MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE NIVELUL 3

BUCUREŞTI 2005

AUTORI

1. ANDREI CRISTINA – Prof. gradul definitiv, Grup Şcolar Economic Administrativ ”O. Onicescu” Botoşani 2. BUCURA DANA ALICE - Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte
3. 4.

BURUIANĂ GIANINA - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ COSTACHE RODICA – Prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău

5. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti 6. ISMAIL NELIDA – Prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia

CONSULTANŢI: CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic DINCĂ CRISTIAN - Prof. gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

Tehnician în gastronomie

2

TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE UNITĂŢI DE COMPETENŢE COMPETENŢE CHEIE:
1. 2.

CREDITE: 9,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,0 1,0 1,0

Comunicare în limba modernă Gândire critică şi rezolvare de probleme Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale
4.

5. Comunicare 6. Dezvoltarea carierei profesionale
7.

Procesarea datelor numerice

8. Iniţierea unei afaceri COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
9.

Mediul concurenţial al afacerii Planificarea operaţională

10. Marketingul afacerii
11.

12. Resurse umane
13.

1,0 0,5

Managementul calităţii 1,0 0,5

14. Finanţarea afacerii
15.

Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE: 16. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie 17. Organizarea producţiei culinare 18. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie 19. Consumuri specifice şi reţete 20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi 21. Particularităţile cateringului 22. Sistemul HACCP – siguranţa alimentelor 23. Calitatea şi siguranţa mediului de muncă 24. Protecţia consumatorilor 25. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie –cofetărie Tehnician în gastronomie

15,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3

Bucătăria naţională şi internaţională 1.26.5 Tehnician în gastronomie 4 .

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru 3. Exprimă mesaje orale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale Tehnician în gastronomie 5 . Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate 4.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoare credit: Competenţe: 1.0 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru 2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate 5. Comunicare în limba modernă 3 2.

în diverse registre. de lungime variabilă: mesaje. comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. emise la viteză normală. termeni specifici mesajelor mass media.Titlul unităţii: Competenţa 1: 1. verificarea sensului prin alte surse. varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) întrebări. (b). acţiuni proprii (realizarea de operaţii. conversaţii telefonice. atitudini. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. neutră). relevant pentru domeniul ocupaţional. limbaj corporal/nonverbal. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. opinii. formale şi informale. informaţii factuale. Comunicare în limba modernă Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. pe teme de interes comun. vocabular specific comun. ideea principală (sensul global). conferinţe. discursuri. informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. atitudini (pro. sentimente. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. anunţuri publice. transmisiuni radio şi TV. sentimente. specificaţii de produse şi servicii. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de evaluare Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. puncte de vedere. Tehnician în gastronomie 6 . activităţi). precum şi a atitudinilor şi sentimentelor Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului Identificarea sensului elementelor de vocabular nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri/conexiuni Precizarea acţiunilor adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală Condiţii de aplicabilitate: Surse şi tipuri de mesaje orale: texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. emise de cei din jur. relevante pentru sarcina de lucru Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. opinii. talk-show-uri. contra. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). explicaţii. prezentări de produse / servicii. detalii.

(c). (b). Tehnician în gastronomie 7 . (e). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (d). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.

mesaje. atunci când este necesar Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. scheme. texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. diagrame şi alte materiale vizuale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru ________________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului.Titlul unităţii: Competenţa 2: 1. anunţuri. texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. prospecte. reclamaţii. în scopul luării unor decizii Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de text: texte. comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. luarea de decizii. cereri. relativ complexe. notiţe. instrucţiuni. manuale tehnice. acţiuni proprii: realizarea de operaţii. în diverse registre. pe teme de interes comun. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. operaţii şi procese tehnologice dicţionare. transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. instrucţiuni. standarde. date tehnice ale unor produse şi servicii. informaţii profesionale: instrucţiuni. rapoarte. grafice. reclame. faxuri. tabele. explicaţii. date privind: materii prime. modificarea unor operaţii. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Tehnician în gastronomie 8 . pagini Internet. materiale şi produse finite. Comunicare în limba modernă Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. informaţii factuale. fişe tehnice. de lungime variabilă: texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. note. formulare.

Probe de evaluare Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. detalii sau opinii. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci când este necesar. Probe orale. (e). scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. Tehnician în gastronomie 9 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).

privind: activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. personal şi social – situaţii specifice în familie. faţă în faţă. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate ________________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale Formularea clară. descrieri de obiecte. comunicarea / transmiterea de informaţii/detalii către interlocutor/i. explicaţii. şcoală. relevant pentru domeniul ocupaţional. robot telefonic. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. la viteză normală. instrucţiunilor.Titlul unităţii:1. întrebărilor şi solicitărilor Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi profesional Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii: schimburi de informaţii. probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. în conversaţii de lungimi variate. Comunicare în limba modernă ________________________________________________________________________________ Competenţa 3: Exprimă mesaje orale. procese. profesional – situaţii specifice în organizaţie. vocabular specific comun. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. aranjamente sociale. în diverse registre. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de evaluare Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. la locului de muncă. situaţii conflictuale. la telefon. şi în condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 10 . comunitate. (b). vocabular adecvat contextului personal şi social. detalii de operare. sfaturi. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). operaţii.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 11 . (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri.

care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. standarde). de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite Adecvarea formatului şi limbajului la context. puncte de vedere. calitatea serviciilor / produselor. membri ai organizaţiei. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Tehnician în gastronomie 12 . aranjamente şi instrucţiuni. note. idei. inclusiv date personale. în texte. fişe tehnice. facturi pro-forma. mesaje din partea altor persoane. raportări privind desfăşurarea unor evenimente. şedinţe. ierarhii). glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. colegi. structurate şi cu folosirea de conectori Transmiterea. Comunicare în limba modernă Competenţa 4: Elaborează mesaje scrise. rapoarte. documente de evidenţă primară. opinii. pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate ________________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. eseuri. procese pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. formule de politeţe. formule de persuasiune). la subiect şi la cititorul intenţionat Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice.Titlul unităţii: 1. activităţi şi procese de producţie. în limbaj clar şi precis. în diverse registre. fişe de evidenţă. mesaje (inclusiv e-mail). dicţionare. la tipul de text. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. procese verbale. documente normative şi tehnice modele de documente şi formulare. de lungimi variate: informaţii factuale. organizarea locului de muncă. corespondenţă personală şi profesională: scrisori. fişe de producţie. formule de comunicare standardizate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (b). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).Probe de evaluare Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Tehnician în gastronomie 13 . un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

activităţi şi aranjamente operaţionale. Comunicare în limba modernă Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. tehnologii. c. situaţii conflictuale. Discuţii profesionale: interviuri individuale.Titlul unităţii: Competenţa 5: 1. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. c. privind: chestiuni de ordin social şi de interes public curent. privind: relatări ale unor evenimente şi conversaţii. activităţi profesionale zilnice. Prezentări scurte. în diverse registre. întâlniri profesionale de rutină. la viteză normală. b. negocieri. Contexte: a. în conversaţii şi prezentări Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectând convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. sarcini de lucru. privind: aranjamente la locul de muncă. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. făcute la viteză normală. cum ar fi planuri. relaţii cu clienţii şi partenerii. chestiuni profesionale de interes comun b. în diverse registre. prezentări de produse. faţă în faţă sau telefonic. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în conversaţii de lungimi variate. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). întâlniri formale/informale. Schimburi de opinii. Tehnician în gastronomie 14 . derulate cu viteză normală. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. situaţii familiare. contacte profesionale informale. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul/ii Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de interacţiuni: a. pe bază de materiale pregătite în prealabil Verificarea înţelegerii şi solicitarea/oferirea de clarificări/explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă. rapoarte intermediare / de progres. în conversaţii de lungimi variate. Schimburi de opinii: situaţii sociale informale. în contexte profesionale predictibile Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. Discuţii profesionale.

predicţii. scheme de folii/planşe/modele/mostre. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 15 . servicii. evaluări de: produse. discuţii profesionale). în faţa unui auditoriu (prezentări). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). notiţe. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. relevant pentru domeniul ocupaţional. procese. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. (b). discuţii profesionale). interpretări şi opinii. ipoteze. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). preferinţe. limbaj nonverbal. robot telefonic (schimburi de opinii. la telefon. Moduri de interacţiune: Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. prezentare. vocabular specific comun. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. faţă în faţă. în care să includă informaţii faptice. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizând un limbaj adecvat şi respectând convenţii folosite în conversaţie.Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: pro şi contra în susţinerea unor idei personale. (c). vocabular adecvat contextului personal şi social. suport vizual: formule de iniţiere. (d).

Identifică probleme complexe 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme 1. Evaluează rezultatele obţinute Tehnician în gastronomie 16 . Rezolvă probleme 3.0 1.

conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. emite idei privind rolul lui în rezolvarea problemei Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. Tehnician în gastronomie 17 . Gândire critică şi rezolvare de probleme Identifică probleme complexe Anticiparea situaţiilor problemă Definirea problemei Reflectarea asupra propriilor acţiuni Condiţii de aplicabilitate: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. sesizări. compara situaţia problemă cu situaţia normală. cui aparţine problema pune întrebări relevante asupra problemei. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. cauze şi efecte ale problemei. proces de muncă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 2. interacţiuni între oameni. conform criteriilor de performanţă (a).

alocarea de resurse (materiale. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a).Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) 2. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Tehnician în gastronomie 18 . Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să aplice planul de acţiune. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor (c) Întocmirea planului de acţiune (d) Aplicarea planului de acţiune Condiţii de Aplicabilitate: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Întocmire: Aplicare: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. Gândire critică şi rezolvare de probleme Rezolvă probleme Identificarea soluţiilor posibile (b) Alegerea celei mai potrivite soluţii. financiare.

Gândire critică şi rezolvare de probleme Evaluează rezultatele obţinute Analizarea rezultatelor Obţinerea feed-back-ului Analizarea metodei aplicate Condiţii de aplicabilitate: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. generează şi extinde idei. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. aplică măsuri de corecţie. responsabilităţi.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 2. Tehnician în gastronomie 19 . să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să analizeze rezultatele. dacă este cazul concluzii. conform criteriilor de performanţă (a). acţiuni.

0 1. 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 3. Creează şi menţine relaţii profesionale Gestionează conflicte Gestionează aşteptările factorilor interesaţi Tehnician în gastronomie 20 . Managementul relaţiilor interpersonale 1. 3.

culegere de mărturii. exprimă un feedback pozitiv. redefiniri de rol. face distincţie între fapte. încredere în deciziile luate de grup. analiza unor indicatori de coeziune socială. formulează propuneri consensuale. ascultă sugestiile celorlalţi. contextuali. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). interviuri. nu întrerupe interlocutorul. încurajare. motivare. (b).Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. integrare. (c). opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. Tehnician în gastronomie 21 . preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. evitarea jocurilor de putere Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. analiza critică şi evaluarea opiniilor în grup factori determinanţi: personali. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. în interesul reciproc al părţilor Susţinerea muncii în echipă Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale Condiţii de aplicabilitate Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. Managementul relaţiilor interpersonale Creează şi menţine relaţii profesionale Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv Stabilirea unor relaţii de cooperare. psio-sociali. discutarea deschisă a iniţiativelor. cade de acord.

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). interese şi obiective opuse/diferite renunţarea.Titlul unităţii: 3. Tehnician în gastronomie 22 . forţarea. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. compromisul. confruntarea. Managementul relaţiilor interpersonale ________________________________________________________________________________ Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea surselor de conflict Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor Medierea conflictelor Gestionează conflicte Condiţii de aplicabilitate Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: Mediere: neînţelegeri. (b). aplanarea.

(b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. Tehnician în gastronomie 23 . aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. Managementul relaţiilor interpersonale Gestionează aşteptările factorilor interesaţi Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora Condiţii de aplicabilitate Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. clienţi personale.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 3. psio-sociale. preferabil în situaţii reale. colegi.

Tehnician în gastronomie 24 . 3.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor 4. Utilizează informaţii de pe internet Organizează şi prelucrează informaţia Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 3 1.0 1. 2. comunicare) pentru crearea documentelor Web.

sistem informaţional. sistem informatic. resurse umane implicate în sistemul informaţional. Probe de evaluare: Probe orale/practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. selectarea după criterii/chei multiple. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c).<=. proces informaţional. corectitudinea informaţiei obţinute. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. bază tehnică. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. bază informaţională. OR.>=. flux informaţional. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. Condiţii de aplicabilitate: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată.>. motoare de căutare. utilizând operatorii relaţionali (<.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 4. Tehnician în gastronomie 25 . bănci de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. NOT). Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Utilizează informaţii de pe internet Prezentarea noţiunilor de bază. Internet. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. uşurinţă în utilizare. diferit) sau operatorii logici (AND. baze de date. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. sistem. rapiditatea obţinerii informaţiei. egal.

Tehnician în gastronomie 26 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. conform condiţiilor de aplicabilitate. formulare (templates). Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 4. conform condiţiilor de aplicabilitate. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. binare). validarea datelor. şir de caractere (text). Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Organizează şi prelucrează informaţia. complexe. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. liste. imagini. schiţe. pivot). conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). foi de lucru. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). logic. utilizarea macrocomenzilor (macro). rapoarte (simple. baze de date. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). grafice. tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. fişiere (text. Condiţii de aplicabilitate: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. interogări ale bazelor de date. tabele.

Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. imagini. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. conform condiţiilor de aplicabilitate. comunicare) pentru crearea documentelor Web. rapoarte. acurateţe. ferestre. conformitate cu cerinţele proiectului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). editoare de HTML. raport text/imagine. editoare de imagini. butoane. tabele. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). de design. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri Condiţii de aplicabilitate: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de conţinut. liste. configurare şi administrare. conform condiţiilor de aplicabilitate. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. animaţie. sisteme de gestiune a bazelor de date.Titlul unităţii: Competenţa 3: 4. casete de dialog. hărţi de imagini. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. formulare. servere text. lizibilitate. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. baze de date ASP. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. Client-Server viteza de încărcare. filme. Tehnician în gastronomie 27 . sunete. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). cadre. casete combinate. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinţe: Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web.

conform condiţiilor de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 4 : 4. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). controlul schimbării. (c) şi (d). etapele. pentru crearea graficelor. controlul riscului. mijloacele de control. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. echipa de proiect (roluri). orale şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. să livreze şi să valideze proiecte simple conform cerinţelor. componentele şi obiectivele proiectului. fazele unui proiect. managementul riscului. structura pe activităţi (WBS). de excepţii. calitatea. structura echipei de proiect. traiectorie critică. structura activităţilor (WBS). Condiţii de aplicabilitate: Concepte generale: noţiunea de proiect. rapoarte (de progres. diagramelor (Gantt). managementul configuraţiei. planul de proiect. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. Tehnician în gastronomie 28 . elemente de evaluare. organizaţia de proiect. grafic de activităţi. schiţelor. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. managerul de proiect. de sfârşit de proiect). cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. şabloanelor de prezentare. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. planul unui proiect. obiectivele proiectului. cost. dependinţe). Etapele unui proiect: Componentele proiectului: Instrumente software: Probe de evaluare: Probe practice. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să planifice un proiect. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). alocarea resurselor (efort/durată. justificarea economica. planurile. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.

Susţine prezentări pe teme profesionale 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 5. Comunicare 1.0 1. Moderează dezbateri şi şedinţe 3. Elaborează documente pe teme profesionale Tehnician în gastronomie 29 .

pune întrebări altor persoane. articole.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: 5. scopului. tehnici de implicare a audienţei. intonaţie. reviste de specialitate). fapte şi date statistice. mimică asociată. (b). şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. exemplificări. şi (c ). Probe de evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenta de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). suport non-verbal (imagine. Comunicare Susţine prezentări pe teme profesionale Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. gestică. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). manuale. grafică). argumentare logică. nevoilor audienţei. selectează informaţiile prezentare structurată. prezentare atractivă pentru audienţă. temă şi audienţă (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa Condiţii de aplicabilitate: Pregătire: Organizare: Tehnici: consultă surse (baze de date. stil adaptat situaţiei. Tehnician în gastronomie 30 . pronunţie.

argumente. nevoile interlocutorului. aprobări. alte persoane). luări de cuvânt. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. Tehnician în gastronomie 31 . clară. tehnice. nu face discriminări concisă. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. invită interlocutorul să vorbească.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: 5. concluziilor. (b). tipul situaţiei. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). furnizori. tipul interlocutorului (colegi. deciziilor şi acţiunilor Condiţii de aplicabilitate: Pregătire: agendă. acceptă opinii diferite de cele proprii. raţionează. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. structură. clienţi. compromisuri posibile. are în vedere obiectivul propus. Comunicare Moderează dezbateri şi şedinţe Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc d) Prezentarea succintă a conţinutului. încurajează discuţia prin întrebări. întrebări posibile. conciliantă. consensul vizat Teme: ştiinţifice. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). un set de instrucţiuni şi un scurt raport. a schemelor. editarea textului Tehnician în gastronomie 32 . redactarea. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective Condiţii de aplicabilitate: Funcţie: Pregătire: Claritate şi acurateţe: Verificare: Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. Comunicare Elaborează documente pe teme profesionale Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia Scrierea unui document clar şi corect Verificarea documentului. folosirea imaginilor. (b). instrucţiuni.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: 5. reguli gramaticale. organizarea materialului norme ortografice şi de punctuaţie. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. manuale. graficelor şi diagramelor corectarea. coerenţă.

Dezvoltarea carierei profesionale 1. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale 3. 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 6. Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale Tehnician în gastronomie 33 .0 1.

recomandări. abilitaţi sociale. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. atitudine. Condiţii de aplicabilitate: Nivel de pregătire: Cerinţele locului de munca: Portofoliu personal : studii. prezentare. autoevaluare. completarea Interviu : Aprecierea rezultatului: Probe de evaluare: Probe orale / scrise: prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de munca prin raport. limbaj verbal şi nonverbal. postura. Autoevaluarea nivelului de pregătire. rezultate la testări. competente profesionale. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de munca. diplome. certificate. comentariu cu privire la performanţă personală. Dezvoltarea carierei profesionale Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. reglementări. fisa postului. prezentare orala. produse reprezentative pentru locul de munca.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 6. premii. portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. condiţii specifice angajatorului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil sa-si alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol/simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). Identificarea cerinţelor locului de munca. ţinuta. în condiţiile de aplicabilitate date Tehnician în gastronomie 34 . Curriculum Vitae. fisa angajatului. aspiraţii profesionale.

cursuri serale. (b).Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 6. competente. spirit de iniţiativă centre de formare profesionala. Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Tehnician în gastronomie 35 . non formală. aptitudini necesare unei calificări. consultanta de specialitate. învăţământ la distanta/frecvenţă redusă. conferinţe. programe de formare continua la locul de munca. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesionala Condiţii de aplicabilitate: Obiective: Surse şi oportunităţi de formare: calificări. Dezvoltarea carierei profesionale Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale Identificarea obiectivelor carierei proprii Descrierea realista a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formala. programe de scurta durata. învăţare continuă. studiu individual. voluntariat. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

manuale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă a) şi b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. consultanta specializata. Condiţii de aplicabilitate: Informaţii : cercetare on-line. autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. discuţii. articole de specialitate. Dezvoltarea carierei profesionale Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. aprecierea propriilor performanţe. consultarea unor persoane specializate (psihologi. articole şi emisiuni ale mass-media. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Evaluarea carierei: Probe de evaluare: Probe orale (prezentări orale) / practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 6. afişe. a evoluţiei calificărilor la nivel naţional şi european. Tehnician în gastronomie 36 . consilieri ai carierei profesionale).

Tehnician în gastronomie 37 . Procesarea datelor numerice 3 1. 2.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.0 Competenţe: 1.Titlul unităţii : Nivel de calificare: Valoare credit: 7.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 3.Prelucrează datele numerice.

Titlul unităţii : Competenţa 1 Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 7. dimensiuni. concentraţie. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. fişe Tehnician în gastronomie 38 . temperatură. masă. Procesarea datelor numerice Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate Selectarea datelor obţinute din măsurători/alte surse Înregistrarea datelor Condiţii de aplicabilitate: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. densitate. distanţe.

relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenta de prelucrare a datelor numerice. (b). aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. Tehnician în gastronomie 39 . calcule economico-financiare. radicali. ecuaţii liniare cu două variabile.Titlul unităţii : Competenţa 2 Criterii de performanţă (a) (b) (c) (d) 7. dispersia. (c ) şi (d). media aritmetică. abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. Procesarea datelor numerice Prelucrează datele numerice Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi Utilizarea formulelor de calcul Reprezentarea grafică a datelor obţinute Citirea graficelor Condiţii de aplicabilitate: Calcule: Formule de calcul: puteri. procente. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. geometrică.

Gantt cumulativă. tendinţe liniare. cauze. tipuri de erori. scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice.Titlul unităţii : Competenţa 3 Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 7. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. radar. (b). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Procesarea datelor numerice Interpretează rezultatele obţinute Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime Condiţii de aplicabilitate: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de evaluare: Probe orale. erori. de dispersie Tehnician în gastronomie 40 . Paretto. circulare. în coloane şi bare.

Defineşte posibilităţile pieţei 3. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Iniţierea unei afaceri 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 8.0 1. Elaborează un plan de afaceri Tehnician în gastronomie 41 .

abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială Evaluarea propriilor abilităţi. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). (b). colegii şi părinţii Probe de evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a) Condiţii de aplicabilitate: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. Tehnician în gastronomie 42 .Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) 8. Iniţierea unei afaceri Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale Identificarea criteriilor. discuţii cu profesorii.

(c ) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate formulate. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. la nivel global. asocieri. umane. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). sponsorizări.Titlul unităţii: 8. marketing de nişă sau alte strategii Tehnician în gastronomie 43 . materiale. analiză SWOT. proiecte cu finanţări nerambursabile). (b). ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. naţional. Iniţierea unei afaceri Competenţa 2: Defineşte posibilităţile pieţei Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Studierea evoluţiilor economice Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale Identificarea strategiilor de marketing Condiţii de aplicabilitate Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: Strategii de marketing: Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. oportunităţi de dezvoltare.

logistică Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală. alocarea resurselor. management. organizare. identificarea resurselor financiare. scenarii posibile plan financiar. informaţii. repartizarea bugetului. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. legislaţia muncii. resurse umane. (b). drept comercial Plan: structură.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 8. clienţi şi furnizori. Tehnician în gastronomie 44 . probleme de mediu. subvenţii. Iniţierea unei afaceri Elaborează un plan de afaceri Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. resursele şi legislaţia Elaborarea unui plan de afaceri simplu Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de aplicabilitate Riscuri: Resurse: Legislaţie: analizarea riscurilor.

Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri 3. Analizează concurenţa pe piaţă 2.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: 9. Adaptează strategiile în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial Tehnician în gastronomie 45 . Mediul concurenţial al afacerii 3 1 Competenţe: 1.

segmentelor de consumatori. nivelului tehnologic.Titlul unităţii: 9. Tehnician în gastronomie 46 . publicaţii de specialitate. Mediul concurenţial al afacerii Competenţa 1: Analizează concurenţa pe piaţă Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea concurenţilor direcţi şi indirecţi Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a concurenţilor Condiţii de aplicabilitate: Modalităţi de identificare: Evaluarea ofertei: Compararea: − − − − − − Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze concurenţa pe piaţă conform criteriilor de performanţă (a). Internet. cotei de piaţă. calităţii. alte modalităţi mass media din punct de vedere a preţurilor. etc. diversităţii sortimentale. preţurilor proprii cu cele ale concurenţilor structurilor sortimentale nivelurilor calitative cotelor de piaţă segmentelor de consumatori nivelurilor tehnologice studierea directă a pieţei. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. (b). într-o situaţie reală sau simulată.

analiza preţurilor. identificarea nişelor de piaţă Anticiparea nevoilor: Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. măsuri de reducere a costurilor. motivarea personalului. conform criteriilor de performanţă (a). analiza calităţii. compararea ofertei furnizorilor cu obiectivele proprii. Mediul concurenţial al afacerii Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei la acestea Condiţii de aplicabilitate: Selectare prin: Creşterea eficienţei prin: observare. aprecierea credibilităţii furnizorilor măsuri de formare continuă a personalului. modernizarea tehnologiei. îmbunătăţirea continuă a calităţii studierea comportamentului de consum al clienţilor. într-o situaţie reală sau simulată.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 9. Tehnician în gastronomie 47 . (b).

târguri şi expoziţii Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să adapteze strategiile proprii în funcţie de mediul concurenţial. relaţii publice. preţuri. comportamentul personalului resursele umane. într-o situaţie reală sau simulată. Tehnician în gastronomie 48 . Mediul concurenţial al afacerii Adaptarea strategiilor în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Realizarea unei oferte competitive Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii şi a întreprinderii Condiţii de aplicabilitate: Ofertă competitivă prin: Strategii cu privire la: Promovare prin: costuri reduse. (b). conform criteriilor de performanţă (a). modalităţi de prezentare şi informare. promovare publicitate. produs/serviciu. calitate. promovarea vânzărilor. preţuri. diversitate sortimentală. forţele proprii de vânzare. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 3: 9. distribuţia pe piaţă.

Determină nevoile clienţilor 3.0 Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic 2. Analizează oportunităţile de marketing Tehnician în gastronomie 49 . Marketingul afacerii 1. 10.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1.

Marketingul afacerii Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic Identificarea obiectivelor şi principiilor marketingului Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora Coordonarea funcţiilor de marketing în realizarea scopurilor propuse Condiţii de aplicabilitate: Obiective : economice (cifra de afaceri. nonverbală investigarea pieţei şi a nevoilor. conectarea la mediu. Tehnician în gastronomie 50 . volumul vânzărilor) şi psihologice (imaginea firmei. satisfacerea clienţilor şi obţinerea de profit verbală.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 10. cota de piaţă. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. gradul de satisfacere al clienţilor). (b). nivelul fidelizării clienţilor. maximizarea profitului şi satisfacerea superioară a clienţilor Principii: Comunicare : Funcţii de marketing: Probe de evaluare: Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rolul marketingului în activitatea agentului economic conform criteriilor de performanţă (a).

Marketingul afacerii Determină nevoile clienţilor Investigarea nevoilor clienţilor Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor Analizarea şi interpretarea datelor Condiţii de aplicabilitate: Investigarea: Metode de cercetare: Analizare şi interpretare: Probe de evaluare: Probe scrise/practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să determine nevoile clienţilor. (b). cercetarea directă. chestionare (manual sau informatizat) Tehnician în gastronomie 51 . conform criteriilor de performanţă (a). surse secundare investigarea surselor primare. surse primare. scale.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 10. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. diagrame. experimentul de marketing grafice.

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 10. Marketingul afacerii Analizează oportunităţile de marketing Evaluarea factorilor externi ai agentului economic Identificarea constrângerilor asupra activităţilor de marketing a agentului economic Dezvoltarea şi fundamentarea diferitelor strategii de piaţă Condiţii de aplicabilitate: Factori externi: Evaluare: Constrângeri: Strategia de piaţă: Fundamentarea: Probe de evaluare: Probe scrise/practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze oportunităţile de marketing. publicitare după poziţia agentului economic faţă de elementele evoluţiei pieţei pe baza factorilor endogeni şi exogeni Tehnician în gastronomie 52 . prin determinare de mediu. micromediul. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. sociale. conform criteriilor de performanţă (a). etice. legale. (b). macromediul prin comparare.

0 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 11. Evaluarea rezultatelor obţinute Tehnician în gastronomie 53 . Analizează structura organizatorică a unităţii economice 2. Planificarea operaţională 1. Organizează activităţi în funcţie de obiective 3.

de cooperare. conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate într-o situaţie reală sau de simulare. de control Probe de evaluare Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a analiza structura organizatorică a unităţii economice. de reprezentare. simple în cadrul firmei.Titlul unităţii: Competenţa nr. de stat major. funcţionale. Tehnician în gastronomie 54 . în cadrul compartimentelor ierarhice. 1: Criterii de performanţă: 11. Planificarea operaţională Analizează structura organizatorică a unităţii economice (a) Identificarea avantajelor/dezavantajelor tipurilor de structuri (b) Stabilirea poziţiei sale în structura organizatorică (c) Determinarea relaţiilor ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice Condiţii de aplicabilitate: Identificare: Tipuri de structuri: Poziţia: Relaţii: prin comparare a avantajelor cu dezavantajele complexe.

pe compartiment la nivel de agent economic Tehnician în gastronomie 55 . umane pe post. Planificarea operaţională Organizează activităţi în funcţie de obiective Identificarea obiectivelor de scurtă şi lungă durată a activităţii Stabilirea unui plan pentru finalizarea activităţii Analizarea resurselor necesare activităţii Condiţii de aplicabilitate: Obiective pe termen scurt: Obiective pe termen lung: Plan: individual.Titlul unităţii: Competenţa nr. financiare. conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate date. pe funcţie. într-o situaţie reală sau de simulare. materiale. 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 11. colectiv Resurse: Probe de evaluare Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a organiza activităţii în funcţie de obiective.

prin aplicarea unor măsuri adecvate în condiţiile criteriilor de performanţă (a) – (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. fişe de evaluare cu indicatori de calitate specifici raport de activitate. evaluare externă fişe de autoevaluare. evaluarea internă( la nivel de unitate operativă de execuţie). resurse Tehnician în gastronomie 56 . Planificarea operaţională Evaluarea rezultatelor obţinute Alegerea modalităţilor de evaluare Utilizarea instrumentelor de evaluare Descrierea rezultatelor evaluării Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Modalităţi de evaluare: Instrumente: Descriere: Măsuri de îmbunătăţire: Probe de evaluare Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a organiza activităţi în funcţie de obiective. legate de organizare. autoevaluarea. 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 11.Titlul unităţii: Competenţa nr.

Resurse umane 1. Planifică necesarul de resurse umane 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 12. Motivează resursele umane Tehnician în gastronomie 57 . Analizează mediul de recrutare şi selecţie 3.0 1.

comunicare eficientă. conform criteriilor de performanţă (a). sociabilitate. inventivitate. punctualitate) Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile unui loc de muncă. aria responsabilităţilor Profil: cunoştinţe profesionale. volumul activităţii economice. abilităţi profesionale. Tehnician în gastronomie 58 . concurenţa natura postului. motivaţie. (b) şi (c). comportament profesional (amabilitate. legislaţie. şi condiţiilor de aplicabilitate formulate. Resurse umane Planifică necesarul de resurse umane Analizarea necesarului de personal la locul de muncă Analizarea locului de muncă Identificarea profilului socio-profesional al personalului Condiţii de aplicabilitate: Necesar: Locul de muncă: normative.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. răbdare. să identifice necesarul de personal pe baza cărora să caracterizeze profilul socioprofesional al personalului necesar. maleabilitate. diplomaţie. poziţia în structura organizatorică. calm. previzionarea activităţii economice. sarcinile şi activităţile specifice. piaţa muncii.

conform criteriilor de performanţă şi de aplicabilitate date. Tehnician în gastronomie 59 . măsura în care calităţile personalului joacă un rol important în cadrul postului Codul Muncii. Resurse umane Analizează mediul de recrutare şi selecţie Identificarea indicatorilor ce stau la baza recrutării Studierea legislaţiei cu privire la drepturile indivizilor de a ocupa anumite posturi Stabilirea etapelor pentru selectarea personalului Condiţii de aplicabilitate: Indicatori: nivelul calificării. testare.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. dacă standardele de performanţă pot/nu pot fi măsurate. interviu final. instalarea pe post Probe de evaluare: Probe orale/ practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze mediul de recrutare şi selecţie. examen medical. gradul de specificitate (cât de specifice sunt calificările pentru agentul economic). decizia de angajare. legislaţie specifică domeniului de activitate Drepturi: Etape: interviu preliminar.

promovare brainstorming (dezbateri de grup). seminarii de specialitate. Tehnician în gastronomie 60 . sinectica (dezbateri dirijate). (b) şi (c). relaţiilor interdepartamentale.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. conform criteriilor de performanţă (a). gradului de satisfacere a clientelei cursuri de perfecţionare. stimularea iniţiativelor individuale Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să motiveze resursele umane. Resurse umane Motivează resursele umane Asigurarea feed-back – ului privind performanţa personalului Încurajarea perfecţionării continue Aplicarea tehnicilor de stimulare a creativităţii Condiţii de aplicabilitate: Feed-back: Căi de perfecţionare: Încurajare: Tehnici: aprecieri asupra comportamentului profesional. şi condiţiilor de aplicabilitate formulate. stimulente individuale sau de grup (plăţi). sisteme de training bonusuri. executarea sarcinilor.

5 Competenţe: 1. Monitorizează calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit : 13. Managementul calităţii 0.Realizează planificarea calităţii proceselor şi a produselor/serviciilor. 2. Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor Tehnician în gastronomie 61 .

numărul de servicii prestate necorespunzător pe o perioadă de timp. conform criteriilor de performanta (a). de timp. repartizarea sarcinilor şi a responsabilităţilor Probe de evaluare Probe orale/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze planificarea calităţii proceselor si produselor/serviciilor într-o organizatie. Managementul calităţii Realizează planificarea calităţii proceselor şi a produselor/ serviciilor Definirea nivelului de calitate acceptat Stabilirea resurselor necesare Elaborarea planului de obţinere a calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor Condiţii de aplicabilitate Nivel de calitate acceptat cerinţe privind calitatea. (b).Titlul unităţii Competenţa 1 Criterii de performanţă (a) (b) (c) 13. financiare. numărul de zile necesare pentru remedierea defectelor) umane. şi (c) în condiţiile de aplicabilitate date. indicatori de noncalitate (număr de produse livrate cu defecte pe săptămână. Tehnician în gastronomie 62 . materiale Resurse necesare Plan stabilirea succesiunii etapelor de acţiune şi a termenelor. indici de calitate.

Titlul unităţii Competenţa. conform criteriilor de performanţă (a). ciclul de viaţă a produsului/serviciului identificarea şi îndepărtarea factorilor care determină apariţia defectelor compararea valorilor caracteristice de calitate cu standardele Tehnician în gastronomie 63 .2 Criterii de performanţă (a) (b) (c) 13. flux tehnologic. Managementul calităţii Monitorizează calitatea proceselor şi a produselor/ serviciilor Supravegherea proceselor Prevenirea apariţiei defectelor Analizarea calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor Condiţii de aplicabilitate Procese: Prevenirea: Analizarea Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze calitatea produselor şi serviciilor la locul de muncă. activităţi. (b). si (c) în conditii de aplicabilitate date.

ale procesului de realizare a produselor. compensarea nemulţumirilor clienţilor. pentru identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe neconformităţi. perfecţionare a personalului realiste. dacă este posibil. deficienţe ale materiilor prime folosite.Titlul unităţii Competenţa 3 Criterii de performanţă (a) (b) (c) 13. conform criteriilor de performanţă (a). Tehnician în gastronomie 64 . măsurabile. reclamaţii. şi (c) în condiţii de aplicabilitate date. adaptate cu obiectivele generale ale întreprinderii Probleme identificate Rezolvare Obiective Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să îmbunătăţească calitatea produselor şi serviciilor la locul de muncă. insatisfacţia clientului. (b). prin comunicare deschisă şi muncă în echipă. îmbunătăţirea procesului. ale atitudinii sau competenţelor profesionale ale lucrătorilor remedierea defectelor produselor. Managementul calităţii Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor Analizarea datelor despre desfăşurarea proceselor şi despre calitatea produselor/ serviciilor Rezolvarea problemelor identificate Stabilirea obiectivelor pentru îmbunătăţirea calităţii Condiţii de aplicabilitate Analizarea pe baza datelor din analiza personală şi a informaţiilor suplimentare obţinute de la angajaţi şi clienţi.

Finanţarea afacerii 1. Identifică documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri.Titlul unităţii : Nivel : 3 Valoare credit : Competenţe : 14. Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ Tehnician în gastronomie 65 .0 1. Utilizează sursele proprii si străine în finanţarea afacerii 2.

Gruparea surselor străine (atrase) de finanţare ale agentului economic după natură şi scadenţă. prime de capital. Condiţii de aplicabilitate : Tipuri de surse de finanţare: proprii şi străine surse proprii de finanţare: capital social. Tehnician în gastronomie 66 . provizioane pentru riscuri şi cheltuieli surse străine de finanţare: după natură( împrumuturi. (c) şi în condiţii de aplicabilitate date. Finanţarea afacerii Utilizează sursele proprii şi străine în finanţarea afacerii. Identificarea tipurilor de surse de finanţare Gruparea surselor proprii de finanţare ale agentului economic. rezultatul reportat. rezultatul exerciţiului. datorii faţă de terţi) după scadenţă(termen mai mare de un an. rezerve.Titlul unităţii : Competenţa 1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) 14. (b). termen mai mic de un an) Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul este capabil să identifice sursele de finanţare şi să le grupeze conform criteriilor de performanţă(a).

Finanţarea afacerii Identifică documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri. cartea mare determină forma de înregistrare contabilă(pe jurnale. Stabilirea legăturii dintre documentele justificative şi registrele contabile. Condiţii de aplicabilitate: Necesitatea documentelor şi registrelor: Documente justificative: Registre contabile: Legătura dintre documente şi registre: conform prevederilor din legea contabilităţii grupate pe tipuri de evenimente şi tranzacţii jurnal. (b) şi (c) şi în condiţii de aplicabilitate date. Identificarea documentelor justificative şi a registrelor contabile . Tehnician în gastronomie 67 . maestru şah. Determinarea necesităţii documentelor şi registrelor contabile.Titlul unităţii : Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 14. combinată) Probe de evaluare Probe orale şi practice prin care elevul este capabil să identifice documentele şi registrele contabile şi să stabilească legătura dintre ele conform criteriilor de performanţă (a). inventar.

previzională în vederea stabilirii unor măsuri pentru perioada viitoare capitaluri proprii. (c) şi în condiţii de aplicabilitate date. nevoia de fond de rulment. Compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă. capitaluri permanente. fond de rulment. lichiditate. solvabilitate. Condiţii de aplicabilitate : Funcţiile bilanţului: Compararea : Indicatori economici: de informare. Tehnician în gastronomie 68 . Calcularea indicatorilor economici pe baza informaţiilor din bilanţ.Titlul unităţii : Competenţa 3: Criterii de performanţă : (a) (b). de analiză. (c) 14. Finanţarea afacerii Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ Identificarea funcţiilor bilanţului. Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul este capabil să analizeze informaţiile economico-financiare din bilanţ conform criteriilor de performanţă(a). trezoreria netă. (b).

Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 15. securitatea muncii şi protecţia mediului 0. Igiena. Aplică măsuri de protecţie a mediului Tehnician în gastronomie 69 . Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii 3.5 1. Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii 2.

Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii

Prezentarea legislaţiei privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru Monitorizarea modului de aplicare a normelor de igienă şi securitatea muncii Verificarea funcţionării sistemelor, dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitatea muncii

Condiţii de aplicabilitate: Prezentarea legislaţiei: Mod de aplicare: prin instructaje generale la locul muncii, instructaje curente, periodice, afişe, filme, cataloage, broşuri, pliante, simboluri existenta sau semnarea periodica a fişa individuală de instructaj, folosirea echipamente de lucru şi protecţie, existenta truse de prim ajutor, materiale igienico-sanitare specifice locului de muncă specifice locului de muncă (de completat in funcţie de fiecare domeniu)

Sisteme, dispozitive: Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte legislaţia privind igiena şi securitatea muncii în echipa de lucru, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea normelor de igienă şi securitatea muncii şi să verifice funcţionarea sistemelor, dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitatea muncii, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în gastronomie

70

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii

Supravegherea activităţilor la locurile de muncă pentru evitarea riscurilor Luarea măsurilor pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii Coordonarea echipei pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente

Condiţii de aplicabilitate: Supravegherea activităţilor: observarea şi verificarea activităţilor specifice locului de muncă, a echipamentelor de protecţie, a truselor sanitare, a parametrilor de lucru, a sistemelor de siguranţă şi a posturilor de prevenire a incendiilor intervenţii specifice locului de muncă prin înlăturarea factorilor de risc specifici activităţii şi locului de muncă stabilirea sarcinilor, eliminarea cauzelor accidentelor, evacuarea accidentaţilor, anunţarea organelor abilitate

Măsuri: Factori de risc: Coordonarea echipei:

Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze activităţile la locul de muncă, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin exerciţiu şi simulare prin care elevul demonstrează că este capabil să ia măsuri pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii şi să coordoneze echipa pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente, conform criteriului de performanţă (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în gastronomie

71

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d)

15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Aplică măsuri de protecţie a mediului

Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului

Condiţii de aplicabilitate: Surse de poluare: Mijloace pentru îndepărtare: Evaluarea activităţii: substanţe chimice, deşeuri, ambalaje, diferite noxe, radiaţii, poluanţi fonici, vibraţii instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecţia mediului specifice activităţii desfăşurate observare, raportare, stimulare, feed-back

Măsuri eliminarea materiilor prime şi materialelor poluante Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure mijloacele pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor, conform criteriului de performanţă (b), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa evalueze activităţile echipei privind protecţia mediului si sa aplice masuri de prevenire a poluării mediului, conform criteriilor de performanta (c), (d) si condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în gastronomie

72

Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie 2. Coordonează activitatea de dotare a unităţii cu echipament tehnologic 4. Asigură respectarea fluxului tehnologic în spaţiul de producţie Tehnician în gastronomie 73 . Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de patiserie-cofetărie 3.0 1. Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie culinară 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 16.

conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. târguri de oferte. calitatea produselor şi serviciilor oferite. Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte materiale promoţionale. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie culinară Criterii de performanţă: (a) Identificarea necesarului de echipament tehnologic care trebuie înlocuit (b) Consultarea materialelor promoţionale pentru echipamente tehnologice (c) Stabilirea priorităţilor privind dotarea cu echipamente (d) Elaborarea listei de necesar de echipament Condiţii de aplicabilitate: Necesar de echipament ustensile şi utilaje deteriorate fizic cu grad de uzură ridicat. asigurarea normelor de protecţia muncii pentru lucrători echipamente tehnologice. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. etc. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească priorităţile privind dotarea cu echipamente. Tehnician în gastronomie 74 . conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. publicitate. preţuri. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze liste cu necesarul de echipament. sau tehnologic: învechite moral Materiale promoţionale: Priorităţi: oferte de la furnizori.Titlul unităţii: Competenţa 1: 16. reclame. furnizori Lista de necesar: Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice necesarul de echipament tehnologic. diferite cataloage. productivitatea muncii în laboratorul de bucătărie.

Probe scrise/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze propuneri pentru dotare. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. performanţele echipamentului. şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. aprecierea productivităţii în funcţie de cerinţele de producţie în funcţie de capacitatea spaţiului. a stării de funcţionare. înaintarea propunerilor către conducerea unităţii Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să inventarieze echipamentul din dotarea laboratorului de patiserie-cofetărie. conform criteriilor de performanţă b).Titlul unităţii: Competenţa 2: 16. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 75 . ofertă preţ întocmirea listelor de echipamente. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească necesarul de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de patiserie-cofetărie Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Inventariază echipamentul din dotarea laboratorului de patiserie-cofetărie Stabilirea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie Elaborarea propunerilor pentru dotare Condiţii de aplicabilitate: Inventariere: Stabilirea necesarului: Propuneri pentru dotare: verificarea echipamentului tehnologic. consultarea cu echipa de lucru.

conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Coordonează activitatea de dotare a unităţii cu echipament tehnologic Stabilirea legăturii cu furnizorii de echipamente tehnologice pentru dotare Asigurarea transportului echipamentului tehnologic Monitorizarea activităţii de dotare cu echipamente Condiţii de aplicabilitate: Stabilirea legăturilor cu furnizorii: Transport: Monitorizează activitatea de dotare: Probe de evaluare: Probe orale/practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături cu furnizorii. şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă c). Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze activitatea de dotare. comunicare indirectă (telefon. e-mail) folosirea mijloacelor echipamentelor de transport adecvate pentru protejarea derularea contractului cu furnizorii Tehnician în gastronomie 76 . Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure transportul echipamentului tehnologic.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 16. fax. comunicare directă. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

amplasarea echipamentelor tehnologice. temperatură). acces la sursele de apă. umiditate. conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. protejarea mediului Respectarea circuitului alimentelor şi resturilor menajere: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze spaţiile de prelucrare a alimentelor. Tehnician în gastronomie 77 . de depozitare a alimentelor şi preparatelor factori de mediu (lumină. prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure condiţiile ergonomice şi de securitate a muncii la amplasarea echipamentelor tehnologice. gaze. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise (diagrame de temperatură. amenajarea spaţiilor pentru eliminarea deşeurilor. la cald. simulare)/orală prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte circuitul alimentelor şi resturilor menajere. circulaţia aerului. curent electric. Probe practică (tip exerciţiu.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 16. umiditate)/practice (studiu de caz). Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Asigură respectarea fluxului tehnologic în spaţiul de producţie Organizarea spaţiilor de prelucrare a alimentelor Asigurarea condiţiilor ergonomice şi de securitatea muncii la amplasarea echipamentelor tehnologice Respectarea circuitului alimentelor şi resturilor menajere din prelucrarea culinară şi de patiseriecofetărie Condiţii de aplicabilitate: Spaţii de prelucrare: Condiţii ergonomice: la rece. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. de consumare. echipamentele de protecţia muncii şi a mediului evitarea intersectării alimentelor prelucrate cu resturile menajere.

Elaborează planul activităţilor zilnice 2. materiale şi produse finite Tehnician în gastronomie 78 . Distribuie preparatele comandate de personalul de servire 4. Monitorizează activitatea de producţie culinară 5. Gestionează stocurile de materii prime. Organizarea producţiei culinare 2.0 1. Îndrumă activitatea de producţie culinară 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 17.

pregătire pentru servire. salate. antreuri.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 17. dulciuri întocmirea necesarului conform listei meniu. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. preparate de felul I. Tehnician în gastronomie 79 . conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. prelucrare primară. gustări. Probe scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze cu materii prime şi auxiliare. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să repartizeze sarcinile membrilor echipei. Organizarea producţiei culinare Elaborează planul activităţilor zilnice Stabilirea planului zilnic de producţie culinară Aprovizionarea cu materiile prime şi auxiliare necesare activităţii Repartizarea sarcinilor membrilor echipei de lucru Condiţii de aplicabilitate: Planul zilnic: Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare: Repartizarea sarcinilor: lista meniu privind preparatele din diferite grupe: semipreparate. studiu de piaţă privind posibilitatea de aprovizionare. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. preparate de bază. etc. prelucrare termică.) Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească planul zilnic de producţie culinară. garnituri. achiziţionarea materiei prime şi auxiliare nominalizarea activităţilor pe membrii echipei de lucru (aprovizionare.

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 17. etc. asezonare. Tehnician în gastronomie 80 . sterilizare. murare. Organizarea producţiei culinare Îndrumă activitatea de producţie culinară Supravegherea operaţiilor de pregătire a diferitelor grupe de preparate culinare conform tehnicilor de realizare Remedierea unor defecte apărute în pregătirea preparatelor Realizarea unor preparate la comandă în funcţie de diferite criterii Decorarea şi personalizarea preparatelor realizate Conservarea alimentelor şi preparatelor realizate Condiţii de aplicabilitate: Operaţii de pregătire: Tehnici de realizare: Remedierea defectelor: Criterii de realizare a preparatelor la comandă: Decorarea: Conservarea: prelucrări primare. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. tradiţii. preparate regionale utilizarea corectă a tehnicilor de decorare. folosirea decorurilor adecvate. preferinţele clienţilor. aranjarea pentru servire. prelucrări termice. „amprenta” personală aplicarea metodelor specifice de conservare (temperatură. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să remedieze defectele apărute în pregătirea preparatelor.) pentru prelungirea duratei de păstrare a alimentelor şi preparatelor Probe de evaluare: Probe orale (fişe de observaţie)/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze operaţiile de pregătire a diferitelor grupe de alimente. păstrarea alimentelor şi preparatelor reguli de prelucrare şi parametrii de funcţionare a echipamentului tehnologic aplicarea metodelor de remediere în funcţie de cauzele care au generat apariţia defectelor regimuri alimentare.

simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze şi să personalizeze preparatele realizate. Tehnician în gastronomie 81 . simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate la comandă. Probă practică (tip exerciţiu.Probă practică (tip exerciţiu. conform criteriului de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă/practică (tip exerciţiu. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să conserve alimentele şi preparatele realizate. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să distribuie preparatele pentru servirea clienţilor. etc. la bol. gramaj pe porţie conform reţetei la farfurie. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 17. În funcţie de preparat şi sistemul de servire utilizat Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să preia comenzile de preparate de la personalul de servire. la platou. Tehnician în gastronomie 82 . Probă practice (exerciţii. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să porţioneze preparatele. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Organizarea producţiei culinare Distribuie preparatele comandate de personalul de servire Luarea comenzilor de preparate prin intermediul personalului de servire Porţionarea preparatelor în funcţie de comandă Distribuirea preparatelor pentru servirea clienţilor Condiţii de aplicabilitate: Luarea comenzilor: Porţionarea preparatelor: Distribuirea preparatelor: comunicare verbală şi prin intermediul carnetului de comenzi număr de porţii.

intervenţii. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice (tip exerciţiu. întocmirea documentului care atestă calitatea observarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă. Organizarea producţiei culinare Monitorizează activitatea de producţie culinară Controlarea activităţii desfăşurate de colaboratori Verificarea calităţii produselor realizate Verificarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă Informarea privind satisfacerea cerinţelor clienţilor prin produsele realizate Condiţii de aplicabilitate: Controlul colaboratorilor: Verificarea calităţii produselor: Verificarea aplicării normelor de igienă: Informaţii privind satisfacerea cerinţelor clienţilor: Probe de evaluare: Probe practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze activitatea colaboratorilor. Probe scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să se informeze cu privire la satisfacerea cerinţelor clienţilor. Probe scrise/practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor realizate. rezolvarea unor situaţii neprevăzute verificarea organoleptică şi fizico-chimică a probelor de produse realizate. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. chestionare.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 17. joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice aplicarea normelor de igienă şi curăţenie. măsuri de remediere a situaţiilor neprevăzute comunicare directă. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. prin intermediul personalului de servire Tehnician în gastronomie 83 . conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. observarea activităţii desfăşurate.

materialelor şi produselor finite Urmărirea parametrilor de păstrare-depozitare a materiilor prime. materialelor şi produselor finite. şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să facă înregistrări contabile ale materiilor prime şi materialelor. oferte promoţionale) termen de valabilitate. data aprovizionării documente de evidenţă timp. Organizarea producţiei culinare Gestionează stocurile de materii prime. preţuri. umiditate. materiale şi produse finite Aprovizionarea cu materii prime şi materiale Respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime şi materiale Înregistrarea contabilă a materiilor prime. luminozitate. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească parametrii de păstrare-depozitare a materiilor prime. vecinătăţi admise Tehnician în gastronomie 84 . materialelor şi produselor finite Condiţii de aplicabilitate: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale: Rotaţia stocurilor : Înregistrarea contabilă: Parametrii de păstrare-depozitare: Probe de evaluare: Probe scrise/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze cu materii prime şi materiale. aerisire. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime. conform criteriilor de performanţă a).Titlul unităţii: Competenţa 5: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 17. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate studii de piaţă privind materiile prime şi materialele (tipuri.

Elaborează planul activităţilor zilnice 2.0 1. Îndrumă activitatea de patiserie-cofetărie 3. Realizează produse fine de patiserie-cofetărie 4. materiale şi produse finite Tehnician în gastronomie 85 . Monitorizează activitatea producţiei de patiserie-cofetărie 5. Gestionează stocurile de materii prime.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 18. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie 2.

Tehnician în gastronomie 86 . necesarul de materii prime şi auxiliare verificarea stocurilor existente. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Elaborează planul activităţilor zilnice Stabilirea planului zilnic al activităţii în laboratorul de patiserieAprovizionarea cu materii prime şi auxiliare necesare activităţii Repartizarea sarcinilor echipei de lucru sortimentul produselor de patiserie-cofetărie care trebuie realizat (tipuri. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. aprovizionarea. prelucrarea materiilor prime Probe de evaluare: Probe scrise/practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească planul zilnic al activităţii. conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să repartizeze sarcinile echipei de lucru. verificarea stării de funcţionare a utilajelor. Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze laboratorul cu materii prime şi auxiliare.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) cofetărie (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Planul activităţilor zilnice: Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare: Repartizarea sarcinilor: 18. cantităţi). conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. achiziţionarea de materii prime şi auxiliare în deficit nominalizarea sarcinilor pe membri echipei: efectuarea curăţeniei.

Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze şi să personalizeze preparatele realizate. ambalarea produselor Remedierea defectelor: Decorarea şi păstrarea produselor: Păstrarea produselor: Eliberarea comenzilor: Probe de evaluare: Probe orale (fişă de observaţie)/practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze operaţiile de pregătire a semipreparatelor şi preparatelor de patiserie-cofetărie. ou şi făină. îngheţate. Probe orale/practice (simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze păstrarea şi eliberarea produselor. prăjituri şi torturi diferite. vecinătăţi admise. completarea decorurilor în funcţie de cauzele defectelor. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Îndrumă activitatea de patiserie-cofetărie Supravegherea operaţiilor de pregătire a semipreparatelor şi preparatelor de patiseriecofetărie Remedierea unor defecte apărute în pregătirea produselor Decorarea şi personalizarea preparatelor realizate Controlează păstrarea produselor şi eliberarea comenzilor Condiţii de aplicabilitate: Operaţiile de pregătire: operaţiile de pregătire primară şi termică pentru semipreparate (din zahăr. lumină. umiditate. studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să remedieze defectele apărute în pregătirea produselor. durată de păstrare. băuturi răcoritoare aplicarea elementelor de finisare. fursecuri diferite. Tehnician în gastronomie 87 . conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. executarea repetată a unor operaţii de prelucrare. produsele din aluaturi. fructe. folosirea decorurilor specifice produselor precum şi a celor care pun în evidenţă măiestria personală condiţii de păstrare: temperatura. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. creme). igiena spaţiilor de păstrare verificarea gramajelor.

pralină Condiţii de aplicabilitate: Tehnici de realizare: tehnici de prelucrare primară şi termică a semipreparatelor. cremă. plante. marţipan. etc. elemente de decor din zahăr. Probe orale/scrise/practice (tip exerciţiu. Tehnician în gastronomie 88 . pe bază de marţipan. expoziţii de produse. vitrine cu mulaje. tehnici de asamblare a produselor. cu fructe în alcool. marţipan. fondant. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Realizează (specialităţi) produse fine de patiserie-cofetărie Selecţionarea tehnicilor de realizare în funcţie de produsele de realizat Adaptarea tehnicilor de decorare la cerinţele clienţilor Realizarea unui cadru de referinţă pentru promovarea produselor realizate Obţinerea specialităţilor de patiserie-cofetărie produselor fine de ciocolată. fructe confiate fructe uleioase. bomboane: fondante. descrierea produselor. fructe. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. produse franţuzeşti. Probe practice (tip exerciţiu. tehnici de finisare. figurine. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să adapteze tehnicile de decorare la cerinţele clienţilor. creativitate în decorare tradiţii. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un cadru de referinţă pentru promovarea produselor. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină specialităţi de patiserie-cofetărie produse fine din ciocolată. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. marţipan.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. tehnici de realizare şi aplicare a decorurilor decorarea cu: ciocolată. produse originale Tehnici de decorare: Cerinţele clienţilor: Cadru de referinţă pentru promovare: Produse finite: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecţioneze tehnicile de realizare în funcţie de produsele de realizat. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. praline. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. cremă ganaj. evenimente sărbătorite fotografierea produselor şi expunerea fotografiilor.

conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. chestionare. Probe scrise/practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor realizate. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. joc de rol)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice aplicarea normelor de igienă şi curăţenie. intervenţii.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice (tip exerciţiu. Probe scrise/practice (studiu de caz)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să se informeze cu privire la satisfacerea cerinţelor clienţilor. observarea activităţii desfăşurate. întocmirea documentului care atestă calitatea observarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă. prin intermediul personalului de servire Tehnician în gastronomie 89 . Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Monitorizează activitatea producţiei de patiserie-cofetărie Controlarea activităţii desfăşurate de (echipă) colaboratori Verificarea calităţii produselor realizate Verificarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă Informarea privind satisfacerea cerinţelor clienţilor prin produsele realizate Condiţii de aplicabilitate: Controlul activităţii (echipei) colaboratorilor: Verificarea calităţii produselor: Verificarea aplicării normelor de igienă: Informaţii privind satisfacerea cerinţelor clienţilor: Probe de evaluare: Probe practice (joc de rol)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze activitatea colaboratorilor. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. măsuri de remediere a situaţiilor neprevăzute comunicare directă. rezolvarea unor situaţii neprevăzute verificarea organoleptică şi fizico-chimică a probelor de produse realizate.

vecinătăţi admise Tehnician în gastronomie 90 . data aprovizionării documente de evidenţă timp. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate studii de piaţă privind materiile prime şi materialele (tipuri.Titlul unităţii: Competenţa 5: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. luminozitate. oferte promoţionale) termen de valabilitate. materialelor şi produselor finite. conform criteriilor de performanţă a). şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească parametrii de păstrare-depozitare a materiilor prime. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să facă înregistrări contabile ale materiilor prime şi materialelor. materialelor şi produselor finite Condiţii de aplicabilitate: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale: Rotaţia stocurilor : Înregistrarea contabilă: Parametrii de păstrare-depozitare: Probe de evaluare: Probe scrise/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze cu materii prime şi materiale. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Gestionează stocurile de materii prime. materiale şi produse finite Aprovizionarea cu materii prime şi materiale Respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime şi materiale Înregistrarea contabilă a materiilor prime. umiditate. materialelor şi produselor finite Urmărirea parametrilor de păstrare-depozitare a materiilor prime. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime. aerisire. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. preţuri.

Participă la elaborarea preţurilor preparatelor Tehnician în gastronomie 91 . Calculează consumuri specifice de materii prime şi auxiliare conform reţetelor 2. Întocmeşte documente privind consumurile 3. Consumuri specifice şi reţete 1.5 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 19.

patiserie-cofetărie care vor fi realizate. Probe scrise/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească structura şi volumul de preparate realizate zilnic. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 1: 19. sondaje. sugestii. Consumuri specifice şi reţete Calculează consumuri specifice de materii prime şi auxiliare conform reţetelor Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Studierea pieţei de consum a produselor realizate în unitate Stabilirea structurii şi volumului de preparate realizate zilnic Determinarea consumurilor de materii prime şi auxiliare necesare realizării producţiei conform reţetelor Condiţii de aplicabilitate: Stabilirea pieţei de consum: chestionare. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Tehnician în gastronomie 92 . analiza activităţii concurenţei Structura şi volumul de preparate: Consumuri de materii prime şi auxiliare: structura – tipuri de preparate culinare. volum: număr de porţii/bucăţi/cantitate de preparate de realizat cantitatea de materii prime şi auxiliare necesară realizării preparatelor în conformitate cu reţetele de pregătire Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze piaţa de consum a produselor realizate. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. evidenţa vânzărilor pe diferite perioade de timp. Probe scrise/practice (tip exerciţiu de calcul) prin care elevul demonstrează că este capabil să determine consumul de materii prime şi auxiliare necesare realizării producţiei.

avize de expediţie. chitanţe. aplicarea cotei TVA (cod fiscal) Sistemul informaţional: Legislaţia: Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă operaţiunile de gestiune comercială şi contabilitate. Probe scrisă/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice legislaţia privind consumurile. circulaţie. evidenţa stocurilor Documente de gestiune: facturi N/R. desfacerea produselor finite şi a mărfurilor. inventarierea materiilor prime. registre. desfacere cu amănuntul. a produselor finite şi a mărfurilor. păstrare şi arhivare a documentelor de gestiune respectarea regimului special al documentelor: facturi. jurnale cunoaşterea regulilor de întocmire. bonuri de consum note de transfer. a formularelor cu regim special programe speciale pentru evidenţa consumurilor. Consumuri specifice şi reţete Întocmeşte documente privind consumurile Înţelegerea operaţiunilor de gestiune comercială şi contabilitate Întocmirea documentelor de gestiune comercială Utilizarea sistemului informaţional privind evidenţa consumurilor Aplicarea legislaţiei privind consumurile Condiţii de aplicabilitate: Operaţii de gestiune economică şi contabilitate: aprovizionarea cu materii prime şi mărfuri. Tehnician în gastronomie 93 . depozitare. programe de gestiune perisabilităţi admise pentru transport. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 19. Probe scrisă/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documente de gestiune comercială. chitanţe. aviz de expediţie. fişe de evidenţă. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze sistemul informaţional privind evidenţa consumurilor. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

) preţul de fabricaţie plus cheltuieli indirecte (chirii.) preţ de producţie plus profit preţ de desfacere plus TVA. materiale birotică. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. manoperă directă. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul de vânzare.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 19. cheltuieli adiacente (şomaj. Consumuri specifice şi reţete Participă la elaborarea preţurilor preparatelor Aplicarea tehnicilor de calcul pentru preţul de fabricaţie al preparatelor Calcularea preţului de producţie Calcularea preţului de desfacere Calcularea preţului de vânzare Condiţii de aplicabilitate: Tehnici de calcul: Preţul de fabricaţie: calcule aritmetice costul materiilor prime şi auxiliare (inclusiv cota de transport – aprovizionare). spaţii. CAS. CASS. Preţul de producţie: Preţul de desfacere: Preţ de vânzare: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnicile de calcul aritmetic pentru preţul de fabricaţie al preparatelor. etc. consumuri specifice (gaze. conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul de desfacere. apă). conform criteriilor de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 94 . energie. etc. Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul de producţie. salarii personal neproductiv.

Promovarea de tehnologii şi preparate noi 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 20. Realizează produse culinare şi de patiserie-cofetărie după noi reţete 3. Comercializează preparatele noi realizate Tehnician în gastronomie 95 . Stimulează perfecţionarea pregătirii profesionale 2.0 1.

Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b)

20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi Stimulează perfecţionarea pregătirii profesionale

Asigurarea accesului propriu şi al colaboratorilor la sursele de informare specializate Aplicarea noilor cunoştinţe în activitatea de producţie

Condiţii de aplicabilitate: Surse de informare: Aplicarea cunoştinţelor: Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure accesul propriu şi al colaboratorilor la sursele de informare, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu)/orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice cunoştinţele în activitatea de producţie, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate cursuri de perfecţionare, reviste, internet, expoziţii, colaborare internă şi externă cu specialişti, concursuri crearea de noi reţete de produse culinare si de patiserie-cofetărie

Tehnician în gastronomie

96

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b)

20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi Realizează produse culinare şi de patiserie-cofetărie după noi reţete

Crearea produselor noi folosind diferite criterii Obţinerea de produse originale

Condiţii de aplicabilitate: Criterii de obţinere a unor noi reţete: Produse originale: tehnologii de pregătire, materii prime, regimuri alimentare (produse vegetariene, produse dietetice, etc.) produse personalizate prin forma de prezentare, estetică, decor folosit şi aplicaţii (creativitate şi inventivitate)

Probe de evaluare: Probe scrise/practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze produse noi folosind diferite criterii, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină produse originale, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Tehnician în gastronomie

97

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi Comercializează preparatele noi realizate

Includerea preparatelor noi în oferta unităţii Recomandarea preparatelor către consumatori Testarea reacţiei consumatorilor

Condiţii de aplicabilitate: Oferta unităţii: Recomandarea produselor: lista meniu, catalog de produse personal prin intermediul personalului de servire (descrierea caracteristicilor produselor realizate – materii prime, tehnologii aplicate, valoare nutritivă, digestibilitate); prin diferite forme de publicitate prin observare, chestionare de sugestii (acceptare – respingere)

Testarea reacţiei consumatorilor: Probe de evaluare:

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să includă preparate noi în oferta unităţii, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande preparate către consumatori, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe oral şi practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să testeze reacţia consumatorilor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Tehnician în gastronomie

98

3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1.0 Selectează structura şi volumul preparatelor tip catering Organizează producţia de preparate tip catering Participă la organizarea de servicii suplimentare în activitatea de Tehnician în gastronomie 99 . Particularităţile cateringului 1. catering 21. 2.

Particularităţile cateringului Selectează structura şi volumul preparatelor tip catering Crearea ofertei de preparate Studierea pieţei de desfacere a preparatelor tip catering Stabilirea structurii şi volumului de preparate catering Condiţii de aplicabilitate: Oferta de preparate: preparate culinare: salate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească structura şi volumul preparatelor de catering. spitale. dulciuri de bucătărie. creşe. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze piaţa de desfacere a preparatelor tip catering. fursecuri. gustări. băuturi răcoritoare. etc. cantităţile cerute Piaţa de desfacere: Structura şi volumul preparatelor: Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze oferte de preparate.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 21. garnituri. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 100 . preparate de bază. instituţii bancare. cafea. semipreparate. minuturi. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. miniprăjituri. agenţi economici particulari. etc. ceai. şcoli cu regim de internat. produse de patiserie-cofetărie: produse din aluaturi. sortimente de produse cerute.

Particularităţile cateringului Organizează producţia de preparate tip catering Participă la dotarea unităţii cu echipament tehnologic necesar realizării produselor Supravegherea operaţiilor de pregătire a preparatelor Verificarea calităţii produselor realizate Condiţii de aplicabilitate: Echipament tehnologic: maşini şi utilaje pentru producţia culinară şi de patiserie-cofetărie. examinare organoleptică. observaţii independente)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor realizate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. ambalarea produselor. rezolvarea unor situaţii problemă. echipamente pentru ambalare şi transport.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 21. Tehnician în gastronomie 101 . analize chimice determinate cu ajutorul instrumentelor de măsură). părţi componente. prelucrări primare şi termice conform reţetelor de pregătire. Probe orale/practice (rezolvarea de probleme) prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze operaţiile de pregătire a preparatelor. examinare fizico-chimică (gramaj. echipamente (frigorifice) pentru păstrarea-conservare. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Operaţii de pregătire: Verificarea calităţii: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii/simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la dotarea unităţii cu echipament tehnologic necesar realizării produselor. întocmirea documentelor de certificare a calităţii. Probe scrise/practice (exerciţii. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe oral/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere servicii suplimentare.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 21. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. organizarea de evenimente speciale Condiţii de transport: Servicii suplimentare: Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure condiţii de transport pentru produsele catering. mobilier şi utilaj frigorific pentru conservare şi păstrare. circulaţia aerului. ambalaje pentru conservare. maşini speciale. aranjarea meselor. parametrii de temperatură. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze condiţii de conservare şi păstrare a produselor catering. ambalaje pentru transport. Particularităţile cateringului Participă la organizarea de servicii suplimentare în activitatea de catering Asigurarea condiţiilor de transport pentru produsele catering Crearea condiţiilor de conservare şi păstrare a produselor catering Oferirea de servicii suplimentare Condiţii de aplicabilitate: Condiţii de conservare: spaţii de depozitare-păstrare. servirea preparatelor. umiditate. lumină. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 102 . parametrii tehnici asigurarea obiectelor de inventar pentru servire.

0 Identifică alimentele cu grad ridicat de contaminare Monitorizează etapele fluxului tehnologic pentru siguranţa alimentelor Aplică sistemul HACCP în circuitul alimentelor Tehnician în gastronomie 103 . Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor 1. 2. 22. 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1.

Probe orale/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze condiţii de evitare a contaminării. verificarea stării de sănătate a personalului. condiţiile de igienă şi curăţenie la locul de muncă. ustensile şi echipamentele tehnologice necorespunzătoare.Titlul unităţii: 22. structura şi compoziţia chimică a alimentelor. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. verificarea utilajelor Condiţii de evitare a contaminării: Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoască sursele de contaminare a alimentelor. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 104 . Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor Identifică alimentele cu grad ridicat de contaminare Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) Cunoaşterea surselor de contaminare a alimentelor Asigurarea condiţiilor de evitare a contaminării Condiţii de aplicabilitate: Surse de contaminare: condiţii necorespunzătoare de păstrare-depozitare. manipularea neigienică a alimentelor de către personal (starea de sănătate). izolarea alimentelor cu grad ridicat de contaminare.

păstrarea produselor finite. determinarea duratei de păstrare. Probe practice (descoperiri) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice punctele critice de control. depozitarea. Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor Monitorizează etapele fluxului tehnologic pentru siguranţa alimentelor Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Urmărirea respectării etapelor fluxului tehnologic Identificarea punctelor critice de control Verificarea parametrilor tehnici din punctele critice de control Condiţii de aplicabilitate: Etapele fluxului tehnologic: aprovizionarea cu alimente. Tehnician în gastronomie 105 . perioada de păstrare. eliminarea resturilor menajere Puncte critice de control: temperaturile de gătire sau de păstrare. descoperiri) prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească respectarea etapelor fluxului tehnologic. prelucrarea primară şi termică. măsurarea temperaturilor. Probe scrise/practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice parametrii tehnici din punctele de control. standardele de curăţenie.Titlul unităţii:22. întocmirea diagramelor de control Verificarea parametrilor de control: Probe de evaluare: Probe orale/practice (observaţii. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. etc. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. aprecierea riscului de contaminare. preîncălzirea. vecinătăţi admise. durata de răcire. riscul de contaminare cu diferite bacterii. temperatura de manipulare a preparatelor. desfacerea produselor.

aplicarea măsurilor corective de acţiune. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze aplicarea sistemului HACCP în siguranţa alimentelor. încălzirea sau răcirea porţiilor. controlul depozitării . rezultate aşteptate. achiziţii. fidelizarea consumatorilor Evaluare: Probe de evaluare: Probe scrise (plan de acţiune)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească planuri de acţiune în sistemul HACCP. adăugarea sau eliminarea unor detalii în planul de acţiune. când se verifică. liste de control pentru: temperatura de gătire. Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor Aplică sistemul HACCP în circuitul alimentelor Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea planului de acţiune în sistemul HACCP Monitorizarea aplicării planului de acţiune Evaluarea aplicării sistemului HACCP în siguranţa alimentelor Condiţii de aplicabilitate: Plan de acţiune (liste de control): Monitorizarea aplicării planului de acţiune: ce trebuie verificat. semnătura dată întocmirea diagramelor (listelor de control). acţiuni întreprinse. rezultate constatate. Probe orale/scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea planului de acţiune. calitatea alimentelor.Titlul unităţii:22. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 106 . conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Participă la activităţi în afara organizaţiei Tehnician în gastronomie 107 . Calitatea şi siguranţa mediului de muncă 1. Participă la activităţile organizaţiei 3. Respectă legislaţia profesională specifică activităţii 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 23.0 1.

aerisire. Calitatea şi siguranţa mediului de muncă Respectă legislaţia profesională specifică activităţii Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor profesionale la locul de muncă Asigurarea aplicării normelor ergonomice de securitate şi igiena muncii Condiţii de aplicabilitate: Drepturi şi obligaţii: Norme ergonomice. de securitate şi igiena muncii: materiale şi morale conform contractului de muncă şi fişei postului. acces la sursele de apă. tipuri de pardoseli Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească drepturile şi obligaţiile profesionale. Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure aplicarea normelor ergonomice de securitate şi igiena muncii. gaze. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. circulaţia personalului şi produselor în spaţiul de pregătire. echipament de protecţie. verificarea funcţionării echipamentului tehnologic.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) 23. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 108 . lumină. condiţii de temperatură. dispoziţii legale comerciale amplasarea echipamentelor tehnologice.

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 23. remedierea unor defecte de fabricaţie. rezolvarea unor conflicte Probe de evaluare: Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să favorizeze spiritul de echipă. responsabilizarea personalului prin ascultarea şi aplicarea sugestiilor. rezolvarea colectivă a sarcinilor de lucru înlocuirea personalului. Probe practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să rezolve problemele apărute în cadrul organizaţiei. Calitatea şi siguranţa mediului de muncă Participă la activităţile organizaţiei Favorizarea spiritului de echipă Rezolvarea unor probleme apărute în cadrul organizaţiei Condiţii de aplicabilitate: Favorizarea spiritului de echipă: Probleme apărute: exprimarea clară a cerinţelor. Tehnician în gastronomie 109 . conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. absenţe din motive obiective.

Probe scrise/practice (simulare. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 110 . exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină relaţii corespunzătoare cu furnizorii. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice (studiu de caz)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să facă dovada profesionalismului în relaţia cu clienţii. lucrători din agro-turism. rezolvarea eficientă a unor reclamaţii Probe de evaluare: Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la activităţile altor organizaţii şi asociaţii profesionale. Asociaţia lucrătorilor în turism. utilizarea IT in comunicarea cu furnizorii. cofetarilor. negocierea constructivă. etc.Titlul unităţii: Competenţa 3: 23. Calitatea şi siguranţa mediului de muncă Participă la activităţi în afara organizaţiei Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Participarea la activităţile altor organizaţii şi asociaţii profesionale Întreţinerea unor relaţii corespunzătoare cu furnizorii Face dovada profesionalismului în relaţia cu clienţii Condiţii de aplicabilitate: Alte organizaţii: Relaţii cu furnizorii: Asociaţia bucătarilor. producători de bunuri de consum. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. selectarea furnizorilor Dovada profesionalismului: oferirea produselor de calitate şi de siguranţă alimentară.

Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 24. Previne şi rezolvă probleme legate de protecţia consumatorului Tehnician în gastronomie 111 . Studiază legislaţia privind protecţia consumatorului 2. Protecţia consumatorului 1.0 1. Aplică principiile protecţiei consumatorului în activitatea de producţie culinară şi de cofetărie 3.

G. – care asigură respectarea intereselor consumatorilor dezbateri privind: principiile protecţiei consumatorului şi dispoziţiile legale pentru respectarea intereselor consumatorilor Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii de studiu a legislaţiei) prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze legislaţia privind protecţia consumatorilor. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 112 . conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) 24. H. Probe orale (simularea dezbaterilor) prin care elevul demonstrează că este capabil să-şi informeze colaboratorii despre protecţia consumatorilor. Protecţia consumatorului Studiază legislaţia privind protecţia consumatorului Studierea legislaţiei privind protecţia consumatorului Informarea colaboratorilor despre protecţia consumatorului Condiţii de aplicabilitate: Legislaţie: Informarea colaboratorilor: legi. decrete.

Titlul unităţii: Competenţa 2:

24. Protecţia consumatorului Aplică principiile protecţiei consumatorului în activitatea de producţie culinară şi de cofetărie

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Comercializarea unor preparate care protejează sănătatea consumatorilor Respectarea dreptului consumatorului de a decide asupra preparatelor pe care le cumpără/consumă Informarea consumatorilor privind preparatele comercializate

Condiţii de aplicabilitate: Produse care protejează sănătatea: produse corespunzătoare calitativ; obţinute din materii prime corespunzătoare; în termen de valabilitate şi păstrate în condiţii de igienă şi parametri tehnici specifici necondiţionarea cumpărării şi a altor produse alături de cel dorit

Dreptul de a decide asupra produselor cumpărate:

Informarea consumatorilor: scris, oral cu informaţii privind: ingredientele preparatelor, valoarea nutritivă, regimul alimentar indicat, digestibilitatea, termen şi condiţii de păstrare Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să comercializeze produse care protejează sănătatea consumatorului, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale (observaţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte drepturile consumatorilor de a decide asupra preparatelor pe care le cumpără/consumă, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/scrise şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să informeze consumatorul cu privire la preparatele comercializate, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Tehnician în gastronomie

113

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

24. Protecţia consumatorului Previne şi rezolvă probleme legate de protecţia consumatorului

Aplicarea măsurilor de realizare a produselor de calitate Analizarea reclamaţiilor legate de protecţia consumatorilor Rezolvarea problemelor legate de protecţia consumatorilor

Condiţii de aplicabilitate: Măsuri: folosirea de materii prime corespunzătoare calitativ, respectarea condiţiilor de prelucrare primară şi termică, respectarea condiţiilor de igienă, curăţenie, păstrare şi depozitare calitatea produselor, preţurile, îmbolnăviri discutarea cu organele de control, cu mas-media, persoanele implicate achitarea daunelor/pretenţiilor consumatorilor lezaţi; revocarea unor comenzi; renunţarea la furnizorii care au livrat materii prime necorespunzătoare, realizarea sistemului de siguranţă a alimentelor (HACCP)

Reclamaţii privind: Analizarea reclamaţiilor: Rezolvarea problemelor:

Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice măsurile de realizare a produselor de calitate, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze reclamaţiile legate de protecţia consumatorilor, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe orale/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să rezolve problemele legate de protecţia consumatorilor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Tehnician în gastronomie

114

Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe:

25. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie

1.0

1. Studiază piaţa produselor culinare şi de patiserie-cofetărie 2. Aplică metode de promovare a ofertei de produse 3. Monitorizează activitatea de promovare a ofertei

Tehnician în gastronomie

115

conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate sondaje. legi. sugestii. Probe orală/practică (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze informaţiile privind activitatea concurenţială. de preţ. – care asigură respectarea intereselor consumatorilor clienţi.G. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie Studiază piaţa produselor culinare şi de patiserie-cofetărie Utilizarea mijloacelor de cercetare a pieţei produselor de alimentaţie publică Analizarea informaţiilor privind activitatea concurenţială Aplicarea politicilor de marketing pentru corelarea cererii cu oferta de produse Condiţii de aplicabilitate: Mijloace de cercetare: Informaţii: Politica de marketing: Probe de evaluare: Probe orală/scrisă/practică prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze mijloacele de cercetare a pieţei produselor de alimentaţie publică. oferta de produse. de promovare Tehnician în gastronomie 116 . H. decrete. nivelul preţurilor şi tarifelor de producţie. evidenţa vânzărilor pe diferite perioade. de distribuţie.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 25. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practică (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice politici de marketing. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. chestionare.

sezonalitatea. servicii. valoarea nutritivă. tipurile de consumatori Criterii de întocmire a meniurilor: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze publicitate comercială pentru vânzarea produsului. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. cataloage cu produse. publicitate orală: prezentarea produselor de către lucrători asocierea preparatelor cu băuturile. premii pentru clienţii fideli. liste de produse. Tehnician în gastronomie 117 . conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie Aplică metode de promovare a ofertei de produse Realizarea publicităţii comerciale pentru vânzarea produselor Respectarea criteriilor de întocmire a meniurilor Condiţii de aplicabilitate: Publicitate comercială: organizarea de expoziţii culinare.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 25. reclame mass-media. materiile prime şi tehnologiile de pregătire. cadouri promoţionale. Probe scrisă/practică (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte criteriile de întocmire a meniurilor.

Probe de evaluare: Probe orale/scrise (chestionare. analize complexe)/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze eficienţa activităţii de promovare. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie Monitorizează activitatea de promovare a ofertei Evaluarea eficienţei activităţii de promovare Aplicarea măsurilor corective de eficientizare a acţiunilor de promovare Condiţii de aplicabilitate: Evaluarea eficienţei: Măsuri: sondaje comparative. analiza chestionarelor diversificarea ofertei de produse. Tehnician în gastronomie 118 . conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 25. realizarea de produse competitive. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. preţuri promoţionale sau psihologice. analiza vânzărilor. investiţii. Probe practică (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice măsurile corective de eficientizare a acţiunilor de promovare. reduceri de preţuri.

Bucătăria naţională şi internaţională 1. 3. 26.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1. 2. 4.5 Organizează producţia de preparate tradiţionale româneşti Studiază tradiţiile de consum din bucătăria diferitelor popoare Realizează preparate specifice bucătăriei internaţionale Promovează producţia de preparate naţionale şi internaţionale Tehnician în gastronomie 119 .

conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 120 . prezentare şi servire) Probe de evaluare: Probe orală/scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoască obiceiurile. evenimente. tradiţii. estetica preparatelor. (materii prime. împreună cu echipa de lucru Executarea preparatelor cu specific zonal Condiţii de aplicabilitate: Obiceiuri. în funcţie de sărbători. tehnologiei de pregătire şi modului de prezentare şi servire reţete specifice locale. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. tehnologie de pregătire. tradiţiilor şi influenţelor din bucătăria naţională Realizarea preparatelor cu specific naţional. Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate cu specific naţional împreună cu echipa de lucru. Bucătăria naţională şi internaţională Organizează producţia de preparate tradiţionale româneşti Cunoaşterea obiceiurilor. influenţe: pe zone geografice. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practică (exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să execute preparate cu specific zonal. preferinţele consumatorilor Realizarea preparatelor cu specific: Preparate specifice zonale: conform reţetelor tradiţionale. tradiţiile şi influenţele din bucătăria naţională.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 26.

oferte promoţionale. studii de piaţă. chestionare.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 26. sugestii (pentru consumatori interni şi externi. etc. Probe orale/scrisă şi scrise (chestionare) prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze piaţa consumatorilor de produse internaţionale. Tehnician în gastronomie 121 . reţetare. Bucătăria naţională şi internaţională Studiază tradiţiile de consum din bucătăria diferitelor popoare Culegerea informaţiilor privind tradiţiile culinare ale diferitelor popoare Studierea pieţei consumatorilor de produse internaţionale Condiţii de aplicabilitate: Informaţii privind: Sursa informaţiilor: Studierea pieţei: materiile prime şi auxiliare specifice. etc. obiceiuri reviste de specialitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. reţete tradiţionale.) Probe de evaluare: Probe orale/scrise (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă informaţii privind tradiţiile culinare ale diferitelor popoare. cărţi de specialitate. internet. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. turişti. oameni de afaceri. nerezidenţi. întâlniri cu specialişti.

prezentare şi servire pentru bucătăria franceză. americană. rusă. engleză. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practică (studiu de caz. Probe de evaluare: Probe scrisă/practică (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze unitatea cu materii prime specifice. Tehnician în gastronomie 122 . chineză. italiană. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. arabă. etc. tehnologii.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 26. exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate tradiţionale altor popoare împreună cu echipa de lucru. Bucătăria naţională şi internaţională Realizează preparate specifice bucătăriei internaţionale Aprovizionarea unităţii cu materii prime specifice Realizarea preparatelor tradiţionale altor popoare împreună cu echipa de lucru Condiţii de aplicabilitate: Aprovizionarea cu materii prime: de la furnizorii specializaţi conform funcţiei de aprovizionare Realizarea preparatelor specifice: reţete. germană. nordică. bulgară.

preţuri promoţionale. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. modalităţi de publicitate (pliante. expoziţii. etc.) Probe de evaluare: Probe scrise/practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor naţionale şi internaţionale. premii.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 26. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să includă preparatele naţionale şi internaţionale în listele meniu. Probe orale (joc de rol)/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să fidelizeze segmentele de consumatori pentru preparatele naţionale şi internaţionale. Bucătăria naţională şi internaţională Promovează producţia de preparate naţionale şi internaţionale Verificarea calităţii produselor naţionale şi internaţionale Includerea preparatelor naţionale şi internaţionale în listele meniu Fidelizarea segmentelor de consumatori pentru preparatele naţionale şi internaţionale Condiţii de aplicabilitate: Verificarea produselor: Includerea preparatelor în listele meniu: examen organoleptic şi fizico-chimic pentru desfacerea unor produse certificate calitativ completarea listelor cu noi structuri privind preparatele naţionale şi internaţionale Fidelizarea consumatorilor: oferirea produselor de calitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Tehnician în gastronomie 123 . recomandarea şi oferirea de informaţii suplimentare despre produse (prezentare).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful