UNIVERSITATEA OVIDIUS, CONSTANTA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

EVALUARE A UNEI SOCIETÃŢI COMERCIALE CU OBIECT DE ACTIVITATE BANCAR (BANCA CARPATICA)

1

confectiilor. fatã de clienti. fatã de alte institutii bancare si fatã de alti agenti economici Nivelul rezervei minime obligatorii. Prezentarea întreprinderii evaluate . constructiilor. CARPATICA este o banca cu capital integral privat.000. precum si investitori de notorietate din Italia.000 actiuni cu valoare nominala de 100. il constituie efectuarea de operatiuni bancare si financiare. actionariat 3Baza de evaluare a bancii Cunoaşterea obiectului evaluat (a societãţii evaluate) se face prin studierea atît a situaţiilor financiare anuale.CONSTANTA 2012 I . cît şi a unor informaţii cu privire la modificarea capitalului social.000 lei/actiune. Domeniul principal de activitate al bancii. 7 din Actul Constitutiv. Banca detine un capital social de 100 miliarde lei (aflat in proprietate privata) impartit in 1. rentabilitatea econimicã a acestora) Gradul de îndatorare fatã de Banca Centralã. romanesc si strain. 2 Scopul şi utilitatea evaluararii Scopul evaluãrii unei societãti comerciale cu obiect de activitate bancar este acela de a stabili valoarea globalã a entitãtii ca întreg prin punerea în evidentã a pozitiei finanicare a entitãtii date de valoarea unor indicatori precum: • • • • • Mijloacele fixe (uzura fizicã si moralã. etc. Principalele surse de informaţie studiate sunt:  Situatiile financiare anuale(bilantul contabil si contul de profit si pierdere) 2 . conform art. aflate in proprietate a 60 de persoane fizice si juridice romanesti si straine. Germania si Belgia si care la 15 iulie 2000 a sarbatorit primul an de activitate. avand ca actionari firme puternice din domeniul transportului. nivelul disponibilitãtilor bãnesti Capacitatea de a mijloci activitãti economice si fluxuri de numerar Capitalul propriu. modalitãti de finantare.Definirea misiunii evaluãrii 1. oameni de afaceri cunoscuti.

28 agentii. Banca isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei. și 200 la sfârșitul lui 2009. tranzactii documentare si emiterea acreditivelor si garantiilor. Cunoasterea obiectivului supus evaluarii 1 Scurt istoric Banca Comerciala Carpatica S. II. Este listată la Bursa de valori. banca avea 450. 236 de unități la sfârșitul anului 2008. 120 reprezentante localizate in tara (64 sucursale. sub simbolul BCC.7 milioane euro în octombrie 2009.000 de 3 . Ea ofera serviciile si produsele bancare traditionale asociate cu operatiunile valutare. 131 reprezentante la 31 decembrie 2008). Principalul acționar este omul de afaceri sibian Ilie Carabulea. gestionarea lichiditatilor. Banca opereaza intr-un singur segment de activitate. activitati de creditare si operatiuni valutare.A. Banca opereaza in intreaga gama de servicii bancare pentru clienti persoane fizice si juridice cuprinzand atragerea depozitelor. categoria I. existand un grad ridicat de omogenitate intre produsele si serviciile Bancii. incluzand ordine de plata. având o capitalizare de 53. si-a inceput activitatea ca banca privata in 1999. Sibiu. Banca isi desfasoara activitatea prin intermediul sediului central din Sibiu si a 50 sucursale. care deține și compania Atlassib. intre clientii carora le sunt destinate aceste produse si servicii bancare. 1. intre activitatile desfasurate de Banca si reglementarile legale corespunzatoare. În iulie 2009.  Analiza fluxurilor de trezorerie Analiza evolutiei bursiere a cursului actiunilor societatii evaluate 4 Proprietarul participatiei evaluate Proprietarul participatiei evaluate este banca Carpatica cu sediul social pe Strada Autogarii nr. 41 agentii. Romania. fiind cotata la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti („BVB”). intre riscurile si beneficiile generate de acestea. Rețeaua BCC număra 200 de unități teritoriale în septembrie 2006.

000 60. S.A.000 actiuni cu valoare nominala de 100. precum: S. S. rețeaua era de 224 de bancomate și 33 de automate de schimb valutar.000 60. În august 2008.R. care are ca activitati principale atragerea de depozite si acordarea de credite. În august 2007. Tipul întreprinderii Banca Comerciala Carpatica este o institutie financiara. Banca Comercială Carpatica avea aproape 200 de bancomate și 32 de automate de schimb valutar. 4 . Atlantic Travels S..000 68.clienți. organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni. aflate in proprietate a 60 de persoane fizice si juridice romanesti si straine.85% Structura capitalului este formata din 67.000 70. S.6% 6% 6% 6.000.R. În iunie 2011.L.L.85% capital strain.2% 34. S.000 112. Banca detine un capital social de 100 miliarde lei (aflat in proprietate privata) impartit in 1. Kirschbaum S.C. printre actionari numarandu-se firme romanesti si straine cu mare forta financiara si cu un puternic impact economic si social.C. Phoenix Star S.000 348.. Fin-Part S. Actionarii semnificativi ai bancii sunt: Actionari OLIVO GIAN ANTONIO TANASE CORNELIU ALBU AUREL OLIVO LUCIO EUROCONF SA FIN-PART SA CARABULEA ILIE Actiuni 56.L. 2. banca deținea 231 bancomate. Euroconf S.C.A.R. Atlassib S. S..C.. (Italia).C.500 Procent 5.8% 7% 11.15% capital romanesc si 32.000 lei/actiune.C.R.L.

BCR.carduri de debit cu overdraft. Garanti. de nevoi personale negarantate. revista Capital a analizat oferta acestora si anume: credite ipotecare. Piraeus. ING.carduri. de la dobândă şicomisioane la cele legate de birocraţie şi viteza de aprobare. programe de fidelizare. Volsbank.Diagnosticul întreprinderii evaluate 1 Situatia activelor Clasificarea activelor in cadrul bancii Carpatica : . împrumuturi auto. iar în final s-au ierarhizat cele mai bune bănci la fiecare categorie şi peîntreaga piaţă de retail.titluri tranzactionate in nume propriu la valoarea de piata .casa si conturi la Banca Centrala . BRD. ABNAMRO. 4 Concurenta Printre bancile concurente se afla: CEC. afost acordată o notă pe produs. Banc Post.Pentru a realiza un clasament al produsele oferite de bancile din Romania.3 Produse si servicii Banca Carpatica ofera o gama variata de produse si servicii destinate atat persoanelor fizice cat si celor juridice. III. Ponderând criteriile după importanţă. Transilvania. servicii de trezorerie. În urma analizei au fost punctate cele mai importante condiţii ale fiecărui produs. servicii.credite si avansuri acordate clientilor . carduri de credit şi depozite. Credit eur. Millenium. credite.plasamente la banci si alte institutii de credit .titluri de investitii . RZB. economii.alte investitii – filiale 5 . Acestea sunt clasificate pe urmatoarele categorii: conturi curente.

chiar daca uneori acestia vor oferiiservicii mai ieftine sau pot oferii rate ale dobanzilor mai atractive .. Fidelitatea clientului imbunatateste imaginea unei banci si poate fi o sursa excelenta de reclama .Clientii bancii nu vor dori sa lucreze cu concurentii bancii . Clientii fideli pe termen lung sunt cei care vor asigura venit bancii. consultatii pentru serviciile de care are nevoie si sa-l ajute in organizarea finantelor proprii. Clientii persoane fizice si persoane juridice au necesitati si asteptari diferite din partea bancii cu care lucreaza . 3 Diagnosticul starii actuale(situatiile financiare pe ultimii 2 ani) BILANTUL CONTABIL 6 . pentru servicii similare .alte active 2 Analiza clienţilor şi furnizorilor Scopul principal al oricarei activitati economice este satisfacerea nevoilor clientilor. Bancile trebuie sa acorde clientului persoana fizica .mijloace fixe dupa deducerea amortizarii .

Figură 1 7 .

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 8 .

respectiv profitul net si amortizarea imobilizãrilor corporale si acorporale. fluxuri de disponibilitãţi nete. veniturile viitoare sunt reprezentate de sumele ce remunereazã factorul capital. Disponibilitãţile bãnesti nete de la sfîrsitul anului rezultã din: • Disponibilitãţile de la începutul anului (soldul iniţial) 9 . el reprezintã practic diferenţa dintre intrãrile (încasãrile) si iesirile (plãţile) efectuate de o societate comercialã într-o perioadã de timp.activul net contabil sau patrimoniu net contabil . a creanţelor şi a datoriilor.III.I n evaluare. Alegerea metodelor de evaluare 1 Prezentarea metodelor de evaluare Evaluarea bancii se face prin analiza resurselor şi a rezultatelor obţinute pe o anumitã perioadã de timp trecutã şi pînã la data evaluãrii. fluxuri de trezorerie.valoarea substantiala bruta . În evaluare. cea mai potrivitã definire a cash-flow-ului este cea de venituri viitoare. Baza metodologicã a aplicãrii acestei metode o reprezintã determinarea eficienţei economice a unei investiţii.activul net corectat . Metode inscrise in abordarea patrimoniala: . Termenii asociaţi cash-flow-ului sunt: flux de numerar. Indiferent de modul de definire a cash-flow-ului. Analiza resurselor presupune prezentarea şianaliza surselor de finanţare.metoda capitalurilor permanente necesare expolatarii M E T O D A DISCOUNTED CASH-FLOW (DCF) Este o metodã modernã prin care se determinã valoarea fluxurilor viitoare a unei societãţi comerciale.valoarea matematica .

METODA ACTIVULUI NET CORECTAT Are drept scop eliminarea limitelor activului net contabil si de a da o dimensiune valorii intreprinderii mai aproape de realitatea economica. Reevaluarea se realizeaza printr-o evaluare individuala a posturilor de activ si pasiv.se determina astfel: 10 . El presupune analiza critica a fiecarui element de calcul in functie de realitatea concreta si de valoarea acesteia din chiar momentul evaluarii.• Încasãrile • Plãţile Disponibilitati banesti de la inceputul anului Disponibilitãţile bãneşti de la sfîrşitul anului sunt reprezentate de diferenţa dintre totalulîncasãrilor şi totalul plãţilor efectuate de întreprindere în timpul unui exerciţiu financiar.

Separarea tuturor bunurilor din intreprindere in bunuri necesare exploatarii si bunuri in afara exploatarii .o o o . Reevaluarea tuturor bunurilor necesare exploatarii . Calculul matematic al activului net corijat 11 .

a terenurilor si a altor construcţii la valoarea lor de piaţã. implicã ignorarea caracterului speculativ în funcţie de zonã. Alegerea acestei metode de evaluare pentru o societate bancarã presupune scoaterea în evidenţã a eficienţei unei investiţii indiferent de natura ei. aplicarea ei presupune efectuarea unor corecţii la nivelul indicatorilor din ultimul bilanţ încheiat. prin plasarea pe piaţã a titlurilor financiare (acţiuni si obligaţiuni). atît în cazul activelor cît si în cazul pasivelor unei entitãţi. METODA ACTIVULUI NET CORECTAT Ca orice metodã de evaluare patrimonialã. Metoda Discounted Cash-flow este cea mai complexã metodã de evaluare. Toate aceste ajustãri au scopul de scoate în evidenţã valoarea întreprinderii prin prisma capacitãţilor sale de eficientizare a investiţiilor • Luarea în considerare a clãdirilor. Alegerea acestei metode de evaluare patrimonialã are ca scop scoaterea în evidenţã a unei valori cît mai actuale a întreprinderii. mai precis pe piaţa primarã. prin: • Ajustarea valorii activelor prin eliminarea unor active asa-zise nonvalori. activitatea unei societãţi bancare presupune exclusiv circulaţia fluxurilor de bani în economie. alte activitãţi întreprinse de o societate bancarã ţin de domeniul pieţei de capital. de a sprijini financiar atît pe agenţii economici producãtori. Ajustãrile efectuate la nivelul bilanţului au ca scop aducerea la zi a valorii unei întreprinderi. cheltuieli de cercetare-dezvoltare ce au sanse minime de a se transforma în inovaţii. fãrã a se ţine cont de amplasarea lor. cum ar fi cheltuielile de consitutire.2 Motivarea alegerii metodelor de evaluare METODA DCF (Discounted Cash-Flow) Societatea comercialã cu obiect de activitate bancar este o societate comercialã pe acţiuni al cãrei obiect de activitate este acela de finanţare a activitãţilor economice. al valorii imobilizãrilor evaluate. prin oferirea de credite si consituirea de depozite. ce presupune actualizarea fluxurilor viitoare de venituri. cît si pe cei consumatori (populaţia). Întrun cuvînt. 12 . de a mijloci circulaţia fluxurilor de bani în economie.

Mitică – Evaluarea afacerii. editura Ex Ponto.ro – situl Bursei de Valori Bucureşti www.ro – situl iFond Financial 13 . 2006 www.Bibliografie Ø Ø Ø Pepi.ifond.bvb.

Analiza clientilor 3.Scurt istoric 2. Proprietarul participatiei evaluate II Cunoasterea obiectului supus evaluarii 1. Alegerea metodelor de evaluare 1.Scopul si utilizarea evaluarii 3.Produse si servicii 4.CUPRINS I Definirea misiunii de evaluare 1.Prezentarea intreprinderii evaluate 2. Motivarea alegerii metodelor de evaluare V. Bibliografie 14 .Tipul intreprinderii 3.Diagnosticul starii actuale(situatiile financiare pe 2 ani) IV.Concurenta III Diagnosticul intreprinderii evaluate 1.Prezentarea metodelor de evaluare 2.Situatia activelor 2.Baza de evaluare 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful