UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MARKETING FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: CERCETĂRI DE MARKETING Coordonator disciplină: Prof. univ. dr. Marius D. POP Specializarea: COD: Anul de Semestrul studiu: de studiu: Contabilitate şi informatică EBK0064 II 4 de gestiune Economie generală EBK0064 II 4 Statistică şi previziune EBK0064 II 4 economică Economia întreprinderii EBK0064 II 4

Obligatoriu/ Opţional Opţional Opţional Opţional Opţional

OBIECTIVUL CURSULUI: Cunoaşterea principalelor metode, tehnici şi instrumente utilizate în cercetările de marketing, în culegerea şi procesarea informaţiilor. Investigarea pieţei. PROGRAMA ANALITICĂ
1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

INCURSIUNE ÎN MARKETING 1.1 Abordarea de marketing a activităţii întreprinderii 1.2 Marketing strategic vs marketing operaţional 1.3 Sistemul informaţional de marketing SISTEMUL CERCETĂRILOR DE MARKETING 2.1 Definirea şi obiectivele cercetărilor de marketing 2.2 Tipologia cercetărilor de marketing 2.3 Sfera cercetărilor de marketing 2.4 Procesul cercetării de marketing DEFINIREA PROBLEMEI DE CERCETARE ELABORAREA PLANULUI DE CERCETARE 4.1 Prezentarea concisă a problemei de cercetare 4.2 Lista informaţiilor dorite a fi obţinute 4.3 Calendarul de realizare a cercetării 4.4 Stabilirea surselor de informaţii 4.5 Planul de eşantionare 4.6 Metode de culegere a datelor 4.7 Instrumentele de cercetare 4.8 Mijloacele de contact CULEGEREA ŞI ANALIZA DATELOR 5.1 Pretestarea chestioanrului 5.2 Culegerea datelor 5.3 Analiza datelor PREZENTAREA REZULTATELOR 6.1 Redactarea raportului de cercetare 6.2 Prezentarea materială a raportului de cercetare 6.3 Prezentarea orală a raportului de cercetare CERCETAREA CERERII 7.1 Noţiunea de elasticitate 7.2 Elasticitatea cererii în funcţie de venit 7.3 Elasticitatea cererii în funcţie de preţ

BIBLIOGRAFIE: CĂTOIU, IACOB (coord.): Cercetări de marketing. Biblioteca de marketing. Bucureşti: Editura Uranus, 2002. 2. BACKER, MICHAEL J.: Marketing. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Tehnică, 1997. 3. BUIGA, ANUŢA: Metodologie de sondaj şi analiza datelor în studiile de piaţă. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2000.
1.

PHILIP: Managementul marketingului. 1997.: Fişe de marketing – teste. 1999. PAINA. MARIUS D.a. MARGA. YVES: Le marketing: Les études préalables à la prise de décision. 7. PLĂIAŞ.: Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale Iaşi. studii de caz. .: Editura Polirom. PLĂIAŞ. PAINA. MIHAI .teste pe parcursul semestrului 20%. 17. KOTLER. Cluj-Napoca: Editura Alma Mater. 1994. PETRE: Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. 1997. 8. IOAN: Procesul decizional al consumatorului. Cluj-Napoca: Editura Alma Mater. CHIROUZE. Bucureşti: Editura All.: Consumatorul şi managementul ofertei. MARIUS D. 1998. .răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice 80%. 11. MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: . 9. PETRE – POP. 12. PAINA. Cluj-Napoca: Editura Dacia. POP. (ş. 2002. FLORESCU. MARIUS D. 2002. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. TRAIAN – ILUŢ. 6. PHILIP: Principiile marketingului. IOAN . Cluj-Napoca: Editura Risoprint. NICOLAIE – POP. DELIA: Repere în analiza discursului politic. 15. MARIUS D. 18. NICOLAIE – POP. Iaşi. Bucureşti: Editura Teora. Paris.: Editura Polirom. MARIUS D. Traian – coord. NICOLAE AL. Teorie şi practică. (coordonatori): Marketing – dicţionar explicativ. IOAN – POP.SPIRCU.4. TIBERIU: Analiza datelor de marketing.: Cercetări de marketing. 1997. 10. 2004. 1993. 2002. DUMITRU D. Enseignement Superieur Tertiaire. 2004. IOAN: Comportamentul consumatorului: Deva: Editura Intelcredo. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. – POCOL. LILIANA – CALCIU. POP. MARIUS D. 19. 1998. Bucureşti: Editura Teora. 1997. SPIRCU. aplicaţii. Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene. Ed. NICOLAIE – LAZĂR. Ellipses. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca: Editura Alma Mater.): Bazele marketingului. POP. 20.: Politici de marketing. 1996. 14.: Fişe de marketing. 2003. ROTARIU. 13. 16. Bucureşti. 1997.POP. 5. – PLĂIAŞ. ADRIAN G. Bucureşti: Editura Economică. KOTLER. ROTARIU. MARIUS D.: Cercetări de marketing. CONSTANTIN – MÂLCOMETE. MIHUŢ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful