JABATAN PELAJARAN TERENGGANU

SULIT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN MEI / JUN 2009 1 Jam Nama :………………………………………………………… JABATAN PELAJARAN TERENGGANU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN (OTI 2 ) 2009 TAHUN 4

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian Bahagian A mengandungi 30 soalan. Anda dikehendaki menghitamkan jawapan yang betul pada kertas jawapan yang diberi. Bahagian B. Anda dikehendaki menjawab pada kertas soalan

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak [ LIHAT SEBELAH] SULIT

BAHAGIAN A Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Soalan 1 dan 2 berdasar gambar di bawah. 1. Apakah perlakuan yang dilakukan oleh murid di dalam gambar di sebelah. A B C D Menyapu Berjalan Bermain Melukis

2. Apakah kesannya jika kita melakukan aktiviti tersebut. A B C D Menyihatkan badan Meletihkan badan Membersihkan rumah Memeningkan kepala

3. Apakah nama pakaian tradisional yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. A B C D Samfu Baju Kurung Ceongsam Sari

4. Antara tingkah laku yang baik perlu diamalkan dalam hidup kita ialah ___________ A B C D benci membenci syak wasangka Menghormati orang tua Malas

5. Kesihatan diri perlu dijaga dengan memakan makanan ___________ A berlemak B berkarbohidrat C manis-manis D seimbang Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

2

6. Apakah contoh tingkah laku yang tidak baik _______________ A B C D mencari rezeki mengurus keluarga sombong menanam bunga

7. Setiap anggota keluarga perlu ___________ antara satu sama lain. A B C D menghormati menbenci memfitnah menghina

8. Sesebuah keluarga yang hidup bahagia akan menjalani kehidupan yang _________ A B C D sihat menyeronokkan memeningkan membosankan

9. Mematuhi peraturan sekolah adalah satu sikap yang ____________ dan berdisiplin di sekolah. A B C D bertanggungjawab sensitif agresif tegas

10. Antara berikut adalah kategori pelawat-pelawat sekolah KECUALI.. A B C D Pegawai Pejabat Pelajaran Negeri Juru jual bebas Pegawai Pelajaran Daerah Ibu bapa dan penjaga murid

11. Kita mesti menggunakan bahasa yang ___________ apabila bercakap dengan guru-guru atau pelawat sekolah A B C D lembut kasar bersopan santun halus 3

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

12. Kita dapat mengenali diri sendiri dengan mengetahui kekuatan dan _____________ diri kita. A B C D tingkah laku pengajaran kebaikan kelemahan

13. Namakan pakaian tradisional kaum India A B C D Baju Kurung Baju ceongsam Baju Samfu Baju Sari

14. Apabila berlaku kematian, kita hendaklah mengucapkan __________ kepada keluarga tersebut. A B C D kesyukuran tahniah takziah terima kasih

15. Apakah yang akan berlaku apabila sekolah tidak mempunyai tukang kebun? A B C D Kawasan sekolah akan kotor dan tidak ceria Kawasan sekolah kemas dan cantik Kawasan sekolah lebih selamat Kawasan sekolah akan lebih aman

16. Apakah tujuan kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri A B C D Untuk menunjukkan kehebatan diri kita Untuk mengukuh kelemahan kekuatan diri Untuk membanding beza dengan orang lain Untuk keseronokan diri

17. Termenung dan ____________ adalah sifat-sifat yang patut kita jauhi dan boleh merosakkan diri kita sendiri. A B C D terburu-buru bermain-main berangan-angan tertidur

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

4

18. Melawan dan merosakkan harta benda sekolah adalah sikap yang ____________ A B C D sangat rosak sangat busuk sangat buruk sangat mulia

19. Bagaimanakah cara yang betul untuk mencapai kejayaan A B C D Meniru rakan sebaya Tidak perlu siapkan kerja sekolah Bermain sambil belajar Mendengar penerangan guru dengan teliti

20. Puan Lee kelihatan cantik apabila memakai _______________ pada hari perkahwinan adiknya. A B C D Kelambi Baju Kurung Samfu Ceongsan

Soalan 21 hingga 25 Baca berita di bawah dan jawab soalan-soalan yang diberi. KUALA LUMPUR 27 Ogos – Kebanyakan generasi bukan Melayu menyokong hasrat rakyat supaya iklan radio dan televisyen yang menggunakan Bahasa Inggeris dihapuskan. Mereka menyatakan bahawa rakyat patut mendaulatkan bahasa Malaysia kerana ia mencerminkan identiti negara. Menurut mereka lagi, sekiranya rakyat Malaysia masih terus mengagung-agungkan bahasa Inggeris , bahasa Malaysia akan lenyap pada suatu hari nanti. Salah seorang budayawan negara Puan Azah Aziz berpendapat penggunaan bahasa Inggeris yang berleluasa dikalangan rakyat Malaysia adalah saki baki dan pengaruh yang ditinggalkan oleh penjajah Inggeris. Langkah menggantikan iklan berbahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia secara tidak langsung akan memberi peluang kepada bahasa Malaysia duduk setaraf dengan bahasa-bahasa utama di dunia. Memang diakui bahasa Inggeris adalah penting di dalam dunia perniagaan, tetapi pengurangan penggunaannya di dalam iklan-iklan radio dan televisyen tidak akan menjejaskan penguasaan bahasa Inggeris seseorang. Sebaliknya, media massa akan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa utamanya dapat mencerminkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan yang diterima oleh segenap penduduk berbilang bangsa. 21. erita di atas menandakan bangsa asing A sukakan bahasa Malaysia B sukakan bahasa Inggeris C gemar menonton iklan di dalam bahasa Inggeris D mengagung-agungkan bahasa Inggeris Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 5 Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

22. Penggunaan bahasa Malaysia oleh rakyat Malaysia akan A B C D mencerminkan identiti negara mencerminkan rakyat yang berbilang kaum mencerminkan pengaruh penjajah mencerminkan iklan radio dan televisyen

23. Perkataan setaraf dalam petikan di atas bermaksud A B C D setaraf setanding selari sejajar

24. Mengapakah dikatakan bahasa Malaysia akan lenyap pada suatu hari nanti? A B C D Sekiranya kita tidak mengamalkannya Sekiranya kita tidak mengamalkan bahasa Inggeris Sekiranya Malaysia tidak mempunyai ramai orang Melayu Sekiranya tidak diamalkan dalam dunia perniagaan

25. Menurut petikan laporan di atas siapakah yang pernah menjajah negara kita? A B C D Melayu Jepun Inggeris China

Soalan 26 hingga 30 Jawab soalan berpandukan maklumat yang diberikan.

Adat Perkahwinan Orang Kadazan  Pasangan kaum Kadazan bertunang dalam umur belasan tahun.  Mas kahwin terdiri daripada gong, kerbau, gangsa dan canang.  Mas kahwin diberikan pada hari perkahwinan.  Pengantin mesti menolong bakal mentuanya.  Tarikh perkahwinan ditetapkan setelah tiba masanya.  Istiadat pernikahan dipanggil ‘meninjau’.  Dijalankan oleh orang tua disebelah pengantin lelaki.  Membaca satu rangkap ayat yang berirama asli Kadazan. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 6 Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

26. Pada umur berapakah orang-orang Kadazan memasuki alam rumah tangga?. A B C D Awal dua puluhan Awal tiga puluhan Lewat dua puluhan Belasan tahun.

27. Apakah mas kahwin yang selalu diberikan oleh pihak pengantin dihari perkahwinan? A B C D Gong, kerbau, gangsa dan canang. Gong , lembu, timah dan rempah. Rempah, kuda, padi dan besi. Pedang, tombak, rempah dan kambing

28. Kenapa pengantin perlu membantu bakal mentuanya? A B C D Untuk tunjuk baik Untuk mengenal hati budi bakal mentua. Untuk mengurat bakal isteri. Untuk menunjuk kepada orang kampung.

29. Apakh istilah yang digunakan dalam istiadat pernikahan? A B C D Meneropong Meninjau Mengintai Mengendap

30. Siapakah yang akan melangsungkan istiadat pernikahan? A B C D Orang tua sebelah pengantin perempuan. Orang tua sebelah ibu saudara pengantin perempuan. Orang tua sebelah penganti lelaki Orang tua sebelah ibu saudara pengantin lelaki

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

7

BAHAGIAN B Jawab semua soalan yang diberikan A Berdasarkan gambar-gambar di bawah, nyatakan cirri-ciri penampilan yang positif. Mematuhi peraturan Berinteraksi dengan baik Bersopan santun Pakaian kemas dan bersih Bertutur dengan sopan Tingkah laku bersopan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

8

B.

Tuliskan perlakuan yang bertanggungjawab semasa di rumah dan di sekolah kamu. 1. Perlakuan yang bertanggung jawab di rumah 1. _________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________

2. Perlakuan yang bertanggung jawab di sekolah 4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

C. Senaraikan 5 aktiviti riadah yang memberi sumbangan kepada kesihatan badan.

2. ________________________ 1. _______________________

Aktiviti Riadah

3. _______________________

5. ______________________ 4. __________________________

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

9

D. Tuliskan peraturan utama yang mesti diikuti berpandukan gambar yang diberikan. 1. ________________________________________ ________________________________________

2. ________________________________________ ________________________________________

3. ________________________________________ ________________________________________

4. ________________________________________ ________________________________________

5. ________________________________________ ________________________________________

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful