Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL GHIMBAV STUDIU DE FEZABILITATE

2008

_______________________________________________________________________________ 1-

-

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________

CAPITOLUL 1 Date generale privind investiţia
1.1 Denumirea investiţiei: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT

PUBLIC STRADAL DIN ORASUL GHIMBAV 1.5 Rezumat
a) Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei In prezent, în multe zone din orasul Ghimbav se constată un iluminat public stradal deficitar şi se înregistrează un consum energetic mare pentru realizarea acestui serviciu public. b) Necesităţi Prin proiectul de modernizare a iluminatului public din orasul Ghimbav se urmăreşte realizarea următoarelor obiective: - ameliorarea securităţii, siguranţei şi comfortului cetăţenilor pe timp de noapte; - diminuarea cheltuielilor reale de funcţionare a sistemului de iluminat public, prin: - reducerea consumului de energie electrică; - reducerea cheltuielilor pentru menţinerea sistemului de iluminat; - valorificarea potenţialului nocturn al orasului Ghimbav - realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara intregului oras Ghimbav

1.6. Baza de proiectare
La baza elaborării studiului de fezabilitate au stat următoarele: - Ordinul OMF/MLPAT 1013/873/2001, conţinutul cadru al studiilor de fezabilitate adaptat la specificul lucrării; - Audit propriu cu privire la starea prezentă a sistemului de iluminat in orasul Ghimbav - Situaţia din amplasament; - Prescripţii, norme, standarde şi reglementari:  NP-I7-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.a. şi 1500 Vc.c.  PE 107-95 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice  Legea nr. 230/ 2006 a serviciului de iluminat public;  Hotarirea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;  Hotararea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; _______________________________________________________________________________ 2-

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________

Legea nr. 199/2000 privind eficienţa energetică; Norme republicane de protecţia muncii, PE932-93 Regulament pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice PE 120-94 Normativ privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari.  NP 062-02 Normativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal  SR 13433 - 99 - Iluminatul căilor rutiere.  CIE 92 - Tehnical Report. Guide to the lighting of urban areas, 1992  CIE - TC 5.14- Maintenance of outdoor lighting systems  prEN 13201 "Road Lighting"  Part 2: Performance Requirements  Part 3: Calculation of Performance  Part 4: Methods of Measuring the Light- Performance of Installation  EN 60598-1/1993, EN 60598-2-3/1994, EN 60598-2-5/1994 Aparate de Iluminat     - NARBONI, R. La lumiere urbaine. Eclairer Ies espaces publics (1997) - BIANCHI, C. Luminotehnica, voi. I+II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990 - MOROLDO, D., Iluminatul urban. Aspecte fundamentale, soluţii şi calculul sistemelor de iluminat, Ed. Matrix, Bucureşti, 1990 - BIANCHI, C. MIRA, N., MOROLDO, D., GEORGESCU, A., MOROLDO, H., Sisteme de iluminat interior şi exterior. Concepţie. Calcul. Soluţii., Ed. Matrix, Bucureşti, 1998 - P. Bran Finanţele întreprinderii.

_______________________________________________________________________________ 3-

-

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________

CAPITOLUL 2 Situatia actuala a SIP Ghimbav
2.1 Diagnosticul aşezării
a. Date generale

Orasul Ghimbav este asezat in partea centrala a tarii, avand urmatoarele coordonate geografice: 45 grd 39 min lat. N. 25 grd 36 min long. E. Orasul Ghimbav este situat la 7 km vest de municipiul Brasov pe drumul national DN 1 si calea ferata Brasov - Sibiu. Aflat la o altitudine medie de 535 m, localitatea ocupa o suprafata de 28,9 kmp, pe care traieste o populatie de 5100 de locuitori. Orasul nu dispune de suprafete impadurite, in afara tufisurilor si salciilor aflate pe cursul raurilor. Reteaua hidrografica este formata din doua rauri: -Ghimbaselul care strabate orasul - Barsa care delimiteaza spre vest aria orasului Ghimbav de cea a orasului Codlea, ambele avand un debit mic si facand parte din bazinul hidrografic superior al Oltului. Clima orasului Ghimbav este temperat continentala, cu o temperatura medie anuala de 8 grade Celsius. Media anuala a precipitatiilor este 780 mm. Flora este specifica depresiunilor intramontane din zonele temperat continentale. In general fauna nu difera mult de cea din restul tarii, cu precizarea ca fauna cinegetica lipseste.

_______________________________________________________________________________ 4-

-

fiind asezata in zona de campie piemontana. Acest lucru explica si denumirea germana a Ghimbavului si anume Weidenbach (râul cu salcii). fiind cunoscut si sub numele de satul de pe lânga salcii. 17 rromi si 59 de sasi.2 Situatia actuala a SIP Ghimbav 2. Spre deosebire de tinuturile inconjuratoare unde apar latifundiile nobililor unguri. toti acesti factori permitand o dezvoltare armonioasa din punct de vedere economic.5%.19% sunt barbati. In 1956 s-a ajuns la 2481 de locuitori. pe malul Ghimbaselului.Câmpsor. importanta pentru agricultura. cuprinzând decuriile Râsnovului. Originea asezarii actuale a Ghimbavului este legata de prezenta cavalerilor teutoni în tara Bârsei intre anii 1211 – 1225 si de colonizarea sasilor în zona în secolul al-XIII-lea. Procentual din totalul populatiei 49. O centurie cuprindea câte o suta de gospodarii. la intersectia unor importante cai de comunicatie de-a lungul Ghimbaselului. sa-si conserve loturile de pamant. in 1910 numara 1629 de locuitori. apoi la 1893 in 1941. Satul si-a schimbat apoi locul. mai ales in conditiile în care izvoarele istorice care îl demonstreaza sunt putine la numar.. Cavalerii teutoni au fost colonizati de catre regale maghiar Andrei al-II-lea cu scopul de a apara Transilvania de invazia cumanilor si de a contribui la catolicizarea românilor.2. Astazi orasul numara 5100 locuitori. iar in 1966 la 3208 locuitori. pe locul aerodromului.împartite la rândul lor în decurii. o parte dintre acestea fiind distruse în timp. Daca in anul 1899 populatia numara 1448 locuitori. cu toate presiunile care in mod sigur s-au exercitat asupra lor. el extinzandu-se ca urmare a procesului de privatizare.1 Sistemul de iluminat public stradal _______________________________________________________________________________ 5- .Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Localizarea orasului este favorabila. orasul s-a format ca urmare a colonizarii sasilor in aceasta zona de granita a statului ungar. precum si a dezvoltarii lente a sectoarelor care ar putea crea noi locuri de munca. ISTORIC Zilele Ghimbavului simbolizeaza sarbatoarea traditiilor si obiceiurilor locale. dintre care 4785 romani. Conform traditiei. iar 50. Una dintre cele cinci centurii este atestata documentar pe cursul râului Ghimbasel. Sasii reusesc. numarul lor a crescut progresiv la 1722 in 1930. Cristian si Ghimbav. In prezent somajul se ridica la 5. trecut care trebuie sa fie cunoscut si transmis mai departe. POPULATIE Dupa datele reiesite din documentele studiate. fiind un prielnic moment de reafirmare a trecutului istoric al orasului. prima asezare a fost la . 2.. a diminuarii productiei. în timp ce o decurie cuprindea yece gospodarii. in apropierea municipiului Brasov. 227 maghiari. in Tara Barsei nu apar concentrari masive de loturi de pamant.81% sunt femei. Cavalerii teutoni au instituit în Transilvania o organizare în cinci centurii.

32 28. . număr stâlp.74 0. In orasul Ghimbav există în prezent 195 aparate de iluminat stradale vechi si foarte vechi (inclusiv globurile lampadari).00 0. _______________________________________________________________________________ 6- - . stare stâlp.55 15. stâlpi.13 14. sisteme de prindere. 121 sunt aparate de iluminat vechi.00 84.30 13. In tabelul 2. tip stâlp.2.58 2. număr aparate de iluminat pe stâlp.60 10.sunt prezentate sintetic date globale despre tipurile de suporţi întâlniţi în sistemul de iluminat public al orasului Ghimbav: Specificaţie Cantitate buc. cât şi a calităţii acestuia. înălţime stâlp. în special al gradului de uzură.00 Stalpi de metal SE 4 SE 10 SE 11 SC 10001 SC10002 SC 10005 Stâlpi de SIE-9 SE 6 beton SC 15015 SC 15014 SC 15006 Lampamdar Beton 57 9 53 61 42 0 0 0 0 0 0 332 3 TOTAL Stâlpi de lemn Stâlpi Lampadari de metal TOTAL STÂLPI 391 100 Tabelul 2. STÂLPI 56 110 Pondere % 14. .Tipuri de stalpi pentru aparatele de iluminat. Din acestea. echipate cu lămpi cu descărcări în vapori de mercur.strada.tip aparat de iluminat.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Prin prezentul studiu de fezabilitate s-a realizat un audit al actualului sistem de iluminat compus din aparate de iluminat.91 0.00 0.00 0. .2.77 0. această ultimă caracteristică a fost evaluată la nivel de observaţie vizuală: .00 0.00 0. atât din punct de vedere cantitativ. Tabel sintetic .puterea lămpii. găsiţi în orasul Ghimbav Din cei 391stâlpi existenţi doar 283 sunt echipaţi cu aparate de iluminat.

1). Tip lampa Putere (sursa nominala iluminat) W/buc Na 250 Na 150 Na 70 Na 100 Hg 400 Hg 250 Hg 125 Hg 80 Economic 20 Incad.08 Tabelul 2.1. PT 5.2% retea aeriana TYIR si 6% retea subterana. de 0. 239. % Total 195 72 Foarte Vechi cu vechi fără difuzor difuzor 165 60. PVB.5 mult sub factorul de putere neutral de 0.92 stabilit de reglementarile in vigoare. este de aprox.1 Reteaua de alimentare cu energie electrica Conform temei pentru studiul de fezabilitate reteaua de cabluri din cadrul sistemului de iluminat public stradal este pozitionata 12.745 TABEL 2.2.PVT). pentru 4013 ore de functionare a iluminatului. PT IP extravilan nr.4: Repartitia punctelor luminoase pe tipuri de surse si puteri (Sursa: Audit propriu) Consumul anual de energie electrica activa.4 ÷ 0. 300 TOTAL Putere Pierderi Cantitate instalata in balast unitara buc W/buc W/buc 70 40 290 8 30 180 47 15 85 0 20 120 0 50 450 82 40 290 39 25 150 0 16 96 24 0 20 13 0 300 283 Putere totala instalata W 20300 1440 3995 0 0 23780 5850 0 480 3900 59. PT IP str. Aceste aparate nu au in componenta condensatoare pentru compensarea factorului de putere si functioneaza la un „cos fi” natural al balasturilor.92 30 11.6 kWh.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Aparat de iluminat Cantitate Pondere din total buc.2. Lunga nr. Din informatiile obtinute de la specialistii primariei.8% retea aeriana clasica. _______________________________________________________________________________ 7- - . Aparate de iluminat stradale in orasul Ghimbav .3.grupare după perioada achiziţiei 2. 81. Trebuie remarcat faptul ca in momentul de fata exista un numar de 195 aparate de iluminat vechi si foarte vechi (tip Norris .756. reiese ca in reteaua de iluminat public a orasului Ghimbav exista 4 puncte de aprindere in Ghimbav (PT 114. echipate cu surse de lumina cu vapori de mercur si sodiu.

2.000 200.000 0 Consum anual de energie electrica pentru ilum inatul public .00 – 6. Conform ordinelor ANRE (Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei) pentru tariful E2 se plăteşte o anumită valoare pentru energia electrică consumată în zona de zi (intervalul orar 6.000 100.625 266.000 150. Pentru aceste tarife se poate remarca ca : Perioada iunie 2002 – iunie 2004 . a avut un comportament mai special pentru tariful E1 : cu preturi mai mari la IT decat la MT.630 Tabel 2.078 Anul 2007 Anul 2008 Figura 1.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Tip sursa fara compensarea factorului de putere Hg Hg Hg Hg Total Putere nominala (W) 80 125 250 400 Cantitate (Buc) 0 39 82 0 121 Putere instalata (W) 0 5850 23780 0 29.625 266.078 Tabelul 2.00-22. tarifele tip E sunt utilizate in special pentru facturarea consumului de energie electrica a iluminatului public. De remarcat faptul că intervalele orare pentru zona de zi şi zona de noapte nu se modifică în timpul săptămânii sau în funcţie de sezon.oras Ghimbav (Kwh) 265. Dintre tarifele monome . fiind constante pe întreaga perioadă a anului.00) şi o altă valoare pentru energia electrică consumată în zona de noapte (intervalul orar 22. ANUL CONSUM TOTAL ENERGIE ELECTRICA ACTIVA Kwh 2007 2008 265. Consumul de energie electrică pentru iluminat (sursă Primăria Ghimbav) 300.2 Evaluarea energetică a sistemului actual de iluminat public stradal Consumurile anuale cu energia electrică facturate anual către Primăria orasului Ghimbav (specificate şi în tema Studiului de Fezabilitate) sunt prezentate in Tabelul 2 şi Figura 1.000 250.000 50. in zona de zi _______________________________________________________________________________ 8- .00). Consumul de energie electrică pentru iluminat (sursă Primăria Ghimbav) Tariful practicat este tariful E2 (Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte) nivel Joasă tensiune.5 – Putere consumata in aparte vechi de iluminat 2.

454 15. pentru tariful E1.627 19.855 19.695 19.691 9.762 9.272 11.2 Fig.863 27.404 14.804 26.875 6.625 Kwh pe anul 2007. a aceluiasi tarif E1.598 43.139 16.670 13. sunt sensibil egale.405 18.411 12. Această perioadă va fi considerată perioadă de referinţă.229 9.814 16.933 17.267 17.698 3.895 _______________________________________________________________________________ 9- - .478 3. induce pretul sensibil ridicat in perioada de zi.478 1.925 8.921 21.903 24.102 17.409 11.462 562 1.962 31.516 15.898 11.750 12.478 1.347 17.689 23. Energie activa zi Kwh ANUL 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 LUNA NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE Energie activa noapte Kwh ENERGIE ELECTRICA ACTIVA FACTURATA (Tarif E2) Kwh 14.712 23.208 1.967 20. Figura 2 prezintă consumurile lunare cu energia electrică activa pentru primăria Ghimbav cu evidenţierea consumurilor aferente sistemului de iluminat public.999 7.759 19.108 12.856 12.078 kWh.799 11. in timp ce pretul scazut din perioadele de sambata si duminica.700 21. Sistemul de iluminat public stradal nu a suferit modificări faţă de perioada menţionată.889 13.967 39. atat pentru tariful E1 cat si pentru tariful E2.232 7.842 15. 2 – Evolutia preturilor la tarifele E1 si E2 (sursa Forumul regional al energiei – 2008) S-au primit de la Primăria orasului Ghimbav facturile detaliate cu energia electrică pentru perioada noiembrie 2006 – septembrie 2008.pentru anul 2008 (pe ultimele 12 luni) si 265.719 17.149 18. Calculul detaliat al facturilor lunare de energie electrică exclusiv pentru sistemul de iluminat public este prezentat în Anexa 3.950 13. Evolutia preturilor practicate la tarifele E1 si E2 pentru agenti economici este prezentata in fig. Rezultatele sunt centralizate în tabelul 3.767 24.210 1.241 14.902 21.478 1.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Preturile perioadei de noapte.965 7. Consumul anual de energie electrică activa aferent exclusiv sistemului de iluminat public este de 266.724 27.005 15.405 5.

760. Consumul lunar de energie electrică Pe baza facturilor detaliate am determinat cheltuielile aferente exclusiv sistemului de iluminat public stradal.0 ai .04 2006 2007 IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 2008 IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST _______________________________________________________________________________ 10 - - .0 7 8 ap r.89 5.56 5.135.11 6. 08 se p.398.286. de c de c ia n.31 5.875.14 3.116 TOTAL : 154. 08 m ar .12 6.211.001 14. iar rezultatele sunt centralizate în tabelul.0 r.000 30.36 14.0 ia n.11 9.53 Lei fara TVA.96 7.0 7 .22 7.028.597.453 357.000 25.871.664 512.17 3. 0 C Consum Figura 2.000 15.084 17.92 6.356.29 3.397.2008) 50. 0 no v no v 8 au g.801.97 13.117 Tabelul 3.141. ANUL LUNA NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI VALOARE FACTURA ENERGIE ELECTRICA (LEI fara TVA) 10.032 14.0 7 7 08 fe b.20 2.770.4.26 5.707. 0 7 .830. Consumul lunar de energie electrică Consum energie electrica .000 45.0 6 .104 20.028.000 40.17 8.82 7.000 5. Totalul cheltuielilor cu energia electrică (activa si reactiva) pentru perioada analizată este de 161.917.Kwh (perioada 2007 .0 7 .394. 08 7 7 au g.645.243. 0 iu l.000 10. 07 m ar .000 35.000 20. 07 se p.374.47 8.98 5.000 0 07 fe b. iu n m ap oc m iu l.0 8 t.344.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ 2008 2008 AUGUST SEPTEMBRIE 3.20 7. 07 ai .0 6 .103 6.0 8 8 iu n.

82 246. cheltuielile cu energia electrica au fost de 83.22 156.93 Lei. Din _______________________________________________________________________________ 11 - . iar exprimate in Euro (la un curs mediu anual de 1 Euro = 3.529 17.11 158.59 218.96 155 154.802.45 168.604 8.25 74.11 189. pentru perioada ianuarie–septembrie.811 12.814 TOTAL : 266.16 216.408 8.6616 Lei) Energia electrica reactiva consumata de iluminatul public in perioada 2007 – 2008 este prezentata in tabelul 5. inductiva si / capacitiva.72 Euro (la un curs mediu de 1 Euro = 3.98 370.011. Cheltuieli lunare cu energia electrică Pentru anul 2007.934 89.785 9. cheltuielile cu energia electrica aferenta iluminatului.08 Euro.63 143.883 11.077 11.14 Tabelul 3.658 4. sau 15. In anul 2008. a fost si este posibila numai in conditiile existentei .775.290 11.400 4. a grupurilor de masura care sa permita urmarirea si inregistrarea diverselor regimuri de functionare ale unui consumator : inductiv sau capacitiv.03 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE 16.97 339. ENERGIE ELECTRICA REACTIVA ANUL LUNA VALOARE CANTITATE MASURATA Kvarh CANTITATE FACTURATA Kvarh 7.43 Lei.160 7079 4904 6407 2844 2834 3088 4386 3788 3905 4532 4930 2152 3498 4025 3994 2827 2883 1344 2952 2476 2734 (LEI fara TVA) 389.47 153.283 8700 8680 8620 8559 10.53 Tabelul 4.29 239.966.45 212.331 17.687 10.04 206.94 256.913.115 4.536.26 Total : 161.205 12. aceasta presupunand si posibilitatea implicita de calcul a unor factori de putere corespunzatori regimului de functionare De preciat ca factorul de putere al regimului de functionare constituie elementul de referinta in calculul energiei reactive ce urmeaza a fi facturata.5 117.316 12.142. pentru monitorizarea consumului de energie electrica. Consumul lunar de energie electrică reactiva Facturarea contravalorii consumului de energie reactiva .648 14.3373 Lei).990 16. au fost de 24. au fost de 54.79 217.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ SEPTEMBRIE 6.541 9.99 246.058 16.39 170.

3 1.094 9.-31 1.-20 21.-10 Mai Iunie 11.-20 _______________________________________________________________________________ 12 - - . Evolutia in timp a preturilor pentru facturarea consumului de energie reactiva este prezentata in fig.4 78.8 59.15 21.-10 Aprilie 11.474 81.00 4.15 3.45 4.00 21.30 5. factorul de putere total al sistemului va fi cel putin egal cu factorul de putere neutral (0.15 7.24 78. am calculat orele aferente de zi şi de noapte în situaţie reală .3 5.3 8.15 6.-20 21.15 20.34 78.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ datele centralizate in tabelul 3 se observa ca Primaria Ghimbav a platit contravaloarea energiei reactive consumate la un factor de putere mai mic decat cel neutral ( cos fi = 0.15 1 0.15 1.30 18.-10 11.054 58.15 18.45 18.4 86.-30 1.) este de 1.4 78. Rezultatele sunt centralizate în Tabelul 4 LUNA Decada 1.15 6 5.34 21.-10 ORA APRINDERE ORA STINGERE Ore/zi 6.92) si primaria nu va mai deconta energie reactiva.45 0.-20 21. Ian – sep.30 6.00 20.987 7.3 8 8 8.45 6.154 4.00 17.45 21. Este important de stiut ca facturarea energiei reactive este practicata numai pentru consumatori tip agent economic .92 ) Valoarea energiei reactive facturate pe anul 2007 este de 2.15 21.85 Lei.32 36.95.072 78.15 3 2.932. Considerând un timp anual de funcţionare al sistemului de iluminat public stradal de 4.15 7.3 Ore / noapte 8.45 Ianuarie 11.-31 1.15 6.30 6.8 7.354 33.45 1.3 8 8 8 8. nu se factureaza energie reactiva consumatorilor casnici. 3 Fig.15 5.654 32.-10 Martie 11.4 81.87 78.3 9 Total ore / zi 61.254 46.-28 1.554 31.-31 1.92 -0.4 65.24 78.5 Lei (la un pret de 0.30 7.00 7.3 10.2 17.9 Total ore / noapte 79.15 4.34 86.00 6.-10 Februarie 11.34 88.00 5.45 19.15 8 8 8 8 8.4 81.013 ore.-20 21.479.053 Lei / Kvarh).4 78.094 51.45 3.00 20.30 20. In aceasta situatie.00 18.4 89.854 16.00 5.15 17.3 8 8.45 0. iar pentru anul 2008 (per.45 5.00 5.-20 21. 3 – Evolutia preturilor la energia electrica reactiva (sursa Forumul regional al energiei/2008) Reabilitarea sistemului de iluminat public implica utilizarea aparetelor de iluminat la care factorul de putere are o valoare de 0.954 34.30 17.

3 3 3.15 17.2 88.6 75.2 78.-10 21.-20 21.15 6.712 23.-10 Decembrie 11.767 24.30 6.30 21.15 6.45 20.3 6.108 12.45 2.954 15.15 21.45 8 8 7.45 0.154 58.00 5.00 7.15 5.-20 21.50 88.74 82.00 17.154 24.8 16.6 61.-20 21.15 17.-10 Octombrie 11.21 78.2 88.45 5.12 41.45 6.3 0.081 1.45 6.45 1 1.24 88.9 7.15 6.30 18.9 4.-10 August 11.967 39.45 19.35 92.4 78.874.00 _______________________________________________________________________________ 13 - - .-31 Total ore zi / noapte : Total ore anual : 4013 Tabelul 4.45 16.-31 1.15 19. putem calcula puterea consumată de către sistemul de iluminat public stradal.-20 21.254 56.054 63.4 36.00 5.15 0.00 16.15 7.4. Calculele sunt prezentate în Tabelul 11 şi in graficul din fig.15 4.-30 1.4 86.45 17.15 21.554 41.00 20.19 70.00 6.15 5.3 8.30 5.00 5.30 20.3 0.15 9 9 9 9 9 8 8 9 7.154 7.-30 1.454 50.138.00 6.45 4.45 1.07 63.45 7.30 5.-10 Septembrie 11.00 7.04 78.5 29.45 8 7 7 7 6.30 21.8 61.81 78.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ 21.4 80.45 6 6.02 88.57 56.2 97.-30 1.46 68.2 70.30 17.98 Iulie 11.274 51.-31 1.15 5.-20 21.00 5.-20 21.750 379 429 423 353 347 311 84.7 67.974 7.15 6.-10 Noembrie 11.724 27.4 68. Ore se funcţionare de zi şi de noapte Pornind de la consumul lunar de energie electrică şi de la durata medie de funcţionare.3 0. ANUL LUNA ENERGIE ELECTRICA ACTIVA FACTURATA (Tarif E2) Kwh ORE FUNCTIONARE PUTERE ACTIVA CONSUMATA KW 2006 2006 2007 2007 2007 2007 NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE 31.9674 9.311 2.45 4.45 17.-31 1.

04 56.58 Fig.719 17. datorate iluminatului ornamental de iarna care a venit cu un spor de putere de aprox. cu iluminatul ornamental inclus.07 iul.73 67.00 40.902 21. 2.07 nov.73 102.116 274 274 293 296 283 351 379 429 423 353 347 311 274 274 293 296 283 47. Puterea consumata de sistemul de iluminat.07 dec.60 61.07 mai.04 49.08 57.889 13.38 71.691 9.921 21.117 Tabelul 5 – Puterea medie activa lunara consumata de sistemul de iluminat public actual – oras Ghimbav Puterea activa sistem ilum inat public (KW) 120.30 60.54 56.895 17.12 67. Valoarea puterii absorbite.08 mai.59 72.78 36.57 78.30 60.04 49.00 47.82 71.31 57.35 70.2007) si rezulta o putere medie de 62. 40 KW .78 71.08 84. se face media puterii absorbite.2007 si anume 102.59 77.967 20. Facand diferenta intre puterea consumata cu iluminatul ornamental inclus si puterea medie a sistemului de iluminat rezulta puterea instalata a ornamentelor de iarna si _______________________________________________________________________________ 14 - . In acest caz.07 ian. se observa doua maxime ale puterii absorbite in sistemul de iluminat si anume in lunile decembrie 2006 si decembrie 2007.08 aug.598 43.07 iun.00 mar.06 dec.07 nov.00 0. ca fiind maximul puterii absorbite in luna dec.08 mar.627 19.23 56. depinde direct de puterea si de numarul ornamentelor pe care primaria le monteaza pe perioada sarbatorilor de iarna in sistemul de iluminat public.08 iul.58 55.Din graficul de mai sus rezulta puterea consumata.57 55.19 41.60 61.82 102.07 oct.08 sep.78 63.07 sep.07 apr.2006 si dec.00 60.54 77.11 63.31 64.863 27.78 64.44 66.104 20.07 ian.35 KW.11 KW.00 20.00 100.23 72.57 36.06 aug.00 80.38 71.11 92.08 iun. excluzand lunile de iarna in care s-a montat iluminatul ornamental (dec.102 17.44 66.347 17. cu iluminatul ornamental de iarna inclus.08 apr.4 – Graficul puterii active in sistemul actual de iluminat public Din analiza graficului.07 feb.804 26. Puterea medie a sistemului de iluminat fara iluminatul ornamental de iarna.08 TOTAL : 512. Vom calcula puterea medie consumata in doua variante: 1.855 19.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE 12.08 feb.689 23.

04 6775.17 8394.11 158.71 24.35 KW = 39.19 11.76 2684.72 11.35 6017.11 16.2 2770.9 11.38 23.14 4968. Pe baza calculelor anterioare.04 7044.5 5340.96 VALOARE FACTURA (LEI fara TVA) 10.71 24.26 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE 9.66 14663 8807.47 153.12 6211.16 216.39 170.76 26.802. adica 63% din puterea medie consumata de iluminatul public.43 3593.53 Tabelul 6 – Costuri energie electrica iluminat public _______________________________________________________________________________ 15 - - .07 18.37 19.773.7 KW.987.24 5066.72 12.45 3540. Valorile sunt prezentate în Tabelul 6şi Figura 3.03 ACCIZE CONSUM COMERCIAL (LEI fara TVA) 21.99 246.8 20.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ anume : 102.536.29 3760.63 143.398.94 256.14 3801.45 168. ANUL LUNA ENERGIE ELECTRICA ACTIVA (LEI fara TVA) ENERGIE ELECTRICA REACTIVA (LEI fara TVA) 389.05 7595.11 KW – 62.45 212.11 6645.96 155 154.74 7525.89 5374.20 7917.98 5141.79 7979.8 3 4.41 6576.82 7875.29 239.82 246. o valoare destul de ridicata.52 18.10 161.36 14830.47 8344.206. putem centraliza cheltuielile efective şi reale aferente energiei electrice pentru sistemul de iluminat public stradal din orasul Ghimbav.97 339.17 3707.59 218.41 5211.47 20.81 TOTAL : 156.31 5597.41 5175 6638.96 7286.56 5397.11 9028.92 6893.04 206.85 3620.25 74.85 19.25 25.028.2 50 30.22 6379.22 156.83 22.46 36.14 511.84 12.92 6871.97 13.79 217.11 189.52 22.22 7135.98 370.48 21.26 5243.93 8123.5 117.

4 Probleme specifice ale sistemului de iluminat public stradal _______________________________________________________________________________ 16 - .2. cheltuielile reale înregistrate de o Primărie pentru menţinerea sistemului de iluminat public la nivelul la care a fost proiectat sunt de circa 8 EURO/aparat de iluminat/an.Imagini ale sistemului de iluminat public stradal din oraşul Ghimbav Din experienţa noastră. Lipsa cheltuielilor de menţinere la Ghimbav se reflectă în valoarea scăzută a factorului de utilizare a puterii instalate şi prin nivelul necorespunzător al iluminatului public. Există numeroase deficienţe în funcţionarea corectă a sistemului de iluminat public. 5 .3 Costuri cu întreţinerea Nu există un program de întreţinere corectivă sau preventivă a sistemului de iluminat existent.2. se comandă înlocuirea unor surse de lumină.Cheltuieli anuale cu energia electrică pentru iluminat public 2. În funcţie de resursele financiare ale Primăriei.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Costuri energie electrica iluminat (Lei fara TVA) 94000 92000 90000 88000 86000 84000 82000 80000 78000 anul 2007 anul 2008 Fig. 2. Figura . Pentru analize financiare se va lua în considerare o valoare medie a cheltuielilor de menţinere egală cu cea menţionată anterior.

Imagini ale sistemului de iluminat public stradal din oraşul Ghimbav – aparate de iluminat necorespunzătoare • aparate de iluminat cu grad de protecţie scăzut şi neîntreţinute corespunzător Chiar şi în situaţia în care s-au achiziţionat aparate de iluminat închise. s-a optat (probabil din raţiuni financiare) pentru aparate de iluminat cu un grad scăzut de protecţie. _______________________________________________________________________________ 17 - - . Un numar de 195 aparate de iluminat nu au un sistem optic de dirijare al fluxului luminos (lipsă reflector. Datorită unei întreţineri necorespunzătoare (compartimentul optic nu este curăţat periodic) acestea nu mai pot asigura un flux luminos care să asigure un iluminat corespunzător. lipsă difuzor) adecvat şi nu pot asigura un iluminat de calitate. Figura .Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ În urma vizitelor în teren şi a discuţiilor cu reprezentanţii Primăriei Ghimbav s-au identificat următoarele probleme specifice ale sistemului de iluminat public stradal: • aparate de iluminat necorespunzătoare atât din punct de vedere al performantelor luminotehnice cât şi constructiv Prezenţa unor aparate de iluminat vechi şi în stare avansată de deteriorare era semnalată în Tema Studiului de Fezabilitate şi a fost reconfirmată în urma culegerii de date la faţa locului.

aparatele de iluminat sunt montate pe 72 % din stâlpii existenţi Figura .Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Figura . neîntreţinute corespunzător • neutilizarea tuturor stâlpilor pentru sistemul de iluminat Pe cei 391 stâlpi dispuşi pe arterele de circulaţie sunt montate 283 aparate de iluminat.Aparate de iluminat cu grad de protecţie scăzut.Sistemul de iluminat public stradal „un aparat de iluminat la doi stâlpi” • Obstrucţionarea sistemului de iluminat public stradal de către vegetaţie In zonele în care ar trebui să fie asigurate valori maxime ale iluminatului. _______________________________________________________________________________ 18 - - . se înregistrează deficienţe.

10% din lungimea strazilor. _______________________________________________________________________________ 19 - - .observam ca pozitia de montare a corpurilor de iluminat stradal este cu 1-2 m mai jos decat pozitia normala. • suprapunerea reţelei de iluminat clasice cu reţeaua de iluminat tosadata În situaţia în care reţeaua clasica şi cea torsadata se regaseste pe aceeasi stalpi.Sistemul de iluminat public stradal obtrucţionat de vegetaţie În aprox. Astfel. ceea ce conduce la obţinerea unor performanţe necorespunzătoare ale sistemului de iluminat.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Figura . vegetaţia obstrucţionează sistemul de iluminat public. în aceste zone se înregistrează deficienţe in asigurarea uniformitatii iluminatului stradal.

5 Necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei Având în vedere nivelul necorespunzător al iluminatului public stradal din Ghimbav.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ 2.2. • Scăderea consumului şi a cheltuielilor cu energia electrică. _______________________________________________________________________________ 20 - - . Studiul de Fezabilitate va propune soluţii pentru: • Îmbunătăţirea calităţii sistemului de iluminat stradal pentru a corespunde normativelor în vigoare. vârsta înaintată pentru majoritatea echipamentelor precum şi problemele specifice semnalate anterior.

1. destinaţia lor şi intensitatea traficului auto. prezintă în mod sintetic lungimea străzilor din orasul Ghimbav pe clase ale sistemului de iluminat. _______________________________________________________________________________ 21 - - . pe clase ale sistemului de iluminat.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ CAPITOLUL 3 Clasificarea străzilor pe clase ale sistemului de iluminat Primul pas în elaborarea oricărui studiu de iluminat public stradal constă în identificarea zonei de iluminat (în cazul de faţă a străzilor) şi clasificarea acestora în funcţie de importanţa lor pentru comunitate. Tabelul 3.

Nr.730 0 11. Clasificarea este prezentă în Tabelul 3.2. Crit. Tabel sintetic privind lungimea străzilor în clase ale sistemului de iluminat Situaţia străzilor din orasul Ghimbav precum şi punctele de alimentare ale sistemului de iluminat public stradal cu principalele strazi aliementate este prezentată in Tabelul 3.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Clasa sistemului de iluminat 1 Lungime străzi cf. măsurătorilor proprii m 2 M1 M2 M3 M4 M5 TOTAL 720 1. Crit Nume PT Denumire strada NOUA SCOLII MORII FAGARASULUI LUNGA PIETII AVRAM IANCU CRISTIANULUI STEFAN CEL MARE FAGARASULUI PROGRESULUI UNIRII CUZA VODA AVRAM IANCU STEFAN CEL MARE CRISTIANULUI MORII Categorie M3 M4 M3 M1 M3 M2 M4 M2 M3 M1 M4 M4 M4 M4 M4 M2 M3 1 PTZ 1 2 PT 2 3 PT 5 4 PT 4 (Mocava) Tabelul 3.1.690 5.Situaţia străzilor şi punctul de alimentare al sistemului de iluminat public S-a făcut o împărţire a străzilor pe clase în conformitate cu Normativele în vigoare (SR 13433).2 .730 Tabelul 3.590 3. 1 2 3 4 5 6 DENUMIRE LOCALITATE GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV DENUMIRE STRADA Cristianului (DN73 B) Strada "1" Stefan cel Mare 1 Stefan cel Mare 2 Stefan cel Mare 3 Stefan cel Mare 4 CLASA DE ILUMINAT M2 M4 M4 M4 M4 M4 _______________________________________________________________________________ 22 - - .3 Nr.

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV GHIMBAV Stefan cel Mare Avram Iancu Cuza Voda Raului Pietei Morii Lunga Scolii Fagarasului (alee blocuri) Parcare Str. Noua Progresului1 Paralela Fagarasului Unirii 1 Unirii 2 Progresului 2 Str Noua 2 Str Garii Fagarasului (cartier case) Fabricilor Lunga2 Fagarasului M3 M4 M4 M4 M2 M3 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M2 M4 M1 Tabel 3. Prezentare Conceptul de ansamblu defineşte direcţiile de modernizare şi dezvoltare pe termen lung a iluminatului public la scara unui oraş. Noua Str.1.3 – Clasificarea strazilor orasului Ghimbav pe clase de iluminat CAPITOLUL 4 Concept de ansamblu privind modernizarea iluminatului public 4. _______________________________________________________________________________ 23 - - . în strânsă corelare cu programele de dezvoltare durabilă.

• Unghiul de inclinatie al corpului de iluminat.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Conceptul este dezvoltat pentru a asigura aducerea sistemului de iluminat public la nivelul cerinţelor moderne din punct de vedere tehnic. prin intermediul unui balast electronic de diminuare a fluxului luminos. În primul rând am propus aparate de iluminat cu eficienţă optică ridicată. Siguranţa cetăţenilor 2. Programul de optimizare a sistemului de iluminat din orasul Ghimbav are de asemenea la baza si optimizarea prin recalcularea din punct de vedere luminotehnic – folosind programele de calcul luminotehnic DIALUX. unghi de inclinatie. • Optimizarea prin folosirea sistemelor de telegestiune a iluminatului public stradal conduce la optimizarea intreţineri iluminatului public stradal.1. reducând astfel puterile unitare instalate. economic şi estetic. care se referă la reducerea nivelului de iluminat pe timp de noapte. inaltime consola. Este deosebit de importantă utilizarea unor tehnologii eficiente pentru a reduce consumul de energie. Străzile şi intersecţiile din oraşul Ghimbav au fost împărţite în categorii după nivelul circulaţiei şi importanţa lor în structura oraşului împreună cu specialiştii şi factorii de decizie din Primărie. Aparatele de iluminat existente sunt ineficiente din punct de vedere energetic dar şi luminotehnic.1. 4. • Proiectarea consolelor de iluminat in functie de calculul luminotehnic. CARIBONI – a urmatoarelor elemente: • Inaltimea de amplasament a corpului de iluminat.00.obţinerea unei imagini nocturne viitoare coerente 4. Soluţiile propuse asigură un iluminat corespunzător pentru toate străzile analizate. _______________________________________________________________________________ 24 - . doar 72% din stâlpii existenţi sunt echipaţi cu aparate de iluminat iar din acestea 69 % sunt necorespunzatoare. Proiectul cuprinde o metodă pentru reducerea consumului de energie. pentru iluminat stradal va permite prin dimare selectarea puterii optime pentru fiecare aplicaţie punctuală. Optimizarea consumului de energie si reducerea costurilor de intretinere 3.2 Optimizarea consumului de energie si reducerea costurilor de intretinere Atunci când vorbim de reducerea consumului de energie nu ne referim în mod strict la reducerea faţă de nivelul consumului actual ci faţă de nivelul consumului care ar fi necesar la ora actuală dacă iluminatul public ar funcţiona corespunzător. coeficientul de uniformitate şi orbire. Impactul vizual al sistemului de iluminat asupra aspectului arhitectural al oraşului . Din datele prezentate în Capitolul 2 al lucrării rezultă că astăzi nivelul iluminatului este sub cerinţele normativelor. şi urmăreşte: 1. • Amplasamentul optim al corpului de iluminat din punct de vedere a distantei inte stalpi.1 Siguranţa cetăţenilor Siguranţa cetăţenilor este obiectivul de bază care se urmăreşte la dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public şi are în vedere • Siguranţa circulaţiei rutiere • Reducerea actelor antisociale pe timp de noapte Normele româneşti si internaţionale în vigoare stabilesc criteriile de calitate în iluminatul public prin nivelul mediu al luminanţei pe suprafaţa carosabilă. respectiv. Programul de optimizare a consumului de energie electrica propus are in vedere imbinarea intr-un sistem a urmatoarelor procese: • Optimizarea prin folosirea balasturilor electronice . între orele 23. tip carosabil.00 şi 05. vegetatie. ceea ce conduce la diminuarea consumului de energie .

Amplasarea corpurilor de iluminat in functie de calculul luminotehnic. precum si caracteristici constructive ce permit intretinerea usoara a acestora. . Eliminarea perturbatiilor electromagnetice duce astfel la marirea duratei de functionare a lampilor si implicit la costuri reduse de intretinere ulterioara.corpuri de iluminat cu grad de protectie mare (IP66. la o inaltime optima. IP65) combinat cu caracteristici optice deosebite. _______________________________________________________________________________ 25 - - . ne propunem gestionarea eficienta a sistemului de iluminat inclusiv prin utilizarea unui program de aprindere/stingere a iluminatului public in functie de anotimp. in vederea obtinerii unui consum optim de energie electrica respectand totodata si cerintele comunitatii locale privind iluminatul public. vor fi eliminate caderile de tensiune prin incarcarea calculata a tronsoanelor.Prin alegerea de aparate de iluminat cu etanşeitate ridicată a compartimentului optic-IP66 . inclusiv cu instrucţiuni.Prin reducerea numărului de variante de echipare din schemă.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Incă din faza de proiectare (calcul luminotehnic) a unei instalaţii de iluminat se aleag componentele. tipul sculelor. De asemenea. .masurarea energiei electrice cu contoare binome (tarif de zi si tarif de noapte). disponibil de piese de schimb). Optimizarea consumului de energie se va realiza si prin recalcularea instalatiilor de alimentare. dificultăţilor şi defectelor). . cu o inclinare optima. .surse de lumina de mare eficacitate luminoasa. sistemele care vor conduce la activităţi de întreţinere minime: .Pregătirea unei scheme de întreţinere cât mai complete. Prin folosirea de echipamente de masura electronica se vor asigura: . respectiv recalcularea sectiunii conductorului de alimentare (cablu. Astfel. . 3.Când este posibil să se utilizeze suprafeţe cu finisaje care rămân curate timp îndelungat sau sunt uşor de curăţat. .Organizarea unui flux informaţional eficient (feedback-uri ale greşelilor.in vederea optimizarii energetice (avand drept scop reducerea cheltuielilor). . console) şi a nivelului coroziunii.urmarirea stricta a curbei de sarcina Acestea vor avea ca rezultat reducerea costurilor privind consumul de energie electrica. Prin implementarea sistemulului de telegestiune vor fi urmarite . . retea torsadata). .Prin folosirea de aparate de iluminat cu puţine componente şi care pot fi manevrate cu uşurinţă manual sau înlocuite.Planificarea unei activităţi de întreţinere uşoară (acces.accesorii pentru surse de lumina cu pierderi reduse de energie electrica. prin eliminarea armonicilor de ordin impar: 1. . 5. Introducerea in sistemul de iluminat nou proiectat de echipamente performante care au ca efect eliminarea fluctuatiilor prin stabilizarea tensiunii furnizate la lampi.Inspectarea stării suporţilor (stâlpi.

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Fig.  + 10%÷15% crestere a intensitatii luminii la 250W consum energie electrica per corp de iluminat. 4.   _______________________________________________________________________________ 26 - .  Aprindere usoara. Se prelungeste viata surselor de lumina.  Dubleaza viata lampilor. CP2. Un balast electronic pentru lampile cu sodiu de 70W. controlata. prezinta urmatoarele avantaje:  Nu consuma energie reactiva (nu incarca reteaua cu curenti suplimentari)  Factor de putere > 0. pentru lampile cu sodiu: Se reduce consumul de energie electrica. … CP 80 pentru iluminarea publica a strazilor. pietelor. intersectiilor etc. Utilizand balasturile electronice de 70W. 150W.  Greutate redusa 900 g. cu trafic intens sau redus. 250W . 100W. astfel se face trecerea de la un sistem electric-energofag la unul electroniceconomic. Acestea vin sa inlocuieasca energofagele balasturi clasice folosite in prezent. DE 100W.99. 250W . 100W.1 Schema bloc a sistemului .  Consumul de energie electrica mai mic cu 20% (124W pentru balastul electronic 250W fata de vechiul sistem). I. pentru lampile cu sodiu sunt dispozitive care se folosesc la aprinderea si mentinerea in functiune a iluminatului stradal CP1. 150W. 150W. PREZENTAREA CARACTERISTICILOR CORPURILOR DE ILUMINAT ECHIPATE CU BALAST ELECTRONIC . automatizat. 250W Balasturile electronice . facuta sa protejeze filamentele lampilor cu sodiu.

Auto aprindere dupa scurte caderi de tensiune. III. Unitatea de comanda si control local UC1 transmite catre dispecer situatia liniei:  comanda executata. 150W.  tensiunea pe fiecare faza. 250W . coroziune si ruginire. 2. Numai numerele de celular recunoscute de sistem pot comanda si controla ilumintul public prin trimiterea de simple coduri (prin SMS) care inseamna pornirea. C2 despre starea liniei de iluminat. dar la economia de energie electrica de 60W/ora initial (fata de balasturile clasice) se mai adauga 64W/ora .150W. Temperatura de utilizare: -30 pana la +1200C. II. Dimensiuni: 30cm x 20cm x 15cm. Permite comanda consumului lampilor cu sodiu de la 100% pana la 60% cu o scadere a intensitatii luminoase corespunzatoare de aproximativ 20% .  incarcarea fazelor. STUDIU TEHNICO-ECONOMIC _______________________________________________________________________________ 27 - - . Material facut din poliester intarit cu fibra de sticla turnat la temperatura mare.  consum de energie pe fiecare faza. UC2. Prin utilizarea retelelor GSM existente se foloseste o retea de transmisie de mare fidelitate si fiabilitate cu costuri minime. Unitatea de comanda si control local poate sa trimita inapoi informatii la C1. Carcasa sistemului prezinta urmatoarele: Se monteaza pe unul din stalpii CP1 … CP80. oprirea.vezi FIGURA Nr.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________    Frecventa de lucru 50 kHz. PREZENTAREA UNITATII DE COMANDA SI CONTROL LOCAL A BALASTURILOR ELECTRONICE DE 100W . … UC75 este proiectata sa primeasca comenzi de la C1 C2 si sa porneasca/opreasca/modifice intensitatea luminii pentru 1÷80 corpuri de iluminat cu balast electronic de 70W. Material ignifugat si non absorbant. Material cu rezistenta marita la impact. adica daca pe “strada X” lumina este pornita/oprita sau variata. 250W Unitatea de comanda si control local UC1. modificarea intensitatii luminii si primirea de informatii despre starea liniei.  factor de putere. pentru lampile cu sodiu. 100W.

determinand o reducere preconizata de energie electrica cu 35% fata de solutiile clasice.1. Solutia propusa reprezinta o noutate pe plan national. Sistemul digital de control a iluminarii care se va realiza va respecta conditiile de siguranta în functionare si va asigura cresterea duratei de functionare a lampilor cu vapori de sodiu pana la 40000 ÷ 50000 ore (fata de 10000 ore in conditiile utilizarii balasturilor din fier si cupru). Utilizarea acestora. a dispozitivelor de comanda si control microprogramate si a modulelor radio. o importanta reducere de materiale. la lampile de 250W .  Balastul electronic poate fi comandat de la distanta si permite variatia intensitatii luminoase. reprezinta o solutie foatre economica si moderna. Printr-un management adecvat. In consecinta se vor reduce costurile de mentenanta si se vor limita perturbatiile electromagnetice asupra retelei electrice de alimentare. nu consuma putere reactiva.000 Hz si transmite puterea activa catre sursa de lumina cu un randament de min. comandat si controlat de la distanta de catre calculatoarele C1. iluminatul electric reprezinta unul dintre consumatorii de energie electrica la care aspectele luminotehnice. economice si estetice trebuie analizate împreuna. → reducere iluminare 20% din timpul de functionare: inca 100W economie pe corp de iluminat.. Sistemul Digital de control al iluminatului public propus în cadrul proiectului poate concura cu succes pe piata produselor de înalta tehnologie.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Utilizarea sistemului de iluminat public bazat pe balasturi electronice . Folosind acesta componenta a reducerii consumului de energie: → inlocuirea balastului: economie de 24W pe corp de iluminat. cu o reducere a energiei consumate de 40%). un gabarit si o masa mai reduse. 96%. în cazul instalatiilor de iluminat. Una dintre solutiile care poate raspunde la conditiile de mai sus este utilizarea de noi corpuri de iluminat performante de lumina artificiala bazate pe balasturile electronice pentru lampile cu vapori de sodiu de 70W. C2 prin intermediul unitatilor de comanda si control local. se poate face numai cu realizarea integrala a parametrilor luminotehnici impusi. 4. cu efecte economice importante. Reducerea facturii de energie.cca 124 W. Economiile provin din urmatoarele surse:  Inlocuirea balastului clasic bazat pe o bobina cu miez de fier necesar limitarii curentului de functioanare. astfel ca in perioadele de trafic redus (in general dupa ora 23/24 si pana la ora iesirii din noapte. Acest sistem digital de control al iluminatului public ofera posibilitatea integrarii într-un sistem de management al nivelului de iluminare si mai departe. 100W. 150W si de 250W. În acest sens. care pe langa faptul ca introduce un factor de putere mic are si consumul propriu de energie activa. _______________________________________________________________________________ 28 - . energetice.3 SISTEM INTEGRAT DE COMANDA SI CONTROL A ILUMINATULUI PUBLIC Aspectele legate de realizarea unui mediu luminos confortabil nu trebuie despartite de aspectele economice si mai ales de costurile privind energia electrica consumata. care sa permita realizarea unor indicatori ridicati de eficienta energetica si luminotehnica pentru sursele de lumina artificiala folosite in iluminatul public. în sistemul de management energetic al unei localitati. cu eficienta ridicata si posibilitate de includere într-un sistem inteligent de management energetic asigura un nivel ridicat de performanta atat luminotehnic cat si energetic. este posibila realizarea unor importante economii în factura de energie electrica. Cercetarile care se vor efectua în cadrul lucrarii urmaresc realizarea sistemelor performante electronice de alimentare a lampilor cu vapori de sodiu la inalta presiune. Total economie 124W. La realizarea acestei noi solutii vor fi folosite ultimele descoperiri in domeniul surselor de lumina cu vapori de sodiu la inalta presiune in domeniul balasturilor electronice.  Balastul electronic lucreaza la frecventa de 50. iluminatul poate fi scazut cu 20%.  Prin utilizarea balastului electronic se obtine o crestere a intensitatii luminoase de 10÷15% si o dublare a timpului de viata al sursei de lumina. respectand aceasta conditie de baza.

utilizand sisteme electronice care includ si balasturi electronice. care. Dezvoltarea noilor sisteme de iluminat public stradal utilizand lampi cu descarcare in gaze nu poate avea si o validare din punctul de vedere al eficientei energetice în lipsa unei surse (corp de luminat + balast electronic + lampa) performante de alimentare. Cercetarea propusa în cadrul proiectului urmeaza a elabora un produs performant si competitiv. completează viaţa nocturnă a unui oraş. cu posibilitatea realizarii unor oferte de export. creând o imagine nouă. trebuie sa ia în consideratie posibilitatea de amorsare a lampii. fluxul luminos dorit). bazate pe tuburi cu descarcare în gaze la înalta presiune. la un nivel tehnologic competitiv pe piata. va permite concentrarea specialistilor romani pe teme de mare actualitate. Are loc o permanenta extindere a cercetarilor privind realizarea sistemelor si balasturilor electronice performante pentru diferite tipuri de lampi cu descarcare in gaze si pentru utilizari diverse.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Studiile efectuate au în vedere atat realizarea sistemului hardware cu caracteristici luminotehnice adecvate iluminatului public stradal cat si realizarea balasturilor electronice cu interfete speciale pentru preluarea comenzilor radio si de reducere a nivelului de iluminare intr-o localitate. Iluminatul arhitectural Dorim să subliniem câteva idei pentru punerea în evidenţă a monumentelor arhitecturale şi comemorative din oraş: . cu realizarea unor produse de înalt nivel tehnologic. utilizand balasturi electronice la inalta frecventa. cu scheme constructive diferite in functie de necesitatile impuse de utilizarea lor. Unitatile din domeniul iluminatului electric au in prezent preocupari legate în special de dimensionarea sistemelor de iluminat. mentinerea tensiunii pe durata functionarii precum si limitarea curentului de descarcare în zona optima din punctul de vedere al caracteristicilor sursei de lumina (presiunea gazului. sa ofere si posibilitatea integrarii într-un sistem inteligent de gestiune energetica. _______________________________________________________________________________ 29 - .Cimitir sasesc . Aceste preocupari sunt inca practic inexistente în tara noastra. solutie care este în atentia tuturor centrelor de cercetare din domeniu din lume si care face parte si dintre directiile de cercetare ale prezentului proiect. perfectionarea surselor clasice de lumina artificiala. Solutiile moderne. în afara unui randament ridicat. Realizarea acestui sistem digital de alimentare are ca obiectiv crearea de surse artificiale de lumina. Realizarea proiectului va permite si participarea specialistilor din Romania la realizarea Directivelor Uniunii Europene privind reducerea consumurilor de energie electrica si atingerea telului de crestere a eficientei energetice cu 1.Piaţa centrală Imaginea nocturnă a unui edificiu sau a unui ansamblu de clădiri îmbogăţeşte. Solutia clasica cu utilizarea unui balast electromagnetic alimentat direct din reteaua electrica nu poate fi luata în consideratie în prezent datorita pierderilor importante si dificultatilor de includere într-un sistem de management energetic. managementul sistemelor de iluminat. într-o nouă organizare de strălucire şi culori. Pe plan international exista o preocupare constanta de cercetare a diferitelor tipuri de balasturi electronice. care au posibilitatea de a fi integrate în sisteme complexe de management este una dintre preocuparile importante ale proietantului acestui proiect. De asemenea. cu un important potential de cercetare.Biserica Saseasca .Biserica Romana . Studiul realizarii de surse noi de lumina precum si al sistemelor moderne de alimentare a lor. standardizare.5% pe an. cu posibilitate de comanda. aflate în faza de cercetare.

percepţia unui observator se schimbă continuu prin mişcarea proprie. Iluminatul arhitectural are un pronunţat caracter decorativ şi de atmosferă. absoarbe şi reflectă lumina. aceasta constituind însă o bază foarte îngustă pentru iluminatul arhitectural. Astfel. aspectul sau tridimensional sau reduce volumul la un plan.  distribuţia luminii asupra unei construcţii intensifică structura sa. la care trebuie adăugată o factură de energie electrică deloc de neglijat.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Punctul de plecare a oricărui proiect de iluminat arhitectural trebuie să-l constituie stabilirea identităţii clădirii. Lămpi care se caracterizează printr-o durată de viaţă de la 5 la 12 ori sub cea a lămpilor cu descărcări în gaze.  în al treilea rând lumina poate deveni generator de mişcare. Ajunşi în acest punct. trebuie semnalat faptul că primele încercări în România în domeniu iluminatului artificial s-au adresat cu precădere emoţionalului. devin absolut oneroase pe durata de funcţionare prin cheltuielile mari de întreţinere datorită fiabilităţii reduse şi de cele mai multe ori unei accesibilităţi dificile pentru înlocuiri. realizate la un preţ mai redus al reflectoarelor.000W. Standardele şi recomandările în domeniu se limitează exclusiv la aceste cerinţe. a integrării în ambient. Iluminatul artificial al clădirilor – aspecte cantitative Lumina artificială este folosită în special din motive de siguranţă şi securitate. şi utilizate curent de practica mondială în domeniu. Fiecare clădire. neglijându-se aproape complet posibilităţile tehnice eficiente. sub aspectul caracteristicilor arhitectonice specifice. Iluminatul zonelor de risc Iluminatul trecerilor de pietoni _______________________________________________________________________________ 30 - . fiecare tip de arhitectură sau situaţie cere propriul său climat luminos. iar din punct de vedere al eficienţei energetice sunt de 6 ori mai puţin eficiente. dar nu trebuiesc neglijate mijloacele tehnice care ajută la atingerea acestor scopuri. Arhitectura prin natura sa este statică. destul de abundente. să adăugăm unei construcţii o a patra dimensiune: timpul. aceste soluţii de iluminat arhitectural. Lumina defineşte spaţiul prin distribuţia luminii şi umbrei creând efectul de adâncime a unui spaţiu. perspectiva sa. pentru că:  structura unui material este determinată de calitatea luminii şi de asemenea cum acesta transmite. a principiului construcţiei. Lipsa recomandărilor cantitative nu trebuie să excludă folosirea în proiectele de iluminat arhitectural a mijloacelor tehnice cu optică performantă şi eficiente din punct de vedere a costurilor de întreţinere şi a consumurilor de electricitate. a funcţionalităţii acesteia. şi nu sunt suficiente pentru crearea unui întreg climat luminos. Prin iluminatul artificial al clădirilor putem însă remodela ambientul generând forme şi identităţi noi. Lumina dinamică ne permite să realizăm şi să schimbăm contraste şi culori. Cuvântul cheie în iluminatul arhitectural este IDENTITATEA. secondat de unul funcţional. utilizându-se în special reflectoare cu optică puţin performantă şi echipate de cele mai multe ori cu lămpi halogene incandescente de puteri mari 300 – 1.

cu obţinerea unui nivel ridicat al iluminării verticale  bandă luminoasă controlată transversal pe carosabil  nu produc orbirea conducătorilor auto Vecinătatea şcolilor În vecinătatea şcolilor. _______________________________________________________________________________ 31 - .Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Statisticile arată că trecerile de pietoni constituie una dintre zonele urbane cu risc maxim de accidente rutiere atât pe timp de zi cât şi noaptea. Iluminatul trebuie să asigure o bună vizibilitate a pietonilor (în principal elevi). Se recomandă folosirea de aparate de iluminat special destinate acestor tipuri de zone de risc. Situaţia devine şi mai critică pe timp de ploaie. această activitate urmând să se desfăşoare sub supravegherea unor specialişti horticoli pentru a nu face intervenţii care să conducă la deteriorarea spaţiul verde existent. etc). Trebuie avută în vedere o „coafare” periodică a spaţiilor verzi. presemnalizări) corelat cu alte tipuri de dispozitive fizice (bariere. prin reducerea contrastului şi apariţia efectului de orbire. securitatea pietonilor constituie factorul principal în definirea sistemului de iluminat. Alte propuneri pentru modernizarea sistemului de iluminat public În zona centrală din oraşul Ghimbav s-a constatat faptul că verdeaţa de la marginea drumului înrăutăţeşte caracteristicile sistemului de iluminat public. de efectul farurilor vehiculelor asupra vizibilităţii pietonilor aflaţi pe trecere. să întărească citirea semnalizărilor şi să avertizeze automobiliştii în sensul necesităţii dublării vigilenţei prin folosirea de sisteme de iluminat suplimentare (de ex. Mai mult pe timp de noapte riscul este accentuat indiferent de nivelul iluminatului public din vecinătate. CAPITOLUL 5. care montate în imediata apropiere a trecerii de pietoni asigură:  iluminarea acesteia în contrast pozitiv. refugii. aparate de iluminat cu distribuţie luminoasă asimetrică.

Lungimea totală a străzilor este de 11. Dacă aparatele de iluminat sunt dispuse din doi în doi stâlpi. Surse de lumină pentru fiecare categorie de drum – situaţie existentă _______________________________________________________________________________ 32 - - . NECESAR SUPLIMENTARE APARATE DE ILUMINAT (col 3 – col 4) CATEGORIE DRUM LUNGIME NR. sistemul de iluminat este compus din 391 stâlpi şi 283 aparate de iluminat. EXIST. distanţa între două aparate de iluminat devine de peste 60 metri. ECO buc MERCUR 250W buc MERCUR 125W buc MERCUR 80W buc Incand buc buc M1 M2 M3 M4 Total : 24 53 123 191 391 8 2 39 21 70 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 5 2 40 47 0 0 0 24 24 16 11 22 33 82 0 23 0 16 39 0 0 0 0 0 0 2 0 11 13 24 43 69 147 283 Tabelul 5.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Dimensionarea sistemului de iluminat 5. nu se poate obţine o iluminare care să corespundă standardelor în vigoare indiferent de tipul aparatului de iluminat şi de puterea sursei de lumină. DE IL. Se face analiza tipului surselor de lumină montate pe fiecare categorie de drum. Tabelul 5.7 km. STALPI NR APARATE DE ILUMINAT 1 M1 M2 M3 M4 Total m 2 720 1590 3690 5730 11730 buc 3 24 53 123 191 391 buc 4 24 43 69 147 283 buc 5 0 10 54 44 108 Tabel 5. Rezultatele sunt centralizate în tabelul 5.1 – Stalpi si aparate de iluminat existente si necesar proiectate Distanţă medie între doi stâlpi este de 30÷35 m.2.2. De aceea se va analiza situaţia în care fiecare stâlp este dotat cu un aparat de iluminat. La această distanţă. considerând înălţimea de montaj de 7÷8 m.1 Determinarea cheltuielilor cu energia pentru iluminatul existent Una din principalele probleme semnalate la sistemul de iluminat public din orasul Ghimbav este faptul că numărul aparatelor de iluminat este mai mic decât numărul stâlpilor montaţi. DRUM EXISTENTI SODIU 250 W buc buc SODIU 150 W buc SODIU 100 W buc SODIU 70W buc TIP SURSA TOTAL AP. NR STALPI CA TEG.1 prezintă detaliat lungimile străzilor şi situaţia corespunzătoare a sistemului de iluminat public.

2.7 M3 123 39 6 0 2 0 22 0 0 0 18940 274. rezulta o putere medie instalata pe aparat de 290 W pe categoria de strazi M1.946.194. Valoarea facturilor de energie consumata anual. _______________________________________________________________________________ 33 - - .3. de 191.6 LEI (fara TVA). este prezentata in tabelul 5.Puterea instalată pentru fiecare categorie de drum. respectiv 0.7 W pentru strazi de categoria M2 . sau exprimata in Euro va fi 12. Energia electrica consumata anual in actualul sistem de iluminat public asa cum rezulta din din cap. cu puteri nominale rezultate in urma calculelor luminotehnice pentru fiecare categorie de drum si fiecare strada calculata individual.0 M2 53 2 0 0 5 0 11 23 0 2 8245 191.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Puterea instalată pentru fiecare categorie de drum precum şi puterea medie pe fiecare aparat de iluminat este prezentată în tabelul 5. ceea ce este mult si incarca nejustificat cheltuielile pe energia consumata.2 Determinarea cheltuielilor cu energia pentru iluminatul nou proiectat Puterea totala instalata in cazul echiparii tuturor stalpilor cu corpuri de iluminat noi. U/M buc buc buc W M1 24 8 0 0 0 0 16 0 0 0 6960 290.1 W pe M5.6 kWh.5 M4 191 21 2 0 40 24 33 16 0 11 25600 174.pe M3 si 274.054 Euro / kWh. DRUM NR STALPI EXISTENTI ECO Incand. este de aprox. va fi de 76.5 W pe aparat pentru strazi de categoria M4 si 174. 239.756. la un tarif monom si un pret mediu de 0.3 TIP SURSA Na 250W buc Na 150W buc Na 100W buc Na 70W buc Hg 250W buc Hg 125W buc Hg 80W buc PUTERE TOTALA / CATEGORI E DRUM W PUTERE MEDIE / APARAT CATEG.8 EURO (fara TVA). Din datele centralizate in tabelul 5.4. 5.1 Total : 391 70 8 0 47 24 82 39 0 13 59745 Tabel 5.3 .3178 Ron / kWh.

Proiectata Stalpi Existenti CIS 150W CIS 100W CIS 70W CIP 70W - . Existenta CLASA DE ILUMINAT N.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ SITUATIE PROIECTATA SITUATIE EXISTENTA Putere inst.4 – Puterea instalata si distributia aparatelor de iluminat pe strazi la sistemul de iluminat modernizat _______________________________________________________________________________ 34 - Putere inst. Noua Str.C. Noua Progresului1 Paralela Fagarasului Unirii 1 Unirii 2 Progresului 2 Str Noua 2 Str Garii Fagarasului (cartier case) Fabricilor Lunga2 buc buc buc 10260 425 1445 425 85 425 3250 1955 425 255 2760 5280 2880 1190 2550 425 4800 1445 255 1530 425 935 935 425 1275 3960 255 8640 58915 17 5 17 5 1 5 20 23 5 3 16 44 24 14 22 3 35 17 3 18 5 11 11 5 15 20 3 24 391 2345 1500 1910 590 150 580 2985 3575 665 665 2330 6605 3480 1805 2680 450 5870 2210 580 1825 525 1760 1750 580 1070 3570 730 6960 59745 57 5 17 5 1 5 34 23 5 3 3 14 2 44 24 14 30 5 40 17 3 18 5 11 11 5 15 10 20 48 139 3 3 116 235 Fagarasului TOTAL Tabel 5. DENUMIRE STRADA buc ORASUL GHIMBAV M2 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M2 M3 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M2 M4 M1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Cristianului (DN73 B) Strada "1" Stefan cel Mare 1 Stefan cel Mare 2 Stefan cel Mare 3 Stefan cel Mare 4 Stefan cel Mare Avram Iancu Cuza Voda Raului Pietei Morii Lunga Scolii Fagarasului (alee blocuri) Parcare Str.

ele sunt recomandate de către producători pentru echiparea aparatelor de iluminat destinate iluminatului rutier şi pietonal. pentru 4013 ore de functionare a iluminatului si o putere totala instalata de 58.4. prin reducerea nivelului de iluminat pe timp de noapte. in conditiile in care numarul de aparate de iluminat creste cu 42.4. CAPITOLUL 6.915 kW care va fi comandat prin sistemul de dimming. Pentru determinarea cheltuielilor cu energia .38 % fata de puterea actuala. Consumul anual de energie electrica in acest caz.915 kW. între orele 23.00 şi 05. Datele privind puterea instalata dupa modernizare sunt valabile daca iluminatul functioneaza fara sistemul ..91 kW. Asa cum am prezentat la cap. este de aproximativ 236.745 kW. Tipul lămpilor care vor fi utilizate Deoarece lămpile cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune oferă o eficacitate luminoasă (lm/W) ridicată. in conditiile cresterii cu 42. _______________________________________________________________________________ 35 - . vom lua in calcul doua variante: a) Iluminat modernizat fara sistem de reducere al consumului.3. cu o scadere de 1. În toate analizeze următoare vom utiliza doar acest tip de lămpi.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Puterea instalata in sistemul de iluminat modernizat este de 58.00.294 kW si rezulta o putere medie pe aparat de 78 W. de reducere al consumului. Se observa ca noua putere instalata dupa modernizare este mai mica decat puterea actuala de 59.24 % a numarului aparatelor de iluminat. realizeaza o reducere a consumului de energie de 35% .8 kWh. 5. Facem reducerea de 35% a puterii instalate de 38.24 % fata de cel actual (490 aparate de iluminat noi fata de 283 aparate vechi). b) Iluminat modernizat cu sistem de reducere al consumului. Avem un sistem de iluminat cu o putere instalata de 58. prezentat la cap. sistemul .425.

SITUATIE EXISTENTA CORPURI PROIECTATE CONSOLE SUSTINERE Puncte aprindere 1. cuprind in principal: inlocuirea aparatelor de iluminat vechi.C. DENUMIRE STRADA CONSOLA 2M Stalpi Existenti CIS 100W CIS 150W CIS 70W - .Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Lucrari de modernizare a iluminatului 6. Noua Str.1 Determinarea cheltuielilor cu lucrarile de modernizare a iluminatului public Lucrarile de modernizare a iluminatului public din orasul Ghimbav.1.2 CONSOLA Monofazic buc 1 5 17 5 1 5 1 14 22 3 CONSOLA 3M M2 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M2 M3 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M2 ORASUL GHIMABV Cristianului (DN73 1 B) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Strada "1" Stefan cel Mare 1 Stefan cel Mare 2 Stefan cel Mare 3 Stefan cel Mare 4 Stefan cel Mare Avram Iancu Cuza Voda Raului Pietei Morii Lunga Scolii Fagarasului (alee blocuri) Parcare Str. scoaterea punctelor de aprindere in afara posturilor de transformare ale SC Electrica si montarea sistemului de reducere a consumului de energie. sunt prezentate materialele alocate fiecarei strazi. Noua Progresului1 Paralela Fagarasului Unirii 1 Unirii 2 Progresului 2 Str Noua 2 Str Garii Fagarasului (cartier case) Fabricilor buc 17 5 17 5 1 5 20 23 5 3 16 44 24 14 22 3 35 17 3 18 5 11 11 5 15 20 buc 17 buc buc buc buc 17 buc buc 5 17 5 1 5 3 34 23 5 3 14 2 44 24 14 22 3 40 17 3 18 5 11 11 5 15 20 0 20 40 16 44 24 37 23 5 3 17 3 18 5 11 11 5 15 0 _______________________________________________________________________________ 36 - Trifazic CLASA DE ILUMINAT N. In tabelul 6.

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ M4 M1 27 28 Lunga2 3 24 391 24 75 113 225 3 24 24 198 191 3 1 3 1 1 Fagarasului TOTAL Tabel 6.1 – Materialele alocate fiecarei strazi _______________________________________________________________________________ 37 - - .

5 ml 1.1 Stalp de beton SC10001 Stalp de beton SC10002 Corpuri de iluminat CIS 150W CIS 100W CIS 70W CIP 70W Lampadari metalici Consola Stalpi metalici TYIR 50+3*35 Retea ACYAbY4x16 TYIR 16+25 Priza de pamant 10OHM buc N. Noua Fabricilor 40 10 8 2 3 24 64 3 10 10 29 11 4 8 2 3 40 6 8 2 3 0 13 1230 48 240 80 160 3 Fagarasului Total 19 48 5 16 4 13 24 24 40 6 2 1 120 3 760 3 1990 48 320 280 12 Tabel 7. Extinderea sistemului de iluminat Cantitatile de materiale necesare acestor lucrari.1 – Materiale pentru lucrari de extindere iluminat public oras Ghimbav CAPITOLUL 8.5m 3m 2m ml 1 2 3 4 5 6 Cristianului (DN73 B) Lunga Fagarasului (alee blocuri) Parcare Str. Indicatori de performanţă _______________________________________________________________________________ 38 - . DENUMIRE STRADA buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc ml CYY3x2.C. sunt prezentate in tabelul 7.2m 1.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ CAPITOLUL 7.

este necesară introducerea următorilor indicatori de performanţă generali şi garantaţi.  modul de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice. c. la informaţiile necesare stabilirii:  modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. pentru echipamentele SIP in orasul Ghimbav b) b =72 h. înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor. 5-soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public. evidenţa utilizatorilor. f) accesul neîngrădit al autorităţii administraţiei publice locale. facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului. înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare. f. avându-se în vedere: a. 2-măsurarea. exploatare. respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. conservare şi mentinere în funcţiune. e. satisfacerea judicioasă. conform prevederilor contractuale. gardienilor publici şi soluţionarea acestora. a) b) c) d) e) 8. Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: 1-calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. În vederea urmăririi şi respectării indicatorilor de performanţă. 3-îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public. operatorul trebuie să asigure: gestiunea serviciului de iluminat public.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului. respectarea reglementărilor specifice în domeniul transportului. g.  calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi ai regulamentului de serviciu. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. diferenţiate în timp şi spaţiu ale comunităţii locale. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin. d. b. alţii decât comunitatea locală. pentru reţele de alimentare _______________________________________________________________________________ 39 - . continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ.  stadiul de realizare a investiţiilor. Indicatori de performanţă generali Timpul de rezolvare al sesizărilor pentru elementele SIP in orasul Ghimbav a) a =24 h. administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţii locale. adaptările la cerinţele concrete. 6-creşterea gradului de siguranţă rutieră. 7-scăderea infracţionalităţii.  modul de administrare. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. organelor de poliţie. În vederea evaluării performanţelor ce trebuie îndeplinite de operatori în procesul de reabilitare al SIP din orasul Ghimbav. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.1. 4-menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat.

ornamental. menţinerea lor în timp se realizează prin programul de întreţinere adoptat. controlul limitării orbirii -T. a=0. pe tipuri de iluminat stradal. timpul mediu de rezolvare al sesizărilor privind defectele la reţeaua de alimentare cu energie electrică: f < 72h. e). Indicatori de performanţă garantaţi Calitatea serviciilor prestate/reabilitate a).cauzat de sistemul de iluminat.I. c). 8. Indicatorii se vor monitoriza după modernizare. care ar trebui să fie impus de către Administraţia Publică Locală.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ Numărul aprinderilor: a) În afara programului normal de funcţionare fără acordul utilizatorului. uniformităţii generale a luminanţei/iluminării menţinute în urma reabilitării/pe fiecare categorie a căii de circulaţie în conformitate cu prescripţiile SR13433.. nivelul de luminanţă/iluminarea medie mentinută/pe categoria căii de circulaţie după efectuarea reabilitării în conformitate cu prescripţiile SR13433. b) Accidentale în afara programului normal de funcţionare. numărul de sesizări privind echipamentele nefuncţionale. timpul mediu de rezolvare al sesizărilor privind echipamentele defecte aferente SIP in orasul Ghimbav e < 24h. d). pietonal.2. după reabilitare prin încadrarea în prescripţiile SR13433. b). f). CAPITOLUL 9 _______________________________________________________________________________ 40 - - . din numărul total de echipamente în funcţiune a < 5%. pentru a se obţine oferte echivalente.

Mentenanta se poate executa usor fara a se folosi scule speciale. +10 o si +15 o (5 pozitii). accesul la componentele acestuia se face din partea superioara. Dimensiunile de gabarit sunt urmatoarele: Lungime = 598 mm. cu avantaje net superioare fata de utilizarea dispozitivelor tip economizor cu autotransformator.19 m2. Înălţimea de instalare: universala. situatie in care se face reducerea consumului de energie (tip dimming). cu rezistenta mecanica si chimica ridicata. cu surse cu descarcare in vapori cu halogenura metalica 70 ÷ 400 W si cu lampi fluorescent compacte de diverse puteri. zonelor climatice cu salinitate etc. in varianta clasica. parcarilor . din policarbonat. altul decat carcasa exterioara a corpului. Corpul de iluminat este alcãtuit dintr-o carcasă din aluminiu turnat la inalta presiune (cu posibilitatea de a fi furnizat in orice culoare din paleta RAL solicitata). dispersor plat din sticla dura termorezistenta. platformelor industriale. ambutisat din aluminiu polizat electrochimic si anodizat de inalta puritate (99. Se poate echipa si cu balast electronic. independent de corpul aparatului de iluminat.1. +5 o. independent de corpul aparatului de iluminat. cu posibilitatea reglarii pe orizontala sau înclinat la -5o. Suprafata de expunere la vant este de 0.9%) cu un grad mare de transmitenta. protejată la foc. halogenuri metalice sau lampi economice si dulie ceramica prevazuta cu dispozitiv antidesurubare a lampii din dulie la vibratii. prevazut cu garnitura siliconica pentru etansare. mercur.1 Descrierea aparatelor de iluminat CARACTERISTICI TEHNICE • • Acest corp de iluminat este destinat iluminatului cailor de circulatie rutiere. cu ajutorul unui modul suport din aluminiu turnat la inalta presiune. Exista si varianta cu corpul de iluminat realizat din polipropilenă ignifugată consolidată cu fibră de sticlă. • • • • • • • • • 9. pietelor. Acest corp de iluminat are posibilitatea echiparii si cu surse cu descarcare in vapori de mercur 80 ÷ 400 W. prevazut cu garnitura siliconica pentru etansare. functie de factorul de utilizare. Poate fi echipat cu balast cu protectie termica si condensator pentru compensarea puterii reactive. local pe fiecare punct luminos. In acest caz dispersorul este convex. Inaltime = 223 mm Functioneaza la temperaturi cuprinse intre -35 ÷ +45 °C. stabilizat UV.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ DESCRIEREA COMPONENTELOR UTILIZATE PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL GHIMBAV 9. In compartimentul optic pot fi incluse lampi cu vapori de sodiu. Corpul de iluminat se poate fixa in extremitatea unui stalp sau a unei console cu ajutorul unui suport cu diametrul cuprins între Φ40mm si Φ60mm. zonelor rezidentiale. Rezistenţa la şocuri mecanice a dispersorului (protectia la vandalism) este : IK 10. Latime = 350 mm. cu rezistenta mecanica si chimica ridicata stabilizat UV. reflectorul este continuu.1 Descrierea lampilor cu descarcare in gaze la inalta presiune _______________________________________________________________________________ 41 - - .

150W. • Inlocuiesc inductorul cu miez de fier. 70.7 lm / W.+ 50 grd.3 Descrierea stalpilor de iluminat ornamental utilizati la modernizarea iluminatului in orasul Ghimbav _______________________________________________________________________________ 42 - . Balon elipsoidal sau tubular.25 lm / W. 150.000 ore. • Pricipalele avantaje ale utilizarii balasturilor electronice sunt: -reducerea consumului de energie electrica pana la 68% atunci cand nivelul de dimming este maxim -factorul de putere aproape unitar (min. comanda acestora facandu-se pe o linie separata. utilizate in mod clasic pentru alimentarea lampilor mentionate. 250 Balon elipsoidal sau tubular.000 ore. Eficacitate luminoasa cuprinsa intre 88 si 141.. 0. • Produsul este realizat in conformitate cu SR EN 61347-1:2003 si CEI 61347-2-12:2005 9. 250 W.C.2 Descrierea balasturilor electronice pentru echiparea aparatelor de iluminat CARACTERISTICI TEHNICE • Aceste balasturi sunt destinate alimentarii lampilor cu vapori de sodiu avand puterea nominala de 70W.Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________  Lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune – LPNT Gama larga de puteri: 50. 9.  Lampi cu descarcare cu halogenuri metalice Gama larga de puteri: 70. Pozitie de functionare universala. Eficacitate luminoasa: minim 85. 250.30…. 150.99%) -mentinerea constanta a puterii furnizate lampii (si deci a fluxului luminos) pe o plaja larga a variatiei tensiunii de retea (185÷250 V) -lipsa aproape completa a distorsionarii curentului (factorul total de distorsiune THD ≤7%) • Variantele prevazute cu posibilitate de diminuare a puterii consumate (Dimming) sunt marcate cu “C”. 100. 100. Durata de viata: minim 29. • Dimensiuni de gabarit (L x l x h ) = 175 x 100 x 40 (mm) • Domeniul temperaturilor de functionare garantata : . 400W. igniterul si condensatorul de compensare al factorului de putere. 100W. Durata de viata: minim 15.

5 m . CORPURI .CAMP ELECTROSTATIC .1 Descrierea stalpilor de iluminat ornamental H = 2.250 X 250 X 8 (mm) .OTEL LAMINAT FI 139 – FI 90 – FI 60 STRUCTURA ORNAMENTALA .ALUMINIU MASIV PLACA DE BAZA INALTIME TIP VOPSEA CULOARE CASETA ELECTRICA DOTARI ELECTRICE CORP DE ILUMINAT NR.3 9.2 Descrierea stalpilor de iluminat ornamental H = 3.INCORPORATA IN BAZA STALPULUI .3.5 m  CARACTERISTICI TEHNICE IMPUSE : • • • • • • • • • • STRUCTURA DE REZISTENTA .Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ 9.ARGINTIU (lovitura de ciocan) .CABLU ELECTRIC INTERIOR .5 m  CARACTERISTICI TEHNICE IMPUSE : _______________________________________________________________________________ 43 - .STICLA / GLOB ANTIVANDAL .3.2.

CABLU ELECTRIC INTERIOR .INCORPORATA IN BAZA STALPULUI .ALUMINIU MASIV PLACA DE BAZA INALTIME TIP VOPSEA CULOARE CASETA ELECTRICA DOTARI ELECTRICE CORP DE ILUMINAT NR.3.250 X 250 X 8 (mm) .ARGINTIU (lovitura de ciocan) .STICLA / GLOB ANTIVANDAL .OTEL LAMINAT FI 139 – FI 90 – FI 60 STRUCTURA ORNAMENTALA .5 m .1 _______________________________________________________________________________ 44 - - .CAMP ELECTROSTATIC .Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Ghimbav ______________________________________________________________________________________________ • • • • • • • • • • STRUCTURA DE REZISTENTA . CORPURI .