Numerele ne conduc viaţa

Influenţe mai presus de noi Importanţa zilei, a lunii şi a anului de naştere nu scapă acelora care cunosc principiile numerologiei. Momentul primului suflu în autonomia completă a unei fiinţe este condiţionat de tot felul de influenţe exterioare şi factori interni determinanţi ai destinului acesteia. Informaţii ascunse în cifre Dacă astrologia se bazează pe interpretarea poziţiilor planetare, numerologia aduce elementele sale informative prin cunoaşterea ritmurilor şi a principalelor vibraţii numerice care se formează de la 1 la 9, fără a uita de numerele maestru 11 şi 22. Studiul numerologic al datei de naştere aduce în mod precis informaţii asupra naturii intime a subiectului, a calităţilor precum şi defectelor sale, particularităţile caracteriale, comportamentul exterior etc. Preziceri cu numere Atribuirea de semnificaţii variate unor numere a luat amploare în perioada Renaşterii, cînd numerele erau incluse în structura detaliată a muzicii, poeziei şi arhitecturii, însă aplicaţiile acestora şi ştiinţa numerologiei are rădăcini în antichitate şi în vechile civilizaţii dispărute. Numerele de la unu la nouă sînt folosite în numerologia modernă pentru a determina analiza caracterului uman şi pentru a prezice tendinţele viitoare. Despre alte numere (0, 11, 22) se crede că poartă influenţe vibraţionale superioare care trebuie luate în considerare. 1 - perfecţiunea, absolutul, bucurie iubire şi romantism Fiecare sistem numeric cunoscut a avut dintotdeauna cifra unu ca punct iniţial de pornire. Pentru că unu este comun tuturor numerelor, el este adesea văzut ca fiind originea tuturor lucrurilor şi reprezintă perfecţiunea, absolutul, zeitatea în credinţele monoteiste. Unu poate fi bucuros, iubitor, romantic, dinamic şi charismatic, dar poate fi şi egocentric, egoist şi melodramatic. 2 - binele şi răul, Yin şi Yang Doi este „dual“ reprezentînd parteneriatul şi interacţiunea cu ceilalţi, pe de altă parte disensiunea şi polaritatea. Cînd simbolizează parteneriatul, numărul doi implică faptul că realizările individuale nu sînt realiste, întrucît realizările se înfăptuiesc cel mai bine prin cooperare şi muncă în echipă. Doi reprezintă polarităţi precum bine şi rău, alb şi negru, masculin şi feminin, stînga şi dreapta, relaţiile complementare reprezentate de simbolul Yin-Yang. Doi poate fi considerat feminin, intuitiv şi corespunde instinctelor protectoare. Din punct de vedere negativ, doi poate fi hrăpăreţ, excesiv de protector şi certăreţ. 3 - mintea, corpul şi spiritul, comunicarea şi înţelepciunea Trei rezolvă disonanţa creată de polaritatea lui doi, rezultînd într-o nouă integrare şi integralitate. Este considerat un număr norocos şi e adesea asociat cu banii şi norocul. Trei mai reprezintă şi comunicarea de orice fel, exprimarea, teatrul, actoria şi umorul. Deşi numărul trei posedă atributele înţelepciunii, înţelegerii şi cunoaşterii, din punct de vedere negativ el poate manifesta pesimism, nesăbuinţă şi riscul inutil. 4 - starea de a fi practic şi realist Patru denotă materia solidă în general şi Pămîntul în particular, căci Pămîntul e un obiect solid legat de 4 puncte cardinale. Timpul e un alt concept foarte des asociat cu numărul patru, pe baza faptului că anul are patru anotimpuri şi luna are patru săptămîni; observatorii creştini remarcă, de asemenea, faptul că povestea vieţii lui Iisus e spusă în 4 Evanghelii, fiecare fiind la rîndul ei asociată cu unul din cele patru elemente clasice de foc, aer, pămînt şi apă. În religia iudaică, numărul patru e important din cauza Tetragramatonului, numele lui Dumnezeu format din 4 litere, care e atît de sfînt încît nu e rostit niciodată. 5 - cunoaşterea senzuală şi protecţia Cinci e asociat cunoaşterii senzuale a celor cinci simţuri, cît şi noţiunii de protecţie. Cinci este foarte analitic şi are abilitatea de a gîndi critic, dar poate cugeta excesiv asupra unei idei, pînă cînd semnificaţia ei nu mai e relevantă. Acest număr guvernează capacitatea noastră de a gîndi clar şi posibilităţile noastre intelectuale. Cinci reprezintă deschiderea către experienţe şi idei noi. În căutarea libertăţii, e adesea un aventurier. 5 se referă la starea noastră de sănătate fizică şi mentală. 6 - tact, frumuseţe şi armonie Şase se raportează la tact, frumuseţe şi armonie. Ajută mult la întemeierea relaţiilor şi corespunde cuplurilor de iubiţi. Este asociat acelor lucruri de care sîntem atraşi şi care ne fac plăcere. Şase posedă farmec, graţie şi capacitatea de a comunica, diplomaţie. Şase are talentul de a purta altora de grijă şi este considerat numărul protector. Din punct de vedere negativ, şase poate fi necredincios, gelos, răzbunător. 7 - numărul spiritual Şapte e considerat a fi un număr spiritual care îndeamnă la asceză pînă la aflarea iluminării. Despre şapte se spune că e un număr sacru, teorie demonstrată de faptul că sînt şapte zile într-o săptămînă; textele străvechi precum Geneza spun că Pămîntul a fost format în şapte etape, vechiul sistem solar avea şapte stele etc. Dacă şapte posedă calităţi de reverie, spiritualitate şi conştienţă psihică, din punct de vedere negativ poate fi indecis, înşelător şi nesincer. 8 - numărul datoriilor din alte vieţi Opt e considerat a fi numărul influenţelor karmice, cînd sîntem chemaţi să plătim datorii făcute în această viaţă şi în cele anterioare. Reprezintă munca din greu şi lecţiile învăţate prin experienţă, aşa că poate fi un număr dificil pentru unii din pricina naturii sale foarte

1

restrictive. Mai mult decît orice alt număr, opt caută banii şi succesul material. Totuşi, greutăţile pe care le întîmpină în căutarea recompenselor sînt imense. Răsturnări de situaţie majore sînt comune numărului 8. Este considerat un număr norocos în cultura chineză. 9 - schimbare, invenţie şi evoluţie Nouă a fost considerat un număr sacru de către antici şi prin urmare nu i s-a acordat un echivalent printre literele alfabetului caldeean. Reprezintă schimbarea, invenţia şi evoluţia care se naşte din inspiraţie. Nouă este umanitarul. El are prin tradiţie o semnificaţie ezoterică care e subliniată de faptul că, de la concepţia iniţială, durează nouă luni să aduci un copil pe lume. 0 - număr puternic Zero e un număr puternic care aduce o mare schimbare şi transformare la modul serios şi grav. Are multă intensitate, aşa că este nevoie de precauţie atunci cînd întîlnim acest număr, pentru a ne asigura că nu cădem în extreme. 11 - primul număr suprem Unsprezece este considerat un număr maestru fiind văzut ca o cifră ghid a conştiinţei şi cunoaşterii spirituale, dincolo de înţelegerea celorlalţi. 11 este caracterizat de o minte deschisă, intuiţie, idealism şi viziuni. Din moment ce unsprezece determină conştiinţa psihică şi un mare grad de sensibilitate, el are de asemenea şi efecte negative precum înşelătoria şi trădarea din partea unor duşmani secreţi. 22 - număr principal Douăzeci şi doi este şi el un număr maestru. Conţine secretele multor întrebări ezoterice, prin urmare sînt 22 de litere în alfabetul evreiesc, 22 de cărări în multe versiuni ale Cabalei şi 22 de „Arcane majore“ în Tarot. 22 poartă calităţi de medium, precum sensibilitate mărită, intuiţie şi conştienţă psihică, dar e şi predispus unor piedici ca trădarea din partea duşmanilor necunoscuţi şi o sensibilitate excesivă.

2