RUMUSAN Tugasan projek ini telah disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Semasa melaksanakan tugasan ini, saya telah menguasai pelbagai kemahiran seperti mengorganisasi, menganalisis, mentaksir dan mengaplikasi serta merekod urus niaga ke dalam buku catatan pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duga dan Penyata Kewangan dengan betul. Saya juga dapat memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap untuk satu tempoh perakaunan. Perniagaan saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan:

1. Kos Sejarah Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci Kira-kira

2. Wang Sebagai Ukuran Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM). Ini selaras dengan konsep Wang Sebagai Ukuran.

3. Konservatisme Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga pasaran.

4. Catatan Bergu Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip sistem catatan bergu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful