You are on page 1of 47

RVID

UTASTS
EGY

H S H L TR LT UZ OD E E

YLTGAZDASG
RENDEZSRE
KISBIRTOKOSOK SZAMARA.

AZ ERDLYI GAZDASGI EGYLET


KIVNSG-RA

B. BNFFY JNOS.

KIADTA
AZ

ERDLYI GAZDASGI EGYLET.

KOLOZSVRIT, AZ EV. REF. FTANODA BETIVEL.

1 8 5 9.

Rvid utasts egy 20 hold ter let vlt gazdasg kivitelre.

Hsz hold szntfld egy falu hatrnak valban igen kicsi volna, de egy rtelmes s munks fldmivel csald tisztessges, st virgz fentartsra elgsges. Ekkora terleten meg lehet termeszteni, tlsgos szmts nlkl, a csald szmra szksges vetemnyt bven, tovbb 400 vka gabont, 1350 mzsa takarmnyt, s mg maradhat hely egy kis kenderesnek, dohnyosnak sat. Enynyi gabonval a csald kiri bven, st marad eladnival is elg. Enynyi takarmnynyal jl ellehet tartani, tlen nyron istlon, 4 krt, 4 tehenet, 8 darab nvendkmarht s 46 darab sertst. De aztn:

1. Parlagot, ugart, nem kell hagyni.


A lehet legnagyobb termst egy 20 holdas birtokbl gy lehet nyerni, ha a gazda birtokocskjnak egsz terlett minden vben miveli, annak minden rszecskjrl, minden vben, egy kt , st hrom termst is elveszen. Ez, ami fldnkn s ghajlatunk alatt, lehetsges; azrt parlagot, ugart nem kell hagyni. Ezen tancsot nem lehetne adni egy olyan nagy birtokosnak, kinek holdjai szma szzakra, ezrekre rug, ki egsz birtokt, munks kezek hinyban, jl megmivelni; elgsges pnz hinyban, azt egszen jl felszerelni kpes nem volna; st az ilyen gy teszeu legjobban, ha csak anynyit mivel, menynyit jl felszerelhet

s jl megmivelhet. De egy 45 munks tagbl ll fldmives csald 20 holdat kpes jl megmivelni a maga erejn, anynyit egy jmagabir gazda jl fel is szerelni, elg tehetsggel bir.

II. A fldet mlyen s jl kell mivelni.


Minden nvny fleg gykere ltal l: mentl tbb a gykere, annl tbb lehet szra, ga, levele, magva. Hogy sok gykeret hajthasson a nvny, mlyen s jl fel kell puhitni a fldet, hogy a gykr knynyen terjedhessen. Gazdasgi nvnyeink gykerei sokkal mlyebben hatnak a fldbe, mint azt kznsgesen hiszik, pl. a tiszta bza 23 lbnyira be hajtja gykereit, ha puha fldre tall. Ezrt az eknek mlyebben kell jrni a fldben, mint eddig szoks volt: a rendes sznts legyen legalbb egy j bak-arasz s minden msodik, harmadik vben mg jval mlyebb, fleg midn rpa kvetkezik. Klnsn ajnlhat a mly sznts ott, hol bvn trgyznak, mert b trgyzs s sekly sznts mellett, a nvny knynyen megdl, mly sznts mellett ettl nem kell flni. A pldabeszd is azt mondja: Sok trgya s kis barzda: diilt gabona s res vka; sok trgya s mly barzda: sok kalangya s sok tetzett vka." Minden nvnynek egyb munkjt is, eleitl vgig, jl meg kell adni. Mit rne pl. sok trgyt hordani ki, de azt roszul tertni el; vagy egyebet jl vgezni, de roszl aratni, tkozolva cspelni sat.

III. Bven kell trgyzni.


Egy lfa, melynek tenyszse sok vre terjed, sovny fldben is, sok v alatt lassanknt nagyra nhet. De gazdasgi nvnyeinknek lete csak nhny holnapra terjed : kvr fldre van teht szksgk, hogy ily rvid id alatt dsan is, gyorsan is nhessenek. Nagyon rdekben ll a gazdnak, hogy nvnyei (kivlt ha venknt, ugyanazon helyrl, egynl tbb termst akar venni), gyorsan is, nagyra is njenek; azrt bven kell trgyzni.

Tudjuk, hogy a fld a termsek ltal, kivlt a magtermsek ltal, kimerl. Ezrt idrl idre trgyznunk kell, mg pedig nemcsak oly mrtkben, hogy a fldnek a termsek ltali vesztse kiptoltassk, hanem annl tbbet is; klnben a gazdasg mindig csak egy llapotban marad, holott minden gazdnak elre kell trekednie, minthogy a napi szksgek s gyerekek is szaparodnak. Semmirt sem oly hldatos a fld, mint a trgyrt. Menynyi trgyt kell egy termsre szmitni ? azt nem lehet pontosan meghatrozni. Hogy mentl kvrebb a fld, annl nagyobb lesz a terms, s hogy mentl nagyobb a terms, annl inkbb volt a fld ereje ignybe vve , az bizonyos; de az is bizonyos, hogy a hol tbb volt a trgya, ott tbb is marad htra. A legregebb j gazdk azt tartjk, hogy minden kalszos, valamint trkbza s rpa kzepes termsre kell szmitni legalbb 130 mzsa trgyt holdanknt; minden olajas nvnyre, babra, kposztra, dohnyra 220 mzst; minden rtjben lekaszlt hvelyesre, (paszuj, bors, lencse, bkkny) 200 mzst. Zldjben lekaszlt takarmnyra nem szoktak trgyt szmitni, st azt tartjk, hogy azok, ha tmtten llanak, a fldet mg hizlaljk. De ez csak azt teszi, hogy anynyi trgyval a fld terms eltti erejben megmarad. Ki fldjnek term erejt nvelni akarja, annak a fennemlitett menynyisgeknl tbbet kell szmitnia. Ki megakarja tudni, hogy egy szekrre hny mzsa trgyt szmithat: egyszer-ktszer mrje meg, s abbl tlhet. Megrdemli a fradsgot. Egy kznsges 2 krs szekrre csak kzpszeriileg megrakva mintegy 10 mzst lehet szmitni.

IV. Sok trgyt kell gyjteni s azt jl kell kezelni.


Ki bven akar trgyzni, annak sok trgyt kell gyjteni. Ezrt a legszigorbb fsvnysggel s a leghangyaibb szorgalommal meg kell gyjteni mindent, mit trgyul hasznlni lehet. A baromnak nemcsak vastag rlett, hanem hgyt is megkell gyjteni gondosan. Egy barom szves rletbl, annak hgyakt anynyit r, n '<nt vastag rlete. Ugy kell teht ksziteni mind az istlt, mind a trgya fszket, hogy a hugybl egy csepp se veszhessen el.

Mind a trgyafszket, mind az istlban a hidls alatti hugyfszket ugy kell kszitni, hogy egyikbe is az esviz az eszterhrl vagy udvarrl bel ne folyhasson, azokbl a meggylt l s hgy el ne folyhassan s mg a fld al se szivroghasson. Azrt az emiitett fszkeket blsen kell kszitni s szivj-agyaggal 1 '/ 2 lb vastagon jl kidnglni. A trgya-dombot nem kell tlsgosan megmelegedni s kiszradni engedni, hanem az alja gylt lvel s hgygyal idnknt meg kell ztatni. A ki mg jobban akarja csinlni, hintsen minden harmadnap a trgya kz alabstrom port, minden ngy marhra kell szmitni naponta 12 fontost. A barmo-k al bven kell alyat vetni, hogy az a hgyat lehetsgig fogja fel. Ha szalma s tbb efle nem volna, flddel is lehet alyazni. Mg sok egyb van, mivel a trgyt szaporitni lehet: minden nvny s llati hulladk, gyom, gaz, hamu, korom, vr, szr, gyapju-szvet, br, csont, toll, szemt sat. Sok ezerekre rug az, mi az eflknek meg nem gyjtse miatt krba megy. Nagyot hibzik az, ki az eflket meg nem gyjti, de mg sokkal nagyobbat az, ki marhi utn gylt trgyjt is elgeti, vagy eladja.

V. Sok s j takarmnyt kell kszteni.


Sok trgyt csak sok takarmny utn lehet nyerni. A gazdnak egyik f nyeresge a marhatartsbl szrmazik. Teht mentl tbb takarmnyt igyekezzk el lltani. Ne higyje senki, hogy ha nagy takarmny termeszts ltal fldjnek gabonaterm terlett kevesbti, az ltal szemes termst kevesbti, s az ltal jvedelmt cskkenti, mert: 1) csak nagy takarmnytermeszts ltal juthat sok trgyhoz, s az ltal b magtermshez. 2) csak sok takarmny ltal lehet a marht bven tpllni, s az ltal nyeresges s virgz baromtenysztst eszkzlni. Taln flsleges ittfigyelmeztetni arra, hogy a sok s j takarmnytermeszts itt nem azit van ejnlva, hogy azt a gazda eladja, hanem azrt, hogy sajt marhival megtesse.

VI. A takarmny- s mag-termesztst egymshoz ill arnyban kell zni.


Mindenben lehet tulsgoskodni, de ez hiba, mit kerlni kell, mert megvan irva, hogy bn bntetlen nem marad." A takarmny- s mag-terinesztst egymshoz ill arnyban kell zni, ki kell tehlszmitni a gazdnak, menynyi trgyra van szksge. Erre egy hozzvetleges kulcsot kapott az olvas a III. fejezetben, hol a b trgyzsrl volt sz. Jobb a trgyaszksgletet valamivel magasbra, mint igen kevsre tenni, klnben: A fld megboszulja a gazda lnoksgt a fiakban sfiaknak fiaiban harmad s negyed ziglen." A bven szmtott trgyaszksglethez kpest kell szmitni a takarmnytermesztst. Egy mzsa takarmny s aly ad, abban az esetben, ha a marha hgya is gondosan meg volt gyjtve, ha a trgya jol volt kezelve s a barom bven volt tpllva: kt mzsa trgyt. Egy hold (1600 Q l) takarmny-termst kzp szmtssal lehet venni igy: ;y (Bven trgyzott fldben, j mvels mellett, a szmts jval magasabb lehet) Rt Pityka . . . . . . mely megr sznt flanynyit Burgundi rpa . . . . . 100 & rpa, megr 40 g sznt, teht Tarl-rpa . . . . . ez is anyi sznt r, mint az elbbi . Luczerna-szna . . . . Lher-szna . . . . . Bkkny-szna . . . . Rzs-takarmny szrazon Trkbza-takarmny szrazon Haricska-takarinny f Kles-takarmny . \ szrazon rpa- s zabtakarmny ( szi-szalma . . . . . Tavaszi-szalma . . . . . Trkbza-kr . . . . Repcze, [repcsen . . . .
nem trgys trgys f 1 <b e n mzsa. mzsa.

1520 3040 170 100 50 85 100 250 40 100 60 120 24 48 20 60 45 20 25 40 20 40 30 50 20 40 20 40 20 40 25 40 15 25 S 20 30 20 1 15

Ki efle szmtsokkal bajldni nem tud, btran tarthatja magt a kvetkezend sinormrtkhez; t. i. a leghitelesebb gazdk sok vi tapasztalaton alapul lltsa az: hogy a mely gazdasg terletnek fele gabona, fele takarmny termesztsre forditatik, az eredeti erejben fennmarad. Ha a gazdasg kzpminsg fldn indul, ugy az szszes terlet felnl tbbet kell takarmny-termesztsre fordtni, s mentl sovnyabb a fld, annl tbbet; mert csak ezen az ton emelkedhetik az oly gazdasg, egyfell a fld t e r m e r e j n e k kmlse, msfell a mindig bvebb trgyzhats ltal, virgz llapotra."

VII. A termesztend nvnyeket jl meg kell vlogatni.


Csak olyan nvnyeket kell termeszteni, melyek a gazdasg fldjn s ghajlata alatt legjobban tenysznek, s egyb gazdasgi viszonyokhoz kpest leghasznosabbak. Nem kell erszakoskodni a termszettel, mert ez ersebb, mint az ember. Nem kell a nvnyek megvlasztsban, irntok oknlkli elszeretettel vagy idegensggel lenni, mert az efle oktalansgnak, a haszon elmaradsa, vagy pen a kr lesz kvetkezse. Annak az rrval, mi valahol jl termeszthet, sokkal tbbet lehet vsrolni olyant, a mi ott roszul volna termeszthet. Nem tartan-e bolondnak az egsz vilg azt, ki, mert a szl gazdasgba gynyrkdik, Cskban, Gyergyban szlgazdasgot folytatna. A g a b o n a - f l k megvlasztsrl utastst adni, ezen rvid rtekezsben, flsleges lenne: azokat minden gazda jl ismeri. De tn helyn lesz itt egypr szt mondani a takarmny-nvnyekrl, mert azok nem oly kznsgesen ismeretesek. Ezek kzt legels helyen ll 1. A l u c z e r n a . Ez a megbecslhetlen nvny Erdlyben mindentt megterem, a hol a hely nem forrsos. A havasok tvben is lehet ltni szpen tenysz luczernt. A klnbsg csak az, hogy vkony fldrtegben rvidebb ideig, kvr s mly fldrtegben hoszszasabb ideig tart. Kvr s gyomtl tiszttott fldn termszetesen bujbban n. Egy jl elksztett luczerns kvr s mly fldn j gondvisels alatt, j llapotban eltart 10 eszten-

deig, j krlmnyek kzt tovbb is; megterem holdja venknt 5080 mzsa sznt, gyorsan n , egy nyron meglehet kaszlni 34 versen, mr mjus elejn kaszlhat, nagyon tpll, s minden barom szereti, ugy sznul mint nyersen. Mg el nem gyepeseden llapotban feltretvn, utna jl terein minden gabona-fle. Magvt meglehet kpni majd minden vrosban a fiiszerrusoknl, fontjt 2024 p. kron. Egy hold fldbe kell 2022 font. Termesztse mdjrl bvebb tudstst adhat minden udvari liszt. 2. A lher. Nlunk mindentt vadon is terem, s legjobban tenyszik ott, hol j fld s nyrban sok harmat van. Legnagyobb termst ad az gynevezett veresvirgu stjer-lohcr. Megl kt vig, megterem holdja 4060 mzst, mjus vgn mr kaszlha'. ; venknt ad 2, nha 3 vgst is. Holdjra kell 20 font mag; ez is kaphat fontja 20 pkron. Kell vetni trgyzott, s jl tiszttott fldbe, szi vagy tavaszi kz, kora-tavaszon. Ha a gazda egyszer rkapott, jl teszi, ha magjt maga termeszti. Utna, ha tmtten llott, egy barzdba is igen jlsikerl azszbza s rozs. 3. A bkkny. Ez a szkely fldn mltn nagyrabecslt nvny, egy id ta a vrmegyken is terjedni kezd. Megad, a fldhez s idhez kpest, 3060 mzsa j sznt, mely, kivlt lnak, olyan mint az abrak. Lehet vetni Jsora-tavasztl juliusig, haricskval vegyesen mg azon tl is. Kora-tavaszi vetst vegyitni szoks zabbal, ksbbit rpval, mg ksbbit klessel. Holdjra kell vet mag 67 vka. Korn vetve, mjus vgn vagy junius elejn kaszlhat. A fldet puhn hagyja maga utn; nyoma feltretvn, szi al elkszitni mg elg id van. 4. A trkbza. Ez srn vetve, fldnkn s egnk alatt, egyik a legkitnbb takarmny-nvnyek kzl. Kr, hogy szritni nem lehet, de mint zld takarmny, hasonlithatlan , mert gyorsan s igen nagyra n. Egyik takarmny-nvny sem kpes egy vgsra anynyit adni, mint ez, s pedig akkor, midn a nyr hsge miatt, egy csak szkn fizet. E takarmnyt fleg a szarvas-marha szereti. Lehet vetni pril kzeptl julius kzepig; lehet vegyitni tavaszszal borsval, ksbb klessel, haricskval, miutn kiklt, egy ers boronlst megvr; ki futlag megkapl-

ja, hamarbb s tbb rmt ri. Holdjra kell vetmag 45 vka. Megterem holdja 40, 60, 80 mzsa, st tbb sznartkii zld takarmnyt. Ha korn volt vetve, letakaritatsa utn nyoma rgtn feltretvn s a fld bkknynyel bvettetvn, mg az is egy j vgst ad, s mg is elg id marad, a fldnek szi al val elkszitsre. 5. A rozs, sszel vetve, j s b takarmnyt szolgltat, s pedig mr pril vgn vagy mjus els napjaiban. Megad 20 40 mzsa sznartkii zld takarmnyt. Vetni kell srbben, mint az rnihagyandt. Holdjra 8 vka szmtand. 6. A r e p c z e , r e p c s e n , szszel korn vetve, mr pril vgn vagy mjus elejn b s j takarmnyt ad. 7. szi e l e g y b z a , korn szszel, j fldbe vetve, kt vgst ad. Elbb szrba indul a rozs, mi levgatvn, a rozs sarjval felhajt a bza msodik vgs al. 8. Az rpa s zab igen j s bv zld takarmnyt adnak. 9. A h a r i c s k a s k l e s is igen j takarmny-nvnyek. A kles csak kvr fldbe val, de a haricska kzepessel is megelgszik. Mindezen takarmny-nvnyekrl meg kell jegyezni, hogy tmtten kell llaniok, mert ugy tbb termst is adnak, s a fld is jobb llapotban marad utnok. Diszlskre kvr fld kvntatik. Ha a lher flk lapos fvekkel, ha a bkkny zabbal, rpval, klessel vegyitetik: sokkal tbb s jobb takarmnyt adnak, mint magukra tisztn vetve. 10. A b u r g u n d i r p a a leghatalmasabb tli takarmny-nvny, mert minden barom szereti, s mert egy nlunk ismeretes nvny sem kpes anynyi tli takarmnyt szolgltatni, mint ez. Egy holdra kell vet mag 10 font. Holdja megterem 240, 400, 600 mzst, st volt plda 1000 mzsra is. Ez mesvel hatros, de valsggal igaz. Kzp termsnek holdjra 250 mzst btran lehet venni, & mi megr 100 mzsa sznt. s mg termesztsvel jr egy igen nevezetes s becses tulajdonsg , t. i. b trgyzst kivn, az igaz, de aztn sokkal tbb trgyakpz anyagot szolgltat a gazdasgnak, mint a menynyit a fldbl elveszen. B

trgya (holdjra legalbb 600 mzsa) mellett, mentl mlyebben szntott fldet s gondos mivelst s kaplst kivn. 11. A tarl-rpa. Ez sokkal kisebb termst kpes adni, mint a burgundi, holdja 100140 mzst. Defigyelmet rdemel azrt, mert az szi tarljba vethet, s mg azon szn kiszedhet. Ez is, minden bizonynyal, kvr fldben jobban diszlik. Holdjra kell vetmag 4 font. 12. A p i t y k a sokkal ismeretesebb, mint hogy rla a megemltsnl tbb szt tenni szksg volna. Terem holdonknt 140240 mst, mi flr flanynyi sznval. A fld erejt nag mrtkben ignybe veszi, s nem adja oly mrtkben vissza mint a rpa, ezrt sovnyfldi gazdasg flemelsre nem alkalmas.

Br szk a hely egy ily rvid utastsban, s azrt a takarmny termesztsre bvebben kiterjeszkedni nem lehet: de figyeltetsl mgis meg kell itt emltni mily nagy takarmny-menynyisget lehet elllitni, csupn csak a nvnyek czlszer megvlasztsa s egymsutn sorozsa ltal, p. o: Ha a rozs, repczvel vegyesen, september elejn elveltetik, az mr pril vgn vagy mjus elejn igen j vgst ad. Nyoma feltretvn, s zabos bkknynyel bvettetvn, az mr junius vge fel egy msodik vgst ad. Ekkor a fld jra felszntatvn, bvettetik. trkbzval, mi igen j s sok takarmnyt ad ks szig. E szernt ugyan azon hold terletrl egy nyron lehet kapni: Rozstakarmnyt, sznartkben . 2040 mzst. Zabos bkkny-takarmnyt . . 3060 Trkbza-takarmnyt . 4080 szszesen . 90180 St egy kis erfesztssel s bven trgyzott fldben, Erdlynek jobb rszeiben, mg tbbet. Mert ha a rozs bzval vegyittetik, ugy, mint az elegybzatakarmnynl mondva volt: a rozskaszls utn, annak sarjval, a szrba indult bza mg egy vgst ad: azutn jhet a bkkny s azutn a trkbza. Teht ugyan azon vben, ugyan azon terleten ngy terms!

Hol van az a legel, hol az a rt, mely ekkora takarmnymenynyisget elllilni kpes volna. Enynyi s ilyen takarmny-nvnyek llvn a gazdnak, tndrszp haznk ldott fldjn s ege alatt, rendelkezsre: nincs mirt elcsggedjen sem tli, sem nyri takarmnyozsa fell. Lehet azokat rendezni ugy, hogy szakadatlanul bven legyen. Legelbb, p r i l vgn vaey mjus els napjaiban (az idjrshoz kpest) jn a repcze, rozs, pr nappal utnok a Iuczerna els fiatal vgsa. Mjus k z e p n jn a sarjba indult rozs, a szrba indult tisztabza, s mg lart a Iuczerna els vgsa. Mjus vgn mr vgni val a lher. Junius elejn a kora-tavaszszal vetett bkkny mr kasza al val. Klnbz idkzkben, elbb zabbal, azutn rpval, ksbb klessel, trkbzval, mg ksbb haricskval vegyesen vetve: bkknynyel folyvst ellthatja magt a gazda szig. Junius kzepn tl jn a legelbb vetett trkbza. Ez is, klnbz idkzkben vetve, bven tart folyvst, mig a hharmat lehull. Junius kzepn tul jn a Iuczerna msodik vgsa. Junius vgn a Iuczerna msodik vgsa ng mind tart. Juliust egszen kilehet llani kles, bkkny s trkbzval. Julius vgre s augusztus e l e j r e esik a lhernek msodik vgsa. Egsz augusztusban a kles, bkkny s'trkbza folyton tart. Augusztusban esik a Iuczerna harmadik vgsa. Septernberre esik a lher harmadik vgsa, vagy, ha nem arraval, anna!i lelegeltetse. Egsz septemberben folyvst tart a bkkny, trkbza, haricska sat. September vgre esik a luczernnak 4-ik vgsa. Oktberben a haricska, bkkny s trkbuza mg folyton j tpllkot adnak. Egy sz mint szz: mikor nincs lher s Iuczerna, mindig lehet bkkny-keverk, trkbza, haricska; vagy egyik, vagy msik, ha helyesen szmtott idkzkben, s mihelyt az egyiknek nyoma megrlt, rgtn mssal vettetik be a fld." Mikor szszel a kaszs-takarmny elfogy, <>tt vannak a rpk s a szna. Azt krdem mr, nem lhetetlen, gyetlen gazda- az, ki-

nek nincsen pril vgtl october kzepig, nlia vgig, folyton folyvst zld takarmnya? Az isten kirendelte, az ember lsson utna.

VIII. A nvnyeket okszer rendbe sorozva kell egyms ntn termeszteni.


A nvnyeknek okszer egymsutn! sorozsval kettt kell elrni, t. i. 1. A nvny ds tenyszst, s teht nagyobb termst. 2. Munka-leht kltsg kmlst. Ezrt minden nvnyt: \. termszetnek leginkbb megfelel helyre kell sorozni, 2. egyszersmind oly nvny utn, mely az szmra a fldet, vagy egszen, vagy kevs hjval, jl elksztette. Tapasztalsbl tudjuk, hogy a kaps nvnyek: rpk, pityka, trkbza ds tenyszskre bven trgyzott fldet kivannak, ezek a b trgyt legjobban el is birjk, azrt ezeket mindjrt a trgyzs utn kell sorozni. Tapasztalsbl tudjuk, hogy a takarmny-nvnyek: bkkny, lher, trkbza sat. is ds tenyszskre kvr fldet kvnnak, azrt ezeket a trgyzathoz lehetleg kzel kell sorozni. Tapasztalsbl tudjuk, hogy a kalszos nvnyek (gabonk) csak jl felpuhtott, gyomtl tisztzott fldben tenysznek jl; tapasztalsbl tudjuk, hogy a kaps s takarmny-nvnyek , ha azok j mvelsben rszesltek, a fldet puhn s gyomtl tisztn hagyjk magok utn: azrt, a kalszosokat vagy kaps, vagy takarmny-nvnyek utn sorozzuk. Tapasztalsbl tudjuk, hogy a repeze kvr, puha s tiszta fidben terem jl; azrt azt kvr bkknytakarmny utn haszonnal lehet vetni. Tapasztalsbl ludjuk, hogy a repeze a fldet puhn s nagyon tisztn hagyja maga uln, s mr juliusban btakarithat; azrt ntnna szi gabont igen jl lehet termeszteni. Tapasztalsbl tudjuk, hogy ha a lhor tmtten s j erben

llott, s harmadik hajtsa augustus vge fel leszntatik: a fld a tiszlabza vagy rozs elfogadsra, csak egy barzdval is, igen jl el van kszlve; azrt, lher utn tisztabzt vagy, rozsot btran lehet sorozni. Tapasztalsbl tudjuk, hogy a kalszosok, igen kvr fldben, kvr idjrssal, knynyen megdlnek; azrt azokat a fris trgyzstl tvolabb vetjk. Tapasztalsbl tudjuk, hogy a Iuczerna, lher-flk s ms aprmagu takarmny-nvnyek, tenyszsk els felben ms ersebb nvnyek rnyka ltal vdetni kvnnak; azrt ezeket szi vagy tavaszi gabona kz kell vetni. De legyen e trgyrl enynyi elg figyelmeztetsl.

IX. Vltgazdasg.
Egy oly gazdasg, melyben a kaps-, takarmny- s gabona-flk egymst felvltva miveltctnek: vltgazdasgnak, a sorozatrend pedig, melyben a nvnyek egymsutn termesztetnek: vetsforgsnak neveztetik.

X. Vetsforgs.
Egy vltgazdasgi terv ksztsnl, a vetsforgst illetleg, hrom fszempont van. I. Meg kell vlasztani a termesztend nvnyeket. Itt trvny: csak oly nvnyeket kell termeszteni, melyek legjobban s legbiztosabban teremnek, s a gazdasg egyb viszonyaihoz kpest is leghasznosabbak." II. Meg kell hatrozni a termesztend nvnyek sorozatt. Itt t r v n y : minden nvnyt a vetsforgsban oda kell helyezni, a hol termszetnek leginkbb megfelel helye legjobban s legkevesebb kltsggel kszen van." III. Meg kell hatrozni a szem- s takarmny-termeszts kzti arnyt. Itt trvny: afld term erejt kimerteni nem szabad, st azt gyarapitni kell, azrt a szemtermesztst anynyi helyre kell szortni, a takarmny termesztst anynyira kiterjeszteni, a menynyirl anynyi trgya kerl ki, menynyi a termsek ltal

kimerlt termert tkletesen kipotolja, st azt mg valamivel meg is haladja. Ezrt, ha a fld mr nagyon j, az szszes gazdasgi terletnek legalbb fele, ha gyenge, akkor felnl tbb, s mentl gyengbb annl tbb, forditassk takarmny-termesztsre." A hrom kzl az utols a legfontosabb. Nagyon klnbzk a hely, galy s ms gazdasgi viszonyok; nagyon klnbzk s szmosok a termeszthet nvnyek; azrt, szz megszz vetsforgst lehet szerkeszteni, melyek kzl mindenik j lehet a maga helyn, rosz lehet ms krlmnyek kztt. Pldnak okrt legyen itt egy nhny vetsforgs bmutatva, azok szmra, kik soha eflt nem lttak.

1. Plda.
I-s vben trgyba rpa; azutn Il-ik vben tavaszi s kzbe lher; Ill-ik vben lher, melynek harmadik hajtsa leszntatik s szivel bvettetik; IV-ik vben szibza.

2. Plda.
I. trgyba rpa; II. tavaszi, lherrel; III. lher; IV. bkkny-takarmny ; VI szi. Ennek s az elbbi vetsforgsnak, ott, hol a trkbza nagy jelentsg , lehet az a hinya, hogy az bellk ki van hagyva. Ott, hol a rpa kedvrt, nagyon bvn szndkoltatnk a trgyzs, hinya lehet mg az is, hogy a tavaszi igenjfiud esik az ers trgyhoz s igy megdlstl flthet,lfi .agpatja r/ vetett lhert is veszlyezteti.

3. Plda.
L B trgyba trkbza; II. rozs , az utn trkbza takarmny; III. tavaszi, lherrel; IV. lher; V. lher; VI. szibza. Itt a trkbza a vetsforgsban van s ppen a maga helyn trgyban ll; a tavaszi is a b trgytl kell tvolsgra ll,

de kimaradit a rpa, kr annak helyt nagyrszben ptolja a trgyhoz kzel esett rozs-, bkkny- s trkbza takarmny.

4. Plda.
I. B trgyba rpa; II. rozs, azutn bkkny, azutn trkbza-takarmny; III. tavaszi,lherrel; IV. lher; V. szi s tarlrpa ; VI. trkbza. Itt egyb jl volna, csak a trkbza esik tvol a trgytl. Azonban ezen hinyt ptolhatja, az ezen vetsforgs mellett szksges rt- vagy mestersges kln fveskert tjn eszkzlhelb trgyzs s a trkbznak gondos mvelse.

5. Plda, melyben a trkbza is trgyba esik.


I. B trgyba rpa; II. rozs, azutn bkkny, azutn trkbzatakarmny, vagy bkkny, azutn trkbza, azutn kles, haricskatakarrnny; III. tavaszi gabona, lherrel; IV. lher; V. lher; VI. bza, VII. trgyba trkbza; VIII. rozs. vagy I. rpa ; II. bkkny azutn trkbza-takarmny; III. rozs, lherrel; IV. lher; V. lher; VI. bza; VII. trgyba trkbza; VIII. rozs.

6. Plda, repczvel
I. B trgyba trkbza; II. rozs, bkkny-takarmny; III. repeze; IV. szibza; V. trgyba rpa; VI. rpa lherrel; VII. lher; VIII. lher /' vagy I. II. III. IV. V. mint elbb; VI. rozs, bkkny, trkbza takarmny; VII. rpa lherrel; VIII. lher; IX. lher; X. bza.

7. Plda lnczernval.
I. ers trgyba lrkbza : II. rozs, bkkny, trkbza-takarmny; III. rpa luczernval; IV. V. VI. VII. luezerna; VIII, szi

s ismt ell, vagy folytatva; IX. trgyba zld trkbza, az utn bkknytakarmny; X. szi bza vagy rozs. De legyen ez elg a pldkbl; elg az, hogy a vetsforgst igen sokfle kppen lehet szerkesztetni, kell pedig azt alkalmaztatni helybeli krlmnyekhez kpest.

XI. Rt, fveskert.


A j rt megbecslhetlen takarmnyforrsa a gazdnak,azrt, a kinek az van, ugy tartsa, mint sajt szemefnyt, takartsa, trgyzza, mivelje nagy szorgalommal s gonddal. De az se essk ktsgbe, kinek birtokba rt nincs , mert annak hinyt mestersges fveskertlel igen jl lehet ptolni. A vgre legalkalmasb a tbbi vlt szakaszoktl egszen fggetlenl ll luczerns. A luezerns j helyen s j gond alatt, hosszason eltart; de idvel ott is megritkul s ugy kevs hasznot ad. Azrt, kr lvn azt tovbb tartani, ki kell szntani irgalom nlkl, mihelyt ritkulni kezd. Blcsen teszi teht a gazda, ha dolgt ugy intzi, hogy mindig bllott luezernsa legyen. Azrt gondoskodni kell elre oly helyrl, hov j luezernst lehessen csinlni akkorra, midnargi kiszntand leszen: de a nlkl,hogy a takarmnyozs felakadjon s a rendes vets-forgsos vltgazdasg felzavartassk. Azt a kt darab helyet mindig vltlag luczernsul, s rozs, bkkny, trkbza-takarmny sat. fveskertl kell hasznlni.

XII. Tanya, laks.


Gazdasgi tekintetbl minden bizonynyal elnys, ha a gazda tagositott birtokra kikltzik mindenestl. Ha netaln bels telke flslegess vlik, helyes lehet azt eladni s rrval vagy fldet vsrolni tbbi birtoka mellett, vagy annak felszerelsre kell fordtni a pnzt. A tanya helyeinek vlasztsban legfbb szempont a vz. Oda kell a tanyt tenni, hol ktat lehet csinlni. Egy ily kis birtokon sokkal albbrendelt szempont az, hogy a tanya a birtok kzepn legyen.

XIII. Csak czlszer baromflt kell tartani s azt bven kell tpllni.
Egy jl rendezett gazdasg legnagyobb jvedelmt a baromtarts adja. Csak olyanfle barmot tartson a gazda, inely viszonyai kzt leghasznosabb. s ezen vlasztsban ne engedje magt vezettetni se oktalan elszeretet, se idegensg ltal. A vlasztottflbl tartsa a legjobb fajtt, abbl a legjobb darabokat, s azokat igyekezzk nemesteni. Egy rosz tejel tehn ppen anynyit megeszik, mint egy j, s tejet mgis keveset ad, s borjt roszl nveli. Egy rosz-gyapjas, rosz-tejes juh ppen anynyit eszik, mint egy j fajta, s mgis kevs gyapjval s tjjel lizet. A barom lelmezst illetleg legyen meggyzdve a gazda, hogy haszon csak a bven tpllt marhba van. Azrt marhit tartsa mindig jl, j ksttal; adjon nekik anynyit, menynyit megtudnak enni; k jobban tudjk, menynyi kell nekik, mint az ember. Az igaz, hogy kt jl tpllt kr megeszik anynyit, krlbell, mint ngy roszultartott, de az is igaz, hogy tbbet kpes dolgozni. J tartssal mindennapi munka mellett is meghzik, ugy, hogy minden vben ktszer nyeressggel lehet eladni. A tehnnel is ppen igy van. Kett, jl tartva, elklt anynyit, mint ngy fsvnyentartott, de aztn tbb tejet is ad, szebb s drgbb borjt is nvel, mint a ngy hes. Egy pr szp nagy tulkt nagy nyeressggel knynyen lehet eladni, midn ngy gabancs utn, se pnz, se poszt, csak a sok vsrra jrs. Tapasztalsbl mertett kzmonds, hogy az hes barom gazdjt megtkozza, a jl tartott megldja; s a baromnak mind ldsa, mind tka a gazdt megfogja."

XIV. J szerszmokat kell szerezni s azokat mindig jkarban kell tartani.


Kell- bizonyitgats arra, hogy rosz szerszmmal j munkt tenni nem lehet? Tudja azt minden paraszt gazda tapasztalsbl. Azrt legyen elg itt, azt csak rviden megemlitni s ajnlani.

<

19
Minden gazdasgi szerszmok kzt legnevezetesebb az eke. Vannak az orszgban hires faekk, melyeket vidkeiken nagy tiszteletben tart a gazdakznsg, s mltn; de tapasztalsbl tudjuk, hogy azoknl a jlkszlt vasekk sokkal jobbak, mert ezekkel sokkal mlyebben s szebben lehet szntani, kevesebb baj van velk s kevesebb vonert is ignyelnek. J vasekvel kettsben lehet szntani olt, hol a faeke ngyes fogatot kivn. Ezek a fontban igaz ^ogy tbbet nyomnak mint a faekk, de az igs marha nem azt tartja knynyebb eknek, mely a fontban nyom kevesebben, hanem azt, mely az nyakn nyom kevesebbet. Azrt a vasekk a faekket mr mindentt ki is szortottk a hasznlatbl, a hol mlyen, jl, szpen szntani s az igs marht kimlni szeretik. S most mr nem is drgk; 18 pfrton kaphatk Kolozsvrtt, Dzsen, Vradon, Debreczenben, Aradon; taligjt, mustra utn, megcsinlhatja minden falusi kerekes s kovcs. Egyb gazdasgi szerszmokrl is igazn mondja a kzmonds, hogy ,,a j drgn is olcs, a rosz ingyen is drga." Az nem elg, hogy a szerszm uj korban j lett legyen. Kopik, romlik az a hasznlatban szntelen. Azrt azt igazttatni kell, mg pedig mr akkor, mikor a romls mg nem nagy, mert ugy kevesebbe kerl.

XV. Egy kis jegyzs, mely nagyfigyelmet rdemel.


Vlasztotta legyen a gazda termesztend nvnyeit brmily okosan, sorozta legyen azoknak termesztst egymsutn brmily helyesen: ha a szem s takarmny-termesztse kzti arnyt, fldje term-erejhez kpest, helyesen nem csinlta, soha zldgra nem jut. Mert ha igen kevs takarmnyt termeszt, soha elg trgyja nem lesz, fldje aprnknt elsovnyodik s akkor mind szem, mind takarmny-termsei megapadnak, s a vgn lesz sok fradsg utn zld g helyett koldusbot. Ha tlsgosan sok takarmnyt termeszt, ugy szem-termse lesz igen kicsiny helyre szortva, s brha a kicsiny, de kvr helyre szortott szemtermsei arnylag nagyok lesznek is, s brha a sok takarmnyon virgz baromtartst zhet is: az egsz

gazdasg szszes tiszta jvedelme mgis kevesebb lesz, mint lett volna, ha a helyes arnyt a szem- s takamny-ternieszts kzt, fldje erejhez kpest megtartotta volna. Sokkal kisebb hiba, igen sok, mint igen kevs helyet fordtni a takarmny-termesztsre. Nlunk, a hoszszas oktalan gazdlkods miatt, a fld nagyon ki lvn zsarolva, szinte bajos mostansg a takarmny-termesztssel tlsgba esni.

Tovbb
lehet egy gazdasgban a nvnyek megvlasztsa, azoknak egymsutnni sorolsa, a takarmny- s szemtermeszts kzti arny, vagy egy szval: lehet a vetsforgs minden tekintetben brmily helyes, ha a trgyakezels h i b s , pl. ha a trgyal, hgy, gondtalanul elvesztegettetik, az elszivrog sat. ugy ismt trgya-hiny s annak szomor kvetkezsei llanak b.

Mg tovbb
legyen br vets-forgs, trgyakezels j: ha a mezei munkk hanyagul, roszul vitetnek vghez, a termsek nem lesznek kielgtk, a munka, kltsg krba megy, s a jvedelem kevs lesz.

s mg- t o v b b
legyen a vetsforgs, trgya-kezels, mezei munka minden tekintetben brmily j: ha a barom, mely a takarmnyt flemszti, roszfle fajta, az fsvnyl tplltalik, rosz gondvisels alatt van: gy a baromtartsban anynyi kr van, hogy azt a nagy szemtermsek sem ptoljk ki. Ily szorosan fgg egybe minden gaboga a gazdasgnak; azrt tegye a gazda annak minden gt szhangzsba s helyes arnyba, ne mellzze dolgnak egyik gt se. Blcsen is kell intzkedni, s gyesen is kivinni mindent. Jhetnek a gazda dolgai (kivlt ha nem elg elre lt, nem elg gondos) egybetkzsbe egymssal: ha egyiket teszi, akkor a msik marad htra. Olyankor termszetesen a kisebb roszat kell vlasztani. De bizonyra nagy figyelmet rdemelnek a kisebb

fontossg aknak ltszk is; sok apr hiba szszes eredmnyeakkora lehet, hogy az egsz tiszta hasznot elnyeli.

XVI. A vlt gazdasg megkezdse s kivitele.


Egy vltgazdasgot egyszerre elvarzsolni, bellitni nem lehet; arra tbb v kell, mig a tervezett vetsforgs egszen rendbe jhet. Azrt addig, mig a meghatrozott vetsforgs egszen bellana, ugyszlva bevezetsl, egy bizonyos rendet kell csinlni a termesztsben. Ezen rendnek elintzsben a kvetkez hrom fbb figyelmet rdeml pont van: I. A trgyzs al ksbbre es szakaszok, addig is, mig megtrgyztathatnak, folyvst teremjenek ugyan, de oly kmlettel hasznltassanak, hogy ki ne merljenek; mert klnben a trgyzs eltti termsek is roszak lesznek s azutn is csak sok trgyval s idvel llitathatnak helyre. Azrt ezen szakaszokban inkbb csak takarmny-nvnyek termesztessenek s klnsebb gondot kell fordtni a fldnek j megmunklsra, pl: tlire mindig fel kell azokat szntani. II. Mindjrt az els vben tetemes takarmny-termesztshez kell fogni, hogy mentl elbb, mentl tbb trgya-kszlet legyen, ha mindjrt ez eleintn a magterms tetemes rovsra esnk is. III. Ha a vetsforgs hoszsz, pl. 8 vagy tbb ves: ugy a trgyzst nemcsak egy, hanem tbb szakaszon kell megkezdeni, pl. az elsn s tn az tdiken. Legtbb gondot ad a legels vi trgyaszksglet killtsa. Annak pedig a legnagyobb mrtkben kell megtrtnni, klnben a gazdasg hoszszason fog sntiklni. De itt is ugy van, mint sok ms dologban a vilgon: ,,a hol a baj, ott kzel van az orvossg is." Ugyanis a tagosit hatr-osztlyok nem szoktak hirtelen trtnni, egypr vbe telik, mig vgrehajtatnak. Azalatt a trgyt gondosan kell gyjteni, s azltal az els kezdet gondjn nagyon knynyitve van. Ha a gazda semmikppen sok trgyt az els kezd-vben elteremteni nem tud: m kezdje, isten hirvel anynyival, menynyivel lehet, de jusson eszbe az, mit az imnt az I s II. pont alatt olvasott,

Miutn nem csak a kvetend vetsforgst, hanem az azt, ugyszlva, bvezet ideiglenes vets-rendet is a gazda megfontolta, meghatrozta s a szakaszok ki vannak borozdlva : kvetkezik a gazdasg valsgos megindtsa s teljesedsbe vtele. A mihez, mint minden kezdethez, nagyon sok gyakorlati gyessg s letrevalsg kvntatik, de nem tbb, mint a menynyi akrmelyik gyes gazdba meg van, ha komolyan rsznja magt. Elre lssa el magt a gazda ers akarattal, sok bketrssel; legyen jzan, elrelt, gondos, fradhatlan, takarkos, igyekezzk minden alkalommal okulni. Ha kezdetben minden jl nem megyen, ne keresse a hibt msban, hanem magban , mert ez a legbiztosabb javulsra vezet t.

XVII. Gyakorlati plda egy Tltgazdasg kivitelre.


Az eddig mondottak felvilgostsra vegynk fel pl. egy egszen jbl alakul vltgazdasgot s kisrjk el vrl vre, mig a vetsforgs egszen bell. Ezen plda nem azrt llitatik itt el, mintha az minden krlmnyek kzt j s kvetend volna, hanem csupn azrt, hogy rajta egy vetsforgs bvezetst tanulmnyozni lehessen. Egy rtelmes szabad szkelynek Marosszkben birtokba jut egy 20 katasztrlis-hold terlet jszg, mely egy tagba fekszik, fldje kzpminsg, legkisebb rt sincsen benne. A fld kihasitsa s birtokba vtele trtnik 1859-ben arats utn, s ez a darab 1859-ben gabont termett, teht a birtokba vtelkor tarl. Fontolra veszi a mi szkelynk, hogy ha birtokn kznsges gazdasgot folytat, ugy (mg azon esetben is, ha abbl 4 hold jminsg rt volna, olyan trgyzs s mivels mellett, mint az a kznsges md szerint folytatott hrom nyomsos gazdasg mellett szokott s lehet) nem vrhat tbbet 120 mzsa, vagy 12 szekr szna s sarjunl; az 5 hold szi forduln nem teremhet tbb 150 mzsa, vagy 15 szekr szi szalmnl; a 2'/2 hold tavaszi gabona utn 50 mzsa, vagy 5 szekr szalmnl; a 27a hold trkbza utn 5060 mzsa, vagy 56 szekr krnl;

5 hold ugarn, a tavaszi s szi, rt- s tarl-legeln alig kpes tengetni 56 hes marht, s tbbet rendes kstjn (mely sznt, sarjt, szalmt, krt szszeszmitva, alig megyen 370 mzsra) teleltetni sem kpes: ezen takarmnybl nem vrhat tbbet 740 mzsa, vagy 74 szekr trgynl, az pedig fldjeinek j erben tartsra a vilgrt sem elg. Gabonatermsl is, eddigi tapasztalshoz kpest, nem vrhat tbbet, mint 5 hold szi utn alig 100 vkt, 2 1 / % hold tavaszi utn alig 50 vkt, 27a hold trkbza utn alig 75 vkt. Azrt elhatrozza, hogy uj birtokt ezutn egsz terjedelmben mi vlni fogja, mg pedig jmddal, megadja savt, borst minden munkjnak,a mint illik; egyszval: azon okszer vltgazdasgot fog folytatni. Minthogy pedig tudja, hogy ha az okszer vltgazdasg tbb nyeresget hajt, de bizony tbb munkval is jr, teht azt is elhatrozza, hogy j gazdasgba csaldostl, marhstl s minden pletestl ki fog kltzni, hogy annl jobban dolga utn lthasson. Miutn j gazdasgban j pleteit felllitatta, bels telkt eladja, s annak rrbl j pitsi s jszga egyb felszerelsi kltsgeit fogja fedezni. Most egy elre, az els szn s tlen, csak anynyi knynyszer pletet lit fel, a menynyi al, a kzelebbi tavaszon kezdve, marhit s szerszmait elhelyezhesse. Aprnknt aztn a tbbirl is gondja lesz. Jv tlire azonban, istljt s csrt egszen fel fogja piteni, hogy marhinak s takarmnyainak tlire j llapotja legyen. Legutoljra marad a lakhz, legels egy j kt. Meglevn gyzdve gazdnk a fell, hogy mentl kvrebb a fld, annl bizonyosabban s bvebben fordtja meg a rtett munkt: bven is szndkozik trgyzni. S minthogy fldje most csak kzpminsg, egsz birtoka terletnek felnl tbbet fog takarmny-termesztsre fordtni. Vetsforgsba felveszi a r p t , mert tudja, hogy az ad legtbb tli takarmnyt. Termeszt takarmnynak rozsot, mert tudja, hogy az is b takarmnyt d s pedig korn tavaszszal, s ha sznnak nem valami klns is, de zld takarmnynak igen j, s vele az els vgs luczernt megkmlve, abbl fog sznt

csinlni. Termeszt bkknyt, mert az is egy a legjobb takarmny-nvnyek kzl. Termeszt takarmnyi trkbzt, mert tudja, hogy semmi zld takarmnynak val anynyit nem terem, mint az, azt is tudja, hogy pril elejtl fogva, klnbz idkzkben vetve, junius kzeptl ks szig , j zldtakarmnyt kpes szolgltatni. Termeszt l u c z e r n t s l h e r t , melyek nlkl vltgazdasgot folytatni szinte nem is lehet. Mint hogy az szi gabona tarljt, semmivel sem lehet jobban hasznlni, augusztustl ks szig, mint a tarlrpval: azt is szndkozik termeszteni. Szemterm nvnyekl felveszi a t rkbzt, mert nlunk j megmunkls utn egy gabonafaj sem kpes anynyit teremni, mint ez. Termeszt tisztabzt s rpt; tisztabnzt azrt, mert ez nlunk ppen anynyit ereszt, mint a rozs, ra pedig magasabb ; rpt azrt, mert ez megdlsre kevsb hajland, mint a tavaszi bza, rozs s zab. Ezen nvnyeket a kvetkezend rendben fogja termeszteni: I-s vben, trgyba rpt; aztn H-ban rozs, bkkny s trkbza takarmnyt; III-ban rpt lherrel; lV-ben lhert; V-ben szi tisztabzt , s ennek tarljba rpt; Yl-ban trkbzt. Szndka egy kln luczernst csinlni, azrt , hogy midn a luczernsa kivnl: se luczernba hinyt ne szevedjen, se rendes vltjban zavart ne csinljon. Luczernsnak sznt darabjt kt egyenl rszre osztja : egyikben lesz mindig luczerna, a msikat pedig egyb takarmny-termesztsre fordtja, mig luczernja ki nem vnl, akkor a luczernt abba teszi t, s a rgi luczernst hasonllag egyb takarmny-termesztsre hasznlja, mig tbb v mlva a luczernst jbl oda kell kltztetni. Baromtartsra nzve ezekben llapodjk meg: minthogy egyenl terlet helyen, istln tartssal tbb marht s jobban lehet eltartani, mint legeln, teht azokat tlbe, nyrba istln fogja tartani. Igs kreit jl fogja tartani, s igy minden vben ktszer, kettt egszen, kettt flhizva nyeresggel fog eladni. Egyb marhibl, tjgyjtemny s szpen nvelt fiatal mar-

ha elads ltal fog jvedelmet venni. Sertst minden vben egyprt hizlalni, s egynehnyat eladni szndkozik. Fog tartani 4 igs krt, 4 tehenet, 8fiatal marht s nhny sertst. Ezeket folyvst a legjobban fogja tpllni, mivel tapasztalsbl tudja, hogy csak a jltpllt marhn van nyeresge.

Birtokt i g y o s z t j a fel:
Udvarnak, akolnak s csrnek szn 7t > gymlcssnek 7u vetemnyes, dohnyoskertnek, sat holdat. Luczernsnak 2 holdat, tartalk luczernsnak 2 holdat. Marad teht mg fenn 15 hold, mely hat szakaszra osztatva, lesz egy szakasz 27j hold.E szernt a kls gazdasgra sznt 19 holdbl! 1 Vateremni fog takarmnyt, 7 7 2 gabont. Egsz gazdasga felosztsa ilyen kpet mutat. t I. II. III. s z
Vetem nyeskert.

t
Udvar Gyiimlcsskert.

t IV. V. VI.

S z a k a s z C f i c fi -3 o N O J Tbb vig folyvn tanulmnyozsul felvett gazdnk falujba a hatr-osztly fltti vitatkozs, feltehet rla, bogy azalatt trgyjt meggyjttte s mg msoktl is vsrolgathatott, ugy hogy most 2100 mzsa, vagy 210 szekr trgyrl rendelkezhetik. Lssuk mr, hogy fog a dolog kivitelhez ? Az ideiglenes vetsforgst illetleg f gondja lesz, az utols hrom szakaszban a lehetsgig takarmnyt termeszteni, azrt is, hogy kimiv legyenek, azrt is, hogy sok takarmny utn tbb trgyrl rendelkezhessk.

S z a k a

y Tartalk-luczern&s, II vagy szabad tr.

Meglv trgyjt oda hasznlja fel, a hol az legtbb takarmnyt hozhat el, t. i. rpa, luczerna s trkbza-takarmny al. Takarmnynak val szakaszait ugy veti b, hogy nyrra is folyvst, tlire is elg takarmnya legyen. Azrt mg 1859 nyarban megtrgyzza a luczerns felt, teht egy holdat, 60 szekrrel, s mg azon szn bveti sriin repezvel vegyitett rozszsal; miutn a rozs 1860 tavaszn elfogy, felszntja s beveti srtrkbzval, zld takarmnynak mikor az elfogy jbl felszntja tlire; 1859 szszel megtrgyzza az I. szakaszt, holdjra 60 szekrrel, teht a kt s fl holdatlO szekrrel, s abban 1860-ban rpt mivel. A mg trgyban nem rszeslt szakaszok igy lesznek mi vei ve: A kertbe megy, mg szszel felszntatvn, pityka, a csald szksgre, 3 /t hold. A luczerns meg nem trgyzott rszbe rozs, bkkny, trkbzatakarmny, 3 hold. A II. szakaszban trkbza miveltetik. A III. szakaszban tavaszi gabona. A IV. szakaszban elbb rozs, aztn bkkny, aztn trkbza-takarmny. Az V. szakaszban elbb bkkny, aztn trkbza, aztn haricska-takarmny. A VI. szakaszban elbb trkbza, aztn bkkny, aztn haricska-takarmny. Ezen vi termsl mltn vrhat: A kertben 3 / 4 holdon pityka, holdjra csak 100 mzst vve, nagy vkjt 40 fontba szmtva, 187 vka, mely, mivel a csald szmra elkel, a takarmny szmtsbl kimarad. A luczerns trgyzott felrl 1 holdrl: rozs 40, bkkny 40, trkbza-takarmny 50 mzsa, szrazon szmtva szszesen . . . . . . 1 3 0 mzsa. A luczerns msik rszrl s tartalk Iuczernsrl, 3 holdrl rozs, holdjra, mivel az mg trgyzatlan, csak 20 mzst szmtva , . 60 .

75 mzsa. Bkkny-takarmny, holdjra 25 mzsval Trkbza-takarrnny, holdjra 30 mzsval 90 Az I. szakaszrl, holdrl, rpa, trgya utn holdja 250 mzsa, szszescn 625 mzsa , 250 mely sznartkre szmtva tesz A 11. szakaszban trkbza-kr , minthogy 50 mg trgyzatlan, holdjn 20 mzsa, tesz . A III. szakaszban tavaszi szalma (mg trgyzatlan) 15 mzsjval tesz . . . . 377* A IV. szakaszban rozs . . . . 50 bkkny 62 V trkbza-takarmny 75 A V. szakaszban bkkny-takarmny 627a trkbza-takarmny 75 haricska-takarmny, 20 m50 zsjval . 75 A VI. szakaszban trkbza-takarrnny bkkny . . . 627 a szszesen . 1205 mzsa. Vrhat gabonaterms: A II. szakaszban, trgyzatlan trkbza, holdjra csak 30 vkjval . . . . . 75 vka. A III. szakaszban , trgyzatlan tavaszibza , holdjrl csak 20 vkjval . . . . 50 s mg hozzjn a csald lelmezsre a kertben termett pityka . . . . . . . 187 Az 1205 mzsa takarmny fog adni 2410 mzsa trgyt. A jv vben trgya al jn a II. szakasz, 27 2 hold, s a luczernsnak mg trgyzatlan fele, 1 hold, mi teszen 3'/j holdat. Felmegy teht, 60 szekervel, 210 szekr, s mg marad a y 2 hold vetemnyes meghordsra 30 szekr trgya.

Mi v e i s 1861-ben.
A kert megtrgyztatik s a gazdaszszonynak gondviselse al adatik.

A luczerns tavaly megtrgyzott felbe rpa, s kzbe luczerna vettetik. A luczerns jontrgyazott felbe elbb trkbza, aztn bkkny, aztn jra trkbza-takarmny. A szabad trre bkkny, trkbza takarmny, s szszel megtrgyztatvn, tlire felszntatik. Az I. szakaszban rozs, bkkny, trkbza-takarmny s tlire felszntatik. A II. szakasz megtrgyztatik, s elbb rpval, aztn szszel rozszsal bvettetik, takarmnyl jvendre. A III. szakaszban trkbza termeszletik s szeds utn szszel megtrgyztatik. A IV. szakaszban rozs vagy szibza, melynek tarlja jvendre trkbza al feltretik. Az V. szakaszban bkkny, trkbza-takarmny s ks szszel felszntatik. A VI. szakaszban trkbza, bkkny-takarmny s ks szszel felszntatik.

1861-ben v r h a t t e r m s .
A luczernsban rpa-szalma, 1 holdon: egy kisvgs luczerna a tarlban trgyzott trkbza-takarmny 1 holdon ugyanott bkkny-takarmny . ismt trkbza . . . . . A tartalk luczernsban, 2 holdon : bkkny-takarmny . . . . trkbza-takarmny . . . . Az I. szakaszban, 2'/ 2 holdon, mely mr trgyzott rozs, holdjra 40 mzsjval bkkny, 40 mzsjval . . . . trkbza 50 mzsjval . . . . II. szakaszban rpa, 250 mzsjval, 625 inzsa; minek sznartke . . . . III. szakaszban trkbza kr, 20 mzsjval 25 mzsa. 15 50 40 50 50 60 100 100 125 250 50

IV. szakaszban rozs-szalma, 25 mzsjval V. szakaszban, mg trgyzatlan lvn bkkny 1 . , ,, , \ takarmany trkbuza VI, szakaszban, mg trgyzatlan lvn trkbuza I , , .. . } takarmany bkkny ) szszesen

62 V2 ,, 62 V2 75 75 62 Va 13527a

Ebben az vben vrhat magterms:


40 vka rpa, 75 vka trkbza, 50 vka rozs, szszesen 165 vka. Az idei 1352 mzsa takarmnybl lesz 2704 mzsa, vagy 270 szekr trgya. Ezen trgyamenynyisg, holdjra 600 mzst vagy 60 szekeret szmtva, ppen elg az egsz tartalkluczerns s Ill-ik szakasz megtrgyzsra. Mi v e i s 1862-ben.

A kert a gazdaszszony keze alatt van. A luczernsnak fele bell, msik felbe rpa vettetik luczernval. A tartalk-luczernas egszen megtrgyztatik, s elbb trkbza, azutn bkkny s ismt trkbza-takarmnynyal vettetik b. I. szakaszba rpa lherrel vettetik. II. szakasz rozs, bkkny, trkbza-takarmnyra hasznltatik. III. szakasz megtrgyztatik s rpa vettetik bel. IV. szakaszba trkbza. V. szakasz szibza vagy rozs-szem termsnek van sznva. VI. szakasz bkkny, azutn trkbza-takarmny, aztn megrlelend szi rozs al ksztetik el s azzal bvettetik jvendre. Terms. A luezernsban: 1 hold Iuczerna, az els vben csak . . . 4 0 mzsa.

1 hold rpaszalma . . . . egy kisvgs Iuczerna az rpatarlban A szabad tren 2 holdon: trkbza-takarmny . . . . bkkny-takarmny . . . . ismt trkbza-takarinny I. szakaszban 2Y2 holdon rpa-szalma . . . . . egy kisvgs lher, csak 15 mzsjval II. szakaszban rozs 100, bkkny 100, trkbza 125 szszesen . . . . . III. szakaszban rpa, 250 mzsjval 625 mzsa, sznartke . . . . . IV. szakaszban trkbzakr V. szakaszban rozsszalma . . . . VI. szakaszban bkkny-takarmny trkbza-takarmny szszesen

25 mzsa.

. 1325 . 140 vka. 75 50 265

Magterms

vrhat:
40) 100) . . szszesen

A luczernsban rpa, 1 holdon 1, . ,, I. szakaszban arpa, 27a holdon . IV. szakaszban trkbza, 30 vkjval V. szakaszban rozs, 20 vkjval .

Eszerint trgya lesz 2650 mzsa vagy 265 szekr. Ebbl a IV. szakasz kap, holdjra 70 szekeret szmtva, 175 szekrrel, a szabadtr 60 szekrrel, a vetemnyes kert 30 szekrrel, a mit a gazdasszony hlson veszen.

Mi v e i s 1863-ban.
A kert 30 szekr trgyval meghordatik. A luczerns egszen bll. A szabadtr megtrgyztatik elbb trkbza, aztn bkkny, aztn jra trkbza-takarmnyra hasznltatik.

I. szakaszon lher kaszltatik, harmadik hajtsa leszntatik s szszel tisztabuzval bvetletik. II. szakaszba rpa lherrel vettetik. III. szakaszban rozs, bkkny s trkbza-takarmny kaszltatik. IV. szakasz megtrgyztatik s rpa miveltetik benne. V. szakaszban trkbza terem. VI. szakaszban szi rozs arattatik.

Terms:
A luczerns rgibb feln terem 1 holdon . az jabb feln csak A szabadtren, 2 holdon, trkbza-takarmny bkkny-takarmny . . . . ismt trkbza-takarmny I. szakaszban lher . . . . . II. szakaszban rpaszalma . . . . egy kis lher-vgs a tarlban III. szakaszban rozs, bkkny, trkbza takarmny, szszesen . . . . IV. szakaszban trgyban rpa 625 mzsa V. szakaszban trkbzakr VI. szakaszban rozs-szalma . . . . 60 mzsa. 40 100 80 100 1 H2 /, 62 1 /, 37Va 325 250 50 62'/ 2

szszesen . 1280

Szemterms;
II. szakaszban rpa 40 vkjval 100 vka. V. szakaszban trkbza, 30 vkval 75 VI. szakaszban rozs, 20 vkval 50 1280 mzsa takarmny ntn lesz, 2560 mzsa trgya. Ebbi, holdjra mr 80 szekeret szmtva, 200 szekr vitetik az V. szakaszra, 56 szekr pedig ismt a szabadtrre.

M i v e l s 1864-ben.
A luczerns mr most a legjobb erejben van. A szabadtr 56 szekrrel jbl megtrgyztatik s elbb

trkbza , aztn bkkny, s ismt trkbza-takarmny kaszltatik. I. szakaszon bza arattatik s tarljban rpa mivelletik. II. szakaszon lher kaszltatik s szszel tisztabzval vettetik b. III. szakaszba rpa, s alja lher vettetik. IV. szakaszban rozs, bkkny, trkbza-takarmny. V. szakasz, holdjra most mr 80 szekeret szmtva, 200 szekr trgyval terttetik b s abba rpa vettetik. VI. szakaszban trkbza miveltetik. Terms: Luczerna, 2 hold most mr 60 mzsjval A szabadtreni trkbza-takarmny bkkny-takarmny . ismt trkbza-lakarmny I. szakaszon szibza-szalma tarl-rpa 300 mzsa . II. szakaszon lher . . . . III. szakaszon rpaszalma s a tarlban egy kisvgs lher IV. szakaszon rozs-takarmny bkkny-takarmny trkbza-takarmny . V. szakaszon trgyban rpa 625 mzsa . VI. szakaszon trkbza-kr szszesen 120 mzsa. 100 80 100 5) 100 55 120 55 11272 55 62 7a 55 377* 55 100 55 100 55 125 55 250 55 50 55 14577, 55

Szemterms:
I. szakasz, tisztabza, 40 vkjval . 100 vka. III. szakasz, rpa, 40 vkjval . . . 100 IV. szakasz, trkbza, 30 vkjval . 75 1457 72 mzsa takarmnybl lesz 2915 mzsa trgya. Ebbl a Vl-ik szakaszra 80 szekervel, flmegy 200 szekrrel; a

luczerns felltrgyzsra megy 60 s a vetemnyes kertre ismt jut 30 szekrrel.

M i v e l s 1865-ben.
A kertbe vitetik 30 szekr trgya. A luczerns 60 szekrrel felltrgyztatik, a trgya Iegrtebbjbl. I. szakaszon trkbza miveltetik. II. szakaszon bza s tarljban rpa. III. szakaszon lher kaszltatik s bel szszel bza vettetik. IV. szakaszban rpa lherrel vettetik, s a tarlban kevs lher kaszltatik. V. szakaszon rozs, bkkny, trkbza-takarmny vgatik. VI. szakasz, holdjra 80 szekrrel szmitva, 200 szekr trgyval bterittetik, s benne rpa miveltetik.

Vlhat

terms
120 mzsa.

2 hold luczerna, 60 mzsjval 2 hold szabadtreni rozs-takarmny ugyanott bkkny takarmny ugyanott trkbza I. szakaszban trkbzakr , most trgya utn 30 mzsjval i II. szakaszban bza-szalma, 40 mzsjval tarlrpa, 120 mzsjval 300 mzsa III. szakaszban lher . IV. szakaszban rpa-szalma . a tarlban egy kisvgs lher V. szakaszban rozs J bkkny ] takarmny trkbza ) VI. szakaszban rpa 625 mzsa, minek sznartke

10 0
75 100 120 U2V,

80 80

62%
37 100 100 125 250 1462

szszesen

Szemterms.
Az els szakaszba most elszr trgyba vetett trkbza termst lehet venni, tlzs nlkl, holdanknt 50 vkra, teht 27 2 holdon lesz . . . . 1 2 5 vka. II. szakaszon bza, holdjn 40 vka . 100 IV. szakaszon rpa, holdjn 40 vka . 100 Az idei 1462 mzsa takarmny ad 2924 mzsa trgyt, melybl 200 szekr hordatik az I. szakaszia, ms 80 szekr terttetik a szabadtr egyik felre s mg 12 szekrrel jut jbl a kertbe. A VI. szakasz megtrgyzsval s rpa al kerlsvel, a tervezett vetsforgs bllottnak s vgrehajtottnak tekinthet. 1866-ban az I. szakasz jbl trgya s rpa al kerl, s azutn folytattatik a gazdasg a kicsinlt terv szerint. Mg egy kevs utasts van htra, ezen pldt folytatlag, a luczerns tkltztetst illetleg. 1865-ben szszel a szabadtr fele megtrgyztatik s 1866ban rpval miveltetik. Rpa utn, 1867-ben oda rpa s kzbe Iuczerna vettetik. 1866 szn megtrgyztatik a szabadtr msik fele s 1867ben ott rpa miveltetik. 1868-ban oda rpa s kzbe Iuczerna jn. Eszernt mr az egsz szabadtr luczernval van bllitva. Lssuk , mi trtnik a rgi luczernssal? Minthogy 1868 tavaszn az j luczernsnak fele, 1869 tavaszn pedig msik fele is bll, azrt a rgi luczernsnak felt 1867 szn s m s i k felt 1868 szn ki lehet szntani s aztn az egsz rgi luczernst ugy hasznlni , mint eddig a szabad trt, mig az j luczerns megvnlvn, a luczerns visszakltztetsnek ideje eljn. Knynyebb ttekints vgett ide van csatolva tbls kimutatsa az eladott vetsforgs kivitelnek A ) bet alatt. Csak egy vetsforgs lefolysa alatt is ezen gazdasg fldje anynyira javul, hogy 1866-on kezdve, mr holdjra 800 mzsa trgynl tbb jut. s azrt azon tl, minden msodszor trgya al kerl szakaszt az eddigi mrtknl 7"del mlyebben

kell szntani, s termst az eddig felvett menynyisgnl egy negyedrszszel magasabban btran lehet szmitni, ugy hogy azon 1800 mzsa takarmnynl s 400 vka gabonnl tbbet lehetremlni. Ez nlunk soknak, tn lehellennek telszhetik, de vannak gazdasgok, hol mg nagyobb termseket is szemmel ltni s kzzel fogni lehet. s azok a termsek nagysgra nem ms mdon emelkedtek, mint j mivels mellett, fknt a b trgyzs egymst klcsnsen s folyvst emel hatsa ltal. Imdott, tndrszp haznk ldott fldje s kedves ghajlata jobb, mint azon orszgok, hol a gazdasg legnagyobb termseket ad. Azrt, ha akarunk, mi mg tbbet termeszthetnk. Sorsunk, Isten utn, sajt keznkben van.

Vgl foglaljuk egybe 10 pontban, mit egy 20 holdas gazdnak szem eltt kell tartani : I. Parlagot, ugart nem kell hagyni. II. A fldet mlyen s jl kell mivelni. III. Bven kell trgyzni. IV. Sok trgyt kell gyjteni s azzal jl kell bnni. V. Sok s j takarmnyt kell termeszteni. VI. Csak a legczlirnyosabb nvnyeket kell termeszteni s azokat czlirnyosan kell egymsutn sorolni. VII. A takarmny s szemtermesztst a flderejvel helyes arnyban kell tartani. VIII. Czlirnyos barmot kell tartani. IX. A barmot bven kell tpllni s jl hozzltni. X. J szerszmokat kell szerezni, s azokat mindig j llapotban tartani. Mindig okosan s fradhatlanul kell munklni, soha se kell elcsggedni, flni az Istent s szeretni az embereket, s ugy az Isten is elkldi az ldst.

STEIM J I O knyvkereskedsben Kolozsvrit s WITT1CH JZSEF-nl M.-Vsrhelytt kaphat:


(ausztriai rtkben).

MIT TEGYEN

m b a ,
HOGY JLLTBE JUSSON ?
Az erdlyi gazdasgi egyeslet ltal kitntetett plyamunka.
Irta

B E R 0 E ROK. Ara 20 kr. p. p. vagy 35 kr. j pnzben. t

KORBULY JNOS

Legjabb s leghasznosabb

MHSZKfinV
tbb vi tapasztals utnirva. Ara 21 kr.

NPSZER GAZDASGI FLDMIVELS,


vagy

gazdasgi fldnvny- s munka-smeret.


Irta

GALGCZI KROLY ^ Ara 50 kr.

A ) A pldul felvett vetsforgs kivitelt mutat tbla 10 vre.


(a + ek trgyt jelentenek.)

v. 1860

V2 hold
KERT.

2 hold
LUCZERNS. + !

2 hold
SZABADTR.

2'/ 2 hold
I. SZAKASZ.

2 7, hold
n . SZAKASZ.

2 7 j hold
III. SZAKASZ.

27 3 hold
IV. SZAKASZ.

273 hold
V. SZAKASZ.

27, hold
VI. SZAKASZ. trkb., bkkny haricska-takarmny.

Pityka

rozs, bki kny, rpa, trkb. luczer- ; bkna. : kny, trkb. , j rpa

trkbza takarmny bkkny, trkbzatakarmny. +

+
rpa rozs,bkkny, trkb. takarm.

trkbza + rpa

tavaszi gabona

rozs, bkkny, trkb. takarm.

bkkny, trkb. haricska-takarm.

1861

trkbza.

rett rozs

trkb.,bkkny, bkkny, trkb., haricska-takarbza-takarmny mny.

1862

nT" !

l u c z e r trkb. bkkny,

"trkb.-takarmny

rpa lherrel

rozs,bkkny, trkb.-takarm.

+ rpa

trkbza

rett rozs

bkkny, trkbza-takarmny

i nval

1863 1864

luczerna

+
trkb.,bkkny, trkbza

lher

rpa lherrel lher

rozs, bkkny, trkb. takarm. rpa lherrel

+ rpa rozs, bkkny, trkb. takarm.

trkbza

rozs

+
luczerna trkb., bkkny, trkb.-takarmny rozs, bkkny, trkb.-takarm. trkb. bkkny takarm.

bza, t rl-rpa

+ rpa

trkbza

1865

+ luczerna

t rkbza

bza, tarl-rpa

lher

rpa lherrel

rozs, bkkny, trkb. takarm.

+ rpa

1866

luczerna

+ rpa

+ rpa

trkbza

bza tarl-rpa

lher

rpa lherrel

rozs, bkkny, trkb. takarm.

1867

luczerna

rpa, luczerna

+ rpa

takarmny

+ rpa

trkbza

bza tarl-rpa

lher

rpa lherrel

1868

+
feltretik s rpa takarmny

uczerna

luczerna

rpa luczerna

rpa

takarmny

+ rpa

trkbza

bza tarl-rpa

lher

1869

+
feltretik s rpa luczerna lher rpa takarmny + rpa trkbza bza tarl-rpa

1870
. .. .

takarmny

luczerna

bza

lher

rpa

takarmny

+ rpa

trkbza.

JJl'Hl