You are on page 1of 97

UNIVERSITATEA “AL. I.

CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

STUDENT

IAŞI, 2008

CUPRINS
Cap 1. PREZENTARE BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE………3 Cap 2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR……………………..8 2.1. Organizarea BRD...........................................................................8 2.2. Sistemul Informaţional Bancar………………………………...16 Cap 3. DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE...................................................................................................24 Cap 4. OPERAŢIUNILE DE CREDITARE BANCARĂ.......................32 4.1. Creditarea Persoanelor Fizice................................................... .36 4.2. Creditarea Persoanelor Juridice.................................................64 Cap 5. INSTRUMENTE MODERNE DE PLATĂ..................................71 5.1. Cardul- instrument modern de plată.........................................71 5.2. Banca la Domiciliu.......................................................................90 5.3. Asigurarea BRD Confort.............................................................94

2

Cap 1. PREZENTARE BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca societate pe acţiuni şi funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea bancară, reglementările Băncii Naţionale şi prevederile statutului său. Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 22,5 milioane clienţi din întreaga lume. Banca are sediul central în Municipiul Bucureşti, str. Doamnei, nr. 4, sector 3 şi îşi desfăşoară activitatea prin sucursale, agenţii şi reprezentanţe, în ţară şi în străinătate. BRD este o bancă de referinţă a sistemului bancar românesc, la data de 31 decembrie 2007 situându-se pe primul loc din punct de vedere al rentabilităţii fondurilor proprii. Creşterea profitului net faţă de anul 2006 a fost de 40%.1 BRD a cunoscut o dezvoltare dinamică din punct de vedere comercial, banca deţinând la finele anului peste 800 de unitati, iar numărul clienţilor activi depăşind 2,4 milioane. BRD-GSG are o structură organizatorică de tip geografic-funcţională. Exercitarea conducerii se face în mod descentralizat, iar sistemul de comunicare funcţionează atât pe verticală cât şi pe orizontală. BRD are personalitate juridică şi îşi stabileşte structurile care asigură procesul de coordonare, conducere, decizie şi control. Analizată pe orizontală, structura organizatorică a băncii este influenţată de politica specifică şi de ansamblul mijloacelor materiale şi umane de care dispune. Obiectul de activitate al băncii îl constituie: acceptarea de depozite în lei şi valută de la persoane fizice şi juridice române şi străine, contractarea de credite în lei şi în valută, operaţiuni de factoring şi forfetare, emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit, plăţi şi decontări, transferuri de fonduri, emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente, tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută, tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu metale preţioase şi obiecte confecţionate din acestea, tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat, acţionarea ca agent custodie pentru valori mobiliare, desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise de investiţii şi societăţi de investiţii, închirierea de casete de siguranţă, consultanţă financiar bancară, operaţiuni de mandat, etc.

Istoricul băncii
1923-1947
1

www.brd.ro

3

Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale de Credit Industrial. Obiectivul acestei instituţii publice era finanţarea industriei româneşti. 1948-1956 Conform legii naţionalizării din iunie 1947, Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii. Activitatea cea mai importantă a băncii este obţinerea de participaţii în întreprinderi şi acordarea de credite. 1957-1990 La sfârşitul anilor 1950 vremurile sunt din nou tulburi pentru sectorul bancar român şi provoacă reorganizarea sistemului financiar. În 1957, Banca de Credit pentru Investiţii devine Banca de Investiţii. Ea ocupă o poziţie de monopol în domeniul finanţării pe termen mediu şi lung din sectorul industrial. În această perioadă activităţile principale se reînnoiesc profund, având ca particularitate specializarea creditelor în funcţie de obiectul lor. 1990-1998 Naşterea BRD ca bancă comercială intervine în 1990. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii pe întreg teritoriul ţării. Este vorba, de asemenea, despre asigurarea prezenţei BRD acolo unde se dezvoltă activitatea industrială pentru a transmite din experienţă în domeniul creditului de investiţii. Astfel, unităţile sale se îndreaptă, în special, în afara atragerii depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice, către creditele pentru investiţii destinate societăţilor comerciale. Apar şi operaţiunile de schimb la vedere. 1999-2001 BRD a fost aleasă de guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Această alegere consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de către grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999, ea intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunătoare. Este, de asemenea, începutul bancarizării masive a persoanelor fizice. BRD profită de imaginea să favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru

4

a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum. 2001-2004 Începând cu anul 2001, BRD-Groupe Société Générale funcţionează ca societate deschisă pe acţiuni, în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, legislaţia bancară, prevederile Actului Constitutiv şi a celorlalte reglementări interne. În urma unei campanii de rebranding, Banca Românã pentru Dezvoltare devine BRD-Groupe Société Générale. Noua identitate a bãncii consolideazã astfel poziţia sa, fãcând mai vizibilã identitatea Grupului - mamã. Société Générale cumpãrã pachetul de acţiuni rezidual deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%. 2004-2007 In anul 2006, BRD-Groupe Société Générale a lansat cea mai importantă emisiune de obligaţiuni în lei, emisiune ce a fost cotată si la Bursa din Luxemburg, colectând 735 milioane Ron. BRD-Groupe Société Générale a continuat pe tot parcursul dezvoltarea reţelei , dispunând la sfarşitul anului 2007 de 806 unităţi, asigurând distribuirea produselor băncii pe întreg teritoriul ţării, numărul clienţilor activi depăşind 2,4 milioane. În anul 2007, BRD-Groupe Société Générale a fost prima bancă autorizată de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private să desfăşoare activităţi de depozitare a fondurilor de pensii obligatorii şi facultative. A avut loc modernizarea sistemului IT prin implementarea unui instrument de evidenţă şi gestiune internă modern şi eficient, adaptat la strategia băncii. BRD - Groupe Société Générale îşi desfăşoară activitatea în principal pe 3 pieţe:    Banca persoanelor fizice Banca întreprinderilor Banca de investiţii

În activitatea de retail, BRD - Groupe Société Générale profită de experienţa dobândită în Franţa şi în lume de Société Générale, care la ora actuală acţionează în 34 de ţări de pe glob. BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare bancă privată de retail din România, cu peste 2,2 milioane de clienţi deţinând poziţii de lider în creditare şi monetică, graţie unei politici de dezvoltare bazată

5

în principal pe inovare. Cu o reţea de peste 800 de agenţii, BRD - Groupe Société Générale oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice, persoane fizice autorizate şi întreprinderi. Organizarea Băncii de Retail la BRD - Groupe Société Générale se bazează pe 3 funcţii cheie:    Distribuţie, Produse şi Pieţe Operaţiuni şi servicii Post-Vânzare Strategie, Dezvoltare şi Reţea

Ca bancă a clienţilor corporativi, BRD - Groupe Société Générale oferă o gamă completă de servicii pentru operaţiunile curente (cash management, monetică, operaţiuni financiare interne şi internaţionale), servicii de trezorerie şi de schimb valutar, servicii oferite de specialiştii băncii în finanţări, factoring fără a uita filialele de leasing şi Banca de Investiţii Activitatea de Corporate Finance a BRD - Groupe Société Générale a fost asociată în mod regulat cu marile privatizări, fie la nivel de consiliere în fuziuni sau achiziţii, de iniţiere de operaţiuni sau de structurare de operaţiuni de piaţă. Echipa BRD-Corporate Finance cuprinde zece profesionişti cu experienţă financiară şi cu competenţe sectoriale recunoscute, care sunt în măsură să ofere soluţii originale şi integrate întreprinderilor mici şi mijlocii, instituţiilor internaţionale, precum şi sectorului public. BRD - Groupe Société Générale 8 filiale2 :  BRD Sogelease Finanţare în leasing a unui spectru larg de bunuri, aplicându-se principiul de "full-liner", drept urmare, BRD Sogelease IFN SA are un portofoliu echilibrat: echipamente de construcţii şi echipamente industriale, autovehicule comerciale uşoare şi grele, autoturisme, real estate, IT&office, echipamente medicale.  BRD Finance Principala activitate constă în acordarea creditelor de consum la locul de vânzare. BRD Finance şi-a consolidat parteneriatele existente cu firme importante din domeniul retail-ului, precum Carrefour, Cora, Praktiker sau Real.  BRD Securities Societate de servicii de investiţii financiare autorizată să desfăşoare întreaga gamă de operaţiuni prevăzute de legea română, de la tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti, până la emiterea şi plasarea de acţiuni şi obligaţiuni pe piaţa locală sau internaţională. 
2

BRD SG Corporate Finance

www.brd.ro

6

Societate specializată în servicii de consultanţă financiară în domeniul operaţiunilor de fuziuniachiziţii, privatizări, evaluări şi consultanţă strategică.  BRD Asset Management BRD Asset Management administrează prin reţeaua BRD 2 fonduri de investiţii: Simfonia 1 -fond de investiţii monetar şi Concerto - fond de investiţii diversificat.  ALD Automotive Activitatea constă în leasing operaţional cu o gamă completă de servicii de gestionare a flotei de autovehicule: mentenanţă, asigurare, asistenţă tehnică pentru autovehicul şi pentru şofer, autovehicul de înlocuire, managementul anvelopelor, reporting şi consultanţă pentru managementul flotei.  BRD Fond de Pensii ECS BRD Fond de Pensii administrează fondul de pensii obligatorii.  Soluţiile financiare ale ECS permit ca toate cheltuielile tehnologice să fie incluse într-o structură unică de închiriere cuprinzând hardware, software şi servicii. Esenţa produsului este simplă - a lucra cu clienţii pentru a înţelege în profunzime cerinţele tehnologice ale activitătii acestora şi a crea un program structurat de finanţare pentru a ajunge la economii operaţionale şi financiare tangibile. Cu o echipă internă de experţi, ECS are expertiza tehnologică pentru a prezenta o ofertă fără egal pe piaţa corporate. De la privatizarea sa, BRD - Groupe Société Générale a primit numeroase distincţii şi premii acordate de publicaţii specializate internaţionale:3 Euromoney : « Cea mai bună bancă din România », acordat în 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 şi 2006 The Banker : « Cea mai bună bancă din România », acordat în 2003 şi 2006 Global Finance : "Cea mai bună bancă din România", acordat în 1999, 2000, 2001, 2002 şi 2007

Cap 2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 2.1. Organizarea BRD
3

www.brd.ro

7

BRD este organizată ca bancă universală şi astfel oferă o gamă largă de servicii bancare pentru clienţii săi reprezentând societăţi comerciale şi persoane fizice. În conformitate cu Legea privind Valorile Mobiliare şi Bursele de Valori, băncile din România trebuie să înfiinţeze societăţi de valori mobiliare ca societăţi separate, sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), BRD a înfiinţat o societate de brokeraj, BRD Invest S.A., autorizată de CNVM, în care deţine pachetul majoritar. De la achiziţionarea pachetului majoritar de către Société Générale, BRD a început un proces de restructurare a activităţilor sale, care continuă şi în prezent. Cele mai importante modificări organizatorice sunt înfiinţarea unor noi departamente şi direcţii şi redistribuirea sarcinilor între direcţii şi în cadrul direcţiilor. Departamentele nou create sunt Departamentul Credite şi Credite neperformante, care coordonează activităţile direcţiilor implicate în acordarea de credite, recuperarea creditelor neperformante şi finanţarea creanţelor, Departamentul Comercial, care coordonează activităţile direcţiilor care se ocupă de servicii bancare pentru populaţie, marketing, operaţiuni cu carduri bancare şi dezvoltare de noi produse card şi servicii asociate, Departamentul Sisteme Informatice, care coordonează activităţile legate de dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor informatice ale BRD, şi Departamentul Proiecte şi Organizare care se ocupă de crearea şi implementarea procedurilor de operare ale BRD. Au fost create direcţii noi cum ar fi Direcţia de Administrare Generală a Reţelei de Sucursale şi Agenţii, Direcţia Controlului Central de Risc şi Direcţia Mari Clienţi Corporativi, precum şi Serviciul Comunicare. Pentru creşterea eficienţei, unele direcţii au fost reorganizate sau absorbite. În plus, au fost introduse reguli care guvernează cooperarea dintre diferitele departamente. BRD a început deja şi analiza reţelei de sucursale, cu scopul de a le închide pe cele neprofitabile şi de a deschide altele noi în zonele cu perspective. În prezent, BRD este organizată în patru secţiuni principale: Mari Clienţi Corporativi, Reţeaua de Sucursale, Administraţia Centrală, şi Mijloace şi Resurse. Fiecare dintre aceste secţiuni este formată din departamente, direcţii şi servicii separate, fiecare cu sarcini specifice. Departamentele şi direcţiile de bază pentru desfăşurarea activităţii sunt: Departamentul Credite şi Credite Neperformante, Departamentul Comercial, Direcţia Mari Clienţi Corporativi, Direcţia Trezorerie, Direcţia Pieţe de Capital, şi Direcţia Internaţională. Celelalte direcţii şi compartimente îndeplinesc funcţii administrative şi servicii suport. După achiziţionarea Sucursalei Société Générale Bucureşti de către BRD, conducerea a hotărât să păstreze sucursala (cunoscută sub numele de Sucursala Câmpineanu) ca entitate de sine stătătoare, ca parte din Direcţia Mari Clienţi

8

Corporativi. Rolul Sucursalei Câmpineanu este de a menţine relaţiile cu clienţii tradiţionali ai Sucursalei SG şi de a atrage noi clienţi internaţionali. Structura reţelei băncii cuprinde următoarele unităţi administrative: ♦ ♦ ♦ ♦ centrala băncii; sucursalele judeţene şi sucursala municipiului Bucureşti; filiale (subordonate organizatoric şi funcţional sucursalelor); agenţii, subordonate sucursalelor.

Toate aceste unităţi teritoriale (în afară de centrala băncii) sunt unităţi cu sarcini operative, ele neavând personalitate juridică. Ele execută doar operaţiuni specifice societăţilor bancare, în limita competenţelor stabilite de centrala băncii şi funcţionează pe baza deciziilor Consiliului de Administraţie.

9

Organigrama Centrala Piatra neamt Radauti

RESPONSABILITĂŢI ALE POSTURILOR DIN CADRUL AGENŢIEI RĂDĂUŢI:

10

Director: ♦ ♦ ♦ coordonează activitatea unităţii BRD; are autoritate ierarhică asupra structurilor din cadrul unităţii pe care o conduce; conduce şi dinamizează zilnic echipele din cadrul unităţii, urmăreşte şi animă

activitatea comercială;

coordonează şi elaborează strategia la nivelul unităţii pe care o conduce în concordanţă

cu strategia Grupului şi cu strategia generală a băncii, asigurând condiţiile necesare pentru implementarea acesteia; ♦ ♦ ♦ urmăreşte aplicarea planului de acţiuni comerciale la nivelul unităţii pe care o conduce, gestionează un portofoliu propriu de clienţi persoane fizice şi persoane juridice; are competenţe de a acţiona în numele băncii în orice circumstanţă, în limitele care i-au pentru atragerea de noi clienţi şi promovarea produselor bancare;

fost subdelegate de directorul de grup. Operator ghişeu: ♦ încasare); ♦ ♦ asigură vânzarea produselor şi serviciilor simple către clienţi; dacă este cazul, orientează clienţii către consilierii de clientelă; efectuează operaţiunile de ghişeu (depuneri şi retrageri, viramente, remitere de cecuri la

♦ primeşte şi verifică operaţiunile în lei şi valută ale clienţilor, numai în limita soldului
contului clienţilor, înaintea transmiterii acestora pentru operare în back-office; ♦ ♦ ♦ emite extrase de cont la cererea clienţilor; verifică existenţa documentelor cerute; asigură confidenţialitatea informaţiilor şi datelor referitoare la conturile clienţilor şi

operaţiunile efectuate. Pentru ghişeele universale: ♦ verifică şi efectuează operaţiunile în numerar (lei şi valută) ordonate direct de clienţi, precum şi operaţiunile transmise de operatorii de ghişeu şi de consilierii de clientelă;

verifică documentaţia anexată pentru toate operaţiile realizate; 11

♦ ♦ ♦ ♦

asigură alimentarea şi depunerea numerarului corespunzător cerinţelor; asigură arhivarea documentelor pentru operaţiunile în numerar; asigură efectuarea operaţiilor de casă (plăţi, schimb valutar şi încasări) în numerar; asigură urmărirea operaţiunilor de casă verificând registrul de casă.

Operator casierie: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ asigură efectuarea operaţiilor de casă (plăţi, schimb valutar şi încasări) în numerar; verifică şi efectuează operaţiunile în numerar (lei şi valută); verifică documentaţia anexată pentru toate operaţiile realizate; asigură alimentarea şi depunerea numerarului corespunzător cerinţelor; asigură urmărirea operaţiunilor de casă prin verificarea registrului de casă; asigură arhivarea documentelor pentru operaţiunile în numerar; asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor referitoare la conturile clienţilor şi la

operaţiile efectuate. Analist credite: ♦ asigură gestiunea creditelor din portofoliul clientului în strânsă legătură cu consilierul de clientelă, pe baza dosarului băncii; ♦ întocmeşte şi analizează dosarul de descriere şi/sau de reînnoire a angajamentelor băncii faţă de persoanele juridice:  păstrarea şi actualizarea dosarului client :  controlul condiţiilor;  crearea dosarului bancă;  clasarea documentelor primite de la diferite servicii;  arhivarea periodică a documentelor;  copierea scrisorilor de garanţie pentru a fi clasate în dosar (originalele fiind păstrate într-un loc sigur); ♦ analizează dosarele întocmite (oportunitate comercială/risc şi rentabilitate etc…):

 elaborarea propunerilor de creditare:

12

 primirea documentaţiei necesare elaborării propunerii de creditare;  introducerea de date în aplicaţia informatică specifică (MATEX, I-Factor, etc.);  analiza financiară;  redactarea propunerii;  elaborarea contractelor de credit:  redactarea contractelor de credit după primirea notificării;  transmiterea contractului consilierului de clientelă pentru a fi semnat de client;  verificarea semnăturilor şi a împuternicirilor;  transmiterea unei copii către serviciul gestiune; ♦ deschiderea şi urmărirea dosarelor de credit valide, urmărirea angajamentelor (neplătite, riscuri, rentabilitate) şi a garanţiilor din sfera de responsabilitate:  constituirea şi urmărirea garanţiilor:  redactarea contractelor de ipotecă, de amanetare şi a diverselor acte;  transmiterea documentelor către consilierul de clientelă pentru a fi semnate de client;  verificarea semnăturilor şi a împuternicirilor;  înregistrarea în arhiva electronică;  primirea şi verificarea poliţelor de asigurare;  întocmirea caietelor de condiţii pentru clienţi:  condiţii derogatorii pentru produse şi servicii;  ţinerea scadentarului la credite şi la alte angajamente;  urmărirea conturilor fără mişcare;  actualizarea dosarului juridic;  studiul rentabilităţii clienţilor;

 pregătirea dosarelor pentru întâlnirile cu clienţii.
Consilier clientelă persoane fizice: ♦ dezvoltă direct relaţiile comerciale cu clienţii şi prospectează piaţa clienţilor persoane fizice; ♦ dezvoltă relaţiile cu clienţii pe care îi are în portofoliu:

13

 vinde produsele şi serviciile băncii; consiliază clienţii din portofoliu;
 urmăreşte creşterea rulajelor conturilor pentru clienţii existenţi prin propunerea de noi produse şi servicii personalizate pe tip de client;

 supraveghează riscurile şi optimizează rentabilitatea relaţiilor a căror responsabilitate
o are;  fidelizează clienţii prin calitatea produselor şi a serviciilor oferite;  urmăreşte evoluţia relaţiilor cu clienţii : asistă, consiliază şi rezolvă reclamaţiile în colaborare cu alte servicii ale băncii;  actualizează fişele clienţilor;  redactează rapoarte de activitate : portofoliile clienţilor, urmărirea soldurilor şi a operaţiilor;  pregăteşte şi analizează dosarele de credit;  acordă credite; ♦ caută şi atrage noi clienţi:  analizează piaţa şi identifică clienţii potenţiali;

 aplică politica comercială a băncii;
♦ participă la acţiunile de animare comercială, organizând zile ale clienţilor în colaborare cu Direcţia Comercială. Consilier clientelă persoane juridice:

♦ administrează şi dezvoltă relaţiile comerciale direct cu clienţii şi potenţialii clienţi (piaţa
persoanelor juridice); ♦ dezvoltă relaţiile cu clienţii din portofoliul său:  vânzarea şi acordarea de consiliere clienţilor din portofoliul propriu asupra produselor şi serviciilor oferite de bancă;  creşterea mişcărilor din cont pentru clienţii existenţi propunându-le cu regularitate noi produse şi servicii personalizate pentru fiecare tip de client;  supravegherea riscurilor şi optimizarea rentabilităţii relaţiilor de care răspunde;  fidelizarea clienţilor prin calitatea produselor şi serviciilor oferite;

14

 urmărirea evoluţiei relaţiilor cu clienţii: asistenţă, consiliere şi soluţionarea reclamaţiilor în colaborare cu celelalte servicii ale băncii;  actualizarea dosarelor;

 redactarea rapoartelor de activitate: portofoliu de clienţi, urmărirea soldurilor şi a
operaţiilor; ♦ caută şi atrage noi clienţi:  analiza pieţei şi identificarea potenţialilor clienţi;

aplicara politica comercială a băncii
♦ participă la acţiuni de animare comercială, organizând împreună cu Direcţia Comercială zile de întâlnire cu clienţii şi cu potenţialii clienţi (standuri cu credite şi produse oferite marilor clienţi). Administrator mijloace de plată: ♦ asigură prelucrarea mijloacelor de plată (lei sau devize); ♦ asigură reconcilierea conturilor de legătură interne şi cu BNR; ♦ asigură prelucrarea operaţiunilor clientelei legate de instrumentele de plată, respectând termenele şi instrucţiunile privitoare la mijloacele de plată; ♦ asigură pregătirea documentelor pentru compensarea instrumentelor de credit (OPH, OPHT, OPMV, OPHTMV) şi a instrumentelor de debit ( cecuri, efecte de comerţ, bilet la ordin), inclusiv instrumente privind operaţiuni: Multix, Debit direct, contracte de leasing; ♦ asigură prelucrarea operaţiunilor de piaţă valutară (cumpărare şi vânzare de valută) şi a instrumentelor de plată în valută; ♦ asigură prelucrarea plăţilor intrabancare; ♦ supraveghează conturile clienţilor pentru care efectuează operaţiunile şi detectează eventualele anomalii, efectuând regularizările necesare; ♦ controlează recapitulativul operaţiunilor zilnice; ♦ asigură arhivarea documentelor aferente operaţiunilor efectuate; ♦ asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor pentru conturile clienţilor şi pentru operaţiunile efectuate; 15

♦ realizează raportarea la CIP a incidentelor de plată.

2.2. Sistemul Informaţional Bancar
Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor şi reprezintă premise organizării şi desfăşurării eficiente a activităţilor de conducere, coordonare şi control, cât şi a celor operative.4 Datele care stau la baza sistemului informaţional al BRD au ca surse atât evidenţa operativă, evidenţa statistică şi evidenţa contabilă proprie, cât şi evidentele clienţilor în calitate de titulari de cont. Sistemele informatice ale băncii sunt concepute pe două niveluri: un nivel al aplicaţiilor bancare propriu-zise şi altul al suportului de dezvoltare a acestor aplicaţii. Elementele care participă la dezvoltarea unui sistem automat de prelucrare sunt: configuraţia hardware şi software de bază utilizată, restricţii impuse modului de organizare a unităţilor bancare în scopul implementării sistemului elaborat, structura software de aplicaţie, posibilităţile integrării sistemului informaţional bancar în sistemul general de prelucrare, organizarea comunicaţiilor între sisteme, organizarea de conexiuni cu alte sisteme de prelucrare a datelor de tip bancar. În cadrul BRD-GSG organizarea prelucrărilor informatice presupune următoarele trei proceduri: • Procedura de început de zi – se executa automat şi consta în iniţierea fişierelor utilizate în timpul zilei de către sistem, după această faza reţeaua de echipamente este pusă la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra prin intermediul terminalelor la diferite aplicaţii • Procedura destinată utilizatorilor în cursul zilei – se derulează pe parcursul programului de lucru cu clienţii. Lucrătorul de ghişeu poate înregistra în timp real toate operaţiunile bancare care îi sunt repartizate. Aplicaţiile efectuează toate controalele, asigurând consistenţa datelor înregistrate, utilizatorul obţinând astfel, în orice moment, starea operaţiunilor (contul clientului, reflectarea în contabilitate).
4

Dănilă, N., Berea, A.O., - “Management bancar, fundamente şi orientări”

16

Procedura de sfârşit de zi – realizează toate prelucrările determinate de operaţiunile din

timpul zilei şi editează rapoartele care reflectă influenţele în contabilitate (balanţe, jurnale de activitate, extrase de cont, liste de solduri, liste de avertizare, situaţia dobânzilor, situaţia comisioanelor, etc.). De asemenea, se efectuează controale asupra bazei de date ale sistemului şi se salvează programele şi datele pe suporţi de arhivare. Arhitecturile de echipamente frecvent utilizate în sistemul informatic al BRD sunt: arhitecturile centralizate bazate pe calculatoare de putere mare, capabile să gestioneze un număr mare de terminale, legate local sau la distanţă; şi arhitecturile interconectate între ele făcând astfel mai transparente pentru utilizator distribuirea în mai multe moduri. Banca deţine un sistem intern de transmitere a datelor necesare aprobării documentaţiei, precum şi acces la Internet însă acesta este limitat şi doar anumite persoane îl pot utiliza deoarece multe documente reprezintă secret bancar şi nu pot fi dezvăluite. De asemenea există o mulţime de programe individuale special realizate pentru fiecare document bancar în parte. Reţeaua internă de calculatoare este parolată, accesul la acest avându-l doar angajaţii băncii, aceasta se schimbă săptămânal, pentru mai multă precauţie. Fiecare utilizator deţine un nume şi o parolă la intrarea în reţea, iar aplicaţiile sunt parolate şi pot fi accesate doar de cei ce au dreptul de a le folosi. De asemeni angajaţii dispun fiecare de un calculator conectat la intranet. Arhitectura Intranetului este foarte asemănătoare cu cea de tip client/server, cu deosebirea ca rolul staţiilor de lucru este mai diminuat. Datele se stochează centralizat pe acelaşi tip de echipamente, o parte din datele procesate migrând de pe staţiile de lucru pe servere. Ca orice bancă, BRD întreţine în activitatea sa curent-operativă relaţii cu toţi cei care acţionează asupra conturilor sale sau ale clienţilor ei. De asemenea se exercită o serie de relaţii permanente între unităţi operaţionale şi funcţionale ale întreprinderii bancare. Toate aceste activităţi şi relaţii se materializează în evenimente pe care banca trebuie sa le organizeze în cadrul sistemului său informaţional pentru profitabilitatea activităţii sale, corespunzător exigenţelor ce decurg din aplicare în practică a cerinţelor mecanismelor economiei de piaţă . Realizarea acestui deziderat presupune organizarea sistemului informaţional al BRD-GSG potrivit situaţiilor actuale, ţinând seama de realizările în acest domeniu pe plan internaţional şi realizarea unei educaţii în acest sens a personalului propriu, personal ce trebuie să fie în măsură a gestiona corect informaţia bancară cu costuri cât mai mici şi utilitate cât mai ridicată. În sistemele bancare evoluate sistemul informaţional este definit ca un set finit de concepte, metode, tehnici, procedee, modele, instrumente şi procese utilizate pentru prelucrarea informaţiilor şi a interacţiunilor

17

lor provenite de la sistemul lor operativ, în vederea transformării lor în date ce pot fi furnizate sistemului de conducere în condiţiile de eficienţă economică acceptabilă, într-un context operaţional controlabil, în limitele cadrului legal financiar-bancar, în scopul realizării funcţiilor organismului financiar-contabil şi a atributelor conducerii acestuia (comandă, coordonare, reglare şi control). Astfel se poate afirma că legătura din activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii, în cadrul sistemului informaţional bancar. Se poate afirma că activitatea bancară de calitate este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitate, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise ca date. Informatizarea sistemului informaţional cuprinde două nivele distincte:  nivelul subsistemului informaţional organizaţional care reflectă activităţile asociate întregului organism financiar-bancar prin prisma informaţiilor, a sarcinilor umane, a sarcinilor informatice, inclusiv a modalităţilor de funcţionare (servicii, manageri, legături informaţionale directe şi indirecte);  nivelul subsistemului informaţional informatizat prin care se înţelege memorarea, prelucrarea si transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor electronice de calcul şi comunicaţie. La nivelul operaţional acest sistem informaţional este format fizic din reţele de calculatoare interdependente instalate la nivelul organismului bancar, iar logic din baze de date manipulate prin intermediul unor baze de proceduri şi standarde prelucrate/comunicaţie şi/sau generatoare de sisteme expert. În sistemul actual de organizare a sistemelor financiar bancare la nivel naţional şi internaţional, există patru tendinţe de organizare a subsistemului informaţional informatizat:     sistem informatic standard (SIS); sistem expert (SE); sistemul interactiv de asistare a deciziei (SIAD) sau sistem executiv (ESS); sistem informatic mixt (SIM).

În concluzie se poate observa că sistemul informaţional bancar structurat pe cele două nivele trebuie să asigure derularea unui flux continuu de informaţii intre activitatea de conducere şi cea operaţională, activităţi aflate într-o interdependenţă, în care fiecare constituie suport pentru cealaltă. Pentru o dinamizare accentuată a acestui flux informaţional se impune o structurare a informaţiilor corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor. Astfel sistemul informaţional bancar este supus unui proces continuu de îmbunătăţire, de perfecţionare a principalelor sale laturi. În primul rând, perfecţionarea sistemului informaţional bancar presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie. 18

BRD - Groupe Société Générale în cadrul acestei problematici a sistemului informaţional bancar pune accentul pe primul nivel al acestuia şi anume subsistemul informaţional organizaţional care reflectă activităţile generatoare şi consumatoare de informaţii: - operaţii curente de ghişeu - gestiunea depozitelor bancare - gestiunea clienţilor băncii - gestiunea şi controlul tuturor sistemelor de credite utilizate de către bancă - operaţiuni de scont cu efecte comerciale - operaţiuni valutare şi de plăţi - gestiunea operaţiunilor de decontări cu alte bănci - gestiunea operaţiilor de transfer şi clearing - gestiunea operaţiunilor specifice proiectelor de investiţii finanţate total sau parţial de la bugetul statului - evidenţă contabilă analitică şi sintetică, inclusiv contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor - activitatea de personal Dacă se are în vedere complexitatea sistemului informaţional bancar se impune ca dezvoltarea nivelelor sale să aibă în vedere o serie de principii cum ar fi: 1. conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatorică a BRD-ului ce va avea în vedere reducerea volumului şi frecvenţei transmiterii informaţiilor pe măsura trecerii lor de la veriga inferioară spre cea superioară 2. ierarhizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate ceea ce va duce la o creştere a numărului de operaţiuni efective pe unitatea de timp şi implicit se vor încasa mai multe dobânzi şi comisioane, iar pe ansamblu se va realiza o mai bună circulaţie bănească 3. concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare, acţiuni ce contribuie la înlăturarea paralelismelor, la asigurarea informării operative şi o mai bună fundamentarea a deciziilor 4. tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. Se are în vedere o unificarea a codificării operaţiunilor, a documentelor în care cestea se reflectă şi totodată adoptarea documentaţiei bancare la cerinţele automatizării activităţii bancare 5. conceperea, organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar astfel încât aplicarea în practică a măsurilor de îmbunătăţire să se realizeze cu cheltuieli cât mai reduse şi într-o perspectivă de timp cât mai scurtă

19

BRD dispune de cea mai cunoscută facilitate a Internetului: sistemul de poştă electronică. În afară de avantajul “găzduirii ” mesajelor un timp îndelungat pe server-ul de poştă, mai importanta este posibilitatea recepţionării mesajelor şi atunci când calculatorul este închis sau nu este conectat la Internet. BRD este conectata la reţeaua SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecomunication) care grupează marea majoritate a băncilor din lume. Prin intermediul ei se operează tranzacţiile bancare. Este o reţea închisă la care accesul este rezervat numai pentru băncile membre şi interconectează peste 3500 bănci şi alte instituţii financiare din 85 de tari, permiţându-le să facă schimburi de mesaje referitoare la tranzacţiile bancare precum şi alte informaţii de ordin financiar. Aplicaţiile folosite de BRD-GSG în cadrul sistemului informatic : • IBANK este structurat şi instalat pe modele de activitate sau în funcţie de operaţiunile atribuite unui anumit operator. Sistemul iBank asigură gestiunea a trei mari categorii de credite: linie de credit, credite persoane fizice, credite persoane juridice. În cadrul liniei de credit, iBank tratează următoarele tipuri de credite: linie de credit în lei, linie de credit în valută, credite de descoperire de cont, credite de scont, credite nevoi gospodăreşti fără grafic. Conform aplicaţiei iBank plăţile pot fi: plăţi în contul curent al clientului sau al unui terţ deschis la aceeaşi sucursală şi plăţi în cont curent al unui terţ deschis la altă sucursală BRD sau la altă bancă . Având în vedere relaţiile băncii cu clienţii săi iBank asigură înregistrare client nou, întreţinere înregistrare client nou, actualizare fişa adresa client, deschidere cont curent (lei, valută), deschidere cont colateral, depunere numerar în cont (lei, valută), retragere numerar din cont, transfer de fonduri, actualizare stare cont, stornare operaţiuni numerar, găsire cont nou, găsire client nou, operaţiuni Cartea Mare/Clienţi (pentru încasare comision analiza, gestionare, introducere note contabile, etc.). Aceste operaţiuni se regăsesc în jurnalul operatorului generat la sfârşitul zilei şi în jurnale contabile la sfârşit de zi, hotărârile de aprobare credite. Sistemul nu asigură: gestiunea SGB, gestiunea creditelor în îndoielnice şi gestiunea creditelor înregistrate în evidenţa extrabilanţieră. • MultiX se adresează tuturor persoanelor juridice clienţi BRD-GSC şi în special clienţilor care au nevoie să efectueze un număr mare de operaţiuni de plată şi clienţilor cu mai multe conturi deschise la unităţi diferite. Apelând la serviciul MultiX, clienţii vor putea stabili o legătură directă cu banca, bazată pe un schimb permanent de date care va permite derularea diverselor operaţiuni de la sediul firmei clientului.

20

Prin aplicaţia MultiX clienţii BRD pot: 1. 2. 3. 4. • • obţine informaţiile necesare derulării activităţii lor contabile şi bancare, consultând de la efectua direct operaţiunile de plată în lei realizând transferuri în sistem intern şi intrabancar optimiza operaţiunile de schimb valutar utilizând informaţii referitoare la cursurile de schimb simplifica derularea relaţiilor comerciale internaţionale efectuând transferuri în valută către TRANSACT aplicaţia este folosită în vederea industrializarii creditelor pentru personae fizice propriul sediu situaţia soldurilor, tranzacţiilor, extraselor pentru toate conturile deschise la BRD fără a se deplasa la sediul băncii practicate de BRD şi BNR, pe care le recepţionează prin MultiX partenerii externi în condiţii de maximă securitate

FIRMEX a fost creată special pentru calculul indicatorilor financiari prezentaţi în Fişa de sinteză (în

cazul creditelor pentru persoane juridice). Aici se introduc datele din bilanţ (pe trei ani anteriori) şi balanţele de verificare, iar aplicaţia îşi selectează câmpurile necesare calculării indicatorilor din fişă. • CARDPLUS a fost creat pentru a gestiona cardurile emise de BRD (dintre acestea menţionăm: Cardul 10-destinat studenţilor, Visa Electron care vine în sprijinul persoanelor fizice, Visa Classic care poate fi utilizat atât în tara cât şi în strainatate, Maestro destinat persoanelor fizice pentru plata salariilor, cardul internaţional Visa Classic în $, cardul Visa Business special creat pentru persoanele juridice, precum şi cardul Visa Business în $), precum şi a serviciilor adiţionale acestora. • EXCHANGE are în vedere schimbul valutar şi operaţiunile care îl însoţesc. Astfel, banca a realizat un soft informatic care a venit în întâmpinarea necesităţilor sale zilnice referitoare la schimb şi a descongestionat activitatea operatorilor de schimb valutar care se confruntau cu o reala problemă înainte ca acest soft să fie implementat (blocaje la ghişee, evidenţa eronata, etc.). Acest program este utilizat doar de operatorii de schimb valutar, fiind interzis accesul altor persoane la el, aşadar funcţionează pe baza de parola şi cod de identificare. Cu ajutorul său se realizează evidenţierea operaţiunilor de schimb în toate valutele disponibile, la cursul băncii, atât vânzarea cât şi cumpărarea acestora. • • • • FCEX este folosită pentru achiziţionarea şi răscumpararea de titluri prin BRD şi tranzacţiile INFO este posibilă aflarea informaţiilor despre clienţi (nume, adresa, cod numeric personal, cod LICIT se foloseşte pentru licitaţia valutară, banca se comportă ca un dealer pentru client MEGARA folosită pentru Fondul deschis de investitii-SIMFONIA şi pentru achiziţionare de titluri 21 WESTERN UNION fiscal) şi are legătura cu aplicaţia carduri

GEST.ECONOMII&PLASAMENTE a fost creată de programatorii BRD-GSC GSG pentru a avea

o evidenţa mai eficienta a economiilor şi plasamentelor. În această categorie intră: depozite, operaţiuni cu titluri de stat, dar şi produse bancare destinate economisirii cum ar fi: ATUCONT, STEJAR, BRAD, SIMFONIA 1. Ţine evidenţa depunerilor şi retragerilor de numerar, prelevărilor automate din cont (rate credit, leasing, plăţi facturieri), viramente din contul de economii (dacă titularul este minor). • GEST.DOBÂNZI&COMIS a fost realizată cu scopul de a sprijini o descongestiune a sistemului prin implementarea unui soft care să uşureze munca celor care se ocupă cu: - calculul dobânzilor şi evidenţa acestora, plata lor la termene - calculul comisioanelor pe care banca le percepe clienţilor săi la prestarea serviciilor sale, dar şi la gestionarea acestora cu ajutorul unui program care să înlesnească munca lucrătorului bancar şi să uşureze evidenţierea lor Circuitul documentelor bancare în cadrul BRD-GSC Circuitul documente reflectă organizarea fluxului informaţional la nivelul întregului sistem bancar, al fiecărei bănci în parte şi al tuturor unităţilor subordonate lor. Prin circuitul documentelor bancare se înţelege mişcarea lor succesiva, din momentul întocmirii sau prezentării la ghişeu de către titularii de conturi, în scopul efectuării şi înregistrării operaţiunilor în conturile analitice şi sintetice, şi până în momentul arhivarii în vederea păstrării lor sau a expedierii acestora partenerilor bancari sau clienţilor. Această mişcare succesivă a documentelor în cadrul unităţilor bancare operative presupune parcurgerea mai multor faze : Primirea documentelor la ghişeu sau întocmirea acestora de către personalul băncii şi efectuarea Gruparea documentelor, în funcţie de unitatea bancara beneficiara, pe documente locale (care asupra lor a controlului privind respectarea condiţiilor de forma şi de conţinut rămân în cadrul băncii), documente interbancare (se referă la operaţiuni între bănci diferite) şi documente intrabancare (au ca obiect operaţiuni între unităţile aceleiaşi bănci) Înregistrarea documentelor în contabilitatea analitică şi contabilitatea sintetică şi confruntarea Clasarea şi păstrarea documentelor la sfârşitul fiecărei zile în locuri special amenajate în acest scop Remiterea documentelor titularilor de conturi datelor din cele două evidenţa pentru urmărirea exactităţii operaţiilor efectuate

În ceea ce priveşte clasarea şi păstrarea documentelor bancare, aceasta se efectuează separate, în funcţie de natura operaţiunilor pe care le reflectă. Astfel, documentele de casă se păstrează în dosare, pe zile, timp de un an, în arhiva curenta a băncii. Documentele de decontare se clasează pe zile, în ordinea

22

simbolurilor conturilor sintetice debitoare, şi se păstrează timp de o lua în arhiva curenta. Documentele privind operaţiunile proprii ale băncii se clasează în dosare separate. În funcţie de durata de păstrare a materialelor de arhiva, documentele bancare se depun apoi la arhiva generală. În activitatea bancara circuitul documentelor se desfăşoară cu respectarea unor principii sau reguli bine determinate : Înregistrarea în aceeaşi zi a tuturor documentelor primate (prin poştă sau la ghişeu) până la Folosirea în aceeaşi zi a disponibilului creat în conturile titularilor pentru încasarea cu prioritate a Încasările în numerar presupun primirea mai întâi a sumelor de către casieri, şi numai apoi, sfârşitul zilei operative dobânzilor şi a împrumuturilor scadente şi pentru efectuarea plăţilor dispuse de titularii conturilor înregistrarea lor în conturile depunătorilor; se evita astfel riscul înregistrării unor sume nedepuse sau solicitările ulterioare de anulari, stornări sau corectări de operaţiuni Plăţile în numerar se operează mai întâi în conturile solicitanţilor, în limitele disponibilităţilor existente şi numai după aceea se eliberează sumele de către casierie, se înlătura astfel eventualele cazuri de efectuare a unor plăţi în condiţii de incapacitate de plată Virarea sumelor din unele conturi în altele se evidenţiază cu prioritate în debitul contului plătitorului şi apoi în creditul contului beneficiarului pentru ca operaţiunile să se deruleze în limita disponibilităţilor din conturi sau a plafonului de credite aprobate Toate documentele bancare de încasări şi de plăţi se înregistrează mai întâi în contabilitatea analitică şi după aceea în contabilitatea sintetică, se evita astfel corecţiile ulterioare pentru operaţiunile reflectate de documente care nu pot fi înregistrate în evidenţa analitică Contabilitatea analitică se confrunta cu cea sintetică în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiunilor, iar întocmirea balanţei de verificare, în vederea sesizării eventualelor erori, are loc, de regulă, în dimineaţa zilei următoare.terminate O bună organizare a circuitului documentelor facilitează prelucrarea automatizata a informaţiilor bancare şi exercitarea unui control intern eficient.

Cap 3. DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE

23

Potrivit statutului ei, Banca Română pentru Dezvoltare, prin unităţile sale, denumite în continuare „BANCA", efectuează, în condiţiile prevăzute de lege, operaţiuni de încasări şi plăţi, în numerar sau fără numerar, prin conturile deschise titularilor de cont la această „BANCĂ". Potrivit Legii nr.33/1991 privind activitatea bancară şi Regulamentul BNR privind operaţiunile valutare băncile sunt autorizate să deschidă conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine. Acest drept al băncilor se regăseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acestora de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al fiecărei bănci comerciale.5 Titulari de cont pot fi persoane juridice şi fizice, denumite în continuare „clienţi", după cum urmează: • • 35/1991; • • • • • • • • • societăţile agricole constituite potrivit Legii 36/1991; asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi fermierii agricoli (individuali) şi cei organizaţi în diferite forme de asociere simplă, instituţiile publice, organizaţiile cooperatiste şi obşteşti; organizaţiile şi organismele internaţionale care funcţionează potrivit legii, pe alte persoane juridice din ţară şi străinătate (asociaţii, fundaţii, reprezentanţe, bănci, notarii publici potrivit Legii notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995 avocaţi (birouri de avocatură) potrivit Legii pentru asigurarea şi exercitarea persoane fizice, rezidente şi nerezidente. Titularii de cont pot fi subunităţi cu şi fără personalitate juridică (uzine fabrici, sucursale, filiale, reprezentanţe etc.) ale persoanelor juridice menţionate mai sus. regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat mixt sau privat, societăţile comerciale cu participare străină de capital înfiinţate potrivit Legii nr. constituie potrivit Legii nr. 15/1990 şi respectiv, Legii nr. 31/1990;

independente, potrivit Decretului Lege nr. 54/1990; fără personalitate juridică, potrivit Legii nr. 36/1991;

teritoriul României; instituţii financiare etc.) constituite şi care funcţionează în ţară, potrivit legii;

profesiei de avocat nr. 36/1995

5

www.bnr.ro

24

BRD - Groupe Société Générale deschide conturi curente nominative cu sau fără carduri ataşate, conturi de depozit, conturi de economii în moneda naţională, lei şi/sau valută, la cererea expresă a persoanelor fizice. Conturile se deschid de către unităţile BRD, în conformitate cu normele elaborate în acest scop, prin completarea şi semnarea de către clienţi a formularelor standard ale băncii, însoţite de documentele solicitate de aceasta. Oricărui cont i se pot ataşa diverse produse sau servicii, pe măsura oferirii de către bancă şi solicitării de către client, în condiţiile legii şi corespunzător procedurilor interne ale băncii. Rezidenţii şi nerezidenţii au dreptul să dobândească, să deţină şi să utilizeze active financiare exprimate în valute convertibile, în condiţiile respectării prevederilor legale. Nerezidenţii au dreptul să dobândească active monetare exprimate în moneda naţională, în condiţiile respectării prevederilor legale. Banca poate deschide nerezidenţilor conturi curente în moneda naţională şi conturi de depozite în moneda naţională. Sumele deţinute pot fi convertite prin intermediul pieţei valutare în condiţiile stabilite prin Regulamentul Valutar. Clientul îşi manifestă acordul în mod expres ca banca să prelucreze toate informaţiile, datele cu caracter personal, precum şi alte informaţii furnizate de către acesta. În situaţia în care clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor în scop marketing sau cu cedarea acestora către terţi, acesta are dreptul de a formula un refuz în scris către bancă în acest sens. Clientul autorizează în mod expres banca ca datele sale personale furnizate acesteia, să fie utilizate de bancă pentru efectuarea de analize statistice, de gestiune, de risc, financiare, comerciale şi de marketing şi să le comunice persoanelor juridice din cadrul Grupului Société Générale din care face parte şi altor parteneri ai băncii, în baza convenţiilor încheiate cu aceştia, legate de furnizarea de produse şi servicii. Drepturile Clientului   să primească dobândă pentru disponibilul păstrat în cont să-şi alimenteze contul prin depuneri în numerar la unităţile băncii sau prin viramente din să primească extrasul de cont la adresa de corespondenţă sau la ghişeul băncii să solicite închiderea contului numai după achitarea către bancă a tuturor sumelor datorate

alte conturi  

25

să fie notificat cu 30 de zile înainte de data pentru care contractul al cărui termen de

valabilitate se prelungeşte automat sau expiră. Clientul are posibilitatea să refuze prelungirea automată a contractului într-un termen de cel mult 15 zile înainte de data prelungirii contractului Obligaţiile Clientului    să-şi declare obligatoriu, complet şi corect datele privind identitatea şi domiciliul să cunoască şi să respecte condiţiile de efectuare a operaţiilor in cont să înlocuiască, în cazul modificării acestora, actele prezentate la deschiderea contului, în să semnaleze neprimirea extrasului de cont şi erorile sau omisiunile din acesta în termen de să efectueze operaţiuni doar în limita disponibilului din cont să efectueze lunar operaţiuni pe cont în cazul existenţei unui descoperit de cont, clientul are obligaţia efectuării unei alimentări

termen de 5 zile de la data modificării respective  30 de zile lucrătoare de la data emiterii acestuia   

cel puţin la nivelul descoperitului neautorizat de cont, precum şi comisioanelor şi dobânzilor aferente operaţiunilor efectuate  să se informeze cu privire la modificările intervenite în nivelul comisioanelor, spezelor şi în cazul în care clientul nu este de acord cu noile condiţii tarifare comunicate de BRD să utilizeze contul deschis la BRD pentru efectuarea de operaţiuni folosind formularele să respecte zilele lucrătoare şi programul de lucru cu publicul clientul va despăgubi banca pentru orice daune, pierderi sau cheltuieli suportate de aceasta, clientul autorizează banca să recupereze din depozitul colateral constituit sumele dobînzilor  acesta are posibilitatea să renunţe la respectivele produse sau servicii  standard ale băncii  

care au rezultat din încălcarea condiţiilor  reprezentând obligaţiile de plată proprii, nerambursate în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării în scris primite din partea băncii Drepturile BRD-GSC

26

să efectueze în conturile clienţilor săi operaţiuni bancare dispuse de aceştia în scris sau prin

alte mijloace convenite între BRD şi client, în limita disponibilului din cont şi cu respectarea normelor proprii de lucru şi a regulilor bancare  să debiteze contul cu valoarea tranzacţiilor efectuate în altă valută decât cea a respectivului să nu se angajeze cu fondurile sale proprii ăn efectuarea operaţiunilor dispuse de client să reconsidere relaţia cu clientul dacă contul său curent prezintă un sold mai mic sau egal să blocheze contul curent al clientului în cazul nealimentării descoperitului de cont timp de BRD este îndreptăţită să închidă, în mod unilateral, orice cont al clientului, dacă acesta nu să modifice dobânda acordată pentru disponibilul păstrat în cont, creditele sau descoperitul să reţină din contul clientului comisioanele, dobânzile, spezele bancare, ratele de credit să transmită către Biroul de Risc informaţiile de risc, precum şi informaţii referitoare la cont, pe baza cursului de schimb utilizat  

cu 15 EUR şi lipsa de mişcări pe o perioadă de 6 luni  3 luni consecutiv, precum şi înregistrării de descoperit neautorizat de cont curent  respectă condiţiile de funcţionare ale contului impuse de bancă  de cont acordat, precum şi comisioanele şi să informeze clientul de schimbările survenite  restante şi scadente, fără avizarea prealabilă a acestuia  produsele de creditare, activitatea frauduloasă şi informaţiile legate de inadvertenţele din documentele sau declaraţiile înregistrate pe numele clienţilor săi, în vederea prelucrării şi consultării ori de câte ori este necesar  BRD este exonerată de orice răspundere în caz de forţă majoră Obligaţiile BRD-GSC  banca garantează executarea corectă şi în timp util, conform instrucţiunilor clientului, a - documentele tipizate prezentate băncii sunt completate şi semnate în mod corespunzător - soldul contului permite operaţiunea - suma din cont nu este indisponibilizată de existenţa unor restricţii - clientul nu are datorii scadente neachitate fată de bancă - operaţiunea este conformă cu regulamentele bancare în vigoare operaţiunilor în lei sau valută, dacă :

27

 -

banca se obligă să suporte plata unei dobânzi de întârziere de minim 0,05% din valoarea plăţii de plata unei penalităţi de 0,1% din valoarea plaţii de mare valoare, pe

mare valoare, pe fiecare zi de întârziere fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu a respectat prevederile în vigoare privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare BRD - Groupe Société Générale ,ca orice altă unitate bancară are dreptul să-şi aleagă clienţii, fiind atentă ca informaţiile pe care le deţine privind caracterul, situaţia solicitantului şi natura activităţii (atunci când este vorba despre un client persoană juridică) să corespunda cu exigenţele prudenţei bancare. La cererea clientilor BRD-GSC poate deschide: 1. conturi de disponibilităţi băneşti, prin care se fac operaţiuni de încasări şi plăţi. 2. conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se efectuează şi acordări şi rambursări de credite, soldul debitor reprezentând creditul în termen existent. Conturile de disponibilităţi La deschiderea unui cont persoanele fizice trebuie să prezinte un act de identitate şi cererea de deschidere a contului. Pentru deschiderea unui cont persoană juridică pe lângă cererea de deschidere a contului trebuie să prezinte următoarele documente: de Stat Hotărârea judecătorească privind autorizaţia de funcţionare a societăţii şi constituirea Extras din procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor privind aprobarea Codul fiscal şi amprenta ştampilei Dovada existenţei spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea legală a acesteia în conformitate cu Legea 31/1990 nominală a conducerii societăţii şi a persoanelor împuternicite cu drept de semnătură în bancă Contractul de societate, ştampilat şi autentificat la Notariat Statutul societăţii, autentificat la Notariat Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului Înregistrarea societăţii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar

28

-

Fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor cu drept de semnătură în bancă şi a

persoanelor împuternicite a reprezenta societatea Pentru a obţine cât mai multe informaţii referitoare la noul client şi pentru a evita un interviu direct cu prea multe întrebari, BRD - Groupe Société Générale preferă să folosească un formular de cerere, acesta nu va furniza doar informaţii privind situaţia clientului, ci vor standardiza informaţiile primite, evitându-se posibilitatea ca o informaţie relevantă despre un client să fie omisă. Consilierul de clientelă cu persoanele fizice sau juridice al BRD - Groupe Société Générale oferă clientului informaţii corecte şi complete despre produsele şi serviciile băncii, precum şi despre documentaţia necesară. Îi înmânează clientului cererea de deschidere/actualizare cont curent împreună cu alte formulare, conform procedurii de deschidere de cont curent şi îi acordă asistenţă pentru completarea acestora. Este necesară verificarea existenţei Codului de Identificare Client, pentru persoanele fizice după Nume şi Prenume sau Cod Numeric Personal, iar pentru persoanele juridice după Numele Societăţii, CUI/Cod Fiscal sau Numarul de înregistrare la Registrul Comerţului. Documentele depuse de clienţi pentru deschiderea conturilor la BANCĂ se verifică de către compartimentul decontării - contabilitate, care urmăreşte ca: cererea să fie întocmită cu toate menţiunile şi datele prevăzute de formular, inclusiv cu codul fiscal al clientului, cu excepţia persoanelor fizice ( populaţia); la cererea de deschidere a contului, să fie anexate toate documentele prevăzute mai înainte, după caz, şi acestea să fie complete. Cererea de deschidere a conturilor care nu are anexate toate documentele menţionate mai înainte, după caz, sau acestea sunt incomplet prezentate din punct de vedere al elementelor de fond, se restituie clientului la ghişeu pentru completare. La solicitarea organelor de control, băncile sunt obligate să comunice existenţa conturilor deschise de contribuabili. Închiderea conturilor de disponibilităţi băneşti deschise la bancă se efectuează după cum urmează:   la cererea scrisă a titularului de cont; în caz de deces al titularului de cont, pe baza cererii şi actelor legale

29

prezentate de moştenitorii legali;  în caz de dizolvare sau faliment a societăţilor comerciale şi agricole, la cererea scrisă a din iniţiativa băncii dacă în decurs de 6 luni consecutive, contul clientului (exclusiv lichidatorilor numiţi potrivit legii,  contul persoanelor fizice) nu prezintă rulaj creditor mediu lunar, sau pentru încălcarea prevederilor din cererea de deschiderea a contului. Conturile de depozit Conturile de depozit se deschid de către compartimentul decontări-contabilitate în baza contractului de depozit, cuprinzând condiţiile depozitului, completat şi semnat de depunător, care se depune la ghişeul băncii în 2 exemplare. Semnătura titularului de depozit de pe contractul de depozit constituie specimenul de semnătură al acestuia, care se va confrunta cu semnăturile de pe dispoziţiile ulterioare ale titularului cu privire la depozit. Contractul de depozit, după verificare, se semnează de către directorul unităţii şi conducătorul compartimentului decontări-contabilitate. Suma depozitului trebuie să fie cel puţin la valoarea minimă stabilită de bancă. Depozitele pot fi la vedere şi la termen. Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au termen fixat şi a căror durată trebuie să fie egală cu cel mult o zi lucrătoare. Dobânda se plăteşte lunar sau la expirarea termenului depozitului. Persoanele fizice pot constitui numai depozite cu plata lunară a dobânzilor. Dobânda lunară neîncasată se ţine într-un cont separat de disponibilităţi la dispoziţia titularului, la care se acordă dobânda la vedere practicată de bancă. Conturile de depozit se închid la expirarea depozitului sau înainte de termenul stabilit prin contractul de depozit. În cazul în care la expirarea termenului, depozitul nu a fost desfiinţat şi nici nu s-a depus în bancă un nou contract de depozit, se consideră un nou depozit pe acelaşi termen şi în aceleaşi condiţii ca ale celui iniţial, a cărui sumă va fi egală cu:   depozitul iniţial - pentru depozitul cu plata lunară a dobânzilor;

depozitul iniţial plus dobânda aferentă - pentru depozitul cu plata dobânzii la expirare.

Conturile de credit 30

Deschiderea contului de credite este condiţionată de existenţa, la aceeaşi bancă, a contului de disponibilităţi. Pentru clienţii cu capital integral sau majoritar de stat, cu cont de disponibilităţi, pentru activitatea curentă deschisă la alte bănci, deschiderea contului de credite este condiţionată de avizul prealabil al Ministerului Finanţelor. Contractul de credite se păstrează într-o mapă separată pe fiecare client. Creditele aprobate se pun la dispoziţia împrumutatului, prin efectuarea de plăţi din contul de credite, pe baza documentelor trase asupra contului de credite şi acceptate de împrumutat. Creditele acordate se rambursează, din iniţiativa împrumutatului, la termenele şi în cuantumul, stabilite prin „graficul de rambursare". În lipsa disponibilităţilor în cont, creditele scadente se trec la restanţă prin debitarea contului de credite restante şi creditarea contului de credite curente. La creditele acordate, banca încasează dobânzi, şi comisioane la nivelul şi în condiţiile prevăzute în contractul de credite. Contul de credite se închide la termenul prevăzut în contractul de credite pentru rambursarea integrală a creditului prin debitarea contului de disponibilităţi băneşti. În cazul lipsei de disponibilităţi, contul de credite curente se închide la scadenţă prin debitarea contului de credite restante, care se închide la rambursarea efectivă a creditelor restante. Contul de credite curente poate fi închis şi înainte de termenul final stabilit prin rambursarea creditului.

Cap 4. OPERAŢIUNILE DE CREDITARE BANCARĂ

31

Banca Româna pentru Dezvoltare prin unităţile sale acordă credite pe termen scurt pe o durată ce nu depǎşeşte 12 luni, credite pe termen mediu de până la 5 ani şi credite pe termen lung cu durata de peste 5 ani. Durata de creditare se stabileşte prin contract. Ea începe de la data punerii la dispoziţie a creditului în contul împrumutatului şi până la data stabilită prin contract pentru rambursarea ultimei rate din credit. În cadrul duratei de creditare se cuprind:  perioada de utilizare a creditului - intervalul de timp în care creditul se utilizează (se consumă), respectiv de la data stabilită pentru punerea la dispoziţie a creditului în contul împrumutatului şi până la folosirea integrală a creditului;  perioada de graţie - reprezinta perioada cuprinsă între data prevăzută prin contract pentru prima tragere din credit şi data prevăzută pentru rambursarea primei rate a creditului (conform contractului de credit). Perioada de graţie nu va depăşi maxim 12 luni, cu excepţia proiectelor de investiţii complexe. Perioada de graţie se acordă pentru creditele de investiţii. În perioada de graţie, împrumutatul plăteşte comisioane, speze bancare, dobândă. Dobânda se calculează lunar şi se plăteşte la termenele convenite cu banca. Pentru creditele destinate finanţării activităţii curente, perioada cuprinsă între data primei trageri din credit şi data prevăzută şi acceptată de bancă, pentru rambursarea primei rate nu se consideră perioadă de graţie.  perioada de rambursare - perioada de timp în care creditul se rambursează, respectiv de la data prevăzută în contract pentru rambursarea primei rate a creditului până la data stabilită prin contract pentru rambursarea ultimei rate.  perioada de întârziere - perioada de timp de la scadenţa creditului până la recuperarea efectivă a acestuia, inclusiv prin executarea silită sau lichidarea judiciară a debitorului. De aceste credite pot beneficia persoanele fizice şi juridice care au deschise conturi la unităţile băncii. Sucursalele, filialele si agenţiile pot acorda credite clienţilor care au sediul social sau domiciliul, după caz, pe raza teritorială a judeţului în care unitatea băncii îşi desfăşoară activitatea, sau în localităţile cele mai apropiate din judeţele limitrofe în care nu există alte unităţi ale BRD. Banca verifică împrumutaţii de la acordarea creditului şi până la rambursarea integrală a acestuia. Ca urmare, activitatea de creditare implică în permanenţă, analize privind situaţia patrimonială, rezultatele economico-financiare, capacitatea managerială, credibilitatea fiecărui

32

client şi alte elemente care să permită evaluarea potenţialului economic şi financiar prezent şi în perspectivă. Creditele solicitate, indiferent de valoare si durată se acorda cu destinaţii precise pe bază de contracte din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile şi dacă solicitanţii prezintă credibilitate pentru rambursarea creditului şi a dobânzilor la termenele stabilite. Cererile de credite, indiferent de competenţa de aprobare, se analizează şi se însuşesc de unităţile băncii, pe baza documentelor prezentate de solicitanţi. Creditele se aprobă potrivit competenţelor stabilite de Consiliul de Administraţie. Volumul creditelor, destinaţia, duratele de creditare, garanţiile necesare, dobânzile, condiţiile de rambursare a creditelor, precum şi alte clauze se stabilesc prin contractele de credite încheiate pe baza negocierii directe între bancă şi clienţii săi. Dupa aprobare, creditele se pun la dispoziţia clienţilor în condiţiile negociate prin contractele de credit şi se urmăresc până la rambursarea lor. Banca verifică la toţi clienţii utilizarea creditelor potrivit destinaţiei, exigenţa garanţiilor şi respectarea celorlalte clauze prevăzute în contractele de credite. După aprobarea unui credit, Banca nu poate anula sau reduce cuantumul acestuia decât în cazuri justificate, determinate de constatarea furnizării de către client a unor date nereale şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minimum 5 zile calendaristice, care va fi comunicat în scris acestuia. Banca poate întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea de către client a unui credit aprobat, în cazul în care situaţia economică şi financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de garanţie şi rambursare. Creditul generează o serie de efecte favorabile ca: sporirea puterii productive a întreprinderilor prin redistribuirea capitalului, concentrarea capitalului, adaptarea elastică a masei de bani în circulaţie la necesarul economiei. Creditul aprobat se pune la dispoziţia clientului integral sau eşalonat după îndeplinirea tuturor condiţiilor de acodare menţionate în contractul de credit (constituirea şi înregistrarea garanţiilor, încheierea poliţilor de asigurare şi cesionarea acestora în favoarea băncii) şi se acordă în cont separat de împrumuturi în lei sau valută (potrivit aprobării), prin debitatea acestuia pe măsura efectuării cheltuielilor, în limita valorii şi duratei creditului aprobat. Angajamentul la valoarea totală din contract, precum şi garanţiile constituite se înregistrază în evidenţa extrabilanţieră a băncii cu excepţia depozitelor care se înregistrează în evidenţa

33

bilanţieră. Pe măsura utilizării creditului se diminuează şi angajamemtul în evidenţa extrabilanţieră a băncii Plăţile din credit se efectuează pe baza documentelor prezentate de client şi numai pentru destinaţia aprobată. Cu excepţia creditlor pentru nevoi personale şi nevoi gospodăreşti pentru care sumele se pot elibera în numerar, în toate celelalte cazuri, plăţile se efectuează cu ordin de plată din contul curent al clientului în contul furnizorului sau vânzătorului. Atribuţiile personalului BRD în activitatea de creditare: baza de risc; Verificarea existenţei altor credite în sold ale clientului, coîmprumutaţilor acestuia Solicitarea semnării acordului privind consultarea bazei de date a Centralei Verificarea încadrării în termenul de valabilitate al documentelor în baza căruia se Întocmirea fişei de verificare/analiză a dosarului de credit şi supunerea spre Informarea clientului privind aprobarea/respingerea creditului Urmărirea întocmirii poliţei de asigurare, potrivit contractului de asigurare a şi a giranţilor, în baza de clienţi conturi; Riscurilor Bancare din cadrul BNR de către solicitant; solicită creditul (ex: adeverinţe de venit, factura proforma/aviz de plată, decizie preacceptare) aprobare a creditului solicitat; Informarea clientului asupra condiţiilor de acordare a creditului; Primirea şi verificarea documentelor din dosarul de credit; Verificarea solicitantului de credit, a coîmprumutaţilor acestuia şi a giranţilor în

riscului financiar şi instrucţiuni privind regulile de creditare a persoanelor fizice, cu cesionarea in favoarea unităţii băncii a drepturilor din despăgubire şi încasarea primei de asigurare aferente; Întocmirea şi semnarea, potrivit competenţelor de aprobare şi semnare, a Încasarea comisonului de gestionare a creditului; Punerea creditului la dispoziţie în contul curent al solicitantului; Verificarea constituirii garanţiilor în evidnţele băncii; Urmărirea prezentării de către client a documentelor justificative. documentelor necesare acordării creditului;

Circuitul şi păstrarea documentelor aferente creditelor

34

Documentele prezentate de către clienţi în vederea obţinereii creditelor cât şi cele elaborate de bancă în legătură cu acestea au caracter confidenţial întrucât ele conţin informaţii care dacă sunt divulgate aduc daune materiale clienţilor. Circuitul, păstrarea şi accesul la aceste documente trebuie să fi bine delimitate şi clar evidenţiate.  Cererea de credit Are un număr alocat de aplicaţia folosită. Documentele necesare acordării creditului sunt verificate de analistul de risc/consilierul de clientelă care a introdus datele în aplicaţie şi de directorul serviciului/compartimentului persoane fizice sau juridice, care va decide nivelul de competenţa pentru aprobarea creditului .  Fişa de analiză a creditului După efectuarea analizei analistul de risc/consilierul de clientelă întocmeşte Fişa de analiză a creditului, în cazul propunerii de acordare, sau a referatul cu motivele respingerii. În cazul unor concluzii favorabile de acordare a creditului Fişa semnată de analistul de risc/consilierul de clientelă, împreună cu cererea şi documentaţia pe baza căreia s-a efectuat analiza se prezintă spre aprobare.  Contractul de credit Contractele de credit încheiate se înregistrează în Registrul unic de evidenţă a contractelor de credite. Contractul de credit în original se păstrează împreună cu documentul care atestă aprobara solicitării de credit şi documentele originale privind garanţiile creditului la conducerea unităţii bancare într-un fişet special cu această destinaţie. Exemplarul 2 se predă împrumutatului. Exemplarul 3 se păstrează la dosarul de credit al clientului, împreună cu documentaţia care a stat la baza analizei şi aprobării creditului precum şi documetele referitoare la plata tuturor dobânzilor şi comisioanelor.  Urmărirea creditelor acordate Activitatea de urmărire a creditelor acordate de bancă au drept scop cunoaşterea şi acţionarea în sensul limitării/diminuării riscurilor la care este expusă banca ca urmare a derulării activităţii de creditare inclusiv îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce decurg din contractul de asigurare a riscului financiar în cazul creditelor asigurate.

4.1. Creditarea persoanelor fizice
35

Potrivit prevederilor din Legea Bancară nr. 58/1998, Banca acordă clienţilor săi (persoane fizice si juridice) credite pe termen scurt, mediu şi lung, care după natura lor, pot fi: I. Credite de consum II. Credite pentru nevoi temporare III. Credite imobiliare

I. Credite de consum
Principalele tipuri de credite de consum sunt: 1. Credit Expresso pentru nevoi personale în lei 2. Credit Expresso pentru nevoi personale în devize 3. Credit Expresso pentru nevoi personale nominalizate 4. Credit în lei pentru bunuri de folosinţă îndelungată 5. Credit auto în lei 6. Credit auto în devize 7. Credit Moderato 8. Creditul 10 9. Credit Student Plus 10. Credit pentru Vacanţă 1. Creditul Expresso pentru nevoi personale în lei Permite finanţarea oricărui tip de proiect: finanţarea unor cheltuieli planificate sau prevăzute; aniversarea unor evenimente; îmbunătăţirea standardului de viaţă, etc. Avantajele clientului sunt următoarele:   Beneficiezi de un răspuns imediat la solicitarea de credit Condiţii accesibile - pentru acest tip de credit nu se solicită avans, şi nici vreo

justificare pentru modul în care vei utiliza banii, valoarea fiind stabilită în funcţie de venituri şi capacitatea de rambursare.  Economie de timp - fără formalităţi dificile şi documentaţie complicată, creditul BRD este uşor de obţinut. De asemenea, ai libertatea de a alege orice unitate BRD pentru a achita ratele aferente creditului. Si mai mult, dacă ai un card BRD în lei este şi mai simplu: cere ca ratele tale la credit să fie rambursate automat din contul de card. Acest serviciu de rambursare automată a ratelor de credit îţi este oferit gratuit. 36

Dobândă atractivă - pentru acest credit, există două opţiuni de dobândă: - fixă, la un nivel atractiv; - variabilă, care se actualizează periodic, în corelaţie cu evoluţia pieţei financiar-bancare,

asigurându-ţi astfel rate convenabile pe toată perioada derulării creditului.  Termene flexibile - tu decizi, în funcţie de necesităţi, durata de rambursare dorită (fără a depăşi termenul maxim admis). De asemenea, poţi opta pentru varianta de rambursare care te avantajează. Alege rate lunare fixe, ceea ce înseamnă un efort financiar constant în timp sau rate lunare descrescătoare, ceea ce implică un efort financiar ce scade în timp. Creditul EXPRESSO pentru nevoi personale nenominalizate poate fi utilizat pentru finanţarea oricărui tip de proiect. Astfel, poţi obţine banii necesari pentru aniversarea unor evenimente, finanţarea unor cheltuieli planificate sau neprevăzute, sau toate aceste lucruri la un loc, întrucât tu eşti cel care decide destinaţia creditului, fără a fi nevoie de justificarea utilizării banilor. Caracteristici:      giranţi).  Asigurare - complementar creditului se încheie o poliţă de deces şi invaliditate permanentă pe toată perioada de creditare. Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de credit, pentru întreaga perioadă de creditare.      Documentaţia necesară (împrumutat/co-împrumutat) : act de identitate: BI, CI, CPI (original şi copie); declaraţia privind angajamentele de plată şi litigiile cu terţii; certificat de căsătorie (original şi copie); documente care să ateste veniturile (adeverinţă de salariu model BRD, copie după Durata creditului - maxim 48 luni. Valoarea creditului - minim 6 mil. lei, maxim 200 mil. lei. Dobânda:-pentru acest tip de credit existã douã opţiuni de dobândă: variabilă sau fixă. Rambursare:- rate lunare egale sau descrescătoare. Garantarea creditului - pentru garantarea creditului, în funcţie de suma solicitată şi de

analiza bonităţii, se poate solicita prezentarea de garanţii reale din partea unor terţi (maxim 3

cartea de muncă/contractul individual de muncă, ultimul talon de pensie în original, etc);

37

 veniturile. 

documente girant (numai dacă este cazul): act de identitate, documente care să ateste Destinaţia creditului - acest tip de credit nu are o destinaţie declarată şi nu trebuie

justificat, putând fi utilizat după propria dorinţă. Aniversarea unor evenimente fericite sau dorinţa de a va îmbunătăţi standardul de viaţă, etc., acest împrumut acordat în funcţie de situaţia dvs. financiara, vă permite sa finanţaţi orice tip de proiect. Fără a fi necesare documente justificative pentru folosirea lui, acest credit vă este propus, după analizarea situaţiei dvs. financiare, pentru o perioadă de până la 4 ani. 2. Creditul Expresso pentru nevoi personale în devize Creditul EXPRESSO în Euro, pentru nevoi personale nenominalizate poate fi utilizat pentru finanţarea oricărui tip de proiect. Astfel, poţi obţine banii necesari pentru aniversarea unor evenimente, finanţarea unor cheltuieli planificate sau neprevăzute, sau toate aceste lucruri la un loc, întrucât tu eşti cel care decide destinaţia creditului, fără a fi nevoie de justificarea utilizării banilor. Avantajele clientului:  Condiţii accesibile - fără giranţi, în condiţiile unei bonităţi corespunzătoare; - nu se solicită avans, şi nici vreo justificare pentru modul în care vei utiliza banii, valoarea fiind stabilită în funcţie de venituri şi capacitatea de rambursare; - pentru evaluarea capacităţii de rambursare, se iau în calcul veniturile familiei si nu cele individuale.  Flexibilitate - se acordă pe o perioadă de până la 4 ani. În funcţie de necesităţi, poţi opta pentru varianta de rambursare care te avantajează. Poţi alege rate lunare fixe, ceea ce înseamnă un efort financiar constant în timp sau rate lunare descrescătoare, ceea ce implică un efort financiar ce scade în timp.  Dobândă atractivă - variabilă, aceasta se actualizează periodic, în corelaţie cu evoluţia pieţei financiar-bancare, asigurându-ţi astfel rate convenabile pe toată perioada derulării creditului.  Economie de timp - primeşti un răspuns imediat la solicitarea ta de credit. Fără formalităţi dificile şi documentaţie complicată, creditul este uşor de obţinut. De asemenea, ai 38

libertatea de a alege orice unitate BRD pentru a achita ratele aferente creditului. Si mai mult, dacă ai un card BRD în euro este şi mai simplu: cere ca ratele tale la credit să fie rambursate automat din contul de card. Acest serviciu de rambursare automată a ratelor de credit îţi este oferit gratuit. Caracteristici  Destinaţia creditului - acest tip de credit nu are o destinaţie declarată şi nu trebuie justificat, putând fi utilizat după propria dorinţă.  Documentaţia necesară (împrumutat/co-împrumutat) :     act de identitate: BI, CI, CPI (original şi copie); declaraţia privind angajamentele de platã şi litigiile cu terţii; certificat de căsătorie (original şi copie); documente care să ateste veniturile (adeverinţă de salariu model BRD, copie după cartea documente girant (numai dacă este cazul): act de identitate, documente care să ateste

de muncă/contractul individual de muncă, ultimul talon de pensie în original, etc);  veniturile.  Durata creditului - maxim 48 luni  Valoarea creditului – minim 200 EUR; maxim 5000EUR  Dobânda - variabilă, în prezent de 9,9%  Rambursare - rate lunare egale sau descrescătoare.  Garantarea creditului - pentru garantarea creditului, în funcţie de suma solicitată şi de analiza bonităţii, se poate solicita prezentarea de garanţii reale din partea unor terţi (maxim 3 giranţi).  Asigurare - complementar creditului se încheie o poliţă de deces şi invaliditate permanentă pe toată perioada de creditare. Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de credit, pentru întreaga perioadă de creditare.  Condiţii client - venit net lunar pe familie minim: 200 EUR (sau echivalent lei). 3. Creditul Expresso pentru nevoi personale nominalizate Permite finanţarea proiectelor cu destinaţie specificată, justificată: vacanţe şi călătorii în ţară şi străinătate; taxe de scolarizare pe teritoriul României tratamente medicale în ţară şi străinătate;

39

-

participarea la conferinţe şi simpozioane în străinătate

Acest credit permite realizarea proiectelor dumneavoastră sau a celor dragi. Astfel cei apropiaţi pot beneficia de sumele pe care le împrumutaţi, pentru a-şi realiza scopul propus (cu excepţia creditelor pentru vacanţe şi călătorii). Acest tip de credit se acordă pe o perioadă de până la 4 ani prin prezentarea documentelor care să ateste obiectul creditului. Caracteristici:  Moneda: lei  Durata: maxim 48 de luni  Valoarea creditului: se stabileşte în funcţie de veniturile clientului şi de capacitatea de rambursare (minim-6 mln. lei; maxim-200 mln.lei)  Dobânda: variabilă  Avans: 0%  Rambursare - rate lunare sau descrescătoare. Clientul poate alege ziua lucrătoare din luna în care poate rambursa ratele creditului.  Garantarea - în funcţie de valoarea creditului şi de bonitatea clientului, se pot solicita şi giranţi (maxim 3)  Asigurarea - se încheiei o poliţă de deces şi invaliditate pentru titularul creditului. Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de credit pentru întreaga perioadă de creditare.  Taxe şi comisioane - se va consulta lista de comisioane în vigoare la data vânzării: • • Comision de întocmire dosar: 4%, minim 250000 lei (se calculează şi se încasează la data Comision de rambursare anticipată: 3% ( se aplică la suma rambursată în avans) acordării creditului).

 Reglementări   Termenul de valabilitate a cererii de credit este de 30 zile calendaristice; Pentru rambursare anticipată, clientul trebuie sa informeze banca cu cel puţin 7 zile

calendaristice în avans; se admit rambursări totale sau parţiale de minim 3 scadenţe (rata+dobânda);  În cazul schimbării domiciliului/locului de muncă a titularului/girantului, banca trebuie anunţată în termen de 5 zile calendaristice;

40

Documentele justificative se prezintă în termen de 45 de zile de la utilizarea creditului. În - vacanţe şi călătorii: documente privind costurile de cazare/transport sau factura finală,

funcţie de destinatia proiectelor, aceste documente diferă astfel: reprezentând contravaloarea serviciilor de turism utilizate - studii: documente prin care instituţia de învăţământ atesta valoarea taxelor de şcolarizare aferente beneficiarului de credit; - tratamente medicale: documente din partea instituţiei medicale care atesta costul tratamentului pentru beneficiarul creditului, sau alte cheltuieli (pentru beneficiar şi însoţitor); - conferinţe/simpozioane: confirmare de participare, documente care atestă cheltuieli de participare la eveniment (cazare, transport, etc.)  Documente de remis clientului:    de card   Poliţă de asigurare – deces si invaliditate; Memo Card Un exemplar al contractului de credit; Graficul de rambursare al creditului; Dupa caz, un exemplar al acordului de prelevare automata a ratelor de credit din contul

Avantajele clientului:  Condiţii accesibile: - fără giranţi, în condiţiile unei bonităţi corespunzătoare; - nu se solicită avans, şi nici vreo justificare pentru modul în care vei utiliza banii, valoarea fiind stabilită în funcţie de venituri şi capacitatea de rambursare; - pentru evaluarea capacităţii de rambursare, se iau în calcul veniturile familiei si nu cele individuale. -titularul si beneficiarul pot fi persoane diferite (cu excepţia creditului pentru vacanţe şi călătorii)  Flexibilitate - se acordă pe o perioadă de până la 4 ani. În funcţie de necesităţi, poţi opta pentru varianta de rambursare care te avantajează. Poţi alege rate lunare fixe, ceea ce înseamnă un efort financiar constant în timp sau rate lunare descrescătoare, ceea ce implică un efort financiar ce scade în timp.

41

 Economie de timp - primeşti un răspuns imediat la solicitarea ta de credit. Fără formalităţi dificile şi documentaţie complicată, creditul este uşor de obţinut. Ratele aferente creditului pot fi achitate la orice unitate BRD, sau se pot rambursa automat din contul de card – serviciu oferit gratuit  Alte avantaje - clientul îşi poate finanţa proiectele nefiind nevoit să lichideze produse de economisire neajunse la scadentă, beneficiind astfel de randamentul aşteptat al acestora. Prin Expresso, clientul îşi poate finanţa proiectele fără un efort prealabil de economisire. 4. Credite în lei pentru bunuri de folosinţă îndelungată Creditul pentru bunuri de folosinţă îndelungată permite achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată de la comercianţii cu care BRD are încheiate convenţii. Graţie colaborării cu partenerii săi, BRD poate finanţa integral bunurile pe care le doreşti. În plus, acum poţi solicita creditul direct în magazin, unde vei obţine toate informaţiile şi documentele necesare precum şi bunul dorit. Avantajele clientului:  Condiţii accesibile - BRD finanţează până la 100% din valoarea bunurilor pe care doreşti să le achiziţionezi, în funcţie de bonitatea şi capacitatea de rambursare.  Economie de timp - fără formalităţi dificile şi documentaţie complicată, creditul BRD este uşor de obţinut. De asemenea, ai libertatea de a alege orice unitate BRD pentru a achita ratele aferente creditului. Şi mai mult, dacă ai un card BRD în lei este şi mai simplu: cere ca ratele tale la credit să fie rambursate automat din contul de card. Acest serviciu de rambursare automată a ratelor de credit îţi este oferit gratuit.  Termene flexibile - creditul pentru bunuri de folosinţă îndelungatã se acordã pentru o perioadă de până la 60 luni. Tu decizi, în funcţie de necesităţi, durata de rambursare. De asemenea, poţi opta pentru varianta de rambursare care te avantajează. Alege rate lunare fixe, ceea ce înseamnă un efort financiar constant în timp sau rate lunare descrescătoare, ceea ce implică un efort financiar ce scade în timp.  Dobândă atractivă - ai permanent o dobândă situată la un nivel accesibil. Aceasta se actualizează periodic, în corelaţie cu evoluţia pieţei financiar-bancare, asigurându-ţi astfel rate convenabile pe toată perioada derulării creditului. În plus, în cazul creditelor până la 36 de luni acordate prin intermediul comercianţilor parteneri BRD, poţi alege varianta de dobândă fixă. Caracteristici: 42

 Destinaţia creditului - achiziţionarea unor bunuri de folosinţă îndelungată de la comercianţii cu care BRD are încheiate convenţii de creditare.  Documentaţia necesară (împrumutat/co-împrumutat) :     act de identitate: BI, CI, CPI (original şi copie); declaraţia privind angajamentele de plată şi litigiile cu terţii certificat de căsătorie (original şi copie); documente care să ateste veniturile (adeverinţă de salariu model BRD, copie după cartea factură proformă; documente girant (numai dacă este cazul): act de identitate, documente care să ateste

de muncă/contractul individual de muncă, ultimul talon de pensie în original, etc);  

veniturile.  Durata creditului - maxim 60 de luni.  Valoarea creditului - minim 5 mln.lei, maxim 140 mln. lei  Dobânda - pentru acest tip de credit, există două opţiuni de dobândă: - variabilă, pentru credite până la 60 de luni. - fixă, pentru credite până la 36 de luni, acordate direct în magazin.  Rambursare - rate lunare egale sau descrescătoare.  Garantarea creditului - pentru garantarea creditului, în funcţie de suma solicitată şi de analiza bonităţii, se pot solicita garanţii din partea unor terţi (maxim 3 giranţi).  Asigurare - complementar creditului se încheie o asigurare a bunurilor achiziţionate sau o poliţă de deces şi invaliditate permanentă pentru titularul creditului. Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de credit, pentru întreaga perioadă de creditare. BRD finanţează până la 100% din valoarea bunurilor de folosinţă îndelungată pe care doriţi să le cumpăraţi (electrocasnice, aparate audio-video, etc.) pentru o perioada de până la 4 ani. Gratie partenerilor săi, după aprobarea cererii de credit, fondurile sunt vărsate direct în contul furnizorului de bunuri fapt ce-i permite să ridice bunul cumpărat în cel mai scurt timp. 5. Credite auto în lei Însoţite de avantaje deosebite, aceste credite finanţează până la 90% (numai cu prezentare de garanţii personale din partea unor terţi) din valoarea autovehiculului pe care îl cumpăraţi, pe o durată de până la 5 ani.

43

Caracteristici:    Moneda: lei Durata: minim-6 luni; maxim-60 luni; Valoarea creditului: minim-10 mln. lei; maxim- 370 mln.lei pt. Dacia şi 1650 mln. lei Dobânda: variabilă sau fixă; Avans: minim-10% (cu exceptia Dacia/Renault, unde avansul este de minim 20%); Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare; Garantarea: gaj (pt. maşina achizitionată) şi giranţi (1-3 giranţi, pentru aport propriu Asigurarea: pentru autovehiculul cumparat se încheie o asigurare CASCO. Poliţa se Taxe şi comisioane: Comision de întocmire dosar de credit: se calculeaza şi se încasează la data -3%, minim 250000 lei pt dobânda variabilă -4%, minim 250000 lei pentru dobânda fixă  Comision de rambursare anticipată: se aplică la suma rambursată în avans: -3% pentru dobănda variabilă -6% pentru dobânda fixă  suportate de bancă    (rată+dobândă);  În cazul schimbării domiciliului/locului de munca a titularului/girantului, banca trebuie anunţată în termen de 5 zile calendaristice; Reglementări: Termenul de valabilitate a cererii de credit este de 30 zile calendaristice; Pentru rambursare anticipată, clientul trebuie sa informeze banca cu cel Costuri gaj: în cazul achiziţionării de autovehicule Dacia-Renault sunt

pt. alte autovehicule;    

mai mic de 25% sau decizie sistem Nefinalizat)  încheie în momentul semnării contractului de credit pentru întreaga perioadă de creditare.   acordării creditului:

puţin 7 zile calendaristice în avans; se admit rambursări totale sau parţiale de minim 3 scadenţe

44

Prezentarea facturii de achiziţionare a autovehiculului în termen de 15 zile Documente de remis clientului: Un exemplar al contractului de credit; Graficul de rambursare al creditului; Dupa caz, un exemplar al acordului de prelevare automată a ratelor de Poliţa de asigurare – deces şi invaliditate; Memo Card Condiţii accesibile: finanţează până la 90% din valoarea de comercializare a autovehiculului ( în Pentru autovehiculele Dacia-Renault, finanţarea este de maxim 80% din Economie de timp: uşor de obţinut, fără formalităţi dificile răspuns rapid la solicitarea de credit creditul poate fi solicitat direct de la delearii autorizaţi ratele aferente creditului pot fi achitate la orice unitate BRD, sau se pot Flexfibilitate: se acordă pe o perioadă de până la 4 ani. În funcţie de necesităţi, poţi

calendaristice de la utilizarea creditului.     credit din contul de card  

Avantajele clientului:  

cazul prezentării de giranţi)  valoarea autovehiculului.     

rambursa automat din contul de card – serviciu oferit gratuit  opta pentru varianta de rambursare care te avantajează. Poţi alege rate lunare fixe, ceea ce înseamnă un efort financiar constant în timp sau rate lunare descrescătoare, ceea ce implică un efort financiar ce scade în timp.  Alte avantaje: graţie parteneriatului cu grupul Dacia-Logan, clienţii pot beneficia de oferte promoţionale pe perioade determinate de timp (ex: avans mai mic decât cel standard)

6. Credite auto în devize

45

Creditul auto în devize este destinat achiziţionării autovehiculelor noi, de orice tip, din producţia internă sau din import. Caracteristici:    Moneda: EUR Durata: minim-6 luni; maxim- 60 de luni Valoare: minim-1000 EUR, maxim 9000 EUR pt. Dacia si 40000 EUR pt. alte Dobânda: variabilă Avans: minim 10-20% din valoarea autovehiculului ( în funcţie de veniturile familiei) Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare Garantare: gaj ( pe maşina achiziţionată) şi 1-3 giranţi (pt. aport propriu mai mic de Asigurarea: pentru autovehicului cumparat se încheie o asigurare CASCO. Poliţa se Taxe şi comisioane: Comision de întocmire dosar de credit: 4% se calculează şi se încasează la Comision de rambursare anticipată: 3% se aplică la suma rambursată în Costuri gaj: pentru clienţii dealerilor autorizaţi Dacia-Renault (trataţi în Condiţii client: conform condiţiilor standard ale băncii, în funcţie de venitul net al

autovehicule    

25% sau decizie sistem Nefinalizat)  încheie în momentul semnării contractului de credit pentru întreaga perioadă de creditare.  

data acordării creditului  avans  Autonet) cheltuielile de gaj sunt suportate de bancă  lei).    (rata+dobânda); Reglementări: Termenul de valabilitate a cererii de credit este de 30 zile calendaristice; Pentru rambursare anticipată, clientul trebuie sa informeze banca cu cel familiei se stabileşte avansul. Venitul net/familie este de minim 300 EUR/luna ( sau echivalentul în

putin 7 zile calendaristice în avans; se admit rambursari totale sau parţiale de minim 3 scadenţe

46

În cazul schimbării domiciliului/locului de munca a titularului/girantului, Comisioanele aferente creditului, dobânzile şi ratele de credit se calculează Documentele de remis clientului sunt aceleaşi ca şi în cazul contractării unui credit auto

banca trebuie anunţată în termen de 5 zile calendaristice;  şi încasează în moneda creditului aprobat.  în lei. 7. Credite Moderato Permite finanţarea în exclusivitate a autovehiculelor marca Dacia-Logan, comercializate prin reţeaua concesionarilor autorizaţi. Caracteristici:        Moneda: lei sau EUR Durata: fixa-84 de luni Valoarea creditului: Moderato în lei: minim-10 mln. lei; maxim-370 mln. lei Moderato în EUR: minim-1000 EUR; maxim-9000 EUR Dobânda: variabilă Avans: minim 15% din valoarea autovehiculului (sub rezerva încadrării în grila de Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare. După al 4-lea an, rambursarea Garantare: gaj ( pe maşina achiziţionată) şi 1-3 giranţi (pt. aport propriu mai mic de Asigurarea: pentru autovehicului cumparat se încheie o asigurare CASCO. Poliţa se Taxe şi comisioane: Comision de întocmire dosar de credit: 4%, minim 250000 lei (se calculează şi se

aport/venituri pentru creditele în EUR)  creditului nu atrage penalităţi.  25% din preţul total al autovehiculului).  încheie în momentul semnării contractului de credit pentru întreaga perioadă de creditare.  

încasează la data acordării creditului)

47

Comision de rambursare anticipată: 3% pentru primii 4 ani (se aplică la suma

rambursată în avans). După al 4-lea an, pentru rambursarea integrală sau parţială a creditului nu se mai percepe comision de rambursare anticipată)    Reglementări: Termenul de valabilitate a deciziei de aprobare este de 60 zile calendaristice; Factura de achizitionare a autovehiculului se prezintă în termen de 15 zile Pentru rambursare anticipată, clientul trebuie să informeze banca cu cel puţin 7 zile

calendaristice de la utilizarea creditului.  calendaristice în avans; se admit rambursări totale sau parţiale de minim 3 scadenţe (rata+dobânda);  În cazul schimbării domiciliului/locului de muncă a titularului/girantului, banca trebuie Documentele de remis clientului sunt aceleaşi ca şi în cazul contractării unui credit auto anunţată în termen de 5 zile calendaristice;  în lei. Avantajele clientului:    Condiţii accesibile: finanţează până la 85% din valoarea de comercializare a autovehiculului. diferenţiere faţă de oferta de creditare printr-un avans mai mic-15% şi prin durata de rambursare anticipată (integrală sau parţială) fără penalităţi după al 4-lea an. Economie de timp: uşor de obţinut, fără formalităţi dificile răspuns rapid la solicitarea de credit creditul poate fi solicitat direct de la dealerii autorizaţi .ratele aferente creditului pot fi achitate la orice unitate BRD, sau se pot rambursa Flefibilitate: în funcţie de necesităţi, clientul poate opta pentru rambursarea creditului

finanţare extinsă (cu 2 ani mai mult).      

automat din contul de card – serviciu oferit gratuit  în rate lunare fixe sau rate lunare descrescătoare.

48

Alte avantaje: Moderato reprezintă o sursă alternativă de finanţare pentru client, acesta

nefiind nevoit să apeleze la eventualele sale economii. Creditul poate fi solicitat direct la dealerii autorizati Dacia. 8.Creditul 10 Permite finanţarea cheltuielilor “studenţeşti” accesorii studiilor: calculator, cursuri suplimentare, cărţi, distracţie, etc. Se acordă fără justificarea destinaţiei, fără avans şi fără formalităţi dificile. Caracteristici:  Beneficiari: studenţii integralişti din ultimii 2 ani de studii universitare şi absolvenţii Moneda: lei Durata: minim-24 de luni (2 ani); maxim-60 de luni (5 ani) Perioada de graţie: 1 an-pentru o durată a studiilor mai mică de un an de zile şi 2 aniValoarea creditului: minim-echivalentul în lei a 500 de euro; maxim-echivalentul în lei Dobânda: variabilă Avans: 0% Rambursare: lunar, în tranşe constante Garantarea: un girant, rudă de gradul I cu titularul creditului Asigurarea: se încheie o poliţă de deces şi invaliditate pentru titularul creditului. Poliţa Taxe şi comisioane: înscrişi în programele post-universitare selectate de BRD   

pentru o perioadă a studiilor mai mare de un an.  a 1000 de euro     

se încheie în momentul semnării contractului de credit pentru întreaga perioadă de creditare. 

 Comision de întocmire dosar de credit: 2%, minim 500000 lei (se calculează şi se încasează la data acordării creditului)  Comision de rambursare anticipată: 3% (se aplică la suma rambursată în avans).  Reglementări:

 Termenul de valabilitate a cererii de credit este de 30 zile calendaristice;

49

 Pentru rambursare anticipată, clientul trebuie să informeze banca cu cel puţin 7 zile calendaristice în avans; se admit rambursări totale sau parţiale de minim 3 rate;  În cazul în care girantul locuieşte în alt oraş decât clientul: -I se permite acestuia semnarea contractului de credit la cea mai apropiată unitate BRD, pentru evitarea deplasării girantului la unitatea la care s-a contractat creditul. -se va stabili cu clientul şi se va nota pe dosar unitatea unde contractul de credit va fi trimis spre semnare de către girant. -după aprobarea creditului în Ibank, contractul de credit şi graficul de rambursare vor fi trimise prin e-mail de operatorul Back Office către unitatea înscrisă pe dosar. -după semnarea documentelor de către girant, acestea vor fi semnate şi de către client.  În cazul schimbării domiciliului/locului de muncă al titularului/girantului, banca trebuie anunţată în termen de 5 zile calendaristice  Veniturile lunare nete ale girantului trebuie să acopere rata lunară de rambursat.  Documente de remis clientului:     Un exemplar al contractului de credit; Graficul de rambursare al creditului; Poliţa de asigurare – deces şi invaliditate; Memo Card

Avantajele clientului:  Condiţii accesibile:    fără avans şi fără justificarea utilizării creditului este nevoie doar de un singur girant: unul dintre părinţii studentului în cazul în care girantul locuieşte în alt oraş, BRD se ocupă de toate formalităţile necesare, pentru a evita deplasarea girantului la unitatea BRD unde s-a contractat creditul.  Economie de timp:  uşor de obţinut, fără formalităţi dificile  punerea la dispoziţie a creditului în contul de card Visa Electron Cardul 10 printr-un ordin de plată emis şi semnat de acesta al clientului

50

 ratele aferente creditului se rambursează automat din contul de Card 10-serviciu oferit gratuit.  Flefibilitate: În funcţie de perioada rămasă până la finalizarea studiilor,clientul poate beneficia de o perioadă de graţie de 1 sau 2 ani. 9. Creditul Student Plus Permite finanţarea studiilor post-universitare (studii aprofundate, master, MBA, doctorat) în România, organizate de universităţile agreate de BRD. Se acordă pe bază de documente justificative care atestă obiectul şi valoarea creditului. Caracteristici:  Beneficiari: absolvenţi admişi într-un program post-universitar din România  Moneda: lei  Durata: minim-24 de luni (2 ani); maxim-60 de luni (5 ani)  Perioada de graţie: 1 an-pentru o durată a studiilor mai mică de un an de zile şi 2 anipentru o perioadă a studiilor mai mare de un an.  Valoarea creditului: minim-echivalentul în lei a 500 de euro; maxim-echivalentul în lei a 12000 de euro  Dobânda: variabilă  Avans: 0%  Rambursare: lunar, în tranşe constante  Garantarea: 1-3 giranţi, rude de gradul I sau II ale clientului  Asigurarea: se încheie o poliţă de deces şi invaliditate pentru titularul creditului. Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de credit pentru întreaga perioadă de creditare.  Taxe şi comisioane:  Comision de întocmire dosar de credit: echivalentul în lei a 10 EUR  Comision de rambursare anticipată: 3% (se aplică la suma rambursată în avans).  Reglementări:  Termenul de valabilitate a cererii de credit este de 30 zile calendaristice;

51

 Pentru rambursare anticipată, clientul trebuie să informeze banca cu cel puţin 7 zile calendaristice în avans; se admit rambursări totale sau parţiale de minim 3 rate;  În cazul în care girantul locuieşte în alt oraş decât clientul: -Li se permite acestora semnarea contractului de credit la cea mai apropiată unitate BRD, pentru evitarea deplasării giranţilor la unitatea la care s-a contractat creditul. -se va stabili cu clientul şi se va nota pe dosar unităţile unde contractul de credit va fi trimis spre semnare de către giranţi. -după aprobarea creditului în Ibank, contractul de credit şi graficul de rambursare vor fi trimise prin e-mail de operatorul Back Office către prima unitate înscrisă pe dosar, urmând a fi trimise apoi prin poştă către celelalte unităţi. -după semnarea documentelor de către giranţi, acestea vor fi semnate şi de către client.  Veniturile lunare nete ale girantului trebuie să acopere dublul celei mai mari rate lunare de rambursat.  Pentru creditele cu o valoare superioară echivalentului în lei a 4000 EUR, clientul trebuie să aibă, obligatoriu, un venit lunar net cel puţin egal cu salariul minim pe economie.  Documente de remis clientului:  Un exemplar al contractului de credit;  Contractul de credit şi graficul de rambursare al creditului;  Poliţa de asigurare – deces şi invaliditate;  Memo Card completat cu numerele de cont ale clientului; prin acesta clientul este informat şi în legătură cu alternativele de acces la informaţiile despre conturile sale. Avantajele clientului:  Condiţii accesibile:  fără avans -este nevoie doar de 1-3giranţi: de preferinţă părinţi sau rude apropiate.  în cazul în care giranţii locuiesc în alt oraş, BRD se ocupă de toate formalităţile necesare, pentru a evita deplasarea acestora la unitatea BRD unde s-a contractat creditul.  Economie de timp:  uşor de obţinut, fără formalităţi dificile

52

 punerea la dispoziţie a creditului în contul curent al clientului printr-un ordin de plată emis şi semnat de acesta  .ratele aferente creditului se rambursează automat din contul de card gratuit şi pot fi achitate la orice unitate BRD.  Flefibilitate: Se acordă pe o perioada de până la 5 ani.În funcţie de durata studiilor postuniversiare, clientul poate beneficia de o perioadă de graţie de 1 sau 2 ani. 10. Creditul pentru Vacanţă Permite finanţarea vacanţelor şi călătoriilor în străinătate. Se acordă deţinătorilor unui card BRD în valută (USD sau EUR). Acest credit, alături de cardul BRD în valută cu asigurările de voiaj şi serviciile de asistenţă ataşate gratuit, formează Pachetul de Vacanţă Caracteristici:         Moneda: EUR sau USD, în funcţie de moneda contului de card în care va fi virat. Durata: maxim-12 luni. Valoarea creditului: minim-125 EUR/150 USD ; maxim-2000 EUR/USD Dobanda: variabilă Avans: 0% Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare Garantarea: maxim 3 giranţi Asigurarea: se încheie o poliţă de deces şi invaliditate pentru titular, în valuta serviciu oferit

creditului. Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de credit pentru întreaga perioada de creditare şi este cesionată băncii.  Taxe şi comisioane:

 Comision de întocmire dosar de credit: 4%, se calculează şi se încasează la data acordării creditului  Comision de rambursare anticipată: 3% (se aplică la suma rambursată în avans).  Reglementări:  Termenul de valabilitate a cererii de credit este de 30 zile calendaristice;  Pentru rambursare anticipată, clientul trebuie să informeze banca cu cel puţin 7 zile calendaristice în avans; se admit rambursări de minim 3 rate;

53

 Comisioanele aferente creditului, dobânzile şi ratele de credit se calculează şi se incasează în moneda creditului aprobat;  Clientul va semna obligatoriu un accord de prelevare a ratelor de credit din contul de card în valută, în care se virează creditul;  În cazul schimbării domiciliului/locului de munca al titularului/girantului, banca trebuie anunţată în termen de 5 zile calendaristice.  Documente de remis clientului:  Un exemplar al contractului de credit;  Graficul de rambursare al creditului;  Acordul de prelevare a ratelor de credit din contul de card;  Poliţa de asigurare – deces şi invaliditate;  Memo Card completat cu numerele de cont ale clientului; prin acesta clientul este informat şi în legătură cu alternativele de acces la informaţiile despre conturile sale. Avantajele clientului:  Condiţii accesibile: -fără avans -se acceptă până la 3giranţi; -valoarea creditului şi perioada de rambursare sunt alese de către client.  Economie de timp: -uşor de obţinut, fără formalităţi dificile -punerea la dispoziţie a creditului în contul curent al clientului, cu virare manuală imediată în contul de card în valută (USD/EUR) al acestuia -ratele aferente creditului se rambursează automat din contul de card , serviciu oferit gratuit şi pot fi achitate la orice unitate BRD.  Flefibilitate: Se acordă pe o perioadă de până la 12 luni.  Alte avantaje: prin oferta specială, Pachetul de Vacanţă, clientul obţine tot ce are nevoie pentru o vacanţă ideală; un credit în devize pentru călătoriile în străinătate+ un card în valută+ asigurări de voiaj şi servicii de asistenţă ataşate gratuit cardului.

II. Credite pentru nevoi temporare
54

Beneficiază de acest tip de credit persoanele fizice titulare a depozitelor, în lei la BRD şi persoanele împuternicite de aceştia conform “Cererii - Convenţie” de constituire a depozitelor, acordându-se pentru efectuarea de cheltuieli gospodăreşti nenominalizate. Condiţii:  solicitantul să aibă constituit la BRD depozit în lei la termen, pe perioade mai mari de 3 luni  volumul creditului se stabileşte în limita valorii depozitului la termen, inclusiv dobânda la vedere aferentă acestuia. Documentaţia necesară:    cererea de credit convenţia de constituire a depozitului (în original) actele de identitate pentru soţ, soţie. Garanţie este depozitul constituit la BRD la care, în funcţie de solicitarea clientului, se poate adăuga dobânda la vedere calculată pe perioada de la data acordării creditului şi până la termenul final de rambursare a acestuia. Rambursarea creditului se face fie în cursul perioadei de creditare, fie la sfârşitul acesteia, iar plata dobânzii aferente creditului se efectuează lunar. Analiza necesarului de credite 1. nivelul creditului se stabileşte pe baza documentelor prezentate cu respectarea condiţiei: creditul plus dobâda aferentă pentru primele trei luni de creditare să se încadreze în valoarea depozitului la termen constituit; 2. la stabilirea termenului final de rambursarre a creditului se va avea în vedere corelarea cu data expirării depozitului cu care se garantează. Garantii: - creditul acordat şi dobânda aferentă primelor trei luni de creditare, vor fi garantate cu depozitul la termen la BRD; - pe perioada acordării creditului, titularul depozitului care a constituit garanţia creditului sau împuternicitul acestuia nu au dreptul să retragă depozitul şi dobânda aferentă până la rambursarea integrală a creditului. În acest sens în contractul de credit, la clauza referitoare la garantarea creditului se vor înscrie toate elementele de identificare a depozitului respectiv;

55

- în cazul în care creditul se acordă pe o perioadă mai mare decât cea pentru care a fost constituit depozitul, acesta va fi reînnoit la expirare, automat de către bancă, pe toată perioada creditării, conform clauzelor din “Contractul de depozit”, până la rambursara integrală a creditului şi a dobânzilor aferente. O clauză în acest sens va fi cuprinsă şi în contractul de credit.

III.

Credite imobiliare

1.Habitat Creditul imobiliar Habitat are ca obiect cumpărarea, construcţia, terminarea, extinderea sau modernizarea de imobile cu destinaţia: • • Locuinţe şi case de vacanţă (inclusiv terenul aferent) Terenuri intravilane pentru construcţii.

Caracteristici:  Moneda: lei  Durata: maxim-20 ani pentru cumpărare/construcţie de imobile şi maxim 10 ani pentru modernizări de imobile.  Perioada de graţie: 12 luni pt. cumpărare/construcţie de imobile şi 6 luni pentru terenuri.  Valoarea creditului: maxim 80% din valoarea proiectului de investiţie, a contractului de vânzare cumpărare sau a proiectului de modernizare  Dobânda: variabilă  Avans: minim 20% din valoarea investiţiei  Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare  Garantarea:  Ipoteca de rang I asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea Ipoteca de rang I asupra imobilului care face obiectul creditului (excepţie Scrisori de garanţie/contragaranţie bancară Depozite colaterale/la termen în lei ale benefiarului de credit sau altor personae beneficiarului de credit sau al altor persoane - giranti ipotecari  construcţii, terminări)  

- giranţi, deschise la BRD

56

 Asigurarea:  băncii;  băncii.  Taxe şi comisioane:  financiar   Comision de neutilizare a creditului: 1,5%/an Comision de rambursare anticipată: 3%, minim 25 EUR (se aplică la suma Comision de întocmire dosar de credit: 3%, minim 250000 lei pentru creditele asigurate pentru risc financiar şi 1,5%, minim 200 EUR pentru creditele neasigurate pentru risc Asigurare de viaţă (deces şi invaliditate permanentă), încheiată cu o societate de asigurări agreată de bancă pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea Asigurarea imobilului ipotecat (pentru toate riscurile), încheiată cu o societate de asigurare agreată de bancă, pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea

rambursată în avans).  Documente de remis clientului:    contul de card;   Poliţa de asigurare – deces şi invaliditate; Memo Card Un exemplar al contractului de credit; Graficul de rambursare al creditului; Dupa caz, un exemplar al acordului de prelevare automată a ratelor de credit din

Avantajele clientului:  Condiţii accesibile: -finanţează până la 80% din valoarea investiţiei -prag de acces redus: echivalentul a 200 EUR/luna; se iau în calcul veniturile familiei si nu cele individuale  Transparenţă: dobanda stabilită în baza unui indice monetar (BUBOR) ofera posibilitatea clientului de a-şi calcula singur ratele aferente creditului  Economie de timp:.ratele aferente creditului se rambursează automat din contul de card , serviciu oferit gratuit sau pot fi achitate la orice unitate BRD.

57

 Flefibilitate: Perioada de creditare adaptată poate ajunge până la 20 de ani. În plus clientul poate opta pentru rambursare în rate lunare egale sau descrescătoare  Alte avantaje: Oferă asistenţă de specialitate pe toată perioada realizării dosarului, cât şi în timpul perioadei de creditare. Creditul este oferit cu o serie de servicii complementare: evaluare şi consultanţă imobiliară, întocmire de devize pentru lucrări şi proiecte, intermediere în asigurarea bunurilor imobile. 2.Habitat Plus Acest credit are ca obiect cumpărarea, construcţia, terminarea, extinderea sau modernizarea de locuinţe şi case de vacanţă, inclusiv terenul aferent, precum şi cumpărarea de terenuri intravilane pentru construcţii Caracteristici:    Moneda: EUR sau USD Durata: minim-2 ani; maxim 20 ani pentru cumpărare/construire. Perioada de graţie: 12 luni pt. cumpărare/construcţie de imobile şi 6 luni pentru Valoarea creditului: maxim 80% din valoarea proiectului de investiţie, a pre-

terminări/extinderi/modernizări.  contractului de vânzare-cumpărare (minim 10000 EUR/USD pentru cumpărări/construcţii şi 7000 EUR/USD pentru terminări/extinderi/modernizări; maxim 250000 EUR/USD          Dobânda: variabilă Avans: minim 20% din valoarea investiţiei constituit din: Numerar (în conturi curente/de depozit) Achitat direct constructorului/vanzatorului Lucrări executate în baza devizului prezentat Materiale achiziţionate specifice devizului prezentat Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare, în moneda creditului Garantarea: Ipoteca de rang I asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea beneficiarului de

credit sau al altor persoane- giranţi ipotecari

58

 terminări)  

Ipoteca de rang I asupra imobilului care face obiectul creditului (excepţie construcţii, Scrisori de garanţie/contragaranţie bancară Depozite colaterale/la termen în lei ale benefiarului de credit sau altor persoaneAsigurarea: Asigurarea imobilului ipotecat (pentru toate riscurile), încheiată cu o societate de Asigurare de viaţă (deces şi invaliditate permanentă), încheiată cu o societate de Taxe şi comisioane: Comision de întocmire dosar de credit: 1,5%, minim 200 EUR sau echivalentul în Comision de neutilizare a creditului: 1,5%/an Comision de rambursare anticipată: 3%, minim 25 USD sau echivalentul în EUR (se Documente de remis clientului: Un exemplar al contractului de credit; Graficul de rambursare al creditului; După caz, un exemplar al acordului de prelevare automată a ratelor de credit din Poliţa de asigurare – deces şi invaliditate; Memo Card Condiţii accesibile:

giranţi, deschise la BRD  

asigurare agreată de bancă, pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea băncii;  asigurări agreată de bancă pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea băncii.  

USD (se aplică la valoarea creditului)  

aplică la sumele rambursate în avans).    

contul de card;  

Avantajele clientului:  -finanţează în EUR/USD până la 80% din valoarea investiţiei imobiliare -prag de acces relativ redus: minim 400 EUR/luna; se iau în calcul veniturile familiei şi nu cele individuale  Transparenţă: dobândă stabilită în baza unui indice monetar internaţional (LIBOR/EURIBOR) oferă posibilitatea clientului de a-şi calcula singur ratele aferente creditului

59

Economie de timp:.ratele aferente creditului se rambursează automat din contul de Flefibilitate: Perioada de creditare adaptată poate ajunge până la 20 de ani. În plus Alte avantaje: Oferă asistenţă de specialitate pe toată perioada realizării dosarului, cât

card , serviciu oferit gratuit sau pot fi achitate la orice unitate BRD.  clientul poate opta pentru rambursare în rate lunare egale sau descrescătoare  şi în timpul perioadei de creditare. Creditul este oferit cu o serie de servicii complementare: evaluare şi consultanţă imobiliară, întocmire de devize pentru lucrări şi proiecte, intermediere în asigurarea bunurilor imobile. 3. Primo Acest credit are ca obiect cumpărarea sau construirea de birouri, restaurante, clinici private, pensiuni (agroturism), mini-hoteluri, spaţii comerciale, etc. Caracteristici:   Moneda: lei Durata: minim-2 ani; maxim 10 ani pentru modernizări şi 20 ani pentru Perioada de graţie: 12 luni pt. cumpărare/construcţie imobile şi 6 luni pentru Valoarea creditului: maxim 80% din valoarea proiectului de investitie, a pre-

cumpărare/construire.  terminări/extinderi/modernizări.  contractului de vânzare-cumpărare (minim 2000 EUR pentru creditele contractate în scop de afacere; maxim 250000 EUR)         Dobânda: variabilă Avans: minim 20% din valoarea investiţiei constituit din: Numerar (în conturi curente/de depozit) Achitat direct constructorului/vânzătorului Parte din valoarea proiectului executată până la solicitarea creditului Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare, în moneda creditului Garantarea: Ipoteca de rang I asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea beneficiarului de

credit sau al altor persoane- giranţi ipotecari

60

 terminări)  

Ipoteca de rang I asupra imobilului care face obiectul creditului (excepţie construcţii, Scrisori de garanţie/contragaranţie bancară Depozite colaterale/la termen în lei ale benefiarului de credit sau altor persoaneAsigurarea: Asigurarea imobilului ipotecat (pentru toate riscurile), încheiată cu o societate de Asigurare de viaţă (deces şi invaliditate permanentă), încheiată cu o societate de Taxe şi comisioane: Comision de întocmire dosar de credit: 1,5%, minim 200 EUR (echivalentul în lei) Comision de neutilizare a creditului: 1,5%/an Comision de rambursare anticipată: 3%, minim 25 USD (echivalentul în lei). Documentele de remis clientului sunt aceleaşi ca şi în cazul contractării unui credit

giranţi, deschise la BRD  

asigurare agreată de bancă, pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea băncii;  asigurări agreată de bancă pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea băncii.      Habitat Avantajele clientului:   Condiţii accesibile - finanţează până la 80% din valoarea investiţiei imobiliare Economie de timp:.ratele aferente creditului se ramburseaza automat din contul de Flefibilitate: Perioada de creditare adaptată poate ajunge până la 20 de ani. În plus Alte avantaje: Oferă posibilitatea oricărei persoane fizice cu profesii liberale de a

card , serviciu oferit gratuit, sau pot fi achitate la orice unitate BRD.  clientul poate opta pentru rambursare în rate lunare egale sau descrescătoare  contacta creditul atât în nume propriu cât şi în scopul demarării unei afaceri. Creditul este oferit cu o serie de servicii complementare: evaluare şi consultanţă imobiliară, întocmire de devize pentru lucrări şi proiecte, intermediere în asigurarea bunurilor imobile. 4. Primo Plus Prezintă aceleaşi caracteristici şi avantaje ca şi creditul Primo, doar că moneda folosită de data aceasta este EUR sau USD. În plus, valoarea creditului contractat în nume propriu/scop de

61

afacere este de maxim 80% din valoarea proiectului de investiţie (minim-echivalentul a 10000 EUR pt. cumpărări/construcţii şi 7000 EUR pt. terminări/modernizări; maxim-echivalentul a 250000 EUR).

Descoperirea autorizată de cont
Aceasta este o linie de credit care permite clientului să dispună în orice moment de o rezervă de bani, rambursabilă pe masura utilizării sale reprezentând : • unui card • • • EUR • • • • o gamă largă de venituri luate în calcul, pentru tine şi încă 3 membri ai familiei tale Act de identitate: BI, CI, CPI (original şi copie) Certificat de căsătorie (original şi copie), dacă este cazul Documente care să ateste veniturile: adeverinţă de salariu model BRD şi unul din Actele necesare pentru a beneficia de un descoperit autorizat de cont sunt : o perioadă de creditare de 2 ani, cu posibilitate de prelungire automată atât a cardului o dobândă variabilă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă o finanţare fără garanţii, în Lei, USD sau EUR, poate ajunge până la maxim 10000 cât şi a liniei de credit o linie de credit acordată pe contul său curent, la care clientul are acces prin intermediul

următoarele documente: fluturaş, de salariu, copie după contractul individual de muncă sau ultimul talon de pensie sau alte documente în funcţie de tipul venitului.

Programul de Economisire şi Creditare Multiplan
MULTIPLAN este un program de economisire şi creditare, în Lei sau Euro, destinat persoanelor care doresc să economisească o anumită perioadă de timp, pentru ca apoi să obţină finanţarea necesară pentru realizarea oricărui tip de proiect la momentul potrivit. Fiecare client este liber să-şi construiască propriul său plan de economisire şi creditare, la orice vârstă MULTIPLAN combină un produs de economisire programată, un credit de nevoi personale sau un credit pentru locuinţă, toate aceste componente fiind în aceeaşi moneda. MULTIPLAN are o paletă vastă de întrebuinţări, prin integrarea a trei produse într-unul singur: 62

• • •

un plan de economisire programată remunerat cu o dobândă atractivă un credit pentru nevoi personale în condiţii preferenţiale un credit ipotecar sau imobiliar în condiţii standard la care se adaugă un bonus din

partea băncii de până la 3.000 Euro sau 12.000 RON Clientul incepe prin a economisi în mod regulat, pe baza unui program pe care îl stabileşte chiar el şi astfel, îşi duce la capăt planurile, pentru că la încheierea perioadei de economisire banca garanteaza: • nenominalizate • un bonus substanţial din partea băncii, în cazul contractării unui credit MULTIPLAN pentru realizarea unui proiect imobiliar Avantajele creditului Multiplan sunt :  Clientul este liber să aleaga: - moneda dorită (Lei sau Euro) pentru planul tău de economisire şi creditare ; - ritmul de economisire cel mai potrivit: suma şi data depunerilor, frecvenţa acestora, durata fazei de economisire precum şi durata creditului de nevoi personale ; - valoarea şi data depunerilor suplimentare în faza de economisire; - varianta de finanţare cea mai potrivită: se poate opta pentru un credit de nevoi personale, pentru un credit de locuinţă sau pentru amândouă  Clientul economiseste in propriul său ritm, clientul stabileşte când şi cât vrea să economiseasca, alege suma depunerii programate, data şi frecvenţa de economisire, în fiecare lună, trimestru sau semestru. De asemenea, alegerea perioadei de economisire ii aparţine: poate opta pentru orice durată, între 2 şi 10 ani, astfel încât să se potrivească cel mai bine planurilor sale.  In funcţie de posibilităţile sale - suma minimă ce trebuie depusă pentru a beneficia de MULTIPLAN este de numai 10 Euro sau 40 RON pe lună. În plus, clientul poate face oricând depuneri suplimentare, în valoare de cel puţin 50 Euro sau 200 Lei, fără a depăşi plafonul maxim de 50.000 Euro sau 200.000 RON.  Fără nici un fel de constrângere clientul poate oricând depune bani în contul curent ataşat MULTIPLAN. Pe întreaga durată aleasă de el, la data stabilită, MULTIPLAN este alimentat în mod automat cu sumele programate de depunere, prin prelevare din acest cont. Clientul poate mări o dobândă excepţională pentru creditul MULTIPLAN de nevoi personale

63

sau reduce suma pe care o depune şi poate schimba ritmul de economisire prin alegerea altei frecvenţe de depunere.  Remunerare garantată cu MULTIPLAN, se beneficiaza de o dobândă atractivă, fixă si garantată pentru întreaga perioadă de economisire. Dobânda acumulată în urma economisirii se adaugă soldului din contul MULTIPLAN la sfârşitul fiecărui an aniversar.  La sfârşitul perioadei de economisire, la scadenţa contractuală, planul clientului de economisire oferă posibilitatea de a obţine un credit de nevoi personale sau un credit pentru locuinţă. Dacă clientul crede că nu este încă momentul să-şi pună planurile în practică, dispune de mai multe variante: depăşească 10 ani condiţii constituit În cazul în care nu alege nici una dintre aceste variante, planul sau este prelungit automat, pe o perioadă egală cu cea iniţială, dar în limita duratei maxime de 10 ani. În cazul in care clientul alege să-şi inchidă planul înainte de împlinirea primilor 2 ani, primeşte doar dobânda la vedere şi nu beneficiază de drept la credit şi bonus. După împlinirea celor 2 ani primeşte dobânda contractuală pentru anii aniversari încheiaţi şi dobânda la vedere pentru restul perioadei. închiderea definitivă a contului şi recuperarea capitalului transferul drepturilor sale la credit: un membru al familiei, care are la rândul său un MULTIPLAN, le poate utiliza pentru a-şi realiza obiectivele, în anumite prelungirea contractului: avand la această opţiune o singură dată pe parcursul derulării contractului, cu condiţia ca perioada totală de economisire să nu

4.1. Creditarea persoanelor juridice
Clienţii băncii care pot beneficia de credite, pot fi persoane juridice române care au conturi deschise la bancă, respectiv:  Societăţi Comerciale cu capital privat, cu capital de stat sau capital mixt  Societăţi Agricole  Regii Autonome  Societăţi naţionale, companii naţionale, multinaţionale şi filialele acestora  Instituţii publice

64

 Autorităţi ale Administraţiei Publice Locale  Societăţi şi instituţii financiare, altele decât băncile  Societăţi de Leasing  Asociaţii, fundaţii cu sau fără scop lucrativ, cu personalitate juridică La nivelul persoanelor juridice distingem : 1. Finanţarea investiţiilor - credite pentru investiţii - leasing 2. Finanţarea activităţii curente - credite de trezorerie - garanţii - scontarea fără drept de regres - scontarea acreditivelor - factorig export 1. Finanţarea investiţiilor Fie că este vorba despre înnoirea unor echipamente, mărirea parcului de autovehicule, operaţiuni de modernizare, cumpărarea de imobile sau de acţiuni, fiecare program de investiţii are caracteristicile sale particulare. Pentru acestea BRD propune o gamă largă de credite sau finanţări în leasing, care corespund fiecărei strategii financiare. Mai exact este vorba de o gamă largă de credite în lei sau în valută care încearcă să raspundă tuturor nevoilor ţinând cont atât de particularităţile structurii financiare a fiecăruia, cât şi de domeniul în care persoana respectivă îşi desfăşoară activitatea. Finanţarea investiţiilor prin leasing financiar prin intermediul filialei BRD Sogelease Aceasta formulă de finanţare se adresează tuturor clienţilor (mari corporaţii sau IMM-uri) şi permite achizitionarea de materiale noi sau de ocazie. Leasing-ul financiar se caracterizează prin aceea că în perioada de bază a închirierii este recuperat preţul de export, costurile auxiliare şi se obţine un anumit beneficiu. BRD finanţează până la 80% din valoarea echipamentului, clientul plătind doar avansul de 20% (pragul minim de intervenţie este de 20.000 USD). Durata maximă a unui contract de leasing este de maxim 5 ani, dar nu mai puţin de un an. 65

Ratele de leasing sunt fixe şi egale, plătibile lunar sau trimestrial. Rate adaptate în funcţie de suma, tipul echipamentului, durata leasing-ului şi fluxul de încasări şi plăţi. Dobânda negociabilă rămâne fixă pe toată durata contractului. Beneficiază de credite societăţile comerciale cu capital de stat sau privat care au un program de restructurare şi un plan de afaceri, precum şi un proiect de investiţii fezabil din punct de vedere tehnic şi viabil din punct de vedere economic, financiar şi comercial. 2. Finanţarea activităţii curente Pentru finanţarea nevoilor de trezorerie generate de activitatea curentă, BRD pune la dispoziţie următoarele practici: credite de trezorerie (Ex.: pentru a vă finanţa stocurile) garanţii care vă permit evitarea plătilor imediate sau accelerarea încasărilor de fonduri

Credite de trezorerie Pentru ca lipsa temporară de fonduri să nu mai constituie o problemă pentru desfăşurarea activităţilor curente, BRD oferă condiţii flexibile şi avantajoase de finanţare, adaptate pieţei pe care acţionaţi, sub formă de credite de trezorerie. Acest credit se acorda pentru efectuarea cheltuielilor care intervin în crearea de stocuri pentru funcţionarea activităţilor cu necesităţi sezoniere de aprovizionare, producţie, transport şi desfacere, precum şi pentru convertirea creanţelor cu scadenţa la termen în disponibilul la bancă (în cazul creditului de scont).

Avantajele clientului: -optimizarea gestiunii conturilor “clienţi” -rambursarea creditului se stabileşte în funcţie de posibilităţile concrete de valorificare a stocurilor, încasarea contravalorii mărfurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate -acest produs de credit este disponibil în lei şi în valută -se acordă indiferent de valoare, cu destinaţii precise, susţinute de documentaţia necesară Caracteristici:  Tipuri de credite de trezorerie: -descoperitul de cont temporar (tehnic) -descoperitul de cont autorixat;

66

-credite pe contact -scontarea creanţelor materializate în efecte de comerţ avalizate sau documente depuse în cadrul unui ecreditiv de export, irevocabil -creditul sezonier (finanţarea unor stocuri sau nevoi sezoniere pentru activităţi ciclice  Documentaţia necesară: -cererea de credit -bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi -bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat sau proiectul acestuia pentru anul pe care se solicită creditul întocmit pe baza contractelor încheiate sau a comenzilor primite; -ultima balanţă de verificare -situaţia privind determinarea necesarului de credit   Perioada de creditare este de maxim 12 luni. În ceea ce priveşte valoarea creditului, acesta reprezintă necesarul de stocuri de Garanţiile se stabilesc în funcţie de performanţele economico-financiare ale firmei. Dobânda este indexabilă, în funcţie de costul resurselor a. Descoperitul de cont temporar Pentru ca lipsa temporară de fonduri să nu mai constituie o problemă pentru desfăşurarea activităţilor curente, BRD oferă condiţii flexibile şi avntajoase de finanţare, sub formă de descoperit de cont temporar, adaptate pieţei pe care acţionaţi. Acest credit se acordă pentru acoperirea decalajului intervenit între încasări şi plăţi, datorate întârzierilor în încasarea mărfurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate. Există două tipuri de descoperit de cont: -descoperit tehnic de cont legat de circuitul de decontare a viramentelor locale si internaţionale (în baza încasărilor prin ordine de plată în lei confirmate de către banca emitentă sau a mesajelor SWIFT) -descoperit de cont în baza unor creanţe comerciale (cecuri, bilete la ordin sau facturi acceptate la plată) Avantajele clientului: - acoperă lipsa temporară de numerar - ofera posibilitatea de a continua fără probleme activitatea curentă 67

aprovizionat, corectat cu stocurile existente pentru desfăşurarea activităţii pe perioada de creditare.  

- oferă consiliere avizată de un interlocutor de specialitate cu vastă experienţă în activitatea de creditare - este disponibil în lei şi în valută - se acordă indiferent de valoare cu destinaţii precise, pe baza unor documente justificative (facturi, ordine de plată în lei, ordine de cumpărare-vânzare în valută, mesaje SWIFT) Caracteristici:  Documentaţie necesară -cererea de credit -borderou de ordine de vânzare în valută+ordinele aferente    Perioada de creditare este de la 1 la 30 de zile Dobânda este indexabilă, în funcţie de costul resurselor Valoarea creditului

-se diminuează pe baza analizei încasărilor lunare din ultimele 3 luni, numai în cazul garantării prin prezentarea de facturi -nivelul maxim se stabileşte în funcţie de valoarea totală a marfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate -în cazul ordinelor de vânzare în valută valoarea creditului poate fi până la nivelul echivalentului în lei al valutei la cursul zilei operaţiunii respective.  Garanţiile se stabilesc în funcţie de valoarea creditului, de situaţia economico-financiară a b. Descoperitul de cont autorizat Pentru ca lipsa temporară de fonduri să nu mai constituie o problemă pentru desfăşurarea activităţilor curente, BRD oferă în condiţii flexibile şi avantajoase credite pentru aprovizionare, producţie şi desfacere sub forma descoperitului de cont. Acest credit se acordă pentru completarea necesarului de capital circulant, asigurând, împreună cu celelalte fonduri proprii şi atrase, acoperirea tuturor cheltuielilor pe care le faceti pentru aprovizionare, producţie şi desfacere. Avantajele clientului: -clientul îsi desfăşoară activitatea curentă fără întrerupere -aveţi un partener cu experienţă în domeniul stabilirii fluxurilor de numerar -obtineţi un credit în funcţie de necesitatea de finanţare şi de posibilităţile de rambursare -acest produs de credit este disponibil în lei şi în valută 68 clientului, de durata de creditare şi riscul afacerii

-se acordă indiferent de valoare, cu destinaţii precise, susţinute de documentaţia necesară -puteţi opta pentru perioada de creditare care va avantajează (fără a depăşi pragul maxim admis) şi puteţi alege să rambursaţi creditul conform posibilităţilor firmei d-stră Caracteristici:  Documentaţia necesară: -acte si date juridice -situaţii financiar-contabile (bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, situaţia patrimonială, ultima balanţă de verificare) -bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada pe care se solicită creditul; -contractele cu principalii furnizori; -fluxul de încasări şi plăţi în lei şi în valută previzionat pentru perioada de creditare -alte documente în funcţie de particularităţile afacerii;  Perioada de creditare este de până la 12 luni. Pentru produse cu ciclu lung de fabricaţie, În ceea ce priveşte valoarea creditului, nivelul maxim nu va depăşi 80% din necesarul de Garanţiile se stabilesc în funcţie de valoarea creditului, de performanţele economicoperioada de creditare poate depăşi 12 luni.  capital de lucru, ajustat cu fondurile atrase de la alte bănci.  financiare ale firmei, de riscul afacerii. Acestea se pot constitui din: -cesionarea drepturilor din încasari; -ipotecă asupra bunurilor imobile, proprietatea dvs. sau a unei terţe persoane juridice sau fizice; -gaj asupra unor bunuri mobile;  Dobânda este variabilă, în funcţie de costul resurselor Finanţarea activităţilor de comerţ exterior Pentru că firmele de astăzi evoluează într-o piaţă din ce în ce mai globalizată, cu sprijinul unei reţele de corespondenţi bancari prezenţi în peste 80 de ţări, BRD poate asista în realizarea diferitelor proiecte internaţionale. Pentru decontarea tranzacţiilor internaţionale, BRD pune la dispoziţie următoarele practici:   Incasso-ul Ordinul de plată ăn valută Incasso 69

Dacă aveţi o relaţie bună şi de durată cu partenerul dvs. comercial şi nu consideraţi că este necesar să apelaţi la o modalitate de plată care să vă securizeze tranzacţiile comerciale, BRD vă propune un instrument simplu de plată: incasso-ul. Ca exportator, conform condiţiilor contractuale, iniţiati operaţiunea prin depunerea la bancă a documentelor comerciale şi a documentelor financiare, însoţindu-le de instrucţiuni clare privind modul de eliberare a documentelor către importator. Ca importator, aveţi posibilitatea de a verifica documentele trimise de exportator, înainte de a efectua plata lor. În general, BRD propune un ansamblu de produse şi servicii în vederea dezvoltării activităţii externe şi minimizării riscurilor inerente a acestui tip de acţiuni. Pentru securizarea tranzacţiilor internaţionale se folosesc următoarele practici: • • • • • • • Acreditivul documentar Acreditivul stand-by Garanţiile internaţionale Pentru finanţarea exporturilor se folosesc următoarele practici: Scontarea efectelor de comerţ Scontarea acreditivelor Factoring-ul export Creditul de export Scontarea efectelor de comerţ este modaliatatea cea mai directă de finantare pentru o firma care deţine în portofoliu o creanţă materializată printr-un efect de comerţ avalizat de către o bancă. Scontarea acreditivelor-orice firmă poate opta pentru utilizarea unui acreditiv irevocabil cu plata la termen. Încă de la expedierea mărfurilor şi după prezentarea documentelor în conformitate cu termenii şi condiţiile acreditivului, BRD finanţeaza creanţele înainte ca ele să ajungă. Factoring export- puteţi controla marjele de trezorerie, puteţi elimina riscul de neplată a creanţelor şi puteţi de asemenea acorda termene de plată clienţilor fără ca trezoreria să aibă de suferit. Acesta asigură finanţarea exporturilor, încă de la realizarea efectivă a contractului comercial/comenzii fără drept de regres asupra firmei. Credite pentru export sunt egate de operaţiunile de export precis identificate şi circumscrise în timp, creditele pentru export în valută reprezintă o modalitate de finanţare a nevoilor rezultate din activitatea curentă, care nu pot fi acoperite prin formulele obişnuite de mobilizare a creanţelor. 70

Creditul, atunci când nu este utilizat în conformitate cu cerinţele sale şi ale echilibrului economic general, poate fi periculos şi dezavantajos. Cel mai mare pericol îl constituie supracreditarea, care duce la grave dezechilibre economice şi monetare, generând inflaţia. Totodată utilizarea creditului pentru finanţarea unor activităţi economice insuficient fundamentate poate duce la dezechilibre structurale în economie, la disproporţii între ramurile şi sectoarele de activitate.

Cap 5. INSTRUMENTE MODERNE DE PLATĂ
5.1. Cardul- instrument modern de plată
Cardul emis de o institutie de credit este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite deţinatorului utilizarea disponibilităţilor băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele sau la emitentul cardului şi/sau să utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon de credit stabilit în prealabil de banca emitentă.6 Principiile privind emiterea şi utilizarea cardurilor pe teritoriul României, indiferent de moneda în care sunt emise acestea, sunt supuse reglementărilor legale în vigoare. Participarea băncii la activitatea cu carduri, pentru care proprietarul mărcii este o organizaţie internaţională de plăţi cu carduri (ex. Visa sau MasterCard), este reglementată prin contractele de aderare la organizaţiile respective. Cardul prezinta urmatoarele trasaturi generale: 
6

elemente de identificare ale emitentului:

Ungurean, P., - “Banking. Produse şi operaţiuni bancare”

71

numele si marca institutiei financiar-bancare emitente a cardului;  elementele de identificare a tipului de card:  insemnele si marcile organizatiei internationale de plati si decontari cu carduri, al carei membru este banca emitenta;  elemente de personalizare: numele si prenumele posesorului;

-

numarul de cod al cardului  elemente de securitate:

-

holograma (daca este cazul); simbolul specific tipului de card; codul de securitate CVV2 (VISA) si CVC2 (MasterCard) inscris pe banda alba de pe

spatele cardului   data calendaristica a expirarii valabilitatii cardului (LL/AA). banda magnetica pe verso-ul cardului, care cuprinde elemente codificate de individualizare a cardurilor;  alte caractere imprimate in relief. Tipuri de carduri:  Dupa modul de functionare, cardurile pot fi:  carduri de numerar – sunt cardurile utilizabile doar la ATM sau la distribuitoarele de carduri de debit – cardurile prin intermediul carora utilizatorii au acces doar la carduri de debit cu facilitate de descoperit de cont – carduri prin intermediul carora numerar pentru retragerile de numerar  disponibilitatile banesti proprii existente intr-un cont deschis la banca emitenta a cardului  posesorul poate dispune pe langa disponibilitatile banesti proprii existente intr-un cont deschis la banca emitenta, si de o anumita suma, asimilata unui credit, in limita unui plafon predeterminat, acordata, de regula, in situatia in care drepturile banesti ale detinatorului sunt virate in mod regulat in contul curent la care este atasat cardul

72

carduri de credit – cardurile prin intermediul carora posesorul poate dispune de

disponibilitatile banesti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit si/sau de disponibilitatile proprii   Dupa aria de utilizare, cardurile pot fi:

Nationale – un card national/domestic poate fi folosit la tranzactii doar in interiorul tarii Internationale – pot fi folosite la tranzactii in orice tara, indiferent de moneda in care au

unde a fost emis  fost emise.  Dupa terminalele la care pot fi folosite cardurile sunt:  Embosate – un card embosat este produs prin evidentierea in relief a caracterelor de pe

card si poate fi folosit atât la tranzacţii în mediu electronic cât şi în mediu manual/mecanic la imprinter, cu sau fără cerere de autorizare prealabilă din partea băncii emitente  Neembosate – carduri produse prin imprimarea/gravarea caracterelor pe card, acestea pot fi folosite la tranzacţii doar în mediu electronic (cititoare de carduri - ex. POS, ATM), cu cerere de autorizare prealabilă din partea băncii emitente.  Alte tipuri de carduri :  carduri co-branded - carduri emise de bancă impreună cu o entitate care, de regula, are reduceri speciale la achiziţionarea de produse/servicii de la

ca obiect principal de activitate comerţul sau prestările de servicii. Acesta poate furniza deţinătorului/utilizatorului comerciantul partener al băncii emitente   carduri proprietar, privative, cu utilizare restrânsă în reţeaua băncii emitente smart-carduri sau CHIP-carduri – carduri cu microprocesor integrat, având capacitate carduri hibride (dual cards) – carduri care contin atât bandă magnetică, cât şi

de stocare şi procesare a informatiilor superioară celei specifice cardurilor cu banda magnetică  microprocesor şi care permit efectuarea de operaţiuni combinate specifice fiecărui tip de card (cu banda magnetică şi/sau cu microprocesor. Utilizarea cardului:
 

Cardul poate fi utilizat numai de Posesorul pe numele căruia a fost emis; Posesorul trebuie să semneze cardul imediat după primire, la ghişeul unităţii Băncii

unde a solicitat sa-i fie remis

73

Cardul poate fi utilizat de Posesor începând cu data primirii cardului şi până în ultima Din motive de securitate, pentru prevenirea utilizarii frauduloase a cardului, Banca

zi calendaristică a lunii înscrise pe card

monitorizează operaţiunile cu carduri efectuate de Posesori şi poate stabili limite de utilizare pentru operaţiunile cu carduri, specifice fiecărui tip de card

In baza avizelor de refuz la plată, banca emitentă, prin proceduri specifice, dispută cu

băncile acceptatoare sumele operaţiunilor contestate în vederea recuperării acestora în favoarea posesorilor de carduri

Semnătura Posesorului de pe chitanţe şi/sau introducerea PIN-ului la terminalele

electronice de plată sau bancomate reprezintă acordul irevocabil al Posesorului privind operaţiunea efectuată

Introducerea eronata a PIN-ului de 3 ori consecutiv determina blocarea şi/sau reţinerea În cazul pierderii sau furtului cardului, banca va bloca utilizarea cardului Posesorului

cardului

imediat după anunţarea telefonică a dispariţiei cardului sau după primirea Avizului privind pierderea sau furtul cardului, în cazul în care Posesorul nu a notificat telefonic în prealabil Banca

În cazul refuzului la plată, posesorul poate contesta prin intermediul Avizului de refuz Drepturile şi obligaţiile Posesorilor care decurg din utilizarea cardului sau PIN-ului

la plată o operatiune cu cardul/numarul de card nefinalizată sau efectuată fără acordul său

sunt precizate în Condiţiile Generale Bancare şi în Cererea de Emitere Card. BRD - Groupe Société Générale pune la dispoziţia clienţilor săi o gama completă de carduri, adaptată nevoilor şi exigentelor fiecărui tip de clientelă. BRD - Groupe Société Générale oferă clienţilor săi carduri de debit şi de credit ataşate conturilor curente în moneda naţională sau valuta. Acestea pot fi utilizate pentru tranzacţii comerciale, inclusiv plata diferitelor servicii şi utilităţi şi/sau eliberare de numerar, atât pe teritoriul României cât şi în străinătate (în funcţie de tipul cardului), îmbinând siguranţa operaţiunilor şi confortul renunţării la manipularea de numerarLa solicitarea clientului, prin completarea formularelor standard ale Băncii şi aprobarea acestora de către persoanele autorizate, Banca eliberează cardul şi PIN-ul aferent. Banca ofera facilităţi suplimentare posesorilor de card, în functie de tipul de card deţinut. Banca oferă clienţilor săi persoane fizice carduri de credit, conform condiţiilor contractuale specifice.

74

Cardurile reprezintă tehnologii bancare noi, având impact puternic asupra modalităţilor de efectuare a operaţiunilor cu şi fără numerar.Cunoscute şi sub denumirea de “bani de plastic”, acestea au un caracter dual în ceea ce priveşte operaţiunile băneşti. Pe de o parte, ele pot fi un mijloc de obţinere a numerarului de la automatele bancare, acesta urmând a fi folosit ulterior pentru plata propriu-zisă. Pe de altă parte, însă, ele capătă un tot mai pronunţat caracter de instrument de decontare, prin mijlocirea directă a transferului de sume de bani şi efectuarea încasărilor-plăţilor, fără implicarea numerarului. Privit din cea de-a doua perspectivă, cardul reprezintă un instrument de plată-încasare bazat pe electronică, ca alternativă la instrumentele clasice, numerarul şi cecul. Deţinătorul său are dreptul de acces la o procedură de autorizare şi efectuare a operaţiunilor de încasare/plată cu card. Tipuri de carduri ale BRD-GSC:  Carduri emise sub însemnele Organizaţiei Visa: Visa Electron, BRD ISIC, BRD ISIC Carduri emise sub însemnele Organizaţiei MasterCard: Cirrus Sprint, Maestro, Carduri privative BRD : Cardul GADGET Servicii adiţionale ataşate cardurilor:  Plata facturilor la ATM-urile, BNA-urile (Bunch Notes Acceptor), BRD, APT (ROBO), precum şi la POS-urile din magazinele partenere, pentru furnizorii de utilităţi cu care banca are încheiate convenţii. Pentru anumiţi furnizori, este necesară semnarea prealabilă a unui contract specific pentru plata facturilor la ATM şi BNA.  Consultarea soldului contului curent la ATM-urile BRD şi la ATM-urile altor banci cu care BRD a încheiat protocoale în acest sens şi la terminalele POS instalate la unitatile BRD  Transmiterea lunară la domiciliul clientului sau la o alta adresă de corespondenţă menţionată de acesta, a extrasului de cont cu detalii despre tranzacţiile efectuate în cursul lunii precedente, comisioanele aferente şi obligaţiile de plata (serviciu optional pentru clienti)  Ministatement (obtinerea de la ATM a listei ultimelor 10 operatiuni)  Change PIN (schimbarea PIN-ului la ATM), optiune valabila atât MasterCard, cât şi pentru cardurile Visa  Reîncarcare cartele PrePay Vodafone, la terminalele POS ale comerciantilor BRD parteneri 75 pentru cardurile STUDCARD, Cardul 10, Visa Classic in Lei/USD, Visa GOLD in LEI/USD  MasterCard Standard in LEI/EUR, Cardul de credit in Lei, MasterCard Gold in Lei/EUR 

Servicii opţionale ataşate cardurilor:  Servicii de tip internet banking prin BRD-NET;  Servicii de tip mobile banking prin MOBILIS;  Servicii de tip phone banking prin VOCALIS;  Transferuri de sume din/sau în contul curent de la orice ghişeu al unităţilor BRD, prin BRD-NET, Vocalis, Mobilis, Plăti Programate, Debit Direct;  Virarea dobânzilor direct in contul curent pentru depozitele în lei cu plata lunară a dobânzii;  Asigurarea «Confort» (posibilitatea protejarii impotriva operaţiunilor frauduloase, în cazul pierderii sau furtului cardului). Oferta de carduri BRD: CARDUL INSTANT pentru plata facturilor - GADGET Card în lei, dedicat în exclusivitate plăţii facturilor de utilităţi sau servicii şi utilizabil în întreaga reţea de ATM-uri BRD şi la POS-urile comercianţilor acceptanţi care afişează însemnele SimplisFacturi. Prin cardul CARDUL INSTANT pentru plata facturilorGADGET, clientul BRD işi poate plăti oricând facturile de utilităţi emise de furnizorii - parteneri BRD, fără a mai fi necesara deplasarea la casieriile acestora sau la ghişeele băncilor. Comisionul este zero pentru efectuarea plăţilor de facturi la ATM-urile şi POS-urile BRD. Avantaje: - Un cont curent în lei cu funcţionalităţi standard; - Consultarea soldului contului la bancomat şi furnizarea listei ultimelor operaţiuni efectuate; - Asistenţă telefonică prin intermediul serviciului Vocalis, avand astfel un plus de siguranta. - Posibilitatea virării salariului sau pensiei pe contul ataşat cardului; - Efectuarea de viramente între conturi prin serviciile de mobile banking (Mobilis), internet banking (BRD-NET) sau direct prin telefon, apelând serviciul Vocalis. - În calitate de titular de contract cu un furnizor de servicii/utilităţi, clientul BRD primeste odată cu cardul, o rezervă de 300 de Lei, pe care să o aiba tot timpul la îndemână pentru plata 76

facturilor sale. - In plus, clientul BRD primeşte gratuit extrasul de cont lunar detaliat, care îi permite să urmareasca operaţiunile efectuate. Cardul VISA Electron (“Portofelul tău la modă!”): este un card de debit în lei, vândut la ghişeele BRD, clienţilor persoane fizice în vârstă de cel puţin 18 ani.

Este un card care se adresează clientelei de masă şi prezintă caracteristicile următoare:   se poate utiliza de către posesor doar în România; nu poate fi utilizat decât în mediul electronic: automate bancare (ATM) şi ghişee

ale BRD-GSG şi ale concurenţei dotate cu terminale electronice de plată (POS) şi comercianţi acceptanţi dotaţi cu POS care afişează sigla Visa Electron;  nu este un card de plată a salariilor. Clientul, după completarea “Contractului de emitere card” la care se ataşează o copie a actului de identitate, în aproximativ 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii, îşi poate ridica cardul de la unitatea BRD la care a depus cererea. Emiterea cardului se poate realiza şi on-line, fără a fi necesară deplasarea clientului la bancă decât pentru ridicarea cardului. Perioada de valabilitate a acestuia este de 2 ani şi se reînnoieşte automat dacă titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 6 luni sau are un sold creditor mai mare de 10 lei. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific): servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de card 77

direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, virarea dobânzilor aferente depozitelor în lei cu plata lunară a dobânzii direct în contul de card, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET. Cardul VISA Classic în lei (“Îţi permiţi mai mult decât crezi!”): este un card de credit emis în lei, cu orice funcţie utilizabil atât în ţară cât şi în străinătate, destinat persoanelor fizice rezidente, cu vârsta peste 18 ani şi venituri permanente stabile. Cu VISA Classic în lei beneficiezi de o rezervă de lichidităţi disponibilă în moment. Valoarea creditului este determinată în de resursele clientului. Pentru emiterea acestui tip de card BRD nu se ia comision. Pe baza datelor declarate de client se realizează pe loc analiza capacităţii de rambursare în aplicaţia Transact. În cazul cererilor acceptate, clientul are la dispoziţie 10 zile pentru aducerea documentelor justificative pentru veniturile realizate. În aproximativ 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii, clientul îşi poate ridica cardul de la unitatea BRD la care a depus cererea. Perioada de valabilitate a acestuia este de 2 ani şi se reînnoieşte automat dacă titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 3 luni sau are un sold creditor mai mare de 50 lei. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii de asigurare voiaj, numai în cazul plăţii cu cardul a cheluielilor de călătorie: asigurare medicală de maxim 20.000 euro şi asigurare de deces şi invaliditate din accident, pe parcursul călătoriilor, de până la 10.000 euro;  asistenţă medicală: informaţii, avans pentru acoperirea cheltuielilor, transport medical, servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică, declararea pierderii sau furtului repatriere medicală;  cardului, înlocuirea de urgenţă a cardului în caz de pierdere sau furt, avans de fonduri în regim de urgenţă;  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din

78

contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific): prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD, plata facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prin SIMPLIS DEBIT, servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, virarea dobânzilor aferente depozitelor în lei cu plata lunară a dobânzii direct în contul de card, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET. Cardul VISA Classic în USD (“Este simplu să călătoreşti pretutindeni!”): este un card de debit este un emis în USD, utilizabil atât în ţară cât şi în străinătate, destinat persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani. El mijloc de plată recunoscut pretutindeni în lume, destinat călătoriilor tale în ţară şi mai ales în străinătate. Cardul poate fi folosit în mediul electronic (ATM şi POS) şi neelectronic/mecanic (imprintere). Utilizarea sa pe teritoriul României implică o decontare a tranzacţiilor în lei. Pentru emiterea acestui tip de card BRD ia un comision de 12,5 lei, iar clientul, după completarea “Contractului de emitere card” la care se ataşează o copie a actului de identitate, în aproximativ 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii îşi poate ridica cardul de la unitatea BRD la care a depus cererea. Perioada de valabilitate a acestuia este de 2 ani şi se reînnoieşte automat dacă titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 12 luni sau are un sold creditor mai mare de 50 USD/EUR. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii de asigurare oferite prin intermediul AIG România, numai în cazul plăţii cu cardul a cheluielilor de călătorie: asigurare medicală de maxim 20.000 euro şi asigurare de deces şi invaliditate din accident, pe parcursul călătoriilor, de până la 10.000 euro;  asistenţă medicală: informaţii, avans pentru acoperirea cheltuielilor, transport medical, repatriere medicală;

79

servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică, declararea pierderii sau furtului

cardului, înlocuirea de urgenţă a cardului în caz de pierdere sau furt, avans de fonduri în regim de urgenţă;  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract): transferuri între conturile de card sau într-un cont curent prin VOCALIS, servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, plata facturilor pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET. Cardul Maestro (“Cardul tău de zi cu zi!”): este un card de debit în lei, rezervat exclusiv plăţii vârstă toate contul angajatorul. Valoarea overdraft-ului acordat salariaţilor firmelor cu care s-a încheiat Convenţia de plată a drepturilor băneşti este:    70% din salariul lunar net, maxim echivalentul a 1.000 USD; cu derogare, 100% din salariul lunar net, maxim echivalentul a 2.000 USD; până la echivalentul a 3 salarii nete pentru firmele care au încheiate o Convenţie salariilor de către societăţile comerciale salariaţilor lor în de cel puţin 18 ani. În acest scop el se adresează înainte de unei clientele de masă. Clienţii care primesc salariul în de card Maestro pot obţine un overdraft, în funcţie de condiţiile Convenţiei de plată negociate de către bancă cu

“Beneficii”. Clientul, după completarea “Contractului de emitere card pentru persoane fizice” la care se ataşează o copie a actului de identitate, în aproximativ 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii, îşi poate ridica cardul de la unitatea BRD la care a depus cererea. Emiterea cardului se poate realiza şi on-line, fără a fi necesară deplasarea clientului la bancă decât pentru ridicarea cardului. Perioada de valabilitate a acestuia este de 2 ani şi se reînnoieşte automat dacă titularul nu solicită 80

în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 3 luni sau are un sold creditor mai mare de 100.000 lei. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific): servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, virarea dobânzilor aferente depozitelor în lei cu plata lunară a dobânzii direct în contul de card, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET. Caracteristicile principale ale cardului Maestro sunt:  săi;  limitarea utilizării în mediul electronic (ATM şi POS) plata salariilor în conturile de card este propusă de societăţile comerciale salariaţilor

Cardul MasterCard Standard în EUR (“Este simplu să călătoreşti pretutindeni!”): este un card de Acest lume, debit emis în EUR, utilizabil atât în ţară cât şi în străinătate, destinat persoanelor fizice de peste 18 ani. card este un mijloc de plată recunoscut pretutindeni în destinat călătoriilor în ţară, în străinătate şi mai ales în Europa. Pentru emiterea acestui tip de card BRD ia un comision de 12,5lei, iar clientul, după completarea “Contractului de emitere card” la care se ataşează o copie a actului de identitate, în aproximativ 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii îşi poate ridica cardul de la unitatea BRD la care a depus cererea. Perioada de valabilitate a acestuia

81

este de 2 ani şi se reînnoieşte automat dacă titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 12 luni sau are un sold creditor mai mare de 50 USD/EUR. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii de asigurare oferite prin intermediul AIG România, numai în cazul plăţii cu cardul a cheluielilor de călătorie: asigurare medicală de maxim 20.000 euro şi asigurare de deces şi invaliditate din accident, pe parcursul călătoriilor, de până la 10.000 euro;  asistenţă medicală: informaţii, avans pentru acoperirea cheltuielilor, transport medical, servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică, declararea pierderii sau furtului repatriere medicală;  cardului, înlocuirea de urgenţă a cardului în caz de pierdere sau furt, avans de fonduri în regim de urgenţă;  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract): transferuri între conturile de card sau într-un cont curent prin VOCALIS, servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, plata facturilor pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET. În cazul cardului MasterCard Standard în EUR, clienţii au următoarele avantaje:  emitere simplă şi rapidă: cardul se emite doar pe baza prezentării unui act de identitate (BI/CI pentru rezidenţi, paşaport şi legitimaţie de şedere temporară pentru nerezidenţi), fără documente justificative pentru veniturile realizate de solicitant (fără scoring pentru emiterea acestui card) şi fără depozite colaterale, sume minime iniţiale sau alte sume blocate în cont;  servicii suplimentare gratuite: asistenţă şi asigurare pe parcursul călătoriilor, clienţii care plătesc cheltuielile de voiaj cu cardul nu mai sunt nevoiţi să-şi procure o asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, beneficiind de cea ataşată gratuit cardului, iar în cazul producerii oricărui eveniment asigurat (accident/ îmbolnăvire pe parcursul călătoriilor), un simplu apel la AIG Assist asigură clienţilor acces la serviciile de asistenţă, fără costuri 82

suplimentare;  accesibilitate: fără comision pentru plata la comercianţii din ţară şi străinătate şi fără comision de schimb valutar pentru operaţiunile efectuate în zona euro, indiferent de natura lor (POS, ATM). Cardul MasterCard Gold (“Succesul se răsplăteşte!”): este un card de credit în lei, recunoscut în întreaga lume, destinat persoanelor fizice cu potenţial financiar ridicat. Acest card, emis începând cu 1 iunie 2004, oferă o linie de credit cuprinsă între 3000 şi 10000 EUR, echivalent în lei, la care clienţii pot avea acces în funcţie de resursele financiare proprii. Titulari pot fi persoane fizice care dispun de resurse financiare remarcabile, realizând în mod constant venituri familiale nete lunare de peste 2.000 Euro. Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani. Obţinerea unui astfel de card se realizează prin completarea unui “Contract de emitere card” la care se va ataşa o copie a actului de identitate; Obţinerea limitei de credit se poate face pe bază de:  depozit colateral: 110% din valoarea creditului solicitat, blocat pe toată durata valabilităţii scoring manual (doar clienţii actuali): documente justificative venit şi fişă analiză manuală derogare: formular derogare din partea directorului de grup sau mandatar (doar 3.000 euro, cardului;  (doar 3.000 euro, echivalent în lei);  echivalent în lei). Cardul se reînnoieşte automat dacă:  expirare;  contul a fost activ în ultimele 6 luni sau are un sold creditor mai mare de 4.000.000 lei. Facilitatea de credit poate varia de la echivalentul în lei a 3.000-10.000 euro, în funcţie de bonitatea sau de valoarea depozitului constituit drept garanţie. Se cere şi o rambursare lunară de minim 500.000 lei. Oriunde este afişată sigla MasterCard clientul poate: 83 titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de

 

cumpăra bunuri şi servicii de la comercianţii acceptanţi;

retrage numerar de la reţeaua de bancomate, 24 ore din 24, 7 zile din 7 sau de la ghişeele

băncilor comerciale. Cu acest card clienţii beneficiază de un pachet complex de servicii:  asigurare accident voiaj – acoperire pentru deţinătorul cardului pe plan extern, pentru chetuieli medicale – de maxim 10.000 euro, acoperire pe plan extern; indemnizaţie de spitalizare – 50 euro/zi, minim o noapte, maxim 60 de zile spitalizare; asigurare anulare voiaj – maxim 6.000 euro; asigurare întârziere bagaje – 450 euro pentru o întârziere mai mare de 4 ore şi 1.000 euro asigurare întârziere transport – 400 euro pentru întârziere minimă de 4 ore; răspundere civilă pentru daune aduse proprietăţii sau persoanelor de maxim 100.000 euro; servicii de asistenţă voiaj, asistenţă medicală, legală şi servicii diverse; servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică, declararea pierderii sau furtului transportul public şi privat, de maxim 250.000 euro;    

pentru o întârziere mai mare de 48 ore;    

cardului, înlocuirea de urgenţă a cardului în caz de pierdere sau furt, avans de fonduri în regim de urgenţă;  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract): transferuri între conturile de card sau într-un cont curent prin VOCALIS, servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, plata facturilor pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET. Cardurile VISA Business: sunt destinate societăţilor comerciale care permit salariaţilor lor să efectueze cheltuieli în interes de serviciu.

84

Cardul VISA Business în lei este un card de debit ce permite societăţilor comerciale utilizatoare să gestioneze într-un mod mai eficient şi raţional cheltuielile salariaţilor efectuate în interes de serviciu. Acest card se poate utiliza doar pe teritoriul României. Societatea comercială fixează, pentru fiecare salariat, un plafon de utilizare a cardului ce include retragerile şi cumpărările de bunuri şi servicii efectuate în interes de serviciu. Cardul poate fi utilizat în mediu electronic: automate bancare (ATM), la ghişeele BRD-GSG şi ale concurenţei dotate cu terminale electronice de plată (POS) şi la comercianţii care afişează marca VISA, precum şi în mediu neelectronic (imprintere). VISA Business în lei oferă şi un pachet de servicii gratuite:  asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă cheltuielile medicale de urgenţă rezultate din accidente sau îmbolnăviri pe parcursul călătoriilor, până la valoarea de 20.000 EUR;  asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în străinătate, cu asigurare de deces şi invaliditate din accident, până la valoarea de 10.000 EUR; asistenţă voiaj (asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere medicală); asigurare în cazul întârzierii bagajelor sau a cursei aeriene; asistenţă legală în cazul unui accident petrecut pe durata deplasării în străinătate; reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din străinătate; servicii de urgenţă în străinătate (asistenţă telefonică privind utilizarea cardului, înlocuirea mijloace de transport public;      

în 48 ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în regim de urgenţă. Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea contravalorii cheltuielilor de călătorie. Voucher-ul primit odată cu cardul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor asigurări. Beneficii: asigurarea unei mai mari operativităţi, comoditate, scutirea timpului necesar deplasării la ghişeele băncii şi a eventualelor inconveniente

85

ce pot apărea (aglomeraţie, locaţie). Cardul VISA Business în USD permite societăţilor comerciale utilizatoare să gestioneze întrun mod mai eficient şi raţional cheltuielile salariaţilor efectuate în interes de serviciu, în afara teritoriului României. MasterCard Business EUR

Caracteristici:  card emis sub însemnele organizaţiei MasterCard şi destinat persoanelor juridice şi card de debit emis în euro, cu o valabilitate de 2 ani, care poate fi utilizat atât în România poate fi folosit la acceptanţii care afişează sigla de acceptare a organizaţiei pentru persoanelor fizice autorizate;  cât şi în străinătate, la orice tip de echipament de plată (terminal electronic sau imprinter);  cumpărare de bunuri şi servicii de la comercianţii acceptanţi şi pentru retragere de numerar.

Cardul 10: (Ai cu ce. Avem de ce!): este un card de debit în lei, emis sub însemnele VISA, destinat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, reprezentând un prim contact cu serviciile bancare. Emiterea şi reînnoirea cardului se realizează gratuit. Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani şi se reînnoieşte automat dacă: titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 6 luni sau are un sold creditor mai mare de 50 lei. Acest card poate fi folosit exclusiv la terminalele electronice ATM/POS din România, unde este afişată sigla VISA Electron. Obţinerea unui astfel de card se realizează prin completarea unui 86

“Contract de emitere card” la ghişeele băncii, la care se va ataşa o copie a actului de identitate şi a carnetului de student/adeverinţă studii valabile pe anul în curs. În aproximativ 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii, clientul îşi va putea ridica de la unitatea BRD la care a depus cererea cardul şi PIN-ul aferent. Emiterea cardului se poate realiza, de asemenea on-line, fără a fi necesară deplasarea clientului la bancă pentru formularea solicitării. Acesta se va prezenta numai pentru a-şi prelua cardul şi PIN-ul aferent. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, virarea gratuită a dobânzilor direct în contul de card pentru depunerile în lei cu plata lunară a dobânzii, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific): servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET.

Cardul Cirrus Sprint este un card destinat adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, liceenilor care călătoresc frecvent şi pentru care independenţa financiara este importanta.

Caracteristici:  Card international emis sub sigla Cirrus, apartinand organizatiei MasterCard Card atasat unui cont curent in lei, cu validitate de 2 ani; International; 

87

La subscrierea acestui card, este necesar si acordul ocrotitorului legal parinte, tutore,

curator, autoritate tutelara etc.) materializat prin semnarea cererii de emitere a cardului; Emiterea şi reînnoirea cardului se realizează gratuit. Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani şi se reînnoieşte automat dacă: titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 6 luni sau are un sold creditor mai mare de 50 lei. Acest card poate fi folosit exclusiv la terminalele electronice ATM/POS din România. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, virarea gratuită a dobânzilor direct în contul de card pentru depunerile în lei cu plata lunară a dobânzii, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific): servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET.

Cardurile BRD-ISIC şi BRD-ISIC STUDCARD

Este un card de debit în lei, emis sub însemnele VISA, destinat studenţilor. Emiterea şi reînnoirea cardului se realizează gratuit. Perioada de valabilitate a acestui card este de 1 ani şi se reînnoieşte automat dacă: titularul nu solicită în scris renunţarea la card cu 30 zile calendaristice

88

înainte de expirare şi contul a înregistrat cel puţin o operaţiune în ultimele 6 luni sau are un sold creditor mai mare de 50 lei. Acest card poate fi folosit exclusiv la terminalele electronice ATM/POS din România, unde este afişată sigla VISA Electron. Obţinerea unui astfel de card se realizează prin completarea unui “Contract de emitere card” la ghişeele băncii, la care se va ataşa o copie a actului de identitate şi a carnetului de student/adeverinţă studii valabile pe anul în curs. În aproximativ 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii, clientul îşi va putea ridica de la unitatea BRD la care a depus cererea cardul şi PIN-ul aferent. Emiterea cardului se poate realiza, de asemenea on-line, fără a fi necesară deplasarea clientului la bancă pentru formularea solicitării. Acesta se va prezenta numai pentru a-şi prelua cardul şi PIN-ul aferent. Avantajele cardurilor BRD ISIC :  Reprezintă şi o legitimaţie internaţională de student, recunoscută în 119 ţări din toată lumea, care oferă accesul la un program naţional şi internaţional de reduceri, pe verso cardului având scanată fotografia Posesorului  Cardul permite posesorilor săi accesul la un program de reduceri internaţional (Europa, SUA, Asia, Africa, Australia), cuprinzând aproximativ 38.000 reduceri în domenii de interes pentru studenţi: retail, turism, cultură, divertisment, fast-food, (Ex: Pizza Hut, McDonalds, Dress&Go, Kodak, King Art, Hollywood Multiplex etc.)  În România, numărul de reduceri acordate este de aproximativ 1.300, magazinele partenere fiind semnalizate prin stickere. Adresele lor sunt disponibile pe site-ul Internet www.isic.ro şi pe site-ul www.brd.ro, la secţiunea Special Tineri.  Oferă accesul la cea mai mare bază de date on-line cu informaţii turistice şi culturale, Permite acces non-stop gratuit la un HelpLine ISIC, pentru asistenţă în situaţii de urgenţă denumită TravelMax (www.isic.org)  (aparute in decursul excursiilor in strainatate) şi transmiterea de mesaje familiei; ISIConnect cu un pachet de comunicare incluzând telefonie, SMS, e-mail si voicemail. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, virarea gratuită a dobânzilor direct în contul de card pentru depunerile în lei cu plata lunară a dobânzii, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS; 89

servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific): servicii

de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET. Cardul de Credit este destinat în principal pentru efectuarea de cumpărături la comercianţi. Prin intermediul acestui nou card, clientul are acces la o linie de credit ce îi permite finanţarea nevoilor curente, beneficiind în plus de numeroase avantaje la utilizarea acestuia la comercianţi: perioada de graţie pentru tranzacţiile la POS, iar ulterior participarea la programul de fidelitate ataşat cardului. Acest produs funcţioneaza pe baza unui cont de tip revolving şi este gestionat în aplicaţia Ibank, unde s-a dezvoltat un modul dedicat: credit revolving. Astfel, reţeaua BRD are acces la toate informaţiile referitoare la cardul de credit dar şi la operaţiunile efectuate de client pe contul revolving, prin intermediul acestuia. Cardul este emis sub sigla MasterCard şi are o perioadă de validitate de 2 ani. Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:  servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD, virarea gratuită a dobânzilor direct în contul de card pentru depunerile în lei cu plata lunară a dobânzii, consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin VOCALIS;  servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific): servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET.

5.2. Banca la domiciliu

90

MultiX: este un instrument de gestiune a conturilor bancare, care permite stabilirea unei legături permanente cu banca şi efectuarea unei game diverse de operaţiuni fără a mai fi nevoie de deplasarea clienţilor la sediile unităţilor BRD Compusă dintr-o legătură telematică şi un soft, MultiX permite:    consultarea soldurilor conturilor bancare; iniţierea transferurilor inter şi intrabancare; schimb valutar.

VOCALIS: este un serviciu telefonic asociat cardurilor, care permite prin apelarea acestuia (fără deplasarea clientului la bancă şi fără ca acesta să aibă abonament):      consultarea în deplină siguranţă a soldului contului de card şi limita de creditare; efectuarea de transferuri din orice reţea de telefonie (fixă sau mobilă); solicitarea unui credit de consum; aflarea de informaţii suplimentare cu privire la oferta de produse şi servicii BRD; efectuarea de viramente cont card-cont card şi cont card- cont curent, pentru conturi obţinerea de informaţii despre operaţiunile ce implică contul de card; aflarea de informaţii cu privire la banii trimişi prin intermediul serviciului Western aderarea la serviciul Mobilis; blocarea contului de card (în cazul pierderii sau furtului cardului) sau deblocarea

deschise la BRD;   Union;  

codului PIN asociat cardului sau a codului PIN Mobilis. Infocard: este un serviciu de asistenţă telefonică prin care clientul poate obţine toate informaţiile referitoare la cardul său şi la utilizarea acestuia. Standing Order pentru persoane fizice: este un nou serviciu pe care BRD îl oferă persoanelor fizice pentru efectuarea de ordine de plată programate, fără a mai fi necesară deplasarea la bancă.

91

Prin intermediul acestui serviciu, BRD oferă posibilitatea efectuării unui transfer automat în sumă constantă, la o dată şi cu o periodicitate cunoscute în avans, între două conturi curente deschise la BRD în aceeaşi monedă. Acest serviciu se adresează persoanelor fizice care au conturi curente deschise la BRD. În calitate de titular de cont curent la BRD, clientul va încheia un Contract de plată prin Standing Order din contul curent cu banca, la unitatea BRD unde are deschis contul. Contractul de Standing Order încheiat între bancă şi client este documentul în baza căruia banca este mandatată să efectueze automat, din contul curent specificat în contract, un transfer periodic (zilnic, săptămânal, bilunar, lunar), în sumă constantă, într-un alt cont curent deschis la BRD. Transferurile ce fac obiectul Contractului de Standing Order sunt permise numai între conturile curente deschise la BRD în aceeaşi monedă, şi pot fi:   transferuri între conturile curente ale persoanelor fizice; transferuri din conturile curente ale persoanelor fizice în conturile curente ale

persoanelor juridice. Banca este autorizată să reţină, din contul curent al clientului cu care a încheiat Contractul, comisioanele standard percepute pentru acest tip de transferuri. Este necesar ca, pentru efectuarea transferului în sumă totală, inclusiv pentru acoperirea comisioanelor percepute de bancă, clientul să menţină disponibilităţi suficiente în contul său curent. Avantajele serviciilor asociate BRD :  regulate;    o modalitate comodă de efectuare a transferurilor periodice; o mare operativitate în efectuarea transferurilor regulate; eliminarea eventualelor inconveniente (aglomeraţie, locaţie). economisirea timpului necesar deplasării la ghişeele băncii pentru efectuarea plăţilor

Standing Order pentru persoane juridice: este un serviciu de transferuri periodice în sume constante între conturi curente specificate de clientul persoană juridică, care deţine conturi curente deschise la BRD. Clientul persoană juridică va încheia un Contract de Standing Order cu unitatea BRD unde are deschis contul curent, contractul ducând la aceleaşi efecte ca şi în cazul persoanelor fizice. În plus, BRD oferă o mai bună gestiune a trezoreriei în cazul clienţilor persoane juridice cu mai multe conturi curente/colectoare deschise la BRD în diferite localităţi. 92

Mobilis: este un serviciu de mobile banking care permite clientului să fie în legătură cu banca 24 ore din 24 şi să transfere bani direct de pe telefonul mobil. Pentru un client care este posesorul unui card BRD şi are telefonul mobil conectat pe bază de abonament la reţeaua Orange, Mobilis este soluţia ideală pentru a avea un control deplin al conturilor de card. Folosind Mobilis, clientul poate:  credit;  BRD;    de card; Şi în plus:  valutare. Cu cât numărul de carduri cu care un client aderă la acest serviciu este mai mare, cu atât mai mult acesta va beneficia de avantajele pe care BRD le oferă (ex: conversie valutară prin transfer între conturi deschise în valute diferite). Prin intermediul acestui serviciu modern de plată, clientul BRD beneficiază de avantajele unei conexiuni permanente cu banca, având numeroase avantaje : • Mobilitate: Cu MOBILIS clientul BRD este in legatura permanenta cu banca, peste tot pe teritoriul unde reţeaua Orange are acoperire. • Practic: Cu MOBILIS clientul BRD nu mai depinde de orarul de funcţionare al băncii. 24 de ore din 24, 7 zile din 7, MOBILIS oferă posibilitatea de a transmite instrucţiuni băncii sau de a obţine informaţii utile desfăşurării activităţilor curente. • Siguranta: BRD furnizează informaţii utile despre produsele şi serviciile sale şi despre cursurile efectua plăţi de facturi către facturierii indicaţi de bancă (ex: Orange); reîncărca conturi Orange PrePay; recepţiona alarme care să avertizeze cu privire la modificările ca au loc în conturile sale realiza transferuri între conturile de card pe care le-a selectat în contractul încheiat cu recepţiona informaţii privind soldul conturilor sale de card: disponibil şi limita de

93

Cu MOBILIS pot fi desfăşurate operaţiuni bancare securizate cu ajutorul unui sistem de coduri care protejează clientul împotriva oricărei utilizări frauduloase a serviciului.Beneficiarul este identificat în sistem intr-o manieră unică, fiind singurul purtător al semnăturii bancare. • efectueze. BRD – NET (Internet Banking): este un serviciu ce poate fi accesat, în deplină siguranţă, prin intermediul oricărui calculator conectat la reţeaua Internet. Prectic, este ca şi cum te-ai “teleporta” deodată la bancă, având posibilitatea de a afla imediat situaţia ta financiară şi de a efectua diferite operaţiuni. Mai mult decât atât, dacă la bancă poţi merge numai între anumite ore şi exceptând ziua de duminică, BRD-NET îţi stă la dispoziţie 24 ore din 24, 7 zile din 7. De asemenea poţi dispune de situaţia detaliată a conturilor personale sau ale firmei pe care o conduci (conturi curente, conturi colaterale, depozite, linii de credit şi conturi de card), ai acces la istoricul operaţiunilor realizate în ultimele 45 zile şi poţi cunoaşte ultimele noutăţi cu privire la oferta BRD. Tot prin intermediul BRD-NET clientul îşi poate administra singur conturile, realizând şi urmărind executarea tranzacţiilor proprii către conturi deschise la BRD sau la o altă bancă din România. Clienţii pot avea acces nelimitat la serviciul BRD-NET pe baza unui comision lunar de valoare simbolică. În cadrul aceluiaşi comision lunar de utilizare pot avea acces maxim 10 clienţi. Utilizatorul beneficiază de un control deplin al conturilor bancare în condiţii de maximă securitate şi confidenţialitate a operaţiunilor. Comunicaţia cu banca se realizează folosind protocolul de securitate SSL 128 biţi, acesta fiind în prezent cel mai puternic standard de securitate ce asigură confidenţialitatea şi integritatea datelor vehiculate prin Internet. Avantajele oferite de serviciul BRD-net sunt: • • • unităţi Restrictiie existente in privinta utilizarii serviciului sunt : • • Suma minimă transferabilă este de 10 RON sau 3 EUR/USD Suma maximă transferabilă este de 1.000 EUR sau echivalent Consultarea soldurilor conturilor este gratuită Majoritatea viramentelor beneficiază de comisioane reduse Banca vă furnizează informaţii utile despre produsele şi serviciile sale şi reţeaua de Ergonomic: Un meniu simplu care conduce clientul direct către operaţiunea pe care doreste sa o

94

• în lei •

Plăţile de facturi şi reîncărcarea cartelelor PrePay pot fi efectuate numai din conturi Vizualizarea informaţiilor despre conturi şi a mesajelor de avertizare pot fi setate

numai pentru conturile pentru care aveţi calitatea de titular

5.3. Asigurarea BRD Confort
Confort reprezintă o asigurare pentru cardul, documentele, şi cheile clientului, Confort fiind un serviciu optional ataşat cardurilor pe care BRD îl oferă împreună cu societatea de asigurari AIG Romania şi cu brokerul în asigurări GRAS Savoye Romania. Clienţii care opteaza pentru Confort sunt protejaţi împotriva operaţiunilor frauduloase care ar putea fi efectuate cu ajutorul cardului pierdut sau furat. Beneficiarul este scutit de cheltuielile de refacere a cardului, a documentelor personale (buletin/carte de identitate, pasaport, permis auto) precum şi a cheilor (de la locuinta, masina, caseta de valori inchiriată de la BRD) pierdute sau furate odata cu cardul. Optând pentru Confort clientul este protejat împotriva operaţiunilor frauduloase care ar putea fi efectuate cu cardul pierdut sau furat. Pentru o primă de asigurare de numai 7 USD (sau echivalentul în lei pentru cardurile în lei) beneficiaţi de o acopere maximă anuală de: 500 USD (sau echivalentul în lei pentru cardurile în lei) pentru operaţiuni 30 USD (sau echivalentul în lei pentru cardurile în lei) pentru cheltuielile de 200 USD (sau echivalentul în lei pentru cardurile în lei) pentru cheltuielile de şi în plus, utilizatorul autorizat soţ/soţie beneficiază de aceeaşi acoperire pentru frauduloase de plată şi/sau retragere numerar; refacere a documentelor personale; refacere a cheilor; numai 5 USD (sau echivalentul în lei pentru cardurile în lei) pe an, pentru un card. Avantajele de care beneficiaza clientii care opteaza pentru Confort sunt : • Simplu si accesibil: Oricine are posibilitatea să incheie o asigurare CONFORT pentru cardul propriu, la oricare din unităţile BRD Groupe Societe Generale prin semnarea unei cereri şi plata primei de asigurare pentru 1 an. • Practic:

95

Anual, asigurarea CONFORT se reînnoieşte automat (cu excepţia cazului în care a fost solicitata rezilierea acesteia) iar prima de asigurare se reţine direct din contul Dumneavoastră. • Modern: Clientul are acces la singurul serviciu de acest fel de pe piaţa românească. Astfel, clientul are posibilitatea să opteze pentru un serviciu modern pe care BRD îl pune la dispoziţia clienţilor, dacă sunt deţinatori al unuia din urmatoarele tipuri de carduri : Maestro, Visa Electron/ Cardul 10, Visa Classic in Lei, Visa Classic in USD, MasterCard Standard in EUR si MasterCard Gold. Prima de asigurare anuala se reţine automat din contul său de card. În cazul cardurilor noi, prima de asigurare pentru primul an se plăteşte în momentul primirii cardului. Plata despăgubirilor se face direct în contul său de card, în moneda în care a platit primele de asigurari ( moneda contului de card). Despagubirile, in cazul producerii evenimentului asigurat (pierderea/furtul cardului, documentelor şi/sau cheilor), se plătesc de către Savoye Romania, prin virament în contul dumneavoastră curent cu card în termen de 15 zile lucratoare de la primirea la serviciul Gras Savoye/Confort a tuturor documentelor justificative privind evenimentul asigurat.

Bibliografie: 1. Cocriş V., Chirleşan C.- “Tehnica şi evidenţa operaţiunilor bancare”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007 2. Turliuc, V. Cocriş, - “Monedă şi credit”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2008 3. Basno, C., Dardac, N., - “Management bancar”, Editura Economică, Bucureşti 2002; 4. Basno, C., Dardac, N., - “Sisteme de plăţi, compensări şi decontări”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2003;

96

5. Dănilă, N., Berea, A.O., - “Management bancar, fundamente şi orientări”, Editura Economică, Bucureşti 2000; 6. Stoica, M., - “Gestiune bancară”, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2002; 7. Ungurean, P., - “Banking. Produse şi operaţiuni bancare”, Editura Dacia, ClujNapoca 2001; 8. www.bnr.ro; 9. www.brd.ro. 10. www.brd-net.ro

97