You are on page 1of 7

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,

Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

KSSR

Mata
Pelajaran

Kelas

1R

Bil. Murid

37 (: 16 / : 21)

Purata

Tarikh

27.9.2011 ()

Masa

10.30 am - 11.00 am (30 )

Isi Pelajaran

* (12. XXXXX ) /
*

3.3

3.3.1

Umur

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Pengalaman/
Pengetahuan sedia /
perlu ada

Objektif Eksplisit

Penyerapan

Penggabungjalinan

1.
3.

BBM

2.

/ / /
/ /
:

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 5 Mac 2012

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

Langkah

()

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran &


Pembelajaran

Catatan

Set
Induksi

( x )

()

Langkah 1
( x )

()
Langkah 2
( x )

()

Langkah 3
( x )

Penutup
( x )

/Refleksi Pelajar :

()

/ /
Sebaya:

(Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing / Rakan

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 5 Mac 2012

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

36

2011 8 29

8:45-9:15 30

5.2

5.2.1

1.
ba
pa
ma fa
da
ta
na
la
ga
ka
ha
2.
10 8
3.

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 5 Mac 2012

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

(3 )

1.

(

)
2.

3.

a

4.

a a a, a a a
a a a
a

(10
)

a
ba
fa
da

pa

ma

ta

na

ba pa
da ta
ga ka

1.

2. a

(a)

(b)

;
(c)
3.
a
4.

5.

6.

7.

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 5 Mac 2012

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH


(8 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


(6 ) nD
hA
bDmA
tA
fadD
(ba),

kAgA
(pB)
la

2.
1.

3.

4.

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 5 Mac 2012

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

(3 ) nD
hA
bDmA
tA
fadD
(ba),

kAgA
(pB)
la

2.

ba
da
ga

pa
ta
ka

ma
na
ha

fa
la

/
Refleksi Pengajaran & Pembelajaran
Mata

Pelajaran
Aras
Kemahiran

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 5 Mac 2012

Tarikh
Masa

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

Aspek

Langkah

Kelebihan

Kelemahan

Cara Memperbaiki

Induksi Set

()
Langkah 1

()
Langkah 2

()
Langkah 3

()
Langkah 4

Penutup

Penutup

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 5 Mac 2012