Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Inspectoratul Şcolar al Judetului Teleorman

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR -TELEORMAN

FIŞĂ PRIVIND TRASEUL EDUCAŢIONAL
Nume şi prenume copil_______________________________________Data naşterii__________
Grădiniţa/Şcoala_______________________________________Grupa/Clasa_______________
Programe educaţionale la vârsta preşcolară (grădiniţă, centre de zi, centre de recuperare timpurie,
etc.).Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul programului, rezultate obţinute
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pregătirea şcolară. Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul de şcolarizare, rezultatele obţinute
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Activităţi de sprijin anterioare şi prezente (inclusiv extraşcolare)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al Judetului Teleorman

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR -TELEORMAN

Comportamentul în afara şcolii
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Atenţia________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Motivaţia de învăţare_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Receptivitate, participare şi implicare________________________________________________
______________________________________________________________________________
Relaţii sociale (cu colegii şi profesorii)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Capacitate de adaptare la cerinţele şcolare
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Recomandări pentru forma de şcolarizare:
Grădiniţă specială
Grădiniţă de masă
Şcoala generală
Şcoala generală cu profesor de sprijin
Şcoala generală cu curriculum adaptat
Şcoala specială
Şcolarizare la domiciliu
Frecvenţă redusă în grupa sau şcoala specială

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al Judetului Teleorman

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR -TELEORMAN

Alte servicii / programe educaţionale (specificaţi)______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Numele persoanei care a completat fişa ________________________ Semnătura ____________
Numele psihologului / psihopedagogului ______________________ Semnătura ___________
Coordonator CIEvC _______________________________________ Semnătura ____________

Data
_________

Director
___________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful