Ghidul de Practica Praxis

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă

     

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2011
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Biroul de practică. Şcoala de vară VIII. II.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 27 27 31 34 38 42 45 49 55 58 III. Prezentarea proiectului PRAXIS . turismului şi serviciilor Marketing Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Ghid de practică | 61 . evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe specializări Economie și afaceri internaționale Economie generală și comunicare economică Management Economia comeţului. Stagiul de practică în străinătate IX. Centrul de practică VI. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV. Recunoaşterea.3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I.

4 Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 62 65 67 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Specializările Management. Marketing. Economia Comerţului. Turismului şi Serviciilor Specializarea Finanţe şi Bănci Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune Specializările Economie şi Afaceri Internaţionale. Economie Generală şi Comunicare Economică Specializarea Informatică Economică Specializarea Statistică şi Previziune Economică 71 73 89 105 113 121 127 | Ghid de practică .

Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico-social. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. Ghidul. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. Ghid de practică | .5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. Ghidul este gândit ca un document de lucru. Este un ghid pentru studenți. complementare activităților încetățenite. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. De asemenea. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. interesul fiind centrat pe student. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a-i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. precum și modul de recunoaștere. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. respectiv. cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l-a creat este una competitivă. coordonatori și tutori. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. pe creșterea competențelor. precum și în politicile și strategiile naționale. a adaptabilității și competitivității acestuia. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. răbdare și o pregătire temeinică. ca de altfel întregul proiect. Universitatea din Craiova. în continuă schimbare și îmbunătățire. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. a valorificat oportunitatea de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți. care necesită atenție. evaluare și certificare a stagiilor de practică.

ce include astăzi 16 facultăţi şi 14 şcoli doctorale. Celor peste 25 000 de studenţi ai săi. 1.088 lei. constituit în prezent din peste 1000 de cadre didactice.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa . Bugetul total al proiectului este de 10. la integrarea acestora în patrimoniul universal. Universitatea şi universalitatea au mers împreună. pentru a servi lumii întregi. Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă. De la înfiinţarea sa. ISCTE . Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile academice. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire în toate ciclurile de studii universitare (Licenţă.Portugalia și SUPEUROPA . tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA . Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. demnă de acest nume. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. existând convingerea că nici o ştiinţă. împărtăşind valorile culturale. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. la distanţă). Data începerii este 2 august 2010.BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. cu frecvenţă redusă.213. Pe parcursul existenţei sale. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. concretizându-şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară.6 I.028 lei. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. din anul 1947. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . Universitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă. a ştiinţei şi culturii naţionale. morale. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţământului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna.554. parte a comunităţii academice europene.1.Franța. Master.

anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. antreprenor. fiind cea mai mare dintre cele 16 facultăţi ale Universităţii din Craiova. manager financiar. Polonia. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. în cadrul a 11 facultăţi. Portugalia. auditor financiar. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. broker. patru specializări la învăţămânul la distanţă. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii.contabil. cenzor independent. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. ofiţer de credite. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. ale economiei bazate pe cunoaştere. În plus. analist programator. manager de export. Aceasta se desfăşoară în catedre şi centre de cercetare. agent de vânzări. profesor. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. agent de turism. Germania şi Turcia.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaborări academice. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. administrator relaţii cu clienţii. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. expert contabil. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. cercetator ştiinţific. Slovenia. Oferta educaţională. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . Grecia. învăţământul cu frecvenţă. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. analist de piaţă. contabil autorizat. administrator al proiectelor financiare. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. Italia. Belgia.

Erasmus. Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. pentru a permite elevilor. | Ghid de practică . Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii. asigurându-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). SupEuropa este o organizaţie franceză de formare. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. GIESTA (statistică). ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). În 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. ISCTE . GEST-IN (informaţii pentru afaceri). Leonardo da Vinci. PHARE. IN OUT Global (logistică). jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. facultatea îşi propune să îmbunătăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţelor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor. ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/2008.2. să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. Prin programele derulate. Prin proiectele implementate. OVERGEST (contabilitate). în contextul conceptului de mobilitate. CEUA (arhitectură).8 de mobilitate Socrates. Din 1967. Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. În domeniul serviciilor comunitare. cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate. mobilităţile studenţeşti fiind prioritare în aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. 1. cu scopul de a le aduce mai aproape. înfiinţată în anul 1990. universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice şi afaceri din partea de vest a României. INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului.

.stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri.cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice. 825 bărbaţi. având sub coordonare în medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică. Management. de la facultăţile cu profil economic. orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregătiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică. 1.cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. . Informatică economică.conştientizarea studenţilor privind activitatea practică.conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică.3. . Finanţe şi Bănci. Contabilitate şi informatică de gestiune. Ghid de practică | . Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: . . orientaţi prin intermediul birourilor de practică. Rezultatele aşteptate A. 825 femei. . adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). turismului şi serviciilor. flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobândite cu cerinţele şi nevoile activităţii practice viitoare. . schimburi transnaţionale. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii. câte un tutore la fiecare centru de practică. 1. Marketing. specializările: Economie şi afaceri internaţionale.activarea.9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . Economia comerţului.optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă. . mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. .cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi.4. Economie generală şi comunicare economică. Statistică şi previziune economică. Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini. 1200 de la aplicant. 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România.cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani.

tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 300. Alte rezultate: . .o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect.000 de exemplare pe an. | Ghid de practică . .trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România.4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică.număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă .un website actualizat al proiectului. B. . . .Campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico-social. cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică.650 broşuri pe an. Rezultate pe termen mediu şi lung: . . prezentări ppt. . cu nominalizarea centrelor de practică . broşuri.cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară şi 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii străini. dezvoltarea carierei. . pliante).4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe. C.persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 200. . .5 articole pe an.10 .650 de pliante pe an. abordarea unui stil de viaţă sănătos. . piaţa muncii.un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1.ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%.un film de prezentare pe an.

Nr. Legea nr. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. Nr. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei. la instituţii de credit.11 II. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. după caz. în conformitate cu planul de învăţământ. respectiv Universitatea din Craiova. 258/20072. la sfârşitul semestrului IV. comerţului. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor.  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. Partea I. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. încheiată între organizator şi partenerul de practică. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3. ca un stagiu compact de trei săptămâni. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. 1 2 Monitorul Oficial al României.ro Ghid de practică | .  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. în conformitate cu planul de învăţământ. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. 493. 1/20111. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit. Ea se încheie cu un raport de practică. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.ucv. 18. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. serviciilor. din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului. spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii. Partea I.

| Ghid de practică . ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire.12 III. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate. prezentate în Anexa 1. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. De asemenea. În afară de aceste obiective generale. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.

folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie. studentul şi-a desfăşurat stagiul de practică într-un domeniu direct legat de specializarea sa. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. În acordarea notei.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4. RECUNOAŞTEREA. centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii. raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică. studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.13 IV. având ca referinţă programa analitică de practică. 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:      există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică. evaluarea și certificarea. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. prezentat în Anexa 2. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore. Ghid de practică | .  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.

Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. fără a se depăşi ora 2000. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într-un cadru profesional și facilitarea. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituțiile de învățământ și cu tinerii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să-şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale. punându-i la dispoziţie mijloacele necesare. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. Şi pentru centrele de practică. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. Pe perioada de practică. De asemenea. | Ghid de practică . tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor.14 V. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. În conformitate cu legislaţia în vigoare. La cererea tutorelui de practică. în acest fel. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. familiarizându-se cu universul muncii. specifice activităţilor pe care le va desfăşura.

să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. revine. să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într-un mod adecvat. să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor. care să răspundă scopului propus. în conformitate cu programa analitică. să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. în primul rând. dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | . bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului. să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului. tutorelui. să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate. să-şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi. obiectiv.    În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea. pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. concis.        La centrul de practică studentul trebuie: să-şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator. Relaţia student . precum şi concluziile studentului. tutore şi student. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student . partenerii organizaţiei.tutore . cu o largă disponibilitate pentru dialog. Conţinutul Raportului de practică.tutore . Întâlnirile periodice la centrul de practică. furnizorii. desigur. prin vizite programate ale coordonatorului de practică. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate. La sfârşitul stagiului de practică. să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică. să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă. evaluarea și certificarea stagiului de practică.coordonator de practică.coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă.

identificării nevoilor neacoperite. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi social. explorarea problemelor curente. În corelaţie cu programa analitică de practică. Conţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului. referiri la punctualitatea. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. vor fi stabilite activităţile. cât şi coordonatorului de practică. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite efectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. pentru ca la finele practicii să-i poată evalua activitatea. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. de obicei. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. Acest demers va trebui să-i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. | Ghid de practică . dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. obiectivele. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii.

13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: . 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate. ci şi în carieră. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. etc. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. Îmbrăcaţi-vă adecvat. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. Evitaţi actele de nesupunere. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . consumabile. înainte de finalizare. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. calculator. Ghid de practică | . Abţineţi-vă de la activităţi lipsite de etică. va avea ca rezultat nepromovarea examenului. Retragerea din stagiu.să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). 9/ Fiţi politicoşi. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. pentru a-i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a-i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la stadiul de student la cel de profesionist remunerat.) pentru uz personal. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. lumea ″reală″. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. Trataţi toţi angajaţii cu respect. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune.17 VI. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă.

noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. să nu respectaţi termenele. Oferiţi-vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. În aproape orice organizaţie. orice proiect care vă este atribuit. dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism. să aveţi o atitudine arogantă.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. 5/ 6/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. 7/ 8/ | Ghid de practică . să purtaţi ţinute necorespunzătoare. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat. Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător.atât bune. Asiguraţi-vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate . Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. 2/ 3/ Ţineţi un calendar. să vă comportaţi neprofesionist.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. 4/ Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. Contribuiţi la discuţii. lipsiţi de respect faţă de colaboratori. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. sarcini de lucru de rutină.18 . Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător. proiectele sau alte sarcini.nu veniţi cu scuze.şi totodată daţi şi rapoarte de progres. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. aşa că asiguraţi-vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. evitaţi să vă plângeţi. 15/ Dacă v-a plăcut practica în cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp. Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative. aveţi iniţiativă. Aşadar. să fiţi nepoliticoşi. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. să plecaţi devreme. Asiguraţi-vă că declaraţi doar fapte . să sosiţi târziu. Vi se vor da. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi. cât şi rele . 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale. să păreţi inflexibili etc. . ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. pentru uz personal şi referinţe viitoare. Evitaţi negativismul. Urmaţi întocmai până la finalizare. să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi. Stabiliţi priorităţi. Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. fără îndoială.

Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. 14/ Adaptaţi-vă. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. conferinţe şi evenimente. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. o sursă bună pentru a Ghid de practică | . inclusiv normelor de siguranţă. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. prin rotaţie. de asemenea.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. abordaţi sarcini noi. Fiţi fideli politicii organizaţiei. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. Acomodaţi-vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. 16/ Fiţi demni de încredere. între departamente. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. 12/ Demonstraţi loialitate. 17/ Găsiţi-vă un mentor. 15/ Preluaţi iniţiativa.19 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. puteţi contacta coordonatorul de practică. pentru a evita traficul. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. cu atât veţi învăţa mai multe. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. Aceste persoane sunt. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. de a socializa şi de a construi relaţii. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. Unul din instrumentele cheie în job-hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră. ar putea fi mentorul. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. Setaţi-vă alarma devreme. Sugestie: Tutorele dvs. Construiţi-vă relaţii profesionale cu tutorele şi alte persoane din organizaţie. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire.

. cât şi pentru portofoliul carierei. Poate că aţi realizat o broşură. trebuie să se includă următoarele: . în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile . 20/ Păstrăţi legătura cu tutorele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii. încercaţi să-i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră. etc. v-aţi întâlnit cu clienţii.oportunităţi de a participa activ. aţi organizat o conferinţă de vânzări. Asiguraţi-vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. Printre aceste nevoi. Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile. Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică.preocupare pentru alţii. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într-o organizaţie.atât pentru CV-ul vostru. | Ghid de practică 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ . . .respect faţă de diferenţele culturale şi individuale.20 obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii. Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. aţi computerizat un sistem de inventariere. În calitate de coordonator al practicii. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare. aţi depistat tendinţele industriei. Succesul dumneavoastră este strâns legată de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi în subcoordonare.posibilitatea de a face alegeri şi de a-şi asuma responsabilităţi. .securitate. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. Unul dintre obiectivele dvs.

Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. Ghid de practică | . încurajaţi stagiarii să-şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. Apoi.21 9/ În calitate de coordonator. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. În primul rând. 12/ Asiguraţi-vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare. ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului.

În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară pentru înscrierea în programul şcolii de vară. Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară.  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România. Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară vor fi stabilite în fiecare an. în perioada iunie-iulie.proiect-praxis.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive. cu participarea primilor 30 de studenţi clasaţi la stagiile de practică. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară. coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social.  diplomă de participare.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. | Ghid de practică . studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. stabilindu-se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi clasaţi.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi recompensate prin:  diplomă de merit. în luna aprilie şi vor fi publicate pe site-ul www.ro şi afişate la biroul de practică. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual. cu durata de 7 zile.22 VII.

să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate. . descrierea activităților etc.23 VIII. durată. . . 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: . În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul. îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într-un mediu de lucru internaţional.). Când se derulează? Pe parcursul lunii iulie. adresă. cu durata de 7 zile. 7 în Portugalia și 8 în Franța.să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii. STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studiu. Stagiile de practică trebuie validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. mod de organizare. numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia. în perioada 2011-2013. contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente). Ghid de practică | .să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale. Obiectivele specifice ale SPS sunt: .informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume.informații asupra stagiului de practică (conținut.să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor. vor participa 15 studenţi.). . . mod de prezentare etc. în special cele în ariile de competență specifice.datele de contact ale îndrumătorului de practică. orarul de lucru.

. modalitate de raportare. lista de întrebări frecvente. relația student-tutor. detalii asupra activităților culturale și sportive. servicii medicale. alte contacte folositoare etc.24 lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică. chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică. . modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică. | Ghid de practică . mod de comportament. .alte categorii de informații (numere de urgență.informații de natură interculturală .informații concrete asupra demarării programului de pregătire.).

ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS.încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor.activitățile şcolii de vară. Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte.  secretariatul biroului. Ghid de practică | .stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într-un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. . şi are în structura sa :  coordonatorii de practică. . Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi. modul de întocmire a unui CV).  responsabilul relaţiei cu centrele de practică. În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A. În acest sens. biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi. C. .stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. printr-o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică.25 IX. Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: .seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. Din punct de vedere organizatoric. BIROUL DE PRACTICĂ. B. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. . menite să stimuleze comunicarea. Biroul de practică va coordona: .

26
În acest sens, biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: - realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV-urile studenţilor din grupul ţintă; - actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS, inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică; - furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia; - crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților.

| Ghid de practică

27

ANEXA 1
PROGRAMELE ANALITICE DE PRACTICĂ PE SPECIALIZĂRI
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II, cursuri de zi şi ID PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea disciplinei Practica de specialitate Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Economie și afaceri internaționale Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC - complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – obligatorie Do – opţională Df – facultativă

Scop

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea EAI, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică; 2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În acest sens, se solicită Obiective generale realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică; 3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.).

Ghid de practică |

28
A. Studiul firmei internaţionale 1. Prezentarea firmei, a domeniului de activitate şi a pieţelor pe care acţionează; 2. Tipuri de operaţiuni internaţionale ale firmei; 3. Planul de afaceri; 4. Prezentarea partenerilor comerciali externi ai firmei; B. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri; 2. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti; 3. Instrumentarul politicii comerciale netarifare; studii de caz pe pieţe şi grupe de produse; 4. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor; C. Procesul de negociere internaţională 1. Particularităţile negocierii funcţie de tipul acesteia (comercială, diplomatică, socială); 2. Modalităţi de pregătire a negocierii; 3. Derularea procesului de negociere; 4. Echipele de negociatori (tipologie, selectare etc.); 5. Strategii, tehnici, tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională; D. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. Contractul de vânzare internaţională (obiect, clauze privind cantitatea, calitatea, ambalarea, preţul, condiţii de livrare, condiţii de plată); 2. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export, facturarea la extern); 3. Logistica internaţională; E. Vămuirea mărfurilor 1. Structura organelor vamale. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii; 2. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern), necesar pentru vămuirea mărfurilor, condiţiile financiare, temei pentru perfectarea actelor vamale; 3. Procedurile ce reglementează exportul; 4. Rolul condiţiilor de livrare, reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă; 5. Regimul vamal import. Conţinutul, condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv; 6. Declararea mărfurilor. Depunerea declației vamale. Punerea în liberă circulaţie; 7. Documentele care însoţesc declaraţia vamală; 8. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială; 9. Prohibiţii şi restricţii; 10. Valoarea în vamă. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate; 11. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia

Conţinutul practicii (descriptori)

| Ghid de practică

2. Combinată . Tehnici de finanţare pe termen lung. Modalităţi de plată în comerţul internaţional. Conţinutul. 18. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. drepturilor de import/export. modalitatea. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Încasarea obligaţiilor vamale. H. Regimul vamal export. 4. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. Tipurile taxelor vamale. Regimurile vamale suspensive: caracterizarea generală. 19. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export 14. La cererea tutorelui de practică. Facilităţile tarifare. condiţiile generale. condiţiile şi ordinea plasării / încheierii regimului vamal respectiv. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. mărimea. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. Ghid de practică | Modul de desfăşurare a practicii .29 tranzitului). Nomenclatura 16. Încadrare tarifară. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. 21. Calculul şi ordinea achitării 13.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. procedura). Pe toată durata practicii. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Destinaţiile vamale. Actul constatator. G. Tipurile destinaţiilor vamale. 3. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. 17. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1. Depozitarea provizorie a mărfurilor. 25. Regimul vamal de tranzit (clasificarea. Contravenţii şi infracţiuni vamale. Destinaţia vamală zonă liberă. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. 15. Originea mărfurilor. 23. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. Declaraţia de export. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. 22. 12. termenii. 20. F. Conţinutul. 24. Drepturile de import/export. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. anterior achitate.

| Ghid de practică . care completează conţinutul programei analitice de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică.30 Evaluarea şi stabilirea notei finale Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA.

se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. 3. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. Obiective generale Ghid de practică | . Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă. În acest sens. În acest sens. cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Economie generală și comunicare economică Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. cunoaşterea centrului de practică. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică. 2. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC .complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Do – opţională Obligatorie Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea EGCE. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne. în funcţie de tipul organizaţiei. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale.31 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II. studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale.). indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. regulamente etc.

7. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. 6. 2. precum şi concluziile studentului. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Structura Planului de dezvoltare regională. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. Aplicarea principiilor. sectoriale la nivel regional. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. la nivel de autorități. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. Conţinutul Raportului de practică. Activități de comunicare/relații publice derulate. Plan de Comunicare la nivel de Program 2. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. 3. B. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Instituții specializate în cercetare economică. 3. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. Pe toată durata practicii. C. D. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. Promovarea unei scheme de finanţare. 3. La cererea tutorelui de practică. 8. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. Finanțarea proiectului 10. 2. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale. externă. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Impact și rezultate economice. 5. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Conţinutul practicii (descriptori) Modul de desfăşurare a practicii | Ghid de practică . 9. 3. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice/relațiilor publice/jurnalismului economic. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. Categorii de indicatori macroeconomici. 4. 2.32 A.

Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Evaluarea şi stabilirea notei finale Ghid de practică | . Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică. care completează conţinutul programei analitice de practică.33 Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.

regulamente etc.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea MANAGEMENT Anul II. studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale.complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Obligatorie Do – opţională Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea MG. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Management Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt.). 3. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC . cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică. 2. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. Obiective generale | Ghid de practică . În acest sens. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă. În acest sens. cunoaşterea centrului de practică. în funcţie de tipul organizaţiei. Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale.

Departamentul aprovizionare 1. notă de intrare de recepţie. factură. EURO 200. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. notă constatatoare de diferenţe. articolele cu vânzare zero. 4. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. 3. evidenţierea relaţiilor compartimentului cu alte subunităţi structurale din interiorul şi exteriorul organizaţiei). cunoaşterea structurii organizatorice a întreprinderii (componente. 4. 2. bon de consum.35 A. descrierea unei tehnici şi metode de management folosite în cadrul organizaţiei. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. cunoaşterea modalităţilor de elaborare a principalelor documente întocmite în cadrul compartimentului supus studiului şi circuitul acestora. identificarea potenţialilor furnizori. cupon tip voucher sau bonus. aviz de însoţire etc). alcătuirea unei fişe de produs. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. 3. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. elaborarea unei cereri de ofertă. cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare (identificarea atribuţiilor unui compartiment/departament din întreprindere: producţie/resurse umane/aprovizionare/ vânzare/calitate. 7. analiza portofoliului de produse şi servicii. sponsorizare. întocmire declaraţii de conformitate. 2. 2. tichete cadou. fişă de magazie. 2. Departamentul vânzări/marketing 1. 3. 10. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. certificate de garanţie. tipuri). proces verbal de recepţie. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. 8. 11. Cunoaşterea firmei/instituţiei şi departamentului 1. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor Ghid de practică | Conţinutul practicii (descriptori) . 5. 6. card bancar. 4. numerar. OP. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. acoperirea şi rotaţia stocurilor. CEC. C. fişe tehnice). organigrama. afişe deko. documente de transport). 3. Notă constatatoare de diferenţe. Departamentul de producţie 1. descrierea fluxurilor informaţionale. B. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. analiza ofertelor. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii D. reducere de preţ. 9.

metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. împărţirii pe grupe şi subgrupe. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. criteriilor de alocare a linearului pe produse. Pe toată durata practicii. burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va a practicii materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. descrierea procesului de recrutare. 7. Resurse umane 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se Modul de desfăşurare încadreze în conţinutul programei analitice de practică. familii de produse. ROI. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. situaţii. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. concedii medicale. 5. 4. fişă post. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). precum şi concluziile studentului. cunoaşterea sistemului de salarizare. 5. angajare personal-contract de muncă. 8. rapoarte. 4. 6. pontaje. concedii de odihnă. 2. 6. Conţinutul Raportului de practică. dosar personal. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. 3. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. ore suplimentare. La cererea tutorelui de practică. orizontal etc). studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. E. | Ghid de practică . determinarea salariului şi a contribuţiilor sociale aferente. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent. determinarea productivităţii muncii. 9. selecţie şi angajare a personalului. structurii sortimentale pe raion. determinarea productivităţii muncii. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă.36 specifice sistemului de calitate. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă.

Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. Evaluarea şi stabilirea notei finale Ghid de practică | .37 Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică. care completează conţinutul programei analitice de practică.

indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC . 3. în funcţie de tipul organizaţiei. Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale. 2. cunoaşterea centrului de practică. În acest sens. Obiective generale | Ghid de practică . cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 ECTS Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică.).complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Do – opţională Obligatorie Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea ECTS. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale. regulamente etc. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. În acest sens. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă. se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică.

organizarea de evenimente. 8. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. Agenţii de turism). 4. 2. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. 11. criterii de alocare a linearului pe produse. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. 9. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. tipuri). cunoaşterea structurii organizatorice a întreprinderii (componente. atribuirea de camere (spaţii cazare). alcătuirea şi verificarea programelor turistice. elaborarea unei cereri de ofertă. analiza ofertelor. A1. cunoaşterea modalităţilor de elaborare a principalelor documente întocmite în cadrul compartimentului supus studiului şi circuitul acestora. efectuarea de rezervări. evidenţierea relaţiilor compartimentului cu alte subunităţi structurale din interiorul şi exteriorul organizaţiei). gestiunea pachetelor de servicii oferite. 21. 2. efectuarea încasărilor şi plăţilor. 3. Cunoaşterea firmei şi departamentului 1. 5. 13. furnizarea de informaţii. team building. 3. 14. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. conferinţe. Clasificarea structurilor de primire. verificarea deconturilor. 22. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. 4. 15. 12. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. 4. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se Ghid de practică | Conţinutul practicii (descriptori) . 7. 16. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. organizarea de târguri de profil. 19. A2.Norme de aplicare. 10. verificarea corespondenţei. întocmirea de deconturi. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. 5.39 A. 5. 3. modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare (identificarea atribuţiilor unui compartiment/departament din întreprindere: producţie/resurse umane/aprovizionare/ vânzare/calitate. organigramă. 17. 7. tehnici de promovare a produsului turistic. identificarea potenţialilor furnizori. 6. descrierea fluxurilor informaţionale. redactarea de materiale de prezentare. familii de produse. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. întocmirea de grafice de acţiuni. 6. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). 2. 20. 18.

Resurse umane 1. 17. rentabilitatea indirectă. promovarea vânzărilor. dosar personal. determinarea salariului şi a contribuţiilor sociale aferente. B. 4. 14. 22. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. fişe tehnice). pontaje. coerenţă. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. realizarea de corecţii ale stocurilor. 5. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. 19. 11. constituirea unui eşantion. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). descrierea procesului de recrutare. ROI.40 adoptă decizia). în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. concedii medicale. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. acoperirea şi rotaţia stocurilor. 7. rapoarte. sponsorizarea). 12. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment. frecvenţa cumpărărilor. selecţie şi angajare a personalului. 10. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. asortiment bogat. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. fişa postului. 8. situaţii. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. 18. asortiment restrâns). relaţiile publice. concedii de odihnă. pe valoare. articolele cu vânzare zero. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. cunoaşterea sistemului de salarizare. 20. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. 16. valoarea cumpărărilor. angajare personal-contract de muncă. recenţa cumpărărilor). | Ghid de practică . culegerea informaţiilor. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. 9. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. 13. 6. efectuarea de inventare parţiale. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. conceperea unui chestionar. 2. afişe deko. profunzime. 15. ore suplimentare. relaţiile cu furnizorii. 3. 21. marca.

în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. La cererea tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. Conţinutul Raportului de practică. care completează conţinutul programei analitice de practică. precum şi concluziile studentului. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.41 Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Modul de desfăşurare a practicii Evaluarea şi stabilirea notei finale Ghid de practică | .

În acest sens. cunoaşterea centrului de practică. Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale. regulamente etc. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. 3. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC . 2.complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Obligatorie Do – opţională Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea MK. în funcţie de tipul organizaţiei. | Ghid de practică . În acest sens. se solicită Obiective generale realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Marketing Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea MARKETING Anul II. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică. studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.).

4. organigrama. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări. 2. 4. Politica de preţ 1. 2. reviste. Politica de produs 1. 3.43 A. analiza ofertelor. fişierul clienţilor. linii de produse. 2. furnizori etc. mărci înregistrate la OSIM). identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. 4. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. F. analiza gamei de produse şi servicii. 6. evidenţierea relaţiilor compartimentului cu alte subunităţi structurale din interiorul şi exteriorul organizaţiei. caracteristici. constituirea unui eşantion. 2. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. fişa postului pentru directorul de marketing şi agentul de vânzări). elaborarea unei cereri de ofertă. 3. Cunoaşterea firmei şi departamentului 1. Politica de distribuţie 1. 2. 2. statistici utilizate. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. 3. E. C. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. Forţa de vânzare Ghid de practică | Conţinutul practicii (descriptori) . cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare (identificarea atribuţiilor compartimentului de marketing. culegerea informaţiilor. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. sortimente. tipuri). identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. descrierea fluxurilor informaţionale. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. ciclul de viaţă. 5. identificarea potenţialilor furnizori. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. 5. cunoaşterea structurii organizatorice a întreprinderii (componente. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. 3. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. B. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. Politica de comunicare 1. cunoaşterea modalităţilor de elaborare a principalelor documente întocmite în cadrul compartimentului supus studiului şi circuitul acestora. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. D. 3. 3. conceperea unui chestionar. Studiul pieţei 1. G.

La cererea tutorelui de practică. Pe toată durata practicii. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. Elaborarea de rapoarte 1. 3. 5. factură. certificate de garanţie. Evaluarea şi stabilirea notei finale | Ghid de practică . atribuţii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. fişă de magazie. zone acoperite. circuite. rapoarte săptămânale 1. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. notă de intrare de recepţie. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică. H. pregătire. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. precum şi concluziile studentului. documente de transport). rapoarte zilnice: 2. notă constatatoare de diferenţe. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. 4. Conţinutul Raportului de practică. care completează conţinutul programei analitice de practică.44 înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. proces verbal de recepţie. Modul de desfăşurare a practicii Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. bon de consum. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.

x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC . Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică. 3. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. în funcţie de tipul organizaţiei. cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Contabilitate şi informatică de gestiune Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. În acest sens. Obiective generale Ghid de practică | . se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale. regulamente etc. În acest sens.). identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. 2.45 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Do – opţională Obligatorie Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea CIG. cunoaşterea centrului de practică.

b) descrierea structurii contabile. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile acestora. 2. d) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. c) reţeaua de furnizori şi clienţi. d) poziţia pe piaţa internă şi externă. e) ieşirea imobilizărilor corporale prin vânzare şi casare. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: A. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin achiziţie. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. economice. b) fluxuri de informaţii contabile. de producţie şi prestări de servicii sau publice. 2. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. B. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. b) stocuri primite de la furnizori. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. Conţinutul practicii (descriptori) | Ghid de practică . b) activităţi permise. d) categoriile de personal.46 În funcţie de tipul entităţii. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. şi avându-se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. c) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. 3. c) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente impozitului pe profit/venit şi taxei pe valoarea adăugată. Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. 3. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. c) centrele de responsabilitate. misiunea entităţii: a) obiectivele organizaţionale globale. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia. b) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. b) calculul şi evidenţa drepturilor salariale.

c) determinarea venitului net.47 d) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. a) b) c) d) încasări şi plăţi efectuate în numerar. politici contabile privind decontările cu terţii. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: Ghid de practică | . calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. 4. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 5. 2. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale. încasări şi plăţi efectuate prin conturile de la bancă. b) constituirea veniturilor. D. acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. 5. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. 5. 6. 4. Teme specifice entităţilor publice 1. 6. 3. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. 2. C. 4. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. 3. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia.

Modul de desfăşurare a practicii Evaluarea şi stabilirea notei finale | Ghid de practică . Conţinutul Raportului de practică. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Pe toată durata practicii. Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. precum şi concluziile studentului. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. La cererea tutorelui de practică. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA.48 Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. care completează conţinutul programei analitice de practică.

2. În acest sens. 3. în funcţie de tipul organizaţiei. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. Obiective generale Ghid de practică | . În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Finanţe şi Bănci Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale. se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă.). regulamente etc. În acest sens. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. cunoaşterea centrului de practică. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC .49 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI Anul II. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale.complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Do – opţională Obligatorie Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea FB. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne.

c) centrele de responsabilitate. Conţinutul practicii (descriptori) | Ghid de practică . operaţional. 3. h) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. e) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. f) operaţiuni cu carduri. 4. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei de credit/unitaţii teritoriale a instituţiei de credit. 5. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. d) poziţia pe piaţa bancară. b) front-office şi back-office. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) deschiderea de conturi. d) categoriile de personal. b) canalele de distribuţie. c) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare d) aprofundarea relaţiei bancă-client. b) activităţi permise. misiunea instituţiei de credit: a) obiectivele organizaţionale globale. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 2. c) operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. 6. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit. evaluarea şi administrarea riscului de credit. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii. de lichiditate. g) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. de piaţă. 1. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. c) reţeaua. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia.50 A. d) operaţiuni de virament. b) constituirea de depozite bancare.

modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. c) reţeaua. b) circuitul documentelor. 1. fluxul informaţional. Ghid de practică | . misiunea societăţii de asigurări: a) obiectivele specifice.51 c) tratarea indicatorilor utilizaţi pentru măsurarea riscurilor semnificative. produse de asigurări oferite de către societatea de asigurare şi reglementări legale privind mecanismul şi tehnica acestor produse de asigurare: a) asigurări obligatorii. b) asigurări facultative. 6. 3. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări. d) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale e) sistemul de control intern. b) de persoane. 5. misiunea societăţii comerciale: a) obiectivele societăţii. b) centrele de responsabilitate. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. b) activităţi desfăşurate.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. b) structura organizatorică de ansamblu. 2. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. B. c) de răspundere civilă. formularea de concluzii. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . ilustrarea cu documente. C. stabilirea despăgubirii. marjei de solvabilitate. 4. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. d) poziţia pe piaţa asigurărilor. c) categoriile de personal. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. împrejurărilor producerii acestuia. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului.

6. atribuţiilor şi activităţii compartimentului financiar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea | Ghid de practică . b) centrele de responsabilitate. 2. misiunea instituţiei fiscale: a) obiectivele organizaţionale globale. 4. elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli ca principal instrument de previziune financiară anuală şi de angajare pe criterii de competenţă a obiectivelor de management ale firmei: a) se va insista asupra lucrărilor pregătitoare şi colaborării cu alte compartimente din firmă pentru fundamentarea principalelor elemente de venituri şi cheltuieli ale firmei. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens. În acest sens. Determinarea. b) structura organizatorică de ansamblu. D. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. c) reţeaua şi poziţia instituţiei fiscale în cadrul sistemului financiar din România. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante: a) evidenţierea eficienţei utilizării. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. financiare) precum şi politica de dividend. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico – economice a unui proiect de investiţii din firmă insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico – financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia.52 c) poziţia pe piaţa. 3. 2. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. 5. d) o bună cunoaştere a organizării.

Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. cotele de TVA. 4. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. anularea). venituri din salarii. taxelor. c) reţeaua şi poziţia instituţiei de asigurări sociale de stat în cadrul instituţiilor de asigurări şi protecţie sociale din România. venituri din premii şi din jocuri de noroc. b) structura organizatorică de ansamblu.53 teritorială a finantelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. f) impozitul pe dividende. 3. venituri din investiţii. c) stabilirea impozitelor. b) înregistrarea fiscală. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. 2. misiunea instituţiei de asigurari sociale de stat: a) obiectivele organizaţionale globale. venituri din pensii. impozitul pe venit de la persoane juridice: a) stadiul coordonării impozitului pe veniturile companiilor în ţările comunitare. d) aspecte fiscale internaţionale. executarea silită. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. d) venituri din activităţi independente. operaţiuni scutite de TVA. venituri din activităţi agricole. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. e) baza de impozitare. regimul deducerilor. baza de calcul a impozitului pe profit. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: Ghid de practică | . restituiri de sume. E. c) cotele de impozit. 6. persoane impozabile. b) centrele de responsabilitate. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. venitul net anual impozabil. b) operaţiuni impozabile. prescripţia. d) obligaţia şi creanţa fiscală. 5. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. compensarea. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. insolvabilitatea.

Modul de desfăşurare a practicii Evaluarea şi stabilirea notei finale | Ghid de practică . b) stabilirea cotelor de contribuţie. mod de fundamentare a pensiilor) 5. Conţinutul Raportului de practică. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. care completează conţinutul programei analitice de practică. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. 3. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. 6. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. beneficiari şi condiţii de acordare. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. condiţii de acordare. Pe toată durata practicii. c) pensia anticipată. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. alte drepturi de asigurări sociale. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă. b) pensia de invaliditate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. (beneficiari. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. a) ajutorul de deces. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică.54 a) descrierea compartimentelor funcţionale. baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. precum şi concluziile studentului. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. 4. La cererea tutorelui de practică. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. b) centrele de responsabilitate. d) pensia de urmaşi.

Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică. Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale.complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Obligatorie Do – opţională Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea SPE. se solicită Obiective generale realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. În acest sens.55 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II. în funcţie de tipul organizaţiei. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. 2. cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Statistică și Previziune Economică Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC . Ghid de practică | . studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne.). 3. cunoaşterea centrului de practică. În acest sens. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. regulamente etc. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. Introducere în inferenţa statistică. sondaje şi anchete statistice. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele social-economice. 6. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor. înregistrare. Metode de culegere. 7. Analiza seriilor cronologice. | Ghid de practică . sistematizare şi prelucrare a datelor. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți.56 Conţinutul practicii (descriptori) În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. Corelaţie şi regresie. 2. b) Interpretarea rezultatelor obținute. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. c) Redactarea raportului cercetării. înregistrare. b) Locul în sistemul statistic oficial. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. Elaborarea de previziuni. c) Realizarea de previziuni. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere. 3. 5. 4. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii. b) Ajustarea seriilor cronologice. c) Tipuri de activităţi realizate. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale.

Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Modul de desfăşurare a practicii Evaluarea şi stabilirea notei finale Ghid de practică | . metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. Pe toată durata practicii. care completează conţinutul programei analitice de practică. Conţinutul Raportului de practică. La cererea tutorelui de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. precum şi concluziile studentului. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.57 Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică.

se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. cursuri de zi PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea Practica de specialitate disciplinei Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Profilul Economic Programul de Studiu: Semestrul: IV Număr credite: 3 Informatică Economică Numărul orelor pe semestru/activităţi Total Curs Seminar Laborator Proiect/Lucrări practice 3 săpt. 2. în funcţie de tipul organizaţiei. Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale. regulamente etc. cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne.58 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ Anul II. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică. studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1. Obiective generale | Ghid de practică .). identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO DO – Do – opţională Obligatorie Df – facultativă Scop Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea IE. x 30 ore 90 ore Categoria formativă a disciplinei: DS DF – fundamentală DS – specialitate DC . În acest sens. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. cunoaşterea centrului de practică. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă. În acest sens. 3.

f) aplicaţiile informatice utilizate în reţea. respectiv. cu date reale sau fictive. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. 5. semestru. c) obiectivele generale organizaţionale. Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. Ghid de practică | . Conţinutul practicii (descriptori) 3. locul şi rolul organizaţiei în cadrul sistemului economic din România. de ieşire). f) prezentarea fluxului informaţional al documentelor utilizate în cadrul aplicaţiei informatice (se vor avea în vedere cel puţin 2-3 documente de intrare şi. b) tipul reţelei utilizate. e) softul utilizat pe server şi staţii.59 1. f) diagrama de relaţii corespunzătoare departamentului/serviciului informatic. 4. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie. d) identificarea modulelor aplicaţiei. pentru o perioadă de gestiune (zi. trimestru. d) structura organizatorică. b) cadrul legal şi organizatoric. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. lună. an). atât din punct de vedere al utilizatorului. practică: a) elemente de identificare. a) pentru exemplul luat în considerare. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. Prezentarea organizaţiei economice la care se realizează stagiul de 2. b) prezentarea tehnologiilor informatice. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei. e) reţeaua.

un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. care completează conţinutul programei analitice de practică. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. La cererea tutorelui de practică. Conţinutul Raportului de practică. Modul de desfăşurare a practicii Evaluarea şi stabilirea notei finale | Ghid de practică . Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică.60 Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. precum şi concluziile studentului. Pe toată durata practicii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.

61 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ . atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student. Tutore. Reprezentant legal centru de practică.___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute.  Ghid de practică | .

62 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea________________________________ RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova. 2011 | Ghid de practică .

conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3.1. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii).  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. instrumente de plată (ordin de plată.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. 3.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice.  operaţiuni cu carduri. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş. Concluzii Ghid de practică | . ş. cec. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric. domeniu de activitate. Documentele pentru deschiderea conturilor. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia.63 CUPRINS I. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client. capacităţi. pentru constituirea de depozite. ş.  centrele de responsabilitate. bilet la ordin etc).  canalele de distribuţie.  categoriile de personal. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student. IV.a. 3.  constituirea de depozite bancare. resurse umane. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar.a.a. III. foaie de vărsământ/depunere.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi.  operaţiuni de virament. reţea.2. II.

cu spaţiere la 1 rând. buletine BNR etc. exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului.G. tehnoredactată cu corp mic (10). numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct. Orice titlu se va scrie centrat.: 1. localitatea. cu două cifre. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16. cea de-a treia paragraful (ex. cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. cât şi a anului de apariţie a lucrării. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. Numerotarea tabelului se face în partea stângă. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul. Capitolul se va scrie cu majuscule. | Ghid de practică . prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al figurii. ordonanţe de urgenţă. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text.. cu caractere româneşti. fontul TimesNewRoman. adrese de internet. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. Se recomandă folosirea Word 2003. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus. acte normative (legi. anul apariţiei. Paragraful). Raportul de practică va fi tehnoredactat pe calculator cu toate semnele diacritice. Subcapitolul. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe.). Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului. deasupra titlului. titlul lucrării. alte surse informaţionale (anuare statistice. editura. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. instrucţiuni de aplicare). Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta.1. De regulă. Capitolul. pentru ca manuscrisul să poată fi legat). acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. atât a numelui. Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. H.1. marginea din stânga fiind de 4 cm. pagina. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. jos şi lateral (de 2 cm. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului.00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. 1. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării.1. cu două cifre. 1. norme metodologice.64 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. listat pe format A4. prima semnificând numărul capitolului iar cea de-a doua numărul de ordine al tabelului. cea de-a doua subcapitolul.

Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.1 Disciplină. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II.65 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Ghid de practică | . Cunoașterea mediului organizațional 3. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4.

2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4.1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5.2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat.66 4. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi-a realizat stagiul de practică Da Nu 2. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi-a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ | Ghid de practică .3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V. performanţe 5. considerați că: 1. Rezultate.

...... telefon: .. ARTICOLUL 3......... Ghid de practică | ..... denumit/ă în continuare centru de practică.... Universitatea din Craiova.. Student XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............. ARTICOLUL 1...... specializarea . nr...... cu sediul în Craiova... CNP .... str... în conformitate cu planul de învăţământ. telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX.I................ telefon: ... (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.... prof. Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. înscris în anul universitar....... cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat......dr.univ.. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni... email: ... telefon: 0251414398................... grupa ......... 6 ore pe zi............Cuza... adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind ... părţi integrante ale prezentei convenţii-cadru....67 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1.............Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă. ARTICOLUL 2. Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne. şi mandatar pentru studenţii practicanţi menţionaţi în anexă... 2.... Ion Vladimirescu.... seria ............ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor....... pe toata durata stagiului de pregătire practică... A.... nr.. email: ........... str...1/S/61477. XX..................... domiciliat în ………. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică. Universitatea din Craiova....... reprezentată de Rector.... XXXXXXXXXXXXXXXX... cu sediul în Craiova.... spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.......................... ARTICOLUL 4.................. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV.... denumit în continuare practicant.. Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS . şi 3.. (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică.... POSDRU/90/2.......... Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. XXXXXXX............ student al Universităţii din Craiova. 13.......... denumită în continuare organizator de practică......

. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica............ Cadrul didactic supervizor... (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant............... practicantul se angajează să nu folosească........ în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora........ Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică..... (2) Pe durata stagiului.. în nici un caz.. chiar după terminarea stagiului... Fax .... organizatorul va acorda practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract. Funcţia .. împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică....... centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului... (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică.. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică...... conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform conventiei-cadru. ARTICOLUL 8..... aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior................ după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii..... decât cu acordul respectivului centru de practică.. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică..... conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică........... ARTICOLUL 7.. conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru.......... În cazul nerespectării acestui regulament...........68 ARTICOLUL 5....241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului)........ ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă... ARTICOLUL 6........ tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă... Printre responsabilităţile sale. potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi. Email .. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică. Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor)..... organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.. (4) De asemenea.................. (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii. (3) Înainte de începerea stagiului de practică..... după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.. Telefon ........... precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale............ | Ghid de practică ........ selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică.... Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică): Dl/Dna .. practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică. responsabil cu planificarea........... tutorele va contacta coordonatorul de practică... în conformitate cu legislatia în vigoare.. parte integrantă a convenţiei-cadru.

....... ARTICOLUL 10. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină... practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică........ prevăzută în Ghidul de practică............)...... Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică... Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 .... pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs.......... Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale.. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică... responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. Telefon .. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă.69 (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor)......... (2) La finalul stagiului de practică............ ARTICOLUL 9. punctualitate....... respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.. Nume şi prenume Coordonator practică Tutore Funcţie Semnãtura Ghid de practică | ... Încheiat în 3 exemplare la data: ………………….. (3) La încheierea stagiului de practică........... Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică........ responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică: Dl/Dna .... tutorele acordă un calificativ..... Email ..... Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Lucian Buşe Reprezentant legal centrul de practicã Student practicant Numele şi prenumele Semnătura Ştampila Am luat la cunoştinţă...

70 | Ghid de practică .

71 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDENŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ ELECTROPUTERE ELPRECO HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR Ghid de practică | .S.

72 ILEX COM INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ LACTIDO MAPAMOND MARSHAL TURISM MERCUR MITLIV EXIM OMNIASIG POCAVISO PRODCOM POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING REAL HYPERMARKET REDAC CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA RELOC ROKOR TRADING SIF OLTENIA SOFTRONIC | Ghid de practică .

73 SPECIALIZĂRILE MANAGEMENT. MARKETING. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ ELECTROPUTERE ELPRECO HOTEL-RESTAURANT HELIN INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MAPAMOND MARSHAL TURISM MERCUR MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POPECI UTILAJ GREU REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REDAC CRAIOVA ROKOR TRADING Ghid de practică | . ECONOMIA COMERŢULUI.

74 | Ghid de practică .

apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate.R.  Preşedinte Regiunea Sud-Vest Oltenia .ro.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri     Doctor în Ştiinţe Economice al Universităţii din Craiova Experienţă în domeniul managementului şi marketingului. Contact Craiova. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următoarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. Brestei.  participă la şedinţele comisiilor. precum şi pe lângă structurile regionale.ccidj. consulatele şi organismele din străinătate. 1903.I.privat. având drept scop reprezentarea.  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state.  colaborează cu instituţiile statului.ro http://www. Coordonator local în proiecte internaţionale. Virgil BOBOC Director General Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj .G. etc. ccidj@ccidj. autonomă.75 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală. precum şi structurile regionale. 200420 0251 418 876 office@ccidj. inclusiv prin parteneriat public . cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate. similare Camerei. Profesor asociat – Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Sociale. Str.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului.sociale a zonei.U. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale.  Consilier în Consiliul Municipal Craiova. de utilitate publică. în scopul dezvoltării economico . în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. 21. Nr.

ELECTROPUTERE este o întreprindere destinată producţiei de utilaj electrotehnic greu. Calea Bucureşti. A fost fondată la 1 septembrie 1949. Mihail PREDAN Director Management Resurse Umane . componente) și o divizie de mentenaţă (reparaţii și modernizări utilaje).ro www. Str. aparataj electric. și peste 20 ani în funcţii de conducere.C. vehicule feroviare şi urbane Absolvent al Facultăţii de Știinţe Economice – Economia Industriei. În prezent ELECTROPUTERE S. marca ELECTROPUTERE a devenit cunoscută în peste 50 de ţări de pe toate meridianele globului. ELECTROPUTERE S. cooperării cu firme de prestigiu din Elveţia. este cu capital integral privat și are o structură de tip holding cu 5 divizii de producţie (transformatoare de putere. Franţa. 0755-122733 mhpredan@electroputere. Contact Craiova.A. aparataj electric de înaltă tensiune. Suedia.A. Datorită unui însemnat volum de investiţii. ELECTROPUTERE S. Germania și Italia.76 S. vehicule feroviare și urbane. de numele ei fiind legată realizarea sistemului energetic românesc și modernizarea sistemului de transport ferovioar și urban. mașini electrice rotative.electroputere.ro Profil Producţia de transformatoare de putere. 80 0251 437 700. Nr. Construcţiilor și Transporturilor. Am o vechime de peste 30 de ani în S.A. precum și eforturilor unui mare număr de specialiști cu înaltă calificare.C. maşini electrice rotative.

700 office@elpreco. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări. Calea Severinului.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă.elpreco.A. Sistemul de zidărie BCA. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001.ro www. durabilitate. Gabriel DUŞE Analist . şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. alături de Sistemul de Învelitoare. fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. Nr.77 S. Contact Craiova. 44 0251. Cu peste 45 de ani de experienţă. ELPRECO S. eficienţă în utilizare şi estetică.307.C. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani.

com www. Nr. HELIN’S TRADING S.helin. 88 şi respectiv Str. Contact Craiova. în localitatea Craiova pe Str.R. Str. 88 0727606060 hotel@helinstrading. 10.C. Helin’s Trading S. având ca obiecte de activitate comerţul. 2 cluburi.L. Nr.78 S. Calea Bucureşti. şi-a început activitatea în anul 1993.L. jacuzzi. iar în prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering. masaj. S. Helin’s Trading S.C. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri). Aeroportului Nr. . Calea Bucureşti.helinstrading. bazin de înot acoperit. saună. S.L deţine două hoteluri. Dorina Constantina STROE Manager Hotel Spiru Haret. de 3* şi respectiv 4*.C. Deţine spaţii de cazare. transportul intern şi internaţional.com www.R.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008.R. 2 autocare şi 2 limuzine de lux.

Studii: Funcţii deţinute: Management turistic.000 de hoteluri şi pensiuni din întreaga lume. Mapamond este principala agenţie din Oltenia specializată în organizarea de evenimente – o activitate extrem de importantă din punct de vedere social. Master Publicitate şi comunicare în turism. Marian NICOLA Manager General . Vicepreşedinte Camera de Comerţ şi Industrie Dolj. Contact Craiova.79 AGENŢIA DE TURISM MAPAMOND De 20 de ani pe piaţa turismului românesc. Acreditarea IATA şi certificarea ISO 9001. Nr. fac ca produsele turistice oferite de Echipa Mapamond să fie foarte apreciate. Str.mapamond.2008. devenind astfel cea mai cautată agenţie din zona de sud a ţării pentru acest gen de activităţi. Ghid naţional de turism Preşedinte Asociaţia pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural din Oltenia. Pe plan extern. 2-4 0251. este într-o permanentă dezvoltare pentru a diversifica gama de servicii şi produse pe plan intern şi extern. Olteţ. Vicepreşedinte Grup Acţiune Locală Calafat.451. special pregătită.904 office@mapamond.ro www. Echipa agenţiei.071.415. Echipa Mapamond gestionează contracte cu hoteluri şi pensiuni care oferă cele mai avantajoase tarife în toate oraşele din ţară şi colaborează cu peste 200 de agenţii de turism din România şi străinătate. agenţia poate face rezervări la peste 100. Vicepreşedinte UGIR filiala Dolj. 0351.ro Profil Turism Absolvent Universitatea din Craiova.

capabilă să creeze cele mai ingenioase oferte pentru clienţi. Contact Craiova. dezvoltată în peste 20 ani de experienţă. prima agenţie din România cu certificare ISO. în cele mai speciale destinaţii din lume. etc. Marshal Turism oferă cele mai bune tarife şi disponibilităţi imediate graţie excelentelor relaţii de parteneriat dezvoltate cu cei mari mari touroperatori mondiali: TUI. Str. atentă la tendinţele pieţei. C.80 MARSHAL TURISM Marshal Turism reprezintă deja un brand binecunoscut pe piaţa turismului din România. fie că sunt persoane fizice sau corporate. într-un cu totul alt mod decât au fost obişnuiţi. cu servicii pe măsura aşteptărilor. calificarea "Manager în activităţi de turism" în anul 2005.S. American Express. 4 0251/415544. Nicolăescu Plopşor. Arabian Adventure. Neckerman. Ocupă funcţia de Director Agenţie la Marshal Turism din 2006. şi THR Bucureşti. suntem sofisticaţi dar şi aventuroşi. Sub deviza "Alt stil de a călători". Datorită personalităţii celor 5 filiale naţionale. putem spune că suntem o companie adaptabilă la cerinţele clienţilor. Nr.ro Profil TURISM / Agenţie Touroperatoare Sorela Roxana Gîlcă a absolvit Facultatea de Electromecanică din Craiova în anul 1994.marshal. Dertour.marshal. Sorela Roxana GÎLCĂ Director Agenţie . 0744/791004 office@craiova. suntem clasici dar şi avangardişti.ro www. consultanţii Marshal Turism au plăcerea de a oferi clienţilor posibilitatea de a descoperi turismul de lux. Thomas Cook.

COMINTEX S. bărbaţi şi copii. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice. jaluzele.mercurcraiova. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane. Parterul este dedicat cadourilor. Acţionariat Control Intern . de telefonie mobilă.A. care vă aşteaptă cu o gamă de produse.A.C. frumuseţii şi luxului. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24. MERCUR S. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: .C.T. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume. noutate.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S. Contact Craiova. etaj 5 0251.C. MERCUR S. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii).1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S. decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi.000 m.711 office@mercurcraiova.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci. produselor farmaceutice şi medicamentelor). CRAIOVA .81 S. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie.ro www. MERCUR S. electrocasnice.A. ferestre. produselor de papetărie. electronice şi I.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova.C. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime. La demisol este prezent un supermarket. precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri. Acţionariat Control Intern – S. serviciilor specializate (bancare. promoţia 1986. Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”.A. CRAIOVA .. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei. MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate.407.p. Calea Unirii 14.

Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv. Lucrări de construcţii. Vâlcea. o linie tehnologică computerizată. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton. din Craiova. o balastieră proprie. desfăşoară activitatea de organizare.L. Nr. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova. Mureş.L.mitliv.429603. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. SC. office@mitliv. compania Mitliv Exim din Craiova.82 S. MITLIV EXIM S. Calea Dunării. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt.C.R. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. Contact Craiova.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. 3 staţii de betoane complet automatizate. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii. Fasonare oţel beton . reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie. conducere şi verificare a departamentului financiarcontabil. 1 0251.R. Mirela GOŞA Director Economic . Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii. precum şi o bogată logistică auto. promoţia1983. Producţia de betoane şi agregate minerale. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare.ro www.

Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv.C. deschise în 7 judete şi Bucureşti. 1 magazin în judeţul Vâlcea. deţine 32 de magazine de prezentare. S. 1 magazin în judeţul Olt. Olt. Contact Craiova.R. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. din iunie 2004. Teleorman. societatea. motivarea şi pregătirea salariaţilor. 6 magazine în judeţul Timiş. Este angajată a S. POCAVISO PRODCOM S.R. 6 magazine în judeţul Caraş-Severin. în funcţie de volumul vânzărilor. Str.L. Bihor.L.C.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Doamna Ofelia Sorina Pârvu este absolventă a Facultăţii Textile Pielărie ″Gheorghe Asachi″ din Iaşi. Timiş. Ofelia Sorina PÂRVU Director General . Nr. Arad.C. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară. POCAVISO PRODCOM S. Calea Unirii. 14 (incinta mag.R. în relaţia cu ORANGE. 2 magazine în judeţul Gorj. În prezent. Bucureşti. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. încărcare electronică şi accesorii GSM. Argeş. De asemenea.83 S. în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice. 2 magazine în Bucureşti. Ca dealer al Orange. Hunedoara. Pocaviso Prodcom S.L. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. Vâlcea.

Are o vast ǎ e ǎ derularea contractelor de parteneriat cu unit ǎ nvǎ ǎ . Nr. metalurgic ǎ. celulozei Contact Craiova. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane .84 POPECI UTILAJ GREU Fondat ǎ firme POPECI. ǎ societate pe . Tehnicii .A.popeci.ro www.ro Profil Domeniul industrial 3 Doamna Lelia Cristina Nica este a ngajat ǎ a societ ǎ activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. de prelucrare a lemnului. 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089 resurseumane@popeci. POPECI UTILAJ GREU. Str. -un spectru larg de activit ǎ ǎ. este firma reprezentativ ǎ a grupului de 3 S ǎ bogat ǎ izarea 3 0 -unelte grele ǎ.C. 1.

110 S. lapte praf. LACTIDO S.A. 112 0251425303 lactido@yahoo. Societatea dispune de o bază materială foarte bună.C. Contact Craiova.A.com Profil Fabricarea îngheţatei produselor lactate şi a Doamna Alexandrina Neacşu ocupă funcţia de director economic din anul 1995. societatea a trecut prin mari transformări. fabricând întreaga gamă de produse lactate: brânzeturi. Alexandrina NEACŞU Director Economic . în 5 judeţe limitrofe. Str. unt. Nr. De asemenea. în această perioadă. inclusiv în supermarketuri. S. cu utilaje moderne şi performante. Livrarea produselor se face pe o piaţă diversificată. cea mai importantă fiind trecerea de la capital de stat la capital integral privat. are o mare experienţă în fabricarea îngheţatei. Nicolae Romanescu.C. produse proaspete. LACTIDO S. este o societate care se ocupă cu prelucrarea laptelui.

.215/2001. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. promoţia 2008.Cuza. promoţia 2001. 7 0251. autonomiei locale. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării. A. Str.111 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. deconcentrării serviciilor publice. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova.primariacraiova.A. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale.I.ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”.Bucureşti. Marcela BRĂGARIU Expert .461. de asemenea.N. Contact Craiova.236 contabilitate@primariacraiova.P. S.ro www. secţia “Economia Industriei şi Transporturilor”. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Nr.S. Este.

fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. suburbane şi metropolitane de călători”. expert contabil din anul 1994. urbane.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate. office@rat-craiova. 23.02. 200769 +40251.041.485.112 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. promoţia 1986. Contact Craiova. judeţul Dolj.ro murtazagabita@yahoo. înfiinţată în baza deciziei 100/15.1991. Calea Severinului. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006. Nr.rat-craiova.com www. Marian TEODORESCU Director Economic . având ca obiect principal de activitate conform CAEN 4931 „Transp. este o regie autonomă de interes local.

S. NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | . ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C.113 SPECIALIZĂRILE ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.

114 | Ghid de practică .

ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor.869.251. PRAI. etc. de utilitate publică. cu personalitate juridică.251.240.115 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit. monitorizarea implementării POR în regiune. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru. office@adroltenia.adroltenia. Aleea Teatrului. neguvernamental.411. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare . ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. elaborarea documentelor de programare regională (PDR.ro www.). apolitic. Nr. 2A 0040.418. 0040.

santia@casanoastra. Nr.L.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC.116 S. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi.ro ramona. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră.este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi. respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini. Calea Bucureşti. Str. dar şi elemente ce ţin de ofertarea. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export . specializarea Managementul Firmei.429.283. Contact Pieleşti.393 office@casanoastra.113 0251.R.532 0728.C. Job-ul actual – Şef Departament Export . CASA NOASTRĂ S.

De asemenea. Bechet. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale (Argeş. Gorj. Calafat. Aceasta coordonează în plan teritorial. 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova.437. după caz. este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.070 DRVCR@CUSTOMS. Teleorman. Contact Craiova. promoţia 2007. birouri vamale de frontieră. Str.RO Profil Supraveghere vamală şi a produselor accizabile.117 DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA Direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Verificări şi controale de specialitate. Master în Economie şi Administrarea Afacerilor. în cadrul Universităţii din Craiova. Dolj. Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate. birouri vamale de interior şi. Măgurele. Vâlcea). Haralambie ARGINTARU Şef Birou . 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia. Corabia. Olt. promoţia 2001. Craiova-Ford). Nr. Henry Ford. Tr. specializarea Finanţe şi Asigurări. 16 0251. direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale. Zimnicea). potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor.

307. ELPRECO S. de calitate. compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România. Str.ro Profil Producerea materialelor de construcţii din beton Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice CraiovaTranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import.700 office@elpreco.C. Calea Severinului. Contact Craiova.A.A. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă. Cu peste 45 de ani de experienţă. ELPRECO S. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare . S. preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor.C. moderne.118 S. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România.ro www. eficienţă în utilizare şi estetică. durabilitate.elpreco. 44 0251. care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. Nr.

Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968).S. Prin Hotărârea Guvernului nr. Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. docent C. S. Filosofie. Centrul de Istorie. a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie.S. În februarie 1970. În consecinţă. dr.central.ro/academi aromana/ Profil Cercetări socio-umane Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie.ucv. fondată în 1999 cu ocazia centenarului C. Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008. sociologie şi filosofie. schimbându-i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. univ. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. Unirii..S. Contact Craiova. Nicolăescu-Plopşor".com http://cis01. prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965.330 icsuplopsor_2005@yahoo. Nicolăescu-Plopşor". Nicolăescu-Plopşor" Academia Română. 68 0251.P. şi Facultatea de Ştiinţe Sociale . Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific . 625 din 8 martie 1990. nr.Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. în cadrul Institutului de Cercetări SocioUmane "C. Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei". în structura sa au fost incluse noi domenii: economie. NicolaescuPlopşor.S.119 ACADEMIA ROMÂNĂ . Are o vechime în cercetare de 6 ani.523. Str. membru corespondent al Academiei. Nicolăesu Plopşor".

152 0351.R.softronic. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Str. până la convertizoare statice de tracţiune. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. Înfiinţată în februarie 1999. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. specialiștii societăţii au proiectat și fabricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei.409. specializarea Finanţe și Bănci. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC. Contact Craiova.155 softronic@softronic.120 S. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor.ro www. înregistrare. Severinului. SOFTRONIC S. Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. control și diagnoză. Monica DINU Economist . măsură. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. Nr. în prezent masterand al FEAA.L. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.409. Echipamente numerice de măsură. 40 0351.C.

121 SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Ghid de practică | .

122 | Ghid de practică .

conform legii 95/2006. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF. Str. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor.casdj. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice.010 info@casdj. 0351. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .666.406.ro http://www. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate. Contact Craiova. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia. Nr.1 Decembrie 1918.429. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale. 8 0251.123 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice.

124 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005. 0351. grafică.524.844. Contact Craiova. pictură naivă. promoţia 2007. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. Amelia Loredana ETEGAN Director . Universitatea din Craiova. de asemenea. A absolvit. Alexandru Macedonski. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. Nr. Str. promoţia 1997.184 ccpdolj@yahoo. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte. 28 0251. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno-folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare. Specializarea RomânăItaliană. cercetare etnofolclorică. educaţie.com Profil Cultură.176.

craiova@mail. în mod unitar.525.anaf. în baza legilor.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova. Str. De asemenea.gv. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice.ro http://www. Facultatea de Administraţie Publică 2005. Mitropolit Firmilian.mfinante. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. hotărârilor de guvern. Contact Craiova. Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic . promoţia 1996.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. 2 0251.125 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. este şi absolventa Masteratului Finanţe . Facultatea de Drept Nicolae Titulescu . prin care se realizează. ordonanţelor guvernului.925 Date. Nr.925 0251.525.

126 | Ghid de practică .

127

SPECIALIZAREA STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ

Ghid de practică |

128

| Ghid de practică

129

DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ
Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului Nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, ca unităţi teritoriale ale I.N.S.-ului. Direcţia Regională de Statistică DOLJ, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de activitate colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, informării opiniei publice, asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi non-guvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.

Contact
Craiova, Str. Fraţii Goleşti, Nr. 33 0251/533725 tele@dolj.insse.ro www.dolj.insse.ro

Profil
Administraţie publică / Statistică oficială

Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic; asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare, validare, aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică, prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor; asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale, persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori, ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice.

MarianaTĂNASE Director Executiv

informării opiniei publice.insse. Nr. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior . 33 0251/533725 tele@dolj. procesarea. formarea.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. social. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice. Fraţii Goleşti. analiza.N. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea.ro www. serviciile publice. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. ca unităţi teritoriale ale I. Direcţia Regională de Statistică DOLJ.dolj. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. diseminarea datelor statistice. a Hotărârii Guvernului Nr. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. republicată. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. cu modificările şi completările ulterioare. economic.130 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. Contact Craiova. financiar şi juridic.insse. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. organismele guvernamentale şi non-guvernamentale. Str.-ului. dezvoltarea culturii statistice. oficiale cu caracter demografic. de mediu. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de activitate colectarea.S. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză.

Craiova CP 200585. Nr.ro . A.BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str.proiect-praxis. România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis.I.ro www. Cuza. Dolj. 13.

ISBN 978-606-14-0149-9 .Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă  Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă”  Editorul materialului: Universitatea din Craiova  Data publicării: 2011  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful