154

154

Exersarea mâinii pentru scris
Unul dintre obiectivele pregătirii copilului pentru şcoală este exersarea mâinii pentru scris. Această activitate presupune însuşirea unei serii de deprinderi şi tretre buie să înceapă cu mult înainte de momentul în care copilul va lua pixul în mână. Dezvoltarea degetelor trebuie să înceapă odată cu participarea copilului la activităţi ca modelarea, desenul, construirea unor obiecte mici. Aceste ocupaţii dezdez voltă diferite mişcări ale mâinilor, coordonarea acţiunilor mâinii şi ochilor. Desenul are un rol deosebit şi pentru faptul că implică utilizarea unor obiecte asemănătoare pixului obişnuind copilul să stea în poziţie corectă. În timp ce copilul desenează, aveţi grijă ca el să ţină corect creionul sau pensula, să stea drept, să nu se apleaple ce prea mult deasupra foii de hârtie. Este foarte important ca masa şi scaunul să corespundă staturii copilului, iar lumina să vină din stânga. În cazul în care copilul e stângaci, atunci amplasaţi astfel masa ca lumina să vină din dreapta. În timpul pregătirii copilului pentru scris el trebuie să obţină deprinderile grafigrafi ce de bază: să înveţe să tragă linii drepte verticale, orizontale şi oblice. După ce va învăţa să tragă linii drepte în diferite direcţii, se poate trece la trasarea liniilor onduondu late şi frânte. Aceste exerciţii îl vor pregăti pe copil pentru executarea unor sarcini mai complicate, precum conturarea, haşurarea, copierea desenelor, desenarea în pătrăţele şi scrierea pe linii. Haşurarea este un exerciţiu foarte util, deoarece dezvoltă deprinderea de a trasa linii paralele, deoarece anume această deprindere este condiţia unui scris citeţ. Pentru haşurare se pot folosi şabloane, utilizate de copii pentru conturarea figurilor. Explicaţi copilului că liniile de haşurare se trasează la distanţe egale una de alta, adică paralel. În timpul haşurării în diferite direcţii, liniile se pot trage de sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga şi de la stânga la dreapta. Observaţi ritmul executării exerciţiilor de însuşire a deprinderilor grafice. Nu grăbiţi copilul, lăsaţi-l să îndeplinească exerciţiile într-un ritm accesibil pentru el. Nu uitaţi că scrierea este o activitate destul de complicată pentru copil.

dintr-o singură mişcare. Liniile se trasează fără a se ridica creionul de pe hârtie.155 155 155 Trasarea liniilor La prima etapă de însuşire a deprinderilor grafice. La desenarea diferitor obiecte. apoi – independent. Mai întâi se trasează linii după contur. . verticale şi oblice. Priveşte aceste desene şi le vei vedea. Liniile se trasează în direcţia indicată de săgeată. se trasează foarte multe linii drepte. Trasează linii drepte după contur. copilul trebuie să înveţe să traseze linii drepte de diferite lungimi orizontale.

după contur. . Trasează. mai greu de tras decât pe cele drepte.156 156 Exersarea mâinii pentru scris În afară de linii drepte există linii ondulate şi frânte. liniile ondulate şi frânte şi observă cum liniile se pot transforma în diverse obiecte.

în interiorul cărăruii. de la animale până la mâncare.157 Trage linii. 157 157 . Străduieşte-te să tragi linia prin mijlocul cărăruii.

Străduieşte-te să respecţi conturul desenului. printr-un punct. fără a depăşi limitele desenului. Conturează căsuţa.158 158 158 Exersarea mâinii pentru scris Conturarea Conturarea figurilor se va efectua strict pe linie. Conturează această floare. unind toate punctele printr-o linie. De obicei. Mai complicat este să trasăm conturul pe linii ondulate. . iar cu o săgeată – direcţia în care aceasta va fi continuată. se indică locul din care va începe conturarea.

trebuie să trasăm liniile exact prin centrul cărăruii.159 La conturarea desenului. fără a depăşi limitele ei. 159 159 .

160 160 Exersarea mâinii pentru scris Haşurarea Haşurarea – trasarea de linii paralele. Linii orizontale Linii verticale Linii oblice . Haşurarea desenelor se poate face prin linii orizontale. verticale şi oblice. la distanţe egale una de alta – este unul dintre exerciţiile grafice deosebit de utile pentru însuşirea deprinderii de a scrie.

de jos în sus. 161 . de la dreapta la stânga. de la stânga la dreapta.161 Liniile orizontale. verticale şi oblice pot fi trasate în direcţii diferite: de sus în jos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful