EXPERTIZĂ CONTABILĂ, DOCTRINĂ sI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

Ghid de pregatire SINTEZĂ Prof.univ.dr. Horia Cristea Expert contabil CECCAR

INTRODUCERE
"Sinteza" este de fapt o multime de raspunsuri posibile si comentarii la peste o suta de întrebari, de probleme din programa verificarii aptitudinilor celor care au parcurs stagiul de pregatire. Cei care doresc sa practice liber sau asociativ, profesia de contabil autorizat sau expertcontabil, se supun regulilor si normelor organismului autorizat al profesiei si anume Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România. Pentru a profesa de maniera libera, un tânar licentiat în finante contabilitate sau în economie sustine mai întâi un examen de acces la profesie, examen compus din discipline specifice, dupa care efectueaza un stagiu pe lânga un cabinet de specialitate. La fel si un bacalaureat, dar cu alte restrictii. La încheierea stagiului se sutine un alt examen, de aptitudini. Cei care au reusit sunt cooptati în familia expertilor contabili sau contabililor autorizati. Membri familiei practica o profesie libera, însa în structuri organizate, specifice, cu norme si reguli recunoscute international. Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCA-Ro) prin Comisia de specialitate elaboreaza anual o lista de subiecte de examen si bibliografia adecvata. Am încercat o sintetizare, în folosul celor ce doresc sa se pregateasca. Un sprijin deosebit l-am primit din partea d-lui M. Chivulescu. Ca organism al profesiei din România CECCA-Ro urmareste realizarea unor obiective principale cum sunt:
     

Consolidarea integritatii si competentelor profesiei contabile Supravegherea respectarii inependentei si obiectivitatii activitatilor desfasurate de membri Promovarea intereselor membrilor si a regulilor privind secretul profesional Asigurarea unui 535c219f nivel înalt de responsabilitate si profesionalism Sustinerea si promovarea aplicarii si respectarii normelor internationale de contabilitate- IAS si de rportare financiara - IFRS Afirmarea pe plan international a profesiunii contabile românesti

Manalul de fata este un sprijin pentru cei doritori în a acumula cunostinte în tematica de pregatire continua. Nu este un tratat ci un ghid de orientare. Orice comentariu sau interpretare tine de personalitatea fiecaruia, de gradul si nivelul de pregatire. Timisoara Mai 2007 prof.univ. dr. Horia Cristea

TEMATICA DE PREGĂTIRE
1. EXPERTIZA CONTABILĂ
1. Conceptul de expertiza contabila       2. Expertiza contabila judiciara: Definitie Comparatie cu controlul financiar Obiectivele Numirea expertilor contabili Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare Actele de expertiza contabila judiciara - continut si valorificare 3. Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila

2. DOCTRINA PROFESIONALĂ
I. Profesia contabila - continut si forme de manifestare II. Calitatea de expert contabil si contabil autorizat 1. Definirea expertului contabil si contabilului autorizat 2. Accesul la profesie 3. Raspunderile expertilor contabili si contabililor autorizati III. Organizarea si functionarea CECCA-Ro 1. Atributiile 2. Organizarea teritoriala 3. Organele de conducere ale Corpului, atributii 4. Organizarea interna a Corpului 5. Relatiile Corpului cu Administratia (Guvern) 6. Finantarea activitatilor Corpului IV. Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili si contabililor autorizati

3. DOCTRINA PROFESIONALĂ sI DEONTOLOGIA
I. Profesia liberala de expert contabil si de contabil autorizat II. Codul IFAC 1. Însemnatatea (importanta) existentei unui cod de etica profesionala 2. Interesul general: continut, definitii 3. Obiectivele codului etic III. Codul etic national al profesionistilor contabili

B.C si Ct. de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii . b. CECCAR. 9 2. 299. integritatea b. Dupa scopul principal în care au fost solicitate. Sunt efectuate în afara unui proces justitiar. profesionalism f. pg. 1. competenta profesionala d. expertizele contabile judiciare. A. Cine poate efectua expertiza contabila? RĂSPUNS: Numai persoana care a dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii (OG 65/1994) fiind înscrisa cu viza la zi în Tabloul EC actualizat. în: a. Independenta . respectarea normelor tehnice profesionale 5. alte legi speciale. expertize contabile extrajudiciare . Cum se clasifica expertizele contabile? RĂSPUNS: Expertizele contabile pot fi clasificate: I. confidentialitatea e. Standardul 35:3511. Norma 350 pg. obiectivitatea c. pct.1. cel mult. ci. Codul de procedura penala. SURSA: Cartea Ex. Ed. Nu au calitatea de mijloc de proba în justitie. reglementate de: Codul de procedura civila. ÎNTREBĂRI sI RĂSPUNSURI 1.sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. 2004.4. Principiile fundamentale a.principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de EC si CA.

Independenta în aparenta: reprezinta capacitatea de a demonstra ca riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. A. Ghid pentru aplicarea Standardului 35. civile b. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil? RĂSPUNS: Componentele independentei: 1. 2. pct.probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. pg. Dupa principalul obiectiv la care se refera. CECCAR. Standardul 35:3511. B. . Ea presupune integritate si obiectivitate 2.C si Ct. a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala. 2004. expertizele contabile sunt: a.1. Independenta de spirit (în gândire): Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. fiscale e. penale c. astfel încât o terta persoana sa nu poata sa puna la îndoiala obiectivitatea profesionistului contabil. 299. alte categorii dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti SURSA: Cartea Ex. pp 58-59 3. comerciale d. II. Ed.

practica si examinare în subiecte profesionale semnificative. din legislatie si tehnicile de lucru. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala. audit si alte reglementari statuare si cerinte relevante). perioda de practica în domeniu. aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practiuca profesionala. grija si sârguinta si este obligat sa mentina în permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului. Mentinerea cere: cunoasterea continua a evolutiilor în profesia contabila (la nivel national si international în contabilitate. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. 4.- este componenta fundamentala a independentei. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt în masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. rumata de una specifica. Dobândirea cere: înalt standard de pregatire generala. Ce se întelege prin competenta expertului contabil? RĂSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea mentinerea Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta. .

Un profesionist contabil salariat care lucreaza în industrie. . unde calitatea este apreciata de catre solicitant. în conformitate cu normele nationale si internationale. Nivelul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. nivelul individual. 5. cerând consultanta sau asistenta unui specialist. Respingerea concluziilor (total sau partial) nu înseamna ca expertiza nu este de calitate. Aprecierea calitatii expertizei contabile. în baza argumentarii stiintifice a expertizei contabile. Ce se întelege prin calitatea expertizelor contabile? RĂSPUNS: Calitatea expertizelor contabile este o rezultanta a competentei si independentei expertului contabil. în functie de utilitatea expertizei în atingerea scopurilot. Însa membri Corpului trebuie sa-si exercite profesia cu cunostinta si devotament. demonstrata prin aplicarea principiilor contabilitatii si a normelor profesionale. Auditul este de ordin general si nu punctual. sectorul public sau în sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau experinet necesara. privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea lucrarilor de expertiza contabila. În acest sens CECCAR a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate în profesia contabila. impartialitatea si dorinta de a fi utili clientilor îi inspira în recomandarile pe care le fac. b. comert. În asemenea situatii nu trebuie sa-si induca în eroare angajatorului cu privire la nivelul real al competentelor sale. elaborate de Corp. se realizeaza pe doua nivele: a. Ei trebuie sa se abtina de la orice lucrari inutile efectuate numai din dorinta de câstig. Calitatea expertizei contabile trebuie argumentata. Legalitatea.- adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale. concret al fiecarei expertize contabile. justificata.

În Raportul sau trebuie sa invoce numai evenimentele si tranzactiile care au legatura cauzala cu obiectivul fixat de cel în drept care a dispus expertiza contabila si care sunt probate cu documente justificative si evidentieri contabile. În ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil? RĂSPUNS: Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat la cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile. în afara procedurilor prevazute de lege. trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti. El trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate. sa fie subiectiv. calitatea de martor având întâietate. în solutionarea unei cauze. 7. în calitate de organ de control. Care sunt situatiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile? RĂSPUNS: Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor în aceeasi cauza. într-un anumit mod. cu exceptia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare Expertul contabil nu trebuie sa refere mai mult decât se cere. ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Expertul contabil trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului Raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor. direct partilor implicate în actul justitiar. care l-ar determina.6. colaborator sau consilier al uneia dintre partile în proces. urmatoarele situatii în care s-ar putea gasi expertul contabil: I. pe expertul contabil. Daca. s-a pronuntat asupra unor aspecte. . a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii. Expertul contabil se afla în incompatibilitate daca exista împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma. el. Pot fi asimilate cu "împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma". sotul(ia) sau vreo ruda apropiata.

într-o cauza civila? RĂSPUNS: În încheierea de sedinta trebuie mentionata data acesteia. de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. se afla în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat în sustinerea primei solutii. pastrându-si raspunderea finala asupra continutlui si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. asistentilor sau colaboratorilor lor. acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. pentru a raspunde la obiectivele (întrebarile. numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil) 9. în calitatea de expert contabil. 8. privind expertiza contabila. Daca îndeplineste conditiile de independenta si de competenta. asistentilor sau colaboratorilor sai. Importanta documentarii si a studiului documentar. are un cracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar. Daca. 10. prin încheierea de . Unul din elemenetele fundamentale ale contractului fiind marimea onorariului. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. punctele) fixate expertului de catre organul în drept sa dispuna expertiza contabila judiciara. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile. Încheierile de sedinta (în dosarele civile) si Ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (în dosarele penale). RĂSPUNS: Efectuarea expertizelor contabile se face pe baza de contract. Ce trebuie sa cuprinda încheierea de sedinta de numire a expertului contabil. În particular. RĂSPUNS: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata. tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. RĂSPUNS: Documentarea lucrarilor.II. si-a exprimat o prima opinie în aceeasi cauza supusa judecatii. denumirea si calitatea procesuala a partilor. care a efectuat o expertiza extrajudiciara. la cererea unei parti în proces. Contractarea expertizei contabile. 11. domiciliul sau sediul social al acestora. expertul contabil.

13. în ce priveste documentarea expertizelor contabile. Documentele justificative si registrele contabile aflate în pastrarea partilor implicate în procesul justitiar sau în arhivele tertelor persoane. materialul documentar pe care trebuie sa-l studieze expertul contabil. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu încuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata carora expertul contabil este abilitat sa le ceara lamuriri în legatura cu faptele sau împrejurarile cauzei. în cazul expertizelor judiciare. bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile? RĂSPUNS: Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre expertul contabil de la partile care îl au în pastrare. Încheierea de sedinta (în cauze civile). III. Studierea materialului documentar. aflate atât în posesia acestora cât si în posesia persoanelor juridice si/sau fizice controlate. declaratii ale partilor si/sau ale martorilor.sedinta (în dosarele civile) sau Ordonanta a organului de urmarile si cercetare penala (în dosarele penale) sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara. 12. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. trebuie sa cuprinda. care au legatura cu obiectivele expertizate. Dosarul cauzei. adecvat. care au legatura cu obiectivelel expertizate. Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (în cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudicare. se compune din: I. Dosarul de lucru al expertului contabil. constituie premisa si conditia necesara întocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat. . Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. dupa caz: I. Particularizat. în care s-a dispus o expertiza judiciara II. Care este continutul materialului documentar în cazul expertizelor judiciare? RĂSPUNS: Orientativ.

Care este continutul capitolului I al raportului de expertiza contabila ? (Introducere) RĂSPUNS: CAPITOLUL I . IV. numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal).5. În acest paragraf se mentioneaza: a. SURSA: Cartea Ex. denumirea si calitatea procesuala a partilor. necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila. B. raspunsuri la întrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele în drept. 304. În cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului. Paragraful de identificare a expertului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei contabile. care au dispus efectuarea expertizei contabile. respectiv Încheiere de sedinta (în cazurile civile) sau Ordonanta a organelor de urmarire penala (în cauzele penale). A. pg. Ed. II.Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiare.C si Ct. Eventualele note personale ale axpertului contabil redactate în timpul efectuarii ecpertizei contabile.II. cu mentionarea datei acestuia.Eventualele corespondente.exemplarul expertului contabil care justifica îndeplinirea misiunii. domiciliul sau sediul social al acestora. domiciliul. . numarul carnetului de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili. Comentarii 3524. 2004. III. Raportul de expertiza contabila . fie urmaririi bugetuluid de timp si decontarii lucrarilor de expertiza contabila cu beneficiarii acestora.al Raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: I. CECCAR. 14.INTRODUCERE . care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numeie si prenumele expeetului.

b. Paragraful privind identificarea împrejurarilor si circumstantelor în care a luat nastere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara. VIII. În cazul expertizelor contabile. Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile. tehnic. trebuie mentionat daca s-au folosit lucrarile altor experti (contabili. V. etc). numarul si data contractului în baza caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata. data si locul începerii lucrarilor expertizei contabile trebuie documentata prin citarea partilor prin scrisoare cu aviz de primire. În cazul expertizelor contabile judiciare. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului. III. De asemenea. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie sa fie strict adecvat necesitatilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. respectiv în Ordonanta organelor de urmarire si cercetare penala (cauzele penale). VI. formularea obiectivelor expertizei contabile se preia "ad-literam" din formularea acestora în "Încheierea de sedinta" (cauzele civile). Paragraful privind identificarea datei initiale pâna la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial. în acest paragraf. probleme ridicate de partile interesate în expertiza si explicatiile date de acestea în timpul efectuarii expertizei. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului în care s-a efectuat expertiza contabila. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiza contabila cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având aceleasi obiective. dispuse de organele în drept. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. IV. domiciliul sau sediul social al acestuia. în cauze civile. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are legatura cauzala cu obiectivele expertizei contabile si care a stat la baza întocmirii raportului de expertiza contabila. VII. . formularea obiectivelor acestora trebuie sa fie cea din contract.

iar în textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. 304-305. care trebuie sa fie precis. Ed. redactat într-o maniera analitica. Dar. în expertiza contabila. în exercitarea misiunii sale. trebuie sa se încheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil. într-un paragraf al CAPITOLULUI II. se confrunta cu acte si documente care nu întrunesc conditiile legale. 2004. dar trebuie sa mentioneze aceasta în raportul de expertiza contabila. au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concuziilor sale. al raportului de expertiza contabila. CECCAR. pg. În cazuri deosebite în care expetul contabil. 15. expertizelor si actelor de control (de orice fel) anterioare si nici asupra încadrarilor legale. consic. care exprima fictiuni sau sunt suspecte. Daca raportul de expertiza contabila este întocmit de mai multi experti care au opinii diferite. ordonata si sistematizata fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative. el nu trbuie sa le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor) sale la obiectivele fixate expertizei contabile. . actele si faptele analizate. cu privire la structura materialului documentar. Care este continutul cap. Aceasta deoarece expertul contabil analizeaza evenimente si tranzactii si nu încadrarea judiciara a acestora. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. trebuie sa contina câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) a expertizei contabile. B. fara echivoc. care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate. A. cu trimiteri la anexe.II al Raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei contabile)? RĂSPUNS: CAPITOLUL II. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. Comentarii 3531.C si Ct. reprezentarilor (înregistrarilor) contabile. În fiecare paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. sursele de informatii utilizate.SURSA: Cartea Ex. locul producerii evenimentelor si tranzactiilor.1. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca în anexe la raportul de expertiza contabila. daca partile interesate. daca aceste prezentari ar îngreuna întelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila. de catre expertul contabil. Fiecare paragraf din CAPITOLUL II.

care are aceeasi structura ca un raport de expertiza. Comentarii 3531. CECCAR. A. În astfel de cazuri se întocmeste un "RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE". în cazul expertizelor judiciare si mai cuprinzatoare în situatia expertizelor contabile extrajudiciare).C si Ct. îsi exprima parerea asupra obiectivului/obiectivelor expertizei contabile. B. Ed. Ce cuprinde un Raport de expertiza calificat (sau cu observatii)? RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii. SURSA: Cartea Ex. dar cu respectarea normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile exercitata liber (profesiei liberale).4. CONCLUZII. expertul contabil se pooate afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiza contabila. pg. A. datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile "comandate" de beneficiarul acesteia. poate face aceasta fie în finalul Capitolului III. pentru demonstrarea rationamentului sau profesional. 16. Capitolul IV. în raport cu opinia expertului numit din oficiu. CECCAR. 17. 2004. 300. în Capitolul II. Comentarii 3531. obisnuit (necalificat) dar care. RĂSPUNS: În cazuri cu totul deosebite. De regula. fie într-un capitol distinct. 2004.fiecare expert contabil trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL. în expertizele judiciare opinia expertului recomandat de parte se mentioneaza separat. SURSA: Cartea Ex. CONCLUZII. Situatii. asupra suficientei lor sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE si Capitolul III. Ed. Acest Raport este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii (limitate la strictul necesar sau impuse de lege. 305-306. pg. B.2.C si Ct. În situatia în care expertul contabil. . cazuri de imposbilitate a întocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile.

A. întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. 306. Comentarii 3532.SURSA: Cartea Ex. Raportul de expertiza contabila se depune. Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator? RĂSPUNS: Conditiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt: a. 307. b. 306. B. Sibiu 31 martie 2001ca orientare în negociere. 2004. pg. Comentarii 3531. e. CECCAR.C si Ct. în termenul legal sau contractual. 19. B. Ed. inclusiv anexele. 2004. 18. Care este continutul (care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila? RĂSPUNS: Un Contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: a. CECCAR. B. SURSA: Cartea Ex. Ed.C si Ct. sa fie expert contabil activ. prin comportamentul etico-profesional al membrilor sai. Locul si data depunerii Raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Obiectul contractului: care consta în obiectivele (întrebarile) la care expertul contabil trebuie sa formuleze concluzii (raspunsuri). A. 2004. Materialul documentar minimal. A. pg. CECCAR. 01/49. c. Onorariul expertului contabil stabilit pe baza bugetului si corelat cu tariful profesional aprobat de Conferinta Nationala a CECCAR nr. d. SURSA: Cartea Ex. 20.5. În ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila? RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila.3. . Ed. Clauza de confidentialitate care are menirea de a "întari" si prin contract prestigiul profesiei contabile liberale. beneficiarului acestuia.1-3532.C si Ct. sa aiba o practica în expertize contabile d minim 5 ani de zile. pe care BENEFICIARUL trebuie sa-l puna la dispozitia PRESTATORULUI. pg.

elaborarea documentelor de evidenta a activitatilor desfasurate si raportarea. sa se bucure de o moralitate ireprosabila. CECCAR. expertii contabili verificatori trebuie sa urmareasca daca: în elaborarea lucrarii.b. sa faca dovada. e. verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara înainte de depunertea acestora la organele care le-au solicitat. a efectuat pâna la solicitarea angajarii ca expert contabil verificator cel putin 20 de expertize contabile judiciare. la cererea acestor comisii. d. pg. pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor. A. Ed. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind îndeplinirea atributiilor sale? RĂSPUNS: În activitatea lor de verificare a rapoartelor de expertiza contabila judiciara. prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili din România si Normele profesionale emise de CECCAR. expertii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Normei profesionale nr. sa fie cu plata cotizatiei la zi. cunoaste si aplica. sa beneficieze de capacitate de munca sporita si sa se poata adapta conditiilor de stres. f. Ed. B. de la înscrierea în Corp pâna în prezent si raspunde cerintelor din punct de vedere al independentei. c. 35/2000. al conflictului de interese si a celorlalte aspecte etice si deontologice. prin cel putin doua recomandari. 9. ca a avut un comportament personal si profesional ireprosabil. c. 2004.C si Ct. SURSA: Cartea Ex. în lucrarile profesionale. g. sa beneficieze de pregatire profesionala desavârsita. 22. Ce atributii are expertul contabil verificator? RĂSPUNS: Expertii contabili verificatori au urmatoarele atributii: a. 2004. A. pg.C si Ct. . 311 21. SURSA: Cartea Ex. b. CECCAR. întocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala asupra lucrarilor de expertiza cointabila aflate. h. 312 art. B.

312 art. daca nu sunt observatii sau daca lucrarile sunt refacute. 2004. b. în original. 10. pe care sa-l ataseze. Care este continutul referatului întocmit de expertul contabil verificator? RĂSPUNS: Referatul întocmit de exepertul verificator cuprinde: data primirii dosarului . va semna si va aplica stampila filialei. De asemenea trebuie sa analizeze opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili consilieri ai partilor. Ed. - autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilot contabili. urmarind aceleasi obiective ca în cazul raportului de expertiza contabila propriu-zisa.12 23. A. procedând diferit: a. iar rapoartele de expertiza contabila judiciara nu sunt refacute în spiritul observatiilor expertului contabil verificator. iar raspunsurile sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza. Daca sunt observatii.C si Ct. raportului de expertiza judiciara ce urmeaza a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza. expertul contabil verificator va aplica pe prima pagina a lucrarilor analizate stampila dreptunghiulara de verificare. procedând la încadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de operatiuni si lucrari care presupun alte cunostinte decât cele contabile. în functie de observatiile facute. B.- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator. acesta trebuie sa întocmeasca un referat cu constatarile si observatiile sale. spre informarea si decizia acestuia. Folosind exclusiv legea. date au fost - autorii lucrarii nu s-au îndepartat de stiinta contabilitatii. SURSA: Cartea Ex. stiinta contabilitatii si Normele profesionale. CECCAR. pg. expertul contabil verificator solicita autorilor lucrarilor de expertiza contabila sa si le revada.

CECCAR. este contributia adcestora la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau judecata. . membru activ al CECCAR. CECCAR. 2003. B. în calitate de proba în justitie. pe baza cercetarii documentelor.C si Ct. pg. expertul contabil. 2004. cuprinzând numai rezultatul examinarii faptelor din pucntul de vedere al exactitatii formale si materiale si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legatura cu obiectul supus cercetarii sale. Ed. Persoana specializata este. 35/2001 Ed. Expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica. constatari si concluzii Respectarea Normei profesionale nr. în România. B. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare? RĂSPUNS: Expertizele judiciare sunt mijloace de proba în justitie. 313.- expertii contabili . Ce ce este expertiza contabila? RĂSPUNS: Expertiza contabila este o activitate depusa de o persoana autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara. A. 25. 35 si a Ghidului de aplicare Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabili Alte observatii - Semneaza expert verificator si stampila. SURSA: Cartea Ex. 7. 24. datelor si informatiilor de contabilitate.nume. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. prenume si calitatea observatii cu privire la: o o o o Concordanta dintre obiective. pg. Scopul principal al expertizelor contabile judiciare.

pg. cuprinde în sfera sa de actiune activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. 2003. Potrivit acestor reglementari legale.Caracterul stiintific si forta probanta a expertizei contabile judiciare este ca aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara. pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice. pe baza constatarilor facute. Arbitraje în cauze civile . Elaboreaza concluzii. Expertize contabil-financiare iii. în Codul penal si Codurile de procedura penala si civila SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 1213. B. în exercitarea profesiei. Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în Ordonanta Guvernului nr. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? RĂSPUNS: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în: a. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR care stipuleaza ca expertii contabili. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. care servesc ca mijloc de proba pentru organul judicar care a dispus efectuarea expertizei. efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili în Codul civil. cum ar fi: i. interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. Expertize amiabile (la cerere) ii. 35/2001 Ed. cerceteaza situatiile si împrejurarile de fapt. CECCAR. pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor ei materiali. 26.

CECCAR. B. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiective precizate. în partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR). 2003. pg. pg.iv. care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii. acestia (învinuitii sau partile implicate în proces) sunt. B. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. pot fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. b. . CECCAR. cu viza la zi. Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politie si Parchet. Expertize de gestiune b. Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. fiind înscrise. implicate în procesul judiciar. 35/2001 Ed. Solicitantii expertizelor contabile judiciare sunt si destinatarii acestora: a. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. Norma profesionala CECCAR nr. 27. înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. 1819. Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili. atunci când solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrari.. 35/2001 Ed. în concilierea intereslor lor în relatiile cu partenerii comerciali si de afaceri. 35 privind expertizele contabile. de asemeni. organisme administrative etc. Indiferent ca expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuitilor sau partilor. 1819. solicitate expertilor contabili înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. 2003. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. În mod indirect.

2003. 29. expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. Obiectivitate. Ele sunt specifice expertizei respective. sunt explicit definite în Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România (aprobat prin Hotarârea nr. 35/2001 Ed. Care este finalitatea expertizelor contabile? RĂSPUNS: Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit în momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. pg.Ele sunt: Integritate. Scopul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare mai este si utilizarea acestora dar numai în contextul în care au fost solicitate. 2021. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifica un interes material si/sau moral în consultarea si utilizarea lor. O consecinta a faptului ca raspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele judiciare si extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lamuriri. B. aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp si nici în spatiu. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. înaintea efectuarii expertizei contabile. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? RĂSPUNS: Principiile deontologice fundamentale. Independenta. Întrucât expertul contabil îsi exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit(a). . inclusiv expertul contabil. 1/1995 a Conferintei Nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati). respectiv întrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil. CECCAR. Acest scop definit se concretizeaza în obiectivele.28. consultante de specialitate.

respectarea normelor tehnice si profesionale. retine si comenteaza explicit urmatoarele principii deontologice. 35/2001 Ed. comportare deontologica. competenta expertului contabil. pg. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta? RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari cu caracter stiintific. calitatea expertizelor contabile secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile acceptarea expertizelor contabile responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile.- secretul profesional. argumentarea stiintifica are calitatea ei. Prin urmare. Totusi. Norma profesionala CECCAR nr. competenta profesionala. B. 35 privind expertizele contabile. Aprecierea argumentarii stiintifice a expertizelor contabile se realizeaza pe doua paliere: . 2003. dupa care expertul contabil trebuie sa se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare: independenta expertului contabil. 2122. CECCAR. 30. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. calitatea lor este prezumata.

32. unde toti cei interesati. pg. CECCAR. atât expertii contabili. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. civila si/sau penala a expeetului contabil. 2003. Palierul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. Pe acest palier se organizeaza si se deruleaza controlul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale. acesta trebuie sa fie registratura generala de la sediul solicitantului. Nerespectarea procedurilor de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile constituie o încalcare a obligatiilor expertului contabil privind secretul si confidentialitatea în expertiza contabila si poate atrage raspunderea disciplinara. În cazul expertizelor contabile judiciare. Care este modul de comunicarte a concluziilor expertizelor contabile? RĂSPUNS: Modul de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile intra în zona confidentialitatii: a. Pe cale implicita rezulta ca expertiza contabila trebuie depusa la instanta de judecata care a dispus-o. 35/2001 Ed. 2. concret al fiecarei expertize contabile în parte. Daca locul depunerii expeetizei extrajudiciare nu rezulta cu claritate din contract. Palierul individual. judeca calitatea expertizelor contabile în functie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului si concluziilor expertizelor contabile judiciare catre unii utilizatori ai acestora.1. . de regula. b. numiti din oficiu. aprecierea calitatii expertizelor se face de catre solicitant care. Expertul este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecata. 31. cât si la recomandarea partilor sunt obligati sa depuna raportul de expertiza contabila la organul judiciar care a dispus expertiza contabila. respectiv la dosarul cauzei. dupa caz. În cazul expertizelor contabile extrajudicare locul si data depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul încheiat între solicitant si expert. B. Pe acest palier. pot sa-l consulte. inclusiv partile implicate în proces.

instanta a consultat partile asupra acestui aspect. 35/2001 Ed. . cu ocazia numirii sale. partile nu se învoiesc cu privire la numirea expertilor contabili. CECCAR. 202 din Codul de procedura civila prevede ca: Expertii se vor numi de catre instanta. De regula. este obligatorie. sa ceara instantei introducerea. RĂSPUNS: Potrivit Codului de procedura penala. 4. expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata.SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 32. Numirea expertilor contabili în dosarele penale. 33. a paragrafelor lipsa. daca partile nu se învoiesc asupra numirii lor. prezenta expertului contabil. 5556. Indiferent daca partile din procesele civile cad sau nu "la învoiala" asupra numelui expertului. B. 2003. Încheierea de numire va statornici si plata expertilor. B. fiecare dintre parti având dreptul sa ceara ca un expert contabil. CECCAR. care sa participe la efectuarea expertizei contabile. un paragraf din care sa rezulte numele expertului numit din oficiu si/sau la cererea partilor. 35/2001 Ed. 3. în Încheierea de sedinta. un paragraf din care sa rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila. Daca unul din paragrafele 2-4 lipseste din Încheierea de sedinta. de regula. recomandat de ea. Cum se numesc expertii contabili în dosarele civile? RĂSPUNS: Art. 2. În dosarele penale. Atunci instantele civile procedeaza la numirea expertilor contabili recomandati. pg. 2003. pg. iar profesionalismul sau îl obliga. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. un paragraf cu obiectivele (întrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. 44. expertul contabil este îndreptatit. numirea acestuia se face prin încheiere de sedinta care trebuie sa cuprinda cel putin 4 paragrafe: 1. dupa ce. onorariul (plata) statornicit(a) expertului.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 2003. Toate aceste clauze contractuale trebuie sa fie rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante. 35/2001 Ed. calculat pe baza Tarifului profesional (orientativ). pe de alta parte SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. pe de o parte. Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru efectuarea de expertize extrajudiciare? RĂSPUNS: Contractul trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: a. pg. 36. B. b. Fiind act bilateral. 35/2001 Ed. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. poate constitui motiv de nulitate relativa sau de reziliere a contractului de catre oricare dintre parti. 34. Lipsa oricareia din aceste clauze contractuale minimale. si solicitantul expertizei contabile extrajudiciare. necesar efectuarii expertizelor contabile? RĂSPUNS: În baza art. 35/2001 Ed. 2003. 22-23 din OG 2/2002. 2003. B. CECCAR. încheiat între solicitant si expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila contactat. CECCAR. CECCAR. expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila. 5657. Birourile locale de expertize judiciare tehnice si contabile utilizeaza un model de "Nota de evaluare" unde se stabilesc operatiunile/etapele de . 6869. pg. pg. Termenul (data) si locul depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara. acest contract trebuie sa cuprinda un dispozitiv în care sa fie identificate partile contractante. B. Obiectivele (întrebarile) la care trebuie sa se formuleze concluzii (raspunsuri) profesionale. Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiza contabila. Care sunt operatiunile / etapele de lucru luate în calcularea bugetului de timp. c. Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare? RĂSPUNS: Numirea expertilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract. 35. respectiv. 73.

.... regulament) care atrag sanctiuni disciplinare...... B...ore documentarea pentru efectuarea expertizei ............. 35/2001 Ed............................ pg...........................ore redactarea raportului de expertiza .lucru........................... 37........ore prelucrarea si sistematizarea materialului documentar............. sunt urmatoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioada de timp de la trei luni la un an........ ........ 74.. în cazul în care au savârsit una din faptele (abateri de la norme.....................ore SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr.. În ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil? RĂSPUNS: Expertii contabili raspund disciplinar în desfasurarea activitatii lor.................. luate în calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizelor contabile si care cuprinde: Dreptul pentru munca prestata: studierea dosarului cauzei .............ore alte operatiuni . CECCAR......................................... ore deplasare la fata locului ............ în raport cu gravitatea abaterilor savârsite........ interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat).............. 2003.... Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati).

. ale filialei sau C. neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti. Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A. CECCAR. absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale A. Care sunt faptele care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili? RĂSPUNS: Faptele care atrag raspunderea disciplinara a expertilor contabili sunt urmatoarele: abateri de comportament sanctionate cu mustrare. neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti. pe durata unui an calendristic. în functie de care se aplica sanctiunile disciplinare. pe durata unui an calendristic.G..N. absenta nemotivata de la întrunirea A.N.G. 38. 35/2001 Ed. la termenele stabilite de Regulament. se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare. nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional sanctionate cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 1 la 3 luni. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. a filialei sau de la Conferinta Nationala. ale Filialei sau ale C. publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România. B. 2003. executarea unei pedepse private de libertate pentru savârsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profil. 145. pg. la termenele stabilite de Regulament.G.. sanctionata cu avertisment.Abaterile.

pg. 40. - încalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei. 2003. . - practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei. penal. B. În ce consta raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil? RĂSPUNS: Expertii contabili si contabilii autorizati raspund. Pentru stabilirea raspunderii administrative sau contraventionale trebuie avute în vedere urmatoarele: fapta sa fie savârsita cu vinovatie. 39. CECCAR. 35/2001 Ed. 35/2001 Ed. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului. fapta sa fie prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie si se sanctioneaza chiar daca este savârsita fara intentie. cu pericol social.- neplata la buget. CECCAR. cu vinovatie. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. documentele priind activitatea profesionala. 146147. 145146. pg. În ce situatii expertul contabil raspunde penal? RĂSPUNS: În situatia în care a savârsit o fapta (infractiune). administrativ. potrivit legii. în termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de catre persoanele fizice. disciplinar. B. în exercitarea profesiei. fapta prevazuta de legea penala. 2003. dupa caz. civil.

nr. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 65/1994. 2003. cu respectarea principiului independentei profesionale si a cerintelor de pregatire impuse de norme 43. În ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat. 41. 42. dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? RĂSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate. 147148. 35/2001 Ed. având competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate. 149150. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RĂSPUNS: Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate. B.G. pg. B. În ce consta raspunderea civila a expertului contabil? RĂSPUNS: Pentru stabilirea raspunderii civile a expertilor contabili trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte: contractul fapta prejudiciul cauzalitatea vinovatia. în conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. pg. 2003. CECCAR. 35/2001 Ed. 65/1994. . CECCAR. în conditiile O.

G. Trebuie facuta distinctia între auditorii interni si cei externi. mijlocii. chiar daca sunt independenti. economistul fiindsubordonat unui sef ierarhic si executând atributiile specifice fisei postului sau. planificare. independent fata de societatea comerciala. ne gasim în fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist. prin prisma independentei. De regula. putând fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. este un profesionist independent. etc. contabilul profesionist salariat sunt angajati în industrie. comert. El nu primeste. absolvent al specialzarii financiar-contabile. ci un ONORARIU prevazut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. Economistul. învatamânt s. ei pot pierde întreprinderea de client si. financiar-contabil. raspund civil si penal fata de întreprindere. pierd cu greu postul în urma unor proceduri anevoioase. Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce îi revin din fisa individuala a postului. este specializat pe un sector al contabilitatii. management. De asemeni. pentru lucrarile executate. În schimb. contabilul autorizat. nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de apregati lucrarile necesare întocmirii situatiilor financiare. . Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile O.Prin urmare. ca si expertul contabil. un salariu. sectorul public. prin aceasta. executa toate lucrarile contabile.a. în cazul unei întreprinderi mari. nesalarizat de o entitate economica. contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate. Expertul contabil. Rareori. Expertul contabil este un economist. Ca si economistul salariat. Este în discutie starea de salariat al unei firme al unui cabinet de experti contabili sau de contabili autorizati. economistul este specializat în multe domenii: turism. economistul si contabilul. marketing.. Contabilul autorizat. De asemenea. sursa de venit. salariati. salarizare. servicii.

si este membru al unei orgnizatii afiliate IFAC. 64/1994 si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare întocmirii situatiilor financiare ale întreprinderii. Cum se obtine calitatea de expert contabil? RĂSPUNS: Prin examen. experti contabili. 46. sectorul public. Pentru a dobândi calitatea.    Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobândeste pe baza de examen. Cine expertul contabil? RĂSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile Ordonantei (O. 65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate. persoanele care au titlul de academician. Examenul se desfasoara în baza Normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini. inclusiv verificare si certificarea situatiilor financiare (în conditiile reglementarilor specifice. comert. 2. la cerere. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a întocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile (art. însa cu îndeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR. Cine este contabilul autorizat? RĂSPUNS: Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile OG nr.G. în vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat: . Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înalta calificare în domeniul contabilitatii si care are acces neîngradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale. al. 1). nr. învatamânt s. 44. doctori în economie si doctori docenti cu specialitatea finante sau contabilitate.a. se cer îndeplinite cumulativ mai multe conditii. parteneri sau corporatie) în industrie. 45.- Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali. profesori si conferentiari universitari. Pot fi.

interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (cazier judiciar). 200 ore/semestru + pregatire deontologica si doctrina profesionala). plata la buget. dar cu tematica specifica. potrivit legislatiei în vigoare. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat? RĂSPUNS: Prin examen în trepte: acces. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). a impozitelor cuvenite statului. Acordarea vizei anuale se da daca sunt îndeplinite cumulativ conditiile: achitarea în întregime a obligatiilor fata de Corp. examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala.- examen de admitere privind accesul. examen de aptitudini. dovada ca nu a suferit nici o condamnare care. . 47. stagiu. - examen de aptitudini (examen scris. Pentru accesul la examen se cer îndeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii. 48. Ca si expertul contabil. nu a savârsit fapte care sa încalce regulamentul privind conduita profesionala. stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv. Cum se mentine calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat? RĂSPUNS: Prin înscrierea în Tabloul Corpului. Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitatii profesiei. Înscrierea se realizeaza în baza îndeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. proba orala). pentru care a fost sanctionat de Comisia de Disciplina. Înscrierea în Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe întreg teritoriul tarii. la termen si în cunatumul prevazut. a dreptului de a exercita. asigurarea pentru riscul profesional.

49. tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment. Efectuarea de evaluari patrimoniale . Efectuarea de audit financiar contabil în conditiile respectarii reglementarilor specifice acestei activitati    cresterea. analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit. pe durata mandatului. c. în baza si cu respectarea normelor generale. Trebuie respectate si prevederile referitoare la libera practica: expertii contabili si contabili autorizati nu pot sa îsi exercite atributiunile conferite de aceasta calitate de durata în care desfasoara o activitate salarizata în afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comerciala. d. b. incluiv în cazul sistemelor informatice. rentabilitatea. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? RĂSPUNS: a. echilibrul si riscurile financiare. publicistice în domeniu si cea de parlamentar. a controlului de gestiune si controlului prin buget. Efectuarea de analize economico-financiare         analiza structurilor financiare. determinarea situatiei financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale. asistenta pentru realizarea de investitii financiare. a contabilitatii de gestiune. elaborarea de tablouri de utilizari si resurse. audit intern. cu exceptia activitatilor didactice. sistem de credit leasing. a tabloului de bord. elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie. Ţinerea sau supravegherea contabilitatii si întocmirii situatiilor financiare:  acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii. consilier local sau judetean. asistenta în prevenirea si înlaturarea dificultatilor unitatii.- depunerea fisei individuale.. studii.  elaborarea si punerea în aplicare a procedeelor contabile a planului de conturi adaptat unitatii. factoring etc. literare. organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului.

Executarea de lucrari cu caracter fiscal. Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica:        organigrame.  evaluari de elemente intangibile. contabil . partaje. e. asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor. donatii sau la cererea celor interesati. succesiuni. legaturi între servicii. asistenta în probleme de TVA si impozite. Executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil. arbitraje în cauze civile.judiciare. contributii la protectia patrimoniului unitatii. în conditiile reglementarilor specifice ale domeniului:       studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal. structuri. Activitatea de cenzor. g. curculatia documentelor si informatiilor. definiri de functii. analiza si organizarea fluxului informational. participarea la întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale. expertize de gestiune. ca:    întocmirea de situatii periodice. mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor. alegerea softurilor necesare i.  evaluari de bunuri si active patrimoniale. h. întocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung. . Efectuarea de expertize contabile     amiabile (la cerere). alegerea echipamentelor. f. evaluari de întreprinderi si de valori mobiliare pentru vânzari. formarea profesionala continua. fiscalitate imobiliara. consolidarea conturilor si bilantului. asistenta în aplicarea tarifului vamal.

agricole.50. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati? RĂSPUNS: Contabilul autorizat poate executa lucrari (Sectiunea II. comerciale. Societatile de expertiza pot fi române. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre: . Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RĂSPUNS: Exercitare individuala sau în cadrul societatilor. art. membri ai Corpului. Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. din OG 65/1994 republicata în februarie 2007) pe baza de contract. straine sau mixte. Societatile de expertiza contabila au: cel putin 51% actionari experti contabili sau contabili autorizati. cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administratie sunt experti contabili sau contabili autorizati. bancare sau de asigurari si nici în societati civile. Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare în unitati patrimoniale industriale. 9. 51. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale Corpului. perosanelor fizice si juridice legate de tinerea contabilitatii operatiunilor economico-financiare si pregatirea lucrarilor în vederea elaborarii situatiilor financiare. Membri Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.

). reprezentarea societatii în fata tertilor si a administratiei publice etc. se refera la situatiile de incompatibilitate. ca incompatibil cu integritatea si obiectivitate sa. prin semnarea acestora. . pe mai multe principii: a. 52.  incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei.  acte de comert sau slujbe asigurate în acelati timp cu exercitarea unei profesii liberale.sa se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut în vedere. obiectivitate . alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca. în contradictie cu exercitarea liberala a profesiei. b. integritate . Profesionistul contabil se bazeaza. sa aiba o comportare impartiala atunci când întocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii. cum ar fi:   implicare financiara directa sau indirecta. care sa-i împiedice obiectivitatea. cinstit si sincer în executarea lucrarilor sale. - expertii contabili. cât si Regulamentul de Organizare si Functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din România. în conduita sa.sa fie drept.profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice. Incompatibilitati în exercitarea profesiei. acesta dispunând de semnatura sociala a societatii. care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate. ce pot genera conflict de interese. c.G. independenta . nr. 65/1994 actualizata. RĂSPUNS: Atât O. implicarea în activitatile unui client (membru al executivului sau angajat sub controlul directiunii).

neprecizate anticipat d. semnat de ambele parti.  acceptarea executarii de lucrari în baza unuor onorarii eventuale. Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sa-si exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata cât ocupa functii în cadrul Ministerului Finantelor. sau soti ai administratorilor. le este interzis sa efectueze lucrari pentru rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv. e. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii. nu pot exercita lucrarile prevazute în situatia în care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. 53. de asemenea. expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru egentii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se afla în concurenta. g.sa efectueze lucrarile sale în conformitate cu normele tehnice si profesionale care-i sunt aplicate. primite de la un client. constituie un procentaj neacceptabil de ridicat. RĂSPUNS: Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii. c. comportare deontologica . Încalcarea principiilor înseamna tot atâtea incompatibilitati în exercitarea profesiei. .sa se comporte compatibil cu buna reputatie a profesiunii. caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale. conditiile în care onorariile. f. De asemenea. sa execute lucrari pe care le poate realiza cu competenta profesionala. norme tehnice si profesionale . b. competenta profesionala .sa fie respectat secretul.sa fie întretinut nivelul de competenta pe tot parcursul carierei profesionale. Alte situatii de incompatibilitate conform regulamentului: a. secretul profesional .

c. Stabilirea sau întretinerea relatiilor profesionale cu clientii pot antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral. dare/luare de împrumut de bunuri. servicii sau bani. b. apreciaza eventualele schimbari aparute în situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri. O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii. Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si încheierii contractului dupa: a.În afara onorariilor pentru lucrarile executate. pentru membri Corpului. . evaluarea riscurilor. Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independentei si competentei. Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat. orice alta relatie financiara cu un client ca: participatii la capital. Evidentierea sau modificarea lucrarilor nu se poate face decât în baza unui act aditional la contract. Periodic se evalueaza. membri Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu împieteze activitatea de administrare. În cadrul îndeplinirii lucrarilor lor. o apreciere a eficientei executarii lucrarilor în raport cu competenta si cu mijloacele societatii. respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei. o evaluare. asigurându-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor. care este un atribut exclusiv al clientului. etc este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa.

Conditii:    Raport de munca concretizat printr-un contract de munca. În cazul contestarii lor. chiar daca e savârsita fara intentie. c. Disciplinara. contractul se rezilieaza. . Care sunt raspunderile profesionistilor contabili? RĂSPUNS: Raspunderea poate fi: a. Prejudiciul. 54. Fapta prevazuta de lege sau alt act normativ. Conditii:    Fapta savârsita cu vinovatie. Fapta. se sanctioneaza. Cauzalitatea. vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili. În situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate. ca fiind contraventie. din cauza clientului. Conditii:     Contractul. Civila. Existenta unui regulament. Abaterea disciplinara. b. Administrativa (contraventionala).Profesionistii pot exprima în scris clientilor recomandari sau rezerve. scrise. Sanctiune prin avertisment.

C. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. constituita în conditiile legii. îndeplineste sau are atributele unei persoane juridice. de asemeni. 55. la pag. Conditii:   Forma raspunderii juridice. Vinovatia.R.E. 14. Faptele (infractiunile) pericol social. (cartea de curs nr. urmatoarele: "Persona juridica e o colectivitate de oameni. 5 al cursului "Formare profesionala în domeniul comercial". 65/1994 modificata. d. Aceste elemente le are si CECCAR. Timisoara.A. cu vinovatie. Penala. prin urmare. Ce se întelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului? RĂSPUNS: Corpul este înfiintat cu statut de persoana juridica si. 1998). având. care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor". 56. se arata. Ce este CECCA România? RĂSPUNS: C. în conditiile prevazute de O. Elementele constituive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): organizarea de sine-statatoare.C. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii contabili si contabili autorizati. Dupa Adrian Varlan în lucrarea "Drept comercial si economic românesc".G. prevazute de legea penala. scopul determinat. capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost înfiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. patrimoniul propriu. Editura Mirton. în legatura cu persoana juridica. .

însa normele de lucru. care are deplina libertate în actiunile sale (DEX). inclusiv pe cel dat în administrare operativa filialelor.c. nu este subordonat vreunui organism statal. gestioneaza întregul patrimoniu al Corpului. 58. Dimpotriva. organizeaza contabilitate proprie. Prin oragenele alese. directe. precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate.Corpul reprezinta profesia în raport cu alte institutii din România si din afara tarii. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului în elaborarea de norme legate de profesia contabila. Ce se întelege prin autonomia Corpului? RĂSPUNS: Autonomia este în general situatia celui care nu depinde de nimeni. întocmeste b. aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.. acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. specifice profesiei sunt rezultatul activitatii Corpului. continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe). 57. are cont în banca. Autonomia Corpului face din acesta un oganism de autoreglementare în profesie. potrivit legii. Care este organizarea CECCAR? . întocmeste bilant propriu. relatiile cu bugetul. prin delegatia primita din partea autoritatilor publice. Corpul este reprezentat în fata autoritatilor publice. Corpul.v. prin statutul sau. prin regulamentul sau.

Este astfel organizat încât sa îsi poata îndeplini atributiile de organism de autoreglementare. CECCAR are filile fara personalitate juridica în fiecare resedinta de judet si în municipiul Bucuresti. servicii) La nivel de filiala: Organe de decizie o o o o Adunarea generala Consiliul filialei Biroul Permanent Presedintele filialei Organe de executie: . La nivel central: Organe de decizie: o o o o Conferinta Nationala Consiliul Superior Biroul Permanent Presedintele Corpului Organele de executie: o o Director general executiv Sectoare (departamente.RĂSPUNS: Sediul central al Corpului este în municipiului Bucuresti.

f. organizeaza examenul de admitere:   organizeaza efectuarea stagiului. c. a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil. 19 din OG 65/1995 sunt enumerate atributiile Corpului. pe baza standardelor internationale de evaluare. prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului. h. d. elaboreaza ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil. elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati. sprijina formarea si dezvoltarea profesionala continua. organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat. Ce atributii are Conferinta Nationala Ordinara? . asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare. i. j. Între ele întâlnim: a. urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene în domeniu. elaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din afara ei. asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati. organizeaza evidenta expertilor contabili. 60.  elaboreaza programele de examen privind stagiul si examenul de aptitudini. b. apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai. alte atributii stabilite prin lege sau regulamente.o o Directorul executiv Sectoare (departamente. Care sunt atributiile Corpului? RĂSPUNS: În art. care se avizeaza de MF. e. editeaza publicatiile de specialitate. g. servicii) 59.

. ai comisiei de cenzori ai acestuia. c. Alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina. h.RĂSPUNS: Conferinta Nationala are urmatoarele atributii: a. stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. în termen de 30 de zile de la data înstiintarii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive. e. modificarile si completarile acestuia. 16 din OG 65/1994. hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în conformitate cu prevederile art. aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia. avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei. alege si revoca membri Corpului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. d. precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati. b. Contestarea sanctiunilor hotarâte de Conferinta Nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ al Curtii de Apel. la propunerea comisiei superioare de disciplina. Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. g. examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare. precum si pentru aparatul propriu al acestora. i. aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. f. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

aproba statele de functii ale Corpului si filialelor. asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor. stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venitului si cheltuieli al Corpului. regulamentul de organizare si functionare nu va fi înaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere. i. c. asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului. solicitând avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei. asigura participarea membrilor sai în cadrul unor comisii de studii si cercetari. f. asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului. b.j. h. delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat. Ce atributii are Consiliul Superior? RĂSPUNS: Consiliul Superior are urmatoarele atributii: a. dintre contabilii atorizati. g. Îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege. 61. vegheaza ca Regulamentul privind dobândirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicat. d. la solicitarea acestora. . asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati. alege dintre membriii sai vicepresedintii Consiliului Superior (5): 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili. iar unul. e. destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau în diverse grupuri de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale.

i. Conduce si coordoneaza dezbaterile. . ia toate masurile necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului. a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale. g. c. cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul. C. regulament si hotarârile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati. m. Convoaca si conduce sedintele C. si ale B. si spre aprobare. îndeplineste alte atributii prevazute de lege.. spre adoptare.S. C. Reprezinta Corpul în fata autoritatilor publice. personalul propriu al Consiliului si stabileste salariile.S. f. Prezinta bilantul contabil. Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nationala. b. spre adoptare. d. Îndeplineste orice alte atributii stabilite de C. 62. aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului. proiectul de buget pentru exercitiul viitor.S. National. Numeste si revoca. cu aprobarea B.P. Care sunt atributiile Presedintelui Consiliului Superior al Corpului? RĂSPUNS: a. Conferintei Nationale. l.N. Prezinta anual C.P.P.S.. h. decide în termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute împotriva hotarârilor luate de Comisia superioara de disciplina. si B. e.j. aparând prestigiul si independenta membrilor sai. k..

2. Comisia Superioara de disciplina .63.pe lânga Consiliul Superior al Corpului -este o comisie de sanctionare în materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului si solutioneaza contestatiile la hotarârile comisiilor de disciplina ale filialelor Constituire (2007): 7 membri titulari 7 membri supleanti 1 presedinte 2 membri EC alesi de CN dintre membri CECCAR 2 membri desemnati de MF 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. Mandat 4 ani. Comisia de disciplina a Filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului Constituire (2007): 5 membri titulari 5 supleanti 1 presedinte si 4 membri alesi dintre membri filialei. EC care se bucura de autoritate si respect colegial. Organizarea si constituirea comisiilor de disciplina RĂSPUNS: 1. .

prevederile art. Analizeaza plângerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor CS si CF. pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. b. 16 din OG 65/1994 cu modificarile ulterioare. Solutioneaza plângerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor CS si CF. Competentele Comisiei de Disciplina a Filialei? RĂSPUNS: .  abaterile în functie de care se stabilesc sanctiunile disciplinare. 65. d.    mustrare.  interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.64. suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. dupa caz. c. facând propuneri de sanctionare a acestora CN care hotaraste. Rezolva contestatiile formulate împotriva hotarârilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. Competentele Comisiei Superioare de Disciplina? RĂSPUNS: a. precum si a profesionistilor straini care au dobândit dreptul de a exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat în România si aplica. avertisment. Aplica sanctiunile interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC sau CA membrilor Corpului care au savârsit abateri grave prevazute în regulament. pe o poerioada de trei luni la un an.

la lucrarile C. 67. Sanctiunile se aplica în functie de abaterile disciplinare. Care este locul si rolul reprezentantului MFP? RĂSPUNS: Este persoana desemnata de autoritatea publica. membri ai filialei. B. . spre stiinta. Care sunt atrubutiile reprezentantului MF? RĂSPUNS: Reprezentantul MF de pe lânga Consiliul Superior: participa . reclamatiile îndreptate împotriva membrilor BP. ale profesionistilor societatilor straine care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina). 66. Cea superioara rezolva contestatiile facute împotriva hotarârilor Comisiilor de disciplina ale filialelor. iar raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l putea sustine în fata Comisiei Superioare. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina? RĂSPUNS: Comisia functioneaza în plenul sau. primeste materialele si convocatorul cu 7 zile înainte sesizeaza MFP de câte ori hotarârile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta copia dupa sesizare. pe lânga Consiliul Superior al Corpului si al Filialei care sesizeaza Ministerul Finantelor Publice ori de câte ori hotarârile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite. Termenul de contestare este de 30 de zile. fara drept de vot. - Sanctioneaza abaterile disciplinare savârsite de EC.. precum si de persoana în cauza. 68. o copie a sesizarii. Este reprezentantul autoritatii de supraveghere publica a activitatilor CECCAR.S. chiar daca abaterile au fost savârsite în raza teritoriala a altei filiale. cu domiciliul în raza teritoriala a acesteia. - Înstiinteaza presedintele CF si pe reprezentantul MF despre reclamatiile primite (exceptie.- Vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentului si normelor Corpului.P. la sedintele C. CA. de gravitatea încalcarii si urmarile acestor.N.

Care sunt principalele fapte ce constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului? RĂSPUNS: a. Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional.D. Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract.F. sesizeaza persoanele desemnate de MFP sa efectueze supravegherea publica ori de câte ori hotarârile si masurile luate de CF contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta.. în care nu a fost înscrisa calitatea profesionala a celui care îl încheie: EC.. Nerespectarea dispozitiilor Codului. pe care le considera nelegale. sesizeaza BP al CS al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în Tabloul Corpului de catre CF.P. Absenta nemotivata de la întrunirea AG a filialei sau de la CN. b.. fara drept de vot.Reprezentantul MFP de pe lânga Consiliul Filialei: participa. privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din România. c. f.G. C. B. e. referitoare la publicitate. pe care le considera nelegale. C. . de reprezentantul MFP sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. CA. 69. Comportament necuviincios fata de membri Corpului. copie dupa sesizare. sesizeaza CSD cu privire la hotarârile CD ale filialei.. Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala. la lucrarile A. reglementate prin normele emise de Corp. d.

g.

Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, în scopul sustargerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament.

h.

Fapta membrului Corpului de a nu depune, în termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridicice (pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz).

i.

Încalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea

disciplinara,

administrativa, civila sau penala, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati sau sunt rude sau afini pâna la gr. IV cu administratorii sau salariatii, în afara Corpului sau activitate comerciala. j. Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. k. Declaratii neconforme realitatii în relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte încalcari ale conduitei etice si profesionale. 70. Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului? RĂSPUNS: Prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reînnoirea bienala a jumatate dintre membri alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala, iar al Filialei de Adunarea Generala. Realegerea dupa o perioada egala, cu cea în care a detinut functia respectiva (presedintele care a detinut functia 4 ani sau 8 ani), putânddepune candudatura dupa 4 ani, respectiv 8 ani de la încetarea functiei. Declaratiile de candidatura cuprind: numele, prenumele, adresa candidatului; categoria profesionala EC/CA; modul de exercitare a profesiei; functiile detinute anterior în cadrul Corpului si perioada respectiva;

-

functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpului, Biroul Permanent al Consiliului Superior sau al Consiliului Filialei.

-

obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales; Declaratie pe proprie raspundere, în sensul ca îndeplineste cerintele de eligibilitate din regulament.

71. Ce este Etica? RĂSPUNS: Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor moralei si rolul lor în viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau unei colectivitati. Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, fara de care se aluneca în anarhie si dezordine. 72. Ce sunt serviciile profesionale? RĂSPUNS: Orice serviciu care cere aptitudini contabile înrudite, prestat de un contabil profesionist: servicii de contabilitate; audit (dar cu respectarea normelor specifice); fiscalitate (cu respectarea normelor specifice); consultanta manageriala; management financiar.

Serviciu - o munca prestata în folosul sau în interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului; îndeplinirea unei îndatoriri fata de cineva.

73. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile? RĂSPUNS: Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si învatamânt; respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. recunoasterea unei datorii fata de public.

Uneori, datoria membrilor, privind profesiunea lor si publicul, poate fi în contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator. Ţinând seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor, încât sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze încrederea publicului în profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta în profesie, pe competenta (SIM). 74. Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? RĂSPUNS: Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public: prin public întelegându-se: clientii; guvernul; angajatorii; investitorii; oamenii de afaceri; comunitatile financiare;

-

donatorii de fonduri; orice alta persoana,

care dau încredere în obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta încredere, acordata de public, impune profesiei contabile o responsabilitate în materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, în slujba carora se afla. Pastrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice încrederea publicului. 75. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? RĂSPUNS: Realizarea obiectivului profesiei contabile constând în satisfacerea exigentelor publicului, impun mai multe imperative si anume: credibilitatea - publicul are nevoie de informatii credibile; profesionalismul - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti în domeniu; calitatea serviciilor - toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; încredere - utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala. 76. Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile? RĂSPUNS: Principiile fundamentale privesc: INTEGRITATE - drept, cinstit, sincer

PROFESIONALISM . Ce se întelege prin obiectivitatea în profesia contabila? RĂSPUNS: Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil.executarea lucrarilor conform normelor tehnice si profesionale aplicabile.comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile. de conflict de interese de natura a determina un tert sa puna la îndoiala obiectivitatea profesionistului contabil. sa fie impartial.corect. fara prejudecati. Cum este definita integritatea în profesia contabila? RĂSPUNS: Integritatea este o rezultanta. obiectivitatii si independentei. În ce consta competenta profesionala? RĂSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea mentinerea. Un contabil trebuie sa fie drept.pastrarea secretului profesional. sincer si corect în realizarea sarcinilor profesionale. fara idei preconcepute COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ . sa nu se afle în situatii de imcompatibilitate. 79. 78. 77.lucrari efectuate cu grija si sârguinta. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu grija si sârguinta si este obligat sa se mentina în permanenta la un nivel de cunostinte si de recunoastere profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau al . în îndeplinirea misiunii sale. pastrarea la zi a nivelului de pregatire. - CONFIDENŢIALITATE .- OBIECTIVITATE . RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE sI PROFESIONALE . pentru satisfacerea cerintelor clientului sau angajatorului si compatibilitatea cu exigentele integritatii.

public în general. Aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala. În ce consta confidentialitatea? RĂSPUNS: Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil sa respecte caracterul privat al informatiilor obtinute în timpul misiunilor sale si sa nu le utilizeze sau sa le divulge. aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca. 80. alti membri ai profesiei. sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil fata de clienti. în afara de cazurile în care obligatia divulgarii este prevazuta de lege sau prin acte normtive imperative 81. în conformitate cu normele nationale si internationale. Dobândirea cere: înalt standard de pregatire generala. la elaborarea regulilor de tica. urmata de una specifica. practica si experienta în subiecte profesionale semnificative. adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale. angajatori. audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante). 82. fara autorizatie scrisa. din legislatie si tehncile de lucru. Mentinerea cere: cunoastere continua a evolutiilor în profesia contabila (la nivel national si international în contabilitate. perioade de practica în domeniu. Ce se întelege prin profesionalism? RĂSPUNS: Profesionalismul presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei. terti. Care este structura codului Etic al IFAC? .angajatorului.

Trebuie descurajata orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune în pericol. director. Partea B se aplica numai contabililor liber-profesionisti.RĂSPUNS: Codul cuprinde obiectivele si principiile fundamentale. Codul etic are trei parti: Partea A se aplica tuturor profesionistilor contabili. Descriere ? RĂSPUNS: Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional. 83. contabililor salariati din cabinetele cu libera practica . Exista si unele circumstante particulare în care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi în conflict cu unele cerinte interne si externe: un superior. în afara de cazul în care altceva este specificat.Circumstante de care trebuie tinut seama. nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese însa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte. un conflict de interese se poate produce si când publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. Conflicte de interese . administrator sau asociat poate face presiuni. Codul ofera anumite linii directoare în ceea ce priveste aplicarea în practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se întâlnesc în profesiunea contabila. redate general si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti într-un caz bine determinat. . de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil. profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra nromelor profesionale si tehnice. Partea C se aplica contabililor profesionisti salariati si de asemeni poate fi aplicata. în circumstante similare.

solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional. daca toate recursurile interne nu sunt suficiente. în cadrul entitatii respective. 85.84. daca superiorul este presupus implicat în conflict. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal? RĂSPUNS: Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional. Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca. . sa demisioneze si sa trimita o scrisoare în acest sens conducerii entitatii care l-a angajat. respecta aceleasi reguli de confidentialitate. sunt stabilite reguli în materie de rezolvare a conflictelor profesionale. superiorul direct trebuie notificat în acest sens. daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator. profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele: examinarea conflictului cu superiorul direct. pentru chestiuni grave. în afara de cazurile în care a primit o autorizatiei speciala de a divulga informatiile sau în caz de obligatii legale sau profesionale. profesionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate. Confidentialitatea mai implica de asemenea faptul ca. profesionistul contabil poate. informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil în beneficiul personal sau al unui tert. Explicati principiul confidentialitatii? RĂSPUNS: Confidentialitatea este stricta. sub orice forma. subalterni sau colaboratori.

adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii. 86. Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt înscrise în legislatia fiecarei tari. În toate aceste cazuri se recomanda consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. când divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire terti) pot fi lezate. stabilite prin normele profesionale. În interesul public si al profesiunii. Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate. trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile. când divulgarea este ceruta de lege sau când exista obligatii profesionale de divulgare: profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate. trebuie avute în vedere mai multe aspecte. si anume: a. b. normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si întinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor în care divulgarea de informatii primite în cursul exercitarii unei misini. trebuie autorizata sau ceruta. Care este comportamentul profesionalismului contabil într-o activitate de consilier fiscal? .Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa îndeplineasca obligatiile sale. profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii. profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa.

88. Exista reglementari specifice în materie 87. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate. astfel ca o terta persoana sa nu puna la îndoiala integritatea si obiectivitatea profesionistului contabil. RĂSPUNS: Amenintari legate de interesul propriu: o financiar: direct (dependenta de onorarii. Enumerati amenintari si riscuri care afecteaza independenta. presupune integritate si obiectivitate. onorarii restante.RĂSPUNS: Contabilul care presteaza servicii profesionale în domeniul fiscalitatii este îndreptatit sa se situeze în cea mai buna pozitie în favoarea unui client sau a unui patron. . teama de a pierde clientul). cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva. Amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului în alte lucrari în cadrul aceleiasi firme). Independenta în aparenta consta în capacitatea profesionistului contabil de a demosntra ca riscurile la adresa independentei în gândire au fost eliminate sau limitate. iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. a unui seviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala. Care sunt componentele independentei? RĂSPUNS: Independenta are doua laturi: de spirit si în aparenta Independenta de spirit (în gândire): stare de gândire care permite oferirea unei opinii.

Trebuie sa ne asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune în pericol independenta profesionistului. Exista o legatura de cauzalitate: intimidare . afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor clientului. dorinta de a încasa onorarii restante. 92. Amenintari legate de familiarism sau încredere . RĂSPUNS: Relatiile personale si familiale pot prejudicia independenta.obiectivitate. - Cunoasterea de prea multa vreme a clientului. Intimidarea de catre un client prea dominant. RĂSPUNS: Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva.descriere. sa fie prea atent la interesele clientului. 89. RĂSPUNS: Interes financiar direct sau indirect.descriere. 91. Riscuri legate de interesul propriu . Relatiile personale. Este imposibil de codificat în mod precis regulile conform carora o relatie personala sau familiala între un profesionist de practiva libera si un client este acceptabila (prin client întelegându-se proprietarul întreprinderii. Amenintari legate de intimidare . teama de a pierde clientul etc. ceea ce poate conduce la încredere excesiva în client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta. RĂSPUNS: Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului.- Familiarism sau încredere prea mare în client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client).descriere. directori financiari. dependenta de onorarii. Personalitatea si calitatea clientului. administrator sau posturi echivalente). . actionarii principali. familiale si independenta . în îneplinirea misiunii sale.descriere. ceea ce impune expertului contabil sa actioneze în maniera subiectiva. 90. directori generalei.

astfel de presiuni pot aparea atunci când profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului sau când detin împreuna interese semnificative într-o societate în participatiune cu un client. caci independenta poate fi pusa în pericol. în afara de cazul în care beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. 93. aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. În tarile în care facturarea onorariilor este conditionata de rezultat. RĂSPUNS: Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata.descriere. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate. unui client. De exemplu. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrând în aceasta categorie. reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale cabinetului în ansamblu.Institutele membre ale IFAC trebuie sa-si informeze membri de tipul de situatii susceptibile de a-i expune la presiuni. RĂSPUNS: Când onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acel client. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrând în aceasta categorie. Onorariile si independenta . Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. . 94. dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie. acestea trebuie sa fie în concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile. este autorizata de legislatie sau de normele organismului. Dimpotriva. cu situatia economica a fiecarei tari. pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. Competenta profesionala si responsabilitatea când se utilizeaza lucrarile altui expert.

fiecarui profesionist. Onorariile se calculeaza în functie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. ingineri. mai ales principiile fundamentale ale profesiei. 4. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii. Criterii de stabilire a onorariilor. . 95. el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. 2. desi profesionistul contabil se sprijina pe competente tehnice ale specialistului consultat. acesta din urma nu cunoaste în mod necesar regulile de etica ale profesiunii. competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat. pentru fiecare participant la misiune. la nivelul fiecarei firme. În acest caz. avocati. Când profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate. nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare. el trebuie sa refuze încredintarea misiunii sau sa o întrerupa (daca a început). geologi sau alti experti). acesta poate solicita sfaturi tehnice de la un specialist (alti profesionisti contabili. tanând cont de urmatoarele elemente: 1. fie dând sfaturi daca apar conflicte potentiale. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica. RĂSPUNS: Onorariile facturate trebuie sa reflecte în mod fidel valoarea serviciilor prestate. 3. Aceasta asigurare se poate obtine: fie cerând expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica. aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Întrucât profesionistului contabil îi revine întreaga responsabilitate pentru serviciul prestat. gradul de responsabilitate al misiunii respective.Daca un profesionist contabil nu poseda competenta necesara într-un domeniu specific în cadrul misiunii sale. fie cerând expertilor o confirmare scrisa asupra bunei întelegeri a regulilor de etica.

obiectivitatea. zile). Calitatea de expert contabil este incompatibila cu orice activitate salariata în afara Corpului sau orice activitate comerciala. riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii. În unele situatii. liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare. nivelul de formare. RĂSPUNS: Nu trebuie sa exercite în paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea. 96. c. b.Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere. instruire si experienta a persoanei participante la misiune. este strict interzisa. sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite. fonduri ale clientilor. Când se propune un onorariu unui client. potrivit legii.se înregistreaza distinct. competenta si cunostintele necasare serviciului prestat. independenta. timpul afectat (ore. d. profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea sa si ca se respecta normele organismului international cu privire la calitate. buna reputatie a profesiei. sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.deplasari de exemplu . separat de fondurile sale. Cheltuielile si diversele rambursari . el trebuind: sa pastreze aceste fonduri. Criteriile de care se tine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist contabil ca liber profesionist. . care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere.

normelor de raportare.sa nu fie informat profesionistul contabil în functie (existent). normelor de audit. în masura în care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale. RĂSPUNS: Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate: a. de catre client: b. Relatiile cu ceilalti membri . fara consultarea profesionistului contabil în functie. pe cât posibil. Profesionistul contabil contactat trebuie: sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil în functie sau de la client.97. profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile.înlocuirea cu un alt liber profesionist contabil. 98. la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil în functie (existent). Relatiile cu ceilalti membri .Acceptarea de noi misiuni. ca profesionistul contabil în functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate. de catre profesionistul contabil în functie (existent). dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil în functie (existent). în astfel de cazuri. profesionistul contabil în functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze în mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat. sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional Uneori clientul cere . .la contactarea unui liber profesionist contabil . Când opinia unui profesionist contabil în functie (existent) este solicitata în ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile. sa garanteze.

referitoare la aceasta divulgare. profesionistul contabil în functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de împrejurarile înlocuirii profesionistului contabil în functie. în ce masura. este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata decide. atunci când propunerea de înlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. daca toate elementele pertinente nu sunt cunoscute. aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil în functie. Comunicarea între cei doi profesionisti contabili are scop: de a împiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa. un profesionist în functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat: daca clientul a autorizat acest lucru. . sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil. În absenta unei cereri specifice. profesionistul contabil trebuie: sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul în functie de intentia sa de a-l înlocui si l-a autorizat. în scris. neacceptarea misiunii.RĂSPUNS: Întreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i înlocui când doreste. Urmatorii factori stabilesc. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale întreprinderii. Înainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pâna atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil. permit acest lucru. daca norme legale sau reguli de etica. daca exista motive profesionale care sa justifice. de a apara interesele profesionistului contabil în functie.

- sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil în functie. profesionistului desemnat.sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea. sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie. Daca autorizarea este data. sa rfuze nominalizarea sa. cinstea. Daca aceasta autorizare este refuzata. bunul gust. Ce se întelege prin publicitate în profesia contabila? RĂSPUNS: Publicitatea. toate problemele importante. profesionistul contabil trebuie. trebuie: sa raspunda (înscris). Profesionistul în functie. pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber. aratând daca exista motive profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa. la primirea autorizatiei din partea clientului. încrederea. cu profesionistul desemnat. sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat. trebuie sa ceara profesionistului în functie: - . . 99. în absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare. în practica contabila se face în limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. privind nominalizarea sa. decenta. Ea trebuie sa îndeplineasca mai multe atribute: informarea obiectiva a publicului. divulgarea informatiilor. sa asigure ca clientul a autorizat.

sa nu induca în eroare si sa nu produca deceptii. care contin orice alte precizari ce ar putea sa produca unei persoane rezonabile o neîntelegere sau o deceptie. induc în eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile. fac comparatii cu altii. ostentativa a numelui contabilului profesionist independent. RĂSPUNS: Între situatiile care nu îndeplinesc criteriile de obiectivitate. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci când publicitatea nu este autorizata? RĂSPUNS: Exista o paleta a conditiilor si anume: sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate. sa fie de bun simt. încredere. într-un mod care sa nu fie fals. care pretind. contin marturii sau aprobari scrise. . sa fie demna din punct de vedere profesional. decenta si bun gust pentru o actiune de promovare. nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist într-un anume domeniu al contabilitatii. cinste. agentie de reglementare. încredere. decenta si bun gust amintim: cele care creeaza sperante false. 100. implica posibilitatea de a influenta orice instanta tribunal. cinste. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate. a faptelor. sa evite repetarea frecventa.100.

sa induca în eroare patronul despre gradul sau de pregatire sau experienta sa. 102. Care sunt regulile de etica aplicabile contabililor salariati în industri. sa minta auditorii angajatorului sau. motivele unei astfel de decizii sunt notificate angajatorului. sector public? RĂSPUNS: Profesionistii contabili trebuie sa fie loiali atât fata de angajator cât si fata de profesie. obiectivitatea. Totodata un angajat nu poate fi obligat: sa violeze legislatia. Prima conditie a unui angajat este de a sustine obiectivele etice si legitime ale organizatiei profesionale. sa încalce regulile si normele profesiei. 103.- sa evite promovarea personala excesiva. Daca profesionistul salariat nu reuseste sa rezolve o problema importanta care constituie un conflict între angajati si exigentele profesionale. independenta. Principiile fundamentale privind conduita etica si profesionala. el nu are alta alegere decât sa demisioneze. dar obligatiile de confidentialitate îi interzic sa informeze o alta persoana (în afara de cazul în care legea sau o norma profesionala prevede aceasta obligatie. . comert. transport. sa semneze o declaratie care sa contina distorsiuni ale realitatii. dupa ce au fost epuizate toatel esaloanele (pâna la administrator). RĂSPUNS: Acestea privesc: integritatea. Aceste doua exigente fiind uneori în contradictie.

fiecare membru trebuie: sa-si dezvolte necontenit cultura. respectarea normelor tehnice si profesionale. . RĂSPUNS: Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin: stiinta. competenta si constiinta. sa considere ca independenta sa trebuie circumscrisa. în orice împrejurare. 104. sa îsi exprime opinia fara nici o ezitare. sa se exprime clar. conditii pentru mentinerea acestora. sa nu dea niciodata ocazia de a se afla în situatia sa nu poata sa îsi exercite liber profesia. regulilor stabilite de Corp. Calitatile membrilor. sa nu-si exercite libertatea de gândire. competenta profesionala. Independenta de spirit si de interes material. probitate si demnitate. sa acorde toata atentia pentru orice problema examinata. comportamentul deontologic.- secretul profesional. categoric si ferm. Pentru mentinerea acestor calitati. Moralitate.

2001 Boulescu. Eficient.F. si Ghita. 1996 Boulescu. M. R. B. Ed.. Ed. 2. 42/1995. 5. M. Ghita M. al CECCAR 14. Mirton. Mirton. O...2000 13.O.. DP. 11. Expertiza contabila în România. Timisoara.01.. 26/25. Toma M. Ed. B. 9. O. DB.. nr. dispozitiile referitoare la expertizele judiciare. N. B. 6. B. Timisoara.G. M. M.. Ed. Ed. 3. Ed. aprobata prin legea nr. 35 pentru efectuarea expertizelor contabile. Contabilitate si expertiza contabila.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1.O. R. Ed..O. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. 2000 4. H. 10. Control financiar si expertiza contabila. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara. nr. O. cu modificarile ulterioare si Regulamentul de organizare si functionare al CECCA România. CECCAR. nr. Bobitan. a examenului pentru accest la profesie . Codul de procedura penala si Codul de procedura civila. M. 2001 8. B. M.. Expertiza contabila si audit financiar contabil.. Norma profesionala nr. 7. Ed. Fundatiei "România de mâine". Expertiza contabila. Doctrina si deontologie în profesia contabila în România. Boulescu. 2006 Boulescu. Ghita M. 2003 Cristea.. 1999 Bunget.G. B.. CECCAR. CECCAR. Expertiza contabila. B 12. Codul etic al profesionistilor contabili.

Norme profesionale.15. B. Codul etic al IFAC 17. expertiza si auditul afacerilor" 18. . Colectia revistei CECCAR. Codul etic national emis de CECCAR 16. CECCAR. Ed. "Contabilitatea.

3 Delegarea si supravegherea lucrarilor 12. NORM .2 Compententa 11.3 Calitatea lucrarilor 11.5 Acceptarea si mentinerea misiunilor 12.1 Independenta 11. Contractarea lucrarilor 12. DE COMPORTAMENT PROFESIONAL 11.4 Utilizarea lucrarilor altor profeionisti 13.4 Secretul profesional si confidentialitatea 11.1 Programarea lucrarilor 12.2.Anexa 1 NORME GENERALE 11. NORME DE LUCRU 12.

Anexa 2 NORME PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE N35 350 Codul de 351 Norme de 352 Norme de lucru 353 Norme de raport referinta misiunilor al comportament specifice specifice misiunilor specifice expertizelor privind misiunilor privind privind contabile expertizele contabile expertizele contabile expertizele contabile 3511 Independenta 3512 Competenta 3513 Calitatea expertizei 3514 profesional confidentialitatea expertului 3515 Acceptarea Secretul si expetizelor contabile 3516 Responsabilitatea expertizelor efectuarii contabile Anexa 3 .

APLICAREA GENERALĂ A CODULUI P.CODUL ETIC NAŢIONAL AL PROFESIEI CONTABILE Editia a III-a (revizuita) 2006 A1 Introducere explicativa A2 Declaratia CS al CECCAR privind punerea în aplicare si însusirtea cerintelor etice P. INDEPENDENŢ S100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual S110 Integritatea S120 Obiectivitate S130 Competenta profesionala S140 Confidentialitate 150 Comportament profesional S200 Introducere S210 Acceptarea unui client S220 Conflict de inter S230 Opinii suplimen S240 Onorarii si alte t de remuneratii S250 Marketingul serviciilor prof. S260 Cadouri si ospit S270 S280 Independenta S290 . PROF.B.A.CT.

parte 2. parte vatamata. Procesul penal responsabila civilmente.4 Contestatie în anulare 1. dupa caz Petitionar (denuntator) si învinuit Reclamant si pârât Apelant si intimat Recurent si intimat Contestator si intimat Revizuient si intimat Creditor si debitor .5 Revizuire 1.1 Judecare în/pe fond 1. În procesul civil 1.Anexa 4 CALITATEA PĂRŢILOR ÎN EXPERTIZELE CONTABILE JUDICIARE FAZELE PROCESUALE DENUMIREA PĂRŢILOR PROCESUALE 1.1.3 Recurs 1. Sesizarea organelor de urmarire penala Inculpat.1. În procesul penal 2.2 Apel 1.6 Executare silita 2.

........Anexa 5 STUDIU DE CAZ Privind efectuarea expertizei contabile judiciare PAsII DE PARCURS (CONŢINUTURI) 1.. Instanta emite Încheierea nr........... 2............ prin care numeste pe expertul contabil .......................1................ 3..... ............ Raport de expertiza contabila judiciara (continut) ..................... pentru efectuarea expertizei contabile care urmeaza a fi citat pentru a se prezenta în vederea depunerii juramântului........ .............. prin care dispune efectuarea unei expertize contabile judiciare............... Efectuarea expertizei 7............................................. În baza Încheierii se întocmeste CITAŢIE catre expertul contabil prin care este chemat în instanta... din sedinta publica din data ......... în calitate de pârât.......................... Prezentarea litigiului privind pe ................. Întocmirea adresei catre BLETC din cadrul Tribunalului ......... în sedinta publica din data ....... instanta (.................. 7.......... Text: ........ 5.........................) din (localitatea) emite Încheierea nr............ Acceptarea de catre instanta a probei cu expertiza contabila si efectuarea procedurii de urmarire a expertului contabil: Text: La solicitarea reclamantului .. BLETC întocmeste Lista pe care o depune registraturii instantei................. pentru a comunica o lista cu numele a 3 experti contabili............. în calitate de reclamant si pe .. 4. 6.............

....I Introducere (cuprinde): Text: Date despre expert...7...... Material documentar .. .... Obiectivul: ... Obiectivul: .... cauza si partile A..... 2....1.. Obiectivul: ......... Obiectivul: ...... 2.......... .. Obiectivul: .... n.... Obiectivele expertizei contabile judiciare Obiective cerute de parti Pârâtul: 1. .. ....... n.. Împrejurarile ce au determinat cauza Text: Descrierea cauzei si scopul B. Reclamantul: 1... Obiectivul: .......................1 Cap...... C.

.. Legi 5. Documente contabile 3. III Concluzii  Reluarea sintetizata a constatarilor din Cap. II.1.3 Cap...... ... Dosarul cauzei 2.. 7.2 Cap. II Desfasurarea expertizei contabile  Sunt reluate obiectivele la care expertul contabil a formulat raspunsurile documentate....Expertiza s-a bazat pe urmatorul mnaterial documentar: 1...... cu rezultatele la care ajunge (valoric)  Întrebarile sunt succedate de raspunsuri cu trimiteri la calculele analitice (în text sau în anexe)..1.. OG În cauza ce formeaza obiectul prezentului contract nu s-a mai efectuat nici o expertiza contabila Termenul de depunere a Raportului de expertiza contabila a fost stabilit pentru .. Hotarâri de Guvern 4.... 7.. pentru fiecare obiectiv.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful