English Term Definition Source of def. Gram. cat.

Origin Synonym Pronunciation exchange-rate
the value of one currency for the purpose of conversion to another

Romanian Curs de schimb
Putere de circulație a unei monede.

http://oxforddictionaries.com noun
from Old Fr. eschangier "exchange, barte," and from M.Fr. rate "price, value" currency exchange rate
/ɪksˈtʃeɪnʤreɪt/

http://dexonline.ro/ s. n.
Lat. cursus (cu unele sensuri după fr. cours) valoare
cúrs Acest curs de schimb se formează pe baza parității, în funcție de de cererea și oferta de devize.

Context

The exchange rate of the dollar against the Deutschmark was seriously decreased in the last year

English Term Definition Source of def. Gram. cat. Origin Synonym Pronunciation Context http://oxforddictionaries.com noun
from medieval Latin, from expenditus, irregular past participle of Latin expendere amount
/ɪkˈspɛndɪtʃə, ɛk-/
The expenditure of taxpayers' money was explained by the oficials

Romanian Cheltuiala
Consum de mijloace materiale, de muncă etc pentru satisfacerea unor nevoi, a unor obligații etc..

expenditure
the action of spending funds

http://dexonline.ro/ s. f.
Din

magh. költeni

consum
Cheltuiálă Cheltuielile de buget au fost sustinute de catre membrii parlamentului.

com adjective From Latin extra (adv. intrunire . http://oxforddictionaries. Romanian Reuniune extraordinara Întâlnire a unui grup de persoane." illegal /ˌɛkstrədʒuːˈdɪʃ(ə)l/ Romanian Extrajudiciar Care se desfășoară sau se administrează în afara unui organ de jurisdicție.com noun Old English metan.). extrajudiciaire Origin Synonym Pronunciation Extrajudiciár O expertiza extrajudiciara a fost explicate pe larg in caarul conferintei. gathering. held at short notice. Din fr.English Term Definition Source of def. company. extraordinaire (14c. or other organization. English Term Definition Source of def. Context There have been reports of extrajudicial executions and the authorities are investigating the issue. Extraordinary meeting a meeting of the members or shareholders of a club. from Fr. extraordinarius Origin Synonym Adunare. especially in order to consider a particular matter. Extrajudicial (of a sentence) not legally authorized: http://dexonline.ro/ s. “extraordinary. lit.ro/ adjectiv Din fr. cat. cat. Gram. adunare care nu a fost prevazut in timp. Reunion si lat. conference http://dexonline. întrunire. without” and from Latin “ iudicalis "“belonging to a court of justice.f. http://oxforddictionaries.) "on the outside. Gram.

fora a meeting or medium where ideas and views on a particular issue can be exchange Romanian forum Adunare.Pronunciation /ɪkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri /ˈmiːtɪŋ/ An extraordinary meeting of the Congress was been held this morning.clauza Dispozíție The provisions of the contract are not very clear for a layperson. întrunire (de mare amploare și importanță) http://oxforddictionaries. disposition. Dispozitiile contractului de mai sus sunt in conformitate cu legea 23 art a English Term Definition Source of def. - onis clause prəˈvɪʒ(ə)n Prevedere. cat.ro/ s. Gram. http://oxforddictionaries. English Term Definition Source of def.com noun http://dexonline.f. cat.n.com noun from Latin “provisio”. extraordinára Context O reuniune extraordianra a Consiliului de Ministri s-a desfasurat in luna mai. Romanian Dispozitie (financiara) Prevedere obligatorie cuprinsă într-o lege sau într-un regulament. Origin Synonym Pronunciation Context (financial) provision A stipulation or qualification. especially a clause in a document or agreement. http://dexonline. Din fr. dispositio. Gram.ro/ s. Reuniúne. . lat.

fr. eveniment cu ample semnificații în viața societății noastre. - onis.com noun late Middle English: from Latin declaratio(n-) http://dexonline. English Term Definition Source of def. cat. http://oxforddictionaries.Origin Synonym Pronunciation late Middle English: from Latin. Origin Synonym Pronunciation formal declaration the formal announcement of the beginning of a state or condition Romanian Declaratie oficiala Expunere orală sau scrisă prin care se face cunoscut ceva.ro/ S.. déclaration. statement /dɛkləˈreɪʃ(ə)n/ afirmare Declaráție Context The president made a formal declaration regarding the problems of the health system. forum. Gram. lat. literally 'what is out of doors' assembly ˈfɔːrə/ Din lat. . adunare Fórum Context We hope these pages act as a forum for debate In Bucuresti se deschid lucrările Forumului tinerei generații.f. declaratio. Guvernul va face o declarative oficiala cu privire la fondurile folosite in mod necorespunzator. Din fr.

http://dexonline. <fr. n.com verb Old English fōstrian 'feed. rus. să se dezvolte http://dexonline.com noun Old English framian "to profit. concept. be helpful. Gram.ro/ verb Din lat. cadre. a sprijini făcând să progreseze. support /ˈfɒstə/ The teacher’s task is to foster learning. kadrî ansamblu cádru Cadrul legislativ al contractului a fost stability de catre legea nr 21 . Romanian promova A susține. promovere. or text: http://oxforddictionaries. Origin Synonym Pronunciation Context Framework law A basic structure underlying a system. Origin Synonym Pronunciation Context foster encourage the development of (something. cat.English Term Definition Source of def. Gram. English Term Definition Source of def. especially something desirable) http://oxforddictionaries. A sustine Promová Societatea promoveaza valori si atitudini pozitive membrilor sai. nourish'.ro/ S. structure /ˈfreɪmwəːk/ The theoretical framework of political sociology should be known by politicians Romanian Cadru legislativ Limitele în care se desfășoară o activitate. o acțiune: ceea ce este cuprins între aceste limite. cat.

English Term Franchise an authorization granted by a government or company to an individual or group enabling them to carry out specified commercial activities. http://dexonline. cat. English Term Definition Source of def. Din fr. fund a sum of money saved or made available for a particular purpose Romanian fond Valoare materială reprezentată prin bani sau prin alte bunuri economice acumulate pentru un anumit scop http://oxforddictionaries.ro/ s.com noun mid 17th century: from Latin fundus 'bottom. piece of landed property' http://dexonline. based on franc. Din fr. Definition Source of def. franchize Origin Synonym Pronunciation Context Privelegiu privind dreptul de autor Francíză A fost semnat un contract de franciza pentru marca Dell. Gram.f.n. fond Origin . for example acting as an agent for a company’s products: http://oxforddictionaries. franche 'free' authorization /ˈfran(t)ʃʌɪz/ Toyota granted the group a franchise. Romanian franciza Dreptul acordat de o întreprindere cu renume altei întreprinderi prin care aceasta din urmă poate să exploateze drepturile de proprietate intelectuală sau industrială.ro/ s. în schimbul unei contribuții financiare. cat.com noun Middle English (denoting a grant of legal immunity): from Old French. Gram.

ro/ Adj. . capital /fʌnd/ Resursa.n.com noun http://dexonline. lat. cat. General Affairs Council Is a configuration of the Council of the European Union and meets once a month Romanian Consiliul Afaceri Generale Consiliul Afaceri Generale asigură coerenţa lucrărilor diferitelor formaţiuni ale Consiliului http://oxforddictionaries.com noun late Middle English: from French fundamental. principal Fundamentál The two courses cover the fundamentals of microbiology. fondamental.basic /fʌndəˈmɛnt(ə)ls/ Romanian fundamental Care este de primă importanță. English Term Definition Source of def. foarte important. English Term Definition Source of def. <fr.ro/ s. Fondurile pentru stituatiile de urgent au fost folosite intr-un mod abuziv. primordial http://dexonline. cat. Drepturile fundamentale ale omului nu treiesc incalcate. fundamentalis Esential. Essential.Synonym Pronunciation Context Stock.capital Fond The World Bank has a fund for emergency situations. Gram. Gram. Origin Synonym Pronunciation Context Fundamentals (of freedom) a central or primary rule or principle on which something is based http://oxforddictionaries.

cat.f. adunare /əˈsɛmbli/ The phrase "General Assembly of the United Nations" is recommended. Source of def. in order not to confuse it with other entities Adunáre Context Adunarea Generală a devenit un forum de dialog Nord-Sud unde se tratau problemele dintre națiunile industrializate și țările în curs de dezvoltare English Term Definition Source of def. -sɪl/ "The General Affairs Council shall ensure consistency in the work of the different Council configurations lat. Middle English: from Old French asemblee Lat.ro/ s. policymaking and representative organ of the United Nations.com Romanian armoniza A fi în concordanță deplină http://dexonline.ro/ . consilium Consíliŭ Context Consiliul Afaceri Generale pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate English Term General Assembly The main deliberative.com noun http://dexonline. Gram. Origin Pronunciation http://oxforddictionaries. comprising all 193 members of the UN Romanian Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite Definition Este una dintre cele cinci organe principale ale Organizației Națiunilor Unite și unica în care toate statele au reprezentare egală.Origin Pronunciation Old English : from Anglo-Norman French “cuncile” /ˈkaʊns(ə)l. harmonise To make consistent or compatible http://oxforddictionaries.

accuser.f. a(-și) trece numele într-un catalog. These rapidly escalating crime figures are an indictment of our society English Term Definition Impanel (also empanel) enlist or enrol (a jury). Din fr. English Term Definition Source of def. verb Late 15th century (in the sense 'sing or play in harmony'): from French harmoniser.com noun Middle English enditement. lat. inditement. Invinuire Acuzáre Inculpatul a fost pus sub acuzare de catre procuror.Gram. Armonizarea politcii externe s-a realizat in decursul a mai multor ani. Context The need to harmonize British practice with the new European standards is very high. Origin Synonym Pronunciation Context indictment a thing that serves to illustrate that a system or situation is bad and deserves to be condemned http://oxforddictionaries. Gram. harmoniser Origin Synonym Pronunciation A se potrivi. from harmonie Compatible /ˈhɑːmənʌɪz/ verb Din fr. cat. . într-o condică etc.ro/ s. from Anglo-Norman French enditement charge /ɪnˈdʌɪtm(ə)nt/ Romanian acuzare Acțiunea de a acuza și rezultatul ei http://dexonline. a concorda Armonizá. Romanian Inscrie A(-și) scrie. cat.accusare.

Judecatorii sunt impartiali .ro/ Adjectiv Din fr.com verb From Anglo-Norman French empaneller To enrol ɪmˈpan(ə)l. numai asa se poate da o sentinta corecta. Gram. cat. obiectiv Imparțiál The minister cannot be impartial in the way that a judge would be. obiectivă http://dexonline. scribere A se inregistra Înscríe Cetatenii se pot inscrie in orice partid politic existent in tara respectiva.impartial. Gram. Nepartinitor. cat. Origin Synonym Pronunciation Context http://oxforddictionaries.com adjective From Old French impartir Objective /ɪmˈpɑːʃ(ə)l/ Romanian Impartial Capabil să facă o apreciere justă. Several of her friends have been impanelled English Term Definition Source of def.ro/ verb Lat. Origin Synonym Pronunciation Context Impartial Treating all rivals or disputants equally http://oxforddictionaries. ɛm- http://dexonline. .Source of def.

Gram. Contractul a fost redactat in conformiatte cu legea 21 aflata in vigoare. conformité. Spanish cumplir in according to /In kəmˈplʌɪəns/ Romanian In conformitate cu .f.. cat.com noun From medieval Latin implementa(plural) execution /ɪmplɪmɛnˈteɪʃ(ə)n/ Romanian implementare Procesul prin care se pune o decizie în practică.. http://dexonline. Catalan complir. în funcțiune. Din fr. . engl.ro/ s..English Term Definition Source of def. Origin Synonym Pronunciation Context In compliance The state or fact of according with or meeting rules or standards http://oxforddictionaries.ro/ s. Origin Synonym Pronunciation Context Implementation The process of putting a decision or plan into effect http://oxforddictionaries.implement Aplicare. Gram.. De acord cu Conformitáte All imports of timber are in compliance with regulations.f.. cat. potrivit cu.com noun From Italian complire. de acord cu. realizare Implementáre She was responsible for the implementation of the plan Au fost implementate o serie de masuri privind absortia fondurilor europene. English Term Definition Source of def. http://dexonline..

ro/ adjectiv Din fr. http://dexonline. . potrivit legii sau voinței părților.com noun From French. cat.f.com adjective From French inaliénable inviolable /ɪnˈeɪlɪənəb(ə)l Romanian inalienabil Care. instituții. prin urmare nu pot fi instrainate. -zɒn/ Romanian In legatura cu Contact stabilit și menținut între diferite persoane. state etc http://dexonline. Lat. from lier 'to bind' In connection /lɪˈeɪz(ə)n. nu poate fi înstrăinat. Gram. Origin Synonym Pronunciation Context In liaison with communication or cooperation which facilitates a close working relationship between people or organizations http://oxforddictionaries. Gram. cat.English Term Definition Source of def. inaliénable netransmisibil Inalienábil Imobilele detinute de catre subsemnat sunt inalienabile. Origin Synonym Pronunciation inalienable not subject to being taken away from or given away by the possessor http://oxforddictionaries.ro/ s. The head porter works in close liaison with the reception office English Term Definition Source of def. ligatura In concordanta Legătúră Cele doua baze militare sunt in tr-o permanenta legatura cu sediul central. Context The shareholders have the inalienable right to dismiss directors.

cat. Gram. începător http://dexonline. urmand apoi mediatizarea acestuia. it. Din fr. .com adjective mid 16th century: from Latin inchoatus anticipate /ɪnˈkəʊeɪt.com noun late Middle English: from Latin incentivum 'something that sets the tune stimulate /ɪnˈsɛntɪv/ http://dexonline. Origin Synonym Pronunciation Context inchoate (of an offence. incipiente initial Incipiént The inchoate proletarian protest was interrupted Proiectul se afla la stadiul incipient. -ntis. -ət/ Romanian incipient Care se află la început. such as incitement or conspiracy) anticipating or preparatory to a further criminal act.English Term incentive A payment or concession to stimulate greater output or investment Romanian motivatie Totalitatea motivelor sau mobilurilor (conștiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să tindă spre anumite scopuri Definition Source of def. Gram. cat. http://oxforddictionaries. incipiens. http://oxforddictionaries.ro/ adjectiv Din lat. motiver Origin Synonym Pronunciation Context stimulare Motiváție Tax incentives for investing in damaged areas Fiecare dintre cetatenii acestei tari are o motivatie pentru o viata mai buna. ˈɪnk-.f. English Term Definition Source of def.ro/ s.

lat. a reveni cuiva (Despre sarcini. Origin Synonym Pronunciation infringment The action of breaking the terms of a law.f. cat. Gram. Contraventie încălcáre Context It was noticed a copyright infringement and the authorities solved the problem.calcare. cat. obligații) A se impune. Lat. Incalcarea legii va duce la o serie de consecinte ce vor fi suportate de catre individ.ro/ s. incomber.English Term Definition Source of def. . a nesocoti un drept.com adjective late Middle English (as a noun): from Anglo-Latin incumbens. English Term Definition Source of def.com noun Mid 16th century: from Latin infringere violation /ɪnˈfrɪn(d)ʒm(ə)nt/ Romanian incalcare A nu respecta o lege. o obligație http://dexonline. Origin Synonym Pronunciation Context incumbent Necessary for (someone) as a duty or responsibility Romanian a incumba(rar). agreement. incumbent neccessry /ɪnˈkʌmb(ə)nt/ http://dexonline. etc. incumbere A se impune Incumbá The government realized that it was incumbent on them to act Ministrului ii revine sarcina de a anuta noile masuri luate de catre guvern. Gram. http://oxforddictionaries. a reveni cuiva http://oxforddictionaries.ro/ verb Din fr.

ro/ S. Origin Synonym Pronunciation Context In personam made or availing against or affecting a specific person only.f. 'against a person Liability /ˌɪn pəːˈsəʊnam/ Romanian In personam(mai rar) (Juridic) ceea ce afecteaza doar o anumita persoana intr-un contract etc. interlocution hotarare /ˌɪntəˈlɒkjʊt(ə)ri/ Interlocuțiúne Context An interlocutory injunction was been made public. Gram.Hotărâre judecătorească care precedă sentința finală a unui proces Definition Source of def. O interlocutiune a fost pronunta in aceasta dupa-amiaza. Gram.ro/ adverb Latina” impotriva unei personae” Nu exista In persóna - The view that trusts operate in personam English Term interlocutary Romanian Interlocutoriu(rar). . maine urmand a fi pronuntata sentinta procesului. imposing a personal liability http://oxforddictionaries. cat. cat.English Term Definition Source of def. http://dexonline. Interlocutiune (frecvent) Interlocutiune.com adverb Latin.com adjective late 15th century: from medieval Latin interlocutorius http://dexonline. Origin Synonym Pronunciation (of a decree or judgement) given provisionally during the course of a legal action http://oxforddictionaries. Din fr.

intégrer. .com noun mid 17th century: from Latin integrat'made whole' Assimilation /ɪntɪˈgreɪʃ(ə)n/ Romanian Integrare Acțiunea de a (se) integra și rezultatul ei http://dexonline. Gram. veste. Gram. Informatiile clasificate nu sunt la dispozitia civililor.ro/ s.E. Origin Synonym Pronunciation Context Intel (from intelligence) Information of military or political value http://oxforddictionaries.f. informatio stire Informáție The is a great need of Intel in order for the project to continue. Origin Synonym Pronunciation Context Intergration The action or process of integrating http://oxforddictionaries.English Term Definition Source of def. integrare inglobare Integráre. lat. cat. cat.f. lat.ro/ s. a fost un process de durata.com noun Late Middle English: via Old French from Latin intelligentia Information /ˈɪntɛl/ Romanian Informatie( de obicei clasificata) Comunicare. information. The integration of individual countries into trading blocs is a priority Integrarea Romaniei in U. Din fr. Din fr. English Term Definition Source of def. știre care pune pe cineva la curent cu o situație http://dexonline.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful