Katedrala u Pisi

Romanička katedrala u Pisi, posvećena uznesenju Majke Božje danas stoji na lokalitetu koji je u kasnijem periodu dobio ime Piazza dei Miracoli. Njena izgradnja započeta je 1064. godine pod vodstvom arhitekta Buschetta, posvećena je 1118. od strane Pape Galezija II. iako je dovršena tek u 13. stoljeću završetkom fasade koju je napravio čuveni i tada vrlo cijenjeni Rainaldo. Gledajući tlocrt možemo izdvojiti neke romaničke karakteristike, ali prepoznajemo i utjecaje raznih drugih umjetničkih stvaranja.

Radi se o peterobrodnoj longitudinalnoj bazilici tlocrta latinskog križa sa trobrodnim transeptom. Nad križištem se uzdigla kupola no ona ne pripada romanici već je naknado izgrađena. Glavni brod krasi kasetirani pozlaćeni svod te brojne freske, dok u bočnim brodovima pronalazimo tipično romaničke bačvaste svodove sa dekorativnim rebrima. Ritam u interijeru donosi korištenje crnog i bijelog mramora te kolonade koje vode posjetioca prema svetištu. Središnji brod uživa i mnogo bolje osvjetljenje nego bočni brodovi što doprinosi naglašavanju božanske putanje ka oltaru u kojem je fokus religioznog života crkve. Iako crkva djeluje masivno i monumentalno što je postignuto adicijom mnogo arhitektonskih cjelina geometrijskog oblika te korištenjem malih prozora, dolazi do raščlanjivanja. Primjer negiranja te arhitektonske jedinstvenosti vidimo i na fasadi gdje do raščlambe dolazi zbog četiri otvorene galerije koje se piramidalno slažu od najšire do najuže. Još jedan element koji pomaže razbiti masivnost je upotreba obojenog tj. ružičastog mramora u kombinaciji sa bijelim u izradi fasade. Originalno fasadu su krasila vrata Bonnana Pisana koji je napravio i kosi zvonik za crkvu no nakon požara 1595. Giambologna ih je zamijenio sa masivnim

Pod vodstvom Henrika IV.brončanim radom. cijela struktura povišena je za 5 metara.stoljeda (1153. posebice u slaganju geometriziranih cjelina te dovodom svjetlosti u glavni brod kroz subordinaciju bočnih brodova. danas je najprepoznatija vizura grada Pise 2 Današnji baptisterij datira iz 12. Svaki drugi travej u bočnim brodovima dobiva pojačanje pilastrima što dovodi do unutrašnjeg kontrafornog 1 Rad Bonnana Pisana.-1363. što se u slučaju Speyera dogodilo u drugoj fazi izgradnje. U kompleks ove katedrale još ubrajamo i zvonik1 te baptisterij2. U prvoj fazi konstrukcije. godine.) te je djelo Diotisalvija. westwerkom te dva tornja koja su naglašavala transept. . u kasnijem periodu je dodana kupola nad križištem koja odstupa od romaničkog. lombardijskim malim arkadama. campanile katedrale je zbog loše izgradnje počeo tonuti u podlogu čak i prije svog završetka 1173. no i drugi utjecaji su se ispoljili u njoj što vidimo u bizantskim mozaicima. Još promjena u duhu romanike dolazi kada se prijašnji ravni drveni stropovi pretvaraju u križne svodove. U konstrukciji je korišten crveni pješčenjak iz obližnjih planina kod Palatinske šume. Katedrala u Speyeru Katedralna kraljevska bazilika u Speyeru o kojoj smo već ranije pisali smještena je uz Rajnu te poput katedrale u Pisi nije imala jedinstveno izgradnju u jednom stilu već se njena odvijala u dvije faze sa preinakama u kasnijim periodima. Kao i u Pisi. imena Speyer I izgrađena je trobrodna bazilika sa transeptom. gotovo antičko rimskim kolonadama te islamskim šiljatim lukovima ali to ne umanjuje snažan romanički dojam. Ova prekrasna građevina stoji kao spomenik romaničkoj arhitekturi. Donji registar pripada romanici sa slijepim arkadama čiji su lukovi polukružni dok gornji registri imaju gotička obilježja. Mnoge su sličnosti ovih dvaju crkavam.

minimalna rasčlamba prozorima te decentna arhitektonska dekoracija dok odmak od toga dolazi do izražaja u tornjevima koji su neobično visoki za romaniku i najavljuju skori dolazak gotičkog strmljenja u visine. . Tu opet vidimo sličnost sa Pisom jer se arkade iznad galerije hijerarhijski slažu isto kao otvorene galerije na fasadi katedrale u Pisi. Nad patuljastom galerijom koju smo već spomenuli dodane su slijepe arkade kao dekoracija.sustava. Ovdje dojam jedinstvenosti pojačava korištenje jednolikog kolorita u eksterijeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful