Fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev

1.Informatii generale
Numele ..............................................................................
Prenumele .........................................................................
Data si locul naşterii .........................................................................................................................................................
Domiciliul ........................................................................................................................................................................
2.Mediul familial
Tatăl: nume ........................................................................
Ocupaţia .............................................................................
Mama: nume ......................................................................
Ocupaţia .............................................................................
Fraţi si surori (nume, vârsta, ocupaţia)
..................................................................................................................................... .....................................................
Alte persoane care locuiesc împreună cu familia elevului...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Condiţii de studiu..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Atitudinea familiei faţă de şcoala (interes, colaborare, indiferenţă).................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Atitudinea familiei faţă de muzică (interes, colaborare, indiferenţă) ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Materiale didactice pentru învăţarea instrumentului: instrument (calitate)...............................................................pian
.................................................partituri......................................................manuale / cărţi pentru disciplinele muzicale
Teoretice...........................................aparatură audio-video..............................................................................................
CD/ DVD.........................................................................................................................................................................
3. Starea de sănătate
Antecedente (boli, situaţii deosebite) ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Starea actuala de sanatate..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Recomandari medicale importante pentru procesul de învăţământ (în colaborare cu medicul
şcolar)................................................................................................................................................................................
4.Situaţia şcolară
Rezultate la învăţătură
a. Muzică................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
b. Cultură generală
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Materii preferate
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

................. .......................................................................................................................... .......................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ¤ Gândire (nivel de dezvoltare...................................................................... răspundere) ............. ............................ ..................... .......................................................................... faţă de ţară) ....................................... ¤ Atenţia ........................................................................................................................................................................................................................ ............................................................... ................... ¤ Trăsături de personalitate : ¤ Temperament ............................. Opinia studentului ........ 7...................................... ¤ Limbaj ( oral.................................. iniţiativa.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . ................................................................................................ ¤ Caracter / Atitudini ( faţă de muncă.................................................. .................................................................. 5..................... Data completarii fişei .............................................................Structura psihologică ¤ Procese cognitive ¤ Memorie ( foarte buna.......................................................................................... explicit) ................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ¤ Imaginaţia ....... ........................................................................................................................... .............................................................................................. ................... .................................................................................................................. ........................................................Succese deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară...... .... ................................... ........................................................................................................... Orientarea şcolară şi profesională Aspiraţiile elevului .......... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................... ................................................ Dorinţa părinţilor .......................................................................................................................................................................................... 6......................................................................................................................................................... ....................................................................................................... ............................................................................................................................... Dificultaţi în activitatea de învăţare........................................................ .......................... scris.................................................................................... implicit............................................................................................................................................................................. ....................................... faţă de sine............................ faţă de oameni................................................................................................................................................. ¤ Procese volitive (perseverenţă....................................................................................................................................................................................................................................................... slaba) ...................................................................................................................... Recomandari de ordin pedagogic ......................................... rezolvare de probleme) ................................................... ...................................................................................................................................................................... medie.......................................................................................................................... ............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful