UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CATEDRA DE DIDACTICĂ A ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE

MODUL PEDAGOGIC NIVELUL I

DIDACTICĂ

EVIDENŢA CLASEI DE ELEVI ÎN EDUCŢIE FIZICĂ

NUMELE : PAPUC PRENUMELE: ALEXANDRU-DAN SECŢIA: ROMÂNĂ GRUPA: 203 FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI . LOCALITATEA: CLUJ-NAPOCA

~ 2012 ~

,,A şti să conduci nu înseamnă a şti să domini, ci a şti să convingi oamenii să muncească pentru un scop comun.” ( Daniel Goleman, ,,Inteligenţă emoţională”)

Evidenţa clasei de elevi în lecţia de educaţie fizică are un rol foarte important atât pentru profesor cât şi pentru elev, cu ajutorul evidenţei stbilindu-se ulterior nivelul de pregătire a elevilor, materialul didactic util, intensitatea si volumul la care elevii pot avea un randament bun, pentru a progresa. Evidenţa se face în trei momente ale anului şcolar în următoarea succesiune:    Evidenţa preliminară Evidenţa curentă Evidenţa bilanţ

Evidenţa preliminară constă dintr-o serie de observaţii, studii, lecţii practice pe baza cărora profesorul de educaţie fizică se familiarizează cu colectivul de elevi şi condiţiile materiale, în vederea stabilirii principalelor sarcini, ce vor trebui realizate. Pe baza acestor date preliminarii se stabileşte şi conţinutul documentelor de planificare. Lecţia de la începutul anului reprezintă forma cea mai sigură, pentru a stabili nivelul iniţial de pregătire al unor elevi, în afara studierii unor documente.O altă modalitate o constituie unele concursuri de la începutul anului şcolar, în urma cărora profesorul, analizând rezultatele poate trage concluzii şi asupra pregătirii elevilor. În concluzie evidenţa preliminară ne ajută să stabilim valorile iniţiale ale elevilor, pe baza acestora să putem intuii unde trebuie să ajungem după un interval de timp cu valorile fizice ale elevilor. Evidenţa curentă se realizează de-a lungul întregului an şcolar prin notările pe care le face profesorul. Notările acestea se referă la diferitele aspecte, dintre care amintim: -evidenţa elevilor scutiţi medical, -completarea catalogului de clasă cu absenţele şi notarea curenta a elevilor; -completarea rubricii „observaţii” din planul de lecţie sau din planul calendaristic; -evidenţa rezultatelor pe care le-au obţinut elevii la diferite concursuri la care au participat. Toate aceste notări se realizează semestrial şi anual, ele constituind criterii pe baza cărora profesorul poate să-şi dea seama în diferite etape ale instruirii dacă foloseşte mijloacele şi metodele care pot duce în final la îndeplinirea sarcinilor propuse.

Evidenţa bilanţ este creată pe baza tuturor datelor şi rezultatelor obţinute pe parcursul anului şcolar, stabilind în ce măsură au fost realizate obiectivele propuse, aspectele pozitive şi deficienţele în activitate. Pe baza acestei evidenţe se stabilesc concluzii şi cauzele obiective care au dus la obţinerea unor succese sau a unor eşecuri . Poate determina ,de asemenea, gradul de implicare a elevilor pe parcursul întregului an şcolar , rezultatele elvilor care reprezintă şcoala la un nivel local sau judeţean, etc. Evidenţele sunt făcute pe o largă varietate de subiecte, în general sub forma unor tabele ce conţin o anumita varietate de criterii( nume , varsta , inaltime, etc.) , asemănătoare tabelelor urmatoare : DOCUMENT 1. EVIDENTA ORELOR DE EDUCATIE FIZICA CARE INTRA IN SCHEMELE ORARE ALE CLASELOR REPARTIZATE PRIN INCADRARE Nr . Crt. Denumirea clasei Nr . elevi Fete Baieţi Total Nr . si felul orelor repartizate Trunchi comun Extindere (Baieţi şi (Fete) fete/baieţi) 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Clasa a V-a A Clasa a V-a B Clasa a VI-a Clasa a VII-a A Clasa a VII-a B Clasa a VIII-a A Clasa a VIII-a B Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a

10 7 14 15 10

12 12 8 7 8

22 19 22 22 18 16

12 8 10 7 11

4 8 11 12 11

16 16 21 19 22

DOCUMENT 2. CARACTERIZAREA CLASEI Anul scolar 2007-2008

Clasa : VII

Numar de elevi:___ din care ___ fete si___ baieti

Elevi scutiti medical :

Nivelul de pregatire realizat : -motricitatea generala ( satifacator , bun , foarte bun)____________________________ -nivelul de insusire a : -probelor atletice ___________________________________________-jocului sportiv___________________________________________________ -gimnastica______________________________________________________ -calitatile motrice : F.R.V.__________________________________________ Nivelul de disciplina al elevilor_____________ __________________ _ Elevi cu comportament necorespunzator - ca disciplina_______________________________________________ -ca frecventa________________________________________________ Masuri organizatorice si metodice pt. imbunatatirea activitatii la clasa : -_______________________________________ -_______________________________________ -_______________________________________ -_______________________________________ -_______________________________________

DOCUMENT 3 EVIDENTA STARII DE SANATATE A ELEVILOR SCUTITI MEDICAL SI ATRIBUTIILE ACESTORA IN CADRUL LECTIEI Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Numele si prenumele Perioada Clasa Afectiunea de care sufera Sarcini de indeplinit

13. DOCUMENT 4 COMPONENTII ECHIPELOR DE JOCURI , IN VEDEREA ORGANIZARII CAMPIONATELOR INTERNE

ECHIPA DE FOTBAL A SCOLII

ECHIPA DE HANDBAL A SCOLII

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Numele si prenumele

Clasa

Anul nasterii

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Numele si prenumele

Clasa

Anul nasterii

DOCUMENT5

EVIDENTA PRIMILOR PATRU CLASATI LA DIFERITELE PROBE DE ATLETISM SAU ALTE RAMURI SPORTIVE INDIVIDUALE

Alergarea de viteza Performanta

Alergarea de rezist.

Performanta

Aruncarea mg.oina

Performanta

Saritura lg.cu elan

Performanta

STATISTICA

MEDII / CLASA /AN SCOLAR 2007-2008

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Clasa

Nr. de elevi 22 19 22 22 18 16 16 16 21 19 22

Media semestriala/clasa/ Educatie Fizica si Sport Sem. I Sem. II

Clasa a V A Clasa a V B Clasa a VI Clasa a VII A Clasa a VII B Clasa a VIII A Clasa a VIII B Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV

Observatii :

Documentele de mai sus nu sunt documente tip, ele pot fi modificate după creativitatea sau nevoile profesorului, in funcţie de aspectele pe care vrea să le scoată în evidenţă . Fiecare profesor are particularităţile lui în metodele de predare, iar unora le sunt foarte utile unele date din acest caiet pentru evidenţă .Înca un model al caietului profesorului ,foarte util din punctul meu de vedere, care urmăreşte evidenţa curentă poate avea criteriile urmatoare:

" Caietul profesorului, neîntâlnit la celelalte discipline de învăţământ decât ca excepţie care confirmă regula. Caietul profesorului de educaţie fizică şi sportivă şcolară, prezent în peste 80% de cazuri, cuprinde toate datele preliminare, curente şi bilanţ. Din acest caiet se "decontează" în catalog doar notele şi absenţele elevilor ("decontarea" trebuie să fie făcută ritmic şi trebuie să fie corectă!). Conţinutul şi forma caietului aparţin fiecărui profesor, existând doar câteva judeţe care experimentează folosirea unor caiete unitare din punct devedere al conţinutului şi mai ales al formei. Cândva, prin anii 1970, asemenea experimente s-au desfăşurat chiar la nivel naţional, dar fără succese semnificative. Indiferent de formă, important este că orice caiet al profesoruluide educaţie fizică şi sport să fie

funcţional, adică să se poată valorifica cu rapiditate orice categorie sau tip de date solicitate!" (Gheorghe Cârstea) "Evidenta un concept de stiinta in lumina caruia ideologia este un model naturalist de stiinta, care realizeaza o demistificare a realitatii sociale in aceeasi maniera in care stiinta exploreaza lumea" zicea Karl Marx( www.e-referate.ro); În concluzie evidenţele sunt necesare oricărui profesor de eucaţie fizică datorita varietăţii cracterelor fizice ale elevilor ,pentru a obţine rezultatele dorite şi a îndeplini obiectivele şi sarcinile propuse.

Bibliografie:  GHEORGHE CÂRSTEA-TEORIA ŞI METODICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

Site-uri vizitate:       http://www.edu.ro/index.php/articles/3611 http://www.didactic.ro/materiale/103963_referate http://www.didactic.ro/materiale-didactice/49477_evidenta-profesorului-de-ed-fizica http://www.scribd.com/doc/78929929/Evidenta-Activitatii-de-Ed-Fizica http://www.ereferate.ro/search.php?word=EVIDENTA+CLASEI+DE+ELEVI+EDUCATIE+FIZICA http://staticlb.didactic.ro/uploads/material/108/28/28//documentedeevidentalaclasa.doc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful