
celiju, granulocitne i monocitnu lozu –1,6 Gy, za mijeloblast 2,4 Gy. Ostali
prekursori i zrele celije su radiorezistentni, jer se ne dele i odgovorni su za
nastanak inicijalne, tranzitorne leukocitoze, jer ubrzano sazrevaju i ulaze u
cirkulaciju.
 Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora, ali se anemija ne ispoljava duze, zbog zivotnog veka Er
(120 dana). Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy), zbog acc intravaskularne
hemolize, ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u.
 Trombociti+ - posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita, to doprinosi razvoju hemoragijskog sy.
www.belimantil.info
29
 Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom. aberacije i mikronukleusi u Ly =>
stvaranje binuklearnih Ly);
Kl.sl.

doza
prodromalni
stadijum
latentni stadijum
manifestni
stadijum
1-3 Gy
anorexija,nauzeja
povracanje
pogodjene celije
u krvi
infekcija
4-6 Gy
povracanje,malaxalost,
zamaranje
pogodjene celije
u kostnoj srzi
hemoragijski sy
7-10 Gy
dijareja ( tecne, krvave
stolice), alopecija
aplazija, acidoza
intoxikacija –
endogena sepsa

Dg: 1. Klinicka slika
4. Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza.
5. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina (o i ¸ spektrometrija)
-analiza hromozomskih ostecenja;
Th: - th infekcija, simptomatska th, th hemoragijskog sy, transplantacija kostne srzi,
th faktorima rasta maticnih celija;
- istovremeno se sprovodi i dekontaminacija:
1.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.
ozracivanja postoji i udisanje)
2. Spoljasnja – vodom, blagim sapunom, mekom krpom.
- Stroncijum – deponuje se u kostima => hipoplazija i aplazija, mijelofibroza i
leukemije.
II Hronicni radiacioni sy:
Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova, koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili
vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period, najmanje 5 godina.
-Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly, jer
su visokoradiosenzitivni i direktno dostipni zracenju, promene u jedru mogu biti:
- stohasticke – mutacije;
- nestohasticke – aberacije;
Dg: -radna anamneza o izlozenosti;
-ostecenje radiosenzitivnih organa;
ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja:
-krvne bolesti, autoimune bolesti, maligne bolesti, chr radiodermatitis, psihoze1. Boioloski ritmovi – problem rada u smenama XII

Bioloski ritmovi su posledicne oscilacije fizioloskih f-ja organizma, sa 24 satnim
periodom (cirkadijani).
Endogeni oscilatori: t, SF, ritam izlucivanja kateholamina, nivo psihofizickih f-ja.
Svi unutrasnji ritmovi nalaze se pod kontrolom tzv. unutrasnjeg sata – locirani su neki delovi mozga kao
centri odgovorni za sinhronizaciju endogemih mikroritmova u formiranju jednog velikog endogenog ritma.
Sinhronizatori koji deluju na endogene centre:
1.Kognitivni (deluju jace od svih sinhronizatora);
2.Psihosocijalni;
3.Senzorni (vezan za ciklus svetlost – tama);
Osnovni pojmovi za opis bioloskog ritma su:
1.Period – vreme potrebno da odredjena funkcija ili aktivnost izvrse 1 ciklus.
2.Frekvenca – broj ciklusa neke pojave ili aktivnosti u jedinici vremena.
www.belimantil.info
30
3.Amplituda – otklon od nultog stanja (mesor – srednja vrednost mogucih promena) u + ili – smeru.
4.Faza – izrazava trenutno stanje unutar nekog perioda. Fazna razlika je odnos uskladjenosti ili
neuskladjenosti ritma neke funkcije prema nekom drugom ritmu koji sluzi za poredjenje.
Podela bioloskih ritmova po Franz Halberg-u:
I Cirkadijalni (24h) – sva kolebanja u organizmu ciji period oscilacije traje 24h (>24h=> ultrdijalni;
<24h=> infradijalni), postoji i podela prema nivoima oganizacije biol. sistema: -celijski ritmovi;
-ritam rada organa;
-ritam funkcionisanja organizma u celini;
-ritam ponasanja pojedinca
-populacioni ritmovi;
II Cirkaseptalni (nedeljni);
III Cirkaanularni(godisnji);
Cirkadijalni ritam i problem rada u smenama:
-Rad nocu desinhronizuje cirkadijalni ritam i nepovoljno utice na radnu sposobnost.
-Tokom noci mnoge f-je imaju negativnu akrofazu ritma=> traumatizam|, ucinak+.
-Po zavrsetku smene radnik nece spavati istim snom, koji bi po kvalitetu i kvantitetu bio jednak onom po
noci.
Za smenske radnike karakteristicno je to sto smenski rad poera samo faze ciklusa budnost – spavanje , dok
su psihosocijalni i kognitivni sinhronizatori neizmenjeni.
Da bi se stetni efekti smenskog rada sveli na minimum, potrebno je sledece:
1. Ciklusi rada nocu treba da traju krace (max 12 h);
2. Rotacija smena da bude brza (na 2-3 dana);
Hronomedicina izucava vremensku organizaciju funkcija organizma, radi boljeg poznavanja i dijagnostike
odredjenih stanja (mnoge bolesti mogu nastati ili se pogorsati usled desinhronizacije bioloskih ritmova). Ona
podrazumeva preduzimanje preventivnih i terapijskih mera, s obzirom na bioloski ritam psiholoskih,
metabolickih i imunoloskih f-ja organizma. Bolesti koje se pogorsavaju : astma, secer, epilepsija, koronarna
bolest...

2. Zajednicka toksikoloska svojstva i podela organskih
rastvaraca

Organski rastvaraci su heterogena grupa jedinhjenja, sa zajednickom osobinom da rastvaraju druge
organske materije.
Podela prema Simoninu: 1. Alifaticni ugljovodonici;
2. Aromaticni ugljovodonici;
3.Amino- i nitro- derivati ugljovodonika;
4.Halogeni derivati ugljovodonika;
5.Alkoholi, aldehidi, ketoni, etri i estri;
Efekti zavise od: - pritiska para, zapaljivosti, explozivnosti, tacke kljucanja,
rastvorljivosti u vodi i lipidima;
Izvori expozicije: 1.Hemijska industrija;
2.Farmacija;
3.Proizvodnja plastike;
4.Industrija boje i lakova;
Toxokinetika:
Apsorpcoja: - pluca (zavisi od rastvorljivosti org. rastvaraca u krvi);
- koza: -lipofilni rastvaraci (toluen, metilhloroform) – rastvaraju se u
str. corneumu i idu u krv;
-hidrofilni rastvaraci (butanol) – u krv dospeva preko proteina
koze, bogatih vodom;
-rastvaraci koji imaju i hidro- i lipo-filna svojstva se brze
apsorbuju;
Distribucija zavisi od: 1. Fiz – hem. osobina (rastvorljivost u mastima i vodi);
2.Puta ulaska u organizam;
www.belimantil.info
31
3.Vezivanje za proteine plazme;
4.Protoka krvi kroz organe;
Depozicija: CNS, misicno tkivo, masno tkivo, parenhimatozni organi.
Metabolizam: oxidacija, redukcija, hidroliza, konjugacija.
- Cilj je prevodjenje liposolubilnih u hidrosolubilne org. rastvarace i da
toxicne materije prevode u manje toxicne. Izuzetak je metanol, koji nije opasan, ali su njegovi
metaboliti izuzetno toxicni (formaldehid, mravlja kis)
Eliminacija: urinom, stolicom, izdahnutim vazduhom;
Toxodinamika:
1.Poremecaj f-je cel. membrane (jonski transport);
2.Poremecaj metabolizma (zbog afiniteta prema mitohondrijama);
3.Peroxidacija lipida;
-Najpoznatiji hepatotoxicni agensi: tetrahlormetan, tetrahloretan, hloroform...
-Nefrotoxicni agensi: direktno – acc tubularna nekroza, ostecenje glomerula kao posledica alergijske
reakcije.
-Iritativne i alergijske promene na kozi: -nastanak kontaktnog dermatitisa (zbog odmascivanja koze,
gubitka tecnosti i susenja povrsinskih slojeva koze) – trihloretilen, metilhloroform i ugljendisulfid, a
uzrocnik alergijskih promena je terpetin.
-Iritacija gornjih respiratornih puteva – toluen diizocijanat, akrolein i formaldehid.
-Hematoloski efekti: citopenija (benzen) i methemoglobinemija (nitro i amino ugljovodonici).
Kl.sl. Tip I (simptomatski stadijum) – umor, problemi sa snom i pamcenjem i
koncentracijom. Najcesce se povlace u prvih 6 meseci po prestanku
expozicije, a obavezno u periodu od 1 god.
Tip IIa (st. izmenjene licnosti)promene u strukturi licnosti i izmenjena afektivnost.
Tip IIb (st. poremecaja intelektualnih f-ja)teskoce u koncentraciji memoriji ucenju.
Tip III (st. demencije) pad intelektualnih i memorijskih kapaciteta

- PNS - prvo ostecen senzibilitet, pa tek onda motorni nervi (vise na nogama);
- jetra – skleroza i ciroza;
- bubrezi – proteinurija, enzimurija;
- hematopoeza – methemoglobinemija (amino- i nitro-ugljovodonici);
-hemoliticka anemija (trinitrofenol);
-Tr+ (terpentin);
-aplasticna anemija, leukemija (benzen);
- koza – kontaktni dermatitis:
-iritativni - jasno ograniceno crvenilo i otok
-alergijski - nejasno ograniceno crvenilo, otk, vezikule i lihenifikacije
- maligna oboljenja (vinil-hlorid, benzen, stiren, metilen-hlorid, tri i tetra-hloretilen);
Th: -Prekinuti expoziciju i ukloniti kontaminiranu odecu;
-Uspostaviti prolaznost disajnih puteva;
-1% rastvor metilensulfid-plavog (trovanje amino i nitroderivatima)
+ vit C (200-500mg);
ORS: prekinuti expoziciju, a ako se posle 6 meseci odrzavaju promene, trajno
prekinuti expoziciju.

3. Profesionalna bronhijalna astma

Profesionalna astma je bolest izazvana materijama radne sredine, koje dovode
do napada u toku smene, ili nekoliko sati po zavrsetku smene. Moze biti:
- Extrinzickog (alergijskog) porekla ÷ IgE| + histamin| => bronhospazam!
- Intrizickog (idiopatskog) porekla |
Materije mogu biti:
- Velike Mr - cesci alergeni (krzno, produkti koze, proteini biljnog porekla, enzimi);
- Male Mr – iritansi (metali (Pt, Ni, Cr), diizocijanati, prasina drveta...);
www.belimantil.info
32
Prevalenca je 3-20 %;
Prema etioloskom faktoru prof. astma moze biti:
1.Zapaljenska; 2.Mesovita; 3.Alergijska; 4. Farmakoloska;
Asmaticna reakcija moze biti:
1. Rana - posle nekoliko minuta i traje 30-60 min;
2. Kasna – posle 4-6 h, a traje 24h (karakteristicna za farmakoloski oblik);
3. Mesovita – dvojaka reakcija , prvo rana, a posle 4-6 h kasna reakcija;
Kl.sl. -Specificnost je vremenska i prostorna povezanost simptoma i znakova
astme sa expozicijom na radnom mestu;
1. Zapaljenska astma – respiratorni iritansi – rana reakcija;
2. Mesovita astma –posle vise godina – alergijska reakcija ranog i kasnog tipa + mialgija + t
0
|;
Dg: - Verifikacija napada na radnom mestu;
-Bronhoprovokacioni testovi (BPT);
-FEV
1
;
-Kozni i seroloski testovi;
 Najveci znacaj ima BPT (spirometrija, pa inhalacija metaholina, histamina
ili aerosola od materijala sa radnog mesta, pa opet spirometrija i porede se rezultati): © ako je
+FEV
1
> 20%, +FVC> 10%, optpor u dis. cevima | za 50% i specificna konduktansa za 40%;
Kriterijumi za postavljanje Dg:
1.Prethodno otsustvo respiratornih tegoba;
2.Simptomi prvi put nakon expozicije;
3.Expozicija visokim dozama iritativnih gasova, para, dimova;
4.Pojava simptoma najkasnije 24h posle expozicije i odrzavanje 3 meseca
minimum.
Th: -Prekid expozicije;

4. Nejonizujuce zracenje

Nejonizujuce zracenje nema dovoljno E da izazove jonizaciju u zivom organizmu.
1.UV – zraci (100-400 nm): - emituje ih sunce, do zemlje dospeva UVa, YVb a UVc
apsorbuje ozonski omotac.
- vestacki izvori: lampe sa Hg parom, elektricno zavarivanje, usijeni
predmeti (zavarivaci, kozmeticari, lab. osoblje...);
Merenje: fotocevi i fotodiode. Ozracenost je zracna E koja pada na jedinicu
povrsine u jedinici vremena (za merenje snage prikupljenog zracenja);
Mere zastite: naocare sa UV filterima, sto veca udaljenost od izvora, zastitni
ekrani...
Kontraindilacije: obolenja oka, preosetljivost, neka obolenja koze...
2.IC – zraci (780nm – 1mm): izvori su sva zagrejana tela, srazmerno povrsini t
0
.
Merenje: termalni detektori, fotocevi i fotodiode.
Mere zastite: svetla odeca od prirodnih materijala, kapuljace od azbesta...
3.Radiofrekventno zracenje: mikrotalasi imaju najvecu E (1mm – 1m) i koriste se u telekomunikaciji.
Izvori: oscilatorna kola – prirodni (nebeska tela);
-vestacki (antene, mikrotal. peci, odasiljaci);
Mere zastite: - Izvor RFZ obezbediti oklopom;
- zastitna odela protkana metalnim nitima;
- naocare sa metaliziranim staklom;
- smanjenje vremena expozicije sto je moguce vise;
RFZ ima dva polja:
1.Elektricno – deo naelektrisanog tela. Jacina polja je srazmerna
naelektrisanju i blizini tela (V/M)
2.Magnetno – deo magneta i provodnika jednosmerne stuje.
Zastita: - deo izvora oklop i ekran
- zidovi gradjevinskih objekata su dobra zastira od el. zracenja, ali
www.belimantil.info
33
ne i od magnetnog.
4.Lasersko zracenje – laser je izvor EM talasa uglavnom u oblasti nejonizujuceg
zracenja. Pobudjena materija koja emituje laserski snop, nalazi se izmedji dva
ogledala, od kojih je jedno delimicno prozracno.
Osobine stvorenog snopa: - monohromatski;
- paralelni zraci;
- moce se precizno fokusirati )njegovo apsorbovanje
u tkivu dovodi do fotokoagulacije);
Podela: I klasa – nisu opasni za oci;
II klasa – opasni za oci;
III klasa – opasni za oci;
IV klasa – ostecuju oci i kozu i mogu izazvati paljenje gorivih materija,
cak i reflektovanim zracima;
Zastita: - redovna kontrola laserskih uredjaja;
- podovi i zidovi od materijala male reflexije;
- LZS: naocare, tamna odeca, rukavice, maske za lice...1. Tezina rada XIII

Socioloski posmatrano, rad je tezak onoliko koliko ga moze vecina posmatrane populacije podneti bez
poremecaja zdravlja.
Sa aspekta fiziologije rada, radni zadaci i zahtevi rada nesmeju biti veci od onih koje odredjeni pojedinac
moze realizovati, a da pritom ne narusi homeostazu organizma.
Realna radna opterecenja:
-Energetska potrosnja –parametar koji direktno odrazava kolicinu opterecenja, kome je radnik izlozen pri
radu (u miru je 4-6 kJ/min., a pri teskom fizickom radu 50-80kJ/min.): -lak rad: 10,9-15,5 kj/min.
-srednje tezak: 15,5-20,5 kj/min.
-tezak: 20,5-26 kj/min.
-vrlo tezak: 26-32,7 kj/min.
Ova podela se moze preneti na dinamicki fizicki rad, sa preteznim aktiviranjem velikih misicnih masa.
Vazno je da je rad ostvaren u aerobnim fizickim uslovima.
Tezina fizickog opterecenja moze se klasifikovati i u odnosu na: SF, MV, TA, resp. koeficijent, nivo
laktata, polozaj tela pri radu, vrstu rada i jedinice radnog opterecenja. -Odgovor na realna radna opterecenja
– fizicki radni kapacitet:
Fizicki radni kapacitet je sposobnost coveka da se brzo adaptira na fizicke napore razlicitog intenziteta,
sposobnost brzog oporavka i brze restitucije svih parametara, funkcionalnih karakteristika organa, sistema
organa, ili organizma u celini nakon teskog rada; kao i sposobnost da se misicni rad izvrsi na
zadovoljavajuci nacin. Zavisi od intenziteta, vrste i trajanja fizickog rada.
Komponente koje ga definisu:
1. Somatometrijske determinante: telesna tezina, visina, povrsina i masa;
2. Funkcionalne determinante: kardiopulmonalna sinergija, neuro-misicne deter.;
3. Bioenergetske determinante: anaerobne, aerobne;
4. Psiholoske determinante: subjektivna tolerancija fizickog napora;
-Da bi se procenila sposobnost pojedinca da zadovolji zahteve odredjenog radnog mesta: - Odrediti
funkcionalnu sposobnost organizma;
-Fizicki radni kapacitet – ergometrijski testovi (opterecenje se simulira
pokretnom trakom – ergometrom, do nivoa koji je po potrosnju O
2
identican
opterecenju nastalom kao posledica zahteva rada na datom radnom mestu).

2. Profesionalno trovanje hlorom

Cl
2
je zuto-zeleni gas i snazno je oxidativno sredstvo.
www.belimantil.info
34
Izvori expozicije:
-U prirodi: delovanjem UV zraka na aerosol NaCl iznad okeana, vulkanski gasovi;
-Industrija: proizvodnjom Cl
2
(elektrolizom NaCl ili oksidacijom HCl);
Toxokinetika i toksodinamika:
- apsorpcija preko disajnih organa, gde nastaje hipohlorasta kis. i HCl =>
koagulaciona nekroza
-alveolo-kapilarna membrana => ostecenje => toxicni edem i RDS;
-reflexni spazam larinksa, bronhija, paraliza disanja i cardiacarest;
-nadrazaj sy=> vazodilatacija na periferiji i vazodilatacija u plucima;
-apsorpcija HCl => hiperhloremicna acidoza;
Kl.sl. 1. Vrlo visoke konc.=> asfiktican (fudrojantni) oblik koji izaziva trenutnu smrt
usled refleksne inhibicije centra za disanje.
2. Visoke konc.=> kratkotrajno zaustavlja disanje, a posle nekoliko
sekundi je povrsno, neregularno disanje. Stanje se smiruje i nastaje remisija,
da bi se nakon 6-24 h na minimalni fizicki napor razvio acc. toxicni edem
pluca (kasalj, dispnea, tahipnea, cijanoza, tahikardija).
3. Niske konc. => crvenilo konjuktiva, diskretna dispnea i kasalj.
4.Chr. oblik => -oci: blefaritis, konjuktivitis;
-resp. trakt: rinitis, faringitis, laringitis; chr bronhitis;
-koza: hlorakne;
-komplimplikacije trovanja – sekundarne infekcije.
Th: - Osloboditi disajne puteve;
- O
2
(u malim koncentracijama i ne pod pritiskom);
- Medikamentozna th – bronhodilatatori, diuretici, AB, korekcija acidoze
ORS: - Laka trovanja - nesposoban za rad 3-7 dana;
- Srednje teska - th 2 meseca i privremeno udaljavanje sa posla koji zahteva
kontakt sa Cl
2
;
- Trajne sekvele – trajno iskljucenje sa poslova;

3. Bolesti u vezi s radom

To su oboljenja gde profesionalne stetnosti igraju dominantnu ili znacajnu ulogu u nastanku oboljenja,
ali se ne nalaze na listi profesionalnih bolesti.
SZO ovde svrstava: -psihosomatske bolesti;
-KVS obolenja: |TA, ishemijsku bolest srca;
-Chr nespecificna obolenja pluca;
-lokomotorne poremecaje;
Etiologija: -faktori rada;
-individulane karakteristike radnika i njegove navike;
-profesionalni faktori – njihov uticaj moze biti: (etioloski dominantan, manje znacajan od
ostalih faktora i pomazuci);
1. Psihosomatske bolesti u vezi sa radom: stres je narocito izrazen u poslovima vezanim za rok, radu na traci
radu sa strankama, pri losim interpersonalnim odnos.
–Stres uzrokuje: neuroze, alkoholizam, ulkusnu bolest, dijabetes tip II;
2. KVS oboljenja u vezi sa radom: - hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularni insult.
-Faktori rizika: - buka, |ili+t
0
, ugljen disulfid, CO, metali ( Pb, Cd, Co), chr stres.
3.Chr nespecificne respiratorne bolesti: -Chr bronhitis tipa simplex i mukopurulenta, emfizem pluca;
4.Kostanomisicna obolenja u vezi sa radom -lumbalni sy, bolni sy vrata i gornjih extremiteta, osteoartroze,
Faktori rizika: -opste vibracije, produzen nefizioloski polozaj tela;
4. Monitoring jonizujuceg zracenja

1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe.
2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e
-
izbacene iz putanjepod dejstvom
radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se
www.belimantil.info
35
izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za
odredjivanje doze koju primaju pacijenti.
Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja;
6. Povecati udaljenost od izvora;
7. Zastitni ekran i LZS;
Odredjivanje max propustenih doza:
1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza:
-za celo telo do 50mSy;
-za ocno socivo i hem. organe150mSy;
-koza, sake, stopala 500mSy;
2.Opsta populacija – 10x manje doze.
Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora.
LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice.
-Za | zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani.
-Za o cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila
interna kontaminacija.
U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima
sociva i malignitetima.1. Mikroklima radne sredine XIV

Prosecne vrednosti odabranih fizickih faktora u toku odredjenog vremena predstavljaju klimu nekog
kraja, tj. mikroklimu radnog mbijenta. Na klimatske cinioce uticu doba dana, godisnje doba, geografska
sirina i atmosferska zbivanja (vazni su za rad na otvorenom), dok na mikroklimu najvise utice tehnoloski
procesi vestacka klimatizacija radnih prostorija. Radi procene klime registruje se broj suncanih dana,
barometarski pritisak i padavine.
Najvazniji pokazatelji su:
1. Temperatura – stepen zagrejanosti tela. Izrazava se po: Celzijusu, Farenhajtu, Reomiru i apsolutnoj (
Kelvinovoj) skali, apsolutna nula = 0 K = -273
0
C.
Meri se: -alkoholnim i zivinim termometrima;
-termografima (kontinuirano registrovanje);
-psihometrima (najcesce) – dva termometra – suvi i vlazni, obavijeni
nakvasenim pamukom;
Razmena toplote: -radijacija; -kondukcija; -konvekcija; -evaporacija;
2. Toplotno zracenje – sva tela sa t
0
> od apsolutne nule, zrace toplotu u vidu
IC-zraka. Zracenje je direktno proporcionalno t
0 4
.Ljudski organizam gubi
toplotu putem radijacije, ako je t
0
okoline <27-28
0
C (koliko iznosi temperatura
spoljnih delova odece). U vrelim pogonima, od ukupne kolicine toplote koju
organizam prima, 2/3 otpada na radijaciju.
Intenzitet toplotnog zracenja meri se:
-Globus termometrom (crna bakarna kugla u cijem sredistu je termometar,
imitira apsolutno crno telo, koje apsorbuje zrake svih talasnih duzina. Podatak se
ocitava na osnovu nomograma, daje vrednost srednje t
0
zracenja);
3. Vlaznost vazduha – kolicina vodene pare:
-Apsolutna – kolicina vodene pare u jedinicnoj zapremini vazduha;
-Maximalna – najveca kolicina vodene pare na odredjenoj t
0
;
-Relativna-%stepena zasicenja vazduha vodenom parom -apsolutna/maximalna.
Topao vazduh moze da primi vise vlage, pa se t
0
|relativna vlaznost +.
Optimalna relativna vlaznost je 40-60 %.
-Vioka vlaznost pri niskim t
0
=> potencira hladjenje organizma.
-Visoka vlaznost pri visokim t
0
=.otezava iparavanje znoja;
-Relativna vlaznost se odredjuje psihometrima, a higrografima se kontinuirano
www.belimantil.info
36
registruje.
4, Kretanje vazduha –strujanje vazduha posledica je razlike u zagrejanosti toplotnih
masa, tj. njihovih nejednakih pritisaka. Izaziva prijatno osecanje pri brzinama do
1,5m/s. Za merenje brzine strujanja vazduha koriste se:anamometri i
katatermometri (pri ispitivanju malih brzina i vrtloznih kretanja).
-Prirodna i vestacka ventilacija – u radnim prostorijama;
-Lokalna i opsta vantilacija–izvlacenje vazduha sa izvora zagadjenja ili iz cele
prostorije;
Ocena mikroklimatskih uslova:
1)Optimalni mikroklimatski uslovi – pri duzem dejstvu na organizam, ne dovode
do naprezanja termoregulacionih mehanizama.
2)Dopustivi mikroklimatski uslovi – angazuju termoregulaciju, ali promene ostaju
u granicama fizioloskog prilagodjavanja.
- Efektivna t
0
= t
0
mirnog vazduha,zasicenog vlagom;
- Korigovana efektivna t
0
- uzima u obzir i t
0
zracenja;
- Zona toplotnog komfora: -lak rad : 17,2-21,2
0
C
(za zene 2
0
vise t
0
) -umereno tezak : 15-18
0
C
-tezak rad : 12-15
0
C
Mere zastite: 1.Termicka izolacija oko izvora toplote; pravilna organizacija rada;
1. Izbor tehn. procesa koji ne generise |t
0
,max automatizovan, hermetizovan;
2. Zastitni ekrani koji apsorbuju ili reflektuju toplotu; LZS; Medicinske mere.
2. Profesionalno trovanje nitroznim gasovima

Nitrozni gasovi su smese N – oxida u raznim proporcijama:
- NO – azot monoxid; - N
2
O
3
– azot trioxid;
- N
2
O – azot suboxid - N
2
O
4
– azot tetraoxid;
- NO
2
– azot dioxid; - N
2
O
5
– azotpentoxid;
- N
2
O
2
– azot peroxid;
? NO, NO
2
i N
2
O
4
- bioloski najaktivniji;
? NO - bezbojan gas;
? N O – anesteticki gas;
? N
2
O i N
2
O
4
– u normalnim atmosferskim uslovima nalaze se zajedno, a N
2
O na sobnim t
0
postaje zuta
tecnost.
? N
2
O
3
÷ NO + NO
2

Izvori expozicije:
-U peririodi: vulkani, sevanje munja i delovanje bakterija;
-Prof. uslovi: proizvodnja kiselina, vestackog djubriva, fotografskih satira, pri
sagorevanju uglja,drveta i goriva, u silosima kukuruza (fermentacija traje 10
dana, a u neprovetrenim i do 6 nedelja).
Toxokinetika i tixodinamika:
- Apsorpcija: - respiratorni trakt – grade HNO
3
i HNO
2
=>koagulaciona nekroza
sa ostecenjem alv. kapilarne membrane i nastankom RDSS;
- Respiracijom nitrita i nitrata nastaje methemoglobin;
- Vazodilatacija i +TA;
- Deluju i kao blagi anestetici;
Kl. sl. – Zavisi od udela oxida, od intenziteta i trajanja izlozenosti:
1. Nadrazajne manifestacije u gornjim disajnim putevima i na kozi;
2. Latentni period;
3. Plucni edem: (prvo neproduktivan, zatim hemoragican i penusav),
tahikardija, tahipnea, cijanoza, t
0
|. Nad plucima se cuju rano i
kasnoinspirij. pukoti. Na EKG-u se vidi opterecenje AD i hipoksija miokarda.
-Trovanje sa vecom kolicinom methemoglobina: poremecaj CNS i hemoliza Er
-Asfikticni chr oblik – isto kao kod Cl
2
, samo u chr trovanjima i zelene naslage
na zubima;
www.belimantil.info
37
Th: - Prekinuti kontakt sa noksom; O
2
, medikamenti,
-metilensko plavo za korekciju (methemoglobina);
ORS: - Laksi oblici – nesposobni za rad 5-10 dana;
- Tezi oblici – 4-6 nedelja;
- Trajanje sekvele – prestanak rada sa iritansima;

3. Statisticko pracenje povreda na radu

Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj
povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim
mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaja tela, iznenadnim opterecenjem
tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma.
Povredom na radu se smatra i povreda:
1. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je
zaposlen;
2. Pri dolasku ili odlasku sa posla;
3. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova;
4. Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan.
Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na
radu ili vecu materijalnu stetu;
Podela:
1. Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...);
2. Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...);
3. Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...);
4. Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...);
5. Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...);
Uzroci:
1. Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti;
- svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo);
- nepredvidivi (trenutno raspolozenje);
Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse!
2. Faktori radne sredine: - stanje masina i alata;
- uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...);
- organizacija rada (zamor, premor);
- medjuljudski odnosi;
- nenosenje LZS;
- alkoholizam i narkomanija;
- Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla
(najmanje 3 dana).
Indeks frekvencije =
S
N 1000000 ×
(broj povreda na 10
6
radnih sati);
Index tezine ( IT ) =
S
D 1000 ×
(broj izgubljenih radnih dana zbog povreda na
1000 sati);
- N – ukupan broj povreda;
- D – ukupan broj izgubljenih radnih dana zbog povrede;
- S – ukupan broj ostvarenih radnih sati svih radnika u organiz. u toku odr. vremena;
- Pri izracunavanju Indexa tezine kod smrtnih udesa ili trajne invalidnosti vrsi se tzv. vremensko terecenje
prema posebnim tablicama (npr. dodaje se 7500 radnih dana, posto se smatra da bi toliko ostvario unesreceni
do kraja radnog veka).
Prevencija: - tehnicke mere + LZS;
- medicinske mere;
- organizacione mere (prevoz, ishrana, dobri medjuljudski odnosi);

www.belimantil.info
38

4. Osecenje koze jonizujucim zracenjem

I Acc radiacioni sindrom:
-Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o,5Gy u kratkom
vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana.
Izvori expozicije:
- Nukleatorni akcident na reaktorima, akceleratorima i nuklearnim centralama
- Radio – th;
- Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja;
- Eksplozija atomske bombe;
- Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada;
- Nuklearne probe i experimenti.
Patogeneza:
- Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije, eritema, dehidratacije i
deskvamacije; 3-6 Gy =>erozija koze; > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca
gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih extremiteta);
Kl.sl.
- 10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti, KVS-lezije, ascites, na kozi: eritrm,
ulceracije i opekotine II stepena.
II Acc radiodermatitis: ozracenje koze velikom dozom jonizujuceg zracenja
(3-7 Gy) u kratkom vremenskom periodu (nekoliko sati – nekoliko nedelja).
EM – zracenje ima vecu prodornost kroz tkiva, ali nizak LET (linearni energetski
transfer), pa su manje radiotoxicna (¸ i x – zracenje), mogu da ostete duboka
tkiva, a da efekat na povrsini bude minimalan. Zracenje visokog LET (o i |) =>
veci primarni efekat, kada je izvor u neposrednoj blizini (zbog kratkog dometa).
“Doza eritema” je minimalna pojedinacna doza koja moze izazvati eritem
(radiacioni eritem karakterise dilatacija i | propustljivost krvnih sudova derma).
Histoloske promene u epidermu i dermu vode eroziji i ulceraciji.
Dispigmentacija (hiper i hipo ) obicno se vidi pri expoziciji vecim dozama.
Fazu ozdravljenja karakterise atrofija i fibroza. sekvela koja zavisi od doze je
privremena ili kompoletna, alopecija i gubitak znojnih i lojnih zlezda.
III Hronicni radiacioni sy:
Radiodermatitis:
-Acc;
-Chr – dugotrajno dejstvo malih doza. Podela:
1.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza, bez dlaka.
Promene su reverzibilne, jer su lok. u epidermu. Oporavak je spor
(kompromitovana cirkulacija).
2.Radiodermatitis ulceronecrotika.
3.Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca.
Dg: -radna anamneza o izlozenosti;
-ostecenje radiosenzitivnih organa;
ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja:
-krvne bolesti, autoimune bolesti, maligne bolesti, chr radiodermatitis, psihoze.

www.belimantil.info
39
1. Osvetljenost i boje na radnom mestu XV

Svetlost je od kljucnog znacaja za cirkadijalne ritmove, pravilno osvetljenje deluje stimulativno,
sprecava zamor smanjuje broj gresaka, unapredjuje proizvodnju i smanjuje broj povreda (400 – 780 nm).
Jedinica za jacinu osvetljenja je sveca il kandela (Cd) – definisana je zracenjem crnog tela na odredjenoj
t
0
. Kada tackasti izvor, cija je jacina 1Cd emituje svetlost u prostorni ugao od 1 steradijana (ugao koji
zaklapa centar lopte sa njenom povrsin. jednakom kvadratu poluprecnika), formira se svetlosni fluks
(protok od 1 lumena (lm). Osvetljenost povrsine od1 m
2
fluxom od 1lm odgovara 1 luksu ( 1lx = lm/m
2
).
Najpogodnija je bela svetlost , koja je najbliza prirodnoj. Jacina svetlosti treba da ispuni zahteve koji su
po JUS-u, u 6 kategorija (prema velicini radnog prostora):
- veoma mali; - srednji; - veoma veliki;
- mali; - veliki; - izvanredno veliki;
Prostorije za rad moraju biti ravnomerno osvetljene i bez bljestanja.
Prirodno osvetljenje – u vidu nadsvetla sa tavanice, bocnog ili kombinovanog.
- Faktor prirodne osvetljenosti – kolicnik unutrasnj i spoljasnje osvetljenosti u istoj horizontalnoj ravni;
- Svetlosni koeficijent – odnos zastakljenih povrsina prema podu;
- Upadni ugao svetlosti >27
0
;
Vestacko osvetljenje – izvori:
1. Sijalice sa uzarenim vlaknom (volfram) – svetli u vakumu ili inertnom gasu, a kod halogenih lampi u
jodi. Odlike su niska ekonomicnost i toplija svetlost.
2. Izvor sa elektricnim praznjenjem (neon) – ekonomicne manje greju, daju svetlost blisku prirodnoj.
Boje na radnom mestu:
1. Stimulativne – narandzasta i crvema;
2. Umirujuce – zelena i plava
+ opasne masine treba da budu prebojene toplim, uocljivim bojama.

2. Profesionalno trovanje ugljenmonoksidom

CO je bezbojan gas, ima miris na beli luk. U prisustvu vazduha sagoreva u CO
2
.
Izvori expozicije: - CO je produkt nepotpunog sagorevanja org. materija:
1. U prirodi – oksidacija CH
4
u atmosferi;
2. U industriji – metalurski procesi, plinare, distribucija ulja i rudnici uglja, proizvodnja papira, izduvni
gasovi motora sa unutrasnjim sagorevanjem, pusaci, u toku katabolizma hema.
Toxokinetika i toxodinamika:
- Inhalacija – difunduje kroz alveo.kap. membranu i u Er se vezuje za Hb
=>karboxi Hb (reverzibilnost zavisi od p gasova i pH);
, Karboxi Hb: - nije u stanju da prima i odaje O
2
;
- otezava disoc. preostalog oxi Hb (Handaneov efekat);
- Jedan deo CO je rastvoren u plazmi i difunduje narocito u nervno tkivo i
miokard => simptomi trovanja. CO se vezuje i za mioglobin – karboximioglobin.
- CO deluje na: - citohrom A
3
– odgovoran za prenos e
-
u respiratornom ciklusu;
- P450 – oxidativni metabolizam lekova;
- Dejsvo CO proporcionalno je apsorbovanoj kolicini i najbolji pokazatelj je karboxi Hb u krvi;
- Poluzivot karboxi Hb : - 320 min pri disanju cistog vazduha;
- 80 min pri udisnju 100% O
2
;
- 23,5 min pri udisanju 100% O
2
pri P=3 atm;
Kl.sl. – Teza kod starih, dece, alkoholicara i dijabeticara;
I niske konc. – nespecificni simptomi;
II Vise konc
- razdrazljivost, - manija ili depresija,
- toplota ili hladnoca, - izrazita misicna slabost pri ocuvanoj svesti,
- koma, - smrt zbog asfiksije, paralize cent. za disanje
III Vrlo visoka koncentracija - trenutna smrt, usled inhibicije respiratornog
centra, bez izrazite karboxihemoglobinemije;
www.belimantil.info
40
- znaci chr trovanja – nakon 1-1,5 godina;
- u 30 – 40 % slucajeva posle 20 dana javlja se odlozeni neuropsihicki sy
(dezorijentacija, halucinacije, afazija, apraxija);
- Ostecenje miokarda – bradikardija, tahikardija, poremecaj ritma, +TA;
Komplikacije:
- Respiratorni trakt – aktivni edem, aspirativna pneumonija, laringitis, traheitis;
- Srce – kardiomegalija, infarkt, faktor nastanka ateroskleroze;
- bubrezi – ABI (posledica imunoglobinurije);
- CNS – kvadri-, para- i hemiplegija, lezija subkortikalnih ganglija
(horeoatetoza, parkinsonizam);
Bioloski monitoring expozicije:
- Konc. karboxi Hb u krvi (pusac 5-9% u krvi, a nepusaci i neizlozeni 0,4-0,7%)
- Konc. CO nerastv. u krvi (<0,15ml/100ml) i u izdahnutom vazduhu (<2ppm)
Th: - O
2
(antidot) – 100% pod p od2-3 atmosfere
- smesa 95% O
2
i 5% CO
2
- ako se razvije edem pluca – ne sme O
2
pod pritiskom
- asistirano disanje ako ne dise ( hiperbaricna oksigeno –th)
- simptomatska th
ORS: - Definitivna ocena posle th i rehabilitacije;
- Kontraindikovan rad na mestima sa CO, neurotoxcnim i kardiotoxicnim
noxama (zbog sekvela);

3. Opsti principi ocenjivanja radne sposobnosti

ORS je postupak koji ima za cilj da, na osnovu bioloskih f-ja, organizma radnika ili biol. zahteva radnog
mesta, proceni koje je poslove ispitivana osoba sposobna da obavlja:
1. Pri profesionalnoj orijentacije;
2. pri zasnivanju radnog odnosa;
3. Nakon periodicnog ciljanog pregleda, kod radika koji rade na mestima sa posebnim uslovima;
4. Pri trajnom gubitku radne sposobnosti, radi ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
5. Pri upucivanu radnika na prekvalifikaciju;
6. U slucaju privremene nesposobnosti (bolovanje) najduze godinu dana;
7. pri promeni tahnologije na radnom mestu;
8. U sudskim sporovima;
I Psihofizicke sposobnosti radnika:
- Upoznati funkcionalne sposobnostio KVS-a, resp. trakta i LMS;
- Testovi za ispitivane f-ja zavise od prirode bolesti i karakteristika radnog mesta;
- procena ostalih sposobnosti, vrsi se po zavrsenom lecenju i rehabilitaciji;
II Uslovi, rizici i zahtevi radnog mesta
III uskladjivanje dobijenih podataka – pri donosenju zakljuc. pridrzavati se sledeceg:
1. Posao mora biti takav da ne ugrozava zdravlje i ne dovodi do premora;
2. osobu zaposliti na posao koji ne ugrozava njeno zrdavlje, osoba treba da dozivi prosecan zivotni vek,
tj. da radi M - 40 god., a Z - 35 god;
3. Data ocena nije definitivna;
4. Promena zakonskih propisa obavezuje da se ponovo proceni radna sposobnost (npr. ukinuta je II
kategorija invalidnosti – 4h radnog vremena);
5. Fleksibilnost pri ORS (pri predhodnom pregledu kriterijumi su najostriji);
6. redak je radnik sposoban za svaki posao i radnik nesposoban za bilo koji posao;
7. Ocena treba da bude opisna, konkretna i da odgovori da li je osoba sposobna za svoj posao i da sadrzi
spisak poslova koje radnik moze da obavlja.
Zakonska regulativa ORS-a:
1. Starosna penzija – najmanje 20 god radnog staza i starosna granica 60/63, tj. 55/58 god, ili 15 god
radnog staza i starosna granica 65 tj 60 god.
www.belimantil.info
41
2. Invalidska penzija, ako je doslo do invalidnosti, a osoba ima manje od 60, tj. 55 god. Pravo na penziju
stice se ako osoba ima min. radnog staza koji iznosi 1/3 od minimalnog moguceg:
- Gubitak radne sposobnosti – dobija i penziju;
- + radne sposobnosti – mena radno mesto;
- Opasnost od nastanka invalidnosti – mladji ljudi (prekid expozicije);
=> Invalidnost – trajna promena u zdravstvenom stanju, uzrokovana povredom na radu, profesionalnom
bolescu, povredom ili bolescu nastalom van rada, koja se nemoze ukloniti lecenjem ili rehabilitacijom.

4. Radiotoxikologija najvaznijih radionuklida

1. Uran – emituje pretezno o cestice:
-velika masa nizak energetski transfer, kratak domet,
-primarni efekti veliki zbog guste jonizacije bioloskog materijala.
Deponovanje: -6-valentni – u bubrezima i kostima; -4-valentni – u jetri;
Izlucivanje: uglavnom urinom;
Efekti: -Bubrezi: ostecenje karakteristicno za acc trovanja, sa lokalizacijom na
proksimalnim delovima bubreznih kanalica;
-Er:+zivotni vek, hemoliticki sy (jer se vezuje za SH);
-Kosti: dugogodisnje ozracenje – osteosarkom;
-Pluca: kod rudara – bronhitis, emfizem,fibroza pluca;
-Chr neuroloski sy: pri chr intoxikaciji => periferne neuropatije, ataksije i nistagmus, a kasne
komplikacije (posle 20-25 god) su maligni tumori – Ca bronha, osteosarkom, leukoze i tu jetre;
2. Radon – inertan gas koji nastaje iz Ra. opasni su njegovi potomci: polonijum,
olovo, bizmut (214), koji vrse jonizaciju bronhijalnog epitela i pluca =>maligna
oboljenja respiratornog sistema.
3. Stroncijum – unosi se kontaminiranom hranom ili u medicini (u nuklearnoj
medicini se koristi kao obelezivac). Emituje | cestice. Deponuje se u kostima =>
hipoplazija i aplazija; mijelofibroza i leukemije. Vreme poluizlucivanja je 15 godina.
4. Cezijum – analogan jonu K
+
. Rastvorljiv je u telesnim tecnostima. Deponuje se
najcesce u misicima.
5. Radiojod: - J
131
: -vreme poluraspada je 7,9 dana, raspada se | i ¸ emisijom;
-brzo ulazi inhalacijom, a kontaminacja se nastavlja ingestijom
-J
125
: -radioloski je efikasniji, jer poseduje agresivne ozeove e
-
;
-1/3 odlazi u tiroideu=> radiacioni tiroiditis, hipotireoza, Ca;
6. Tricijum – emituje | cestice. Poluzivot mu je 12 god. kontaminacija je prko
hrane, ali moguca je i profesionalna kontaminacija: u industriji svetlecih boja,
stova, nisana za oruzje. Veoma je rastvorljiv. Reverzibilno zamenjuje H
+
u OH
-
, NH
i SH – grupama, a 1% se ireverzibilno inkorporira u CH – grupe. Transformise se
u jetri i bubrezima, a izlucuje se mokracom. Moze biti inkorporiran i u DNK.www.belimantil.info
42

1. Agensi hemijske prirode i ambijentalni monitoring XVI

I Agensi hemijske prirode:
Otrvi su hemijske materije, unete u prganizam u malim kolicinama, a izizivaju hemijske i fizickohemijske
reakcije sa tkivom.
Ispitivanje hemijske stetnosti podrazumeva:
1. identifikaciju supstance;
2. Uzorkovanje vazduha i odredjivanje koncentracija - mesto uzorkovanja zavisi od svrhe (za procenu
ugrozenosti radnika – uzorak u zoni disanja radnika; za odredjivanje konc – opsti uzorci), a vreme
uzokovanja u vise smena, leti, zimi...
- aktivno uzorkovanje – uz pomoc pumpi za protok vazduha;
- pasivno uzorkovanje – pomoCu bedza koji nosi radnik (difuzija gasova i para kroz membranu
postavljenu preko adsorpcionog sredstva);
3. Ocitavanje i interpretacija rezultata – ocitavanje moze biti:
- direktno – na licu mesta;
- indirektno ( u laboratoriji);
Rezultati sporede sa standardima i pritom je MDK ona koja ne ostecuje pri 8 h radnom vremenu. MDK
se izrazava u: - cm
3
/ m
3
(ppm) za gasove i pare;
- mg/m
3
vazduha za prasinu, dim, maglu;
II Ambijentalni monitoring predstavlja pracenje objektivnih parametara radne i zivotne sredine u
vremenu.
- Uloge: - Tehnoloski monitoring – prati tehn. proces radi obezbedjenja kvaliteta;
- Protivpozarni monitoring – u funkciji zaStit od pozara i explozija;
- Podela:
1. Individualni licni dozimetri;
2. Kolektivni dozimetara – prate veci broj parametara, za veci broj zaposlenih;
Ambijentali monitoring daje osgovore na sledeca pitanja:
- Koji odgovori su prisutni;
- Koja je njihova koncentracija;
- Kakva je promena koncentracija u vremenu i prostoru;
- Da li su mere tehnoloske zastite efikasne;
Medjutim ne moze se pouzdano odrediti interne izlocenost radnika noxi. To
omogucava bioloski monitoring - u bioloskom materijalu se oredjuje uneta
supstanca (biomarker expozicije), ili produkt tox. delovanja (biomarker efekta).
Dozvoljene koncentracije: MDK – konc. kojima, po sadasnjim saznanjima, radnici mogu biti izlozeni 8
h/dan, 5 dana u nedelji, tokom radnog veka, a da im zadravlje ne bude naruseno. Obicno su 2-3x manje od
konc. koje izazivaju chr obolenja.
Ako se radi o smesi, efekti mogu biti:
- nezavisni; - sinergisticki (pojacani);
- zbirni; - antagonisticki;

2. Profesionalna oboljenja koze

Ostecenja o oboljenja koze, izazvana kracim ili duzim delovanjem raznovrsnih noxi, pri obavljanju
poslova na nekom zanimanju.
I Dermatoze izazvae fizickim faktorima:
1. exkorijacije;
2. pigmentacija;
3. kalusi i kalvusi;
4. radiodermatitis (istanjen epiderm, fibroza derma, hiperkeratoza);
II Dermatoze izazvane hemijskim agensima:
1. hemijske opekotine (koag. i kolikv. nekroza – acc iritativni radiodermatitis);
2. akne i folikulitisi (sirova nafta-acnae oleinicae; katran-acnae piceae);
www.belimantil.info
43
3. toxicni fotodermatitis;
4. toxicni vitiligo, depigmentacija, impregnacija teskim metalima);
Profesionalne stigme su prolazne ili trajne promene na kozi, izazvane fizickim i hemijskim noxama, koje ne
ogranicavaju radnu sposobnost.
a) Trajne – impregnacija koze praSinom rude i metala (arginoza, As – melanoza);
- prof. tetovaze (barut, ruda); teleangijektazije; hipotrofija koze;
b) Prolazne – prebojenost koze (zuta pri expoziciji nitroderivatima);
- hiperkeratoza; hiperpigmentacija;
III Alergijske dermatoze:
1. Kontaktni dermatitis (Cr, Ni, Co, smole, gume, textilna i biljna vlakna...)
=> zapaljenska reakcija koze, izazvana iritativnim ili alergijakim delovanjem
profes. Stetnosti hemijske ili fizicke prirode.
, Iritantni KD – acc manifestacije na mestu kontakta, jasno ogranicene:eritem,
edem, ulceracije, vezikule, nekroza. Ponavljana ostecenja slabim iritansima,
imaju kumulativni efekat – kumulativni kontakt dermatitis:
1.stadijum – dehidracija i fisure;
2.stadijum – eritem, edem, vezikule, kruste;
- Poseban oblik chr dermetitisa je dermetitis detritiva – nealergijske prirode,
usled promene u strukturi povrsinskih lipida i keratinskog sloja. koza je u
pocetku suva, kasnije se javlja crvenilo i ragade.
, Alergijski KD – alergijska reakcija IV tipa => period inkubacije – prodor Ag u
kozu i senzibilizacija T-ly (5-25 dana), pri reexpoziciji kl. manifestacije javljaju se
u periodu 8-72 h, najcesCe na sakama i podlakticama:
- Acc faza: eritem, edem, papule, vezikule, vlazenje, kruste;
- Sub. acc faza: eritem, vezikule, odsustvo vlazenja;
- Chr faza: gruba, suva, zadebljala koza, sa pigmentacijama i fisurama;
Th: - kort. masti, AB, sedativi, kort. per os;
- prekid expozicije, alergenima i iritansima;
ORS: - etioloska Dg: - epikutani i kutani alergotestovi na alergene radnog mesta;
- © testovi expozicije;
2. Kontaktna urtikarija – jasno ogranicena kozna reakcija, u vidu crvenkastog ili bledog otoka
povrsinskog sloja koze, mek, pracena svrabom. To je alergijska reakcija I tipa, ali moze nastati i
neimunoloski – direktnim dejstvom hem. ili fiz. agensa na mastocite.
Etiologija: - AB, konzervansi, t
0
+, amonijum-persulfat, latex, ujed insekta...
Hist. oblici: - epidermalni (eritem, edem, papule);
- dermalni (edematozniplak);

3. Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom

Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca , nastala udisanjem prasine, to je “akumulacija” prasine
u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo.
“Hrd metal disease” se javlja u metalurgiji praha, u procesu sinterovanja kobalta,
volframa, titana, tantala, kada se dobija tvrdi metal, koji se koristi za izgradnju burgija, brusilica, nozeva,
strugova... U patogenezi, najveci znacaj ima kobalt i karbid volframa.
Kl.sl. 1. Reverzibilna opstrukcija disajnih puteva – obicno pri expoziciji prasini
kobalta (18 i vise meseci) – lici na astmu;
2. Alergijski bronhioloalveolitis – t
0
|, anorexia, dispnea i privremeno
Rtg promene u vidu retikulonodularne slikeili vece infiltracije. Plucna F-ja je
ostecena, sto se manifestuje restriktivnim smetnjama i +difuznog kapacit.
3.Intersticijalna fibroza – pri expoziciji min. 10 god. => fini cvorici u
srednjim i donjim plucn. poljima, a u alveolama exudat i pneumociti tipa II.
Th: - Za reverzibilnu opstrukciju disajnih puteva – bronhodilatatori;
- Za alergijski bronhioloalveolitis – kortiko – th;
- za intersticijalnu fibrozu ne postoji lecenje
www.belimantil.info
44
=> neophodna je promena radnog mesta!

4. Profesionalne bolesti i povrede na radu

Profesionalne bolesti su patoloska stanja, nastala u neposrednoj vezi sa zanimanjem radnika.
Osnovni uslov da se bolest u zakonskom smislu smatra profesionalnom, jeste postojanje uzrocno
posledicnog odnosa izmedju obavljanja posla i nastanka bolesti.
- Beneficije u slucaju nastanka profesionalnog obolenja:
1. Potpuna zdr zastita;
2. Nadoknada zarade za vreme privremene sprecenosti za rad;
3. Naknada putnih troskova u vezi sa lecenjem i rehabilitacijom;
- Podela profesionalnih bolesti:
I Bolesti uzrokovane hemijskim dejstvom
II Bolesti uzrokovane fizickim dejstvom
III Bolesti uzrokovane bioloskim dejstvom
IV Bolesti pluca
V Bolesti koze
VI Maligne bolesti
Povrede na radu:
Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj
povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim
mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaja tela, iznenadnim opterecenjem
tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma.
Povredom na radu se smatra i povreda:
1.Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je
zaposlen;
2.Pri dolasku ili odlasku sa posla;
3.Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova;
4.Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan.
Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na
radu ili vecu materijalnu stetu;


Podela:
1.Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...);
2.Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...);
3.Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...);
4.Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...);
5.Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...);
Uzroci:
1.Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti;
- svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo);
- nepredvidivi (trenutno raspolozenje);
Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse!
2.Faktori radne sredine: - stanje masina i alata;
- uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...);
- organizacija rada (zamor, premor);
- medjuljudski odnosi;
- nenosenje LZS;
- alkoholizam i narkomanija;
- Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla
(najmanje 3 dana).

www.belimantil.info

Mere zastite: 1. Identifikacija mikroorganizama (zasejavanje briseva); 2. Veterinarske mere (vakcinacija stoke, mehanizacija procesa prerade mesa); 3. LZS – maske, rukavice, dezinfekcija ruku, koristiti pribor za jednokratnu upotrebu ili sterilisati pribor i prostorije (hemikalije, UV); 3. Ocenjivanje radne sposobnosti kod repiratornih oboljenja

1. Proceniti plucnu funkciju - bar 2x u toku poslednje godine i pozeljno je rasplagati predhodnim spirometrijskim testovima, u cilu uporedjivanja. 2. Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu koncentracije respiratornih stetnosti, mikroklimatskih parametara, intenziteta i trajanja fizickog rada, da li radnik koristi respirator ili gasnu masku. (brze se umaraju, jer je 5-6 x veci otpor pri disanju); 3. ORS davati posle lecenja i rehabilitacije.  HOBP: - Lako ostecenje – ogranicenje za vrloteske poslove; - Srednje tesko ostecenje – ogranicenje za srednje teske i teske poslove; - Tesko opterecenje – nesposobni za bilokakve napore;  Astma: - Promena radnog mesta, gde nema expozicije noxama koje izazivaju bronhospazam;  Pneumokonioza: - Kontraindikovan rad u zoni expozicije SiO2, a preostala radna sposobnost zavisi od stepena ostecena plucne funkcije; 4. Zdravstvena zastita lica profesionalno izlozenih jonizujucem zracenju I Monitoring jonizujuceg zracenja: 1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe. 2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e- izbacene iz putanje pod dejstvom radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za odredjivanje doze koju primaju pacijenti. II Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja; 2. Povecati udaljenost od izvora; 3. Zastitni ekran i LZS; Odredjivanje max propustenih doza: 1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy - za ocno socivo i hem. organe150mSy -koza, sake, stopala 500mSy 2.Opsta populacija – 10x manje doze. Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora. LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice. -Za  zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani. -Za  cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila interna kontaminacija. - U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima sociva i malignitetima.

2

www.belimantil.info

1. Profesionalne stetnosti (definicija i klasifikacija)

II

Profesionalne stetnosti su svi stetni cinioci koji se javljaju u radnom procesu i potencijalno ostecuju zdravlje. Obuhvataju: 1. Stetnosti u vezi sa procesom proizvodnje (fiz., hem., biol. agensi); 2. Stetnosti poreklom od nepovoljnih higijenskih i sanitarnih uslova; 3. Stetnosti usled nefizioloskih uslova rada i organizacije posla; 4. Psihosocijalni faktori (npr. losi medjuljudski odnosi); Sprecavanje ostecenja zdravlja: 1. Otkrivanje , identifikacija i merenje prof. stetnosti i njihova evaluacija; 2. Evaluacija ostalih fektora koji deluju na organizam na radnom mestu; 3. Mere za poboljsanje uslova na radu i odrzavane uslova radnog mesta u fizioloskim granicama.  Agensi fizicke prirode: - faktori klime i mikroklime, barometarski pritisak, buka, vibracije, jonizujuca i nejonizujuca zracenja, mehanicka sila, elektricitet... 2. Uzroci i izvori povreda na radu

Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaza tela, iznenadnim opterecenjem tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma. Povredom na radu se smatra i povreda: 1. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen; 2. Pri dolasku ili odlasku sa posla; 3. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova; 4. Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan. Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na radu ili vecu materijalnu stetu; Podela: 1. Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...); 2 Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...); 1. Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...); 2. Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...); 3. Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...); Uzroci 1. Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti; - svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo); - nepredvidivi (trenutno raspolozenje); Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse! 2. Faktori radne sredine: - stanje masina i alata; - uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...); - organizacija rada (zamor, premor); - medjuljudski odnosi; - nenosenje LZS; - alkoholizam i narkomanija; - Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla (najmanje 3 dana).

3

www.belimantil.info

3. Pneumokonioze pluca – definicija i klasifikacija Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca , nastala udisanjem prasine, to je “akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. Klasifikacija: I prema vrsti uzrocnika: 1. Pneumokonioze izazvane neorganskom prasinom – silikoza, azbestoza 2. Pneumokonioze izazvane organskom prasinom – bisinoza, alergijski alveolitis, prof. astma... II prema patoanatomskim karakteristikama: 1. Kolagene (nodularne, difuzne) – silikoza, azbestoza 2. Nekolagene (gradja alveola je ocuvana) – baritoza, sideroza 3. Mesane – npr. antrakoza. III Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica 1.Mala (do 10 mm): -puriktiformna - do 1,5mm -mikronodularna 1,5-3mm -nodularna 3-10mm 2.Velika: -A kategorija 1-5 cm -B kategorija 1 ili vise zasencenja, > od A, a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg plucnog polja -C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja IV Prema gustini zasencenja: -Kateg. 1 Retka mala zas. dobro se vidi plucni crtez. -Kateg 2 Gusta zas. dobro se vidi plucni crtez. - Kateg 3 Mnogobr. gusta mala zasenc, ne vidi se pl. crt Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem; ES-ljuska od jajeta; TB-TBC; HI-hilusi; CVkaverna; CO- uvecanje srca; BU-bule; PT-pleuralne promene. Atipicne silikoze: 1.Akutna silikoza (silikoproteinoza)- posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama, brz razvoj fibroze i sklonost ka TBC-u. 2.Pozna silikoza - oko 10 god po prestanku exp. kvarcu (donja polja postedjena). 3.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl. poljima, vec u hilusima i paratrahealnim limfaticima. Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima. 4. Profesionalno ostecenje sluha

Buka je svaki nezeljeni zvuk, koji remeti radnu aktivnost ili san (masine, industrijska buka...). Patogeneza: 1. Acc akusticna trauma (blast sy) – mehanicko ostecenje bubne opne i senzornih elemenata unutar uva; 2. Chr akusticna trauma - tonus sy => spazam terminalnih arterija kohlee u zoni visokih tonova (4oooHz) – zamor, degeneracija i izumiranje celija Kortijevog organa; 3. Extraauditivni efekti – nastaju sirenjem akusticnog nadrazaja iz akustickog centra na linbicki sistem i druge strukture => stimulacija Rc,  holesterola, TG, LDL-a, T4, kateholamina... => ateroskleroza, hipertenzija, koronarna bolest , ostecenje periferne cirkulacije. Dugotrajno dejstvo buke remeti bioelektricne petencijale mozga, a to remeti psihomotornu ravnotezu i utice na psihu i stabilnost licnosti. Buka izaziva spazam arterija uterusa => slabija ishrana ploda. Klasifikacija buke prema intenzitetu: I grupa: 30-65 dB (kod jako osetljivih osoba => uznemirenost, glavobolja...); II grupa: 65-90 dB (neurovegetativne smetnje i trajno ostecenje sluha posle visegodisnje expozicije); III grupa: 90-110 dB (neurovegetativne smetnje i gubitak sluha za kratko vreme); IV grupa: 110-130 dB (ne moze s dugo izdrzati zbog neuricirkulatornih smetnji i gubitka sluha); Buka > 130dB je buka tipa praska i dovodi do momentalnog ostecenja sluha.
4

www.belimantil.info

fibrozogene(kvarc. zbog prisustva materija koje normalno ne ulaze u sastav atmosfere. Dejstva prasine: . a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija.). rastvorljivost. sastava vazduha.neorganska ( minerali. mat. Medicinske mere – prof. Mn. rukavice.Vidljive (nerespirabilne) prasine ->10 m–brzo se tloze.. Pare – hem. kontrol Rtg na 2 god. toxicna (PbO. .odvajanje delova tehnickog procesa. pranje radnih prostorija. predhodni. metali) 1. infektivna(sadrzi mikroorganiz. automatizacija. 5 www. periferni vazodilatatori. LZS.belimantil.svetlosna i zvucna signalizacija procesa. sistemski i kontrolni pregledi.750mmHg) ne moze prevesti u tecno ili cvrsto stanje. . u vazduhu moze se izraziti preko: tezine(g/m3). ili kondenzovanjem pare) -Koncentr. obolj i snzibilisanim na sastojke prasine.Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa .mehanicka zastita masina. .Respirabilne prasine – 0.iritirajuca (krec. mat. 2. azbest.konc. Ocena zaprasenosti: Gravimetrijska metoda – masa prasine u zapremini vazduha. a radnik ima obavezu da ih namenski koristi. orijentacija i selekcija.. zapremine(%). automatizacija i hermetizacija..Izolacija rizika ..znaci bezbednosti. 1. stitnici za oci. hermetizacija... koje su pod norm uslovima u tecnom ili cvrstom stanju.25 – 5 m Najvaznije osobine cestica prasine: velicina. Aerosoli – sa cvrstim cesticama: prasina (nastaje usitnjavanjem cestica) i dim (kondenzovanjem cestica) .). Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje. Zadaci: . Aerozagadjenje III Aerozagadjenje je promena fiz. lice. kape. .. Higijenske – usisavanje.Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS) Zastita na radu obuhvata sledece mere: Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala. Organizacione .) Prasina moze biti : . Mere zastite od prasine: Tehnicke – mehanizacija. NaOH. tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti. .ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka). vitamini. hem aktivnost. i hem. oblik. osobama sa rep.treba da ispunjavaju svoju namenu.). vanredni.optimalna osvetljenost. . . . mat.higijena prostorija. LZS – respiratori. nikl. tecn. krzno. LZS . Gasovi – gasovito stanje hem. ishrane.Th: U principu leka nema.) alergogena(brasno. 2. rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.organska (potice od biljaka i zivotinja) .mehanizacija. koja se pod obicnim uslovima (250C. ev.. Medicinske – zabrana rada. u podrucju gde ima prasine. ORS: Obostrano simetricno ostecenje sluha > 30% po Fowler – Sabineu pri dugotrajnom izlaganju povisenoj buci i uz iskljucenje drugih etioloskih faktora smatra se profesionalnim oboljenjem. arsen. Higijenske – izbor lokacije preduzeca.bezbedno uklanjanje otpadnih materija. stizu do nosnih supljina.sa tecnom fazom: magla (disperz.info .) kancerogena(hrom.. Med. Mere sprecavanja povredjivanja na radu Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu..

i opstim vibracijama. nerava i opstim poremecajima. ORS dati posle lecenja i rehabilitacije. misica.Ako nije bilo komplikacija. holter monitoring. Manifestuje se ostecenjem periferne cirkulacije. porem. EMNG (neuromuskularne prom. . . ogranicenje dnevne expozicije na 30-50% radnog vremena. degeneracija. Vibraciona bolest Vibraciona bolest je skup poremecaja koji se javljaju pri dugotrajnom izlaganju lok. “plavi prsti” cijanoza.Rad sa rucnim vibrirajucim alatima. Ishemicna bolest srca: Radna sposobnost zavisi od tezine infarkta. Lokalne vibracije -osetljivost na hladnocu. poremecaj cerebralne i koronarne cirkulacije. vitamini.Ako se u toku opterecenja javi angina pektoris ili ST depresija .sl.Teska hipertenzija – nisu sposobni za bilo kakav fizicki rad i treba im promeniti radno mesto.s. fizikalne procedure.belimantil. Srednje teska hip. mogu da se osposobe za rad u toku 3 meseca.hladnoca.info . . vestibularnog aparata. – 105-114mmHg – nisu sposobni za fiz. 6 www. – dejstvo vibracija na adrenergicke Rc => prolazni vazospazam (naizmenicna pojava spazma i atonije) => atonija kapilara.Nastanak neuropatija – usled poremecenog senzibiliteta i osecaja za bol. osteoporoza). 2. 4. Patogeneza: . napore srednjeg i teskog stepena.onda pacijent niije sposoban za rad koji je jednak ili veci od nivoa pri kome se ispoljavaju promene. parestezije. zamor + polineuropatija (vegetativna).). . starosti obolelog i njegovog radnog mesta. pa ga treba penzionisati. razdrazljivost. intenziteta i trajanja fizickog rada.3.Radnici koji stoje na podlogama koje vibriraju. komplikacija. a najcesce ni za druge poslove (zbog napora da dodje na posao). Izvori expozicije: . Kl. 2. analgetici. hiperkeratoza. 1. Odredjivanje radnih sposobnosti kod KVS bolesnika Detaljan uvid u f-ju KVS-a u miru i pri naporu. kostiju.Ostecenje k. Podela: 1. Voditi racuna o efektima kontinuirane terapije na radnu sposobnost. 1.Rad na transportnim sredstvima. ako pri otpustu iz bolnice nije bilo anginoznih bolova.Ako se simptomi jave u toku lakog opterecenja (50W na bicikl – ergometru). . Opste vibracije (pri veoma dugoj expoziciji) . “beli prsti”. raslojavanje.Nastanak kostanih promena – usled smanjene vaskularizacije i direktnog ostecenja kostiju ( fisure. Th vazodilatatori. zglobova. ergometrijska testiranja. lakse podnose dinamican rad. uslova i zahteva radnog mesta. Blaga hipertenzija – 95-104mmHg – nisu sposobni za tezak rad i rad nat0. Prevencija – Tehnicke mere (amortizeri. Rtg (kost-zgl promene). nije sposoban ni za kakve poslove sa fizickim naporima.poremecaj CNS-a (glavobolja. kapilaroskopija. Neophodno je merenje TA. mestimicna fragmentacija. Arterijska hipertenzija: Radna sposobnost zavisi od tezine bolesti. poremecaja ritma i ako je EF > od 50%. nisu sposobni i za rad gde mogu ugroziti javnu bezbednost. recidivirajuci tendovaginitis (obicno. asepticna nekroza. Dg. “prazni prsti” osecaj da je koza nalegla na kost distalne falange. ragade. 3. LZS antivibracione rukavice. . 2. . Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu stetnosti mikroklimatskih faktora. prigusivaci). ciste. ekstenzori).

-Intenzitet zvuka (w/m2) -Zvuvucni pritisak (Pa) -Frekvencija broj oscilacija u 1 s (Hz). Nivo intenziteta zvuka (L) – je odnos posmatranog i referentnog intenziteta. -rad nije dozvoljen osobama sa ostecenjima sluha i CNSa. vestacko djubrivo.Cujnost (son) po dogovoru na 1000 dB odgovara nivo cujnosti od 1 fona.Slozen muzicki ton (ako su frekvekvencije pratecih tonova celobrojni umnosci frekvencije osnovnog tona) II Neperiodicni zvuk 1. diskontinuirana 3. Principi merenja buke – sonometri (bukometri) – mere nivo buke i zvuc. -Buka se karakterise kao neprijatna pojava koja utice na psihofiz.Zvucna izolacija 3. dok ga vazduh brzo apsorbuje. kroz vazduh (u vodi 4x brze). -u th se koristi UZ vece jacine ( za zagrevanje tkiva. zastita od buke.Na izvoru buke – podmazivanje. gde je moguce izdvojiti karakteristike svake frekvencijske komponente. jer se poklapa sa  ritmom elektricne aktivnosti mozga.Prost ton (jedna sinusoida) 2. 2.belimantil. kada se izvor i prijemnik uzajamno krecu. obuhvata sve vrednosti unutar nekog intervala. Toxikokinetika i toxikodinamika: 7 www. impulsna buka Zvuk se od izvora krece u svim pravcima brzinom od 340m/s.1.info . kontinuirana buka (promenljiva ili nepromenljiva) 2. udara talasa u obalu. Najvecu opasnost predstavlja frekvenca od 8Hz. 2.Slozen ton (vise prostih tonova razlicite fr) 3. 2. u duvanskom dimu. Izvori expozicije: 1. Podela na osnovu pravilnosti promene zvucnog pritiska u nekoj tacki: I periodicni zvuci 1. Pri gorenju plasticnih masa. Mere zastite: -pri drzanju sonde koristiti gumene rukavice sa pamucnom postavom.. Doplerov efekat se zasniva na promeni frekvence UZ talasa.  Ultrazvuk ( 20 kHz – 1GHz) -u dg se koristi UZ male snage putem refleksorne transmisione tehnike. Karakteristike zvuka i buke IV -Zvuk nastaje oscilacijom materije koja ima svojstvo elasticnosti. montiranje prigusivaca. Profesionalna trovanja cijanidima HCN je bezbojan gas ili jako isparljiva tecnost (miris na badem). PVC mase. -moguca je pojava kavitacija u tkivu. 2.sum– frekventni spektar je kontinuiran. destrukciju kalkulusa) -efikasno prodire kroz cvrstu i tecnu sredinu. za razliku od periodicnog zvuka. -izlaganje trudnica UZ pregledima svesti na opravdane indikacije  Infrazvuk (<16Hz) – u prirodi se javlja prilikom zemljotresa.U semenu voca u obliku amigdalina.Prasak – impulsna buka traje manje od 1s. Sa naglim porastom i padom amplitude. 2. stanje coveka posle nekog vremena ili prekoracenjem odredjene jacine: 1.Nivo cujnosti (fon)=> izmeren nivo zvucnog pritiska korigovan propustanjem signala kroz elektrcni filter. sa bazama gradi cijanide.. za koji se uzima vrednost praga sluha (0dB)=>L=130dB Subjektivne velicine zvuka: osetljivost sluha je najveca za frekvence 3000Hz 1.Zakonske mere – selekcija uz audiogram. frekvence. primena izolacionih mterijala. Mere zastite: kacige. Mere zastite: 1.

koza i GIT (u zelucu se oslobadja CN-) -Transport: 60% vezan za proteine. Sredstva za licnu zastitu radnika Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu. vreme poluzivota 19 h. 3. Zadaci: . perif.Srednji – 7-10 dana 3. disanje retko i povrsno.belimantil.Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa. atrofija optikusa.optimalna osvetljenost. . miris badema. Pomera se kriva disocijacije Hb ulevo i pomera odavanje O2 tkivu.Izrazeni – 20-30 dana 4.. neuropatije.grcevi. 3.Laksi slucajevi –3 dana 2. amil-nitrata i jedna ampula da udise svakih 5 min.asfiksija usled vezivanja cijana za feri-jon mitohondr. senz. Th: asistirana ventilacija. Cijanidi reaguju sa jedinjenjima koja sadrze S pa nastaju tiocijanati iliradanidi (manje su toxicni i eliminisu se urinom).-Apsorpcija: pluca.v. . sl. alkalizacija.Stadijum – metalni ukus u ustima. Efekti: -Toxicni . pa 50 ml 25% Na-tiosulfata -100% O2 -Ispiranje zeluca (kalijumpermanganat ili H2O2) u slucaju ingestije. II Laksi oblici acc trovanja 1. 8 www. poremecaj metabolizma vit B12 i folne k. -Pretvaranje hidroxikobalamina u cijankobalamin i vezivanje za metHb pri cemu nastaje cijanmetHb. Th -Acc trovanje: bazira se na cinjenici da CN. Kl.usled Ca2+ . LZS. ostecenje sluha).ima veliki afinitet za metHb. tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti. ruzicaste koza sluzok. I Visoke koncentracije apoplekticna forma trovanja (covek gubi svest. komatozno stanje. -Hidroxikobalamin. automatizacija i hermetizacija. . .mehanicka zastita masina.).znaci bezbednosti. klon. infuziji. ishrane.higijena prostorija. tahipnea.St. 4. -Neurotoxicni. 2. -Na–tiosulfat–stvara se Na–tiocijanat koji je netoxican. III Chr trovanje – uvecanje tiroidee. brzo se eliminise urinom -2-3 tabl.svetlosna i zvucna signalizacija procesa. vezan za Er.Izolacija rizika . -Nespecif. paraliza centra za disanje i srcani rad => smrt za 1-2 min. Organizacione . ataksija. tahikardija. pa ga treba stvoriti u sto vecoj kolicini da bi se nagradio cjanmetHb u kome je CN nejonizovan i netoxican. -Co-helati ORS: Radna sposobnost uspostsvlja se: 1. . – dispnoicni (asmaticni) st. neuroloski ispadi (retrobulbarni neuritis.Asfikticni st – pad TA. Ca(CN)2 izaziva prosirenje krvnih sudova lica i gornjeg dela trupa uz pojavu tamno crvenog eritema. -10 ml 3%NaNO3 u i. .odvajanje delova tehnickog procesa. . antikonvulzivi i antiaritmici. i prestanak celijskog disanja. Higijenske – izbor lokacije preduzeca.. .info . -Eliminacija: pluca i koza (znoj).Chr trovanje – u zavisnosti od kl.mehanizacija.ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka). moguc AV-blok i znaci ishemije => smrt usled paralize resp.Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS) Zastita na radu obuhvata sledece mere: Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala. To se posebno odrazava na CNS i KVS. Konvulzivni st – ton.sl. centra. ubrzan puls.

Profesionalne maligne bolesti Forma malignog tu . Med. predhodni. .optimalna osvetljenost. -Zanimanje. rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS) Zasita na radu obuhvata sledece mere: Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala.ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka). Vidi dodatak . ishrane.istovremeno se sprovodi i dekontaminacija: 1. th hemoragijskog sy.Ireverzibilne promene usled expozicije (lezija DNK=> somatska mutacija) 9 www. . tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti. vanredni.Transformacija normalnih u maligne celije. blagim sapunom.belimantil.Izolacija rizika . a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija. Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje. a radnik ima obavezu da ih namenski koristi. . koji je kasna posledica expozicije kancerogenima radnog mesta. Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje. benzen. Medicinske mere – prof. 4. –Kancerogeneza obuhvata: 1. vanredni.bezbedno uklanjanje otpadnih materija. 2. Med. LZS . Organizacione . Higijenske – izbor lokacije preduzeca. orijentacija i selekcija. simptomatska th. LZS . a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija. Zastita na radu V Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu. .Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.treba da ispunjavaju svoju namenu.treba da ispunjavaju svoju namenu.. transplantacija kostne srzi. pesticidi. sistemski i kontrolni pregledi. rudari (pluca uzrok je radon) Patolog. Profesionalni kancerogen je svaka supstanca ili mesavina koja prouzrokuje porast incidenca benignih ili malignih neoplazma. orijentacija i selekcija. automatizacija i hermetizacija. .dekontaminacija!!! 1. Zadaci: . . th faktorima rasta maticnih celija. .dimnicari (skrotum).bezbedno uklanjanje otpadnih materija. konzervansi. Medicinske mere – prof.svetlosna i zvucna signalizacija procesa. Spoljasnja – vodom. jonizujuce zracenje. . 2.Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa. predhodni. sistemski i kontrolni pregledi.odvajanje delova tehnickog procesa. LZS. a radnik ima obavezu da ih namenski koristi. mekom krpom. . Etiolog.info . ozracivanja postoji i udisanje) 2. rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija. Cr. –Hemijske materije – aromaticni ugljovodonici.mehanizacija.mehanicka zastita masina. Radioaktivna dekontaminacija i lecenje radiacionih sy Th infekcija.higijena prostorija. . ili bitno skracuje latentni period izmedju expozicije i nastanka neoplazmi i dovodi do indukcije tumora na drugoj lokalizaciji.znaci bezbednosti. Ni.

hermetizacija procesa Redovne kontrole. Th: tuberkulostatici.anilin.Epigenetska kancerogeneza – alteracija expresije nekih gena normal genotipa 4. ES-ljuska od jajeta.5-3mm -nodularna 3-10mm 2. hlormetiletar 2)Rak koze . dobro se vidi plucni crtez. . CVkaverna.Multifokalna lok.vinil hlorid 5)Rak mokracne besike . Radiografska klasifikacija pneumokonioza Pneumokonioze su fibrozirajuca profesionalna oboljenja pluca. 1 Retka mala zas.Velika: -A kategorija 1-5 cm -B kategorija 1 ili vise zasencenja.Pozna silikoza .s.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl. benzidin. Duzinu latentnog perioda. pliciklicni aromatic.info . Ni. BU-bule. 1)Rak pluca . Kl. retke metastaze.sl. kvarcu (donja polja postedjena). dalji rad na poslovima gde postoji izlozenost kancerogenima. zr. > od A. dobro se vidi plucni crtez.drvena prasina. katran 6)Rak nazalnih i paranazalnih supljina . duze prezivljavanje).Latentni period.azbest.posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama. crt Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem. -Kateg 2 Gusta zas.Mala (do 10 mm): -puriktiformna .oko 10 god po prestanku exp. . joniz. Analiza exp: nivo toxicnosti (doza. kadmijum Karakteristike lokalizacije: ..5mm -mikronodularna 1. raka. Et.belimantil.uvecanje srca. PT-pleuralne promene. Izvrsiti analizu stetnosti iz radnog procesa. vec u hilusima i paratrahealnim limfaticima. TB-TBC.odgovorni za inicijalne promene ili podsticu ranije nastale pocetne promene usled drugih uzroka i predstavljaju uslov prof. I Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica 1. 3.Kompletni kancerogeni. Dg. berilijum. benzen 4)Angiosarkom jetre . nastala udisanjem prasine..jon. CO.3. Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima. HI-hilusi. ORS: Kontraind. Radna anamneza -Expozicioni radni staz (eventialno razloziti po stetnostima) -Najvisi stepen obrazovanja (interna kvalifikacija) -Prvo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu) -Drugo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu) -Poslednje radno mesto (detaljan opis) koliko dugo radi na tom radnom mestu) 10 www. LZS. ne vidi se pl. Kl. U profilaxi eliminisati kancerogene. To je “akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. Suzena krenigova polja. na radnom mestu i u okolini. Vreme i intenzitet izlozenosti.do 1. brz razvoj fibroze i sklonost ka TBC-u.Prognoza (sporiji tok. nespecificni sim. Atipicne silikoze: 1. zracenje. . gusta mala zasenc..podsticu inicijalnu promenu i njen razvoj u Tu i predstavljaju uzrok profesionalnog raka. 3. kasalj.Inkompletni kancer. konc). (priznavanje bolesti kao profesionalne): Utvrditi da pre pocetka exp nije bilo maligniteta. poljima. 2. 5. ugljovodonici.UV. a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg plucnog polja -C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja II Prema gustini zasencenja: -Kateg.Kateg 3 Mnogobr. 4.Akutna silikoza (silikoproteinoza). 3)Leukemije .

Fizicka sposobnost – sposobnost organizma da vrsi pretvaranje hemijske (ATP) u mehanicku (kontrakcija misica) energiju. 2. sistolnog volumena (sistolne snage)=> SF kriticna SF pri kojoj opada UV je 175-180/min. dalji porast stimulacijom sy. bioloske. Nju cine: 1. -Period koji je potreban za vracanje SF na pocetni nivo.utrenirane osobe . . 2. 3.Prilagodjavanje respiratornog sistema: -plucne ventilacije na osnovu: 1. .Dinamicki rad (F x S). rada. Osnovni uslov je odsustvo mane ili oboljenja. pola i vrste mis. . Staticki rad – izometrijska kontrakcija. za obaljanje rada koji je definisan zahtevima radnog mesta. . nagomilavanjem kiselih produkata metabolizma => dilatacija misica -Maximalna vradnost SF pri naporu zavisi od: starosti.TA usled MV (porast je veci pri izometrijskim kontrakcijama). III U fizioloskom smislu: 1. 3.Zdravstveno stanje – dispozicija radnika. Savladjivanje opterecenja se oznacava kao napor.  Opterecenje.belimantil.  Radna sposobost – sposobnost pojedinca za obavljanje ma koje vrste rada.respiratornog volumena (umereni rad) – 3-4x 11 www. vazni za ispunjenje zahteva radnog mesta. je prporcionalan trajanju fizickog opterecenja. Mesoviti rad. nefizioloski polozaj tela pri radu. podizanje tereta. IV U odnosu na tip kontrakcije skeletne muskulature. Umni rad (aktivnost kortikalnih centara). izrazava se zamorom.-Rezime stetnosti (fizicke. pola.info . 2. Radna optercenja VI Vrste rada: I U fizickom smislu: . mora da savlada odredjeno opterecenje. a obrnuto srazmeran utreniranosti organizma. rad na visini i dr.Prilagodjavanja KVS-a fizickom opterecenju: -MV: . Dinamicki rad – izotonicka kontrakcija. Sporedan produkt je toplota (vise se oslobadja pri dinamickom radu). stepena utreniranosti.  Fizicki faktori radnog opterecenja: 1.) -Da li kolege koje rade na istim ili slicnim poslovima imaju iste ili slicne tegobe -Rezim rada i odmora (smenski rad i kako se menjaju smene) (godisnji odmori –organizacija) (dnevni odmor da li radi nesto privatno) ( organizovana rekreacija) ( pauze u radu i kako se koriste) (ishrana na radnom mestu) -Udaljenost od posla i kako dolazi na posao -Normiran rad (da li ispunjava normu) -Zastita na radu ( ventilacija da li postoji i da li se koristi) (licna zastitna sretstva sta dobija i sta koristi) 1. 2.neutrenirane osobe – SF do 150 inhibicijom psy. 2. napor – da bi organizam izvrsio neki rad. potrebama tkiva za O2 i hranljivim materijama. II Sa aspekta termodinamike – rad je proces pretvaranja E iz jednog oblika u drugi. Granica izdrzljivosti pri fizickom radu. koji uslovljava prekid ili odlaganje rada za izvesno vreme dok se organizam ne oporavi. hemijske.Staticki rad ( F x t). Fizicki rad (aktivnost skeletne muskulature).Protok krvi kroz velike krvne sudove u toku fizickog rada regulisan je: 1.Senzorna sposobnost – ocuvani senzorni sistemi. koja je radno aktivirana: 1. zavisi od: godina.

bronhijektazije. sposobnost odlucivanja i radno pamcenje).. 12 www. hem. i biol agensi iznad dozvoljenih granica i extremno nepovoljni uslovi radne sredine).pCO2 se ne menja znatnije  Psiholoski faktori radnog opterecenja: I grupa: Indirektna psihicka opterecenja – vezano za nepovoljne uslove radne sredine (fiz.  u glikogen. rudari Patogeneza: 1. a odatle do senzorne kore. gornjeg srednjeg reznja -na pleuri brojne adhezije. Patoloska anatomija: -pluca su hiperpigmentisana. -znaci emfizema. HOBP. Ovi faktori uticu na tacnost. II grupa: U vezi je sa faktorima koji se odnose na zahteve posla i organizaciono – tehnoloske karakteristike (psihosenzorno. Norme za procenu psihickog opterecenja ne postoje (profesiografski pristup – individualno psiholosko procenjivanje usmereno na pojedinca i konkretan posao ili epidemioloski pristup usmeren na zdr posledice odredjene grupe radnika).info . Silikoza pluca Opstruktivno – restriktivni poremecaj.  Senzorna opterecenja: . pneumotorax Rtg: -Okruglaste senke. Izvori expozicije: -rudnici metala. III grupa: obuhvata socijalne promene i probleme u svakodnevnom zivotu.Najcesce HOBP i emfizem -TBC. chr plucna insuficijencija. .Hemijska teorija-delovanjem Si kiseline nastale rastvaranjem SiO2 2. sigurnost i preciznost obavljanja posla.saturacija Hb kiseonikom se ne menja znatnije .respiratorne frekvence (tezak rad) 40-50 resp / min Kontrola hiprventilacije. 3.belimantil.AMP -pO2 .Stimulus deluje na spec. vajari. Rc i on se detektuje i identifikuje (“percepcija signala”). -ATP. Veliki cvorici su skloni kalcifikaciji oko zahvacenih ly zlezda se taloze krecno fosforne soli “ljuske od jajeta” Kl. psihomotorno opterecenje. pa preko nerava do talamusa i cerebeluma. bol u grudima i kasalj. kamenog uglja. Opterecenje cula sluha (buka umanjuje koncentraciju. ostvaruje se humoralnim (CO2 . Komplikacije: . -sivkasti cvorici ispod visceralne pleure (2-3mm).u toku intenzivnog rada ili normalne vrednosti gukoze -laktata. ADP. na preseku se vide kolagenska i retikulinska vlakna. O2 . nalazista gline -oboljevaju: kamenoresci. -Objektivno: znaci emfizema. Opterecenje vidnog sistema 2. Silikoza je fibroza pluca uzrokovana inhalacijom i akumulacijom SiO2. Dispnea. laktati) i nervnim mehanizmima. odgovornost na poslu). najcesce u srednjim plucnim poljima. 2. simetricno (izgleda kao da ih ima vise desno. zbog veceg volumena desnog pluca) -Pseudotumori – u posteriornim i apikalnim segmentima. u toku odmora 85% mlecne kis. i probleme koje donosi losa socijalno ekonomska situacija u zemlji. -pleuralne adhezije. sa hronicnim plucnim srcem i cijanozom. a expozicija 20 ili vise godina.sl. Krv u ispljuvku se javlja pri siliko TBC. poredjana kao lukovica.Najznacajnija senzorna opterecenja su: 1.2.Imunoloska teorija: autolizom makrofaga nastaju Ag koji stimulisu RES da produkuje At =>reakcija Ag-At + prasina stimulise oslobadjanje TNF. Javlja se obicno ako je koncentracija kvarca u mesanoj prasini bar 5%.Metabolicke promene u toku fizickog opterecenja: -gukoze (sy). 15% CO2 i H2O.

-najtezi oblici – 30min do 2h po trovanju (muka.info . ulceracije. leukopirit. BAL (dimerkaptopropanol) prva dva dana na 4h. -iritacija koze i sluzokoza disajnih puteva.U zivotnoj sredini: -prirodni RN: radioaktivni C. 4. poremecaj integriteta celijske membrane (izlazak sadrzaja celije. Radioaktivna kontaminacija Interna radioaktivna kontaminacija predstavlja unos radionuklida u organizam coveka. koza (u krvi se vezuje za Hb i transportuje u obliku dimetilarsinske kiseline). sluzokoza GIT-a). K40. edem.belimantil.sl.U. Acc trovanje: -latentni period 2 do 24h. a preostale celijske memrane=“duh celije”+methemoglobinemija)ostecenje bubrega => ABI. gori plavicastim plamenom i mirisom belog luka 2. Bioloski markeri expozicije (urinu): -konc. bazo i planocelularni.3. arsenopirit. Th: Acc trovanje – provocirati povracanje. folikiulitis. isparava na sobnoj t. Kontaminacija moze biti: 1. zbog insuficijencije KVSa. H3.Izlucivanje: urinom. kosa.. auripigment. bubrezi. Toksodinamika: Veliki afinitet prema S u merkapto grupama => inhibicija enzimske aktivnosti. Arsenovodonik: -blokira aktivnost glutationa. 3. redukcija arsenata u arsenite. -znaci soka. Za arsenovodonik–BAL nema efekta.Biotransformacija: oksidacija . -arsenobetain. 3-5mg/kg zatim 3mg na 12h. kl. GIT. bolne senzacije -povecan rizik od bronhogenog Ca. Chr trovanje: -koza:eritem. -arsenska polineuropatija: parestezije. davanjem ER i O2 Chr trovnje. prolazi kroz placentu ali ne kroz hematoencefalnu barijeru. -iritacija sluzokoze ociju i respiratornog sistema. pluca. pa pokusati sa dijalizom. u tezim slucajevima hemo i peritonealna dijaliza. 4. stroncijum. -leukemija. ukupnog As. na sobnoj t oksidise u As2O3. Toxokinetika: 1. Rn.Akumulacija – jetra.simptomatska Th + penicilamin. 2. Zuti arsen: -nastaje naglim hladjenjem As para. => cesta je potpuna i trajna invalidnost. -metilarsenska i dimetilarsenska kiselina. iritativno. povracanje proliv). Ra. deluje lok. -Mesove pruge: na noktima sivobelicaste bele pruge. akumulacija u tkivima bogatim keratinom (koza. ispiranje zeluca. koji dovodi do kontinuirane izlozenosti unutrasnjih organa i tkiva jonizujucem zracenju. 13 www. hemoliza Er. hiperkeratoza dlanova i tabana. dekontaminacija. -vestacki RN: iz tehn. realgar. -letalna doza 70 do 180 mg.tro i petovalentna jedinjenja. -hepatocelularni i angiocelularni Ca jetre. limfomi. Suvi ili metalni: -postojaniji. a smrt nastupa za 24h do 4 dana. -alopecija. otvorenih izvora: J. Profesionalno trovanje arsenom Arsen (V) grupa ima dve alotropske modifikacije: 1. metilacija.Apsorpcija – pluca. Izvori expozicije – As-rude.

Neto kolicina ovog duga odgovara kolicini O2 koji je neophodan za resintezu depoa energetskih fosfata misicnih celija. Najznacajniji proces je glikoliza i oksidacija iz glikoze => dva molekula piruvata => acetil-CoA => krepsov ciklus (razgradnja do CO2 i H+). Joni H se zatim oxiduju i oslobadjaju vecu kolicinu E – pri razgradnj 1 molekula glukoze nastaje 38 ATP-a.dovoljan je za 1-2 sekunde.  Biolosko vreme poluiscezavanja RN – vreme od kontaminacije do opadanja tel. Eliminacija RN: bubrezi. a alaktatni dug je 1/3. zracenja. CP-u i O2 vezani za mioglobin). a kod sportista i do 20 L O2/min. koza. Patohistologija: 1. pa se tako omogucava snabdevanje energijom tokom 1 minuta. respiratorni trakt. Transport: -Vezani za SH-grupe membrane Er. jednim delom se reverzibilno vezuju za proteine plazme. -Oxidativna fosforilacija – najefikasnije.zavisi od fizickohemijskih osobina RN i afiniteta za pojedina tkiva. 2. Depozicija . cittotoxicnosti. on se restituise iz CP. najkasnije se ukljucuje i najduze traje. koji kod neutreniranih iznosi 5-7.Jednostavna pneumokonioza – nakupine ugljene prasine u vidu crnih mrlja i stvaranja cvorica precnika 1-5 mm. osobina elemenata i njihove rastvorlj. glikogenolizom i glikolizom u anaerobnim uslovima. II Kiseonicni dug – podrazumeva energetsku potrosnju ostvarenu anaerobnim metabolizmom u fazi pocetka rada. . preko proteinskog dela Hb. U praksi se cesce meri bruto kiseonicni dug. Ukupna potrosnja O2 u periodu oporavka – potrosnja u miru.GIT –najcesci. Stepen iskoriscavanja iznosi 66%.pri radu sa otvorenim izvorima jon.  Fizcko vreme poluraspada RN – vreme za koje se radioaktivnost izotopa smanji na ½ (raspad je pracen emisijom jonizujuceg zracenja). barijeru i lakse dospeva u cirkulaciju. vecom extrakcijom O2 iz krvi i vecom efikasnoscu srcane kontrakcije. Miokard se snabdeva vecom kolicinom kiseonika. uzajamnim dejstvom molekula ADP-a pod dejstvom miokinaze. . resorpcija zavisi od hem. -Koza –transepidermalno (pasivnim transportom) -transfolikularno ( radioaktivna supstanca zaobilazi epidr. Za razliku od skeletnih misica miokard nema sposobnost stvaranja kiseonicnog duga. rastvorljivosti i Celijske reakcije. opterecenja RN na ½.belimantil. Ovaj deo cini 2/3 ukupnog O2 duga. Najcesca je pri expoziciji kamenom uglju (antracit).Resiratorni trakt – kinetika zavisi od velicine cestica. Bioenergetika pri radu I VII Snabdvanje skeletne muskulature energijom: Energija je neophodna za kontrakciju i dobija se iz ATP-a i kreatin fosfata (najveci deo se trosi za pokretanje mehanizma klizanja aktinskih i miozinskih niti. a manji deo za pumpanje Ca2+. -Laktatni kiseonicni dug je direktno proporcionalan kolicini stvorenih laktata i moze se izracunati iz razlike laktata u krvi pre i nakon opterecenja.5 O2. GIT.2. 14 www.ATP. Prvo dominira anaerobni pa aerobni metabolizam.U radnoj sredini: . Putevi ulaska: . Kiseonicni dug je znacajan pokazatelj respiratorne funkcije u toku fizickog rada. kao jon intracelularno u Er.info . Pneumokonioza kopaca uglja Antrakoza je bolest uzrokovana inhalacijom i akumulacijom ugljene prasine u plucima i reakcijom pluca na nju. 1. Na+ i K+ neophodnih za kontrakciju).  od ova dva vremena zavisi efektivno vreme poluiscezavanja RN. a preostalih 34% se gubi u vidu toplote. -Alaktatni kiseonicni dug (zaliha misicnih celija u ATP-u.

.sl. –Lokalno dejstvo – eritem. najmanje 5 godina. Dg. Mn u krvi i urinu nema znacaja. a eliminacija preko bubrega je minorna. 3.Lecenje HOBP i drugih komplikacija. industrijska stakla (boji u zeleno). Dg. ORS: kontraindikacije za rad sa expozicijom Mn: neuropsihicki poremecaji. intencioni tremor. ciju kapsulu cine gusta kolagena vlakna. peckanje i svrab ociju. u metabolizmu kateholamina. L-DOPA.ne izaziva trajni efekat ili je min. Najpoznatija jedinja su : Izvori expozicije: -oksid u rudama (manganit. dok nesposobnost za rad nastaje tek posle 65.plucna funkcija dugo ocuvana (kasnije:  exp. Toksodinamika: -promene u CNS-u koje lice na Parkinsonovu bolest: 1) Ima veliki afinitet za bazalne ganglije i sivu masu diencefalona. Th.2. –U inicijalnom stadijumu prekid expozicije. hipersalivacija. -soli Mn-a deluju iritativno na kozu i sluzokozu.i 7-valentan (najstabilnija su dvovalentna jedinjenja).Progresivna masovna fibroza – veci cvorici (>1cm). protoka i  RV) Th: . -upotreba bezolovnog benzina (tetraetilPb i tetrametilPb ->MMT) Fizioloska uloga(esencijalni element): -za sintezu hondroitin-sulfata. zaprasenosti.4-. Kinetika: -glavni put ulaska je inhalacija. -Plucna hipertenzija i chr plucno srce. Hronicni radiacioni sindrom Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova. fenomen zupcastog tocka. dispnea. –Suv kasalj i oskudno iskasljavanje crnkastog sadrzaja. produktivan kasalj. proiz. -za pravilan razvoj kostiju. visoke doze vitamina E. II inicijalni stad: I + neuropsihijatrijski poremecaji (agitacija.info . pri cemu nastaju slobodni radikali koji dovode do peroksidacije lipida u CNS-u. 4. godine. Gradi jedinjenja u kojima je 1-. -Chr trovanje: I prodromalni stad:opste nespecificne tegobe ( znojenje. Rtg: simetricno difuzna mala zasencenja (najvise u gornjim plucnim poljima). Kl. chr oboljenja disajnih puteva.belimantil. grcevi u misicima. Profesionalna toxikologija mangana Mn (IIb grupa) je srebrnasto beli metal izuzetne tvrdoce i veoma je krt. 2) Uloga slobodnih radikala – 3-valentni mangan potencira autooxidaciju dopamina. kasalj kijanje. gde inhibira tiroksin-hidroksilazu => L-DOPA i dopamina. Radiacioni efekat malih doza: doza efekti (mSy) 1-20 granicni nivo. -za funkciju melanocita. Kl. hod petla. . izrazena anemija. => brzo se reparira 15 www.3.6. jer se Mn relativno kratko zadrzava u krvi. Prevencija: . braunit) -u celicanama.  Nastaje obicno posle 10-15 godina expozicije.sl. -za f-ju CNS-a. -Bol u grudima. agresivnost) III manifestni stadijum: neuroloski poremecaji tipa paroksizama: -sklonost ka padanju napred (propulzija). koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period. -Neuropsihijatrijsko ispitivanje -Odredjivanje konc.ostavljanje pusenja. profesionalna selekcija i redovni pregledi. povecan afinitet za mitohondrije -eliminacija uglavnom fecesom. baterija.

socijalni nemiri.Psihosocijalni stres – obuhvata psiholoske i socijalne komponente stresa. pa stresna reakcija ima pre svega zastitnu ulogu.info . -Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj dozi > 150mSy.belimantil. multipli mijelom. . Oporavak je spor (kompromitovana cirkulacija). 5. buka) 2... efekat – 150 mSy => denaturacija proteina subkapsularno zamucenje. 3. promene u jedru mogu biti: . Promene su reverzibilne.Radiodermatitis ulceronecrotika. 2.. chr radiodermatitis.Fizicki stres – nagla i neocekivana fizicka i mehanicka dejstva (udar.. ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja: -krvne bolesti.ilit. 3.Socijalni stres – interpersonalni sukobi. starosti. nespecificna reakcija organizma. 4. Fizioloska osnova stresa VIII Stres je opsta.Ostecenje oka: -Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno).Promene na germinativnom epitelu – gonade su izuzetno radiosenzitivne: -kod M => oligospermija i astenospermija. jer su lok. toxicni i infektivni agensi. planocel. Klasifikacija: I U odnosu na vrstu stresogenog cinioca: 1. 1. -Stoh. -ostecenje radiosenzitivnih organa. maligne bolesti. u epidermu. koja je izazvana nepovoljnim stetnim uticajima iz spoljne sredine..Maligne bolesti: leukem.20 20-150 150 500 MDD  rizik od profesionalne bolesti ostecenje radiosenzitivnih organa ostecenje radiorezistentnih organa U chr profesionalne radiacione bolesti spadaju: 1.Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca.Bioloski i fizioloski stres – gubitak telesnih tecnosti... -u graviditetu => kongenitalne malformacije. konflikti. 5. Podela: 1. Patogeneza: -Nestoh. adenoCa bronha i tiroidee. 2.Psiholoski stres – iznenadni neocekivani zivotni dozivljaji.Radiodermatitis: -Acc. II U odnosu na zivotne situacije u kojima nastaje: 1. psihoze. 3.Ca 2. bez dlaka. kod radnika ispod 50 god. autoimune bolesti.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza.. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva nemogucnost da se odrzi providnost sociva.nestohasticke – aberacije.Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly. jer su visokoradiosenzitivni i direktno dostipni zracenju. Dg: -radna anamneza o izlozenosti.stohasticke – mutacije. -Chr – dugotrajno dejstvo malih doza. -kod Z => poremecaj funkcije jajnika i menstrualnog ciklusa.Svakodnevni ili zivotni.Profesionalni – moze biti Acc i Chr Stresni odgovor: -eustres (zastitna funkcija) -distres (stresogeni odgovor pracen negativnim dozivljajima i 16 www. 4.

-poslovi sa zahtevom za brzo obavljanje posla.stetnim posledicama. Manifestuje se emocionalnom tuposcu. -repetitivni monotoni posao.. 2. -Alergijska reakcija III tipa. -ogranicenje slobode i inicijative u poslu. Nastaje 24-48 po prekidu expozicije (kasalj.. -B Ly stvaraju precipitirajuca At. Psiholoske metode za sprecavanje pojave stresa: -profesionalna selekcija osoblja. -zamorni kontakti sa ljudima. o kvalitetima stresora i kako se od njih zastititi. 2. adren. Patogeneza: -Urodjeni poremecaj u funkciji makrofaga.sl.Hipot. II Sub acc oblik – blazi simptomi.(Ach. manifestuje se poremecajima vegetativnog nervnog sistema. nekoliko sati po izlaganju alergenu.-vegetat. alveola i plucnog intersticijuma. Javlja se kod radnika na vrsenju zita. . Klinicka manifestacija profesionalnog stresa: 1. 2. Alergijski alveolitis Alergijski alveolitis je zapaljenska reakcija terminalnih bronhiola. usluga. -poslovi za izolovanim skupim mestima. dolaze u kontakt sa urinom pacova. 17 www. kod onih koji rade se dlakavim zivotinjama. depersonalizacijom i nemogucnoscu samorealizacije novih obaveza. noradren.Faza sloma licnosti(faza iscrpljenja i dezintegracije) . prasina. Ispoljavanje stresne reakcije: 1. 3.info .“ sagorevanje na poslu” – vezan za ljude koji su u toku rada izlozeni emocionalnim faktorima (lekari. 2.). preraspodela krvi u organozmu. odgajanju pecuraka.)  promene u stresu. nemogucnost koncentrisanja. -odgovornost za druge ljude.Faza mobilizacije (f aktivnog suprotstavljanja) – suprotstavljanje stresoru da bi se izbeglo njegovo delovanje i posledice. prosveta. TA . organi se draze –direktno (preko Sy) -indirektno (hormoni srzi nadbubrga). rad sa skupom opremom). kao posledica senzibilizacije na razne organske alergene. prasinom paprike. Etiologija: -odgovornost za bezbednost ljudstva.Tehnostres – disproporcija razvoja tehnike i mogucnosti radnika da to prati. Kl. Etiopatogeneza: -udisanje cestica organske prasine ciji je precnik <5m (ne prodiru do alveola) => farmerska pluca -udisanje zivotinskih proteina. -pravovremeno i potpuno obavestavanje pojedinca o mogucim stresorima na radnom mestu.Hipotalamus-adenohipofiza–kora nadbubrega (ACTH..Sy  svoj tonus (masivna aktivnost): celularni metabolizam  .. -nametnuti ritam rada. glikemija  . nervni sistem-srz nadbubr. Fiziologija stresa:1. I Acc oblik – naglo.Faza alarma (faza soka) – kada individua postane svesna prisustva stresora.. Objektivno: cijanoza + kasnoinspirijumski pukoti. kortizol). hemikalije). -Defekt inhibisucih T Ly=>  Thelper => degranulacija mastocita.slabe kompenzatorni mehanizmi => rasejanost.belimantil. -faktori radne sredine (buka.. malaxalost. -odgovornost za materijalne vrednosti (npr. bolovi u misicima).

-posle 3-4 dana promrne na sluzokozi usne duplje (gingivitis. 18 www.Chr trovanje: -nespecificni simptomi -orofaringealni sy nastaju postepeno . Rtg: -Acc – cvorici 1-3 mm u vrhovima i pri bazama pluca. klimanje i ispadanje zuba. kalomel. -eliminacija: -preko bubrega: elementarna Hg. 2. jedinjenja imaju lok.sl. Au. hem. -metalna ziva pretezno u Er. -toksodinamika: -Inaktivacija enzima koji imaju SH grupe –npr dehidrogenaze (zbog nastanka merkaptida)=> povecana peroksidacija lipida=> ostecenje celijske membrane. zivin rub (tackasta prebojenost). slabost. stomstitis. -osecaj metalnog ukusa u ustima.metalni ukus u ustima. -tremor . slabost. -eretizam – izrazena razdrazljivost. prolazi kroz placentu i hematoencefalnu barijeru. neurotoxicni efekti. nema orofaringealnih sy i eretizma.info . -organska jedinjenja u proizvodnji pesticida i boja. -organska: metilHg.III Chr oblik – vrlo blagi simpotomi. -deponovanje najvise u distalnom delu proksimalnih tubula bubrega. -preko GITa: organska jedinjenjakratkih lanaca u bliku konjugata sa glutationom. zatim intencioni. org i neorg jedinjenja dugih lanaca. Kl.Profesionalna toksikologija zive Hg (IIb) na sobnoj tu tecnom stanju. 1. -Chr – sacasta pluca => difuzna fibroza. Sn) Izvori expozicije: -prerada rude – cijano barit. taloze se uglavnom u Er. -sa metalima gradi legure: amalgam (Ag.  Kratak lanac (alkilna jed) sporije se metabolisu. dispnea. nitrat. -neorg. Javlja se bilateralno i odrazava se vise godina po expoziciji. ORS: Ne mogu da rade na radnim mestima na kojiima su izlozeni prasini na koju su preosetljivi.braonkasti reflex sociva usled nakupljanja Hg u njemu. Jedinjenja zive mogu biti: -neorganska: sulfid. poluzivot 37-60 dana. etilHg. faringitis) i ulcerozna forma. -neuropsihicki sy – nespecificne astenovegetativne promene–umor. -Atkinsonov znak – merkurialentis. fulminat. Th: Prekid izlaganju alergenima + kortiko Th. hiperslivacija. pluca. -proizvodnja termometara. Ispitivanje plucnih f-ja: restriktivni poremecaji sa O2 i CO2. liposolubilna su pa prodiru u CNS i imaju afinitet za subkort. krvave stolice. Dg: Potvrdjuje se seroloskim i imunoloskim testovima i biopsijom pluca. Acc trovanje: -nadrazajni kasalj.belimantil. -U slucaju trovanja organskim jedinjenjima sa radikalima kratkih lanaca. GIT – organska i koza (org preko folikula dlaka i lojnih zlezda). Deponovanje zavisi od duzine lanca slobodnih radikala:  Dugi lanac (arilna jedinjenja) brzo se metabolisu u jetri. -upotreba Hg hlorida u zastiti semena.prvo kapci pa jezik. strukture malog mozga. bol u grudima. Toksokinetika: -apsorpcija. 3. Poluzivot 70-90 dana. -proizvodnja Cl (Hg se koristi kao katoda). barometara. korozivno dejstvo zbog koagulacije proteina. -Sub acc – u predelu hilusa infiltrati kao matirano staklo. intersticijalni pneumonitis. malaksalost.

Znacajna karakteristika je reverzibilnost. on nije reverzibilan.Bioloski monitoring: -Acc trovanje=> konc Hg u krvi.: 1. za 24h. simptomatska i antisok Th. duzice. jedinjenja sa dugim lancima=>  konc Hg u urinu.”vruce tacke” u oku – zamucenje prvo dela. - traumatizma na radu. CP i glikogena. -Chr: planocelularni Ca konjuktive. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva i nemogucnost da se odrzi providnost sociva. 3. – u okviru Chr radiacionog sy. -org. 2. sociva i mreznjace. Teorije nastanka zamora: 1. Objektivni znaci zamora misica: -usporavanje misicne aktivnosti. 4. Simptomi umnog zamora: -sporije i konfuznije rasudjivanje.belimantil. -nespretni pokreti.Teorija iscrpljenja: utrosak ATP. Patogeneza: -Nestoh. -gubitak apetita. pri svladjivanju razlicitih vrsta opterecenja iz svakodnevnog zivota. Premor je chr zamor. Zamor IX Zamor je fenomen koji nastaje kao psledica aktivnosti organizma u celini ili organskih sistema. -opadanje intelektualne funkcije. Znaci premora: -povecana razdrazljivost i neuroticno reagovanje.Elementarna Hg i org i neorg. IC zr. -Stoh. ili opterecenja definisanih zahtevima rada. jedinjenja sa kratkim lancima=> konc Hg u krvi Th: -Acc trovanje: BAL.Teorija promene hronaksije: posle svake depolarizacije javlja se period apsolutne ili relativne refraktnosti (nijedna ili samo suprapragonalna draz moze da izazove depolarizaciju).Teorija Intoxikacije: zbog nedostatka O2. TM i otpornosti organizma. -promena raspolozenja. 3. -Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno) -Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj dozi > 150mSy. Zamor pri umnom radu se objasnjava aktivacionom teorijom: Inhibicija centara koji su pri radu bili duze excitirani. Jonizujuce zr. Premor je patoloska pojava i negativan efekat rada. pa celog sociva.MT katarakta. dominira anaerobni metabolizam => nagomilavanje laktata i piruvata. – ostecenje roznjace. 2. koji nastaje ako organizam na zamor ne reaguje adekvatnim odgovorom. kod radnika ispod 50 god. starosti.Teorija ugusenja: disproporcija izmedju potrebe za O2 i aerobnog kapaciteta organizma.Mikrotalasno zr . 1.info . -gubitak interesovanja za rad i okolne dogadjaje. 4.Acc: konjuktivitis i fotokeratitis.UV zr . -spontane pauze. efekat – 150 mSy => denaturacija proteina i subkapsularno zamucenje. Ostecenje oka jonizujucim i nejonizujucim zracenjem Nejonizujuce zr. Zamor opominje organizam da treba da prekine aktivnost zbog prekomernog opterecenja i mogucih posledica. ADP. 19 www. -Chr trovanje: D-penicilamin. kao zamor. -CHr tr. .

Herbicidi.7. da omoguci pauze radnicima pauze onda kada su umorni. -Lipofilna organohlorna jedinjenja se akumuliraju. aziprotin.Fungicidi. dikvat) 9.. 6.) 8.Stanovnistvo pri upotrebi proizvoda. Podela: I Prema nameni: 1. 3.Primena pesticida. 3. Eliminisu se urinom u vidu fenola i alkil-fosfata..b) Visoko opasni.Nematocidi. Kod dinamicnog rada manjih misicnih grupa. vec ga obavljaju druge misicne grupe). Fumiganti (sterilizacija). Potpuno se restituisu sve funkcije koje su u toku rada izmenjene i nadoknadjuje se O2 i hranljive materije. 4.Rodenticidi (glodari). 20 www. 8. bolji efekat se postize kracim a cescim pauzama. najbolji je pasivan odmor (vreme zavisi od tezine i trajanja rada koji je doveo do zamora).a) Extremno opasni. suzbijanju ili smanjenju kolicine stetocina (insekti glodari. 2. -Organohlorati excitiraju CNS. Odmor se moze koristiti spontano ili planirano i biti aktivan ili pasivan.pluca. paration) 6.Halogeni derivati ugljovodonika (DDT.) 5.Magacini i poljoprivredne apoteke. jer se tako smanjuje traumatizam i povecava efikasnost rada. 3. karbamati –reverzibolno.10 FK  Organofosforni pesticidi: insekticidi.. zbog sporog metabolizma. i metal-organska jedinjenja (As2O3.Neorg. gljive korov i dr. Toxodinamika: -Organofosfati i karbamati inhibiraju Ach-esterazu (organofosfati – ireverzibilno. lindan) 4.) III Prma toxicnosti: 1. 5. Profesinalno trovanje pesticidima Pesticidi su supstance ili smese supstanci. Toxokinetika i toksodinamika: -Nemaju tendenciju akumulacije u organizmu i izlucuju se urinom u prva 24h. usitavanju.info . 2. nitrikrezol.Insekticidi. 1. -Inhibiraju Ach-esterazu usled reakcije estarskiog mesta AchE sa fosfatnom grupom organofosfata (ireverzibilna inhibicija – za porpunu reaktivaciju AchE potrebno je 100 dana). nematocidi. 5.Karbamati (cineb. II Prema hemijskom sastavu: 1.9.... forme izuzev mikroorganizama koji zive na ili u coveku ili zivotinjama).Dipiridili (parakvat. -Alkaloidi remete funkciju neuronskih membrana. 4. CuSO4. 2. 7. ali ne maju tendenciju kumulacije.Alkaloidi (nikotin) 3. aldrin.. Kod duzeg dinamickog rada velikih misicnih grupa. bolji je aktivan odmor – odmor antiopterecenjem (rad se ne zaustavlja. -Lipofilna organofosfatna jedinjenja imaju afinitet za masno tkivo i CNS. Organizacija rada mora da bude takva. Izvori expozicije: 1.Homolozi i derivati benzena (nitrofenol.Momscidi (puzevi). Umereno opasni. ksilen. ciram) 7. Toxokinetika: -Apsorpcija: .Formulacija pesticida.belimantil. Malo opasni.Triazini ( atrazin. 9. statickog i umnog rada.) 2..Akaricidi (grinje). namenjene prevenciji. fungicidi.Odmor je odbrambeni mehanizam koji stiti od premora. Ukoliko je neophodno koriscenje planske organizacije.Arbocidi (drvenaste biljke). -Antikoagulantni rodenticidi inhibiraju vitamin K-reduktazu =>i sintezu 2.Pri sintezi. koza.Ostalo (kumarin. 2.Organofosfati (malation. varfarin.

odmora.. 2. Izotopi imaju isti broj p+.zracenje – emisija e. .postoji prag primljene doze. tahikardija.  lucenje egzokrinih zlezda. stezanje u grudima i neznatan t0. pri cemu se emituje .sl.zraci su prodorni EM zraci (21-150 kV napon u Rtg cevi). kortiko – Th. ali su prodorniji (vazduh – oko 10m. fascikulacije i fibrilacije misica. 2)Pralidoxim .Direktno – naelektrisane cestice ( Z= p+ + e-. ORS: U pocetku prekid expozicije omogucava rad na mestima gde nema kontakta sa iritansima. . koji indirektno jonizuju materiju. jute i konoplje).iz nestabilnog jezgra.Favorizujuci faktori: -duvanski dim. 2n0). a cilj je stvaranje stabilnog nuklida.zr. Bisinoza pluca Bisinoza je chr oboljenje disajnih organa. Th doza 2-4 mg na 15-20 min. -Nadrazaj N – Rc => TA. Izvori: -Otvoreni – radioaktivna supstanca nije zasticena od rasipanja po okolini). -tesko – smrtni ishod <5%.sl. a u izrazenim stadijumima radna sposobnost je limitirana i za fizicke aktivnosti.Infekcija disajnih puteva. Postoje: .Kl. Ozracivanje moze biti: -spoljasnje –izvor van tela -unutrasnje .Indirektno – x i  zracenje (izazivaju nuklearne reakcije cija je posledica jon. Radioaktivnost: Nuklidi su razliciti tipovi atomskih jezgara. glavni 21 www.Usled alergijske reakcije. - . -srednje tesko 30-40%. –“Ponedeonicna dispnea” – tegobe se javljaju prvog dana po povratku na posao (posle vikenda. . Kl. po tipu kasnog imunoloskog odgovora. -Pluca – okrugla telasca sa cesticama prasine i bez fibroze. mala prodornost (u vazduhu nekoliko cm.  .info . Vrste jonizujuceg zracenja i primljene doze Jonizujuce zracenje je svako zracenje.). Th: 1) Atropin – Dg doza = 1mg i. 4. -nestabilni – spontana transformacija jezgra. Patohistoloski nalaz: -Bronh – metaplazija epitela.belimantil. ili direktnim delovanjem moze doci do opstrukcije. bradikardija. a razlicit broj n0.stabilni. bolovanja): suv kasalj. Vrste zracenja: 1. –Nadrazaj M – Rc=> mioza. uzrokovano udisanjem prasine vegetabilnog porekla (radnici na preradi lana. u tkivu 50m). tkivo – nekoliko cm).  .+ antineutrino =>Z raste za 1 -+ raspad – p+ = n0 + + + neutrino => Z se smanjuje za jedan 1 elektroni slabije jonizuju od  cestica. -Zatvoreni – radioaktivna supstanca je mehanicki zatopljena ili inkapsulirana). abdominalne koloke. Stohasticki – mutageni i kancerogeni efekat. otezano disanje. tonicko-klonicki grcevi i paralize. Dg: -Na osnovu aktivnosti Ach – esteraze (tako se vrsi i ORS) -blago trovanje >50%. Neutonsko zracenje je snop slobodnih n0. pamuka. Rtg ili x.raspad – n0 = p+ + .v. dolazi do snizenja lumena malih disajnih puteva. 2. i  zracenje. povracanje. 2. bronhokonstrikcija. Th: -Prekid expozicije -2 –agonisti. 3. Zastita: list papira (opasna je unutrasnja kontaminacija). koje pri prolasku kroz materiju jonizuje njene atome i molekule. Nestohasticki (dozno zavisni).cestice (2p+.izvor u telu Efekti: 1. antihistaminici.U cilju reaktivacije AchE (1-2gr u prva 24h). A= p+ + n0). Narednih dana tegobe se postepeno smanjuju. Moze biti: 1.

Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e. Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora. Monitoring jonizujuceg zracenja: 1. Povecati udaljenost od izvora. 7. -koza.mehanizam njihove apsorpcije je interakcija sa e-. Jedinica : 1 Bq = 1.info . 5. 3.vreme potrebno da se aktivnost izvor smanji na ½.Ekvivalentna doza (HT = D  WR) – definisana za posmatrano tkivo (WR=tezinski faktor zracenja.Tehnoloski – radionuklidi nastali pri nuklearnim probama. naocare.primenjuje se u slucaju fotonskog zracenja. 3. Poticu iz atomskog omotaca.Expoziciona doza (C/kg).Film dozimetri – izasli iz upotrebe. vrlo je prodorno ali slabo jonizuje.Biolosko vreme poluizlucivanja (Tb) vreme potrebno da koncentracija unete supstance padne na ½. Zavisi iskljucivo od osobina nuklida. paravani. Jedinica je Sy = J/kg. 4. -Za  zracenje – gumene rukavice. Skratiti vreme izlaganja. 5. osobe sa hematoloskim oboljenjima. 2. 4.  .i fotonsko zracenje. Zastitni ekran i LZS. vestacka djubriva. Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za odredjivanje doze koju primaju pacijenti. Mere zastite: 1. Izvori zracenja: 1. -nuklearni otpad. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy. a najveci je za  cestice. -Za  cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila interna kontaminacija. Fizicke velicine: 1. 2. -za ocno socivo i hem. sake.Apsorbovana doza (D=dE/dM)–energija zracenja koju apsorbuje jedinica mase. staklene naocare. pri cemu je 1 za e. koji bivaju izbaceni sa putanje. oboljenjima sociva i malignitetima! 22 www. Jedinica je Gy = J/kg. -nuklidi koji se koriste u medicini.. fak.izbacene iz putanjepod dejstvom radijacije. stopala 500mSy.Tezinski faktor za tkivo WT . po isteku 10 T1/2 raspad je zavrsen.Vreme poluraspada (T1/2) .belimantil. rukavice. LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje.Opsta populacija – 10x manje doze.Aktivnost radioaktivnog izvora – odredjena je brojem spontanih raspada atoma u jedinici vremena. organe150mSy.Prirodni – kosmicko zracenje (intenzitet raste sa nadmorskom visinom). 2. Specificna aktivnost= aktivnost jedinicne mase (Bq/kg) ili zapremine (Bq/m3) 6.relativni doprinos tog tkiva u ukupnoj steti nastaloj od stohastickih efekata kada je celo telo ravnomerno ozraceno  Efektivna doza E = HT  WT. Rezultati se izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). 2. Odredjivanje max propustenih doza: 1. koja se meri na citacu. kvaliteta:1-20. U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god. -ostaci sagorevanja uglja i nafte.zracenje – potice iz jezgra.

Kl. -Samo uskladjenost zahteva radnog mesta i fizioloskih sposobnosti coveka omogucuje da rad ostane fizioloska kategorija.. -Mezoteliom. Rtg: -Trakasta zasencenja u donjim plucnim poljima (oznacavaju se sa s. Patohistologija: -Fibrozne reakcije – u pocetku vise u donjim reznjevima. fiz. izolacija).Amfibolni – krocidolit (plavi azbest). smenski rad.. Ca. izrazava zahteve tog radnog mesta i konkretnog rada.sl. platno na dasci za peglanje).Zahtevi za odredjenim polom (tezak fizicki posao. Pokazuju tendenciju progresije sporije nego kod silikoze). emfizem.. Izvori expozicije: -Rudnici azbesta (Strugari kod KG i Korlace kod Boljevca).belimantil. odnosi u radnoj grupi.Zahtevi za pojedinim funkcijama organizma. radnog mesta i radnog prostora. hem. Na). Zahtevi rada X Zahtevi rada podrazumevaju karakteristike posla. koja definisuci kategoriju i stepen opterecenja radnika na radnom mestu. kompjuterizacija. poremecaj pO2 (prvo pri naporu). 3. prikardu i dijafragmi (azbestna telasca – azbestna vlakna oblozena proteinskim omotacem – vretenasta i na krajevima nalik buzdovanu). dizajn i konstrukcija pribora za rad. Azbest je prirodni silikatni materijal. vec ona perzistiraju u tkivu i stimulisu fibroblaste na dalju produkciju kolagenih vlakana. Time oni predstavljaju biolosku odrednicu.info . radno vreme. koncentracijom. da se izbegne zamor i nezadovoljstvo i obezbedi optimalna efikasnost. -Dokaz expozicije je 10-30 azbestih telasaca u sputumu. Javlja se u dva oblika: 1. -Plucna funkcija je najosetljiviji test. kao i kvalitet stetnosti radnog mesta koja deluju na radnika. izazvana inhalacijom azbestih vlakana. 2. Fibrozne ploce su retke na pleuri. veca zastitna uloga koze kod muskaraca). Komplikacije: -HOBP.t. Podela zahteva rada: 1.. -Industrijska prerada azbesta (zastitna odeca. bronhogeni Ca=> lece se komplikacije! 23 www.Serpentinski – hrizotil ili beli azbest. 2.u) -Pleuralne ploce i zadebljanja (cesce na levoj strani). Kancerogenost azbesta: Povezana je sa tipom(krocidolit). -Kasnoinspiratorni pukoti. Pb. kristalne i vlaknaste strukture SiO2 vezan sa Mn. kasnije sluzavo gnojni sputum. aktinolit. Azbestoza pluca Azbestoza je difuzna intersticijelna fibrozna bolest pluca. rezim rada i odmora. termolit. –Dispnea i neproduktivan kasalj. Patogeneza: -Imunoloski mehanizmi – makrofagi ne fagocituju vlakna duza od 8m. Per os unos ne dovodi do raka. izrazene osobinama licnosti radnika.Zahtevi za odredjenim starosnim granicama. -Pleuralni izliv (kada se pojavi – posumnjati na mezoteliom). 2.1. -Predmet interesovanja su fizioloski zahtevi rada (zahtevi za cije se ispunjenje ulaze napor koji ne prevazilazi fizioloske okvire). -Pored fizickog rada na radnika deliju i brojna senzorna i psiholoska opterecenja. nacinom ulaska u organizam i dimenzijom vlakana. a perihilarno retko. hemijska industrija.). kao i faktori radne sredine (mikroklima. -mesa se sa cementom (krov. amozit(braon azbest). i biol. faktori u njoj. odgovornost.

Patogeneza: -Ostecenje membrane celije. prolivi. Sagoreva crvenom plamenom. Toxokinetika: -Kod profesionalno izlozenih. Toxodinamika: -Veliki afinitet za SH. povracanje. u tkivima je vezan za metalotioneine.=> pneumonitis. akceleratorima i nuklearnim centralama -Radio – th. inhalacija je glavni put. sulfati. -Eksplozija atomske bombe.sl. Ostali prekursori i zrele cel. -Pri ingestiji: muka. granulocitne i monocitnu lozu –1. za maticnu celiju. -Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada. -Stanovnistvo – kontaminirana hrana i pusenje. a posledicno nastaju opteoporoza i osteomalacija. ORS: -Na osnovu koncentracije Cd u bioloskom materijalu. . 24 www. -hemoragijska dijateza.3. Profesinalna toksikologija kadmijuma Kadmijum (IIb grupa) je mek srebrnasti metal. Akutna radiaciona bolest -Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o. obavlja se na osnovu odredjivanja Cd u krvi i mokraci. Izvori expozicije: -Nukleatorni akcident na reaktorima. Kl. -povecana propustljivost zidova krvnih sudova. koji oksidise na vlaznom vazduhu i gubi sjaj.belimantil. Izvori ekspozicije: -U prirodi u vidu minerala grinokita. edem pluca.4 Gy. Th: . gadjenje. -hipovolemija i acidoza. sulfidi i karbonati. -Nuklearne probe i experimenti. 4. -Profesionalna expozicija u toku przenja rude. -Poluzivot: 15-30 godina. -zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy. Javljaju se i emfizem (osnovna karakteristika je kasnjenje simptoma u odnosu na razvoj bolesti). cijanidi. tranzitorne leukocitoze. misici (vremenom prelazi iz jetrinih u bubrezne depoe). -Dugotrajna expozicija: prva manifestacija toxicnih efekata je ostecenje bubrega (asimptomatska proteinurija). Bioloski monitoring: -Procena intenziteta expozicije. U proceni velicine depoa koristi se petodnevni test mobilizacije helatima (CaNa2 EDTA). -Cd je svrstan u I grupu humanih kancerogena (rizik od Ca pluca i prostate). nitrati.info . -inhibicija enzima. -Depoi: bubrezi. jetra. jer ubrzano sazrevaju i ulaze u cirkulaciju. -insuficijencija hematopoeze. -Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja. zuta prebojenost zuba i anosmija.5Gy u kratkom vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana. jer se ne dele i odgovorni su za nastanak inicijalne. pneumonija.6 Gy.CaNa2 EDTA u sporoj infuziji.grupe proteina. su radiorezistentni. –U slucaju inhalacije dimova: -manjih koncentracija => metalna grozni -vecih konc. -poremecaj sprovodljivosti. za mijeloblast 2. lako se rastvara u kiselinama dajuci soli: halogenidi.Antagonizam Cd i Zn. na osnovu proteinurije.

Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.  Trombociti .info . Dg: 1.  Celije respiratornog trakta – postradiacioni mukozitis (gumasta sluz. Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza. 3-6 Gy =>erozija koze. ascites. blagim sapunom. doza 1-3 Gy 4-6 Gy 7-10 Gy - prodromalni stadijum anorexija.  Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom. ozracivanja postoji i udisanje) 2. ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u.posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita. mekom krpom.sl. a bakterije u krv. Kl. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina ( i  spektrometrija) -analiza hromozomskih ostecenja.belimantil.malaxalost. ulceracije i opekotine II stepena. zbog praznih prostora izmedju crevnih resica). 3. Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy). aberacije i mikronukleusi u Ly => stvaranje binuklearnih Ly). > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih extremiteta). ali se anemija ne ispoljava duze. zamaranje dijareja ( tecne.  Maticne celije crevnog epitela – degeneracija. krvave stolice). zbog acc intravaskularne hemolize. simptomatska th. alopecija latentni stadijum pogodjene celije u krvi pogodjene celije u kostnoj srzi aplazija. a ispod je erozija sluznice).nauzeja povracanje povracanje.  Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije. deskvamacija (plazma ulazi u lumen creva. transplantacija kostne srzi. th hemoragijskog sy. acidoza manifestni stadijum infekcija hemoragijski sy intoxikacija – endogena sepsa >10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti. Th: . th faktorima rasta maticnih celija. to doprinosi razvoju hemoragijskog sy.istovremeno se sprovodi i dekontaminacija: 1.Spoljasnja – vodom. Klinicka slika 2. eritema.th infekcija. nekroza. KVS-lezije. na kozi: eritrm. dehidratacije i deskvamacije. . 25 www. Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora. zbog zivotnog veka Er (120 dana).

Radijacija. 2. Izvori expozicije: -Najopasniji su Pb-oxidi (pri topljenju Pb) 1. Isparavanje 1gr HO dovodi do gubitka energije od 0. 3. K – odavanje toplote konvekcijom. misici.izotermija. cerusit.90C. Zahvaljujuci tome temperatura u toku dana neznatno varira. Moze biti: a)nevoljna (spontani tonicko-klonicki grcevi) i b)voljna (povecavanje fizicke aktivnosti u cilju povecanja metabolizma. a na vazduhu lako oksidise.Tiroidea i nadbubreg.29. Odigrava se i na vidljivim sluzokozama. a samim tim i termogeneze). -Konvekcija – fenomen zagrevanja molekula vazduha koji se nalaze neposredno uz povrsinu koze (sloj vazduha je debljine 2-8mm). 4. a hladni padaju na povrsinu (kruzenje molekula vazduha u slojevima koji su najblizi povrsini koze). Ovaj fenomen se odvija i na nivou organa za disanje. temperature zivotne ili radne okolinei intenziteta fizickog rada. jer su 4-valentna jedinjenja nestabilna.Fizicka termoregulacija: . 3. sluzokoza. -Rad u neadekvatnim toplotnim uslovima zahteva postepeno privikavanje – aklimatizaciju (traje 3-4 nedelje. sluzokoza gornjih respiratornih puteva).odavanje toplote isparavanjem. Klasicni benzin (olovna alkilna jedinjenja se dodaju kao antidetonatori ). R .odavanje toplote prevodjenjem.5-33. pri cemu je kretanje toplote uvek usmereno sa tela vise na telo nize t0. podlozni su kolebanju . kada se izjednace t0 tela i okoline.Unutrasnji deo – jezgro ima stalnu temperaturu – 37.Nervno-reflexne reakcije (Rc za hladnocu ima vise i smesteni su povrsnije). zavisno od bioloskog ritma. zagrejani molekuli odlaze sa povrsine koze. -Adekvatna tolerancija extremnih temperaturnih razlika moze se postici treninzima u termickim komorama.spoljasnji deo (koza. 26 www.6 kCal/gr (2. C . Obicno je dvovalentan. -Isparavanje – jedini nacin za odavanje toplote kad je t0 organizma jednaka ili visa od okoline. 2. W – toplota oslobodjena pri radu. E .Hemijska termoregulacija (prilagodjavanje intenziteta metabolizma trenutnim potrebama i akutnoj situaciji u spoljasnjoj sredini). Termicka ravnoteza se uspostavlja. Rastvara se u kiselinama. 2. Prerada Pb ruda: galenit. Profesionalna toksikologija olova To je sivkasto beli metal (tvrdoca se povecava dodatkom antimona.info . anglezit. tj.5 kJ/gr).belimantil.svako telo koje ima t0 > od apsolutne nule (-2730C) odaje je okolini putem zracenja. U odnosu na t0 . Proizvodnja akumulatora. M= E  R  C  K  W  S M – intenzitet toplotne produkcije.20C – termicka homeostaza. Energija tog zracenja proporcionalna je t4. -Kondukcija – direktno prevodjenje energije. Intenzitet prevodjenja zavisi od velicine dela tela izlozenog okolini i koeficijenta toplotne provodljivosti (najveci je za cvrsta tela). Oksidacijom organskih materija u aerobnim uslovima raste CO2 i H2O i toplota.1-37. (S=0 toplotni bilans je uravnotezen t0=const) Mehanizmi termoregulacije: 1. 2. razlikuju se dva dela organizma: 1.odavanje toplote zracenjem.8-380C.1. telo odaje IC-zrake. Cu). As. Termoregulacija u toku rada – rad u uslovima toplotnog diskomfora XI Termoregulacija je fizioloski proces kojim se t0 odrzava u uskim granicama i kod coveka izmerena ispod pazuha iznosi 36. S – toplota akumulirana u organizmu. toplote sa tela vise na telo nize t0. u zavisnosti od individualnih osobina organizma i velicine toplotnog stresa).

4. 10. Postoje tri vrste: . Vezivanje za SH. -Transport – Er 95%.nespecificni znaci: -olovno bledilo – spazam krvnih sudova. I – nespecifizni simptomi: nesanica. kroz kozu. deceniji.bronhitis simplex.  apetita.sl. 2. kosa. GIT-a 16%. Dehidrataza -aminoleinsk. -Distribucija – kosti 95% . Nefrotoxicno dejstvo. -jonizovano Pb 0. III – Encefalopatski oblik. 3. Inhibicija enzima. 5. stvara slobodne radikale. Etiologija i patogeneza: 27 www. koproporfirin u urinu.info . 9. koja autooks. razdrazljivost. 2.Opstuktivni – prevalenca 10-12% => cesci kod muskaraca u 5. Peroksidacija lipida.inhalacijom. 11.preko bubrega 76%. CaNa2 EDTA (kod chr).reverzibilna frakcija vezana za medulu -krv 2%. Zastita od korozije (olovni tetra oxid – minijum). pracene mukom i povracanjem trbuh uvucen i zategnut. mleko.4% (odgovorno za toxicne efekte).grupe => stvara merkaptide. protein plazme 4%. Grncarska industrija (olovni dioksid). -Provocirano povracanje.. Toxodinamika: 1. Najvise zahvaceni misici. D-penicilamin. Neurotropno dejstvo:-encefalopatija (ostecenje kapilara i  propustljivosti) -masivna aksonalna degeneracija-na PNS sa izrazenim promenama na rukama (neurotoxicno dejsvo aminoleinske kis. 3 meseca godisnje u poslednje 2 godine. Inhibicija pirimidin-5-nukleotidaze => bazofilne punktacije u eritroblastima.4.ireverzibilna frakcija vezana za kortex . 5. ingestijom. i 6. .GIT oblik –olovne kolike. nokti.Neuromuskularni oblik –pareze i paralize obicno na rukama. . znoj. Najcesci je radijalni tip ostecenja. Toksokinetika: -Apsorpcija . 3. TA. Poremecaj sinteze hema => proto i koporoporfirina u Er. 8. Bioloski monitoring: 1. 4. Izrazit afinitet za kosti ( aktivnost steoklasta). kis. Protoporfirin IX u Er (ukazuje na raniju expoziciju). koji su najangazovaniji pri radu. 6. Profesionalni hronicni opstuktivni bronhitis Chr bronhitis podrazumeva kasalj i iskasljavanje min. -aminoleinska kis. u soc. Th: Promene su uglavnom reverzibilne. u urinu.: 1. strukturama koje su i zlozene teskom radu. -olovni rub – duz donjih sekutica i ocnjaka. bol slabi pri dubokoj palpaciji.Mukoidni(pusacki) – prevalenca 15-30% . Puls. Pojava olovnog ruba na desnima – talozenje PbS. zubi. malaksalost. 2. BAL–dimerkaptol (encefalopatija). Pb u krvi i urinu (bioloski marker expozicije). -Eliminacija . II – Ispoljena kl. 7. Hemoliza Er => sideroblastna anemija. . sa slaboscu extenzora. Kl. Ostecenje hepatocita. Ca-glukonat (olovne kolike) 3.belimantil.3-0. bolovi u zglobovima i misicima.sl. parenhimatozni organi. plazmi i urinu. (ukazuje na skoru expoziciju).Mukopurulentni (infektivni) .

posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita.-Duvanski dim (nikotin. Th: -Laksi oblici (FEV1  70%) => 2-agonisti. -Objektivno: produzen expirijum. ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u. Ostali prekursori i zrele celije su radiorezistentni. gasovi. Ostecenje hematopoeznog sistema jonizujucim zracenjem I Acc radiacioni sindrom: -Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o. -Srednje teski => (FEV1: 50-69%) => 2 agonisti. ostecenje mukocilijarnog transporta). -Nuklearne probe i experimenti. eritrocitoza. -Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada. -Telesna pletizmografija – povecan endobronhijalni otpor. 4. CO2. Dokaz o progresiji bolesti tokom rada. NH3 => bronhospazam i hipersekrecija). antiholinergici.6 Gy. jer se ne dele i odgovorni su za nastanak inicijalne.5Gy u kratkom vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana. mrljaste senke. ali se anemija ne ispoljava duze. 2. -Atrofican oblik sa metaplazijom (nastaje dugom delovanjem proizvodne prasine). -Eksplozija atomske bombe. Priznavanje bolsti profesionalnim: 1.info . Plucna f-ja: -Opstrukcija sitnijih disajnih puteva. -Kasalj i iskasljavanje. 4. vizing. Postoji min. za mijeloblast 2. Oboleli radi na mestima na kojima dolazi u kontakt sa iritirajucom prasinom najmanje 10 godina. -Profesionalni faktori (prasine. -Teski oblici => + O2. CO. 5.sl. -U zivotnoj sredini: dim i SiO2. u tezim slucajevima FEV1 <50%.-th. 28 www. Kl. klinicka slika HOBP (FEV1 <50%). Izvori expozicije: -Nukleatorni akcident na reaktorima. aminofilin i kort – th. zbog zivotnog veka Er (120 dana). Patohistologija: -Hipersekrecija i hiperplazija mukosekretornog aparata. jer ubrzano sazrevaju i ulaze u cirkulaciju. -zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy. kort.belimantil.  Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora. to doprinosi razvoju hemoragijskog sy. granulocitne i monocitnu lozu –1. -Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja. -medicinske mere. -Aerozagadjenja (Cl2. Z:89%). Patogeneza: -insuficijencija hematopoeze. tranzitorne leukocitoze. pare metala =>sekrecije. zbog acc intravaskularne hemolize. bol u grudima. Prevencija: . Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy). za maticnu celiju. 3. Cd =>rastvaraju elasticne strukture i surfaktant).prestanak pusenja i suzbijanje aerozagadjenja. akceleratorima i nuklearnim centralama -Radio – th. -Virus influence. -Rtg: povecana sudovna sara. pCO2). -Egzacerbacije => + AB. -FEV1/Vc ( M:<88%. Spirometrijski nalaz pri zaposljavanju je bio normalan. znaci emfizema.4 Gy. Dokaz da je osoba oduvek nepusac. -parcijalni pritisci gasova su normalni ( u naporu:pO2.  Trombociti . dispnea.

simptomatska th. Klinicka slika 4.  Stroncijum – deponuje se u kostima => hipoplazija i aplazija. koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period. sa 24 satnim periodom (cirkadijani). mijelofibroza i leukemije.Psihosocijalni. aberacije i mikronukleusi u Ly => stvaranje binuklearnih Ly).Frekvenca – broj ciklusa neke pojave ili aktivnosti u jedinici vremena. maligne bolesti. Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom.sl. Dg: -radna anamneza o izlozenosti. SF. 5. 29 www. -Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly. Boioloski ritmovi – problem rada u smenama XII Bioloski ritmovi su posledicne oscilacije fizioloskih f-ja organizma. 3. 2. . chr radiodermatitis. 2.Period – vreme potrebno da odredjena funkcija ili aktivnost izvrse 1 ciklus. -ostecenje radiosenzitivnih organa. nivo psihofizickih f-ja. transplantacija kostne srzi. . zamaranje dijareja ( tecne. II Hronicni radiacioni sy: Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova. ozracivanja postoji i udisanje) 2. blagim sapunom. doza 1-3 Gy 4-6 Gy 7-10 Gy Dg: prodromalni stadijum anorexija. jer su visokoradiosenzitivni i direktno dostipni zracenju. krvave stolice).Senzorni (vezan za ciklus svetlost – tama). autoimune bolesti. Osnovni pojmovi za opis bioloskog ritma su: 1. alopecija latentni stadijum pogodjene celije u krvi pogodjene celije u kostnoj srzi aplazija.nauzeja povracanje povracanje. th faktorima rasta maticnih celija.stohasticke – mutacije. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina ( i  spektrometrija) -analiza hromozomskih ostecenja.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj. Svi unutrasnji ritmovi nalaze se pod kontrolom tzv. Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza. najmanje 5 godina. th hemoragijskog sy.belimantil.istovremeno se sprovodi i dekontaminacija: 1. unutrasnjeg sata – locirani su neki delovi mozga kao centri odgovorni za sinhronizaciju endogemih mikroritmova u formiranju jednog velikog endogenog ritma. Kl.Kognitivni (deluju jace od svih sinhronizatora). Th: . acidoza manifestni stadijum infekcija hemoragijski sy intoxikacija – endogena sepsa 1. ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja: -krvne bolesti.malaxalost. mekom krpom.nestohasticke – aberacije. psihoze 1. ritam izlucivanja kateholamina. Endogeni oscilatori: t.info . Spoljasnja – vodom. promene u jedru mogu biti: .th infekcija. Sinhronizatori koji deluju na endogene centre: 1.

Alkoholi.Proizvodnja plastike. -ritam ponasanja pojedinca -populacioni ritmovi. Efekti zavise od: .pluca (zavisi od rastvorljivosti org. -Po zavrsetku smene radnik nece spavati istim snom. rastvaraca u krvi).koza: -lipofilni rastvaraci (toluen. Toxokinetika: Apsorpcoja: .Amino. 5.3. metilhloroform) – rastvaraju se u str. ucinak.. Hronomedicina izucava vremensku organizaciju funkcija organizma.i nitro. 4. Rotacija smena da bude brza (na 2-3 dana). sa zajednickom osobinom da rastvaraju druge organske materije. Alifaticni ugljovodonici. Ciklusi rada nocu treba da traju krace (max 12 h).i lipo-filna svojstva se brze apsorbuju. -Tokom noci mnoge f-je imaju negativnu akrofazu ritma=> traumatizam. . bogatih vodom. Za smenske radnike karakteristicno je to sto smenski rad poera samo faze ciklusa budnost – spavanje . Podela prema Simoninu: 1. osobina (rastvorljivost u mastima i vodi).derivati ugljovodonika. aldehidi. radi boljeg poznavanja i dijagnostike odredjenih stanja (mnoge bolesti mogu nastati ili se pogorsati usled desinhronizacije bioloskih ritmova). Fazna razlika je odnos uskladjenosti ili neuskladjenosti ritma neke funkcije prema nekom drugom ritmu koji sluzi za poredjenje. <24h=> infradijalni).Puta ulaska u organizam.info . ketoni. 3. 3.Faza – izrazava trenutno stanje unutar nekog perioda. II Cirkaseptalni (nedeljni). koronarna bolest. Fiz – hem. epilepsija. postoji i podela prema nivoima oganizacije biol.pritiska para.Amplituda – otklon od nultog stanja (mesor – srednja vrednost mogucih promena) u + ili – smeru. -ritam funkcionisanja organizma u celini. Aromaticni ugljovodonici.Hemijska industrija. s obzirom na bioloski ritam psiholoskih. zapaljivosti. 2. Cirkadijalni ritam i problem rada u smenama: -Rad nocu desinhronizuje cirkadijalni ritam i nepovoljno utice na radnu sposobnost. -ritam rada organa. -rastvaraci koji imaju i hidro. secer. Distribucija zavisi od: 1. sistema: -celijski ritmovi. etri i estri.Farmacija. rastvorljivosti u vodi i lipidima.. -hidrofilni rastvaraci (butanol) – u krv dospeva preko proteina koze. Da bi se stetni efekti smenskog rada sveli na minimum. 4. dok su psihosocijalni i kognitivni sinhronizatori neizmenjeni. 30 www. koji bi po kvalitetu i kvantitetu bio jednak onom po noci.belimantil. 4. III Cirkaanularni(godisnji). corneumu i idu u krv. Podela bioloskih ritmova po Franz Halberg-u: I Cirkadijalni (24h) – sva kolebanja u organizmu ciji period oscilacije traje 24h (>24h=> ultrdijalni. Ona podrazumeva preduzimanje preventivnih i terapijskih mera. potrebno je sledece: 1. tacke kljucanja. metabolickih i imunoloskih f-ja organizma. Zajednicka toksikoloska svojstva i podela organskih rastvaraca Organski rastvaraci su heterogena grupa jedinhjenja. explozivnosti. 2. 2.Halogeni derivati ugljovodonika. Izvori expozicije: 1. 2. Bolesti koje se pogorsavaju : astma.Industrija boje i lakova. 2.

misicno tkivo. -Najpoznatiji hepatotoxicni agensi: tetrahlormetan. tri i tetra-hloretilen).Cilj je prevodjenje liposolubilnih u hidrosolubilne org. a ako se posle 6 meseci odrzavaju promene. membrane (jonski transport).3. Profesionalna bronhijalna astma Profesionalna astma je bolest izazvana materijama radne sredine. stolicom. -Uspostaviti prolaznost disajnih puteva. Tip I (simptomatski stadijum) – umor. 4. 3. enzimi). Th: -Prekinuti expoziciju i ukloniti kontaminiranu odecu. -hemoliticka anemija (trinitrofenol). Najcesce se povlace u prvih 6 meseci po prestanku expozicije. problemi sa snom i pamcenjem i koncentracijom. stiren. -Iritacija gornjih respiratornih puteva – toluen diizocijanat. 31 www.Male Mr – iritansi (metali (Pt. -Nefrotoxicni agensi: direktno – acc tubularna nekroza. mravlja kis) Eliminacija: urinom. ili nekoliko sati po zavrsetku smene. -Tr (terpentin). parenhimatozni organi. jetra – skleroza i ciroza. gubitka tecnosti i susenja povrsinskih slojeva koze) – trihloretilen. metilen-hlorid. a obavezno u periodu od 1 god. .. prasina drveta. izmenjene licnosti)promene u strukturi licnosti i izmenjena afektivnost.Velike Mr . 3. hematopoeza – methemoglobinemija (amino. demencije) pad intelektualnih i memorijskih kapaciteta     PNS .Peroxidacija lipida. -Hematoloski efekti: citopenija (benzen) i methemoglobinemija (nitro i amino ugljovodonici). ostecenje glomerula kao posledica alergijske reakcije.. proteini biljnog porekla. diizocijanati. Kl. -aplasticna anemija. hidroliza. vezikule i lihenifikacije  maligna oboljenja (vinil-hlorid. koje dovode do napada u toku smene. tetrahloretan.info .prvo ostecen senzibilitet.Intrizickog (idiopatskog) porekla  Materije mogu biti: . ali su njegovi metaboliti izuzetno toxicni (formaldehid.. metilhloroform i ugljendisulfid. trajno prekinuti expoziciju. -Iritativne i alergijske promene na kozi: -nastanak kontaktnog dermatitisa (zbog odmascivanja koze. bubrezi – proteinurija. -1% rastvor metilensulfid-plavog (trovanje amino i nitroderivatima) + vit C (200-500mg). .. Ni. otk. rastvarace i da toxicne materije prevode u manje toxicne.Extrinzickog (alergijskog) porekla  IgE + histamin => bronhospazam! . akrolein i formaldehid. Tip IIb (st.Poremecaj metabolizma (zbog afiniteta prema mitohondrijama). benzen.  koza – kontaktni dermatitis: -iritativni . poremecaja intelektualnih f-ja)teskoce u koncentraciji memoriji ucenju.cesci alergeni (krzno. a uzrocnik alergijskih promena je terpetin.Vezivanje za proteine plazme. ORS: prekinuti expoziciju. Cr).Poremecaj f-je cel.belimantil. Depozicija: CNS.Protoka krvi kroz organe. hloroform. Moze biti: . Toxodinamika: 1. izdahnutim vazduhom. Izuzetak je metanol.). Tip IIa (st. 2.i nitro-ugljovodonici). leukemija (benzen). pa tek onda motorni nervi (vise na nogama). enzimurija. Tip III (st. koji nije opasan.nejasno ograniceno crvenilo.jasno ograniceno crvenilo i otok -alergijski . masno tkivo. produkti koze. Metabolizam: oxidacija. redukcija. konjugacija.sl.

pa opet spirometrija i porede se rezultati):  ako je FEV1 > 20%. zracenja.emituje ih sunce. FVC> 10%. mikrotal. astma moze biti: 1.vestacki izvori: lampe sa Hg parom. zastitni ekrani. 1. 4.Elektricno – deo naelektrisanog tela. Merenje: fotocevi i fotodiode. dimova.smanjenje vremena expozicije sto je moguce vise. Prema etioloskom faktoru prof.naocare sa metaliziranim staklom. . Kriterijumi za postavljanje Dg: 1. kapuljace od azbesta. a traje 24h (karakteristicna za farmakoloski oblik).zastitna odela protkana metalnim nitima.). osoblje.Zapaljenska.. Izvori: oscilatorna kola – prirodni (nebeska tela). Asmaticna reakcija moze biti: 1. Farmakoloska. Zastita: . YVb a UVc apsorbuje ozonski omotac. Merenje: termalni detektori.Expozicija visokim dozama iritativnih gasova. para.Radiofrekventno zracenje: mikrotalasi imaju najvecu E (1mm – 1m) i koriste se u telekomunikaciji. 3.. pa inhalacija metaholina. ali 32 www. Dg: . 2. 3.IC – zraci (780nm – 1mm): izvori su sva zagrejana tela. fotocevi i fotodiode. elektricno zavarivanje. 3. -FEV1. Mere zastite: svetla odeca od prirodnih materijala.Magnetno – deo magneta i provodnika jednosmerne stuje. neka obolenja koze. 4.. prvo rana. -vestacki (antene. 4. Kontraindilacije: obolenja oka.posle nekoliko minuta i traje 30-60 min.Prevalenca je 3-20 %.. -Bronhoprovokacioni testovi (BPT). Mere zastite: .Pojava simptoma najkasnije 24h posle expozicije i odrzavanje 3 meseca minimum. optpor u dis.  Najveci znacaj ima BPT (spirometrija.Simptomi prvi put nakon expozicije. 3.Alergijska.zidovi gradjevinskih objekata su dobra zastira od el. Ozracenost je zracna E koja pada na jedinicu povrsine u jedinici vremena (za merenje snage prikupljenog zracenja). Th: -Prekid expozicije. Kl. cevima  za 50% i specificna konduktansa za 40%. a posle 4-6 h kasna reakcija. -Specificnost je vremenska i prostorna povezanost simptoma i znakova astme sa expozicijom na radnom mestu. usijeni predmeti (zavarivaci. Mesovita – dvojaka reakcija .. 1. Rana .sl. . odasiljaci). . 2.. Mesovita astma –posle vise godina – alergijska reakcija ranog i kasnog tipa + mialgija + t0. Mere zastite: naocare sa UV filterima.deo izvora oklop i ekran . sto veca udaljenost od izvora. srazmerno povrsini t0. -Kozni i seroloski testovi.Mesovita. Zapaljenska astma – respiratorni iritansi – rana reakcija..Verifikacija napada na radnom mestu. Nejonizujuce zracenje Nejonizujuce zracenje nema dovoljno E da izazove jonizaciju u zivom organizmu. peci.. 2. Jacina polja je srazmerna naelektrisanju i blizini tela (V/M) 2.belimantil.UV – zraci (100-400 nm): .info . 2. Kasna – posle 4-6 h. . preosetljivost. lab. RFZ ima dva polja: 1.Prethodno otsustvo respiratornih tegoba. do zemlje dospeva UVa. 2.Izvor RFZ obezbediti oklopom. histamina ili aerosola od materijala sa radnog mesta. kozmeticari.

Tezina fizickog opterecenja moze se klasifikovati i u odnosu na: SF.Odrediti funkcionalnu sposobnost organizma.monohromatski. vrstu rada i jedinice radnog opterecenja.belimantil. Podela: I klasa – nisu opasni za oci. . nivo laktata.redovna kontrola laserskih uredjaja. nalazi se izmedji dva ogledala. Vazno je da je rad ostvaren u aerobnim fizickim uslovima.ne i od magnetnog. MV. Pobudjena materija koja emituje laserski snop. -Da bi se procenila sposobnost pojedinca da zadovolji zahteve odredjenog radnog mesta: . resp. Komponente koje ga definisu: 1. -srednje tezak: 15. sa preteznim aktiviranjem velikih misicnih masa. a da pritom ne narusi homeostazu organizma.LZS: naocare. -tezak: 20.): -lak rad: 10. kome je radnik izlozen pri radu (u miru je 4-6 kJ/min. sposobnost brzog oporavka i brze restitucije svih parametara. radni zadaci i zahtevi rada nesmeju biti veci od onih koje odredjeni pojedinac moze realizovati. 2. Tezina rada XIII Socioloski posmatrano. Osobine stvorenog snopa: . rukavice. Psiholoske determinante: subjektivna tolerancija fizickog napora.info . vrste i trajanja fizickog rada.7 kj/min. Ova podela se moze preneti na dinamicki fizicki rad. 4. funkcionalnih karakteristika organa. Zavisi od intenziteta. maske za lice. Realna radna opterecenja: -Energetska potrosnja –parametar koji direktno odrazava kolicinu opterecenja. II klasa – opasni za oci.. . Profesionalno trovanje hlorom Cl2 je zuto-zeleni gas i snazno je oxidativno sredstvo. 3.5-20. -vrlo tezak: 26-32.paralelni zraci. rad je tezak onoliko koliko ga moze vecina posmatrane populacije podneti bez poremecaja zdravlja. cak i reflektovanim zracima. neuro-misicne deter. 2.Lasersko zracenje – laser je izvor EM talasa uglavnom u oblasti nejonizujuceg zracenja. 4. ili organizma u celini nakon teskog rada. Zastita: . do nivoa koji je po potrosnju O2 identican opterecenju nastalom kao posledica zahteva rada na datom radnom mestu). aerobne. -Odgovor na realna radna opterecenja – fizicki radni kapacitet: Fizicki radni kapacitet je sposobnost coveka da se brzo adaptira na fizicke napore razlicitog intenziteta. kao i sposobnost da se misicni rad izvrsi na zadovoljavajuci nacin. sistema organa. 33 www. od kojih je jedno delimicno prozracno.. TA. 1. koeficijent. III klasa – opasni za oci.podovi i zidovi od materijala male reflexije.5-26 kj/min.. . visina. IV klasa – ostecuju oci i kozu i mogu izazvati paljenje gorivih materija. Sa aspekta fiziologije rada. .5 kj/min. Somatometrijske determinante: telesna tezina.. tamna odeca.5 kj/min. a pri teskom fizickom radu 50-80kJ/min. Bioenergetske determinante: anaerobne. povrsina i masa.9-15.moce se precizno fokusirati )njegovo apsorbovanje u tkivu dovodi do fotokoagulacije). Funkcionalne determinante: kardiopulmonalna sinergija. polozaj tela pri radu. -Fizicki radni kapacitet – ergometrijski testovi (opterecenje se simulira pokretnom trakom – ergometrom.

Th: .Izvori expozicije: -U prirodi: delovanjem UV zraka na aerosol NaCl iznad okeana. Stanje se smiruje i nastaje remisija. Kl. chr stres. ulkusnu bolest.buka. 1. ilit0. konjuktivitis. -Faktori rizika: . osteoartroze. ishemijska bolest srca. emfizem pluca.izbacene iz putanjepod dejstvom radijacije.apsorpcija preko disajnih organa. dijabetes tip II.=> asfiktican (fudrojantni) oblik koji izaziva trenutnu smrt usled refleksne inhibicije centra za disanje. ugljen disulfid. 3.Medikamentozna th – bronhodilatatori. ishemijsku bolest srca. SZO ovde svrstava: -psihosomatske bolesti. -lokomotorne poremecaje. paraliza disanja i cardiacarest. . -resp. cijanoza. ali se ne nalaze na listi profesionalnih bolesti. 3. bronhija. . -Chr nespecificna obolenja pluca. alkoholizam. diuretici. -koza: hlorakne. tahikardija). AB. chr bronhitis. neregularno disanje. Cd. -Industrija: proizvodnjom Cl2 (elektrolizom NaCl ili oksidacijom HCl).Film dozimetri – izasli iz upotrebe. 4. oblik => -oci: blefaritis.sl. -apsorpcija HCl => hiperhloremicna acidoza. Rezultati se 34 www. Co).Chr nespecificne respiratorne bolesti: -Chr bronhitis tipa simplex i mukopurulenta. 2. 4. -KVS obolenja: TA. cerebrovaskularni insult. pri losim interpersonalnim odnos. CO.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e. korekcija acidoze ORS: . -profesionalni faktori – njihov uticaj moze biti: (etioloski dominantan. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti. koja se meri na citacu.O2 (u malim koncentracijama i ne pod pritiskom). .Chr. vulkanski gasovi. diskretna dispnea i kasalj. Niske konc.Kostanomisicna obolenja u vezi sa radom -lumbalni sy.=> kratkotrajno zaustavlja disanje. produzen nefizioloski polozaj tela. .belimantil. da bi se nakon 6-24 h na minimalni fizicki napor razvio acc. -komplimplikacije trovanja – sekundarne infekcije. dispnea. gde nastaje hipohlorasta kis.info .nesposoban za rad 3-7 dana.Trajne sekvele – trajno iskljucenje sa poslova. Vrlo visoke konc. –Stres uzrokuje: neuroze. metali ( Pb. faringitis. manje znacajan od ostalih faktora i pomazuci). 2. trakt: rinitis. 4. Faktori rizika: -opste vibracije. -reflexni spazam larinksa. 1.hipertenzija. 3. toxicni edem pluca (kasalj. Etiologija: -faktori rada.Srednje teska .th 2 meseca i privremeno udaljavanje sa posla koji zahteva kontakt sa Cl2.Laka trovanja . Monitoring jonizujuceg zracenja 1. a posle nekoliko sekundi je povrsno. laringitis. Visoke konc. -nadrazaj sy=> vazodilatacija na periferiji i vazodilatacija u plucima. 2. Toxokinetika i toksodinamika: .Osloboditi disajne puteve. tahipnea. bolni sy vrata i gornjih extremiteta. Psihosomatske bolesti u vezi sa radom: stres je narocito izrazen u poslovima vezanim za rok. Bolesti u vezi s radom To su oboljenja gde profesionalne stetnosti igraju dominantnu ili znacajnu ulogu u nastanku oboljenja. KVS oboljenja u vezi sa radom: . i HCl => koagulaciona nekroza -alveolo-kapilarna membrana => ostecenje => toxicni edem i RDS. => crvenilo konjuktiva. radu na traci radu sa strankama. -individulane karakteristike radnika i njegove navike.

Zracenje je direktno proporcionalno t0 4. Zastitni ekran i LZS. -Za  zracenje – gumene rukavice. daje vrednost srednje t0 zracenja). Razmena toplote: -radijacija. -kondukcija. Podatak se ocitava na osnovu nomograma. Toplotno zracenje – sva tela sa t0 > od apsolutne nule.info . 2. stopala 500mSy. organe150mSy. Skratiti vreme izlaganja. -za ocno socivo i hem.belimantil. dok na mikroklimu najvise utice tehnoloski procesi vestacka klimatizacija radnih prostorija. a higrografima se kontinuirano 35 www. od ukupne kolicine toplote koju organizam prima. Vlaznost vazduha – kolicina vodene pare: -Apsolutna – kolicina vodene pare u jedinicnoj zapremini vazduha. 2. -konvekcija. obavijeni nakvasenim pamukom. Temperatura – stepen zagrejanosti tela. -Vioka vlaznost pri niskim t0 => potencira hladjenje organizma. -termografima (kontinuirano registrovanje). koje apsorbuje zrake svih talasnih duzina. -Za  cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila interna kontaminacija. osobe sa hematoloskim oboljenjima. rukavice. 7. LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje. 2/3 otpada na radijaciju. -evaporacija. zrace toplotu u vidu IC-zraka. sake.Ljudski organizam gubi toplotu putem radijacije.Opsta populacija – 10x manje doze. Topao vazduh moze da primi vise vlage. Farenhajtu. ako je t0 okoline <27-280C (koliko iznosi temperatura spoljnih delova odece). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za odredjivanje doze koju primaju pacijenti. Na klimatske cinioce uticu doba dana. Meri se: -alkoholnim i zivinim termometrima. Povecati udaljenost od izvora. tj.. Radi procene klime registruje se broj suncanih dana. mikroklimu radnog mbijenta. -koza. godisnje doba. imitira apsolutno crno telo. -Relativna vlaznost se odredjuje psihometrima. 3. U vrelim pogonima. Izrazava se po: Celzijusu. -Visoka vlaznost pri visokim t0 =. Intenzitet toplotnog zracenja meri se: -Globus termometrom (crna bakarna kugla u cijem sredistu je termometar. Reomiru i apsolutnoj ( Kelvinovoj) skali. Najvazniji pokazatelji su: 1. -Relativna-%stepena zasicenja vazduha vodenom parom -apsolutna/maximalna. Mere zastite: 1. Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora. -psihometrima (najcesce) – dva termometra – suvi i vlazni.otezava iparavanje znoja. geografska sirina i atmosferska zbivanja (vazni su za rad na otvorenom). naocare. pa se t0relativna vlaznost . Odredjivanje max propustenih doza: 1. paravani. oboljenjima sociva i malignitetima. 6. -Maximalna – najveca kolicina vodene pare na odredjenoj t0. Mikroklima radne sredine XIV Prosecne vrednosti odabranih fizickih faktora u toku odredjenog vremena predstavljaju klimu nekog kraja. U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god. Optimalna relativna vlaznost je 40-60 %. barometarski pritisak i padavine. apsolutna nula = 0 K = -2730C. staklene naocare.izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy).Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy. 1.

bezbojan gas. . -Lokalna i opsta vantilacija–izvlacenje vazduha sa izvora zagadjenja ili iz cele prostorije.N2O5 – azotpentoxid. Nad plucima se cuju rano i kasnoinspirij.Korigovana efektivna t0 . sl.  N2O i N2O4 – u normalnim atmosferskim uslovima nalaze se zajedno.uzima u obzir i t0 zracenja. ali promene ostaju u granicama fizioloskog prilagodjavanja. Medicinske mere. Kretanje vazduha –strujanje vazduha posledica je razlike u zagrejanosti toplotnih masa.max automatizovan. . Kl.NO2 – azot dioxid. pravilna organizacija rada.  N O – anesteticki gas.N2O4 – azot tetraoxid. hermetizovan.info .N2O2 – azot peroxid.Deluju i kao blagi anestetici.  NO. Plucni edem: (prvo neproduktivan.Respiracijom nitrita i nitrata nastaje methemoglobin.Apsorpcija: . tahipnea. Nadrazajne manifestacije u gornjim disajnim putevima i na kozi. . pukoti. LZS. 36 www. 2.5m/s. cijanoza. . Ocena mikroklimatskih uslova: 1)Optimalni mikroklimatski uslovi – pri duzem dejstvu na organizam.drveta i goriva. .Zona toplotnog komfora: -lak rad : 17. 3. od intenziteta i trajanja izlozenosti: 1. sevanje munja i delovanje bakterija. . ne dovode do naprezanja termoregulacionih mehanizama. tahikardija. 1. Toxokinetika i tixodinamika: . . a N2O na sobnim t0 postaje zuta tecnost.belimantil. 4. tj. fotografskih satira. Profesionalno trovanje nitroznim gasovima Nitrozni gasovi su smese N – oxida u raznim proporcijama: . – Zavisi od udela oxida. Latentni period. Za merenje brzine strujanja vazduha koriste se:anamometri i katatermometri (pri ispitivanju malih brzina i vrtloznih kretanja). -Prof. . -Trovanje sa vecom kolicinom methemoglobina: poremecaj CNS i hemoliza Er -Asfikticni chr oblik – isto kao kod Cl2 .N2O – azot suboxid . zatim hemoragican i penusav).N2O3 – azot trioxid. samo u chr trovanjima i zelene naslage na zubima. 2)Dopustivi mikroklimatski uslovi – angazuju termoregulaciju. Zastitni ekrani koji apsorbuju ili reflektuju toplotu. uslovi: proizvodnja kiselina. Na EKG-u se vidi opterecenje AD i hipoksija miokarda.zasicenog vlagom. kapilarne membrane i nastankom RDSS. Izbor tehn.  N2O3  NO + NO2 Izvori expozicije: -U peririodi: vulkani. Izaziva prijatno osecanje pri brzinama do 1.2 0C 0 0 (za zene 2 vise t ) -umereno tezak : 15-18 0C -tezak rad : 12-15 0C Mere zastite: 1. . 2. njihovih nejednakih pritisaka.  NO .Vazodilatacija i TA. procesa koji ne generise t0.Termicka izolacija oko izvora toplote. -Prirodna i vestacka ventilacija – u radnim prostorijama. .NO – azot monoxid. t0. 2.registruje. a u neprovetrenim i do 6 nedelja). pri sagorevanju uglja. u silosima kukuruza (fermentacija traje 10 dana. . NO2 i N2O4 .Efektivna t0 = t0 mirnog vazduha.2-21. vestackog djubriva.bioloski najaktivniji.respiratorni trakt – grade HNO3 i HNO2 =>koagulaciona nekroza sa ostecenjem alv.

na osnovu koga je osiguran.  N – ukupan broj povreda. dobri medjuljudski odnosi). Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse! 2. Pri dolasku ili odlasku sa posla. Prema lokalizaciji (glava. fizickim ili hemijskim dejstvom. 2. transportna sredstva. N  1000000 Indeks frekvencije = (broj povreda na 106 radnih sati). Prevencija: . .. naglim promenama poloaja tela. vremenskoj i uzrocnoj povezanosti sa obavljanjem posla. ruke.. u toku odr. . Uzroci: 1. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova. medikamenti. iznenadnim opterecenjem tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma. Prema nacinu nastanka (pad predmeta. 3. . koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla (najmanje 3 dana).Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu. Ljudski faktor: .Prekinuti kontakt sa noksom. vremena.). 4. . Podela: 1. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti. ishrana. .medicinske mere.tehnicke mere + LZS.uslovi rada (osvetlj..  S – ukupan broj ostvarenih radnih sati svih radnika u organiz.medjuljudski odnosi..alkoholizam i narkomanija. Prema prirodi povrede (prelom. ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen. pad lica. prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanickim. trovanje. . 4.). . noge. koja se dogodi u prostornoj.organizacione mere (prevoz. Faktori radne sredine: . Statisticko pracenje povreda na radu Povredom na radu se smatra povreda osiguranika.. vremensko terecenje prema posebnim tablicama (npr.). opekotina. koji moze i nemora imati za posledicu povredu na radu ili vecu materijalnu stetu.). .organizacija rada (zamor..Tezi oblici – 4-6 nedelja. .telesni. 2.. . S D  1000 Index tezine ( IT ) = (broj izgubljenih radnih dana zbog povreda na S 1000 sati). pare. premor). ORS: . 37 www.Trajanje sekvele – prestanak rada sa iritansima.. dodaje se 7500 radnih dana.Laksi oblici – nesposobni za rad 5-10 dana... Svaka povreda na poslu. Prema izvoru povrede (masine.nepredvidivi (trenutno raspolozenje).nenosenje LZS. radno iskustvo). posto se smatra da bi toliko ostvario unesreceni do kraja radnog veka). 3.info .Th: . vibracije.Pri izracunavanju Indexa tezine kod smrtnih udesa ili trajne invalidnosti vrsi se tzv. buka.  D – ukupan broj izgubljenih radnih dana zbog povrede. losa osvetljenost.stanje masina i alata..svojstva licnosti (zivotno doba. 3. Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj. psihofiz. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen. O2. .belimantil. koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan..). Povredom na radu se smatra i povreda: 1. .). gasovi. 5. Prema uzroku (neispravne masine. . -metilensko plavo za korekciju (methemoglobina).

4.Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca. jer su lok. psihoze. maligne bolesti. III Hronicni radiacioni sy: Radiodermatitis: -Acc. mogu da ostete duboka tkiva. > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih extremiteta). -Chr – dugotrajno dejstvo malih doza.Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja. a da efekat na povrsini bude minimalan. Fazu ozdravljenja karakterise atrofija i fibroza.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza. bez dlaka. autoimune bolesti.belimantil. Oporavak je spor (kompromitovana cirkulacija). ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja: -krvne bolesti. 3-6 Gy =>erozija koze. kada je izvor u neposrednoj blizini (zbog kratkog dometa). KVS-lezije.Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije. eritema. 38 www. . chr radiodermatitis. ulceracije i opekotine II stepena. Promene su reverzibilne. na kozi: eritrm. .10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti. sekvela koja zavisi od doze je privremena ili kompoletna. EM – zracenje ima vecu prodornost kroz tkiva. akceleratorima i nuklearnim centralama . 2. Osecenje koze jonizujucim zracenjem I Acc radiacioni sindrom: -Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o.Nukleatorni akcident na reaktorima. pa su manje radiotoxicna ( i x – zracenje). ali nizak LET (linearni energetski transfer). 3. Dispigmentacija (hiper i hipo ) obicno se vidi pri expoziciji vecim dozama. Podela: 1.info . Izvori expozicije: .Radiodermatitis ulceronecrotika. Histoloske promene u epidermu i dermu vode eroziji i ulceraciji. .Radio – th.Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada. ascites. “Doza eritema” je minimalna pojedinacna doza koja moze izazvati eritem (radiacioni eritem karakterise dilatacija i  propustljivost krvnih sudova derma). Kl. Dg: -radna anamneza o izlozenosti. dehidratacije i deskvamacije. -ostecenje radiosenzitivnih organa. II Acc radiodermatitis: ozracenje koze velikom dozom jonizujuceg zracenja (3-7 Gy) u kratkom vremenskom periodu (nekoliko sati – nekoliko nedelja). . .Nuklearne probe i experimenti. alopecija i gubitak znojnih i lojnih zlezda.Eksplozija atomske bombe.sl. Patogeneza: . u epidermu.5Gy u kratkom vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana. Zracenje visokog LET ( i ) => veci primarni efekat.

– Teza kod starih. II Vise konc . . . 2. izduvni gasovi motora sa unutrasnjim sagorevanjem. . U prirodi – oksidacija CH4 u atmosferi.Poluzivot karboxi Hb : . .veoma mali. Jacina svetlosti treba da ispuni zahteve koji su po JUS-u. 2. sprecava zamor smanjuje broj gresaka.320 min pri disanju cistog vazduha. .Upadni ugao svetlosti >270. .Faktor prirodne osvetljenosti – kolicnik unutrasnj i spoljasnje osvetljenosti u istoj horizontalnoj ravni. bocnog ili kombinovanog.Inhalacija – difunduje kroz alveo.belimantil. cija je jacina 1Cd emituje svetlost u prostorni ugao od 1 steradijana (ugao koji zaklapa centar lopte sa njenom povrsin.CO je produkt nepotpunog sagorevanja org. . paralize cent.Svetlosni koeficijent – odnos zastakljenih povrsina prema podu. koja je najbliza prirodnoj. I niske konc.toplota ili hladnoca. daju svetlost blisku prirodnoj. CO se vezuje i za mioglobin – karboximioglobin.manija ili depresija.  Karboxi Hb: . . materija: 1. 2. . Osvetljenost povrsine od1 m2 fluxom od 1lm odgovara 1 luksu ( 1lx = lm/m2). .nije u stanju da prima i odaje O2.23.razdrazljivost.smrt zbog asfiksije.info . . u toku katabolizma hema. proizvodnja papira. . distribucija ulja i rudnici uglja.veoma veliki. . . . u 6 kategorija (prema velicini radnog prostora): . a kod halogenih lampi u jodi. formira se svetlosni fluks (protok od 1 lumena (lm).80 min pri udisnju 100% O2. 2. preostalog oxi Hb (Handaneov efekat). . Prostorije za rad moraju biti ravnomerno osvetljene i bez bljestanja.otezava disoc.CO deluje na: . unapredjuje proizvodnju i smanjuje broj povreda (400 – 780 nm).mali. . usled inhibicije respiratornog centra.izrazita misicna slabost pri ocuvanoj svesti.kap. Stimulativne – narandzasta i crvema. . Kl.srednji. Izvor sa elektricnim praznjenjem (neon) – ekonomicne manje greju. Izvori expozicije: .Jedan deo CO je rastvoren u plazmi i difunduje narocito u nervno tkivo i miokard => simptomi trovanja.trenutna smrt. Boje na radnom mestu: 1. Sijalice sa uzarenim vlaknom (volfram) – svetli u vakumu ili inertnom gasu. dece. bez izrazite karboxihemoglobinemije.sl.P450 – oxidativni metabolizam lekova. Odlike su niska ekonomicnost i toplija svetlost. Osvetljenost i boje na radnom mestu XV Svetlost je od kljucnog znacaja za cirkadijalne ritmove.koma. Kada tackasti izvor. 39 www. Toxokinetika i toxodinamika: .1. .izvanredno veliki. U industriji – metalurski procesi.Dejsvo CO proporcionalno je apsorbovanoj kolicini i najbolji pokazatelj je karboxi Hb u krvi.veliki. uocljivim bojama. Vestacko osvetljenje – izvori: 1.citohrom A3 – odgovoran za prenos e. Najpogodnija je bela svetlost . plinare. za disanje III Vrlo visoka koncentracija . pusaci. jednakom kvadratu poluprecnika). alkoholicara i dijabeticara. – nespecificni simptomi. Umirujuce – zelena i plava + opasne masine treba da budu prebojene toplim. . membranu i u Er se vezuje za Hb =>karboxi Hb (reverzibilnost zavisi od p gasova i pH). pravilno osvetljenje deluje stimulativno. U prisustvu vazduha sagoreva u CO2. ima miris na beli luk. Profesionalno trovanje ugljenmonoksidom CO je bezbojan gas.5 min pri udisanju 100% O2 pri P=3 atm. . Jedinica za jacinu osvetljenja je sveca il kandela (Cd) – definisana je zracenjem crnog tela na odredjenoj t0.u respiratornom ciklusu. Prirodno osvetljenje – u vidu nadsvetla sa tavanice.

U slucaju privremene nesposobnosti (bolovanje) najduze godinu dana. I Psihofizicke sposobnosti radnika: .smesa 95% O2 i 5% CO2 . infarkt. 3. Opsti principi ocenjivanja radne sposobnosti ORS je postupak koji ima za cilj da.i hemiplegija. . TA. CO nerastv. Bioloski monitoring expozicije: .Upoznati funkcionalne sposobnostio KVS-a.35 god.Respiratorni trakt – aktivni edem.Ostecenje miokarda – bradikardija. redak je radnik sposoban za svaki posao i radnik nesposoban za bilo koji posao. 5. .CNS – kvadri-. Data ocena nije definitivna. a nepusaci i neizlozeni 0. lezija subkortikalnih ganglija (horeoatetoza. resp.bubrezi – ABI (posledica imunoglobinurije).simptomatska th ORS: . 3. laringitis. osoba treba da dozivi prosecan zivotni vek.Konc. afazija. Starosna penzija – najmanje 20 god radnog staza i starosna granica 60/63. pri promeni tahnologije na radnom mestu. 2.Srce – kardiomegalija. 6. apraxija). u krvi (<0. U sudskim sporovima.4-0. 8. Pri trajnom gubitku radne sposobnosti. . aspirativna pneumonija.u 30 – 40 % slucajeva posle 20 dana javlja se odlozeni neuropsihicki sy (dezorijentacija. ili 15 god radnog staza i starosna granica 65 tj 60 god.belimantil.. neurotoxcnim i kardiotoxicnim noxama (zbog sekvela). 4. 40 www. .O2 (antidot) – 100% pod p od2-3 atmosfere . radi ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.znaci chr trovanja – nakon 1-1.5 godina. pridrzavati se sledeceg: 1. trakta i LMS. rizici i zahtevi radnog mesta III uskladjivanje dobijenih podataka – pri donosenju zakljuc.Kontraindikovan rad na mestima sa CO. zahteva radnog mesta. konkretna i da odgovori da li je osoba sposobna za svoj posao i da sadrzi spisak poslova koje radnik moze da obavlja. .40 god. 55/58 god.info . faktor nastanka ateroskleroze. pri zasnivanju radnog odnosa. Nakon periodicnog ciljanog pregleda. ukinuta je II kategorija invalidnosti – 4h radnog vremena). na osnovu bioloskih f-ja. tj.ako se razvije edem pluca – ne sme O2 pod pritiskom . kod radika koji rade na mestima sa posebnim uslovima. 7. 5. para. karboxi Hb u krvi (pusac 5-9% u krvi.Konc.7%) . 4. halucinacije.Testovi za ispitivane f-ja zavise od prirode bolesti i karakteristika radnog mesta. traheitis. 3. vrsi se po zavrsenom lecenju i rehabilitaciji. proceni koje je poslove ispitivana osoba sposobna da obavlja: 1. poremecaj ritma. Zakonska regulativa ORS-a: 1.Definitivna ocena posle th i rehabilitacije. a Z . Fleksibilnost pri ORS (pri predhodnom pregledu kriterijumi su najostriji). parkinsonizam). Komplikacije: . osobu zaposliti na posao koji ne ugrozava njeno zrdavlje. 2. da radi M .procena ostalih sposobnosti. Pri upucivanu radnika na prekvalifikaciju. Pri profesionalnoj orijentacije. Ocena treba da bude opisna. Promena zakonskih propisa obavezuje da se ponovo proceni radna sposobnost (npr. 6. organizma radnika ili biol.. tahikardija.asistirano disanje ako ne dise ( hiperbaricna oksigeno –th) . 7. . II Uslovi. . . tj.15ml/100ml) i u izdahnutom vazduhu (<2ppm) Th: . Posao mora biti takav da ne ugrozava zdravlje i ne dovodi do premora.

Poluzivot mu je 12 god. ako je doslo do invalidnosti. Rastvorljiv je u telesnim tecnostima. -Pluca: kod rudara – bronhitis. Emituje  cestice. profesionalnom bolescu.9 dana. Izlucivanje: uglavnom urinom. Tricijum – emituje  cestice. 55 god.J131 : -vreme poluraspada je 7. Veoma je rastvorljiv. olovo. 4. Deponuje se najcesce u misicima. Stroncijum – unosi se kontaminiranom hranom ili u medicini (u nuklearnoj medicini se koristi kao obelezivac).2. koja se nemoze ukloniti lecenjem ili rehabilitacijom. leukoze i tu jetre. sa lokalizacijom na proksimalnim delovima bubreznih kanalica. -primarni efekti veliki zbog guste jonizacije bioloskog materijala. Ca. hipotireoza. emfizem. nisana za oruzje. Radiojod: . kratak domet. 5. Pravo na penziju stice se ako osoba ima min. Transformise se u jetri i bubrezima. 41 www.info . ataksije i nistagmus. Reverzibilno zamenjuje H+ u OH-. a 1% se ireverzibilno inkorporira u CH – grupe. -brzo ulazi inhalacijom. ali moguca je i profesionalna kontaminacija: u industriji svetlecih boja. Invalidska penzija. Efekti: -Bubrezi: ostecenje karakteristicno za acc trovanja. Radon – inertan gas koji nastaje iz Ra. 2. Radiotoxikologija najvaznijih radionuklida 1. .Opasnost od nastanka invalidnosti – mladji ljudi (prekid expozicije).fibroza pluca. -4-valentni – u jetri.belimantil. -Er:zivotni vek. Moze biti inkorporiran i u DNK. tj. -Chr neuroloski sy: pri chr intoxikaciji => periferne neuropatije. osteosarkom. Deponuje se u kostima => hipoplazija i aplazija. uzrokovana povredom na radu. => Invalidnost – trajna promena u zdravstvenom stanju. 6. a izlucuje se mokracom. raspada se  i  emisijom. -1/3 odlazi u tiroideu=> radiacioni tiroiditis. NH i SH – grupama. a kasne komplikacije (posle 20-25 god) su maligni tumori – Ca bronha. opasni su njegovi potomci: polonijum. 3. a kontaminacja se nastavlja ingestijom 125 -J : -radioloski je efikasniji. Deponovanje: -6-valentni – u bubrezima i kostima. -Kosti: dugogodisnje ozracenje – osteosarkom. koji vrse jonizaciju bronhijalnog epitela i pluca =>maligna oboljenja respiratornog sistema. povredom ili bolescu nastalom van rada. bizmut (214). Vreme poluizlucivanja je 15 godina. hemoliticki sy (jer se vezuje za SH). radne sposobnosti – mena radno mesto. 4. Uran – emituje pretezno  cestice: -velika masa nizak energetski transfer. . mijelofibroza i leukemije.Gubitak radne sposobnosti – dobija i penziju. kontaminacija je prko hrane. a osoba ima manje od 60. radnog staza koji iznosi 1/3 od minimalnog moguceg: . jer poseduje agresivne ozeove e-. stova. Cezijum – analogan jonu K+.

2.Da li su mere tehnoloske zastite efikasne. Profesionalna oboljenja koze Ostecenja o oboljenja koze. koje izazivaju chr obolenja. po sadasnjim saznanjima. kalusi i kalvusi. 2.Protivpozarni monitoring – u funkciji zaStit od pozara i explozija. Individualni licni dozimetri.zbirni. Dozvoljene koncentracije: MDK – konc. maglu. proces radi obezbedjenja kvaliteta. . unete u prganizam u malim kolicinama. efekti mogu biti: .u bioloskom materijalu se oredjuje uneta supstanca (biomarker expozicije). tokom radnog veka. 4.Kakva je promena koncentracija u vremenu i prostoru. a da im zadravlje ne bude naruseno. kojima.. Ambijentali monitoring daje osgovore na sledeca pitanja: . leti. dim. radiodermatitis (istanjen epiderm. . akne i folikulitisi (sirova nafta-acnae oleinicae. Agensi hemijske prirode i ambijentalni monitoring XVI I Agensi hemijske prirode: Otrvi su hemijske materije. . . ili produkt tox. Ispitivanje hemijske stetnosti podrazumeva: 1. 5 dana u nedelji.mg/m3 vazduha za prasinu. identifikaciju supstance. 2.direktno – na licu mesta. . a izizivaju hemijske i fizickohemijske reakcije sa tkivom.nezavisni. . exkorijacije. za veci broj zaposlenih.info . a vreme uzokovanja u vise smena. Ako se radi o smesi. MDK se izrazava u: .indirektno ( u laboratoriji).cm3/ m3 (ppm) za gasove i pare.Podela: 1. 2.Koji odgovori su prisutni.pasivno uzorkovanje – pomoCu bedza koji nosi radnik (difuzija gasova i para kroz membranu postavljenu preko adsorpcionog sredstva). 3.. radnici mogu biti izlozeni 8 h/dan.1. To omogucava bioloski monitoring . pigmentacija. . hiperkeratoza). nekroza – acc iritativni radiodermatitis). hemijske opekotine (koag. Medjutim ne moze se pouzdano odrediti interne izlocenost radnika noxi. . za odredjivanje konc – opsti uzorci). 3.sinergisticki (pojacani).Tehnoloski monitoring – prati tehn. .aktivno uzorkovanje – uz pomoc pumpi za protok vazduha. Kolektivni dozimetara – prate veci broj parametara. katran-acnae piceae). Rezultati sporede sa standardima i pritom je MDK ona koja ne ostecuje pri 8 h radnom vremenu. 42 www.antagonisticki. Uzorkovanje vazduha i odredjivanje koncentracija . izazvana kracim ili duzim delovanjem raznovrsnih noxi.Koja je njihova koncentracija. I Dermatoze izazvae fizickim faktorima: 1. . . i kolikv. II Ambijentalni monitoring predstavlja pracenje objektivnih parametara radne i zivotne sredine u vremenu.Uloge: . 2.mesto uzorkovanja zavisi od svrhe (za procenu ugrozenosti radnika – uzorak u zoni disanja radnika. .belimantil. Obicno su 2-3x manje od konc. Ocitavanje i interpretacija rezultata – ocitavanje moze biti: . . pri obavljanju poslova na nekom zanimanju. zimi. II Dermatoze izazvane hemijskim agensima: 1. delovanja (biomarker efekta). fibroza derma.

Poseban oblik chr dermetitisa je dermetitis detritiva – nealergijske prirode.sl. poljima.info .Acc faza: eritem. .) => zapaljenska reakcija koze. oblici: . ORS: . 3. ruda).prekid expozicije. per os. ali moze nastati i neimunoloski – direktnim dejstvom hem.. Profesionalne stigme su prolazne ili trajne promene na kozi. najcesCe na sakama i podlakticama: . Etiologija: . .Za alergijski bronhioloalveolitis – kortiko – th. toxicni fotodermatitis. hiperpigmentacija. u procesu sinterovanja kobalta. . izazvana iritativnim ili alergijakim delovanjem profes. edem. koza je u pocetku suva.  Iritantni KD – acc manifestacije na mestu kontakta. Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca . sto se manifestuje restriktivnim smetnjama i difuznog kapacit. As – melanoza). toxicni vitiligo. => fini cvorici u srednjim i donjim plucn. koje ne ogranicavaju radnu sposobnost. Ponavljana ostecenja slabim iritansima. vezikule. Stetnosti hemijske ili fizicke prirode. . Alergijski bronhioloalveolitis – t0. usled promene u strukturi povrsinskih lipida i keratinskog sloja. agensa na mastocite. 10 god. koji se koristi za izgradnju burgija.prof. Hist. Kontaktna urtikarija – jasno ogranicena kozna reakcija. gume. masti. imaju kumulativni efekat – kumulativni kontakt dermatitis: 1. tetovaze (barut. zadebljala koza. sa pigmentacijama i fisurama.stadijum – dehidracija i fisure.. dispnea i privremeno Rtg promene u vidu retikulonodularne slikeili vece infiltracije. pracena svrabom. kruste. volframa. edem. depigmentacija. amonijum-persulfat. vezikule. konzervansi. impregnacija teskim metalima)..za intersticijalnu fibrozu ne postoji lecenje 43 www. Reverzibilna opstrukcija disajnih puteva – obicno pri expoziciji prasini kobalta (18 i vise meseci) – lici na astmu.etioloska Dg: . . ulceracije. Plucna F-ja je ostecena..AB. suva.dermalni (edematozniplak).kort. .hiperkeratoza. testovi expozicije.Chr faza: gruba. jasno ogranicene:eritem. latex. “Hrd metal disease” se javlja u metalurgiji praha.. papule). a) Trajne – impregnacija koze praSinom rude i metala (arginoza. Th: . vlazenje. titana. . kort. brusilica. izazvane fizickim i hemijskim noxama. Kontaktni dermatitis (Cr. kasnije se javlja crvenilo i ragade. ujed insekta. 2. nastala udisanjem prasine. Th: . textilna i biljna vlakna. edem. nozeva. edem. AB. kada se dobija tvrdi metal. mek. Ni. . t0. To je alergijska reakcija I tipa. U patogenezi.epikutani i kutani alergotestovi na alergene radnog mesta.3. u vidu crvenkastog ili bledog otoka povrsinskog sloja koze. III Alergijske dermatoze: 1. vezikule. acc faza: eritem. 1. 2. tantala. papule. 4.epidermalni (eritem. . strugova. 3. a u alveolama exudat i pneumociti tipa II.belimantil. Co.Za reverzibilnu opstrukciju disajnih puteva – bronhodilatatori. .Sub. ili fiz. teleangijektazije. smole. to je “akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. Kl. vezikule. anorexia.  Alergijski KD – alergijska reakcija IV tipa => period inkubacije – prodor Ag u kozu i senzibilizacija T-ly (5-25 dana). odsustvo vlazenja. kruste. b) Prolazne – prebojenost koze (zuta pri expoziciji nitroderivatima).. hipotrofija koze. najveci znacaj ima kobalt i karbid volframa. sedativi. alergenima i iritansima. pri reexpoziciji kl. 2. nekroza.stadijum – eritem. manifestacije javljaju se u periodu 8-72 h.Intersticijalna fibroza – pri expoziciji min.

Potpuna zdr zastita... . pad lica.Pri dolasku ili odlasku sa posla.).).Prema uzroku (neispravne masine. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti.Prema nacinu nastanka (pad predmeta.medjuljudski odnosi.organizacija rada (zamor.. noge. 3. transportna sredstva. .=> neophodna je promena radnog mesta! 4... vremenskoj i uzrocnoj povezanosti sa obavljanjem posla. Podela: 1. na osnovu koga je osiguran. vibracije. radno iskustvo).Svaka povreda na poslu. nastala u neposrednoj vezi sa zanimanjem radnika. .. 2. Nadoknada zarade za vreme privremene sprecenosti za rad.Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova. Osnovni uslov da se bolest u zakonskom smislu smatra profesionalnom. . . . jeste postojanje uzrocno posledicnog odnosa izmedju obavljanja posla i nastanka bolesti. opekotina.Prema izvoru povrede (masine.. 4. .Beneficije u slucaju nastanka profesionalnog obolenja: 1. koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla (najmanje 3 dana). trovanje. Profesionalne bolesti i povrede na radu Profesionalne bolesti su patoloska stanja..uslovi rada (osvetlj. Uzroci: 1.). koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan.nenosenje LZS. . iznenadnim opterecenjem tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma. naglim promenama poloaja tela. Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse! 2. 2.).Ljudski faktor: . koja se dogodi u prostornoj. ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen.Podela profesionalnih bolesti: I Bolesti uzrokovane hemijskim dejstvom II Bolesti uzrokovane fizickim dejstvom III Bolesti uzrokovane bioloskim dejstvom IV Bolesti pluca V Bolesti koze VI Maligne bolesti Povrede na radu: Povredom na radu se smatra povreda osiguranika. losa osvetljenost. premor).telesni. psihofiz.belimantil.info .Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu. 2. Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj.). pare.Prema lokalizaciji (glava. ruke..Faktori radne sredine: . koji moze i nemora imati za posledicu povredu na radu ili vecu materijalnu stetu. fizickim ili hemijskim dejstvom. .. prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanickim.Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen.. 5. 4. gasovi. 3.stanje masina i alata. buka.nepredvidivi (trenutno raspolozenje). Povredom na radu se smatra i povreda: 1. . Naknada putnih troskova u vezi sa lecenjem i rehabilitacijom. 44 www.Prema prirodi povrede (prelom.svojstva licnosti (zivotno doba. 3..).alkoholizam i narkomanija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful