TUGASAN PROJEK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK (JPT, Soalan Tugasan dan PMM / Rubrik) Mata Pelajaran/ Kursus : Kod Kursus: Program :

SINTAKSIS BAHASA MELAYU BMM3110 PGSR AMBILAN NOV 2008

Tempoh Pelaksanaan:
Semester /Tahun:

8 Minggu
Semester 6 / 2011

Kumpulan yang terlibat: Disediakan oleh:

PGSR NOV 2008

JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS KENT Penyelaras Mata pelajaran/Kursus Ketua Jabatan

Disahkan oleh:

Nama & Tandatangan

__________________________________ ABDUL NASIR HJ. PAISAL

________________________________ RAZALI MOHD. SHUKOR

Tarikh:

01 OGOS 2011

01 OGOS 2011

1

ayat majmuk. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. ayat dasar. serta menganalisis binaan ayat. dan frasa sendi nama. Menghuraikan Peraturan Hukum D-M dan kekecualian Hukum D-M. 4. ragam ayat serta aspek tatabahasa yang lain dalam binaan ayat.ayat terbitan struktur binaan ayat. Mengkategorikan jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. 2. ayat dasar .TUGASAN PROJEK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK PISMP BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH JABATAN UNIT TAJUK : : : JABATAN PENGAJIAN MELAYU BAHASA MELAYU SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN : 1. frasa kerja. Menjelaskan definisi ayat. binaan subjek dan predikat. OBJEKTIF: Pada akhir tugasan ini. Menganalisis dan menghuraikan susunan konstituen frasa nama. Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. 3. binaan ayat dasar. pelajar dapat: 1. 2. 4. 3. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja 2 . Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. ayat inti. Menjelaskan jenis-jenis ayat. ayat tunggal. frasa adjektif. klausa.

TUGASAN PROJEK 3 .

kemudian menghuraikan contoh-contoh frasa kerja dengan ayat-ayat komplemen. Menggunakan kemahiran ICT untuk a. c. c. membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. jelaskan dan huraikan peraturan Hukum D – M serta kekecualiannya. TUARAN NAMA PELAJAR : KUMPULAN: PGSR AMBILAN NOVEMBER 2008 MATA PELAJARAN : BMM3110 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU TUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU TARIKH MULA : 15 OGOS 2011 TARIKH HANTAR : 10 OKTOBER 2011 Bagi melaksanakan tugasan ini. 3. 4. 4 . b. 5. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat . Merujuk akhbar. mengklasifikasikan golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. Nyatakan contohcontoh kesilapan tatabahasa berdasarkan Hukum D-M dalam petikan akhbar semasa. Menghasilkan pengurusan grafik tentang a. Menggunakan format news letter . Membuat refleksi tentang tugasan. b. menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. sertakan contoh-contohnya sekali. atau majalah bagi mendapatkan cerpen untuk dianalisis tentang perbezaan antara binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. 2.TUGASAN PROJEK TUGASAN PROJEK INSTITUT: IPG KAMPUS KENT. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . pelajar diminta: 1. sertakan contoh-contohnya sekali. .

Format penulisan adalah seperti yang berikut: a. b. 3. Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual). Fon Arial b. c. Tugasan ini ialah tugasan individu. Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut: a. 5 . Nama Pensyarah iii. Langkau satu setengah baris. Hasil tugasan (a. 4. Tugasan diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD) b. Lampiran. Kad Pengenalan ii. e. 2.TUGASAN PROJEK Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%. Nama Kursus iv. Rujukan mengikut format APA. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran. Tahun Pengajian 6. d. 7. Amalan plagiat tidak dibenarkan. c) perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. 5. Saiz huruf 12. Nama Pelatih dan No.

Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh ___________________________ ( ABDUL NASIR BIN HJ. SHUKOR ) 6 . PAISAL) _______________________ ( RAZALI MOHD.TUGASAN PROJEK Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.

Maklumat dan dokumen berkaitan Maklumat dan dokumen tepat. 7 .  Maksud atau definisi ayat sesuai. sertakan sumber. dan pembahagian subjek dan dari pelbagai dan predikat . Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. peta minda. jadual atau pengurusan grafik. Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . Kefahaman maklumat. Maklumat dan dokumen tepat dan kurang lengkap. serta contoh-contohnya sekali. lengkap. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama.  contoh-contohnya sekali.TUGASAN PROJEK PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Kriteria Sederhana 17-10 Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 25-18 Lemah 9-0 PEMEROLEHAN ILMU (25%) Kemahiran mencari sumber kepelbagaian rujukan.    Analisis dalam bentuk esei. Isi kandungan. Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya.

Membuat rumusan yang jelas. Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur. Kebolehan mengaplikasikan ilmu dan kemahiran. Kriteria 8 .TUGASAN PROJEK PENGUASAAN ILMU (30%)  Huraian dan rumusan 30-21 20-11 10-0 Kebolehan merancang dan menstrukturkan semula maklumat secara bermakna. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Huraian analisis data kurang tepat. Membuat rumusan yang kurang jelas. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. Refleksi tentang tugasan. Huraian analisis data tepat. sertakan contoh-contohnya sekali. Membuat rumusan yang kurang jelas.      Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat . serta contoh-contohnya sekali. Huraian analisis data yang tepat.

Tidak dapat menghasilkan petikan rencana. b. atau brosur kemahiran bahasa berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. Lemah 10-0 Hasilan tugasan yang kurang tepat. Menggunakan format news letter untuk menjelaskan peraturan Hukum D-M serta kekecualiannya. Membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. grafik Hasilan tugasan yang lengkap. Menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. e. Tidak dapat menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap. teks ucapan majlis. Sederhana 20-11 Hasilan tugasan yang kurang tepat. dan menggunakan format news letter kurang baik dan sempurna. a. c. Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti. dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. Menghasilkan petikan rencana.TUGASAN PROJEK Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 30-21 PEMINDAHAN ILMU (30%) Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari. tentang 9 . teks ucapan majlis. Penghasilan produk penulisan buletin. Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap. Aplikasi dalam konteks baru atau situasi sebenar. teks ucapan majlis. d. Menghasilkan petikan rencana. Pengurusan yang tepat. dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. Refleksi tugasan.

Refleksi.TUGASAN PROJEK SIKAP DAN SAHSIAH (15%) 15-11 10-6 5-0 Komitmen. Sikap dan sahsiah yang positif. Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif 10 . Kolaboratif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful