TUGASAN PROJEK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK (JPT, Soalan Tugasan dan PMM / Rubrik) Mata Pelajaran/ Kursus : Kod Kursus: Program :

SINTAKSIS BAHASA MELAYU BMM3110 PGSR AMBILAN NOV 2008

Tempoh Pelaksanaan:
Semester /Tahun:

8 Minggu
Semester 6 / 2011

Kumpulan yang terlibat: Disediakan oleh:

PGSR NOV 2008

JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS KENT Penyelaras Mata pelajaran/Kursus Ketua Jabatan

Disahkan oleh:

Nama & Tandatangan

__________________________________ ABDUL NASIR HJ. PAISAL

________________________________ RAZALI MOHD. SHUKOR

Tarikh:

01 OGOS 2011

01 OGOS 2011

1

ayat tunggal. ayat dasar . binaan subjek dan predikat. 3. 3. Menghuraikan Peraturan Hukum D-M dan kekecualian Hukum D-M. Mengkategorikan jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. 4. Menjelaskan jenis-jenis ayat. frasa adjektif. binaan ayat dasar. ragam ayat serta aspek tatabahasa yang lain dalam binaan ayat. ayat inti.ayat terbitan struktur binaan ayat. dan frasa sendi nama. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja 2 . ayat majmuk. 4. pelajar dapat: 1. klausa. OBJEKTIF: Pada akhir tugasan ini. Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Menjelaskan definisi ayat. ayat dasar. serta menganalisis binaan ayat.TUGASAN PROJEK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK PISMP BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH JABATAN UNIT TAJUK : : : JABATAN PENGAJIAN MELAYU BAHASA MELAYU SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN : 1. frasa kerja. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat. 2. 2. Menganalisis dan menghuraikan susunan konstituen frasa nama.

TUGASAN PROJEK 3 .

pelajar diminta: 1. Menggunakan kemahiran ICT untuk a. b. TUARAN NAMA PELAJAR : KUMPULAN: PGSR AMBILAN NOVEMBER 2008 MATA PELAJARAN : BMM3110 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU TUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU TARIKH MULA : 15 OGOS 2011 TARIKH HANTAR : 10 OKTOBER 2011 Bagi melaksanakan tugasan ini. c. . Menghasilkan pengurusan grafik tentang a. jelaskan dan huraikan peraturan Hukum D – M serta kekecualiannya. Nyatakan contohcontoh kesilapan tatabahasa berdasarkan Hukum D-M dalam petikan akhbar semasa. Merujuk akhbar. menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . 5. 4. c. Menggunakan format news letter . 3. Membuat refleksi tentang tugasan. sertakan contoh-contohnya sekali. atau majalah bagi mendapatkan cerpen untuk dianalisis tentang perbezaan antara binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama.TUGASAN PROJEK TUGASAN PROJEK INSTITUT: IPG KAMPUS KENT. b. mengklasifikasikan golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. kemudian menghuraikan contoh-contoh frasa kerja dengan ayat-ayat komplemen. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. 2. sertakan contoh-contohnya sekali. membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. 4 . Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat .

c. 5. 4. Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual). Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran. Rujukan mengikut format APA. Saiz huruf 12. Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut: a. Hasil tugasan (a. Tahun Pengajian 6. Format penulisan adalah seperti yang berikut: a. d. Amalan plagiat tidak dibenarkan.TUGASAN PROJEK Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. 2. Tugasan ini ialah tugasan individu. 5 . Langkau satu setengah baris. 3. b. Tugasan diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD) b. Lampiran. Nama Pelatih dan No. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%. Nama Kursus iv. Fon Arial b. 7. e. Nama Pensyarah iii. c) perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. Kad Pengenalan ii.

Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh ___________________________ ( ABDUL NASIR BIN HJ.TUGASAN PROJEK Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan. PAISAL) _______________________ ( RAZALI MOHD. SHUKOR ) 6 .

sertakan sumber. Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya.    Analisis dalam bentuk esei. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama.  Maksud atau definisi ayat sesuai.  contoh-contohnya sekali. Kefahaman maklumat. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Isi kandungan. jadual atau pengurusan grafik. dan pembahagian subjek dan dari pelbagai dan predikat . Maklumat dan dokumen berkaitan Maklumat dan dokumen tepat. lengkap. serta contoh-contohnya sekali. 7 . Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap.TUGASAN PROJEK PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Kriteria Sederhana 17-10 Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 25-18 Lemah 9-0 PEMEROLEHAN ILMU (25%) Kemahiran mencari sumber kepelbagaian rujukan. peta minda. Maklumat dan dokumen tepat dan kurang lengkap.

TUGASAN PROJEK PENGUASAAN ILMU (30%)  Huraian dan rumusan 30-21 20-11 10-0 Kebolehan merancang dan menstrukturkan semula maklumat secara bermakna. Kriteria 8 . serta contoh-contohnya sekali. Membuat rumusan yang kurang jelas. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . sertakan contoh-contohnya sekali. Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. Refleksi tentang tugasan.      Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat . Huraian analisis data tepat. Membuat rumusan yang jelas. Kebolehan mengaplikasikan ilmu dan kemahiran. Membuat rumusan yang kurang jelas. Huraian analisis data kurang tepat. Huraian analisis data yang tepat. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur.

Menghasilkan petikan rencana. Refleksi tugasan. atau brosur kemahiran bahasa berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. Pengurusan yang tepat. Tidak dapat menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap. Membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. Penghasilan produk penulisan buletin. teks ucapan majlis. Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti. Menghasilkan petikan rencana. d. teks ucapan majlis. grafik Hasilan tugasan yang lengkap. dan menggunakan format news letter kurang baik dan sempurna. Aplikasi dalam konteks baru atau situasi sebenar. dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap. b. c. teks ucapan majlis. Lemah 10-0 Hasilan tugasan yang kurang tepat. tentang 9 .TUGASAN PROJEK Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 30-21 PEMINDAHAN ILMU (30%) Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari. dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. Sederhana 20-11 Hasilan tugasan yang kurang tepat. Menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. Menggunakan format news letter untuk menjelaskan peraturan Hukum D-M serta kekecualiannya. a. e. Tidak dapat menghasilkan petikan rencana.

Refleksi. Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif 10 .TUGASAN PROJEK SIKAP DAN SAHSIAH (15%) 15-11 10-6 5-0 Komitmen. Kolaboratif. Sikap dan sahsiah yang positif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful