Universitatea de Nord din Baia Mare

Reciclarea si tratarea deseurilor
Crearea unui depozit ecologic de deseuri in Comuna Ocna Sugatag
Coordonator : Student :

08

Contents
1.Caracterizarea orasului .............................................................................................................................. 4 Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului. ..................................................................... 4 Cantitatea si compozitia deseurilor menajere si asimilabile .................................................................... 5 2.Colectarea și transportul deșeurilor menajere ...................................................................................... 5 Colectarea deșeurilor .............................................................................................................................. 6 Probleme de ecologie .............................................................................................................................. 6 Metode moderne de colectare a deseurilor ............................................................................................. 6 Procedee de colectare .......................................................................................................................... 7 Procedee de golire ................................................................................................................................ 7 Metode moderne de transport al deseurilor ............................................................................................ 7 3. Fluxul tehnologic de reciclare a deseurilor ............................................................................................... 8 Plastice ...................................................................................................................................................... 9 Sticla ........................................................................................................................................................ 10 Echipamente electrice si electronice ...................................................................................................... 11 Lemnul .................................................................................................................................................... 12 Deseuri din constructii si demolari ......................................................................................................... 12 4. Construirea depozitului de deseuri ......................................................................................................... 13 Calea de acces si sistemul de paza si supraveghere ............................................................................... 13 Echipamentul de cantarire ...................................................................................................................... 14 Facilitati pentru verificarea deseurilor si laborator ................................................................................ 14 Separarea deseurilor ............................................................................................................................... 14 Drumurile interioare ............................................................................................................................... 14 Zona pentru depozitarea deseurilor ....................................................................................................... 15 Impermeabilizarea depozitelor de deseuri ......................................................................................... 15 Realizarea sistemului de drenare si evacuare a levigatului ................................................................ 16 Instalatiile pentru tratarea levigatului ................................................................................................ 16 Instalatiile pentru colectarea si evacuarea gazului de depozit ........................................................... 17 Garajele, atelierele si spatiile de parcare pentru utilaje......................................................................... 18 Echipamentul pentru curatarea rotilor vehiculelor ................................................................................ 19 Constructiile sociale ................................................................................................................................ 19 2

... 20 Auto-monitorizarea tehnologica............................................................................... 19 Calculul cantitatii de material depozitat ............................................................................... 20 Automonitorizarea emisiilor si controlul factorilor de mediu in zona de influenta ....Constructia depozitului ................................................................................................................ 19 Timpul de exploatare . Monitorizarea deseurilor din depozitul de deseuri ..................................................................................................................................................................... 22 3 ..............................................5....................................................... 19 Tipul de depozit .............................................................................. 21 Monitoringul post inchidere si reconstructia ecologica a zonei afectate de depozitarea deseurilor ............................................ 20 6..........................................

la poalele estice ale Munților Gutâi .Caracterizarea orasului Amplasare geografica.1. Limitele localității sunt:  În est – valea Cosăului cu satele Călinești și Cornești.  Sat-Șugatag – NV de Ocna Șugatag. piemontul munților Igniș și localitățile Desești și Hărnicești. în ambele localități intersectându-se cu drumul național DN 18 care leagă Sighetu Marmației de municipiul Baia Mare.  În sud – rama munților Gutâi . satul Budești și Sârbi .Drumul județean 109 F 4 .  În vest – valea Marei.Localitatea Ocna Șugatag are o suprafață de 5. 2.35 kmp. Nivelul social-economic al orasului. Localitatea Ocna Șugatag este situată pe interfluviul dintre râurile Mara și Cosău .  În nord – valea Marei până la confluența Mara-Cosău și localitățile Giulești și Ferești Comuna Ocna Șugatag se întinde pe o suprafață de 8. în partea nordică a judetului Maramureș la 59 de km de municipiul Baia Mare și la 18 km de Sighetu Marmației.1.520 de hectare (263 ha intravilan si 8257 extravilan) și este alcătuită din localitățile:  Ocna Șugatag – reședinta comunei.V de Ocna Șugatag. Fig.  Hoteni . Față de reședința Ocna Șugatag celelalte sate sunt așezate pe distanțe cuprinse între 3 și 6 km.Localizarea comunei Ocna Șugatag cu satele aparținătoare Principala cale de legătură a localității Ocna Șugatag cu așezările împrejurătoare este drumul județean 109 F care leagă localitatea Ferești cu orașul Baia Sprie.  Breb – SSV de Ocna Șugatag.

Amplasamentul se va construi pe un teren apartinand primariei Ocna Sugatag aflat pe raza localitatii.In zona functioneaza 44 de pensiuni agroturistice din care 23 in Ocna Sugatag. precum si 2 hoteluri.hârtie.este foarte des folosit ca rută înspre Baia Mare datorită faptului că este întreținut și oferă un peisaj minunat al munților Gutâi.un hotel in cadrul complexului balneoclimateric SindRom si hotelul Salina. cauciuc .aflat in imediata apropiere a depozitului vechi iar in prima faza se va face si transferul materialelor din depozitul vechi in cel nou dupa o prealabila sortare si recuperare am materialelor reciclabile.R. Actual se află în partea de NE a localității.Dintr-o estimare facuta ulterior de catre o echipa s-a incercat determinarea compozitiei depozitului de deseuri in vederea estimarii posibilitatilor de reciclare. Este administrat de primăria.materii organice(lemn in special) .Dintre acestea mentionam societatea S. Ocna Șugatag. Principalul obiectiv de dezvoltare socio-economica a zonei este turismul sub diferitele forme ale ei.cea mai apropiată stație de cale ferată se găsește în Sighetu Marmației. carton . Zona se poate lauda cu mai multe complexe turistice care ofera pe langa capacitatile curative ale bazinelor cu apa sarata si un peisaj aparte.Pana in prezent nu s-au facut determinari de cantitati de deseuri depuse anual in acest depozit.la 18 km de Ocna Șugatag.plastic.sticla .C. In ceea ce priveste dezvoltarea socio-economica a zonei in localitatile mai sus mentionate functioneaza o serie de fabrici cu domenii de activitate diferite. pe partea dreaptă a drumului 109F.Astfel s-a constatat compozitia aproximativa ca fiind: .Budesti si Giulesti deservind astfel un total de 16. Cantitatea si compozitia deseurilor menajere si asimilabile Depozitul de deseuri existent in comuna Ocna Sugatag deserveste actual doar populatia comunei si este administrata de catre primaria Ocna Sugatag. S. la ieșirea spre 5 .precum si o serie de obiective pentru deservirea directa a populatiei.textile .Localizarea depozitului de deseuri se va face pe un nou amplasament.000 locuitori.altele (inerte) 30 – 34 % 10-12 % 5–7% 4–7% 10 – 12 % 1–2% 9 – 10% 11 – 16% 2.Colectarea și transportul deșeurilor menajere Depozitul de deșeuri deservește localitatea Ocna Șugatag.deseuri din demolari . Depozitul de deseuri ce urmeaza a se construi va asigura depozitarea deseurilor menajere de pe intreaga raza a comunei Ocna Sugatag cu toate satele componente precum si depozitarea deseurilor din localitatile imediat invecinate si anume:Calinesti.R.L care se ocupa de producerea si comercializarea geamurilor si usilor de tip Termopan si o sectie de prelucrarea lemnului.Localitatea nu are legătură directă la calea ferată.metale .la iesirea din localitate inspre Comuna Calinesti astfel precum este prezentat in anexa I. Vulcan S.C. Salamandra S.L care se ocupa cu producerea si comercializarea de piese auto.

Depozitul de deșeuri se află în acest amplasament doar din anul 1998. hîrtii etc. prin valorificarea deşeurilor. în Uniunea Europeană. apa meteorică împreună cu substanțele solubilizate se infiltrează în pînza freatică impurificînd-o. 10m. Depozitul are o suprafață medie de 2600 mp. prin tehnologiile noi. ca şi cutiile din tablă albă sunt formate din materii prime pentru a căror valorificare (reciclare) există bune premise tehnico-metodologice. Ambalajele din sticlă rămân în continuare recipientul preferat pentru multe produse. Ambalajele de folosinţă multiplă sunt inferioare actualmente. Colectarea deșeurilor se face o dată pe lună. Grosimea stratului de deșeuri de la suprafața solului variază de la 1m la 1. ambalajele pentru băuturi din PET. PETuri. iar plata este de 16 lei pe an pe locuitor.satul Călinești. Probleme de ecologie Amplasamentul depozitului de deșeuri este inadecvat din mai multe motive: Curenții de aer antrenează o parte din deșeurile depozitate și le împrăștie pe terenurile învecinate (pungi de plastic. Amplasarea necorespunzătoare a unității poate reprezenta un pericol din pricina contaminării produselor cu germeni patogeni. extragerea substanţelor valorificabile a devenit o cerinţă legală. Lățimea este de aprox. care sunt transportate la baza versantului înspre localitatea Călinești. acestea nu au spații separate de colectare. mai bune. a fost introdus standardul SR 6058/1: materiale valorificabile din fier .Valorificarea deşeurilor din metale feroase şi neferoase este o metodă de reciclare verificată şi practicată de mulţi ani. putînd fi vorba de gravele probleme de mediu și de sănătate pe care localizarea ei (lîngă apă. Ca urmare a acestui fapt şi a obiectivului de a îmbunătăţi. Ocna Șugatag sunt doar parțial cunoscute.5-2m. În cadrul gropii se depozitează toate tipurile de deșeuri. În România. protejarea mediului şi resurselor. România s-a aliniat acestei strategii prin actuala legislaţie privind deşeurilor. Acestea. Astfel este probabil poluată sursa de apă potabilă din freaticul ce alimentează localitatea Călinești În imediata vecinătate a gropii de gunoi își desfășoară activitatea o măcelărie. Ridicarea și transportul deșeurilor se face cu o căruță. Motivele mutării gropii de gunoi din cadrul loc. Nu se face nici un fel de sortare și reciclare a materialului depus în acest depozit. iar lungimea mai mare de 250m. aproape de zona locuită) o ridica sau pur și simplu din cauza umplerii spațiului alocat acesteia. fiecare stradă avînd o zi separată stabilită în care se face aceasta.celor de unică folosinţă. înainte groapa find localizată pe malul lacului Bogdan Vodă II. Depozitul nefiind etanșat la bază. nu sunt transportate și depozitate separat. legat de topirea fierului. Industria oţelului a dezvoltat reprimirea metalului vechi şi a definit cerinţele pentru componenţa livrărilor. ca de ex.) Mirosurile emanate provenind de la deșeuri (inclusiv carcase de animale) se resimt atît în Ocna Șugatag cît și în localitățile înconjurătoare Precipitațiile mobilizează o parte din deșeuri. - - Metode moderne de colectare a deseurilor In ultimii ani. posibilităţile de valorificare a materialelor din gunoiul menajer s-au îmbunătăţit considerabil. acest depozit fiind acoperit cu pămînt și închis fără nici un program de reabilitare. la multe produse. în aprilie 1999. 6 .

Colectarea materialelor problematice (de ex. deşeurile sunt răsturnate într-o cupă ataşată vehiculului. se utilizează pubele mari cu capacitatea de 240 l şi 1. deoarece aceste materiale. Colectarea metalelor feroase şi neferoase din gunoiul menajer câştigă în importanţă. adaptate fiecărei utilizări. In acest caz. produse de curăţat) este obligatorie din perspectivă ecologică. activata hidraulic. sau în materialul mixt. care. dupa cum urmeaza: • procedee de golire. în formă pură . Colectarea selectivă trebuie să fie alcătuită în aşa fel încât să se obţină o puritate cât mai mare a materialului şi deci o clasă de calitate. În România există standardele STAS 4527/1-81 şi 4527/2-81.Pentru clasificarea materiilor prime secundare şi a deşeurilor din metale neferoase. Ca recipiente de colectare pentru deşeul biologic. conform cărora se face şi remuneraţia. • procedee fără pubelă. metale neferoase care pot fi recuperate. se goleşte în interiorul vehiculului.Colectarea separată şi tratarea deşeurilor biologice sunt componente importanteale conceptelor moderne integrate de management al deşeurilor. vehiculul de colectare şi transport preia. care reglementează cerinţele de calitate. deoarece recunoaşterea automată şi separarea aluminiului şi tablei albe din fluxurile de deşeuri sunt astăzi lipsite de probleme. In continuare o sa detaliem doar procesul de colectare prin golire. Ambalajele conţin astăzi.100 l este potrivit îndeplinirii acestei sarcini.La colectarea deşeurilor reziduale. Colectarea separată a hârtiei şi cartonului din deşeul menajer este un procedeu de golire foarte răspândit în Europa şi practicat ca metodă de reciclare. în procedeul de golire. Metode moderne de transport al deseurilor Tipologia vehiculelor de ridicare a deşeurilor solide este foarte diversificata si cuprinde atat modele de vehicule utilitare de serie cat şi camioane cu dispozitive speciale. vehiculele cu sistem de compactare sunt dotate cu unul sau mai multe dispozitive de ridicare. Dacă nu există recipiente de colectare la faţa locului. 240l. Procedee de colectare Procedeele colectării deşeurilor se deosebesc în mare după tipul utilizării recipientelor de colectare. Procedeul de golire cu utilizarea recipientelor de 240 − 1. din cauza greutăţii volumetrice a deşeului biologic. Procedee de golire La procedeele de golire. ca folii .medicamente. • procedee cu recipient de unică folosinţă. 7 . măresc potenţialul toxic al deponiilor sau pricinuiesc probleme la tratarea deşeurilor.1 m3 pentru gunoiul menajer şi pentru deşeurile de producţie asimilabile cu acesta. baterii. Pentru colectarea materialelor valorificabile în procedeul de golire. într-un ciclu de colectare deşeul din recipientele de la faţa locului (proces de golire). suntfolosite în principal recipiente mari cu capacitatea de până la 1.100 l pe rotile sau containere de depozitare. La utilizarea pubelelor mai mari. structura şi manipularea ca şi recuperarea hârtiei şi cartonajelor. pubele mari în format european). apar adeseori probleme de randament ale puterii de ridicare a dispozitivului de răsturnare. Industria hârtiei a definit standarde de calitate pentru reprimirea hârtiei vechi. s-au fixat pubelele cu capaciatea de 60 . Aceste materiale mixte pot fi împărţite în final în cartoane şi nemetale. resturi de vopsea. • procedee cu recipient de schimb. este valabil standardul STAS 3017-78. respectiv de răsturnare pentru recipientele standard (de ex. în cursul îndepărtării deşeurilor. Dispunem de metode automate de recunoaştere a cutiilor de carton de la băuturi.

3. Aceste recipiente pot fi cu mai multe compartimente pentru diferite deşeuri (de ex. Pe lângă camioanele cu recipiente ca anexe fixe. Dispozitivele de manipulare a recipientelor de golire pot fi amplasate în diferite locuri ale vehiculului. iar după umplere pot fi ridicate de vehicule si transportate de camioane la instalaţii industriale prelucrătoare sau de salubrizare. astfel exista vehicule de golire cu ::  încărcător spate  încărcător lateral  încărcător faţă (autoîncărcător cu basculare peste cap). la care dispozitivul este încorporat si strâns legat de un autoşasiu de camion. valorificarea materialelor. sărace în solide. Pentru ridicarea deşeului biologic se utilizează de cele mai multe ori vehicule convenţionale. 8 . unde sunt golite. Fluxul tehnologic de reciclare a deseurilor • • • • Reciclarea materialelor din deseurile municipale implica: prelucrarea intermediara precum sortarea. Pentru ridicarea deşeurilor biologice foarte umede. sticlă pe culori). Instalaţiile de manipulare sunt activate de regulă hidraulic şi dispun de echipamente de preluare pentru unul sau mai multe tipuri de recipiente de la 40 până la 1. sunt potrivite îndeosebi vehicule cu placă pentru presare. cele mai utilizate sunt vehiculele speciale cu autoşasiuri modificate faţă de serie şi cu suprastructuri speciale.700 l. transportarea. mai există si vehicule la care recipientele sunt separate de echipamentele de încărcare şi compactare. prelucrarea finala.Având în vedere sarcina de lucru. unde deşeul este compactat şi transportat. prevăzute cu sisteme şi dispozitive pentru golirea recipientelor şi pentru compactarea şi sfaramarea deşeurilor. maruntirea si/sau compactarea.

In acest scop trebuie identificate materialele care pot fi retrase din fluxul de deseuri pentru indeplinirea acestui obiectiv. Dezvoltarea infrastructurii de colectare trebuie sa urmareasca cerintele pietei. In general. Deseurile din plastic aduse la unitatile de procesare sunt. in general contaminate cu materiale straine. valorificarea si prelucrarea finala a materialelor necesita energie suplimentara. De asemenea. in special pentru produsele cu polistiren (PS). Oportunitati de reutilizare si reciclare. In multe zone au fost realizate proiecte pilot de colectare separata a deseurilor din plastic. Raportul volum/greutate pentru deseurile din plastic este foarte mare. astfel incat valoarea materialelor valorificate sa poata acoperi costurile de colectare. Plastice Infrastructura de colectare si prelucrare pentru plastice nu trebuie stabilita la nivel national. • identificarea pietelor de desfacere pentru materialele valorificabile. materialele valorificabile sunt de calitate inferioara fata de cele initiale. • identificarea oportunitatilor de reutilizare si reciclare. Greutate specifica mica. comunitatile izolate nu-si pot permite sa colecteze si sa transporte plasticele separat. Problemele fundamentale in reciclarea materialelor sunt legate de: • identificarea materialelor reciclabile. prelucrare si transport. acestea avand un rezultat destul de bun.Avantajele reciclarii sunt conservarea resurselor naturale si reducerea spatiului de depozitare. In cele mai multe cazuri. multi consumatori care doresc sa recicleze deseurile din plastic constata ca nu exista centre specializate de preluare a acestor deseuri. in cazul mai multor tipuri de deseuri din plastic cu destinatii diferite pentru fiecare. Din acest motiv. Materialele straine. infrastructura de colectare si costurile generale. in special a sticlelor PET. Potentialul de contaminare. astfel ca pretul pe piata trebuie sa fie atractiv pentru potentialii cumparatori. centrele de colectare pot asigura o sortare a acestor deseuri in functie de cerintele unitatilor de procesare si apoi o compactare si balotare a deseurilor gata 9 . Totusi colectarea. cum ar fi alimentele cauzeaza uzarea granulatorilor si a altor echipamente utilizate in sortarea si reciclarea acestor materiale. Un obiectiv principal in gestionarea deseurilor il reprezinta maximizarea duratei de functionare a depozitelor si minimizarea cantitatilor de deseuri depozitate. aceasta este limitata la zone locale. Programele de reciclare si dezvoltare trebuie sa ia in considerare pietele pentru materialele valorificabile. Centrele de colectare pot asigura o compactare si balotare a deseurilor din plastic in vederea reducerii costurilor de transport. transportul. iar cele mai multe programe de reciclare sunt subventionate economic. Insa.

Raportul volum/greutate pentru deseurile din sticla este mic. tigle. respectiv foilor metalice se va reduce semnificativ utilizarea resurselor naturale. Dozele aduse la centrele de colectare sunt concasate. Dozele metalice trebuie acceptate la punctele cu plata contracost si la centrele de colectare a deseurilor reciclabile din diferite centre comerciale. Astfel. balotate si transportate la unitatile centrale de procesare sau instalatiile de recuperare. in functie de cererea pietei. Oportunitati de reutilizare si reciclare. Aproape toata sticla reciclata este utilizata pentru producerea de noi recipiente din sticla. In centrele comerciale deja se colecteaza deseuri din sticla. combustibili obtinuti din deseuri (in amestec cu deseurile din plastic si lemn). greutate si numarul de benzi al centrelor de reciclare la care se livreaza aceste deseuri in vederea prelucrarii. materialelor de pavat si materialelor de constructii precum caramizi. Deseurile de doze metalice aduse la unitatile de reciclare pot fi contaminate cu alimente care conduc la uzarea echipamentelor utilizate in sortarea si prelucrarea acestor materiale. Greutate specifica mare. O cantitate mica de sticla este utilizata la producerea vatei de sticla sau fibrelor de sticla pentru izolare. Toate fabricile de hartie din tara noastra accepta deseuri de hartie si carton in vederea reciclarii. Pentru mai multe detalii puteti accesa site-ul MMGA. in functie de numarul deseurilor din sticla returnate. ceramica si beton de greutate mica. Metalul topit este transformat in lingouri care apoi sunt transferate la alta unitate de procesare si trase in foi subtiri. Sticla Infrastructura. Principalele utilizari ale hartiei reciclate: substituirea pastei de hartie. Deseurile din sticla constituie o componenta raspandita a deseurilor municipale. Unitatile de procesare ale materialelor reciclabile isi stabilesc in general instalatiile de prelucrare in zone dens populate. in procesul de obtinere a lingourilor. cutiile zdrobite sunt in primul rand incalzite pentru indepartarea umiditatii si apoi sunt incarcate intr-un cuptor de retopire. realizarea unor produse pentru constructii: peretii din carton cu gips. Oportunitati de reutilizare si reciclare. La instalatiile de recuperare. Astfel de prelucrari pot fi dezvoltate in functie de evolutia pietei de desfacere a produselor din materiale reciclate. Centrele de colectare si firmele interesate in cumpararea deseurilor din doze metalice trebuie sa accepte toate dozele care sunt lipsite de contaminanti. Produsele realizate din plasticul reciclat au un cost de fabricatie mai ieftin fata de cele realizate din materii prima Potentialul de contaminare. Deoarece acest procent este 10 . Infrastructura pentru colectare. Acestea fac un discount la cumparaturile realizate in cadrul centrului comercial. Acestia trebuie sa compacteze si sa baloteze materialele conform specificatiilor cu privire la dimensiuni. Foile pot fi refolosite in industrie pentru diferite utilitati. Aceasta colectare trebuie extinsa la cat mai multe centre comerciale si chiar adoptata si de agentii de salubritate. in care se genereaza cantitati mari de materiale valorificabile. Reciclatorii trebuie sa plateasca costurile de transport la unitatile centralizate. respectiv Planul National de Gestionare a Deseurilor.sortate. in functie de capacitatile existente.

acest sistem trebuie finantat de catre acestia. chiar daca contaminanti precum metalele feroase si aluminiul trebuie sa fie indepartate magnetic. Insa. pentru a reduce costurile de reciclare este indicata Oportunitati de reciclare. reciclarea variaza de la o regiune la alta datorita costurilor de colectare. Sticla auto laminata este interzisa deoarece contine urme de plastic. deoarece temperatura din cuptor se reduce semnificativ. Apoi sunt dezasamblate pe tipuri de materiale reciclabile: plastic. Este indicata realizarea unui sistem centralizat de colectare a unor astfel de deseuri. Echipamente electrice si electronice Infrastructura. Praful de sticla care nu mai poate fi utilizat la fabricarea altor recicpiente poate fi valorificat prin realizarea vatei de sticla. Prima etapa in procesul de reciclare este indepartarea materialelor periculoase. indiferent de dimensiunile sale. chiar daca nu sunt materiale refractare. Cand cioburile sunt utilizate pentru recipiente noi sunt trimise la instalatiile de fabricare unde sticla este separata de contaminanti si materiale refractare. respectiv sortat prin introducerea unei etape in plus in procesul de reciclare. Platourile de sticla. Sticla ce trebuie folosita pentru recipiente noi trebuie sa fie in general sortata dupa culoare si trebuie sa nu contina contaminanti cum ar fi murdarie. prelucrare si transport. metale feroase si neferoase. roci. Capacele de aluminiu si etichetele de hartie sunt permise daca sunt indepartate in procesele de prelucrare ulterioara. cenusa de soda. sticla si altele. Chiar daca cerintele pentru cioburile de sticla transparenta sunt mari. Producatorii de recipiente din sticla prefera sa includa cioburile in materialul brut (nisip. Oportunitati de reutilizare si reciclare. dar sunt usor de curatat. inainte ca cioburile sa fie aduse la cuptorul de topire. Sunt putine companii care si-au organizat un sistem de preluare a deseurilor de echipamente electrice si electronice de uz casnic si. Prezenta materialelor interzise intr-o cantitate mare este un motiv de refuzare a intregii incarcaturi. Sticla care nu este sortata dupa culoare este acceptata pentru fabricarea materialelor de constructie. calcar). respectiv a depozitului unde acestea ajung. farfurii rezistente la temperaturi mari sau alte produse din sticla.destul de mare. au o temperatura de topire mare. Aceste materiale cunoscute ca materiale refractare. material foarte utilizat in izolarea termica si fonica. Potentialul de contaminare. afecteaza temperatura de topire a amestecului si nu sunt acceptate. de echipamente voluminoase. De aceea este absolut necesara colectarea separata a acestor tipuri de deseuri. Responsabilitatea asupra acestor deseuri fiind a producatorilor si/sau a importatorilor de echipamente electrice si electronice de uz casnic. daca sunt colectate in amestec cu deseurile menajere este foarte ridicat. ceramica. Potentialul de contaminare. reciclarea sticlei reprezinta o oportunitate importanta pentru a evita depozitarea si reutilizarea ei intr-un mod ecologic. in general. Deseurile din sticla pot fi foarte usor contaminate cu alte tipuri de deseuri menajere. Aceste tipuri de materiale reciclabile pot fi utilizate ca materie prima secundara in orice proces industrial. Datorita continutului de materiale si/sau substante periculoase a acestor tipuri de deseuri. Piata pentru sticla colorata variaza de asemenea in functie de instalatiile de fabricare a recipientelor din sticla colorata. potentialul de contaminare a deseurilor menajere. 11 .

este folosit un cilindru pentru separarea aschiilor utilizabile de cele fine. pietris. Deseurile din lemn pot fi usor contaminate. O cantitate foarte mica de deseuri din lemn provenite de la populatie ajunge in pubele/containere. proiecte de repavare a strazilor.Lemnul Infrastructura. argila grasa. pavaj. acestea fiind reutilizate in gospodarie prin valorificare termica. Opotunitati de reutilizare si reciclare. Trebuie evitata colectarea deseurilor din lemn in amestec cu alte deseuri lichide cum ar fi vopsele. • materiale de la constructia sau demolarea cladirilor (sol. Materialele principale care pot fi valorificate din deseurile din constructii si demolari sunt: • materialul excavat (sol. repararea podurilor. roci). roci. Deoarece volumul si tipul de materiale variaza de la un sezon la altul. deseuri rezultate din constructii si demolari. roci zdrobite). • reziduuri rezultate in urma prelucrarii lemnului. Deseurile din constructii si demolari rezulta din constructia. Nu exista o infrastructura de colectare a deseurilor din lemn separat de alte tipuri de deseuri. tigle. nisip. colectarea separata este usor de realizat. Dupa ce deseurile au fost zdrobite. • deseuri din lemn din constructii si demolari. de aceea este indicata colectarea separata a acestora sau colectarea in amestec cu alte deseuri inerte. instalatiile opereaza dupa un plan intermitent. renovarea si demolarea cladirilor. Instalatiile care prelucreaza deseurile lemnoase pentru combustibilii alternativi pot separa deseurile lemnoase rezultate din constructii si demolari sau din fractia de deseuri vegetale. iar materialele supradimensionate trebuie separate manual. Potentialul de contaminare. In cazul reziduurilor lemnoase din deseurile de constructii si demolari este indicata colectarea acestor deseuri separat de cele menajere si sortarea centralizata a deseurilor din lemn in vederea prelucrarii. uleiuri. Oportunitatile de reutilizare si reciclare a deseurilor din constructii si demolari depind de abilitatea de prelucrare a deseurilor combinate sau separate. de aceea este recomandata separarea deseurilor periculoase utilizate in constructii si demolari de restul de deseuri inerte sau necontaminate. In cazul deseurilor lemnoase din culturi si a celor rezultate in urma prelucrarii lemnului. smoala. pietris. Deseuri din constructii si demolari Infrastructura. Echipamentul de procesare consta intr-un tub sau o masina de ascutit lemne. care este folosita la zdrobirea deseurilor din lemn. ipsos. 12 . Deseurile din lemn aduse la unitatile de valorificare sunt atestate pentru depistarea deseurilor lemnoase contaminate (lemn vopsit) si a materialelor nedorite. lacuri. Aceste deseuri pot fi usor contaminate. beton. • materiale de la constructia drumurilor (bitum. curatenia asociata dezastrelor Potential de contaminare. argila. nisip. precum praf. Aceste deseuri din lemn nu trebuie sa aiba o calitate atat de ridicata ca si deseurile din lemn reutilizate in fabricarea mobilierului. In cazul realizarii unei infrastructuri de colectare separata a deseurilor din lemn trebuie avuta in vedere sursa de generare a acestora: • deseuri lemnoase din culturi (generate din managementul padurilor). ciment. in special cele rezultate din constructii si demolari. gunoi. caramizi. Oportunitati de reutilizare si reciclare.

metale. plastic. cu conditita ca acestea sa nu fie contaminate. • sistem video cu camere de supraveghere. caracteristicile drumului public din care se face accesul la depozit. cantitatea de deseuri. marimea si tipul vehiculelor. se recomanda o inaltime minima a gardului de 2 m si o suprainaltare din sarma ghimpata. ateliere si spatii de parcare pentru utilaje. Sistemul de paza si supraveghere este destinat sa impiedice patrunderea in depozit a persoanelor neautorizate. metale.lemn. exceptie fac deseurile de la constructia drumurilor unde componentele bituminoase si minerale sunt o resursa economica importanta. hartie. 4. cabluri. la umplerea minelor goale si dezafectate. cum ar fi: numarul vehiculelor de transport deseuri si frecventa cu care acestea intra in depozit. 13 . Aceste facilitati trebuie amplasate. Calea de acces si sistemul de paza si supraveghere Proiectarea si construirea portii si a drumului principal de acces se realizeaza in functie de o serie de factori. hartia si cartonul pot fi valorificate energetic. carton. cerintele legale si cele ale autoritatii competente). si pot fi utilizate la constructia de drumuri ca materiale de umplutura. sticla). drumuri interioare. la acoperirea straturilor de deseuri de pe depozite la fabricarea de caramizi si a altor materiale de constructie. Deseurile rezultate pe santierele de constructii ca lemnul. solutii de lacuit si vopsit). • garaje. plasticul. separatoare de deseuri. instalatii pentru tratarea levigatului. echipament de cantarire si echipament de receptie pentru cantitati mici de deseuri. zona pentru depozitarea deseurilor. prevazute cu mecanisme sigure de inchidere si mentinute in stare buna de functionare. Construirea depozitului de deseuri Un depozit de deseuri trebuie sa aiba in componenta urmatoarele instalatii si echipamente fixe principale: • • • • • • • poarta de acces si sistem de paza si supraveghere. Sistemul de paza si supraveghere poate cuprinde: • porti si garduri confectionate din materiale corespunzatoare. frecventa de transport. Aceste deseuri pot fi prelucrate la dimensiunile dorite. perioada de operare stabilita. • materiale de pe santierele de constructii (lemn. facilitati pentru verificarea deseurilor si laborator. • echipament pentru curatarea rotilor vehiculelor. respectiv pentru colectarea si evacuarea gazului de depozit. imprejmuirea perimetrala va fi inspectata periodic de catre o persoana desemnata. • birouri administrative si constructii sociale. in functie de rolul pe care il au si de caracteristicile specifice fiecarui depozit (marimea si tipul. astfel incat sa asigure o exploatare optima.

Separarea deseurilor Deseurile colectate inainte sa fie depozitatea trec printr-un proces prealabil de separare in care se desparte partea reciclabila de cea nereciclabila. prelevarii de probe si laboratorului pentru analize. Platformele de cantarire moderne pot fi racordate la un sistem computerizat de inregistrare a caracteristicilor cantitative si calitative ale incarcaturii de deseuri. acestea din urma avand avantajul ca pot fi mutate daca este nevoie. special instruite in acest scop. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul unui singur echipament de tipul platforma de cantarire. Platforma de cantarire trebuie sa aiba o capacitate acoperitoare pentru toate tipurile de vehicule care pot fi utilizate pentru transportul deseurilor (50 tone greutate bruta). 35 cm fata de nivelul solului. Drumurile interioare Drumurile interioare principale au caracter semi-permanent. Facilitati pentru verificarea deseurilor si laborator Echipamentele pentru verificarea deseurilor sunt amplasate intr-o zona special destinata inspectiei. astfel incat sa poata fi utilizate timp cat mai indelungat. • sistem de alarmare sonora si luminoasa in caz de patrunderi neautorizate. sau cu doua echipamente montate in paralel.• sistem de paza si securitate asigurat de persoane competente. fie platforme suprainaltate la cca. Se pot utiliza fie platforme de cantarire la nivelul solului. construirea lor va fi bine planificata. fixe sau mobile. 14 . pe sensul de intrare. Echipamentul de cantarire Depozitul trebuie sa fie prevazut cu echipament de cantarire atat pentru vehiculele incarcate care intra in depozit. Pentru primirea unor cantitati mai mici de deseuri se utilizeaza alte tipuri de echipamente specifice.Partea reciclabila este depozitata temporar pe o platforma de unde in momentul in care se atinge cantitatea nacesara se va transporta la firmele autorizate pentru colectarea si reciclarea acestor deseuri. Deseurile nereciclabile sau care sunt in cantitate mica si nu este rentabil de a fi supuse reciclarii sunt transportate si depuse in cadrul depozitului. cat si pentru cele descarcate care parasesc depozitul. incastrate in sosea. iar costurile necesare pentru noi investitii sa fie cat mai reduse. respectiv pe cel de iesire. Deoarece caracteristicile lor trebuie sa indeplineasca anumite standarde.Deseurile reciclabile au fost tratate in capitolul anterior. Componentele sistemului de securitate se stabilesc pentru conditiile specifice ale fiecarui amplasament.

bariera geologica va fi completata cu un strat de argila sau alt material natural cu proprietati echivalente. • conditiile hidrogeologice si natura suprafetei amplasamentului. Deoarece in aceste zone apar probleme de compactare si tasare diferentiata. • natura si caracteristicile materialului utilizat. si in mod special de conditiile geologice si hidrogeologice care formeaza bariera geologica. • realizarea sistemului de drenare si evacuare a levigatului. pentru fiecare caz in parte. elasticitate suficienta si rezistenta la rupere. • rezistenta la imbatranire. aceste drumuri sunt construite din deseuri de materiale de constructii aduse pentru depozitare pe amplasamentul respectiv. la temperaturi ridicate si la raze ultraviolete). implicit de gradul de etansare dorit. • rezistenta la fenomenele meteorologice (inlcusiv la inghet. cat si: • stabilitate chimica si termica fata de deseurile depozitate si fata de solul de dedesubt (inclusiv fata de umezeala si activitatea microorganismelor). In general. drumurile temporare vor fi desfiintate inainte de depunerea altor deseuri pe zonele respective. In functie de natura deseurilor ce urmeaza a fi depozitate. In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite in mod natural. Impermeabilizarea depozitelor de deseuri Alegerea sistemului optim de impermeabilizare se face. Solutia de impermeabilizare trebuie sa tina seama de caracteristicile naturale ale amplasamentului ales. impermeabilizarea se poate realiza prin: • etansare simpla prin geomembrana. Zona pentru depozitarea deseurilor Amenajarea initiala a zonelor pentru depozitarea deseurilor cuprinde doua operatii de baza: • impermeabilizarea bazei si a marginilor depozitului. 15 . printre care cei mai importanti sunt: • natura deseurilor ce urmeaza a fi depozitate. tinand seama de o serie de factori.Drumurile interioare temporare au o durata scurta de utilizare. • stabilitate dimensionala la variatiile de temperatura. k = 10-9 m/s – pentru depozitele de deseuri nepericuloase. • solicitarile ce pot aparea in timpul exploatarii. coeficient de permeabilitate (k) = 10-7 m/s – pentru depozitele de deseuri inerte. k = 10-9 m/s – pentru depozitele de deseuri periculoase. • grosime = 1 m. ele facand legatura intre drumurile interioare principale si zona de depozitare. • rezistenta mecanica la eforturile care apar in timpul constructiei si in timpul exploatarii. Stratul natural de impermeabilizare va fi completat cu un strat polimeric format din geomembrana. Sistemul de impermeabilizare trebuie sa asigure atat etanseitatea intregului depozit. geotextile si straturi de drenare. • grosime = 5 m. Se considera ca bariera geologica indeplineste conditiile necesare pentru impermeabilizare daca ea are urmatoarele caracteristici: • grosime = 1 m. astfel incat impermeabilizarea cuvetei depozitului va avea o structura de tipul celei prezentate in figura de mai jos.

iar proiectarea si construirea instalatiilor pentru tratare trebuie sa tina cont de aceste aspecte. etansare dubla cu geomembrana. Zonele pentru depozitarea deseurilor vor fi imprejmuite cu santuri de garda pentru colectarea apelor meteorice. este necesara aplicarea unor metode de tratare pentru indepartarea urmatorilor 16 . tipul deseurilor depozitate). Materialele geosintetice (geomembrane si geotextile) utilizate pentru amenajarea depozitelor de deseuri trebuie sa aiba anumite caracteristici de baza prin care sa se asigure indeplinirea anumitor exigente specifice: • exigente functionale – legate de indeplinirea functiilor pentru care sunt utilizate. • caracteristicile cantitative si calitative ale levigatului. • exigente de durabilitate – legate de faptul ca materialul trebuie sa-si pastreze caracteristicile functionale pe toata durata de exploatare a depozitului. alegerea variantei optime de tratare a levigatului facandu-se in functie de: • cerintele legale referitoare la deversarea levigatului. Caracteristicile sistemului de drenare a levigatului (panta. geomembrana trebuie sa fie ancorata in mod corespunzator.) va fi stabilit de catre proiectant. posibilitatea evacuarii levigatului in influentul unei statii de epurare orasenesti. • exigente constructive – legate operatiile de constructie si de amplasare in teren. In general. inclusiv cele impuse de autoritatea competenta. acestea vor fi epurate si / sau eliminate de pe amplasament impreuna cu levigatul. in functie de conditiile specifice fiecarui amplasament (relief. pentru a face fata la solicitarile mecanice si pentru a impiedica alunecarea acesteia. • alte aspecte tehnico-economice: costurile construirii unei instalatii de tratare proprii. Realizarea sistemului de drenare si evacuare a levigatului Sistemul de drenare si evacuare a levigatului este format din: • strat de pietris. regimul precipitatiilor. distanta intre conducte etc. in fiecare caz in parte. etansare combinata. costul aplicarii diferitelor metode de tratare etc. La partea superioara a taluzului. care trebuie sa nu afecteze caracteristicile functionale. Caracteristicile cantitative si calitative ale levigatului variaza in timp si in functie de natura si cantitatea deseurilor depozitate. dubla sau tripla. Fiecare caz in parte necesita o evaluare proprie. Instalatiile pentru tratarea levigatului Aceste instalatii au rolul de a aduce valorile indicatorilor caracteristici levigatului in limite admisibile pentru evacuarea in sisteme de canalizare sau in ape de suprafata. cu geomembrana si material argilos. etansare combinata cu geomembrana si material argilos. • sistem de drenuri absorbante si colectoare.• • • • etansare simpla prin geocompozit cu strat mineral etans.

compusi organo-fosforici. Instalatiile pentru colectarea si evacuarea gazului de depozit Aceste instalatii au rolul de a asigura colectarea controlata a gazului de fermentare care se formeaza.impurificatori: • compusi organici biodegradabili si nebiodegradabili. proprietatile fizico-chimice ale straturilor de deseuri. In cazul in care gazul format nu este evacuat controlat din depozit. • tratare prin procedee fizico-chimice: coagulare-floculare. cresterea acumularilor de gaze ce contribuie la efectul de sera. in toate depozitele ce contin deseuri biodegradabile. Procesul de migrare a gazului din masa de deseuri este influentat de: concentratia gazelor din sol. ultrafiltrare. cat si de la un depozit la altul. cu o putere calorica de 5000 – 6000 kcal/m3 si o compozitie in care predomina CH4 (54 %) si CO2 (45 %) si la care se adauga mici cantitati de hidrogen sulfurat. aeroba prelungita pentru eliminarea azotului (nitrificare / denitrificare). in timp. • compusi volatili urat mirositori.In urma descompunerii anaerobe a deseurilor se formeaza gazul de depozit (gaz de fermentare). flotatie-precipitare. modul de operare etc. • amoniac si ioni nitrat. ale materialului de acoperire si ale solului. urme de compusi organici. in functie de o serie de parametri (varsta depozitului. • sulfuri. a metalelor grele si a materiilor dizolvate. Modul de evacuare a gazului de depozit depinde de conditiile specifice fiecarui depozit si de scopul urmarit 17 . aldehide. pot fi aplicate si alte procedee fizico-chimice: • stripare cu aer pentru eliminarea amoniacului.). distributia gradientilor de presiune. evaporare. prin posibila aparitie a acumularilor de gaz in vecinatatea zonelor rezidentiale. Pot fi utilizate urmatoarele tehnici de tratare: • tratare biologica: anaeroba. monoxid de carbon. cat si pentru valorificarea metanului. In functie de conditiile locale specifice si de caracteristicile levigatului (daca acestea se incadreaza sau nu in limitele stabilite de normele legislative in vigoare). acesta poate fi deversat direct sau colectat local si apoi transportat in influentul unei statii de epurare orasenesti. in functie de scopul urmarit. • materii solide in suspensie. Evacuarea controlata a gazului de depozit este necesara atat pentru evitarea aparitiei riscurilor mai sus mentionate. degajare de mirosuri neplacute si de compusi toxici (hidrogen sulfurat. prin reducerea concentratiei de oxigen.esteri. aeroba. pericol de explozie. Cantitatile de gaz de depozit pot varia semnificativ atat in cazul aceluiasi depozit. mercaptani. printre care: pericol de incendiu prin auto-aprindere. afectarea componentei biologice a solului. un sistem eficient si putin costisitor care poate servi ca faza de pretratare inaintea deversarii in influentul unei statii de epurare orasenesti este lagunarea. a azotului amoniacal. alte substante organice nesaturate). pentru o perioada lunga de timp. migrarea si acumularea acestuia pot prezenta o serie de riscuri. • adsorbtie pe carbune activ pentru indepartarea urmelor de compusi organici. tipul deseurilor depozitate. in cazul in care aceasta este rentabila. • osmoza inversa pentru eliminarea particulelor in suspensie sau coloidale. In anumite cazuri. • compusi toxici organici sau anorganici.

drenuri de gaz. densitatea ce trebuie obtinuta in urma compactarii deseurilor. reducerea spatiilor libere dintre acestea si realizarea unei suprafete relativ netede si stabile. Gazul colectat este valorificat in energie electrica. sunt utilizate atat pentru depozitarea efectiva a deseurilor. Echipamentele mobile cuprind in general: • buldozere – pot fi dotate cu diferite tipuri de lame si senile profilate pentru deplasarea. bazate pe migrarea gazului catre punctele cu presiune scazuta. reparatiile utilajelor si echipamentelor se realizeaza in ateliere proprii. • facilitati de protectie impotriva incendiilor. surplusul este supus unui proces de ardere controlata. cat si pentru alte activitati de mentinere a bunei functionari a depozitului. ventilatie si alimentare cu apa corespunzatoare. instalatii de pompe si conducte. pentru amenajarea noilor zone de descarcare a deseurilor. • excavatoare hidraulice – sunt utilizate in principal la amenajarea depozitului. • sistem de securitate pentru impiedicarea accesului neautorizat. • screpere – sunt utilizate pentru excavarea si transportul materialului de acoperire. omogenizarea si compactarea deseurilor. De obicei se utilizeaza tehnici de ventilatie pasiva – puturi de gaz. • compactoare cu role – sunt utilizate pentru maruntirea si omogenizarea deseurilor. aceste tehnici sunt recomandate in cazul depozitelor mari. • suficient spatiu pentru manevrarea utilajelor pe orizontala si verticala. Garajele. • • • • • • In cazul depozitelor de dimensiuni mari. cerinte referitoare la securitatea muncii operatorilor. tipul de acoperire si materialul utilizat. cantitatea si tipul deseurilor depozitate. basculante. • bancuri de lucru si spatii pentru depozitarea uneltelor. cerinte tehnico-economice.(arderea controlata a gazului sau utilizarea acestuia). Acestea trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se asigure: • iluminare. remorci. atelierele si spatiile de parcare pentru utilaje Aceste dotari sunt necesare pentru a asigura buna functionare a echipamentelor mobile utilizate pentru operarea depozitului de deseuri. transee de ventilatie. incalzire. in care inaltimea depunerilor depaseste 8 m . Ventilatia activa se realizeaza prin pomparea gazului colectat prin puturi sau drenuri. • spatii de stocare amenajate in conformitate cu normele legale pentru buteliile de gaz si alte substante toxice si periculoase. Echipamentul auxiliar cuprinde: tractoare. • incarcatoare – au avantajul ca pot circula si pe alte drumuri in afara celor din incinta depozitului si sunt utilizate in general in depozite mici. instalatii pentru distributia apei si a combustibililor. dar si in cursul exploatarii. 18 . in care predomina deseurile din constructii. perii pentru curatarea drumurilor. Alegerea echipamentului necesar se face tinand cont de: amplasarea si modul de operare al depozitului.

Dupa aceasta perioada depozitul de deseuri va si inchis urmand monitorizarea lui postinchidere Calculul cantitatii de material depozitat Dupa cum s-a precizat mai sus depozitul de deseuri va deservi un numar marfe de locuitori:16000 In functie de numarul de locuirtori si de cantitatea de deseuri evacuate de fiecare dintre locuitori care este in medie de 0. 5.Astfel doar 46% din totalul de deseuri care intra in incinta gropii de gunoi va fi depozitat. Constructiile sociale trebuie sa cuprinda: vestiare.Din aceasta cantitate se scade cantitatea de material reciclat si se va putea determina cantitatea de material depozitat. spalatoare si dusuri.sticla.Constructia depozitului Timpul de exploatare Timpul de exploatare a depozitului de deseuri se face conform a mai multor parametri:     cantitatea de deseuri suprafata necesara depozitarii cresterea populatiei etc In cazul analizat depozitul de deseuri va avea o perioada de exploatare de 30 de ani deoarece suprafata de teren nu permite extinderea si nu poate suporta depozitarea de deseuri pe o perioada mai indelungata. Metodele de curatare a rotilor pot fi uscate sau cu apa.Din capitolele de mai sus a reiesit faptul ca este rentabil a se recicla plasticele.Aceste materiale reprezinta 54% din cantitatea totala de deseuri. alegerea variantei optime facandu-se in functie de caracteristicile specifice fiecarui amplasament. sala de mese. 19 . cabinet de prim ajutor.3 kg/loc deoarece zona este rurala se poate calcula cantitatea de deseuri care provine de la populatie. bucatarie pentru prepararea hranei (in cazul depozitelor cu numar mare de angajati).lemnul si materialele din demolari.echipamentele electronice. atunci cand acestea parasesc amplasamentul si intra pe drumul public. Constructiile sociale Birourile administrative si constructiile sociale vor fi amplasate la distanta fata de zona de acces si descarcare a vehiculelor ce transporta deseuri. toalete.Echipamentul pentru curatarea rotilor vehiculelor Un depozit de deseuri trebuie sa fie dotat cu echipamente pentru curatarea rotilor vehiculelor de transport al deseurilor.

vor fi efectuate prelevari de probe si analize fizico-chimice si biologice pentru verifiarea conformitatii cu prevederile autorizatiei de mediu si/sau cu documentele insotitoare.precum se prevede in Anexa 3. 6.Baza celulelor.74 mc – material depozitat în 30 de ani Tipul de depozit Depozitul ce se va construi va fi impartit in 10 celule de dimensiuni egale de 9500mc necesare depozitarii deseurilor pe o perioada de 3 ani. De asemenea .15 mc/an -material reciclabil 4119. Documentele ce insotesc transporturile de deseuri trebuie sa fie verificate in scopul stabilirii incadrarii in conditiile prevazute de autorizatia de mediu. sistemele de colectare si evacuare a levigatului si a gazului de deposit . In functie de tipul de deseuri si/sau daca exista indoieli cu privire la caracteristicile deseurilor . 20 .iar inaintea inceperii depozitarii se va fixa si stratul drenant precum si instalatia de colectare a gazelor.16000 x 0. impermeabilizarea.39 x 54) :100 =3695.39-2883.72 mc/an -material depozitat 1235.Dupa epuizarea capacitatii celulei se va proceda inchiderea acesteia cu strat inzolant de argila si geomembrana conform Anexei 4 si se va monitoriza pe o perioada de minim 30 de ani.compostare. Monitorizarea deseurilor din depozitul de deseuri Auto-monitorizarea tehnologica Auto-monitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor unui deposit de deseuri : drumul de acces si drumurile din incinta.incinerare).96 t/mc 1728 X 3.Suprafata totala ocupata de depozit va fi de 19000 mp.3 = 4800 kg/zi 4800x 365 =1728 t/an Densitatea medie a deseului este de 3. Alt aspect important al activitatii de monitoring tehnologic il constitue controlul intrarilor de deseuri.96 = 6842.precum si peretii acestora se vor izola astfel incat sa se evite infiltarile cu strat de argila si cu geomembrana. se va urmari gradul de tasare . alte dotari existente(sortare. precum si stabilitatea depozitului. avand ca rezultat reducerea riscurilor de accidente pt mediu si santatea umana. Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate a tuturor echipamentelor si instalatiilor.573 =3147.88 mc/an (4119.187 x 30 = 94431.

in conformitate cu normele legale in vigoare. prevazuti in autorizatia de mediu . in functie de caracteristicile deseurilor depozitate Valorile determinate in urma analizarii probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizatia de mediu sau in alte acte de reglementare . Toate rezultatele verificarilor si ale eventualelor neconformari vor fi inregistrate sistematic si arhivateintrun mod accesibil. daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu pH Trimestrial . are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente(autorizatia de mediu. daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu Cloruri(mg/l) Trimestrial .In caz de neconformare vor fi aplicate procedurile stabilite prevazute de autorizatia de mediu. daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu Sulfuri(mg/l) Trimestrial . daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu H2S(mg/mc) Trimestrial . daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu Valorile obtinute in urma masuratorilor vor fi comparate cu cele prevazute de normele legislative in vigoare. Automonitorizarea emisiilor si controlul factorilor de mediu in zona de influenta Auto-monitorizarea emisiilor . in faza de exploatare a unui depozit de deseuri. daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu CCO-Cr (mg/l) Trimestrial . Controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a depozitului se realizeaza prin: 21 . Frecventa de analiza si indicatorii urmariti pentru caracterizarea levigatului Indicator Frecventa de analiza Volum Trimestrial . Indicator Frecventa de analiza CH4(mg/mc) Trimestrial . daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu Metale(mg/l) Alti indicatori * indicatori specifici . Urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni reprezentative ale depozitului. daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu Cov (mg/mc) Trimestrial . daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu CBO5(mg/l) Trimestrial . daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu amoniacal(mg/l) Nitrati (mg/l) Trimestrial . autorizatia de gospodarire a apelor etc). daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu Azot Trimestrial . daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu CO2(mg/mc) Trimestrial .

) *. Analizele se vor face in laboratoare acreditate .determinarea concentratiilor specifice de poluanti la sol . operatorul depozitului e obligat sa efectueze monitorizarea postinchidere.determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de influenta a depozitului .determinarea concentratiilor specifice de poluanti la sol .analiza principalilor indicatori de calitate a apelor de suprafata . aval de depozit pe directia de curgere a apei . Aceasta perioada poate fi prelungita daca in cursul derularii programului de monitorizare se constata ca depozitul nu este inca stabil si poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu si sanatatea umana.CO2.determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale gazului de depozit .urmarirea topografiei depozitului Parametrii urmariti pentru caracterizarea levigatului.inregistrarea datelor meteorologice . Sistemul de monitoring post inchidere cuprinde: . iar rezultatele vor fi inregistrate pe toata durata de monitorizare. in zona de influenta a depozitului .pt stabilirea cantitatii de precipitatii a domeniului de temepratura si a directiei dominante a vantului . pe o perioada stabilita de catre autoritatea de mediu competenta(minim 30 de ani).determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului . Parametrii urmariti Frecventa de analiza Nivelul apei subterane O data la 6 luni Compozitia apei subterane* O data la 6 luni Volumul si compozitia apei de suprafata* O data la 6 luni Volumul si compozitia gazului de depozit(CH4. a apelor de suprafata si a gazului de depozit.analiza principalilor indicatori caracteristici a apelor subterane .-inregistrarea datelor meteorologice . in zona de influenta a depozitului Valorile obtinute vor fi comparate cu valorile prevazute de normele legislative in vigoare. Monitoringul post inchidere si reconstructia ecologica a zonei afectate de depozitarea deseurilor Conform prevederilor legale .Indicatorii de analizat se stabilesc in conformitate cu prevederile autorizatiei de mediu Parametrii urmariti pentru caracterizarea apelor subterane Parametrii urmariti Frecventa de analiza Nivelul apei subterane O data la 6 luni Compozitia apei subterane Se stabileste in functie de viteza de curgere Datele meteorologice necesare pentru intocmirea balantei apei 22 .H2S.H2 etc.analiza principalilor indicatori de calitate a apelor de suprafata – se vor preleva probe din pcte situate amonte .

Parametrii urmariti Cantitatea de precipitatii Temperatura maxima si minima la ora 15 Directia dominanta a vantului si vit. volumul si compozitia deseurilor . metodele de depozitare utilizate . varsta depozitului) Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului 23 . Vant Evapotranspiratia Umiditatea atmosferica la ora 15 Frecventa de analiza Zilnic + valori medii lunare Valori medii lunare Valori medii lunare Valori medii lunare Parametrii necesari pentru urmarirea topografiei depozitului Parametri urmariti Frecventa de analiza Structura depozitului(suprafata ocupata de deseuri .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful