Fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev

1.Informatii generale
Numele ..............................................................................
Prenumele .........................................................................
Data si locul naşterii .........................................................................................................................................................
Domiciliul ........................................................................................................................................................................
2.Mediul familial
Tatăl: nume ........................................................................
Ocupaţia .............................................................................
Mama: nume ......................................................................
Ocupaţia .............................................................................
Fraţi si surori (nume, vârsta, ocupaţia)
..................................................................................................................................... .....................................................
Alte persoane care locuiesc împreună cu familia elevului...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Condiţii de studiu..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Atitudinea familiei faţă de şcoala (interes, colaborare, indiferenţă).................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Atitudinea familiei faţă de muzică (interes, colaborare, indiferenţă) ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Materiale didactice pentru învăţarea instrumentului: instrument (calitate)...............................................................pian
.................................................partituri......................................................manuale / cărţi pentru disciplinele muzicale
Teoretice...........................................aparatură audio-video..............................................................................................
CD/ DVD.........................................................................................................................................................................
3. Starea de sănătate
Antecedente (boli, situaţii deosebite) ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Starea actuala de sanatate..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Recomandari medicale importante pentru procesul de învăţământ (în colaborare cu medicul
şcolar)................................................................................................................................................................................
4.Situaţia şcolară
Rezultate la învăţătură
a. Muzică................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
b. Cultură generală
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Materii preferate
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................... ..................................................................................................................................................................... scris...................................................... ....................... implicit...................................................... ............................................................................. 7................. 5................................ ¤ Trăsături de personalitate : ¤ Temperament .............................................................................................................................................................................................. Data completarii fişei .................................................................................... ............................................................................................................. ¤ Atenţia .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................ ................................................................................................................................................................................... Opinia studentului .............................................................. .............. ................ ........................................................................................................... ................................................................................................................................... rezolvare de probleme) ............................................................................................................................................................................................. ................................................................................................ slaba) ............................................................................................................. iniţiativa.......................................................... ................................... 6.. Dorinţa părinţilor ........................................................................................................................................................... ............................................................................... Recomandari de ordin pedagogic ................. faţă de sine.................................................................................... medie...................................................... ................................................ ................................................................................. ¤ Limbaj ( oral........................................................................................................................Succese deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară...................... faţă de oameni.................................................................................................................................................................... faţă de ţară) .......... ................................................................................................. ¤ Procese volitive (perseverenţă................................................................. ...................................................................................................... ............... ................. ............................... ......................................................... ¤ Imaginaţia ............................ explicit) ........................................................... ............ Orientarea şcolară şi profesională Aspiraţiile elevului ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................. ................. ¤ Gândire (nivel de dezvoltare.............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... răspundere) ........................................... ¤ Caracter / Atitudini ( faţă de muncă....................................................................... ..........................................Structura psihologică ¤ Procese cognitive ¤ Memorie ( foarte buna................................... .................................................................... Dificultaţi în activitatea de învăţare..............................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful