Pod ambalažom se podrazumjevaju sva sredstva koja služe za pakovanje (zavijanje,zamotavanje)robe radi njene zaštite,lakšeg

transporta,manipulisanja robom radi reklame,lakše upotrebe robe itd. U savremenoj trgovini ambalaža ima izuzetno veliki značaj za prodaju robe,što je uticalo da njena proizvodnja danas predstavlja razvijenu privrednu granu.Na projektovanju,oblikovanju i proizvodnji ambalaže rade ekonomisti,inžinjeri,ljekari I psiholozi. Značaj ambalaže za prodaju je višestruk i raznovrstan: a)štiti kvalitet robe b)zaštićuje robu c)olakšava njeno nošenje d)služi kao reklamno sredstvo e)daje estetski izgled robi j) praktična je za kasniju upotrebu g) omogućava potpuniju upotrebu robe h) štiti robu od gubitaka i)štiti robu pri manikulisanju j) stimuliše njenu prodaju

-Pojam i značaj ambalaže-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful