5.

Faptul generator si exigibilitatea TVA
More Sharing ServicesShare|Share on googleShare on facebookShare on twitterShare on email Cuvinte cheie: exigibilitatea tva, tva

      

Cuvinte cheie: exigibilitatea TVA constructie imobil conditii facilitate cazuri speciale exigibilitatea tipuri de procese-verbale de receptie reglementate de OMFP nr.1850/2004 tipuri de procese-verbale de receptie reglementate de H.G. nr. 51/1996 Exigibilitatea T.V.A. este anticipata faptului generator si intervine in urmatoarele situatii: Situatii posibile Momentul exigibilitatii TVA = data emiterii facturii fiscale cand se emite o factura fiscala inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii cand se incaseaza avansuri inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii   

= data incasarii avansului Exceptii: incasarea avansurilor pentru plata importurilor si a drepturilor vamale incasarea avansurilor pentru operatiuni scutite de T.V.A. sau care nu sunt in sfera de aplicare a taxei incasarea avansurilor pentru executarea de lucrari imobiliare, cu conditia comunicarii acesei optiuni la organul fiscal teritorial al antreprenorului

In cazul construirii unui bun imobil, exigibilitatea TVA poate interveni la data livrarii acelui bun catre beneficiar, pe baza optiunii comunicate de antreprenor, organului fiscal teritorial la care acesta este inregistrat ca platitor de TVA. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, lucrarile imobiliare trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii: 1. sa fie executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva; 2. valoarea bunurilor incorporate in lucrarile imobiliare sa depaseasca 50% din pretul negociat intre antreprenor si beneficiar. Optiunea consta in depunerea la organul fiscal teritorial a unei declaratii prin care antreprenorul se obliga sa colecteze, la data livrarii, TVA aferenta lucrarilor executate. CAZURI SPECIALE PRIVIND EXIGIBILITATEAPrin Codul fiscal s-au reglementat urmatoarele cazuri speciale privind faptul generator si exigibilitatea:

apa. data vanzarii bunurilor ● vanzarea bunurilor prin casele de amanet  . exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii prestatorului extern ● inchiriere de bunuri mobile  data specificata in contract pentru plata chiriei Nota: daca se efectueaza plati in avans. daca incasarea este anterioara incheierii procesului-verbal de receptie definitiva ● vanzarea de bunuri second-hand in sistem de consignatie  data vanzarii bunurilor Nota: obligatia platitorilor de TVA care au incredintat bunurile este de a emite factura fiscala cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea. in cazul in care nu s-a primit TVA factura prestatorului pana la aceasta data Nota: daca se efectueaza plati in avans. intervine la data efectuarii platii catre concesionar sau arendas data intocmirii documentelor prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate. exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans. exigibilitatea TVA.Natura operatiei Data exigibilitatii TVA ● servicii efectuate de persoane impozabile  data primirii facturii prestatorului stabilite in strainatate pentru care sau data achitarii partiale sau totale a beneficiarii din Romania au obligatia platii serviciului. dand loc la decontari sau plati succesive (energie electrica si termica. exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre furnizor data specificata in contract pentru plata redeventei sau arendei Nota: daca se efectueaza plati in avans. gaze naturale. dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea/prestarea data cand se extrage numerar din automatul de vanzare sau de jocuri ● leasing intern si extern  ● livrarea de bunuri cu plata in rate  ● concesionare sau arendare de bunuri  ● livrari de bunuri si prestari de servicii care  se efectueaza continuu. servicii telefonice si altele similare) ● livrare de bunuri sau prestare de servicii  prin intermediul unor masini automate de vanzare sau de jocuri ● constituirea de garantii in numerar pentru  data incheierii procesului-verbal de acoperirea eventualelor reclamatii privind receptie definitiva sau calitatea lucrarilor de constructii-montaj  data incasarii sumelor. exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans.

). pentru cladiri si constructii speciale care nu deservesc procese tehnologice: O. 571/2003. la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva. Garantia si suma TVA aferenta garantiei trebuie evidentiate in facturile fiscale si retinute din contravaloarea lucrarilor prestate. b) Proces-verbal de receptie provizorie cod formular 14-2-5/a: se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj. lucrari de amenajare spatii etc. chiar daca le evidentiaza in mod distinct in facturile fiscale emise.F. 135 alin. Modelele acestor procese-verbale le regasiti in urmatoarele acte normative:  pentru mijloace fixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice. 571/2003 privind Codul fiscal. nr. va prezentam sistematizat tipurile de procese-verbale de receptie pe categorii de mijloace fixe achizitionate. la data incasarii sumelor. nr.2000-31. reglementata prin O.P. 17/2000 si L. acestea considerandu-se puse in functiune la data achizitionarii lor. se reglementeaza TVA aferenta garantiilor pentru lucrarile de constructii-montaj. prin lege.2003. Ordinul nr. 6. dar care nu necesita probe tehnologice. respectiv la dataterminarii constructiei.840 din 28 octombrie 2004 (pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. constituirea de catre beneficiarul lucrarilor a garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara sau alte modalitati nu va da dreptul sa considerati TVA aferenta ca fiind neexigibila.F. privind activitatea financiara si contabila. pentru utilaje care necesita montaj. nr. dar care nu necesita probe tehnologice. precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice.G.10. Initial. Daca nu isi exprima aceasta optiune inainte de inceperea lucrarilor.M.MONOGRAFIE CONTABILA PENTRU INREGISTRAREA GARANTIILOR DE BUNA EXECUTIE PENTRU CALITATEA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII � MONTAJ Prin Legea nr.2004 (Decizia nr. ATENTIE! Daca sunteti constructor. 1850/2004 privind normele metodologice de intocmire si utilizare a for-mularelor tipizate. precum sicladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice. s-a reglementat momentul exigibilitatii TVA aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj. mijloace de transport auto.02. sau 2. acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului. nr. care nu au regim special. in mod deosebit. lucrari de instalatii.M. animale etc. 1. unelte. dar care nu necesita probe tehnologice. 44/2004). Deoarece in practica se fac confuzii de interpretare intre categoriile de receptii si. notiunea de receptie finala se confunda cu notiunea de receptie defini-tiva. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Desi a aparut in luna octombrie 2004. prin O. se face precizarea ca regula exigibilatii TVA la garantii se aplica numai in situatia in care garantiile de buna executie sunt evidentiate distinct in facturi fiscale. art.P. accesorii de productie.G.). daca incasarea are loc inainte de receptia definitiva. 6) si ulterior prin H. precum si modelele acestora: a) Proces-verbal de receptie cod formular 14-2-5: se intocmeste pentru mijloacele fixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie.2004 are caracter retroactiv si pentru perioada fiscala 01. nu pentru lucrari de alta natura (constructii civile. respectiv la data terminarii constructiei. 345/2002. Exemplu: Pentru lucrarile imobiliare s-a reglementat doar posibilitatea antreprenorului de a opta pentru exigibilitatea TVA la data livrarii bunului imobil.12. Dupa cum se poate constata. 1. acesteaconsiderandu-se puse in functiune la data terminarii montajului. comune pe economie. . nr. lucrari de zidarie.561/19.10. nu are dreptul de a aplica regula faptului generator pentru garantiile de buna executie. ATENTIE! Faptul generator poate lua nastere in urmatoarele doua situatii: 1. c) Proces-verbal de punere in functiune cod formular 14-2-5/b: se intocmeste pentruutilajele care necesita montaj. 1561/19.

In aceasta perioada antreprenorul sau furnizorul are obligatia de a inlatura.). pentru beneficiarul sau firma Barber S. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu autorizatiile.000 lei exclusiv TVA. b) proces-verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor de productie: se intocmeste la terminarea probelor tehnologice si are drept scop verificarea existentei conditiilor pentru exploatarea normala la intreaga capacitate a instalatiilor si utilajelor. pe cheltuiala sa.000 704 8.520. pentru lucrari de montaj utilaje.A. modificari. echipamente. Inregistrarile contabile ale garantiei sunt urmatoarele: la firma Highconstruct in calitate de constructor 1. mentineri de capacitati etc. c)proces-verbal de receptie finala: se intocmeste la expirarea perioadei de garantie. intre investitor si executant si are drept scop confir marea realizarii performantelor tehnice proiectate. a carei durata se stabileste prin contract. precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice. acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului. prevederile contractului. astfel: a) proces -verbal de receptie la terminarea lucrarilor. d) Proces-verbal de receptie finala cod formular 14-2-5/c: se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj. Receptia se efectueaza pe etape. ale documentatiei de executie. retehnologizari. consolidari. instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie: IMPORTANT: Receptia este definita ca fiind actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta sau pusa in functiune. Firma Highconstruct evidentiaza in mod distinct in factura emisa garantia de buna executie a lucrarilor contractate si executate. Garantia de buna executie stabilita prin contract este de 5% si se retine de catre constructor la receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie.A. instalatii tehnologice si capacitati de productie: H. Receptia lucrarilor de montaj utilaje. echipamente. Receptia definitiva reprezinta de fapt receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie. respectiv la data terminarii constructiei. d) proces-verbal de receptie definitiva a obiectivelor de investitii: se intocmeste la data convenita prin contract. firma Highconstruct S. specificatiilor contractuale sau prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje. cat si la interventiile in timp asupra lucrarilor existente (reparatii capitale.000. Receptia lucrarilor de montaj utilaje si instalatii tehnologice se face concomitent sau dupa receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.000. daca este prevazuta in contract. dar care nu necesita probe tehnologice. modernizari. pentru fiecare etapa fiind incheiat un proces-verbal de receptie. precum si cu reglementarile tehnice aplicabile. nr. extinderi. factura fiscala emisa catre beneficiar: 411 = % 9. in calitate de constructor realizeaza lucrari de constructii-montaj utilaje si instalatii tehnologice in suma de 8. IMPORTANT: Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei de punere in functiune si cea a receptiei definitive. echipamente si instalatii tehnologice se efectueaza atat la lucrari noi.000  . Monografia contabila pentru inregistrarea garantiilor de buna executie pentru calitatea lucrarilor de constructii�montaj Exemplu: Conform contractului incheiat in luna noiembrie 2006. toate deficientele aparute datorita nerespectarii clauzelor.G. avizele. astfel incat sa se asigure calitatea produselor si realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati.

cand situatiile de lucrari sunt emise si acceptate de beneficiar pentru urmatoarele tipuri de servicii: constructii-montaj.000) TVA aferenta garantiei retinute si evidentiate pe factura fiscala: 4427 = 4428 76. SCUTITE DE TAXA . � operatiuni care nu sunt impozabile.000. TVA aferenta garantiei incasate: 4428 = 4427 76. cu urmatoarele exceptii in care faptul generator ia nastere in urmatoarele momente: 1.000 (inregistrarea se efectueaza chiar daca garantia nu este efectiv achitata la data procesului-verbal de receptie definitiva) 167 = 512 476. in ultima zi a perioadei specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.000 2.000 si concomitent 404 = 167 476. consultanta. pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare. servicii telefonice. livrari de energie electrica. Exigibilitatea este anticipata faptului generator la urmatoarele date: a) la data emiterii unei facturi. 2. cercetare. garantia retinuta: 267 = 411 476.000 (inregistrarea se efectueaza chiar si in situatia in care garantia nu este incasata la data procesului-verbal de receptie definitiva) la firma Barber in calitate de beneficiar: 1.000 (8.000.520. leasing.000 (400.520. EXIGIBILITATEA PENTRU LIVRARI INTRACOMUNITARE DE BUNURI. de apa. 4. concesionare si arendare de bunuri. achitarea garantiei sau intocmirea procesului-verbal de receptie definitiva: 4426 = 4428 76.         4427 1. livrari de bunuri in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. alte servicii similare. fara ca perioada sa depaseasca un an .000 5. pentru livrari de gaze naturale. � operatiuni scutite. stocuri la dispozitia clientului. la data specificata in contract pentru efectuarea platii in cazul operatiunilor de inchiriere.000 4426 1. in urmatoarele situatii: livrari de bunuri in baza unui contract de consignatie. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. cand beneficiarul devine proprietar al bunurilor .000 x 5% + 76. cand sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator in situatia livrarilor de bunuri imobile. primirea facturii fiscale de la constructor. 3.520. 5. de jocuri sau alte masini similare.000 4428 = 4426 76. prin care s-a consemnat retinerea garantiei: % = 404 9. inainte de data la care intervine faptul generator.000 231 8.000 Prevederi aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2007 -Legea nr. b) la data incasarii de avansuri. 343/2006FAPTUL GENERATOR PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII Ca regula generala. c) la data extragerii numerarului. garantia incasata sau intocmirea procesului-verbal de receptie definitiva: 5121 = 267 476.000 x 19%) 4. cu exeptia avansurilor incasate pentru: � plata importurilor si a TVA aferente importului.000 2. expertiza.

pentru intreaga contravaloare a livrarii de bunuri. faptul generator si exigibilitatea TVA intervin la data la care intervine faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare. FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA PENTRU IMPORTUL DE BUNURI Daca la import. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.ro/cod_fiscal_2010_1910/taxa_pe_valoarea_adaugata_cap6_faptul_gene rator_si_exigibilitatea_taxei_pe_valoarea_adaugata. FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA PENTRU ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI Faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare. bunurile sunt supuse taxelor vamale. dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. . stabilite ca urmare a unei politici comune.Exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura pentru intreaga contravaloare a livrarii. Daca la import. taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare. Exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre beneficiar. Daca la import. faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.html FAPTUL GENERATOR PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. http://www.efin. faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim. in statul membru in care se face achizitia. bunurile sunt plasate intr-un regim vamal special. bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare.

la data acceptarii acestora de catre beneficiari. inainte de data la care intervine faptul generator. stocurile la dispozitia clientului. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. care sunt prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade. perioada de decontare nu poate depasi un an. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. inclusiv de bunuri imobile. rapoarte de lucru. atat timp cat prestarea de servicii nu a incetat. serviciile de telefonie. in principal pentru activitatea de productie. (9) In cazul operatiunilor de inchiriere. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi. (6) Pentru livrarile de bunuri corporale. consultanta. se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic. de apa. (2) Prin derogare de la prevederile alin. expertiza si alte servicii similare. bunurile livrate in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. (7). alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. (4) Pentru stocurile la dispozitia clientului. in functie de prevederile contractuale. in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente. altele decat cele prevazute la alin.2 EXIGIBILITATEA PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. dupa caz. (7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii. data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului. (3) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. se considera ca livrarea bunurilor are loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. cum sunt: livrarile de gaze naturale. cercetare. 150 alin. cum sunt serviciile de constructii-montaj. se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. ART. (2). Totusi. (10) Pentru prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu art. (1). . cu exceptia contractelor de leasing. (5) Prin norme sunt definite contractele de consignatie. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. 134. (8) In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu. leasing. concesionare si arendare de bunuri. Prin exceptie.(2) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie. livrarile de energie electrica si altele asemenea.

efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. prin derogare de la art. de jocuri sau alte masini similare. 117/2008 ART. dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculata la preturile pietei. c) la data extragerii numerarului. la incasarea partiala sau totala a facturii. 138. pentru primele 30 de zile. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi. cu modificarile si completarile ulterioare. operatorii economici vor suporta. 2. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere. societatile comerciale vor suporta. penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut. 571/2003 privind Codul fiscal. societatile comerciale debitoare vor suporta penalitati de intarziere la plata. regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. 1. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere. NOTE: 1. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. precum si dobanzi la nivelul pietei. 1342 din Legea nr. Prevederile art. la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. 136/2007: ART. penalitati de intarziere de 1% din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut. 1. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. 1342 din Legea nr. percepute pe toata perioada derularii imprumutului. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. pentru primele 30 de zile. pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare. prin derogare de la art. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat suportand diferenta de pret de la pacura din stoc la pacura restituita.b) la data la care se incaseaza avansul. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. Prevederile art. 571/2003 . Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. Totusi. (3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. (3) Restituirea cantitatilor de pacura imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%.

pentru cantitatile de combustibili prevazute la art. (3) Restituirea cantitatilor de pacura ce vor fi imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe. Prevederile art. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi. 5. 8 (1) Prin derogare de la prevederile art. cu modificarile si completarile ulterioare. dar nu mai tarziu de 30 iunie 2010 inclusiv. Prevederile art. 1342 din Legea nr. 4. 1342 din Legea nr. 571/2003. Conform articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. percepute pe toata perioada derularii imprumutului. Prevederile art. la incasarea partiala sau totala a facturii. (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. 67/2009 se proroga pana la data de 30 iunie 2011 inclusiv. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat suportand diferenta de pret de la pacura din stoc la pacura restituita. precum si dobanzi la nivelul pietei. 1342 din Legea nr. 8 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe. termenele prevazute la art. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre . dar nu mai tarziu de 30 iunie 2010 inclusiv. 10/2010.privind Codul fiscal. 7. 3 Prin derogare de la prevederile art. cu modificarile si completarile ulterioare. 67/2009 ART. operatorii economici debitori vor suporta penalitati de intarziere la plata la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2009 ART. cu modificarile si completarile ulterioare. 67/2009 ART. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 3. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 Prin derogare de la prevederile art. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 alin.

la incasarea partiala sau totala a facturii. 1. 1342 din Legea nr.A. dar nu mai tarziu de 31 august 2010. intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> - . (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.A. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art.. 571/2003.S. Conform art.. prevazut la art.S. pentru primele 30 de zile. la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare. Prevederile art. 7. dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei. dar nu mai tarziu de 31 august 2010. 2 Prin derogare de la prevederile art. in nume propriu.A. operatorii economici vor suporta. 3/2010 ART. 571/2003 privind Codul fiscal. dar in contul Ministerului Apararii Nationale. penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> . dar in contul Ministerului Apararii Nationale. 2 din Ordonanta Guvernului nr. Prevederile art. 6. 8/2010. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi. pentru care se datoreaza TVA conform titlului VI .S. care actioneaza in calitate de comisionar.Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala <> . 8/2010. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. in nume propriu. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. ART. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. care actioneaza in calitate de comisionar. cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit. se proroga la data de 31 august 2011. operatorii economici debitori vor suporta majorari de intarziere la plata. 86/2009. prin derogare de la art. percepute pe toata perioada derularii imprumutului. precum si dobanzi la nivelul pietei.Taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala <> . (3) Restituirea cantitatilor de pacura ce vor fi imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare.A. 1342 din Legea nr. termenul de 31 august 2010. intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> S. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apararii Nationale. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere.

a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora. 571/2003. dar nu mai tarziu de data de 31 august 2011 . dar nu mai tarziu de data de 31 august 2011. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apararii Nationale. pentru care se datoreaza TVA conform titlului VI <> din Legea nr. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> .A.A. cu modificarile si completarile ulterioare.S.S. Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful