Instrukcja obsługi lampy błyskowej Canon Speedlite 430 EZ

Spis treści Instrukcja obsługi lampy błyskowej Canon Speedlite 430 EZ.................................................... 1 Spis treści ........................................................................................................................................ 1 Terminologia................................................................................................................................... 1 Wprowadzenie ................................................................................................................................ 2 Przestrogi ........................................................................................................................................ 2 Ważne Informacje........................................................................................................................... 2 Instalacja baterii .............................................................................................................................. 3 Baterie............................................................................................................................................. 3 Montaż lampy ................................................................................................................................. 3 Gotowość lampy oraz test błysku ................................................................................................... 3 Zdolność do szybkiego błysku ........................................................................................................ 3 Funkcja "Oszczędności energii" ..................................................................................................... 4 Mechanizm automatycznego zoom'u .............................................................................................. 4 Ustawianie czułości filmu ............................................................................................................... 4 Podświetlenie wyświetlacza............................................................................................................ 4 Pomocnicze światło układu AF....................................................................................................... 4 Funkcja "pamięć"............................................................................................................................ 4 Czynności podstawowe................................................................................................................... 4 Fotografowanie z lampą przy jasnym tle ........................................................................................ 5 Inne operacje................................................................................................................................... 5 Preselekcja migawki ( TV ) ........................................................................................................... 5 Ostrzeżenia o ekspozycji................................................................................................................. 5 Zdjęcia z wolną synchronizacją ...................................................................................................... 6 Sterowanie ręczne ........................................................................................................................... 6 Zaawansowane techniki fotografowania......................................................................................... 6 Regulacja współczynnika rozsyłu ................................................................................................... 6 Wykonywanie zdjęć przy sterowaniu ręcznym............................................................................... 7 Światło stroboskopowe ................................................................................................................... 7 Maksymalna liczba błysków........................................................................................................... 8 Fotografowanie z użyciem światła odbitego ................................................................................... 8 Fotografowanie z synchronizacją „drugiej lamelki” ....................................................................... 8 Zewnętrzne źródła zasilania............................................................................................................ 9 Zasilacz ........................................................................................................................................... 9 Fotografowanie z użyciem dodatkowych lamp............................................................................... 9 Dane techniczne .............................................................................................................................. 9

Terminologia Przód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tył 1 2 3 4 5 6 Głowica lampy Emiter promieni podczerwonych Emiter pomocniczego światła układu AF Zatyczka blokująca Czujnik Komora bateryjna Gniazdo zewnętrznego źródła zasilania Pokrętło unieruchomiąjące lampę Stopka lampy Blokada głowicy lampy Wyświetlacz Przycisk ATTL Przycisk "plus" Dioda wskazująca gotowość pracy Przycisk "minus"

7 8 9

Przycisk podświetlenia Przycisk zoom'u Główny włącznik

1

2 1 6 7 8 5 7 3 9 8 9

4 3 5 2

Wprowadzenie Specjalnie zaprojektowana dla aparatów EOS CANON Speedlite 430 EZ jest precyzyjnie wykonaną lampą błyskową. Znamionuje to automatyczny błysk, który odpowiada szerokiemu zakresowi oświetlenia od ciemnych do silnie nasłonecznionych miejsc, w których można fotografować bez kłopotliwych operacji. Zaawansowane techniki, jak np. błysk odbity lub wolna synchronizacja błysku, mogą być użyte w automatycznym trybie pracy lampy . Lampa może być zasilana dwoma typami zewnętrznych źródeł zasilania. Przy korzystaniu z tych źródeł czas ładowania lampy został poważnie zredukowanych zwiększa możliwości fotografowania. Używając lampy wraz z aparatem EOS-1, charakterystyki lampy wraz z danymi o naświetleniu oraz o prze- lub niedoświetleniu o 1/3 na każdym poziomie mogą być regulowane pokrętłami w aparacie. Dodatkowo tryb pracy lampy nie musi być ustawiany za każdym razem, ponieważ nastawy są zapamiętywane nawet gdy wyłączymy główny włącznik. Czytając tę instrukcję obsługi : Jeśli jak najszybciej chcesz robić zdjęcia przeczytaj rozdział "Czynności podstawowe". Przeczytaj rozdział "Inne operacje" aby dowiedzieć się coś o preselekcji migawki lub przesłony. Przeczytaj rozdział "Zaawansowane techniki fotografowania", aby dowiedzieć się o bardziej zaawansowanych procedurach współpracy lampy z aparatem . Przestrogi Lampa CANON Speedlite 430 EZ korzysta z zaawansowanej techniki pomiaru światła TTL(ATTL). Funkcja ta zapewnia właściwe ustawienie mocy błysku dla tła jak i również dla obiektu fotografowanego w warunkach ekstremalnych - od zupełnej ciemności do błysku rozświetlającego. * Wykonując zdjęcia seryjne w trybach automatycznego nastawiania ostrości "serwo" lub "Al serwo" ,czas naświetlania jest ustawiony przy wykonywaniu pierwszego zdjęcia.. Ważne Informacje Lampa CANON speedlite 430 EZ da optymalnie najlepsze wyniki współpracując ze specjalnie zaprojektowanymi aparatami CANON EOS, obiektywami EF, oraz innymi rodzajami

akcesoriów. Korzystanie z niekompatybilnych obiektywów lub innych akcesoriów może dać niezadowalające wyniki lub nawet może zniszczyć lampę. Z tych też względów zalecamy stosowanie aparatów EOS, jak również obiektywów oraz akcesoriów. Zniszczenie lampy będące rezultatem niewłaściwego podłączenia lub używania niekompatybilnego sprzętu może doprowadzić do utraty gwarancji . Nigdy nie rozbieraj obudowy lampy ze względu na to, że w całkowicie naładowanym kondensatorze jest napięcie kilkuset Voltów. Jeśli naprawa jest niezbędna, zanieś ją do najbliższego punktu serwisowego CANON'a . Nię pozwól lampie zamoknąć. Jeśli zostanie wystawiona na deszcz lub śnieg, niezwłocznie wytrzyj ją suchą i czystą szmatką . Nie przechowuj lampy w gorących lub wilgotnych miejscach takich jak parapet lub tylne okno samochodu. Trzyma j z daleka od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Lampa 430 EZ jest specjalnie zaprojektowana tylko do współpracy z aparatami CANON EOS. Używana z innymi aparatami może źle współpracować lub ulec zniszczeniu. Lampa, która jest przez pewien czas nie używana, powinna być od czasu do czasu ładowana aby zapewnić właściwe funkcjonowanie kondensatora . Usuń baterie w razie nie korzystania z lampy przez trzy tygodnie lub dłużej Baterie mogą wyciec i zniszczyć lampę. Jeśli lampa nie ładuje się nawet po instalacji nowych baterii, spróbuj wyczyścić blaszki kontaktowe. Nigdy nie podnoś aparatu chwytając za lampę Stopka lampy nie została zaprojektowana do przenoszenia tak dużych naprężeń . Instalacja baterii 1 Aby otworzyć komorę bateryjną, przesuń pokrywę w dół i w bok. Pokrywa nie może być odłączana . 2 Zainstaluj baterie w komorze w/g rysunku - instrukcji znajdującej się się wewnątrz komory. 3 Zamknij komorę w sposób odwrotny do otwierania. Gdy skończysz używać lampę zaważę pamiętaj o wyłączeniu głównego włącznika. Baterie * Używaj czterech nowych baterii alkalicznych AA (paluszki) Po ich wyczerpaniu, wymień wszystkie na inne tego samego rodzaju . * Używając akumulatorków niklowo-kadmowych (Ni-Cd) zauważ, że różne ich rodzaje mają różne typy podłączeń Bądź pewny, że używasz właściwego typu Akumulatorki Ni-Cd powinny być ładowane stosownie do instrukcji producenta Baterie cynkowo-węglowe również mogą być stosowane, lecz ich żywot jest krótszy. * Usuń baterie jeśli nie spodziewasz się robić zdjęć przez trzy tygodnie lub dłużej. * Wydajność baterii zmniejsza się w niskich temperaturach (poniżej 0°C) Używając ich w takich warunkach trzymaj baterie w cieple do momentu rozpoczęcia zdjęć. Aby zwiększyć rezultaty pracy w niskich temperaturach używaj całkowicie naładowanych akumulatorków Ni-Cd. * Utrzymuj styki baterii w czystości aby zapewnić ciągłą i bez niespodziewanych przerw pracę lampy . Montaż lampy 1 Poluzuj pokrętło unieruchamiające lampę i wsuń ją stopką w gniazdo lampy w aparacie. Aby zapewnić pewny kontakt elektryczny upewnij się, że wsunąłeś lampę do końca. 2 Aby unieruchomić lampę w jej łożu zakręć służące do tego pokrętło w kierunku ruchu wskazówek zegara. Gotowość lampy oraz test błysku 1 Gdy główny przełącznik jest włączony lampa zaczyna się ładować Gdy zaświeci się dioda, ładowanie jest ukończone. W tym samym momencie zaświeci się również znak " •*• " w celowniku aparatu, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy . 2 Aby sprawdzić błysk lampy naciśnij diodę po tym jak się ona zaświeci Lampa da błysk co jest znakiem właściwej pracy. Po wciśnięciu spustu migawki do połowy sprawdzenie lampy w ten sposób staje się niemożliwe . Zdolność do szybkiego błysku Lampa Speedlite 430 EZ ma zdolność do szybkiego błysku w różnych niespodziewanych momentach, gdzie jej użycie jest niezbędne. Podczas ładowania kolory diody zmieniają się następująco :

Zielony: Lampa posiada zdolność do wykonania szybkiego błysku (błysk nie ma pełnej mocy) . Czerwony: Lampa jest całkowicie naładowana . * Zajrzyj do tabeli liczb przewodnich dla szybkiego błysku. * Wymień baterie jeśli po dziesięciu sekundach od włączenia lampy dioda nie zmieni koloru z zielonego na czerwony. * W zdjęciach seryjnych ekspozycja jest ustawiana na pierwszej klatce. * Funkcja szybkiego błysku nie może zostać użyta w następujących sytuacjach: 1) Gdy tryb przewijania filmu jest ustawiony na "C"(zdjęcia seryjne). 2) Gdy tryb wykonywania zdjęć w aparacie jest ustawiony na "manuał" 1/1 lub ½. 3) Gdy lampa jest ustawiona na tryb pracy nieautomatycznej (manuał) - patrz str. 53. 4) Gdy światło stroboskopowe jest ustawione na 6-10 Hz - patrz str. 57. 5) Gdy dołączone jest zewnętrzne źródło zasilania. Funkcja "Oszczędności energii" Lampa posiada funkcję, która wyłącza ją po 90 sekundach, gdy lampa jest nie używana. Aby włączyć ją ponownie wystarczy wcisnąć do połowy spust migawki. l '* Mimo, że funkcja SE wyłącza lampę to jednak jest ona pod niewielkim napięciem Pamiętaj zawsze aby po skończeniu zdjęć przesunąć główny włącznik w położenie: "O". Gdy aparat fotografuje z przerwami lub gdy używany jest samowyzwalacz, lampa włącza się sama na minutę przed wykonaniem zdjęcia. Mechanizm automatycznego zoom'u * Sterowanie automatyczne Włącz zasilanie lampy. W czasie gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy lampa automatycznie ustawia kąt błysku w zależności od ogniskowej obiektywu. W tym samym czasie na wyświetlaczu LCD pojawia się informacja o ogniskowej oraz "A Zoom" . * Sterowanie ręczne Aby zmienić pozycję głowicy lampy należy wciskać przycisk "zoom" do czasu aż wybrana ogniskowa pojawi się na wyświetlaczu LCD. Za każdym wciśnięciem przycisku "zoom" wskazania na wyświetlaczu zmieniają się w następujący sposób : * Ilość oświetlenia zmienia się wraz ze zmianą pozycji głowicy lampy Na stronie xxx znajdują się zależności pomiędzy zakresem oświetlenia i wartością ogniskowej. * Uważaj aby nie ustawić głowicy lampy w pozycji odpowiadającej ogniskowej większej niż ogniskowa obiektywu W takim wypadku brzegi fotografii będą ciemne. * Aby przejść ze sterowania ręcznego na automatyczne należy przełączyć to przyciskając "zoom". Ustawianie czułości filmu Czułość filmu jest- ustawiana automatycznie przez aparat (gdy na filmie jest kod DX ). Podświetlenie wyświetlacza Wciśnij przycisk "light" - wyświetlacz będzie podświetlany przez 8 sekund. Ponowne wciśnięcie tego przycisku spowoduje podświetlenie przez następne 8 sekund od momentu włączenia. Pomocnicze światło układu AF W ciemnościach, gdy układ automatycznego ustawiania ostrości pracuje z trudnością, pomocnicze światło wspomaga jego pracę. Dystans, na którym układ ten pracuje Właściwie mieści się pomiędzy 0.9 m a 10 m Jeśli obiekt jest zbyt daleko czujnik AF miga Podejdź bliżej do obiektu. Funkcja "pamięć" Funkcja ta pozwala na zapamiętanie wszystkich nastaw na lampie, które zostały dokonane przed wyłączeniem lampy. Nawet gdy lampa jest odłączona od aparatu wszystkie nastawy są pamiętane. Aby je zmienić należy zamontować lampę do aparatu i włączyć. Czynności podstawowe Aby uzyskać dobre zdjęcia robione z użyciem lampy błyskowej postępuj wg. następujących reguł: (wszystkie reguły odnoszą się do warunków oświetlenia od całkowitej ciemności do błysku rozświetlającego)

1. Włącz aparat przełącznikiem rodzajów pracy na pozycji pełnej automatyki: EOS10,10s,620,630,650,1000/Rebel,100/ELAN,1000N PROGRAM; EOS 750,850 | P | EOS 700 * Używając aparatów EOS-1 lub EOS-RT włącz rodzaj pracy aparatu- "Program", a następnie lampę na tryb "ATTL". 2. Skieruj aparat na obiekt fotografowany tak aby znalazł się on w polu ramek "celownika (dla właściwego działania układu AF). * W tym czasie promienie podczerwone emitowane z lampy pomagają w ustaleniu właściwego otworu przesłony. * Czasy synchronizacji: EOS-1, 620: 1/60-1/250S EOS 10, 10s,630, 650, 700, 750, 850, RT, 100/ELAN: 1/60-1/125S EOS 1000/Rebel, 1000N; l/60-l/90s. 3. Gdy w celowniku nie migają: czas otwarcia migawki, wielkość L otworu przesłony oraz znak " ^ " - wówczas możesz nacisnąć spust Migawki. Jeśli migają sprawdź ostrzeżenia o ekspozycji. Gdy czas otwarcia migawki oraz wartość przesłony migają w celowniku aparat ostrzega, że obiekt fotografowany jest zbyt daleko Podejdź bliżej, aż obie te wartości przestaną migać przy ponownym naciśnięciu spustu migawki do połowy. * Wartości czasu; otwarcia migawki i przesłony mogą przestać migać w wypadku, gdy lampa całkowicie się naładuje. * Przy stosowaniu błysku rozświetlającego może migać minimalna wartość przesłony ("P" będzie migać w aparatach EOS 750, 850;"AE" będzie migać w aparacie EOS 700) W takim wypadku tło będzie prześwietlone, ale obiekt fotografowany będzie naświetlony właściwie. Fotografowanie z lampą przy jasnym tle Robiąc zdjęcia ludzi na jasnym lub silnie nasłonecznionym tle, warunki naświetlenia mogą być niewystarczające i obiekt fotografowany będzie ciemny. Aby skompensować tak duże kontrasty, należy stosować błysk rozświetlający dla równego naświetlenia. Błysk taki redukuje poziom ekspozycji aby zapobiec efektowi niewyważenia pomiędzy jasnością obiektu, a jasnością tła . Inne operacje Lampa Speedlite 430 EZ może być używana do robienia różnorodnych zdjęć gdy połączymy to z innymi rodzajami pracy aparatu. * Spróbuj dokonać tego używając różnych kombinacji czasu otwarcia migawki i wielkości otworu przesłony. Aby uzyskać dokładne informacje na temat działania tych rodzajów pracy aparatu musisz odnieść się do instrukcji obsługi Twojego aparatu . Preselekcja migawki ( TV ) Przełącz aparat na rodzaj pracy " TV ". Zajrzyj na stronę ?, aby dowiedzieć się o zakresie czasów synchronizacji. * Tryb ten nie może być stosowany w aparatach EOS 750 i 850 1. Po włączeniu na rodzaj " TV " ustaw wymagany czas otwarcia migawki kręcąc pokrętłem głównym aparatu. * W przypadku gdy " ATTL " nie pojawi się na wyświetlaczu LCD naciskaj " modę " do czasu, aż pojawi się " ATTL " 2. Spójrz w celownik i ramki układu AF i skieruj na obiekt fotografowany. 3. Właściwy otwór przesłony jest ustawiany w momencie gdy spust. migawki jest wciśnięty do połowy. Wówczas jest również wyzwalany tzw. przebłysk W celowniku pojawiają się wartość migawki oraz przesłony . 4. Upewnij się, że wartość migawki, przesłony oraz znak "! " świecą światłem ciągłym Teraz możesz zrobić zdjęcie. Jeśli wartości migają musisz zajrzeć do ostrzeżeń o ekspozycji na str ?. * Jeśli czas migawki jest krótszy niż l/125s, to zostaje on automatycznie ustawiony na l/125s ** Należy również pamiętać o tym, że jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy niż l/60s wykonane zdjęcie może być poruszone. ** -1/250 dla EOS-1 i 620 oraz l/90s dla EOS 1000/Rebel i 1000N . Ostrzeżenia o ekspozycji • Wartości migawki i przesłony migają jednocześnie (tylko w aparatach EOS 620, 630, 650, RT oraz l) W takim wypadku aparat ostrzega o tym, że fotografowany obiekt jest za daleko. Podejdź bliżej, aż wartość przesłony przestanie migać przy kolejnym wciśnięciu do połowy spustu migawki. Zanim naciśniesz spust migawki poczekaj do momentu, aż dioda zaświeci czerwonym światłem. • Miga czas otwarcia migawki

Jest to informacja o tym, że tło będzie prześwietlone (gdy wyświetlany jest minimalny czas synchronizacji migawki), lub o tym, że będzie niedoświetlone (wówczas miga wartość " 30 "). W takich wypadkach tylko obiekt będzie właściwie naświetlony . Zdjęcia z wolną synchronizacją Używając lampy do oświetlania obiektów na ciemnym tle, tło to będzie niedoświetlone z powodu zbyt krótkiego czasu naświetlania. Aby temu zapobiec przełącz aparat na " AV " - preselekcja przesłony i wybierz wartość przesłony. Czas otwarcia migawki będzie ustawiony automatycznie zapewniając właściwe naświetlenie tła. * Funkcja ta nie może zostać użyta gdy przełącznik rodzajów pracy jest ustawiony na zielony prostokąt lub " P" * Funkcja ta nie może zostać użyta w aparatach EOS 700, 750, 850. * Fotografując z wolną synchronizacją używaj statywu, aby ustrzec zdjęcie od poruszenia. Sterowanie ręczne Zaletami automatycznego systemu TTL lampy błyskowej jest to, że możesz dowolnie wybrać czas otwarcia migawki oraz wartość otworu przesłony. * Ustawienie ręczne nie może zostać dokonane przy współpracy lampy z aparatami EOS 700, 750, 850 1. Przełącz aparat na rodzaj pracy " M ", a następnie ustaw wartości migawki i przesłony. * Ustawiając czas otwarcia migawki pamiętaj o tym, że nie można przekroczyć czasów synchronizacji z lampą (zobacz str ?). 2 Skieruj ramki celownika na obiekt. 3 Po wciśnięciu spustu migawki do połowy na wyświetlaczu lampy pojawi się zakres współpracy . 4 Nastaw ostrość na obiekt Naciśnij do połowy spust migawki, aby sprawdzić czy odległość w jakiej jest obiekt fotografowany mieści się w zakresie współpracy. 5 Upewnij się, że znak "!" pojawił się w celowniku i naciśnij spust migawki. * Fotografowanie jest niemożliwe, gdy miga dystans do obiektu -na wyświetlaczu lampy Gdy odległość do obiektu jest większa niż 30m na wyświetlaczu pojawi się znak " > " . * Podczas ustawiania czasu otwarcia migawki i otworu przesłony, automatycznie ustawia się w lampie tryb " TTL ", nawet wówczas gdy poprzednio był ustawiony " ATTL ". Oświetlenie jest tak ustawione, że zapewnia to właściwe naświetlenie zdjęcia. W rodzaju pracy " M " funkcja szybkiego błysku jest niemożliwa do wykonania . Zaawansowane techniki fotografowania W tym rozdziale są opisane specjalne techniki takie jak kompensacja ekspozycji, światło stroboskopowe oraz błysk odbity. Mimo, że właściwa ekspozycja jest ustawiana głównie przez automatykę lampy (TTL), czasami jest to jednak niewystarczające Ma to miejsce gdy: (') Obiekt fotografowany jest mały i tło jest ciemne i odległe \2) Otoczenie obiektu jest białe i bardzo jasne. Jeśli regulacja współczynnika rozświetlenia oraz ręczne sterowanie lampą są włączone właściwa ekspozycja może zostać uzyskana w różnych trudnych sytuacjach. Regulacja współczynnika rozsyłu (Istnieje tylko w aparatach EOS-1, RT, 700, 10, l0s, 630, 1000/Rebel, 100/ELAN oraz 1000N) Poprzednio, kompensacja ekspozycji mogła być ustawiona tylko w aparacie, natomiast teraz lampa 430 EZ pozwala na kompensacje błysku (regulacja współczynnika rozświetlenia) poprzez jego regulację w przedziale od +3 do -3 co 1/3. 1. Regulacja ta może zostać dokonana tylko w następujących rodzajach pracy aparatu: * program " AE " * preselekcja migawki * preselekcja przesłony * sterowanie ręczne 2. Przełącz lampę przyciskiem " modę " na tryb " ATTL " (" TTL " w sterowaniu ręcznym). 3 Naciskając " + " lub " - " ustaw właściwą wartość współczynnika 4. Sprawdź czy świecą się wartości migawki, przesłony oraz znak " " a następnie wciśnij całkowicie spust migawki aby wykonać zdjęcie. * Funkcja ta nie może być wykonana w aparatach EOS 10, l0s, 630, 1000/Rebel, 100/ELAN, 1000N, jeśli przełącznik rodzajów pracy jest ustawiony na zielony prostokąt lub w aparacie EOS 700 na pozycji " A ". * Wartości współczynnika pojawiają się tylko w celowniku aparatu EOS -l.

Wykonywanie zdjęć przy sterowaniu ręcznym Wykonywanie zdjęcia ze zwykłą lampą błyskową opiera się na kłopotliwych kalkulacjach związanych z liczbą przewodnią Jednakże lampa 430 EZ wykonuje wszystkie te kalkulacje automatycznie. W takim wypadku upewnij się, że lampa jest włączona na ręczne sterowanie * Funkcja ta nie ma zastosowania gdy lampa współpracuje z aparatami EOS 700, 750, 850 Lampa 430 EZ ustala intensywność błysku na sześciu poziomach, od pełnej mocy błysku do 1/32 pełnej mocy błysku lampy. 1. Naciskając przycisk " modę " włącz ręczne sterowanie - pojawi się " M 1/1 ". 2. Przyciskami " + " oraz " - " ustal moc błysku. 3. Włącz aparat na tryb " M " (ręczne sterowanie), a następnie ustal wartość czasu otwarcia migawki oraz otwór przesłony Jeśli czas otwarcia migawki jest mniejszy niż l/250s (** l/250s) to jest on automatycznie sprowadzany do tej wartości. ** EOS 10, lOs, RT, 630, 650. 4. Naciśnij do połowy spust migawki aby otrzymać ostry obraz Odczytaj na skali obiektywu odległość od obiektu i porównaj to z wyświetlonym zakresem współpracy. Wykonanie zdjęcia jest możliwe gdy aktualna odległość do obiektu mieści się w zakresie współpracy lampy. 1. Wraz ze zmianą odległości do obiektu zmienia się również zakres współpracy lampy, który to przystosowuje się do aktualnej odległości do obiektu. 2. Jeżeli intensywność błysku zmienia się zakres współpracy zmienia się tak, że jest prawie jednakowy z aktualną odległością do obiektu 5. Upewnij się, że znak " •*• " świeci się, a następnie wykonaj zdjęcie * Możliwość wykonania szybkiego błysku ograniczona jest do nastaw mocy błysku mniejszych niż " M 1/1 " oraz " M 1/2 " Światło stroboskopowe Używając ręcznego sterowania lampą istnieje możliwość wykonania zdjęcia ciągłego ruchu co daje w sumie efekt " płynięcia". Ustaw moc błysku w przedziale od 1/4 do 1/32 i wybierz liczbę błysków od l do 10 na sekundę. Zależności pomiędzy mocą błysku, a liczbą błysków na sekundę są pokazane w tabeli na stronie xxx. Pamiętaj aby używać nowych lub świeżo naładowanych baterii . * Światło stroboskopowe przestaje świecić po 20 błyskach. * Funkcja ta nie działa gdy lampa współpracuje z aparatami: EOS 700, 750, 850 1. Przełącz aparat na rodzaj pracy " M " Nastaw wymagany czas otwarcia migawki oraz otwór przesłony. * Zasięg robienia zdjęcia zwiększa się wraz ze zwiększaniem otworu przesłony. * Nastaw tak czas otwarcia migawki aby cały ruch został zarejestrowany. 2. Przyciskiem " mode " ustaw tak aby na wyświetlaczu LCD pojawiły się napisy " MULTI Hz" oraz " M 1/16 ". 3. Przyciskami ustaw moc błysku. * Nastawy " M 1/1 " oraz " M 1/2 " nie mogą być użyte w trybie światła stroboskopowego. 4. Przyciskiem " MULTI (Hz) " ustaw liczbę błysków na sekundę. 5. Gdy dioda zaświeci czerwonym światłem wciśnij spust migawki do połowy. 6. Do zdjęć używaj zakresu współpracy lampy pokazywanego na wyświetlaczu LCD lampy. * Pomiędzy 6Hz, a l0Hz dioda nie świeci na zielono. * Robienie zdjęć w tym trybie jest dużo bardziej efektywne, gdy obiekt fotografowany jest jasny i dobrze odbija światło, a tło jest ciemne. * Fotografując z długim czasem otwarcia migawki (od l/15s) używaj statywu aby zdjęcie nie było poruszone. * W tym trybie współpracy lampy z aparatem zalecane jest stosowanie pilota zdalnego sterowania - Canon Remote Switch 60T3.

Maksymalna liczba błysków Moc błysku M 1/4 M 1/8 M 1/16 Liczba błysków na sekundę 10 3 5 9 9 3 5 9 8 3 5 9 7 3 5 9 6 3 5 9 5 4 8 17 4 4 8 18 3 4 9 20 2 5 9 20 1 5 12 20 * Dane te zostały opracowane gdy lampa była zasilana czterema nowymi bateriami AA Fotografowanie z użyciem światła odbitego Gdy głowicę lampy skierujemy na ścianę lub sufit błysk flesza oświetla obiekt światłem odbitym. Wówczas też błysk traci część swojej mocy, ale równocześnie światło odbite nie wytwarza cieni i daje miękkie oświetlenie. Ze względu na to, że lampa Speedlite 430 EZ automatycznie kontroluje ilość światła wysyłanego (ATTL), nie ma potrzeby aby wykonywać jakiekolwiek kalkulacje ekspozycji l. Ustaw aparat na jakikolwiek rodzaj pracy (za wyjątkiem " M ") * Gdy ustawimy aparat na " M " wówczas będziemy zmuszeni do dokonania kalkulacji ekspozycji. * Po wciśnięciu spustu migawki do połowy lampa wysyła " przedbłysk ", który pozwala na ustawienie migawki i przesłony tak aby uzyskać optymalne naświetlenie. * Zasięg wykonywania zdjęcia jest ograniczony zasięgiem błysku odbitego. Uważaj aby go nie przekroczyć. 2. Skieruj głowicę lampy w sufit lub na ścianę Głowica zmienia swoje położenie od 0 do 90 stopni w płaszczyźnie pionowej, oraz od 0 do 90 w prawo i od 0 do 180 stopni w lewo w płaszczyźnie poziomej. Aby poruszać głowicą w płaszczyźnie poziomej należy wcisnąć do góry zatyczkę blokującą. Podczas wykonywania zdjęcia z użyciem światła odbitego na wyświetlaczu LCD pojawi się znak " " * Ogniskowa lampy jest automatycznie ustawiana na 50mm. Nie jest to pokazane na wyświetlaczu LCD. Istnieje jednak możliwość zmiany ogniskowej za pomocą przycisku " zoom " 3. Gdy zaświeci się dioda naciśnij spust migawki do połowy. 4. Po upewnieniu się, że wartość czasu otwarcia migawki oraz otworu przesłony w celowniku aparatu świecą światłem ciągłym wykonaj zdjęcie. * Przy fotografowaniu z błyskiem odbitym ważne jest by głowica lampy była ustawiona pod innym kątem - tak aby nie oświetlała obiektu bezpośrednio. * Powierzchnia odbijająca powinna być biała lub prawie biała i musi dobrze odbijać światło. Kolorowe powierzchnie mogą spowodować, że obiekt zostanie zabarwiony na kolor powierzchni odbijającej. Dlatego też przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że żaden niepożądany kolor nie będzie odbity. Fotografowanie z synchronizacją „drugiej lamelki” W aparatach z migawką szczelinową zbudowaną z lamelek błysk jest zsynchronizowany z pełnym otwarciem się pierwszej lamelki. Natomiast gdy lampa 430 EZ współpracuje z aparatami EOS, istnieje możliwość zsynchronizowania błysku z ruchem drugiej lamelki. Synchronizacja taka pozwala na stworzenie wrażenia ruchu poprzez smugę ciągnącą się za obiektem . Naciśnij jednocześnie przyciski " + " i " - " tak aby na wyświetlaczu LCD pojawił się znak synchronizacji " drugiej lamelki. Aby zlikwidować tę synchronizację wciśnij ponownie " + " i " - " jednocześnie. * Funkcja ta nie może być użyta gdy lampa współpracuje z aparatami EOS 700, 750, 850. * Praca z synchronizacją " drugiej lamelki " jest ułatwiona gdy aparat przełączymy na " bulb" . * Gdy przełącznik rodzajów pracy aparatu jest w położeniu - zielony prostokąt (w aparatach EOS 10, l0s, 620, 630, 650, 100/Rebel, 100/ELAN, 1000N - synchronizacja " pierwszej lamelki " jest ustawiana automatycznie i synchronizacja " drugiej lamelki " nie może zostać dokonana.

M 1/32

13 13 13 13 14 20 20 20 20 20

* Synchronizacja " drugiej lamelki " nie może być używana wraz ze światłem stroboskopowym. Zewnętrzne źródła zasilania Lampa 430 EZ może być zasilana z dwóch zewnętrznych źródeł zasilania: Zestaw tranzystorowy E. (1) Zawiera sześć baterii typu C. (2) Zestaw Canon TP zawierający ogniwa Ni-Cd. Zewnętrzne źródła zasilania redukują czas ładowania lampy oraz zwiększają liczbę błysków. Zasilacz Przy wykonywaniu zdjęć z użyciem kilku lamp można korzystać również z zasilacza, ale przed tym należy się upewnić, że można go stosować do lamp 430 EZ. Fotografowanie z użyciem dodatkowych lamp Korzystając z odpowiedniego sprzętu dodatkowego możesz stworzyć jednostki składające się z max czterech lamp błyskowych. Do momentu gdzie światło jest mierzone przez obiektyw nie ma potrzeby aby dokonywać kalkulacji ekspozycji Potrzebne jest to tylko gdy korzystamy ze sterowania ręcznego lampą. Do fotografowania z użyciem dodatkowych lamp można używać następującego sprzętu zaprojektowanego specjalnie do współpracy z aparatami EOS i lampami 300 TL * Użycie dodatkowych lamp ogranicza się do czterech, natomiast kabli synchronizacyjnych do trzech o max długości 9m . (1)Gniazdo adaptacyjne TTL 2. Łączy się je z gniazdem lampy błyskowej w aparacie Gniazdo jest zasilane jedną litową baterią (CR-2025) Gniazdo to zostało specjalnie zaprojektowane dla aparatów EOS oraz T90. Stosując to gniazdo nie można używać trybu " ATTL " w lampie (2) Kable synchronizacyjne 60 oraz 300. Używane są one do łączenia lampy z aparatem. Kabel synchronizacyjny 60 ma 60cm długości, a 300 ma 3m długości . (3) Gniazdo adaptacyjne dla lampy (*). Jest ono łączone ze stopką lampy oraz przez kabel synchronizacyjny z gniazdem adaptacyjnym TTL 2. Zawiera również gwint do mocowania na statywie. (4) Rozgałęźnik TTL. Służy do podłączenia trzech lub czterech lamp błyskowych. (5) Kabel synchronizacyjny z gniazdami. Kabel ten ma długość 60cm Łącząc lampę z aparatem tym przewodem możliwe jest wykorzystanie wszystkich automatycznych funkcji dla fotografowania z lampą. Gniazdo do lampy wyposażone jest również w gwint do mocowania na statywie. (*) Przy korzystaniu z gniazda adaptacyjnego dla lampy niemożliwe jest korzystanie z następujących funkcji: (1) pomiar " ATTL ". (2) " przedbłysk ". (3) synchronizacja " drugiej lamelki ". (4) głębia ostrości w trybie AE. (5) program " Shift ". (6) automatyczne ustawianie zoom'u lampy (może być ustawiony ręcznie). (7) wyświetlanie wartości przesłony oraz zakresu współpracy na wyświetlaczu LCD lampy. (8) pomocnicze światło układu AF. Dane techniczne Typ: Elektroniczna, automatyczna lampa błyskowa posiadająca system ATTL mierzący światło odbite od powierzchni filmu. Łączy się ona z aparatem poprzez styki elektryczne w stopce. Lampa została zaprojektowana do współpracy z aparatami EOS Tabela liczb przewodnich(dla ISO 100*m).

Ogniskowa (mm)

24

28

35 30 30 21.2 15 10.6 7.5 5.3

50 35 35 24.7 17.5 12.4 8.8 6.2

70 40 jak dla norm 40 28.3 20 14.1 10 7.1

80 43 43 30.4 21.5 15.2 10.8 7.6

Normalny błysk 25 27 Szybki błysk od 1/2 do 1/16 Ręczne 1/1 sterowanie 1/2 25 27 lampą 1/4 1/8 1/16 1/32 17.7 19.1 12.5 13.5 8.8 9.5 6.3 6.8 4.4 4.8 Liczba błysków

Zasilanie: baterie alkaliczne (AA) Zasilanie: baterie Ni-Cd (akumulatorki) Normalny błysk 100 do 700 * 45 do 300 * * pierwsza liczba określa ilość błysków przy sterowaniu ręcznym, druga przy sterowaniu automatycznym z funkcją ATTL.Przy sterowaniu ręcznym, gdy moc błysku wynosi: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, liczbę błysków należy przemnożyć przez 2, 4, 8, 10, 12 jak dla pełnej mocy. Czas błysku l 5ms lub mniej. Kąt bryłowy światła błysku Światło błysku pokrywa powierzchnię większą niż obejmuje ją kąt widzenia obiektywu dla odpowiedniej ogniskowej Możliwa jest również ręczna zmiana tego kąta. Zasięg zmiany kątów położenia głowicy lampy. W płaszczyźnie pionowej - od O do 90 W płaszczyźnie poziomej - w lewo od O do 180 Czas ładowania
baterie typu " C " Zestaw TP z ogniwami Ni-Cd

Tryb pracy lampy

, Zasilanie: baterie alkaliczne (AA)

Zasilanie: baterie Ni-Cd (akumulatorki)

Normalny błysk Szybki błysk

0.2 – 1.3 sek. 0.2 - 1.5 sek.

0.2 - 6.5 sek. 0.2 - 1.0 sek.

* liczby po lewej stronie odnoszą się do sterowania automatycznego z funkcją ATTL, a liczby po prawej odnoszą się do sterowania ręcznego dla pełnej mocy błysku (1/1) Czas ładowania przy korzystaniu z zewnętrznego źródła zasilania Baterie typu C
Normalny błysk 0.2 - 8 sęk.

Baterie Ni-Cd
0.2 - 2 sęk.

Ustawianie poziomu ekspozycji lampy Są trzy rodzaje : " ATTL " automatyczny błysk. " TTL " automatyczny błysk (gdy aparat jest ustawiony na ręczne sterowanie). * ręczne. System kontroli błysku System " TTL " wraz z pomiarem światła odbitego od powierzchni filmu. Ustawianie poziomu błysku. (1) Automatyczne - synchroniczne ustawienie redukcji światła wchodzącego do obiektywu. (2) Ręczne - ręczna korekcja w zakresie od +3 do -3 działek przesłony co 1/3 (zawsze możliwe,

za wyjątkiem pracy w całkowicie automatycznym trybie). Czasy synchronizacji i migawki Preselekcja migawki 1/250 lub mniej przy sterowaniu ręcznym, w innym przypadku ustawiony jest na 1/250 (1/125) Preselekcja przesłony Ustawiany automatycznie od 1/250 (1/125) do 30 sekund Program ekspozycji automatycznej Ustawiany automatycznie od 1/250 (1/125) do 1/60 sekund

Sterowanie ręczne

te same wartości jak w preselekcji migawki

Zasięg błysku Normalny błysk " ATTL " : 0 7m - 19m Szybki błysk: 0,7m - 5m –minimalny, 0,7 - 14m – maksymalny. Dane sprawdzone dla obiektywu 50mm, f/l 8, filmu 100 ISO. Ostrzeżenia o przekroczeniu zakresów Jeśli obiekt jest zbyt daleko w celowniku aparatu migają wartości czasu otwarcia migawki i otworu przesłony po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Jeśli obiekt jest zbyt blisko miga zakres na wyświetlaczu LCD lampy . Dioda kontrolna Gdy lampa jest całkowicie naładowana świeci czerwonym światłem. Gdy świeci światłem zielonym oznacza to, że lampa się ładuje oraz, że możliwe jest wykonanie szybkiego błysku o niepełnej mocy, gdy lampa jest zasilana z zewnętrznego źródła dioda nie świeci światłem zielonym, Synchronizacja momentu błysku Możliwe jest przełączenie pomiędzy błyskiem zsynchronizowanym z otwarciem się pierwszej lamelki, a błyskiem zsynchronizowanym z drugą lamelką. Zasilanie Cztery baterie alkaliczne (AA) lub Ni-Cd (akumulatorki). Dopuszczalne jest również stosowanie baterii węglowo – cynkowych. Zewnętrzne źródła zasilania Zestaw tranzystorów TP 1) sześć baterii alkalicznych " C " 2) zestaw TP ogniw Canon Ni-Cd Automatyczne wyłączanie zasilania Zasilanie zostaje automatycznie wyłączone po 90 sek. nieoperowania lampą, gdy główny włącznik jest w położeniu " I ", Inne (1) Funkcja " pamięć ." Nawet po wyłączeniu lampy wszystkie nastawy dokonane na niej są przechowywane w pamięci (2) Gdy lampa używana jest z aparatem EOS-1 odległość do obiektu oraz wartość otworu przesłony pokazywane na wyświetlaczu LCD lampy są identyczne jak w aparacie. Wartości te są wyświetlane co 1/3 jednostki Wymiary lampy (szer *wys *dlug ) 75 * 122 * 106 mm. Ciężar 365 g bez baterii . Dane mogą zmieniać się bez podania tego w instrukcji. Wszystkie dane oparte są na standardowych metodach badań firmy Canon .
Właścicielem oryginału instrukcji przetłumaczonej jest ANDRZEJ WOLSZAKIEWICZ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful