You are on page 1of 9

A1

A processzor felptse, utastskszlete. Utastsok szerkezete, cmzsi mdok. Utastsszmll s utasts-regiszter. Az utasts-feldolgozs elemi lpsei.

R vgrehajtshoz szksges adatok kiolvassa a ftrbl, elkszts E hez E vgrehajts az operandusokkal W eredmny trolsa az elrt helyre

A2 A verem fogalma s mkdse, a veremmutat regiszter. A vermet kezel utastsok. A verem alkalmazsa szubrutinok kezelsben. A szubrutinra vonatkoz utastsok.
Vezrlegysg (CU) PC - Program Counter IR Instruction Register ALU Arithmetical Logical Unit AC Accumulator Register Flag llapotjelz regiszter Jelzbitek: carry, zero, sign, overflow BIU Busz illesztegysg AU cmszmt s vdelmi egysg L1 cache bels gyorsttr Bels snrendszer Utastsok szerkezete, cmzsi mdok Utasts tpusok: adattviteli, adatmozgat, cmszmt, mveletvgrehajt(aritmetikai;logikai;lptet),vezrl( felttel nlkli ugrs;szubrutin hvs) Cmzsi mdok: Abszolt cmzs Relatv cmzs Kzvetlen cmzs Veremcmzs Kzvetett cmzs Indexelt cmzs Utastsszmll s utasts regiszter Utasts feldolgozs elemi lpsei FDREW F PC-bl tartalma alapjn az utasts ->IR-be, PC nvelse (kv. ut.) D opcode s szerkezet rtelmezse, operandusok cmnek kiszmtsa 1 Verem Veremmutat SP Vermet kezel utastsok: PUSH rs a verembe POP Olvass (legfels elem) Kaszkd verem Verem alkalmazsa szubrutinok kezelsben Szubrutin fogalma A szubrutinra vonatkoz utastsok Szubrutin hvs (CALL) Szintaxisa Az utasts hatsa Az utasts mkdse Visszatrs a szubrutinbl (RET) Szintaxisa Hatsa Mkdse

A3 A Neumann-elvek. Utasts- s
adatfolyam (SISD, SIMD, MISD s MIMD architektrk). Adatok szmtgpes brzolsa (fixpontos, lebegpontos, BCD, vektoros adatok, karakterek). Neumann elvek: Trolt program elve Cmezhetsg elve nll adat be/kiviteli egysg, vezrl s mvelet vgrehajt egysg Teljesen elektronikus szmtgp, amely a kettes szmrendszer alkalmazsval mkdik Soros utasts-vgrehajts elve (vezrls folyam) Utastsfolyam

Adatfolyam SISD architektrk SIMD prhuzamosan tbb ALU, vektormveletek, osztott vagy kzs trol MISD pipeline architektrj; hibatr rendszerek MIMD multiprocesszoros rendszerek, neurlis hlk, adatvezrelt szmtgpek; memria kezels kzs vagy osztott Adatok szmtgpes brzolsa Fixpontos (byte,word,dword), mveletek (+,,*,/,lptetsek) Lebegpontos (exponencilis alak, m*p^k) Decimlis-binris talakts BCD Karakterek kdolsa ASCII Paritsbit Unicode UTF-8

Kezelsk: NOP (fordtp.) Utasts trendezs (fordtp.) Scoreboarding -(hw) Data forwarding (hw) Harvard architektra A5 Az aritmetikai-logikai egysg s regiszterei (akkumultor, flag). Fixpontos s lebegpontos mveletek, ezek vgrehajtsnak egysgei. Logikai mveletek. ALU AC FLAG, jelzbitek Rszagysgei: sszead egysg lptet ramkrk logikai ramkrk regiszterek Fixpontos mveletek +,-,*,/ Lebegpontos mveletek: mint kt fixpontossal (karakterisztika, mantissza) *,/ - mantissza fixpontosknt -*,/ karakterisztikk - +,Specilis formtum lebegpontos szmok: Normalizlt szm Denormalizlt alulcsordult Nulla Vgtelen tlcsordult Nem szm NaN meghatrozhatatlan eredmny Logikai mveletek Alaptrvnyek Igazsgtbla sszes mvelet - XOR s AND kapukbl

A4 Az utasts-feldolgozs gyorstsa
prhuzamostssal. A pipelining lnyege, szuperskalr processzorok. Fellp problmk s kezelsk. Utasts feldolgozs gyorstsa prhuzamostssal: Felgyorsts: rajel frekvencia nvels;utasts vgrehajts szinten tlapolt feldolgozs Architektra osztlyok: SISD, SIMD,MISD,MIMD A pipelining: tlapolt utasts vgrehajts, futszalag feldolgozs ILP processzorok soros kib, prh vgreh Prhuzamosts CPU-n bell: tlapolsos vgrehajts s tbb vgrehajt egysg szuperskalr processzorok prh kib, prh vgreh Fellp problmk: elemi fzisok ideje eltr vezrlstad utastsok megszaktsok, kivtelek kezelse adattkzs hw erforrs tkzsek, pl.buszkonfliktusok 2

A6

A vezrlegysg feladata s jelei, vezrlsi pontok. Huzalozott s mikroprogramozott mveleti vezrls. CISC s RISC processzorok. Vezrlegysg feladata s jelei, vezrlsi pontok:

CU PC IR Bels vezrljelek Kls vezrljelek Huzalozott mveleti vezrls Mikroprogramozott mveleti vezrls -Horizontlis mikroutasts -Vertiklis mikorutasts CISC processzorok RISC processzorok

Lokalits elve (idbeli, helyi) Cache trak mkdse Cache hit, cache miss Felptse (toldalk, adatrsz) Tpusai: teljesen asszociatv, kzvetlen lekpezs, csoport asszociatv) Helyettestsi stratgik- LRU, Demand Fetching, Pre Fetching Aktualizls: kzvetlen trs, visszars

A9 A virtulis trkezels fogalma s


legfontosabb eljrsai (lapozs s szegmentls, a virtulis cm lekpezse, TLB, lapcsere stratgik). Virtulis trkezels fogalma Lapozs Szegmentls Szegmentls lnyege: trvdelem Szegmentls htrnya: a tr eltrdeldik Szegmens ler tbla Virtulis cm lekrdezse- MMU Szegmentls esetn, lapozs esetn Szegmentlt virtulis trkezels lapozssal TLB Lapcsere stratgik OPT, FIFO, LRU, SC

A7

A kzponti tr szerepe, ramkri megvalstsa. ROM s RAM ramkrk tpusai. Dinamikus RAM bels felptse. tlapolt memriakezels. Kzponti tr ramkri megvalsts ROM Maszkolt vagy hagyomnyos PROM EPROM EEPROM Flash memrik RAM Statikus RAM Aszinkron SRAM,Szinkron SRAM, PBSRAM Dinamikus RAM Elrsi id Hozzfrsi id Ciklus id Manapsg hasznlt DRAM-ok -SDRAM -DDR SDRAM -VRAM DRAM bels felptse tlapolt memriakezels (memory interleaving)

A10 Az adatrgzts elve a mgneses


httrtrolkon. A merevlemez fizikai felptse (szektor, sv, cilinder) s logikai felptse (klaszter, FAT, bootszektor). A merevlemezes egysg teljestmnyjellemzi (elrsi id, adattviteli sebessg). Mgneses adatrgzts elve Merevlemez fizikai felptse- sv, cilinder, szektor Logikai felpts- cluster llomnyszervezs (elhelyezsi mdszerek) First fit, Best fit, Worst fit FAT (elnye, htrnya) Index tbla (elnye, htrnya) Boot- szektor MBR Merevlemezes egysg teljestmnyjelzi 3

A8 Gyorst (cache) trak feladata s


mkdsi elve. Cache trak felptse s tpusai. Helyettestsi s adataktualizlsi stratgik. Cache trak fogalma

A11 A megszaktsi rendszer (megszaktsok


tpusai, a megszakts kiszolglsa, vektortblzat) s alkalmazsai. A megszakts-vezrl feladatai. Mi a megszakts Mi okozhatja: Meghatrozott programhibk Meghatrozott mveletek befejezsekor Programvezrelt mdon (szndkosan) Vratlanul (hardverhiba, stb) Tpusai: kls eredet, kivtelek, program futst tmenetileg felfggeszt Maszkolhat, nem maszkolhat CPU ltal detektlt: hibk, csapdk, abortok, programozott kivtelek Megszaktsok s kivtelek kiszolglsa Megszaktsi vektortblzat Kiszolgls lpsei: hardver ltal, op rendszer ltal A megszakts vezrl feladatai

TLB TLB-hit TLB-miss Lapcsere stratgik: OPT FIFO LRU Second chance

A10 Az adatrgzts elve a mgneses


httrtrolkon. A merevlemez fizikai felptse (szektor, sv, cilinder) s logikai felptse (klaszter, FAT, bootszektor). A merevlemezes egysg teljestmnyjellemzi (elrsi id, adattviteli sebessg). Mgnesezhet fellet, mkds kzben forg, lemezekbl ll, melyek kz r-olvas fejeket mechanikusan lehet bemozgatni. Az r-olvas fej a lemez mgnesezhet fellete fltt lgprnn mozogva, vltoz ramerssg hatsra klnbz mrtkben mgnesezett terleteket hoz ltre, gy az adatok rgztsre kerlnek. Olvasskor a fej a fellet fltt mozogva a fluxus vltozs hatsra elektromos jeleket llt el. A fluxus vltozs = a lemezterlet klnbz mrtk mgnesezettsge Fizikai felptse: svok cilindernek szektorok szektor fej (cm) + adatblokk. Logikai felpts: clusterek llomnyszervezs: First fit Best Fit Worst FAT: Indextbla: boot szektor MBR: partcis szektor Boot folyamat: 1. ba. egy bootolhat partcin bell az els szektor a boot szektor. 4

A9 A virtulis trkezels fogalma s


legfontosabb eljrsai (lapozs s szegmentls, a virtulis cm lekpezse, TLB, lapcsere stratgik). A szmtgp operatv memrijnak virtulis kibvtsre szolgl, kihasznljuk, hogy a httrtrol (merevlemezen, stb) nagysgrendekkel tbb kapacitssal rendelkezik s az opercis rendszer a fut folyamatokhoz tartoz (ftrban lv)programokat s a hozzjuk tartoz adatokat blokkokra osztva a httrtroln trolja el (swapping). Lapozs: laptblk Lapcsere szegmentls: trvdelem Szegmens ler tbla Virtulis cm lekpezse: Virtulis blokk sorszm| Eltols Fizikai blokkszm| Eltols Szegmentlt virtulis trkezels lapozssal:

merevlemez teljestmnyjelz adatai: adattviteli sebessg: csatolfellet: kapacts: Cache tr Fordulatszm seek-time: Rotational latency: elrsi id: pozcionlsi id tlaga+forgsi id+tviteli id+vezrlsi id

Megszakts vezrl feladatai

A12 Az I/O adattvitel tpusai. A kzvetlen


memria-hozzfrs (DMA) lnyege s vgrehajtsa. A DMA-vezrl regiszterei s mkdse. Programozott I/O Megszaktssal kezdemnyezett I/O tvitel DMA Kzvetlen memria hozzfrs lnyege Rendszersn megosztott hasznlata: Burst mode-CPU halt Memria-idszelet Transzparens md Cikluslops A DMA vezrl regiszterei: Cmregiszter Szmllregiszter Mdregiszter Maszkregiszter llapotregiszter Mkdse

A11 A megszaktsi rendszer (megszaktsok


tpusai, a megszakts kiszolglsa, vektortblzat) s alkalmazsai. A megszakts-vezrl feladatai. A megszaktsi rendszer feladata a szmtgp egysgeinek, mkdsnek sszehangolsa. A szmtgpes programok vgrehajtsa sorn fellphetnek olyan esemnyek, melyek kezelse csak az utasts vgrehajts tmeneti felfggesztsvel lehetsges- ezek a megszaktsok. A processzor elmenti a vgrehajtott program llapott s egy megszakts kezel rutin vgrehajtst kezdi meg. Bekvetkezhet: programhibk mveletek befejezsekor vratlanul Tpusai: Interrupt- Hardver adattviteli krelme Maszkolhat Nem maszkolhat Exception -szoftverCPU ltal detektlt kivtelek: Hibk -faults Csapdk traps Abort Programozott kivtelekKiszolglsuk- megszaktsi vektortblzat Kiszolgls lpsei(hardver): 5

A13 A sn (busz) feladata, logikai felptse,


tpusai. Snvezrls (szinkron, aszinkron). Master s slave eszkzk. Buszarbitrci (soros s prhuzamos snfoglals). A busz a szmtgp rszegysgei kztti kommunikcis kapcsolatot biztostja. buszcilklus busz tranzakci Logikai felptse: Cmsn Adatsn Vezrlsn Megszaktsrendszerhez tartoz vezrljelek DMA vezrljelei Sn vezrljelek Szinkronizcis jelek Tpusai: Bels snrendszer Kls snrendszer -Helyi busz: -Rendszersn: -I/O eszkzk sajt snrendszere -Szmtgprendszerek kztti buszok

PCI busz Snvezrls: -Szinkron: Aszinkron snvezrls Handshake MASTER-SLAVE munkamegoszts: MASTER: SLAVE: Busz arbitrci: Statikus (idoszts): Dinamikus A lefoglalt busz felszabadtsnak mdszerei: Release on request Release when done Preemption Kzpontostott busz arbitrci- egy arbiter van Soros snfoglals: Prhuzamos snfoglals: A priorits lehet: Egyszer krben jr LRU eljrs

A15 Monitorok tpusai, paramterei,


mkdsi elve. A monitorvezrl krtya feladata, felptse, jellemzi (felbonts, sznmlysg, kpmemria mrete) s mkdse. Katdsugrcsves-CRT monitorok: Az LCD mkdse TFT kijelz (Thin Film Transistor)- aktv mtrix kijelz Paramterei: kptl kparny kontraszt arny fnyer vlaszid maximlis felbonts: megjelenthet sznek szma ltszg optimlis felbonts: natv felbonts A VGA krtya feladata: F elemei: grafikus interfsz PCI-Express sn Vidememria: frame buffer VRAM Grafikus processzor geometrikus processzor vertex shader, raszter CPU pixel shader VIDEO-ROM RAMDAC Alaplapra integrlt videkrtya

A14 Az I/O eszkzvezrlk, interfszek


feladata, regiszterei, cmzse. Soros s prhuzamos port s adattvitel. Az ad s vev szinkronizlsa. Interfsz: Az eszkzvezrlk ltalnos feladatai: I/O eszkzk regiszterei: Parancs regiszter llapot regiszter Puffer regiszterek I/O eszkz cmzse: Kzvetlen I/O cmekkel Kzvetett mdon (memory mapped addressing Soros s prhuzamos port s adattvitel: A port (illeszt) Soros adattvitel Prhuzamos adattvitel Az ad s vev szinkronizlsa Szinkron adattvitel Aszinkron adattvitel

A16 Analg s digitlis hrkzlsi csatornk


jellemzse (kapacits, zajok hatsa), tviteli kzegek. Vonalak megosztsnak mdszerei. Digitlis jelek kdolsa. A paritsbit s a CRC. Modemek feladata. ISDN, ATM, DSL technolgik. A csatornn trtn informcitvitel A jelek tvitelnek akadlyai a fizikai csatornn: Csillapts Svkorltozs Zaj 6

Az tviteli sebessg: baud. A vgsi frekvencia Shannon ttele tviteli kzegek: Csavartrpr (UTP,STP); Koaxilis kbelek; vegszlas kbelek. Vezetk nlkli: infravrs, lzer, rdihullm, mholdas tvitel; Vonalak megosztsnak mdszerei: Vonal s csatorna: Vonalmegosztsi mdszerek: Multiplexels: -Multiplexels -demultiplexels -Frekvenciaosztsos Idosztsos (digitlis tvitel) zenet s csomagkapcsolsos mdszerek Vonalkapcsols Digitlis jelek kdolsa: NRZ kdols HDB3 Nagy srsg bipolris 3 PE Manchester kdols A paritsbit s a CRC: Paritsbit paritsvizsglat: CRC- csoportos bithibk felismersre: Modemek feladata ISDN ATM DSL

Adatkapcsolati-Data link Fizikai-Physical 1,2 felhasznli alkalmazs 3,4,5 oprendszer 6,7-hlzati krtya Rtegszolglatok: SAP A szolglatok tpusai: sszekttets alap sszekttets mentes A szolglatok alapmveletei: Krs Bejelents Vlasz Megersts A TCP/IP protokoll Feladata TCP (Transmission Control Protocol) IP (Internet Protocol) Rtegei: Alkalmazsi szint Hoszt-hoszt rteg(Transport) (TCP); (UDP) Hlzatok kztti (Internet)(OSI hlzati rteg) Hlzati elrs (network interface) Cmzs: IPv4->32 biten; IPv6->128biten tvlaszts

A18 Loklis hlzatok szabvnyos


megvalstsa (Ethernet, vezrjeles sn, vezrjeles gyr): protokollok, kzeghozzfrsi mdszerek, tviteli kzegek, fizikai egysgek. IEEE 802-es szabvnyok 802.1 szabvny alapjai 802.2 LLC 802.3 CSMA/CD 802.4 TB 802.5 TR Az adatkapcsolati rteg kt rszre van osztva: LLC logical link control MAC (Media Access Control Kzeghozzfrs vezrls Keretezs Cmzs Hibafelismers 7

A17 A szmtgp-hlzatok architektrja,


az OSI-modell (rtegek, protokollok, rtegszolglatok). A TCP/IP protokoll (feladata, rtegei, informci-ramls, cmzs, tvlaszts). Hlzati architektra Protokoll Rteginterfsz: Fizikai kzeg Host Az OSI modell rtegei: Alkalmazsi-Application Megjelents-Presentation Egyttmkdsi-Session Szlltsi-Transport Hlzati-Network

Fizikai rteg Logikai hlzatok fizikai egysgei: Adapterkrtya Kbelrendszer Koncentrtorok erstk (HUB,Bridge,Switch) Kzeg-hozzfrsi mdszerek: Vletlen vezrls Osztott vezrls Kzpontostott vezrls tviteli kzegek Ethernet keretformtum Manchester kdols Vezrjeles gyr Vezrjeles sn HUB Bridge Switch Router Gateway

A szemafor hasznlata a termel-fogyaszt folyamatok esetben

A20 A magas, kzbens s alacsony szint


temezk feladata egy opercis rendszerben. A folyamatok llapotai. temezsi algoritmusok. temezs PCB

A19 Az opercis rendszer erforrskezeljnek feladata. A holtpont s kezelsnek stratgii. Biztonsgos llapot. A szemafor hasznlata a termel-fogyaszt folyamatok esetben. Resource-manager Holtpont s kezelsnek stratgii: Holtpont (deadlock) Kiheztets (starvation) Liberlis megkzelts Konzervatv megkzelts Holtpont kialakuls Klcsns kizrs Vrakozs kzben lekts Erszakkal nem elvehet erforrsok Ciklikus vrakozs Holtpont kezel stratgik: Egyetlen lefoglalsi lehetsg Rangsor szerinti lefoglals Bankr algoritmus Biztonsgos llapot: 8

A ftemez Kzbens temez Az alacsony szint temez A folyamatok llapotai: Alapllapotok: Futsra ksz Fut Vrakozik llapot tmenetek: Elindul Megszakad Vr Felled temezsi algoritmusok: FCFS (First Come First Served) SJB (Shortest Job First RR (Round Robin)

A21 Tbbfeladatos (multitasking) opercis


rendszerek feladatai, felptse. A trvdelem feladata s megvalstsa (privilgiumi szintek, jogosultsgok, szegmensek, deszkriptorok, kapuk). Opercis rendszer Taszk Idoszts (time sharing) Multitasking Feladatai: Eszkzkezelk (Device Driver):

Megszakts kezels (Interrupt Handling): Rendszerhvs, vlasz (System Call, Reply): Erforrs kezels (Resource Management): Processzor temezs (CPU Scheduling): Memriakezels (Memory Management): llomny s httrtrkezels (File and Storage Management): Felhasznli fellet (User Interface): A trvdelem feladata s megvalstsa: PCB Process Controll Block TSS Task State Segment Trvdelem feladata: Folyamatok logikai egysgeinek vdelme: Szegmentls: Szegmensek nyilvntartsa Szegmens ler tbla Folyamatok vdelme egymstl: GDT Global Descriptor Table LDT Local Descriptor TableIDT Interrupt Descriptor Table Opercis rendszer vdelem a felhasznli folyamatoktl- Privilegizlsi szintek: Kapu (trolvdelem) (GATE): - Callkapu - Megszaktskapu - Trapkapu - Taszkkapu PL