Učenik :__________________________

3. grupa

Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva
1. Izračunaj:
a)

355
+ 439

477
+388

838
+ 157

648
+ 306

829
+ 123

861
-136

1000
-742

414
-355

537
- 168

1000
-692

b) Popuni tablice:
umanjenik
umanjilac
razlika
sabirak
sabirak
zbir

400
328

716
33
951

235

253
373
582

647

321
440
659

108
413

888

2. Upiši broj koji nedostaje.

+ 244 = 437 + 210

233 - 193 = 95 -

389 + 75 = 382 +

- 130 = 497 - 214

3. Prema datom izrazu sastavi i riješi zadatak:
a) 552 + 425 – 651
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b) 900 – 546 – 99
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Za koliko je najveći trocifreni broj veći od zbira brojeva prethodnika i sljedbenika broja 299 ?

__________________________________________________________________________________________

Na jednoj farmi ima 321 kokoška. Koliko je živine na toj farmi? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 6. a) Koliko je korneta od lješnika i čokolade prodato u julu? ______________________________________________________ b) Koliko je ukupno više prodato korneta od čokolade nego rumenka? ____________________________________________________________ c) Koji sladoled je najprodavaniji? ____________________________________________________________ . a gusaka ima koliko kokošaka i pataka zajedno. Pataka je za 145 manje.U samoposluzi je u toku mjeseca juna i jula bilježeno koliko je prodato sledećih vrsta sladoleda: Vrsta sladoleda kornet od lješnika kornet od čokolade kornet od jagode rumenko jun 283 jul 267 ukupno 413 799 229 595 415 291 Popuni tabelu i odgovori.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful