GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV MIRCEA

VULCANESCU

MONOGRAFIE CONTABILA

Carjan Florin
Clasa XII – C

A.S.P 1011 + P 1012 1011 = 1012 ‘Capital subscris nevarsat’ → D ‘Capital subscris varsat’ → C 7500000 3) Societatea majoreaza capitalul social cu 5000000 lei reprezentand incorporarea in masa acestuia a urmatoarelor elemente: a) rezerve 2500000 . de plata Venituri constatate in avans -suma35000 15000 8000 5500 3000 5500 1500 3000 10000 5000 15000 12500 1500 2500 500 5000 19000 7000 5500 TOTAL PASIV 160000 In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii : 1) Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi la valoarea nominala de 1000 lei/actiune. Contr. corporale in curs de executie Materii prime Materiale consumabile Obiecte de inventar Marfuri Produse finite Clienti Debitori diversi Titluri de plasament (503) Casa in lei Disponibil la banca Avansuri de trezorerie Acreditive Cheltuieli constatate in avans TOTAL ACTIV -suma500 1000 5000 25000 10000 30000 5000 3000 1000 1500 2500 3000 15000 1000 5000 500 48000 500 1500 1000 160000 PASIV Capital social Rezerve Fonduri(112) Subventii pentru investintii Diferente din reevaluare Rezultatul reportat (profit) Privizioane reglementate Provizioane pt. valoarea de emisiune fiind de 1250 lei/actiune.Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01. utilaje. pers. + A 456 + P 1011 + P 1041 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ → D ‘Capital subscris nevarsat’ → C ‘Prime de emisiune sau de aport’ → C 456 = % 1011 1041 18750000 15000000 3750000 2) Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa. riscuri si cheltuieli Imprumuturi pe termen lung Furnizori Datorii salariale C.2011: ACTIV Cheltuieli de constituire Alte imobile necorporale Terenuri Cladiri Masini.A. aportul acestora fiind format din: a) un utilaj evaluat la nivelul sumei de 5000000 b) un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 4375000 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ → C ‘Masini utilaje instalatii’ → D ‘Conturi la banci in lei‘ → D .A 456 + A 2123 + A 5121 % 2123 5121 =456 9375000 5000000 4375000 Regularizarea conturilor de capital: .instalatii Mijloace de transport Imob.V.01. la asigurarile sociale Fond somaj – intreprindere Fond somaj – personal Impozit pe salarii Impozit pe profit T.

(a) inregistrarea diminuarii . contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.P 456 ‘Conturi la banci in lei’ → C ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ → D 456 = 5121 3000000 5) Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare de 1150 lei/actiune. .A 5121 + A 502 ‘Conturi la banci in lei’ → C ‘Actiuni proprii’ → D 502 = 5121 1150 x 2000 = 2300000 6) Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.P 1012 + P 456 ‘Capital subscris varsat’ → D ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ → C 1012 = 456 3000000 (b) plata contravalorii acesteia catre asociati .N.(val.A 5121 . . + - P P P P ‘Capital subscris varsat’ → C ‘Rezerve” → D ‘Rezultatul raportat’ → D ‘Diferente din reevaluari’ → D 1012 106 107 105 % 106 107 105 = 1012 5000000 2500000 1500000 1000000 4) Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3000000 lei catre asociati. utilaje. de 1000 lei.P 1012 ‘Capital subscris varsat’ → D + A 6728 ‘Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital’ → D Obs. nom.A 502 ‘Actiuni proprii’ → C . instalatii 4000000 mijloace de transport 1000000 .b) rezultatul raportat 1500000 c) diferente din reevaluare 1000000 Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V. este de 1000 lei/actiune). : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala ! % 1012 6728 = 502 2300000 2000000 300000 7) Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente exercitiului in curs dupa cum urmeaza : a) b) c) d) cheltuieli de constituire 100000 cladiri 500000 masini.

+ A 5121 . utilaje. ‘Produse finite’ → D ‘Venituri din productia stocata’ → C + A 345 + P 711 345 = 711 2500000 11) Ssocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 9000000 TVA=22% costul de achizitie al marfurilor vandute 6500000.A 411 5121 = 411 ‘Conturi la banci in lei’ → D ‘Clienti’ → C 15000000 10) Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 lei. 22% = 401 22750000 5000000 3000000 7500000 3000000 4070000 9) Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti. (a) vanzarea marfurilor + A 411 + P 707 + P 4427 411 = % ‘Clienti’ → D ‘Venituri din vanzarea marfurilor’ → C ‘TVA colectat’ → C 10980000 . instalatii ‘ → C ‘Amortizare mijloace de transport‘ → C 6811 2801 2811 2813 2815 6811 = % 2801 2811 2813 2815 5600000 100000 500000 4000000 1000000 8) Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri: a) b) c) d) + + + + + + materii prime 5000000 materiale consumabile 3000000 marfuri 7500000 obiecte de inventar 3000000 ‘Materii prime’ → D ‘Materiale consumabile’ → D ‘Marfuri’ → D ‘Obiecte de inventar’ → D ‘TVA deductibil’ → D ‘Furnizori’ → C A 300 A 301 A 371 A 321 A 4426 P 401 % 300 301 371 321 4426 T.V.+ + + + + A P P P P ‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor’ → D ‘Amortizare cheltuieli de constituire ‘ → C ‘Amortizare cladiri‘ → C ‘Amortizare masini.A.

707 4427 9000000 1980000 (b) scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute -A +A ‘Marfuri’ → C ‘Cheltuieli privind marfuri’ → D 371 607 607 = 371 6500000 12) Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice contul de disponibil bancar. . + A 5121 . costul de productie aferent fiind de 24500000 lei. + A 5311 .P 421 15) 5121 Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete. - 13) ‘Conturi la banci in lei’ → C ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ →D ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ →D ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ →D ‘Contributia personalului la fondul de somaj ’ →D ‘Impozit pe salariu’ →D ‘Impozit pe profit’ →D ‘TVA de plata’ →D A 5121 P 4311 P 4312 P 4371 P 4372 P 444 P 441 P 4423 % 4311 4312 4371 4372 444 441 4423 = 5311 = 5121 421 = 5311 5121 = 411 15000000 ‘Casa’ → C ‘Personal-remuneratii datorate’ → D 15000000 ‘Conturi la banci in lei’ → D ‘Clienti’ → C 10980000 Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.A 5311 .A 461 5311 = 461 17) ‘Conturi la banci in lei’ → C ‘Casa’ → D Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti. . TVA 22%.A 411 16) 48000000 12500000 1500000 2500000 500000 5000000 19000000 7000000 Se platesc salariile nete .A 5121 + A 5311 14) prin ‘Casa’ → D ‘Debitori diversi’ → C 1000000 Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30000000 lei.

+ A 5121 .A 456 5121 = 456 ‘Conturi la banci in lei‘ → D ‘Decontari cu actionarii si asociatii’ → C 9375000 Regularizarea conturilor de capital: . +P 404 ‘Furnizori de imobilizari’ → C . DNF 5 ani. + A 602 + P 322 602 = 322 ‘Cheltuieli privind obiectele de inventar’ → D ‘Uzura obiectelor de inventar’ → C 2100000 20) Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi (op.A 411 5121 = 411 ‘Conturi la banci in lei’ → D ‘Clienti’ → C 36600000 18) Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 2500000 lei.(a) vanzarea + A 411 + P 701 + P 4427 411 = ‘Clienti’ → D ‘Venituri din vanzarea produselor finite’ → C ‘TVA colectat’ → C % 701 4427 36600000 30000000 660000 (b) scoaterea din evidenta . TVA 22%. 1) sub forma de numerar varsat de disponibil bancar.P 1011 + P 1012 1011 = 1012 ‘Capital subscris nevarsat’ → D ‘Capital subscris varsat’ → C 7500000 21) Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 15000000 lei.A 345 .P 711 ‘Produse finite’ → C ‘Venituri din productia stocata’ → D 711 = 345 24500000 (c) incasarea creantei + A 5121 . + A 5121 + P 766 5121 = 766 19) ‘Conturi la banci in lei’ → D ‘Venituri din dobanzi’ → C 2500000 Se inregistreaza uzura obiectelor de inventar 2100000 lei. cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 2000000 lei.

P 162 + A 666 % 162 666 ‘Conturi la banci in lei’ → C ‘Credite bancare pe termen lung si mediu’ → D ‘Datorii legate de participatii’ → D = 5121 1250000 1000000 250000 25) La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza: .A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ → C . Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.utilaje cu 5000000. + + + + A A A P 2121 2123 2125 105 % 2121 2123 2125 ‘Cladiri’ → D ‘Masini.mijloace de transport cu 3000000.+ A 2123 + A 4426 % 2123 4426 ‘Masini. + A 2125 + P 131 ‘Mijloace de transport’ → D ‘Subventii pentru investitii’ → C 131 = 2125 24) din: 5000000 Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata .dobanda anuala 250000. instalatii’ → D ‘Mijloace de transport’ → D ‘Diferente din reevaluare’ → C = 105 18000000 10000000 5000000 3000000 26) Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10000000 lei. . (a) ridicarea banilor de la banca . .rata anuala 1000000.cladiri cu 10000000. utilaje. . . apreciidu-se DNF la 5 ani.A 5121 . instalatii’ → D ‘TVA deductibil’ → D = 404 20740000 17000000 3740000 22) Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de 500000 lei prin contul de disponibil bancar. . utilaje.A 5121 + P 6711 ‘Conturi la banci in lei’ → C ‘Cheltuieli exceptionale privind operatii de gestiune’ → D 6711 = 5121 500000 23) Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 5000000 lei.

+ P 4311 + A 6451 ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ → C ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale’ → D 6451 = 4311 + P 4371 + A 6452 7500000 (25% * 30000000) ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ → C ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj’ → D 6452 = 4371 29) 1500000 (5% * 30000000) Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza : .impozit pe salarii 20%(calc) .+ A 5311 ‘Casa’ → D prin contul 581 ‘Viramente interne’ 581 = 5121 5311= → 581 5311 = 5121 10000000 (b) plata avansului ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’ → C ‘Casa’ → C ‘Avansuri acordate personalului’ → D + A 641 .P 425 425 = 5311 10000000 27) Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30000000 lei. + + + + + + - P 4312 P 4372 P 444 P 426 P 427 P 425 P 421 421 = ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ → C ‘Contributia personalului la fondul de somaj’ → C ‘Impozit pe salarii’ → C ‘Drepturi de personal neridicate’ → C ‘Retineri din remuneratii datorate tertilor’ → C ‘Avansuri acordate personalului’ → C ‘Personal-remuneratii datorate’ → D % 4312 4372 444 426 427 425 18700000 900000 300000 6000000 1000000 500000 10000000 .retineri datorate tertilor 500000.pensie suplimentara 3% . ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’ → D ‘Personal-remuneratii datorate’ → C + A 641 + P 421 641 = 421 28) 30000000 Se inregistreaza CAS=25% si fond somaj=5% apartinand societatii.fond somaj 1% .A 5311 .salarii neridicate 1000000 .

TVA=22% . (a) vanzarea produselor ‘Venituri din vanzarea produselor finite’ → C ‘Clienti’ → D ‘TVA colectat’ → C + P 701 + A 411 + P 4427 411 = % 701 4427 85400000 70000000 15400000 (b) descarcarea gestiunii ‘Produse finite’ → C ‘Venituri din productia stocata’ → D . % 701 711 707 766 34) % 4426 4423 = 121 112000000 100000000 500000 9000000 2500000 Se inchid conturile de cheltuieli.30) Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 50000000 lei. ‘Produse finite’ → D ‘Venituri din productia stocata’ → C + A 345 + P 711 345 = 711 50000000 31) Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 70000000 lei .A 345 . 4426 4070000 7810000 3740000 RD 7810000 RC 7810000 TSD 7810000 TSC 7810000 4427 = 33) 23980000 7810000 16170000 Se inchid conturile de venituri. 121 = % 6451 6452 641 602 6711 54250000 7500000 1500000 30000000 2100000 500000 4427 23980000 1980000 6600000 15400000 RD 23980000 RC 23980000 TSD 23980000 TSC 23980000 → se plateste la buget .P 711 711 = 345 32) 50000000 Se regularizeaza fondurile de TVA.

5 3401475 10204225 5102212.P 121 121 = 691 39) 20847750 Determinarea rezultatului net al exercitiului.30% din profit se reporteaza.(38% x RF) 38% x 54862500 = 20847750 ‘Impozit pe profit’ → C ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’ → D + P 441 + A 691 691 = 441 20847750 .75 milioane – 2887500 = 54862500 38) Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(5% x RC) 5% x 57.75 milioane lei 36) Calculul si inregistrarea rezervelor legale.35) 666 200000 607 6500000 6811 5600000 6728 300000 Determinarea rezultatului contabil al exercitiului. + + + + + P P P P P P ‘Profit si pierderi’ → D ‘Rezerve’ → C ‘Alte fonduri’ → C ‘Dividende de plata’ → C ‘Fond de participare la profit’ → C ‘Rezultat raportat’ → C 121 106 118 457 112 107 121 = % 106 118 457 112 107 34014750 5102212.5 10204225 .15% alte rezerve .25 milioane = 57.30% dividende cuvenite actionarilor .10% alte fonduri .concomitent se inchide 691 ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’ → C ‘Profit si pierderi’ → D .(RC-RL-IP) 57.15% fond de participare a salariatilor la profit .A 691 .(RC-RL) 57.75 milioane – 2887500 – 20847750 = 34014750 40) Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza : .75 milioane = 2887500 lei 37) Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului. 112 milioane – 54.

RC TSD .5 C D 107 – Rezultatul reportat 1500000 5500000(SI) 10204425 RD 1500000 RC 10204425 TSD 1500000 TSC 15704425 SFC 14204425 C D 112 – Fondul de participare la profit 8000000(SI) 5102212.TSC 3401475 SFC 3401475 C D 121 – Profit si pierdere 54250000 112000000 2887500 20847750 34014750 RD 112000000 RC 112000000 TSD 112000000 TSC 112000000 C D 131 – Subventii pentru investitii 5500000(SI) 5000000 RD .5 SFC 13102212.5 C D 118 – Alte fonduri 3401475 RD .5 RD 2500000 RC 7989712.RC TSD .Descarcarea sumelor aferente operatiilor anterioare in conturi (teuri): D 1011.5 RD .TSC 1500000 SFC 1500000 C D 151 – Provizioane pt.RC 3750000 TSC .TSC 3000000 SFC 3000000 C .RC 3401475 TSD .TSC 10500000 SFC 10500000 C D 141 – Provizioane reglementate 1500000(SI) RD .RC 5102212. riscuri si cheltuieli 3000000(SI) RD .5 TSD 2500000 TSC 22989712.Capital subscris nevarsat 7500000 15000000 7500000 RD 15000000 RC 15000000 TSD 15000000TSC 15000000 C D 1012 – Capital subscris varsat 3000000 35000000(SI) 2000000 7500000 5000000 7500000 RD 5000000 RC 20000000 TSD 5000000 TSC 55000000 SFC 50000000 C D 1041 – Prime de emisiune 3750000 RD .TSC 3750000 SFC 3750000 C D 105 – Diferente din reevaluare 1000000 3000000(SI) 18000000 RD 1000000 RC 18000000 TSD 1000000 TSC 21000000 SFC 20000000 C D 106 – Rezerve 2500000 15000000(SI) 2887500 5102212.5 TSD .RC 5000000 TSD .5 SFC 20489712.TSC 13102212.

de constituire 100000 RD .RC TSD 1000000 TSC SFD 1000000 C D 2111 – Terenuri (SI) 5000000 RD . masini instalatii utilaje 4000000 RD .RC TSD 5000000 TSC SFD 5000000 C D 2801 – Amortiz.RC 2100000 1000000 20740000 TSD 18700000 10000000 TSC 6500000 SFD 3500000 RD 33700000 TSD RD..TSC 500000 SFC 500000 C D 2813 – Amortiz. mijloace de transport 100000 RD .TSC TSC45000000 2100000 1000000 SFC SFC 11300000 2100000 1000000 C C C C .RC 100000 TSD .TSC 100000 SFC 100000 C D 2811 – Amortizarea cladirilor 500000 RD .RC TSD 500000 TSC SFD 500000 C D 208 – Alte imobilizari corporale (SI) 1000000 RD .74500000 3500000 RD RD 132980000 1000000 TSD .Cladiri (SI) 25000000 10000000 RD 10000000 RC TSD 35000000 TSC SFD 35000000 C D 2123 – Masini.10000000 RC 85400000 TSD TSC22750000 RD78000000 3000000 . utilaje.TSC 4000000 SFC 4000000 C D 2815 – Amortiz.RC 100000 TSD .D 162 – Credite pe temen lung si mediu 1000000 10000000(SI) RD 1000000 RC TSD 1000000 TSC 10000000 SFC 9000000 C D 201 – Cheltuieli de constituire (SI) 5000000 RD . chelt.TSC 100000 SFC 100000 C D 300 – Materii prime (SI) 3000000 5000000 RD 5000000 RC TSD 345 8000000 – Produse TSCfinite 411 – Clienti (SI)15000000 3000000 SFD 8000000 (SI) – Furnizori 25000000 24500000 321 –401 Obiecte de inventar 10980000 15000000 50000000 50000000 5000000(SI) (SI)36600000 1500000 10980000 425RD – Avansuri acordate 22570000 personalului 75000000 RC 74500000 85400000 3000000 36600000 1000000 RD . instalatii (SI) 10000000 5000000 5000000 17000000 RD 27000000 RC TSD 37000000 TSC SFD 37000000 C D 2125 – Mijloace de transport (SI) 30000000 3000000 5000000 RD 8000000 RC TSD 38000000 TSC SFD 38000000 C D 231 – Imobilizari corporale in curs (SI) 5000000 RD .RC 500000 TSD .RC TSC RC30000000 20740000 2100000 1000000 SFC 33700000 20740000 TSD TSD .SFD TSC10000000 RC 147980000 27750000 TSD 4500000 SFC 27750000 TSD TSD 147980000 1000000 TSC SFD 10000000 4500000 147980000 C D C C D D D D 301 – Materiale consumabile (SI) 1000000 3000000 RD 3000000 RC TSD 4000000 TSC 371 – Marfuri SFD 4000000 2500000 421(SI) – Personal-remuneratii datorate D D D C C 404 –7500000 Furnizori de imobilizari 6500000 15000000(SI) 426 322 –15000000 –Drepturi Uzura obiectelor de 30000000 20740000 personal de neridicate inventar RD 7500000 RC 6500000 RD .RC 4000000 TSD .RC TSD 5000000 TSC SFD 5000000 C D 2121 .

.TSC 10204425 SFC 10204425 C D 502 – Actiuni propriiin avans 471 – Cheltuieli inregistrate (SI) 2300000 1000000 2300000 RD 2300000 RD . la fondul de somaj 500000(SI) 500000 300000 RD 500000 RC 300000 TSD 500000 TSC 800000 SFC 300000 C D 441 – Impozitul pe profit 19000000(SI) 19000000 20847750 RD 19000000 RC 20847750 TSD 19000000 TSC 39847750 SFC 20847750 C D 4423 – TVA de plata 7000000(SI) 7000000 16170000 RD 7000000 RC 16170000 TSD 7000000 TSC 23170000 SFC 16170000 C D 4426 – TVA deductibil 4070000 7810000 3740000 RD 7810000 RC 7810000 TSD 7810000 TSC 7810000 C D 4427 – TVA colectat 23980000 1980000 6600000 15400000 RD 23980000 RC 23980000 TSD 23980000 TSC 23980000 C D 444 – Impozitul pe salarii 5000000(SI) 5000000 6000000 RD 5000000 RC 6000000 TSD 5000000 TSC 11000000 SFC 6000000 C D 456 – Decontari cu actionarii si asociatii 18750000 9375000 3000000 3000000 9375000 RD 21750000 RC 21750000 TSD 21750000 TSC 21750000 C D 457 – Dividende de plata 10204425 RD .D 427 – Retineri din remuneratii dat.TSC 500000 SFC 500000 C D 4311 – Contrib.TSC RC 5500000 1000000 TSD SFC TSD5500000 1000000 TSC 1000000 CC .RC RD. 1500000(SI) 1500000 900000 RD 1500000 RC 900000 TSD 1500000 TSC 2400000 SFC 900000 C D 4371 – Contr. unitatii la fondul de somaj 2500000(SI) 2500000 1500000 RD 2500000 RC 1500000 TSD 2500000 TSC 4000000 SFC 1500000 C D 4372 – Contr.RC 2300000 TSD 2300000 1000000 TSC 2300000 SFD 1000000 C DD 472 – Venituri inregistrate in avans 461 – Debitori diversi (SI) 1000000 5500000(SI) 1000000 RD. pers.RC 10204425 TSD .RC 500000 TSD . la pensia suplim. sociale 12500000(SI) 12500000 7500000 RD 12500000 RC 7500000 TSD 12500000 TSC 20000000 SFC 7500000 C D 4312 – Contributia pers. unit la asig. tertilor 500000 RD .

priv. penalitati 500000 500000 RD 500000 RC 500000 TSD 500000 TSC 500000 C D 6728 – Alte ch. 24500000 25000000 100000000 30000000 50000000 50000000 70000000 500000 RD 100000000 RC 100000000 RD 75000000 RC 75000000 TSD 100000000 TSC 100000000 TSD 75000000 TSC 75000000 C C . fin. privind contr.RC TSD 5000000 TSC SFD 5000000 C D 5311 – Casa in lei (SI) 500000 15000000 15000000 10000000 1000000 10000000 RD 26000000 RC 25000000 TSD 26500000 TSC 25000000 SFD 1500000 C D 541 – Acreditive (SI) 1500000 RD . de capital 300000 300000 RD 300000 RC 300000 TSD 300000 TSC 300000 C D 6811 – Ch. de inventar 2100000 2100000 RD 2100000 RC 2100000 TSD 2100000 TSC 2100000 C D 607 – Cheltuieli privind marfurile 6500000 6500000 RD 6500000 RC 6500000 TSD 6500000 TSC 6500000 C D 641 – Cheltuieli cu remun. amort. de expl. amenzi. Soc 7500000 7500000 RD 7500000 RC 7500000 TSD 7500000 TSC 7500000 C D 6452 – Ch. privind contr. la asig. privind op. ex. soc. soc.RC TSD 1500000 TSC SFD 1500000 C D 542 – Avansuri de trezorerie (SI) 500000 RD .D 5121 – Conturi la banci in lei (SI) 48000000 4375000 3000000 15000000 2300000 10980000 48000000 36600000 15000000 2500000 500000 9375000 1250000 85400000 10000000 RD 164230000 RC 80050000 TSD 212230000 TSC 80050000 SFD 132180000 C D 503 – Actiuni (SI) 5000000 RD .RC TSD 500000 TSC SFD 500000 C D 581 – Viramente interne 15000000 15000000 10000000 10000000 RD 25000000 RC 25000000 TSD 25000000 TSC 25000000 C D 602 – Cheltuieli privind ob. somaj 1500000 1500000 RD 1500000 RC 1500000 TSD 1500000 TSC 1500000 C D 666 – Cheltuieli privind dobanzile 250000 250000 RD 250000 RC 250000 TSD 250000 TSC 250000 C D 6711 – Despagubiri. la aj. personalului 30000000 30000000 RD 30000000 RC 30000000 TSD 30000000 TSC 30000000 C D 6451 – Ch. imobiliz 5600000 5600000 RD 5600000 RC 5600000 TSD 5600000 TSC 5600000 C D D 691 – Cheltuieli cu impozitul pe profit 20847750 20847750 707 – Venituri din vanzarea marfurilor RD 20847750 RC 20847750 9000000 9000000 TSDRD 20847750 TSC9000000 20847750 9000000 RC TSD 9000000 TSC 9000000 C C D D 711 – Venituri din productia stocata 701 – Venituri din vanzarea prod.

D 766 – Venituri din dobanzi 2500000 2500000 RD 2500000 RC 2500000 TSD 2500000 TSC 2500000 Se intocmeste Balanta de verificare: C .

5 3401475 10500000 1500000 3000000 9000000 100000 500000 4000000 1000000 2100000 - .5 14204425 13102212.5 3401475 112000000 112000000 10500000 1500000 3000000 1000000 10000000 500000 500000 1000000 1000000 5000000 5000000 35000000 35000000 37000000 37000000 38000000 38000000 5000000 5000000 100000 500000 4000000 1000000 8000000 8000000 3000000 3000000 4500000 4500000 2100000 78000000 74500000 3500000 10000000 6500000 3500000 final Creditoare 50000000 3750000 20000000 20489712. utilaje. instalatii Mijloace de transport Imobilizari corporale in curs de executie Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea cladirilor Amortizare masini. utilaje. instalatii Amortizare mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Obiecte de inventar Uzura obiectelor de inventar Produse finite Marfuri 31 Decembrie 2011 Slod initial Debitoare Creditoare 35000000 3000000 15000000 5500000 8000000 5500000 1500000 3000000 10000000 500000 1000000 5000000 25000000 10000000 30000000 5000000 3000000 1500000 3000000 2500000 - Rulaj Debitoare Creditoare 15000000 15000000 5000000 20000000 3750000 1000000 18000000 2500000 7989712.5 3401475 112000000 112000000 5000000 1000000 10000000 27000000 8000000 100000 500000 4000000 1000000 5000000 3000000 3000000 2100000 75000000 74500000 7500000 6500000 Total sume Sold Debitoare Creditoare Debitoare 15000000 15000000 5000000 55000000 3750000 1000000 21000000 2500000 22989712.5 1500000 10204425 5102212.BALANTA DE VERIFICARE la Simbolul Denumirea conturilor conturilor 1011 1012 1041 105 106 107 112 118 121 131 141 151 162 201 208 2111 2121 2123 2125 231 2801 2811 2813 2815 300 301 321 322 345 371 Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de emisiune / aport Diferente din reevaluare Rezerve Rezultat reportat Fond de participare la profit Alte fonduri Profit si pierderi Subventii pentru investitii Provizioane reglementate Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Credite bancare pe termen lung si mediu Cheltuieli de constituire Alte imobilizari necorporale Terenuri Cladiri Masini.5 1500000 15704425 13102212.

penalitati Alte cheltuieli ex.401 404 411 421 425 426 427 4311 4312 4371 4372 441 4423 4426 4427 444 456 457 461 471 472 502 503 5121 5311 541 542 581 602 607 641 6451 6452 666 6711 6728 Furnizori Furnizori de imobilizari Clienti Personal0remuneratii datorate Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din remuneratii datorate tertilor Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia personalului la pensia suplimentara Contributia unitatii la fondul de somaj Contributia personalului la fondul de somaj Impozit pe profit TVA de plata TVA deductibil TVA colectat Impozit pe salarii Decontari cu actionarii Dividende de plata Debitori diversi Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Actiuni proprii Actiuni Conturi la banci in lei Casa in lei Acreditive Avansuri de trezorerie Viramente interne Cheltuieli privind obiectele de inventar Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu remuneratia personalului Cheltuieli privind contributia CAS Cheltuieli privind contributia la fondul de somaj Cheltuieli privind dobanzi Amenzi. privind operatiile de capital 15000000 1000000 1000000 5000000 48000000 500000 1500000 500000 - 5000000 15000000 12500000 1500000 2500000 500000 19000000 7000000 5000000 5500000 - 132980000 33700000 10000000 12500000 1500000 2500000 500000 19000000 7000000 7810000 23980000 5000000 21750000 2300000 164230000 26000000 25000000 2100000 6500000 30000000 7500000 1500000 250000 500000 300000 22370000 20740000 147980000 30000000 10000000 1000000 500000 7500000 900000 1500000 300000 20844750 16170000 7810000 23980000 6000000 21750000 10204425 1000000 2300000 80000000 25000000 25000000 2100000 6500000 30000000 7500000 1500000 250000 500000 300000 147980000 33700000 10000000 12500000 1500000 2500000 500000 19000000 7000000 7810000 23980000 5000000 21750000 1000000 1000000 2300000 5000000 212230000 26500000 1500000 500000 25000000 2100000 6500000 30000000 7500000 1500000 250000 500000 300000 27370000 20740000 147980000 45000000 10000000 1000000 500000 20000000 2400000 4000000 800000 39844750 23170000 7810000 23980000 11000000 21750000 10204425 1000000 1000000 5500000 2300000 5000000 80000000 132230000 25000000 1500000 1500000 500000 25000000 2100000 6500000 30000000 7500000 1500000 250000 500000 300000 - 27370000 20740000 11300000 1000000 500000 7500000 900000 1500000 300000 20844750 16170000 6000000 10204425 5500000 - .

6811 691 701 707 711 766 Cheltuieli de exploatare privind amort. Cheltuieli cu impozitul pe profit Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din vanzarea marfurilor Venituri din productia stocata Venituri din dobanzi TOTAL 5600000 5600000 5600000 5600000 20847750 20847750 20847750 20847750 100000000 100000000 100000000 100000000 9000000 9000000 9000000 9000000 7500000 7500000 7500000 7500000 2500000 2500000 2500000 2500000 160000000 160000000 1033847750 1033487750 1193847750 1193847750 286680000 286680000 . imobiliz.

Bilantul contabil la 01 ianuarie 2012 ACTIV Cheltuieli de constituire Alte imobile necorporale Terenuri Cladiri Masini.A.S. utilaje. corp.instalatii Mijloace de transport Imob. riscuri si cheltuieli Imprumuturi pe termen lung Furnizori de imobilizari Furnizori Datorii salariale Datorii fata de terti Dividende de plata C. pers la asigurari sociale Fond somaj – intreprindere Fond somaj – personal Impozitul pe salarii Impozitul pe profit TVA de plata Venituri constatate in avans TOTAL PASIV -suma50000000 3750000 20489712.5 3401475 10500000 20000000 14204425 1500000 3000000 900000 20740000 27570000 12300000 500000 10204425 7500000 900000 1500000 300000 6000000 20847750 16170000 5500000 278980000 . in curs de executie Materii prime Materiale consumabile Obiecte de inventar Marfuri Produse finite Titluri de plasament (503) Casa in lei Disponibil la banca Avansuri de trezorerie Acreditive Cheltuieli constatate in avans -suma400000 1000000 5000000 34500000 33000000 37000000 5000000 8000000 4000000 2400000 3500000 3500000 5000000 1500000 132180000 500000 1500000 1000000 TOTAL ACTIV 278980000 PASIV Capital social Prime de emisiune sau aport Rezerve Fonduri de partic.5 13102212. Contrib. la profit Alte fonduri Subventii pentru investintii Diferente din reevaluare Rezultatul reportat (profit) Privizioane reglementate Provizioane pt.