Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

PROIECT DE LECŢIE
Data: 8.XI.2010 Unitatea şcolară: Liceul Teoretic”Traian Lalescu”, Orsova Clasa: a X a D Profesor: Fraicor Ana Maria Cristina Aria curriculară: Om si societate Disciplina: Psihologie Unitatea de învăţare: PROCESE PSIHICE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA

PERSONALITĂŢII

Conţinutul învăţării: GÂNDIREA – Proces cognitiv superior. Tipul lecţiei: Recapitulare si sistematizare Competenţe specifice/Obiective de referinţă: - Sistematizarea cunoştinţelor referitoare la gândire precum şi însuşirea şi utilizarea corectă a limbajului psihologic; Obiective operaţionale:  Cognitive: O1 – să argumenteze calitatea gândirii de proces psihic central; O2 – să utilizeze corect concepte specifice procesului gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea O4 – să exemplifice strategiile algoritmice şi procedeele euristice prin activităţi cunoscute;  Afectiv – atitudinale: O5 – să realizeze corelaţii între formarea noţiunilor, învăţarea cognitivă şi rezolvarea de probleme; O6 – să aprecieze importanţa cunoştinţelor de psihologie în domeniul gândirii pentru desfăşurarea activităţii umane.  Psihomotorii: O3 – să identifice modalităţile de operare ale gândirii în contexte variate; Strategia didactică:  Resurse procedurale: - conversaţia examinatoare, exerciţiul, problematizarea, explicaţia, conversaţia euristică;  Resurse materiale: - fişe de muncă independentă, planşe.  Forme de organizare: - frontal, individual Forma de evaluare: oral Durata: 50 minute 1
© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”

Elevii noteaza in caiete .Moment organizatoric/Pr egătirea clasei pentru activitate (10 min.) 4. Aramis 2005 Tinca. extrage şi prelucrează informaţii despre relaţiile categoriale şi determinative în forma conceptelor. Răspunzând la întrebările anterioare elevii subliniază calitatea gândirii. clar. Creţu . Edit. Nicolae . raspunzand la intrebari si efectuand exercitiile propuse de profesor. Observ aţii 2.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . Elevii raspund la problema pusa in discutie. Recapitularea conţinuturilor (25 min. de proces psihic central. • Plecând de la definiţia gândirii: „proces cognitiv de însemnătate centrală în reflectarea realului care.) Activitatea profesorului Se asigură climatul necesar desfăşurării orei de psihologie. A X-a. Mitrofan.Cum s-ar desfăşura celelalte procese psihice cognitive fără coordonarea gândirii? Activitatea elevilor Elevii fac liniste. judecăţilor şi raţionamentelor. Mihai.” sunt identificate modalităţile de operare ale gândirii: Elevii participa la discutii. Se notează prezenţii. Zlate – coordonator .manual „Psihologie” – cls. Verificarea temei (durata) 3. TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE .ETAPE DESFĂŞURAREA LECŢIEI Etapele lecţiei 1.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” Locul desfăşurării: Sala de clasa Bibliografie: Mielu.Elevii sunt provocaţi să analizeze cum ar fi viaţa omului în absenţa gândirii? . Prin intermediul abstractizării şi generalizării coordonate în acţiuni mentale. Aniţei – colab. . 2 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.Precizarea materiei supusă recapitulării/pla n de recapitulare (5 min.) Se va anunţa subiectul lecţiei şi se vor comunica obiectivele într-un mod accesibil.

• Exerciţiu: Stabiliţi asemănările şi deosebirile dintre percepţii şi reprezentări.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. cu ajutorul simbolismului verbal. a plantei respective. (conform fişei 1) • Abstractizarea este operaţia predominant analitică. să îndeplinească funcţia de complement circumstanţial de loc.referitoare la funcţia de înmulţire.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” • . de la concret la abstract. Daţi exemple de propoziţii în care substantivul care are rol de subiect în propoziţia de mai sus.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. uneori după o altă schemă. Mihăiţă stătea în faţa copacului. notaţi în tabel caracteristicile concrete şi cele abstracte . pozitiv şi negativ. trece de la aparenţă la esenţă. descompuneri. de ex. acţionând maximal selectiv. • Exerciţiu: Analizaţi subiectul propoziţiei următoare: Copacul era prea bătrân şi plin de omizi. de la variabil la invariabil. prin care gândirea.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” Analiza şi sinteza superioară – operaţii ale gândirii prin care se realizează în plan mental. disocieri ale unor obiecte şi fenomene în părţi componente şi apoi reunirea lor. cu scopul generării de informaţii noi. separări. (conform fişei 1) • Comparaţia este operaţia gândirii prin care alăturăm în plan mental două sau mai multe obiecte cu scopul stabilirii asemănărilor şi deosebirilor. • Exerciţiu: Conform exerciţiului 3 din fişa 1. • Generalizarea este operaţia 3 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.

• Exerciţiu: Daţi exemple de conifere.este disciplina ce reuneşte procedee menite să conducă la descoperire şi invenţie.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. • Exerciţiu: Daţi exemple de două strategii algoritmice şi de două procedee euristice. Ei sunt structuri operaţionale standardizate ce conduc cu certitudine la soluţii. Euristica suscită producţia intelectuală divergentă. utilizează sisteme operaţionale plastice şi deschise. o categorie de obiecte. fenomene.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. cuprinde procedee de elaborare a ipotezelor şi de testare eficientă a acestora. menit să definească o clasă.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” gândirii dominant sintetică prin care însuşirile esenţiale şi generale sunt reunite într-un model informaţional unic. Modelul informaţional la care s-a ajuns astfel. este extins şi la alte obiecte care nu au făcut parte din inducţia iniţială. • Forme de manifestare cognitivă: • Noţiunea este o condensare 4 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. • Euristica . În organizarea operaţiilor intelectuale intervin următoarele formule şi strategii: • Algoritmica – este strategia gândirii ce utilizează algoritmi. Desprindeţi modelul informaţional prin care aţi inclus aceste plante în clasa conifere. Algoritmii sunt serii strict ordonate de operaţii ce intervin succesiv până se ajunge la îndeplinirea unei sarcini.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . relaţii.

• Formele înţelegerii: . • dezvoltarea operaţiilor gândirii.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . 5 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. • Învăţarea cognitivă este o formă a învăţării şcolare prin care se însuşesc cunoştinţele şi operaţiile intelectuale corespunzătoare obiectelor de studiu. . latura ei funcţională permanentă.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. Rezolvarea problemelor – cuprinde trei structuri: Problema – este un obstacol cognitiv în relaţiile dintre subiect şi lumea sa.înţelegerea discursivă. prin care se realizează decodificarea semantică a obiectelor. • Înţelegerea este o formă de manifestare a gândirii. fenomene. a operaţiilor de generalizare şi abstractizare.înţelegerea spontană.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” selectivă sau integrare de informaţii despre însuşirile generale şi esenţiale ale anumitor clase de obiecte. fenomenelor şi acţiunilor prezentate prin raportarea lor la fondul de cunoştinţe acumulate şi sistematizate. Noţiunile se formează în condiţiile dezvoltării psihice şi intelectuale. prin integrarea şi modelarea socio-culturală. • trecerea de la conceptele empirice la cele ştiinţifice. În procesul învăţării cognitive au loc: • formarea conceptelor şi sistemelor de concepte. relaţii.

) 6. Exerciţiu: a) Formulaţi probleme pentru următoarea situaţie: Sunteţi telefonat de un bun prieten care vă roagă să treceţi pe la el pentru a-l ajuta într-o chestiune. alte materiale folosite în lecţie. Asigurarea feed-backului (3 min. .Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. Sunt formulate concluzii şi recomandări pentru pregătirea evaluării. Când ajungeţi la el acasă acesta nu răspunde. exerciţiile propuse. Explicaţii suplimentare (5 min. prin evaluarea raspunsurilor obţinute la solicitarile adresate.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” 5.anticipativ-rezolutive. .anticipativ-exploratorii. Tema pentru acasă/Explicaţii pentru continuarea activităţii acasă (2 min. Conţinut informativ Planul de recapitulare.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” .executive. fişele de lucru. se clarifica unele lucruri insuficient înţelese sau pentru stabiirea unor noi corelaţii între cunoştinţe Se va realiza frontal. 6 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. evaluarea va avea o componenta predominant stimulativa. Pentru completarea unor lacune. Elevii pun intrebari pentru clarificare Elevii asculta feed –back-ul profesorului Elevii isi noteaza tema. Demersul rezolutiv – constă în asumarea sarcinii de depăşire a obstacolului cognitiv. b) Emiteţi soluţii pentru următoarea problemă: Mergeţi să vă întâlniţi cu un prieten însă v-aţi agăţat cămaşa în mijlocul de transport şi aceasta s-a rupt.) 7.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. Strategii de rezolvare a problemelor: .) Situaţia problematică – reprezintă neconcordanţa dintre mijloace şi scopuri.

3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” 7 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” .3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful