prorata

Operatiuni care implica calculul proratei pentru T.V.A. Reflectarea in contabilitate. 1. Cumpararea de bunuri in valoare de 400.000 lei, T.V.A. 19%. Aceste bunuri urmeaza a se utiliza intr-o activitate care cuprinde atat operatiuni taxabile, cat si scutite cu drept de deducere. % = 401 ? Furnizori? 476.000 400.000 76.000

371 ? Marfuri? 4426.1 ? T.V.A. deductibila?

2. Se efectueaza o vanzare care se incadreaza in categoria operatiunilor taxabile, in valoare de 200.000 lei, TVA 19%. 411 ? Clienti? = % 707 238.000 200.000 38.000

? Venituri din vanzarea marfurilor? 4427 ? T.V.A. colectata?

3. Se efectueaza o vanzare de marfuri, in valoare de 100.000 lei, care se incadreaza in categoria operatiunilor scutite cu drept de deducere. 411 = ? Clienti? 707 100.000 ? Venituri din vanzarea marfurilor?

4. Se efectueaza o cumparare destinata operatiunilor scutite fara drept de deducere, in valoare de 100.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 ? Furnizori? 119.000 100.000 19.000

371 ? Marfuri? 4426.2 ? T.V.A. deductibila?

Concomitent, se inregistreaza pe cheltuieli T.V.A. ce nu poate fi dedusa. 635 = ? Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate? 4426.2 ? T.V.A. deductibila? 19.000

Ajustare tva

000 lei.600 u.m.000 lei. realizeaza în cursul lunii mai 2008 urmatoarele operatiuni(lei): a) Livrari de bunuri si prestari de servicii. deci trebuie să efectueze ajustarea taxei deduse iniţial întrucât va desfăşura operaţiuni pentru care nu are drept de deducere a TVA (ulterior anulării înregistrării în scopuri de TVA va aplica regimul special de scutire). .7. Să se regularizeze TVA. căreia i se stabileşte o durată normală de utilizare de 4 ani (martie 2009 – februarie 2012). Ajustarea trebuie să se efectueze pentru toată valoarea mijlocului fix rămasă neamortizată (pentru perioada februarie 2011 – februarie 2012) astfel: . 7.081 lei Taxa pe valoarea adăugată rezultată în urma ajustării TVA deductibilă se declară în decontul de TVA la rd. TVA colectată 7.500 u. = 4424 1..m.m.900 u. ale caror valori se preiau din jurnalele pentru vânzari astfel: . 1.900 u. . 28 „Regularizări taxă dedusă”. impozabile cu cota de 19%.671 lei x 24% = 2.600 u. 153 din Codul Fiscal achiziţionează o autoutilitară în februarie 2009. la sfârşitul lunii aprilie N. .900u. = 1.m.livrari de bunuri în tara în valoare de 900. impozabile cu cota de 9%. solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. în valoare de 32. TVA de recuperat = 9.000 : 48 luni = 667 lei .000 lei.amortizare lunară – 32.m.O persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă conform art.m. înregistrata ca platitor de taxa pe valoare adaugata cu regim mixt.500 u. În luna ianuarie 2011. TVA regularyizare Presupunem că.valoarea rămasă neamortizată: 667 lei x 13 luni = 8.Creanţa privind TVA de recuperat se va contabiliza astfel: % = 4427 4424 .m.m.671 lei TVA deductibilă de ajustat – 8.000 lei.600 u. .m.livrari de bunuri în tara în valoare de 300. în vederea desfăşurării de operaţiuni cu drept de deducere şi deduce integral taxa pe valoarea adăugată în sumă de 6.500 u.Recuperarea TVA: 512 tva Societatea comerciala " PARTY DAY". o societate prezintă următoarea situaţie privind taxa pe valoarea adăugată: TVA deductibilă 9. 4426 9.

preluate din jurnalul pentru cumparari întocmit distinct pentru achizitii destinate acestui tip de operatiuni. în valoare de 350. .00*9%=171. Pro-rata este de 100%.000 lei.achizitii de bunuri destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere. Sa se determine: a) Taxa pe valoarea adaugata de plata sau. . suma negativa a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile lunii mai 2008.achizitii scutite de taxa pe valoarea adaugata în valoare de 100. . preluate din jurnalul pentru cumparari întocmit distinct pentru achizitiile destinate exclusiv acestui tip de operatiuni. ale caror valori se preiau din jurnalele pentru cumparari astfel: .000 lei .000 lei. Societatea comerciala întocmeste si depune lunar "Decontul de taxa pe valoare adaugata". c) Sa se întocmeasca decontul de taxa pe valoare adaugata aferent lunii mai 2008.achizitii de bunuri destinate atât realizarii de operatiuni care dau drept de deducere.000 lei.prestari de servicii scutite fara drept de deducere în valoare de 200.000 lei. cota de taxa pe valoarea adaugata fiind de 19%. dupa caz. b) În conditiile în care din decontul de taxa pe valoare adaugata al lunii aprilie 2008 rezulta soldul sumei negative a taxei pe valoarea adaugata în suma de 75.000*19%+300. Rezolvare: a) Se determina TVA colectata pentru toate livrarile de bunuri impozabile TVA colectata=900. cât si celor care nu dau drept de deducere.000+27. b) Achizitii de bunuri si servicii..000= =198. determinati taxa pe valoarea adaugata de plata la sfarsitul lunii mai 2008. în valoare de 150. preluate din jurnalul pentru cumparari întocmit pentru achizitii destinate exclusiv acestui tip de de operatiuni. cota de taxa pe valoarea adaugata fiind 19 454e45e %.500 lei pentru care nu s-a solicitat rambursarea. atât realizarii operatiunilor care dau drept de deducere. în valoare de 250.livrari la export în valoare de 850.achizitii de bunuri destinate. .000 lei.000 lei.

500+28.000 300.000*19*+150. b) Soldul TVA de plata la sfarsitul perioadei de raportare (sfarsitul lunii mai 2008) reprezinta diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata de plata cumulata si suma negativa a taxei pe valoarea adaugata cumulata.500=27.000 lei. Soldul TVA de plata la sfarsitul lunii mai 2008=103.000 .000 = 401 "Furnizori" 100.000*19=66.000 19.000 lei cu taxa pe valoarea adaugata de 19. În cursul lunii au loc urmatoarele operatiuni: Varianta1 Se receptioneaza materii prime cu factura în valoare de 100.000=103. Înregistrarea receptiei materiilor prime: % 301 "Materii prime" 4426 "TVA deductibila" Livrarea si facturarea produselor 411 "Clienti" = % 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 4427 "TVA colectata" Soldarea la sfârsitul lunii a taxei pe valoarea adaugata deductibila si colectata 4427 "TVA colectata" = 4426 "TVA deductibila" 19.000 lei TVA de plata în perioada de raportare=TVA colectata-TVA de dedus= =198.000 lei cu taxa pe valoarea adaugata de 57.000-75.000-95.500= =95.000 lei.TVA de dedus=350. Se livreaza produse reziduale în valoare de 300.000 357.500 lei.000 57.000 lei.000 119.

000 = 512 "Conturi curente la banci" 38. cu taxa pe valoarea adaugata 7. cu taxa pe valoarea adaugata 19.000 100.000 lei.000 = 401 "Furnizori" 100.400 26. Se factureaza clientilor serviciile prestate reprezentând: -lucrari de reparatii 100.000 lei -studii si cercetari 40.000 lei.600 lei Înregistrarea receptiei materialelor consumabile % 302 "Materiale consumabile" 4426 "TVA deductibila" Facturarea serviciilor 411 "Clienti" = % 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" 705 "Venituri din studii si cercetari" 4427 "TVA colectata" Soldarea la sfârsitul lunii a taxei pe valoarea adaugata deductibila si colectata 4427 "TVA colectata" 4424 "TVA de recuperat" = 4426 "TVA deductibila" 4426 "TVA deductibila" 49.600 166.000 26.000 lei.000 Virarea la bugetul de stat a taxei pe valoarea aduagata 4423 "TVA de plata" Varianta II Se receptioneaza materiale consumabile cu factura în valoare de 400.4427 "TVA colectata" = 4423 "TVA de plata" 38.000 40.000 76.000 476. cu taxa pe valoarea adaugata de 76.000 .000 lei.

Rambursarea taxei pe valoarea adaugata de la bugetul statului conform decontului lunar 512 "TVA de recuperat" 4423 "TVA de plata" 4424 "TVA deductibila" 4424 "TVA de recuperat" 49.000 lei.000 114. adaos comercial calculat si înregistrat în contabilitate 60.400 185.000 lei.400 În cazul în care taxa pe valoarea adaugata de recuperat se compenseaza cu alte impozite si taxe datorate bugetului statului de persoana impozabila.739 lei Prorata provizorie pentru anul în curs este de 85%.aprovizionarea cu marfuri: cost achizitie 600.000 lei. adaos comercial aferent marfurilor livrate 20.400 lei.000 lei.400 49. taxa aferenta a aprovizionarilor (taxa deductibila) destinate unor operatiuni impozabile se va deduce functie de ponderea veniturilor impozabile în total venituri -prorata. fonduri speciale si conturi asimilate" Varianta III În cazul în care agentul economic desfasoara activitati care intra în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si activitati scutite. -vânzari de marfuri cu amanuntul:pret desfacere cu amanuntul 200. taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor livrate (care cuprind si operatiuni scutite: vânzarea de manuale scolare si carti) 28. taxa pe valoarea adaugata înscrisa în facturi 114. În cursul unei luni au loc urmatoarele operatiuni: . Receptia marfurilor % 371 "Marfuri" 4426 "TVA deductibila" 371 "Marfuri" = % = 401 "Furnizori" 600.000 4424 "TVA de recuperat" 49. efectuata de organele fiscale din oficiu sau.000 714.000 lei. dupa caz la solicitarea expresa a persoanei impozabile. inregistrarea va fi: Conturi din grupa 44 "Bugetul statului. taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate în gestiune 125.400 .

100 Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL 4.000lei .96.261 125.261 20.739 17. a 1.900lei TVA aferenta operatiunilor fara drept de deducere 114.2.000 28.000lei x 85% = 96. Constituirea capitalului social SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16.378 "Diferente de pret la marfuri" 4428 "TVA neexigibila" Vânzarea marfurilor 5311 "Casa în lei" = % 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" 4427 "TVA colectata" Scoaterea din evidenta a marfurilor vândute % 607 "Cheltuieli privind marfurile" 378 "Diferente de pret la marfuri" 4428 "TVA neexigibila" Înregistrarea taxei pe valoarea adaugata nedeductibila 635 "Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate" Taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor cu drept de deducere= 114.400 200.Operatii privind capitalul social 4.400 200.000 171.1.100lei = 4426 "TVA deductibila" = 371 "Marfuri" 60.000 125.000 151.1. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea .800 lei divizat în 11.5 lei/ parte sociala.200 parti sociale.1.900lei = 17.2.

800 e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 "Capital subscris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" 4. Majorarea capitalului social A. .800 4.200 4.800 c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 "Capital subscris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" 12.800 Privind capitalul" nevarsat" b) varsarea capitalului: % 5121 "Conturi la banci în lei" 212 "Constructii" = 456 " Decontari cu asociatii privind capitalul" 12.000 7.000 d) varsarea ulterioara a capitalului: 5121 "Conturi la banci în lei"= 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" 4.1. pentru care s-au acordat 3.2. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare.200 parti sociale. a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 "Decontari cu asociatii = 1011 "Capital subscris 16.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4.800 lei. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.a 4.2.

500 456"Decontari cu asociatii = 1011"Capital subscris nevarsat" privind capitalul" b) efectuarea varsamintelor de catre asociat: 5311 "Conturi la banci în lei" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" c) trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 "Capital subscris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" 7.000 parti sociale cu valoare nominala de 1.000 2. care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura.5 = 7.000 lei. a) subscrierea aportului în natura: 456 "Decontari cu asociatii = 1011 "Capital subscris nevarsat" privind capitalul" b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris: 2133 "Mijloace de transport" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 "Capital subscris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" 2.500 7.000 * 1.500 B.000 . care se vor achita ulterior în numerar.000 2. a) subscrierea partilor sociale: 5.5 lei.Administratorul societatii.500 7. Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2.

care ulterior vor fi anulate.500 parti sociale cu pretul de 4.2.1.C. Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi. 1012 "Capital subscris varsat" = 117 "Rezultatul reportat" 178.500 6. 105 "Rezerve din reevaluare"= 1012 "Capital subscris varsat" D. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1. 117 "Rezultatul reportat" = 1012 "Capital subscris varsat" 151.000 4.602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente.750 750 6.000 lei. În vederea reducerii capitalului social.750 .352 lei. Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178.5 lei bucata. Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151.602 B. pe care ulterior le anuleaza. a) rascumpararea partilor sociale: 502 "Actiuni proprii" = 5311 "Conturi la banci în lei" b) anularea partilor sociale rascumparate: 1012 "Capital subscris varsat" = % 502 "Actiuni proprii" 768 "Alte venituri financiare" 7. societatea rascumpara cu numerar 1. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei. Diminuarea capitalului social A. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului.352 1.3.

dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social: 1012 "Capital subscris varsat" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" 2. a) emisiunea partilor sociale: 456"Decontari cu asociatii = % privind capitalul" 1011 "Capital subscris nevarsat" 1.2. ulterior le anuleaza.5 lei.2. a) achizitionarea partilor sociale: 502 "Actiuni proprii" = 5311 "Conturi la banci în lei" b) anularea partilor sociale rascumparate: % 1012 "Capital subscris varsat" 668 "Alte cheltuieli financiare" D. pe care.000 4. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat: Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2. primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.000 parti sociale cu pretul de 1.1 lei.000 lei.000 = 502 "Actiuni proprii" 1.300 1.800 1.3 lei si valoarea nominala de 1.2.C.500 500 1.1. Valoarea nominala a partilor sociale este de 1. a) suma achitata asociatului care se retrage: 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" = 5311 "Conturi la banci în lei" 2.800 b) înregistrarea diminuarii capitalului social. Ulterior.000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1. Primele de emisiune Se emit 1. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar: În vederea reducerii capitalului social. Operatii privind primele legate de capital 4.2.8 lei bucata. societatea rascumpara cu numerar 1. care se încaseaza în numerar.100 .

000 .500 500 c) regularizarea capitalului: . Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social. Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.2.4.000 lei.000 2.500 = 500 lei a) subscrierea capitalului: 456 "Decontari cu asociatii = privind capitalul" % 1011 "Capital subscris nevarsat" 1042 "Prime de emisiune" b) preluarea activelor aduse prin fuziune: % = 456 5.500 lei prime de fuziune: 5.000 4.300 1.000 2131 5121 3.2.1041 "Prime de emisiune" b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale: 5311"Conturi la banci în lei" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 "Capital subsris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" d) încorporarea primei în capitalul social: 1041" Prime de emisiune" = 1012 "Capital subscris varsat" 200 1. Primele de fuziune În urma fuziunii.000 5.000 lei si disponibilitati banesti în conturile bancare de 2. societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3.100 200 4.000 lei valoarea nominala a partilor sociale: 4.2. • • • valoarea contabila a activelor preluate: 5.

000 = 3.1011 = 1012 4.valoarea contabila neta = 9.000 . a) subscrierea capitalului: 456 = % 1043 2.000 .000 lei.500 d) integrarea primelor în capitalul social: 1042 = 1012 500 4. tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.6.000 200 1011 1. Operatii privind rezervele din reevaluare In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9.000 lei.2.2.000 lei.000 = 6.000 de lei.000 .3. Primele de aport Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2. amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.2. care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve.000 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa . a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006: • • valoarea contabila neta = valoarea contabila . valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4.000 c) încorporarea primelor la alte rezerve: 1043 = 1068 200 4.000 lei.2.000 lei 2131 = 105 3.3.800 b) depunerea capitalului subscris: 2131 = 456 2. În exercitiul financiar 2007.amortizarea calculata = 8. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.500 lei.

448.217 lei.600 105 6588 2813 3.000 lei): % = 2131 5.2.100 4.400 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.800 lei. Operatii privind rezervele 4.109 lei.000/ 7.4.000 * (9.2. întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.000) = 12.2.000 * (9.4.100 lei În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.175 lei. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.400 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4.10.500 = . rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.amortizarea calculata = 12000 .000/ 7.306.000 * (4.3.000 lei).valoarea contabila neta = 4.500) = 2.• • • valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.500) = 6.000/ 6.1.500 lei valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.000/ 6. iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5.(3000 + 1500) = 7.000) = 3.000 b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007: • • • • • valoarea contabila neta = valoarea contabila .000 = 1.7.000 500 2.4. Rezerve legale SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar: • • • capital social: 16. venituri obtinute: 1.000 .500 lei.042 lei.500 = . .000 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2. a) Se calculeaza: • • profitul brut: 142.000 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.400 .000 lei 2131 = 2813 1.2.500 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa . 2006 (3.500 * (4.000 . cheltuieli efectuate: 1.

b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 = 1061 7.000 lei 502 = 5311 1. În exercitiul urmator. prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 1. Rezerve pentru actiuni proprii Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale.000 7642 250 d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii. partile sociale se revând în numerar la pretul de 2.000 c) Vânzarea în numerar a partilor sociale: 5311 = % 1. la pretul de 2 lei/ parte sociala. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor.2.109 4. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar.250 502 1. a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1.000 b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent.000 .5 lei/ parte social. în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1.2.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful