DEFINISI PENDIDIKAN LUAR Pendidikan Luar merupakan salah satu daripada kaedah pengajaran dan pembelajarn yang amat

menarik dan berkesan dilaksanakan secara elektif dan bijaksana. Pendekatan, pemeringkatan, pengelolaan dan pengisian aktiviti secara teori dan praktikal akan membantu pelajar meneroka pengetahuan dan pengalaman baru.

Brookes (1991), menyatakan yang takrif pendidikan luar sebagai sesuatu yang berkait rapat dengan masa dan tempat. “aplikasi pengalaman di alam luar untuk mendidik dan pembangunan ‘insan’.” (The Outdoor Institute). “menarik perhatian kepada penggunaan deria-audio, visual, rasa, sentuhan, dan bau -untuk pemerhatian dan pemahaman”(C.A.Lewis 1975, The Administration Of Outdoor Education Programs, Dubuque IA, Kendall-Hunt) “menyentuh ketiga-tiga domain pembelajaran yang terdiri daripada ‘pengetahuan,kemahiran, dan sikap’ (Phyllis Ford,1981, Principles dan Practices of
http://zaireey-myeasyhit4u.blogspot.com

Outdoor/Environmantal Education. Tema yang sama meliputi penekaan ke atas pengalaman terus di alam luar untuk mencapai matlamat kendiri. Wiley). terapi alam semula jadi dan beberapa aspek rekreasi luar”. pendidikan konservasi. tamadun dan organisasi. pendidikan cabaran.com . (Edward Leppain 2000) Knap(1981) menyatakan “Pendidikan Luar sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif http://zaireey-myeasyhit4u. (Neill 2003) “suatu cara pengkayaan kurikulum. matlamat sosial.Pendidikan luar merangkumi pendidikan persekitaraan.blogspot.perkhemahan sekolah. pendidikan. “satu perantaraan yang memberi peluang untuk pendidikan tak formal mengenai perkembangan kendiri dan sosial untuk individu dan masyarakat”(Outdoor Edinburgh) “satu istilah yang mempunyai maksud yang berlainan kepada manusia. New York. di mana proses pembelajaran berlaku di alam luar.pemulihan serta persekitaraan”.

organisasi”.blogspot.  http://zaireey-myeasyhit4u. pelaziman dan pengukuhan pembelajaran. Apa yang dimaksudkan dari pernyataan tersebut adalah pendidikan luar boleh dijadikan satu kaedah untuk mengorentasikan individu atau kumpulan berdasarkan falsafah.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful