Compusi organici 1*. Care este afirmatia incorecta referitoae la anisol?

a) Atomii de carbon prezinta hibridizare sp2 si sp3; b) Are N.E.=4; c) Raportul dintre numarul de electroni π si numarul de electroni neparticipanti este 2:3; d) Are formula moleculara C7H8O; e) Are sase atomi de carbon tertiar si un atom de carbon primar. 2*. In compusul Cl-CH2-CH2-CH2-CH2-O-CH2-CH2-CH2-Cl exista: a) Doi atomi de carbon secundar; b) Doi atomi de carbon primari; c) Patru atomi de carbon nular; d) Trei atomi de carbon secundar; e) Doi atomi de carbon primar. 3*. Câti izomeri cu formula moleculara C2H6O care sa contina numai atomi de carbon nular, exista? a) 4; b) 2; c) 5; d) 1; e) 3. 4*. Alegeti afirmatia incorecta: a) în compusii organici atomul de carbon este tetracovalent; b) în compusii organici atomul de azot este tricovalent; c) în compusii organici atomul de oxigen este monocovalent; d) în compusii organici atomii de halogen si hidrogen sunt monocovalenti; e) în compusii organici atomul de sulf este dicovalent. 5*. Geometria prezentata de metan este: a) trigonala; b) sferica; c) tetraedrica; d) plana; e) digonala. 6*. În dimetileter se întâlnesc doar: a) atomi de carbon secundar; b) atomi de carbon nular; c) atomi de carbon cuaternar; d) atomi de carbon primar; e) atomi de carbon tertiar. 7*. În stiren se gasesc: a) doi atomi de carbon primar, sapte tertiari; b) doi atomi de carbon primar, sapte secundari; c) un atom de carbon secundar, sase tertiari si unul cuaternar; d) un atom de carbon tertiar, sase secundari, doi primari; e) doi atomi de carbon cuaternar, sapte secundari. 8*. Substanta de mai jos contine urmatoarele tipuri de atomi de carbon:

a) b) c) d) e)

numai C1 este atom de carbon primar; C1, C4 si C5 sunt atomi de carbon primar; C6 este atom de carbon nular; C2 este atom de carbon cuaternar; C2 si C3 sunt atomi de carbon tertiar.

9*. Hidrocarbura cu numar maxim de atomi de carbon tertiar este: a) vinilacetilena; b) izoprenul; c) α-metilnaftalina; d) cloroprenul; e) stirenul.

d) . e) . 18*. e) natura si numarul real de atomi de elemente organogene care se gasesc în molecula compusului organic si poate fi identica sau un multiplu întreg al formulei brute. e) legatura covalenta dubla rezulta prin punerea în comun a câte doi electroni din partea fiecarui atom. Formula moleculara indica: a) natura atomilor dintr-o molecula. c) . c) tipul atomilor dintr-o molecula si aranjarea lor în spatiu. Care este formula nesaturarii echivalente? a) . Compusul cu formula moleculara C4H8 poate avea: a) catena saturata liniara. c) trei legaturi de tip σ si doua de tip π. d) numai legaturi de tip σ. Care este afirmatia incorecta? a) atomul de carbon poate forma legaturi simple.10*. d) catena saturata ramificata. c) cota de participare a unui element organogen în 100 parti substanta organica. . 15*. Alegeti afirmatia incorecta: a) în legatura covalenta dubla. precum si tipurile de legaturi chimice dintre acestia. b) tipul si numarul atomilor componenti. Ce indica formula procentuala a unui compus organic? a) tipul si numarul atomilor componenti. 14*. d) tipul si numarul real al atomilor componenti. c) natura atomilor si raportul în care se gasesc în molecula. e) tipul atomilor si modul de legare între ei. tipul de legaturi chimice dintre atomi si pozitia relativa a acestora. d) tipul atomilor componenti si raportul numeric dintre acestia. b) cinci legaturi de tip σ si una de tip π. c) legaturile covalente simple se mai numesc si legaturi sigma. e) nici un raspuns nu este corect. d) în legaturile covalente simple. exprimat prin numere întregi. b) legatura covalenta simpla rezulta prin punerea în comun a câte doi electroni de catre fiecare atom. Ce indica formula bruta? a) tipul atomilor din molecula. c) catena nesaturata liniara. Care sunt legaturile întâlnite în propina? a) sase legaturi de tip σ si doua de tip π. 12*. 11*. 17*. b) . d) modul de legare a atomilor în molecula. d) numarul de atomi din fiecare element ce participa la constituirea moleculei. b) cota de participare a fiecarui element din molecula. b) modul de legare a atomilor si aranjamentul spatial al acestora în molecula. b) atomul de azot poate forma numai legaturi simple. d) atomii de halogen pot forma numai legaturi simple. e) nici un raspuns nu este corect. e) atomul de azot poate forma legaturi simple. duble si triple. atomii de carbon participa cu câte un orbital monoelectronic. e) tipul si numarul atomilor componenti. Structura unui compus organic arata: a) compozitia moleculei. c) tipul si numarul atomilor ce compun molecula. e) patru legaturi de tip σ si doua de tip π. 13*. b) catena nesaturata ciclica. 16*. b) raportul numeric dintre atomii componenti. c) atomul de hidrogen poate forma numai legaturi simple. atomii de carbon se gasesc în starea de hibridizare sp 2. duble si triple.

21*. c) microni (μ). d) 3. Ce tipuri de izomerie pot prezenta compusii cu formula moleculara C 3H6? a) de pozitie. b) 2. un atom de carbon secundar. P). heteroatomii (O. e) 1-hexanol. Într-un compus cu formula moleculara C6H12O toti atomii de carbon cu hibridizare sp3 sunt secundari. Care este alchena C7H14. c) un atom de carbon primar. Care este substanta cu formula moleculara C 6H12 ce are în structura doi atomi de carbon cuaternar si patru atomi de carbon primar? a) 2. doi atomi de carbon secundar. Distantele interatomice se exprima în: a) calorii (cal).3-dimetil-1-pentena. 20*.19*. e) 2-octena. b) p. c) carbonul.3-dimetil-1-butena. e) un atom de carbon primar. c) 3-metil-1-hexena. trei atomi de carbon secundar. d) nanometri (nm e) angstromi (Ǻ). X. c) 3-metil-1-pentena.4-dimetil-2-pentena. e) 2. e) numai heteroatomii 25*. d) numai carbonul si hidrogenul. hidrogenul. e) sp. 27*. doi atomi de carbon cuaternar. b) 1-octena. doi atomi de carbon tertiar si un atom de carbon cuaternar? a) 3. 24*. c) 2-metil-2-octena. N. 1-Pentena contine urmatoarele tipuri de atomi de carbon: a) un atom de carbon primar. d) de catena. În ce tip de orbital se afla electronii neparticipanti ai atomului de azot din compusul CH 3-CH2-NH-CH3? a) sp3. trei atomi de carbon tertiar. un atom de carbon tertiar si un atom de carbon cuaternar. d) ciclohexanol. d) trei atomi de carbon primar. Elementele organogene întâlnite în compusii organici sunt: a) doar azotul si hidrogenul. d) sp2. un atom de carbon secundar. 22*.3-dimetil-2-pentena. d) 4-octena. . b) 2. cu patru atomi de carbon primar. 26*. un atom de carbon tertiar. b) 2-hexanona. doi atomi de carbon tertiar. c) s. un atom de carbon tertiar.3-dimetil-2-butena. b) Debye (D). e) optica. Care este compusul? a) alil-izopropil-eter. S. d) geometrica.4-dimetil-1-pentena. d) 4-metil-1-pentena. c) hexanal. b) un atom de carbon primar. 23*. e) 1-hexena. c) de functiune. O hidrocarbura aciclica cu formula moleculara C 8H16 contine trei atomi de carbon primar si este denumita: a) 2-metil-1-octena. b) doar azotul. halogenii si sulful.

Compusul H2C=C=C=CH-CH2-CH3 contine: a) numar identic de atomi de C de un anumit tip. În compusul de mai jos se gasesc: a) b) c) d) e) trei atomi de C secundar. c) acidul benzoic. e) o serie de substante care contin aceeasi grupa functionala. sp3.2. 31*. e) C5H10NCl. d) o serie formata din compusi organici ciclici.28*. c) C10H7O4N2Br. b) trei tipuri de atomi de C. e) patru atomi de carbon primar. b) patru atomi de carbon primar. b) 1. doi atomi de carbon secundar. d) numai atomi de secundar. Care formula moleculara nu îsi gaseste corespondentul în realitate? a) C6H7N. c) o serie de substante cu aceeasi formula moleculara. doi atomi de C cuaternar. 29*. trei atomi de C tertiar. e) stirenul. trei atomi de carbon tertiar. c) numai atomi de C cuaternar. dar cu formule structurale diferite. sp2. 35*. Care este valoarea distantei interatomice ce corespunde unei legaturi triple între doi atomi de carbon? a) 1. 32*.33 Å. c) sp2. 34*.54 Å. doi atomi de carbon tertiar si un atom de carbon cuaternar. c) cinci atomi de carbon primar. un atom de carbon secundar. În molecula 2. d) sp3. 33*. b) C4H10N. În n-propilbenzen se întâlnesc atomi de carbon hibridizati: a) sp. b) m-dinitrobenzenul. 30*. secundar. d) C8H9N. e) sp2.20 Å. . d) fenolul. b) o serie de substante din aceeasi clasa în care doi termeni consecutivi difera printr-o grupa metil. e) 1.= 4? a) benzaldehida.47Å. d) 1. c) 1. b) sp. un atom de carbon tertiar si un atom de carbon cuaternar. e) atomi de carbon primar. sase atomi de C primar. un atom de carbon secundar.3-trimetilhexanului se gasesc: a) cinci atomi de carbon primar.39 Å. trei atomi de C cuaternar. un atom de carbon secundar.E. tertiar si cuaternar. d) patru atomi de carbon primar. un atom de carbon tertiar si doi atomi de carbon cuaternar. Seria omoloaga cuprinde: a) termenii unei clase de compusi care difera între ei printr-o grupa metilen. un atom de carbon tertiar si un atom de carbon cuaternar. Care este compusul cu N.

Specificati raportul dintre numarul electronilor neparticipanti si cel al electronilor π din compusul de mai jos: a) 7:4. C. 39*. e) Na4[Fe(CN)6]. d) sp3. e) sp3. Precizati numarul atomilor de carbon nular. D. b) A. B. d) ciclobutena. 2. c) 1. 3. 3. 4. C. În ce tip de orbital se afla electronii neparticipanti ai atomului de azot din acrilonitril. b) 0. Care este formula albastrului de Berlin? a) Fe4[Fe(CN)6]3. p. d) A. 2. D. secundar. Dintre formulele moleculare C10H9O2N(A). primar. 2. B. 4. 3. tertiar si cuaternar din compusul cu structura de mai jos: a) 1. 38*. Dupa oxidarea substantelor organice. 2. e) ciclobutadiena. b) sp. respectiv ai atomului de oxigen din acetofenona? a) s. C.36*. d) gaz de sinteza. e) acid carbonic.3-butadiena. e) 0. B. c) 8:3. 4. sp2. d) [Ag(NH3)2]NO3. D. c) A. 2. carbonul apare ca: a) monoxid de carbon. 3. sp. d) 0. 42*. 2. b) [Cu(NH3)4](OH)2. 37*. 40*. d) 4:9. C. b) 9:4. e) B. c) [Cu(NH3)2]Cl. . 2. b) 1. 41*.C6H6O2Cl2 (C). 0. c) dioxid de carbon. 3. c) sp.C7H12O2Cl (B). 0. sp2. e) 4:7. 0. C6H4O2N2 (D) exista în realitate: a) A. 3. 2. b) negru de fum. Care din compusii de mai jos contin atomi de carbon în toate starile de hibridizare? a) 1.2-butadiena. în vederea analizei elementale cantitative. D. în diverse conditii catalitice. c) 2-butina. sp3.

la încalzire cu CuO. 54*. b) oxid de cupru. 53*. e) azotat de sodiu.2-pentadiena. c) 2. c) acetat de plumb. 52*. 51*. 47*. Identificarea atomului de carbon din compusii organici se realizeaza prin încalzire cu: a) sodiu metalic. e) mineralizarea substantei cu sodiu neoxidat si tratarea solutiei obtinute cu solutie de azotat de argint. e) 5. d) 4.3-heptadiena. b) 3. solubile în mediul de reactie. 50*. d) azotat de argint. Care dintre alcadienele de mai jos are doi atomi de carbon cuaternar? a) 2. tratarea solutiei obtinute cu sulfat feros si apoi cu solutie de clorura ferica.4-pentadiena. c) halogenii. b) halogenuri de bariu. e) halogenuri de argint colorate. d) sulful. c) 2. Câte diene cu formula moleculara C5H8 se pot scrie? a) 5. d) 6. e) încalzirea substantei cu sodiu. c) mineralizarea substantei cu sodiu metalic si tratarea solutiei obtinute cu solutie de acetat de plumb. c) 6. d) izomerii geometrici se mai numesc diastereoizomeri. Numarul dienelor care formeaza prin hidrogenare 2-metilpentan este : a) 5. e) 5. e) izomerii optici sunt caracterizati de prezenta atomilor de carbon asimetrici.43*. 45*.6-heptadiena. sub forma de sulfura de sodiu. Câte aldehide izomere cu formula moleculara C8H8O se pot scrie? a) 7. b) 3. b) 4.3-hexadiena. b) 3. e) 2. d) mineralizarea substantei cu sodiu metalic si tratarea solutiei obtinute cu solutie de hidroxid de calciu. . 48*. b) un obiect ce nu se suprapune cu imaginea sa în oglinda se numeste chiral. e) 3.3-dimetil-1. b) azotul se identifica sub forma de albastru de Berlin. Identificarea azotului din compusii organici se face prin: a) mineralizarea substantei cu sodiu si tratarea solutiei obtinute cu azotat de argint.4-dimetil-1. 46*. c) 1. Identificarea halogenilor din compusii organici se face sub forma de: a) hidracizi. Care este afirmatia incorecta? a) sulful. Identificarea halogenilor din compusii organici se face prin: a) încalzirea substantei cu apa oxigenata si o picatura de clorura ferica. b) încalzirea substantei cu oxid de cupru. 49*. Numarul dienelor ce corespund formulei moleculare C4H6 este: a) 1. Câti izomeri cu formula moleculara C10H7X se pot scrie? a) 1. e) 7. b) 3. se identifica cu azotat de argint. pe o lama de cupru oxidata. c) 1. c) 6. se identifica cu azotat de argint. b) 4. e) carbonul si hidrogenul se identifica prin formarea de dioxid de carbon si apa. d) halogenuri de calciu. sub forma de halogenura de sodiu. 44*. Dintre afirmatiile de mai jos care este cea incorecta? a) enantiomerii sunt molecule chirale. d) 5-metil-1. c) mineralizarea substantei cu sodiu neoxidat. c) un amestec racemic este optic activ. c) precipitate de halogenuri de argint. d) arderea substantei în flacara. d) 4. sub forma de sulfura de sodiu. b) încalzirea în flacara a substantei cu oxid de cupru. se identifica cu azotat de plumb. e) 4. d) 2. d) 4.

55*. e) I si III. 56*. b) aceeasi formula moleculara dar proprietati diferite. e) 8.4-dimetil-2-hexena. Se dau urmatoarele structuri: Care sunt izomerii de tip Z? a) I. II si III. 58*. d) 2. d) II si III. Numarul de amine aromatice primare cu formula moleculara C 8H11N este: a) 9. Izomerii sunt compusi cu: a) aceeasi formula structurala si proprietati identice. d) aceeasi formula moleculara dar structuri moleculare si proprietati diferite. nici o relatie. 60*. 61*. Care este structura ce prezinta izomerie geometrica? 59*. c) 4-metil-1-heptena. d) 5. b) 2. d) 6. sunt identice. sunt izomeri geometrici. Numarul de amine primare corespunzatoare formulei moleculare C 5H13N este: a) 11. e) 7. e) 3. c) I. Ce relatie exista între urmatoarele structuri? a) b) c) d) e) sunt izomeri de pozitie. 57*. b) 6. c) 7. b) 5.4-dimetil-2-hexena. c) 4. c) aceeasi formula moleculara si proprietati identice. Dintre alchenele de mai jos prezinta izomerie geometrica: a) 2-metil-2-heptena. b) II.3-dimetil-2-hexena. sunt izomeri de catena. e) aceeasi formula moleculara si aceeasi structura. .

63*. Câti izomeri geometrici E-Z prezinta urmatoarea structura? CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH2 a) 4. IV reprezinta 1. acid Z-4-cloro-4-hexenoic. reprezinta aceeasi substanta.3-dimetilhexanul. c) 5. Pornind de la formula moleculara C3H4X2. c) 5. e) 3. Denumirea stereochimica a compusului de mai jos este: a) b) c) d) e) acid E-3-cloro-4-hexenoic. 3. d) 3-clorohexan. e) 6. e) 3. 66*. b) 3.3-dimetilpentanul.2. c) 2. câti izomeri geometrici se pot scrie? a) 2. Izomerul cu formula C6H13Cl care ramâne neschimbat la tratarea cu o solutie de KOH alcoolica este: a) 2-clorohexan. e) nici unul. d) 5. II si III. Numarul izomerilor aciclici cu formula moleculara C6H10. b) 6. Care sunt izomerii E? a) b) c) d) e) I si III. b) 1-clorohexan.62*.3-tetrametilpropanul. b) 2. III. I si II.2. . reprezinta aceeasi substanta. c) 5. e) 1-cloro-3. d) 6. Ce relatie exista între formulele structurale de mai jos? a) b) c) d) e) II si III corespund unor izomeri de catena. 3. 69*. acid Z-3-cloro-4-hexenoic. I. ce au câte doi atomi de carbon cuaternar este: a) 4. d) 4.3-dimetilbutan. acid E-4-cloro-4-hexenoic. reprezinta 4 izomeri de catena ai heptanului. acid 3-cloro-hexenoic. 67*. 65*. 64*. d) 7.2-dimetilbutan. b) 4. c) 1-cloro-2. 68*. Câti izomeri geometrici E-Z prezinta urmatoarea structura? CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 a) 3.

e) nici unul. 71*. Ce relatie exista între urmatoarele structuri? a) b) c) d) e) izomerie de pozitie. izomerie de pozitie. Dintre compusii de mai jos. nici o relatie. e) 1. structuri identice. Ce relatie exista între structurile? a) b) c) d) e) sunt izomeri de catena. Ce relatie exista între urmatoarele structuri? a) b) c) d) e) izomerie de catena. stereoizomerie. c) 3. b) 2. 76*. sunt izomeri de pozitie. e) nici unul. nu exista nici o relatie. c) 2. Câti stereoizomeri prezinta 4-bromo-3-heptena? a) 1.3-diclorobutanul.5-heptadiena? a) 4. d) 1. Ce relatie exista între structurile? a) b) c) d) e) izomerie de catena. d) 5. izomerie de pozitie. 74*. b) 1. nici o relatie. structuri identice. d) 5. sunt omologi.1-diclorociclobutanul. sunt izomeri sterici. 72*. izomerie sterica.70*. care este cel care prezinta izomerie geometrica? a) meta-diclorobenzenul. Câti izomeri geometrici de tip E-Z prezinta 1. 75*. nici o relatie. 73*. izomerie de catena. izomerie sterica. izomerie de functiune. . b) 3. c) para-diclorobenzenul.2-diclorociclopropanul.

c) 2-pentina. b) punctele de topire.77*. O substanta optic activa ce prezinta trei atomi de carbon asimetrici cu substituenti diferiti poate prezenta: a) doua perechi enantiomeri. 80*. II 4. 81*. d) 7. II 3. d) Izomeri geometrici. e) I 4. Care este afirmatia corecta referitoare la diastereoizomeri? a) au aceleasi proprietati chimice. b) au aceeasi activitate optica. II 3. c) I 5. 85*. c) izomeri de catena. 83*. c) Izomeri de carena. b) 6. d) densitate si solubilitate. Raspunsul corect este: a) II. II 3. c) 5. IV. Care din alchinele de mai jos conduce la un compus cu un atom de carbon chiral prin reactia Kucerov? a) 4-metil-2-pentina. Numarul minim de atomi de carbon pentru ca o alchina sa prezinte izomerie optica este: a) 4. 84*. IV. sp2 (V). c) au configuratii diferite si proprietati fizico-chimice diferite. 79*. d) tautomeri. e) II. d) au aceleasi proprietati fizice. b) 3-pentina. VI. b) doua forme mezo. II 2. Atomul de carbon asimetric are: 2 (I). V. d) I. e) sunt optic inactivi. având acelasi unghi de rotatie. 4 (III) substituenti diferiti si este caracterizat de starea de hibridizare: sp3 (IV). 3 (II). d) trei diastereoizomeri. b) izomeri de pozitie. Acetona si 2-propenolul sunt: a) izomeri geometrici. e) izomeri sterici. c) III. e) sensul în care rotesc planul luminii polarizate. e) Izomeri sterici. 82*. e) 4-metil-1-pentina. . d) I 3. e) 8. Ciclobutanul si 2-metilpropena sunt: a) Izomeri de functiune. b) I 5. Câti izomeri corespund formulei moleculare C7H8O (I) si câti dintre acestia nu reactioneaza cu NaOH (II)? a) I 4. Antipozii optici se deosebesc prin: a) proprietatile lor chimice. IV. b) Izomeri de pozitie. 78*. d) 3-metil-1-pentina. e) trei perechi de enantiomeri. c) o pereche de enantiomeri. sp (VI). b) III. c) punctele de fierbere.

4-Dibromohexanul: a) prezinta doar 2 stereoizomeri.4-dimetil-2-pentena? a) 4 . b) structurile IV si V reprezinta o pereche de enantiomeri. e) nu prezinta stereoizomeri. . c) 8. Câti enantiomeri prezinta acidul 2.3-dibromo-1-hexena? a) 3. nici o relatie. diastereoizomerie. 89*. enantiomerie. c) 3. c) prezinta mezoforma. b) 6. izomerie de pozitie. Câti stereoizomeri sunt posibili pentru 1. d) 2. e) structurile V si VI nu sunt mezoforme.4-triclorobutanoic? a) 8. e) nici unul. structuri identice. c) 5. Ce relatie exista între urmatoarele structuri? a) b) c) d) e) izomerie de pozitie. d) 6. 3. diastereoizomerie. e) 5. 91*. Ce relatie exista între structurile de mai jos? a) b) c) d) e) izomerie de catena. enantiomerie. 92*. Câti stereoizomeri prezinta 2. nici o relatie. d) 6. 93*. d) nu prezinta mezoforma. c) 4.86*. e) 2.b) 2 . Numarul minim de atomi de carbon pe care trebuie sa-i contina o aldehida alifatica simpla pentru a fi optic activa este: a) 6. 88*.3. d) 4. c) structurile I si II sunt stereoizomeri cis-trans. 87*. e) nici unul. b) 4. Se dau urmatorii compusi: Care este afirmatia incorecta? a) structurile V si VI sunt diastreoizomeri. 90*. b) 7. d) structurile III si V constituie o pereche de enantiomeri. b) prezinta 4 stereoizomeri.

101. Care este amina ce prezinta un atom de carbon asimetric? a) metil-izopropilamina. b) este optic inactiv. b) încalzirea substantei cu oxid de cupru. b) enantiomeri. 100. b) prezinta 2 enantiomeri. e) acidul lactic. Alegeti afirmatia adevarata referitoare la aminoacidul cisteina: a) prezinta doi enantiomeri. e) tautomeri. Care din compusii de mai jos prezinta doi enantiomeri si o mezoforma? a) acidul α-cloropropionic. c) diastereoizomeri. 96*. e) nu este optic activ. . 97*. Alcanul cu cel mai mic numar de atomi de carbon care prin monoclorurare devine optic activ este: a) izobutanul.94*. 98*. b) sulfului. c) dimetil-tert-butilamina.3-diclorobutandioic. d) neopentanul. e) prezinta o mezoforma. c) 2-metilbutanul. c) prezinta 6 enantiomeri. b) propanul. b) 2. c) acidul 2. c) are în molecula o grupare hidroxil. Acidul tartric (acid 2. d) prezinta 4 enantiomeri. 99*.3-dihidroxibutandioic): a) prezinta 8 enantiomeri. b) metil-izobutilamina. d) prezinta doi atomi de carbon chiral. Ce reprezinta structurile de mai jos? a) anomeri. Identificarea hidrogenului din compusii organici se face prin: a) încalzirea substantei cu sodiu metalic. 95*. Mineralizarea unei substante organice cu sodiu neoxidat se realizeaza în vederea identificarii: a) bromului. d) dimetil-sec-butilamina. e) azotului. d) mezoforme. d) acidul clorosuccinic. e) metil-n-butilamina.3-dicloropentanul. c) clorului. c) tratarea solutiei obtinuta la mineralizarea substantei cu o solutie de clorura de bariu. e) n-butanul. d) tratarea substantei cu clorura ferica. e) observarea picaturilor de apa pe peretii reci ai eprubetei. d) carbonului.

108. d) atomii cu covalenta doi pot forma legaturi covalente triple. b) oricare din atomii elementelor organogene pot forma legaturi covalente duble. d) vinilacetilena. c) atomii legati prin legaturi covalente sunt situati la distante definite si caracteristice. c) nu permite rotirea atomilor în jurul legaturii C=C. d) suma covalentelor elementelor componente dintr-un compus organic sa fie numar par. c) atomii cu covalenta cel putin trei pot forma legaturi covalente triple. 109. Criteriile ce stau la baza verificarii validitatii unei formule moleculare sunt: a) suma covalentelor elementelor componente dintr-un compus organic sa fie numar impar. b) nesaturarea echivalenta poate lua orice valoare. . d) ramificata. c) acidul acrilic. 104. d) C4H11O2. 105. c) nesaturarea echivalenta sa aiba numai valori întregi si pozitive.E. e) C4H4O3. b) C4H10N. c) C6H6O3NS. b) C6H7O3NS. d) unghiul orbitalilor de legatura este 1800. b) permite rotirea atomilor în jurul legaturii C=C. e) unghiul orbitalilor de legatura este 1200. Formulele moleculare ce corespund unor substante reale sunt: a) C10H7O2. e) micsoreaza distanta dintre atomii participanti la formarea legaturii duble. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la legatura dubla? a) se realizeaza prin punerea în comun a câte unui electron din partea fiecaruia dintre cei doi atomi identici sau diferiti. b) liniara. d) mareste distanta dintre atomii participanti la formarea legaturii duble. e) C5H10N2Cl2. d) legaturile covalente sigma (σ) se formeaza prin punerea în comun a câte doi electroni de catre fiecare atom participant la legatura. e) numai liniara. c) C5H10NCl. Compusii cu N. 110. care sunt afirmatiile corecte? a) legatura covalenta este dirijata în spatiu pe directii bine determinate. e) ciclobutadiena. Care sunt afirmatiile incorecte? a) atomii cu covalenta cel putin doi pot forma legaturi covalente duble. c) atomul de carbon participant la legatura dubla prezinta starea de hibridizare sp 2. O catena cu 4 atomi de carbon poate fi: a) ciclica. b) prezinta doua dublete electronice de legatura σ si π. 106. b) legaturile covalente fac între ele unghiuri constante pentru o substanta data. 107. e) legaturile covalente sigma (σ) se formeaza prin punerea în comun a câte unui electron de catre fiecare atom participant la legatura. Afirmatiile incorecte cu privire la legatura π sunt: a) se formeaza prin întrepatrunderea laterala a orbitalilor p nehibridizati monoelectronici. Formulele moleculare ce corespund unor substante reale sunt: a) C7H7Cl3. b) aldehida crotonica. e) nesaturarea echivalenta sa aiba valori întregi. c) saturata. e) oricare din atomii elementelor organogene pot forma legaturi covalente triple.102. Referitor la legatura covalenta. 103. = 3 sunt: a) ciclobutena. d) C6H6O2Cl.

d) etoxid de sodiu. d) de hibridizare sp2. Atomul de carbon ce participa la formarea unei legaturi duble prezinta: a) hibridizare sp2. c) unghiul orbitalilor de legatura de 109o28'. c) de hibridizare sp. 112. e) hibridizare sp. d) un atom de carbon si un atom de oxigen. 114. d) atomii de carbon din compus sunt caracterizati de starile de hibridizare sp. e) doua legaturi duble si legaturi simple. b) unghiul orbitalilor de legatura de 180o. b) doi atomi de oxigen. Care sunt substantele cu legatura ionica? a) etanoat de etil. d) unghiul orbitalilor de legatura de 120o. În compusii saturati. e) fundamentala. e) hibridizare sp3. e) un atom de azot si un atom de oxigen. b) fenoxid de sodiu. b) simetrie tetraedrica a orbitalilor de legatura. e) electronii neparticipanti ai atomului de azot se afla într-un orbital hibridizat sp3.111. c) acetat de etil. b) nehibridizata. Ce compusi prezinta numai atomi de carbon primar? a) dietileter. b) etilmetileter. atomul de carbon este caracterizat de: a) simetrie trigonala a orbitalilor de legatura. . c) unghiul de 109o28' între valente. În compusul cu formula moleculara C6H10 pot exista: a) o legatura tripla si legaturi simple. c) un atom de carbon si un atom de azot. cinci atomi de carbon tertiar si un atom de carbon cuaternar. sp 2 si sp3. d) simetrie digonala a orbitalilor de legatura. e) hibridizare sp3. d) metiletilamina. 115. e) fenilmetilamina. 116. 113. b) doar legaturi simple. c) dietilamina. un atom de carbon secundar. d) simetrie trigonala a orbitalilor de legatura. b) hibridizare sp. c) doar legaturi duble. c) electronii neparticipanti ai atomului de azot se afla într-un orbital hibridizat sp. Atomul de carbon participa la formarea de covalente în stare: a) de hibridizare sp3. b) are un atom de carbon primar. c) simetrie tetraedrica a orbitalilor de legatura. Afirmatiile incorecte referitoare la compusul cu formula C 6H5-CH2-CH2-CN sunt: a) atomii de carbon din compus sunt caracterizati de starile de hibridizare sp2 si sp3. Pot fi uniti prin legatura tripla: a) doi atomi de carbon. 118. e) palmitat de sodiu. 117. 119. d) doar legaturi triple. Atomul de carbon ce participa la formarea legaturii triple prezinta: a) simetrie digonala a orbitalilor de legatura.

120. e) B si C sunt izomeri de pozitie.3-dihidroxisuccinic). Sunt izomeri geometrici E: .CH2-CH3. e) CH3-CH=CH-Cl. c) 1. propanona (D). c) alcoolul etilic si dimetileterul sunt izomeri de functiune. b) metilciclohexanul. e) 2. d) acidul tartric (acid 2. c) un eter. b) α-alanina si β-alanina sunt izomeri de pozitie. 3-metil-1-butina (C). Prezinta activitate optica: a) serina. alcool alilic (E): a) A si B sunt izomeri de functiune. b) alcoolul izopropilic. c) 1-metilciclohexena. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la compusii 1. 121. 1-pentina (B). 123. Care sunt afirmatiile corecte? a) acetaldehida si alcoolul vinilic sunt tautomeri. 122. d) o-xilenul. e) propanona si 1-propenolul sunt izomeri de functiune. b) B si C sunt izomeri de catena.1-diiodo-2-pentena. b) o aldehida. e) p-toluidina. 125.3-pentadiena (A). c) D si E sunt izomeri de functiune. d) D si E sunt izomeri de pozitie. d) α-alanina si β-alanina sunt izomeri sterici. Compusii ce prezinta izomerie geometrica sunt: a) CH3-CH=CH-CH2. e) un alcool nesaturat. 124.3-dibromobutanul. 126. d) un alcool. Compusii ce contin atomi de carbon cuaternar sunt: a) 2-cloro-2-metilpropanul. Substanta cu formula moleculara C6H14O poate fi: a) o cetona.

datorita existentei unui plan de simetrie. e) 2-butenal. b) mezoformele nu pot fi scindate în antipozi optici. c) de conformatie. e) sunt perechi de izomeri optici ce difera prin sensul în care rotesc planul luminii polarizate. cu proprietati chimice diferite. c) sunt unul fata de celalalt ca un obiect cu imaginea sa în oglinda. d) acid asparagic.127. c) diastereoizomerii au proprietati fizice si chimice identice. Care sunt afirmatiile adevarate referitoare la amestecurile racemice si mezoforme? a) mezoformele sunt optic active. Alegeti afirmatiile corecte: a) diastereoizomerii pot avea doi sau mai multi atomi de carbon chiral. d) mezoformele sunt active din punct de vedere optic. c) acidul β-fenil-propenoic. d) 1. e) alchenele. e) I si II sunt izomeri de functiune. c) acidul lactic. c) I si III sunt izomeri de functiune. b) 1. c) cicloalchenele. d) sunt perechi de antipozi. Ce fel de izomerie prezinta 1-cloro-2-bromo-2-butena? a) cu deosebiri de configuratie. Formulele prezentate mai jos pot fi considerate: a) patru izomeri de functiune cu formula moleculara C6H12O. b) au proprietati fizice identice.3-pentadiena. b) acidul glutamic. e) acidul 2-metilbutanoic. 128. e) optica.3-butadiena. 129. un alcool nesaturat. 133. d) II prezinta izomerie geometrica. b) arenele. . 130. 132. e) mezoformele se pot scinda în enantiomeri. Prin ce se caracterizeaza enantiomerii? a) au proprietati fizice diferite. d) cicloalcanii. c) racemicii se pot separa în antipozi optici. b) geometrica de tip E-Z. b) patru substante diferite: o cetona saturata. d) de catena. Izomerie geometrica E-Z prezinta: a) 3-metil-1-pentena. Care sunt compusii ce prezinta izomerie optica? a) acidul oxalic. un eter ciclic si un eter aciclic. Alchinele sunt izomeri de functiune cu: a) alcadienele. d) racemicii nu pot fi separati în enantiomeri. 134. e) diastereoizomerii au proprietati fizice si chimice diferite. b) amestecurile racemice sunt optic active. 131.

Care sunt compusii ce pot prezenta mezoforme? a) acidul 2. e) 2n+1 enantiomeri.4-dimetil-2-hexenei se gasesc: a) un atom de carbon secundar. Activitate optica prezinta: a) sec-butilamina.3-diclorobutandioic. c) doua amestecuri racemice. d) patru enantiomeri. d) cel putin 2n enantiomeri. b) 3-bromo-2-butanolul. b) o forma mezo si o pereche de enantiomeri. e) 4 atomi de carbon primar. c) 2. d) I si II sunt diastereoizomeri.3-dimetilpentanul. 136. c) metil-sec-butilamina. b) un atom de carbon cuaternar.3-dihidroxibutandioic. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la structurile ce urmeaza? a) I si II alcatuiesc o pereche de enantiomeri. În molecula 2. . Un compus cu n atomi de carbon chiral poate prezenta: a) cel mult 2n/2 perechi de enantiomeri. 137. 140. b) dimetil-izopropilamina. c) cel mult 2n enantiomeri. e) IV si V sunt aceeasi substanta. acidul 2. 138. b) I cu III si II cu IV sunt diastereoizomeri. c) IV si V sunt mezoforme. Compusul cu formula de mai jos prezinta: a) un plan de simetrie în molecula sa. d) 2 atomi de carbon tertiar. c) 3 atomi de carbon cuaternar.135.3-dihidroxibutanul. e) 2. e) dimetil-sec-butilamina. d) 2-pentanamina. b) 2n-1enantiomeri. 139. e) patru perechi de diastereoizomeri.3-dibromopentanul. d) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful