Házunk tája -- aranybánya

Írta BESSENYEI ZOLTÁN, DR. CSEPREGI PÁL, FALUBA ZOLTÁN, KOZMA GYÖRGY, KRALOVÁNSZKY U. PÁL, DR. SRANKÓ ISTVÁN A Zöldségeskert c. fejezetet átdolgozta dr. ZATYKÓ LAJOSNÉ, a Gyümölsöskert c. fejezetet dr. MIHÁLYFFY JÓZSEF Az ételrecepteket

DR. MAGYAR PÁL,
a különleges zöldségnövények receptjeit BALÁZS SÁNDOR és FILIUS ISTVÁN bocsátotta rendelkezésünkre

HÁZUNK TÁJA ARANYBÁNYA
Szerkesztette

KOZMA GYÖRGY

Második, átdolgozott kiadás

Mezőgazdasági Könyvkiadó • Budapest, 1977

Lektorok BALOGH ISTVÁNNÉ DR. BANOS GYÖRGY DR. BÍRÓ ISTVÁN GÁL JÓZSEF DR. HOLDAS SÁNDOR DR. MAGAS LÁSZLÓ MORVAI ISTVÁN DR. NYÚJTÓ SÁNDOR

C Kozma György, 1972
ISBN 963 230 263 X ETO 631.116.6 634.1/.7 635 636

Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat • Felelős kiadó dr. Sárkány Pál Felelős szerkesztő Obrusánszki Ödönné • Műszaki vezető Korom Ferenc Műszaki szerkesztő Straub János • A táblaborító Hódosi Mária munkája A rajzokat Szörényi Béla és dr. Mihályffy Józsefné készítette Nyomásra engedélyezve 1977. július 7-én. Második, átdolgozott kiadás Megjelent 12 101-62 100 példányig, 24,25 (A/5) ív + 1 tábla terjedelemben, 299 ábrával Készült az MSZ 5601-59 és 5602-55 szabvány szerint MG 2485-h-7880 76.1269 — Kossuth Nyomda, Budapest Felelős vezető Monori István vezérigazgató

a jó gazda gondosságával gazdálkodunk. Nem könnyű az elnevezésüket sem megjegyezni. Képezzük magunkat. A szerzők 5 . s valóban segítőtársa lenne további sok ezer vidéki és peremvárosi kerttulajdonosnak. még inkább a használatukat. melléképületeik hasznosításával kapcsolatos kérdéseikre. Az egyes szakágazatokban való elmélyedés érdekében könyvünk nagyobb fejezetei végén az ajánlott szakkönyveket felsoroljuk. Számos olyan tápszer és vegyszer van forgalomban. keressük az újabb. amelyek elengedhetetlenek az eredményes gazdálkodáshoz. Széljegyzetben — a könyv témájához illő — különleges recepteket közlünk. A tájékozódáshoz és a döntéshez szükséges alapvető kérdésekre azonban igyekeztünk választ adni. Választottunk szakágazatot. mégis sok lehetőséget kínál: „aranybánya" lehet. hisz a könyv terjedelme erre nem ad lehetőséget. A cél változhat. vitaminkészítmények. a díszkert kialakításához. Sok kerttulajdonos vágya a szép kert. míg mások jövedelmük kiegészítése és a családi szükséglet kielégítése érdekében gazdálkodnak. növényvédő szerek és egyéb vegyszerek használatát.BEVEZETÉS A házunk tája általában nem nagy. tudnivalókkal. amelyek nélkülözhetetlenek a kertészkedéshez. az otthont hangulatossá varázsló díszkert. a napi fárasztó munka utáni kikapcsolódásként tesz-vesz háza táján. A gyakorlatiasság érdekében könyvünk széljegyzetben ismerteti az állattápszerek. aki az állattenyésztéshez érez hajlamot. aki inkább kertészkedik. aki csupán kedvtelésből. hanem gyomrunkon keresztül is értékelhető lesz. van. Szeretnénk. Nem volt célunk a teljes részletesség. Ezek az egyes ágazatokat részleteikben is taglalják. főfoglalkozásként kívánnak valamire berendezkedni. Könyvünk a vidéki és peremvárosi kerttulajdonosok régi kívánságát teljesíti: eligazító választ ad kertjeik. a korszerűbb megoldásokat. ha könyvünk — most már második kiadása is — célt érne. ne sajnáljuk a fáradságot és igyekezzünk annak mesterei lenni. az alapvető szakismeret azonban minden esetben szükséges. s adagolásuk módját. a régebben gazdálkodó olvasóra is gondoltunk. ha szakszerűen. A ház körüli munka eredménye így nemcsak pénztárcánkon. figyelmükbe ajánlunk minden újat és korszereit. Van. Van. az egyes állatfajok eredményes tartásához. Nem feledkeztünk meg a kertünk termékeit ínyencfalatokká varázsoló háziasszonyokról sem. Megismerkedhetnek azokkal az alapvető feltételekkel.

fölöslegesen foglalják helyüket. mert akkor tulajdonképpen semmink sem lesz. Vidéken az otthon nélkülözhetetlen tartozéka a kiskert s a kis gazdasági udvar. A házunk tája nem alkalmas arra. hogy az ne a telek közepére kerüljön. sorházakhoz kapcsolódó kertek). hogy minden legyen benne. s közellátásunk szempontjából is jelentős termelőbázis. E szempontból többnyire három telektípust különböztetünk meg: — a szabadon álló házak telkeit (ezek méret. mert Igy a kert nagyon kis felületekre forgácsolódik. 7 . Építkezés előtt a lakóház helyét lehetőleg úgy válasszuk. forma és felület tekintetében a legkülönbözőbbek lehetnek). tehát éppoly takarékosan és tervszerűen gazdálkodjunk a hellyel benne is. Ahhoz. úgy kell berendezkednünk. amelyet hasznosan egészít ki a háztáji terület. illetve azok ablakait is. felülete rendszerint szabályos) és — a részben zártan épült házak telkeit (ilyenek az ikerházakhoz. Így a napos szobák ablakai előtt megfelelő nagyságú összefüggő kertünk lesz. hogy „aki sokat markol. haszontalan fákat. A sok fáradságos munkának nem látjuk hasznát. ott már mindent megtermelhetnek. mint a szobákban. bokrokat. Ne akarjunk hát egyszerre mindennel foglalkozni. A kert beosztását. Ne tűrjünk életképtelen. betelepítésének rendjét és a gazdasági épületek elhelyezését a családi ház elhelyezkedése nagyban befolyásolja. hogy ha van néhány száz négyzetméteres kertjük. — a zártsorú házak telkeit (ezek formája. ebbe az irányba helyezzük el a mellékhelyiségeket. Igyekezzünk az északnyugati szélek felé építkezni. kertészkedéssel tölthetjük. Jövedelmező gazdálkodást is folytathatunk. A kertet tekintsük a ház egyenes folytatásának. keveset fog". hogy az céljainknak minden szempontból megfeleljen. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak szinte kivétel nélkül van kertje. megélhetést biztosító módon is berendezkedhetünk. Itt a kiskert jelentős jövedelemkiegészítő forrás. hogy kertünkben örömünket leljük. A családi ház kertjében a munka utáni óráinkat üdítő pihenéssel vagy kikapcsolódást jelentő gazdálkodással.HOGYAN RENDEZZÜK BE A HÁZUNK TÁJÁT? Századunkban a technika rohamos fejlődésével párhuzamosan világszerte egyre nagyobb érték a városi ember számára a kertes ház. Sokan azt hiszik. Ide illik az a közmondás.

Kertünk — különösen. bőven adnak lehetőséget a komoly háztáji gazdálkodásra. A házinyúl jól hasznosítja a veteményeskert melléktermékeit és a konyhahulladékot is. A városszéliek már haszonkertek is lehetnek. hogy a kert szélein magasabb legyen. Gyümölcsösnek a családi házak körül nincs elegendő helye. A rend és a jobb gazdálkodás érdekében válasszuk szét a virágoskertet a veteményeskertet is magába foglaló gazdasági udvartól. Díszfa helyett inkább gyümölcsfát ültessünk. A kert tervezésekor a ma emberét csak az ésszerűség és az esztétika vezérelheti. s befelé alacsonyodjék. árnyékot adnak. öntözni és kapálni. Az északi részekre magasabb. 8 . Az istállóépületek és a trágyadomb minél távolabb legyenek a lakóháztól. Ne csináljunk kanyargós utakat. hogy árnyékuk az utakra. Nyaralótelkeken a kert tervezésekor arra törekedjünk. virágoskert kiképzése célszerű. A növényzetet úgy telepítsük. A gyümölcsfák mint árnyékadók és téralakítók szerepeljenek a díszkertben.Fontos az útvonalak kijelölése is. amelyik tűri a gyümölcsfák alatti félárnyékot. Városi telkeken — ahol a házhoz csak kis terület tartozik — csupán díszkert. míg kelet és dél felé alacsonyabb növényeket telepítsünk. rendeltetése szerint. s a gazdasági rész is különüljön el. A veteményeskertet a ház mögé helyezzük. Kaszált gyep. Igy a nap irányában nyitott és a hideg szél irányában zárt lesz kertünk. ezek teremtik a mértani vonalak szemet gyönyörködtető játékát. Kialakítható veteményeskert. hogy azt minél kevesebbet kelljen gondozni. s még hasznot is hajtanak. Itt adjunk helyet a komposzttelepnek vagy trágyagödörnek is. Ügyeljünk. s könnyebb az ápolása. A virágoskert ne keveredjék össze a zöldségessel. néhány nyári gyümölcsfa és lehetőleg évelő virágok legyenek a hétvégi nyaralók kertjeiben. s érdemes nyúltenyésztésre vagy zárt rendszerű baromfitartásra berendezkedni. kanyargós utakkal átszőtt. A vidéki telkek általában nagyok. erőltetett alakú. ha azt díszkertnek alakítjuk ki —igy lesz rendezett. Ez esetben a kert csak díszítő előtérként kezelendő. esetleg még a tartózkodást sem teszi lehetővé. nyúlólat vagy sertésólat. A veteményeskertben sok olyan növényünk van. a házra és a ház elé essék. ezek díszítenek. Folytatásaként helyezzük el a melléképületeket — baromfiólat. mint a cél nélküli. A kert — ha azt többféle módon kívánjuk hasznosítani — több részre tagolódjon. görbe vonalú ágyásoké. s a kerti utak 80 cm-nél ne legyenek szélesebbek.

Minta a díszkert célszerű kialakítására .

állattartási épületek takarmány gazdasági épület utca I. Minta a háztáji állattartó kertjének korszerű elrendezésére 10 .

ZÖLDSÉG-. GYÜMÖLCSÉS SZŐLŐTERMESZTÉS A HÁZIKERTBEN .

csak mintegy 62 kg. 2 4-5 tagú család frisszöldség-szükségletének megtermesztésére 400 m területre van szükség: paradicsom paprika zöldborsó zöldbab káposztafélék uborka kabakosok vöröshagyma hagyma (egyéb) sárgarépa petrezselyem egyéb zöldség összesen: 80 m 2 15 m2 40 m2 40 m 2 50 m 2 10 m2 15 m2 40 m 2 5 m2 40 m 2 30 m 2 35 m 2 400 m 2 A család étrendjének változatosabbá tétele érdekében néhány különleges zöldségfélét (patisszon. Házikertben is a legújabb. Ezt csak a kertészeti termékek növekvő fogyasztása ellensúlyozhatja. legjobb fajtákat termesszük a felhasználás igénye és a termesztés adottsága (a kert talaja. bimbóskel) is érdemes kipróbálni. Az utóbbi években a kereskedelem már viszonylag gyorsan juttatja friss zöldséghez a fogyasztót. A magyar konyhát a túl zsíros sertéshús uralja. Az emberi szervezet számára fontos vitaminok. ezzel szemben a fővárosi lakosság fogyasztása csak 100 kg. a vidékié pedig ennél még kevesebb. A zöldségszegény vidéken ennél is kevesebb. öntözési lehetőségek) szerint. Az egészséges zöldségfogyasztás évi 120-130 kg lenne. fekvése. A termelőszövetkezeti tagság a háztájon vagy a házikertben egyre nagyobb kedvvel termel korai zöldségféléket a család és a piac szükségletének kielégítésére. az ebédlőasztalra frissen tálalt hónapos retket vagy fejes salátát. A fajta kiválasztása nagyon fontos. rebarbara.ZÖLDSÉGESKERT Első dolgunk a tervezés legyen! A friss zöldségfélék fogyasztásának jelentősége közismert. 13 . következménye az egészségtelen étkezés okozta sok betegség. ásványi sók a szükséges mennyiségben legolcsóbban a frissen szedett zöldségfélék rendszeres fogyasztásával nyerhetők. de ez sem pótolja a házikertben szedett.

ezeket a piacon is megkaphatjuk. kötött talajon a korai fajtáktól nem várhatunk igazán korai termést. illetve utóterményként termesztjük meg. ha a szükséglet egy részét elő-. Azt azonban tudomásul kell venni. sőt télen is hasznosítsuk. Ezt úgy érhetjük el. vöröshagymát. káposztát. hogy kertünket kora tavasztól késő őszig. 14 . Házikertben nincs módunk válogatni az egyes zöldségfélék igényeinek mindenben megfelelő helyek között. ne erőltessük a paprika vagy a káposztafélék termesztését. ne termeljünk téli burgonyát. Ha szűken jut terület. hogy hideg. fia öntözésre nincs lehetőség. Az ültetési terv elkészítésekor törekedjünk arra.A zöldségeskert tervezésekor lényeges. hogy a terület nagyságát jól kihasználva minél változatosabban lássuk el családunkat zöldségfélékkel.

a második évben melyik zöldségfajt ültessük. dinnye. a gyökérzöldségek (a sárgarépa. burgonya. hogy az egyes zöldségfélék igényeinek megfelelő vetésforgót betartsuk. ha gondoskodunk a fejlődésükhöz szükséges táplálóanyagokról. táblázat. ha a talaj megfelelő víztartalmú és morzsalékos szerkezetű. kettős vagy köztes termesztés esetén — ajánlatos minden évben szervestrágyázni. Példák a terület többszöri hasznosítására Főtermény Előtermény Kőztes termény Utótermény Bokorbab vetés: Hónapos retek vetés: március eleje Kar fiol palántázás: július május eleje Tojás- Hónapos retek vetés: március eleje — Spenót (áttelelő) vetés: szeptember gyümölcs palántázás: május közepe Uborka vetés: április eleje Karalábé palántázás: március vége Áttelelő saláta palántázás: október Saláta palántázás: március közepe Burgonya (előcsíráztatott) ültetés: Karalábé palántázás: július eleje április eleje Dinnye (sárga-. a petrezselyem. a pasztinák. Kisebb tápanyagtartalmú talajban is termeszthetők: a spenót. táblázat) a többszöri hasznosításra (Turi I. borsó). 15 . a zeller nem!). A zöldségfélék tápanyagigényét szerves és szervetlen trágyákkal (műtrágyák) elégít jük ki. nyomán). továbbá rendszeres öntözés. A gyökérzet számára szükséges levegő.és víztartalomról. paprika. paradicsom. a kabakosok (uborka. a retek. tök). Nem minden zöldségféle érzékeny egyformán erre. de közös kártevők és kórokozók miatt lehetőleg rokon növényeket (pl. a csemegekukorica és a zeller. a növények számára feltárják a tápanyagokat. a kedvező talajéletről helyes talajmunkával gondoskodhatunk. A terület jobb kihasználása érdekében bemutatunk néhány példát (1. hogy ugyanazt a növényfajt termesszük egymás után. paradicsom) se termesszünk egymás után. A lehetőségekhez képest mégis kerülnünk kell. a hagymafélék és a hüvelyesek (bab. A zöldségfélék tápanyagigényük alapján csoportokba sorolhatók. 1. görög-) palántázás: május eleje helyrevetés: április közepe Hónapos retek vetés: március eleje Bokorbab vetés: május eleje Áttelelő saláta palántázás: október Csemegekukorica vetés: április A zöldségfélék tápanyagigénye A házikertekben termesztett zöldségfélék csak akkor hálálják meg a rájuk fordított munkát. E feltételek esetén a talaj hasznos baktériumai .A házikert pár száz négyzetméter területén kevés módunk van arra. Sok tápanyagot igényelnek a káposztafélék. hogy trágyázás után az első. tojásgyümölcs). Ennek alapján választhatjuk ki. Laza talajban — mivel gyorsabban bomlik a tápanyag. a burgonyafélék (paprika. a saláta.

borsó. A legkönnyebben előállítható szerves trágyák a kom. retek. A száraz anyagot az összerakás után öntözzük az érés gyorsabb indulása érdekében. hogy a csapadék összegyűljön rajta és beszivárogjon. dinynye. a fekáltrágya is kitűnő szerves trágya. A legelterjedtebb nitrogénműtrágya a pétisó (22% mészammónsalétrom hatóanyagú).5-2. Minden szerves hulladék használható komposztkészítésre. Ez utóbbiakkal óvatosan bánjunk. mert talajaink általában elég káliumot tartalmaznak. hagyma) a szulfáttartalmú kénsavas kálival trágyázzuk. Ezért évenként többszöri adagolása szükséges (vetés.5 kg (100 q/ha) elegendő. és forgassuk be. és minden 20 cm-es réteg fölé 5-10 cm vastagon jó kerti földet terítsünk. A levelükért. A foszfor. A tünet elég ritka. Kálium. Hiány esetén a levelek sárgulnak. A szuperfoszfát (17% P2O5 hatóanyagú) lassan bomló műtrágya. A komposzttelepre beteg növényeket vagy felmagzott gyomokat azonban ne vigyünk. posztok. ültetés előtt s a tenyészidőben többször). A fás szárú hulladékot (rőzse.és a nyúltrágya is. majd a levelek elszáradnak. A talaj keveset képes tárolni belőle. az ásással nagyobb mennyiségű pétisót (1 q lombhoz 4 kg) adjunk. míg istállótrágyából ennek 3-5-szöröse (3-6 kg/m 2) szükséges. A ló. és 4-5% foszforsavat is tartalmaz. a keményítő. akkor ősszel. Vigyázzunk. 1 kg szuperfoszfátot és 1 kg kálisót keverünk. Káliumtartalma 5-10%. és homorúra képezzük ki. illetve magjukért termesztett zöldségfélék termésmennyiségében fontos szerepet játszik.5 kg pétisót. A nitrogén a talajban könnyen oldódik s hamar bomlik. uborka. Hiánya esetén a terméskötés gyenge lesz. A prizma tetejét fedjük földdel. Foszfor. A kálisó (40% hatóanyagtartalmú) klórtartalmú műtrágya. mert hatásuk hosszú idejű. és azonnal ássuk be. A prizmát évente kétszer forgassuk. és 8-10 hónap múlva 100 m 2-enként 150-250 kg-ot adjunk a talajba ősszel.és cukortartalmat kedvezően befolyásolja.0 m széles és 1 m magas prizmát rakjunk. mert könnyen kiégetik a növényeket. Az összerakott tőzeges fekáliát négyhónaponként átforgatjuk.5 év alatt földdé érett komposztot kapunk. A komposztálásra összegyűjtött anyagból a kert árnyékos részén 1. mert növekedésgátló anyagot tartalmaznak. '16 . a télállóságot. paradicsom. Száraz helyen tartsuk. Hiánya esetén a levélszélek sárgulnak. 1 q komposztálandó anyaghoz 0. Házikertjeinkben értékes káliműtrágya a fahamu is. A nitrogén hiánya gyakori a zöldségtermesztésben. hogy vadgesztenye vagy dió lombja ne kerüljön a komposztba. a baromfi. fanyesedék) ássuk a komposztgödörbe. mert káliumtartalmát az eső vagy a nedvesség kimossa. 1. Komposzttrágyákból m 2 -enként 1-1.és marhatrágya mellett nagyon jól használható a sertés-. Ilyen kezeléssel 1-1. Az őszi hullott lomb komposztálásával is értékes trágyát nyerhetünk.és káliműtrágyákat ősszel juttassuk ki a talajba.A legrégebben használt szerves trágya az istállótrágya. A tárolhatóságot. ahol több év alatt bomlik el. A túltrágyázás veszélye kisebb. Ha az őszi falombot közvetlenül használjuk trágyázásra. zöld részeikért termesztett zöldségnövények koraiságát és hozamát növeli. szükség esetén öntözzük. A termésükért. hogy a lomb bomlásához szükséges nitrogén rendelkezésre álljon. oldat formájában (1%-os töménységben) tenyészidőben gyors hatású. csak kellő érlelés után szórjuk ki.5-3 q fekáliát adagolhatunk 1 q tőzegkorpához. A klórra érzékeny zöldségeket (bab. szőlővenyige. A tőzeggel vagy tőzegkorpával felitatott emberi ürülék.

A műtrágyákból 100 m2-enként a következő adagokat javasoljuk: pétisóból szuperfoszfátból kálisóból 1. hogy a vetést könnyítsük. saláta) ültetünk.) a téli fagytól porhanyó földet — amint az időjárás engedi — gondosan gereblyézzük. Fontos a csírázóképesség is. Amint a termény lekerült. spenót. hanem a téli fagy hatására szétporladni hagyjuk. sekélyen lazítsunk kapával. gereblyével. és azonnal mélyen ássuk be.7-2. A néhány négyzetméter területre szükséges korai káposztafélék. a fólia sátor. Csak fajtaazonos.és salátamag kezelésére 3 g/kg. vöröshagyma-duggatás stb. A kertben se gereblyézzünk ősszel. 2 17 .7-2. a területre hordjuk rá a trágyát. A zöldségnövények szaporítása A zöldségféléket általában magvetéssel szaporítjuk. A tavaszi vetés előtt (borsó. a melegágy jól használható e célra.0 kg. védőkalap. csak ha őszi palántát (pl.0 kg. spenót. Az értékesítő vállalatok kezelésében levő magkereskedelem nagy gonddal ügyel a magvak fajtaazonosságára.6 kg. kertészetekben megvásárolhatjuk. csírázóképes és nagy tisztaságú magot vegyünk. kabakosok. Paprika. TMTD PORCSÁVÁZÓ SZER ( Mérsékelten mérgező) Bab-. védőszemüveg és kolloidszűrős légzésvédő kötelező! A palántanevelés A korai és a melegigényes zöldségfélék termesztésére a palántákat rendszerint melegágyban vagy növényházban nevelik. Igy módunk van jól fejlett palántákat választani. paprika. sárgarépa. ha a téli csapadéktól a talaj erősen tömődött. A tormát dugvánnyal. amikor a hantokat nem fogasoljuk. Ne ültessünk gyenge. a fólia ágy. paradicsom palántáinak nevelésével rendszerint nem érdemes foglalkozni. paprika) 1-2 napig langyos vízben tartsuk. A nehezen csírázókat (pl.0-5. fok hagyma-. A kezelt magot élelmezési és takarmányozási célra használni tilos! A munkavégzés előtt. fejletlen növényeket ! Ha magunk neveljük a palántákat. tisztaságára. retek. gyökérfélék.és paprikamag csávázására 3-5 g/kg felhasználásával. A magvakat elő kell készíteni a vetésre. Amint megduzzadtak. petrezselyem. Ennek megállapítására válogatás nélkül 100 szem magot 20-25 ° C hőmérsékleten. a vöröshagymát dughagymáról is. után és közben szeszes ital fogyasztása tilos! Munkaruha. gumikesztyű. Néhány négyzetméterre — ha nem tudunk vásárolni — ládában vagy nagyobb lapos edényben magunk is nevelhetünk palántát világos és közepesen fűtött helyiségben. A zöldséges tavaszi talajmunkái A házikert zöldségesének talajművelését ősszel kezdjük. A szántóföldön ez az őszi mélyszántás. 1. tányéron nedves itatóspapír között csíráztassunk. azonnal vessük. 3. paradicsom és káposztafélék magtakaró földjének fertőtlenítésére palántadőlés ellen 30-60 g/m 2 adagolásban. borsó. hogy hány százalékban csírázóképes. A saját termesztésű magról is tudnunk kell.

Melegágyi föld helyett gyommentes. Ültetésre a borús. A növény kijelölt helyére forgatva szúrjuk le az ültetőfát olyan mélyre. és könnyebben betegszenek meg. Paprika. majd a lyuk mellé ferdén leszúrt ültetőfával szorítsuk a talajt a gyökerekhez. Ültetés előtt a palántákat öntözzük be. A gyökérzetet természetes állása szerint helyezzük el. lap kötelező! A palántanevelés befejezése az edzés. és rózsával ellátott kannával bőségesen öntözzük be. KONVERTERSZÜRKE Ha sokáig alacsony a hőmérséklet. a víz súlya lehúzza a földre. A palánták nevelésekor a következőket kell szem előtt tartanunk: A magvakat — főként szabadföldi palántanevelésekor — ritkán vessük. Kerüljük a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokat. kézi kapával. ha a talaj is felmelegedett.és káposztapalántaa hőmérséklet és a víz mindig egyensúlyban legyenek. nagyon fontos a fokozatosság. ha a talaj felszíne száraz. A tömődött talajt kapával vagy talajporhanyítóval lazítsuk. ültetéskor levelei összeragadnak. a változó hőmérséklethez. a közvetlen napsütéshez és a szélhez. hűvös helyen tartsuk. A fény. mint később. Ültetés után jól 18 . Ha az ültetés előtt már gyomos a talaj. s a napfény. bimbóskel. késői karfiol és karalábé magvetésére porhanyósra gereblyézett ágyat készítsünk. úgy. és a palánták eredése bizonytalanná válik. vész ellen 20 dkg/m 2 mennyipl. A palánták ültetése A palánták ültetése előtt a területet időben készítsük elő. vöröskáposzta. csuklós rapidkapával vagy kézi húzókapával gyomtalanítsunk. védőkaöntözés szükséges. A magvakat a vetés után 1 cm vastagon. a palánták fejlődése lelassul. esős — de mindenképpen meleg — idő alkalmas. Az edzés akkor eredményes. napos időben magasabb hőmérséklet és gyakoribb ségben. ha a palánták nem állnak sűrűn. A palánták szikleveles korban néhány (5-7 ° C) fok kal alacsonyabb hőmérsékletet igényelnek. a szárazabb viszonyokhoz. kelkáposzta. Por alakú talajfertőtlenítő szer. Munkaruha. A vizes palánta gyorsan befülled. a szél közéjük hatolhat. A kiszedett palántákat — de különösen a piacon vásároltakat — az ültetésig nedves ruhába csomagolva. A növényeket fokozatosan szoktassuk azokhoz a körülményekhez. jó minőségű kerti földdel is takarhatunk. és csak akkor öntözzük. Az edzés ültetés előtt 1-2 héttel kezdhető. A tűző napsütéstől árnyékolóráccsal védjük a vetést. ezzel egyben a tömődött talajt is porhanyóssá tesszük. mert a hajszálgyökerek egy-két óra alatt száradnak. amelyek majd az ültetés után várnak rájuk: az alacsonyabb páratartalomhoz. Legjobban ültetőfával ültethetünk. hogy kiszedéskor a hajszálgyökereken minél több föld maradjon. Az öntözővíz léghőmérsékletű legyen. rostált melegágyi földdel takarjuk. A késői káposztafélék palántáját szabadföldi palántaágyban nevelhetjük. Uutána a felszínt simítsuk le. A téli fejes káposzta. hogy ültetésig lombjukról a víz leszáradjon. A palántákat kiszedés előtt néhány órával alaposan öntözzük meg. hogy a palánta gyökere függőlegesen elférjen a lyukban.

mielőtt lankadnának.és szőlőtermesztéshez is használt védekezőszer. A cserepesedett talajt 2-3 cm mélyen lazítsuk. Az erős napfény ellen árnyékoljunk. a kalciumhiány foltosodást). A jól kezelt házikert nem is lehet gyomos. Fejtrágyázásra leginkább műtrágyákat használhatunk. A terméskötés segítésére a foszforműtrágyák hatásosak. A levéltömegükért termesztett zöldségfélék fejtrágyázására több nitrogént és kevesebb foszfort adjunk. Élettani károsodást okoz valamely fontos tápanyag hiánya is (a vashiány sárgulást okoz. mert a szinte állandóan földben levő kapa. a továbbiakban pedig szükség szerint. Nemcsak a zöldségfélék termesztéséhez.és porozószerek). Az ültetett palánták eredéséig rendszeresen öntözzünk. kézi kultivátorral vagy csak egyszerű kengyeles húzókapával (horolóval) tarthatjuk rendben. A gyökérzöldségek fejtrágyázását nitrogénműtrágyákkal végezzük. ezért készítését részletesen ismertetjük. amikor a föld száraz cserepesedett vagy gyomos. utána a lehetőségeink szerint. Ültetés után 8-10 nappal az elpusztult palántákat pótoljuk. permetező. A kórokozók ellen kémiai szerekkel védekezhetünk. nem szükséges a fejtrágyázás. A házikertben gyakran használt védekezőszer a bordói lé. inkább csak porhanyításra szolgálnak fiatal gyomokkal borított területen. A pótláshoz 8-10% palántát tartalékoljunk. A csapadékhiányt öntözéssel pótoljuk. Az egyes növényeknél ezeket külön tárgyaljuk. Másodszor lehetőleg eső vagy öntözés után kapáljunk. A házikert talaját a kézi kapánál gyorsabb és főleg könnyebb eszközökkel: csuklós kapával. E szerszámokkal erősen gyomos területet nem művelhetünk. Ápolási munkák a zöldségeskertben A néhány négyzetméteres házikertben kézi szerszámokkal gondoskodjunk a gyomtalanításról és a talaj porhanyításáról. A tenyészidőszak elején 1-2 alkalommal 1%-os műtrágya oldattal locsoljuk a talajt. káliigényüket alaptrágyával elégítsük ki. 2* 19 . Minden egyes növényt rózsa nélküli kannával iszapolásszerűen öntözzünk meg. Ha bőséges alaptrágyát adtunk és a növények jól fejlődnek. de ez ritkán fordul elő. a sok csapadék ellen azonban nincs védekezés. Oldat formájában gyorsabb a hatásuk.öntözzük be a növényeket. A zöldségfélék védelme Élettani károsodást okoz a hideg. A kártevők ellen fizikai védekezéssel (a kártevők összeszedése vagy elriasztása) vagy kémiai szerekkel védekezzünk (pl. ami ellen a hiány pótlásával védekezzünk. porhanyítóeszköz a gyomok fejlődését megakadályozza. a sok csapadék vagy a szárazság. A második kapálás mélysége 6-8 cm legyen. a nagy meleg. A nagyobb kert talaját először a magvak kelése után vagy a palánták eredésekor kapáljuk. A nagyobb háztáji kertben igénybe vehetjük a kisgépeket is. csalétkek. hanem a gyümölcs.

és az ábrán látható módon 1 kg rézgálicot zacskóba téve oldjunk benne. ha lúgos hatású. A gyógyszertárban kapható piros lakmuszpapír kékül vagy a fehér fenolftaleinpapír pirosodik. Ha a mész oldódott. 100 1 víz. Káposztafélék termesztése Fejes káposzta A korai fajtákból is sokat fogyasztunk.Bordói lé (1 %-os) 1 kg rézgálic. amennyi a színváltozást előidézi. A savanyított káposzta nyersen nagy C-vitamin-tartalmával igen értékes saláta. A bordói levet 0. ködszerűen permetezve használjuk. másrészt savanyítva is kedvelt zöldségféléi étrendünknek. Egy másik 120-150 literes hordóban 1.5-1%-os oldatban. (A rézgálicot öntsük a mésztejhez és nem fordítva!) A bordói lé akkor nem perzsel. Fahordóba 501 vizet töltsünk.8 kg oltott mész. A bordói lé nikotinnal keverhető (káliszappan nélkül). annyi mésztejet öntsünk hozzá.8 kg frissen oltott meszet 50 1 vízben oldjunk.5-1. Az elterjedtebb káposztafajtákat tenyészidejük szerint a következőkben foglaljuk össze.5-1. 1. Rövid tenyészidejűek Júniusi óriás Szentesi korai Dittmár Aranyföldi Enkhuizen diadala Koppenhágai piaci Közepes tenyészidejűek Braunschweigi Hajdúsági Pallagi lapos Pallagi gömbölyű Csurgói Szentesi:késői tartós Hosszú tenyészidejűek Dán tartós Amager 20 . de a késői fajták egyrészt zölden eltartva. Ha az ellenőrző lakmuszpapír színe nem változik. az ugyancsak 50 1 vízben oldott rézgálic oldatot folytonos keverés közben öntsük a mésztejhez.

tenyészterület. nem nagyon kemény fejeket farácsra helyezve tároljuk vagy savanyítással tartósítsuk. másodterménynek június végén. Eltarthatjuk árokba vermelve is. Először a palánták ültetésekor. majd gyaluljuk le a vastag erekig. július elején ültessük. A gyalult káposztát ízlés szerint fűszerezzük: szeletelt birsalmával. A habzó fehér levet rendszeresen szedjük le. köménymaggal. Általában palántaneveléssel szaporítjuk. majd fehér vászonruhával takarjuk.A káposzta nagy vizigényű. A korai fejes káposzta június közepétől szedhető. ezért ha nem „káposztatermő tájon" termesztjük. Minden réteget erősen sózzunk. a hosszú tenyészidejűekből négy palántát ültessünk. A korai fajtákat április elején. száraz pincében. de utána sem süllyedhet 6-10 ° C alá a hőmérséklet. és addig tapossuk. A közepes tenyészidejű fajtákat április végétől május közepéig. A teleltetett fejeket a tél folyamán többször nézzük meg. Korai fajták Topáz Korai vörös Szentesi vörös Koppenhágai Közepes tenyészidejű fajta Holland kiviteli Késői fajta Dauerrot A szaporítás ideje. A fejes káposztát frissen trágyázott területre ültessük. kemény fejeket savanyítsuk. és a romlásnak indulókat válogassuk ki. és nehezékeket tegyünk rá. kész a káposzta. borsfűvel. Egy gramm magból átlagosan 120-130 palánta nevelhető. míg levet nem ereszt. a teljesen ép. öntözéséről gondoskodjunk. a hosszú tenyészidejűeket április elejétől június elejéig szabadföldi palántaágyba vethetjük. a közepes tenyészidejűeké 60 x 40 cm. kaporral. erre a célra gyökérrel együtt kell felszedni. majd még 3-4-szer — a fejek borulásáig — öntözzük. A közepes tenyészidejűeket április 10-ig. a fejes káposztához hasonlóan. A korai fajták ültetési távolsága 50 x 30 cm. borssal. a hosszú tenyészidejűeket május közepéig ültessük. mégis nagyon ügyeljünk palántaneveléskor a hőmérsékletre: kelésig 16-18 "C szükséges. Vöröskáposzta Salátaként fogyasztva általánosan kedvelt zöldségféle. SAVANYÍTOTT KÁPOSZTA A jól beérett. Jól tárolható fagymentes pincében. A zöldes külső leveleket szedjük le. és november második felében fejezzük be. A káposztát a fűszerekkel rakjuk 20-30 cm-es rétegekben a hordóba. de nem teljesen érett. A káposzta hidegtűrő növény. A késői fajták szedését október végén kezdjük. tormával. módja.és ápolási igénye a fejes káposztáéval megegyező. Rakjuk tele a hordót (a káposztát ekkor már a sós lé fedi). a hosszú tenyészidejűeké 70 x 50 cm. Ha a habképződés megszűnik. Hűvös helyen tartva egész télen fogyasztható. A korai fajták magját február 15-től március 10-ig melegágyba vagy fólia alá vessük. 21 . Ágybeosztás nélkül a korai fajtákból négyzetméterenként hat. Télre fagymentes. A megfázott palánták gyakran felmagzanak.

Az áttelelő kelkáposztát augusztus végén—szeptember elején vessük. és október első felében 50 x 30 cm-re ültessük ki. ha megfázik. a közepes tenyészidejűeké 50 x 40 cm. Áttelelő fajták Mohácsi Adventi Korai fajták Ulmi korai Bécsi kapucinus Futár (Vorbote) Szentesi korai Középérésű fajták Vasfej Frigga Vertus Szentesi késői tartós Vetési ideje egyezik a fejes káposztáéval. Az áttelelő kelkáposzta — csak a Mohácsi tájfajta termeszthető Igy — a legelső friss zöldségfélék egyike tavasszal a piacon. Csapadékszegény vidéken öntözni szükséges. ne várjuk meg a teljes fejesedést. mert a hideggel szemben nem érzékeny. és ezért szedését késő őszre hagyhatjuk. fás lesz és magszárat hoz. Árokban is eltartható. gumója megnyúlik. a hosszú tenyészidejűeké 60 x 40 cm. A telelés során 20%-os veszteséggel (kipusztulás. felmagzás) lehet számolni. Karalábé Egész évben fogyasztható. mert ezzel a kelkáposzta legértékesebb vitaminjaitól fosztjuk meg magunkat. Az ápolás talajporhanyításból és gyomirtásból áll. A korai fajtákat március végén. a közepes tenyészidejűeket április végén. talajigénye is hasonló. hanem május közepétől már szedjük. Rövid tenyészidejű fajták Soroksári fehér Knaufs Frühweiss (legkoraibb fehér) Knaufs Ideal (legkoraibb kék) 22 . téli fogyasztásra május közepétől május végéig ültethetjük. Ültetését korábban kezdhetjük. A korai fajták ültetési távolsága 40 x 30 cm. A hidegre érzékeny.Kelkáposzta Jelentős C-vitamin-tartalma miatt egyik legfontosabb káposztafélénk. Az első főzőlevet — az általános háziasszonyi szokással ellentétben — nem szabad leönteni. Az áttelelő kelkáposzta talaját — amint a fagy felengedett — kapáljuk. A tavasszal kiültetett kelkáposzta június elejétől vágható. de nem fejlődnek túl. igen értékes zöldségfélénk. A kelkáposzta a fagyra nem érzékeny. Ekkorra a palánták már megerősödnek.

hús. amikor az éjjeli harmat vagy a lecsapódó köd párásítja a levegőt. és darált húsból. ezért őszi termesztésre is rövid vagy közepes tenyészidejű fajtákat termesszünk. Egy gramm magból kb. hintsük meg 5 dkg apróra tördelt vajjal. nagyobb vízfelület (folyó. Tűzálló edényben öntsük le 1 -2 tojássárgájával. Karfiol Korai fajták termesztésével csak meleg fekvésben érdemes foglalkozni. Ültetésre a 4-5 hetes palánták alkalmasak. Korai palántaneveléskor a szükséges hőmérséklet tartása fontos. Codiana Garant Brio Osena Master Osena Hólabda Idol Osena 23 . Levágott kupakjukat viszszahelyezve. a közepes tenyészidejűeké 40 x 25 cm. A korai fajták ültetési távolsága 30 x 25 cm. a rövid tenyészidejűeket július közepéig vessük szabadföldi palántaágyba. sonkából. Máshol csak ősszel érdemes termeszteni. kevés vajon pároljuk puhára. eredeti alakja szerint rakjuk tálra.5 g magot vessünk. Rövid tenyészidejű fajták KARFIOL MAJONÉZZEL Egy szép. füstölt szalonnából. Csemege fehér Csemege kék Bécsi fehér Bécsi kék Hosszú tenyészidejű fajták Kék szalonna (jól tárolható) Szentesi késői kék A karalábé talaját a káposztafélékkel azonos módon készítsük elő. pár kanál elkavart tejföllel. tojásból és tejfölből készített töltelékkel töltsük. és öntsük le majonézzel vagy tartármártással. fiatal karalábék tetejét vágjuk le. Májusi ültetésre áprilisban vessünk gyengén fűtött vagy fűtés nélküli palántanevelőben. Korai szabadföldi termesztésre február közepén vessünk fólia alá vagy melegágyba. és a sütőben 8-10 percig süssük.vagy csontlében. Az áprilisban kiültetett rövid tenyészidejű fajtákat május végén kezdjük szedni.Szentesi hajtatási (főleg hajtatásra) Szentesi fehér Szentesi kék Szentesi fóliás Közepes tenyészidejű fajták KARALÁBÉ (TÖLTÖTT) A tisztított. belsejüket vájjuk ki. Ha folyamatosan ültetjük. A hosszú tenyészidejű fajták a mi éghajlatunk alatt nem hoznak megfelelő termést. tó) közelségében. Őszi termesztésre a hosszú tenyészidejű fajtákat június végéig. és nagyobb hideg ellen szalmatakaróval védjük. Tördeljük kisebb darabokra. A palánták április elején ültethetők. Kelésig magasabb (18-22 ° C). Négyzetméterenként 2-2. utána pedig 10-16 ° C-os hőmérséklet szükséges. 150 palánta nevelhető. míg a hosszú tenyészidejűeket 40 x 30 cm-re ültessük. Az őszi fajtákat barázdába vermeljük. nagy karfiolt sós vízben főzzünk puhára. őszig állandóan lehet friss karalábénk.

a friss zöldségben szegény időben értékes főzelék. Bimbóskel Télen. Ősszel is ajánlatos összekötözni a felső leveleket. és rózsáival lefelé fordítva rakjuk tűzálló edénybe. A még fejletlen rózsájú töveket gyökérrel együtt szedjük fel. vagdalt sonkával és vajdarabkákkal bőven hintsük. a magas fajtákat 70 x 60 cm sor. pirított zsemlemorzsát tegyünk rá. hogy a leveleket ne érje víz. vajat. A korai fajták palántáját 50 x 40 cm távolságra ültessük. mérsékelten öntözzük. szorosan ültessük homokba. Magját május elején szabadföldi palántaágyba vessük. Egy gramm magból átlagosan 120-130 palánta nevelhető. A február végi vetés palántái április elején ültetve június—júliusi szedést biztosítanak. és fagymentes pincében vagy veremben. Tetszés szerint reszelt parrnezánsajtot tehetünk rá. 2 tojássárgájával és keményre vert habjával keverjük el és öntsük a karfiolra. Fajták Rosamunde Börderose Előző évben trágyázott területre tegyük. sűrű tejfölt kevés liszttel habarjunk. Ápolása talajporhanyításból és a kora tavasszal kiültetett tövek halványításából áll. 24 . Ha a homok száraz. a felső leveleket a rózsa felett fonállal (rafiával) kössük össze. A sűrű ültetés nem kedvez a koraiságnak. Amikor a rózsák fejlődni kezdenek. Ápolása 3-4-szeri kapálás. Június közepén ültessük 60 x 50. Melegen tálaljuk. mert így a növények rövidebb ideig 6-8 ° C-os hideget is elviselnek. jó bőven tejfölt. Június közepéig folyamatosan vethetünk szabadföldi palántaágyba.KARFIOL SONKÁVAL TÖLTVE Közepes tenyészidejű fajták Suprimax Delfter Markt Selandia Osena Winner Osena Kibo Riesen Avans Osena nagy (kilós) vagy több kisebb karfiolt főzzünk sós vízben. szedjük szét. December végéig a rózsák kifejlődnek és fogyaszthatók. Talaját a káposztafélékéhez hasonlóan készítsük elő. Ha a bimbók október közepéig TEJFELES KELBIMBÓ A megmosott. vigyázva. Egy Korai termesztésre a magot január közepétől vessük melegágyba. Fél liter jó. és sütőben süssük. hús mellé köretként is fogyasztható. sós vízben főzött kelbimbókat — miután a vizet lecsurgattuk — rakjuk tűzálló edénybe.és tőtávolságra. Tűzdelés nélküli palántanevelésre 6-7 g-ot vessünk m 2-enként. hogy a napsütés ne érje a termést. Őszi fogyasztásra a közepes tenyészidejűek palántáját 60 x 40 cm távolságra ültessük. és március közepétől ültessük.

ható 0. Munkaruha. szüretelni és fogyasztani (élelVédekezés: a rovarok megjelenésekor Foszfotion-permezés-egészségügyi várakozási metezés vagy Hungária L 2-porozás. dohányt. Bőséges szelPor alakú permetezőszer szőlőben. hogy a bimbókat fejlődésre kényszerítsük. és a palánták gyökerét belemárttöménységben.2-0. védőkesztyű kötelező! Este kell kiszórni! Használatát előzetesen a körzeti orvosnak.5%-os oldatban. A káposztalégy. Védekezés: a palántaágyban friss vagy fertőtlenített földet használjunk. Ha levéltetű-fertőidő). konzervipari 25 kg korpa. Palántaágyak juk. 3-4 kg melasz. Nem méregjelzésű. Megelőzésre a takaróföldbe keverjünk TMTD-t. tanácsnak. metezés után a paradicsomot és paprikát 21 napig. a töveket szedjük fel. paprikát 10 napig nem szabad A földibolhák a leveleken apró lyukakat rágnak.3%-os földes pépet készítünk. A káposztafélék betegségei és kártevői A káposztafélék gyakori betegsége a palántavész (palántadőlés). Hungária L 2-vel. Permetezés : Foszfotionnal. Sárgarépa Igen értékes. a bogyósA vetési bagolypille (mocskospajor) és a káposztagyümölcsűeket és a szőlőt 30 bagolypille hernyói ellen csalétekkel védekezhetünk. PerNogos 50 EC-vel. amíg a bimbókat nem fogyasztjuk.2%-os Zinebbel permetezés. és fagymentes helyen tároljuk. Ha erősebb hidegre van kilátás. Ellene Lótetűsúlyos rosszulléttel járó mérgezést okoz! Munkaruha. a káposztalepkék a leggyakoribb kártevők. 1-2 kg Hungária L 2 és paradicsomot 8. a hajtás csúcsát vágjuk le.nem fejlődtek ki. 25 . mert lántákban különösen nagy kárt okoz. A bimbóskel —4-5 ° C-os hideget még baj nélkül elvisel. környező lakások lakóinak be kell jelenteni. napig. a káposztabarkó. védőArvalinnal védekezzünk. ka előtt. Antracolt vagy konverterszürkét. Rövid tenyészidejű fajták Kerti Gonsenheimi Amsterdami Duwicki LÓTETO-ARVALIN (Kifejezetten mérgező) Csalétek. A peronoszpóra a palántákat is megtámadja. munzés is van: Nogos 50 EC-vel permetezzünk. A nöZINEB 80 vények levelei sárgafoltosak. Lótetű ellen 2-3 dkg/m 2 adagolásban. vagy palántázáskor 2%-os Hungária L 2-oldattal talajfertőtlenítésére is használbeöntözés.és robbanásveszélyes. gyümölcsösben és zöldlőztetés. a káposztapofuzikládium és — lisztharmat loska. ségeskertben peronoszpóra. a konzervipari annyi víz. után és közben szeA lótücsök (lótetű) lárvája a gyökereket rágja. kivételével — más gombabeVédekezés: ültetéskor 2%-os Hungária L 2-oldattal tegségek ellen 0. mely alatt bármilyen munka csak védőfelszerelésben végezhető). a paszes ital fogyasztása tilos. Gumós és gyökérzöldségek termesztése ségügyi várakozási idő 3 nap (a vegyszeres kezeléstől számított idő. Védekezés: 1%-os bordói lével vagy 0. hogy jól morzsálható legyen. Egyenletesen szórjuk ki a megkalap kötelező! Munkaegésztámadott részen. egész évben fogyasztható.Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap. Fokozottan tűz. magas karotintartalmú főzelékféle.

Petrezselyem Gyökerét. 25-30 cm távolságra. 26 . és ezért gyökerezni sem kell. Magját késő ősszel vagy kora tavasszal vessük. fagymentes helyen tároljuk. jól tárolható) Hosszú (hosszú tenyészidejű. és 5-8 cm távolságra akkor ritkítsuk. levelét ízesítésre használjuk. Hideg húsok mellé körítésként adhatjuk. amikor a ritkított anyag már csomóba kötve értékesíthető vagy a konyhában a zöldjével együtt felhasználható. Házikertben. Fajtái Korai cukor (rövid tenyészidejű) Félhosszú (közepes tenyészidejű. és így a kapálás hamarabb kezdhető. homok között vagy veremben.5-1 g/m 2 . Közepes tenyészidejű fajták Arany (Chantenay) Nanti Hosszú tenyészidejű fajták Tompa vörös Vörös óriás (Flakker) Hegyes vörös Fertődi vörös Frissen trágyázott talajba nem szabad tenni. Ápolása a sárgarépáéhoz hasonló. borsozzuk. mert a gyorsan kelő saláta jelzi a sorokat. Magszükséglet: 1-1. és sás vízben főzzük. A sárgarépánál hidegtűrőbb. mert a gyökerek repedeznek és az íze sem lesz jó. Olyan fajtákat termesszünk. hideg vízzel öntsük le. A kihúzott sárgarépák csomózva értékesíthetők. és azzal öntsük le. Télen pincében. őszi vetésre is alkalmas) Az ágyakat a sárgarépához hasonlóan készítsük elő. a talaj tápanyag. simább. Az ágyakat mélyen ássuk fel. Vetéskor célszerű salátamaggal keverni. a rövid tenyészidejűeket július végéig is vethetjük. Zeller Csak jó táperőben levő talajban érdemes termeszteni. élénkebb színű lesz a gyökér. újra szűrjük. A vizet szűrjük le. Ecettel (esetleg citrommal).5 g/m 2 . Szükséges magmennyiség: 0. Március végéig 30 cm sortávolságra vessük. Télre a sárgarépához hasonló módon tárolható.és nedvességtartalmával szemben igényesebb. aztán salátástálba téve sózzuk. és öntözéséről is gondoskodni kell. Laza talajon koraibb.SÁRGARÉPA-SALÁTA A tisztított sárgarépát vágjuk finom hosszú metéltre. olajjal készítsünk salátalevet. ha öntözni tudjuk. amelyek nem hoznak sok oldalgyökeret. Ápolása talajporhanyításból és 7-8 cm távolságra ritkításból áll.

többször ismételve. mert könnyen magszárba megy. az ágyakat porhanyítsuk. Erősítő étrendben nyers tojássárgáját is keverhetünk a levesbe. Májusi ültetésre február végétől március 10-ig melegágyba vessük.Fajtái ZELLERKRÉMLEVES 2-3 közepes méretű zellert tisztítsunk meg. könnyű homokon pedig gyorsan magszárat hoz. Törjük át szitán vagy turmixgéppel aprítsuk. hogy sűrűn ne vessük. A zeller magja nagyon apró. Hegykői Imperator Alabástrom Frigga Monostorpályi Amikor az időjárás engedi. és gereblyével készítsük elő a májusi ültetésre. fejes salátával. Tűzdeléssel 3-6 g/m 2 . Retek Laza szerkezetű talajon jól termeszthető.5 1 csontlében pároljunk. A palántákat május első felében kezdjük ültetni. amikor 4-5 levelük kifejlődött. levélzetét levágva fagymentes pincében tároljuk. Augusztus közepétől október elejéig újra vethető. a szabadban nevelteket akkor. A hónapos retek magját március elejétől április végéig vessük. ezért vigyázni kell. A csontlébe tegyünk vajat és sót. kötött talajon csípős és fás lesz. A zeller talajának porhanyítása mellett öntözéséről is gondoskodnunk kell. tűzdelés nélkül 0. Ha júniusban akarjuk ültetni. Hónapos fajták Korai legjobb (Cherry Belle) Szentesi hajtató Óriás vaj Kerek fehér Piaci piros Jégcsap Korai piros Nyári fajták Jánosnapi Húsvéti rózsa Húsvéti fehér Őszi és téli fajták Müncheni sör Erfurti kerek fekete Talaja gyommentes és porhanyós legyen. pl. tejfölben habart liszttel sűrítsük és cukorral ízesítve tálaljuk. palántáját szabadföldi ágyban is nevelhetjük. A többi gyökérfélével egy időben.5-1 g/m 2 magot vessünk. vágjunk karikára és 1. Pirított zsemlekockét adjunk hozzá. 27 . Tekintve a késői ültetést. Nyáron ne termesszük. és vékonyan takarjuk szitált földdel. október—novemberben szedjük. a helyet addig kihasználhatjuk. Tenyészterület: 40 x 40 cm.

Ápolása talajporhanyításból és száraz időben öntözésből áll. A korábbi vetést 2-3 lombleveles korban 5-10 cm-re. 30 cm sortávolságra vessük. 28 . Az egyéves hagyma tavaszi vetésből őszre étkezési hagymát ad. Főleg nitrogén. Védekezés: Hungária L 2-porozás. Vetőmagszükséglet: 15-18 g/m 2 . a későit 15-20 cm-re ritkítsuk. A lisztharmat ellen kénporozással védekezzünk. téli eltartásra június—júliusban vessük 2-4 cm mélységre. egész télen fogyaszthatjuk. augusztus első felében utóterményként. 30-40 cm sortávolságra. Egyéves és kétéves fajtái ismertek. Másod. A téli retek magját Július végén. Hagymafélék termesztése Vöröshagyma A házikertben családi szükségletre — az egészen nehéz agyagtalajok vagy a nagyon laza homoktalajok kivételével — az ország minden területén termeszthető. Az előző évben trágyázott földben lesz sötétvörös gyökerű. A gumós és gyökérnövények betegségei és kártevői A barnarothadás és a gumóvarasodás raktári betegségek. A földibolha főleg fiatal retken pusztít. A rozsdák ellen a bordói lé hatásos. Foszfotion-permeteze l . Fajták Detroit Bordó Egyiptomi lapos Bíborhenger Őszi fogyasztásra április második felében. a tárolás során válogatással gátolhatjuk terjedését. míg a kétéves fajták csak a második év végére konyhakészek. A sűrűn kelt retket ritkítsuk: a nyári retket 8-10 cm-re. a leveleken apró lyukakat rág. A téli retek fagymentes pincében tárolható. Téli fogyasztásra a teljesen ép gumókat fagymentes pincében vagy szabadban földtakaróval prizmában tároljuk. a téli retket 10-15 cm-re.és káliumigényes növény. Sortávolság 25 cm. többször ismételve vessük.A nyári retket március második felétől április végéig.vagy utóterményként is termeszthetjük. Cékla A kerti talajban mindenütt megterem.

Fajtái Egyéves Alsógödi Aroma Wolska Tétényi primus Luganszki Dorata di Parma Kétéves Makói Braunschweigi Zittaui sárga Fertődi ezüstfehér FOSZFOTION (Mérsékelten mérgező) Emulzióképző permetezőszer levéltetvek. Állandó helyre márciusban vessünk. Több típusa ismert. Fokhagyma Kötött talajon fejlődik jól. Júliusban a lomb száradása után szedjük fel. az érés előtti időszakban a száraz napos idő kedvez érésének.15-0. Magszükséglet: 1 g/m2 .és 12 cm tőtávolságra duggassuk a fokhagymagerezdeket.. Füzérbe kötve is eltartható. A dughagymát is hasonló sűrűséggel ültessük. 0. Tápanyagigénye a vöröshagymáéhoz hasonló. vékony rétegben tároljuk. illetve ültessünk 25-30 cm-es sortávolságra. A hagyma talaját sekélyen kapáljuk.és robbanásveszélyes. előkészítéshez gumikesztyű kötelező! Méhekre veszélyes! Tűz. méretétől függően 5-15 dkg szükséges négyzetméterenként. A hagymát a levélzet száradása után szedjük fel. száraz helyen. atkák és rajzó pajzstetvek ellen. A vetést kelés után 10-15 cm-re ritkítsuk. Makó. ne frissen trágyázott területre tegyük. hogy a gyökereket ne sértsük. szétterítve szárítsuk és szellős helyen tároljuk.30 százalékos permetlében. 29 . A fejlődés kezdeti szakaszában a hagyma az öntözést meghálálja. Az őszi ültetés általában nagyobb termést ad. fagymentes. Október vagy február végén 30 cm sor. Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap. Dughagymából. azt rövid csonk hagyásával törjük ki. védőkalap. Munkaruha. pertus Szaporíthatjuk állandó helyre vetéssel (egyéves hagymákat) vagy dughagyma-ültetéssel (kétéves fajtákat). a téli hideget is elviseli. Élelmezésegészségügyi várakozási idő: 25 nap. Fejlődése folyamán 2-3-szor porhanyítsuk az ágyakat. s a levélzettől megtisztítva. Paradicsom és szilva kezelésére nem használható. Ha a fejlődés folyamán magszárat hoz. ezért már ősszel elduggathatjuk a hagymagerezdeket.

Március elején vessük. Levesbe ízesítőnek vagy vajas kenyérre apró darabokra vágva igen kedvelt.tartalmú. a másik magszáron sarjhagymákat fejleszt. és mivel nagyobb mennyiségre nincs szükség. a fagyok előtt szedjük. s 5-6 hét múlva ültethetők a palánták. Vethetjük állandó helyére is. Szedéskor a sarjhajtásokat szakítsuk le. Tőosztással vagy magvetéssel szaporítsuk. hengeres leveleit — főként télen — ételek ízesítésére használjuk. Fajtái Carentan Elefant Frissen trágyázott földbe március—áprilisban állandó helyre vessük. Magját március második felében szabadföldi palántaágyba vessük. és a megerősödött palántákat 10-15 szálas csomókban 35 cm sor. A póréhagymát késő ősszel. Ha palántát nevelünk. A tőtávolság helyrevetés és kiültetés esetén 15-20 cm. Süllyesztett hidegágyba vagy árokba vermeljük fogyasztásig. 30 . A hajtatásra cserépbe ültetett növények levelei egész télen szedhetők. a ritkított palántákat pedig a hiányok helyére ültessük. A megerősödött palántákat május elején 30 cm sor. Tavasszal az első zöldhagymát a téli sarjadékhagyma adja.és tőtávolságra duggassuk. Két alakja ismert: az egyik magot hoz. ősszel azonban trágyázni szükséges. Szeptember végén.Téli sarjadékhagyma (Csoportos hagyma) Az évelő növények részére kijelölt helyen termesszük.és 25 cm tőtávolságra kettesével ültessük. A sarjhagymákat (bulbillik) szeptember első felében 30 x 25 cm sor. Póréhagyma Zöldhagymaként és levesizesítőnek fogyasztható. október elején kerül sor a tőosztásra a téli hajtatáshoz. Több évig egy helyen tarthatjuk. február végén vessük. Talaját porhanyítsuk. 35-40 cm sortávolságra. Talaj tekintetében igénytelen.és 20 cm tőtávolságra ültessük. fagyálló növény. Metélőhagyma Évelő növény. tartsuk gyommentesen és szükség szerint öntözzük.vitamin . akkor az adott távolságra ritkítsuk. Így őszre cserepezhető és hajtatható. Szárazságtűrő. és ezekkel szaporítjuk. a zöldségeskert ágyainak végén szoktunk néhány tövet termeszteni. Talaját tartsuk gyommentesen. Magas C . és ezt fogyasszuk.

Fajták Édes Csípős Cseresznyepaprika Javított Cecei Szentesi (zöld) Keszthelyi fehér Szentesi fehér Hatvani (hajtatási) Újmajori (enyhén csípős) Kovácsházi (hajtatási) Szentesi piacos (enyhén csípős) D. A tárolás során a hagymákat rendszeresen válogassuk át. Burgonyafélék termesztése BUVICID F Por alakú permetezőszer. varasodás. zeller levélfoltossága ellen 0.3%-os szuszpenzióban. A hagymaaknázó légy és a hagymalégy ellen Hungária L 2-porozással.2-0. míg a fűszerpaprika-fajtákat az arra kijelölt körzetekben. A vetési bagolypille ellen mérgezett csalétket használhatunk (lásd a káposztaféléknél).és káliműtrágyát is adjunk. sok meleget és nedvességet igényel. Palántáját melegágyban neveljük. Házikertben főként a friss állapotban fogyasztható fajtákat termesztjük. homokos talajon foszfor.2%-os higanyos magcsávázással 15 percig. Cecei Almapaprika (savanyítva finom) Szarvasi 11 Soroksári (késői. Babragya. de a házikertbe szükséges kisebb mennyiséget érdemesebb vásárolni. borszőlőnél 30 nap. zöldségnél 14. A hagymát napos. A házikertekben is gondoskodni kell öntözéséről. A peronoszpóra meleg. káposztafélék tőés gyökérrothadása. levélfoltosság. sőt több C-vitamint is tartalmaz. Foszfotion-permetezéssel védekezhetünk. Buvicid F-fel vagy Cupravittal permetezzük. bőtermő) Paradicsom alakú Kocsolai (sokáig tárolható) Gépi konzerv (állandó helyre vethető) Frissen trágyázott földbe tegyük.20. gyenge uborkalisztharmat-fertőzés. Egyes paprikafajtákat frissen. A sárgacsíkosság-vírussal fertőzött töveket távolítsuk el.A hagymafélék betegségei és kártevői A baktériumos lágyrothadás tárolási betegség. száraz foltbetegség. peronoszpóra. 31 . hagymaperonoszpóra. Nagy C-vitamin tartalma miatt egyik legértékesebb zöldségnövényünk: 100 g nyersanyagban 200 mg. nedves időben a hagyma levelein sárgásbarna foltokat okoz.25%-os. másokat feldolgozva fűszerként fogyasztunk. Munkaruha. salátaperonoszpóra. Megelőzése 0. védőkalap. Ortho-Phaltannal. monília. védőszemüveg kötelező! Paprika Tápdús talajt. száraz helyen termesszük. gumikesztyű. szürkerothadás ellen 0. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő gyümölcsnél 10. és kellemetlen bűzössé teszi a leveleket. Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap. paradicsom barnarothadás. ha a betegség jelentkezik 1%-os bordói lével. A fuzáriumos rothadás megelőzésére a magot vetés előtt higanytartalmú szerrel csávázzuk.

Használat előtt a lecsóalapanyagot csak rövid ideig kell párolni. Determinált Féldeterminált Harrow K. A palántanevelés ideje 6-8 hét (korábbi vetéssel hosszabb). amit bíborpirosan szedünk. darabokra tördelve sózzuk. Ritka vetéssel.3 g/m 2). ha a fagyok kezdetéig kellően megerősödtek. fejlettebb növényeket kapunk.és cukortartalma miatt értékes. kevésbé igényes. féldeterminált (átmenet a két másik típus között) fajták. koncentráltan érő fajták). A palántákat április végén. Fajták LECSÓ TÉLIRE Hibátlan. vágott zöldpaprikával. Helyre vetve és palántáról egyaránt szaporítható. folyton növő (ritkább ültetést igénylő. mert akkor a legjobb ízű. kevés karikára vágott vöröshagymával. A-. Állandó helyre április közepétől lehet vetni. saláta. zöldhagyma) hasznosítható. és héjukat húzzuk le. majd dobjuk kevés forró zsírba. Paradicsom Nagy C-vitamin-. Nem szükséges tűzdelni. 507 K. 512 Soroksári korai (F 1 hibrid) Folyton növő ES 24 K. A paradicsomfajtákat növekedésük szerint három csoportba oszthatjuk: determinált növekedésű (kisebb lombú. míg a paradicsom kissé megpuhul. Egy gramm magból 80-90 palánta nevelhető. a —2. illetve a fagyok elmúltával kezdjük ültetni. tűzdelés nélkül 1 m2-en 5-6 g magból 800-900 palántát kapunk. merevszárú K. folyamatosan érő fajták). A palántanevelés ideje 8-10 hét. A kezelés 2-3-szori kapálásból és szükség szerinti öntözésből (6-7-szer) áll. Az étkezési paprika szedését akkor kezdjük. 32 .Szabadföldi ültetésre legkorábban február végén—március elején vethetjük. amikor a bogyók tapintásra kemények. de még nem pirosak. A tűzdeléssel nevelt palánta magját már február végén vethetjük. május elején kezdjük ültetni. nagy lombú. fényesek. Ha tűzdeljük a palántákat. Kivétel a paradicsom alakú paprika. és még ősszel mélyen ássuk be a trágyát. —4 ° C-os talajmenti fagyokat kibírják. és 6 x 6 cm sűrűségűre tűzdeljük. április végén is ültethetjük kettesével a palántákat 40 x 25 cm sor. 25---30 percig kigőzöljük.és tőtávolságra. Öntözést csak a fejlődés kezdetén igényel. 815 K. Jubileum Korai resista K. 700 K. ahol az esetleges reggeli fagyoktól meg tudjuk védeni. konzerv K. D. A 4-5 hetes palántákat 5 x 5 cm távolságra tűzdeljük. májusi ültetéshez március közepén vessük a magot ritkán (2. B 1 és B2-vitamin-. Palántázva koraibb termést kapunk. ép paradicsomokat forrázzunk. és ültetés előtt a terület más növénnyel (pl. Korai termesztésre (április végi ültetés) március elején. determinált K. Az étkezési paprika palántáját május 10-től. de házikertben. Töltsük üvegekbe: tetejére öntsünk 1 ujjnyi libazsírt és jól kötözzük le. export K. 363 Frissen trágyázott területre tegyük a paradicsomot. sav. A zsírban addig pároljuk. csemege K. 1 m 2-re 30-35 g magot vessünk. 947 K. így az ültetés idejére erősebb. San Marzano K. érett.

Azután lisztbe. s szellőztetéssel biztosítsuk az egyenletes páratartalmat. A téli szükséglet piacon is beszerezhető. 1-2 hét alatt megpirosodnak és felhasználhatók. Tojásgyümölcs Sokféleképpen elkészíthető. ha a magot vetés előtt egy napig langyos vízben áztatjuk. Termése sütve. termesztési módja a paprikáéhoz hasonló. melyek csak a gumók tápanyagtartalmát merítik ki. A kiültetés ideje március vége. Ősszel az első fagyok előtt a félérett paradicsombogyókat szedjük le. április eleje. éretlen bogyókból savanyúságot készíthetünk. tojásba. de hajtatásra alkalmatlanok. Ilyen — kereskedelemben kapható — fajta a Violaszínű óriás. 3 33 . Külföldön számos fajtája ismert. hosszú „pincecsírákat" kapunk. kedvelt csemege. hogy a leve lecsurogjon. A növény környezeti igénye. Fény hiányában vékony. A sűrű és sekély ültetés a koraiságnak kedvez. ízletes növény. olajban vagy zsírban süssük. A gumók párologtatásának csökkentésére a padlót időnként locsoljuk. és forró vajban. Az ültetés mélysége 4-6 cm (homokos talajon mélyebb). a determinált fajtákból 4-5 palántát ültessünk négyzetméterenként. majd morzsába mártsuk. amikor teljesen érett.és tőtávolságra. Burgonya Házikertben elsősorban a korai burgonyát érdemes megtermelni. a féldeterminált fajtákból 3-4. Házi szükségletre akkor szedjük a paradicsomot. Május közepén ültetjük ki egyesével a palántákat 40 x 60 cm sor. lapos ládákba 1-2 sorosan.A folyton növő fajtákból 3. PARADICSOM (RÁNTOTT) A paradicsomot (szép nagyokat) vágjuk szeletekre és tegyük szitára. ezek termésszínben nagy változatosságot mutatnak. párolva. Magszükséglet: 100 m 2 kiültetett területre 3 g. ablakban nem nevelhető a palánta). Január végén—február elején rakjuk be előcsíráztatásra a gumót hűvös. Március végén vessük a melegágy talajába vagy kisebb ládába (igényessége folytán lakásban. A korai burgonyát 30-40 cm x 20-30 cm-re ültessük. Nálunk a sötétlila fajtákat kedvelik. töltve. rántva stb. A kelést segíthetjük. Korai termesztés fajtái Somogyi korai Astilla (NDK) Axilia (NDK) Jaerla (holland) Pierwiosnek (lengyel) Ostara (holland) A jó minőségű vetőgumó a burgonyatermesztés sikerének alapja. Az apró. A téli burgonyatermesztésnél az előcsíráztatás nem szükséges. Az előcsíráztató helyiség hőmérséklete lehetőleg 8-15 ° C közötti legyen. világos helyiségbe. A vetésre legkedvezőbb gumóméret a 4-8 cm átmérőjű. 5-7 dkg súlyú.

5 dkg lisztbe. Kabakosok termesztése Uborka Nyári fogyasztásra (saláta. Védekezés: náljuk. 1 -2%-os töménységben haszA lótetű főleg palántaágyban károsít. gyengén sózzuk és 1 -2 óráig hagyjuk állni. A beteg növényeket szedjük ki és égessük el. de kisebb súlyú. Metationt permetezzünk május végétől. A vetési bagolypille (mocskospajor) ellen a korábban leírt módon csalétekkel védekezhetünk. Ha levéltetű ellen rendszeZöldségfélék kártevői ellen resen védekezünk. 2 db felvert tojásba és 12 dkg zsemlemorzsába mártsuk. Szedés POR ALAKÚ előtt a szer várakozási ideje szerint fejezzük be a perPERMETEZŐSZER metezést. Különösen a nővirágú fajták igényesek. A baktériumos betegségek megelőzésére 0. A burgonyafélék betegségei és kártevői A vírusbetegségek (sárgafoltos és keskenyedő levelek) többsége maggal terjed. a takácsatka megjelenése sem várható. A korai és fővetésű uborka nedvesebb fekvésben öntözés nélkül is terem. A vírust a levéltetvek terjesztik. s a palánta eldől. megelőzésére magcsávázás (1. 5-6 napig tarthatjuk el.5%-os nátronlúggal 10 percig. A levéltetvek a vírusbetegségek terjesztői. mély rétegű középkötött talajban fejlődik jól. majd a termés rothad. PalántaHUNGÁRIA L 2 kortól kezdve rendszeresen védekezzünk ellenük. tápanyagban gazdag. Méhekre veszélyes! Lótetű-Arvalin kiszórásával (2-3 dkg/m 2 ). A paradicsomvészes leveleken és a bogyókon barna foltok keletkeznek. A palántavész arról ismerhető fel. Gyakori szellőztetés. berakó) 34 . hűvös helyen. (Mérsékelten mérgező) Foszfotion — jó hatásúak. A Bi 58.1%-os Ceresan Universal nedves csávázás (15 percig) alkalmas. Hungária L 2-t Sevint. Frissen trágyázott. Diazinon-Phenkapton.RÁNTOTT TOJÁSGYÜMÖLCS Egy kg tojásgyümölcsöt vágjunk kisujjnyi szeletekre. Öntözés nélkül kevesebb és bizonytalan termésre számíthatunk. Védekezés: mint a káposztaféléknél. Rövid tenyészidejű fajták Rajnai fürtös (kovászos. ecetes) Párizsi fürtös (csemege. A korán szedett tojásgyümölcs fogyasztásra kiváló. Nikotin. kovászos) és téli eltevésre egyaránt érdemes uborkát házikertben termeszteni. Szedését akkor kezdjük. amikor a termés már elérte a teljes nagyságát. vizes. ezért rendszeresen védekezzünk ellenük. Kiültetéstől rendszeresen permetezzünk ellene bordói lével vagy Dithane M-45-tel. utána leöblíteni vízzel a magot) ajánlható. a késői vetéseket azonban öntözzük. A burgonyabogár ellen kötelező a védekezés. ritkább öntözés gátolja terjedését. Ha későn szedjük. forró zsírban süssük pirosra. hogy a palánta sziklevél alatti szára vékonyodik. keserű és rágós lesz. A leszedett termést ládában vagy bélelt kosárban.

Budai félhosszú (nővirágú hibrid — saláta) Budai korai (nagyrészt nővirágú — saláta) Budai csemege (csemegeuborkának) Kecskeméti 113 (nővirágú hibrid — csemege) Kecskeméti bőtermő (nővirágú — csemege. A késői vetéseket a kelésig öntözni szükséges. védett napos fekvésben. gumikesztyű. védőszemüveg kötelező! Az uborkát helyrevetéssel és palántaneveléssel egyECETES UBORKA GŐZÖLVE aránt szaporíthatjuk. Görögdinnye Melegigényes növény. (1 dl (10%-os) ecethez I 1 víz]. ritkítsuk. Méhekre veszélyes. a nagyobbakat salátának fogyaszthatjuk. ha csak a fészkeket trágyázzuk. 2-4 cm. A vetés mélysége vízben állni. berakó) Ashley (saláta) HUNGÁRIA L 2 POROZÓSZER (Mérsékelten mérgező) Zöldségfélék rágókártevői ellen 20-26 dkg/100 m 2 menynyiséggel porozzunk. ép. Az üveget töltsük forró ecetoldattal áztatjuk. Fajtái Sugar Baby Kecskeméti vöröshúsú Szigetcsépi 51 (hibrid) Hevesi Marsowsky Korai kincs Kecskeméti heterózis (hibrid) Szentesi sárgahúsú Hevesi futó (hibrid) A dinnye nagy tenyészterületet igényel. A 10-15 cm hosszúságú uborkákat kovászosnak vagy vizesnek. 10-12 cm x 25-30 cm. A növényápolás a talaj porhanyításából és gyomirtásból áll. meggylevél és egy jén. Ecetes uborkának az 5-10 cm nagyságúakat szedjük. vagy fólia alá gyepkockába. koraibb lesz a kelés. Ez a munka fészekkészitéssel egy menetben (inkább tavasszal. védőkalap. kemény és egészen június elejéig. A frissen szedett. takarmánynövényeknél 30 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 15 nap. A szedést 2-3 naponként ismételjük. Ha a magot vetés előtt 1-2 napig langyos vízben pár mustármag kíséretében. ecetes) Középhosszú és hosszú tenyészidejű fajták Csemege (mindenféle felhasználásra) Marketer (saláta. Korai szabadföldi termesztésre melegágyba kapor. A keseredés egyik fő oka a vízhiány. A fürtös fajták tenyészterület-igénye 100-120 és légmentesen lekötve. Munkaruha. cserépbe vessük április eleegész bors. A szabadföldi vetést április köze° pén kezdjük (amikor a talaj 10-12 C-ra melegedett). szőlőlevél és inda. vasfű. ecetes) Kecskeméti keseredésmentes (nővirágú — csemege. laza. az erős növekedésűeket 30 10 cm-re percig gőzöljük. Az ültetés ideje április végétől május közepéig tart. A palánták ültetése esetén ugyanez a tenyészterület-igény. mint ősszel) vé3* 35 . Rakjuk üvegekbe. A kellő vízellátásra a tenyészidőben is ügyeljünk. illetve a rövid tenyészidejű uborkákat egy napig hagyjuk sós fajtákat június közepéig vethetjük. Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap. berakó) Szenzáció (saláta) Nimbus (csemege. Fészekbe 80 x 60 cm-re vessünk 3-4 magot. jó szerkezetű és tápanyaggal jól ellátott területen termeszthető eredményesen. Trágyát takaríthatunk meg.

Fogyasztásig hűvös helyen tároljuk. amit a héj színe és illata árul el. mint az éretlenen. A vetéstől számított 100-120 nap múlva várhatunk szedhető termést. 8 x 8cm). A görögdinnyét nem szabad metszeni! Az érett dinnye kopogtatásra tompa hangot ad. védett helyen érdemes termeszteni.gezhető: ásóval vagy kapával 30-40 cm szélességben és mélységben emeljük ki a talajt. Kelés után két növényt hagyjunk. fészkenként 4-5 magot 3-4 cm mélyen. a metszéssel tehát a korábbi elágazódást és virágzást segítjük. Sárgadinnye Napos. a sárgadinnye termést hozó virágai ezeken fejlődnek. 0. szaporítása és a termesztés hasonló a görögdinynyééhez.5-2 kg földdé érett trágyát rakjunk. A gödörbe 1. 36 .5-2 x 2. hibrid) Homok kincse (F 1 hibrid) Muskotály Bellegardi kantalup Vöröshúsú ananász Őszi cukor (téli dinnye) Igényei. A meghagyott levelek hónaljából oldalhajtások fejlődnek. ezért csak nagy kertben termesszük. A téli dinnye szeptember végén leszedve. korán reggel az érett dinnyén kevésbé képződik harmat. A sárgadinnyét metszeni kell. Ritkításkor fészkenként két növényt hagyjunk meg. ültetés tenyészterülete 2 x 2 m (2 x 1. Szabadföldbe április 10-20 között lehet vetni. Melegágyba előcsíráztatott vagy duzzasztott (1-2 napig langyos vízben áztatott) magot vessünk. fagymentes helyen (szalmában) tárolva november—decemberig eláll. Sok helyet foglal.5 m). A palántákat a májusi fagyok után ültessük (korábbi ültetés bizonytalan. Tenyészterülete kisebb: 1 x 1 m. A görögdinnye állandó helyre vetéssel és palántaneveléssel is szaporítható. Palántanevelésre március végén.2 m. de a koraibb termés érdekében védett helyen megkísérelhető). A növények fő hajtását 4-5 lombleveles korban 3 levélre csípjük vissza. a terméssel szembeni kacs száradt. április elején vessük melegágyba gyepkockába vagy cserépbe (7 x 7. s a visszahúzott földdel keverjük. Fajtái Magyar kincs Ezüst ananász Hibrid 7 (F.8 x 1. Vetés. hogy a „tányér" alja a talajszinten legyen. Vetés előtt tányér alakú mélyedéseket képezzünk úgy.

szőlőlevél. Az apró (3-7 cm-es) termések a csemegeuborkához hasonlóan savanyúságnak. 8 dkg só. cserépben. A tökfélék (uborka. PATISSZONPÖRKÖLT A mosott patisszont vágjuk kockára. Korai termesztésre a március végén—április elején vetett 30-35 napos palántákat ültessük. Fajtái Óvári fehér Bjel ig Igényei a spárgatökéhez hasonlóak. 8-10 szem szegfűszeg és 1 teáskanál szalicil. Április közepén kezdjük vetni 150 x 150 cm sor. 37 . A másodterményként termesztett tököt pedig feltétlen öntözzük. pörköltnek stb. A tök száraz időben meghálálja az öntözést. a helyrevetettről pedig június közepétől. meggylevél. amikor az első termések 3-12 cm-esek. rántva. A palántázott spárgatökről az első termések már június elején szedhetők. A vetés.5 I vízhez 2 dl 10%-os ecet. Melegigényes növény. Száraz időben gondoskodjunk az öntözésről. és a szokásos módon készítsük. szétültetve az előnevelt palántákat. egy kevés kapor. Ha kevés a trágyánk. Száraz viszonyok között öntözni kell. egy teáskanál mustármag. 10 dkg kristálycukor. Galuskával vagy vajas burgonyával tálaljuk. neveljük azokat. lecsóval sűrítsük. ezért gyepkockában. Szabadföldön április közepétől június végéig szakaszosan vethető. készítve ízletes ételek. ezért permetezzük rendszeresen. fészkenként 3-4 maggal. tök) palántáit mindig földlabdával ültessük. Patisszon (csillagtök) Hazánkban kevéssé ismert zöldség. csak a fészkeket trágyázzuk. Tápanyagigényes növény. Így a szabadföldinél 3-4 héttel korábbi termést kaphatunk.és tőtávolságra.Spárgatök Humuszban gazdag talajt kíván. Kelés után fészkenként 1-2 palántát hagyunk. koriander. Az uborkáénál nagyobb beltartalmi értéke (magas C-vitamin-tartalmú!) és könnyebb emészthetősége folytán megérdemli. tápkockában stb. torma. illetve az ültetés sűrűsége 80 x 80-100 x 100 cm. Termesztett fajtája az Indátlan fehér. A palánták ültetése után felszabadult melegágyban tököt hajtathatunk. Csak rendszeres szedés esetén terem bőven. CSEMEGEPATISSZON Készítéséhez 3 kg apró (3-7 cm-es) patisszonhoz a következő felöntőlé szükséges: 1. salátának. babérlevél. Az első szedésre kelés után 50-70 nap múlva kerül sor. 10-15 szem feketebors. A patisszon 3-4 naponként szedhető. Lisztharmatra érzékeny. mely változatos felhasználásra alkalmas. hússal töltve. dinnye. a nagyobbak (8-12 cm-es) csalamádénak. hogy kertünkben néhány négyzetmétert szorítsunk számára.

oldva. permetezőszer. a hajtás edénykötelező! nyalábjai barnulnak. Munkalével permetezzünk ellene. gumikesztyű A fuzáriumos növények száradnak. a beteg növényeket távolítsuk el. A peronoszpóra a levelek lemezén június közeFUNDAZOL 50 WP pétől sárgásbarna. Élelmezés-egészségügyi A foltok megbarnulnak és leszáradnak. védőkalap. Karathane) védekezzünk ellene. Kifejtőborsó-fajták Velőborsófajták Rajnai törpe (Petit Provencal) Debreceni világoszöld Debreceni sötétzöld Express Gloria di Quimper Konzervgyöngye Kelvedon csodája Chrestensens Gloriosa Budai csemege Budai gyöngy Lincoln Chrestensens Cornel Grüne Perle Perfection Dark Skinned Onward Debreceni 85/2 Nike 38 .7 dkg/100 m 2 10 I vízben kat okoz. 10-14 naponként 1%-os bordói lével permetezzünk ellene. Korai termesztésre a gyorsan melegedő talajok alkalmasak. A velőborsó zsengesége hosszabb ideig marad meg. Morestan. de kevésbé korai. A kifejtőborsó fajták hidegtűrők. 1%-os bordói várakozási idő: 14 nap. Védekezés: a beteg növényeket semmisítsük meg (a talajból fertőz).A kabakosok betegségei és kártevői A mozaikvírusok a leveleken okoznak mozaikfoltokat. Rovarirtó szerekkel permetezzünk a burgonyaféléknél leírtak szerint. mert a vírusok terjesztői. A cukorborsó zsenge állapotban hüvelyestül fogyasztható. A levéltetveket irtani kell. Vetőmaggal is átvihető. a termések pedig torzulnak. de később is rendszeresen irtsuk. A levéltetveket a palántaágyban. ruha. késői vetésre a hűvösebb.60. Főleg a dinnyék betegsége. termésük azonban csak rövid ideig marad zsenge. Kénkészítményekkel (Fundazol. A vetési bagolypille hernyóit a korábban leírt módon csalétekkel irtsuk. A lisztharmat fellépésekor a leveleket fehéresszürke szövedék borítja. nagyon korai vetésre alkalmasak. ún. Por alakú A fenésedés a leveleken vizenyős. jó vízellátottságú területek. Az uborka baktériumos foltossága és mézgás varasodása ellen bordói lével permetezzünk. ezek később átterjednek a gyümölcsre is. „olajfoltokat" okoz. H üvelyesek Zöldborsó A tavaszi mérsékelt melegben vagy az őszi hűvösebb időjárásban érdemes termeszteni. A betegséget levéltetvek terjesztik. fakózöld foltoUborkalisztharmat ellen 0.

míg minden leve elfő. Jól megmunkált. és ha öntözé50 dkg száraz babot főzzük puséről gondoskodni tudunk. szítve. Sós vízben főzzük.5-3 méteres karó mindegyikének tövéhez egy-egy fészket készítünk. Zöldbab A zöldborsóhoz hasonlóan nagy mennyiségben kerül fogyasztásra. sóval. Mikor kihűlt. amikor a hüvelyek már kifejlődtek. Nagyon kevés csontlevet vagy vizet is szabad időnként aláönteni. a magas növésűeket 30-40 cm sor.Cukorborsófajta Henrik RIZI-BIZI Zsenge zöldborsót vajon vagy zsíron pároljunk. szitán csurgassuk le a vizet. tápanyagdús talajon eredményes a termesztése. öntsük át a rizshez. Főnövényként. amint lehet. A szedést akkor kezdjük. folyamatosan vethetjük. A magvakat a madárkártétel ellen 4-8 cm mélyre vessük. A virágzás és terméskötés idején különösen vízigényes. RakA bokorbab sortávolsága 30-40 cm. Ez a nyáron vetett bab termesztésekor különösen fontos. Magszükséglet: 25-30 g/m 2 . Igényes növény — főleg a karósbab —. időben öntözzük. egymásnak támasztott 2. borssal. hosszú szeletekre. A szárazbabot főterményként termesszük. tegyük tálba és ecetes levet ké2 karósbabból 20-30 g/m . talaját porhanyítsuk és száraz keverjük össze. szitán csurgassuk le a levét.és 3-4 cm tőtávolságra vessük. Március végéig fejezzük be a korai vetést. öntsük a salátára. salátástálbo tárkonyos ecettel (vagy citromlével). egy fej vöröshagymát és tőtávolsága 60 x 60 cm. 4-5 maggal. A borsót jó táperőben levő talajba vessük. Másik lábasban rizst is pároljunk. Magszükséglet bokorbabból 15-30 g/m 2 . őszi szedésre a rövid tenyészidejű fajtákat július végén vethetjük. de a szárazságot nehezen viseli. Fajtái Bokorbab: Sárgahüvelyű Budai piaci Korai vaj Cherokee Kinghorn Wax Budai konzerv Zöldhüvelyű Harvester Fullcrop Valja ZÖLDBABSALÁTA A zsenge zöldbabot tisztítjuk és vágjuk vékony. sózzuk. köztesként és másodnövényként jól illeszthető a házikert vetésforgójába. ehető díszbab) Szárazbab: Seaway Nagykállói BABSALÁTA A vetést április közepén kezdjük. Az alacsony növésűeket 25-30. de a szemek még zsengék. A karósbabokat kelés után karózni kell: négy. A vetés mélysége 4-8 cm. Fészekbe vetjük. olajjal. fészkenként vágjunk karikára vagy apróra. de úgy. 39 . hogy szét ne essék. február végétől folyamatosan. fejes saláta módjára készítjük el. kedveli a meleget. Karósbab: Juliska (sárgahüvelyű) Preisgewinner (zöldhüvelyű. A karósbabok sorjuk tálba. és tovább pároljuk. Mikor a borsó már majdnem jó. egészen július közepéig hára. pár kanál olajat öntsünk rá és jól Amint a bab kikelt.

hogy csak a sziklevél alatti rész kerüljön a talajba. 2 cm mélyre. és fogyasztásra alkalmatlan. száraz időben még az áttelelő saláta is megkívánja az öntözést. Védekezés: Zineb-. Állandó helyre április közepéig (hűvösebb országrészeken egész nyáron) vethető. az ültetés ideje október második fele. A korai és az áttelelő saláta meleg fekvésben. A lisztharmat ellen a Fundazol-permetezés. 40 . Korai fajták (hajtató és szabadföldi) Budai hajtató Ventura Május királya Soroksári hajtató Aranysárga kőfej Nyári fajták Laibachi jeges Cazard Stuttgarti csoda Attrakció Keményfejű (Dickkopf) Barna dacfej Téli (áttelelő) fajták Nansen Téli vajfej Korán ültetve előnövényként vagy köztesként.és 20 cm tőtávolságra. bordóileves permetezés. A palánták ültetésekor ügyeljünk arra. Egy gramm magból átlagosan 500 palánta nevelhető. Mélyen ültetve a palánta kirohad. mert a nagy melegben fejesedés nélkül magszárat hoz. a levéltetű. Az állandó helyére vetett salátát a kelés után 20 cm távolságra ritkítsuk. A bab baktériumos betegsége és fenésedése ellen TMTD-vel csávázzunk. a zsizsik ellen virágzástól 10-14 naponként Ditrifon-. A keléstől virágzásig rendszeresen (utána a várakozási idő betartásával) rézoxi-kloriddal permetezzünk. későn utónövényként termeszthetjük. Metation-. borsóperonoszpóra ellen a bordóileves permetezés. Márciusban már állandó helyre is vethetjük 30 cm sortávolságra. Termesztése csak a nyári hónapokban okoz nehézséget. a nyári saláta hűvösebb helyen fejlődik jól. Levél zöldségek Fejes saláta Egész évben keresett zöldség. Korai termesztésre február második felében világos helyen ládába vessük a magot.A hüvelyesek betegségei és kártevői A borsórozsdával és a babrozsdával fertőzött szárakat etessük fel vagy égessük el (megelőzés). vagy szerezzük be a palántát. Unifosz-permetezés szükséges. A takácsatka ellen Diazinon-Phenkaptonnal permetezzünk. Zsizsiktelenített magot használjunk. a kénporozás. Áttelelésre augusztus közepén szabadföldi ágyba vessünk. A ládában nevelt vagy vásárolt palántát március második felében ültessük állandó helyére 25-30 cm sor. az akácmoly. Vízigényes.

mert a gyomok hamar elnyomják. majd folyamatosan június elejéig. Szeptember elejéig vetve még késő ősszel is szedhető. hidegtűrő növény. Keménytojóssal is díszíthetjük. s alaposan mossuk. sós és cukros páclével öntsük le. A felfagyásra hajlamos talajokon azonban átteleltetésre nem érdemes termeszteni. Őszi spenót termesztésére augusztus 1-25 között vessük a magot. A késői vetéseket a kelésig öntözzük. 1 -2 órai állás után tálaljuk. száraz télen ne pusztuljanak ki. Új-zélandi spenót A kerti spenóttól eltérően egész nyáron. Sok nitrogént igényel. Legkorábban április végén vessük. 5-6 lombleveles korban a töveket gyökerestül tépjük. A kerti spenóttal ellentétben az új-zélandi spenót nagy tenyészterületet igényel: 50-80 cm x 40-50 41 . közepén vethető több szakaszban. fűtés nélkül áttelel. Házikertjeinkben bármilyen talajon megtermeszthető. hogy a hideg. Legkorábban március elején. az első szedést gyökérrel együtt. lombhulladék alkalmas. A friss mezei salátát tisztítsuk. A téli spenót termesztésére augusztus közepétől szeptember közepéig lehet vetni. A tavaszi kapálással dolgozzuk a talajba. Addig vessük. A késői vetést öntözzük. Fcjtái Matador (jól telel) Viroflay Vital Eszkimó (jól telel) Popey A spenót a nyári hosszú nappalok idején magszárba megy. Teleltetésre célszerű 7-10 naponként több szakaszban vetni. később a tövek teljes kifejlődésekor levelenként szedjük. Vetés után gereblyével sekélyen keverjük a talajba a magot. de az egészséges ember táplálkozásában is előnyös. Az áttelelő salátát késő ősszel takarjuk. A szedést 5-6 leveles korában kezdjük. MEZEI SALÁTA Mezei saláta A vadon termő mezei salátát vagy más néven galambbegysalátát. Kelés után rögtön kapáljuk. és lapogassuk (hengerezzük) le. Ecetes. a házikertben is termeszthetjük. ritkításszerűen.Ápolása talajporhanyításból és öntözésből áll. A későbbi vetések felmagzanak.és betegélelmezésben fontos. Erre az érett komposzt. Spe n ót A gyermek. Téli szedésre melegágyba vessük. hogy jól áttelelő állományunk biztosan legyen. Nagyon igénytelen. A tisztított mezei salátát sűrű tartármártással leöntve is tálalhatjuk. a téli fagyokig szedhető. Tavasszal a talaj felszikkadása után a takarást távolítsuk el. Házikertben célszerű szórva vetni a gondosan előkészített területre 3-4 g magot m 2-enként. A tavaszi spenót vetése már február végén kezdhető. amíg előzi a fejes salátát. Gyors fejlődése folytán másodnövényként is termeszthető a július közepéig lekerülő zöldségek után. a durva leveleket dobjuk le. és április végéig folytatható. 10-15 cm-es sortávolságra vetve 6-7 g mag szükséges 10 m 2-re.

Az első fagy után is szedhetjük magját. lófogú takarmány kukoricát étkezésre ne vessük. Munkaegészségügyi várakozási idő: 5 nap. spárgabogarak. Száraz időben az öntözésről gondoskodjunk. Kelés után Cuprosan Super D-vel (0. majd a 40-50 cm-es töveket harmadszor. később az egyes leveleket szedjük.1%-os) permetezzünk.5-1. és gereblyével dolgozzuk be.és tőtávolságra vessük. Megelőzésére vetés előtt szórjunk a talajra m 2-enként 0. Magját a levelek hónaljában hozza.cm-re vessük. Április második felében 60 x 60 cm sor. hagymabogár. és ugyanekkor a bokrosodó fajtákról a fattyúhajtásokat is távolítsuk el.2%-os töménységben. Ha a tövek 20-25 cm magasak. Szedéskor a fiatal. Kötött talajon 6 cm. Méhekre veszélyes! Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap. Száraz időben öntözzük.1-0. védőkalap. így 10 m 2-re 5-6 g vetőmagra van szükség. egy-egy fészekbe 2-3 magot. Fajtái Csemege kukorica Korai csemege Júniusi fehér Fehér mazsola Arany mazsola Pattogató kukorica Szegedi Frissen trágyázott földbe való. egész évben lehet csemegekukoricánk.0 dkg TMTD-t. Kitűnő csemegekukoricafajták kaphatók. kapáljuk és tövenként csak egy növényt hagyjunk. 42 . a következő év tavaszán vetés nélkül is kikel és szedhető. másodszor kapáljunk. A régebben szokásos töltögetés helytelen. A vetés mélysége 2-3 cm legyen. Amíg a spenót nem fedi be a talajt. laza talajon 10 cm mélyen vessük. mert a talajt szárítja. leveles hajtásvégeket csípjük le. és ha az előző vetésből származó tövekről elhullik a magja. dinnye. Az öntözést szükség szerint többször ismételjük. két lombleveles kortól rendszeresen. hagymaaknázó légy. Ha a vetést ismételjük (június végéig). Védőruha. bab között termeszthetjük. s a tél folyamán hűvös. Csemegekukorica A házikertben uborka. gumikesztyű.és tőtávolságra. akácmoly ellen 0. száraz helyen tál oljuk.3%-os) permetezzünk. gyomtalanítsuk. • A salátaperonoszpóra és a baktériumos foltosság ellen Cuprosan Super D-vel permetezzünk 7-10 naponként. ezért az ún. A levéltetvek ellen ültetés után Bi 58-cal (0. Amint kikelt. az alacsonyabb növésűeket 50 x 50 cm-es sor. METATION 50 EC ( Közepesen mérgező) Zöldségfélék hernyókártevői. gumicsizma kötelező! A levélzöldségek betegségei és kártevői A szürkepenész a palántaneveléskor fertőz a talajból.

a fekete magvakat 30 és cm sortávolságra 3-4 cm mélyen vessük. A magvetéshez a szabadföldi palántanevelő ágyakéhoz hasonlóan készítsük elő a talajt. de még „tejes" érésben vannak. ha a tálat fejesAz előkészített talajon 120 cm sortávolságra saláta-levelekkel béleljük. amikor a csövek teljesen kifejlődtek. hogy könnyebben hajtson ki. Az árkot ne töltsük be. A töveket 10-15 cm vastagon takarjuk földdel.vagy komposztföldhalmokra tegyük a spárgatövet. s forgassuk be. juk. és a sípokat éles késsel vágjuk le. A földet azonnal húzzuk vissza. így a fejlődő sípokat nem éri napfény. A gyökereire ültetés közben vigyázni kell. ha 2-5 erős rügyük sós-cukros vízben főzzünk puhávan. A telepítés első évében köztes növényként babot. a másik felét pedig 20 cm mélyen ültessük. hogy a kukorica szárát május 1-ig meg kell semmisíteni. és nem zöldülnek meg. és úgy öntjük bele a majonézes spárgát. nagy táperejű talajokon érdemes termeszteni. jük ki a spárgasorokat. tartármártással. Ha a tövek nem elég erősek. ezért részletesebben tárgyaljuk. hogy a telelő kártevőket elpusztítsuk. Csak meleg fekvésű. A következő kapáláskor még 1-2 kg pétisót is munkáljunk a talajba. Húzzuk el a földet. még egy évig nevelni ra. A második évben 100 m2-enként 2 kg szuperfoszfátot és 2 kg kálisót szórjunk ki a talajra.Akkor szedjük. öntözéssel gyorsíthatjuk SPÁRGASALÁTA a csírázást. mert elpusztulnak. fogyasztását a diétás étrendben is ajánlják. s 80 cm távolságra tűzzük ki a tövek helyét. majd szitán csurgassuk le. (Rendelet írja elő. A tavaszi telepítésre fagymentes helyen. ezért telepítés előtt talaját alaposan trágyázni és forgatni szükséges. Ha a sorok sűrűn keltek. vizelethajtó és vesetisztító növény. A földdé érett trágya. 40-50 cm mélyre. A sorok mentén 30 'cm mély árkot ássunk. A magasan ültetett tövek korábban szedhetők. Az őszi vetésből származó spárgatövek a tél Egy kg hámozott. szükséges. Ha száraz az időjárás. hüvelyknyi dabeálltáig megerősödnek. A spárga mélyen gyökerezik és több évig marad egy helyen. A júliusban érő piros bogyótermésből mossuk ki. homokos. Tetszetős. Ekkor már ne termesszünk köztest. salátát. és hűtve tálalhomokba vermeljük a töveket. 100 m 2-enként 5-7 q trágyát adjunk. A spárgatelep felét 8-10 cm mélyen. ezeket még az ősz folyamán rabokra vágott spárgát enyhén végleges helyükre is telepíthetjük. mint a mélyebben ültetettek. Kelése utána sorközöket porhanyítsuk. Ősszel a szárakat a föld felett vágjuk le és égessük el. A kétévesnél idősebbek már nem alkalmasak Végül keverjük 2 tojásból készült a telepítésre. Fajtái közül ismertebbek : a Braunschweigi. 10 cm távolságra ritkítsuk. A harmadik évben a tövekről egy-két sípot vághatunk. a Hófej. Burgundi és az Argenteulei. retket vethetünk. Ősszel a kukorica szárát csonk nélkül vágjuk le és használjuk fel. A spárgatelepítéshez szükséges töveket vagy vásároljuk. Március elején húzzunk 30 cm magas bakhátat a spárgasorokra. 43 . vagy magvetéssel neveljük. Termesztése sokban eltér a többi zöldségnövénytől.) Évelő zöldségfélék Spárga A spárga könnyen emészthető. A szedést áprilisban kezdhetjük. nem keserednek. hogy ne törjenek le.

végül már felmelegedett. Június—júliusban a sorközöket vízzel árasztjuk el. Előnyös. Tavasszal is szedhetjük. olvasztott vajjal locsolSzáraz időben május elejétől öntözzük. és csöA bakhátakat 10-12 napi időközben fokozatosan bontpögtessük le. fóliába csomagolva 2 hétig is eltartható. Nálunk a Mary Washington fajtát termesztik. A tormát október—novemberben szedjük. Nagyobb a vitamin. Öntözhetünk esőszerűen (tömlővel. Minden gyökeret szedjünk fel. mert ezek átlagosan 40%-kal nagyobb hozamúak. nem szükséges a bakhát. amelyeket pincében. Hungária L 2-porozással vagy -permetezéssel védekezzünk ellene. és az oldalgyökereket vágjuk le vagy zsákdarabbal dörzsöljük le. A spárgatelepet háromévenként trágyázzuk a vágás befejezése után. 50 cm magas bakhátakra. Csak a hím virágú magoncokat ültessük. edénybe. A zöldspárga akkor szedhető. szórófejjel) vagy a barázdákba vezetve a vizet. A bakhátakat mélyen bontsuk ki. 1%-os bordói lével permetezzünk ellene. Ezeket a talaj felszíne alatt 1-2 cm-rel vágjuk vagy törjük el. június elején fejezzük be. ha a talaj juk. mert gyomosítanak. majd később sötétbarna foltokat okoz a szárakon. évtől 6-10 sípot szedhetünk.és ásványisó-tartalma.Első évben tövenként 2-3. amikor sípjai elérik a 15-20 cm-es hosszúságot. Télen pincében vagy veremben homokban tartható el. homokba vermelve teleltetünk. Ősszel és tavasszal egyaránt telepíthető. mély fekvésű kertekben érdemes termeszteni. A dugványokat a torma ceruza vastagságú talpgyökereiből készítjük. A spárgaszárakat ősszel tőben vágjuk le és tüzeljük el. A spárgabogár és a lárvája a spárga lombját pusztítja. öntözést. 30 cm-es távolságban ültetőfúróval készített lyukakba vékonyabbik végével lefelé ültetjük. mint a halványított spárgáé. A spárgaszárakat ősszel égessük el. a 4-5. A spárgát tisztítsuk. Márciusban (vagy késő ősszel novemberben) telepíthetjük. sós vízben pároljuk. Újabban terjed a zöldspárga termesztése is. forró. Termesztése egyszerűbb. Utána a bakhát földjét húzzuk vissza és öntözzünk. Rakjuk tűzálló suk le. 1 méteres sortávolságra. hámozzuk. A bakhátak tövét kapával 10-15 cm-re mélyítsük. 30-40 cm-es gyökérdugványokkal szaporítjuk. hogy a talpgyökerekkel együtt tudjuk a töveket kiszedni. Hűtőszekrényben. Szeptember elejéig fejezzük be az néhány percig süssük. a torma télálló. A dugványok végét 3 cm vastag földréteg fedje. 44 . Júliusban a hűvösebb reggeleken bontsuk ki a töveket. hintsük parmezánnal. A spárgalégy nyűvei a hajtásokban károsítanak. mint a nőegyedek Kisebb tenyészterületre ültessük. PARMEZÁNOS SPÁRGA A spárga betegségei és kártevői A spárgarozsda tavasszal narancssárga. és az árokba tegyük az érett trágyát. 100-125 x 40-50 cm-re. A trágyát a bakhát földjével takarjuk. Torma Nyirkos. A szedést május végén. ha talaját ősszel megforgatjuk. A magoncnevelés és a telepítés egyezik a halványított spárgával.

hogy alul ne csurogjon. A trágyába szemét. később a szívlevél kivételével az összeset szedjük. Vetőmagszükséglet: 15-20 g/m 2 . A trá45 . A virágszárakat tördeljük ki. Rebarbara REBARBARAKOMPÓT A levélnyeleket mossuk.és 30% ürüléktartalmú. A csiperkegomba termesztése A házi szükséglet kielégítésére sok alkalmas helyet találhatunk a csiperkegomba termesztésére a vidéki házak környékén. Fajtái Kerti Pallagi nagylevelű Angol sóska (nem savanyú) Évelő zöldség. A dugványokat 1-2 cm mélyre tegyük (a rügyek felfelé álljanak). ezért vessünk salátamagot sorjelzőnek. 2-3 cm mélyen. a bőrrészt húzzuk le. ha száraz. Legjobb az 5-6 hetes lótrágya. Vigyázzunk. A mag érése után ősszel azonnal vessük (szeptember elején).Sóska Nagy vitamin. Termesztése egyszerű. Centiméteres darabokra vágjuk és cukros vízben főzzük. inkább többször öntözzük. a rebarbara könnyen szét- Évelő növény. Amint a sóska egy-két levele kifejlődött. a kertet is díszíti.és ásványianyag-tartalma miatt értékes. Csak annyi vizet adjunk. melybe tegyünk fűszereket: szegfűszeget. mert levelei aprók lesznek. különben apró magja egyenetlenül kel. A friss lótrágyát a termesztésre elő kell készíteni. 25 cm sortávolságra. de 3-4 évnél tovább ne tartsuk. a tavaszit február—márciusban végezzük. fahéjat és citromot. A gombatermelők ezt a munkát „preparálás"-nak nevezik (m 2-enként szalmás lótrágyából 70-80 kg szükséges). A családi ház pincéje „ládát" termesztésre alkalmas. Gombatermesztésre lehetőleg 70% szalma. Ha a sorok láthatók. de vethető tavasszal (márciusban) is. A trágyát. üdítő csemege. Telepítsünk néhány tövet kertünkbe. Vetés előtt porhanyítsuk talaját. Az őszi fő• telepítést októberben. Az ágyát bőségesen trágyázzuk és mélyen ássuk fel. A csiperkegomba-termesztésre a friss szalmás lótrágya használható. hogy a szükséges mennyiséget beszívhassa. Az első szedéskor tövenként 1-2 levelet. kompótnak készítve fogyaszthatjuk. mert az szálkás. mással nem kevert trágyát szerezzünk. A mag különösen tavaszi vetéskor lassan csírázik. Kezelése a továbbiakban porhanyításból és a magszárak kitöréséből áll. Házikertben tőosztással szaporítsuk. Az idős tövek gyökértörzsét 2-3 rügyes darabokra vágjuk. A táptalajul szolgáló trágyát a szabadban kell előkészíteni. A második évtől szedhető. papír. és rakjuk 1 m magas kazalba. mert csökkentik a „levélhozamot". öntözzük meg. kődarab. levélnyelét főzeléknek. üvegdarab ne kerüljön. a legkorábban szedhető zöldség. 15 cm távolságra ritkítsuk. a levél nyelét fogyasztjuk. a nyári melegben ízletes. a közöket porhanyítsuk.

ezt 30 cm vastag rétegben szétterítjük. fóliazsákos gombatrágya is kapható már a kereskedeA gondosan tisztított (több vízlemben zsákos termesztésre. a trágya együtt kevés liszttel hintsük. majd a pince talaját gondosan öntözzük a fertőtlenítő folyadékkal. és annyi marad. Másodszor az első forgatás után 4-6 nappal. A berakás- 46 . és az oldatot egy nappal az első trágyaösszerakás előtt öntözzük a trágyakazalra. A helyiség fertőtlenítése után (ahol a gombaládákon kívül semmi mást nem szabad tárolni) a ládákat az előkészített trágyával töltsük meg.és tőtávolságra a ládákban levő trágyára. meleg trágyával keverednek. kartonlapokkal mozgassuk meg. együtt húsdarálón daráljuk. vizet. petrezselyemzöld és só.gya erőteljesebb bomlását kénsavas ammóniák adagolásával érjük el.. ben. forraljuk és tálalás előtt ságú és 20-25 cm magas ládákat. összekeverjük. illetve a szél ne szárítsa. A helyesen érlelt trágya a kezet nem piszkítja. ha szükséges. 1 q trágyához 30 dkg kénsavas ammóniákot oldjunk fel 2 1 vízben. KÜLÖNLEGES MÓDRA A második forgatáskor mázsánként 30 dkg szuperfoszfátot. elvégezhetjük a beoltást a csíratermelő laboratóriumban (Budapest. a helyiséget pedig 20-24 ° C-on tartjuk. Belgrád rkp.) kapható csírával. de ha markunkat szétengedjük. A 3-5. V. hogy a mélyebb helyeken is cserélődjék a levegő. a harmadik forgatáskor pedig mázsánként Hozzávaló (négy személyre): 25 15 dkg gipszet adjunk a trágyába. amelyeknek a hőmérséklete az első összerakás után a 60-70 ° C-t is eléri. Az összerakás után 4-5 nappal forgassuk meg a trágyát. A téteket rakjuk ki 20 x 20 cm sor. és nedvességtartalma akkor megfelelő. A soron következő trágyaadagot öntözzük. A trágyakazalból leveszünk 0. tenyérrel gyengén nyomkodjuk le. Az összeforgatott trágyát téglalap alakú kazalba rakjuk. A trágyakazlat ismét takarjuk úgy. vízzel eresszük fel. hogy a lemezek között ho A jól előkészített trágya hőmérséklete 30-40 °C. Kellemes egy kis petrezselyemzölddel gombaillata van. Ha a trágya hőmérséklete a ládákban 25-30 ° C. majd ez után újabb 4-6 nappal harmadszor is alapoGOMBALEVES san átforgatjuk a trágyát. és ezekből készítsünk 60 x 60 cm nagysózzuk.5 m 3 részt. és az előbbi. rézgálic oldatba áztatva fertőtlenítsük. s a kiemelt trágyával takarjuk. tegyük bele a csíradarabot. forgatás dkg gomba. öntözzük. kezelt trágyára dobjuk. A ládákat 2%-os ízlés szerint tejfölözzük. a szalma könnyen szakad. A forgatással a kazal szélén levő hidegebb részek a belső. A pincét gondosan tisztítsuk ki. Csírázott kész föl. hogy eső ne áztassa. alkalmas a telepítésre. A le ha a kézben összeszorított trágyából nem sajtolhatunk darált gombát zsírban puhítsuk. után a trágya kellemetlen szagát elvesztette. 1 dl tejelőkészítés jó volt. amennyi 4 A ládás gombatermesztéshez igyekezzünk hulladékszemély leveséhez szükséges. A henger alakú csírát 2 cm vastag körcikk alakú tétekre törjük szét. majd a falakat és a mennyezetet is meszeljük. mok ne maradjon) gombát kö zépnagyságú vöröshagymával és csokoládébarna. deszkát szerezni. és ha az 2 dkg zsír. A csíra berakása után naponta egy-egy negyedóráig friss levegőt adjunk. ha használatlan deszkákból készültek. A meszelés után 10%-os hypooldattal (nátriumhypoklorit) lemosásszerűen permetezzük le a mennyezetet és a falakat. és mérsékelten keményre nyomkodva sakktáblaszerűen helyezzük el a helyiségben. 1 dkg liszt. Készítsünk 5 cm mély lyukat. 5 dkg vöröshagyma. akkor is. 21.

Ha a kertünkben levő árnyas részen akarunk gombát termeszteni. gombatermesztésre alkalmas trágyával. és közben sal ízesítve. és tegyük rá a szeletelt gombát. Ha a kívánt hőmérséklet (12-15 °C) nincs meg. sóval és törött borskal. A reszelt A takarásra tőzeg és melegágyi föld 1 : 1 arányú vöröshagymás forró zsírban pikeveréke alkalmas. Tojásrántottával fo10%-os hypokloritos (Hypo) oldattal fertőtlenítsük. a szellőztetésről gondoskodjunk. A csírázott trágyát 2. Az ide vonatkozó szakkönyvek bőségesen tárgyalják ezeket. A takaróanyagot gondosan rostáljuk. amit töltsünk meg az ismertetett módon előkészített. és terjedni kezdenek a trágyában. zsír. ismertetve a megfelelő védekezést is. Az első termés megjelenésétől a hőmérsékletet csökkentsük 12-15 ° C-ra.5 cm vastagon takarjuk. hogy a legfőbb védekezés a tisztaság és a gondos fertőtlenítés. petrezselyemzöld. 47 . gyasztható. ha az a pince 20-24 °C-os hőmérsékletét már átvette. fűtenünk kell. Ha ilyen nincs. A csiperkegombának sok kórokozója és kártevője van. 3 dkg vaj vagy az acélkék micéliummal. A ládákat mérsékelten öntözzük. Hozzávaló: személyenként 10 Húsz-huszonegy nap elteltével az egész láda átszövődik dkg gomba. és 2. 5-10 m hosszú és 20 cm mély árkot. bát vágjuk szeletekre. kezdjük el a ládák és törött bors. Ugyancsak az ismertetett módon rakjuk be a gombacsírát. A tisztított gomtakarását. zöldpetregyepszintföldet keverhetünk mészkőporral vagy homokzselyemmel. gyomoktól mentes rítsuk aranysárgára.PIRÍTOTT GOMBA tól számított 6-7 nap múlva a micéliumszálak fejlődésnek indulnak.5 cm vastagon takarjuk le földkeverékkel. só ságú foltokban terjedt a micélium. 1 kávéskanálnyi reszelt vöAmint a csíradarabok mellett legalább tenyér nagyröshagyma. Itt csak annyit jegyzünk meg. Takarás után a helyiség hőmérsékletét tartsuk 20 ° C-on. ássunk 1 m széles.

Golden Delicious. savakban gazdag. hogy egyeseket saját virágporuk rosszul termékenyít. Pándy üvegmeggy. Ezek ismeretében határozzuk meg a fajok és fajták arányát. középkötött. Az őszibarack számára nem megfelelő a nagyon kötött.:jokon díszlik a legjobban. kúpos gömb alakú. A körte mély rétegű. Húsa sárgásfehér. A két utóbbi gyümölcsfajból csak oltványt vásároljunk. Jonathán alma). Rendszeresen 48 . Lehetőleg EM IV-es törpealanyon telepítsük. illatos. rossz vízáteresztő és a nagyon száraz talaj. Húsa sárgásfehér. megnyúlt. Lisztharmatra érzékeny. kúp alakú. Az alma a talaj és az éghajlat iránt a legkevésbé igényes. melyet nem takar kárminpiros fedőszín. Száraz talajon a vadkajszibarack. jó talajon birs a megfelelő alanya. A szilva talajban nem válogatós. napos oldalán halványpiros.GYÜMÖLCSÖSKERT A házikert egész évben elláthatja a családot gyümölccsel. világossárga. A fajták választásánál ügyeljünk arra. Gyümölcse középnagy. A kajszi telepítésénél kerüljük a fagyzugos helyeket. a gesztenye a jó minőségű savanyú tal. nyirkos talajon a myrobalán a legkedvezőbb alanya. A szakszerűen telepített és gondozott kertek még eladásra is termelhetnek. száraz. Almatermésűek Alma Jonathán. A két fa lehetőleg egymás mellé kerüljön. A gyümölcsfajok és -fajták választásánál vegyük figyelembe az éghajlati és talajviszonyokat. édeskés. myrobalán alanyú fákat ültessünk. A cseresznyének a vadcseresznye és a sajmeggy. A cseresznye és a meggy talaja vízáteresztő legyen és elegendő meszet tartalmazzon. így egy másik fajta virágporára van szükség (pl. a dió a mély rétegű talajokat kedveli. Jó talajon vadőszibarack. a meggynek a sajmeggy a legjobb alanya. A mandula talajban nem válogat. Alapszíne. novembertől márciusig tárolható. Elsősorban vadkörte. éretlen szalmasárga színű. meszes talajon keserűmandula alanyú fákat ültessünk. jó vízgazdálkodású talajt és védett fekvést igényel. Középnagy gyümölcsű. A bogyósgyümölcsi ek a talajban nem válogatósak. mert í gy korábban fordul termőre és kisebb koronát nevel. bőlevű.

Húsa sárgásfehér. gyüHúsa sárgásfehér. Piros változata is van. Középnagy vagy nagy gyümölcsű. a húsa fehér. Hardenpont téli vajkörte. Húsa fehér. Legjobban értékesíthető fajtánk. szabályos. illatos. hűvös helyen termeszthető eredményesen. Munkaletén liláspiros. a napos oldalon barnáspiros. olvadó. bordás. Középnagy gyümölcse egész felürakozási idő: 3 nap. hosszú nyakú körte. Körte Arabirka. Íze hasonlít a Jonathánéhoz. Július második felétől szedhető. savszegény és jelmölcsdarázs ellen 0. tetvek. Középnagy vagy nagy. barnássárga. levélStarking. 4 49 . Nagy gyümölcsű. pajzstetvek. lapított gömb. kerekded. Öntözve termesztjük. igen kellemes ízű. Húsa fehér. szabályos körte alakú. A kocsánytól a bibepontig vékony barna csík fejlődik sok gyümölcsön. apró barna pontokkal. tömött. B1 58 EC (Közepesen mérgező) és bőven terem. édes. megnyúlt alakú. Középnagy. Nagy. kissé fűszeres. Munkaegészségügyi váAsztraháni piros. Méhekre veszéható. éretten kásásodó. lyes. Gyümölcse nagy. Folyékony permetezőszer. Zöldessárga. Húsa kemény. Fedőszíne sötétbordó. Húsa fehér. savas. Július végén. A Starkrimson Delicious gyengébb növekedésű. Befőzésre kiválóan alkalmas. Szeptembertől decemberig fogyasztható. hasas körte alakú. 14 nap. Bosc kobak. Szeptember második felétől szedik. Decembertől februárig fogyasztható. apró fehér pontokkal. bőlevű. Szeptember közepétől szedhető és fogyasztható. fűszeres. bőlevű. hamvas. Clapp kedveltje. Cox narancs renet. citromsárga. nem kövecsesedő. Húsa sárgásfehér. zöldessárga. bőlevű. július elején érik. Piros változata is van. Húsa sárgásfehér. bőlevű. bőlevű. a virágzó gyomnövényekmint a Starking.1%-os tölegzetesen fűszeres. Kanadai renet. mölcsösben takácsatkák. védőkalap. Középnagy gyümölcsű. december végéig fogyasztható. gyüNovembertől márciusig fogyasztható. édeskés. védőszemüveg kötelező! Éva. lapított gömb alakú. sűrűn pontozott. édes. vértetvek. kásásodó. Június végén. íze gyakran jellegtelen. korábban fordul termőre. Húsa fehér. széles. Kissé szögletes. szilvamoly. Gyümölcse kicsi. olvadó. Vilmos körte. kúp alakú.den spur. Csapadékos. gumikesztyű. Legkorábbi nagy gyümölcsű fajtánk. kövecsesedésre hajlamos. jó ízű. Húsa sárgásfehér. széles körte alakú. Héja csaknem a teljes felületen barnás parabevonattal borított. Januárig fogyasztható. bőlevű. Színe éretten sárga. Diel vajkörte. Gyümölcse re is vigyázzunk! Élelmezésegészségügyi várakozási idő: a Starking fajtáénál sötétebb bordó. Középnagy vagy nagy gyümölcsű. Augusztus első felétől érik. bordás. almamoly. Papkörte. Citromsárga. gyakran kövecses. élénkpiros. kissé kúpos. olvadó bőlevű. enyhén kövecses. narancsvörös csíkokkal. Novembertől márciusig fogyasztménységben. megnyúlt. fűszeres. ruha. Húsa sárgásfehér. Éretten szalmasárga. augusztus elején érik. Gyümölcse középnagy. éretten kásásodik. illatos. savanykás. bőlevű. gömb alakú. Novembertől januárig fogyasztható. Kellemes édes. Gyengébb növekedésű változata a Golmely már a harmadik évben bőven terem. Augusztus közepétől szedhető és fogyasztható. Nagy gyümölcsű. jó zamatú. bőlevű. Sárgászöld. megnyúlt körte alakú.

Csonthéjas gyümölcsűek Cseresznye Bigarreau Burlat. hosszúkás. Gyümölcse nagy vagy igen nagy. sötét bordópiros színű. június elején érik. Adjuk hozzá a 6 tojás habját. Kocsánya rövid. cseresznyével bőven hintve süssük. Gyümölcse kicsi vagy középnagy. Júniusban érik. Június első felében érik. kissé puha húsú. 3 tojás felvert habjához 10 dkg cukrot keverjünk. Favorit. majd sötét kárminpiros. Termőképessége jó. lapított gömb alakú. széles. A Pándy üvegmeggy előtt érik néhány nappal. jól szállítható. igen kellemes ízű. A Besztercei változata. kellemes ízű. kevésbé savas. a Beszterceinél nagyobb. éretten sötétpiros. friss fogyasztásra éretten ajkalmas. Hintsük cukorral kevert őrölt mandulával. lédús. Öntermékeny. Besztercei muskotály. az érés kezdetén kemény. Öntermékeny. Termése sötétkék. és a sütőben szárítsuk. hamvaskék. édes csemegeszilva. kezdetben kárminpiros. 10 dkg őrölt mandulát. jellegzetes zamatú. eléggé kemény. 50 . Színe világos. 1 citrom levével kavarjunk simára. jó zamatú. sötét bordópiros. Olasz kék. de gyorsan puhul. bordópiros gyümölcsű. hamvas. Gyümölcse nagy vagy igen nagy. június elején érik. június közepén érik. Szomolyai fekete. jellegzetes zamatú. bőlevű. Újfehértói fürtös. bőlevű. Meggy Meteor korai. Szilva Besztercei Szilva. igen jó ízű. Öntermékeny. nyomott és kétoldalt kissé lapított gömb alakú. Augusztus végén. bőlevű. Kizárólag házikerti fajta. ízletes. kevés finom morzsát. Kitűnően aszalható. Termése középnagy. ropogós. Pándy üvegmeggy. Szeptemberben érik. befőzésre alkalmas. Érdi bőtermő. Öntermékeny. A gyümölcshús vérpiros. Húsa középkemény. Cigánymeggy. tompa szív vagy gömb alakú. kissé lapított gömb alakú. Gyümölcse középnagy. de lekvárnak is kitűnő. festő levű.CSERESZNYÉS TORTA Hat tojássárgáját 6 kanál cukorral. Gyümölcse nagy vagy középnagy. lapított. Jaboulay. Az első nagy gyümölcsű fajta. savas ízű. magvaváló. de kevesebbet terem. Középnagy gyümölcsű. lédús. Színe feketés bordópiros. június közepén érik. világos kárminpiros. Középnagy. kiváló fajtánk. Húsa tömött. Húsa félkemén y. Húsa aranysárga. Május második felében és június elején érik. sötét kárminpiros. majd teljes éréskor sötét bordópiros. Germersdorfi óriás. és kenjük a torta tetejére. Húsa rózsaszínű. Húsa középkemény. Gyümölcse nagy. festő levű. Mikor készen van. Nagy gyümölcsű. Kiváló ízű. a kocsány felőli oldalon lapított gömb alakú. friss fogyasztásra kiválóan alkalmas. Húsa zöldessárga. Kiváló ízű. szeptember közepén érik. Íze éretten savszegény. Húsa kissé puha. és tortaformába öntsük. kissé lapított szív alakú. Új. Május végén. A gyümölcs kicsi. a Pándy meggyhez hasonló ízű. Egyes típusai a Pándy meggyet jól termékenyítik.

bőlevű. magvaváló. Őszibarack KAJSZIBARACK-SALÁTA Szép. Kiváló ízű és zamatú. Szeptember második felében. Barnáspiros alapszínű. Nagy gyümölcsű. Húsa fehér. Új fajta. kissé tojásdad alakú. édes. Legkorábbi sárgahúsú fajtánk. Július elején érik. Húsa bőlevű. kesernyés ízű. kat hámozzunk. Gyümölcse tompa kúp alakú. kissé rostos. éretten sárgásfehér. gyengén savas. ízletes. hamvas bevonattal. gyengén rostos. nem magvaváló. csakissé rostos. Húsa sárga. Szegedi mammut. de nyers fogyasztásra is kiváló.Ageni szilva. de annál nagyobb. Húsa sötétsárga. Magyar kajszi. Gyümölcse gömb alakú. két végén lapított. zöldesfehér. Korán virágzik. szürkés. Húsa világossárga. Megnyúlt gömb alakú. gömb alakú. Elberta. jó zamatú. magvaváló. sárgászöld. élénkpiros fedőszínű.és piros fedőszínű. Magvaváló. Húsa zöldessárga. Barackíz készítésére. Hazai kipróbálásuk most folyik. Narancssárga alap. ezért az utófagyoktól gyakran kárt szenved. Augusztus első felében érik. violaszínű. mézédes. savas. napos oldalán pirosas. A Champion előtt érik. Gyümölcse enyhén lapított gömbölyű. Száraz helyen termeszthető. Új fajta. Bőven terem. Megnyúlt. magvaváló. magozzunk ki. szeptember elején érik. Július 2-3. kemény. tömött. cukorba. A melegebb helyeken termeszthető legjobban. rakjuk üvegtálba. narancssárga. bőlevű. Húsa sárga. Befőzésre kiválóan alkalmas. a Nectarinok. mint a Magyar kajszi gyümölcse és néhány nappal korábban is érik. Ugyanígy csinálhatunk őszibaChampion. Július közepén varjuk rá 1 -2 citrom levét. gyakran lapított és részaránytalan. édes. hasonlít a Ceglédi óriáshoz és pár nappal korábban érik. nem magvaváló. oldalt kissé nyomott gömb alakú. A Magyar kajszinál jobb termőképességű. Középnagy gyümölcsű. leves. Debreceni muskotály. Zöld ringló. Szeptember első felében érik. Incrocio Pieri. Újabb külföldi fajták a kopaszbarackok. nagy. Alapszíne narancssárga. rostos. Dixired. 4* 51 . kemény. nem magvaváló. Alapszíne sárga. Húsa sárga. a magnál piros. hetében érik. öntérik. Gyümölcse gömbölyű. Augusztus második felében. Kajszibarack Ceglédi óriás. kissé savas muskotályos zamatú és illatú. sük le 1 -2 dl fehér borral. Húsa fehér. Zöldessárga. Termése a Beszterceiéhez hasonló. sötétkék fedőszínű. Gyümölcse megnyúlt. jellegzetes kissé fanyar. Gyümölcse csapadékos helyen vagy időben még a fán megrothad. bőlevű. kemény. hamvas bevonattal. Húsa bőlevű. Befőzésre alkalmas. A Besztercei szilvával együtt főzve szilvaíz készítésére alkalmas. ízletes. Gyümölcse szabályos gömb alakú. érett sárgabaracko- Aranycsillag. Június végétől július közepéig érik. a napos oldala piros. Új fajta. október elején fogyasztható. felületének nagy része élénkazután egyenként forgassuk porpirossal csíkozott. Blazing Gold. édes. nagy vagy középnagy. Gyümölcse hosszúkásabb és nagyobb. Önmeddő. bőlevű. rackból is salátát. zamatos.

Makkját kettesével vagy hármasával hozza. Tiszacsécsi 10. 50-60 mm hosszú. Jó termő. tojás alakú gyümölcse nagy. de könnyen törhető. Tojás alakú termése nagy. jó termőképességű. A hat hét elteltével ízlés szerinti édességű szirupot főzzünk (0.5-1 kg cukorból). 50%-os bélarányú. Piros Lambert. Hosszú fürtű. Gunslebeni zelli.Héjasgyümölcsűek Mandula Diósdi félpapírhéjú. és naponta rázzuk fel. tojás alakú gyümölcse nagy. héja világosbarna. Lapított gömb alakú. 33-35 mm széles. Sötétbarna bele édes. Ezt öntsük hozzá a diós szeszhez. gömbölyű gyümölcsű. Termését egyenként. rózsásfehér színű. és kis rúd vaníliával és ke4 vés fahéjjal 1 1 liter 96%-os tiszta szeszben hat hétig tartsuk hűvös helyen. Dió Milotai 10. makkja középnagy. és egyheti állás után az egészet szűrjük át filtrálópapíron. jól termő és eltartható. apró likacsú. Fürtje hosszú. savasak. Virágja korán nyílik. Óriás kagyló. jól termékenyül. élénkvörösek és kemények. Középkorai virágzású. bogyói nagyok. középnagy gyümölcsű. Jóízű bele értékessé teszi. kiváló fajta. 52 . A dióbél világos. jól eltartható. Kettesével vagy hármasával terem. Bogyósgyümölcsűek Pirosribiszke Jonkheer van Tets. ritkásak. Papírhéjú. Augusztus második felében érik. könnyít töretű. Burbank magonca. Igen jó ízű. bogyói nagyok. édes. nagy olajtartalmú. édessavanykás ízűek. Kagylóhoz hasonló. szeptember közepe táján szedhető. kiváló fajta. Középérésű. DIÓLIKŐR Harminc szem zöld diót vágjunk ketté. Hengeres. Fertődi 1. esetleg párosan hozza. Nagy belű. de a nagyobb fagyokat nem bírja. Legbővebben termő fajtánk. sötétpirosak. puhák. Red Lake. Június végén érik. Mogyoró Hallei óriás. Kemény héjú.

Feketeribiszke
Altajszkuia deszertnaja. Hosszú fürtű, könnyen szedhető. Bogyója nagy, kellemes ízű. Brödtorp. Fürtje középhosszú, könnyen szedhető. Bogyói igen nagyok, nem hullanak. Neoszüpajuscsajaszja. Hosszú fürtkocsányú, középnagy fürta, jól szedhető. Éretten sem hull le.

CSIPKEBOGYÓLEKVÁR A dércsípte bogyókat mossuk és kettévágva szedjük ki az apró, tüskés magvakat. Annyi vízzel, hogy jól ellepje, addig főzzük, míg egészen megpuhul. Akkor törjük át és mérjük meg. I kg-ra 50-60 dkg cukrot számítva addig főzzük, míg kellő sűrűségű lesz. Üvegekbe töltsük, kötözzük le, gőzöljük.

Málna

F. Hungaria. Igen korai érésű, egyszerre szedhető, kissé kúpos, gömbölyded alakú. Kiváló ízű. Malling Exploit. Korai érésű. Gyümölcse nagy, kúp alakú, piros, savanykás. Legtöbbet termő fajtánk. Malling Promise. Június végétől érik. Gyümölcse nagy, kúp alakú, kemény, kellemes ízű. Nagymarosi. A fenti fajtáknál sokkal apróbb gyümölcsű, de a legjobb ízű fajtánk.

Köszméte
Szentendrei fehér. Bogyói középnagyok, zöldesfehérek. Húsa bőlevű, kellemes zamatú. Nyersfogyasztásra és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas. Július elején érik. Zöld óriás. Bogyói igen nagyok, megnyúlt gömbölydedek, éretten sárgászöldek. Húsa bőlevű, zamatos, kellemes ízű. Törzses műveléssel termesszük.

Szamóca
Madame Moutot. Gyümölcse igen nagy, szabálytalan, erősen bordázott, élénkpiros, a csúcsa felől gyakran gyengén színeződik. Húsa laza, üreges, savanykás, rosszul szállítható. A szárazságot jól tűri, június második felében érik. Senga Sengana. Középnagy gyümölcse szív vagy kúp alakú, kissé bordázott, sötétpiros. Íze kellemes, savanykás. Június második felében érik. Igényes, bőtermő fajta. Surprise. Gyümölcse középnagy, szabálytalanul csúcsos. Húsa világospiros, gyakran üreges, gyengén édes-savas ízű, illatos. Legkorábbi fajtánk.

A gyümölcsös tervezése, telepítése
Amikor elhatároztuk, hogy házikertünkben milyen gyümölcsöt akarunk telepíteni, a kivánságot egyeztettük a lehetőségekkel, ajánlatos a kert elrendezéséről vázlatot készítenünk. Jelöljük meg, hol legyen a ház körüli díszkert és a gyümölcsös, a zöldséges, esetleg a szőlő és a gazdasági udvar. így pontosan meghatározhatjuk, hogy hány gyümölcsfára lesz szükségünk, és egyben jelöljük ki azok helyét is. Jelöljük ki a főutat, ez a kert szerkezetének gerince. Az utak szélességét a kert nagysága befolyásolja. Vigyázzunk azonban arra — bármily kicsiny is a kertünk —, hogy a bejáratokat összekötő út legalább 1,5 m széles legyen, hogy két ember kényelmesen sétálhasson egymás mellett. A kert elkészítését az utakkal kezdjük, 53

RÉZGÁLIC Kristályos permetezőszer. Szőlőperonoszpóra és -lisztharmat kivételével — valamennyi gombabetegség ellen az időjárástól és a szőlő fejlettségétől függően 0,5-1,5%-os, egyéb növényeknél 0,5-1,0%-os töménységben, szalonnás mésszel közömbösítve, bordói lé formájában használható. Várakozási ideje: 21 nap. Méhekre veszélyes! Védőkesztyű, gumicsizma, sav elleni védőszemüveg, permetezéskor védőkalap és szemüveg használata kötelező!

csak azután tűzhetjük ki a berajzolt fák helyét. Gondoskodni kell kertünk trágyázásáról is. Különös gonddal ügyeljünk arra, hogy a trágya teljesen érett legyen, mert a friss esetleg többet árt, mint használ.

A gyümölcsfák ültetése

Amint az egyes gyümölcsfák helyének kijelölésével elkészültünk, következik a gödrök kiásása. Lehetőség szerint ősszel ültessünk, de ha mégis kénytelenek vagyunk tavaszra hagyni az ültetést, akkor legalább a gödröket' ássuk ki már ősszel. Fontos, hogy elég nagy gödröket készítsünk. Ha nem túlságosan silány, köves talajról van szó, 100 X 100 cm széles és 80 cm mély gödör elegendő. A föld felső rétegét a jobb, alsó rétegét a bal oldalra rakjuk. A kiásott nagyobb kődarabokat szedjük ki. A földet lapátoljuk vissza a gödrökbe, hogy ülepedhessen. A gödör aljára tegyünk egy-két lapát földes érett trágyát vagy komposztot, amit keverjünk össze jó földdel. Majd a feltalajt az altalajjal keverve töltsük tele a gödröt. A gyümölcsfák helyét karóval jelöljük, hogy ültetéskor pontosan a helyükre kerüljenek. A faiskolából érkező csemetéket lehetőleg azonnal ültessük el. Ha a csemetéket nem tudjuk azonnal elültetni, a kicsomagolás után vermeljük el, hogy a gyökerek földbe kerüljenek. Ez azért szükséges, mert a hajszálgyökerek a szabad levegőn órák alatt kiszáradnak, és eredésük kétséges. Ha a csemeték ültetését kezdhetjük, a fa helyét két oldalsó karóval jelöljük, és ássunk a csemete gyökérzetének megfelelő (de nem nagyobb) gödröt. ültetés előtt a csemete gyökérzetének sérült részeit vágjuk le éles késsel úgy, hogy a metszlap lefelé nézzen. A túl hosszú gyökereket kissé metsszük vissza. Az ültetőlécet helyezzük a gödrök jelzőkaróiba, s a léc középső bevágásába illesszük a csemetét. Olyan mélyen állítsuk, hogy a gyökérnyak a gödör felső szintjével egy magasságban legyen. A gyökerek közé szórjunk porhanyó földet, és a gödröt ugyancsak porhanyó földdel töltsük fel úgy, hogy a gyökereket teljesen takarjuk. A fát közben könnyedén rázogassuk, hogy a gyökerek közé föld kerüljön, majd a fa tövét óvatosan, lábujjheggyel tapossuk meg. Annyi földet tegyünk a csemete köré, hogy a gödör beteljen, majd a fát kupacoljuk fel. Ha tavasszal ültetünk, készítsünk tányért, és 1-2 vödör vízzel öntözzük meg. Ha az öntözés felszikkadt, a tányért húzzuk be földdel, hogy ne száradjon ki gyorsan. Helyesen tesszük, ha ültetés előtt az egész gyökérzetet híg agyagpépbe mártjuk, ezzel megmenthetjük a hajszálgyökereket a gyors száradástól. A csemetéknek olyan mélyen kell a talajban állniuk, hogy az oltás helye egy szintben legyen a talaj felszínével. Ha mélyebbre ültetnénk, akkor megfosztjuk a szükséges levegőzéstől, a magasabbra került csemeték pedig könnyen kiszáradnak. Ültetés után a föld süppedni fog
KOLOSUL (Méregjelzés nélküli) 15 -20 cm - t.

Lisztharmat és takácsatkafertőzés ellen. Virágzás után 0,5%-os, később 0,3%-os töménységben. Tűz- és robbanásveszélyes szer. Védőruha, védőkalap kötelező!

A gyümölcsfákat lehetőleg ne karózzuk. Ha szeles helyen van a kertünk, akkor az első években mégis szükséges. Az ültetéssel egy időben vegyük ki a karókat, utóbb a csemeték gyökérzetét könnyen megsérthetjük vele. A karónak nem szabad a koronába érnie, kárt tehet benne. Ha a fa két-három éves, a karót elvehetjük, magában is elég erősen áll.

54

A beültetett csemeték kezelése
Az első esztendőben nem sok dolgunk lesz csemetéinkkel, csak a növényvédelemről és száraz időben az öntözésükről kell gondoskodnunk. Bőségesen öntözzünk, csemeténként 20-30 1 vizet számítsunk. Öntözés után a szikkadt talajt takarjuk földdel, hogy a párolgást megakadályozzuk. Előfordulhat, hogy ültetés után a csemeték kihajtanak, de júliusban—augusztusban kipusztulnak. Ez akkor fordul elő, ha ültetés előtt takaratlanul szállítják a faiskolából, vagy azután, ha az ültetésig hosszú ideig, esetleg napsütésben takaratlanul hagyták a csemetéket, és a gyökerek leszáradtak. Kiültetés után a törzsben levő nedvesség még elegendő volt, hogy a fa kihajtson. Ezért fontos, hogy ha szállítás után nem ültetünk azonnal, gondosan vermeljük a csemetéket.

A hagyományos fák metszése
Koronaalakító metszés az első évben
A suhángot, amelyen még nincsenek oldalvesszők, 60-70 cm-es törzsmagasság felett hat rüggyel vágjuk vissza. Koronás oltványon, amelyen az oldalvesszők már kifejlődtek, csak néhány oldalvesz-

Hagyományos korona első évi metszése

szőt és egy vezérvesszőt hagyjunk meg, a többit tőből távolítsuk el, úgyhogy a maradók körkörösen helyezkedjenek el. Lehetőleg a gyengébbeket metsszük le. Az oldalvesszők visszametszésekor vegyük figyelembe a növekedési erélyt. A gyenge növekedési erélyű fajtákon (pl. a Jonathán almán) erősebben vágjuk vissza az oldalvesszőket, hogy a következő évben erőteljesebben fejlődjenek. 55

Az oldalvesszőket 5-10 rügy felett, lehetőleg kifelé állóra vágjuk vissza, úgyhogy a végálló rügyek egy síkban legyenek. A vezérvesszőt (tengelyt) 15-20 rügy felett vágjuk vissza úgy, hogy a oldalvezéreknél 15-20 cm-rel legyen magasabb, és erőteljesebben növekedjék azoknál. A vázágak 45 ° -os állását gyakran csak kis fadarabokkal történő kitámasztással vagy a csüngő vesszők felkötözésével érhetjük el. Nyáron zöldválogatást kell végeznünk. Suhángoltványainknál a vezérvessző alatti, ún. konkurrens vezért tőből távolítjuk el, s alatta négy jó állású hajtást hagyjunk. A törzset tisztítsuk fel. Koronás oltványon az oldalvesszők csúcsán csak egy jó állású hajtást hagyjunk. Az alatta levő egy-két erős hajtást a befelé növőkkel együtt tőből távolítsuk el. A vezérvesszőn csak a végálló hajtást hagyjuk.

Második évi alakító metszés
A második évben következő ágemeletet még nem szabad nevelni, ezért a vezérvesszőt középhosszan vágjuk vissza úgy, hogy az a második ágemelet alatti magasságig érjen. Ha a zöldválogatást szakszerűen végeztük, tőből már egy vesszőt sem kell lemetszeni. Ha a zöldválogatás elmaradt, úgy a felesleges vesszőket most kell tőből eltávolítani. Az oldalvesszőket hosszabbra vágjuk vissza, úgy, hogy a vezérvessző domináns szerepe megmaradjon. Zöldválogatás során a függőleges és konkurrens hajtásokat tőből távolítsuk el, és a tengelyről is a vezér kivételével minden hajtást tőből vágjunk le.

A harmadik évi metszés
Most alakíthatjuk ki a második ágemeletet, ha koronás oltványt telepítettünk. A két ágemelet közötti távolság a növekedési erélytől függően 70-100 cm legyen. A gyenge növekedésűeknél sem célszerű 70 cm-nél kisebb ágemelettávolság. A vezérvesszőt a kívánt emeletmagasság felett 5-6 rüggyel vágjuk vissza. Az oldalvesszőket növekedési erélyüktől függően metsszük, az oldalvezéreken fejlődött vesszőket pedig megfelelő távolságú (25-30 cm) ritkítás esetén, hosszúra metsszük vissza.

A negyedik és a további évek metszése
Célszerű csak két ágemeletet nevelni, így kapjuk az ún. kombinált koronát. A második ágemelet felett ennek értelmében a vezérvesszőt tőből távolítsuk el, a második ágemelet oldalvesszeit pedig, az első évihez hasonlóan metsszük. Az első ágemelet oldalvezéreit a növekedési erély szerint vágjuk vissza. A két ágemelet közötti tengelyen fejlődő vesszőket tőből vágjuk ki. Az első ágemelet termővesszőit ritkítsuk, az egyéves vesszőket pedig hosszúra metsszük.

A második ágemelet kifejlődése
utáni metszés

56

A következő években a ritkító és termőrészifjító metszést hozzuk megfelelő összhangba, úgy, hogy minden évben erős hajtásnövekedésünk legyen. Termőkorban a ritka korona a belső részek felkapaszkodását csökkenti.

Ferdekarú sövény
A tenyészterület meghatározása. A sortávolságot a fák magassága, a tőtávolságot az alany—fajtakombináció növekedési erélye dönti el. A sövények ajánlott magassága 3 m. A napfény beesési szögét figyelembe véve, az a kedvező, ha a sortávolság a magasság kétharmada. Házikertben a sortávolság 4 m, a tőtávolság pedig 3-3,5 m legyen.

Az ültetés utáni metszés
A koronanevelés során az első évben a suhángon 50 cm-es törzsmagasság felett hagyjunk 5-6 rügyet. Tapasztalatunk szerint a nevelhetőség szempontjából a vízszinteshez viszonyított 30 ° -os vázkarszögállás a legmegfelelőbb. Meredekebb, 45 ° -os állás esetén a karok erősebben kopaszodnak, és a termés a földtől távolabb helyezkedik el. Ez hátrányos. A fajták eltérő növekedési erélyétől függően ettől kismértékben el lehet térni. Koronás oltványon két sorirányú oldalvesszőt hagyjunk, és a vezérvessző meghagyása után a többit tőből távolítsuk el. Hogy a nagy termések okozta áglehasadást megelőzzük, a két szemben levő vázkart úgy neveljük, hogy ne az egymás feletti rügyekből fejlődjenek, hanem ágalapjuk között néhány rügynyi távolságot hagyjunk. A teherbírást növeli, ha a karok nem pontosan sorirányúak, hanem egy kissé oldalra csavarva kötözzük azokat a sorba. Zöldválogatás a vázkaron A karok nevelésére szánt két oldalvesszőt, ha elég erősek, ne metsszük vissza, hanem a csúcsrügy meghagyásával neveljük tovább. Ha nem elég erősek, akkor ne középhosszúra vagy hosszúra metsszük, hanem a legalsó jól fejlett rügyre vágjuk vissza. Ezzel elérjük, hogy a kar a következő évben erőteljesen növekszik, s a jövő évben csúcsrügyét már meghagyhatjuk. A vezérvesszőt középhosszúra vagy hosszúra metsszük. A rövid metszés nem célszerű, mert az új oldalhajtások igen gyengén fejlődnek a tengelyen, ha a vezérvessző csúcsa jóval lejjebb van, mint a vezérkarok csúcsrügye.

A zöldmetszés
A nevelés során a szabályos, nagy teherbírású vázkarok nevelése érdekében elengedhetetlen a zöldmunkák végzése, amely 15 cm-es hajtáshosszúság elérésekor esedékes. Suhángtelepítéskor a konkurrens hajtás eltávolítása után válasszuk ki a két karnak szánt hajtást, és a többit tőből távolítsuk el. Koronás oltványok esetében az első évi zöldválogatás a vezérhajtásnál a következő.

57

A tengelyről a fás metszéskor minden vesszőt vágjunk le tőből (a karoknak hagyandók kivételével) azért. vagy csak gyengén fejlődtek hajtások. amivel a korábbi termőrefordulást és az azzal járó mérsékeltebb növekedést segítjük. és konkurrens jellegűek lesznek. A függőleges hajtások eltávolítása után ezek erőteljesebb fejlődésnek indulnak. Célszerű megvárni a harmadik ágemelet feletti felesleges vezér A halbordás szerkezet fásodását. vagy termőrügyek alakulnak ki. Ha csak egy-két oldalvessző fejlődött (a Meteor korai meggyfajtánál ez gyakran előfordul). A megfelelő ágemelet-távolság a fajta és alany növekedési erélyétől függ. A kar idősebb. Ezáltal elérjük azt. a tengelyhez közelebb eső részén fejlődött oldalvesszőkön a függőleges hajtásokat szintén vágjuk vissza levélkoszorúra. 60-100 cm a növekedési erély függvényében. hogy a halbordás szerkezet minél tökéletesebben alakuljon ki. A harmadik évi metszés a második évihez hasonló. A közvetlen alatta fejlődőt tőből távolítsuk el. és azokat a következő módon metsszük. hogy e fontos tartószerepet betöltő vázrész megerősödjön. úgy csak lekötözéssel érnénk el a megfelelő termőrügy-berakódást. Minél gyengébb növekedésű a fajta. A levélkoszorúra történő visszavágás előnye. A karokon a felső rügyekből előtörő hajtások fejlődnek legerősebben. Ha ezeket hagynánk meg. annál kisebb a távolság. mert fáink nagyon magasak lesznek. legtöbbször függőlegesen. és vízszintesen vagy ahhoz közel álló szögben növekednek tovább. mert azok a következő években megvastagodnak. A vázkarok csúcsrügyéből fejlődő hajtás növekedésének serkentésére az alattuk fejlődő két hajtást is tőből távolítsuk el. A tengelyzöldválogatása a második ágemelet A karokon a tengelytől számított 15-20 cm-es távolságban kialakítására ne hagyjunk oldalelágazást. Amennyiben túl sűrűn fejlődtek. Három ágemeletnél többet nem célszerű kialakítani. hogy a kézi munkát igénylő lekötözést csak a két karnál kell végeznünk. hogy lehetőleg ne egymással szemben legyenek. a többit pedig levélkoszorúra vágjuk vissza. A tengelyt most már a következő ágemelet kinevelésére szükséges magasságig metsszük.A függőleges növekedést folytató fővezérhajtást meghagyjuk. mert ha hajtáskorban metsszük le. hogy ezáltal vagy rövidebb termővesszők. Évente csak egy ágemeletet neveljünk. A karokon a halbordás szerkezet kialakítását szolgáló zöldválogatást szintén végezzük el. mert a karon egyenlőtlen lenne a fejlődés. csak a konkurrens vesszőket vágjuk vissza tőből. úgy azokat vágjuk le. Ezután kerül sor a karokon a „halbordás szerkezet" kialakítására. A második évi metszés Tavasszal a karokon fejlődő hajtásokból vessző lesz. A lehajlítás elkerülésére a függőleges hajtásokat levélkoszorúra vágjuk vissza. Az oldalirányú rügyekből vagy nem. úgy arasznyi távolságra ritkítsuk a vesszőket úgy. A karok csúcsrügyét hagyjuk érintetlenül. A második évi zöldválogatás a tengelyen megegyezik az első év suhángnál leírtakkal. akkor a kialakítása (felülnézet) 58 .

leofmwr I í~7' Az ifjító metszés A fák 8-9 éves korában az alsó ágemelet terméshozama csökken. elpusztulnak és leperegnek. Ezért csak a rendszeres. Így a fertőzések veszéa ferdekarú sövényeknél lyét csökkenthetjük. A karokon kialakult elágazásokat (amelyek már felkopaszodtak) rövid 3-4 cm-es csonkra vágjuk vissza. melyek tavasszal nem hajtottak ki. A fás metszések ideje a tavasz. hogy e koronaformánál egy ágemeleten nem kettő. hanem négy oldalkart hagyunk körkörösen. A metszés nemcsak az egyéves vesszők lemetszésére Huzalos támrendszer korlátozódik. A katlan alakú oltványnak a tengelyét már a faiskolában eltávolították június elején. Termőrefordulás után is szükséges a fákat rendszeresen metszeni. az egész koronán fiatal.karnak szánt felső hajtás függőlegesen kezd növekedni. A termőkaros orsó vázágainak nevelése egyezik a sövényeknél leírtakkal. melyeken keskeny hajtásrügyek és széles termőrügyek helyezkednek el. A vázkarok halbordás szerkezete szintén. ezzel a hajtásnövekedés fokozódik. Az őszibarack termesztése Az őszibarack termését az egyéves vesszőkön hozza. Ekkor a vázkarok csúcsrügyét — amit eddig érintetlenül hagytunk — visszavághatjuk. és a fák megfelelő szélességűek maradjanak. értékes termőalapokat nevelhetünk. amelyet vessző állapotban visszavágva elágaztatunk. hogy a visszametszés helyén egy fiatal termővessző maradjon mint elágazás. minimális terméskieséssel. 59 . Egy karon évente 1 -2 csonkos ifjítást végezzünk. Így azok a rügyek. Ennek oka a karokon levő oldalkarok öregedésével járó felkopaszodás. Legértékesebbek a teljes termővesszők. A termőrügyek a vesszőn kettesével. E részleges ifjítással. Az alsó ágemeleten a termésnek már csak 20%-a fejlődik. Az eltérés annyi. Az őszibaracknál a katlankorona terjedt. A termőrefordulásig a vegetatív és generatív részek egyensúlya általában kialakul. s a másodrendű hajtások erőteljesebben kezdtek fejlődni. A hajtásnövekedés pedig erősen csökken. A faiskolákban az őszibarackoltványokat vagy egyéves suhángként vagy katlan alakú oltványként vásárolhatjuk. Szükségessé válik az ifjító metszés. A katlankorona biztosítja a belső részek jó megvilágítottságát. A csonkból újabb hajtás fejlődik. A nagyobb vágási felüFöldbe vert karók leteket sebzáró anyaggal kezeljük le. A 6-40 mm átmérőjű termővesszőkön fejlődik a legtöbb és legdarabosabb gyümölcs. A gallyak a csúcsrügyből nőnek tovább és felkopaszodnak. évenkénti erősebb ritkítással és visszametszéssel tudjuk az erőteljes hajtásnövekedést fenntartani. Az őszibarack rügyei egyévesek. és lehajlításkor könnyen lehasad. hármasával fejlődnek. a termés nagyobb hányada a második-harmadik ágemeleten fejlődik. hanem a 2-3 éves gallyakig metszhetünk a ferdekarú sövényeknél vissza ifjításszerűen úgy. hogy mindig a legértékesebb termőalapok álljanak rendelkezésre.

Az egyéves suháng telepítésekor 50-60 cm-es törzsmagasság felett hagyjunk meg 3-4 másodrendű oldalvesszőt. 60 . Gyakran megesik azonban. Egy-egy erősebb vesszőt 3-4 hajtásrügyre vágjunk vissza. Nyáron a befelé álló és felfelé növő. gyengébb növekedésű keserűmandula alanyú fákat ugarcsaposan is metszhetjük. valamint az ikerhajtásokat tőből távolítsuk el. Ha a kívánt törzsmagasság felett nincs elágazás. amelyekkel érdemes foglalkoznunk. mint az erős oldalvesszőjű fáknál a telepítés évében. hogy elhanyagolt gyümölcsfákat vettünk át. ezzel a felkopaszodást késleltetjük és a hajtásnövekedést segítjük. ha egyébként életerős fákról van szó. és termővesszőként kezelve felére vagy kétharmadára metsszük vissza. ritkán fordul elő. Ezek rendbehozása gyakran komoly gondot okoz. és e felett vágjuk vissza a tengelyt. hanem az oldalág továbbnövekedésekor egy-egy kifelé növő hajtással növeljük a termőfelületet. Az oldalágakat lehetőleg ne ágaztassuk el villásan. hogy nagyobb ágakat kell eltávolítani a korona sűrűsége miatt. Az erős oldalvesszőjű oltványokon a második évben erőteljes növekedést kaptunk az oldalkarok végén fejlődő vesszőknél. Ezeket felére vagy kétharmadára metsszük. Az oldalkaron fejlődő vesszőket ritkítsuk. úgy a törzsmagasság felett 4-5 rügyre vágjuk vissza a suhángot. Erős oldalvesszők vagy katlankorona esetén az oldalvesszőket 20-35 cm-re vágjuk vissza az erősségtől függően. A termőkorú. úgy az alsó fejlett rügyre vágjuk vissza őket. A fenti metszéssel 3-4 év alatt nevelhetjük a katlankorona vázrendszerét. Ha gyengék az oldalvesszők. Az ugarcsapból fejlődő két vesszőből az alsót újra ugarvesszőnek. Suhángtelepítésnél. hajtásválogatáskor a 3-4 legjobb állású és legerősebb hajtást hagyjuk meg. Hasonlóan járjunk el a függőleges hajtásokkal is. a többit tőből távolitsuk el. Régi gyümölcsös gondozása Ha helyesen neveljük gyümölcsfáinkat. Suhángtelepítés esetén úgy végezzük a r•tszést. Gyenge őszibaracksuháng első évi metszése Erős őszibaracksuháng első évi metszése Erősebb oltványok telepítésekor nyáron zöldválogatást is végezzünk. a felsőt termővesszőnek hagyjuk. Az oldalvessző végén csak egy hajtást hagyjunk.

Kezelni kell a gyümölcsfán levő egyéb sebeket is: éles késsel simára kell metszeni. cseresznyelégy és barackmoly ellen 0. Por alakú Gyümölcsösben pajzstetvek. hogy az anyanövényeket ne gyengítsék. így egy tőről több gyökeres palántát nyerhetünk. Munkaruha és védőkalap kötelező! Méhekre veszélyes! A házikertekben is lehetőleg az egyszer termő nagy gyümölcsű fajtákat telepítsünk. rügyfakadás után 1%-os permetlében. Tűzdeléssel is szaporíthatjuk a szamócát. LEBAYCID 50 EC (Közepesen mérgező) Emulzióképző permetezőszer. A tél folyamán kéregkaparóval tisztítsuk meg a törzset a különböző gombáktól és a rárakódott moháktól is. Az idősebb gyümölcsfák kérge rendszerint repedezik és szállást ad a különböző kártevőknek. A metszlapokat kenjük be fémmentes olajfestékkel. monília. mielött még kikelnének. tűzveszélyes! KVASSZIAFORGÁCS Permetezőszer-alapanyag. a fán és környékén található hernyófészkekkel együtt. árnyékoljuk. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 30 nap. majd a gyümölcsös egész területét felásni. amelyeket ugyancsak gondosan le kell szedni és megsemmisíteni. hogy gyorsabban hegedjenek. Ha nagyobb elszáradt ágakat kell levágnunk. beteg lombot legjobb összegereblyézve elégetni. Szedjük össze a gyümölcsfák alá hullott gyümölcsöt is. a „monília" és egyéb betegségek terjesztőit. poloskaszagú darazsak ellen 2%-os permetlében. és ugyancsak fémmentes olajfesték kel kell bekenni. Június végétől augusztus elejéig az ostorindákat válasszuk le és daraboljuk fel.1%-os töménységben. mert ezek többet és jobb minőségűt teremnek. A fűrészelt metszlapokat éles kerti késsel faragjuk simára. A gyümölcs érésekor jelöljük ki a legértékesebb növényeket. mert ilyenkor legkönnyebb észrevenni azokat.Ősszel. Munkaruha. szilvalevél-vörösfoltosság ellen rügyfakadás előtt 5%-os. lisztharmat. öntözzük. Legelterjedtebb az ostorindák győkereztetése. El kell távolítani a gyümölcsfákon maradt száradt gyümölcsöket is. s ezután késsel válasszuk le az indanövényeket. védőkalap kötelező! Méhekre veszélyes! A bogyósgyümölcsűek termesztése Szamóca NEOPOL (Közepesen mérgező) permetezőszer. sodrómolyok. gumikesztyű. tartsuk gyommentesen az ágyásokat. A többi indát tőből távolítsuk el azért. Az öntözést naponta. esetleg naponta többször is ismételjük. védőkalap. és távol a gyümölcsfáktól égessük el. A lehullott. Nyáron gondosan kezdjük. Leszűrt főzete levéltetvek ellen 1 %-os. előkészítőknek védőruha és gumicsizma kötelező! Méhekre veszélyes. hogy ne telepedjenek meg rajtuk a különböző kórokozók. és ezek ostorindáit gyökereztessük. Az augusztus végéig telepített növények a következő évben már termést hoznak. Egy tövön 3-5 indánál többet ne gyökereztessünk. ehhez ágfűrészt használjunk. Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap. atkák. és lehetőleg földlabdával együtt ültessük az állandó helyükre. az indák megjelenésekor azok hajtásait a porhanyós talajba nyomkodjuk be. majd jól öntözzük be. Az egy hónap alatt gyökeresedő indanövényeket állandó 61 . lerakott petéket is. Alma rovarkártevői. még a levelek lehullása előtt el kell távolítani a száraz ágakat. és a meghagyott indanövények gyökeresedése gyorsabb legyen. takácsatkák és levéltetvek. A termés érése után kapáláskor. Porhanyós ágyásokba 10 x 10 cm-re tűzdeljük a palántákat. Augusztus közepéig meggyökeresednek. Figyelemmel kell kísérni a gyümölcsfán található. nedvesítőszer hozzáadásával. Munkaruha.

Felül cukor legyen. Fás dugványokkal szaporítható. hogy a termés ne sározódjon és a rothadási veszteség is csökkenjen. szalmával.és tőtávolságra ültessük. A következő tavaszig megerősödnek. Újabban faiskolákban. de legjobb termést középkötött. mert igen korán fakad. EPER RUMBAN Az érett. tisztított epret ugyanolyan súlyú porcukorral rétegesen rakjuk üvegekbe. A magasan ültetett bokrok rosszul bokrosodnak. A házikertekben általában bokor alakban nevelik. A virágzás előtti öntözés a termékenyülést elősegíti. Ezekkel jó minőségű nyári telepítést végezhetünk. ekkor a gyökeres dugványokat 80-100 cm távolságra ültessük állandó helyükre. Mélyen felásott területre. lehetőleg augusztus végéig. tegyünk hozzá 18 dkg porcukrot és 1 citrom levét. kapható az ún.EPERKRÉM Fél kilogramm frissen szedett epret passzírozzunk. Piros ribiszke Kerti talajaink mindenütt alkalmasak a ribiszke termesztésére. úgy. ezt pedig az eperpüréhez. A késő őszi fagymentes napokon végzett telepítés is jobb. mint a tőosztás. de egyes termőtájakon kis fa alakban is. vegyítsük 1 dl hideg tejhez. A poharak tetejére is tehetünk tejszínhabot és 1 -1 szem epret. ezért célszerű 1-2 rügy mélységig ültetni. helyükre ültessük. mély rétegű talajokon ad. kötegbe kötve. azután 2 hétre állítsuk napra. de meghálálja a napos. mint a tavaszi. A nyári kezelés gyomtalanításból és öntözésből áll. 1 dkg zselatint oldjunk nagyon kevés vízben. A telepítés évében a növényeket a fagyok ellen takarjuk érett istállótrágyával. E szaporítási módok jobbak. Fél liter kemény habbá vert tejszínnel keverjük és talpas poharakba adagolva pár órára tegyük jégre. Finom rummal öntsük fel. A rosszul gyökeresedett dugványokat még egy esztendőre tegyük dugványiskolába. jó fekvésű területeket. 30 cm-es sortávolságra és 20 cm-es tőtávolságra ültetőfával dugassuk olyan mélyre. Tavasszal. és úgy telepítjük új helyükre. A szamóca talajban nem válogatós. majd a száraz levelek eltávolítása után a gyomirtás és az öntözés a legfontosabb feladatunk. Az ültetés optimális ideje az ősz. hogy ellepje. A telepítés utáni évben a sorokat tisztítsuk meg a takaróanyagoktól. 40 x 40 cm-es sor. csak a szaporításra szántakat tartsuk meg. amint a fagy felengedett. Az ostorindákat távolítsuk el. A dugványokat tavaszig fagymentes helyen tartsuk. amelyet előzőleg hűtőházban tároltak. A középső levelek a talaj felszínén maradjanak. a dugvány felső végén hagyjunk 1 cm-es csonkot a legfelső rügy felett. a legalsó rügy alatt 2 mm-re simán metsszük meg. frigo palánta. lombot vagy más tiszta hulladékot. a pergamenpapírt több helyen szúrjuk át. amellyel az elöregedett töveket osztjuk szét. Jól kötözzük le. mert így a föld alatti rügyekből is hajtás 62 . Fóliával is takarjuk a talajt. A gyümölcs érésekor tegyünk a gyümölcsök alá apró szalmát. falombbal. hogy két rügye a föld felszínén legyen. A dugványvesszőt vágjuk 25 cm-es darabokra.

150 x 100 cm-es térállásra. A sarjakat is ritkítsuk. Feketeribiszke A feketeribiszke mély rétegű. hanem türelmesen várva. A legfejlettebb termőrügyek a vessző közepén fejlődnek. és erősen. metszése. Termőrefordulásig évente 4-4 vesszőt hagyjunk. A szaporítás és telepítés megegyezik a pirosribiszkénél leírtakkal. majd elpusztulnak. A bokrok nevelése. és ép málnát nyomkodjuk össze. légmentesen zárva gőzöljük. középkötött vagy kötött. Szüret után a letermett vesszőket tőből távolítsuk el. sarjakat hoz. MÁLNASZÖRP Málna Középkötött. a letermett vesszők Emulzióképző permetezőszer. mint a befőttet. tápanyagban és vízben gazdag talajon termeszthető elsősorban. hogy évenként rendErős pajzstetűfertőzés esetén szeresen fejlődjenek ki új vesszők. míg leve kicsurog. A következő évben újabb 4-5 hajtást töménységben használandó. A gyökérsarjak értékesebbek. A vesszőket 140-150 cm magasságig metsszük vissza a fagyok után. Akkor vászonzacskón szűrjük.5 m-es tőtávolságra ültessük. A sorközben fejlődő sarjakat kapáljuk ki. hagyjunk és a már meglevő vesszők harmadát metsszük Csak rügyfakadás előtt! Munki. sövényszerű művelésnél 1 méteren 6-10 sarjat hagyjunk. Idősebb korban a sűrűsödés meg?kadályozására és az értékes fiatal vesszők fejlődésének segítésére a 4-5 éves gallyakat tőből távolítsuk el. Házikertben 2 m-es sor. A habját leszedve töltsük üvegekbe. amikor az 5-6 éves ágak egy részét tőből távolítsuk el. ringlóra és ribiszkére 4%-os tást hagyjunk. árnyékos helyre tegyük 6-7 napra. Itt a málna erjedésnek indul.2-1. A feketeribiszke elsőGYÜMÖLCSFAOLAJ E sorban az egyéves vesszőkön terem. 3 évenként almástermésűek A telepítés után a vesszőket 2-3 rügyre metsszük. karuha. szilváA június végi hajtásválogatáskor csak 4-5 erős hajra. Ezért szükséges. nem nyomkodva. védőkalap. rügyfakadás előtt. A sarjakat a gyökérnyak felett 20-25 cm-re metsszük vissza és kupacoljuk fel. Szaporítása sarjakról történik. Ültetés után a vesszőket 2-4 rügyre vágjuk vissza a bokrosodás serkentésére. mély rétegű.fejlődik. A málna rendszeresen megújul. mint a tősarjak.és 1. Az előző évi sarjak a második évben leteremnek. 8-10 percig forraljuk. permetezésére 5%-os. előkészítésÖtödik éves kortól a bokrok ritkítása a legfontosabb hez gumikesztyű kötelező! feladatunk. A telepítés optimális időpontja október hónap. Tavasszal a meghagyott termővesszők csúcsát metsszük vissza. és porcelán vagy üvegedényben meleg. Az érett friss 63 . Amennyiben a vessző értéktelenebb csúcsát eltávolítjuk. akkor a vessző megmaradt részén a hajtások fejlődése kedvezőbb. csökkent értékűek. Karós művelésnél bokronként 5-6. Minden literre 1 kg cukrot számítva. tápanyagban gazdag talajon telepítsünk málnát. 30-40 cm mély gödrökbe ültessünk.

Köszméte
Talajban legkevésbé válogatós gyümölcsfajunk. A bokorköszmétét dugványozással szaporítjuk augusztus hónapban, hasonlóan a ribiszkénél leírtakhoz. A törzses köszmétét aranyribiszke alanyra szemzik. 40-50 cm mély gödrökbe ültetjük, lehetőleg ősszel, a bokorköszmétét 140 x 60 cm sor- és tőtávolságra. Telepítés után minden vesszőt egy-két rügyre metsszünk vissza. Második évben, ha elég erősek, akkor egy-két vesszőt hagyhatunk ; a többit rövidre metsszük vissza. A következő években három-négy hajtást neveljünk fel évente. A köszméte termését a két-három éves gallyakon hozza. A ritkításnál ügyeljünk arra, hogy az idős részeket távolítsuk el. A vesszők gyenge visszametszése a termés minőségére és mennyiségére is kedvező.

Törzses köszméte (támrendszer szükséges)

Gyümölcsritkítás
A gyümölcsritkítás során a termés egy részét a természetes gyümölcshullás után leszedjük. Elsődleges célja a termőegyensúly kialakítása. Ha egyik évben fáinkon nagyon sok termés van, azok túlterhelődnek és a következő évben kevesebb termést hoznak. A termőrügyek mindig az előző év nyarán alakulnak ki, és ha nagyon nagy a termésünk, akkor a fa tápanyagaiból kevesebb jut a termőrügyek képzésére. így minden második évben igen nagy, majd a közbeeső években igen kevés termésünk lesz. Ha megritkítjuk a nagy termést, akkor valószínű, hogy a következő évben is hasonló mennyiséget teremnek fáink. A meghagyott gyümölcs szebb és értékesebb is lesz. A beteg és alaktalan gyümölcsöket is eltávolítjuk. A legtöbb évben ritkítani kell az almát, körtét, őszibarackot, egyes években a kajszibarackot is. Az alma és körte természetes hullás utáni ritkítáORTHOCID sakor egy csomóban egy-két gyümölcsöt hagyjunk. Az őszibaracknál a gyümölcsöket úgy ritkítsuk meg, hogy Por alakú permetezőszer, amelyet — lisztharmat kivéteazok egymástól 8-10 cm távolságra legyenek. Két lével — a gyümölcsfák gombavagy három egymás melletti termőrügyből fejlődött betegségei, különösen pedig gyümölcsből mindig csak egyet hagyjunk meg. A kajalmavarasodás ellen 0,2-0,3 szibarackot 6-8 cm távolságra ritkítsuk. százalékos töménységben haszHázikertben a termésritkítást két-három alkalomnálunk. Hatékony a szőlő pemal is végezhetjük. Ilyenkor az első ritkításkor túl sűronoszpórája ellen, valamint a rűn hagyott termésekből is ledobhatunk néhányat. paradicsom barnarothadása és A gyümölcsritkítás után számban kevesebb, de súlyban a káposztafélék tő- és gyökértöbb gyümölcsöt kapunk. Az így kifejlődött gyümölrothadása ellen is. Palántaágyak fertőtlenítésére minden köbcsök nagyobbak, értékesebbek. Ha piacra termelünk, méter földhöz 500 g vagy négyúgy bevételünk magasabb lesz.
zetméterenként 20-30 g szert használjunk. Várakozási Ideje gyümölcsösben 10, zöldségesben 14, szőlőben 30 nap. Nem méregjelzésű szer. Munkaegészségügyi várakozási ideje 3 nap. Munkaruha, védőkalap, gumikesztyű, védőszemüveg és légzésvédő kötelező!

Gyümölcsszedés
A gyümölcsöt még a házikertekben is bizonyos rendszer szerint kell szedni. Tudnunk kell, hogy azonnali fogyasztásra kell-e a gyümölcsöt szednünk vagy egy-két nap utóérés utáni fogyasztásra. Különös gond-

64

FLIBOL E dal kell szednünk a téli gyümölcsöt. Meg kell határoz( Közepesen mérgező) nunk a szedés helyes időpontját (téli alma, körte és ahol van, a télire felaggatott szőlő). Emulzióképző permetezőszer A gyümölcsszedéshez be kell szereznünk a szüksébarackmoly, cseresznyelégy, ges eszközöket, egy könnyű, de mégis erős, 2 m hosszú araszolóhernyók, zöldségfélék létrát és megfelelő szedőedényeket. E célra legjobban hernyókártevői, rágókártevők, beváltak a füllel ellátott bádogvödrök vagy az ugyanszőlőmoly, szőlőilonca, americsak füles fűzvessző kosarak. Ezeket puha gyapottal kai fehér szövőlepke, rajzópajzstetű lárvái ellen 0,2%-os béleljük, hogy a gyümölcs ne törődjön bennük. Helypermetlében. Használatát előtelen a köténybe vagy zsákba való szedés, mert a gyüzetesen a körzeti orvosnak be mölcs annyira törődik, hogy órák alatt foltos és értékkell jelenteni. Védőruha, védőtelen lesz. A zsák csak dió és mandula szedéséhez jöhet kalap, gumikesztyű, előkészíszámításba, de csak szedésre, mert tárolni szellős hetésekor gumicsizma kötelező! lyen, kiteregetve lehet. Élelmezés-egészségügyi várakoAz alma, körte nyári és őszi fajtáinak teljes érézási idő: 10, friss zöldségnél: sét sem várjuk meg mindig, hanem amikor színesedni 14 nap. Munkaegészségügyi vákezdenek és a magvuk barna, leszedjük, egy-két napig rakozási idő: 3 nap. Tűzveszélyes. szellősen raktározva hagyjuk, és amikor a legzamatosabbak, fogyasztjuk. A téli almát és körtét mindig teljes érés előtt, sárgászöld színnel szedjük le, és a tél folyamán akkor fogyaszthatjuk, amikor a fajtájára jellemző színű és illatú. A télire eltett almát, körtét gyakran vizsgáljuk át, és az esetleg romlani indulókat azonnal fogyasszuk. A jól kezelt téli almának és körtének csak kis hányada romlik. A cseresznye és meggy nem érik egyszerre, azért folyamatosan kell szedni, amikor tökéletesen színesedett, mindig szárral és vigyázva arra, hogy eső után csak akkor szedjük, ha tökéletesen felszáradt. A ribiszkét éretten kell szedni, hogy ne legyen túlságosan savanyú. A köszméte viszont, ha nagyságban kifejlődött, befőzésre már szedhető. Nyers fogyasztásra pedig csak a teljesen színeződött, érett és ízes gyümölcs alkalmas. A málna illatával figyelmeztet a szedés idejére, ilyenkor a kocsányáról könnyen lefejthető. A szamóca túléretten nem olyan értékes, mert nem elég kemény a gyümölcse ahhoz, hogy különböző módon felhasználható legyen. A kajszibarackot házi használatra akkor szedjük, amikor teljesen érett, és ujjaink nyomásának enged. Ilyenkor friss fogyasztásra és ízkészítésre is alkalmas. Mivel nem egyszerre érik, folyamatosan szedjük. Kompót céljára kicsit korábban a még kemény, de már színes gyümölcsöt szedjük. Az őszibarack gyorsan érik, ezért a kompótnak valót (a magvaváló fajtákból) a színesedés előtt, míg a nyers fogyasztásra valót a teljes színesedéskor szedjük, mert az őszibarack napok alatt sokat gyarapszik súlyban, de főleg cukortartalomban, és ezért érdemes nyers fogyasztásra az utolsó pillanatig a fán hagyni.

5

65

A gyümölcsök eltartása
A szedés alkalmával már válogassuk ki a tárolásra szánt gyümölcsöt. A sérült, moníliás, deformált gyümölcsöt gondosan távolítsuk el. Célszerű a fertőzött gyümölcsöt azonnal megsemmisíteni. Raktározásra, hűvös, pormentes, naptól és széltől védett, jól szellőztethető helyiségek alkalmasak. Az optimális hőmérséklet 0 ° C és 4 ° C között legyen. A relatív páratartalom magas (80-90%) legyen, hogy a gyümölcsök ne fonnyadjanak. Minden esetben, de különösen akkor, ha már az előző évben is volt a helyiségben gyümölcs, gondosan fertőtleníteni kell a tárolóhelyet. Ezt azzal kezdjük, hogy frissen oltott mésztejjel lemeszeljük falait és födémjét, majd pedig az ablakokat gondosan zárva, a réseket papírszalaggal leragasztva, kis edényekben kénszalagokat gyújtsunk meg, és ezeket a menynyezethez közel akasszuk fel. A kén meggyújtása után gyorsan kimegyünk, az ajtót bezárjuk, és végül az ajtón levő réseket is beragasztjuk. A kénes edényeket azért kell magasba akasztani, mert a kéngőz nehezebb a levegőnél, lefelé száll, és így hatása az egész helyiséget fertőtleníti. (Fertőtlenítésre 100 légköbméterenként 1,5-2 kg ként használunk.) Kénezés után 2 nap múlva a helyiség ajtaját, ablakait nyissuk ki, de csak akkor DITRIFON 50 WP menjünk be, ha a levegő már teljesen tiszta, és már ( Közepesen mérgező) nem érzünk kénszagot. Barackmoly, cseresznyelégy, Pincében is tárolhatunk akkor, ha jól szigetelt, araszolóhernyók, amerikai szö ősszel hidegebb, télen melegebb, mint a külső hőmér-

fel (melyeket minden évben fertőtlenítsünk), vagy egymásra rakott gyümölcsrekeszeket használjunk. A raktározás alatt a helyiségek hőmérsékletét és relatív páratartalmát állandóan ellenőrizzük. Ha száraz a levegő, nyirkos időben szellőztessünk vagy öntsünk vizet a padozatra. Túl nyirkos levegő esetén száraz időben nyissunk ablakot. A hőmérsékletet az ablakok kinyitásával, illetve becsukásával szabályozhatjuk. A raktározott gyümölcsöt legalább kéthetenként válogassuk át, és a hibásakat távolítsuk el. Kisebb mennyiségű almát tárolhatunk 5-10 kg-os fólia zacskókban is. A zacskó nyílását kössük be, és az oldalán 10-15, 2 - 3 mm átmérőjű lyukat vágjunk. Így lassítjuk az érési folyamatokat, és tél végén is egészséges, fonnyadásmentes gyümölcsöket fogyaszthatunk. Havonta egyszer vizsgáljuk át a zacskók tartalmát, és a romlott gyümölcsöket távolítsuk el.

vőlepke, zöldségfélék hernyó kártevői, rajzó pajzstetvek lár vái ellen 0,2% - os töménységben. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 10, friss zöldcégnél: 14 nap. Munkaegész ségügyi várakozási idő: 3 nap. Védőruha, védőkalap, gumi kesztyű, gumicsizma, védő szemüveg kötelező!

séklet. A gyümölcs raktározására vagy polcokat szereljünk

Hogyan védjük a gyümölcsöst a kártevők ellen?
A jó minőségű gyümölcs termesztésének feltétele a szakszerű növényvédelem. Mechanikai, kémiai, agrotechnikai és biológiai növényvédelmet különböztetünk meg, melyek egymást kiegészítik. Az agrotechnikai növényvédelemnél a gondosan választott termőhely és az alany—nemes kombináció a legfontosabb. A biológiai védekezés esetén a kártevők természetes ellenségeit védjük, elsősorban a hasznos madarakat. 66

Mechanikai védekezés
Mechanikai növényvédelmen az idősebb fák kérgének kaparását és drótkefével való tisztítását értjük. E célra vásároljunk kéregkaparót és drótkefét, amivel a már leválásban levő, elhalt kéregrészeket távolíthatjuk el a fa törzséről. E kéregrészek ugyanis búvóhelyei a rovarkártevőknek. Természetesen óvatosan kell bánni a kéregkaparóval és a drótkefével is, hogy csak a leváló, elhalt kérget szedjük le, és az élő részeket ne sértsük. A kéregkaparás után az ásás következzen, hogy a lehullott kártevők még az ősz folyamán a föld alá kerüljenek. Nemcsak ősszel, de év közben is állandóan szedni kell a hullott gyümölcsöt, hogy az ezekbe húzódott rovarok ne károsíthassanak tovább. A hernyófogó (hullámpapír) öveket az almamoly, a szilvamoly, a barackmoly hernyóinak összefogására kötözzük fel a fák törzsére. A hernyók az övbe húzódnak bábozódás céljából, így azok a hullámpapírral együtt elégethetők. A hernyóenyves öveket a téliaraszolók ellen használhatjuk. A téliaraszolók nőstényei repülni nem tudnak. Tojásaikat a fa koronájába rakják, és amikor a törzsön felfelé másznak, ráragadnak az enyves papírra.

DITHANE M-45 alakú permetezőszer. Por Lisztharmat kivételével gombabetegségek, elsősorban alma- és körtefa-varasodás, kajszi-, őszibarack-, cseresznye-, meggymonflia, gnomóniás levélfoltosság, szőlő-, dohány-, hagymaperonoszpóra, paprikafenésedés, burgonyafitoftóra és alternáriás foltosság ellen 0,2 százalékos töménységben. Tűzveszélyes. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 21, konzervipari paradicsomnál 8, konzervipari paprikánál 10, bogyósgyümölcsűeknél 30 nap. Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap. NOGOS 50 EC Felhasználható a gyümölcsös, szőlő és a zöldségeskert rovarkártevői ellen. Gyümölcsösben és szőlőben lombrágó hernyók, araszolók, sodrómolyok, almamoly, barackmoly, szilvamoly és levélbolhák ellen 0,1%-os, levélaknázók ellen 0,15%-os töménységben. Zöldségesben levéltetvek, tripszek, hernyók, liszteskék ellen 0,1%-os töménységben gyors hatású. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap. Méhekre veszélyes! M un karuha, védőkalap, zárt lábbeli és gumikesztyű kötelező!

Kémiai védekezés

A kémiai védekezéssel valamilyen vegyi anyagot juttatunk ki a fáinkra a kártevők távoltartására vagy irtására. A növényvédő szer méreg, tehát az ember számára is veszélyes, ezért a permetezések számát indok olatlanul ne növeljük. A permetezéskor tartsuk be a növényvédő szerek csomagolóburkolatán levő használati utasítást és óvó rendszabályckat. Vásárláskor a sérült, hibás, nem eredeti csomagolású, nem magyar feliratú növényvédő szert nem szabad átvenni [43/1968. (XII. 6.) MÉM sz. rendelet]. Növényvédőszer-szükségletünket lehetőleg még télen szerezzük be. A szereket tűz- és balesetmentes helyen kell tárolni. A helyiség zárható legyen. Csak hibátlan, csorgás- és csepegésmentes géppel permetezzünk. Védőruhát, gumi védőkesztyűt, széles karimájú védőkalapot, gumicsizmát és szemüveget használjunk. A permetezés alatt ne együnk, ne dohányozzunk. Szeszes italt sem permetezés előtt, sem utána fogyasztani nem szabad. Permetlékészítés közben a kút vizét ne szennyezzük. Gyümölcsöt fogyasztani csak az ún. élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártával szabad. A munkaegészségügyi várakozási idő alatt fáinkhoz lehetőleg ne nyúljunk. Virágzáskor rovarölő szert használni nem szabad. A következőkben (2., 3., 4. táblázat) az egyes gyümölcsfajok permetezési menetrendjét közöljük. 5• 67

2. táblázat. Az alma, körte növényvédelmi technológiája
A védekezés időpontja Nővényvédőszer-tőménység Helyettesíthető töménység

Nyugalmi állapotban tavasszal rügypattanás előtt vagy ősszel lombhullás után Rügypattanás után

Novenda 1,5-2%

i Krezonit E 0,75-0,9%

Rézoxiklorid 50 WP 0,3% (Cobox, Coprantol, Cupravit)

Dithane Cupromix 0,3%

Rügyfakadás után

Rézoxiklorid 50 WP 0,3% Karathane 0,06%

Dithane Cupromix 0,3% Kolosul 0,75% (Thiovit S vagy Kumulus)

Zöldbimbós állapotban

Dithane M-45 0,2% Karathane 0,06%

Orthocid, Merpan 50 WP 0,2%

Pirosbimbós állapotban

Bi 58 EC 0,1 %

Fundazol 50 WP 0,08% Kolosul 0,5% Ditrifon 50 WP 0,2%

Virágzáskor

Orthocid 0,2% Thiovit 0,3%

Ortho-Phaltan 0,2% Morestan 0,03% (Cosan 0,3%)

Sziromhullás után Nyáron 10-14 naponként

Dithane M-45 0,2% Thiovit S 0,3% + Ditrifon 50 WP 0,2%

Fundazol 50 WP 0,08% Kolosul 0,3% Bi 58 EC 0,1% ( Metation 50 EC 0,2%) Safidon 40 WP 0,25% Diazinon Phenkapton WP 0,25%

Szüret előtt

Fundazol 50 WP 0,08% Unifosz 50 EC 0,15%

Orthocid 0,2% Thiovit S 0,3% Nogos EC 0,15%

Szüret után

Nyári alma, nyári körte esetén a nyári permetezés szerint

Körténél a lisztharmat elleni szereket elhagyhatjuk.

68

3. táblázat A cseresznye, meggy növényvédelmi technológiája
A védekezés időpontja

Növényvédőszertőménység

Helyettesíthető töménység

Nyugalmi állapotban tavasszal rügypattanás előtt vagy ősszel lombhullás után Rügypattanáskor vagy rügypattanás esetén

Novenda 1,5%

Krezonit E 0,75%

Rézoxiklorid 50 WP 0,3%

(Cobox, Coprantol, Cupravit, Cupritox 50, Vitigran 0,3%) Dithane Cupromix 0,3%

Virágzáskor Sziromhullás után

Orthocid 0,2% Dithane M-45 0,2% Bi 58 EC 0,1%

Ortho-Phalton 0,2% Fundazol 50 WP 0,08% Anthio 40 EC 0,15% Fundazol 50 WP 0,08%

Érés előtt két héttel

Orthocid 0,2% Ditrifon 50 WP 0,2%

Flibol E 0,3% Fundazol 50 WP 0,08% Ditrifon 50 WP 0,2% Flibol E 0,3%

Szüret után (2-3 alkalommal)

Dithane M-45 0,2% DiazinonPhenkapton WP 0,25%

A málnát, a ribiszkét, a köszmétét rügypattanáskor a meggyhez hasonlóan permetezzük. A későbbiek során is alkalmazhatjuk a meggynél leírtakat, de természetesen vegyük figyelembe az érési időket. A szamóca növényvédelme virágzás előtt Fundazol 0,08%-os vagy Orthocid 0,2%-és és Unifosz 50 EC 0,1%-os, vagy Nogos 0,1%-os permetezéséből áll. Virágzás alatt az Orthocid 0,2% vagy Fundazol 0,08% használata célszerű. Szüret után két-három alkalommal Orthociddal és 0,3%-os Thiovittal permetezzünk.

69

Cupravit.2% Diazinon.3% Novenda 1. táblázat.2% Flibol E 0.1% Gyümölcsérés előtt 2 héttel Orthocid 0.15% Perocin 0. Cosan a kajszi kivételéve I Bi 58 EC 0.1% Lebaycid 40 WP 0.2% Ditrifon 50 WP 0. a talajtípus és a lejtésszög határozza meg.06% Anthio 40 EC 0. a tyúkhúr. a parlagfű. gyümölcsöt együtt termelnek. Phenkapton WP 0. a gyakori gombvirág.2% Fundazol 50 WP 0.06% Bi 58 EC 0. az acat. a folyondárszulák és az útszéli zsázsa fordulnak elő leggyakrabban. Cupritox. a libatopfélék. a tarackbúza.2% Dithane M-45 0. míg a régi művelésűekben egyre inkább az évelő gyomfajok terjednek.25% Ditrifon 50 WP 0.3% Nyáron 10-14 naponként (az élel mezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével) és szüret után Lombhullás után (lom bfertőtlenítés) Dithane M-45 0.08% Zineb 80 WP 0.08% Morestan 0. Coprantol.75% Vegyszeres gyomirtás A kerti talajok nagy gyommagkészlete és az esetenként késve végzett talajmunkák évről évre növelik a kiskertek gyomirtási problémáit. míg az évelők közül a csillagpázsit.4% Virágzáskor Sziromhullás után Orthocid 0. Az újonnan létesített házikertek nagy részében magról kelő gyomnövények találhatók.és a muharfélék a magról kelők közül. Míg a gyü70 .08% Flibol E 0.1% Ortho-Phaltan 0. A kertek többségében zöldséget.15% Safidon 30 EC 0.2% Fundazol 50 WP 0. Legfontosabb gyomnövények: a disznóparéj.3% Thiovit S 0. a kövér porcsin. Vitigran 0.3% Fundazol 50 WP 0. őszibarack. kajszi és szilva növényvédelmi technológiája A védekezés időpontja Növényvédőszer-töménység Helyettesíthető töménység Rügyfakadás előtt vagy rügypattanáskor Rügyfakadás után Rézoxiklorid 50 WP 0.3% Cobox.05% Anthio 40 EC 0.4% Kumulus. mandula.5% Krezonit E 0.3% Karathane 0.2% Karathane 0. s ez természetesen a vegyszeres gyomirtás lehetőségeit is korlátozza.4. a veronikafélék.3% Zineb 80 WP 0. A házikertekben végezhető gyomirtási módokat a területek hasznosítási módja. a vadkender.

egy.6 g/m 2 dl vízben kijuttatva. a permetezett területre számítva 0. Ahol pár négyzetméter kezeléséről van szó. hogy minél nagyobb cseppek képződjenek. felesleges a sok veszélyt magukban rejtő vegyszereket alkalmazni. Vigyázni kell.és szőlőültetvényben 4-6 kg/ha. A kizárólag gyümölcstermesztéssel foglalkozók a gyomirtási problémákat könnyebben oldhatják meg. mint a zöldségtermesztők. akik pontosan tudják adagolni. gereblye) gyomtalanítsuk. Lejtős helyeken nagyobb csapadék esetében a talajból a szer kimosódhat és az alacsonyan fekvő területekre összefolyva súlyos kárt okozhat. kapa. A Gramoxone egyaránt biztonságosan irtja a magról kelő és évelő. A Hungazin DT vagy Hungazin PK csak négy évnél idősebb ültetvényekben alkalmazható és lehetőleg sík területen. amelyek gyökereiken keresztül felveszik. alacsony nyomással.és kétszikű gyomnövényeket. addig a zöldségfélék között kiskertben csak mechanikai gyomirtást lehet végezni. amelyre rákerül. 0. "7 1 . Felhasználható mennyisége egyébként talajtípustól függően alma-. A permetezéseket mindig szélcsendes időben végezzük.5%-os koncentrációban a fák károsodása nélkül (évi három-négy alkalommal) kielégítő eredményt ad. mert például a Gramoxone elpusztít minden zöld növényi részt. hogy a kultúrnövények leveleire vegyszer ne kerüljön. Ezeket inkább a hagyományos eszközökkel (ásó. a Hungazin pedig azokat a növényeket semmisíti meg.4-0. Ez utóbbi szereket csak olyanok használják. E munkát a vegyszerek hatásmechanizmusa is indokolja.mölcsfák alját vagy a facsíkot vegyszerrel gyommentesen lehetne tartani. körte.

amit várni lehet tőlük. s túlnyomórészt ezt fogyasztják. amelyben a rosszul választott fajták vagy a szakértelem hiánya következtében a szőlőtőkék nem nyújtják azt. Több hónapon keresztül ellátja a családot friss gyümölccsel. cukrot tartalmaz —. emellett — ha a gondozás szakértelemmel párosul — nagy hasznot is hoz. a friss fogyasztásra nem használt vagy a borkészítésre telepített szőlő terméséből pedig értékes ital készülhet. sok az olyan házikert. Termésének nagy részéből ugyan világszerte bort készítenek. Szinte nincs az országban olyan kertes ház. a jól készített bor pedig a legnemesebb természetes italok egyike. A következőkben a legfontosabb ismereteket foglaljuk össze. amelynek udvarában vagy kertjében ne lenne néhány szőlőtőke.SZŐLŐ A HÁZIKERTBEN A szőlő a magyar ember egyik legkedveltebb gyümölcse. a legtöbb országban azonban jelentős a frissen. Az eredményes szőlőműveléshez nem elég a szőlő szeretete. A vele való foglalkozás a legtöbb embernek pihenést jelent. Gyümölcsét elsősorban nagy táplálóértéke — a jól beérett szőlő l6--20%. Sajnos. 72 . Ehhez birtokában kell lenni azoknak az ismereteknek. hanem sok örömet szerző. s az eredményes házikerti szőlőtermesztéshez adunk hasznos tanácsokat. amelyek felhasználásával szőlőtőkéinket nemcsak a kert díszeivé. nagy hasznot hajtó növényekké nevelhetjük. gyümölcsként fogyasztott szőlő mennyisége is. kiváló étrendi hatása teszi értékessé.

s csak ezek kerülnek forgalomba. jó minőséget adó Chasselas.és termőfajták Kötött talajon szőlőt csak a gyökértetűnek (filoxérának) ellenálló alanyokra oltva termeszthetünk. jó minőségű termést adnak. meleg fekvésekben érdemes az Attilát. továbbá az utóbbi években terjedő Cardinal és Favorit fajtákkal egészíthetjük ki. A védett. Ezek közül a Mézes. jól termő. Ezek nagy 73 . elviszik a darazsak stb. jól termő Pannónia kincse a legbiztonságosabbak. s a kívánt tőkeművelésmódoknak is megfelelnek. Az alanyok megválasztása a házikertben alig jelent gondot. a Csiricsurit és az Afuz Alit. A borszőlőfajták közül szerényebb igények esetében a kettős hasznosításúak termése étkezési szőlőként és borkészítésre egyaránt felhasználható. a Szauter Gusztávnét (nagyon rothad) házikertbe ne ültessünk. Ha piacra termelünk. erőteljes növekedésű alanyfajta. Ilyen helyeken legegyszerűbb. ha kész gyökeres oltványokat vásárolunk. Ezeket szükség szerint az ugyancsak jól beérő Gloria Hungariae. A csemegeszőlő-fajták között a legtöbb házikertben a korán érő. a nagyon tetszetős fürtű. Ez utóbbi fagyérzékenységét azonban a tőkék nevelésekor és metszésekor figyelembe kell venni. kevés fajtát ültessünk. mégpedig a Berlandieri x Riparia Teleki 5 C és az ugyanilyen keresztezésű Teleki-Kober 5BB-t használnak. Mindkettő közel azonos értékű. a Piros szlanka s a Kövidinka az ismertebbek. Kifejezetten borkészítés céljából azonban helyezzük előtérbe a házikertben is a minőségi fajtákat. Kocsis Irma. ezeket az étkezési célra alkalmas fajták közül neveljük. s eltekintve a túl meszes talajoktól minden talajon sikerrel ültethetők. Ha piacra is termelünk. a fajtaválasztékot eszerint bővítsük. Igy a Csabagyőngyét (bogyói könnyen rothadnak. Kényes fajtákat. Ez utóbbiak lehetnek fehér és vörös. olyan fajtákat ültessünk. illetve minőségi és tömegbor-szőlőfajták. erőteljesen növekedő Irsai Olivér. a talaj nagy mésztartalmát jól tűrő. Ne kísérletezzünk a kellően ki nem próbált vagy kevésbé ismert fajtákkal sem.A javasolt alany. így egyszerre nagyobb mennyiséget szedhetünk. napos. Ha csak néhány lugastőkére gondolunk. Az ún. Mathiász Jánosné. repednek. nemes fajták közé a Vitis vinifera fajhoz tartozó étkezési és borszőlőfajtákat (népiesen európai fajtákat) soroljuk. amelyek az adott környezeti feltételek között minden évben biztonságosan beérnek. Három-négy egymás után érő fajtával több hónapon keresztül kielégíthetjük a család étkezésiszőlő-szükségletét. a nagy termésbiztonságú. évről évre bőven teremnek. Bármilyen célból is termesszünk szőlőt. mert hazánkban csak két alanyfajtát. sőt helyenként az Itáliát is termeszteni. a filoxérának tökéletesen ellenálló. A hazánkban jelenleg nagyüzemileg is szaporított mintegy 50 fajta közül a házikerti termesztés céljainak megfelelő fajtákat válasszunk.). kevésbé rothadnak. a legtöbb nemes fajtával jól forradó. a Hamburgi muskotályt.

főleg az épületek. 74 .. Későn érő minőségi fajtákkal (Olasz rizling.4110.része korán érik. hogy a lugassorokra 4. az itt-ott jelentkező fürtök pedig nem színeződnek jól. összefüggő.!. A szőlő az árnyékos helyeken hosszú hajtásokat nevel. . Vigyázzunk arra. zárt kerítések északi oldalai napfényben kifejezetten szegények. a Leányka. minden évben és kevésbé kedvező fekvésekben is legalább 18 cukorfokos mustot ad. s többnyire a nagyobb tele" .. . Milyen környezeti feltételek szükségesek? A szőlő közismerten meleg. ahol lombozatát reggeltől estig napfény éri.• Y lyes gyümölcsfák ne yesg 1 ■. de a termésük is silány minőségű.' '40 senek árnyékot. szőlőmetszéssel kapcsolatban szerzett tapasztalatait is. s kisebb az ilyen helyeken a szélkár is.. Furmint. 1. 1 -2 kivételtől eltekintve. Ugyanígy a házak közötti védett kertekben. i tól eltekintve. Kellő hozzáértéssel azonban a gyengébben növő fajták tőkéiből is nevelhetők szép és jól termő lugasok. délnyugati fekvésű oldalait hasznosíthatjuk vele. "I -!9.. Legerősebben természetesen a jó vízellátású. ahol jó beérésükre minden évben számíthatunk.)) k _ E fali és sétalugasok~v10".13 451 .214. A házikertekben a téli és a késő tavaszi fagyok jóval kisebb károkat okoznak.71 I tartalékoljunk. Ezeket ugyan keveset kell permetezni. Lugasművelésre elsősorban az erőteljes növekedésű. Elegendő napfény jut a kerti utak szélén telepített és nevelt lugasoknak is.-14 több soros telepítés esetén ■ f1.. Bőséges és jó minőségű termést csak ott várhatunk tőle. mint fehér bort. 1 1t . Mivel a házikert egyes részei.l v4v . r: ka.1 10 . (Jó vörös bort ugyanis sokkal nehezebb készíteni. jól beérő. a Rizlingszilváni és az Ottonel muskotály fajták. ezekre a helyekre ne ültessünk szőlőt. Új kertek létesítése esetén mindig nézzünk körül a környéken.07. L 0 a szőlőnek külön helyet . Hárslevelű stb. s itt adja a legnagyobb termést. Ilyenek többek között a Bouvier.) Direkt termő szőlőfajtákat ne ültessünk. délkeleti. mint a nyílt területeken. Legjobban az épületek déli. ahol ennek hagyományai vannak. mert az ilyen helyen fejlődött hajtások rügyei rosszul differenciálódnak.) csak ott foglalkozzunk. Vörös bor termelésére a házikertekben csak azokon a vidékeken érdemes gondolni.. Mivel a házikertben gyakran csak néhány lugastőke kap helyet. az erős. . A szőlő a talajjal szemben kevésbé igényes.és napfényigényes növény. fél napot meghaladó árnyékot elszenvedő területet azonban már más növényekkel hasznosítsuk. 4P li Ha az adott helyet napjában egy-két órán át árnyék éri. 4 a később megnövő terebéz i/3" '""iW4 . Gyökereinek zöme 30-60 cm-es talajmélységben helyezkedik el.:er or ii „. táplálóanyagban gazdag talajokon fejlődik. ezért a szárazságot viszonylag jól tűri. használjuk fel a szomszédok szőlőfajtákkal. és nem lesznek elég cukrosak. a Piros tramini. kevésbé fagyérzékeny fajták felelnek meg. növekedése csak ott lesz kielégítő. s a korszerű művelési és metszési eljárásokkal bőven is terem. Termést azonban alig hoz. nem okoz gondot a fajták fagyérzékenysége sem.91:0/111411 . korai fajtákat ültessünk.". r.

Ezért a trágyázás mélységét is a talaj szerkezetéhez szabjuk. Forgatáskor a talaj mélyebb részeit lazítsuk. A szőlő helyének kijelölésekor vigyázzunk a talajvíz magasságára is. homokon saját gyökerű szőlőt telepítköte!ező! Méhekre veszélyes! sünk. A szőlőnek legjobb helyek kiválasztásával. Az ilyen helyeket rövidebb életű. jól fejlett ültetési anyagot válasszunk. Lugassor telepítésekor legalább egy 60-80 cm széles sávot forgassunk meg. a saját súlyát sem bírja el. Immunis homoktalajon jól fejlett I. Munkaruha. kötött talajra gyökeres oltványt telepítsünk. Minthogy azonban a termesztésben most már csak mésztűrő alanyfajtákat szaporítunk. ellátása a táplálóanyagokkal alig okoz gondot. 75 . 10-15 dkg szuperfoszfátot. A munka során a talajban levő köveket. vizes talajban sokat szenvednek. s a trágyák mélybe juttatásának is ez az olcsóbb és hatásosabb módja. javítása a házikertekben általában könnyebb. a talaj mésztartalmával alig kell törődnünk. gyökérdarabokat szedjük ki. 15-20 dkg kálisót. de a telepítés előtt legalább hat héttel forgassunk. sziklás talajra. s gondosan szedjük össze a cserebogárpajorokat is. majd időben és szakszerűen telepítsük biológiailag nagy értékű ültetési anyaggal. e kis területek RÉZMÉSZPOR talajának feljavítása. Kötött talajon és védőszemüveg használata oltványszőlőt. Az alaptrágyázásban részesített szőlőtelepítés jól indul. mint az üzemi szőlőkben. toPorozószer szőlőfürt-percvábbá salakkal. A környezeti feltételek módosítása. Ugyanígy lényegesen meg tudjuk változtatni a talajt is. Az összefüggő területet legalább 60 cm mélyen forgassuk. a jól alkalmazott sor. Szőlőt forgatott talajba ültessünk. különböző rétegeit keverjük össze. Ez utóbbi filoxéraimmunitását úgy állapíthatjuk meg. s az ilyen ültetvényben könnyebb a pótlás is. Burgonyafitoftóra ellen 20-25 A talaj tulajdonságai közül szőlészeti szempontból kg/ha. A forgatást trágyázással egészítsük ki. A szerves trágyát 40-50 cm mélyen helyezzük el. málnával jobban hasznosíthatjuk. Oltványszőlő telepítésekor a talaj mésztartalma játszhat szerepet. A mély fekvésű. annál mélyebben fejlődnek a gyökerek. továbbá 5-10 dkg pétisót számítsunk. A saját gyökerű szaporítóanyag lényegesen olcsóbb. egy-egy tőke ültetésekor pedig 60 x 70 cm-es gödröt ássunk ki a kellő mélységig. sekélyebben gyökerező növényekkel. hogy az elültetett gyökeres dugványból vagy oltványból minél rövidebb idő alatt jól termő tőkét formáljunk. Egy-egy négyzetméter területre 10 kg szerves trágyát. például szamócával. a talaj filoxéramentes. E cél érdekében a területet gondosan készítsük elő. magas talajvízállású területeken egyes években a szőlő gyökerei a levegőtlen. osztályú gyökeres vesszőt. Lehetőleg ősszel. Hogyan telepítsünk szőlőt? A szőlő telepítésekor mindenekelőtt arra kell törekedni.BADACSONYI pités nem haladja meg a 350-700 m 2-t. védőkalap annak kőtőttsége az egyik legfontosabb. Ha a henger megszáradva szétesik. hogy a homokból kevés vízzel kis hengert gyúrunk. lőt lehetőleg ne ültessünk. általában erőteljes fejlődéséhez kedvező feltételeket. támaszrendszerekkel különösen a mikroklimatikus feltételek javítására adódnak kiváló lehetőségeink. levegősebb a talaj. A telepítéshez erős gyökérzetű. A műtrágyákat a szerves trágyára szórva dolgozzuk a talajba. s a tőkék könnyen ki is pusztulnak. Sekély termőrétegű.és tőtávolsággal. Minél lazább. téglatörmelékkel feltöltött területre szőnoszpóra ellen 10-20 kg/ha. s teremtsünk a fiatal növények gyökérképződéséhez.

Ha gödörbe ültetünk. pállott rügyű és vesszejű anyag megvételétől.3-0. április végére. Egy-egy sor létesítésekor természetesen csak tőtávolságról beszélünk.Simadugványos vagy helybenoltásos telepítéssel lehetőleg ne kísérletezzünk. szőlőben és gyümölcsösben perogyengébben ered. 200 cm-nél szűkebb sorokba azonban lehetőleg ne telepítsünk. s takaregyszer. május elejére azonban ne hagyjuk. Muntünk.és tőtávolsága a támaszrendszertől és a tőkeművelés módjától függ. s a hajtások az első évben elérik az 50-100-150 cm hosszúságot. gyöOc?)T kerei belül is barnák. Akár fúróval. - 76 . A gyökeres anyagot a fagytól óvjuk (a talajba vermelve nagy hidegben sem fagy el). lehetőség nyílik trámetlében. mert az ilyen ültetésből származó anyag Por alakú permetezőszer. nehogy a gyökerek közvetlenül előtti kezelésre használható. kívül pedig ráncosak. Ássuk be a földbe. Vigyázzunk az ültetés mélységére. vágjuk vissza. mert ez a legbiztonságosabb. A fúrós telepítést be is karuha.5%-os pereredményes. azt szorosan végezzük. Vásárlás esetén győződjünk meg az ültetési anyag egészségi állapotáról is. akár gödörbe ülteVárakozási ideje 21 nap. Óvakodjunk a penészes. a gödörbe pedig a föld oltványhoz tapoző! Szeszes ital fogyasztása tilos! Méhekre veszélyes! sása után öntünk 2-3 1 vizet. A kiszáradt veszszók farésze kifehéredett. Ez egyetlen esetben se legyen 80-100 cm-nél kevesebb. előzőleg azonban a tőkehelyek kijelölésére használt pálcát gondosan ellenőrizzük (tegyük közvetlenül a vessző mellé). fúrós telepítéshez 1 cm-re. Gyökereit ásós telepítés esetén 8-10 cm-re. Későre. A jól végzett telepítés 96-97%-ra „beáll". Fagymentes időben bármikor. A telepítés sikere a tőkék alakításának gyorsaságát nagyban meghatározza. A trágyát a gödör aljába tegyük. érintkezzenek vele. s az ültetéshez gondosan készítsük elő. Az ültetési anyagot telepítésig gondosan tároljuk. s ugyanolyan vételével) 0. a saját gyökerű anyag esetén pedig az 1 cm-re visszavágott vesszőrész vágjon a talajfelszínnel. a pirosbimbós állapot juk be kevés földdel. A házikerti szőlő sor és tőtávolságát számos tényező befolyásolja. Ezzel a munka haladósabb. Karós támaszú szőlőben a 100-120 cm sortávolság és a 100 cm tőtávolság kedvező. Az elültetett vesszőket vagy oltványokat csirkézzük fel (a vesszővégekre készítsünk földből kis halmocskákat). befülledt. az iskolában fejlődött vesszőt pedig egy rügyre (gyakorlatilag 1 cm-re). Huzalos támaszú szőlőben a sortávolságot a támasz magasságához szabjuk. védőszemüveg köteleiszapolhatjuk. noszpóra és egyéb gombabeA jól forgatott talajba bátran ültethetünk fúrótegségek ellen (lisztharmat kival is. A gyökeres oltványokat úgy helyezzük a lyukba vagy a gödörbe. Az anyagot ültetés előtt vizsgáljuk meg. Gyümölcsösben csak gyázásra is. hogy az oltásforradás a talaj színén legyen. Az összefüggő több soros telepítések sor. tehát ősszel is ültetCUPROSAN SUPER D hetünk.

1 -2 szegfűszeget és 1 Hazánkban régebben a legtöbb szőlőt karó mellett citrom darabokra szelt héját — nevelték. Lehetőleg az első év nyarán készítsük el a támaszrendszert. míg akkor korlátozott. az ötödiktől pedig rátérhetünk az ún. Szükség szerint trágyázzunk. Amint a hajtások elérik a 15-20 cm-es hosszúságot. verjünk habosra 8 púpozott evőkanál cukorral. mint a huzalos támaszú szőlők. s a kedvező víz.és tápanyaglaljuk. 8 tojás sárgáját kehuzalos támaszt alkalmaznak. A termőfelület. termőre metszésre. a hajtásokat ideiglenesen kihelyezett karók mellé kötözzük. a negyedikben pedig 4 X 2 rügyet hagyjunk. s ez a házikertben is hátrányként jelentkeben — lassan szűrjük rá. Tűzre zik. A harmadik év tavaszán kezdjük el a tőkék alakítását. főleg zöldmungyázva — folytonos keverés közkát igényel. Átszűrve támérsékelten terhelhetők. Ősszel. azaz télire a beérett vesszők alját kissé kupacoljuk fel. A második év tavaszán a tőkeművelésmódtól függetlenül hagyjunk egy kétrügyes csapot.vagy bakművelésben tartsuk. s rendszeresen permetezzünk. viszonyokat sem hasznosítják olyan jól. „csirkék" rendszeres lazításából. „harmatgyökereket" még a nyáron. fedjük be. rézmentes szerekkel permetezzük.5-2 m hosszú hajtásokat kapunk. A hajtások támaszhoz kötözését szükség szerint ismételjük meg. Mindkét esetben a telepítés harmadik évében (a másodikban két vesszőt neveltünk) 2 x 2. Al Karós támaszú tőkék nevelése és gondozása BORLEVES Egy liter jó asztali bort — bele- A szőlőt karó mellett vagy különböző formában téve 1 citrom levét. elsősorban a peronoszpóra ellen kezdjük a permetezést. s neveljünk két erős hajtást. Az oltványtőkék talajszint alatti részén a nemes részből fejlődött ún. s a forró bort viA karós szőlő sok egyedi munkát. de legkésőbb a következő tavaszi metszéskor távolítsuk el. Az utóbbi évtizedben az üzemi szőlőkben forraljunk. 77 . Lehetőleg a lombozatot nem perzselő. Jól sikerült telepítés esetében a második év végére legalább 1. öntözzünk. kevés darabos elkészített huzalos támasz mellett neveljük. a terület kapálásából áll. a talajt tartsuk gyommentesen. A karó mellett nevelt tőkék csak jól megsűrűsödik. A karó mellett nevelt tőkéket fej. s ezt ugyanabban az évben 8-10-szer ismételjük meg. a tőkék termőképessége ugyantéve habverővel addig verjük. fahéjat. Ha erre nincs mód.Hogyan gondozzuk szőlőtőkéinket? Az elültetett gyökeres vesszők és oltványok első munkája a vesszőkre húzott halmocskák.

A támasz magassága és a sortávolság lehetőleg arányban legyen. hajtásvezetésre a valamivel vékonyabb huzalok is segítésére. teraszok felett neveljük-e a tőkéket. csemegeszőlőben megfelelnek. A házikerti lugasok A lugasművelés előnyeit a házikerti termesztők régóta ismerik. Az erősebb végoszlopokat belső könyöktámasszal vagy külső horgonyzókötéssel rögzítsük. A lugaskarokat tartó huzalok 3-4 mm átmérőHormonhatású folyékony permetezőszer a növekedés előjűek. A neveléshez előzőleg építsünk szilárd támaszrendszert. s abból adódnak. hogy a visszavágás helyén a vessző legalább ceruza vastagságú legyen. hogy a huzalok mentén nevelt hajtások kevesebb munkát igényelnek. kb. dattal permetezzünk. Ez esetben például a 2 m magas lugashoz 3 méteres sortávolságot válasszunk. Lehetnek tehát egy. Az alsók a lugasGIBBERELLIN karokat tartják. A kart tartó huzalok felett a hajtástartó huzalokat egymástól 30-40 cm távolságra helyezzük. ún. lágy0.vagy több törzsűek. Ezek egyrészt technikai jellegűek. Legmegfelelőbb a 2 : 3. vasból vagy vasbetonból készült oszlopokat 4-6 m távolságra. A lugastőkék alakítását a második évben nevelt két erős vesszővel. A különleges alakú lugasok támaszrendszerét az adott célnak megfelelően építsük. egy. A huzalok kettős rendeltetésűek. utak mentén. egy. tavaszán elkezdhetjük. ereszek. A nagyon változatos formájú lugasokat az egy vagy több függőleges helyzetű lugastörzs s az erről vagy ezekről többnyire vízszintesen leágaztatott lugaskarok jellemzik. s a hónaljhajtásokat is szedjük le vagy vágjuk vissza. s a rozsda nem 0.5%-os töménységű olpiszkítja be a fürtöket. Ha viszont a sortávolság már adott.5%-os. hogy falak előtt. évtől tőből eltávolíthatjuk. mert erre a későbbiek során nem lesz szükség. Mivel a karós szőlőnek több a hátránya. a lombozat elhelyezése szerint függőleges vagy vízszintes. ha huzalos támaszt alkalmazunk. Biológiai előnyüket a tőkék nagyobb termőképességében kereshetjük.Minthogy a kis tenyészterületen nagy hajtástömeget elhelyezni nem tudunk.5-1. Az alsó huzalt ne tegyük 50 cm-nél alacsonyabbra.vagy több szintesek. tetőlugasok vagy idegen szóval pergolák. a karós szőlőket az alakítás éveitől kezdve rendszeresen csonkázzuk. Ez tartósabb.25-0. a másik vesszőt már a 3. például 2 méterre telepítettünk. Ahol a téli fagy nem károsít. Lehetőleg nem rozsdásodó. aszerint. A lugasok alakját bizonyos célszerűség határozza meg. Egyszerű út menti vagy több soros függőleges lugasok telepítésekor a fából.vagy több karúak. paradicsomban vas huzalt vásároljunk.6 méternél magasabbra. ónozott. a felsők a hajtások támaszául szolgálnak. 80-100 cm mélyen ássuk a talajba. a nagy árnyékolás elkerülése végett a lombfalat ne neveljük 1. Az a lényeg. A törzset — legyen az 50 vagy 100 cm magas — erős vessző esetén egyetlen évben meg- 78 . jobban tesszük.1 -0. a harmadik év hagyhatjuk. mint az előnye. Ez oszlopokból és az ezekre helyezett huzalokból áll.

annak folytatásaként a kar első részét is kinevelhetjük. A magasművelésű tőkék éppen úgy. Az oszlopok ne legyenek egymástól 8 m-nél 79 . Erős vessző esetén. A karokat egy vagy több szinten képezzük. Támaszrendszerük a függőleges lugasok támaszrendszeréhez hasonló. a magasművelést a benne rejlő egyéb előnyökért javasoljuk a házikertben is. A nagy lombozat ugyanis sok táplálóanyagot készít. s rajtuk a termés is egészségesebben fejlődik. E két hajtásból neveljünk vízszintes karokat. az alakítás első évében a törzszsel együtt. ha a hajtások nem férnek el a támaszon. többemeletes lugas nevelésekor egy-két évvel később fejezhetjük be. a következőkre ügyeljünk: törzset és kart csak erős vesszővel neveljünk. a karós szőlőknél többet teremnek. a felesleges hajtásokat időben kössük a huzalokhoz. a további években pedig az így kapott vesszőket termőre metsszük. az egyikkel szükség szerint a törzset is továbbvezetjük. Egyméteres tőtávolság és egyemeletes lugas esetén az alakítást a 4-5. A magasműveléssel nevelt szőlő kevesebb zöldmunkát igényel. A lugastőkéket az alakítás éveiben — miután nagy termőfelületet gyorsan akarunk kiképezni — csak akkor csonkázzuk. a hosszú törzs miatt azonban minden tőkéhez karót kell tenni. A függőleges helyzetű vesszőket előbb kétrügyes csapokra. Ez utóbbi célból a karrészen sűrűn álló hajtásokat is minél korábban ritkítsuk meg (15-25 cm-re).A fakadó vesszőn a hajtásokat a legfelső két hajtás kivételével dörzsöljük le. A magasművelést a 3 x 1 méteres sor. mint a legtöbb lugas. Bármilyen formát válasszunk. A magasművelés helye a házikertben Üzemi szőlőinkben jelenleg a Moser-féle magasművelés a legkorszerűbb. Kényelmes a metszés s a szüret is.„„ •• s egy évben csak 50-80 cm-es karrészeket neveljünk. amelyet öszszefüggő telepítés esetén a házikertben is érdemes alkalmazni.és tőtávolság. a 120-130 cm hosszú törzs s az ennek folytatásaként nevelt kar vagy karok jellemzik. illetve csipkedjük ki. . A hajtások a 130 cm magasan kiképzett kar felett 40-40 cm távolságra elhelyezett két huzalpár között fejlődnek. évben. Az ilyen szőlők nagymértékben gépesíthetők. Bár ez a szempont a házikertben kisebb szerepet játszik. A nevelést a karok hosszabbításával s az ezeken fakadó hajtások termőlapokká nevelésével folytatjuk. s ebből bőven jut a gyökerekhez s a tőkék majdani idős vázágrendszerét képező vesszőkbe is.

rajtuk 10-20 rügyet hagyhassunk. hogy a tőkéket a metszés során úgy terheljük rügyekkel. mindig gondoljunk arra. 3. s erőteljes hajtásokat kapunk.távolabb.5 m 2 egészséges lombfelületre van szükség. a nagyobb tenyészterületre ültetett vagy az egyedül álló lugastőkéket ennek többszörösével terheljük. az egyedül álló vesszőt többnyire csak rövidre metszhetjük. A kart tartó erősebb huzalt 120-130 cm-re. hogy 1 m 2 alapfelületre számítva. Ezért. 4. Ennek lényege. 3. Ez az összhang a termőegyensúly. hogy a letermett és felkopaszodott hosszú részt a következő tavaszon tőből le kell vágnunk. ha a tőkéket gyengíteni akarjuk. Elsősorban a lugasok metszésekor tartsuk be a következő szabályokat: 1. A törzset a harmadik évtől hagyhatjuk meg. nehogy kihajtson az aljuk. jobban terheljük. nehogy a tőkének az a része felkopaszodjon. 80 . Az előnyök hasznosítása érdekében mindkét előíráshoz ragaszkodjunk. ha évről évre legalább 1.5 m hosszú s legalább ceruza vastagságú vesszőket nevelnek. Kedvező termőegyensúly esetén 1 kg terméshez kb.és tőtávolságú magasművelésű tőkéken például évről évre 40-50 rügyet hagyjunk. ha pedig erősítés a célunk. ezért a hosszú részek alatt vagy mellett hagyjunk rövid csapokat is. A 3 x 1 m sor. hogy ott erős hajtás fejlődjön. hogy azokból elegendő mennyiségű s jó minőségű termést. gyenge vesszőt — ha szükség van rá -. ha hosszúra metszünk. A tökéket a lugasokkal azonos elvek szerint neveljük. a hosszabb részekből viszont nagyobb termésre számíthatunk. 15-25 dkg vesszősúly járul. ha még tudjuk a következőket: 1. Ezenkívül jegyezzük meg. Az 1 x 1 m sor. A 130 cm-es törzset a munkák kényelmesebb végzése. Tőkéink mindkét feltételt akkor elégítik ki.és tőtávolságra telepített karós szőlőt tehát 10-20 rüggyel. hosszabbra. A rövidebb csapokból minden esetben kisebb termést. a metszést mindig felülről kezdjük és alul fejezzük be. a 3 méteres sortávolságot a sorok árnyékoló hatásának elkerülése végett alkalmazzuk. ugyanakkor a következő évi terméshez megfelelő erősségű hajtásokat kapjunk. 2. 2. inkább kevesebb és ritkábban álló csapra metsszünk. Tőkéinket általában úgy kell nevelni. hogy 1 kg jó minőségű termés előállításához legkevesebb 1-1. rövidebbre metsszünk. Ha a tőkék gyengülnek. s mindig a legmélyebben álló vesszőt őrizzük meg.egy rügyre vágjunk vissza. ha erősebben fejlődnek. a felesleges vesszőket távolítsuk el tőből. A termésnek tehát a tőke erősségével összhangban kell lennie. a rügyek számát csökkentsük. a következő két évben pedig a kart vagy karokat neveljük ki az előírásoknak megfelelően. Termőre metszés A már kialakított tőkéket metsszük termőre. Jó. a legfelső rügy felett hagyjunk néhány centiméteres csonkot. a hajtásokat tartó két huzalpárt 150-160 cm-re és 180-190 cm-re feszítsük ki. A rügyek számát minden évben a tőkék erősségéhez szabjuk.

öntözés A talajt tartsuk állandóan gyommentesen. s kéthetenként ismételjük meg. ahányszor szükséges. Egy négyzetméterre kb. A karós szőlőket rendszeresen kötözzük és csonkázzuk. s mélyen dolgozzuk be. Annyiszor kapáljunk. 5-8 dkg 40%-os kálisót. ha kedvezőek a környezeti feltételek és gondos a nevelés. A trágyában levő táplálóanyagok érvényesüléséhez ugyanis nedvességre van szükség. A peronoszpóra ellen a Dithane M-45-öt 0. A permetezést május elején kezdjük. az atkák. a rézoxid-tartalmú szereket 0. A szőlőt a házikertben is öntözhetjük. Ez 50-80 mm csapadéknak felel meg. a metszéssel egyidőben ne feledkezzünk el a harmatgyökerek eltávolításáról sem. Munkánk akkor lesz eredményes. Ezek között rendszeresen a peronoszpóra. Egy négyzetméter területre 3-4 évenként kb. az Orthocidot 0. esetenként a szőlőmoly és a rothadás ellen kell védekezni. rendszeres elvégzésével pedig a termőegyensúlyt tarthatjuk jobban kézben. Ha mégis ehhez folyamodunk. A hónaljhajtásokat a kis tőkeformákon eltávolítjuk. Védjük szőlőinket! A szőlőnek sok betegsége és kártevője van. hogy a csonkázás mellőzésével a tőkéket tovább erősíthetjük (ez a nagy termőfelületű lugasok nevelésekor fontos!). a lisztharmat. Az ültetvényt vagy a lugassorokat 2-3 évenként trágyázzuk. a Zinebet 0.4%-os. Jól alakított lugasok esetén azonban ennek 3-4-szeresét is elérhetjük. Az öntözést a virágzás után kezdjük. mint a bordói lé (amely rézgálicból és mésztejből készül).5.4 peronoszpóra elleni szerek között bátran használhatjuk a rézmentes szereket is. 5-8 vödör vizet adjunk. Később a hajtások számát a metszéssel szabályozzuk. Egy évben egyszer. a lisztharmat ellen (ahol rendszeresen fellép.3%-os. Ezek ugyanolyan hatásosak.2%-os. a huzalos szőlőkben a hajtásokat a huzalpárok közé igazítjuk. munkánk csak akkor lesz eredményes. de könynyebb velük a munka. Ezek közé elsősorban a hajtásválogatást. A trágyát az őszi mélyművelés előtt szórjuk a területre. ha 1 m 2-re számítva legalább 1 kg szőlőt termelünk. a nagyobbakon csak akkor kezeljük. A hajtásválogatásra elsősorban a lugasok nevelésekor van szükség. Talajmunkák.2-0. kevésbé szükséges. A tőkéket csak akkor fedjük be. Zöldmunkák A zöldmunkákkal a metszést egészitjük ki. ha a lombozat nem fér el a támaszon. trágyázás. A területet vagy a tőkék alját ássuk fel. zsendülésig 2-3-szor öntözzünk. ha a lombfalból túlságosan kiállnak vagy azt zsúfolttá teszik. kb. 5 dkg pétisót és 5 dkg szuperfoszfátot számítsunk. általában ősszel mélyművelés is szükséges. s végeiket visszavágjuk. ha öntözésre nagyobb vízadagokat használunk.2%-os. 5-10 kg szerves trágyát s évente kb. csonkázása az esetben kötelező. a peronoszpóra elleni permetezéskor mindig gondoljunk erre is) a Thiovitot és a Cumu6 81 . ha a téli fagy okozta károkkal rendszeresen kell számolnunk. a hajtások különböző mértékű visszacsípését s a hajtások vezetését soroljuk. . Általános szabályként jegyezzük meg. de ez. A hajtások visszacsípése.

táblázat.2 0.05 0. rügyfakadás előtt 3 -4 leveles stádiumban (kb.06 0.2 0.2 0.1 0.06 0.3 0.8 Novenda 1.03 0.03 Ha a hajtások 20 .1 0.3 0.05 0.05 Citowett Dithane M-45 Karathane FN-57 Citowett Anthio 25 EC 0.25 0.8 Nonit A fürtkezdemények megjelenésekor Antracol WP Thiovit Nonit 0.5.3 0.05 Euparen Citowett Sevin 85 WP Cuprosan Super D Thiovit Citowett Sevin 85 WP Cuprosan Super D Thiovit 0.1 0.2 0.03 0.45 Karathane FN-57 Citowett Dithane M-45 Karathane FN-57 Citowett Virágzás kezdetén Antracol WP Thiovit Nonit 75%-os virágzásban (június elején) Ortho-Phaltan Nonit Ditrifon 50 WP Dithane M-45 Karathane FN-57 Nonit 0. de szüret előtt legalább 30 nappal az előző permetezés szerint az előző permetezés szerint 82 .15 0.2 0.05 Zsendülés kezdetén.2 0.25 cm hosszúak (május vége) Bi 58 EC Antracol WP Thiovit Nonit 0.8 Anthio 40 EC Thiovit 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4 0. május első dekádja) Krezonit E 0.05 0.2 0.05 0. június közepén Ha a bogyók zöldborsószem nagyságúak (június III.1 0.3 0.03 Dithane M .3 0. A szőlő növényvédelmi technológiája (Tóth György összeállítása) Növényvédő szer A védekezés időpontja megnevezése Helyettesíthető töménysége megnevezése töménysége Metszés után.03 Fürtzáródás után Cuprosan Super D Karathane FN-57 Ditrifon 50 WP Nonit 0.05 0.2 0.06 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.03 Virágzás után kb. dekádja) Ditrifon 50 WP Dithane M-45 Karathane FN -57 Nonit Fürtzáródás előtt Citowett a virágzáskori permetezés szerint a virágzáskori permetezés szerint Miltox Special Thiovit Sevin 85 WP Citowett 0.03 0.3 0.4 0.2 0.03 0.5-2 Bi 58 EC Thiovit 0.

Az előbbiek nem minden fajtát károsítanak egyformán. Ahol nagy károkat okoz.) kedvelik. mint a legtöbb gyümölcs. általában a szőlőfürt értékes anyagai. laza fürtű. nemcsak kevesebb. a rothadni kezdő bogyók időnkénti kicsípésével tarthatjuk el.5%-os. Darázscsalogató üveggel sokat elpusztíthatunk közülük. 6* 83 . Ha ezek betegek. Előfordulhat. a levelekben képződnek. Rizling szilvánit stb. A fürtöket legtovább felaggatva. Tudnunk kell. A csemegeszőlő szedése és eltartása A szőlőt fogyasztásra legmegfelelőbb állapotában szedjük. jól színeződött fürtöket vágjuk le. hogy a szőlő nem utóérő. A házikertben éréskor rendszerint a darazsak. savai annyira lecsökkentek. hogy egy-egy városrészben a rigók miatt a szőlőtermesztéssel fel kell hagyni. A fogyasztásra érett szőlő édes. alacsony savtartalmú fajtákat (Csabagyöngyét. ott a tőkéket a metszés után. legfeljebb rothad. Szőlőskertek királynőjét. hogy a táplálóanyagok. sárgaméreggel permetezzük.4-0. ahol a gyors töppedés elkerüléséhez elegendő a páratartalom. Ezért hiába tartjuk egy-két hétig is a kamrában. A szőlőfogyasztási idényt a fürtök tárolásával nyújthatjuk meg. A szőlőmoly ellen ugyanazokat a szereket használjuk. Elsősorban a vékony héjú. lehullanak. Ne felejtsük el. mint az almamoly ellen. hanem gyenge minőségű is lesz a termés. illetve rendszeresen fellép. továbbá a rigók okoznak nagy gondot. tehát még a nyugalmi időben. hogy a szőlő gyorsan elrothadjon.3%-os töménységben használjuk.1% töménységű oldattal a virágzás végétől három-négy alkalommal. hogy az élvezhetőséget nem zavarják. Csak a jól beérett. virágzás után 0. az nem lesz édesebb. muskotályos ízű. későbbi érésű fajták fürtjeit tarthatjuk el olyan kamrákban. Sok fürt bezacskózására természetesen nincs lehetőség. de még nem sok ahhoz. A szőlőlevélatka (Epitrimerus) ellen atkaölő szerekkel védekezzünk. A házikerti szőlőt rendszerint színelve szedjük. Legkönnyebben a nagy bogyójú. A szürkerothadás ellen a hazánkban gyártott Fundazollal permetezhetünk 0.vagy műanyag zacskóba. Téli eltartásra mindig száraz időben szedjük a szőlőt. A rigók ellen a fürtöket rejtsük tüll.lust virágzásig 0.

míg a kívánt sűrűséha az edényt megkezdjük. dig főzzük. Folyton keverjük. Egy hektoliter A mosott. edényekbe. azonnal fejtsük le. és 1 kg-hoz szuk el a seprőjétől. Üvegekbe töltsük. ezért a tisztaságra különösen ügyeljünk. a bort fejtsük le kisebb get eléri. hogy a zúzott. érett. A fejtést szükség szerint ismételjük meg. gőzöljük. hogy oda ne égjen. A borkészítéshez fogadjuk el a következő hasznos tanácsokat. derítésére is. Nagyon kell vigyázni. míg teljesen szétfő. zük. Ezért. Erjesztés előtt a mustot kénezzük. SZŐLŐLEKVÁR törött szőlőt minél kevesebbet érje a levegő. 84 . válaszszitán törjük át. kötözzük le. 35-40 dkg cukrot számítva adAz edényeket állandóan tartsuk színültig. A szőlő és a bor minden idegen szagot könnyen felvesz. Akkor Amint a bor kissé megtisztult. s zárjuk jól le. A szőlő feldolgozásával siessünk. édes fekete szőmusthoz egy darab borkéntablettát használjunk. Erjelőt szedjük le csutkájáról és főzdés után az edényeket azonnal töltsük fel.Borkészítés és borkezelés A házikerti termesztő megmaradt csemegeszőlőjéből vagy az erre a célra telepített szőlőjéből szívesen készít bort. s mikor Kellő felkészültség esetében gondolhatunk a bor kihűlt.

—Turi I. (1971): Bogyósgyümölcsűek védelme. Macherauch O. (1968): A szőlő metszése. (1962): Házi és háztáji zöldségtermesztés. (1973): Szőlőfajtáink.: Katona József) (1969). (1969): Kezdő kertészkedők könyve. Beczner L. (1968): A gyümölcsfák metszésének kézikönyve.-né (1970): Zöldségfélék növényvédelme. Komjáthy I. (1970): Szamócatermő házikert. (1974): Veteményeskert. Jeszenszky Á. Koródi L. (1965): Zöldségfélék tárolása. Kertészek új kézikönyve (szerk.—Z. (1970): Szőlő a házikertben. Dessewgy L.AJÁNLOTT IRODALOM Zöldségtermesztési könyvek Angeli L. (1975): Nagy öröm a kiskert. Mohácsy M. Gyümölcstermesztési könyvek Almatermesztés (szerk. Mohácsy M. (1968): Az őszibarack és termesztése. Bessenyei Z.—Gyuró F.—Filius L (1973): Zöldségkülönlegességek.: Pethő Ferenc) (1969). Draskóczy E. Csepregi P. (1969): Jövedelmező háztáji zöldségtermesztés.—Budai M. (1958): A feketeribiszke termesztése. Lehoczky J. (1968): Paprikatermesztés.—Reichart G.—Vajna L. Szőlőtermesztési könyvek Csepregi P. (1959): A torma termesztése. (1968): A szőlő védelme. (1970): Uborkatermesztés. Fejes—Horn—Brunner (1967): Gyümölcssövény. Czanik J.—Paizs L. Claus J. Koródi L.—Vajai Gy. (1971): Gyümölcstermesztés házi és háztáji kertekben.—Filius I.—Bodor J. Zatykó L. Horváth S.—Zilai J. Dávid S. Hedry A. Balázs K. 85 .—Maliga P. Bíró J. (1969): Spárgatermesztés.—Tuza S. Balázs S. Balázs S. (1966): Zöldségfélék korai termesztése.

.

-_ . .4 '—' /I ..( Mk rít( r i 1 11 1111111 II/ ■ 111 W/111111 111/1111111 ‘1". 11 111111111111111 111 1111 1111111111//111/ ? 1 [ 1 11 1 1 110.DÍSZKERT A HÁZ KÖRÜL v.. .0. /■■ — .:- —..•_ k.k1..5 41• .1Skt lí‘t( I c.._ . 1U ( 1. '.90.. i 1415 ' : /.

.

Egy csepp egyéni elgondolás már egészen különleges egyedi képet ad a kertnek. Tág lehetőségek nyílnak a mértéktartással. gazdaságossága oldaláról mérlegelünk. kellemes látványt nyújtó díszkert. Szeretnénk ezzel segítséget adni az egyszerűbb díszkertek tervezéséhez. akik házikertjükben vagy hétvégi telkükön a gyümölcstermesztésre vagy zöldségtermesztésre szánt rész mellett kisebb-nagyobb díszkertet is szeretnének. Minden fáradozást feledtet azonban a szépen fejlődő. akik most szánták rá magukat e nemes időtöltésre. Elsősorban azok számára. Az „amatőr" kertészkedéshez is szükségesek azonban bizonyos alapismeretek. A díszkertet csupán szépségéért is kedvelhetjük.SZÉPÍTSÜK KÖRNYEZETÜNKET! Sokan vannak. építéséhez. E szépet teremtő munkához szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni. a megfelelő fák. Az életben sok mindent a hasznossága. Különösen a hétvégi pihenőtelkeken tapasztalható erős törekvés a szép díszkertek kialakítására. A díszkertek tervezésében és kialakításában szinte korlátlanok a lehetőségek. kellő esztétikai érco zékkel párosult egyéni elképzelések valóraváltására. Enélkül a kertben végzett fáradságos munkának nem lesz kellő eredménye.00 győződésünk. Meg19. hogy aki egyszer k 89 . cserjék és virágok kiválasztásához. s kertészeti tapasztalatokkal még nem rendelkeznek.

6 Példa 570 m -es (150 o -öl) üdülőtelek berendezésére 2 90 . Az említett három kerttípus közül a gyümölcsös. annak hasznos szenvedélyévé válik ez a szép foglalatosság. A telepítést biztonságossá teszi. A telepítendő növények kiválasztásakor tehát egyrészt abból induljunk ki. A kert rendszerében ezért. Hiszen a kert központja a ház. Ha a telken ház van vagy meghatározott időn belül építeni akarunk. másrészt az adott domborzati és talajviszonyok milyen növényfajok és -fajták számára kedvezőek. rövid időn belül alapvető változtatásokat nem. vagy csak igen sok munkával és költséggel hajthatunk végre. A kert.elkezdte a „díszkertészkedést". ha még a tervezés előtt talajvizsgálatot végeztetünk. illetőleg a telek területének és pontos méreteinek ismerete szükséges. hogy milyen környezettel akarjuk a házat körülvenni. a konyhakerttel ellentétben.és a díszkert közel áll egymás- gyep iszbokor hó niskozo 0 virágágy erasz D u gyep úr 22. legyen az állandó lakóépület vagy hétvégi pihenőház. hogy a fákat. akkor a kert megtervezésekor ezt fő szempontnak kell tekintenünk. a cserjéket és az évelő virágokat több évre telepítjük. Tervezzük meg díszkertünket! A díszkert tervezésekor mindenekelőtt figyelembe kell vennünk. A tervezést ezért alapos átgondolás előzze meg.

hogy a kerítés mentén a telek két vagy három oldalát sövénnyel szegélyezik. úgy. A hétvégi pihenő-. úgy virágokkal sem tanácsos zsúfolni a kertet. Általában 700 m 2-nél (kb. A tapasztalatok alapján ezért célszerűnek látszik. 400 u -öl) nagyobb telken már általában több kertrészt képeznek ki. ha az épület közelében egy vagy két fa van.hoz. Az üdülőtelkek területe az esetek többségében kb. terasz homokozó • v v v yv virdgdgy 3760 700 m 2 . szemet gyönyörködtető környezetet adjanak. hogy a 700 m 2-es üdülőtelken létesítendő díszkerthez adjunk néhány tervezési és építési tanácsot. A homokozó megfelelő oldalára telepített fa a dél körüli órákban ad kellemes árnyékot a játszó gyerekeknek. árnyékos olvasó-pihenő sarkot. Az árnyékos és napos kertrészek harmonikusan illeszkedjenek. A tűző napról viszont gyakran jólesik az árnyékba húzódni. és nem is lebilincselő látvány. árnyékot adó fára szükség van. ha a telket fákkal zsúfolják.vagy gyümölcsöskertet alakítanak ki) a lakóépület által szabadon hagyott teljes területen díszkertet létesítenek. s így kellemes környezetben étkezhet a család. Néhány. de különösen az 1400 m 2-nél (kb. Gyakran éppen a nagyobb telkeken. 700 m 2 (200 u -öl). Tapasztalataink szerint. egyáltalán a mozgást kevésbé akadályozó helyekre kerüljön. mozgásra. 200 0-öl) kisebb telkeken (ha nem zöldséges. a kerítés mentén. A néhány virágágyás elsősorban az épület körül.es (kb. elsősorban a hétvégi telkeken a díszkert aránya a telek nagyságától függ. Jó megoldás. Homokozót és esetleg gyerekeknek egy kis pancsolómedencét a kert oldala mentén építsünk. teraszról kitekintve adja a legkedvezőbb képet. Gondolni kell azonban a család fiatalabb tagjaira is. ez utóbbi esetben még kellemes csemegéhez is juthat a család. amelyek árnyékában a gyepre elhelyezhető egy étkezőgarnitúra. Az ágyásokkal összeszabdalt kert arasznyi útjain lábujjhegyen tipegni fárasztó feladat. 200 D üdülőtelek kialakítása Általánosan kedvelt megoldás az. ha a díszfák helyett gyümölcsfákat telepítünk. azt szintén célszerűbb oldalt elhelyezni. hiszen gyakran ugyanolyan eredményt érhetünk el. Sőt. A kert egy távolabbi részén szintén egy-két fával hozhatunk létre nyugalmas. Az ennél nagyobb. illetőleg a családi házak körül található kisebb. hogy annak növényborítása az épületből. csak 180-360 m 2-es (50-100 u -öl) díszkert. hogy kellemes. de nem helyes. Mint ahogyan fákkal. üdülőtelkek legfontosabb rendeltetése. Ha kisebb sziklakertet építünk. akik nagyobb szabad területet igényelnek játékra. 91 .

tiltó táblákkal körülvett díszgyepre gondolunk. A gyep egységes üde zöld színe sokkal jobb hatással van a városi ember zajoktól fáradt idegeire. rugalmas gyepszőnyegei. Lépésenként terméskő vagy cementlapokat kell a földbe süllyeszteni. amelyek — ha gondosan is telepítjük — minden károsodás nélkül. rugalmas szőnyegére ber. tarka színpompája. Ezekhez a helyekhez ezért célszerű „tipegőutakat" kiképezni. Hogy ez mennyire így van. Ide olyan fűösszetételű gyep kell. Itt fennállhat annak a veszélye. jól bírják a taposást. jól telepített. hogy egy adott sávon kitapossuk a gyepet. mert nem valamiféle érinthetetlen. amelyre rálépni. A talajviszonyok figyelembevételével minden kerthez kiválaszthatjuk azokat a pázsitfűfajokat. A kertben elhelyezett pihenőpadhoz. medencéhez vagy homokozóhoz gyakran vezet a felnőttek. azt bizonyítják a nagy sportpályák valóban állandó igénybevételnek kitett. Természetesen gondosan és a célnak megfelelően összeválogatott fűfajtákból.d S Z  v  v  v  v medence Ca szik lcaS v v v v vv virdgdgy kerL gyep v út 114.Sokan talán túlzásnak tartják. ápolt gyepet. hogy elsősorban gyepet ajánlunk. Mozgás. mégis mindenütt üde.. mint a virágoktól zsúfolt kert izgató. - 51D Top ° 180 m 2 -es üdülőtelek berendezése leheveredni igenis szabad. gyermekek útja. 92 . játék is csak szabad gyepes területen lehetséges.

hogy inkább kissé oldalt vagy a sarkok irányába telepítsük. A díszkert itt az esetek többségében a telek utcafrontján az épület mellett vagy az épület előtt mint előkert helyezkedik el. Általában szokás még ma is. hogy a díszkertet a lakóház és a konyhakert vagy gyümölcsöskert közé helyezik. Természetesen ennek megfelelően már a kaput is a telek utcai frontjának sarkánál helyezzük el. s a homokkal kiképezett alapba úgy rakjuk bele. hogy felületük egy szintben legyen a környező talajjal. /. pőzsi/ . A sokhasznú kerttel övezett családi házhoz a díszkert alakításában a felsoroltaktól eltérő szempontokat kell érvényesítenünk. díszfa. o o O O 0 O II 11:1. O O rózsatövek O O O O V bejárati út 11 t vI $1: . 1■" v h ti " . hogy az ilyen kis előkerteket. a mozgást ne akadályozza. hogy lehetőség szerint minél nagyobb gyepfelület kialakítását javasoljuk. kellemes látványt nyújt a füves térség egy-két pontján elhelyezett díszcserje. Mértani alakzatú virágágyások szimmetrikus rendszere. családi ház melletti díszkerteket csupán virággal ültetik be. A saját vagy vendégünk kocsiját ide állíthatjuk.}o) virágágy v v V V V 3Z6 Családi ház előkertje mentén alakítjuk ki. Annak előrebocsátásával. Igy a későbbiekben nem akadályozzák a gyep nyírását vagy kaszálását. amikor a kaputól az épülethez vezető utat is oldalt. Gyakran találkozunk azzal a megoldással is. ` 1. Ugyanezt tartjuk szem előtt. Valamennyi formánál a díszkert nagysága néhány négyzetmétertől általában 180 m 2-ig ötletszerűen vagy az épület alakjához igazodva változik. apró arasznyi mély193 . Ezek helyének kijelöléséhez is azt tanácsoljuk. bennük egy-két díszbokorral. szélén gyakran örökzöld sövénnyel.A lapok számára mélyítsünk méretükkel megegyező gödröket. a kerítés 52: imeis 0 0 I épü /et A Illeani Ni= L41. hogy a gyepterületet ne törje meg. a kapun belül egy gépkocsihossznak megfelelő részt felsalakozni vagy kikövezni. Ha a telken belül garázst vagy hosszabb kocsiutat nem akarunk építeni. akkor is célszerű a bevezető úton.

tarackot szedjük össze. Az ásóval kivetett gyökereket. Bár az ismertetett elvek szerint ma már nem nagyon készítünk mértani hálózatba rakott ágyásrendszert. s megfojtja értékes telepített növényeinket. A rögök így tavaszra jól szétfagynak. és a családi ház tágasabb telkén akad erre a célra egyéb szabad terület is. Ezért néhány négyzetméternyi füves sávot ide is javasolunk telepíteni. nedves magágyat készíthetünk a növények számára. Az egy-két sor rózsatő és a kerítés melletti virágágyások közé jól illeszkedik a gyepsáv. Füves területet alig találunk ezekben a kiskertekben. Természetesen itt nem gyepes játéktérre gondolunk. Hasonlóképpen égetéssel semmisítsük meg a kártevők talajból kiásott bábjait. amelyek talaja gyorsan kiszárad. A magágyat a kis terület miatt ma még szinte kizárólag kézzel készítik elő. hogy az ilyen kisebb gyepsávok gondozása. nyírása nehézkes. Ilyen talajon tavasszal kedvezően porhanyós. egy hosszabb mérőszalagra szükségünk van. egyéni elképzeléseinkkel fűszerezve elkészítettük díszkertünk vázlatát. (Biztató kezdeményezések vannak azonban annak érdekében. legalább egy ásónyomnyi mélyen. ezekből a kis díszkertekből sem kellene száműzni a gyepet. Különösen a tarackra ügyeljünk. hogy a kiskerttulajdonosok egytengelyes univerzális kerti traktorokat beszerezhessenek!) A talajt leghelyesebb ősszel felásni. 94 . A méretarányosan készített terv alapján jelöljük ki a területen az ágyások helyét. A kis kert színharmóniájához azonban hozzá tartozik a gyep sajátos. egyéb szaporítóanyagokat beszereztük. magvakat.tett utacskákkal. Ehhez a hely is kevés. Az ilyen kertekben leginkább magasított ágyásokat készítenek. s minden darabkáját távolítsuk el a talajból. álcáit is. illetőleg előkészítettük. Hogyan kezdjünk a kertépítéshez? Miután a fontosabb általános elveket figyelembe véve. Úgy véljük. díszcserjék telepítési pontjait. kezdhetjük a kertépítést. a fák. A növényzettel betelepíteni szándékozott területen a talajt elő kell készíteni. a szükséges eszközöket. mert a legkisebb részéből is újra szaporodik. Bár azt is meg kell mondani. köveket. üde zöld színe. s a talaj hasznos vízkészlete növekszik.

Szép látvány a kertben a sziklacsoport. A téglák közeit öntsük ki cementhabarccsal. sziklacsoport helyét. A homokozó mellé ültessünk a déli napban árnyékot adó fát. Az ilyen útról lefolyik a víz. Apróbb törmelékkövekből készítsünk alapot a sziklacsoportnak. mert másutt esetleg a mesterkéltség benyomását keltené. Magok vásárlásakor mindig nézzük meg az üzlet által a csomagra bélyegzett dátumot. ha a játszóhelyen egy-két négyzetméternyi kis pancsolómedencét is építünk. s a mélyedésbe terítsünk salakot. A medencét ne süllyesszük a talajba. A kövek a természetben is mindig lapjukon fekszenek. csemetéket szerezzük be. Ezt követően a medence belső részét és falainak külsejét a legjobb minőségű cementből készített habarccsal kéregszerűen vonjuk be. ha ezek építése a kert betelepítésekor már befejeződött. De csak ott. A kisebb gyermekeknek építsünk 3-4 négyzetméternyi homokozómedencét. s az egészet fedjük murvával vagy vörös salakkal.s a kertben építeni szándékozott állandó létesítmények. A gyermekek játszóhelyét a házhoz közel. A talaj lejtésétől függően sziklateraszokat is kialakíthatunk. a pancsolóból pedig a szennyezett vizet egyszerűbb kiengednünk. a homokozóból a felgyűlt esővizet. Hasonlóképpen az oldalkeretnek rakott 15-25 cm magas téglafal közeit is. A kert útjait — akár a kaputól az épülethez vezetőt. hogy azok felső lapja a környező talaj fölé emelkedjen. Ezzel vízelvezető réteget képezünk alatta. különben nem lesz türelmünk használni. hanem külön rövidebb utakat tapos a család a kertben. hogy teljesen sima felületet kapjunk. akár a tipegőket — egyenes vonalban jelöljük ki. A földbe mélyített alapra úgy helyezzük a medence alját képező téglákat. Az út helyét egy ásónyomnyi mélyen emeljük ki. gyakrabban használt létesítményéhez is gondosan megépített út vezet. A homokozót és a pancsolómedencét hasonló módon készíthetjük. ahová illik is. A kezdő kertészkedőknek a palánták megtermesztése helyett érdemesebb jól fejlett palántákat vásárolni. Elsősorban hegyvagy dombvidéki lejtős telken építsünk. Ennek kissé domborúra kiképzett tetejére 3-4 cm vastagon rakjunk földet. Ha az alja a környezettel egy szintben van. homokozó. amely a mag csírázóképességének határidejét jelzi. palántákat. s a súlyosabb részük van alul a talajban. de még szerencsésebb. kő. Gondosan munkáljuk el. Sziklakertbe csak a környéken természetesen is előforduló egyszerű terméskövek valók. ha a kert néhány. A törmelék- 95 . jól szemmel tartható részeken helyezzük el. egyengessük el. A sziklanövények ugyanis nem tűrik a nyirkos talajt.vagy téglatörmeléket. Jó. hiszen mindegyik más-más előkészítést kíván. szalonnasütő. és építésükkor óhatatlanul sok kárt teszünk a már meglevő növényállományban. A telepítéshez szükséges magvakat. medence. mert így a telepítés biztonságosabb. nem lesz sáros. A gyerekek nagy örömére szolgál.

hangulatosabbá tehetjük a kertet. esetleg a pihenőhely mellett építhetjük. A díszmedencét rendszerint a sziklacsoport közelében vagy a kert központi részén. ősz végén a medencéből eresszük ki a vizet. s ebbe helyezzük el a nagyobb köveket. A sziklacsoportot ősszel készítsük el. különben télen szétfagy.alapra hordjunk földet. 96 . A kis díszmedencék partjára nyirkos talajt kedvelő növényeket ültessünk. ezzel élénkíthetjük. de tavasszal ültessük be növényekkel.

fehér fürtös virágai májusban nyílnak.). a talajjal szemben igénytelen (IV. vázlatos ismertetést. Mezei juhar (Acer campestre). igénytelen (I. = 10 méterig.). számjeggyel jelöljük (I. Kőzönséges nyírfa (Betula pendula). Tatár juhar (Acer tataricum). Nagy kiterjedésű.és termesztési ismereteket szerezhetnek az e növényekkel részletesen foglalkozó szakkönyvekből. Galagonya (Crataegus lavallei). A részletesebb ismereteket tartalmazó szakirodalmi művekre fejezetünk végén mi is utalunk. Levelei keskenyek. Olajfűz (Elaeagnus angustifolia). s az egyes fák ismertetésekor zárójelben tüntetjük fel. Fényes. az üde talajt kedveli. Hatalmas koronájának hajtásai ostorszerűen csüngenek. Ezüstjuhar (Acer saccharinum). 7 97 . ezüstszürkék. rendszere szerint I—IV.). Ez esetben részletes fajta. Gyors növésű. Fehér lombú.). szép díszfa (III. gömbölyded koronájú (II.MILYEN NÖVÉNYEKET TELEPÍTHETÜNK A DÍSZKERTBE? A díszkertek sok ezernyi növényfaja és -fajtája közül az elterjedtebbekről adunk rövid. rí r Amit' Metszőolló Ág metsző alló Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum). = 20 méterig.). Ostorfa (Celtis occidentalis).). Válogassunk a díszfák közül! A díszfák választásakor és elhelyezésekor fontos szempont.). nagy levelei ősszel szépen színeződnek. A kertészkedés későbbi időszakában gyakran elmélyültebb érdeklődéssel fordulnak egy-egy kedveltebb növénycsoport felé. IV. átható illatú. alatta csak az árnyékot jól tűrő növények fejlődhetnek (IV. hogy a kezdő kertészkedőknek nyújtsunk támpontot. A szárazságot és az erősen meszes talajt tűri. Hasogatott leveleinek fonáka ezüstszürke. hogy a kifejlett faalak milyen magas lesz Ennek mértékét Hedry A. = 20 méteren felüli). III. szép koronájú fa. = 5 méterig. II. hiszen célunk itt is az. termése narancspiros (II. gyors növésű (III. kis sárga virágai májusban nyílnak. Erős növésű.). levelei ősszel szépen színeződnek (II.

ezüstös. Nyirkos talajt kedvelő. Magányos ültetésre elsősorban olyan cserjék valók. tavasszal Sövénynyíró olló Sövényolló (osztrák) (cseh) tövig vissza kell metszeni (2 m). Egyáltalán a kert célszerű és tetszetős tagolását legjobban a díszcserjékkel érhetjük el. ha csoportosan telepítjük őket.).). A magasabb cserjeféléket kerítések takarására. Ha nyírott sövényt akarunk létesíteni. magányosan ültethető tápdús. nagy gömbölyű koronájú. akkor ügyeljünk arra. tápdús talajba való (1. Cseresznyealma (Malus baccata). Terebélyes. Napos. lila.5 m). szép formájú koronát nevel. aranysárga vesszőivel a kert dísze (III. Ha a különböző cserjék virágzási időpontjait ismerjük. fehér. Igénytelen. sárga termése hosszabb ideig díszlik (II. Díszcserjék a házikeriben A facsoportokat gyakran cserjékkel együtt ültetjük. illatos virágfüzérei júniustól októberig nyílnak. amelyben sűrűn egymás mellé ültetve sövényt képezünk a cserjékből.Fehér kőris (Fraxinus americana). illatos fürtvirágzata kitűnő méhlegelő (III. A kisebb cserjék szebben érvényesülnek. jó árnyékot ad (III. Ezüstnyár (Populus alba). Babarózsa (Amygdalus tribola multiplex). amelyek alakjuk. a beszerzés során úgy választhatjuk ki őket. Gömbakác (Robinia pseudoacacia Bessoniana). Nyirkosabb talajon gyorsan fejlődik (IV. Terjedelmes. Leveleinek fonáka molyhos.).). Fehér akác (Robinia pseudoacacia). 98 . gyors növésű.). levélfonáka ezüstös. hogy tavasztól őszig mindig legyen a kertünkben virágzásban levő díszcserje. törzse fehéresszürke. Különleges telepítési mód. széles koronájú fa (IV. meleg helyre. Nyári orgona ( Buddleia davidii). Közismert fa.). Tavasszal élénksárga a virágfürtje (2 m).). Vesszőit lombfakadás előtt dúsan borítják rózsaszínű virágai. Tüskétlen akácféle. koronája gömb alakú (II. szép alakú koronát nevel (IV. gyermekjátszóhely mellé ültessük. Ha különböző magasságú cserjéket ültetünk egymás közelébe. Jó árnyékot adó. Szoinoráfáz (Salix alba). igénytelen. Ezüsthárs (Tilia tomentosa). jó kerti talajba. Zöldesfehér virágú. Földig csüngő. hogy az alacsonyabbak is jól érvényesüljenek.). A következőkben néhány elterjedtebb cserjefélét ismertetünk a legfontosabb jellemzőikkel (zárójelben a magasságukat közöljük). Japán akác (Sophora japonica). Juharlevelű platán (Platanus hybrida). Sóskaborbolya (Berberis vulgaris). termésük vagy különlegesen szép lombszínük miatt díszesek. gyors növésű (IV.). fehér virága van. középkorai cserje. Nyílt gyepterületre magányosan ültessük. nagy árnyékot adó fa. üde. virágjuk. A cserjéket azonban jól használhatjuk önmagukban is. erre a célra a metszést jól tűrő fajok közül válasszunk. Nagy. Szárazságtűrő.

Havasi ribiszke (Ribes alpinum). fehér virágát április végén hozza. árnyéktűrő (1. Nyár elején nyílnak fürtös. A májusfa cserje alakja. Magas növésű. Meszes. terjedő tövű cserje. nyár elején pedig fehér virágbugái díszítik a kertet (3-4 m). 7* 99 . különböző színű virágait (2-3 m). Rózsás akác (Robinia hispida). termése ehető. sötétvörös. meleg. júniusig barnáspirosak.5 m). ezért széljárta helyen bokor formára ültessük (1-1. Nyílt területen elszórtan vagy kisebb. Táplálóanyagban gazdag. öntözés nélküli parkokba való. Győngyvirágcserje (Deutzia scabra). köves domboldalakra. ízletes gyümölcsöt nevel (4-6 m). Termése piros. Világos. levelei kezdetben pirosak. Prunus blireana. Félárnyékba vagy árnyékba ültessük. erős növésű.5 m). Hortenziacserje (Hydrangea arborescens Grandiflora). A nyár második felében hozza nagy. A szárazságot jól tűri. gyors növekedésű.Pukkanó dudafürt (Colutea arborescens). Májustól virágzik. Hajtatható is. Jól használható vízmosások megkötésére is (2-3 m). Sűrű. fehér virágai (2-3 m). ezért szép sövény kialakítására alkalmas. ősszel fekete bogyói. közepes vízállású talajba való. levelei fényesek. Liliomfa (Magnolia denudata). hólyagszerű termései díszesek. árnyéktűrő (3 m). Aranyeső (Laburnum anagyroides). Aranysárga virágai májusban nagy fürtökben nyílnak.5 m). Fehér som (Cornus alba). A talajjal szemben nem igényes. A meszes talajt kedveli (2. sárga virágai korán nyílnak. Vörösessárga virágai májusban— júniusban nyílnak. Zöld színű vesszői télen is díszítik a kertet. Rézsűkötésre is alkalmas. Magányosan vagy fedőcserjeként ültessük. tölcsér alakú. Szíriai mályvafa (Hibiscus syriacus). igénytelen. virága rózsaszínű. Zöldesfehér virágai egész nyáron át nyílnak (1-4 m). Száraz. Rózsaszín fürtös virágai júniustól szeptemberig nyílnak. mérsékelten száraz. Vérlevelű mogyoró (Corylus avellana Hernyózóolló Hernyózóolló Fuscorubra). Igénytelen. normál kerti talajra való. laza csoportokban ültessük. A napos. virágfürtje zöldessárga. Tömött cserje. Nagy. később teljesen megzöldülnek (4 m). Kitűnően metszhető. mély rétegű. széles bokrú cserje. Nagy tömegben ültessük. igénytelen bokor (1-2 m). Sárga virágai nyár elején nyílnak. Gyéren ágas. meleg fekvésű helyet kedveli. napos helyre ültessük. Fehér termésével. bokrosan elágazó lombhullató cserje (3 m). Vöröslő lombja sokáig díszlik. Igénytelen. Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare). Meleg. savanykás. fehér virágai dúsan borítják (3 m). Széltörésre érzékeny. Áprilisban hozza fehér virágait. Májusfa vagy zelnicemeggy (Padus avium). díszfának is értékes. Kökény (Prunus spinosa). napos fekvésben. télen pedig élénkpiros vesszőivel díszíti a kertet. Ehető som (Cornus mas). laza. jó szárazságtűrő.és fényigényes. tavasz közepén illatos. Boglárkacserje (Kerria japonica). Fiatalon fagyérzékeny. meleg talajt kedvel. meszes talajon érzi legjobban magát (5-7 m).

Kínai orgona (Syringa chinensis). szép vékony vesszői lehajlanak (3-4 m). Kicsit fagyérzékeny. terjedő tövű cserje (5 m). 10-15 m magasra kapaszkodó. gyors növekedése miatt igen kedvelt. vajszínű virágfürtjei tavasz közepén nyílnak.Fürtös bodza (Sambucus racemosa). Évenként 2-3 m-t is növő. Kezdetben kötözéssel kell segíteni. Kínai lilaakác ( Wisteria sinensis). Északi falak és az öreg fák törzsének befuttatására különösen alkalmasak. üde talajt. Jerikói lonc (Lonicera caprifolium). Májusban hozza labdaszerű fehér virágzatát. Üde. sőt kezdetben kötözést igényel. Apró fehér fürtös virágai a nyár második felében nyílnak. árnyéktűrő. májusban—júniusban dús lila virágokat hoz. Május-úniusban virágzik. kissé fagyérzékeny. Télálló. Sárgásfehér. Nyáron. érett termése fekete. Gazdag virágzása. Vattás terméspamacsai ezüstösek. Jasminum beesianum. Napos helyre. meleg helyre ültessük. napos. Élénkpiros virágait májusban hozza. napos. A talajjal szemben nem igényes. lila. nyírva szép sövény alakítható belőle (3-5 m). Mészkedvelő. levelei hamvasak. elszórtan ültessük. ősszel vörösre színeződnek (5 m). a futtatáshoz támaszra van szüksége. igénytelen. Termése borsó nagyságú. tölcséres virágai júniusban nyílnak. fásodó szárú. Élő fára ne engedjük kapaszkodni. Borostyánfélék (Hedera). Közönséges orgona (Syringa vulgaris). meleg helyet kíván. sötétzöld. facsoportok szélére. Lila virágfürtjei májusban nyílnak. táplálóanyagdúc talajt. erős illatú virágfürtöket hoz. Gyors növésű. Erdei iszalag (Clematis vitalba). Élénk narancssárga színű. párás levegőt kíván. Kúszócserjék Campsis radicans. ezért ősszel ajánlatos a föld színére húzni és lombbal takarni. a közepes nedvességű meszes talaj a legjobb a számára. Léggyökerekkel kapaszkodó cserje. fényigényes. csavarodva kapaszkodó szárú cserje. sövénynek nyírható. a szárazságot tűri. Normál talajon. 8-10 m-t elérő. Reynoutria baldschuanica. Labdarózsa (Viburnum lantana roseum). A napos fekvést kedveli. 8-10 m magasra kapaszkodó faj. 6-10 m magasra felfut. sűrűn ágazó cserje. Tamariska (Tamarix gallica). Kiszáradt fák befuttatására gyakran használják. Ostorménfa (Viburnum lantana). levelei molyhosak. Laza növésű cserje. A meleg fekvést kedveli. Áprilisban—májusban virágzik. örökzöld cserjék. Fény. Egyik legelterjedtebb lugasnövény. Gyors növekedésű. 100 . Fehér virágai bugákban nyílnak. Dús. erősen illatos virágai vannak. . csüngő hajtásokat fejleszt. hajtatható (3 m). termése piros (2-3 m). Napos helyre telepítve nyár közepén szépen virítanak rózsaszínű virágfüzérei. Széles bokrú cserje.és melegigényes. Celastrus orbiculata. Görögtekercs (Periploca graeca). lombhulla tó cserje. hosszú. mert azt nagy lombtömegével megfojtja. piros. kerítés befuttatására igen alkalmas. Lombhullató cserje. július—augusztusban sok illatos. ibolyaszínű virágot hoz. Kiszáradt fa. erős növésű. Támasztékot. egyik leggyorsabban fejlődő futónövény. Jó táplálóanyag-ellátású. Léggyökerekkel kapaszkodó. Felálló ágú cserje. Magasra kúszó. Fehér virágai nyár elején nyílnak. A szárazságot is jól bírja. Lombhullató cserje. de a jó talajt gazdag virágzással hálálja. hosszú.

Ágfűrész (egycsavaros) Feketefenyő (Pinus nigra). Fiatalon széles. Mahonia aquifolium. A metszést jól bírja. A visszavágott gyökereket mártsuk agyagpépbe. sőt évtizedekig meghatározzák a kerti képet. jelöljük meg a középpontját és ültetésig hagyjuk ülepedni. jó télálló. Ültetés előtt a növények sérült. a növényeket ültetésig vermeljük. amelybe egymás mellé állítva helyezzük a növényeket. úgy.és melegigényes. 10-20 m magasra növő. Hamvas.Örökzöldek Virgíniai boróka ( Juniperus virginiana). sekély termőrétegű talajon. úgy. gyors növekedésű. akkor halasszuk tavaszra az ültetést. Lehetőleg minél kevesebb gyökeret távolítsunk el. Ha tavaszra kell halasztanunk az ültetést. ezüstfehér színű. E célra mintegy 60 cm mély árkot ássunk. Zöld levelei télen szürkészöldre színeződnek. Erőteljes növekedésű. Thuja occidentalis 'Globosa'. mint az előző helyén volt. rögös földbe nem szabad ültetni. Hová és hogyan ültessünk fát és cserjét? A fák és cserjék helyének átgondolt kiválasztása különösen fontos. Citromsárga virágait tavasszal hozza. Mészkedvelő. hogy a metszéslap a föld felé irányuljon. ezért sűrűn ültetve sövény nevelhető Ezüstfenyő (Picea pungens argentea). fölülre az altalajt dobva temessük be a gödröt. köves vagy törmelékes. Száraz. majd alulra a feltalajt. alsó réteget. gyors növekedésű. a másik a földet húzza a gödörbe. hogy a csemete gyökerei kényelmesen elférjenek. Fagyos. ezüstszürke hajtásokat és hamvaskék termést hoz (20 m). de száraz. Nyugati tuja (Thuja occidentalis). Az ültetést két személy végezze. Közben enyhén rázogatni kell a csemetét. A fák részére 70-80 cm. gyümölcse hamvas. fény. a másik oldalára a soványabb. kocka alakú gödröt ássunk. humuszban dúsabb felső talajrészt. Tömött cserje. Ha időközben fagy köszöntene be. de fontos. hosszú tűlevelei sötétzöldek (20 m). szép növekedésű. sovány földbe ne ültessük. Koronája kúp alakú (30-50 m). Fénykedvelő. hogy az ültetésig az ültetőgödör forgatott talaja legalább 4-5 hétig ülepedjen. igénytelen. talajban nem válogatós. A fák helyének előkészítésére a nyár vége vagy az ősz alkalmas. roncsolt gyökereit éles késsel vagy ollóval vágjuk vissza. hogy a korábban föld feletti részük is legalább 20 cm-re a földbe kerüljön. mert évekig. de fiatalon félárnyékban is megél. Az ültetés előtt a forgatott talajú gödörből csak annyi földet emelünk ki. vérpirosak. hogy a talaj jól a gyökerek közé tömörüljön. A gödör mellé az egyik oldalra rakjuk a kiásott. A növényanyag célszerű kiválasztása után kezdjünk munkához. igénytelen. a cserjéknek pedig 40-50 cm mély és ugyanilyen oldalhosszúságú. Edzett. homokon is megél. Lucfenyő (Picea abies). az egyik a növényt tartsa. Telepítésre legjobb időszak az ősz. sötétkék. levelei télen fényes. metszés nélkül is szép gömb alakúra fejlődik (2 m). Új helyén ugyanolyan mélyen kerüljön a földbe a növény. kúp alakú. 101 .

azaz lombhullástól rügyfakadásig van. körülbelül felére vágjuk vissza. Ha ősszel ültetünk. hogy szép. míg a csúcsrügyből virágzókon váltva metszéssel nyerhetünk hosszú virágszárakat. A fenyők eredése biztonságosabb. hosszú szárú virágot kapjunk. Az ősszel ültetett növényeket csak tavasszal metsszük. azt csak télen. nagy fagyos földlabdával tehetjük. Ha idősebb Fakéregkaparó fákat. A fák koronaágait a kialakítandó koronaalaknak megfelelő rügyre. ritkán. A fiatal hajtásra virágzó növényeket évről évre rövidre kell visszavágni. 2 102 . A 60-80 cm magas fenyőfacsemetéket kosárba vagy zsákvászonba csomagolt földlabdával szállítják. mert különben a vágott részek megfagyhatnak. de nagy vízadagokkal öntözzük a növényeket. A vesszőn virágzókon a virágzás alatt vagy utána ritkító metszést végezzünk. sérült. ha tavasszal ültetjük. de a növény töve körül húzzuk magasra a földet. s körülöttük tartsuk porhanyósan. gyommentesen a talajt. Tavaszi ültetéskor öntözni és kupacolni is kell.Takarás után tapossuk meg töve körül a földet. hogy a gyökereket védjük a száradástól. cserjéket kell átültetni. száradt ágrészeket feltétlenül el kell távolítani. Az ültetést követő nyáron rendszeresen. Tavaszi ültetéskor közvetlenül az ültetés után a föld feletti részeket is metsszük. A cserjéket növekedésük szerint 3-8 rügyre metsszük. A metszés ideje a növények nyugalmi állapotában. nem kell öntözni. A karó csak a korona elágazásáig érjen. Széljárta helyen kötözzük karóhoz a növényt. A beteg. Meggondolatlan metszéssel elsorvaszthatjuk a növényt. és a csomagolóanyag levétele nélkül kell elültetni.

Fagyás elleni védelemként földdel kupacoljuk fel a rózsatöveket.MILYEN VIRÁGOKAT ÜLTESSÜNK DÍSZKERTÜNKBE? Rózsák Ma már legkedveltebbek a folyton nyíló rózsafajták. Alak szerint megkülönböztetünk törperózsát. amelyek jelentős tápanyagot vonnak el a növénytől. ismertetőkben jellemző tulajdonságként mindig említik — az illatuk. A vadhajtásokat ezért rendszeresen vágjuk le. A vadalanyon nevelt rózsák sok vadhajtást hoznak. Tavasszal. A rózsákat ősszel ültessük. A bokorrózsák gondozása egyszerűbb. húzzuk le a tövekről a földet. kúszórózsát és bokorrózsát. Sem a magas törzsűek. melyet az ide vonatkozó szakirodalmi munkák. az erősebb vesszőit pedig 3-4 rügyre vágjuk vissza. természetesen ez a munka elmarad. s az ezek alatti 3-4 rügyre visszametsszük a hajtást. A szép forma kialakításához vegyük figyelembe. A rózsáknak a folyamatos virágzás és a szép virágszín mellett legfontosabb értékük — ezt az árjegyzékekben. illetőleg 4-6 rügy felett metsszük le. de a szaporítótelepek árjegyzékei is részletesen ismertetnek. Valamennyi csoportba sok-sok fajta és színváltozat tartozik. 103 . folyton nyíló kúszórózsák és törperózsák. A rózsa elsősorban a napos fekvést s a káliumban gazdag kötött talajokat kedveli. mint a magasabb törzsű rózsafáké. A rózsa a hajtásvégén hozza a virágot. polyanthák és floribundák. sem az egyszer nyíló fajták nem felelnek meg az igényeknek. Ha gyökérnemes dugványról szaporítunk rózsákat. hogy a hajtás mindig a rügy állásának irányába növekszik. Származásuk szerint a következő csoportokba soroljuk a rózsákat: teahibridek. Az erősebb növekedésű fajtákat ugyanilyen sorrendben 2-3. Kitakarás után következik a metszés. s utána öntözéssel alaposan iszapoljuk a töveket. hogy a magasabb rész oldalán legyen a rügy. akkor hamar kapunk új virágot. Ha a nyílott virágokat leszedjük. A gyengébb növésű fajták fejletlenebb vesszőit ezért 1 -2. amikor már elmúlt a fagyveszély. A metszés síkja ferde legyen úgy. A futórózsák öreg vesszőit el kell távolítani. a kúszórózsákat pedig 100 cm-re ültessük. A bokorrózsákat a fajta növekedési erélyétől függően egymástól 40-60 cm-re.

Kokárdavirág (Gaillardia pukhella). Nyár közepétől késő őszig. Gazania splendens. Virágai kicsik. Törpe bokros hajnalka (Canvolvulus tricolor). talaj. Búzavirág (Centaurea).Egynyári virágok A melegebb éghajlatú országokból származó egynyári virágok a mi rövidebb tenyészidőnk alatt szabadföldi vetéssel nem tudnának tökéletesen kifejlődni. A palántákat május első felében ültessük. Szegfű (Dianthus). Palántáit májusban ültessük. 60-70 cm magas. Márciusban szabadföldbe vessük. Nyár elejétől késő őszig hozza virágait. Nyári nefelejcs (Cynoglossum amabile). Szarkaláb (Delphinium). Az őszi vetés nyár elején. Körömvirág (Calendula officinalis). Ősz közepén vagy tavasz elején szabadföldbe vessük. meleg helyiségben neveljük előre. Fehér. kelés után ritkítsuk. a tavaszi nyár közepén hozza kék virágait. Rózsaszín vagy piros virágai — rendszeres öntözéssel — egész nyáron nyílnak. igénytelen növény. Április elején szabadföldbe vessük. Jégvirág vagy kutyatej (Euphorbia marginata). Piros vagy sárga virágai egész nyáron átvirítanak. Ezért ezek palántáit zárt. Számos változata ismeretes. de fehéren csíkozott levelei igen szépek. Palántáit májusban ültessük. Április elején szabadföldbe vessük. Klárcsi (Clarkia elegans). Március végén meleg fekvésű talajba vessük a magját. Az egynyári fajok palántáit április végén ültessük. Talaj-. 104 . Egynyári margaréta (Chrysanthemum).és vízigényes növény. Ősszel vagy tavasz közepén szabadföldbe vessük. Pillangóvirág (Cosmos bipinnatus). Hő-. Változatos színű és alakú virágait egyes fajtái júliusban. igénytelen. mások augusztusban vagy szeptemberben hozzák. nyár közepétől nyílnak fehér. Fátyolvirág (Gypsophila elegans). Kb. Április elején szabadföldbe vessük. Rózsaszín vagy világoskék tölcsérvirágait nyár elejétől késő őszig hozza. de napos fekvést kíván. hő. Folyton nyíló begónia (Begonia semperflorens). nyár elejétől késő őszig virágzik. Áprilisban állandó helyére vessük. este vagy borult időben pedig csukódnak. nyár közepétől késő őszig virágzik. Áprilisban szabadföldbe vessük. Az egynyári virágok nagyobb része viszont közvetlenül a szabadföldbe is vethető. nyár elején hozza. Júniustól augusztusig hozza sárga virágait. 1 m magasra növő. s az alkalmasabb időpontban a már fejlődésben levő növénykéket ültethetjük a szabadba. Nyár közepén virágzik. Áprilisban napos fekvésű helyre. piros vagy lila virágai. s kelés után mintegy 30 cm-re ritkítsuk. és csak nyár végére adnának szép virágdíszt. vörös vagy rózsaszín virágait tavasz végén. Élénksárga virágai napsütésben nyílnak. vagy április elején vessük magját szabadföldbe. különböző színekben virágzik. Őszirózsa (Callistephus chinensis). érzékenységük miatt azonban igen fontos a magvetés időpontjának ismerete. Palántáit április végén ültessük. Áprilisban szabadföldbe vessük. Afrikai aranyvirág (Dimorphotheca aurantiaca).és vízigényes. Tátika (Antirrhinum majus). szabadba vessük. Sárga virágait nyár elején hozza. 60 cm magas. Világoskék virágai nyár elejétől ősz elejéig díszítik a kertet. A talajjal és az ápolással szemben nem igényes. Fürtös virágai nyár elején nyílnak. Egyik legelterjedtebb egynyári virág.

fehér és rózsaszínű. Lángvirág (Phlox drummondii). Április első felében szabadföldbe vethető. áprilisban szabadföldbe vessük. Sok színváltozata ismert. fehér. és a magokat szétszórják.Egynyári napraforgó (Helianthus annuus). nyár elején hozza illatos virágait. Érett magtokjai érintésre felpattannak. Április első felében állandó helyére vessük. Helichrysum bracteatum. kedvelt szalmavirág. április elején szabadföldbe vessük. Nebántsvirág (Impatiens balsamina). Április elején vessük a magját 25-30 cm tőtávolságra. egész nyáron nyílik. Egynyári csillagfürt (Lupinus hartwegii). Palántáit május második felében ültessük. Nyár közepétől késő őszig hozza különböző színű. fürtös virágai nyár közepétől őszig nyílnak. tölcsér alakú virágait. Kosárka (Mirabilis jalapa). A ciprushoz hasonló alakú. Palántáit földlabdával májusban ültessük. majd 15-20 cm-re ritkítsuk. este illatozó virágait. Április elején állandó helyére vethető. hat hét múlva hozza este illatozó virágait. Nyár közepétől késő őszig nyílnak virágai. Áprilisban szabadföldbe vetjük. kék és rózsaszínű. sövénynek is alka lmas. Sok változata ismert. Áprilisban állandó helyére is vethetjük. Nyár közepétől ősz elejéig nyílnak sárga virágai. Különböző színű virágai nyár közepén nyílnak. Palántáit május második felében ültessük. Kb. Díszpipacs (Papaver rhoeas). Fekvésre. piros és rózsaszínű virágait a nyár első felében hozza. Áprilisban szabadföldbe vessük. Nyár közepétől ősz közepéig virágzik. Tengeri viola (Malcolmia maritima). Fehér. elterjedt levéldísznövény. igénytelen növény. Nyári ciprus (Kochia scoparia var. Nyári viola (Matthiola incana). a későbbiekben magját szórva szaporodik. 1 m magas. Petúnia (Petunia hybrida). Március végén. Igénytelen. Nyár közepétől ősz elejéig hozza piros. Kellemes illatú virágait késő őszig hozza. Nyár elejétől ősz közepéig hozza piros. Áprilisban szabadföldbe is vethetjük. Márciusban szabadföldbe vetjük. Száraz csokorban is mutatós. illatos virágait. Díszdohány (Nicotina alata). Estike (Matthiola bicornis). Több színváltozata van. Nyár 105 . Szagosbükköny (Lathyrus odoratus Nanus). talajra és öntözésre igényes. Márciusban szabadföldbe vessük. Apró magjait márciusban homokkal keverve szabadföldbe vessük. Nyár közepétől ősz közepéig virágzik. Nyár elejétől szeptemberig hozza kellemes illatú virágait. Magját tavasz kezdetétől az ősz kezdetéig bármikor vethetjük. színben és alakban sok változata van. Porcsinrózsa (Portulaca grandiflora). Igénytelen kerti növény. Magját márciusban szabadföldbe vessük. Díszlen (Linum grandiflorum). Madármályva (Lavatera trimestris). trichophylla). Nyár elejétől őszig hozza piros virágait. 1 m körüli magasságú. Gyújtoványfű (Linaria maroccana). nyár közepétől késő őszig nyílnak fehér és rózsaszín tölcséres virágai. Ligetszépe (Oenothera drummondii). Legismertebbek a Grandiflore és Superbissima csoportba tartozó változatai. rózsaszín és fehér. április elején vethetjük állandó helyé re. áprilisban szabadföldbe vetjük. Palántáit földlabdával április végén ültessük.

illatos virágai májustól nyílnak. 106 . Palántáit végleges helyükre októberben ültessük. Magról vagy tőosztással szaporítható. április közepén szabadföldbe vethetjük. Igénytelen növény. Sárga. A fejlett palántákat szeptember második felében ültetjük állandó helyükre. áprilisban szabadföldbe vetjük a magját. amíg elszaporodás miatt átültetést nem igényel.). Április első felében szabadföldbe vessük. és viszonylag kevesebb munkát igényel. fehér vagy világoskék virágai. 100-150 cm magasra nő. Nyár közepétől késő őszig nyílnak változatos alakú. piros és narancsszínű virágai nyár közepétől ősz közepéig nyílnak.vagy törökszegfű ( Dianthus barbatus). Augusztustól késő őszig hozza szép. közkedvelt virág. Illatos. Sziklakertbe vagy az utak szegélyezésére is alkalmas. Kétnyári virágok Százszorszép (Bellis perennis). Takarás nélkül telel. Rézvirág (Zinnia elegans). ernyős virágait nyár elejétől késő őszig hozza. Sárga viola (Cheiranthus cheiri). sötétkék virágai az ősz első felében nyílnak. Áprilisban szabadföldbe vessük. kék színű virágai kora tavasztól nyílnak. Ágyásban nevelt palántáját szeptemberben ültessük állandó helyére. a nyár második felében hozza illatos virágait. Ricinus. Árnyékos ágyásba augusztus első felében vethetjük a magját. Kellemes illatú. Termesztése biztonságos. Kora tavasztól virágzik. és március közepétől már hozza dús virágait. Árnyékos helyre való. Palántáját ősszel ültessük. A szaporodás ütemét ezért már ültetéskor figyelembe kell venni. Tavasz közepétől nyár közepéig virágzik. színpompás virágai. E virágokból a különböző kívánalmaknak megfelelő széles választék áll rendelkezésre. Öntözni kell. Ágyásban nevelt palántáit októberben ültetjük állandó helyükre. Paprikavirág (Salvia splendens). Árvácska (Viola tricolor).elejétől késő őszig hozza különböző színű virágait. Harangvirág (Campanula medium). Rezeda (Reseda odorata). Palántáit májusban ültessük. ördögszem (Scabiosa atropurpurea). Nyár közepétől nevelt palántáit szeptemberben ültethetjük állandó helyre. tűzpiros virágait. Büdöske (Tagetes erecta). Nefelejcs (Myosotis). Évelő virágok Az évelő virág a díszkertek legkedveltebb növénye. Sarkantyúka (Tropaeolum majus). Fekvésre. Verbena hybrida. Nyár közepétől ősz közepéig nyílnak sötétpiros. Igénytelen növény. Előnevelt palántáit májusban ültessük. Mindaddig helyén maradhat. Sisakvirág (Aconitum moldavicum H. Tarka. Szakállas. Palántáit május közepén ültethetjük. talajra és öntözésre igényes. Tavasz közepétől nyár elejéig nyílnak a sárga és a piros szín különböző árnyalataiban pompázó virágai. Áprilisban szabadföldbe vetjük. Erőteljes fejlődésű levéldísznövény. Különböző alakú és jellegzetes illatú virágait nyár közepétől késő őszig hozza.

Magvetéssel. Gyűszűvirág (Digitalis). tőosztással szaporítható. öntözni kell. Félárnyékos vagy napos helyre ültessük. fürtös virágait a nyár első felében hozza. Díszes. ernyős virágait. A virágágyak egyik szép dísznövénye. napos helyre. Színben és magasságban több változata ismert. vegyes színű virágait nyár elejétől őszig hozza. kemény levelű félcserje. Félárnyékos helyet kedvelő. Csótárvirág (Astilbe arendsii). különböző színű virágait a tavasz második üröm (Artemisia). nagy. csüngő virágai áprilisban. A kék sokféle árnyalatában pompázó virágai a nyár folyamán többször nyílnak. Kék virágai kora tavasszal nyílnak. gyökérdugványozással szaporítható. Félárnyékos. Tőosztással. fürtös virágai tavasztól őszig ismételten nyílnak. Finom. kb. Csokrok díszítésére alkalmas levéldísznövény. homoki kertbe ültessük. szép erdei virág. Kék virágai nyár közepén nyílnak. Szellőrózsa (Anemone hepatica). Piros bogyói ősszel díszítik a kertet. 30-100 cm magas növény.Mályva (Althaea ficifolia). szúrós levelű növény. Öntözni kell. Több változata Harangláb (Aquilegia). Sötétkék. 107 felében hozza. Ha elnyílott virágait rendszeresen eltávolítjuk. Szegélynövénynek is alkalmas. 1 -2 m magasra nő. rózsaszínű. A cultorum elnevezésű hibridjei terjedtek elsősorban. esetleg tőosztással szaporítható. dugványozással. de igényes virág. ismert. Különböző színű virágait június—júliusban hozza. tavasszal zölddugványozással szaporítható. Nyár közepétől ősz közepéig hozza vörös. . a virág színe és a virágzás időpontja szempontjából egyaránt sok változata van. májusban nyílnak. Nyáron tőosztással vagy dugványozással. Száraz. Száraz. Júliustól—szeptemberig virágzik. Igénytelen. Selyemkóró (Asclepias incarnata). 1 m körüli magasságot ér el. csontszínű virágfürtjei nyár elején nyílnak. üde táplálóanyagdús talajt és rendszeres öntözést igényel. napos helyekre. Krizantém (Chrysanthennan). Magvetéssel szaporítható. Félárnyékos helyre ültessük. táplálóanyagdús talajt kíván. Erdei tündérfürt (Aruncus silvester). Igénytelen. Ibolyaszínű. Hatalmas. Ólomvirág (Ceratostigma plumbaginoides). A növény magassága. Szamárkenyér (Echinopsis). Bőrlevél (Bergenia). gyeppótlónak is alkalmas. Évelőágyba nagyobb sziklakertbe ültessük. Szívvirág (Dicentra spectabilis). fél méter magas növény. Két változata gyógynövény. Igénytelen. Harangvirág (Campanula glomerata Superba). napos helyre ültessük. Ősszel magvetéssel vagy tőosztással szaporítható. dugványozással (nyár elején). Vörös virágai kora tavasszal nyílnak. Magvetéssel (ősszel). A növény magassága. Száraz. szív alakú. Csontfehér. színe és a virágzás időpontja szempontjából egyaránt számos faja és változata van. Igénytelen növény. a virág formája. fényeszöld levelei a kert szép díszei. Szarkaláb (Delphinium). tavasztól őszig gazdagon virít. Szárazságtűrő. illatos levelei miatt kedvelt. tőosztással szaporítható. Magvetéssel. Igénytelen növény. Őszirózsa (Aster). Szép. Sötétzöld. Spárga (Asparagus officinalis). Réti tündérfürt (Filipendula hexapetala). Kokárdavirág (Gaillardia artistata). Harang alakú. Ezek megfelelő összeválogatásával júliustól késő őszig nyílnak virágai a kertben. fürtös virága nyár közepétől őszig nyílik. Több változata ismert. vágásra alkalmas. Magvetéssel. esetleg ősszel magvetéssel szaporítható.

Fehér és lila virágai nyár elejétől őszig nyílnak. Világító színű. A növény alakja. Magvetéssel (ősszel). Lángvirág (Phlox paniculata L. Fáklyavirág (Kniphofia uvaria). Ezeken sárga virágjának nagysága és a virágzás időpontja is különböző. Árnyékot kedvelő növény. A nyár első felében hozza bíborpiros virágait. Örvénygyökér (Inula). 30-40 cm magas. Fodormenta (Mentha crispa). száraz nyarainkat kitűnően bírja. nagy. Levendula (Lavandula angustifblia).). sárga virágait nyáron hozza. különböző magasságú változata ismert. rózsaszínű. tőosztással (nyár végén). Magvetéssel vagy tőosztással szaporítható. Levelei kellemesen erős illatúak. Hatalmas. Régi. Zöldes színű virágait kora tavasszal hozza. Öntözést kíván. Háromévenként át kell ültetni. Több. Igénytelen. a virágok színe és a virágzás időpontja tekintetében sok változata ismert. fekvésre igényes.). Szubtrópusi eredetű növény. de öntözve száraz helyen is megél. Laza. Muskátli (Pelargonium zonale). Tűzgyöngyvirág (Heuchera). kedvelt virág. Csillagfürt (Lupinus polyphyllus). majd márciusban ültessük cserépbe. Gyömbérgyökér (Geum coccineum). Sárga. Indiáncsalán (Monarda didyma L. átlátszó fátyolszerű virágzatát nyáron hozza. színes fürtös virágai májustól júliusig nyílnak. Füzike (Lythrutn salicaria L. Sok változata ismert. Több változata ismert. A lejtős és sziklakertek egyik szép növénye. Világító. esetleg dugványozással (nyár elején) szaporítható. vörös virágait nyár elejétől késő őszig hozza. Ültetésre. Ragyogó piros színű virágai nyár első felében nyílnak. sziklakertbe ültessük. a gyökerekről a földet rázzuk le. Pünkösdi rózsa (Paeonia). Télen takarni kell. Törpe és magas fajtái ismertek. Nőszirom (Iris). liláspiros vagy lazac színű virágai júliustól szeptemberig ismételten nyílnak. Több változata ismert. remek színváltozatú virágfürtjei júniustól virítanak. Az egész növény jellegzetes mentaillatú. talajra. fehér. Hatalmas. Bársonyvirág (Lychnis). A száraz helyet kedveli. Lila virágfüzérei nyár elejétől kezdve ismételten virítanak. Hunyor (Helleborus). Öntözni kell. Napos vagy félárnyékos helyre. napsütéses. Illatos. A napraforgóéhoz hasonló kis virágai nyár elejétől ősz közepéig nyílnak.Kecskeruta (Galega officinalis). vörös harangvirágait nyár közepétől őszig mintegy fáklya alakú oszlopban hozza. A gyöngyvirághoz hasonló. Izsóp (Hyssopus ojficinalis). Alkalmas valaminek a takarására is. Napos helyre ültessük. vágjuk vissza és májusban földlabdával ültessük. Magvetéssel vagy tőosztással szaporítható. tölcsér alakú virágait egyes változatai tavasszal. Fátyolvirág (Gypsophila). Árnyliliom (Hosta). Napszemvirág (Heliopsis). több változata ismert. mások a nyár folyamán hozzák. Összel a töveket szedjük ki a földből. Lila virágai a nyár első felében nyílnak. 60-80 cm magas. Mocsári növény. Csapa- 108 .). Napraforgó (Helianthus). hogy megfojtja önmagát. Nyár elejétől őszig hozza ibolyakék virágait. fagymentes helyen kössük fel. Július. virágfüzéreinek színe sötétkék. augusztusban virágzik. mert oly sűrű gyökérzetet fejleszt. szép virágai a kert díszei. Ligetszépe (Oenothera). Magjáról jól szaporítható.

Száraz csokorban is eltartható. Zsálya (Salvia). A szárazságot jól bírja. Terjedő tövű. Boglárka (Ranunculus repens). Zergeboglár (Trollius europaeus). Kankalin (Primula). A sűrű kelést áttűzdeljük.). Nyár végén tőosztással. Fehér virágai júliustól ősz közepéig nyílnak. Szárazságtűrő. Sárga virágait nyár közepétől ősz közepéig hozza. nyár elején párás térben szaporítható. a kései fagyveszély múltával ültes109 . Csukóka (Scutellaria). nyáron tőosztással. A szárazságot rendkívül jól bírja. Magvetéssel. esetleg tőosztással szaporítható. Szalmavirág (Statica). Érés után magvetéssel. ezért könnyen szaporítható. Száraz. Ördögszem (Scabiosa). kedvelt növény. Széles körben elterjedt. Nyirkos helyre ültessük. Dús. Árnyékos. Telepítés és gondozás Az egynyári növényeket vagy meleg helyen. sziklakertbe vagy homoki kertbe ültessük. Magvetéssel. általában nyár elejétől késő őszig virágzik. Alacsonyabb és magasabb fajai ismertek. Júliustól őszig virágzik. Víz közelében különösen jól fejlődik. edzés után. Japán harangvirág (Platycodon grandijlorum). Tőosztással szaporítható. Igen sok faja és változata van. dugványozással. Élénksárga virágait tavasz végén. gombszerű virágai. erős illatú virágait. Lila virágfüzérei nyár közepétől késő őszig nyílnak. ha nem engedjük virágozni. félárnyékos helyre ültessük. laza talajba vessük. virágfüzérei nyár elején kezdenek nyílni. Kerti pletyka (Tradescantia virginiana). Szárazságtűrő. Legyökerező indákkal terjed. Szegélynövénynek is alkalmas. ibolyakék virágfürtjeit nyár közepén hozza. nyár elejétől késő őszig nyílnak. nyár elején hajtással szaporítható. Több változata ismert. Orgonakék virágai hosszú ideig. napos helyre ültessük. levelei. A növénykéket a fokozatos külső levegőhöz szoktatás. A nyár első felében nyílnak sárga. Szappangyökér (Saponaria). Igen sok változata van. Gamandor (Teucrium lucidum). Csutkakúp (Rudbeckia). Egyes változatai tavasz közepétől késő őszig nyílnak. önmagát szaporítja. előnevelés után ültetjük ki. Ibolya (Viola odorata).dékos. lila virágai júniustól októberig nyílnak. párás helyen érzi jól magát. a talajjal szemben igényes. Virágai főleg kék színűek. azaz ritkább térállásra ültetjük. dugványozással (zöld dugvány). a nyár első felében virágzik. tőosztással szaporítható. nyár elején hozza. nyírható félcserje. nyirkos talajt kedveli. de van egyéb színváltozata is. Magyar mimóza ( Solidago). Napsütésben virágai becsukódnak. Veronika ( Veronica spicata L. Megfelelően összeválogatva kora tavasztól augusztusig virágzik. vagy közvetlenül szabad földbe vetjük. Több változata ismert. Napos helyre. Bíbor színű. Virágai sárgák. örökzöld jellegűek. A táplálóanyagdús. Az előnevelésre szánt növények magját ládába vagy cserépbe. Több változata ismert. Virágzás előtti dugványozással vagy magról szaporítható. Visszavágva ismét hozza új. Terjedő tövű. Nyár elején nyílnak fehér vagy kék harangvirágai.

Sok évelő növényt a föld alatti módosult szárával. Különösen fontos az állandóan gyommentes. A növényt hegyes ültetőfával készített lyukba helyezzük. mert ezzel a kártevők és növénybetegségek szaporodását. amikor a tő a helyén marad. A hagymás növényeket a fiókhagymákról szaporítjuk. Ügyeljünk. A hagymákat a közbeeső idő alatt hűvös. Ez utóbbi módszer során sekély földréteget húzunk a talajon fekvő szárakra. hogy ültetéskor a gyökerek ne hajoljanak vissza. A kiültetett palántákat egyenként alaposan öntözzük meg. s utóérlelés után a hagymákat szedjük le.sük ki a szabadba. wmo lántákat áttűzdelés után ősszel vagy tavasszal ültessük állandó helyükre. rizómájával szaporítunk. 110 . majd ősz közepén ültessük. A kétnyári dísznövényeket is magról szaporítjuk. Elterjedt a tőosztásos szaporítási mód. A folyamatos virágzás érdekében a tavasszal és nyáron virágzókat ősszel. A gumós növényeket gumószétosztással. és a továbbiakban már külön növényként gondozzuk. mert ezzel az újabb virágok fejlesztését serkentjük. Vetés előtt kapával vagy gereblyével húzzunk barázdákat. a pa. A kiültetett növények talaját a nyár folyamán gondosan ápoljuk. Inkább ritkábban s nagyobb vízadaggal öntözzünk. ha nem tudunk öntözni. A tőosztás másik módszere. ■ . porhanyós talaj. Az évelők elvirágzott szárát is vágjuk vissza ősszel. majd a gyökeresedett hajtásrészeket leválasztjuk. majd a gyökereket és a szárat vágjuk vissza. lapáttal vagy a gereblye fokával tömörítsük a bevetett talajt. Az elvirágzott és sárgult szárú növényeket a nyár első felében szedjük fel. A rizóma szétosztási ideje is a virágzás időpontjától függ. a földet rázzuk le róluk. A gyökérhez minden esetben jusson egy darabka szárrész is. a párnát alkotó sziklakerti növényeket pedig leggyakrabban bujtással szaporítjuk. majd a fát mellé szúrva tömörítsük a földet. hogy a fajnak megfelelő legyen a tenyészterület. lehetőleg borús időben reggel vagy kora este ültessük. és meleg. az ibolyát indájával. Az előnevelt palánták számára is hasonló gondossággal készítsük elő a talajt. száraz helyen tároljuk. a fagy ellen lombtakaróval védjük. Ehhez a talajt már ősszel ássuk fel. Sok egynyári virágot közvetlenül szabadföldbe vethetünk. ún. fertőzését is csökkenthetjük. s a tövet több részre húzzuk szét. a nyár végén és ősszel virágzókat pedig tavasszal szaporítsuk. hogy ezzel a talajt a gyökerek közé iszapoljuk. Kelés után ritkítsuk a növényállományt úgy. Könnyű fahengerrel. Ne mulasszuk el a nyár folyamán az elvirágzott részek folyamatos visszavágását. A magokat május—júliusban vessük szabadföldbe. Az évelő növényeket ivartalan szaporítás útján szaporíthatjuk a legeredményesebben. A szaporításra kerülő töveket szedjük fel. Legjobban az esti öntözést hasznosítja a növény. mert ebből kevesebb párolog el. csak a mellette nőtt sarjakat ássuk ki. A kiszedett palántákat az ültetésig nedves ruhával takarjuk. s a belerakott magot a gereblye fokával takarjuk. A törési felületet vágjuk simára. A száradt és levágott növényrészeket gyűjtsük össze és semmisítsük meg. A szakszerű öntözés segíti legjobban a növények fejlődését.

játéktérként is. 20% angol perje. sötétzöld pázsitot ad a hasonló tulajdonságokkal rendelkező felemás levelű csenkesz. de tisztán vetve is tartós. A beszerezhető fűmagokból a különböző éghajlati és talajadottságokhoz igazodva összeállíthatunk olyan keveréket. 30% tarackos tippan. Hamvassá és rugalmassá teszi a keverékpázsitot az alacsony magyar csenkesz. Napos.A PÁZSIT A díszkert egyik legszebb és legkedveltebb része az üde. öntözhető területre 50% réti perje. tehát legalábbis a mérsékelt taposást jól bírja. Mindkettő jól bírja a szárazságot és a taposást. 20% angol perje. Félárnyékos helyre 20% réti perje. de gyengébben fejlődő erdei szálkás perje. Ticsénszky M. 60% csomós ebír. taposást bíró gyepszőnyeget alkot. nyugtatóan zöld színű. A magyar rozsnok és a sudár rozsnok tiszta telepítésben is sűrű. Kerti fűnyíró Használják még a keverékekben az alacsony növésű. árnyékot is jól tűrő. Ez éppoly igénytelen és taposást bíró. Ezekkel az aszályos éghajlatunkhoz szokott fűfélékkel tehát hálás és minden igényt 111 . szerint a különböző adottságú kertekbe a következőkFűnyíró ohó ben felsorolt összetételű magkeverékkel célszerű gyepet telepíteni: Napos fekvésben. jól gondozott pázsit. 20% tarackos tippan. a barázdált csenkeszt. Szép. száraz területre 40% réti perje. Szépségén túl azonban még egy fontos követelményt kell kielégítenie: használható legyen pihenésre. mint a szintén alacsony növésű. élénkzöld levelű bokros aljfüvet. 20% vörös csenkesz. tartós pázsitot ad. leheveredésre. amely a felsorolt követeleményeknek megfelel. 20% juhcsenkesz. fényeszöld levelű.

Ha van rendszeres 15 különböző munkagéppel öntözési lehetőség. A sík. Az öntözést a kelésig gyakran ismételjük. Kaszálás. hogy ennek gondozása is kevesebb munkát kíván. hogy ősszel egyszer még kaszálhatjuk. Tavasztól őszig bármikor telepíthetjük a pázsitfüvet. akkor a gyep annyira megerősödik. Általában 30-35 g mag szükséges négyzetméterenként. Akkor válik tömötté és rugalmassá a pázsit.kielégítő gyepszőnyeget varázsolhatunk kertünkbe. A pázsitfüvek vetéséhez a talajt gondosan elő kell készíteni. Gereblyével a lehető legsimábbra munkáljuk el a talaj felszínét. kaszálás után és az öntözés előtt kiszórva nagymértékben segíthetjük a gyep sarjadását. Csapadékos időszakban még gyakrabban. A kicsírázott gyomokat közvetlenül a vetés előtt irtsuk ki. Az ilyen pázsit mellé nyugodtan kitehetjük a táblát: „Fűre lépni szabad!" Hozzá kell tenni. akkor pótvetéssel tegyük összefüggővé a pázsitszőnyeget. Az elvetendő mag mennyiségét pontosan kell számítani. Lejtős területen rögzítsük a talajhoz a gyeptéglákat. majd a talaj felületét ismét egyengessük és hengerrel tömörítsük. Ezzel kitapasztalhatjuk. akkor a bevetett magágyat is öndolgozik a „Maty Pany" kisgép tözzük meg alaposan finom permettel. illetőleg nyírás után mindig hengerezzük és öntözzük a gyepet. Vetés előtt néhány napig hagyjuk ülepedni a talajt. ha havonta kaszáljuk. és friss üdévé válik. de különösen az erősen lejtős területek biztonságos és gyors füvesítését gyeptéglákkal is megoldhatjuk. kaszálást esetleges talajegyenetlenségek ne akadályozzák. Négyzetméterenként 6-8 dkg nitrogéntartalmú műtrágyával. 112 . Ha augusztus—szeptember fordulója körül vetünk. hogy a talaj mindig nyirkos legyen. hogy az egész területre egyenletesen elegendő legyen. amikor a pázsit elérte a kb. mert a fejlődő vetésnek nem tesz jót a nyári forróság. augusztus—szeptember fordulója körüli napokban vetjük a magot. Az első kaszálás ideje akkor érkezik el. Ásás előtt szórjuk meg a területet érett istállótrágyával. mint a nagyon igényes fűféléké. milyen sűrűn kell szórni a magot. A gyomokat rendszeresen irtsuk. hogy a későbbiekben a nyírást. majd deszkával vagy hengerrel tömörítsük. ha a nyár vége felé. 15 cm-es magasságot. s ezt ásóval forgassuk a talajba. A legkedvezőbb azonban. A magra gereblyével húzzuk a földet. Néhány négyzetméteres kis területen célszerű próbavetést végezni. Ha egyes foltokon a rosszul sikerült vetés vagy más ok miatt ritkulna vagy pusztulna a gyep. Néhány öntözés után a gyep megered.

az utak szegélyének igazítása. A zöldség. a csírák eltávolítása. rakjuk hosszú. április elejére kell halasztanunk. Fagymentes időben a díszcserjék metszése. A korán virágzók rizómáit 2-3 szemes részekre vágjuk szét. keskeny. az idén. A tárolt gyümölcs átvizsgálása. A melegtalphoz szükséges ló-. A kezdő kertészkedőknek azonban szükségük van támpontokra. Emiatt előfordulhat. ezért fejlődésében jelentős időbeli eltolódásokat okozhat a hőmérséklet szélsőséges alakulása. sertés-. felül domború prizmába. A raktározott gumók. a melegágykészítés idején elegendő álljon rendelkezésre. Fagymentes órákban a gyümölcsfák törzsének tisztogatása.és talajhőmérséklet. a sziklakert lemosódott földjének feltöltése.MUNKANAPTÁR A szabadföldi növényzet ki van téve az időjárás szeszélyének. rizómák átvizsgálása. A megvágott dugványok ismételt vermelése. legalább annak segítségére. elöregedett fák ifjítása vastag ágak visszavágásával. A pincében. mondjuk. A teleltetett muskátlit vágjuk vissza és rendszeresen öntözzük.és baromfitrágyát gyűjtsük össze. hogy azt a munkát. amit tavaly március közepén végeztünk. A következőkben ezért — sokévi átlagos időjárást figyelembe véve — legalábbis sorrendiségében közelítő pontosságú kertészeti munkanaptárt állítottunk össze. hogy a végzendő munkára anyagokkal. hogy az egyes munkák végzésének legkedvezőbb időpontját mindig az adott időjárási viszonyok (lég. juh-. A palántaneveléshez szükséges magvakat szerezzük be.) határozzák meg. s a sebek begyógyulása után helyezzük a cserepekbe. Január A fagy elleni védekezés (fagyrepedések bekenése oltóviasszal) ideje. a csapadékos vagy derült időszakok aránya stb. veremben tárolt zöldségfélék átválogatása. A szőlővessző vermeléséhez használt homokot permetezzük vízzel a kiszáradás megelőzése végett. Előrebocsátjuk azonban. nyúl. 8 113 . csapadékállapot stb. hogy február második felében. eszközökkel felkészülhessenek. és végezzük el a csiráztatási próbát. Fel kell készülni a melegágyak építésére. Kezdjük a szőlővesszők darabolását. a nyirkos homok kicserélése szárazra. a korona ritkítása. egészségi állapotának ellenőrzése.és burgonyaprizmák hőmérsékletének.

tősarjakat és fattyúhajtásokat. A gyepről gereblyézzük le a szerves trágyát. szarkalábat. A spárgamag szabadföldbe vetése. A szőlők trágyázását. Az ősszel ültetett fák tövéről húzzuk le a földkupacokat. a karók igazítását fejezzük be. Az áttelelt saláta és a kelkáposzta ágyásait kapáljuk. áthidalások elvégzése. a magtakaró földet a palántadőlés megakadályozására fertőtlenítsük. átoltását. a téli sarjadékhagyma szedése. Az őszibarackfák metszése. gyümölcsmúmiákat. az egyéves spárgatövek telepítése. saláta. a búzavirágot. sóska. a kiritkult gyep pótlása. feketegyökér. lisztharmattal. továbbá sorjelző és magvető deszka előkészítése. A szamócaágyások takaróját távolítsuk el. A kétnyári és hagymás virágágyakat takarjuk ki. új gyepfelületek telepítése. A levágott részeket égessük el. Kezdhetjük a borsó vetését. A szőlővesszőket a rügy ellenőrzése érdekében vízben hajtassuk. A gyümölcsösben kezdjük meg a tél végi lemosó permetezést.Február Szaporítóládák elkészítése a zöldségpalánták neveléséhez (célszerű méretük 60 x 40 x 6 cm). szabadföldbe. A dughagymák duggatása. A zöldségmagvakat vetés előtt csávázzuk. telepítése. sodrómolyok és gombabetegség ellen. A dísznövények palántáinak talaját formalinnal vagy réztartalmú szerrel fertőtlenítsük. A rózsatövek és a kétnyári ágyások kitakarása. szagosbükkönyt szabadföldbe vessük. a letermett málnavessző eltávolítása és elégetése. szuvas. 114 . és a kártevők megsemmisítése érdekében elégetjük. a torma talpgyökereit dugványozzuk. A rózsabokrokat a metszés után a pajzstetvek és gombakártétel ellen permetezzük. A rózsatövek metszése. A fák törzséről eltávolítjuk a védőtakarót. a szükséges átoltások. A nyáron és ősszel nyíló évelők tőosztása és telepítése. A tátogató. petrezselyem. bársonyvirág és viola vetése melegebb fekvésű helyre. A korai káposztafélék gyökerét kiültetés előtt fertőtlenítsük a káposztalegyek ellen. Rügypattanáskor a fákat permetezzük a tetvek. talajuk lazítása. A szőlők metszése és harmatgyökerezése. tojáscsomókat. Elérkezett a szőlőnyitás ideje. a pótolt fákat. Meleg szaporítóhelyre vessük a paprika és a paradicsom magját. Koronaalakítás az őszi és tavaszi telepítésű fiatal fákon. Az előcsíráztatott burgonya és a kapormag vetése. és a talajt lazítsuk. moníliával. A fatisztogatás során vágjuk le a száradt. Távolítsuk el a hernyófészkeket. A szőlőről is távolítsuk el a pajzstetves vesszőket. spenót. A télen kezdett talajforgatás folytatása és a talaj egyengetése az új telepítéshez. az oltáshoz szükséges alany és oltóvessző áztatása. Készítsük a melegágyakat. vértetves. Az almás termésűek termőre metszésének befejezése. pajzstetűvel fertőzött ágakat. cserjéket metsszük. pasztinák. a pótlás kezdése. sárgarépa. Március A hónapos retek. A kerti vízlevezető árkok tisztítása. vöröshagyma magját vessük állandó helyre. Nitrogénműtrágya kiszórása s a talaj lazítása. lángvirág. Fagymentes időben folytathatjuk a díszcserjék metszését. Palántázófa és sorjelölő zsinór beszerzése vagy készítése.

A permetezést virágzás előtt ismételjük. A szabadföldi gyökérzöldség egyelése.Április A melegágyban vagy ládában nevelt paprika-. A gyümölcsfák és bogyósok fejtrágyázása. rezeda és rézvirág. Az előnevelt muskátli.és kánnatövek a szabadföldbe kerülhetnek. Szedés után a fák alól el kell távolítani 8• 115 . Gyümölcsösben permetezés. hogy nincs-e a talajban cserebogárpajor vagy lótetű. a bab. Hasonlóképpen szükségessé válhat a lótetű és a meztelen csigák elleni védekezés. Még folytatható a lomblevelű örökzöldek ültetése. cseresznye). A szamócatövekről távolítsuk el az indasarjakat. a rózsákat pedig a lisztharmat és levélfoltosság ellen ismételten permetezzük. A fagyérzékeny palántákat május közepén a szabadföldbe ültethetjük. Az őszibarackfákat zöldbimbós állapotban védjük a molyok. díszbab. porcsinrózsa.és körtefákat rügyfakadás és zöldbimbós állapot között varasodás. hajnalka. Még végezhető a nyáron és ősszel virágzó évelők osztása és telepítése. szélcsendes időben gyakoribb az éjszakai. A dísznövényeket a takácsatkák. virágzás előtt talaját kapáljuk meg. hajnali fagy. s pótoljuk az elpusztult palántákat.és zellerpalántákat tűzdeljük 5-6 cm-es tőtávolságra. levéltetvek. füstölés (ködgyertya) az utófagyok ellen. Cserebogárpajorok észlelése esetén fertőtlenítsük a talajt. A szőlők szálvesszőjének kikötése. szőlőben. levéldarazsak és gombabetegségek ellen. a szőlő mélykapálása. Ritkítsuk az állandó helyükre vetett egynyári virágokat. Ültetés után nyomban öntözzünk. a vetéshez hasonló talajba. A kerti berendezések javítása. a gyökér. A korai káposztafélék és a saláta palántázása. A frissen palántázott terület talaját porhanyítsuk. festése. A fiatal telepítésű fákat. A gyümölcsös talaját kapáljuk. Gondoskodjunk az értékesítési lehetőségekről. A kabakosok. Az alma. illetőleg termőfaegységenként 1 -3 kg N-műtrágyával.és tősarjakat feltétlenül távolítsuk el. A gladiólusz hagymagumóit és V „4w a tátika palántáit ültessük. Nagyobb pusztulás esetén vizsgáljuk meg. monília és lisztharmat ellen permetezzük. A játszóhelyen készítsük elő a homokozót. majd talajukat lazítsuk. A szőlő telepítését alapos öntözéssel rügyfakadásig végezhetjük. Május A talaj előkészítése a palánták ültetésére. Szabadföldbe vethető a sarkantyúvirág. bokrokat öntözzük. A védekezést fehérs bimbós állapotban ismételjük. A fiatal fák koronavesszőinek hajtásain végezzük a ritkító metszést. A korai káposztafélék palántáit edzeni kell a kiültetéshez. Végezzük a szőlők mélykapálását. a cékla. paradicsom. pancsolómedencét. bokronként. A hónap végén kezdhető a korai érésű gyümölcsök szedése (szamóca. Csapadékhiány esetén öntözzünk. nap közben szabadba helyezéssel. Készülés a rendszeres öntözésre. szükség esetén segédkarózása. A kései káposztafélék magjának vetése szabadföldi mélyített palántaágyakba. A palánták edzése gyakori szellőztetéssel. A talajfelszín porhanyítása és a gyomirtás rendszeres feladat a gyümölcsösben. levéltetvek és tripszek jelentkezése esetén. takarjuk le szalmával vagy lombbal. Derűs. a bujtást még azt követően is. 42 A dáliatövek osztása is kezdhető. A virágágyak talaját egyengessük a palántázáshoz. a csemegekukorica vetése. a nyári retek és az új-zélandi spenót vetése.

harangvirág. A gyümölcsösben gyakori sekélykapálással irtsuk a gyomot. A szilva. Időszerű a barackfák moly és lisztharmat. A paradicsomot a levélfoltosság és paradicsomvész. A kiültetett paradicsompalántákat a baktériumos betegségek. Az amerikai fehér szövőlepke hernyófészkeit permetezéssel vagy leszedés után elégetve semmisítsük meg. Sziromhullás után a cseresznye. ha a hajtások 30-40 cm-esek. Szükségessé válik a burgonyabogár irtása is. A termésérés előtti várakozási idő betartása fontos ! A szőlőben a peronoszpóra és lisztharmat ellen kombináltan permetezzünk. de a vízhajtásokat tőből távolítsuk el. valamint a málna szürkepenész elleni védelme. Ismételjük a rózsa kombinált permetezését. illetőleg homoki szőlő eltérő igényeinek figyelembevételével. Nyáron ne metsszük a fákat. a káposztaféléket pedig a barkó és poloska ellen védjük. A csonthéjas gyümölcsfákat különösen a kaliforniai pajzstetű rajzásának idején védjük. Védekezzünk a szőlőmolyok ellen. gyűszűvirág. A gyümölccsel dúsan rakott ágakat támasszuk alá vagy kötözzük fel. Utána másodterményeket vethetünk. mert ilyenkor kisebb a párolgás. A kertet most már inkább csak az esti órákban öntözzük. permetezzünk. A hónap közepén általában kezdhető a zsenge korai karalábé szedése.. A szél kártétele ellen a hosszú dinnyeindákat egy-egy kapavágásnyi földdel rögzítsük. körteés almafákon ritkítsuk a gyümölcsöt. A mályvarózsa. A barack-. Végezzük a szőlő hajtásválogatását és a karós szőlő második kötözését. varjúháj) most szaporíthatjuk. Ha a kiültetett palántákon levéltetvek jelennek meg.és meggyfákat a gombabetegségek. Kezdhetjük a korai fejes káposzta szedését. A gyümölcsfák virágzása idején méhkímélő szereket használjunk.a hullott gyümölcsöt. Az évelő virágok egy részét (nőszirom. A káposztaféléket védjük a hernyók és bolhák ellen. s a talajt az évben még zöldségtermesztéssel hasznosítsuk.és körtefákat a moly.és ringlófákat permetezzük sziromhullás után a poloskaszagú szilvadarázs ellen. A szamócatöveken csak a szaporításhoz szükséges indasarjakat hagyjuk. Új telepítésű szőlőben óvatosan húzzuk le a tövekről a földet. Egyetlen hajtás kivételével az oldalhajtásokat egy-két levélre csípjük vissza. a lisztharmat és a varasodás ellen. Szőlőperonoszpóra ellen a virágzás előtt permetezzünk. A nyári szaporítás rendszeres öntözést igényel. Málnásban akadályozzuk meg a szürkepenész kártételét. A barack-. A négyéves szamócát a termés szedése után irtsuk ki. Kombinált permetezéssel ismételten védjük az alma. cseresznye. és tartsuk lazán a talajt. levéltetvek és a cseresznyelégy. Szerezzük be a vadrózsák hajtószemzéséhez a szemzőhajtásokat. a dombvidéki. a barackfákat pedig a moly ellen védjük. a paprikát pedig a levéltetvek 116 . Június A kiültetett palánták közül az elpusztultakat pótoljuk.és meggyfák moly és légy elleni védelmét ismételjük. és a növény több vizet hasznosít. sárga viola magját mélyített palántaágyakba vessük és öntözzük. • 'ma. Végezzük a szőlő első kötözését és zöldválogatását. A gyökérzöldségeket ritkítsuk.

Ne feledkezzünk meg a tavaszi telepítésű gyümölcsfák öntözéséről.és meggyfák koronáját szedés után ritkítsuk.). szintén szükségessé válik a permetezés. A dísznövényeken figyeljük a levéltetvek.és körtefák védelmét a júniusihoz hasonlóan folytassuk. A rózsa kártevői ellen is ismételjük a permetezést. A tavasszal elvirágzott cserjék elöregedett részeit vágjuk vissza.• \I «\ rom héttel korábban vetett másodtermények sorközeit viszont most műtrágyázzuk. ■ 117 . Ha a szőlő hajtásainak alsó része megbarnult. A cseresznye. százszorszép. A káposztaféléken a kártevő hernyók és levéltetvek ellen védekezzünk. 20-25 cm-re vágjuk vissza a zöld részeket. uborka szedése. takácsatkák. tripszek. Szüret után meg kell tisztítani a fák alját s a területet felásni. paradicsom.ellen kell védenünk. Az érzékeny rózsafajtákat védjük a lisztharmattól. A legtöbb nyári gyümölcs ebben az időszakban szedhető. A hónap közepe körül palántázhatjuk a másodterménynek szánt káposztaféléket. A termés leszedése után is öntözzük a töveket. Gondosan válogassuk ki és jelöljük meg a szaporításra alkalmas töveket. s talajukat árnyékoljuk. majd lazítsuk az ágyás talaját. A szamócát szüret után permetezzük a sodrómolyok és levéldarazsak ellen. amelyeken magot akarunk érlelni. A letermett szamóca fölös indasarjait — a szaporításra szánt tövek kivételével — távolítsuk el. Ha a paprikán levéltetvek jelennek meg. A hónap végén a lisztharmatra érzékeny rózsafajtákat továbbra is kéntartalmú szerekkel kezeljük. csonkázzuk. Kivételt képeznek azok a tövek. A málnást védjük a gombabetegségek és a veszszőszúnyog ellen. Megkezdhetjük a kora tavasszal nyíló kétnyári virágok vetését (árvácska. Július Vethető még spárgatök. A növényvédő szerek használatakor a várakozási idő betartására nagyon ügyeljünk! A letermett málnavesszőket égessük el. befőzőuborka. A szőlő talaját kapálással tartsuk porhanyósan és gyommentesen. A hónap folyamán a szőlőperonoszpóra és -moly elleni permetezést. valamint a paradicsomvész elleni védekezést is folytassuk. poloskák. Karós szőlőn a karó felett kb. A folyamatos nyílás érdekében a virágokról távolítsuk el az elvirágzott részeket. Ismételten permetezzük a kései érésű és a letermett őszibarackot. kabócák megjelenését. Az érett paprikabogyók folyamatos leszedésével serkenthetjük a többi növekedését. Egyben kombináltan a levélfoltosság ellen is permetezhetünk. téli retek. A karós szőlőt harmadszorra kötözzük. A paprika. A két-há. nefelejcs stb. Az alma.

és talajukat készítsük elő a másodnövények vetéséhez.Augusztus Tisztítsuk meg azokat a zöldségágyásokat. jól fejlett növényekről mértékkel szedett dugványokat homokos földben gyökereztessük. Az almamoly és szükség esetén a varasodás ellen kéthetenként permetezzünk. amelyekről a termést leszedtük. és az érett rebarbara magját most kell vetni. s permetezzünk a gombabetegségek ellen. Szedjük le a galagonyapille és az amerikai fehér szövőlepke hernyófészkeit. talajának gondozása továbbra is fontos. Az új telepítésű szőlők öntözése. a fejlettet állandó helyére ültessük. másodterményként. 118 . Most vethetjük a sóskát és jól felásott. Ismét permetezzünk a gyümölcsösben az almamoly és a kaliforniai pajzstetű ellen. Olyan vegyszert használjunk. spenótot. céklát. A zöldségesben és a virágokon a levéltetvek. a kaliforniai pajzstetű második nemzedékének megjelenése esetén permetezzünk. Vágjuk ki és égessük el a bogyósok fertőzött vesszőit. mert egyes vegyszerek például károsan befolyásolják a must minőségét. Lehet kezdeni a rózsa alvó szemzését is. A muskátli dugványozása. lehullott gyümölcsöt semmisítsük meg. Az egészséges. A felszedett nárcisz. Sikertelen szemzés esetén szeptemberben ismételhetünk. száraz időjárásban pedig a takácsatkák ellen permetezzünk. amit a várakozási időre vonatkozó előírás enged. Az érés előtti permetezések idejének választásakor nagyon ügyeljünk a várakozási idő betartására! Erre a borszőlők permetezésekor is gondoljunk. A fejletlen gyökerű szamócát iskolázzuk. Feltétlenül védekezzünk a burgonyabogár ellen. • Elérkezett a borszőlők érés előtti utolsó kapálásának ideje. A káposztaféléken a káposztalepke. A liliomfajokat most kell szaporítani és átültetni. Szedjük le és semmisítsük meg az amerikai fehér szövőlepke hernyófészkeit. Tovább kell folytatni a szőlőkben a peronoszpóra elleni védekezést. valamint a bagolypille második nemzedéke elleni védelem válhat szükségessé. Általában a hónap közepe körül kezdhető a korai csemegeszőlő szüretelése. A fertőzött. A dús termésű gyümölcságakat támaszszuk fel. A téli sarjadékhagymát most kell ültetni. A rózsán előzzük meg a levéldarazsak kártételét. tulipán és jácint szaporítóanyagot válogassuk át. Szamócásban fontos a sodrómolyok elleni permetezés. beöntözött talajba a mezei salátát. Kiterjedtebb fürtrothadás esetén ritkítsuk a levélzetet.

Szedhetjük a diót és a mandulát. A vöröshagyma szedése. száraz helyen függesszük fel.»t– itt( ?. Az őszi gyümölcstelepítés talaját készítsük elő. fertőzött szilvát napról napra semmisítsük meg. Eszközeinket és a tárolóhelyiséget készítsük elő a téli alma szüreteléséhez. Folytassuk az amerikai fehér szövőlepke és a pajzstetű elleni védekezést. s az iskolából kiszedett szamócapalántát ültessük végleges helyére. A gyümölcstermő bokrokról távolítsuk el az erősen fertőzött vesszőket. Zöldségesben is szükségessé válhat még a levéltetvek elleni védekezés —. A bogyósokat kapáljuk meg. A fertőzött diót vagy dióburkot semmisítsük meg. a fejes saláta (áttelelő) és a sóska magját vessük állandó helyére. és hűvös. Ezeket s a fertőzött zöldségféléket. dinnyét savanyítással konzerválhatjuk. a szaporítóanyagot rendeljük meg. A szalmavirágok szedésének s a krizantém hónaljazásának is most van az ideje. A téli almát a szedés után nyomban válogassuk. permetezzük még a málnát és a szamócát a sodrómolyok. a ribiszkét pedig a levéldarazsak ellen. A szövőlepke elleni permetezésre esetleg a csonthéjasokon is szükség lehet. tisztítása. derült időben folytassuk a csemegeszőlő szüretelését. A borszőlő szüreteléséhez szükséges eszközöket készítsük A gyöngyvirág rizó. máit szedjük fel. és szétosztás után telepítsük újra. A tartósításra szánt és beteg bogyóktól megtisztított szőlőfürtöket aggassuk zsinórra. 119 . paradicsomot. hulladékokat égessük el. A lehullott. A kellően be nem érett paprikát.Szeptember Általában a hónap elején kezdhető a szilva szedése. hogy tárolásra csak teljesen egészséges gyümölcs kerüljön. szárítása. Elérkezett a fagyérzékeny zöldségfélék mielőbbi betakarításának ideje. A ribiszkét és a köszmétét most már várakozási idő nélkül permetezhetjük a kaliforniai pajzstetű ellen. a sarjadékhagymát duggassuk. Száraz. A hónapos retek. A zöldségfélék melléktermékeinek takarmányozása esetén is — ha előzőleg növényvédő szerrel kezeltük — tartsuk be a várakozási időt! Ha szükséges. de csak a várakozási idő szerint használható szerrel! Készítsük elő és fertőtlenítsük a gyümölcstároló eszközöket és helyiséget. a metélőhagyma tőosztása is ilyenkor esedékes. Szedés után ássuk fel a fák alatt a talajt. ". Október Az előnevelt salátapalántákat és az áttelelő kelkáposztát állandó helyre ültethetjük.

Húzzunk földet a bokorrózsák tövére. A fagyok előtt takarítsuk be a gyökérzöldségeket is. A fák alól szedjük fel és égessük el a gombabetegségektől fertőzött lombot. Téli tárolás előtt növényvédő eszközeinket mossuk le szódás. A termőfák odvas sebeit vágjuk simára és tömjük be cementhabarccsal.Az évelő virágok telepítését fejezzük be. November A felszedett és jól megtisztított. taplógombákat el kell távolítani és elégetni. Az érett őszi burgonya szedésének ideje. az elnyílott egynyáriakat pedig szedjük ki a talajból. Helyezzük fel a fákra a hernyófogó öveket a téli araszolók ellen. A hernyófészkeket. Lombhullás után a fákat. Öntözési lehetőség híján most is telepíthető gyep. de a szívlevelek maradjanak szabadon. A gyümölcs és szőlő telepítéséhez végzett talajforgatás során — a talajlakó kártevők észlelése esetén — fertőtlenítsük a talajt. A késői telepítésű szamócát takarjuk lombbal. Ügyeljünk a gyümölcs. Szennyeződéstől. és télire tároljuk egyenletes hőmérsékletű.és zöldségraktározó helyiségek alacsony hőmérsékletére. Kezdődhet a gyümölcsfák téli telepítése. és úgy rakjuk a tárolóba. s töröljük szárazra. a bokrokat alaposan és szakszerűen tisztogassuk meg a kártevőktől. A kétnyári virágok ágyásait lombtakaróval védjük a fagy ellen. A hasznos madarak védelmére készítsünk madárodút és -etetőt. gyümölcsmúmiákat. 120 . Telepítés előtt a gyümölcsfacsemeték gyökerét mártsuk fertőtlenítőoldatba. Kerítetlen telken vagy hibás kerítés esetén védjük a fákat a nyulak rágása ellen. A gyümölcsfacsemetéket mindig olyan mélyre ültessük. amilyen mélyen előzőleg a faiskolában voltak. A jól előkészített talajba kezdhetjük a gyümölcsfák és bogyós gyümölcsű bokrok telepítését. Hasonlóképpen az új telepítésű szőlő alá a talaj mélyforgatása. Felszedés után szárukat vágjuk vissza. Kezdhető a szőlő takarása is. Rajzás után égessük el a hernyófogó öveket. fagymentes helyen tároljuk. Fel kell szednünk azokat az évelőket. és helyüket trágyázással egybekötve ássuk fel. A pázsitot még egyszer kaszáljuk meg. levelektől tisztítsuk meg. száraz. ép. fagymentes helyen. az ágak levágásakor maradt nagyobb vágási felületeket pedig kenjük be oltóviasszal. veremben vagy prizmában. Készítsük elő a talajt a díszfák. A fiatal telepítésű fák tövét takarjuk földdel. A megmaradt növényvédő szereket az eredeti csomagolásban és jól zárható. a rózsafácskák koronáját pedig hajtsuk a földre. a fémrészeket pedig olajozzuk le. majd tiszta vízzel. Az elszáradt egynyári virágokat távolítsuk el az ágyásokból. Most már a téli körtét és a legkésőbben érő szőlőt is le kell szedni. amelyek nem bírják kemény telünket. egészséges gyökérzöldséget tárolhatjuk pincében. A lombhullás után még egyszer permetezzük a kaliforniai pajzstetű lárváival erősen fertőzött ribiszkebokrokat. díszcserjék telepítéséhez.

. A kertészeti munkaeszközöket javítsuk meg. A díszfák és cserjék telepítésekor hasonlóképpen járjunk el. majd a fagyok előtt fedjük. Át kell vizsgálni a vermelt zöldségféléket. A pázsitra szórjunk érett istállótrágyát vagy komposztot. hogy a homok ne legyen túl száraz vagy túl nedves. Az áttelelő fejes salátát és kelkáposztát a nagy hideg beállta előtt takarjuk lombbal. s ügyelni arra. A gyümölcstároló hőmérséklete 3-5 ° C között legyen. Az új telepítést csirkézzük és csapadékhiány esetén öntözzük.December A kártevőktől nem fertőzött kerti hulladékból készítsünk komposztot. Fagymentes időben folytathatjuk a szőlő. 121 .és gyümölcstelepítést.

(1971): Hová.—Debreczy Zs. Jankovich O. (1969): Kezdő kertészkedők könyve. Márk G. (1961): A kiskert örökzöldjei. Oláh S. Sárszegi É. (1970): Broméliák. mit ültessünk? Hedry A. (1971): Télen is zöld kertek. (1969): Egy.és kétnyári virágok. Kokas—Furka (1971): A szegfű a növényházban és a szabadföldben. (1968): A gladiólusz. (1970): A családi ház kertje. Galántai M. Sipos E. Nádasi M. Incze F. (1966): A krizantém. Domokos B.AJÁNLOTT IRODALOM Balázs P. Jancsó—Jilly—Oláh (1968): A kertépítő zsebkönyve. 122 . Sipos E. (1966): Virág a házban és a ház körül. Seléndy Sz. (1967): A liliom. (1959): A rózsa. Farkas L. (1966): A tulipán. Csapody V. (1971): Nyaralóm kertje. (1962): Évelő dísznövények.—Tóth I. Ticsénszky M. (1970): A jácint.

ÁL LATTARTÁS 435)- .

.

és a folyamatos zöldtakarmány-ellátás megoldható. 125 . A termelőszövetkezeti tagok kedvező adottsága még a munkaegység utáni terményjuttatás. illetve a növendékmarhanevelés és -hizlalás. a növendékmarha-nevelés és -hizlalás pedig időszakonként juttatja nagyobb pénzbevételhez az állattartót. ha a nagyméretű kert mellett háztáji földterülettel is rendelkeznek. E könyv forgatása során az olvasó megismerkedhet az egyes állatfajok alapvető tartási. mint a nagyüzemben. A szarvasmarhatartás munkaigényes. Az adottságok tekintetében a vidéki kerttulajdonosok helyzete a kedvezőbb. a közös gazdaságtól igényelhető folyamatos zöldtakarmány-ellátás s az értékesítési lehetőségek.vagy lóistállóval rendelkezünk. lehetőségeket. A tej a család szükségleteinek kielégítésén túl. A házikert-tulajdonosok adottságai eltérőek. illetve a rendes napi munka. fejés. Ha régi szarvasmarha. hogy dönteni tudjon. Ezen adottságok csaknem minden haszonállat fő tartási feltételeit kielégítik. Érdemes-e azonban minden állatfajt tartani? Éppúgy. Fontos annak mérlegelése is. Inkább csak a tartási és takarmányozási feltételeinknek legjobban megfelelő állatfajjal foglalkozzunk. Munkavégzés szempontjából természetesen a család minden bevonható tagját számításba kell vennünk. gondozás. A peremvárosokban lakó házikert-tulajdonosoknak figyelemmel kell lenniük azokra a rendelkezésekre. elfoglaltság mellett mennyi időt tudunk ház körüli munkával tölteni. folyamatosan. a rendszeres takarmányozás. Fontos a tartási épületek megléte vagy építési lehetősége. takarmányozási feltételeivel. különösen. a pénzelőleg és a különféle kedvezmények is nagy jelentőséggel bírnak a biztonságos szarvasmarhatartásban. illjtve tartására kíván valaki berendezkedni. amelyek egyes állatfajok — a szarvasmarha és sertés — tartását közegészségügyi szempontból tiltják. A szerződéses takarmányjuttatás. feltétlenül kifizetődő a szarvasmarhatartás. hogy mennyi ARTSilk szabad idővel rendelkezünk.MIT ÉRDEMES TARTANI? Mielőtt valamely állatfaj tenyésztésére. a háztáji gazdaságban sem szabad sokféle állatot tartani. feltétlenül mérlegelnie kell az adottságokat. de lényeges a takarmányozási lehetőségek megvizsgálása is.

s a szükséges abraktakarmány is megtermelhető. és zárt vagy legalább félig zárt rendszerű tartásra kell berendezkednie. jól értékesíti a takarmányt. csak napi 1-2 órai munkával ellátható állományt tartsanak. kis időtöbblettel több sertést is tarthat. A sertés tartása jövedelmező. aminek nagyobb takarmányfelvétel és kisebb termelés a következménye. tenyésztői munkát is végzünk. Viszonylag kis ráfordítással az ól kialakítható. illetve beszerezhető. és a különféle baromfitápok készpénzért is beszerezhetők. Kiegészíti a család hússzükségletét és értékesítéséből jelentős pénzbevételhez jutnak. Nem gazdaságos. Egyre több nyúltenyésztő állít elő eladási célra vágónyulat. kielégíti a család szükségletét.és tejtermékszükségletének kielégítése. jól alkalmazkodik. ha nemcsak vásárolt süldő hizlalásával foglalkozunk. -szalonna. Erről egyéb állatfajok tartásával kell gondoskodni. ott általában az udvarban szabadon vagy kis bekerített ólban tartanak néhány tyúkot és csirkét. s ez nem is okoz különösebb gondot. a nagy termelőképességű fajták. Akik főfoglalkozásként tudják a nyúltenyésztést folytatni. Háziállataink között a sertés a legszaporább. és emellett jelentős bevételhez is juttatja a családot. ez azonban bőségesen megtérül. valamint a folyamatos pénzbevétel szempontjából jelentős. ha piacra is termel. A munka természetesen megosztható a család tagjai között. Az elhelyezési lehetőségek általában adottak. Érdemes követni azok példáját. E módszer elavult. hibridek közül kell a körülményeknek megfelelőt kiválasztania. ízletesek. nagyüzemi felár illeti a termelőszövetkezetet. Hasznot hozó ág a házinyúltenyésztés is. de mielőtt berendezkedünk szarvasmarhatartásra. s ha már időt szán a sertés gondozási és takarmányozási munkáira. akik a minimális adottságokat is kihasználva. Ha valaki a családi szükséglet kielégítésén túl gazdasági hasznot is szeretne. ezzel számolnunk kell. Ez több szempontból is kifogásolható. A háztáji állattartó akkor cselekszik helyesen. hanem kocatartásra és -nevelésre is berendezkedünk. és különösen nem alkalmas az intenzív hibridek tartására. illetve sertéstartó tagjait. A haszongalamb tartása szintén jelentős hasznot hoz. Ez esetben már jelentősebb takarmánytermő területre is szükség van. Ahol csak a család szükségleteinek a kielégítését tartják szem előtt. Ez akkor kifizetődő. A háztáji sertés értékesítésében a termelőszövetkezet is nagy segítséget nyújthat. Ha nagyobb számú sertést értékesítenek az állami felvásárló szerveknél. s végül a sertéshús. mert a veteményeskert károsul. gyors növekedésű. Akik csak mellékfoglalkozásként kívánják a nyúltenyésztést folytatni. másrészt sokat mozog a baromfi.ápolás napi (1 tehén és 2-3 növendék tartásakor) 3-4 órai munkát igényel. hiszen a hússertés koca éves szaporulatából 15-20 választott malac értékesíthető. -zsír és az ezekből készült hentesáruk nagy tápértékűek. azoknak érdemes legalább 250 anyás állomány tartására berendezkedniük. az intenzív baromfitartással jelentős jövedelemhez jutnak. Az értékesített sertésekből jelentős bevételhez jut. Az adottságai megvannak. A baromfi csaknem minden udvarban megtalálható. 126 . A kocatartás magasabb színvonalú munkát és több gondosságot igényel. A szarvasmarha elsősorban a család tej. A szarvasmarhatartás mellett minden háztáji udvarban van lehetőség sertéstartásra. de nem oldja meg a húsellátást.

peremvárosi kerttulajdonosok állattartási lehetőségei kisebbek. nagyobb állomány tartására rendezkedjünk be. A vázolt nehéz körülmények ellenére van lehetőség kisállattartásra. riíe ■ /111. s van lehetősége — a főfoglalkozása mellett — a vándoroltatásra. A közegészségügyi rendelkezések csak a kisállatok tartását teszik lehetővé.M 1111 1.1 11>-' miummukumniutuilitut 111111 127 . A félig vagy teljesen zárt rendszerű baromfitartással elkerülhetők a szomszédokkal való súrlódások. mert nem fogjuk győzni az abrakszükséglet kielégítését.Ha megvannak a nutria és nyérc tartásának speciális feltételei. de azonos fajú eltérő korú baromfit sem szabad együtt tartani. érdemes vele foglalkozni. amellyel a városi kerttulajdonosok is jövedelmezően űzhetik ezt a termelési ágat. Nem ajánlatos különböző fajú baromfi (tyúk. A méhészetet akkor érdemes elkezdeni. A szarvasmarha viszonylag kevés abrakot fogyaszt — így mellette tartható sertés vagy baromfi —. hogy nem szabad egyszerre sokféle állatfaj tartására berendezkedni. Inkább egyhasznosítású. A hibrid baromfit szigorúan tartsuk távol a parlagi vagy egyéb fajtájúaktól. másrészt a takarmányellátási lehetőségek is kedvezőtlenebbek. Részleteiben kidolgozott és kipróbált tartási rendszer ad lehetőséget a peremvárosi kerttulajdonosoknak is jövedelmező baromfitartásra. A nyúl szintén kevés abrakot fogyaszt. ha valaki ha lamot érez e speciális ágazathoz. tehát tartható a sertés vagy baromfi mellett. viszont nagy szálas és tömegtakarmány-szükséglettel kell számolnunk. Vannak állathigiéniai szempontok is. A városi. a nemes prém értékes és keresett cikk. így e két állatfajból egyszerre nem lehet nagyobb állományt tartani. A nyúl mellett tartható még a növényevő nutria is. pulyka) együtt tartása. E tekintetben az állatfajok takarmányigénye alaposan mérlegelendő szempont. Káros állategészségügyi következményekkel járhat a baromfi és a galamb együttes tartása is. A nyúltartásnak is kialakult az a tartási rendszere. amelyek nem teszik lehetővé az egyes állatfajok közös udvarban tartását.141 M 111 11141 11111' . liba. kacsa. A sertés és a baromfi abrakigényes. Egy udvarban milyen állatfajokat tartsunk? A háztáji gazdaságra is érvényes a nagyüzemi szabály.

így az ország tej. A haszna attól függ. gondozzuk-e az állatokat. héjat vagdaljunk apróra és vajon Gazdasági állatot általában nem kedvtelésből. fedő alatt pároljuk adott lehetőségeinkkel összhangban választjuk-e a megfebarnára. hasznosítási módot. és még félóráig pároljuk.) ipari feldolgozás útján hasznosíthatók. A háztáji.HOGYAN TARTSUNK JÖVEDELMEZŐEN SZARVASMARHÁT? A szarvasmarha teje az ember élelmezésében pótolhatatlan. hapároljuk. sokat. csontja. szaruanyagai stb. egy citrom levét. jól verjük ki és szarvasmarhák részére szükséges takarmányokról. A szarvasmarhát nem lehet takarmánytermelés vagy takarmánykészletek nélkül biztonságosan etetni. hogy a baromfi és a sertés „zsákból". tehát vásárolt abrakfélékkel is tartható. A borjak és a hízómarhák eladása mindig biztonságos és jó üzlet. citromlevő istállók kapacitásának jobb kihasználását. Trágyája minden talajra és a különféle növények alá egyaránt kiváló. a tehénállomány 38%-a. 128 . és előteremtése gondot okoz. Ezek nem kaphatók kereskedelmi forgalomban. csavarjuk össze őket. kapribosegíthetné egyik legnagyobb tartalékunk. hogy a termelőszövetkezetek gondoskodjanak a háztáji A rostélyost tisztítsuk meg csontjótól és zsírjától. és hogy célszerűen tartjuk. öntsünk ró 2-3 dl tejfölt.és marhahústermelésében a kisüzem szerepe igen jelentős. a szalmát és az abrakféléket. szarvasmarha ellátásához viszont nagy tömegű szálas és tömegtakarmányokra van szükség. táblázat). Vöröshagymát. Közismert. A szarvasmarha egyaránt elfogyasztja a szénát és zöldtakarmányt. a kisegítő egyéni gazdaságokban van ma is a szarvasmarhák mintegy 30%-a. Töltsük vele a rostélyonem a haszon érdekében tartunk. Élelmiszerként nem hasznosított részei (bőre. Az ország szarvasmarha-tenyésztésének fellendítése PÁRIZSI ROSTÉLYOS és a nagyobb egyéni jövedelem elérése érdekében fontos. a gumósokat és az ipari melléktermékeket. zöldpetrezselymet. hiszen a kifejlett állat évente 200 q tömegtakarmányt fogyaszt (6. Mikor már jó barna. Ekkora mennyiségű takarmányt pedig szinte lehetetlen a háztáji gazdaságokban megtermelni. húsa kiváló ízű és sokféleképpen használható. a kisüzemekben gyót. Ez elősózzuk. lelő tartási. és kevés zsíron.

tudunk-e vásárolni értékes. 2. van-e kellő szakismeretünk. rendelkezünk-e elegendő idővel az állatgondozáshoz. 12-18 hónapig Üsző. egyaránt szükség van lehetőségeink mérlegelésére. Több lehetőség van arra is. akár most szeretnénk kezdeni. milyen céllal akarjuk a szarvasmarhát tartani? A szakismeretről Minden gazdasági tevékenységhez szakismeret szükséges. ezért a táblázatban nem is szerepel az abrakszükséglet Milyen feltételek között eredményes a háztáji szarvasmarhatartás? Akár régóta foglalkozunk állatok tartásával. 6-12 hónapig Előhasi üsző utolsó 6 hónapban 4 2 5 11 6 20 3 8 11 8 40 9 11 7 7 7 Megjegyzés: Az abraktakarmány-adagok teljesítménytő függően számítandók. mint a termelés növelésének lehetőségeit: a termékenységet — a vemhességet és az ellést. 3. hogy szakmunkástanfolyamon vegyünk részt. Az állattartás is szakma! Jó. mert megóv a kudarctól. 6-12 hónapig Növendék bika. 5. 9 129 . Különösen az élő szervezetekkel foglalkozó termelési ágakban. kérdezni azoktól. ha a családban foglalkozott már valaki szarvasmarhával.6. 4. amiről hallani akarnak a gazdák. egészségi állapotát. ha vásárolunk szakkönyvet is. Ne szégyelljünk tanulni. étkességét éppúgy figyelemmel kell kísérnie. egészséges állatokat. E számvetés nem fölösleges. A következő kérdésekre adjunk őszinte választ: 1. Az állattartónak az állatok életműködését. A szarvasmarha évi takarmányszükséglete kor és nem szerint Évi takarményszükséglet mázsában Megnevezés zöldtakarmány nedvdús széna szalma Tehén (650 kg) Bika (800 kg) Üsző 110 37 55 80 18 40 11 32 10 9 9 hat hónapra takarmányszükséglet mázsában Borjú 6 hónapos életkorig Növendék bika. az esetleges ráfizetéstől. Nem elegendő. Ilyen szervezését már 15-20 jelentkező esetén kérni lehet. be tudjuk-e szerezni a szükséges takarmányokat. Előadást is lehet szervezni a művelődési házban vagy a termelőszövetkezetben arról a kérdésről. táblázat. akik régóta gondoznak állatokat.

a testrészek arányosságát csak azután mérlegeljük. amivel az állat nem rendelkezik. A tenyészállatok kiválasztásakor azok származását is vegyük tekintetbe. mégis a nagy. a takarmányozás és egyéb befolyásoló tényezők nem pótolják azt. a formából ítélünk első pillanatra. jól örökítő tenyészállatokat tartanak. ormótlan lábak. jól hizlalható marha törzse mély és dongás. de az állatokat naponta háromszor kell etetni. és megfigyelésünket egybevetjük az életkorral. a lapos mellkas nem a jól termelő egyedek jellemzői. a nagy. Csak a teljesítményben ellenőrzött állatok adatai nyújtanak biztonságos tájékoztatást. A gyakorlott tenyésztőnek a „szemében" van az eszményi állattípus. A jól tejelő marhát a vékony. tehát minderről az embernek kell gondoskodnia. trágyagyűjtés és -kihordás reggel és este ad munkát.Ismerkedjünk meg néhány fontos tudnivalóval! Az állatok kiválasztásakor a külső megjelenésből. vékony csontozat. a csontozatot és az izmoltságot részleteiben vizsgáljuk. s a vérmérséklet nyugodt. Az alomrendezés. a testalkatot. végtagjai erőteljesek. a hosszú. az istálló tisztántartásából. Az állat külső képén elsőnek az összbenyomást kell értékelni. Csak a jó eredménnyel dolgozó gazdától vásároljunk marhát. finomabb szarvak. Olyan tenyészetből vásároljunk. De a szép küllem mellett is lehet gyenge teljesítmény vagy fordítva. kisebb fej. mirigyes. közepesen fejlett izomzat. könnyen ráncolható bőr. nem különösen megnyerő állat is képes tartósan nagy teljesítményekre. az elhelyezés. jól fejlett inakkal. A termelési tulajdonságok nagy biztonsággal öröklődnek. de csak kellő feltételek között realizálódnak. körömápolásból. Az állat nem képes takarmányát megkeresni. ha a fejlettséget. Célszerű. A takarmányok előkészítése nem mindennapos munka. akkor annak gondjait is nyakába veszi. a test mellső része fejlettebb a hátsóéhoz képest. a jó tenyészállat kiválasztása nagy feladat. Miért szükséges a gondozás? Amikor az állattenyésztő istállóba zárja állatait. a vastag bőr. a finomabb szőr. szakszerű állattartás a bőr-. körülményein változtatni. a durva szőrzet. kevésbé fejlett mellső és erőteljesebben fejlett hátsó testrész. az állatvásárlás legyen bizalmi kérdés. sem feltétlenül irányadónak tekinteni nem szabad a „benyomást". rovarok elleni védekezésből is áll. a legyek. finom bőrű tőgy jellemzi. A tenyésztői munka alapja. és ahhoz tudja hasonlítani az adott szarvasmarhát. s a tekintete általában élénk. de 8-10 állatra már több mint félnapi munkát kell számí130 . de sem lebecsülni. Mindezek az állat számára jó közérzetet teremtenek. E jegyek inkább a rosszul termelő vagy helytelenül felnevelt állatokon mutatkoznak. Gyakorlattól és ügyességtől függően egy-egy állat tartásakor is naponta 1-2 óra gondozási. Természetesen 2-3 állat nem igényel kétszer-háromszor annyi időt. így a jó tulajdonságok nagy valószínűséggel jelennek meg az utódokban. tartási és takarmányozási munka szükséges. durva fej. Tehát a tartás. Ehhez pedig idő kell. Az „arányosság" és finomság életkortól és ivartól függő tulajdonság. A hústermelő. Az állat küllemét alaposan szemügyre kell venni. de segíthetik az öröklött tulajdonságok kibontakozását. minden testrész erőteljesen izmolt. A gondos. Legtöbb időt az etetés vesz igénybe. ahol értékes.

szabályos és elhanyagolt körmök A termelő állat — és minél nagyobb termelőképességű. mint a tégla. de fejésre. hogy könnyen tisztítható. kényelmes elhelyezést és a tisztogatás. Bizonyos munkát gyerekek vagy idős emberek is el tudnak látni. teheneknek 150-180 cm széles állásokra van szükségük. nyáron pedig melegebbek. gyakoribb a meglevő korszerűsítése. nem túl magasnak kell lennie. hanem a trágyatérre essen. hogy az ürülék zöme ne az állásra. a fejést pedig mindig ugyanaz a kéz végezze. Ennek érdekében egyrészt jászolkizáró ráccsal biztosíthatjuk. hogy a falak szárazak legyenek.5 m 2 alapterület szükséges. borjanként 1. A belső hőmérséklet tartása érdekében a falak. fertőtleníthető. Az istállónak védelmet kell nyújtania az időjárás viszontagságaival szemben. ha sima. annál inkább — érzékeny a gondozásra. elég meleg és nem túl rideg. igényli azt. takarítsunk. Ezeket célszerűbb középhosszú állásra átalakítani. A téglapadozat — rendszerint élére állított téglaborítás — tartós. másrészt a trágyatér kialakításával lényegesen könnyíthető a tisztántartás. Újszülött borjak részére elkülönített hely. Nagyon fontos a rendszeresség. Ezen javíthatunk. mindig ugyanabban az időben etessünk. illetve trágyázási folyosót kell kialakítani. A háztáji istállókban rendszerint a hosszúállások terjedtek el. ne vezessék a nedvességet és ne penészedhessenek. Növendék állatoknak 120-140 cm széles. A tiszta levegőt és folyamatos légcserét.vagy vályogfalú épületek. majd szalmát terítünk. A hőmérsékletnek állandónak. fertőtlenítés lehetőségeit is lehetővé kell tennie. az állások hossza egységesen 250 cm legyen. és méretei 9• 131 . ha néhány centiméter vastag salakréteget terítünk A tehénállás kialakítása az alsó és felső betonréteg közé. nehogy a vizelet a mélyedésekben megálljon. Célszerű. A mészkőből. de eléggé hideg. A döngölt agyagpadló meleg.tani. A padlózat nem lehet repedezett. és meg is hálálja. ha az állatok alatt az agyagpadozatra előbb homokot. Jól gondozott. Az istálló alapterületéből 150-200 cm szélességű takarmányozási. itassunk. takarmányelőkészítésre csak teljes értékű ember vállalkozzék. homokkőből vagy betonból épített istállók télen hidegebbek. puha és rugalmas. a padlózat és a mennyezet jó hőszigetelők legyenek. Fontos. Néhány szó az elhelyezésről Új istállót a háztájiban általában nem építenek. A betonból készített padló előnye. mert a rések nem tisztíthatók és fertőtleníthetők megfelelően. merev. de csak akkor megfelelő.

Fontos. Ne sajnáljuk a födémszerkezettől se a vakolatot.5-2 cm lejtés már elegendő ahhoz. amelyet 2-3 hónaponként szükséges tisztítani. Ha vízvezetékünk van. Átlátszó üveg helyett a sodronybetétes üveg használata a célszerűbb. berendezési tárgyakat. Ezeken a trágya könnyen átkerülhet. A mennyezet is jó hőszigetelő anyagból készüljön. A légvonat elkerülése végett. jászollal az állatokat termelésük fertőtleníthető. Méterenként 1. ha a trágyalé. az ajtó és az ablakok célszerű beépítése. Jó szolgálatot tehet a rácspadló. hogy ne egyék el egymás elől a takarmányt. Ha több állatot tartunk. A karám talaja kissé lejtős legyen. de a szellőztetés javítására is az e célra létesített szellőztetési rendszereket: a menynyezet közelében készített 10-15 cm átmérőjű nyílásokat vagy a tetőzeten átvezető 35-40 cm átmérőjű kürtőket használhatjuk. ° A szarvasmarha-istállókban 12-15 C legyen a hőmérséklet. egyszerű fészert minden udvarban ki lehet alakítani. A 18-20 ° C-nál magasabb hőmérséklet kellemetlen az állatok számára A nagy melegben a termelés is csökken. Nyári időszakban az egészséges állattartás karámokban is megoldható. A rendszeres itatás alapvető követelmény. és a mennyezet csepegni fog. páratelt levegőből pára csapódik le. A rendszerint 2-5 szarvasmarha elhelyezésére szolgáló háztáji istállókban nincs szükség külön szellőzőberendezésekre. Az istálló fontos tartozéka a jászol. Az ablakokat a helyes világítás. és jelentős munkaidőt takarítunk meg. akár fából. egy növendékre 6-8 m2 karámterületet készítsünk. Száraz. A szarvasmarha-istállókban is nagyon fontos a nyílászárók. feltétlen szereltessünk 132 . akár betonból van. Az istálló levegője tisztább. Hogyan könnyíthetjük az istállóban folyó munkákat? A szarvasmarhatartás munkaigényes. hogy a csapadék. A háztáji istállókban rendszerint apró. huzatmentes istállókban ennél alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok között is jó lehet az állatok közérzete. ajtó nyitásával gondoskodhatunk. kisméretű ablakok találhatók. mert az könnyen tisztítható. vizelet a lefolyócsatornán az istállón kívüli trágyalékútba kerül. ha a nyílászárók gondos elhelyezésével légvonat (huzat) nem keletkezik. Egy tehénre 8-10. mert a rosszul szigetelt mennyezeten át télen gyorsan kihűl az istálló. Árnyékot is adó. ezeket célszerű kicserélni. szellőzés érdekében oda helyeztessük. hogy a trágyalé ne maradjon az állatok alatt. egészséges. ezért nyáron a jó légviszonyokra fokozott gondot fordítsunk. a fény nem juthat közvetlenül a szemükbe. a munka azonban könnyebbé tehető. úgy.vagy betongerendákból készíthető. A rácspadlózat alatt 50-60 cm mély trágyabunker készítendő. hogy a padozat az állás hátsó vége felé enyhén lejtsen. Az állás mögött 20-30 cm széles. ahol az állatok már nem érhetik el. Lehetőleg Elválasztó ráccsal ellátott betonból készíttessük. és közvetlen légáram sem éri őket szellőzés közben. a jászolra szeszerint takarmányozhatjuk reltessünk lehajtható rácsot. ha a háztájon is alkalmazzuk a korszerű tartási módszereket. A megfelelő légcseréről az ablakok. ürülék lefolyhasson. hogy közöttük 3-4 cm-es hézagokat hagyunk. s a meleg. csekély esésű trágyalécsatornát kell készíteni. amely 12-13 cm széles fa.

A fejést a tehén bal oldalához ülve ajánlatos végezni. nagy segítség a fejés gépesítése. ötletszerűen történjék.fel önitatót. A húzogató fejéskor a kinyújtott hüvelykujj és a kicsit meghajlított mutatóujj között fogjuk a tőgybimbót a tövénél. a comb szennyezett részeinek lemosása. hogy ne felváltva. Ezt a mozgást állandóan egyforma ütemben végezzük. Fejési előkészület a farok. sőt nemcsak olcsó: nélkülözhetetlen is. hogy mindig ugyanaz a személy fejje a tehenet. amelyek a takarmányelőkészítés és a gondozás munkáját is könnyítik. Ez a módszer eléggé elterjedt. Érdemes néhány szomA fejés előtti tőgymasszázs módja szédos udvarnak társulnia az ilyen 133 . a fejő személye is döntő hatású a tejleadásra és a termelt tej tisztaságára. Költsége bőven megtérül a kevesebb munkában. A módszert az ábra szemlélteti. akár húzogató fejés. gyors tejleadást lehet elérni. A fejés technikai művelete lehet akár marok-. hanem egy külön edénykébe fogjuk fel. a tőgy tisztítása. Ma már beszerezhetők hordozható kisüzemi fejőgépek és különféle kisgépek. és a két ujj préseli a lefelé irányuló húzás közben a benne levő tejet. de különösen a vékony bőrű bimbókat rongálja. Nemcsak a fejések időpontjának pontos betartása. de az állat szempontjából lényeges. majd felülről lefelé haladva a többi ujjunkkal gyakorolunk nyomást a tőgybimbóra. A marokfejéskor a mutató. mert így a fejlettebb hátsó tőgynegyedek a jobb kézre esnek. amely a nagyüzemi tehenészetekben megoldott. a nagyobb termelésben. mivel a húzogatás szokatlan formája. Az első tejsugarakat ne a sajtárba. a tőgy kímélésével. Sokan elfelejtik. súlygyarapodásban. hogy „a víz a legolcsóbb takarmány". Ez masszírozásból álljon. Mivel a fejés a legtöbb munkát igénylő. gondos fejés. A jobb tejleadás érdekében a tőgyet mosás és törlés után készítsük elő a fejésre. hanem a rendszeres előkészítő műveletek. Nagyon lényeges. A biztonságos tejtermelés feltétele a szakszerű. esetleges durvasága a tejleadásra gátlólag hat. Ezzel a módszerrel.és hüvelykujjunkkal a tőgybimbót lehetőleg magasan markoljuk át. Vízvezeték hiányában is megoldható az önitatók használata nagyobb méretű víztároló (hordó) felszerelésével. a fejési technika változatlansága. kellő gyakorlat után. a fejéssel kapcsolatos edényzet előkészítése. naponta visszatérő feladat.

A hazai gépeken kívül néhány külföldi gép (NDK gyártmányú M610/1. gépkönyv tartalmazza. A fejőgép működése és kezelése egyszerű. pontos leírását a géppel szállított ún. Az előbbi gépnél valamelyest nagyobb kapacitású — a mozgatható kivitelben is gyártott — DZ-2K jelzésű fejőgép. 3-4 háztáji gazdaság ellátásához elegendő. Amennyiben a fejőgép beszerzését a termelőszövetkezet intézi. az ízű letdeformációk. 6 — húzogató fejés. hanem az állatok tisztántartása. olcsóbban kerülhet a háztájiba. csontosodá- Egészségvédelmi tudnivalók Egészséges környezetet nemcsak a jól épített istálló.b Fejési módok: c — bütyökfejés C a — marokfejés. E gép kezelése is egyszerű. A rendszeres fertőtlenítéssel megsemmisítjük a kórokozókat. ill. a higiéniai előírások betartása együttesen. kisgépek beszerzésére. akkor az állami dotációval. a megfelelő tartási mód nyújt. Csak egészséges állati szervezet képes megfelelő színvonalú termelésre. A kaposvári MEZŐGÉP vállalat által gyártott HTF-01 típusú fejőgép kétkerekű kocsira van szerelve. Adagolásával megelőzhetők a foszforhiány okozta anyagforgalmi rendellenességek. használatára. a belga Melotte gyár egy-. / 34 . A kisüzemi fejőgép közös használata oldható meg ezen az úton. Az első tejsugarakat külön edénybe fogjuk fel Kisüzemi fejőgép (Beer—Szász-féle) ÁSVÁNYPREMIX-18 Az AP-18 készítmény kedvező Ca. mint p1.és P-tartalma következtében előnyösen alkalmazható a kérődző állatok takarmányának foszforkiegészítésére. amelyek állatainkat betegíthetik (legyeket. így az állattartás egyik legfontosabb feltétele az egészségvédelem. kétkészülékes mobil kivitelű) is kapható időnként. ami lehetővé teszi a berendezés istállók közötti mozgatását is.

5-7.és vitaminellátás. ha az ellenállóképessége csökken. Vannak baktériumok. amelyek mérgeket termelnek. ezzel ne próbálkozzunk. és csak akkor idéz elő betegséget. Nagy tejhozamú nálnunk. gümőkór). ként meszeljük le. elesettséggel. hatását 2% marólúg hozzáadásával fokozhatképesség.. s esetleg végdetű heveny gyomorbélhurutzetes. A betegség majd minden esetben étvágytalansággal. bágyadtsággal. és azzal betegítik az állatokat. 3-4 hetenként rendszeresen további AP-18 adagolása indokolt.). a kérődzők takarmányadagjának zömét olcsóbb szálas. mellyel az újszülött borlözhető az állatorvos munkája. berendezési eszközeit időközöntermeléskiesés stb. 20%-os Javasolt adag: 100 kg élősúlyra oldata pusztítja a baktériumokat is. Mások viszont nem élnek az egészséges szervezetben. Szállás u. 5-7. Az istálló falát. és ha bekerülnek. meddőség. amire szükségük van. A takarmányozással gondoskodnunk kell az egyenletes táplálóanyag-ellátásról. Megrendelhető a Phylaxiánál A természetben igen nagy számban élő baktériu(Bp. esetleg már lázzal is jelentkezik. Ezeket csak a használati előírásnak megfeleegyedek számára a termelt tej lően alkalmazzuk. ha e takarmányokkal mindazokat a táplálóanyagokat megkapják az állatok. Ne habozzunk azonnal állatorvost hívni. Legtöbb probléma a háztáji gazdaságok takarmánykészletével van. Általánosan használt fertőtlenítőszer a növekedés. hiányos fejlődés és lárvákat stb.si zavarok. Mivel az állattartás költségének jelentős részét a takarmányoké teszi ki. mok jelentős része nélkülözhetetlen a növények s az állatok életében. A korszerű megelőzés az állatok rendszeres állatja (coli-vérhas) megelőzhető. az állatok ellenállóképességének növelése (a jó elhelyezés. Igen erélyes hatású a klórlúg. Nemcsak akkor kell jak és malacok bakteriális erehívni. amikor az időjárás kedvező mennyiségének megfelelően a rovarok szaporodására.).). Egy részük az egészséges állatban is élhet. X. valamint COLIFURÁN a rendszeres gondozás révén). a termékenyítés előtt vagy után Az előírt adagolás az állatorvos rendelése szerint pontosan belevő kifejlett egyedeket is rendszeresen lássa az állattartand ó. amikor a betegség már jelentkezik. lásba állított állatokat. permetezzünk. a betegségek behurcolásának megakadályozása (fertőtlenítés) és a megelőző Furazolidon-tartalmú készítvédőoltások is. a saját gyógymódokkal kísérletezés végzetes lehet. rostos tömegtakarmányok alkossák és csak kisebb részét az abrakfélék. E feladatok ellátása során nem nélkümény. Szállás u. gyenge ellenállómésztej. rovarok ellen védekezőszereket kell haszhoz keverve. E megoldás csak akkor eredményes. küzdelem legfontosabb tényezője a megelőzés. X. orvosi ellenőrzését kívánja. 10 g AP-18 (naponta) abrakLegyek. a takarmányozás. Megrendelhető a Phylaxiánál Az eredményes állattartásban a betegségek elleni (Bp. A takarmányozási lehetőségek mérlegelése Állatot eredményesen csak megfelelő mennyiségű és kellő minőségű takarmányadagon lehet tartani. orvos. akkor betegséget okoznak (p1.. Eredményes marhatartást nem lehet kez- 135 . Nyáron. ásványianyag. Ezért a borjakat. a hizlailletőleg gyógyítható. jelentős juk.

séges takarmánymennyiséget már ősszel tartalékolni Adagolása: sertésnek 100 kg kell. Napjában többször és rendszeres időpontokban kell takarmányról gondoskodni. szilázst vagy gumós takarmányt (répa) kanál) 3-5 napon át. akkor még ilyen termelési szintet is csak abrakfélék segítségével tudunk tartani. Éppen ezért mind az utódnevelés. 3-5 nahetők nagy adagban. ameddig jó takarmányellátásukról képesek vagyunk gondoskodni. de erre a legtöbb háztáji állattartó nem számíthat. A szarvasmarhatartásban is szükség van bizonyos termelési szinten felül az abraktakarmányok etetésére. Kétségtelen. Az étvágycsökkenés hatása 1-2 literrel kevesebb tejtermelésben éppúgy megnyilvánul. Csak annyi állatot és addig tartsunk. de a rossz minőségű. hogy a tehén jó étvággyal. annál nagyobb jelentősége van az állatok étkességének. súlyra naponta egyszer 20 g A szálas és vizenyős takarmányok csak akkor etet(2 csapott evőkanál). a tehenek vagy a 400-500 kg-os növendékek számára nem jut naponta 40-50 kg zöldtakarmány. mint ha az adott takarmány csak az életük fenntartására elegendő az állatoknak. rendszeresen nagy takarmánymennyiségeket fogyasszon. báránynak: 100 kg testtartalékol. és havi mintegy 20 kg-os élősúly-gyarapodás tápanyag-szükséglete kizárólag tömegtakarmányok etetésével is fedezhető. A napi 10-12 1-es tejtermelés. akár fiatal. Az elhúzódó telekre. Ha azonban gyenge minőségű a szilázs vagy kevés a széna. a jó gazda legalább két hónapra ele30-50 g (3-5 csapott evőgendő szénát. Ha a legelőn. majd a zavartalan emésztés. rosszabb időjárási viszonaponta egyszer testsúlyra nyokra tekintettel. és a takarmányok zömét szálas és lédús tömegtakarmányok teszik ki. Nyári hónapokban a szarvasmarhák legolcsóbb takarmányforrása a jó legelő. és kézzelfogható eredmény nem mutatkozik. A romlott vagy rossz ízű takarmánytól.deni. ha nincs elegendő takarmánytartalékunk vagy nincs meg a folyamatos vásárlás lehetősége. ha a takarmányadagok csökkennek. lásukról tehát gondoskodnunk kell. az minden kedvezőtlen hatásra az étvágya csökkenésével reagál. Megfelelő táropon át. Minél nagyobb termelés elérésére törekszünk. Pedig. mind a nagy tejtermelés egyik feltétele. Ne feledjük. mint a kisebb súlygyarapodásban. Borjúnak. Leginkább a kaszált zöldtakarmányok etetésére kerül sor. a helytelen fejadagoktól is romlik az étvágya. ERRA-6 136 . s azt megfelelő formában szükséges a jászolba „vetni". hogy a termelés egyik előfeltétele a nagy takarmányfelvevő képesség. akkor az istállóban kell kiegészítő etetésükről gondoskodnunk. Antibiotikumot tartalmazó Általában a téli időszak alatti takarmányozás probpreventív (megelőző) takarlematikus. Ezért a gondosan kiszámított. Ennek során mód nyílik az állat rendszeres megfigyelésére. akár idősebb állatot tartunk. és erre nemcsak legeltetés hiányában. Ilyenkor naponta 10-15 kg takarmányt (legalább ugyanennyi forint értékben) használunk fel. tavaszig szükmánykiegészítő. elégtelen fűtermésű legelők mellett is szükség van. Az állattartó legközvetlenebb kapcsolata az állattal a takarmányozáson keresztül érvényesül. ha jó minőségűek. Nincs költségesebb állattartás. nem jut elegendő tápanyag a tejtermelésre vagy a testsúly növelésére.

A háztáji. fedeztették.és korpaellátásához. A felsővadászi II. ahol a betakarítási együttműködés különböző változatai alakulnak ki. után benyújtott igénylésre az első tehén után 2500 Ft. ha igazolja. a második és minden további tehén után egyedenként 8000 Ft támogatásban részesül. A Gabona Tröszt koncentrátummal segíti a ÁFÉSZ csaknem 2000 helyi takarmányboltját. az állami támogatás csak akkor vehető igénybe. Vannak olyan szövetkezetek is. ha az állattartó tehenének gümőkórmentességét állatorvosi bizonylattal igazolja. Rákóczi Ferenc Tsz-ben például a szálas takarmányok vegyesen. de megállapítható a „fűbér" összege számosállatonként is (Somogy megyében 300-500 Ft. illetve az ÁFÉSZ kezelésében levő takarmánykeverőket. ahol a tehénállomány — a megyei állategészségügyi állomás megállapítása szerint — legalább 95%-ban gümőkórmentes. Legcélszerűbb egyik megoldás a területbérlet. Számos termelőszövetkezet biztosítja a természetbeni takarmányellátást is. vöröshere. de arányosan — lucerna. aki 1976-ban a tehén 4 éves tartására vállalkozott és korábban már támogatásban részesült.A közös és a háztáji takarmányellátás A szarvasmarha-tenyésztés kiemelkedő jelentőségére tekintettel kormányzatunk számos intézkedésével támogatja a háztáji állattartókat. a második és minden további tehén után egyedenként 5000 Ft támogatást kap.00 Ft a legelőterületek esetében. A háztáji álattartó 1977. szarvaskerep — kerülnek munkaegység szerinti szétosztásra.00 Ft a pillangós területek négyszögölére vonatkoztatva és 0. Azokban a községekben. A helyi tejkezelők közreműködnek a takarmányellátásban. a termelés indításához igényelhető hitelek vagy a háztáji állatoknak a közössel együtti értékesítése is. A tejipar is segítséget nyújt a kistermelők jobb táp. A szarvasmarhatartás fejlesztését segíti a vemhesüsző-vásárlási kedvezmény. január 1. ill. A szarvasmarha-állomány szálastakarmány-igényének kielégítését minden állattartó részére megoldhatóvá tették. Az utak. és olyan gyepbázis kialakítása. olcsóbb beszerzési lehetősége. A bérleti díj általában 1. munkaegységenként 3 kg. fasorok fűtermésének betakarítására ösztönöz az a gyakorlat. Ez összmennyiségben a termelt szálas takarmányok 40%-át teszi ki. hogy a tulajdonában levő tehenet — legalább egy éve tartja. Győr-Sopron megyében 200-300 Ft) vagy legeltetési napra számítva.50-1. 137 . kaszálásonként. Lédús takarmányokhoz a takarmányrépa részes művelése folytán jutnak a tagok. — utoljára legfeljebb 13 hónapon belül köztenyésztésre engedélyezett bikával termékenyítették. az állattenyésztési kisgépek ártámogatással biztosított. amely az állatállomány nyári zöldtakarmány-szükségletét folyamatosan és megfelelő szinten képes kielégíteni. A szövetkezetek feladata a legelőigény kielégítése minden állattartó számára. utólagosan az első tehén után 4000 Ft. Az állami támogatást az állattartónak az illetékes megyei Állattenyésztési Felügyelőségtől kell kérnie a községi szakigazgatási szervnél beszerezhető formanyomtatványon. árkok. hogy ezek ingyenesen betakaríthatók. egyéni és kisegítő gazdaságokban tartott saját tulajdonú tehenek után az állattartót állami támogatás illeti meg.50-3. Mit kell tudnunk az állatok beszerzéséről? Kormányzatunk a háztáji gazdaságok szarvasmarhatartását rendkívül fontosnak tartja. Az. Az említett összegű állami támogatást az állattartó akkor veheti igénybe.

még mindig jobb üzletet kötünk. Ismeretlen tenyésztőtől vagy leromlott és olcsón kínált állatot ne vásároljunk. akkor inkább várjunk kedvezőbb időpontig vagy akár a takarmányunkat adjuk el. a háztáji állattartók pedig a közösön keresztül értékesítik állataikat.) 138 . Mielőtt döntenénk. A háztáji és egyéni állattartók olyan nőivarú szarvasmarháira is köthetnek elletési szerződést. A borjúnevelés pl. az átadási időpontot. tájékozódjunk. és vásároljunk A főtt marhahúst vékony szelehelyettük jobbat. mindennapos munkánk ellenére eredménytelenül dolgoznánk. mintha szívós. fél fej apróra vágott vagy akkor nem. a többit az ellés megtörténtéről szóló állatorvosi igazoláskor fizetnek ki. sózzuk. legcélszerűbb időpontban értékesítsük. s néMindig idejében. tenyészállat-nevelési szerződést pedig a megyei állattenyésztési felügyelőségekkel vagy az értékesítést vállaló termelőszövetkezettel lehet kötni. hogy milyen hasznosítási céllal tartsunk állatot. tekre vágva tegyük bele. az ún. 1 MARHAHÜS PIKÁNS MÓDRA Döntsünk a hasznosítási irányról! Nem ajánlatos bármilyen időpontban. a hízóba állítható növendéknek nem előnyös 300-350 kg élősúlynál nehezebbnek lenni. Az eddigi hizlalási. ha 450 kg-nál kisebb súlyban adjuk vágásra. csak 10-12 hetes korig tart. a kellő időpontban vásároljunk : hány percig együtt pároljuk. eresszük fel vagy egészségi állapota. s állapodjunk meg az értékesítési lehetőségekről is. valamint tenyészállatokra vonatkozó szerződések köre bővült. Kegyeletből vagy megszotölt szalonnát. ha az állat kevésbé termelékeny. életkorban vagy élősúlyban kezdeni a szarvasmarhák tartását. Hizlalási szerződést a megyei állatforgalmi és húsipari vállalatokkal. egészségesebbet.Az állatvásárlás bizalom kérdése. ellenállóképessége nem meg/ I fehér borral. Különösen húst. a szatmár-beregi termelőszövetkezetek. nem étkes reszelt hagymát. Saját tenyésztésű. nem gazdaságos. teheneket „magas-vemhesen" vagy közvetlenül ellés után. Ha nem tudunk céljainknak megfelelő állatokat vásárolni vagy saját tenyésztésünkből „beállítani". (Az elletési szerződés összege 8000 Ft. hanem garantálják a minőség szerinti árakat. fehér húsú — speciálisan tartott és takarmányozott — borjú nem érhet el 180-220 kg-nál többet. ahol a közös és a háztáji szerves egység: a szövetkezetek adják a háztáji részére a takarmányokat és a tápot. nevelésű állatunkat is a Végül kevés paradicsomlevet és 1 -2 babérlevelet adjunk hozzá. Ez utóbbit teszik pl. amelyből 3000 Ft-ot az aláíráskor. E megoldás mindkét fél részére előnyös. Az ilyen vételből származó kockázat olyLábasban süssünk 15 dkg füskor több ezer forintra rúghat. szabadulni. Az ilyen állattól a legsürgősebben meg kell sozzuk és negyedóráig pároljuk. A tehenet nem célszerű sovány vagy csontozó minőségben vágóhídra vinni. E szerződések nemcsak az eladási kockázatot csökkentik. 10 dkg füstölt kásból nem lehet gazdasági állatot tartani. növendékeket minél fiatalabb életkorban. amelyekre korábban már vágómarha-értékesítési szerződést kötöttek. borjakat. bor4 felelő.

vagy hogy foglaltak szerint. Hazai legelőink azonban többnyire siralmas állapotban vannak. abrakot kell adagolni. mely még nagyobb adagokban összes takarmány keményítőértékére. működésére használódik.9 kg kemégolása a használati utasításban nyítőértékű takarmányból lehet előállítani. az alacsony havi súlygyarapodás vagy naponkénti tejtermelés többnyire kedvezőtlen takarmányhasznosulást jelent. a trágyázása vagy az öntözése. sertés. akkor 92 g fehérje. hasmenésre A takarmányhasznosítást különböző értékelések hajlamos fiatal korban kedvező alapján számíthatjuk ki. az anyagcserére. összehasonlításra egyaránt (Bp. vagy ban elkeverve kell etetni. X. Ennek csak részben oka a csapadékhiány vagy a gyenge talaj. hasznosul. Zöldtakarmányok A szarvasmarhák természetes tápláléka a legelő. Jó termelési eredmény. borjú — növekedési erélyét. Az állat nem abból él. pulyka. A fiatalabb állatok a takarmányokat mindig kedvezőbben értékesítik. fehérjetartalmának 20-22%-a „megjelenik" a termékekben. hanem ami abból felszívódik. vagy 3000 liter tejet fejünk. a szervezet fenntartására. vagy 2000 liter tejet fejünk. alkalmasak.). Miközben az állat az értéktelenebb növényi nyersanyagokat alakítja át biológiailag értékesebb állati termékké — főként állati fehérjévé —. az hatású. hogy a tápanyagok mennyiben épülnek be a testállományba vagy hasznosulnak a termékekben. ha tehenünktől egy év alatt azonos takarmányozás mellett 1000 liter tejet fejünk. bármelyik számítást használjuk Megrendelhető a Phylaxiánál termelékenységi mutatónak. hogy mikor termelünk olcsóbban. tüdő stb. nösen bélhurutra. amit összesen megeszik. vagy 4000 liter tejet fejünk. pl. a gyep botanikai összetételének javítása. Általában hiányzik a szükséges legelőgondozás. Gondoljuk el. fokozza a fiatal állatok — csirkék. akkor 110 g fehérje. gyarapodáshoz a hízómarhák 5-6 kg abrakot haszFolyamatosan etethetjük. A fiatal állatnak tehát kevesebb táplálóanyagra van szüksége egységnyi élősúly termeléséhez. akkor 83 g fehérje FERMIN-6 Zinkbacitracin-tartalmú takarmány kiegészítő. Az aszály sújtotta. szív.Mivel takarmányozzuk szarvasmarháinkat? A tápanyagokat a takarmányokban levő fehérjék. mert akkor 165 g fehérje. ellenállóképességét. jelentős veszteségek következnek be. energiatartalmára sem gátolja a bendő mikroflóvagy a fehérjefelhasználásra vonatkozóan. Adanálnak fel vagy hogy 1 kg borjúélősúlyt 1. Az állattartás gazdaságosságát alapvetően az dönti el. szénhidrátok. Egy kg súlyrájának működését. A takarmány1 1 többlet tej termeléséhez kb. ha a takarmány energiatartalmának 35-40%-a. a táplálóanyagok energiájának egy része az emésztésre. Szállás u. zsírok szolgáltatják. 40 dkg korpát. 5-7. mint az idősebbeknek. Amennyiben rendszeresen jól etetjük állatainkat. Külö- kell egy-egy liter tej előállításához. a megetetett abrakra. kiégett legelőkön a jószág néha annyi 139 . mint az idősebbek.. Egyetlen antibiotikum.

ezért etetésükre fokozatos szoktatás után térjünk rá. Átlagos minőségű legelők fűtermésének megoszlása 140 . tegyük bele a húst. A legelők állapotát. A befüljük ki. somkóró. mert változik a fű víztartalma. A zöldtakarmányok általában a legelőfűhöz hasonló ízű. Csavarjuk faja határozza meg — a lucerna-. ugyanakkor nyár derekán 30-35 kg fű is elegendő táplálóanyagot nyújt. csalamádét. ha a nagyobb zöldtömeg érdekében a kaszálást minél későbbi időpontra halasztják. Alföldi Dunántúli öntözött fűtermését rendszeresen legelő legelő legelő Hónap ellenőrizzük. cirok. muhar. a növényzet eléggé fiatal. A szarvasmarha a lucernát. mohón fogyasztja. Nem kedveli a kemény. A napi 10 1 tejet adó. Az öntözött legelő viszont leggazdaságosabban a szarvasmarhákkal hasznosítható. és fedő alatt változó levél. csalamádénál vagy egyes kevetűzzük össze. és az állatok kevesebbet fogyasztanak. az értékektől azonban 15 17 18 Szeptember nagy eltérések lehetnek. bükkönyös-keverékek stb. táplálóanyagtartalmú és étrendi hatású tápanyagforrások. A szarvasmarha kedveli a dús füvű legelőt. és füstöltszalonnaA zöldtakarmányok értékét elsősorban a növény szeleteket rakjunk ró. amennyi a járás energiaigénye. köles. 600 kg élősúlyú tehén áprilisi legelőfűből 50 kg-ot is elfogyaszt e termeléshez. így győződhavonkénti főtermás. öntsünk ró tejfölt. durva szárú vagy érdes levelű növényeket sem. baltacim. A szép. az egészen apró füvet nem tudja letépni. csökken a fehérjetartalom. táblázatban ismertet5 12 26 Augusztus jük.) kedveli. de a fajon belül is a növények életkorával ron pirítva. nagy felsálszeletet verkülönben a zöldtakarmány gyorsan befülled. A zöldtakarmányokat vagy kaszálás után frissen MUSTÁROS MARHAFELSÁL adjuk. Sok háztáji állattartónak nincs lehetősége arra. Kevés hagymát zsírékeknél —. A legelők fűter38 50 65 Május mésének hozzávetőleges 37 45 20 Június havonkénti változását a 3 15 38 Július 7. A nyári félévben ezeknek az állattartóknak kaszált zöldtakarmányokkal kell pótolniuk a legelőt. hogy rendszeresen legeltesse szarvasmarháit. és általában a magasabb növésű gyepet. q/ha hetünk meg eltartóképességéről.füvet sem talál. A szarvasmarha az ízletes zöldtakarmányokat rendszerint nagy étvággyal. kenjük mustárral. táblázat. ha száruk még nem rostos.és szárrészek súlyának aránya jelentős bepároljuk puhára. Az átmenet nélküli nagyarányú zöldfogyasztás következménye hasmenés. Ekkor már a sok rost rontja az emészthetőséget. törött borssal. silókukoricát és egyéb zöldtakarmányokat (herefélék. A zöldtakarmányok azonban csak akkor etethetők a kívánt adagokban. 7. vagy egy-két órai fonnyasztás után. 9 9 8 Október A legelőfű értéke nem azonos az évszak minden 140 Évi fűtermés összesen 90 200 hónapjában. herefélék értékesebössze és a végeit fogpiszkálókkal bek a silókukoricánál. folyásoló hatású. felfúvódás lehet. A fonnyasztást azonban vékony rétegben. Kedvezőtlen hatású. hintsük ledt zöldtakarmány etetése emésztési zavarokat okoz. szellős helyen végezzük.

A szarvasmarha legáltalánosabban termesztett zöldtakarmánya a kukoricacsalamádé. és akkor már csak keveset fogyasztanak belőle az állatok. 40 cm magasságú lucernának a virágzásban levő lucernának 60 : 40 50 : 50 40 : 60 a levél és szár aránya. Amikor már vénül a csalamádé. Az őszi zöldtakarmány-keverékek nagy előnye. Önmagában etetése azonban takarmánypazarlás. a takarmánykáposzta. a leveles cukorrépafej vagy a különböző zöldtakarmány-keverékek. 10-15 cm magasságú lucernának a bimbózó. gyomnövényekkel pedig nem lehet meglehetősen nagy tömegű zöldről gondoskodni. Lucernával és csalamádéval nem lehet a folyamatos 141 . ha folyamatosan. nagyobb zöldtömeget adó fajta. árokparti legeltetéssel. ezért inkább kevesebbet — napi 10-15 kg-ot — adjunk. a tejelő tehenek szívesen eszik. kevés a takarmánytermő terület. tápértékük is kedvező. nagy cukortartalmú és jól emészthető tápanyagai miatt minden életkorú szarvasmarha szívesen fogyasztja. akkor a háztáji földterület egy részét áldozzuk a zöldtakarmányalap biztosítására. de gyorsan romló takarmányféleség. A zöldlucerna nagy fehérjetartalma révén kitűnő tejtermelő takarmány. búza. ha a takarmánykáposztát a lehető leghosszabb ideig etetjük. rövid idejű fonnyasztás után etethető a leggazdaságosabban. tehát legalább 5-6 hónapig jut állatainknak elegendő belőlük. de nem önmagában. nagy cukortartalma folytán ízletes. mert gyorsan vénül. kb. kora tavasztól késő őszig. zab még a háztáji gazdaságokban is kiválóan hasznosítható takarmányfélék. ezért más takarmányokkal keverten adagolják. Egészen elvénült lucernának 30 : 70 is lehet a levél : szár súlyaránya. Szarvasmarhákkal tulajdonképpen mindenféle zöldtakarmány etethető. bő termést adnak. Célszerű. Szalmával. A háztájon a folyamatos zöldellátás nehezen oldható meg. Kiváló értékű. akkor szecskázott kukoricaszárral keverve jól silózható. A lucerna éppúgy. célszerű szecskázott állapotban adni. jól előkészített talaj — 500-700 q silókukorica-termés is elérhető hektáronként. A napraforgó-csalamádé zölden kevésbé ízletes. Értékes takarmányforrás a ritkább vetésű és később betakarított silókukorica is. A szarvasmarhák takarmányozásában a zöldtakarmányok kedvező hatását csak akkor tudjuk kihasználni. hanem kevés lucernával kiegészítve. hogy korán kaszálhatók. nedvdús csalamádét is elfogyaszt minden előzetes aprítás nélkül. Ízletes. Szakaszos vetéssel a nyár nagy részében folyamatossá tehető — és ezzel rendkívül olcsóvá — a csalamádéetetéses takarmányozás. törekkel keverve és szecskázott állapotban. árpa.A zsenge. A jó étvágyú tehén naponta 60-80 kg friss. A bükkönyös rozs. korai vetés. de kedvező körülmények között — jól bokrosodó. Mindezekért egyik leggazdaságosabban termeszthető szarvasmarha-takarmány a csalamádé és a silókukorica. A takarmánykáposzta a legkésőbbi zöldtakarmány. ezért a vetőmagkeverék legalább 60%-át a bükköny képezze. mégis kiemelhető közülük a napraforgó-csalamádé. Egy hektárról 120-170 q csalamádé vagy 120-210 q silókukorica takarítható be. Főként a tejelő tehén kedveli. Jó tejelőtakarmány is. Ha több répafejünk van. mert — elsősorban a sáros. E keverékek értékét elsősorban a bükköny adja. földes répafej — hasmenést okoz. Ha szarvasmarha tartásáról döntöttünk. Feltétlenül virágzás előtt szükséges etetni. 40-50 kg-os adagnál többet ne adjunk. Általában 5-6 hétig etethető csak a leveles cukorrépafej (répakorona). mint amennyi 5-6 hét alatt megetethető. Ezért a kaszálások időpontjait így válasszuk meg. de azt legalább néhány hónapig. A szecskázott csalamádéból kevés szárrészt hagy vissza az állat. mint a vöröshere és a bíborhere a bimbózás kezdetétől a virágzás kezdetéig etethető a legjobb eredménnyel.

légáramoltatásos.). A tehenek. akkor megfelelő mennyiségű szénáról vagy szilázsról kell gondoskodnunk. A nagy fehérjetartalmú. ahol csak egy szarvasmarha áll az istállóban szaporulatával. Ha nincs annyi szénánk. A kitűnő és a gyenge minőségű réti széna tápértéke között nem ritka a 100%-os eltérés. szalma is az almozáshoz szükséges. Ha a ban összesen 0. Szállás u. továbbá a tárolástól függ. amelyről bőséges mennyiségű és jó minőségű széna nyerhető. a betakarítás és szárítás módjától. X. mind a forrólevegős ásványisó.zöldellátást megoldani. Feltétlenül szerezjes értékűvé tegye. zük be azt a mennyiséget. Csőtöréskor. fiatal növendéknek adjunk elegendőt. különösen ott. nátrium-. sekor az utolsó 2 hónapban A szarvasmarhák takarmányozásában jelentős szenapi egyszeri adagolásban 0.3 repe van a szalmáknak és a pelyváknak. ehhez még további 3-4 féle növény termesztésére volna szükség. Széna.és nyomelem-tartalmánál fogva almányos szárítás (renden) esetén is értékes szénát ad. hogy a tömegtaAz állványon szárítás még biztonságosabb módja a jó karmányokat és gazdasági abminőségű széna nyerésének. A Phylafor kombinált foszfor-. A háztáji állattartásban még nehezen valósítható meg az általános használata. 5-7. kalmas arra. akár napi 0. többé-kevésbé pótolható. tömegtakarmányok A kifejlett szarvasmarhák adagjában szereplő napi 3-5 kg széna a tápanyagellátás 40-60/ -át fedezheti. A szarvasmarhatartás a nagyüzemekben ma már alig képzelhető el szilázsetetés nélkül. Ha időben betakarítjuk és jól tároljuk a kukoricaszárat és a többi takarmányféléhez szecskázva keverjük. 0 A széna minősége természetesen a növényzet kaszáláskori fejlődési állapotától. — vemhes időre elosztva adjuk. amelyre a téli időszakban a üszők takarmánya feltétlen biztonságos takarmányozás érdekében szükségünk van. olcsóbbá tehetjük vele a takarmányozást. amennyi minden szarvasAdagolás: 600 kg élősúly és 10 I tej alaptakarmány-mennyiségmarhánk részére elegendő lenne. ízletes lucerna még hagyokalcium-.5-1 kg-os adagolásüszők ellésre való előkészítéban is. Ha nem tudjuk a nyári hónapok alatti folyamatos zöldetetést megoldani. szeptember.3 kg a takartehenek részére is jut kevés. s a kevés (Bp. foszforpótlásra szorul. 142 . Ezekkel a széna kg. A különféle szénák között — az előbbiek miatt — nagy minőségi eltérések lehetnek. vitamin. jól hasznosíthatjuk. Kevés az olyan kaszáló. akkor elsősorban a hez naponta egyszeri adagolásborjúnak. szilázs. A leveles kukoricaszárral helyettesíthetők a szalmafélék. október hónapokban a közepes széna takarmányozási értékét is eléri.és vitaminigényét kiszárítással előállított szárított lucernaszénát már sok elégítse és takarmányukat telháztáji gazdaság be tudja szerezni. Nagyüzemeinkből mind a rakot fogyasztó szarvasmarhák hideglevegős. akkor azt minél hosszabb mányban elkeverve.. Napjainkban egyre kevesebb Megrendelhető a Phylaxiánál a pelyva és a szalma takarmányozási célra. PHYLAFOR így a réti szénából általában csak kevés és nem a legjobb minőségű áll a háztáji állattartók rendelkezésére.

mert tápanyagigényüket elsősorban tömegtakarmányokkal. erősen savanyodott szilázsokat az állatok nem fogyasztják. Az ipari melléktermékek etetésére is sor kerül a háztájiban. zöldtakarmányokkal ajánlatos fedezni. árpa. takarmánybúza. bár jelentőségük rendkívül nagy. A cukorgyártás melléktermékei közül a nedves vagy a szárított répaszelet is eljut a háztájiba. Ne adjunk nagy répaadagokat.és gumós takarmány etethető. 143 . Ezt bármely életkorban adhatjuk. barnult. kedvelt takarmányféleség. dinnyét. lendara. Tőkőt. a tejtermelésre jó hatású. felhasználásával takarékoskodjunk. a penészes vagy rothadt szilázs pedig megbetegedések forrása lehet. és etetésre főként a téli időszakban van szükség. Az abrakfélékkel csak a hiányokat pótoljuk. Előnyeit természetesen csak akkor tapasztaljuk. A szarvasmarhákkal jelentős mennyiségű győkér. Inkább a fiatal borjak takarmányadagjába keverjük. a háztáji szükségletnek megfelelő űrtartalmú siló technikai kivitelezése nem ütközik különösebb akadályba. A búzakorpa és kevésbé a búzatakarmányliszt majd mindegyik korcsoportú szarvasmarha részére kiváló étrendi és tápláló hatású. Különösen tehenek pótabrakadagjába adagoljuk. ha valaki ilyen üzemben dolgozik és annak révén juthat ezekhez. Legfontosabb közülük a kukorica. A takarmányrépa különösen a tejelésre kiváló hatású. más. mivel ez fehérjében értékes. a szeszgyári gabonamoslék. Kisméretű. amikor az állatok takarmányadagja rostosabb.s. Ezek a kukorica. burgonyát vagy csicsókát egyaránt adhatunk a szarvasmarhának. s a nagyobb termelésű állatok teljesítményéhez szükséges tápanyagokat fedezzük. Olajos magvak zsírtalanított — extrahált — darái értékes fehérjetakarmányok. földidiódara a gyári úton előállított és kereskedelmi forgalomban kapható keveréktakarmányok rendszeres alkotórészei. E takarmányfélékből az etethető mennyiségre és értékükre vonatkozóan a már gyakorlatot szerzett emberektől ajánlatos érdeklődni. Abrak félék. A többi ipari melléktermék és hulladék etetésére főként akkor kerülhet sor. szálasokkal. a hüvelyes magvak. hogy a zöldtakarmányokhoz leginkább hasonló összetételű és étrendi hatású. szárazabb. A répát aprítva. Újabban a takarmánybúza etetésére is sor kerül. kevésbé jó ízű takarmánnyal keverve naponta rendszeresen etessük. keveréktakarmányok A felsorolásban utolsónak hagytuk az abrakféléket. hogy hosszabb ideig kitartson. Az extrahált napraforgódara. a malátacsíra. a . ha jól készített szilázst etetünk. A szarvasmarhák takarmányozására ezeket végső esetben használjuk. Még szilázzsal. 50 q-nak felel meg — vagyis hat hónap alatt napi 25-28 kg-os adagokhoz elegendő. A hüvelyes magvak közül leggyakrabban a takarmányborsót etetik. kisebb mennyiségben ízesítő hatásúak. jó ízű.A szilázs takarmányozási jelentőségét az adja. takarékoskodjunk készletünkkel. Egy felnőtt szarvasmarhára számítva az ősztől tavaszig tartó takarmányozási időszakra 7-8 m 3 szilázst lehet számítani — ez kb. szójadara. mert a rosszul erjedt.örtőrköly. A kukoricánál nagyobb fehérjetartalmú az árpa. Szarvasmarhákkal jól etethető a melasz. szénával jól ellátott tehenek tejtermelése is növelhető 10-15 kg répa adagolásával. és ezt jól ki lehet egészíteni a nedvdús répával.

Takarmánys. E készítmények a nélkülözhetetlen és a természetes takarmányfélékben többnyire kis mennyiségben előforduló vitaminokat. zöldtakarmány. és erősen dörzsöljük vele a nyelveket. korpa etetése mellett általában nincs szükség takarmánymész-kiegészítésre. és mindig közel azonos minőségben szerezhetők be. hogy csak azokkal az állatokkal etessük. nyomelemeket. hat az állatok növekedési erélyére és az általános ellenállóképességet magas szinten tartja. E keverékek összetétele olyan. ha az állatokat egyoldalúan takarmányozzuk.. illetve vitaminpremixei is. sókat tartalmazzák. 144 .és bélbántalmakat okoz. 1015 szem borsot. azaz 1 késhegynyi mennyiségben naponta egyszer kell ivóvízben vagy tejben feloldva. Ezek miatt fontos. A pácból kivéve töröljük meg. hogy abból tetszés szerint fogyasszanak. termelésük. E premixekben a felsorolt anyagok többnyire grammos vagy milligrammos mennyiségben szerepelnek. amelyek a különböző korcsoportú és hasznosítási irányú állatok igényeinek megfelelő öszszetételben készülnek.:) adagolásáról is gondoskodni kell. és ennek következményeként a növekedésük. Rendszeres kereskedelmi forgalomban kaphatók azok a gyári keveréktakarmányok. 35-40 szem fenyőmagot. tej-. Ezek vásárlása megkönnyíti a takarmányozást. Kereskedelmi forgalomban kaphatók a Phylaxia különböző ásványianyag-. Ne próbálkozzunk ilyen takarmányozással. mert vagy nem érünk el eredményt. hogy ne legyen penészes. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. 5-7. ha az ún. marhasót. Adagolás: a Glypondint testsúly-kg-onként 20 mg.és vitaminszükségletét is fedezik. % fej apróra vágott vöröshagymát. hogy csibék vagy sertések részére gyártott keverékeket a szarvasmarhák fogyasztják el. Ez iránt különösen akkor merül fel igény. fiatal borjak csontozatának jó fejlődését takarmánymész (Futor) adagolásával segíthetjük. de még a megbetegedés előtt csökken az állatok étvágya. 1 evőkanál salétromot. hogy nem tu. dohos. egy napig szellős.). növeli az étvágyat. Biológiai hatóanyagokat és egyesek állatgyógyászati szereket is tartalmaznak. hűvös helyre lógassuk száradni.és gyapjútermelés). GLYPONDIN A Glypondin fokozza az állatok súlygyarapodását és termelését (hús-. 2 evőkanál rumot keverjünk össze. Szállás u. azután 10 napra tegyük füstre. Nagy termelésű állatoknak rendszeres a fehérjedús takarmányok kiegészítő adagolása. E formájukban is naponként csak néhány dkg adagolására van szükség. naponta forgatva a nyelveket. Ha azt tapasztaljuk. Mély edénybe téve öntsük fel vízzel.dunk természetes úton elegendő mészről gondoskodni. tehéntáppal akarnak jó borjakat felnevelni. A premixféleségtől függően másmás adagolási előírást kell betartani. Ez a mennyiség 3-4 nyelvre elegendő. vagy t. széna. vagy kárt okozunk. Arányosan összeállított takarmányadagok. X. amelyek számára készültek! Előfordul. hogy a szükséges táplálóanyagok mellett a korcsoport ásványianyag. A búzakorpa (és a takarmányliszt is) kiváló hatású a tejtermelésre. a nyalósót az állatok elé helyezzük. A romlott takarmány ugyanis gyomor. Mindegyik abrakféleségtől fontos követelmény.MARHANYELV PÁCOLÁSA 8 evőkanál sót. és 10-12 napig hagyjuk ebben a pácban. tojás. A növendék marhák. 1 kanál korianderport. A szarvasmarhák takarmányai közül — elsősorban a teheneknél — nem nélkülözhetjük a korpát. ezért az adagolás megkönnyítésére vivőanyaggal — többnyire korpával — keverik össze. vagy fordítva.akarmányban egyenletest elkeverve adagolni. A használati utasítást a csomagoláson olvashatjuk. Legegyszerűbb. ill. elősegíti a takarmányok jobb kihasználását.

Önmagában az életkor sem elegendő olyan nagy termelési ciklus kezdésére. hogy az állat kellően fejlett. ha élősúlyuk a 350 kg-ot eléri. A fiatalkori borjazás miatt ellési nehézségekre is számíthatunk. Természetesen a fajtán belül jelentős ingadozások is előfordulnak. hogy a magyar tarka fajta évente 3000-3500 1 átlagos tejtermelésre képes. az adatokat feljegyezzük. Tenyésztésbevétel (fedeztetés) előtt győződjünk meg arról. hogy üszőink minél korábban elérjék a tenyésztésbevételhez szükséges fejlettséget. mint a vehem építése és kihordása. ha a tej mennyiségét naponta mérjük. burgonyát. káposztát. ha kevésbé ízletes takarmányokkal kívánjuk keverni. majd a biztos elléstől függ. Fontos. és a takarmányozással egybevetjük. A szarvasmarha a takarmányok jelentős hányadát nem eredeti állapotában. amikor ivarérettekké válnak. ha földes. és az üsző nevelési költsége nő. Szakemberek véleménye. Bár a tehenet inkább a tejéért tartjuk a háztájiban. A répát. szénákat általában csak akkor szecskázzuk. hanem különféle módon előkészítve kapja. szeletelni kell. A növendék« nem helyes azonnal tenyésztésbe venni. amelyet egyébként elért volna. ugyanakkor a háztáji gazdaságokban 2200-2500 literes tejhozamok az általánosak. a fogamzástól. és a testméretei is arányosak. Az viszont. ha nem folyat rendszeresen. A szálas takarmányokat. A termelőképességről biztos támpontunk akkor van. ha többszöri 10 145 .akkor kérdezzük meg az állatorvost. előbb mosni. A 22-24 hónapos kornál későbbi fedeztetés már hátrányos: féléves tejtermelési ciklus esik ki. A tehenek gazdasági értéke a rendszeres ivarzástól. már befedeztethetők legyenek. majd aprítani. Tehéntartásunk eredményességének feltételei A tehén tenyésztési és használati értékének megállapításakor a tejtermelőképesség döntő. Az abrakféléket pedig közepes durvaságúra őrölve etessük. hogy 16-18 hónapos korban. arányos csontozatú. A túl korai borjazás miatt ugyanis a tehén nem éri el azt a fejlettséget. gazdasági érdekünk. nem tekinthetünk el rendszeres elletésétől sem: a borjak jelentik a szülőállatok utánpótlását és egyben a hizlalási alapanyagot is. A tehén rossz `1P/11 egészségi állapotának kell tulajdonítani. hogy a szintén vásárolható Foszkált — mely foszforsavas meszet tartalmaz — indokolt-e adagolnunk.

és üssünk rá tani). A termékenyülés elmaradásának tisztázása után az állatorvos gondoskodik a gyógykezelésről. azokra rá is ugrál. hogy a szervezet raktárait feltöltsük tartalék tápanyagokkal. A tőgy esetleg duzzad. azt bővebb táplálással és erélyes. Késhegynyi előző 8. Ezt szakember végzi. hogy álivarzás történt-e vagy a fogamzás megtörtént. mert nem tudjuk a 12-14 hónaponkénti borjazást elérni. hiszen nem jut elegendő tápanyag részére —. A teheneket főként mesterségesen termékenyítik. de 1-2 hetes eltérés lehetséges. Disznónyelvből is készíthetjük ezt a jóízű fogást. A vemhesség első jele. Ebben az időben az üszőknek már a tőgyük nyelvnek húzzuk le a vastag bőis duzzad. téli időszakban: 10-15 kg silótakarmány vagy marhakáposzta. A bőven tejelő tehenek elapasztása nem sikerül a szokásos 5-7 nap alatt. Ezzel legfőbb célunk az. vagy ha szabadabban mozog. csak kellő időpontban értesíteni kell a mesterséges termékenyítő állomást. s a nyelvet szeleteljük. gyakori fejéssel akadályozzuk meg. ha továbbra sem apaszt el. nyálkás váladék ürül. Ellés előtt legalább 6 héttel kell kezdeni az előkészítő. peteleválás sincs. Rendszerint étvágya is megváltozik. hónapjában már nő a has A sós vízben puhára főtt marhatérfogata. és az üzekedés fél—másfél napig tart. Egy-két perc múlva fejjük. elvetél vagy gyenge. A 8. 2-3 hétig is eltarthat. A vemhesség 280-290 nap. hanem a következő tejelési időben kevesebb tejet ad a tehén. Az állat kizsarolásához vezet. feltétlenül vizsgáltassuk meg. és ha meddőségük gyógyíthatatlan. felszívódott. Gyakorlott állatPÁROLT MARHANYELV orvos már 2-3 hónapos vemhességet is meg tud állaTOJÁSSAL pítani. 2-2. A vemhesség 4-5. A pároztatásra legkedvezőbb időpont az üzekedés kezdetétől számított 18-20 óra. társait zavarja. Először az abrakot vagy a jobb ízű takarmányokat vonjuk el az állatoktól. Az ilyen teheneket előbb gyógykezeltetni kell. hogy a tőgy petyhüdt. hónapban látni lehet a magzat mozgárét. 1. amíg a tejmirigyek nyugalmi állapotba nem kerülnek. esetleg javasolja az állat selejtezését. hogy elmaradnak a folyatás külső jelei. 146 . a hüvelyből üvegszerű. Nesát. időnként bőg. akkor vonjuk ki a tenyésztésből. az ivóvíz mennyiségét is csökkentsük. Ha a termékenyítés ellenére tehenünk üres marad. - Az előkészítés alatt a következő takarmányadagokat etethetjük: nyári időszakban: 50-55 kg zöldtakarmány (édes legelőfű) vagy 30-35 kg csalamádé. ráncos lesz. de az embrió elpusztult. illetve nehezen ellő. ún.5 kg korpa (ivósan etetve). Ha tehenünk a várható ellés előtt már 3-4 hónappal készül elapadni. a jobb hasfal hullámzását. Az elapasztás a hirtelen takarmányváltoztatással is elérhető. vagy 15-25 kg répa. Az üzekedő tehén nyugtalan.hágatás vagy mesterséges inszeminálás (beondózás) után sem fogamzik. A péraajkak duzzadtak. 2-4 kg tejelő tehéntáp vagy házi készítésű abrakkeverék. kitőgyeltető etetést. A folyatás háromhetente ismétlődik. héten már szárazra kell állítani (el kell apaszborsot hintsünk rá. A szarvasmarha ivarzását feltűnő jelek kísérik. zsírban pirítsunk és belevetjük Ha tehenünk vemhes. Ez abból látható. Nemcsak a születendő borjú lesz gyengébb — tálalhatjuk. A vemhesség utolsó gyed fej reszelt vöröshagymát bő heteiben a tehén horpaszai besüppednek. A szárazonállás kezdetén 10 14 napig életfenntartó takarmányon tartsuk a tehenet mindaddig. hozzájuk dörgölőzik. akkor a várható ellést mega nyelvszeleteket.5 kg korpa (ivósan etetve). fejletlen borjakat ellik.5-2. a hüvely nyálkahártyája bővérű lesz. ha az ellés előttig 3-4 tojóst. Az állatorvos állapítja meg.

2-4 kg réti széna vagy pillangós széna. az ellés előtti időszakban célszerűbb a nagyobb fejadagok etetése. A törzs után a végtagok. és az ellő tehén jobban elkülöníthető. Különösen a farokredőt. miután magától elszakadt (csak ritkán kell ollóval elvágni). A borjút ne engedjük a szülőútból az alomra esni. ha magunk végezzük. Régen a borjú felszárítását a tehénre hagyták. majd az ellés előtt 2-3 héttel adagjukat csökkenteni. Korszerű nagyüzemekben a teheneket nem a tehénistállóban. Naponta kb. a mozgást a szőrök állásával egy irányban végezzük. A farkot lemosás után célszerű lazán az egyik hátsó lábhoz erősíteni. hogy a szülőút bélsárral ne szennyeződjék. és ellés után. végül a fej és a nyak dörzsölése következik. így főleg arra kell ügyelni. Az előkészítő és tolófájdalmak néhány óráig tartanak. Ennek megakadályozására használjunk felfogóponyvát vagy műanyag lepedőt. hanem külön elletik. de közvetlen ellés előtt az abraketetést vissza kell fogni. Az előkészítés első időszakában a tömeg. hanem termelésülficnek egyetlen alapja: borjú nélkül nincs hizlalás. hogy a borjút az ellés során minél kevesebb fertőzés érhesse. ezért ezt gondos előkészítő munkával kell pótolni. A tehén hátsó részét egy ezrelékes Nitrogenol vagy egyéb fertőtlenítő oldattal alaposan mossuk meg. de nincs tejtermelés sem. szárítsuk le a borjút. Ha nem tudunk kész keveréktakarmányt vásárolni. majd a hasfaltól tenyérnyi távolságra vágjuk le ollóval. 5 dkg só és 2-5 dkg foszkál kiegészítés fedezi a hiányzó ásványi anyagokat. Ezzel a ponyvával szállítsuk a borjút is arra a helyre — kissé távolabb anyjától —. 3-5 kg tehéntáp vagy házi készítésű abrakkeverék.és a szálas takarmányokból szükséges nagyobb adagokat etetni. ahol felszárítjuk. könyvecskéjéből ismerhetjük meg.4-6 kg kukoricaszár vagy takarmányszalma. Vigyázni kell arra. mártsuk Nitrogenolos oldatba. Ezért gondosan fel kell készülni erre az időpontra. A teheneknek kb. Amilyen gyorsan csak lehet száraz. Jódtink10• 147 . tiszta szalmacsutkával vagy ruhadarabbal dörzsöljük. A dörzsölést a mellkas tájékán kezdjük. egészségvédelmi nézőpontból jobb. ledörzsöljük. ahol jobb a fertőtlenítési és a tisztogatási lehetőség. fal melletti helyre kössük át. a házi készítésű keverék 50% kukoricát. Az új álláshelyet hintsük bőségesen tiszta alomszalmával. illetve be kell szüntetni. 90%-a állatorvosi beavatkozás nélkül ellik. Néhány fontosabb tennivalót azonban itt is szükségesnek tartunk ismertetni. Az ellés alatti teendőkről a tudnivalókat részletesen Czakó József: Borjúnevelési ABC c. 15% árpát és 20% napraforgót tartalmazzon. Néhány szó az ellésről A tehenek ellése nemcsak nagy esemény. végbélnyílást indokolt nagyobb gondossággal tisztogatni. A köldökzsinórt. 15% korpát. és innen haladjunk hátrafelé. Ne mulasszuk el a köldökzsinór kezelését sem. az utófájdalmakkal a magzatburkok is eltávoznak néhány órán belül. Az ellő tehenet lehetőleg a szélső. Az abrakfélékből fordítva. A háztájiban erre nincs lehetőség. hogy az állat ne csapkodjon vele szülés közben.

13 1 tej termeléséhez elengendő adagok: 39 kg kukoricacsalamádé. mert a benne levő ellenanyagok mennyisége rohamosan csökken. hanem azért is. hogy a gyomorsavtermelése meginduljon. Lucernakaszálás idején a tehenek csak zöldlucernát kapnak. gondos munkát és szinte állandó felügyeletet igényel. bár az tejpazarlással járhat. kesernyés. 600 kg élősúlyú és kb. A tejelő tehén takarmányozása A tehén takarmányozása gyakorlatilag az alaptakarmányból és a tejtermeléshez igazodó póttakarmányból áll. Ha erről nem tudunk gondoskodni. Ezért minden föcstejet az újszülöttel kell megitatni. Az itatásos borjúnevelés felszerelést. és a köldökcsonkot se kössük el. A föcstej kiszopása vagy kifejése előtt langyos fertőtlenítőoldattal feltétlenül le kell mosni a tőgyet. A tehenek takarmányozásában legszembeötlőbb hiba a rendszertelenség. A föcstej rendkívül értékes. orrából a nyálkát azonnal távolítsuk el. sós ízű. a több. mert ilyenkor a gyomor befogadóképessége alig egy liternyi. hogy levegőhöz jusson. vitaminokat. vasalt ruhával letörölni. Sohasem szabad ezt a tejet az alomra fejni. hanem a tejet itatással kapja. a póttakarmány viszont abrak. A föcstej itatásával ne késlekedjünk. Születés után fél órával már első táplálékát is felveszi a borjú a föcstej révén. ha naponta ötször itatunk. eltérő tulajdonságú takarmányról gondoskodás. A borjú tápláléka életének első időszakában kizárólag a tej. A háztáji állattartás legnagyobb gondja a folyamatos takarmányellátás. betegségek elleni védőanyagokat. fontos ásványi sókat és a könnyen emészthető tápanyagokat megkapja. Néhány nap múlva már elegendő. Ennek érdekében szájából. inkább maradjunk a hagyományos (szoptatásos) borjúnevelés mellett. A föcstej rendszerint sárgás színű. Az itatásos nevelés során az első napokban két-három óránként itassuk meg. és tiszta. Néhány. hogy a benne levő. A tehén az ellés után 6-8 nappal már normális összetételű tejet választ el. A borjú napi tejfogyasztása 7-8 literre tehető. ami nagy fehérjepazarlás. Az alaptakarmány tömegtakarmányokból tevődik össze. melynek feletetése a borjúval nemcsak azért fontos. Ezeket a borjú szopása előtt el kell távolítani. télen pedig csak rosszabb minőségű szilázst vagy szénát. sűrűn folyó. 50 ° C-osra melegítsük és tőgymelegen itassuk. A tőgybimbó csatornáiban — amióta a tehenet nem fejték — baktériumok telepedtek meg és szaporodtak el. a gyakorlatban jó eredménnyel etetett takarmányadag összetételét a következőkben mutatjuk be. A tejfogyasztás ellenőrzésének egyetlen módja. szinte nélkülözhetetlen tápanyagforrás. ha a borjú nincs az anyjával. Az újszülött borjú létfeltétele. Ezt az első naptól meg kell kapnia. 148 .túrát ne használjunk. Ha föcstejet itatunk — mivel az könnyen összemegy forralás közben — csak kb. bár mindkét eljárás korábban általános gyakorlat volt. Ezért az első tejsugarakat mind a négy tőgybimbóból kis edénykébe fejjük és semmisítsük meg. Más időszakban csak kukoricacsalamádé etetésétől várnak jó tejelést. mert ott a baktériumok tovább szaporodnak. 13 kg zöldlucerna (virágzás előtt kaszálva).

ha 5 kg réti szénával 40 kg leveles répafejet etetünk. 9. 2 kg lucernaszéna. A répafej helyett 40-50 kg takarmánytököt is etethetünk.5 Lucernaszéna Silókukorica (zölden) Répafej (korona) Kukoricadara Korpa Extr.5 149 . ekkor is 12-13 1 tejre számíthatunk.5 2 0.és foszforellátás javítása érdekében pedig legelőnyösebb foszkált vásárolni. Néhány jól bevált takarmányadag összetételét a 8. A takarmányadagokat naponta 4-5 dkg sóval tehetjük ízletesebbé. a tejhozamtól függően A takarmány megnevezése 5 . napraforgó Lucernaszéna Csalamádé Tarlóhere Kukoricaszár Kukoricadara Korpa Extr. 1 kg búzakorpa etetésével adhatjuk meg a szükséges tápanyagokat. és abból adni 3-5 dkg-ot. 6 kg lucernaszéna. 30 kg silókukorica.10 10-15 15-20 20-25 literes napi tejtermeléskor etethető. A cukorrépafej kiváló hatású a tejtermelésre..Ugyanekkora termelés szükségletét fedezi 10 kg takarmányrépa. 8. Fejőstehenek takarmányadagja a nyári hónapok alatt. Ha tehenünk naponta csak 8 1 tejet ad. A mész. kg Őszi keverék Legelőfű Takarmányszalma Kukoricadara Korpa Csalamádé Pillangós zöld Kukoricadara Korpa Extr. ehhez 30 kg silókukorica-szilázs. napraforgó 20 20 5 20 30 4 1 30 25 4 1 1 30 30 2 30 20 30 30 30 30 2 1 40 30 2 1 1 4 20 20 5 2 2 1 2 30 30 20 3 20 20 20 6 4 0. 3 kg árpaszalma. napraforgó 3 4 6 30 4 6 30 2 2 1 6 30 5 5 30 3 3 2 1 0. táblázat. táblázatban közöljük.5 5 2 0.

tömeges takarmányok) 8-10 lieteres tejtermelésnek megfelelően lehet összeállítani. A pótabrak etetése akkor indokolt. Ha elhagyjuk az abraketetést és csökken a tejtermelés.5 35 1 4 4.5 6 2 20 30 2 1.5 35 1 2.9.3 2 4 10 20 2 4 30 1 — 4 4 20 15 — 1 4 6 10 10 10 6 8 35 4 30 1. Ebből kb.5 3 7 10 — 10 5 10 25 3 30 1. pelyva Takarmánykáposzta Takarmányrépa Silókukorica-szilázs 4 11 15 3 25 1 2 3 10 15 1 2. szalma. akkor indokolt az abrakkiegészítés. napraforgódara Pelyva Pillangós széna Kukoricaszár Takarmányrépa Pelyva Lucernaszéna Silókukorica-szilázs Pelyva Abrakkeverék Réti széna Tak. napi teimennyiség mellett Pillangós széna Takarmányszalma.5 7 3 10 20 20 7 2 20 30 3 2 8 2 10 30 20 Közepesen jó takarmányozási viszonyok között a tehenek alaptakarmányát (abrak nélküli. ha nagyobb adagok elfogyasztásakor tovább növekszik a tejtermelés is. ha annak „árán" ténylegesen több tejet sikerül termelni.5 35 1 1 5 4 20 20 — 1. Indokolt több abrakot adnunk. táblázat.5 35 1 — 4 4 20 20 — 1 5 5 10 20 12 7 6 45 8 5 55 — — — 6 10 25 2 4. Fejőstehenek takarmányadagja a téli hónapok alatt. pelyva Silókukorica-szilázs Takarmányrépa Burgonya Abrakkeverék Pillangós széna Takarmányszal ma.5 2 5 10 20 2 4. a tejhozamtól függően A takarmány megnevezése 5 I Etethető takarmányadag. Aco o M en 150 . pelyva Takarmányrépa Muharszéna Kukoricaszár-siló Extr. kg 8 10 I 12 I 15 I 18 liter. 1 kg elegendő 2 1 többlettej termeléséhez. Leggyakoribb pótabrak a háztáji állattartásban a korpa. Szűkös takarmány csak 5-6 1 tej termeléséhez elegendő.3 6 4 10 20 15 4.5 30 1 — 3 5 15 15 — 0.

4 tojássárgájával. ebből 40 dkg-ot kell adni 1-1 I tej termeléséhez. ami az ember részére is PHYLASOL A+ D 3 megfelelően hideg. fokozatosan itatható soványtej vagy fölözött tej tejpótló borjútápszerekkel. hogy rendkívül gyorsan felszívódik.40 kg. kevés sóból. vagy a borjúnak nem akarunk hagyni 7-8 liternél több tejet naponta. Ha a tehénnek még marad teje a borjú jóllakása után. attól függően. A pótabrakot a tömegtakarmányok elfogyasztása után célszerű etetni. 18 dkg vajból. Il y. répa stb. mert a kukorica kevesebb fehérjét tartalmaz. és forró sütőben süssük. kevés ivóvízben. száraz. 30% extrahált napraforgó és 20% korpa már megfelelő tápanyagtartalmú. Az így készített törzsoldatot azután 38-40 ° C hőmérsékletű vízzel vagy fölözött tejjel kiegészítve úgy hígítsuk. A szopott tej mennyiségét csak úgy tudjuk ellenőrizni. de lehet a nedvdús takarmány közé is keverni. A borjúnevelés alapvető tudnivalói A nagyüzemi borjúnevelés tapasztalata bizonyította. 151 . és a kimért tápszert vagy tejport egyenletesen szórjuk a vízbe. hogy a tápszeres borjúnevelés is hamarosan elterjed a háztáji gazdaságokban. A többlettej értékéből az önitató ára 1-2 év alatt megtérül. de legelőnyösebb önitatót felszerelni. 100 tojótyúknak 75 ml-t adjunk egy alkalommal. hónapig fedezi az állat Aés D-vitamin-szükségletét. A tökéletes elkeveréshez 5-6 perc szükséges. Már a harmadik-negyedik héttől. A tejtermelés érdekében kiemelkedő szerepe van a jó és elegendő ivóvíznek. vemhes üszővel és tehénnel kétszer itassuk. liter édes. A mosógépbe 50-55 ° C hőmérsékletű vizet öntünk. Egy-egy alkalommal 25-25 ml-t itassunk. Adagolása: borjúnak (1 hetes korban) 25 ml. hogy taVízben oldódó folyékony A. D 3 -vitamin-készítmény. KAPROS TÚRÓSLEPÉNY 30 dkg lisztből. majd a gépet beindítjuk. A szoptatásos nevelés kétségtelenül kényelmesebb és kevesebb munkát igényel. apróra vágott kaporral és a tojások kemény habbá vert fehérjével. ízlés szerinti sóval. A tejpótló tápszer és a tejpor oldásához keverőberendezés szükséges.) 10 1 tej termelésének szükségletét fedezik. összesen 2 kg abrakot kell adnunk. Ha tehát a tömegtakarmányok (széna. mint amennyi a tejtermeléshez szükséges. Előnye. Ujjnyi vastagra nyújtva és a széleit felhajtva. amit közönséges háztartási mosógép is pótol. üdítő és tiszta. Naponta 3-4 alkalommal kell vizet adni teheneinknek. majd ellés előtt 1 héttel. hogy 1 rész tejporra vagy tápszerre összesen 10 rész folyadék jusson.és karmánya milyen (zöldet etetünk-e vagy sem). s kenjük — jó vastagon — a következő töltelékkel: ly. hogy nem szükséges teljes tejjel nevelni a borjakat. először ellés előtt 1-2 hónappal. passzírozott tehéntúrót vegyítsünk 6-8 dkg vajjal. Várható. 50% kukoricadara. tegyük tepsibe.Kizárólag kukoricadarát nem célszerű pótabrakként adni. A tetejét kenjük tejföllel. ha a borjú súlyát a szopás előtt és után is mérjük. A tehénnek az a jó ivóvíz. a borjú részére is természetes. Napi 10-15 1 tejet adó tehénnek 40-1001 víz kell. a borjúnevelést biztonságosabbá és lényegesen — legalább 20-25%kal — olcsóbbá teszi. de tehenünk 15 1 tej termelésére képes. de az elfogyasztott tej mennyiségét nem tudjuk ellenőrizni. A háztájiban még ma is a borjak természetes felnevelése az általános. 5 x 0. Az előírt adagban egyszeri használattal kb. 2 tojássárgájával és annyi tejföllel. szilázs. gyúrjunk tésztát. 100 csibének 50 ml-t. s akkor még fáradsággal sem jár a rendszeres itatás. hogy meglehetősen lágy legyen.

Az egészséges. Melegen kel és sütőben lékkel kell kielégíteni a borjú étvágyát. Ne legyen tehát a borjú állandóan a tehén mellett. héten már több mint 10 1 tejet vágott kapribogyót is vegyítsünk kell fogyasztania 1-1 kg élősúly termeléséhez. 13 3 . 6 1 tejből keverjünk simára. ha borjútápot etetünk. amit hamarosan felcserélhetünk borjútáppal vagy házilag készített keverékkel. egészen apróra már 8 litert és a 6-7. Általában 1 kg körüli széna és közel ennyi (A„ D 3 .akkor fejjük a tehenet. elérnie ahhoz. Egyszerűsödik a borjak abrakellátása. A születés utáni első héten kb. majd 3-4 hónapos kortól kezdve a „borjúnevelő tápot" adjuk. MELEG SAJTOS SZENDVICS A borjú életének első három hónapjában legdrágább az élősúly-gyarapodás. X. tehénnek 20 jesen megszüntethető.5%-nál nagyobb adagok etetése. Ne töltsük meg a vályút a napi adaggal. a legjobb minőségű leveles szénát. „borjúszénát" adjuk. ami nem jelentheti zsúrkenyeret kenjünk a keveréka hiányos. de étkesebb állatoknak sem szükséges 1. mert az állatok széttúrják. hetében már elég. fokozatosan takarmányfépirítsuk. (Lásd a 10. Az abrakhoz szoktatást célszerű árpadarával kezdeni. és életkora 7-9. Ettől bele.) A kutatók a borjútáp etetésének előnyeit a következőkben foglalják össze: 152 . Adagolása: borjúnak 10 hónaA tejitatás a borjú 90 napos életkorában már telpos korig 20 dkg. és kevés. hanem egyes tőgynegyedeket fejjünk ki egészen a szoptatás előtt. Néhány hétig az „indítótápot". Természetesen a rendkarmány kiegészítő. Először finom szénát. pocsékolják. Ha magunk készítünk keveréket. Abrakféléből a testsúly 1 %-a körüli mennyiség fogyasztása célszerű. csak a szopások idejére vigyük oda. azt 15-25%-ban kukoricából. papriképes a borjú 1 kg élősúlyt elérni. vagy a szopást megszakítva. 5-7. részben kifejni. Szállás u. Nem helyes az egész tőgyet előre. 30-35%-ban árpából és 15-20%-ban korpából. kívül 400-500 literes tejfogyasztásával számolhatunk. Kéthetes korától szoktassuk a szilárd takarmányok fogyasztásához. mert a tej nem olcsó 10 dkg vajat és 10 dkg sajtot takarmány. 2 ) tartalmazó taabrak már fedezi a szükségletet. Ebben az időszakban a borjúPHYLAPOLIVIT nak már annyi száraz takarmányt kell elfogyasztania. amennyi fedezi a növekedéséhez szükséges fehérjeA legfontosabb vitaminokat igényt. A borjú 3-4 hetes korától kezd számottevő szilárd takarmányt fogyasztani. Vékony szeletekre vágott kezdve takarékoskodni kell a tejjel. 100 kg abrakkeverékbe keverten etetve. a későbbiekben háromszor szoptatni. A természetes nevelés során is elég eleinte ötször. tálaljuk. az ún. jól fejlődő borjú ezekből a takarmányokból egyre nagyobb mennyiséget fogyaszt. hogy kellő gazdasági haszonnal neveljük fel. táblázatban közölt előirányzat adatait. fukar táplálást. B.). A borjútáp kapható kereskedelmi forgalomban. Természetesen a tehén tőgyét szopások előtt le kell tisztítani. Az abrakot — különösen a szilárd takarmányhoz szoktatás időszakában — napjában többször kell a vályúba kiszórni a borjaknak. borsódarából vagy olajosmag-darából állítsuk össze. Egy 15 1 tejet termelő tehén fele tőgyét is ki lehet fejni. a negyedik héten kázzuk. ha csak kétszer szopik naponta. Megrendelhető a Phylaxiánál E mennyiségből legalább 50 kg súlygyarapodást kell (Bp.. Addig a borjúnak a föcstejen dkg. szeres vízitatást is meg kell oldani. sózzuk.

Borjútápból vagy abrakfélékből a borjú életkorának csak első 6-8 hete után fogyaszt érdemleges mennyiséget. amennyit a következő takarmányosztásig maradéktalanul elfogyasztanak.15 0. Emellett a borjú előgyomrainak kifejlesztésére is kedvező a nedvdús takarmányok etetése. A napi abrakadag felső határát kb.30 0.30 1.05 0.60 1.20 0.00 3. addig korlátlanul adjunk abrakot. Amíg ezt a mennyiséget nem fogyasztják el a borjak.0 1.50 7. hanem az állatot hozzászoktatják a tömeges takarmányok nagyobb arányú fogyasztásához is.40 3.50 4.15 0.20 0. a borjútápokban könnyebben lehet az állatok tápanyagszükségletét.80 2.60 1. így emberi fogyasztásra szabadul fel a tej.20 2.00 1.50 5.0 455.20 0.40 1.00 2. gyógyszereket) adni a borjaknak.40 2.15 0.10.20 3. 4.00 0. szilázst.80 2.30 3. bélhurutot idéz elő. Az abrakot ne hagyjuk napokig a jászlakban.05 0.20 2.00 4.00 1.05 0. mert a benyálazott. valamint biológiailag értékes hatóanyagokat (vitaminokat.40 1.80 3.20 2.50 3. 3.30 0. el nem fogyasztott takarmány erjedésnek indul.20 2. a takarmányozás hibáiból származó emésztőszervi megbetegedések jelentősen csökkennek. 153 .30 0.50 6.50 0. a későbbiekben azonban már legfeljebb 2 kg-ot mérjünk a vályújukba.50 406 490 195. mert a tej egy részét tejpor formájában adjuk a borjúnak.10 0. és ezzel gyorsan csökkenthető a folyadéktej itatása. és fogyasztása hasmenést.80 2.10 0. az itatásra kerülő tej egy része a borjútápban levő tejporral pótolható.10 0.00 1.0 300. nyáron zöldtakarmányt.05 0. A 2-3 hónapos borjúnak a széna mellett már rendszeresen adjunk télen répafélét. 2 kg-ban szabjuk meg.50 4. A nedvdús takarmányoknak nemcsak étvágyfokozó hatásuk van.80 1. 2. a tejtáplálás időszaka rövidíthető. táblázat Takarmányozási előirányzat borjak neveléséhez A borjak életkora hetekben teljes tej I Naponkénti fejadag %főzött tej abrak széna kilogramm I nedvdús liter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-18 19-20 21 -22 23-24 Összes fogyasztás 8 9 10 10 8 5 3 2 2 3 6 7 8 7 6 6 6 5 4 3 0.05 0.05 0.

Állataink — így a szarvasmarha is — takarmányai közül legkevésbé a vizet nélkülözhetik. 154 . Ha ugyanis nagyon ballasztdús takarmányokat kap csupán. Minden etetést kísérjünk figyelemmel: hízott állatot rendszerint egyszer adunk el egy évben. ettől függően változik a tartása. amelyben a tapasztalatok szerint jó átlagos takarmánymennyiség szerepel. a termelés jellegét és a kívánt teljesítményt. Hízómarháknak minden etetés után adjunk elegendő mennyiségű vizet! Igen fontos az is. A hizlalás során is fontos. a 3. A tápanyagigény kérdéseit a háztáji állattartásban nem mérlegelhetjük azzal a szakszerűséggel. hogy az állat ne lakjék jól kevesebb takarmány elfogyasztásakor. Az egyik állatnak ugyanakkora adag étvágytalanságot okoz. azzal gyorsan „eltelik". annál fiatalabb életkorban térhetünk rá a növendéknevelési szakaszra. Ekkor kell dönteni. mint amennyi a szükséges tápanyagokat tartalmazza. A hizlalás alatt is célszerű. A takarmányban is van több-kevesebb víz. hogy annyira legyen terimés. az bendőjét nem töltené ki. a másiknak pedig kevés. Növendékek tartása. hogy azt a takarmányok ízletességével lehet fenntartani. Ezért a takarmányadagot úgy kell összeállítani. Meg kell jegyeznünk. valamint a takarmánykészletet. Az ivóvizet naponta 2-3 alkalommal adjuk. és nem okozná a jóllakottság érzetét. takarmányozása Minél hamarabb rá tudjuk szoktatni a borjakat nagy mennyiségű tömegtakarmány fogyasztására. Ne zavarja semmi. Lehetőség szerint többféle takarmányból állítsuk össze az adagot. Összeállításakor figyelembe veszik az állatok tápanyagigényét. takarmányozása. Ezért helytelenül járna el az. hogy a takarmányokat több alkalommal adjuk a jászolba: a kevesebb takarmányt gyorsabban fogyasztják el az állatok. Az étkességgel kapcsolatban említettük. Egy kg szárazanyag-tartalmú takarmány elfogyasztásakor általában 5-6 1 ivóvizet kell számítani a jó felszívódás érdekében.) Ezek hiányában a gyakorlati tapasztalatok segítenek. hogy a hizómarhák egyedi különbségei miatt e közölt számok csak átlagértékek. mint egy nagyüzemben. hogy az állat nyugodt legyen. Ezért a borjúnak a tejadagján kívül annyi vizet kell adni. hogy a 2. hónapban 13-15 1 folyadékhoz jusson. Ha csak abrakot kap egy kérődző. hogy a növendéket tenyésztésre vagy hizlalásra szánjuk . amennyi a jóllakottsághoz szükséges. hónapban 10-12 1. de az eredményért minden etetés alkalmával meg kell küzdenünk. A későbbiekben néhány táblázatot közlünk. aki állatának képességeitől függetlenül etetné az „előírás" szerinti mennyiségeket. „szemezgetnek". (Ezért nem közöljük a takarmányok beltartalmi értékeit sem. és ebből több jut az alomba is. A jövedelmező marhahizlalás feltételei A napi fogyasztásra szánt takarmányokat nem lehet ötletszerűen adni. a több között turkálnak.

Néhány takarmányból etethető fejadagról a 11. Olyan mennyiségűt kell etetni. súlygyarapodásuk elmarad a jól tápláltakétól. ennél nagyobb mennyiségek fogyasztása is elérhető jó étvágyú állatokkal. Ennek fontos lépcsője az étkességre.6 3.5 900 teljesítmény figyelembevételével. Ilyen korú állatoknak különlegesebb gondozásra. csenevészekké.A választott borjúnak legfőbb eleme a mozgás. pelyva abrakkeverék 200 250 300 350 400 450 500 Összesen* 10 15 20 20 25 25 25 7250 2 2. étkes állatok a hizlalás alatt sok takarmány fogyasztására képesek. az étvágytól függően. A fejlődésben levő állatok nevelése során a takarmánnyal nem szabad takarékoskodni. ha nincs távol.5 0. A növendékek nevelését a lehetőségekhez képest egyszerűsíteni kell. átlegértéknek tekintsük. A leggyakrabban etethető takarmányokról a 12. és esténként takarmánykiegészítést adunk.5 0. szilázst és abrakot. Ne csak egyiket-másikat etessük. csak kiegészítésként kell adni szilázst vagy szénát. táblázat adatai adnak tájékoztatást. ápolásra nincs szükségük. ízletes takarmányfélékkel tudunk leginkább elérni. és nagy adagokat fogyasszanak. nedvdús takarmányt. A megtorpanást vagy vissza41 maradást a későbbi életkorban esetleg jó takarmányozással sem hozhatjuk be teljes mértékben. Étrendi okokból reggelenként. egy év alatt összesen elfogyasztott takarmánymennyiség közepes hizlalási Az adatokat csak tájékoztató. A lehető legfiatalabb kortól kezdve kell szoktatni az állatokat. A hizlalás sikerét a borjak nevelése során kell megalapozni. hanem arányosan szénát. Növendékek hizlalására javasolt fejadagok Naponkénti takarmányadag kg-ban Élősúly.0 3. táblázat. tavaszi szalmát lehet adni és — amennyiben szükséges — kevés abrakot. • Kb. hogy a takarmányfogyasztás ne váljék egyoldalúvá. vagy az istállóból közvetlenül nyíló kifutóban tud.1 2.5 3 3 3 3 1000 0.6 2.1 2. Mozogni vagy a legelőn.5 0. csököttekké válnak. a kihajtás előtt adjunk szénát is. amit jó minőségű. Éhezés vagy hiányos táplálás következtében nem képesek megfelelően fejlődni.és gumós takarmányokra van szükség. 155 . leveles kukoricaszárat.5 0.5 0. Ezekhez.5 200 1. kg kukoricaszilázs pillangós széna szalma. Ebben a korban a legeltetésnek csak akkor előnyös a hatása. A szükséges tápanyagok biztosítása érdekében azonban ügyeljünk arra. a nagy takarmányfogyasztásra hajlandóság kialakítása.5 0. 11. Ezért nem lehet elég korán kezdeni a hizlalásra való felkészülést. táblázatban közlünk néhány fejadagjavaslatot. Az „előkészített".5 2.6 2. Takarmányozásukat is egyszerűen megoldhatjuk bőségesen adott tömegtakarmányokkal — nyáron zölddel —. hogy étvágyuk fennmaradjon. télen pedig szilázson és szénaféléken kívül gyökér.

Ebben a korban a legkedvezőbb a takarmányértékesítés. A növendékhizlalás két időszakra osztható: az ún. 2-3 kg szénát és 2-3 kg abrakot fogyasztanak vöröshagymával. hogy az állatok maradéktalanul elfogyasszák. rizzsel. hogy etetésük folyamatos legyen. céklával. Növendékek hizlalása A hizlalást az élet minél koraibb időszakában kezdjük meg. borjúcomb sózva. a 180-200 kg élősúly elérésekor. körítve tálaljuk. mert a fiatal állatok a fogyasztott takarmány tápanyagainak nagy részét izomépítésre. 1 órai állás után forró zsírban a tűzhely tetején sütve. előhizlalásra. A zöldet kissé fonnyasztott állapotban adjuk. akkor etetésüket ne hirtelen. borsozva. így a hizlalás termelési költségei is a legkisebbek. másfél éves korig tart (lásd 12. olajjal bedörnaponta. vagyis kb. vagyis hústermelésre használják. hanem fokozatosan hagyjuk abba. FATÁNYÉROS (ERDÉLYI) répát. amely további 3-4 hónapig. tetején bevagdosott sült szalonnával díszítve. a 12-14 hónapos korig. kg Megjegyzés Leveles répafej Szilázsok Gyökér. uborkával stb. és ügyeljünk. kerek fatányéron felhalmozva.5-1 1 -4 0. táblázat). Ezek napi adagját úgy szabjuk meg. A növendékek hizlalását tulajdonképpen már a választás után kezdhetjük. és az ezt követő 4-5 hónap alatt eleinte 2-3 kg. illetve a tulajdonképpeni hizlalásra. Növendék marhákkal etethető fejadagok Takarmány megnevezése Napi adag. A hizlalást 500-550 kg élősúlyban 156 . sertésbor25-30 kg silókukoricát vagy 30-35 kg zöldtakarmányt. mert ez az étvágyra és a takarmányértékesítésre kedvezőtlenül hat. Az előhizlalás időszakában természetesen a zöldtakarmányok etetésére is sor kerül. Ha a zöldtakarmányok fogyóban vannak.és gumós takarmányok Répafélék Zöldtakarmányok Csalamádé Szalma Gabonamagvak darája Korpa Melasz Szárított répaszelet Extrahált napraforgó 5-10 20-25 5-10 8-10 10-15 20-40 15-50 1 -4 1 -5 1 -4 0. A jó étvágyú hízó növendékek egyéves korukban Egy-egy szelet ramszték (kicsontozott lapos hátszín). táblázat. amely a nagyarányú tömegtakarmánnyal mintegy 5-6 hónapig tart.5-1 Ne legyen földes Közepesen jó minőségű Gyengébb minőségű Lehet fonnyasztva is Csak indokolt esetben E takarmányozás alatt a marhák 8-10 hónapos korukra érik el a 300-350 kg-os élősúlyt. de legkésőbb féléves korban. da. egyre nagyobb arányban etetve szénát vagy szilázst.12. így kb. pirított burgonyával. Az adag ne változzon. zsölve. a hizlalás utolsó időszakaiban pedig 3-4 kg abrakfogyasztással igen jó súlygyarapodást lehet elérni.

14. kg szilázs széna szalma.5 0. pelyva Takarmányrépa Hízótáp 3 3 2 15 2.5-4 0.5 3. mert a kész tápból adhatunk annyit. Ha hizlaló marhatápot is tudunk vásárolni. a hizlalás előrehaladásával a növekvő adagú kukorica pedig az energiaellátást javítja. Ezt különféle takarmányok okszerű keverésével lehet elérni. Az etetés célszerű sorrendje az.5 0. akkor takarmányrépára alapozott takarmányozást folytassunk.1 Az egészséges. A hizlalás alatt havonta 25 45 kg közötti súlygyarapodásra számíthatunk.0 2. táblázatban szerepel. Ha az előírt mennyiséget nem fogyasztják el az állatok. táblázat.5 0. Növendék bikák hizlalása szilázzsal és szénával Naponkénti takarmányadag. A növendék bikák hizlalását legegyszerűbben szilázsra és szénára alapozhatjuk.5 0.5 0. E takarmányokat az egész hizlalás időtartamára is biztosítani lehet.5 3 .3 3 2 15 2.5-3 3 -3. A hizlalás alatt naponta adható takarmánymennyiség a 13. pelyva kukorica korpa napraforgó 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 10 15 18 22 25 25 25 2-2. akkor a minőséggel van probléma.3. táblázatban a hizlalás adagjait közöljük. Ha nincs szilázsunk.6 0.5 2.fejezzük be.5-4 3. igen jó takarmányösszeállítás esetén a naponkénti 1.5 0. Az etetés után minden alkalommal itassunk is. amelyet az állatok étvágya. Hizlalás répával Takarmány 250 I A hizlalás során 300 350 400 450 500 kg-os élősúlyban javasolható adag.0 1 15 2. kg Réti széna Szalma. és erre szórjuk rá az abrakot. A napraforgódara és korpa a fehérjeellátást segíti.5 3 2 20 4. napraforgó és kukorica együttesen tenne ki.5 0.5 3-3. Jó eredmény a naponkénti 1 kg-os gyarapodás. A 14. ízletes és kevésbé ízletes takarmányféléket egyaránt etet157 .5 0. táblázat. kg Élősúly.5 A hízóbikákat csak kétszer etessük naponta.5 2. a takarmány minősége függvényében lehet módosítani. Kivételesen gyors fejlődőképességű állatokkal. ha idejében gondoskodunk begyűjtésükről és tárolásukról.5 1 1.0 2. akkor az abrakellátás egyszerűbb. mint amennyit a korpa.3-1. ha először a szilázst adjuk. amikor az állatok életkora nem több 16-18 hónapnál.6 0. Természetesen nemcsak e két takarmányféle adagolására van szükség. - 13.5 3.5 0.0 0.0 4. Az egyedi viselkedéstől függően 20-30%-kal többet is fogyaszthatnak a hízók.8 3 2 20 3.5 kg-os gyarapodás is elérhető. majd ennek elfogyasztása után etetjük a szénát.0 3 2 20 3. ízletes takarmány biztosítéka a jó étvágynak.

etetés előtt vagy etetés után mérik-e az állatot. télen pedig a burgonya. táb15-40 kg. 158 . Erre vonatkozóan a szerződés tartalmaz előírásokat. A tehenek feljavítását ne csak az elapasztás után kezdjük.és gumós takarmányokból szalmákból a legkedvezőbben értékesülő napi adag. mert a változatos íz-.5 2. illetve befejezné tejelését. Selejtezésre kerülő tehenek feljavítása A háztáji állattartó jövedelmét jelentősen növeli. hanem előbb. A súlyt mérlegeléssel határozzák meg. Minél több takarmányt sikerül etetni a fejlődő állatokkal. ha a kisebb teriméjű. mert 2-3 hónapos jobb takarmányozás révén egy-két minőségi osztállyal kedvezőbb kondíciót lehet elérni. már vágásra éretten. A különféle takarmányokból mindennap adjunk. Mire a tehén elapasztana. Annyi tápanyagot adjunk részükre. Zöldtakarmányokból leveles répafejből szilázsokból gyökér. előnyös. A hizlalásra szánt tehenek etetését főleg gazdasági takarmányokkal oldjuk meg. Több hónapos munkánk ilyenkor kerül értékelésre. 1 — 3 kg lázat). ha kiöregedett vagy selejtezésre kerülő tehenét nem soványan adja el. 5-10 kg. illetve ízletesebb takarmányféléket etetjük fel. táblázat. 15. Az ilyen tehenek feljavítása előnyös. javítva ezzel az étkességet (15. répa. Takarmányadagok selejtezett állatok feljavító hizlalásakor Takarmány megnevezése Első időszakban Utolsó 3-4 hét alatt etethető fejadagok. és az árkülönbség tehenenként 1000-1500 Ft is lehet. Nyáron célszerűbbek a zöldtakarmányok. zamatanyagok és halmazállapot ingerli az étvágyat. annál gyorsabban nő izomállományuk. A hizlalási időszak végére már rendszerint romlik az étvágy. de figyelembe veszik.5 1 4 2 3 Hízott állatok átadása A szerződéses előírásoknak megfelelő időben kerül sor az állatok átadására. szilázs képezik az olcsó takarmányozás alapját. 20-25 kg. kedvező áron értékesíthető. kg Takarmányrépa Takarmányszalma Pelyva Melasz Réti széna Abrakkeverék vagy hízómarhatáp Kukorica 35-40 4 3 1 4 2 25-30 2. annál rövidebb idő alatt fejezhetjük be a hizlalást. Az állatok élősúlyát és minőségét a felvásárló állapítja meg. amennyi a tejtermelésen felül a hizlalásra is elegendő.nünk kell. 8-12 kg.

Ügyeljünk. 159 . felvásárlási.Ha etetés és itatás után mérlegelnek. Ezt a levonást és a számított ún. ez az elszámolás alapja. Egyes átvevők ugyanis bár a hajnali órákra jelzik az átvételt. Az átvétel során állapítják meg a minőségi osztályt is. Az átvételi körülményekre ügyelni kell. s ez az átadó kára. Ha nem értünk egyet a minőségi besorolással. a mért súlyt változatlanul kell feltüntetni. a mért súlyból 6-7%-ot vonnak le. Egy-egy minőségi osztállyal kedvezőtlenebb besorolás kg-onként 2-3 Ft-ot is jelent. a szerződésben szabott jogainkkal élve a vitát a vágóhídi próbavágással döntessük el. mert a kiállított átvételi jegyeken feltüntetett adatokon a későbbiekben már nem lehet változtatni. csak délben mérlegelnek. nettó súlyt a mérlegelési bizonylaton pontosan fel kell tüntetni. ami egy 500 kg élősúlyú állat eladásakor 1000-1500 Ft árbevételi különbséget okoz. hogy az állatokat az átvevők a szerződésben előírt időhatárok között mérjék. Ha koplaltatás után mérlegelnek. Ez állatonként 20-30 kg súlykülönbséget is jelenthet.

Növekedési erélye kiváló. takarmány. a tartható állatlétszámot a közgyűlés határozza meg. takarmányellátás és az értékesítés tekintetében egyaránt. A háztáji sertéstartás fejlesztését számos központi intézkedés segíti: a felvásárlási árak emelése. sőt kivételesen több malacot is fial. gondozási lehetőségek.MIT KELL TUDNI A SERTÉSTARTÁSRÓL? A mezőgazdasággal nem hivatásszerűen foglalkozók sertéstartása általában a családi szükséglet gazdaságos kielégítését célozza. a nagyüzemi felár (a közös gazdaságon keresztüli értékesítés esetén). valamint keveréktakarmányok forgalmi korlátozásának megszüntetése.) megvannak.vagy sertéstartásra fordít. Amíg a szarvasmarha és a juh 1 éves korig testsúlyát csak 9-10-szeresére. és egyszerre 9-12. A háztáji állattartók dolgát könnyíti a termelőszövetkezettől várható támogatás hízóalapanyag-. kedvező értékesítési feltételek stb. amelyet a termelőszövetkezettel történt megállapodás alapján a tag háztáji gazdaságában szarvasmarha. hízóalapanyag. Érdemes tehát a tsz-szel együttműködve nagyobb létszámú állománnyal foglalkozni. A rövid vemhességi idő folytán évente kétszer ellethető. Miért kifizetődő a sertés tartása? Szaporasága például nagyobb háziállataink között a legjobb. 1 kg súlygyarapodáshoz feleannyi keményítőértéket 160 . Nyugdíj szempontjából közösben végzett munkának számít az a tevékenység. valamint az a lehetőség. addig a sertés mintegy 130-szorosára képes ez idő alatt súlyát növelni. a szemes. Takarmányértékesítés tekintetében szintén első helyen áll. mert már a korlátozás is megszűnt. hogy a háztáji állattartók OTP-hitelt vehetnek igénybe a sertéstartás beindítására. a fehérje-. fejlesztésére. Pedig a piacra hizlalás igen jelentős jövedelemforrás. és ehhez általában az adottságok (férőhely.

ha azokat megfelelően előkészítve etetjük. hizlalásra szánt süldő: árusüldő). amely egyébként veszendőbe menne és amelyet más gazdasági állatunk nem fogyaszt. Hasznosítás szerint megkülönböztetünk tenyész. Miskárolt koca az. a tej-. olcsó takarmány.és hízósertést. szalonnájának. konzerv. mint a szarvasmarha és a juh. s azok gazdaságos felhasználása. Végül pár csepp ecettel vagy citrom/ével savanyítsuk és tarhonyával körítve A jó eredmény alapvető feltételekhez kötött: — jól szigetelt. az idősebb korban herélt kansertést kanlottnak nevezik. a kerti hulladékot.(tápanyagot) igényel. A vágott sertésből csak 15-20% a veszteség. bár ezt a tápanyagmennyiséget drágább takarmányban (abrak) igényli. jó minőségű. A fiatalabb nőivarú sertést emsének. tartáshoz és takarmányozáshoz szükséges szakértelem. a kifejlődött nőivarút göbének is szokták nevezni. Értékesíti a konyhai. Minden olyan konyhai hulladékot. A sertés mindenevő. A tenyészsertést egyes vidékeken maglónak is nevezik. A sertés elnevezése ivar. Hogyan lesz jövedelmező a sertéstartás? APRÓPECSENYE Kis tenyér nagyságú. a herélt sertés az ártány. amelyet petefészkétől megfosztottak.és húsipari melléktermékeket. s aztán rövid ideig fedő alatt süssük. Tenyészkoca a már bebúgatott koca. szemben a hízott marha és juh 40-50%-os veszteségével. szellőztethető. Előhasi a koca az első vemhessége és az első szoptatási idő alatt. majd a tenyésztésbe vételig süldő (kansüldő. értékesítés és szakmai tanácsadás tekintetében. zsírjának ízletessége és a kis vágási veszteség. — a tenyésztéshez. 4 hónapos korig választott malac. hagymás zsíron kissé pirítjuk. levét tejföllel szaporítva pároljuk puhára. — elegendő. célszerűen berendezett és könnyen takarítható sertésól vagy -istálló. Jól alkalmazkodik a takarmányozási adottságokhoz. — az éghajlati és takarmányozási adottságoknak tálaljuk. sózott disznócombszeleteket paprikás. kocasüldő. legjobban megfelelő sertésfajta. tenyészkan a búgatásra használt vagy már használható kan. . Az eltérő fajtájú sertések pároztatásából született ivadékokat keresztezett sertésnek nevezik. a kanokat pedig törzskanoknak. takarmány beszerzés. Jó tulajdonságai még húsának. száraz. kor és hasznosítás szerint Szopós malacnak nevezzük a növendék sertést a szoptatási idő alatt. A hímivarú sertést kannak. a nőivarút kocának nevezzük. — a nagyüzemmel való együttműködés: hízóanyag. mellékterméket elfogyaszt. Törzskocának nevezik a tenyészállatok nevelésére hivatott kocákat. világos.

de annak költsége a könnyebb munkában. sem hizlalni nem lehet. kisfalkás. illetve kezelése terén. és az oldalfalakat is rakjuk körül. A korszerűsítés. Ezek kisebb költséggel átalakíthatók korszerű (zárt. A háztáji gazdaságok sertésistállói — kevés kivétellel — nagyon egyszerű építmények. A sertés elhelyezése A háztáji tenyésztő sem várhat eredményt mostoha elhelyezési körülményekkel és régi. ha időt álló anyagból készültek. de megfelelő a döngölt agyag vagy a homok is. illetve hízó részére pedig 1 m 2 fedett ól-alapterület jusson. Ha nem korszerűsítjük ezeket. 1 -1 süldő. A padozatot burkoljuk salakbetonnal. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. elavult tartási módszerekkel. és átalakítás után legalább 15-20 sertés befogadására alkalmasak. a takarítás fáradságos. fűthető. szükség esetén a padlásteret borítsuk kukoricaszárral. alacsonyak.5 m 2 . Kifizetődő az üresen maradt vagy csak részben kihasznált ló. Az így nevelt állatok fejletlenek. jól szellőztethető) sertésistállókká. Igy nem zavarja a közösben vagy más munkahelyen végzendő munkát. Ezekben sem folyamatosan elletni. 162 . Az ilyen ólak korszerűsítése csak akkor kifizetődő. a jobb eredményekben visszatérül. A vizelet és a szennyvíz elvezetésére a lejtős padozatra készítsünk nyitott csatornát. Ehhez az etetővályú mellett még önetetőre is szükség lesz. sok időt igényel. nem termelnek.TRIERRA Kombinált hatóanyag-tartalmú preventív takarmánykiegészítő. X.). A kifutó az ól alapterületének legalább kétszerese legyen. amikor az állomány ellenállóképességét kívánjuk növelni. 5-7. hogy csak egy-egy koca és szaporulata vagy néhány hízósertés elhelyezésére alkalmasak. Szállás u. Adagolás: a használati utasítás előírásai szerint. a körülményekre igényes fehér hússertések. Javallata kiterjed mindazokra az esetekre. hibrid sertések tartására. A gondozásra fordított munkaidőnek naponta nem szabad két-három óránál — reggel és este egy—másfél óra — tovább tartania. vakcinázás) kivédésére. amely az emésztőgödörbe torkolljék. Egy anyakoca és malacai részére 7-7.. Gondoskodjunk a falak és a mennyezet hőszigeteléséről. hogy az átépítés és berendezés után minél könnyebb és kevesebb időt igénylő legyen a sertésgondozás. és ezek kicsiben a háztájiban is megvalósíthatók. csököttek. betegesek lesznek. és a hizlalás időszaka is korlátozott. s így az állatok kezelése. Régi sertésólak korszerűsítése A hagyományos sertésólak szinte mindegyikére jellemző. átalakítás során arra törekedjünk. Az etetés könnyítésére jól bevált a nedves dara helyett a „kombinált etetés" alkalmazása. Nagyüzemeinkben kialakultak az intenzív tartási rendszerek. akkor csak tavasztól őszig nevelhetünk malacot.és szarvasmarha-istállók átalakítása e célra. Alkalmatlanok a gyors fejlődésű. Igen jó eredménnyel alkalmazható a fertőző betegségek megelőzésére. valamint a nagyobb igénybevételt jelentő stresszhatások (szállítás.

és trágyázóteret célszerű kis kerítéssel elválasztani. A dán rendszerű (kisfalkás. az itt összegyűlő híg ürülék ugyanis öntözésre vagy trágyázásra használható. Ezek az épületek általában 3-5 koca részére fiaztatókká vagy 20 10 hízó részére alkalmas dán rendszerű (zárt. A rácspadlót 3-4 cm széles keményfa lécekből vagy laposvas anyagból készíthetjük. A híg ürülék innen a mosóvízzel a gyűjtőaknába kerül. Egy-egy hízósertés részére 0. kenyér. megakadályozva a falkák keveredését. majd trágyaaknában gyűlik. A kitrágyázás egyszerű. A trágyázótér (folyosó) burkolatát rovátkáit betonból készítsük az elcsúszás megakadályozására. Mindkét 11* 163 . Az almozás és kitrágyázás is könnyíthető rácspadozat alkalmazásával. hogy a trágyalécsatorna tágas (25 x 25 cm) és így könnyen tisztogatható legyen. ha a padozatot betonozzuk vagy 60-70 ° C felett olvadó aszfalttal burkoljuk. ugyanakkor a háztáji hulladékok (moslék. Fontos. kisfalkás) hizlaldákká alakíthatók.) is etethetők. csibeitatóhoz hasonló. ha a trágyafolyosó padozatát részben vagy egészen vasráccsal fedik. A nedves takarmány etethető a trágyafolyosón elhelyezett vályúból. a trágyafolyosó szélére pedig az etetővályút. így almozás nélkül is meleg fekhelyet nyújt. ahonnan 2-3 hónaponként kell csak eltávolítani.és szarvasmarha-istállók sok udvarban üresen állnak vagy csak részben hasznosítják azokat.A kombinált etetés tulajdonképpen a takarmány egy részének — mintegy felének — vályúból nedvesítve. répa stb. A pihenőtér padozatát salakbetonból célszerű készíteni. aszfalt — készüljön. Az önitató többféle lehet. Az önitatókat a kerítés mentén célszerű elhelyezni úgy. Jól bevált. E rendszerrel elérjük azt. A pihenő. zárt) hizlaldák lényege.és trágyázóteret kiképezni. Fontos. Érdemes az istálló mellé ülepltőaknát készíteni. A pihenőtér választókerítéseinek vonalában elhelyezett önetetőkből egyszerre két falka fogyaszthatja a száraz keveréket. A ló.és szarvasmarha-istállók átalakítása A régi ló. légnyomáson (vákuum rendszer) alapuló itató vagy egy magasabban elhelyezett víztartályra kapcsolható. Így a vízzel hígított trágya könnyen letakarítható. A trágyafolyosó a trágyalécsatorna irányába lejt. Tágasabb ólban a rácspadló helyett érdemes külön pihenő. hogy azok a pihenőtér felől legyenek használhatók. ugyanis a sertés a mélyebb. Célszerű a vályúra felhajtható rácsot készíteni. A trágya így a rács alatt kiképzett trágyacsatornában. A munkaidő felére csökkenthető. rossz hővezető anyagból — tégla. E módszer lényege a padozat egy részének rácspadozattal való helyettesítése. A kifutó takarítását könnyíthetjük. hogy — a már említettek szerint — pihenőtérre és trágyatérre (trágyafolyosó) oszlik a belső istállótér. A folyamatos ivóvízellátás nagyon fontos. hogy a pihenőtér tisztán és szárazon marad. másik felének önetetőből szárazon való etetése. Ilyenkor az elválasztó kerítésen elhelyezett ajtó kinyitva zárja a trágyafolyosót. burkolata „meleg". burgonya. A trágya a trágyatéren gyűlik össze. hogy a sertések a vizet ne szennyezhessék. A pihenőtér 10-15 cm-rel magasabban legyen a trágyázótérnél. Az itatást a nedves dara etetésére használt vályúból vagy külön önitatóból oldhatjuk meg. s a sertések a kerítésbe épített ajtón juthassanak a trágyafolyosóra. ahonnan könnyen eltávolítható.6 m 2 fekvőteret számítsunk.5-0. nedvesebb helyen ürít. holott korszerű sertésistállókká alakíthatók. és célszerű 10-20-as falkákban tartani az állományt. hogy a 10-15 cm-rel magasabban fekvő pihenőtér padozata a trágyafolyosó felé lejtsen (2-3%). A pihenőtérben helyezzük el az önetetőt.

és szarvasmarha-istálló átalakítása 60 férőhelyes hízószállássá.a jászo l b ventildtar 7m — ~1-. b — átalakítás után rácspadló önitatá 164 . (A trágyatérben kiképzett trágyalécsatornát rácspadlóval látták el) a — átalakítás előtt. b — korszerűsítés után 9m ventilátor IlEil iN1111111111111111D11111111111111111M11111111 Ló.. (Az istállóban ventillátor és vízvezetékre szerelt önitató is működik) a — korszerűsítés előtt.11112~11R11111WEI 8m Lóistálló átalakítása 40-50 férőhelyes hízószállássá.

Szükségessége a helyiség méretétől függ. önitatók a 165 .vagy akácfa lécekből is. ahonnan a trágya vízöblítéssel kerül az ülepítős aknába legjobbak. A jó szellőzés érdekében célszerű szívóventillátor beépítése. amelyek keresztmetszete trapéz alakú legyen. Etetéskor a rácsot fel kell hajtani. A trágyafolyosót rácspadló fedi. A szarvasmarhától leválasztott rész 30-40 hízósertés elhelyezésére alkalmas. Ilyenkor azonban célszerű az etetővályúra felhajtható rácsot helyezni. Készíthető trágyarács tölgy. sertés-) istálló. A trágyarácsot 3 cm széles és 18 mm-es hézaggal illesztett T vasból célszerű készíteni.és szarvasmarha-Stállóbol kialakított vegyes hasznosítású (szarvasmarha-.esetben vízöblítéssel távolítják el a trágyát. de az etetővályúk is megfelelnek. Itatásra a vízvezetékre kapcsolt nyomószelepes vagy víztartályra kötött úszószelepes 5'5% 6m b Ló.

Nem szabad hirtelen sütni. úgy helyezzük a tepsibe. A zárt fiaztatót úgy alakítsuk ki. Az egész malacot vékonyan kenjük fagyott disznózsírral. A fején nyílást hasítunk. régi rendszerű hizlaldákban is sikerrel lehet tovább tartani. utána tíz percig süssük. 5m 8m önetető 5m 1111111111111111111111111111111111111111111• 11111 • •ffil • • 11 b Fiaztató korszerűsítése a — rácspadlós megoldás. hogy a belsejében levő gőz eltávozhasson és ne puhítsa a malac ropogós bőrét. (Sokkal jobb a növeMALAC (ROPOGÓS) A tisztított és mosott malacot töröljük szárazra. részben rácspadlós megoldással kedésük ugyanis azoknak a malacoknak. melyek a választás okozta megrázkódtatás mellett nem kényszerülnek még a helyváltozás elviselésére is. majd sürgősen tegyük vágódeszkára. mint az üveg. négy lábát szétterpesztjük. s hagyjuk jó félóráig állni. csak mérsékelt tűzön. A hasába kevés majoronnát. Ez is megvalósítható a meglevő ló. ahol a 4 koca kutricája (2 . meglevő.és szarvasmarha-istállók átalakítása útján. Mikor már szép piros. köztük malackifutókkal. A kocák és a malacok számára (külön-külön) vízvezetékre kapcsolt önitatók vannak.2 egymás mellett) kereszt alakban helyezkedik el. hogy azokban a választott malacok helyben hizlalhatók vagy legalább előhizlalhatók (40-50 kg súlyig) legyenek. melynek olyannak kell lennie. még egyszer kenjük. A fejét csapjuk le. amelyeket a rácspadló fölé szereltek. hogy az elletőkutricához a kezelőfolyosó mellett belső malacetetőtér is csatlakozzék. ha száraz és zárt. b — a másik változat 4 koca elhelyezésére alkalmas. köménymagot s a felesleges nedvesség felszívására egy zsemlét tegyünk. borsozva e nagyszerű pecsenyének is különleges csemegéje. kívül-belül a sózzuk. hogy könnyen hozzáférhessünk az agyvelőhöz. és ezzel együtt a sütőbe vagy (ami sokkal jobb) a kemencébe. 166 . de nagy hasznot hozó fehér hússertés kocák csak akkor ellethetők sikerrel egész éven át.Korszerű fiaztató kialakítása istállóépületben A tartási körülményekkel szemben igényes. nagy hidegben fűthető fiaztatóval rendelkezünk. Akkor újra töröljük szárazra. mely sózva.) Az előhizlalt — kevésbé igényes — sertéseket a szállásszerű. és körülbelül negyedóránként finom olajba mártott kenőtollal kell kenni vagy bedörzsölni füstölt szalonna bőrével. A fiaztatókat úgy igyekezzünk kialakítani. A szájába almát illesszünk. Tavaszi és őszi fiaztatás esetén a fűtés szükségtelen. Eredeti alakjában állítsuk össze a tálon.

Ez jól szigetel. olcsó építőanyag lehet. az Állatforgalmi és Húsipari Vállalatok illetékes kirendeltségei szervezik. hogy a falakhoz hasonlóan a mennyezet és a tető is jól szigetelő legyen. fajtajelleg nélküli egyedek tartásától nem várhatunk jó eredményt. Nedvesített eleséget kapjanak. Tekintettel 'arra. gazdaságosan tartható a szapora 4? malacot ellő) és jó növekedési erélyű fehér húshússertés vagy lapály) és a kiváló tersertés (nagy fehér hússe 167 . ezután következzék a rossz hővezető. Ez utóbbi igen lényeges a kedvező értékesítési ár szempontjából. Az ipar igénye egyre inkább a több és jobb minőségű húst és kevesebb fehérárut (zsírt) adó fajták tartását indokolja. Válasszuk ki az adottságainknak legjobban megfelelő anyagot. az üreges tégla és a kőszénsalakkal töltött üreges fal. hogy ne szolgálhasson patkányok búvóhelyéül. Legalkalmasabb a tégla. A belső térkiképzést a korábban vázolt tartási rendszerek figyelembevételével alakítsuk ki. A kocákat egyedileg etessük a fiaztatón belül. a malacokat száraz darával az etetőterükön elhelyezett önetetőből etessük. Új sertésól építése A lakóépületektől távolabb. termelőszövetkezetek. A haszonállat-előállító keresztezésekből származó ivadékok háztáji viszonyok között sokszor számottevően több húst és zsírt termelnek ugyanannyi takarmányból. A saját állomány pótlására szükséges tenyészanyagot mindig megbízható helyről. mint a keresztezésre használt eredeti fajták. szigetelő padozat. Fontos. A sertésól alapozásakor a padozatot úgy készítsük. s mérsékeli a sertések egészségére káros páralecsapódást. Fontos. higiénikus környezetben lehessen etetni. hogy ott tiszta. takarmányozási és éghajlati adottságaiknak legjobban megfelel és kielégíti a húsipar igényét. valamint az áfész-ek. ami a kő és beton kivételével csaknem minden egyéb. ez a költség gyorsan megtérül. kőtörmelékkel vagy kőszénsalakkal cseréljük a sertésól eredeti talaját.A folyamatos malacoztatás érdekében tegyük fűthetővé a fiaztatót. amely tartási. A sertésólhoz kapcsolódó napozókifutót szilárd burkolattal kell ellátni. Ahol elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre a különféle fehérjetakarmányok (lucerna és állati eredetű fehérjetakarmányok). Milyen fajtájú sertést tartsunk? A jövedelmező tartás érdekében a háztáji tenyésztőknek is olyan jól termelő kultúrfajtát kell tartaniuk. 30-40 cm mélységig üvegcserepekkel. törzskönyvi ellenőrzés alatt tartott tenyészetből vásároljuk. legalább 10-15 m-re helyezzük el az ólat. s a kitrágyázás könnyítése érdekében itt is alkalmazható a rácspadlós vízöblítéses megoldás. Igy az egy hízóférőhely költsége 130-200 Ft között van. Így az etetőtér tisztán tartása könnyebb. ez azonban csak kellő szakszerűséggel végezhető. Legkedvezőbb a 38-51 cm-es falvastagság. Úszószelepes önitatókat szereljünk fel. A szakszerűtlen keresztezésekből származó. és emellett az első két héten a malacokat — etetőterületükön — infravörös lámpákkal is melegítsük. Mindez mibe kerül? Az ismertetett átalakítás költsége például 30 férőhelyes hizlalda esetében — a saját munkaerőt nem számolva — 4-6000 Ft körüli. A forgalmazást az állami gazdaságok. hogy évente két állomány hizlalható. A hízóalapanyagot célszerű keresztezés útján előállítani. hogy jó hőszigetelő és vízzáró legyen.

és gyakran kell leszedni a képződő habot. A megyei állattenyésztési felügyelőségek csak a nagyüzemekben törzskönyveznek. Nem gazdaságos a fehér hússertés kocák cornwall kannal való keresztezése. A cornwall a legigénytelenebb hússertésfajta. Ez idő alatt többször kell utánatölteni vizet. Ezért az ilyen fajtájú kocáknak fehérhús vagy lapály kanokkal való keresztezésével jó hízóalapanyag állítható elő. — öves sertés koca x fehér hússertés kan. — fehér hússertés koca X lapály kan. borókabogyót. így a fajtiszta tenyésztés. levéből alája öntünk egy keveset. Ha a fehér hússertést vagy hibridsertést nem tudjuk igényei szerint takarmányozni. valamint jó sonkaformákat mutató észt sertés. Gyors növekedésű. borsot. mint a kevésbé intenzív fajták. szegfűszeget és citromhéjat teszünk — gyorsan forraljuk. község). mossuk. babérlevelet. Ilyen esetben célszerűbb kevésbé igényes fehér sertést tartani. Ez a típus házi vágásra és tőkesertéskénti értékesítésre egyaránt hasznosítható. A nagyüzemekben legjobban elterjedt hibrid sertés ina a KA—HYB (Kaposvári Hibrid) sertés. valamint jó sonkájú egyedek kialakítása legyen. nagy súlyra hizlalható fajta. és egyforma rész vízből. és reszelt tormával hintjük. A mangalica fajta jelentősége ma már elenyészően csekély. amely az utóbbi években a kisüzemekben is terjed és kiváló — a nagyüzemi átlageredményeket is meghaladó — eredményeket érnek el vele. a meglevő férőhelyek korszerűsítése. Kiváló tulajdonságainál fogva — a háztájiban is jelentősen növelhető e hibrid tartásával a hústermelés gazdaságossága. A húsipar sötét bőre és fekete szőre miatt nem kedveli. Tenyészcél a hosszú. borból és ecetből készült lében — melybe sót. ugyanis a zsírhizlalás jelentősége teljesen visszaszorult a fogyasztási igények változása és az ilyen jellegű hizlalás gazdaságtalansága miatt. a szakszerű takarmányozás megszervezésében. vagy a nagyüzem 168 . A húsipar sok zsírja miatt nem kedveli. s egészen lassan 2%— 3 óra hosszat főzzük. borecetet. olyan eredményt sem ér el. ha a termelőszövetkezetek is segítenek a fajtaváltás. A hízóalapanyag előállítására a leggazdaságosabb változatok : — KA—HYB koca x KA—HYB kan — cornwall koca x fehér hússertés kan. melőképességű gazdaságos hibridsertés. és így a hizlalás ráfizetéses lesz. de későn érő. Ehelyett napjainkban a hampshire (öves) vagy hibrid kanok használata terjed. a jó takarmányozást azonban meghálálja. bort. Célszerű. hagymát. Jó példa erre a baksai Ezüstkalász Mgtsz háztájit támogató munkája. A háztáji kocák búgatásához vagy az állam (megyei állattenyésztési felügyelőségek.TORMÁS HÚS A disznó fejéről és lábáról vagdaljuk le a húst. Ilyen fajta a középhosszú. ez a jó tenyészanyag vásárlásán túl bőséges fehérjetakarmány-etetéssel érhető el. mérsékelten széles és mély. Tálaláskor a húsdarabokat tálra rakjuk. A háztáji állattartók tenyésztői munkája tehát csak a hízóalapanyag előállítására korlátozódik. s az elért eredmények. mély. illetve tenyészállat-előállítás háztáji gazdaságban nem lehetséges.

Igy a szaporaságot. A kiválasztásban számot200 30 3 0 ORJALEVES 10 . származásuk csak így állapítható meg pontosan. sőt a malacokból még eladásra is jut. párosítás. Következésképpen az ilyen üzemek állományából érdemes tenyészkocát vásárolni. mert nagyobb súlyban már rendellenesebb az ivarzás és bizonytalanabb a termékenyülés. Célszerű egyszerre 2-3 kocasüldő beállítása. Nem helyes. pároztatás A tenyésztésbevétel időpontja függ a fajtától. értékmérő tulajdonságairól. a fejlettségtől és a típustól. így a hízóalapanyag folyamatosan előállítható. ízletes különlegesség.0001000 30 35 3 3 3 loo tevő szerepe van a szervezeti szi189 lárdságnak (konstitúció). A sikeres kiválasztás alapfeltétele a rendszeres és pontos törzskönyvi adatgyűjtés.adja a megbízhatóan jó tulajdonságokat örökítő tenyészkanokat. de együttesen (összA sertés jelölése benyomás) is bírálják. Kitűnő. és a húsa külön fogás ecetes tormával.10 ^ A sertés orjából (nyakszirthúsából) főzzük úgy a levest. növekedési erélyét (súlygyarapodását). . A bírá2930 lat során az egyes testrészeket 400 400 külön-külön. amelyet a mesterséges termékenyítő állomások szerveznek. a malacok születési súlyát. Ugyanezt a célt szolgálja a mind szélesebb körben elterjedő mesterséges termékenyítés is. típusát. amit a 3 küllem elbírálásából — még az állat termelésének megkezdése 5 előtt — ítélhetünk meg. A levesbe csigatésztát szokás befőzni. Tenyésztésbevétel. mint a marha húsából. testalakulását. A céltudatos tenyésztői munkához nélkülözhetetlen az egyedek tartós megjelölése. Figyelembe kell venni a sertés származását a szülők. Fontos értékmérő tulajdonság továbbá a gyakoribb betegségekkel szembeni ellenállóképesség. rokonok teljesítményét. de helytelen túl idős korra hagyni is. melyet nagyüzemi törzstenyészetekben rendszeresen és szakszerűen végeznek. ha túl korán — még fejletlen korban — bebúgatjuk a kocákat. a kocák termékenységét (180-200 napon belül képesek-e újra elleni). 169 . mert csak így lehet képet kapni a sertés típusáról. testvérek. Tudnivalók a sertés tenyésztéséről A szelekció során a fontosabb értékmérő tulajdonságokat kell figyelembe venni. ezek alkalmasak a már előbbiekben ismertetett haszonállat-előállító keresztezésre.

rövid törzs stb. 90-110 kg súlyban. A búgatás időszakában kísérjük figyelemmel a koca viselkedését. A termékenyülés biztonsága érdekében az első búgatás után 12-16 órával még egyszer búgassuk be a kocát (utópároztatás). — a kan mindig nagyobb tenyészértékű legyen. mert ezáltal az ivarzás megindítható. Ilyen esetben célszerű állati eredetű takarmányokat vagy néhány százalékban csíráztatott zabot etetni. mert a nevelési. A párosítás eredményességét a fialás után értékeljük. a cornwall és öves sertés koca 9-10 hónapos korban. Helyes volt a párosítás. amelyeknek az ivarzása kimarad. Kétszeri elletés esetén legcélszerűbb tavasszal és ősszel elletni. A kocatartás gazdaságossága érdekében tehát évente kétszer ellessük kocáinkat. ügyeljünk arra. időpontja A kocatartás gazdaságosságát az éves szaporulat határozza meg. ha utána bőséges takarmányozásáról gondoskodni tudunk. ha az utódok termelékenysége növekedett és ha az öröklődő és javító tulajdonságok kedvezően érvényesültek. 80-90 kg súlyban állítható tenyésztésbe. elnehezedett kan nem engedhető fiatal kocára. változatosabbá a koca takarmányozását. azt csendes. ingerlékeny a kocánk. — a kan képviselje a kívánatos típus jellemzőit. — a koca fejlettségéhez megfelelő testnagyságú legyen a kan. A biztonságos fogamzás érdekében egyébként minden esetben előkészítő takarmányozás szükséges.A fehér hússertés és lapály koca. Vannak kocák. Évi egyszeri elléssel a született malacok értéke nem fedezi a kocatartás költségét. mint a koca. A koca 114-116 napig vemhes. — a koca esetleges hibáit egy jobb minőségű kannal kiküszöbölhetjük.5-szeri elletésével 25%-os. és ivarzáskor vigyük a már kijelölt kanhoz. mert ezáltal a később leváló peték is termékenyülhetnek és így növelhető a születendő malacok száma. de konstrukciós hiba nem javítható egy másik hibával (pl. hajlott hát ívelt háttal). évi kétszeri elletésével mintegy 40%-os abrakmegtakarítás érhető el az évi egyszeri elléssel szemben. — ha érzékeny. ásványi anyagokban gazdagabbá). nyugodt kanhoz vigyük. hogy — a koca ne legyen rokonságban a kannal. A fiaztatás gyakorisága. A kocák évi 1. A koca pároztatásához gondosan válasszuk meg a megfelelő kant. a mangalica 10-12 hónapos korban. A búga- 170 . — a kövér. valamint a KA—HYB koca 8-9 hónapos korban. Fiatalabb kocát — de legalább 7 hónapost — csak akkor búgathatunk. Ez azonban a termelési hiányosságokra: kevés izmoltság. ezzel ugyanis az ivarzást serkentjük. Búgatás előtt már 3--4 héttel kezdjük bőséges fejadagokkal és tegyük minél természetszerűbbé (vitaminokban. hizlalási és részben az értékesítési viszonyok így a legkedvezőbbek. A jövedelmezőség érdekében kocáinkat minél gyakrabban fiaztassuk. 90-110 kg súlyban. vonatkozik.

3 hétre leáll.5-1. kevés abdlólével. A disznó tisztított. igénye és a velük kialakítása. 5-7. Takarmányozási lehetőségek a háztájon A változatos összetételű. a közepes minőségű búzakorpával azonos értékű. Fontos. Ma már minden sertéstartó beszerezheti ÁSVÁNYPREMIX AP-17 a korszerű keveréktakarmányokat. hosszú. Karotinban gazdag. tápanyagokban és vitaminokban gazdag takarmány összeállítása sokszor nagy gondot okoz. kifejlett sertéseknek 0. Egy citrom levét. Ha elkerülhetetlen. Ügyeljünk. A vásárolt sertések fejlődése az új helyükön kb. és a hizlalás csak nyugodt körülmények között indulhat meg. tápanyagtartalma hasonló a zabéhoz. Megrendelhető a Phylaxiánál hizlaló takarmány a sertés legfontosabb takarmányai. Fiatal állatoknak zabnyáknak készítve kedvező hatású. Mindkettőt csak frissen darálva etessük.és P-tartalma köA gazdaságosság érdekében elsősorban olyan tavetkeztében előnyösen haszkarmányokra alapozzuk az ellátást. Csak korlátozott mennyiségben etethető. Növendék sertésnek 0. Zabot főként étrendi zavarok.0%. szítmény Ca. Szállás u. szitált dara formájában. kettőnek a reszelt héját adjuk hozzá. vitaminoAz Ásványpremix AP-17 kékat és hatóanyagokat.és állított keverék minél több alkotórészből álljon. mánykiegészítő adagolása az A sertés takarmányainak zömét az abrakfélék kéetetett takarmányadag összepezik. csak daráltan etessük.5-0. Fiatal. a napi fejadagban azonban legfeljebb csak 10-15%-ban szerepelhet.és hereliszt jól szárítva kitűnő fehérjetakarmány. történt megállapodás alapján beszerzi a háztáji állatAdagolás: az AP-17 takarállomány takarmányszükségletét is. takarmányt meg kell szokniuk az állatoknak. széles darabokra vágjuk a fülekkel. törött borssal és megfelelő mennyiségű sóval. Soha ne mulasszuk el ősszel elkészíteni a Rendszeres és számított adagolásával biztosítható a P-szüktakarmánymérleget. kifejlett állatokkal darálva etessük. annak kalcium. X. valamint az igényeknek féleségeket idejében és olcsón beszerezhessük. ügyeljünk a fokozatos átmenetre. hogy a még szükséges takarmánységlet. foszfortartalmától függően Az árpa mint nevelő takarmány.. A borsó gyorsítja a fejlődést és a szalonnára keményítő hatású. míg jól kihűl. 171 . DISZNÓSAJT A tisztított. melyek a szükséges mennyiségben tartalmazzák a tápanyagokat.tások időpontját tehát ennek megfelelően határozzuk meg. hogy az abraktakarmányokból összetételétől. mosott gyomrába töltsük és — a nyílást bevarrva — főzzük. főtt disznófejről lefejtjük a húst.és bélbántalmak esetén etessünk finom. Ha tovább el akarjuk tartani.). a napi fejadag legfeljebb 10%-át teheti ki.6 kg adható. A cirok és a köles darálatlanul emészthetetlen. mert az mindig hátrányos. Számos megfelelő helyes Ca : P arány közös gazdaság a tagok döntése.4 kg. és a kukoricát soha ne adjuk csövesen. fél pohár borral. A kocatartással nagyobb lehetőségünk van egyöntetű állomány hizlalására. szerezhetők. pár napra füstre akasztjuk. A lucerna. (Bp. a kukorica mint 0. hogy az abrak összetétele ne változzék. amelyeket magunk nálható fel a szárnyasok és termesztünk. egy darab tokaszalonnával együtt. továbbá amelyek könnyen és olcsón besertések takarmányozásában. A legjobb hizlalási eredmények saját tenyésztésű alapanyaggal érhetők el. A köles étrendi hatása igen jó. gyomor. A borsó értékes fehérjetakarmány. előbb természetesen tegyük présbe. fejlődő állatokkal szemesen. Az új körülményeket.2-0. rosszul értékesül.

és a taggal történt megállapodás szerint Az előírt időponton belül fongondoskodnak a szántóföldi zöldtakarmányról is. korú betegségek utáni időszakban és hasznosítású sertés szívesen fogyasztja. lóherét — mánykiegészítő. fehérjékben. hízóknak 2-4 kg adható. 6-7 hónapos süldőnek 3-6 kg friss zöldségtakarmány adható naponként. tenyészkannak 2-4 kg. és herefüves legelők adják a legtermészetszerűbb takarAdagolása sertésnek: 100 kg mányt.4 kg.5-0.A legelő és az egyéb zöldtakarmányok tavasztól őszig jelentős szerepet töltenek be a kisüzemben tarAntibiotikumot tartalmazó tott sertés takarmányozásában.és ásványianyag-szükséglete. A zsenge zöldtakarmányt bármely fajtájú. lucernát. spenót. a burgonya. korpa. borsó. tos. 0. A burgonya jó hizlaló takarmány. zott megrendelésre szolgáltatSertéssel zsenge. etetése pároltan vagy főzve eredményes. etetésével elfojthatók abrakot takarítunk meg. Alkalmazása etetni. cukorrépa-korona. A fehérjekiegészítésről (fehérjedús abraktakarmány. finom rostú. és kevesebb a takarmányveszteség. mint minden egyéb nedvdús. és természetes úton fedezhető egyes lappangó betegségek. sertéslegelőt. Vitamintartalmuk és étvágynövelő hatásuk folytán etetésükkel a téli takarmányozást a nyárihoz hasonlóvá tudjuk tenni. baltacimjunk.5 cm hosszúra szecskázva vagy pépesítve etetjük. könnyű abrakkal keverni. lucerna-. hogy folyamatosan etesA változatos növényzetű. pos bekeveréséről gondoskodúgymint a vöröshere-. ha nedves dara takarmányozásával összekapcsolható. gumós és nedvdús takarmúnyok. Sok helyen kijelölnek háztáji dését elősegíti. (2 csapott evőkanál) 1-2 hézöldséghulladék. a sárgarépa téli takarmányozásban hasznosíthatók. bab. Napi fejadagként süldőkkel 1-5 kg. ha 1-1. hízókkal 5-10 kg etethető. tenyészsüldőknek 1-5 kg.1 -0. takarmányt etessünk. csökött állatok növekehat a közös gazdaság. és a takarmányba való alalegelők. hulladék gyümölcs szintén etethetők. de jobb. A zöldtakarmányok adhatók szálasan is. pépesítve. jól ápolt természetes sük. választott malacnak 4-5 hónapos süldőnek 2-4 kg. valamint a takarmánymész és takarmánysó adagolásáról ne feledkezzünk meg. az állat vitamin. fehérhere-.2-0. 172 . vitaminokban gazdag gyomnövények is. szopós malacnak 0. ERRA-6 A gazdaságos takarmányozás érdekében: tenyészkocának 7-12 kg. de legalább szeletelve etessük. Kisebb mennyiségben adagolva a fejlődésükben visszamaA zöldtakarmány-ellátásban nagy segítséget nyújtradt.8 kg. testsúlyra naponta egyszer Jól hasznosítható zöldtakarmányként a disznó30-50 g (3-5 csapott evőkanál) 3-5 napon át. A gyökér-. virágzás előtt kaszált friss zöldható ki. valamint a jó minőségű mesterséges legelők. paréj és más kitűnő ízű. Napi fejadagként szopós malacoknak 0. A répaféléket (takarmányrépa. Igy jobb az értékesülés. cukorrépa) mindig egyéb takarmányokkal együtt (abrak) nyersen. ízletes zöldCsak állatorvos által láttamonövény is. ásványi anyaFejlődésben visszamaradt magokban.5 kg. lacoknak naponta egyszer 20 g A takarmánykáposzta. úgymint a takarmányrépa. Etetésükkel ajánlott. ten át. extrahált dara). Legelő hiányában ajánpreventív (megelőző) takarlott kaszált zöldtakarmányt — pl. különösen akkor. A főzővizet mérgező hatása miatt mindig öntsük le.

Lehetőleg felfőzve etessük. A gyökér. mert az hasmenést és egyéb megbetegedést okoz. Ne keverjük tehát. többet etethetünk belőle. A sertéstakarmányok közül a legelő füvében és a zöldtakarmányokban. gyökér és gumós takarmányok mellett az ipari melléktermékek nagy fehérjetartalmuk miatt általában igen jó sertéstakarmányok.) okoz. A fejadag 15-20%-áig etethető. Lehetőleg külön edényből itassuk. Ha változatos az összetétele. répa vagy zöldtakarmány kizárólagos etetése esetén lép fel.5 kg etethető belőle. és a sertések fejlődése. az abraktakarmány pedig nagy foszfortartalmú. A héjrészeket távolítsuk el.Sárgarépát szopós és választott malacokkal etessünk karotintartalma miatt. ezért dugító hatású takarmányokkal együtt. amely a sertés szervezetében alakul át A-vitaminná. úgymint a meszet. takarmányhasznosítása nem lesz kielégítő. Tápértéke alacsony. Ha jó minőségű konyhamoslékban áztatjuk. vasat. foszfort. Ezek hiánya különböző megbetegedéseket (vérszegénység. A hulladék gyümölcsök és zöldségfélék is jó sertéstakarmányok. Foszforhiány csak burgonya. A tök és takarmánydinnye jó étrendi hatása miatt — más takarmányokkal keverten — használható. Az állati eredetű takarmányok etetése értékes fehérjetartalmuknál fogva igen fontos. A konyhamoslék etetésével — a hizlalás első időszakában — jelentős abrakmennyiség takarítható meg. úgy. A zöld-. fejlődésben levő sertések mészigénye — az erős csontképződés következtében — 173 . A korpa etetésekor mészkiegészítés szükséges. A fölözött tejet. elsősorban kocákkal és hizlalásra szánt süldőkkel. és keverés közben merjük le a vízen úszkáló héjdarabokat. hogy a darára öntsünk vizet. A takartnánykiegészítő anyagok adagolása tehát fontos. A különféle olajmagdarák a napi fejadag 8-10%-áig etethetők. (A karotin ugyanis az A-vitamin elővitaminja. Kifejlődött sertések adagja napi 15-30 dkg lehet. jó étrendi hatású takarmányok.és gumós takarmányok előkészítésére nagy gondot fordítsunk. Értékes fehérjetakarmány. Nyersen vagy főzve.) A növekedés és fejlődés előfeltétele a kielégítő A-vitamin-ellátás. A szárított répaszeletet csak alapos áztatás után és darával keverten etessük. A cukorgyári friss répaszelet szénaliszttel keverve etethető eredményesen. a szénalisztekben mésztöbblet van. földes. A konyhamoslék szintén fehérjében gazdag takarmány lehet. A goromba minőség mindig tisztább. A melasz kissé hashajtó hatású. A fiatal. Nagy cukortartalmuknál fogva változatossá teszik a takarmányozást. penészes. E takarmányok fehérjéi a növényi eredetűekéhez viszonyítva élettani szempontból sokkal értékesebbek. és azt minden etetés után gondosan tisztítsuk ki. étrendi hatása jó. A napi adagban legfeljebb 0. mint a finom termék. A hántolatlan olajmagdarák etetésekor a héjrészek felsértik a belek nyálkahártyáját. Az extrahált olajmagdarák nagy fehérjetartalmúak. magjával együtt etessük. romlott vagy fagyott takarmányt ne etessünk. lehetőleg minden egyéb takarmánytól elkülönítve. Az egyes takarmányféleségek eltérő mennyiségben tartalmazzák az ásványi anyagokat. rezet. de csak 50 kg-nál nehezebb sertésekkel etessük. savót és írót mindig frissen és forralva etessük. Főleg a hússertések nevelése és hizlalása során nélkülözhetetlenek. angolkór stb. konyhasót. A búzakorpa a szoptatós kocák nélkülözhetetlen takarmánya.

hogy azok már semmiféle kiegészítésre nem szorulnak. állatorvosához fordulhatnak tanácsért. hogy szaktanácsokra szorulunk. hanem e két ásványi anyag egyensúlyára is. A keveréktakarmányok a különböző korú és hasznosítású állatok termelőképességének kifejtéséhez a legkedvezőbb összetételben tartalmazzák az egyes tápanyagokat és takarmánykiegészítő hatóanyagokat.nagyobb. csontlágyulás léphet fel. A gyári keveréktakarmányok (tápok) a sertés tápanyagigényét teljes mértékben kielégítik. gyomor. majd lefedve 3-4 órán át állni hagyjuk. 174 . ha répafélét és párolt burgonyát etetünk. a szemnagyság 1 mm 3-nél ne legyen nagyobb. Az egyes alkotórészek alapos bekeverésével gondoskodjunk az egyenletes tápanyagelosztásról és a keverék ízletességéről. Nagyobb a konyhasóigény. ha azokat szakszerűen előkészítjük. etetésük feltétlen kívánatos és gazdaságos. Az abrak ilyenkor ízletesebbé tehető. amelyek előírás szerinti adagolásával kielégíthető a sertések igénye. használatuk biztonságos. Vitaminpótlásra — mesterséges készítmények útján — általában télen van szükség. Ellenkező esetben emésztési zavarok. A kereskedelemben ma már beszerezhetők azok az ásványianyag-tartalmú takarmánykiegészítők. illetve a gabonaforgalmi vállalatok boltjaiban. Takarmányaink 8-10%-kal jobban hasznosulnak. Igy a meginduló cukrosodási folyamat miatt lesz ízletesebb a keverék. Ha nincs megfelelő egyensúly. vemhes kocáink elvetélnek. A napi konyhasószükségletet fedezhetjük. Előfordul.és bélbántalmak hátráltatják a fejlődést. E keveréktakarmányokat úgy hozzák forgalomba. ne restelljük a háztáji agronómus vagy az állatorvos véleményét kérni. Takarmányozzunk szakszerűen! Csak jó minőségű. hogy abrakkeverékünk ízhibás. A háztáji gazdák a tsz állattenyésztőjéhez. E téren mindig az állatorvos utasításai szerint járjunk el. A darát mindig száraz állapotban keverjük össze. ha az abraktakarmány 0. A takarmány-fejadag összeállításakor nemcsak arra kell ügyelni. hogy az a szükséges mész.5%-át kitevő mennyiséget keverünk a takarmányba. A darakeverék és a napi takarmányadag ízletessége és étrendi hatása összetételétől és előkészítésétől függ. és — ha nedvesítve etetjük az abrakkeveréket — csak etetés előtt néhány órával nedvesítsük (télen meleg vízzel) a morzsalékosság határáig. mint a kifejlett állatoké. A mészkiegészítést a takarmányozási szakkönyvekben található táblázat segítségével számolhatjuk ki. Az abrakkeverék valóban keverék legyen. ízletes és romlatlan takarmányt etessünk. A tápok beszerezhetők a helyi általános fogyasztási szövetkezetekben vagy a közös gazdaságokon keresztül. megkeverjük. ha 90 ° C-os vízzel leöntjük (1 kg takarmányra 1.és foszformennyiséget tartalmazza. Az abraktakarmányokat lehetőleg kalapácsos darálóval (4-es rostával) daráljuk.5-2 1 meleg víz). Ha úgy érezzük. Mindig többféle takarmányból állítsuk össze a napi adagot. a szopós malacok hasmenésben senyvednek.

5-7. hagymalével) fűszerezzük. és 12 dkg sóval. a többi takarmányba keverve etessük. ral. szecskázás után hér borssal és kevés apróra váazonnal etessük. majd be. A tenyészkondícióban levő kocák takarmányát a vemhesség első 10 hetében többnyire olcsó. a szükséges abrakkiegészítéssel.). formájában itatható.és gumós takarmányokat tisztítva és aplunk. természetes takarmányok (takarmányrépa. A vemhesség további szakaszában. A burgonyát főzés előtt mossuk Három kg sovány marhahúst. vemhes és szoptatós kocák.5-3. 2-3 cm hosszúságúra szecskázzuk. kondíciója határozza meg. Igy a fertőzéseket és a savanyodásból eredő betegségeket elkerülhetjük. Ha erre nincs gyúrjuk és töltsük vékony beleklehetőség. A vemhesség és szoptatás idején rendszeresen el kell látni kocáinkat a szükséges ásványi anyagokkal és vitaminokkal. egyéb takarmányokkal keverve etessük. Az egészet jól dolgozzuk össze. és javítjuk az értékesülését is. A sertés vemhességi ideje alatt (114-116 nap) — főleg annak utolsó szakaszában — gondoskodni kell a koca megnövekedett tápanyagszükségletének kielégítéséről. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. Szállás u. hűvös heA fölözött tej vagy forralva és frissen. zöldtakarmányok.5 kg lehet.5 kg-os fejadag). illetve e betegségek enyhe alakját gyógyítja. 1 kg szalonnát apróra vagdaA gyökér. mást a vemhes és mást a szoptató koca. ízlete2 kg sovány disznólapockát és sebbé tesszük. tenyészállatok részére is. nyáron friss zöldtakarmány. Adagolása a használati utasításban foglaltak szerint. X. A tenyészkocák takarmányozása Különös gondosságot igényel. A kielégítő takarmányozás a jó malacozás és malacnevelés fő alapfeltétele. Megelőzhetjük vele az angolkór és csontlágyulás kifejlődését. Ez a szükséges OSSIFEROL D 3 -vitamin-tartalmú készítmény. Fontos. Aztán szitált fahamuban henáztatás után a takarmányadaghoz keverjük. de nagyon fontos használata a fiatal.KOLBÁSZ (SZÁRAZ) A burgonyát és moslékot etetés előtt feltétlen pároljuk. és csírátlanítsuk. Az abraktakarmány napi adagja csak 0. lucernaliszt. 175 .. így kevesebb a veszteség. A napi takarmányfejadag nagyságát és összetételét mindig az állat kora. illetve főzzük. 1 g cukorróra szecskázva. Adagolása különösen túlnyomórészt zárt épületben tartott állatok számára szükséges. melyeket lehetőleg természetes takarmányok útján (télen murokrépa. sárgarépa. fél g salétrommal. A párolással emészthetőbbé. fejlődésben levő állatok. Más takarmányozást igényel az üres koca. sőt a vemhesség egyes fázisaiban is eltérő takarmányozás szükséges. burgonya) képezhetik. A túl nagy fejadag etetése a takarmányértékesítés romlásával jár. legelő) kell biztosítani. hogy a tenyészállat állandóan jó tenyészkondícióban legyen (nem kövér és elzsírosodott). valamint a szoptatás idején legeredményesebb a gyári kocatáp etetése (napi 2. 2 g feA zöldtakarmányokat szecskázva. A túlzott abrakfogyasztás ebben az időszakban szükségtelen. súlya. Fő irányelv. vagy aludttej lyen felakasztva tartsuk. hogy a keverékben elegendő fehérjetakarmány legyen.5-1. Naponta rendszeresen adagoljuk az abraktakarmányba egyenletesen bekeverve. gergessük és szellős. a hízók pedig a jó étvágy határáig etethetők. hasznosítása. A szárított zöldtakarmányokat lisztté őrölve. jobb az gott fokhagymával (inkább fokértékesülés.

elegendő. A sok malacot szoptató kocának kevesebb tömegtakarmány (zöld répa. A búgatás előtti időszakban a kocát feljavító takarmányozásban részesítsük. Majd ezt követően térjünk vissza a megszokott összetételű takarmányadag etetésére. télen takarmányrépát etetni. gabonadarából. A szoptatós kocákat a létfenntartó szükségleten felül el kell látni a tej termeléséhez szükséges tápanyagokkal és ásványi anyagokkal. A vemhesség utolsó napjaiban a kocák abraktakarmányát fokozatosan csökkentsük úgy.5 kg) képezze a koca takarmányát. Ez időszakban igen fontosak a fehérjében gazdag takarmányok. A kocákat a búgatási idényben és a vemhesség első 10 hetében naponta kétszer. Ha nem áll módunkban alaptakarmányként legelőt. táp. hogy az ellés előtti 3-4 nap már csak az étvágy szerinti mennyiségű híg. Ez manapság sok helyen nem áll rendelkezésre.és gumós takarmány. párolt burgonyából készüljön. a sok malacot szoptató kocát étvágya szerint takarmányozzuk. illetve „Malactáp" etetése. A kocák alaptakarmánya nyáron jó minőségű legelő vagy 10-11 kg zöldtakarmány. annak érdekében. pusztán abrakon is tartható a koca.5-1. az abraktakarmány mellett — külön vályúból itatva — tejipari melléktermék és az abrakkal keverten pépesített lucerna vagy egyéb lédús takarmány is etethető. zöldtakarmányt. hogy a búgatás előtt és a vemhesség kezdetén javuló kondícióban legyen. A pótabrak változatos összetételű. de ekkor az ivóvízellátásra különösen kell ügyelni. szemes árpát ajánlottak. ha csak tömegtakarmányt gyökér. fehérjében gazdag és ízletes legyen. és képes felvenni a szükséges menynyiséget. 176 . télen 8-10 kg takarmányrépa és 1 kg lucernaliszt legyen. már 10-14 napos korban szoktassuk az abrakfogyasztáshoz. burgonya) és több abrak szükséges. levesszerű ivós képezze takarmányukat. Nedvesítve vagy egyéb nedvdús takarmányokkal keverten ne etessük. Malaconként naponta 40-50 dkg abrakkeveréket kell etetni. 30-35 napos korban kezdhető az abrakkeverék. A malactáp legalább 30 kg-os súlyig etethető kizárólagos abrakként. nek. Ez tartalmazza a szükséges vitaminokat. A malacok első abraktakarmányaként régebben frissen pörkölt. A kifejlett és kielégítő kondícióban levő üres és már nem szoptató kocák csak létfenntartó takarmányozást igényel- Hogyan takarmányozzuk a szopós malacokat? A szopós malacokat mielőbb.mennyiségben és arányban tartalmazza a tápanyagokat. majd később háromszor etessük. így a koca szívesen fogyasztja. Az ivós langyos vízbe kevert búzakorpából. s helyette az iparilag előállított „Malactáp" etetése a jó megoldás. mert a benne levő hatóanyagok könnyen romlásnak indulnak. Ha kocatáp nem áll rendelkezésre. A keverőüzemekben előállított malactáp mindezeket az anyagokat a kívánatos mennyiségben és arányban tartalmazza. Az ellés után is még 3 napig korpás ivós (a napi adag 0. kevés abrakkal kiegészítve. hulladék) kap. Ha jó kondícióban van az állat.és hatóanyagokat. A malacok számától függő menynyiségű pótabrakot ezen felül kell adagolni. száraz dara formájában. és mérgezést okoznak.

továbbá bélgyulladás elleni keOtt. A kanmalacokat célszerű minél korábban.5% takarmánysó. ha 63% árpadara. és a kocák egészségét is veszélyeztetjük. mikrocsak annyit tegyünk eléjük. hogy forralás és testNaCI (takarmánysó) -kiegészíhőmérsékletre való lehűlés után vagy alvadt állapotban tésre szükség van. megbetegedések elkerülése érdekében. antibiotikumokat. később malacönetetőből etessük. A szopós malacokat naponta ötször etessük. 5% szemes borsó. saláta. 9% tejpor. takarmányozásában nélkülöz. hasmenés okozója lehet. X. 20% kukoricadara. ahol rendelkezésre áll fölözött tej. amíg tőgygyulladás veszélye nélkül beszüntetheti a szoptatást. lehetőleg naponta fertőtlenítsük a (Bp. a cékla vagy a takarmányrépa. eréllyel rendelkező malacok Ivóvízről fölözött tej itatásakor is gondoskodnunk kell. elemeket. már az elválasztás előtt kiherélni. 5-7. szennyeződik és így 5 dkg. mert az már nagyon lehűl.5% malac egységes premix alkotja. 2% szénsavas mész. mert egyébként nehezen behozható törést okozunk a fejlődésükben. MALAC EGYSÉGES PREMIX Az abrakkeveréket szárazon kezdetben alacsony peremű tálcákból. Fokozatosan. azt a mamoterápiás szert. illetve szoptató kocával kívül kalcium.Malactáp hiányában házilag kell összeállítani a malacok abrakkeverékét. A malacok elválasztásának időpontját fejlettségük és a tenyésztési cél határozza meg. A malacokat fokozatosan válasszuk el. 3 hetes korig 3 óránként. 0.3-0. Szállás u. A szükségletet kielégíti a keverék. és mindig hetetlen vitaminokat. vitamindús takarmányait. tegyük a malacok elé. A vályúkat minden itatás után Megrendelhető a Phylaxiánál alaposan mossuk ki. 0. ügyelni kell arra. Akkor takarmányozunk szakszerűen és az elválasztás akkor lesz zökkenőmentes. 15-20 perc után vegyük el Adagolás: 10 kg takarmányra előlük.(takarmánymész vagy AP-17) és hasznosítsuk.).és foszfor. gyorsan elfogyasztanak. jó minőségű sárgarépa. ha a hússertés malacok 60 napos korban már 80-85 dkg. s Tartalmazza a nagy fejlődési az ivóvízről külön itatóedényekben gondoskodjunk.. Az évenkénti kétszeri elletés érdekében legkésőbb 6-8 hetes korban be kell szüntetni a szoptatást. egyenletesen elkeverve. növendék sertéssel. A téli időszakban háromhetes kortól 8-10 dkg-os kezdő fejadaggal etethetők a vizenyős takarmányok: a tisztára mosott és reszelt. amennyit jó étvággyal. 12 177 . Használatán lacokkal. Választáskor a kocától fokozatosan vonjuk meg a tejelő takarmányokat mindaddig. Öthetes kor után már csak naponta kétszer 1-1 órát és éjjelre engedjük a kocát a malacok közé. 10-15 napos átmenettel csökkentsük a szoptatások számát. Tavasszal és nyáron friss spenót. gyenge paraj vagy friss zsenge zöldlucerna képezzék a malacok kiegészítő. 3-5 hetes korban napi 3-4-szeri szopást engedjünk. a zsírsertés malacok pedig 60-70 dkg abrakot képesek fogyasztani naponta.

n O ir) v1 c. burgonyát.2 3 /0 0/ Cs1 in . törésmentes fejlődés érdekében elválasztás után 2-3 hétig ne változtassuk az abrakkeverék összetételét.1 m i-r) O . ut irt O C u/ a.r) CO Os 0 Fehér hússertés N 178 . el- ro -D E E ar u1 . Takarmányfogyasztás naponként és sertésenként '' "a .O ni 0 0 0 0 0 0 ci ci 0.. zöldlucernát. Választott malacok és süldők napi takarmányadagja 1 • . és ha mód van rá.f.ni m Ln s° t-- te •0.a.0 .Mivel etessük választott malacainkat és süldőinket? Az egyenletes. Ha beszerezhető. süldő (-. legeltessük is süldőinket.1 Cel 0 'ar 0 0 (. A lucernát szecskázva vagy pépesítve etessük. 30 kg-tól süldőtápot etessünk. A tömegtakarmány-adagot fokozatosan emeljük.a- ul Lel ‘: I I I I 2 C 5.ad Ci e: la/ v1 •Or■ CO C) 0 I I m [4 . A gyors fejlődésű fajtákkal több. friss vagy áztatott cukorrépaszeletet. te.4. 0 a. nrnen A választott malac.. táblázat 1-1 példát mutat be a különböző korú. a lassúbb fejlődésűekkel kevesebb abrakot etessünk.0 0.1 sr V . legcélszerűbb a gyári keveréktakarmányok etetése. gabonaszeszmoslékot. tenyésztésre nevelt sertések takarmányadagjára. U/ tr. az abrakkeverék etetése a gyors fejődéshez elengedhetetlen. 0 0 0 0 e. .0 te.1 m -4. táblázat. Egyedül legelőre azonban nem alapozhatjuk a tenyészsertések takarmányozását. C UN V/ C> 0 0 e: e: ni ni (-4 ee 0 c4 r4 (-4 e. 30 kg-os súlyig malactápot.n un 01■ CO OrnO C) 0 en . 10 -0 . illetve a tápon kívül — feltétlenül etessünk répaféléket. Keveréktakarmány hiányában házilag állítsuk össze a szükségletnek megfelelő takarmányadagot.1 0 CO er x. melaszt.0 0 a.n v1 u1 Ln 0 0 vi Ci Ci e: e: ni ni 11 16. csicsókát. A 16. Az 5 hónapnál idősebb tenyészsüldőkkel — az abrakkeveréken..

5-3. 18.0 4. A hússertés-süldők kívánatos súlygyarapodása Hússertés Hogyan lesz kifizetődő a sertéshizlalás? A hizlalás irányát gazdasági adottságainkélősúly súlygyarapodás nak és a kívánalmaknak megfelelően válasszuk.8%-a 12* 179 .5 0.8-4. kg ! Keresztezett Kor. kg takarmányadag.4-2.4-3.8 3. 60-65 5 55— 60 A hizlalás általában akkor gazdaságos. köhögést. 100 kg-os sertés fejadagja a testsúly 3.7-4. ez esetben zártan kell a hízókat tartani.0-3. és számukra a leg30-35 3 25— 30 kedvezőbb összetételű és mennyiségű takarmányt 45-50 4 40— 45 adagoljuk.6-3. 60 kg-os sertés fejadagja a testsúly 4.6 3.2-3. 40 kg-os sertés fejadag a a testsúly 4.7 3.1 1. táblázat.4 2. sőt gyomor.6-2. 17.6 1. és a takarmányok zömét abrak formájá60-70 9 130-140 ban kell adni a mindenkori szükségletnek meg60-70 10 150-160 felelő összetételben és mennyiségben. ha 60-65 6 70— 80 minél rövidebb idő alatt befejeződik.5 2.0%-a. A nevelés és takarmányozás helyességéről a sertések élősúlya. ha 2 25-30 18— 20 fiatal korban hízóba állítjuk.8 2. A különböző élősúlyban szükséges abrakadagokról a 18.4-1.7 1.0%-a.0 3. de csak akkor.3 3.6 2. ilyen átlagszámok a következők: a 20 kg-os sertés fejadagja a testsúly 5.6 2.2-1. friss.1 2. Választott korban naponta négy-ötször.0-3.2 3.0 A fejadagot kifejezhetjük a testsúly százalékában is. A különböző fajtájú hizósertések átlagos abrakadagjai Hússertés Élősúly. Ennek ér7 90-100 60-70 dekében a hizlalást választás után azonnal el kell 60-70 8 110-120 kezdeni.5%-a. 80 kg-os sertés fejadag a a testsúly 3.2 3.5 3.Az egyenletes fejlődéshez igen fontos a rendszeres takarmányozás. táblázat tájékoztat.2-2.2 1. a sertések nem legelnek. A húsra hizlalás csak így gazdaságos. A kívánatos súlygyarapodásról a 17.4 3.8 2. fehérjeigényes sertésfajták alkalmasak.8-3.6-2.0-4. dkg kg Húsra hizlalásra a gyors fejlődésű.3-3.5-2.7-2. Tiszta.9-1. 120 kg-os sertés fejadagja a testsúly 2.3 3. Ez az ún.8-2. intenzív hizlalás. A megfelelő növekedés ellenőrzése érdekében kéthavonta végezzünk próbamérést.0 3. majd 2-3 hét múlva naponta háromszor és mindig azonos időpontban etessük a süldőket.3-3. táblázat.2%-a.5%-a. Hideg víz itatása tüdőgyulladást.8-3. illetve súlygyarapodása tanúskodik.2 2.0-1.2-3.3-2. hónap napi 15— 20 25— 30 35— 40 45— 50 55— 60 65— 70 75— 80 85— 90 95-100 105-110 115-120 125-130 130 felett 1. táblázat tájékoztat. 12-18 ° C hőmérsékletű ivóvíz mindig legyen a süldők előtt.és bélbántalmakat is okozhat.

Természetesen mész. Almozásra 50 kg-os súlyig szalmát használjunk. a takarmányértékesítés kedvezőbb. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. jól szellőző ól szükséges. lazítsuk a homokot. Etetőtérként a fekvőtér másfélszeresét kitevő nagyságú tégla vagy aszfalt burkolatú terület szükséges. 5-7.SÜLDŐ EGYSÉGES PREMIX A süldők. változatos összetétele. intenzív és a legeltetéssel összekapcsolt abraktakarékos félintenzív gyorshizlalással az elkészülési idő lerövidül. A hízósertés takarmányozása. Az állatok fejlődése gyorsabb és egyenletesebb lesz. B„) tartalmazó takarmány kiegészítő. a takarmány értékesülésének mértéke. D. Szállás u.. tőkesertés hizlalása A takarmányozástól jelentősen függ a hizlalás gazdaságossága.. Az alom állandóan száraz legyen. aránya. Adagolás: 10 kg takarmányra 5 dkg. majd egész idő alatt tartsunk rendet. A hússertések hizlalásakor -. Az etetővályúk hossza biztosítsa a hízók nyugodt etetését. és a 180 . A hízószállást ne zsúfoljuk. Hízóbaállítás előtt meszeljük ki és fertőtlenítsük. E körülményre való tekintettel alapvető követelmény a takarmány jó minősége. A fiatal korral járó nagy növekedési erély kihasználása érdekében a hizlalást minél előbb kezdjük. latyakossá.különösen kezdetben — fontos követelmény a fehérjeszükséglet kielégítése. A vásárolt sertések a fejlődésben törést szenvednek az új életkörülmények következtében. tiszta. naponként forgassuk. A süldőztetés nélküli. Ellenkező esetben elhúzódik a hizlalás időtartama. A hízósertés részére is higiénikus. pihenőhelyük sárosodik. kényel• metlenné. egyöntetű állománnyal érhetők el. Káros azonban a felesleges fekvőtér is. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. fokozottabb az ellenállóképesség. tisztaságot. PHYLAPOLIVIT A legfontosabb vitaminokat (A. X. 5-7.).). jobb lesz a férőhely kihasználása. Vásárláskor mindig fennáll a fertőző betegségek behurcolásának veszélye is. kevesebb lesz a hús előállítási költsége. Adagolása: süldőknek 0-25 kg-ig 15 dkg. a hús és zsír minősége. Hízóbaállítás. Jó hizlalási eredmények elsősorban saját tenyésztésű. 100 kg takarmányba keverten etetve. valamint a vágási veszteség. de egyébként sem gazdaságos a süldőztetés. a napi súlygyarapodás. egészségtelenné válik. ízletessége. mikroelemeket és antibiotikumot tartalmazó készítmény. B 2 . Szállás u. egyenletesen elkeverve. csökken az elhullás. Rendszeres etetésével biztosítható a kedvező takarmányértékesítés és a betegségekkel szembeni fokozottabb ellenállás.. vagyis egy 100 kg-os hízó számára a vályú egyík oldaláról etetve általában 35-40 cm-es vályúhossz szükséges. Rendszeres etetésével a fejlődő és a termelő állatok legfontosabb vitaminszükséglete fedezhető. Az idősebb hizók alá nyáron megfelel a száraz homok is. süldőknek 25-50 kg-ig 10 d kg. X. Gyári keveréktakarmányok etetésekor adagolása szükségtelen. a hízók gondozása Főként a gyors növekedést] hússertés hizlalásakor. hízók takarmányozásában nélkülözhetetlen vitaminokat. tenyészkocának 20 dkg. foszfor (Futor vagy AP17) és takarmánysó adagolására szükség van. megfelelő előkészítése és szükséglet szerinti adagolása. mert az állatok rászoknak a benti trágyázásra.

A kimért anyagot 24 órán <ft pihentessük.5 0.5 dkg bors. mész -dkg tak. 1.50 3.5 1.0 1. majd nagy lyukbőségű szitán daráljuk. A szalámi készítéséhez szánt húshoz. 10 kg szalámianyag fűszerezéséhez a következő fűszermennyiséget használhatjuk: 30 dkg só.) teljesen kicsontozzuk vagy a szükséges mennyiséget a combről.5 0.80 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 35 35 35 35 40 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 2.5 0.5 1. A megtöltött szalámit félnapi szikkadás után hidegen füstöljük.5 0. friss vagy teljesen alvadt állapotban etessük.5 0.5 0. 3.0 1.0 1. borsócadara dara búzakorpa kg 1 kg kg 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 0.5 1.0 0.25 1. A fölözött tejnek különösen tápok hiányában van nagy jelentősége.8 0.0 1. hogy a sertés egyes testrészeit (lapocka.5 1.5 dkg fokhagyma.5 0.5 1.40 1. majd 181 . a süldőtápot 40 kg-tól 45 kg-os súlyig. A füstölés egy hétig tart.5 0.5 1. s úl ya.5 0. só zött tej. táblázat szerinti keverékek etetésével jó eredmények érhetők el. 19.5 A hízósertések szükségletét biztonságosan a gyári keveréktakarmányok (tápok) elégítik ki.8 1. 1 tak. LuFölöcerna (szecskázott).5 0. 50-60 kg-os súly eléréséig.0 2.5 literrel 3 literig is növelhető.80 2. 2.2 1. Takarmányadagok hússertések és keresztezett sertések tőkesúlyra hizlalásához Abrakfejadag A sertés súlya.5 0.5 1. 0.8 0.5 1.5 1. A tűztér a szalámitól legalább 3 m távolságra legyen.75 0. A keveréktakarmányokat lehetőleg szárazon etessük a gyors romlási veszélyre való tekintettel.65 3.35 2.0 1. comb stb. A hizlalás kezdetén az étvágy figyelembevételével fokozatosan növeljük a napi fejadagot.0 1.8 0.sertések korán elzsírosodnak. Jó.5 1.5 1. Megfelelő tartási körülményeket feltételezve ilyen takarmányozás mellett 7-9 hónapos korra elérhető a 110-120 kg-os élősúly.8 0. 10-20% kemény tokaszalonnát számítunk. a fehérjetakarmányok arányának csökkentése és így az abrakkeverék árának mérséklése érdekében.25 3. azt forralva. Ezután töltsük marhabélbe. külön vályúból.00 3.0 1. ha bizonyos súlyhatárok (30-60-80 kg súly) elérésekor változtatjuk a takarmányadag összetételét az étvágy fenntartása.0 0.60 3.5 0.5 dkg köménymag.0 1.95 1. attól függően.5 0. Napi adagja a választáskori 1-1.0 1.5 0.5 0.0 1. hogy a hús mennyire zsíros.15 2. hogy levegő ne maradjon bent.5 0. A masszát a fűszerrel jól összekeverjük és 24 órán át érni hagyjuk. majd a hizlalótápot 110-120 kg-os súlyig etessük. lapockáról stb.5 1.5 0.5 0.70 3. A malactápot 25-30 kg-os súlyig. Ha valamilyen tejterméket is etetünk. PAPRIKÁS (CSABAI) SZALÁMI Készítéséhez a szükséges húst úgy kapjuk. táblázat. és azokon csak kevés húst hagyunk. liter összetétele % árpadara ku kori-. A betöltött szalámit tűvel szurkáljuk. A húshoz 10% mennyiségben marhahúst is lehet keverni. 12 dkg paprika. leszedjük.5 dkg salétrom.60 1.5 0. Ez biztonságosan a gyári keveréktakannányok etetése útján valósítható meg. Hússertések és keresztezett sertések tőkesúlyra hizlalásakor a 19.

ha nem iparilag előállított sertéstápokat etetnek. Mesterséges készítményeket csak az állatorvos utasítása szerint adagoljunk. Ilyen esetben. A csontfejlődést és a takarmányok kedvező értékelülését nagyban befolyásolja a szervezet ásványianyag-forgalma. Ha kicsi a fejadag. Az etetés időpontjául legalkalmasabb a kora reggeli. Jó hizlalási eredmény csak akkor érhető el.és vitaminkiegészítése szükségtelen. rossz takarmányértékesítést okoz. Sok helyen szinte kizárólag kukorica képezi a hízósertés eledelét. lucernaliszt és jó minőségű szilázs etethető az abraktakarmány-adag egyidejű arányos csökkentésével. Ha olyan takarmánnyal rendelkezünk. lóhere (esetleg pépesítve). 4 kg ság határáig.40--50 kg-os súly elérése után e mennyiséget fokozatosan csökkentsük. Mindig csak annyi takarmányt tegyünk a hízók elé. Ha ilyen takarmányokhoz jutunk.71 45 i f A hízósertés fő takarmánya az abrakkeverék akkor is.és tömegtakarmányok etetése a takarmányozás olcsóbbá tétele érdekében. A D-vitamint a napfényes kifutóban kapja az állat. A fejadagot óvatosan növeljük. A hizlalási időszakban naponta háromszor etessünk. A sószükségletet őrölt só formájában elégítsük ki. télen gőzölt burgonya. Gazdaságosabbá tehető a hizlalás olcsó vágóhídi. szívesen elfogyasztanak. amennyit rövid idő alatt (8-12 perc) jó étvággyal. Gyári keveréktakarmányok ásványianyag. felfőzés) a különféle megbetegedések elkerülése érdekében. a déli és a késő délutáni időpont. de csak a morzsalékosNAPRAF~12 rAtc• lzéF. hogy 35%-át reggel. amely mellett ÁRPA es dkg lcukoRicq 30 # a szárazdarás etetés nem lehetséges. — - 182 . Az A-vitamin-szükséglet kielégítésének legjobb módszere a zsenge zöldlucerna vagy télen a lucernaliszt és a sárgarépa etetése. hogy a süldők minden 1 kg abrakjába 15 g (1. Ügyeljünk ízletességére is. nem érhető el a kívánt súlygyarapodás. Ilyenkor nagyon fontos a vályúk gondos LL4c•ctszr Zo d kg tisztán tartása. Foszforhiány abraketetés esetén nem fordul elő. A hízósertések takarmányát úgy egészítsük ki. általában 1 kg abrakba 5-10 g marhasót számítva. A takarmányadagot mindig az állat étvágyához szabjuk.5%). 25%-át délben és 40%-át este adjuk. a keveréket csak közKoRPA 42 --Pvetlen az etetés előtt nedvesítsük. a mész pótlásáról azonban csaknem mindig gondoskodni kell. Nyáron zsenge zöldlucerna. répa. tejipari. a felnőtt sertésekébe pedig 10 g (1%) szénsavas meszet keverjünk. azokat gondosan és alaposan készítsük elő (tisztítás. ha rendszeresen. F'SLör. de egyébként is a hizlalás első időszakában az abrak mellett célszerű zöld. baromfiipari vagy egyéb élelmiszeripari melléktermék vagy konyhai moslék etetésével. minden nap azonos időpontban takarmányozzuk az állatokat. a túletetés viszont gyomorrontást. A napi fejadagot úgy osszuk be. A kétszeri etetésre legfeljebb 90 kg-os súly elérése után térjünk át.

Hizlalás moslékkal. penészes ételmaradék. lúgos vagy szappanos víz és romlott. mert így egyúttal mozgásra is kényszerítjük hízóinkat. savanyodott. A zöldség. A gondosan gyűjtött moslékot — a zöldség. Az itatókat naponta többször tisztítsuk. Ezeket nyersen. A moslék 100 kg-os súlyig etethető.5-2 kg abrakkal egészítsük ki. romlik a hús és a szalonna minősége. és időnként mésztejjel fertőtlenítsük azokat. hogy ne kerüljön bele mosószeres. 183 . tiszta.Az egyenletes és gyors fejlődés érdekében gondoskodjunk arról. mint a paprikás szalámihoz.és gyümölcshulladék kivételével — etetés előtt feltétlenül főzzük. A csontdarabokat szedjük ki a moslékból! A konyhamoslék összetétele igen változatos és egyenlőtlenül változó. Az eredményes hizlalás feltétele az elegendő. de etetésére fokozatosan térjünk át. hogy elkerüljük az esetleg romlott vagy fertőzött moslék etetésével járó megbetegedéseket. Etetése különösen fontos az előhizlalási időszakban. A masszát sertésvékonybélbe töltsük. Moslékként szakszerű előkészítés után — etethető az ételmaradékon kívül minden konyhai melléktermék. zellert és kaprot — szintén jól hasznosítható sertéstakarmányok. friss. A moslék etetésekor különös gondot fordítsunk az etetőtér és az etetővályúk tisztántartására. ezért az összetételtől függően napi 0. mert ha a hizlalás utolsó időszakában is etetünk moslékot.és gyümölcsfélék — kivéve a hagymát. Minden etetés után mossuk ki. 1 kg száraz abrak emésztéséhez ugyanis mintegy 3 1 vizet igényel a sertés szervezete. úgymint a zöldség. A moslék napi fejadagja a sertés súlyától függően 0. 12-19 ° C hőmérsékletű ivóvíz. konyhai hulladékkal GYULAI KOLBÁSZ Készítéséhez ugyanazokat az anyagokat és fűszert használjuk. az etetőtérre szórva ajánlatos etetni. Az értékes konyhai moslék és a különféle zöldséghulladékok etetésével — ahol erre megvan a lehetőség — a hizlalás gazdaságosabbá tehető. A moslék gyűjtésekor gondosan ügyeljünk.és a gyümölcshulladékok. A darakeverékre azonban fokozatosan térjünk át. a mosogatólé zsírja — ha az nem mosogatóporos — és a különféle hulladékok is. és a vizet a hőmérséklettől függően szükség szerint cseréljük. kenyérdarabok. Ne hagyjuk azt a vályúban befagyni vagy felmelegedni. és körülbelül 30 cm-es darabokra pározzuk. tésztalé. Moslék már fiatal korban is etethető. E súly elérése után darakeverék legyen a hízó takarmánya. hogy az állatok részére elegendő vályú álljon rendelkezésre. A kolbászt félnapi szikkadás után 4-5 napon át hideg füsttel füstöljük.5 kg-tól 5 kg-ig változhat.

napraforgódarából pal és ellés előtt egy héttel álljon. egyéves korig be kell fejezni. A hízók súlygyarapodásának és a hizlalás eredményességének ellenőrzése A hízósertések fejlődését lehetőleg kéthavonként mérlegeléssel ellenőrizzük. A szükséges napi gyarapodás általában a hízósertés súlyának 1%-a. és kb. 12-13 hónapos korban pedig a végsúlyt. Gyorshizlalásra egészséges. 184 Élősúlyhatárok kg Átlagos napi súlygyarapodás g 21 — 30 31 — 40 41— 50 51— 60 61 — 70 71 — 80 81— 90 91-100 101-110 380 430 450 550 590 640 650 670 680 .5-1% konyhasó adagolásáról sem. előtt) 5 ml. vitaminokkal és ásványi anyagokkal jól ellátott. (Bp. táblázat.). a hizlalás nem feltétlenül közvetlenül a választás után Vízben oldódó A. árpadarából. E súlyhatáron felüli hizlalás már nem gazdaságos.és D3-v1takezdődik. Szállás u. X.5-1 órát mozgassuk a süldőket. hanem a hústermelését is kihasználjuk. és a szükségletnek megfelelően emeljük. 1.. Szállás u. X. borjaknak. juhoknak (10 hetes korig) 2. borsódarából. erős csontozatú. E hizlalási módszer abban különbözik a tőkesertés-hizlalástól. A kifutós szállás ezt megoldja. és ne feledkezzünk meg 2% szénsavas takarmány20-20 ml. a kívánatos 150 kg-ot. sőt a későbbi kezdés az abraktakarékos Adagolása: malacnak (választás hizlalás szempontjából kívánatos is.. ilyenkor már jelentős a létfenntartási igény. A hizlalást fiatal (legkésőbb féléves) korban kezdjük. 80 kg-os Megrendelhető a Phylaxiánál súlyig naponta 0. vemhes kocának A gyorshizlaláshoz összeállított abrakkeverék kukokétszer. mész és 0. és a hizlalás elején tömegtakarmányok is min-készítmény. 5-7. hogy PHYLASOL A+ D. jól fejlett. Kielégítő takarmányozás esetén 5-6 hónapos korra a süldők elérik a 35-45 kg-os súlyt. vizsgáljuk meg takarmányadagjukat. Folyamatos adagolása elsősorban malacok számára indokolt.5 vödör takarmányra.). etethetők. azaz 4 csapott evőkanál. 5-7. ellés előtt egy hónapricából. jó étvágyú sertések alkalmasak. táblázat). Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. így az 50-60 kg élősúlyúaké 50-60 dkg. — süldőknek. E módszerrel egyébként a sertésnek nemcsak a zsír-. Adagolása: megelőzés céljára — kb.5 dkg. és a hússertés 12 hónapos korra 130-160 kg-ra hizlalható. a 70-80 kg-osoké 70-80 dkg (20. 20. A hússertések súlygyarapodása a hizlalás alatt PHYLAMIX-B B-vitaminokat tartalmazó takarmánykiegészítő.Félextenzív „nehéz"-sertés hizlalás Ez a módszer főleg a házi vágásra szánt 130-150 kg-os hízó gyorshizlalását jelenti. Ha a hízók nem érik el a kívánt súlygyarapodást.

mert csak rontják az eredményt rossz takarmányértékesítő képességük következtében. és 24 óra múlva hideg füstön gyengén füstöljük. A kenőmájast marhabélbe töltsük és jól kössük el. amelyet azután a megabált hússal és szalonnával kétszer finomra ledarálunk. — a darapercentet. Számításainkhoz használjuk fel a hizlalás közbeni mérések adatait. majd 85 °C-os (forrás előtt levő) vízben félóráig főzzük. 3 fejet) vízben főzzünk. — az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált takarmánymennyiséget (az elfogyasztott takarmány súlyát osszuk el a ráhizlalt súllyal). — az átlagos napi súlygyarapodást (a ráhizlalt súlyt osszuk el a hizlalási napok számával. Közben vöröshagymát (kb. A masszához ízlés szerint lisztszerűre tört borsot. és munkánk hol szorul javításra. megtudjuk. 185 . majd — falka esetén — ezt a számot osszuk el a mérlegelt hízók számával). Számítsuk ki: — a ráhizlalt súlyt (a falka vagy egyed hizlalási végsúlyából vonjuk le a falka vagy egyed kezdő súlyát). majorannát és sót adunk. A módszer javítása érdekében a hizlalás befejeztével végezzünk számításokat az eredményességre vonatkozóan. KENŐMÁJAS Készítéséhez a májat forró vízben csak rövid ideig főzzük.Előfordul. hogy felvágva közepe véres maradjon. E számítások eredményéből képet kapunk tartási és takarmányozási munkánkról. hogy a falkából néhány sertés elmarad a többitől. úgy ezeket értékesítsük vágóra. Ezután hideg vízben hűtsük. hogy milyen eredményes volt a hizlalás. Ha így sem fejlődnek. illetve a daraértékesítési százalékot (a ráhizlalt súlyt szorozzuk százzal és osszuk el az elfogyasztott takarmány mennyiségével). Ezeket egy ideig külön takarmányozzuk. Ezzel egyidőben vele azonos mennyiségű dagadót vagy tarját és kétszeres mennyiségű zsiradékot (lehetőleg tokaszalonnát) abáljunk.

puha és meleg alom nélkülözhetetlen. 186 . ha a szoptató kocát folyóvízben.A sertés gondozása. Napjában többször for gassuk a !éhen a sonkát. szódás vízzel súroljuk le és napon szárítsuk meg. Ellés előtt 10-15 nappal csak az istálló körül jártassuk a kocát. zuhanyoztaső. A fiaztatót a koca odahelyezése előtt gondosan ki kell takarítani. meg ne tig hagyjuk benne. 2 kanál fenyőmagot. napon szokott előfordulni). vazelin. Télen is tegyük lehetővé a napi 1. illetve jártatását már 5-6 nappal a malacozás után kezdhetjük. mert a tőgygyulladás a tej elapadását is okozszuk füstre. mosdótál. forralt langyos víz. olló és fogcsípő fogó. ha vízben forraljunk. hogy a helyet megszokja. A bent hagyott trágyából a malacok egészségére káros gázok képződnek. SONKAPÁC A szoptatós koca mozgatását. Óvjuk a kocát az ütődésektől. és éjszaka már tartsuk ott kocánkat. jódtinktúra.5-2 órai mozgást a déli enyhe napsütéses időszakban. és hűtve öntviszont naponta néhányszor kimehet. higiéniai követelmények Hogyan gondozzuk a vemhes és a szoptató kocát? A bebúgatott kocát különös gonddal kezeljük. hatja. 1 kanál koriandert. és 4 héhogy különösen a tőgye ne hűljön le nagyon. Az ellés előtt 10 nappal már gondoskodjunk az elletőhely kitakarításáról. levelet és 1 fej vöröshagymát bő A koca ugyanis nem szívesen ürít a „fészekbe". kezEgy sonkához % kg sót. lizoformoldat vagy hipermangán. és a tisztaságról rendszeres takarítással egészen a szoptatás befejezéséig gondoskodnunk kell. legeltemajorannát. téssel egybekötött jártatásra. gondoskodjunk újbóli búgatásáról. - Mit kell tudnunk a fialásról és annak levezetéséről? A fialás levezetéséhez szükséges kellékeket készítsük elő. és adjunk alkalmat a naponkénti rendszeres mozgásra. Naponként almozzunk. Alomként lehetőleg rövidre vágott szalmát használjunk. A fialás ideje alatt feleslegesen ne zavarjuk a kocát. A lének egészen teni kezd. 1 kanál majd fokozatosan térjünk rá a napi 2-3 órás. és vigyázA csecsbimbó fertőződésének elkerülése érdekében zunk. Minél többet tartsuk a kocákat friss levegőn. el kell lepnie a sonkát. a farészeket forró. Vigyázzunk azonban. Legyen kéznél tiszta törlőruha. páclében. szappan. fekete borsot. kint azonnal ürlsük csonkára. bőrös felével lefelé legyen a tással vagy locsolással fürösztjük. a kíméletes bánásmód elengedhetetlen a vehem zavartalan fejlődéséhez. 4 5 babér A kocát — lehetőleg — a kutricán kívül etessük. székrekedés. az ellés előtti 3-4 napon pedig már elegendő az etetésekkel járó mozgás is. Kísérjük figyelemmel viselkedését. és így nem lép fel bélsárpangás. Lehetőleg kora tavasztól őszig járassuk kocánkat legelőre. a káros külső behatásoktól. óvjuk minden nyugtalanító zajtól. fertőtlenítéséről. 1 kanál salétromot. hogy a sonka mindig a felcélszerű. A falakat meszeljük le. 1 kandi detben azonban csak 1-1 órát délelőtt és délután. A friss levegőn tartás legegyszerűbb módja a legeltetés. és ha visszaivarzást észlelünk (ez a búgatástól számított 18-24. Azután akasz fázzon. A nyugodt környezet. A tiszta. 1 kanál szegfűbor sot.

6-8 nap múlva hezés elkerülése érdekében. A malacok hegyes fogait mindjárt az ellés után célszerű lecsípni. A malacetetőtér. Az istálló szellőztetése huzatmentes legyen. A malacokat tavasszal és nyáron már 5 napos korban engedjük a kifutóba. majd később tetszés szerint kinn tartózkodhatnak a kifutóban vagy anyjukkal az udvaron. Elektromos melegítőlappal ellátott ládában 23-26 ° C meleg ideális a malacok fejlődéséhez. a köldök környékét tapasszuk be ragtaúgy készítsük. vagyis a csecs nélkül maradt malacokat a kevesebbet ellő koca alá helyezhetjük.5 kg sót oldjunk. hogy 10 I vízpasszal. hogy az kellőképpen felmelegedjék. Ha a köldökzsinór a hasfallyezzük sóoldatba. Előfordul. a légzés megindulhasson. a légcsőbe jutott nyálkától megszabaduljon. s CSEMEGESZALONNA száját. ben 2. Kezdetben csak 5-30 percig. tiszta. rált sóval alaposan dörzsöljük be A köldökcsonkot mártsuk fertőtlenítőoldatba a fertő(a bőrét is). 15 ° C) ivóvíz 5-6 napos kortól már legyen a malacok előtt. hogy töljük. azonban csökken azáltal is. szennyes alommal együtt mossuk le.FÜSTÖLT Az újszülött malacot mielőbb töröljük szárazra. Néhány szoptatás után az anya rendszerint hozzászokik szaporulatához. akkor tiszta és fertőtlenített kézzel tépjük le. mint ahány termelőképes csecsbimbója van. télen csak jó idő esetén. lehetőleg arasznyira szecskázott alomról naponta gondoskodjunk. Ha a dajkaságba adás nem oldható meg. hogy a koca több malacot fial. különösen a hideg istállóban. relatív páratartalma 70-75%-nál nagyobb ne legyen. akkor a malacokat felváltva engedjük anyjukhoz szopásra. A gyenge malacokat helyezzük a koca csecsbimbójához. felügyelet mellett engedjük azokat anyjuk alá a szopás idejére. száraz. Ha a köldökzsinór nem szakadt el vagy hosszú maradt a Készítéséhez hátszalonnát haszcsonk. veregessük testét. esetleg malacfaló anyáktól különítsük el malacait puha alommal bélelt ládába vagy kosárba. Télen már a felhasználás előtti napon készítsük be az alomszalmát. és csak óránként.és itatóvályúk rendszeres tisztítására nagy gondot 187 . Az istálló hőmérséklete 16-20 ° C-nál kisebb. ezzel elkerüljük a koca csecsbimbójának felsértését. ha az istálló malacterén kívüli területén éjszaka egyharmad mészpor és kétharmad fűrészpor keveréket hintünk el. váladéktól. Az élettelenül született malacokat azonnal távolítezután vegyük ki. A kutricát naponként takarítsuk. Természetesen az áthelyezett malacok mindig csak egykorú vagy valamivel fiatalabb alomba kerülhetnek. A sóoldatot nál szakadt el. káros. A levegő páratartalma fűtéssel csökkenthető. friss. A rossz nevelő. A szalonnát finomra datiszta ollóval vágjuk el a hasfaltól 5-7 cm távolságban. A nevelés eredményességének alapfeltétele a tisztaság. valamint az etető. és télen ne hűtse túlzottan az ól levegőjét. Az agyonnyomás és megfázás elkerülésére — főként télen — készítsünk búvóládát a malacoknak. vagy náljunk. pormentes. orrát tisztítsuk meg a nyálkától. és meleg vízzel suk el. A magas páratartalom. Friss. nem hideg (kb. A sóoldatban a szalonnát 6 napig hagyjuk. s a magzatburokkal. Szikkadás után hideg égessük el. Jól bevált a malactér fölé helyezett infravörös lámpa is. Ez esetben — ha több kocánk ellett — lehetőség van a dajkaságra. illetve a közeli legelőn. tiszta. Az élettelennek látszó malacot vegyük kézbe füstön világos sárgásbarnára füsés fejjel lefelé tartva dörzsöljük.

nyáron tiszta és száraz homokkal. az etetők. amilyen zsírosra akarjuk a hurkát készíteni. és erre öntsük a vért. A malacokat óvjuk a külső élősködőktől (tetű. ha időben és folyamatosan megteszünk minden óvintézkedést. A beteg sertés ismertetőjelei: étvágytalanság. Ha a trágyát nem hordjuk ki rendszeresen. A fűszert a zsiradékban egyenletesen elkeverjük. megváltozott bélsár. Az itatóvályúkat szintén naponta tisztítsuk. Ezután kockára vágott 15-25 zsemlét pirítsunk. hogy megfőtt . és kihűlésig rakjuk szét az asztalon. levertség. félig nyitott fészerben is teleltethetők a süldők. és a betegeket azonnal különítsük el. Fő követelmény a tisztaság.e. kevés szegfűbors és fekete bors. és kb. Ebből olyan mennyiséget főzzünk meg. hogy a zsemlét ne törjük nagyon öszsze. és gyakran fertőtlenítsük. hasmenés) észleljük. naponta tisztítsuk. hogy a szúróskor az edénybe felfogott vért néhány percig kavarjuk. mert a szennyes csecsbimbó a malacok bélhurutjának okozója. A hurkához szükséges zsiradéknak leginkább a toka. pirított vöröshagyma. Töltés után a hurkát hideg vízzel mossuk. forduljunk állatorvoshoz. Mit tegyünk. Déli fekvésű. só). Óvjuk süldőinket az élősködőktől. szükség esetén gondoskodjunk irtásukról. A véres hurkát sok helyen zsemle helyett főtt rizs hozzáadósával készítik. majd kihűlt zsiradékot apró kockákra vágjuk. Ezek okozója rendszerint a gondatlan. Zárt istállóhoz feltétlen építsünk napozókifutót. hogy a hurkát tűvel megszúrjuk. Gondoskodjunk a folyamatos állatorvosi felügyeletről. Ha a bélférgesség tüneteit (lassú fejlődés. mert a malacok elsősorban tőlük fertőződnek. A koca és az istálló környékének tisztán tartása nagyon fontos a malacok egészsége szempontjából. és végül a zsemlével. fordltsunk. A rendszeres és bőséges almozás elengedhetetlen. Leggyakoribbak az emésztőszervi megbetegedések. rendszertelen takarmányozás és a tisztátalanság. száraz és télen 10-12 °C-nál nem hidegebb istállóban tartsuk. vigyázva arra. párás lesz az istálló levegője. világos. 30 percig főzzük. Etetéskor figyeljük az állatok viselkedését. és azzal a !ével. 188 . A masszát jól megtisztított bélbe töltsük. A megalvadást úgy gátoljuk meg. megfázást okoz. Ha a szúrás helyén már nem folyik ki véres lé. öntözzük.és a halszalonna felel meg. hogy a betegségeket megelőzzük? Nincs megbetegedés. ami koszosodást. Ezután szedjük ki a vízből. és mindig időben végeztessük el a javasolt védőoltásokat. ha száraz darát etetünk. télen szalmával almozzunk. úgy győződünk meg. A koca tőgyének tisztaságára külön ügyeljünk. amelyben a zsiradék főtt. Ha nedves darát etetünk. A vásárolt sertéseket 30 napig elkülönítve tartsuk. Az apró kockára vágott zsiradékot ízlés szerint fűszerezzük (majoranna. vérrel lágyan keverjük. a szellőztetés és a megfelelő hőmérséklet. kevés mozgás. itatók és az istállótér rendszeres takarítása. Arról. Elsősorban az anyák élősködőktől mentes tisztaságára ügyeljünk.VÉRES HURKA Készítéséhez a vért ne engedjük megalvadni. hideg vízzel öntsük le. bolha). A megfőzött. majd forrásban levő vízbe tegyük. az etetővályúkat minden etetés után. a hurka megfőtt. a lappangó betegség behurcolását Igy megakadályozhatjuk. A választott malacok és a süldők gondozása A választott malacokat tágas. borzolt szőrzet.

mint a véres hurkához. csökken a súlygyarapodás. KOLOZSVÁRI SZALONNA múlva újra sózzuk. mert ha állandó a sebesülés. 3 gerezd fokhagyma. Zsiradéknak ugyanazt használjuk. RIZSES HURKA Fiatal hússertések oldalasából és Készítésekor o máj háromnegyed részét vágjuk vékony szeletekre. csökött egyedeket célszerű vágásra értékesíteni.8 kg sót és 2-3 dkg füstön sárgásbarnára füstöljük. majoranna. fél liter tejbe áztatott zsemlét daráljunk.vízbe 1. daközi izmokkal együtt fejtsük salétromot oldjunk fel). Ezután 1 -1. ahol 8le. mert ezek veszélyeztetik egész állományunk egészségét.A beteges vagy betegségre gyanús. majd kihűlésig rakjuk asztalra. és tiszta forró vízzel forrázzuk (nem főzzük). szegfűbors és fekete bors. Fűszer ízlés szerint: só. A sózott szalonnát 5-6 nap 10 nap alatt teljesen átérik. rajta levő szalonnából készül. étvágytalan. PáMÁJAS. A forrázott és nyersen hagyott májat daráljuk le. Töltés után főzzük. 189 . állás után helyezzük páclébe (101 hagyjuk szikkadni. pirított vöröshagyma. nem pihen az állomány. Ezt követően a fűszerrel jól elkevert zsiradékba 2 db. A mcfjas hurkát vékonyabb bélbe töltsük. majd kevés vízzel főzzük. s végül az egész masszát keverjük össze. majd 10 napi colás után meleg vízzel mossuk.5 kg rizst enyhén pirítsunk. majd hideg Sózás előtt a bordákat és a bor. A marakodó sertéseket különítsük el.

hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek a saját baromfitartásuk korszerűsítéséhez. keltetőállomásokkal és egyéni baromfitartókkal. A baromfitartáshoz szükséges számos anyag és eszköz beszerezhető. hogy megadja az alapismereteket. A baromfitenyésztés lehetőségei kedvezőek.A BAROM FITARTÁS MINT JÖVEDELEM FORRÁS Baromfitenyésztésünk rohamosan fejlődött. A régi. mert a baromfiágazat termelése jelentősen növekedett. a termékek forgalmazására tág lehetőségek nyíltak (étkezési és tenyésztojás. vágóbaromfi stb.). takarmányozási adottságok és az értékesítési lehetőségek felmérése szükséges.és energiaráfordítással lehet végezni. 264. keressék a kapcsolatot üzemekkel. Aki részletesebb tájékoztatást szeretne kapni. szakszerűtlen módszerekkel nem lehet eredményt elérni. 190 . annak az ajánlott irodalom (1. Meghonosodtak a nagy termelőképességű tojó. E könyv célja. Akik a korszerű módszereket elsajátítani igyekeznek. takarmányozási módokban. oldal) nyújt segítséget. Mindazok.és húshibridek. Az árutermelés esetén pedig az értékesítési biztonság rendkívül fontos a termelőnek. fordulat következett a tartási. A baromfitermékek termelését és értékesítését beszerzési és értékesítési szövetkezetek keretében szervezettebben. akiknek lehetőségük van nagyüzemek termelési módszereinek tanulmányozására. Az értékesítésről különösen fontos tájékozódni. Hasznos tapasztalatok szerezhetők a korszerű egyéni baromfitartó üzemek megtekintése útján is. társulásokkal. kisebb idő. Érdemes áttekinteni a piaci lehetőségeket. szövetkezetekkel. A termelőszövetkezetek és tagjaik között ugyancsak sokrétű kapcsolat alakult ki. Milyen baromfit és mennyit érdemes tartani? E kérdés eldöntésére a tartási.

hibridet szabad tartani. sét és gyógyítását szolgálja —.Az állami felvásárlás elsősorban a hízott. legelő áll rendelkezésére. Közvetlen piaci értékesítésre természetesen minden áruféleségnél van lehetőség. de nagy hoegyébként a baromfikokcidiózis és baromfitífusz megelőzézamú. intenzív tojástermelő hibridek közül válasszanak. szövetkezeti vállalkozások szervezik. A fák tetején éjszakázó és kazlak tövében.. ha van valaki. aki a napi többszöri tömést szakértelemmel és időben tudja végezni. A parlagi fajták évi termelése legfeljebb 130-150 tojás. A tyúkfélék létszámát az elhelyezési. előnevelt csirkék (általában 3-5 hetes korúak) iránt. a pulyka és a liba nagyüzemi termék. Ahol természetes vízlati utasítás előírásai szerint. a hazai gyakorlat szerint gondoskodni Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. a kultúrfajta 180-220 és a tojóhibridek 240-260 db-os termelésével szemben. Ennek felvásárlását főként szakcsoportok. Csökkent az érdeklődése az étkezési tojás iránt. akik kettős hasznosítású tyúTIKOFURAN kok tartására kívánnak berendezkedni. Szakítani kell a hagyományos tartási módokkal. a tojástermelést 50-200 tyúkkal érdemes kezdésében is. A tenyésztojások előállítása is főként nagyüzemekben történik. Szállás u. A városi kerttulajdonos adottságai korlátozottabbak. Ez kedvező és biztonságos módja az értékesítésnek. 191 . kell úsztatómedence építéséről. Számos termelőszövetkezet is szervezi tagjai között a baromfitermékek felvásárlását. Növekedett az igény az ún. A kacsanevelés és -hizlalás a városszéli és vidéki állattartók körében könnyen megvalósítható. az igények azonban tájegységenként és évszakonként változnak. libák iránt érdeklődik. főként nagyobb mennyiségű árutermelés esetén. mányba alaposan elkeverve A víziszárnyasok nevelésének feltétele a természeetessük. E két baromfifaj intenzív tartása a kisüzemekben most van terjedőben. Ha valaki sek bélmegbetegedéseinek és piacra is kíván termelni. 5-7. felület nincs. a tartásban ugyan igényesebb. X. ha a new hampshire fajtát választják. a húscsibenevelést 100-300 oedema-betegségének leküzcsibével. Adagolása a hasznátes vagy mesterséges vízfelület. Erre nagyon kell ügyelni. a pecsenyekacsa. gondozási és nagy segítséget nyújt a sertétakarmányozási lehetőségek határozzák meg. A kacsa zöldtakarmányához bárhol hozzájuthatnak. Az abraktakardenie. A húscsibe (broiler). Csak jól termelő kultúrfajtát. leghelyesebb. főként new hampshire fajtából. Azok a háztáji tenyésztők. szakcsoportok szervezik (kisebb mennyiségben) a kisüzemi tenyésztojás előállítását és felvásárlását.). Ezt vásárolják a nagyüzemi keltetők és nagyobb számban a magánkeltetők is. megfelelő ól nélkül tartott baromfitól nem várható eredmény. A pulyka és gyöngytyúk tartására csak annak érdemes berendezkednie. A lúd tömésére is vállalkozhatnak. akinek nagy kert. A vidéki kertes házak udvarában van lehetőség a tyúkfélék tartására. ezeket a földművesszövetkezetek vásárolják. Akik tojásért tartják Takarmánykiegészítő — amely a tyúkot.

A hibridek céltudatos keresztezési munka eredményei. A hibridelőállítás bonyolult. A nagyobb testű.6 kg-ot is.4-2. csak nagyüzem vállalkozhat rá. A hibrid szülőpárok utódja már végtermék. és nagyobb testsúlyuk miatt nagyobb a létfenntartó energiaszükségletük is. Milyen fajtájú tyúkot. Ez azonban a nagyobb termeléssel megtérül. a barnáké viszont meghaladja a 2. Tojástermelésben nincs számottevő eltérés: 240-260 db-os termeléssel lehet számolni. továbbtenyészteni nem szabad.és húshibridjei közül választhatják ki a körülményeik közé legjobban illő típust.9-2. A barna héjú tojástermelő tojóhibridek ellenállóképessége nagyobb. A tojóhibridek ma már minden kistenyésztő rendelkezésére állnak. költséges. Húshibridek Hasonlóan a tojóhibridekhez. A fehér héjú tojástermelő tojóhibridek és azokat forgalmazó gazdaságok: Shaver Starcross 288 Tetra L. hibridet tartsunk? Tojóhibridek Fehér és barna héjú tojást tojó hibridek vannak.vagy utónevelt korban. mint a szülők. -nevelés A kistenyésztők is a világ legjobb tojó. Ezek közül legjobban elterjedt a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát Tetra-B nevű húshibridje és a Hunnia Termelőszövetkezeti Társulás által forgalmazott Hybro húscsirke. L. barna héjú tojástermelő tojóhibridek valamivel kevesebbet termelnek. További előny. többet fizetnek érte. a húshibridekből is megfelelő választék áll a háztáji gazdaságok rendelkezésére.1 kg. Az importált és a belföldi előállítású hibrid szülőpárok ára igen magas. beszerezhetők akár napos korban. Ezek jobban termelnek. nyugodtabb vérmérsékletűek. hogy közvetlen piaci értékesítés esetén a barna tojást jobban keresik. A fehér és barna héjú tojástermelő hibridek között szembetűnőbb a testnagyság különbsége. Nagyobb a takarmányfogyasztás és így az egy tojásra jutó takarmányköltség is. a lazább technológiai fegyelmet könnyebben viselik el. A kisebb tartási hibákat. Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát.Tyúktartás. Baromfinemesítő Telepe. 192 . mert az utód termelése jelentősen kisebb lesz. akár elő. A hazánkban forgalmazott barna héjú tojástermelő tojóhibrid: Tetra S. A fehér leghorn típusú hibridek élősúlya a selejtezéskor csak 1. Ezzel szemben áll viszont a barna tojástermelő tojóhibrideknél a kiselejtezett tyúkért járó nagyobb ár. Bólyi Agráripari Egyesülés. Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát.

Fontos és költséges része ennek a szigetelés. fészerek. a háztáji adottságoknak megfelelő kultúrfajtáktól. 5-7. célszerű. sok gazdasági vagy lakóépület padlástere átalakítható. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. Elterjedt az ablak nélküli tyúktar13 193 . Nem szükséges költséges megoldásokat alkalmazni. A hazai hibridek előnye. vagy lehetséges-e a mesterséges világítás. por alakú kombinált vitaminkészítmény. sőt. cseréljük ki nagyobb. Kettős hasznosítású. túl meleg vagy hideg istállóban az állomány rosszul termel. de nagyobb létszámú állomány tartásakor csak így oldható meg az állandó légcsere. a tojástermelés mellett hústermelésre is alkalmas. és az üresen álló lóistállók. mert a rossz körülmények között nevelt. hibridektől várhatunk. beteges állománytól nem várhatunk megfelelő termelést. Szállás u. Kis leleményesség és ügyesség szükséges. 1 kg élősúly előállításához 2. Tartási módszerek. — huzatmentesen szellőztethető-e. Ez megoldható használt melegágyi ablakokkal. van-e megfelelő légtere? Baromfitartásra nem alkalmas a párás és rosszul szigetelt épület. PHYLASOL COMBI A Phylasol Combi vízben gyorsan és maradéktalanul oldódó. világos. csökött.45-2. Költségesebb a ventillátorok beépítése. ha a felfelé nyíló ablakokkal szembeni falon. igénytelenebb és kevésbé érzékeny a különféle megbetegedésekre. Hubbard és Ross elnevezésű húshibrideket.. Pilch. felül nyíló ablakokra. a padlótól 1 m magasságban néhány — 2-3 téglányi — nyílást törünk a falon. Átalakítás előtt az épületet a következő szempontok szerint vizsgáljuk meg: — a helyiség elég száraz-e.35 kg élősúlyt érnek el.33-1. A régi istállók ablaka általában kicsi. Ezek teljesítménye hasonló a Tetra-B és Hybro húscsirkééhez. így a légcsere szabályozható. betegségek lépnek fel. a különféle melléképületek. A huzatmentes szellőzés jól megoldható. X. A new hampshire fajta Akik kifutós baromfiólban kívánnak baromfit tartani és nem törekszenek az intenzív termelésre. jól szellőztethető és könnyen takarítható ólban tartott. Párás. Már a nevelés során jól kell elhelyezni állatainkat. épületátalakítás Jó eredményt csak tágas. A nyílásokat lássuk el tolózárral. A szemeleséget fogyasztó háztáji sertés. ha a new hampshire fajtát tartják.55 kg takarmány szükséges. — elég nagyok-e az ablakok. fejletlen. berendezhető baromfitartásra. Kisebb számban forgalmaznak a keltetőállomások G-72. esetleg el is pusztul az állomány.). és a nyílások elé a fal slkjától 5 cm-re kiugró terelőlemezt helyezünk.Az állami teljesítményvizsgálat adatai szerint 51-53 napra 1. baromfi és galambok komplex vitaminellátásának célszerű módja a kéthetenként ismételt 3-6 napig tartó Phylasol Combi-adagolás. Arányos összhangban tartalmazza a szervezet részére szükséges vitaminokat. — elég magas-e az épület. A hibridek kimagasló termelését a nemesítő üzemek — az általuk előírt tartási és takarmányozási technológia betartásával — garantálják. hogy a naposcsibe olcsóbb.

480 tojótyúk elhelyezésére 1 kezdő-. Általában az emeletes elrendezésű ketrectípus használatos. de valamivel alacsonyabb is megfelelő. és vágáskori súlyuk nagyobb. nem törik. mint a mélyalmon tartott tyúkoké. Ezért a tyúk pincében vagy padláson is tartható. jobban értékesítik azt. A tyúkól kívánatos magassága 250-280 cm. kevesebb az elhullás.tás és húscsibenevelés. Ha ez így volna. illetve -nevelés. a nagyobb termelés érdekében érdemes a régi istálló ablakát is befalazni és a mesterséges világításra berendezkedni. A farészeket karbolineummal vonjuk be. 10 közép. s a fal elég vastag. Napozó kifutó a hibridek részére nem szükséges. nem képesek elviselni. A mélyalmos berendezkedéshez kevesebb tőke kell. Vannak akik azt állítják. kátránypapír. Három fő részre tagozódik: kezdő-. A jelenleg forgalomban levő — kisüzemekben is jól alkalmazható — ketrectípusok a következők. Az épület fala simára vakolt legyen. de ha a berendezés költségeit egy tyúkra vonatkoztatjuk és számolunk az alombeszerzés költségeivel is. ezért a tyúkok nem szeretik. földdel. záró.és 1 záró- 194 . sőt. A trágya eltávolítására szintenként elhelyezett trágyalehúzó szolgál. Sok mozgással sok energiát használ fel az állat. mint mélyalmos vagy kifutós tartásban. Beváltak a könnyen szerelhető. Az álmennyezet lehet lécvázon elhelyezett nádpalló. A tyúkól anyaga a kő és beton — melyek csak alapozásra használhatók — kivételével csaknem minden olcsó és használt építőanyag lehet a vályogtól a mészsalakfalig egyaránt. de fontos. A mélyalmos rendszer mellett rohamosan terjed a ketreces tartás. amit egyébként a termelésre fordíthat. akkor nem tojnának ugyanannyi vagy több tojást. vízzáró alapra épüljön. kevesebb takarmányt fogyasztanak. a mélyalmos és a ketreces tojótyúktartás. A tyúktartás rendszerét tekintve két korszerű módszer ajánlható. sárral tapasztott vesszőfonat. hogy az élősködők ellen védekezhessünk. nem szennyezik össze. hogy a természetes tartással ellentétes. akkor a ketreces tartás mutatkozik gazdaságosabbnak. hőszigeteléssel ellátott panelelemekből készült épületek. homokkal való feltöltésével csökkenthetjük. teljes egészében mesterséges megvilágítással. illetve hústermelés kívánalmainak megfelelően szabályozható.és középtagra. Ez lehetővé teszi az állatsűrűség növelését. Az átalakítandó épület esetleg túl magas légterét álmennyezet építésével vagy a padlószint salakkal. A ketrecben tartott tyúkok kevéssel több és nagyobb súlyú tojást tojnak. Delta háromszintes tojóketrec a nagyüzemi tojótyúktartás- Lépcsős ketrectípus ban bevált típus kisüzemi változata. jó hőszigetelő legyen. hogy jól szigetelt. A megvilágítás ideje és a fényerősség a napszaktól és időjárástól függetlenül az optimális tojástermelés.

. ..5 t 1 i 1.. .!:!. a hossza 11. — a tojófészkek.i1.. hogy kevés anyag felhasználásával... vagyis 24 m2 alapterületű ólban. tyúkól berendezései a következők: ÁSVÁNYPREMIX AP-17 Az Ásványpremix AP-17 készítmény Ca. a kisüzemi tartásra alkalmas. .. 56. .. . valamint az igényeknek megfelelő helyes Ca : P arány kialakítása. „.. .i40111 i. hogy az szilárd. A ketrecek beszerzése ügyében forduljunk a Budapesti Kisállattenyésztők Általános Beszerző és Értékesítő Szövetkezetéhez (Bp.. .. ban 350-430 tojótyúk elhelyezésére van lehetőség.. de olcsó berendezést állítsanak elő.' --1 • II I Illip 1... illetve kagylódara-etető. alulról drótfonattal bevont ülőrúdrendszerrel.1 1 al... mint az alsó szinten.111 111:/11. . . .. . ill i . A tömbösítéstől függően a ketrecköltség tojótyúkonként 32-35 Ft. úgy.. megbízható kivitelezésű legyen. — kavics-. 1 1 1.. Az istálló belső méreteit figyelembe véve. 1 m2-re 5 tyúkot számítunk.. Milyen a tyúktartásra alkalmas istálló? Az istállót a tartási rendszer követelményeinek megfelelően kell kialakítani.0%....„. . Adagolás: az AP-17 takarmánykiegészítő adagolása az etetett takarmányadag összetételétől.d.5-1. Ez esetben a ketrecköltség tyúkonként kb.. amely fölött elhelyezhető 4 db 6 m-es. A Varia ketreccsalád szerkesztői arra törekedtek.„1 111 ' :. A ketrectípus kiválasztásakor ügyeljünk arra.és foszfortartalmától függően 0.. A trágya eltávolítása 2-3 naponként kézi eszközökkel lehetséges a trágyatálcák. A naposcsibéket érkezéskor a legfelső szintre telepítjük... 2. . az ülőrudak egymástól való távolsága 35 cm.1 .l' li 11':1 1: !1 i li ségből összeállított váz nélküli blokk. A mélyalmos tartási rendszer alkalmazásakor a — trágyaakna. tetszés szerint variálható blokkok állíthatók össze a ketrec tartozékaiból. tehát 20 m 2 alapterületű istálló.. — — .011 1 1 1 1 1 . összesen 24 m hosszúságú ülőrúd. 1 tyúk ülőrúdszükséglete 20 cm.. mint a favázasok. .. A ketrec négyszintes változatban készül.). a fölötte elhelyezett. Etető és itató a ketrechez nem z készül.0 m széles.111111 1 -1 „.. .1 I kbhg!!il ról..---... XIV. 1 )1111j l' bl .!ii !'id.„„:„. Ilyen méretű ketrecblokk elhelyezésére 13 m hosszú.. ahol 120 tyúk tartható. BUKISZ-Z-6 Varia tojóketrec. „. . Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp.„ „„.II II Ir --. . Egy 5 X 4 m-es. 207)..8 m lesz... . mert itt a teremhőmérséklet 5-6 ° C-al magasabb.. Négy egy--‹ 11 1 1.=' . — önetető a lisztszerű (dercés) száraz takarmányok etetésére. a trágyaakna alapterülete 600 X 140 cm lesz.. 13• 195 ... egységeit kapcsolóelemekkel kötjük egymáshoz.. iiii . Lumumba u. .. X. 11 . Szállás u. annak kalcium..„. korszerű.. Rendszeres és számított adagolásával biztosítható a P-szükséglet.és P-tartalma következtében előnyösen használható fel a szárnyasok és sertések takarmányozásában.. 5-7. Emeletes ketrectípus Állategészségügyi szempontból a fémből készült ketrecek jobbak. — önitató. „. A 6 x 4 m-es.8-3. 36-40 m 2 alapterületű istállótér szükséges. hogy üzemeltetése minél kevesebb emberi munkát igényeljen.1 ..— Ft. .„. BUKISZ-K-100 csibenevelő ketrec. Ez a helyiség alapterületének 1/3-a.tag szükséges.1 1 1 dob ii: illit-..

ten L 7honnokfóródo 0 önetető 0 80 190 entre/tó edlyult önitato O'C'SIók x o 12. Adagolás: az állatorvos utasítása szerint. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. illetve az ól trágyaakna nélküli területe.. de egyébként is fel kell hagyni a kotlóssal való keltetéssel és neveléssel. a tsz-ek útján vagy közvetlenül a szaporító gazdaságoktól.). X. számos hátránya miatt. tro0gaókno óródrends. A hibrid naposcsibék csaknem mindenhol beszerezhetők az ÁFÉSZ-ek. amikor az állomány ellenállóképességét kívánjuk növelni. Újabb gyakorlat szerint a tojóállományokat ülőrudak és trágyaakna nélkül. úgy. és az ellenkező oldalon 30 cm magas. valamint a nagyobb igénybevételt jelentő (szállítás. — kaparótér. és ezt a keveréket 1 héten át etessük.5 kg ERRA6-ot keverjünk. Minden 200 tyúkra egy 15002000 m 3/óra teljesítményű ventillátort kell beszereltetni. mert hibrid tenyésztojást nem adnak ki a gazdaságok. Vásároljuk a naposcsibét — kotlós nélkül neveljünk! TRIERRA Kombinált hatóanyag-tartalmú takarmánykiegészítő.0177 2 nopozó kifutó 120 férőhelyes tyúkól alaprajza A ketreces tartási rendszerben a padozat betonból készüljön. 5-7. vakcinázás) kivédésére. állatorvos által I áttamozott megrendelővel. mint 2 m.— homokfürdő. Igen jó eredménnyel alkalmazható a fertőző betegségek megelőzésére. E rendszerrel nagyobb lehet az állatsűrűség. 1 m hosszú légbeeresztő nyílást vágjunk. Javallata kiterjed mindazokra az esetekre. hibridek használatával lényegesen csökken a kotlósok ERRA-6 tartalmazó Antibiotikumot preventív (megelőző) takarmánykiegészítő. 1 m széles kezelőutat a közlekedés és a tojásgyűjtés céljára. E területen helyezzük el a felsorolt berendezéseket. amelyet 20-25 cm vastag alommal borítunk. Adagolása baromfinak: 100 kg takarmányhoz 0. A hibridek kotlóssal keltetése nem lehetséges. Szállás u. s a ketrecsorok között hagyjunk kb. Az új fajták. csupán mélyalmon is lehet tartani. Ezt az egyik hosszanti falba építsük. ezért a kedvező mikroklímához szükséges légcserét csak mesterséges szellőztetéssel lehet megoldani. 196 . A visszaverő ernyővel ellátott villanyégőket a kezelőutak fölé helyezzük. hogy azok magassága a padlószinttől ne legyen több. illetve kezelése terén.

A műanya széle alatt 4-5 cm-re a padozattól nem lehet kevesebb a hőmérséklet 32 ° C-nál. A naposcsibék érkezése előtt a nevelőhelyiséget gondosan elő kell készíteni. és a padozatot söpörjük le. táblázat szemlélteti. A csibék érkezése előtt 2-3 nappal már fel kell fűteni az ólat a kívánt hőmérsékletre. hogy kályhával fűtik a helyiséget 24-25 ° Cra. száraz. Bealmozás előtt győződjünk meg. azok veszekednek. s emellett infravörös lámpával vagy elektromos fűtésű müanyákkal gondoskodnak a csibék neveléséhez szükséges hőmérsékletről. táblázat. Az infralámpát.vagy rozsszalmát. cseréljük ki 15-20 cm mély rétegben olyan területről származó száraz földdel. Almozásra faforgácsot használjunk 15-20 cm-es rétegben egyenletesen terítve. és fertőtlenítsük 3%-os klórlúggal. súlyától és oc 1 napos korban 1 hetes korban 2 hetes korban 3 hetes korban 4 hetes korban 5 hetes korban 6 hetes korban 7 hetes korban 8 hetes korban 9-22 hetes korban 33 31 29 27 25 23 21 19 18 18 32 30 27 25 22 20 18 18 18 18 35 35 32 30 28 26 23 22 22 197 . nem penészes és nem poros búza. Hőmérsékletigény műanyás fűtés esetén legalább 20 °C Tojóhibridek legyen. verik egymás csibéit. hogy kotlósonként csak 20-30 csibe nevelhető. ahol baromfi nem jár. vagy 2-3 cm hosszú. szecskázott. A terem hőmérséklete 21. a falakat. ami azok rossz fejlődését okozza. itatókat bő vízzel mossuk le. és azt állandóan frissítsük. illetve a műanyát az alom fölött 50-70 cm magasságban helyezzük el. frissen kevert 3%-os hidroxigénlúggal vagy 3%-os formalinoldattal. a new hampshire fajta viszont a hibrideknél gyakrabban kotlik. hogy minden száraz-e. majd fertőtlenítőoldattal (formalinnal) permetezzük be. hogy a műanyák alatti hőmérséklet és a teremhő megfelelő-e. Az előző állomány után távolítsuk el az almot.száma. hogy csak fertőtlenített lábbal lehessen az ólba belépni. Jól bevált az a megoldás. A falakat. A kotlóssal a csibenevelés hátrányos a fertőzési veszély miatt. a mennyezetet. s nem lehet több 35 ° C-nál. a padlót súroljuk fel. oszlopokat.és húshibrid csibék neveléséhez szükséges hőmérsékleti értékeket a 21. A nevelőből kihordott etetőket. Ez különösen télen fontos. Ezután az agyagpadozatot tapasszuk újra. hanem előneveltként (3-5 hetes korúak) és kifejlett jércéket is (18-20 hetes). A bejárati ajtó elé helyezzünk fertőtlenítő szőnyeget. További hátrány. A fűtés megoldására több lehetőség van. A tojó. Ha a padozat homok vagy agyag. Húshibridek télen nyáron A csibék kora A parabolatükrös műanya alá oc az állatok nagyságától. de hátrányos tartási szempontból is. mennyezetet minden állományváltáskor meszeljük le. A magántenyésztők jó minőségű tenyészállatokat nemcsak napos korban tudnak vásárolni. Időnként győződjünk meg arról. Takarítás és fertőtlenítés után legalább 10 napig maradjon üresen a barornfiól. Ha több kotlóst tartunk. A csibék érkezésekor a helyiségnek és az alomnak egyaránt melegnek kell lennie.

tegyük bele a csirke finomra vágott vagy darált zúzáját és máját. a különféle tápok a szükségletnek megfelelő menynyiségben és arányban tartalmazzák mindazokat a táplálékanyagokat. s az egészet puhára sütjük. amelyek a kifogástalan és gazdaságos fejlődéshez szükségesek. vitaminokat stb. hogy minél gyorsabban és minél kevesebb takarmányból állítsuk elő azokat. amely 80-100 csibe nevelésére alkalmas. a csibe levertségéről. A teljes és a korlátozott adagú etetési programra a 22-23. A mesterséges világítás csökkentésével is késleltethetjük a jércék nemi érését. Tálaláskor a csirke belsejében párolt rizskeverékből kitűnő körítés lesz. és ezt használjuk etetőtálcának. hogy a csibe megtanulja. A hullámpapírnak a műanyától mért távolsága 70-80 cm legyen. s rövid ideig együtt pároljuk.). Adagolása különösen fontos a tavaszi és a téli hónapokban és a zártan nevelt növendék baromfinak. 2 tojás sárgáját egy kevés tejföllel elkavarva rákenünk. és ezután sütőben ropogósra sütjük. korlátozott etetési programot alkalmazhatunk. kör alakú háztáji műanya. e betegségek enyhe alakját gyógyítja.). A kelésgyenge csibék általában könnyebbek is. teste pihével teljesen benőtt. A jércék és a húshibrid csirkék gazdaságos takarmányozása Különbséget kell tenni az állomány utánpótlására (tojástermelésre) és a húsra (értékesítésre) szánt csibék nevelése között.. merre keresse a meleget. majd 2-9 hetes korig nevelő csibetáp és 10-22 hetes korig jércetáp legyen. a köldökcsonk teljesen felszívódott. Háromnégynapos csibék köldöktáján tüskeszerű csonk tapintható. Kirakáskor vizsgáljuk át a csibéket. ízletes és mindig friss legyen. Ezzel a keverékkel kitöltjük a csirke begyét és hasüregét. pulykának 6 g. egyenletesen keverve. így a benne levő víz átveszi a nevelő hőmérsékletét. az infralámpa alá 70 csibe helyezhető. A húsra nevelt csibék tartásakor viszont az a fontos. A csibeszállító kartondoboz fedelének peremét ollóval vágjuk alacsonyabbra. 198 . A köldök hiányos záródása. Kartondobozok helyett azonos méretű. ill. hogy az állomány minél olcsóbban termeljen. mozgékony. élénk tekintetű. Amikor ez megtörtént. 5-7. TÖRÖK CSIRKE Három-négy evőkanál rizst kevés zsirban pirítsunk. táblázatban mutatunk be példát. alacsony peremmel ellátott etetőtálcákat is lehet alkalmazni. szokatlan nagyságú sziktömlőmaradvány a kelésgyengeség biztos jele. A kúpos önitatókat rácsos alátéten már a csibék megérkezése előtt megtöltve helyezzük el a műanyák körül. köldök körüli gyulladás. Az első 7-10 napig kerítsük körül a műanyákat 50 cm magas hullámpapírral. ragacsos pihézetéről. Jérceneveléskor a csirkék takarmánya 2 hetes korig indító csibetáp. tojótyúknak 5 g. A kelésgyengeség jól felismerhető a köldök állapotáról. Megérkezéskor csak 1-2 órai pihentetés után rakjuk ki a ládából a csibéket. Naponta rendszeresen adagoljuk az abraktakarmányba. hogy a jércék ne váljanak túl korán ivaréretté. s az észrevehetően kelésgyengéket mindjárt selejtezzük ki. hasürege bezárult. Napi adagja az állatokkal etetett takarmány 1 kg-jára számítva: csibének 0-4 hetes korig 5 g. amelynek adagolásával megelőzhető az angolkór és a csontlágyulás kifejlődése. A csibék takarmánya minél több alkotórészből álljon. Szállás u.OSSIFEROL D 3 -vitamin-tartalmú készítmény. Annak érdekében. A jó naposcsibe életerős. takarmánykiegészítőket (ásványi anyagokat. pihézete nem ragacsos. Jól bevált a fémből készült. X. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. A tojástermelés szempontjából fontos. mikroelemeket. hasznosítási irányától függően 250-350. A készen kapható gyári abrakkeverékek. védőanyagokat (antibiotikumokat).

560 1.22.030 0.120 1.015 0.280 0.750 3.910 0.005 0.035 0.065 0.019 0.055 0.040 0.535 kg 2.675 0.105 0.070 0.065 0.070 0.805 0.420 0.385 0.420 0.060 0.365 0.019 0.010 0.490 0.010 4.060 0.945 2.325 0.560 0.065 0.620 1.035 0. 50% búzaocsú) 1 jérce takarmánya összesen: .015 0.060 0.070 0.050 0.011 0.105 0.455 0.085 0.010 0.105 0.180 6.010 0.635 7.595 0.590 4.105 0.350 0.395 1.615 0.175 0.490 0.060 0.305 1.060 0.015 0.060 0.090 0.525 0.710 0.070 0.215 1.070 0.075 0.075 0.770 9.045 0.420 0.025 0.153 0.135 0.050 0.280 0.210 0.210 1.080 0.405 0.075 0.050 1. táblázat.055 0.075 0.065 0.650 8.850 5.895 1.080 0.420 0.011 0.035 0.070 0.005 0.015 0.455 0.060 0.485 1.045 0.560 0.700 0.080 0.980 1.065 0.077 0.035 1.190 1.725 6.420 0.005 0.210 8.070 0.430 4.230 0.630 kg 0.010 0.420 0.315 0.170 3.005 0.095 0.105 0.455 0.105 0.070 0.010 0.085 0.010 0.385 0.077 0.080 0.420 0.810 1.090 0.005 0.015 0.495 0.105 0.175 0.040 0.360 kg 3.005 0.240 kg 1.030 0.015 0.330 2. Könnyű és közepes testű jércék takarmányozása 24 hetes korig ( Molnár László nyomán) Dercés táp Takarmány neve Élősúly Hét Napi adag napi heti összesen kilogramm napi Szemes takarmány heti I összesen Indítótáp Indítótáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Tojótáp A Tojótáp A Tojótáp A Tojótáp A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - 0.270 5.260 kg 10.105 0.005 kg 0.230 kg 3.125 7.595 0.385 0.060 0.080 0.080 0.035 0.075 0.055 0.260 A takarmányfelhasználás alakulása összesen: Kukoricadara Indítótáp Nevelőtáp Jércetáp ■(:) Tojótáp Szemes (50% kukorica.025 0.015 0.070 0.

770 kg 7.385 0.010 0.950 1.070 0.065 0.065 0.010 0.060 0.065 0.070 0.005 0.070 0.010 0.350 0.050 0.055 0.555 4.770 Korlátozás nincs A takarmányfelhasználás alakulása összesen: Kukoricadara Indítótáp Nevelőtáp Jércetáp Szemes (50% kukorica.065 0.390 0.325 0.005 0.500 0. Korlátozott adagú etetési program könnyű és közepes testű hibrid jércék részére 21 hetes korig ( Molnár László nyomán) Dercés táp Szemes takarmány összesen kilogramm napi heti összesen Takarmány neve Kor Élősúly Napi adag nepi heti Kukorica Indítótáp Indítótáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Nevelőtáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp Jércetáp 1 nap 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 5 hét 6 hét 7 hét 8 hét 9 hét 10 hét 11 hét 12 hét 13 hét 14 hét 15 hét 16 hét 17 hét 18 hét 19 hét 20 hét 21 hét 1.280 2.700 0.070 0.070 0.070 0.045 0.005 0.011 0.040 0.010 0.030 0.135 0.019 0.010 0.940 5.200 kg 0.070 0.082 0.420 0.165 6.060 0.010 0.045 0.005 kg 0.005 0.035 0.420 0.015 3.210 0.035 0.011 0.280 0.035 0.010 0.055 0. táblázat.055 0.175 0.055 0.050 0.005 0.060 0.055 0.385 0.350 0.070 0.060 0.005 0.055 0. 50% búzaocsú) 1 jérce takarmánya összesen: .055 0.070 0.077 0.250 0.775 kg 0.140 0.350 0.420 0.785 4.385 0.010 0.070 0.055 0.035 0.055 0.070 0.495 0.055 0.315 0.065 0.400 3.060 0.600 0.630 0.560 0.800 0.325 5.300 kg 3.105 0.630 3.005 0.050 1.070 0.210 0.385 0.019 0.005 0.385 0.215 0.133 0.420 0.545 1.040 0.280 0.385 0.025 0.050 0.150 1.010 0.070 0.025 0.070 0.055 0.035 0.195 1.050 0.500 kg 3.930 2.675 0.385 0.880 1.400 1.030 0.170 4.350 0.23.420 0.060 0.385 0.490 0.745 6.585 7.005 0.

17 270 9. X.22 1. 9-22 hetes korig 4-6 mm legyen. 4.5 cm-től 7. ha azt változatossá tesszük.1 %-os oldatnak felel meg. A tálcába került almot és szennyeződést minden etetés előtt gondosan ürítsük.71 2.08 3.0 0.1 0.93 2. Az etetőtálcákra ne szórjunk egyszerre sok tápot. így kevesebb lesz a takarmánykiszórás. A kavics átmérője Adagja 100 g/100 I ivóvíz.28 4. A premixek megvásárolhatók. Háromhetes kortól a vályúhosszúságot csirkénként 3. korig 3-4 mm. Ügyeljünk.90 cm-es peremű etetőtálcát. A negyedik naptól kis vályúban tegyünk a csibék elé 2-4 mm nagyságú kavicsot is. ami a bató.és ásványianyagpremix. ezek kiegészítő adagolásáról gondoskodni kell. mert a rossz keverés következménye romfi kokcidiózis megelőzésére és gyógyítására.80 1. Zárt tartás esetén tos Phylamix B takarmányki5 napos kortól rendszeresen gondoskodni kell adagoláegészítőt is etetni a takarmány sáról.54 1. s a gazdasági abrakfélékbe való bekeverésükkel teljes értékű keveréktakarmányhoz jutunk.71 2.4 0.63 2. úgy növeljük az etetőtálcák.Húscsibeneveléskor 2 hetes korig indító. hogy az állatok etetéskor ne törjék egymást.20 0.59 1. Ivóvízben egymérgezés is lehet. tes kavicsot tegyünk az állatok elé. szerű elkeverés után adagolhaFontos kiegészítő még a kavics (gritt). 2 120 1 0. A kezelés ideje alatt ajánlaromfi emésztéséhez nélkülözhetetlen.08 0.02 a csibék.SOLUBILE ásványianyagpremix. Van például indító csibe-vitamin.5 6 1.4 0.és ásványianyag-premix vagy tojó vitamin. 3 0.40 180 1.és PHYKOKCIN .45 280 10.8 0.5 0.22 1.78 3.74 290 8 11. new hampshire fajta tartásakor házi keverékkel is eredményesen takarmányozhatunk.0 0. Csak tiszta. A húshibrid-csirke takarmányfogyasztása és -értékesítése hetenként TakarmányÉlősúly kg Heti súlygyarapodás fogyasztás Ő sz _ szes Takarmányfogyasztás 1 kg élősúlyra kg Hét g napi dkg heti kg A húshibridek már 7-8 hetes korra elérik az 1 kg-on felüli súlyt. Megrendelhető a Phylaxiánál A tyúkok számára 5-6 mm átmérőjű kavics a megfe(Bp.50 értékesíthetők.0 cm-ig növeljük.05 0.30 201 .10 0. Szállás u.90 260 7. táblázat. 1.45 1. A vályúk magassága a csibék hátával legyen egy szintben. és fehérjetakarmányokkal és takarmánykiegészítőkkel keverjük. amely 5 napos kortól 2 hetes korig 1-2 mm.5 0. 24. kör alakú önetetőt számítsunk. hogy a csibék a következő etetésig elfogyasszák a takarmányt.). Az etetővályúkat csak egyharmadáig töltsük meg. majd 8 hetes 0.77 számítsunk egy 70 x 30 cm méretű..13 illetve vályúk számát.60 6. Ahogy nőnek 7 1. fertőző vagy káros anyagoktól men1 %-ában. majd nevelő csibetápot etessünk (24. Gyári keveréktakarmány híján. 4 0. a terített táp 0.31 0. 100 csirkére 3-8 hetes korig két 43 cm-es átmérőjű. A gazdasági takarmányok természetes ásványianyagés vitamintartalma nem fedezi a baromfi szükségletét.64 240 1. 5-7. A takarmánykiegészítőket alaposan keverjük a taVízben oldódó készítmény bakarmányokkal. táblázat).5 cm-nél ne legyen vastagabb.65 Az első 2 héten 100-150 csibére 5 0. csibenevelő vitamin.

ha az 40% indítótápból. Ez a könnyű és közepes testű tojóhibridek számára végzetes lehet. 18 hetes kortól a fejadagot fokozatosan 10-12 dkg-ra emeljük. A keverék takarmányt 30. 2% takarmánymész. 1% ásványianyag. fölözött tejet csak teljesen frissen vagy alvadt állapotban etessünk. és nő a csibék ellenállóképessége a betegségekkel szemben. 12% extrahált napraforgódara. 3% takarmánymész. a fejlődés így gyorsabb lesz. és kísérjük figyelemmel a naponként feletetett takarmány mennyiségének növekedését.wgiwou tált kukorica. A szemes takarmány 40% kukoricából. naptól főtt tojást vagy fölözött tejet is etessünk. A nehezebb testű hibridek számára házi keverékünket igyekezzünk a követelményeknek megfelelően összeállítani. 2% takarmánymészből és 0. hogy nem tudunk tápot beszerezni vagy csak csökkentett mennyiségben. 1% ásványianyag. 5% húsliszt. 15% héj nélküli extrahált napraforgódara. 15% kukoricából. 25% árpadara. 1% nevelő vitamin..5% kukoricadara.és 1% ásványianyag-premix keveréke alkossa. Indító csibetáp híján a csibék első takarmánya — a kikeléstől számított 12 óra elteltével — apróra darált. 6% húsliszt. Naponta 1-1. 0. Naponta adjunk 3 dkg szemes takarmányt is. 8% zabdara.és 1% ásványianyag-premixből álljon. ha 4 hetes kortól áttérünk a függesztett önetető használatára..5 dkg-nál. 1% csibeindító ásványianyag-premix.5% kukoricadarából. A második héttől házilag előállított keveréktakarmányt etessünk. 44.5 dkg keveréktakarmány képezze a napi adagot. A keveréktakarmányt ilyenkor 26% kukoricadara. 11% zabdarából. 10% búzakorpa. egyenlő arányban. 6% húsliszt. 2% takarmánymész. Gyári keveréktakarmány etetésekor jó. Kör alakú önetetőből 100 csirkére 2-t számítsunk. 1% csibeindító vitaminpremix. 20% árpából álljon. 28% árpadara. A 3-4. A kavicsot tálcában vagy vályúban tegyük az állatok elé. 10% búzakorpa. 6% extrahált napraforgódara. 15% búzakorpa. 10% búzakorpából. 15% árpadara. azután négyhetes korig 3-4 óránként (naponta 4-5-ször) etessünk. 7-8 hetes korban fokozatosan térjünk át a szemes takarmányok etetésére is a keveréktakarmány etetése mellett.5 dkg kukorica és búzaocsú keveréke adagolható egyelőre durva dara formájában. 10% korpából. 2% takarmánymész.5% só. . 1% vitamin.és árpadara vagy köles keveréke legyen. a tojástermelésre való felkészítés érdekében. 2% takarmánymészből és 1% csibeindító vitaminpremixből és 1% csibeindító ásványianyagpremixból áll.és 1% vitaminpremix alkossa.lelő. 15% extrahált napraforgódara. 34% zabdarából. 13-17 hetes korban 4 dkg szemes és 3-3. 202 . A keverék ilyenkor 41. 20% zabdara. 100 csibénként 2-3 dl tejet számítva. 5-6 hetes korban 40% kukoricadara. 9-12 hetes korban már vigyázzunk a keveréktakarmány adagolásával. Jó a keverék. 10% árpadara.és 1% vitaminpremix képezze a jércék abrakkeverékét. S hetes korig megfelelő a következő összetételű keverék is: 50% kukoricadara. 10% extrahált napraforgódarából. 40% búzaocsúból. Ne legyen több a napi adag 4-4. 15% zabdara. szi4. 100 csibére 2-3 tojást számítsunk.5% sóból. Az első két héten kétóránként (naponta hatszor). Előfordulhat. 20% árpából. Ha indítótápunk egyáltalán nincs. búzaocsúból és tavaszi árpából álljon. 15% búzakorpa. mely kukoricából.

. nem képes csúcseredmények elérésére. az itatóedényeket pedig naponta egyszer alaposan takarítsuk ki. 8-12 hetes korban helyezzük ki a jércéket a fészerépületbe vagy a vándorólba. majd cseréljük le 6 literes köritatóra vagy önitatóra. amikor a tojás ára magas. Etetése mellett Futorvagy AP-17. kb. teljes kifejlődésük előtt kezdik el a termelést. s itt helyezzük el az esővédővel ellátott önetetőket is. az hátrányos.5 vödör takarmányra 5 dkg. Az első napon tartsuk zárva az állatokat. Növendékjérce-nevelés kifutóban A tojástermelésre szánt jércék — a hibridek kivételével — épület hiányában szabad szállásokban is felnevelhetők. A szabad tartást csak akkor kezdjük. illetve a tojásrakásuk kezdésének időpontja. és tegyünk alájuk rácsos alátétet. de nem hideg ivóvízről mindig gondoskodjunk. Éjszakára mindig tartsuk zárva a növendékeket. ásványi anyagokat. 5-7. Ha már 16-18 hetes korban kezdik a termelést. A szabad szállásokon is gondoskodni kell bőséges etető. kisebb adagú takarmányok etetésével tartsuk vissza. a nagy termelés az őszi-téli hónapokra esik. vályúkati minden újratöltés előtt.5 cm itatóférőhely szükséges csirkénként. aprók lesznek a tojások. s a termelés visszaesik. Az etetőket és itatókat mindenhonnan jól látható helyre rakjuk le. A tojótyúkok tartása Az őszi és téli jövedelmező tojástermelés szempontjából legértékesebbek a februári— májusi kelésű jércék. X. betegségek terjesztői. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. Később. Adagolás: 10 kg. és ha a kívántnál gyorsabb a fejlődés. amikor már nem várhatók éjszakai fagyok és a napi középhőmérséklet legalább 10 ° C.és takarmánysó( NaCI) -pótlás szükséges. libák és pulykák takarmányozásában fontos. 1. Az etetőedényeket. Az itatókat egyenletesen osszuk el. antibiotikumokat és bakteriosztatikus anyagot.). nap közben tartsuk nyitva a szállás ajtaját. és hetente egyszer fertőtlenítsük. azaz 6 csapott evőkanál. a belterjes tartásnál nélkülözhetetlen vitaminokat. Napos kortól 2-3 hetes korig 50 csibére 1 db 2 literes önitatót használjunk. A szemes takarmányt mindig azonos időpontban etessük. ne borítsuk fel az etetési rendet. korlátozott adagú etetés. Ha a jércék túl korán. Ez az ún. BAROMFIINDÍTÓ EGYSÉGES PREMIX Tartalmazza az 1-2 hetes csibék. 203 . Az ivóvíz hőmérséklete napos korban ne hűljön le 15-18 ° C alá. Az itatók soha ne legyenek 2 méternél távolabb az etetővályúktól. Az ól előtt hagyjunk helyet a szemes takarmány kiszórására. és az ilyen állomány nem tartja hosszan a magas hozamot. mert ezek ivarérése. hogy megszokják helyüket. kiskacsák. A jércenevelés során kísérjük figyelemmel a korral járó fejlettséget. Szállás u.Friss. és az állatok nem szívesen isznak belőlük. A jérceállománynak 22 hetes koráig nem szabad elérnie az 5%-os termelést. A piszkos itatók bűzlenek. amikor kieresztjük az állományt. hogy az állatok szükség esetén menedéket találjanak. mert néhány tojás lerakása után vedleni kezdenek. Itatóvályú használata esetén 1-1.és itatóhelyről.

Minden tyúkólban legyen trágyaakna fölött elhelyezett ülőrúdrendszer. 70-80 cm magas legyen. Ne zsúfoljuk össze az állatokat. VI.5 vödör takarmányra 5 dkg. antibiotikumokat. Természetesen Futorvagy AP . borzolt tollú. hogy abban a tyúkok 10 havi trágyatermelése elférjen. Testnagyságra. Fejlett. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp.és itatóberendezés. tiszta alom és a jó szellőzés. X. felső éle legömbölyített legyen. tojóhibridből legfeljebb 5-6. 3-4 cm magas. kb. IX. A kaparótérben 15-20 cm vastagon almozzunk.és takarmánysó(NaCI) -pótlás szükséges. A tyúkokat nagy gondossággal ólazzuk be. Kis testű. Tyúkonként 20 cm ülőrúdhosszúságot számítsunk. de még nem teljesen ivarérett. A kelés időpontja és az ivarérés időpontjának összefüggése BAROMFINEVELŐ EGYSÉGES PREMIX Tartalmazza a nagy fejlődési eréllyel rendelkező növendék baromfi részére szükséges vitaminokat. X. alomként durvára darált kukoricacsutkát vagy faforgácsot használjunk. 180-190 190-200 200-210 190-210 190-200 170-190 160-180 150-170 150-160 VII. és az ivarérés elhúzódik. táblázat. ha beszoktatjuk az állatokat 204 .Az ivarérés a kelés időpontján kívül jelentős mértékben függ a takarmányozástól is Hiányos takarmányozás esetén a fejlődésben törés áll be. Kör alakú önitatóból 100 tyúkonként 1 db-ot. V. etető. Kavics. Sok munkát takarítunk meg és elkerüljük a tojástörést. kétoldalas vályút. Adagolás: 10 kg. 5-7. villanyvilágítás és elegendő tojófészek. gubbasztó jércét ne tegyük a többiek közé. hústípusú vagy vegyes hasznosítású tyúkfajtából 4-5 tyúkot számítsunk 1 m2 alapterületre. Beólazáskor a jércéket egyenként vizsgáljuk meg. Minden 5 tyúk részére számítsunk 1 tojófészekférőhelyet (35 x 30 cm). Sápadt taréjú.). így a termelés nélküli időszak hosszabb. 25. Az ivarérettségig szükséges Keltetés hónapja könnyű testű fajta nehéz testű fajta nevelési idő napokban I. kokcidiosztati ku mot. Természetesen ennek alapfeltétele a száraz. VIII. Szállás u. és az ülőrudak egymástól való távolsága 34-40 cm legyen. XII.és kagylódara-etetéshez 60 cm helyezzünk el 100 tyúkonként egy-egy 1 m hosszú. mert ezzel termeléscsökkenést okozunk. mikroelemeket. bágyadt szemű. A tojótyúkokat már a tojásrakás kezdése előtt helyezzük végleges helyükre. Az ülőrúd 3-4 cm széles.17 . egészséges állatokat helyezzünk csak a tojóházba.. 150-160 160-170 170-180 160-170 170-180 180-200 190-210 200-220 210-230 220-230 210-220 190-210 170-190 160-180 160-170 IV. 1. fejlettségre egyenletes legyen az állomány. A túl korai ivarérés hátrányáról már szóltunk. Az ülőrudak alatti trágyaakna kb. etetővályúból 100 tyúkra 6 m hosszú kétoldalas vályút számítsunk. tojástermelő tyúkfajtából. XI. szellőzőberendezés. sovány. kaparótér. azaz 6 csapott evőkanál. A tyúkólat és berendezési tárgyait is alaposan tisztítsuk meg és fertőtlenítsük.

B 2 .a tojófészekbe. A nehéz testű hibridekkel 50%-os termelésig B jelű tápot.. Könnyű és közepes testű tojóhibridek tartásakor ne kísérletezzünk házi keverékkel! A nehéz testűek számára a következőkben — példaként — bemutatunk néhány keveréket: Automata önitató 205 . A napi takarmányfogyasztás kívánatos alakulását a 26. pulykának 35 dkg. sózzuk. de helyes. amelyik kicsípte a másikat. a tojótáp szükséges mennyiségben tartalmazza azokat a tápanyagokat. kettévágott tojás kiszedett sárgájára ráütjük 2 nyers tojás sárgáját és keverjük simára. X. melyek a termeléshez szükségesek. mert a tyúkok tojásrakás közben vagy közvetlen utána kezdik ki egymás kloakáját. hogy sok a takarmánykiszóródás. A tojástermelés kezdése után a napi fogyasztást ne korlátozzuk. és rakjuk a salátástálra. táblázat szemlélteti. hogy a tyúkólban ne legyenek sötét sarkok. borsozzuk. vitaminokat és egyéb hatóanyagokat. de előfordulhat az is. az alomba szórva. B„) tartalmazó takarmány kiegészítő. amelyek a tojástermeléshez szükségesek. Amikor az állomány termelése elérte a 10%-ot. vizsgáljuk meg nem beteg-e az állomány. vitaminokat. Ennek érdekében helyezzünk szalmát vagy szénát a tojófészekbe. A kicsípett állatot azonnal el kell távolítani. A kicsípés veszélye csökkenthető szemes bab vagy kukorica alomba szórásával. A könnyű és a közepes testű tojóhibridekkel A jelű tojótápot etessünk. A tojótápot csak szárazon etessük. Jól bevált a fenyőgallyak alomba szórása is. Összevegyítjük 6 kanál finom olajjal és ízlés szerint ecettel vagy citromlével. Adagolása 100 kg takarmányra számítva: csibének 0-8 hetes korig 30 dkg. A nehéz testű tojóhibridek szakszerűen takarmányozhatók — tojótáp hiányában — házilag előállított keverékkel is. búza és kukorica arányos keveréke legyen. A tojótáp etetése mellett naponta 1-1. dercés vagy granulált formában. mert az segíti a tyúkok eltojását. A tojóhibridek takarmányozása A beólazást követően — könnyű és közepes testű tojóhibridek tartásakor 19-20. nehéz testűek tartásakor 20-21 hetes korban — térjünk át a tojástermelés követelményeinek megfelelő takarmányozásra. 5-7. A kicsípéseket nehéz megállapítani. D. Az olajos keverékkel borítsuk és hintsük.). mert igy a tyúkok elfoglaltak a szemkereséssel. tojótyúknak 25 dkg. Ha 5-10%-nál nagyobb eltérést tapasztalunk. apróra vágott zöldpetrezselyemmel és metélőhagymával. A szemes takarmány nyáron árpa.5-2 dkg) szemes takarmányt etessünk reggel.. majd ezen felüli termelés esetén A jelű tápot etessünk. A főtt tojások fehérjéjét vágjuk metéltre. PHYLAPOLIVIT A legfontosabb vitaminokat (A. Ügyeljünk arra. Beólazással járó rendellenesség a kicsípés is. fokozatosan át kell térni a tojótáp etetésére. TOJÁSSALÁTA Nyolc keményre főtt. s az eltojó tyúkokat helyezzük a fészekbe.5 dkg (nehéz testűeknek 1. A gyári keveréktakarmány. ha azt a tyúkot is elkülönítjük. ha sok az eltojó tyúk. Szállás u. hogy ellenőrizzük állományunk egészségi állapotát. télen egymagában kukorica is lehet. Fontos. hogy tartalmazza a szükség szerinti mennyiségben és arányban azokat a tápanyagokat. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. A táblázat alkalmas arra.

5 58. a gyors romlás veszélye miatt.0 148.0 44.0 53.0 151.5 49. 13% burgonya.0 47. és a folyamatos kavicsellátásról se feledkezzünk meg.5 111.0 153.5 128.0 130. g 120 150 180 210 240 270 33 41 50 57 66 74 312 265 233 211 194 182 338 286 251 226 207 193 364 306 268 240 220 205 389 326 284 255 232 215 413 345 300 268 244 226 40% kukoricadara. 20% árpadara.5 154.50 2. vagy 30% kukoricadara. Tojótyúkok évi és napi takarmányfogyasztása. 5% zabdara.5 52.00 I 2.0 49.0 134.5 61.0 40. 18% búzakorpa. hogy a bennmaradt és időközben megsavanyodott takarmány 206 .5 52.0 140.0 51. valamint az egy tojásra jutó takarmányfelhasználás a termeléstől és a testsúlytól függően Évi tojástermelés ! db I % 1.0 136. Lágyeleség etetésekor különös gondot kell fordítani a higiéniai rendszabályokra. 15% búzakorpa.5 161.5 43.5 145. kg 120 150 180 210 240 270 33 41 50 57 66 74 37.0 48.5 117.0 142. 10% borsódara.5 49. 30% árpadara. A lágyeleséget közvetlen fogyasztás előtt keverjük.2. 8% búzakorpa.0 56.és vitaminpremix tojók számára.5 147.5 39.5 58. 2% lucernaliszt.5 49. 5% borsódara. mert az erjedt.0 45.5 42.0 54.5 55.5 108. 1 -1% tojó ásványianyag.0 121.5 143.0 159.és vitaminpremix tyúkonként naponta 1-1 dl friss fölözött tej.0 120.5 2. 10% zabdara.5 Egy tojásra jutó takarmányfelhasználás.5 136.0 132.5 128.és vitaminpremix tojóknak.26.0 167. 13% napraforgódara.5 55.0 43.75 kilogramm testsúly mellett Évi takarmányfelhasználás. Mindhárom keverékhez még 4-5% takarmánymeszet adagoljunk.75 2.0 115.0 Napi takarmányfogyaszás.5 138. megsavanyodott takarmány etetése megbetegedések forrása lehet.0 134. g 120 150 180 210 240 270 33 41 50 57 66 74 102. vagy 35% kukoricadara. 10% napraforgódara.0 50.5 124.0 126. 1-1% ásványianyag. 10% burgonya.5 52.0 46.5 46. 20% árpadara.5 46. 1-1% ásványianyag. Az edényeket minden etetés után mossuk ki. táblázat.

A meleg hatására az állatok étvágya csökken. A tojótyúkok a száraz hideget tűrik. Ilyenkor még hűvös az idő. Lágyeleséget lehetőleg ne etessünk! Inkább külön adjuk a burgonyát és külön itassuk a tejet. az etetőket és itatókat naponta tisztítani kell. Ügyeljünk arra. hogy az etetővályúk virradatkor feltöltött állapotban legyenek. így nem képesek felvenni a termeléshez nélkülözhetetlen nagy takarmánymennyiséget. Télen óvjuk az ivóvizet a megfagyástól. A nagy melegben fokozottan kell ügyelni az állategészségügyi szabályok betartására. Meleg. a vastag alom ugyanis meleg.a következő etetéskor ne okozzon megbetegedést. A rossz szellőzésnek így a termelés csökkenése. Tyúkonként 14-15 cm etető. vagy ha nem az. Ha kevés az etető. A tyúkól belső hőmérséklete csökkenthető a tető bemeszelésével. de a tojástermelés fenntartása és az egyenletes termelés érdekében jó. törődik az állomány. A takarmányváltozás vagy rendszertelenség 15-20%-os.(egyoldalas) és 2 cm itatóvályú-hosszúság szükséges. Nagyobb állomány tartásakor a folyamatos vízellátást csak vízvezetékkel lehet megoldani. Az optimális hőmérséklet 16-18 ° C. Almozzunk vastagabban. Forró. és az állatok jó étvággyal esznek. különféle megbetegedéseket okoz. a fehér tető visszaveri a nap sugarait. Ha kifutó csatlakozik a baromfiólhoz. tiszta. mint a takarmányellátás. folyamatos takarmányellátása fontos feladat. A takarmány gazdaságos értékesüléséhez.és itatótér. Vízvezetékre csatlakoztatható. A tyúkok téli tartásakor a szellőzés szabályozása fontos. Célszerű. csökken a termelés. Az itatókat naponta tisztítsuk és gyakran fertőtlenítsük. Jól szellőzött tojóházban +3-5 ° C hőmérséklet sem veszélyezteti a tojástermelést. A bőséges vízellátás olyan fontos. huzatmentesen nyissunk minden ajtót. Az ivási lehetőségek növelésére célszerű pótitatókat behelyezni. az náthát. Igy vízigénye ilyenkor nagyobb. gondoskodjunk legalább részbeni beárnyékolásáról. A takarmányfogyasztás fenntartása érdekében gondoskodjunk arról. vagy még ennél is nagyobb visszaesést okozhat a termelésben. száraz időben a falak permetezése is segíti a hőmérséklet csökkentését. Friss. ha a páratartalom alacsony. és a már szennyezett részeket távolítsuk el. súlyosabb esetben elhullás a következménye. a nagy meleg következtében csökken a tojáshozam. ha egész éven át 207 . páratelt napokon e módszer nem alkalmazható. az almot gyakran lazítsuk. 65-75% páratartalommal. ha nyáron vékony rétegben almozunk. hogy elegendő etető. A meleg ellen fokozott szellőztetéssel védekezzünk. 1214 ° C hőmérsékletű ivóvíz mindig legyen a tyúkok előtt. az árnyékos legyen. felhős téli napokon egészítsük ki a természetes fényt mesterséges világítással. ha azonban a hideg levegő páratartalma magas. automata önitató A tojástermelés növelésének módszerei Nyári időszakban. Az állat vízvesztesége. A tyúkok rendszeres. tehát a reggeli nagyobb takarmányfelvétellel képesek a nagy takarmánymennyiség fogyasztására. állandó vízellátás.és itatóvályú álljon az állomány rendelkezésére. a tojástermeléshez nélkülözhetetlen a folyamatos. ablakot. Sötét.

Jó téli takarmányra 5 d kg. Sötét. Megvilágításhoz normál izzókat használjunk. A tyúkonkénti termelés a második évben 17-20%kal. Természetyúkólban ne legyen. kisebb kiesést. 2-3 havi tojásrakás után csökken az állatok termelése. 1. nagyobb tojásokat eredményez. nappal tojástermelést. Beszüntetése — még tavasszal is — teljes vedlést okozhat. valamint bőséges takarmányellátás me1lett a megvilágítási időt hetente 20 perccel növeljük mindad7/// 1 dig. amíg a 20 órás napszakot el nem érjük (27. mert nagyobb lesz az egy tojásra jutó takarmányfelhasználás. azaz 6 csatojáshozam pedig csak az év elején. Az esti megvilágítást fokozatos fénycsökkentéssel szüntessük meg. A tenyésztojások között kevesebb lesz a vérfol/// n\ tos.és NaCI-taBármit akarunk változtatni a világításon.5-4 wattra növeljük. Ha fokozatosan eljutottunk a 20 órás megvilágításig. gásból eredő veszteség. Ha nem világítunk. A napszakhosszabbítás azonban csak akkor eredményes. tor-vagy AP-17. Az első tojóévMegrendelhető a Phylaxiánál ben rendszerint csekély az elhullásból és kényszervá(Bp.(Fuszuk el. a takarmány kedvezőbb értékesítését. Szállás u. A termelésnövekedés az állomány állapotától függ. 15-20 perc szürkületi fény szükséges ahhoz. Mindig ügyeljünk arra. sával érhető el. alkalmazzuk a mesterséges napszak-meghosszabbítást. hogy A készítmény rendszeres etetésével az intenzív anyagcseaz állatok elfoglalják helyüket az ülőrúdon. évi 200— leti fény megoldható. a fénycső nem megfelelő. 2-4 hét= tel hosszabb tojóperiódust. táblázat). II 4 208 . Munka. hogy gondoskodni kell szürkületi világításról. Az őszi időszakra jutó termelés kezdetén. hónapban keltetett jércéktől várható. hogy a tyúkok elülhessenek. kb. legfeljebb nagyobb fényhatást alkalmazhatunk a 20 órán belül.. EGYSÉGES PREMIX Hátránya. ha azt a következők szerint végezzük. mert annak szemmel nem érzékelhető vibrálása a tyúkokra kedvezőtlen hatású. A háztáji tyúktartók téli tojástermelését Adagolás: 10 kg.5 vödör nagyban gátolja a több éves tyúkok tartása. A napszakhosszabbítás egyaránt alkalmazható reggel vagy este. 20 óránál hosszabb napszak nem szükséges. azt minkarmánysó) -pótlásra szükség dig fokozatosan hajtsuk végre. Ennek következtében növekszik a tojás előállítási költsége. vagy a nap mindkét szakában. illetve kényeBAROM FI-TOJÓTÁP lem szempontjából alkalmasabb az esti megvilágítás.és foszfor. Az 1 m 2-re jutó 3 watt erősséget 3. a villanyégőket egyenletesen osztesen kalcium. A természetes napszak hosszabbítása nagyobb termelést. A szürküréjű. van. X. ha külön áramkörön néhány 250 db-ot tojó tyúkok vitamingyenge fényerejű lámpát helyezünk el az ülőrúdrendszer és mikroelem-szükséglete opfölött. azt tartani kell.). február—május port evőkanál. Megfelelő egészségi állapot és kondíció. a harmadik évben 27-30%-kal csökken az első év termeléséhez viszonyítva. Biztosítja az eredményes amikor az állatok nem kapnak elegendő fényt. különösen esős időben és télen — szükség szerint mesterséges világítással — 14 órára hosszabbítsuk a napszakot. tegségekkel szembeni fokozotGazdaságos tojástermelés csak fiatal tyúkok tartátabb ellenállást. 5-7. hogy árnyékolt terület a timálisan fedezhető. borús időben. nagyobb a betegségekkel szembeni ellenállóképesség. nagy hozamú. és 10-12 hónapos termelés után még kedvező a tojók értékesítési ára is. a beis világítani kell. ne mozogjanak és mindig tartsuk azokat tisztán.

góbaromfi bőrét is. a tojófészek takarítása. itatók tisztítása PAPRICOLOR és azok működésének ellenőrzése. hiszen a jó minőségű máj jelentős hányada innen származik. Lúdtartás.). selejtezése A tyúkok a megszokott dolgokhoz feltétlenül ragaszkodnak. fokozódik a betegségekzése. Selejtezésre legjobb a kék fény. bőrének sárga színezete világosodik. valamint a bőr Megrendelhető a Phylaxiánál pigmentáltságát (színét) vegyük figyelembe. Selejtezéskor vegyük kézbe az állatot kampós végű fogóbot segítségével. az a tyúk. mányt. lábujjak színtelenednek. taraja élénkpiros. fénylő. a tojásgyűjtés legalább kétszer. és esetleg betegítik az álloa tojások biológiai értéke. A benfrissítése.A tyúkok gondozása. A fejlődés azonban ezen a téren az elmúlt években nem volt kielégítő. illetve a termelés elbírálásakor első 5 dkg. 14 209 . hogy mióta termel vagy mióta hagyta abba a tyúk a termelést. lazítsuk fel az almot. amelynek kloakája tág. a gokat és vitaminokat tartalmahőmérséklet szerinti szellőztetés. és ha selejtezendőnek tartjuk. vértől duzzadó. kagylódara-etetőket. Adagolás: 10 kg takarmányhoz Selejtezéskor. Jól termel (Bp. pókhásárgára színeződik. a füllebeny. csőr és végül a lábszár. A napi munkák között — a háromszori etetésen kívül — mindig szerepeljen az etetők. Fölöslegesen ne zavarjuk az állományt. 5 . A színtelenedés a kloakánál kezdődik. levő takarmánypaprika réHetente legalább egyszer töltsük fel a kavicsetetővén a tojás sárgája élénk sötétvén ket. az állomány átTermészetes tojásszínező anyavizsgálása és a beteg. Szállás u. májlibahizlalás A háztáji lúdtartás hagyományos módszerei nem alkalmazhatók. Kevés helyen van megfelelő libalegelő. harántovális. majd a szemgyűrű. A májlibahizlalásnak hazánkban nagy hagyománya van. Termelékenyebb fajtákat és eljárásokat kell alkalmazni. takarítást és az egyéb napi munkákat mindig azonos időpontban és sorrendben végezzük. A bőr színtelenedéséből arra is következtethetünk. és nő fogyasztják a takarmányt. nedves felületű. és a trágyaaknában levő trágyát szórjuk le tetszetős sárgára színezi a vászuperfoszfát műtrágyával. és főleg idegeneket ne engedjünk be a baromfiólba. sorban a kloaka és a taréj állapotát. A háztájon a könnyebb és eredményesebb eljárásokra kell áttérni. a fertőtlenítőtálca felzó takarmánykiegészítő. ezért az etetést. Két hónapos termelés után a lábszár teljesen fehér. beteges állatok csak fölöslegesen kel szemben az ellenállás.. Ilyen világításban ugyanis a tyúk nem lát. Hatására a takarmány hasznosítása kedveFontos feladat az állomány folyamatos selejtezőbb. A nem termelő. Ugyancsak lózzunk. A májliba-előállításban a kistenyésztőkre és tömőszövetkezetekre továbbra is jelentős feladat hárul.7. a kézi tömésre is kevesebben vállalkoznak. kicsípett állatok elkülönítése. X. azonnal különítsük el és vágjuk le.

a ' negyediket a harmadik tépés után állítjuk hizóba. ha a sok zsír mellett nagy máj is van benne. keresztezett libát állítsunk be tömésre! Saját nevelésű vagy vásárolt libát tömjünk? Mindkét módszernek van előnye és hátránya. győződjünk meg róla. A máj nagysága a fajtától függ. A különböző fajtákban rejlő jó tulajdonságokat keresztezéssel lehet összpontosítani. Másik ok az a feltételezés. Ezek tojás. jó kondícióban levő állatokat vásároljunk és állítsunk be tömésre. előírás szerinti volt-e. Ez esetben a nevelés sikerétől. hogy az első csoport libát tépés előtt. Továbbá a jó minőségű legelőn való utónevelés olcsó. szakmai hozzáértés szükséges. Ha saját maga nevel libát. a harmadikat a második tépés után. ugyanakkor a keresztezett libáktól 50-60 dkg-os máj remélhető. Ezzel az üzemezéssel a hízott liba a karácsonyi piacra készül el. Ha ko4011/1 rai — március első felében kelt — naposlibákat vásárol210 . hogy az előneveltetésre tavasszal kell szerződést kötni! A 4 kilogrammos liba már hízóba állítható. A rajnamenti lúd kiváló tojástermelő. A rajnamenti tojók nemesített magyar fehér vagy landeszi gúnárokkal keresztezve jó májtermelő ivadékot adnak. sőt. a másodikat az első tépés után. ún. tömésre valók. az elhullási aránytól függően lesz olcsóbb vagy drágább az alapanyag. hogy azok valóban egészségesek-e. hogy a hazánkban hizlalásra szánt libákat 4 kg-os súlylyal már tömésbe lehet fogni. Csak egészséges. Ez azt jelenti. egyöntetűen fejlett. Ennek feltétele azonban. hogy ekkorra kifejlett testsúlyuk 70-75%-át elérjék. Tehát: ha be tudunk szerezni ilyen naposlibát. nem tömhető bele annyi kukorica. de tiszta vérben csak közepes a májtermelő képessége. s csak akkor értékes. Hátránya a kisebb tojástermelő képesség és a tarka tollazata. amennyi a nagy máj eléréséhez szükséges. hogy a fiatal liba nem bírja a tömést. akkor az ezzel járó kockázatot is vállalnia kell a termelőnek. Sovány liba vásárlásához nagy körültekintés.Milyen fajtájú ludat tömjünk? A zsíros. hogy a nevelésük szakszerű. a sovány liba. 10-11 hetes korban. Ezek a feltevések alaptalanok! A libákat már 9-10 hetes korban hízóba kell állítani. de mint törzsállat kevéssé jöhet számításba. Amíg a rajnamenti libáktól 30-40 dkg átlagsúlyú májat lehet várni. A hazai kisüzemi gyakorlat szerint a libákat a második tépés után 24-26 hetes korban állítják hizóba. F 1 állatok nem tenyészthetők tovább. fedezi a kétszeri tépésből származó toll értéke. A munkát célszerű úgy szervezni. A landeszi fajta előnye a nagy máj. Mielőtt a libákat megvesszük. A tépett toll értékével arányban a költségek jelentősen csökkenthetők. Az F 1 állatok tehát az eredeti célnak megfelelően csak hizlalásra. Ne feledjük. a nyelőcsöve nem eléggé tág.és májtermelő képessége egyaránt gyenge. arról is bizonyosodjunk meg. hízott liba kevésbé keresett cikk. A keresztezett. A magyar liba májtermelő képessége kiváló lehet.

. száraz. megfelelő elrendezéssel az épület férőhely-kihasználása is kedvezőbb. penészmentes szalmaszecskával kell feltölteni. A rácspadló kialakításakor ügyelni kell arra. Amíg szervezetük hozzá nem szokik a nagyobb takarmány felvételéhez. 10. juhoknak (10 hetes korig) 2. ha a vályú a ketrecen (karámon) kívül van. Jó. A kutricákat ugyanis naponta legalább egyszer annyi friss. addig a tömések számát.5 dkg. Falkásítás A legelőről behajtott és hízóba szánt állatokat ketrecbe rakás előtt falkásítanunk kell.5 d kg. Hátrányuk. Egy négyzetméter területre 7-8 libát helyezhetünk. és a liba csak a fejét kidugva tud inni. E rendszernél nincs szükség alomra. Ezeket a tömés kezdetén fokozott gonddal kell kezelnünk. Az egyedenként hizlalt libák súlygyarapodása és takarmányhasznosítása jobb. Két négyzetméternél nagyobb karámot ne készítsünk. A mélyalmos ketrecek előnye. illetve az egyszeri kukorica mennyiségét csökkentenünk kell. A hízóba állítás előtt az állatokat egyenként mérjük. mélyalmos karámokba vagy rácspadlós karámokba helyezhetjük. és takarításuk sem gond. Anyagigényessége és ebből eredően nagyobb beruházási igénye miatt azonban terjedésére nem számíthatunk. amennyi a nagyon híg trágya nedvességét felszívja. 5-7. hogy nagy mennyiségű alom szükséges.tunk. Az egyedi ketreces elhelyezésnek biológiailag számos előnye lehet. akkor karácsony előtt még egy ötödik csoportot is hízóba állíthatunk — és ezek is meghíznak az ünnepek előtti piacra. tojótyúknak 2. A jövőben elsősorban ezt az elhelyezési megoldást indokolt széles körben I elterjeszteni.). Az egy falkában levő állatok között 15-20 dkg-nál nagyobb különbség ne forduljon elő. Adagolása megelőzés céljára: 10 kg takarmányra csirkéknek (0-8 hetes korig) 3 dkg. Szállás u. Korlátozza az állatok mozgását. borjaknak. egymást kismértékben zavarják. süldőknek. PHYLAMIX-B B-vitaminokat tartalmazó takarmánykiegészítő.5 cm legyen. kézbe véve bíráljuk fejlettségüket is. Egy állatra 12 cm vályúhosszúságot számítsunk. és a lécek közötti hézag t a 20-22 mm-t ne haladja meg. Folyamatos adagolása elsősorban belterjesen tartott baromfifélék. hogy könnyen. kevesebb energiát pazarolnak mozgásra. hogy a lécek 4 méter szélessége legalább 2. hogy falkán belül egyetlen egyed se legyen 4 kg alatt! A hízólibák elhelyezése A kiválogatott libákat egyedi ketrecekbe. Az életkorukhoz viszonyítva kevésbé fejlett állatok emésztőrendszere is fejletlenebb. nyulak és malacok számára indokolt. A rácspadlós karámok a kevesebb libát tömő gazda- ságokban terjedtek el. olcsón készíthetők. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. Lényeges. 14* 211 .15 állatnál többet egy csoportban nem célszerű elhelyezni. X. rövid idő alatt. A karámok hosszanti fala előtt helyezzük el az esőcsatornából vagy más anyagból készített itatóvályút. kacsáknak 3 dkg.

A lúdnak nincs begye. mind pedig a zöldtakarmányt és abrakot naponta 3-4 adagban etessük az állatokkal. A kukoricához keverjünk 0. Akkor vegyük le a papirost. akkor a „ráfejelés" nem jár veszéllyel: más szóval a ludakat akkor is meg lehet tömni. ha a kukoricát egyszeri forrásig felfőzzük. A tömés A két hétig tartó előhizlalás után kezdődik a tulajdonképpeni hizlalás. és rövid idő alatt süssük szép barnapirosra. hogy a hízóba állítás előtt még „feljavító" takarmányozásban részesüljenek. ha a nyelőcsövükben még kukorica található. akkor a héj alatti 0. A tömés elején és végén a kukoricát puhábbra kell párolni.5 kg főtt burgonya vagy répa. hogy a légszáraz. ezért az előhizlalás alatt a nyelőcső befogadóképességét kell növelni. Olajozással elkerülhetjük. Éppen ezért szükséges.5%-nyi konyhasót is.és gumós takarmányokat. Egyszerre csak annyit adjunk eléjük. a tömés. A tömések száma. A vágást varrjuk be. Ennek során kezdetben 0. hogy az utolsó 4-5 napban már ne is szerepeljen az étrendben. Mind a gyökér. Ehhez nemcsak a gyökér. Ezzel ízletesebb lesz a takarmány. Szokás szerint a kukoricát áztatják — 24 órán át —. a kukorica közepe azonban továbbra is száraz marad. A megtisztított libát az oldalán hosszában kettévágjuk és sózzuk. GOMBÁS RIZZSEL TÖLTVE A ludak előkészítése hizlalásra A rossz minőségű legelőn általában kevés takarmányt vesznek fel a ludak. Az állatok különösebb veszély nélkül tömhetők akkor is. a libát két ív.5% cukrot kevernek a kukoricához. Az előhizlalás vége felé fokozatosan csökkentsük a zöldtakarmány mennyiségét. Belsejét töltsük párolt gombával kevert párolt rizzsel vagy gombás főtt makarónival. tepsibe helyezve. hanem a hullott almát vagy más hullott gyümölcsöt is jól felhasználhatjuk. A megfőzött vagy áztatott kukoricát keverjük össze 1 %-nyi olajjal. emellett 0. Ennek során a kukorica annyira megpuhul.és gumós. úgy.5-1 kg zöldtakarmány és 8-10 dkg kukorica a napi fejadag. és ha a szemet eltörjük. amennyit fél—egy óra alatt jóízűen elfogyasztanak. nap: naponta kétszer.5 mm-es réteg egyenletesen felpuhult. A tömés hatékonysága növelhető. ha az előző tömésből származó kukoricát még nem emésztették meg. borsozzuk. 1-2. vajjal megkent papírba burkolva. hogy az áztatott állapotban is érdes kukoricaszemek a nyelőcsövet felsértsék. Ha ilyen kukoricával tömnek. A 'kukorica előkészítése töméshez A tömés eredményességét a kukorica előkészítése befolyásolja. a tömés után az állatok több vizet isznak — ami az emésztésüket segíti. 1 -1% óráig süssük. hogy körömmel „bevágható". a reg- 212 . morzsolt kukorica elegendő vizet vehessen magába és héja felpuhuljon.LIBA. Izraelben nyáron só helyett 1-1.

nap is elég. A gép újabb változatával azonban ketrecben is lehet tömni. Hátránya: az állatokat töméskor a ketrecből ki kell venni. 1 napig felakasztva szárítsuk. Ráfejeléskor újabb takarmány kerül a nyelő10 napig hagyjuk. este. A hazai tapasztalatok szerint. viszonylag olcsó és egyszerű a szerkezete. így a cukrot. hogy 5 6 tölteni. s hibátlan zománcedénybe rakva dik. Gödöllői kézi tomőgép. Akkor tömés kezdetekor automatikusan zárul. Elsősorban a nagy fordulat- 213 . hogy az összes lúd megtömése után az egész állományt mégegyszer megtömik úgy. Egy óra alatt tömhető libák száma: 60-70. házilag is elkészíthető. A lehetséges tömési módok előnyeit és hátrányait a következőkben foglalhatjuk össze. Egy óra alatt tömhető libák száma 12-15. Egy-egy tömésre annyi kukoricát használjunk. nap: tömés naponta négyszer.geli és esti órákban kell tömni. 'A dkg borókabogyót és nyelőcső felső részének sokszor a fele is kiürül rövid % fej vöröshagymát. A szakszerűen előkészített kukoricát kézzel vagy gépekkel juttathatjuk az állat nyelőcsövébe. enyhe füstre akasszuk 10-12 12-21. teljesítménye viszont kisebb és kezelése erőltetőbb. amennyi az állat nyelőcsövét keményre tölti. Hátránya: a kukorica továbbításakor a spirál deformálódása miatt üzemzavar állhat elő. egy kiskanál salétromot. kiváló minőségű máj nyerhető. Igy először a öntsük le kihűlt páclével. a felső szakasz a nyakcsigolyák mellett a mellkasig tart. A kézitömés. nap: tömés naponta háromszor. egyszerű. és a kukorica lobogva forró vízbe beletettünk fokozatosan megtölti a nyelőcső második szakaszát. előnye: mentesít a fizikai munka alól. Egy óra alatt 2 fő 60-70 ludat tömhet. hogy a nyelőcső teljesen megteljen kukoricával. A kukorica napi adagját fokozatosan kell növelni. nap: tömés naponta háromszor. második szakasza pedig a mellkasba A libamellet erősen dörzsöljük való befordulás pontjától a mirigyes gyomorig húzókevés paprikával kevert sóval. az állatokat nemigen kell zavarni. Aztán üresen. 3 4. A napi kukorica-fejadag. nap: tömés naponta háromszor. amenyelőcsőnek csak a felső szakaszát tudjuk kukoricával lyet úgy készítettünk. a tömés csak kis fizikai munkát igényel. naponta forcső felső szakaszába. amely a 3 4 napig hagyjuk állni. A füstölés befejez22-35. amivel jelentős költségcsökkentést érhetünk el. és az esti tömés után „ráfejelés". 25 dkg kukorica-fejadag számítható. A két rész találkozásánál izomgyűrű van. A soványabb húsnak 7 8 a reggeli és az esti tömés után. előnye: nem igényel beruházást. reggel. Az állat nyelőcsöve ugyanis LIBAMELL FÜSTÖLÉSE két részből áll. és a gyakori félretömés miatt jelentős az elhullás. Tömés után a simaizom felenged. A házilag. száraz helyre lógatjuk. 2% dkg Ennek a befogadóképessége meglehetősen nagy. A kellően tágult nyelőcsövű állatok már ebben az időszakban 40-50 dkg kukoricát felvesznek. ráfejelés az tével megtörölgetjük. táblázat mutatja. előnye: olcsó. hogy ilyen intenzív töméssel megfelelő fajtából az átlagosnál nagyobb. s egyszerre csak egy állat helyezhető el a gépben. így kevesebb időt tölt a hízóliba gatva o húsokat. délben. és szellős. fából készített tölcsérben nincs spirál. másrészt az intenzív töméssel 21-28 napra rövidíthető a tömés időtartama. Az utóbbi években számos új típusú tömőgépet is szerkesztettek és forgalmaznak hazánkban. s kezelése könnyen megtanulható. hátránya: nagy a munkaerőigénye. Ebben az időszakban naponta kb. esti és reggeli tömés után. Intenzív tömés mellett a napi fejadag mennyiségét a 28. és a kísérleti ered mények is azt mutatják. ráfejelés napra. 5 12. Tömőtölcsér. A páclében idő alatt. A tömőgépek használata különös gondosságot igényel. A tőmén módja. Kivéve. Ez azt jelenti.

A gép kezelését pedig tanuljuk már gyakorlott tömőktől. táblázat. és az állatot kényszervágni kell. Ennek elkerülésére a gépekhez adott kezelési utasítást a legszigorúbban tartsuk be. Ha a tömő nem érzékeli kellő időben a nyelőcső telítettségét. akkor a kukorica további erőszakos bevitele miatt a nyelőcső átszakad. Tömési technológia 16-20 hetes ludakhoz (Bögre János nyomán) A tőmének Napi kukoricaNap adag ludanként dkg Egyéb munkák időpontja szíma Tömőtölcsér tömőfával 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 35 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 100 100 105 110 110 110 110 110 110 110 110 110 R R R R R R R R R R R R R R R R R-FRT R-F RT R-FRT R-FRT RA-RT R+ RT RA-RT R-FRT R-FRT R-FRT R+RT R+RT —E —E —E —E —E-I-RT —E+RT —E+RT —E-I-RT —E-FRT D E±RT D EA-RT DE-FRT D E-FRT D El-12T D E-I-RT D E-FRT D El-RT D E-I-RT D E±RT D E-FRT D E-FRT D E+RT D E-I-RT D E-FRT D E-FRT D El-RT D E+ RT D E-FRT 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 kavicsetetés kavicsetetés kavicsetetés Tömőtölcsér spirállal A tömések időpontja: R = reggel 5 óra 11 óra D = délben E = este 17 óra RT = rátőmés számú gépek kezelése követel nagy figyelmet. 214 .28.

födeles formában félóráig főzzük forró vízben. Kacsatartás A hízott kacsa ízletes húsa és zsírja miatt keresett cikk. Ha a tollazat nedvesedik. Az almot gyakran lazítsuk. amely emberi fogyasztásra is alkalmas. tiszta ivóvízhez jussanak. A zöldtakarmányok és a konyhai hulladék etetésével sok abraktakarmány takarítható meg. vagdaljuk darabokra és szitán áttörjük. romlik a hizlalás eredményessége. kevés pástétomfűszerrel. A nagy libamáj érdekében a népies hiedelmek számos anyag felhasználását tartják szükségesnek. Ezt félig töltsük meg vízzel. mert némi bevételt jelent. Keverjük 1 kanál vajjal vagy libazsírral. A kiskacsák könnyen megfáznak. hogy az alom mindig száraz legyen. Mai ismereteink szerint szakszerű. és az elázott tollú áru nehezen értékesíthető. raktárhelyiség. LIBAMÁJPÁSTÉTOM A tisztított. A kacsatoll a libatollnál értéktelenebb. Ügyeljünk. A kacsa nevelése 15 napos korig okoz sok gondot. sóval. de azért érdemes megtépni a kacsákat. hogy az állatok elegendő vizet vehessenek fel. átpasszírozott zsemlével. Olyat itassunk. takarmányozása Naposkacsát csak megbízható helyről vásároljunk. a zsírban pirított vöröshagymától a fokhagymáig a legkülönbözőbb anyagok hatékonyságát mind ez ideig nem sikerült bizonyítani. hogy az átlagos család ebédjéhez elegendő. A kacsatojás emberi fogyasztásra ártalmas. a kacsa ugyanis rosszul kotlik és rossz nevelő. más- 215 . A vályú teljes mélysége kb. 20 cm legyen. mosott májat tejjel kevert sós vízben (vagy húslevesben) pároljuk puhára. kamra — száraz. meleg és huzatmentes legyen. A kiskacsák kotlóstyúkkal való nevelését nem ajánljuk állategészségügyi szempontból. Minden tömés után az itatóvályúkat gondosan ki kell tisztogatni. A hízott kacsa nagy előnye. ha az állomány paratífusszal fertőzött. intenzív töméssel és jó minőségű kukoricával termelhető nagy máj. ezért étkezési célra ne használjuk. Kikent. és szükség szerint cseréljük. ha az esti utánfejelés után világítani tudunk még egy órát. Fontos. sőt halálos kimenetelű mérgezést is előidézhet. ablakai jól zárjanak. 3 egész tojással. A kacsa felnevelése. A mély itatóvályúk használata látszik célszerűnek. hogy a nevelőhelyiség — amely lehet régi istálló. és egy 3-4 hétig tömött kacsából 1 1 zsír nyerhető. legbiztosabb a törzsállománnyal rendelkező nagyüzem vagy keltetőállomás. Fertőzöttség esetén húsmérgezéshez hasonló tüneteket okoz. és előállítása a háztájiban gazdaságos. Jó. hogy az állatok rendszeresen friss. Ha készen van. Hideg időben vagy jégszekrényben napokig eláll. A rézpénztől a különleges földig.A hízólibák gondozása A tömés ideje alatt fontos. Gondoskodjunk a neveléshez műanyáról. 10 dkg darált vagy egészen apróra vágott füstölt szalonnával. 1 tejbe áztatott.

A vályúhoz való szoktatást 10 napos kor után kezdjük. Ha van a ház körül olcsó tüzelőanyag (kukoricaszár. A nevelés első három hetében kacsa indítótápot. karikára vágott zöldségekkel ecetes (vagy citromos) vízben fedő alatt pároljuk puhára. 216 . A zöldségeket a lével együtt passzírozzuk át. borral. Négyhetes korig 25-30 kacsára számítsunk 1 m etetővályút. és emellett igyekezzünk minél több zöldet és tömegtakarmányt etetni. A takarmányozási gondok csökkennek. Nyáron legyenek árnyékot adó fák. Végül hagyjuk el a búzakorpát is. ahová a tűző nap elől húzódhatnak. A kiskacsákat az első két héten 2-3 cm magas etetőtálcákból etessük. Majd fokozatosan csökkentsük. Itatáshoz az első két hétben csibeönitatót használjunk 1 önitatóra 50 kiskacsát számítva.és időigényes az elektromos műanyával való fűtés. Igy a kacsának is létszükséglete az emésztéshez. a penészedett.KACSA VADMÓDRA A megtisztított kacsát kívül-belül sózzuk. ha gyári keveréktakarmányt etethetünk. így táplálékuk nagy részét maguk keresik. nádasok állnak a kacsák rendelkezésére. és amikor a leve lefőtt. mocsarak. kicsit meg is pirítjuk. hogy tető legyen felettük. és csak apróra vagdalt zöldből. Apró kavics az első naptól kezdve legyen a kacsák előtt. Ez az előbbinél költségesebb. részt csak kis létszámú állomány nevelését (tyúkonként 5-6 kiskacsa) teszi lehetővé. Négyhetes kortól a kacsa szabadban tartható. Nagyobb állományt legjobb fűtött nevelőhelyiségben nevelni. kukoricából álljon a keverék. de a romlás elkerülése érdekében csak az etetés előtt keverjük. csalánból álljon. nedves részeket cseréljük szárazra. rőzse vagy egyéb). nap 1— 4 5— 7 8-10 11-14 15-21 Hőmérsékletigény. és csupán reggel és este kell némi kiegészítésről gondoskodni. A műanya alatt a kiskacsák részére kor szerint a következő hőmérséklet szükséges: A kiskacsák kora. A nevelőhelyiség kívánatos hőmérséklete 18-20 ° C. borsozzuk. sőt hagyjuk el a tojást és a túrót. majd 3-8 hetes korban kacsa nevelőtápot etessünk étvágy szerint. és már a kiskacsák fogadása előtt jól fel kell fűteni. pirított cukorral. tejföllel ízesítsük. és a felvágott. A kiskacsák takarmánya — gyári keveréktakarmány hiányában — az első napokban keménytojásból. és aztán hagymával. tálra rakott kacsára öntsük. túróból és apróra vagdalt zsenge lucernából. és a szél ellen védelmet találjanak. Az első két héten 1 m2-re 20. Az alom mindig száraz legyen. Az ivóvíz hőmérséklete 17-18 ° C legyen. csupán arra ügyeljünk. majd 10 kiskacsát helyezzünk. A háztáji kacsanevelés akkor gazdaságos. és egyre több búzakorpa és kukoricadara képezze a keveréket. ° C 28-30 26-28 25 22 18 A nevelőhelyiséget alaposan ki kell takarítani és fertőtleníteni. Almozásra szalmaszecskát vagy gyaluforgácsot használjunk 10-15 cm vastagon. Esetleg apróra vágott zöldtakarmánnyal keverten adhatjuk. ha sekély vizek. A tápokat ne etessük nedves keverék formájában. akkor érdemes a kemencefűtésre berendezkedni. bokrok. 8 hetes kor után mintegy 10 dkg legyen a napi abrakadag. Kevésbé munka. A nevelőt fűthetjük kályhával vagy kemencével. Bádog ereszcsatornából még házilag is kiváló etetővályú készíthető. mert az minden baromfinak.

hogy a folyamatos evést megakadályozzuk. A hízókacsákat zárjuk szűk helyre. A kukoricát a libahizlalás módszerének ismertetésekor vázoltakkal azonos módon kell tömésre előkészíteni áztatással. hogy az állatok könnyen hozzáférjenek. Az itatóedényeket úgy helyezzük el. A kacsa akkor érett. Jó kondícióban levő kacsák előhizlalásához egy hét is elegendő. tölcsérrel vagy géppel tömhetők. hogy minél kevesebbet mozogjanak. Valamennyi tömési módszer eredményes. Tömés előtt két héttel helyezzük kisebb kifutóba az állatokat. ha az itatóvályút a ketrecen kívül helyezzük. amely mintegy 3 hétig tart. Almozásra szalmát vagy faforgácsot használjunk. esetleg zöldtakarmányt — apróra vagdalva — etessünk. ha a szárnytollak már nem érnek össze a szárnyak alatti zsítfelhalmozódás miatt. és a nyelőcső kitágul. ha végsúlyuk a beállítási súly 130-150%-át eléri. amennyivel nyelőcsövüket jól kitöltik. ha a sovány kacsa a legelőn maga szerzi szükségletének nagy részét. Kezdetben (4-5 napig) naponta kétszer. A kacsák lélegzése ilyenkor már nehézkes. és azt gyakran cseréljük. Naponta háromszor etessünk jóllakásig. amely fehérjékben gazdag takarmányokból álljon. és egyidejűleg emeljük az abrakadagot. és ne pacskolják ki a vizet. közepes szemű kukorica. A zsírra hizlalás 10 hetes korban kezdhető. A töméses hizlalás célja a zsírtermelés. Legcélszerűbb. Ezzel az etetési móddal feljavítjuk a kondíciót. A kacsák kézzel. Először 3 hétig előkészítő hizlalást folytatunk. és a faroktollak elállnak egymástól. a kacsák kondíciójának javítása és a nyelőcső tágítása érdekében. Kacsahizlalás A kacsa hizlalásának két módja ismeretes: a pecsenyekacsa-hizlalás önetetéssel és a zsírra hizlalás. 6-8 kacsa helyezhető. penészmentes. A kacsanevelést a tollnyerés érdekében általában elhúzzák. Ez esetben mindhárom etetéskor tömegtakarmányt etessünk. ilyenkor csak a nyelőcső tágítása a cél. Töméses hizlalásra legalkalmasabb takarmány a száraz. A nyelőcső tágítása érdekében úgy kell adagolni a takarmányt. 217 . hogy a zárt teret megszokják.A háztáji kacsanevelés. illetve párolással. egy rekeszbe azonban 20 kacsánál többet ne tegyünk. Délben darakeverékkel megszórt tököt vagy répát. A kacsák súlygyarapodása akkor megfelelő. illetve -hizlalás akkor gazdaságos. és csak a kondícióleromlás akadályozására növeljük az abraktakarmány adagját. 1 m 2-re kb. ami az emésztéshez nélkülözhetetlen. majd pedig háromszor tömjünk. Reggel és este nedvesített darakeveréket adjunk. Egy evésre csak annyi takarmányt tegyünk az állatok elé. és nem szokik rá az állat a folyamatos evésre. felújításáról folyamatosan gondoskodjunk. Így nem marad takarmány a vályúban. vagyis a töméses hizlalási mód. ha csak zsákból tudunk etetni. A hízókacsák 1 kg súlygyarapodáshoz 5-6 kg szemes kukoricát igényelnek. Az előhizlalást követően kezdhető a töméses hizlalás. Ilyenkor pedig igen költséges lesz a nevelés. A rövid idő alatt felvett takarmány így jól tágítja a nyelőcsövet. Kisebb vályúban legyen mindig a kacsák előtt apró kavics vagy durva szemcséjű homok.

fás. hogy a hiányos vitamintartalékokkal világra jött állatokat igen gyorsan lássuk el a létfontosságú A. és kizárólag gyári keveréktakarmányokkal tápPHYLASOL A-FD. A bronzpulyka hátránya.és D 3 -vitaa pulykatartás intenzív módszerét válasszuk. A széles mellű bronzpulyka az előzőnél kissé igényesebb. amennyit azok rövid idő alatt biztosan megisznak. és növeli a betegségekkel szembeni ellenállóképességet. hogy így 25-30%-os abrakmegtakarítás érhető el. de a haszon is kisebb. Vízben oldódó A. rovarokban gazdag.és árutermelő növendékállományt egyaránt zárt épületekben — kifutó nélkül — tartják. — a standard bronzpulyka és — a széles mellű bronzpulyka. A hagyományos külterjes módszerrel a még tanyarendszerekben élő gazdálkodók tudják a pulykát tartani. Az általános vélemény szerint a pulykatartás csak ott gazdaságos. 20-25 kg lehet. 100 tojótyúknak 75 ml.. a középnagy és a nagy testű változat. alkalmazkodó. a kakas 14-16 kg súlyú kifejlett korban. szívódik és kb. Szállás u. Jól fejlődő. Különösen a középnagy testű változat kiváló hústermelő.és D-vitaminnal. Ennek lényege. lucernatábla áll rendelkezésre. 11 hetes korra 3 kg (pecsenye). Ha csak zárt udvarral rendelkezünk és hústermelő fajtájú napospulykát vagy hibridet be tudunk szerezni.5 hónapig A bronzpulyka. Kétségtelen. Tojástermelésük évi 40-90 db. ahol a neveléshez nagy területű. 1-1. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. Fejlettebb a félintenzív tartásmód. A tojók súlya 4-6. és a szállásokhoz zárt kifutótér csatlakozik. 16-18.). külterjes tartásmód dívott. de már igényesebb fajtát kívánnak tartani. illetve 10-12 kg. hogy kedvezőtlen a húscsont aránya. Itatása gyors fejlődést. gyenge hústermelő fajták tarthatók. Adagolása előtt rövid ideig szomjaztassuk az állatokat. 5-7. hogy nagyobb termelőképességű fajták is eredményesen tarthatók. a külterjes tartást jól bíró fajta. A széles mellé fehér pulykának három változata ismert: a kis. Ilyenkor 6-8 hetes kortól a beólazásig egyszerű fészerépületben helyezik el a törzsállományt. 7-8. illetve gabonatarló. hogy a sötét tollszín miatt a feldolgozó ipar nem kedveli. így ezek takarmányfelhasználása minimális. majd megfelelő mennyiségű vitaminoldatot elegyítsünk anynyi vízzel. Ily módon csak kisebb termelőképességű. Legfejlettebb az intenzív tartás. A standard bronzpulyka tojója 7-8 kg. E módszer tehát ott gazdaságos. Az értékesítésre szánt növendéket és a törzsállomány selejtezésre szánt részét pulykalegelőkön tartják. Gyorsan felsárlását vagy eladását tudjuk biztosítani. hogy a törzs. Hibája. ahol rendelkezésre áll pulykalegelő. Három változata ismert: a kis.és D-vitaminszükségletét. bokros legelő. jobb takarmányértékesítést eredményez. 16 hetes korra 6-7 kg 218 . Adagolása: 100 csibének 50 ml.Pulykatartás és -hizlalás Körülményeinknek megfelelő fajtát tartsunk! A háztáji gazdaságokban a hagyományos. Két változata ismert fedezi az állat A. E módszerrel kisebb a befektetés. Tojástermelése 50-80 db évente. X. E módszer takarmányigényesebb. A jó tartási körülményeket meghálálja. a kakasoké 10-12. lálják. A készítmény gyors felszívódása lehetővé teszi. ha felvámin-készítmény. középnagy és nagy testű változat. de előnye.

Intenzív tartást igényel. A pulykapipék hőmérsékletigénye azonban 2-3 ° C-kal nagyobb. 1 m kifutóra 2 pulykát számítsunk. fogékony a betegségekre. A tojók 100 db-nál is több tojás termelésére képesek évente. és 3-4 cm itatóvályú-hosszúság szükséges. részletesen tájékozódjunk tartása felől. A pulyka takarmányozása A pulykahibrideket vagy intenzív fajtákat szerződéses alapon tartók keveréktakarmányokat szerezhetnek be. A legeltetéses és félintenzív tartás mellett a pulykák hizlalását szeptember végén — 4 hónapos korban — kell kezdeni. Megoldható a nevelés Házilag készíthető pu ykaetető 80-100 férőhelyes vándorólakban is. A 6-8. neveljük. A pulykákat ivar szerint különválasztva hizlaljuk. A kifejlett tojók 7-8. hogy egy-egy növendékre 20-25 cm ülőrúd jusson. szorítsuk kis területre az 2 állatokat úgy. A gazdaság az ígért eredményeket csak a technológia betartása és az előírt keveréktakarmány etetése esetén garantálja. ami a takarmányozást nagymértékben könnyíti. Jó termelési eredményekre e fajtával csak tápok etetésekor számíthatunk. hizlaljuk a pulykát? A háztáji gazdaságokban használaton kívül álló szarvasmarha. ami olcsó anyagokból készülhet. mindenesetre éjszakára dróthálóval zárjuk a ragadozók ellen. szénapajták átalakíthatók a pulyka számára. Elhelyezésére megfelel a 3 oldalról zárt fészer is. héttől az értékesítésig a pecsenyepulykáknak csibenevelő tápot és szemes takarmányt adhatunk a következők szerint: 219 . Ez természetesen csak a gyári keveréktakarmányok folyamatos önetetőből etetése útján érhető el. Az első hetekben 150-200-nál több pipét ne tartsunk egy csoportban és négyzetméterenként csak 8-9 pipét számítsunk. A trágyaaknát és ülőrúdrendszert úgy méretezzük. A tenyésztésre szánt tojópulykákat zárt ólban célszerű tartani. A növendékeket féléves korban helyezzük törzsólba. illetve hizlalás 3-4 hétig tart. Ha igényeit kielégítik. Ha hibrid pulykát tudunk szerezni. kiváló minőségű árut gazdaságosan termel. A pulyka nevelése 8 hetes korig okoz gondot. Ekkor már ne legeltessünk. ugyanis kényes. hogy 1 m2 fedett szállásra 4. A hibrid csak zárt tartásban. A tojópulykák ólját a tyúkfélék tartási módszerének ismertetésekor vázoltakhoz hasonlóan kell berendezni. fészerek. Nagyüzemeink jelenleg a fehér gyémánt hibrideket tartják. Az intenzív fajták és hibridek — melyek zárt tartást igényelnek — 3-4 hónapos korra elérik a kívánt súlyt.(sütni való) árut szolgáltat. Négyzetméterenként 5-6 növendéket számítsunk. majd értékesíthetjük az állományt. A növendék pulyka — 8 hetes kortól — már kevésbé kényes. és jó minőségű vágóárut (pecsenyepulyka) adnak. E feljavítás. takarmányozással kapcsolatos követelmények azonosak a tyúkféléknél vázoltakkal. 6-8 hetes korig „indító pulykatápot" adjunk. újabb fajták importját is tervezik. a kakasok 12-15 kg súlyúak. figyelembe véve a nagyobb testméreteket. A férőhellyel. A szállás elülső része lehet teljesen zárt vagy félig nyitott. 8-10 tojóra számítsunk 1 kakast.és lóistállók. Félintenzív tartás esetén 1 ha legelőterületre 350-400 növendék pulykát számíthatunk. Hogyan helyezzük el. Az etetővályú-szükséglet 10-15 cm/növendék. tápok etetésével termel gazdaságosan.

B 12 -vitamin-tartalmú takarmánykiegészítő. 1 % ásványianyag-premix (ÁP-17) 2% vitaminpremix lehet a növendékek takarmánya.5% konyhasót. A tenyésztésre szánt növendékek 20 hetes korig együtt nevelhetők az értékesitésre szántakkal. héttől tápot + szemet adjunk 1 : 3 arányban + Foszkált 1 % Futort. A Phylavit B i2 adagja takarmány-kilogrammonként 2.vagy árpadarát. — a 11-14.5 g. . héten csirkenevelőtáp + szem 1 : 1 arányban + 2.0% Foszkál. élesztő. héten csirkenevelőtáp + szem 1 : 2 arányban + 3. PHYLAVIT 13 1 . 20% korpa. ha szakembertől (tsz állattenyésztője) kérünk tanácsot. a készítmény adagolása ilyenkor nagy jelentőségű.8 dl) vagy túrót. házilag is összeállíthatunk keveréket. esetleg búzaocsúval egészítsük ki. A fiatal. X. 0. 8 hetes kor után a keveréktakarmányt durvára darált kukoricával.). 2% vitaminpremix.5% takarmánysó. 7% lucernaliszt (helyette zöld 1 : 4). 5-7. 5% lucernaliszt. 5% húsliszt. 2% takarmánymeszet. héten csirkenevelőtáp + szem 2 : 1 arányban + 1. — a 15-18.?.és 2% vitaminpremixet. héttől csirkenevelőtáp + szem 1 : 3 arányban + 3. és frissen készitve etessük. A 21. Naponta háromszor etessünk. ill. 7% zabdara. mész... beszerezhető takarmányok szerint változhatnak. Gondosan keverjük el a takarmánnyal.5% Foszkál. esetleg rostaaljat vegyesen. 1 % ásványianyag-premix. 2. Zöldet is adjunk az állatoknak. — a 21. 20% főtt burgonya.4-0. 10% korpa. 5% tak. legeltessük is a tenyésztésre szánt növendékeket.vagy árpadarát. délben étvágy szerint keverékabrakot. s ha lehet. Adjunk a keverékbe 0. Az aludttejet vagy a túrót keményre főtt tojással (5 pipére naponta 1 db) is helyettesíthetjük.. Adagolásával elérjük.0% Foszkál 1% Futor. A takarmányadagok összeállításakor jó. 220 . árpával.5% takarmánymész. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. hogy a túlnyomóan növényi takarmányon tartott baromfi a növényi fehérjéket is az állati eredetű fehérjékhez hasonló mértékben értékesíti. Szállás u. A rendelkezésre álló. 4 hetes kor után: 50% kukoricadara. ami 1 kávéskanálnyi mennyiségnek felel meg. A déli keverék a következő lehet: . este újra durvára darált kukorica. héten csirkenevelőtápot 1% Foszkált.0% Foszkál.' S 40% kukoricadara. valamint a következő összetételű lágyeleség: 2/ 3 rész kukoricadarához és 1 /3 rész kiszitált árpadarához adjunk friss aludttejet (egy pipére 0. 2% tak. 10% zabdara. A felsorolt keverékek csak mintául szolgálnak. A napos pipéknek apróra vágott zsenge csalánlevél vagy zöldhagymaszár. Ha tápot nem tudunk szerezni vagy igénytelenebb fajtát tartunk. fejlődésben levő állatok vitaminigénye nagyobb. 1% ásványianyag. 5% árpadara. ezt keverjük össze. Reggel 2 dkg durva kukorica.— a 9-10. — a 19-20. 5% húsliszt.

0% 0. Ilyenkor a pulykatojók naponta abrakértékben 20-25 dkg-ot fogyasztanak.0% 20. így kapjuk az állományt. — szemes.0% 10. mész konyhasó vitaminpremix ásványianyag-premix Este: kukorica zab Reggel: 4.A pulykahizlalás módszere háromféle lehet: — szemes takarmánnyal (kukorica. Az előkészítés idején a fehérjetakarmányokat részben héjas napraforgómaggal (4-6 dkg). a kakas 1. túróval pótoljuk. árpa) hizlalás. Az első 2 hétben még e módszer mellett is adhatunk zöldet. Nem igényel különösebb kiadást.és zöldtakarmány felhasználásával végzett hizlalással már kedvezőbb eredményt kapunk. sőt a tartási technológiát is. A tojó kifejlett korban 1.5% 1.0% 7.0% 3.0% 0. A tojópulykákat tojótáp hiányában házilag összeállított keverékkel is takarmányozhatjuk.0 dkg szemesen 40.0 dkg szemesen 4.0% 7.8-2. jó legelőadottságok esetén kifizetődő.0% 4.és tömegtakarmányokban maguk megkeresik.7-1. Ezek tartására csak intenzív tartási körülmények mellett vállalkozhatunk. Külterjes tartás mellett a gyöngytyúk évi tojás- 221 . A gyöngytyúk több színváltozata közül hazánkban a kékesszürke vagy közönséges gyöngytyúk terjedt el.8 kg súlyt ér el. a keveréktakarmányt. — keveréktakarmány felhasználásával. A gyöngytyúktartásról Tenyésztése nagy kiterjedésű.5% 2. a pulykahibrideké a jövő. Ehhez mintául a következő összeállítás szolgálhat: kukorica tak.0% 7. Kiegészítésre legfeljebb 10-15 dkg gabonamag szükséges. cirok Délben: kukoricadara árpadara borsódara korpa lucernaliszt szárított élesztő zabdara tak. keverék.0 kg. sőt a ketreces tartási mód is bevált. önetetőből hizlalás. Addig tápanyagszükségletük java részét zöld. mellyel azonban rossz a takarmányértékesülés.0 dkg szemesen A pulykákat a tojástermelésre decemberben kezdjük előkészíteni. Érdemes a nemesítő üzemekkel vagy értékesítő vállalatokkal beszerzési és értékesítési szerződést kötni.0 dkg szemesen 2. részben aludttejjel. Az intenzív fajtáké. a zöldet csak a hizlalás első 2-3 hetében adjuk. de eredményesen nevelhető zárt tartásban is.

Most következik aztán a szeGyári tápok hiányáletelt gyöngytyúk. így tojásait géppel kell keltetni. Hasonlóan a tyúkólhoz. Ajánlatos az első 3-4 héten leteljük. illetve a tenyésztésre nevelt állomány kiválogatásáig olcsón nevelhetjük a gyöngyösöket. Kapribogyóktésig a napi adag 40%-át kal is tarkíthatjuk ezt a koszokukoricadara képezze. majd pár. és néhány órára tenél vázoltak szerint. Kiborításakor pár pilmészetesen itt se feledkezlanatra forró vízbe mártjuk a zünk meg a kemény tojás forma alját. sózott gyöngyA gyöngytyúk takarmányozása hasonló a tyúkéhoz. készítsünk az óljuk. sárban ülőrúdrendszert úgy. hasonló a szárnyas vad húsához. és mozgékony kok. szintén földarabolt. tergyük jégre. vagy ennek hiányában 20-25 gyöngyöscsibere. A zsúfoltságot forgassuk őket. GYÖNGYTYÚK (CITROMOS) 222 . fojtjuk. mosott. s A gyöngytyúk ugyan ma már inemellett könnyen emészthető. természetük miatt csibéi kevésbé bírják a zsúfoltságot. — szükségtelen a fűtés.termelése mintegy 80-120 db. karikára vágott hagyma. A növendék húsa igen ízletes és porhanyós.2 fogva mégis a vadakhoz tartokg súlyban értékesíthető mint pecsenyegyöngyös. szedjük le zsírját. és vágjuk formás szeletekszíteni. így az értékesítésig. Kihűlve szecsibeindító. megsóA gyöngytyúk elhelyezése téliesíthető fészerben is zott gyöngytyúkot szalonnaszeletekkel kirakott lábasban párolmegoldható. kább háziszárnyas. a levet főzzük sűrűre. Tálaláskor citszerszerű épületben is. és az állomány elhelyezhető féés újra forraljuk. Nem csenyegyöngyös előállítása azonban csak jó elhelyezési késsel öljük meg. Mikor már pirulkerüljük. A legelőn tartott gyöngytyúk hajlamos az eltojásra. dorólazást és legeltetést. A gyöngytyúk tojástermelése csak az első évben kifizetődő. Pecsenyegyöngyös ketreces tartásban is előállítható tápok etetésével.és nevelőtáp. 8 hetes korban kezdhetjük a vánromszeletekkel díszíthetjük. de jellegénél A növendék gyöngyös 11-13 hetes korban 1-1. ezért tojástermelési időASZPIKOS GYÖNGYTYÚK szakban a tojókat délig ne engedjük ki.5 m legyen. s a fácánnal vetekszik. tyúkot füstölt szalonnával sűrűn A gyöngyöscsibék nevelésére legalkalmasabb a gyári tűzdeljük és süssük. rút. szitán törjük át. A tisztított. A gyöngyös ritkán kotlik. ni kezdenek. Pácolás alatt gyakran tőt és önitatót pedig a kaparótérben. Az ól söszem bors és csipet cukor társatétebb részében helyezzük el a tojófészkeket. azonos módon neveljük. fölszeletelt sárgáját rakjuk velőtápot etessünk. A kaparóteret almozzuk. hogy a trágyaakna magassága garépa. pár 1. folyékony keveréket a csibenevelésaszpikkal. A pudingforma alját rakjuk ként naponta 1-1 kemény tojást aprítani a takarki piros és sárga aszpikkal.2-1. Végül a formát ban házilag állítsuk elő a teletöltjük langyos. egy citrom levét. enmányba. hanem megés takarmányozási viszonyok között gazdaságos.vagy halliszttel kiegétokról. petrezselyemgyökér. így legjobb ha a letojt állományt egy év után hizlalva értékesítjük. az öneteságában. 4 hetes kortól nenek tetejére pár tojás keményre főtt. A megtisztított. szedjük le a húst a csonát az indítótápot 6-8% hús. Fokozatos szokbele és forraljuk. Most beletesztatással így már 5-6 hetes korban — kitollasodás után szük a szeletelt gyöngytyúkokat. kivesszük őket. párolt 8 hetes kortól az értékesígombával együtt. Már az első hét után — ha szélcsendes idő van — % citrom reszelt héját keverjük célszerű a csibéket kifutóhoz szoktatni. A pezik. A tojások termelékenysége érdekében 1 kakashoz 4-5 tyúkot számítsunk. 4 állatnál többet ne számítsunk 1 m 2 -re. a gyöngyöscsibe hőigénye Ha már elég puhák a gyöngytyúazonban kezdetben valamivel nagyobb. egy-egy kanál húsA naposállatokat 5-6 hetes korig a csibékkel vagy csontlevet öntsünk rájuk.

Háztáji viszonyok között 15-20 pár galamb tartása ajánlható. — — A gyári keveréktakarmányok A háztáji baromfitartó a gyári keveréktakarmányokat. Exportra csak a kiváló minőségű húsgalamb értékesíthető. sal így készíthetjük: 10-15 dkg A külterjes tartásmód sem lesz eredményes. Az intenzív tartásmód alapja a szapora és jó takarmányértékesítő képességű tenyészállomány.vagy csontlével Guoth dr. E minőségi követelménynek biztonságosan intenzív tartással. igénytelenséget feltételezünk. Az eresz alatti és az oszkapribogyót. tartás a háztájon c. Fedő alatt pároljuk. A vagdalékkal és levéde jó útmutatást ad dr. könyvét. citromhéjat. takarmányojára rakjuk. ez a mennyiség felére. A belterjes tartásmód nagyobb követelmé10-15 perc alatt sütni. tápokat az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetektől és a Megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalatok telepein egyaránt beszerezheti. darabolt galambokat. amely 28 napos korra eléri a 40 dkg-ot. tartási. lábasban vagy tepsiben lehetőségei. Zárt tartásban 4-4. A legelőn tartott gyöngyös ennél kevesebb abrakot igényel. ha teljes füstölt szalonnát. GALAMB (PÁROLT) Csaknem minden háztáji gazdaságban megtalálhatók. Tetejére tegyük a zási követelményeit. ezeket kerüljük. Haszongalarnbtartás A gazdasági (haszon-) galambtenyésztés iránti érdeklődés az utóbbi években világszerte egyre fokozódik. vagy a tyúkok takarmányozásának tárgyalása során ismertetett abrakkeveréket adagoljuk. a fajta és a tenyésztés kérdéseit a tisztított. Molnár László:Jövedelmező állatvel együtt tálaljuk.adagolásáról. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk Biszkup dr. Horn: Haszongalamb-tenyésztés c. a tartási. felét egy vajjal kikent lábas al A haszongalamb elhelyezési. A kifejlett gyöngytyúkkal vagy tyúktojótápot etessünk. petrezselyemzöldlopos dúcokban való galambtartás a betegségek melegjét nagyon apróra vagdalunk. ha azonban legelőn tartjuk az állományt. 223 . illetve megteremthetők a galambtartás elhelyezési Legegyszerűbb készítési módja: tűzdelni. A húsgalambfajták 28 napos korban elérik az 50-70 dkg-ot és vágásra érettek. korlátozott terjedelem miatt hosszas lenne ismertets ezekre a vagdalék másik felét. A gyöngytyúk takarmányozásakor is ügyeljünk a takarmány frisseségére és a tisztaságra. elhelyezési feltételekről való gondoskodás és a szükséglet szerinti takarmányozás. hús. és ágya. így különösen betegek.és itatóedényeket. Rendszeresen tisztítsuk az etető. pótoljuk. viszont nagyobb bevételt eredményez. ha leve kenünk. vés volna. E létszám tartása a gazdasági haszon mellett egyben kedvtelésül is szolgál. kifejezetten hústípusú fajta vagy hibrid tartásakor lehet eleget tenni. Párolásnyeket támaszt.2 kg abraktakarmány szükséges 1 kg súlygyarapodáshoz. Számos termelőszövetkezet is szervezetten gondoskodik tagjainak keveréktakarmány-ellátásáról. A napi abrakszükséglet 9-10> dkg. diétázók részére kitűnő hústáplálék. sőt harmadára csökkenthető. könyvének ide vonatkozó része is. A galamb húsa ugyanis könnyen emészthető és fehérjében gazdag. A kizárólag mezőre járó tartásmóddal a követelmények nem teljesíthetők.

) külön tároljuk. felnőtt korban pedig olyan termeléscsökkenés következik be. kacsáknak 3 dkg.. a megelőzés A betegségek behurcolásának megakadályozása és érdekében: — a baromfiólat az állomány betelepítése előtt gondosan takarítsuk ki. Megbetegedés esetén. Óvjuk az állományt minden kórokozótól. Szállítás közben a zsákokat takarjuk le ponyvával vagy műanyag lepellel. A friss tápot is külön tároljuk a régitől. Elsősorban megbetegedéskor használjuk. Mindig tartsuk szem előtt a higiéniai szabályokat.A keveréktakarmányok tartalmazzák a korcsoportonként és hasznosítási célok szerint szükséges tápanyagokat. tárolására. Ömlesztve ne tároljuk a tápokat. Az egyes tápféleségeket (indító. szellőztessünk. vitaminokat és hatóanyagokat. A Sulfamix jó eredménnyel használható a baromfi- — idegeneket ne engedjünk be az ólba. — a hibrideket minden más baromfitól elkülönítetten tartsuk. sőt még az azonos hibridek más-más korcsoportjait sem szabad keverni. - terjesen tartott baromfifélék számára indokolt. lágy ürülék. Ha gyógykezelni kell egy állományt. és úgy rakjuk.5 dkg. Adagolás: megelőzés céljára 10 kg. lehetőleg fénymentes helyen tároljuk és gondoskodjunk szellőztetésükről. A beteg állat ismertetőjelei: gubbasztó. csak deszka padozatú helyiségben és vékony rétegben. de ha nincs más lehetőség. illetve gyógyítására. Eredményt csak egészséges állatokkal.5 vödör takarmányra csirkéknek (0-8 hetes korig) 3 dkg. tojótyúknak 2. A tápokat hűvös. — tartsuk be az állategészségügyi rendszabályokat. A halom 30-40 cm-nél nem lehet magasabb. hanem az elhelyezés és az állategészségügyi feltételek iránt is igényes. avasodó anyagok helytelen kezelés esetén kárt. kb. száraz. Szállás u. X. ami helyrehozhatatlan. már le is mondhatunk a gazdaságos termelésről. elváltozott taraj és állebeny. lejárt tápot ne etessünk. Megrendelhető a Phylaxiánál (13p. 5-7. étvágytalanság. hogy megelőzhessük a PHYLAMIX B betegségeket. 224 . Ügyeljünk a tápok kezelésére. természetellenes testtartás. 1. tisztítsuk az itatókat. Mindig kísérjük figyelemmel a tápok szavatossági idejét. így óvjuk az eső és fény káros hatásától. megelőzésre célszerűbb a Tikofuran vagy Phylamprol használata. mert a különféle romlandó. sőt komoly takarmánymérgezést is okozhatnak. figyeljük az állomány viselkedését. a ragályoktól és élősdiektől. hogy közöttük légjárat legyen. a beteg állatokat különítsük el. A zsákokat gerendákra helyezett pallókon tartsuk. nevelő stb. Folyamaa fejlődéshez és termeléshez szükséges kifogástalan tos adagolása elsősorban beltartási körülményeket. s mi is csak az állandóan frissített fertőtlenítő szőnyegen áthaladva közlekedjünk (3%-os formalinoldatot vagy 3%-os hidroxigénoldatot használjunk). növendék korban visszamarad az állomány. félrehúzódás. nehogy keveredjenek. s a meszelés mellett fertőt- lenítsünk.). SULFAMIX Takarmánykiegészítő a baromfi kokcidiózisának megelőzésére. ugyanakkor biztosítsuk B-vitaminokat tartalmazó takarmánykiegészítő. kifogástalan körülmények között érhetünk el. A baromfitartás higiéniai szabályai A hibridállomány nemcsak a takarmányozás.

a baromfihimlő elleni oltás — ahol már előfordult — 9 hetes korban esedékes. GALAMB SAVANYÚ MÁRTÁSSAL A tisztított. Terápiás adag: az abraktakarmány 1 %-a. Mérjük fel.). Mikor kivesszük. Az ól-korszerűsítés főként kőműves. vagyis 100 kg takarmányhoz 1 kg. 3 napig benne hagyjuk. TIKOFURAN Takarmány kiegészítő a baromfikokcidiózis és a baromfitífusz megelőzésére. mosott és kétfelé vágott galambokat gyenge pácba rakjuk és ha fiatal galambok 2 napig. mel- Értékesítési lehetőségek Szervezetten végezzük az eladást.. szövetkezeteknél. Szállás u. Az abraktakarmánnyal gondosan keverve etessük.. tojófészkek.növendék. GALAMB (TÖLTÖTT) Ugyanúgy és ugyanannyiféle töltelékkel tölthetjük.). 5-7. A baromfitartás gazdaságosságát. jövedelmezőségét a magas termelési szin15 225 . vagyis 100 kg takarmányhoz 33 dkg. Az itatók.33%-a. kokcidiózis ellen 8 hetes korig a takarmányba kevert kokcidiosztatikum óvja az állományt. és szerződéssel gondoskodjunk az értékesítésről. sőt már a háztáji baromfitartó igényeit kielégítő különféle ketrectípusok is kaphatók a gyártó vagy kereskedelmi vállalatoknál.33%-a. ha öregek. Ha nem akarunk a neveléssel bajlódni és van nagyobb indulótőkénk. Súlyos fertőzés esetén 3-4 napon át adagoljuk a terápiás adagot. Egyes nagyüzemek.— a nevelőhelyiség ablakait lássuk el sűrű szövésű dróthálóval. hogy jó minőségű napos. és megbízható állománnyal látják el vevőiket.és ácsmunkáit magunk is végezhetjük. A Sulfamix adagolásával egyidejűleg tejterméket ne etessünk. előnevelt vagy kifejlett jércéket vásároljunk-e. Tanácsok a beszerzésekhez Miután eldöntöttük szándékunkat. vagyis a baromfipestis elleni immunizálás 1-5 és 13-22 hetes korban. termelőszövetkezeteken keresztül szerezhetők be vagy közvetlenül a helyi keverőüzemben. Adagolása: kokcidiózis megállapítása esetén (terápiás adag) az abraktakarmány 1%-a. — a beteg vagy elhullott állatot mindig mutassuk meg az állatorvosnak. megelőző adag az abraktakarmány 0. Szállás u. a felszerelési és berendezési tárgyak beszerzésére többféle lehetőség van. illetve gyógyítására. Ezek egy része házilag is kivitelezhető. mit kell készíttetnünk és beszereznünk terveink megvalósításához.vagy kifejlett állatokat vásároljunk.. Kokcidiózis esetén 6-8 napon keresztül adagoljuk. — szigorúan tartsuk be az állatorvos gyógykezelési és egyéb megelőzési rendelkezéseit. etetők. kolerával fertőzött állományokban a betegség továbbterjedésének megakadályozására. ventillátorok. hogy napos-. majd a megelőző adaggal folytassuk a kezelést. mit tudunk magunk végezni. Fontos. A hullát helyezzük mély gödörbe. hogy verebek. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. Adottságainkat mérlegelve döntsünk. 5-7. Megrendelhető a Phylaxiánál (Bp. sőt egyéni baromfitartók is foglalkoznak hibridek előnevelésével. Megelőző adag: az abraktakarmány 0. — időben gondoskodjunk a megelőző gyógykezelésről. X. és ássuk el. társulások. beszerző és értékesítő szövetkezeteken. Gondosan keverjük el az abraktakarmányban. galambok ne hurcolhassanak be betegséget. 3-4 napon át. A baromfitápok ugyancsak társulásokon. érdemes előnevelt vagy kifejlett jércéket vásárolni. bélférgesség — amenynyiben fellép — 6 hetes korban Ascaratos kezeléssel szüntethető meg. X. mésztejjel locsoljuk le. hozzá kell kezdeni a megvalósításhoz. értékesítő és beszerző szövetkezetek. mint a csir- két.

amely megkönnyíti a tagok saját célra fel nem használt baromfitermékeinek eladását. beletesszük a galambokat. és kis ideig forraljuk. majd kedvező ajánlat esetén kössön szerződést terméke értékesítésére. Ha készen van. miközben tejföllel locsoljuk. értékesítő szövetkezeteket. 226 . és tájékozódjon. Mielőtt tehát valaki dönt arról. föleresztjük % pohár páclével. rántást csinálunk. hogy berendezkedik-e a korszerű baromfitartás valamelyik ágára. Keresse meg a társulásokat.Iüket megtűzdeljük szalonnával és vajon vagy zsíron szép pirosra sütjük. az értékesítési lehetőségekről feltétlenül tájékozódjék. ten túl mind döntőbben a jól szervezett és biztonságos értékesítés határozza meg. kockára vágott szalonnát teszünk bele. A termelőszövetkezeti tagokkal a szövetkezetek is kötnek szerződést.

amennyit megfelelően ki tudunk szolgálni. tés közben süssük. szabadban egy fő csupán 80-100 tenyészanyát és szaporu15* 227 . Csak annyi nyulat tartsunk. Nagyon illik Szabad idejük korlátozott. A haszon függ attól is. forró zsírral forrázzuk. degen is kitűnő. — több lehetőség van korszerű eszközök alkalmazására. Akik — esetleg más kisállattenyésztési ággal kapcsoltan — főfoglalkozásként űzik a nyúltenyésztést. az érvényben levő szerződéses felvásárlási rendszer az értékesítéshez teljes biztonságot nyújt. hogy nem tudják értékesíteni vágásra kész állományukat. Nem kell tehát félniük a nyúltartóknak attól — ha időben előre megkötik az értékesítési szerződést —. Az országot behálózó ÁltaNYÚLPECSENYE lános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek által kezPÁC ÉS MÁRIÁS NÉLKÜL deményezett szakcsoportokban és tenyésztői társulásokban mindenki egyénileg termel. — a gondozás könnyebb. Hagyományos módszerrel. szemben más húsféleségek árának csökkenő tendenciájával. ára évről évre emelkedik. mányt közösen szerzik be és osztják szét. A jövedelmezőség érdekében érdemes megteremteni a zárt épületben tartás feltételeit. Mellékfoglalkozásként 10-25 tenyészanya állítható be. Hibevételével határozzák meg. a kedvezményes takarA nyulat tisztítva. jövedelmének kiegészítésére. A törzsállomány létszámától és elhelyezési módjától függő jövedelmezőség alakulását a 29. táblázat szemlélteti. A kistenyésztők szakcsoportokba és tenyésztői társulásokba tömörülhetnek.HÁZINYÚL-HÚSTERMELÉS A házinyúltenyésztés. folytonos öntözgelalkozik nyúltenyésztéssel. különösen a húsnyúltenyésztés. a munkaigényesség csökkentésére. Zárt tartásban ősszel és télen is szaporítható az állomány. Ugyanazon törzsállománnyal a tartási módtól függően eltérő jövedelem érhető el. mosva sózzuk. Az utóbbi években ugyanis megnőtt a külföldi piac érdeklődése. hazánkban is fellendülőben van. és a kész terszalonnával bőven tűzdeljük és méket is közösen értékesítik. az állományt ennek figyelemmellé a Cumberland-mártás. a nyúlhús szinte korlátlan mennyiségben elhelyezhető a világpiacon. Tepsiben A tenyésztők többsége főfoglalkozás mellett fogsütőbe téve. hogy a takarmányozást vásárolt vagy magunk által termelt takarmányokkal oldjuk-e meg. ugyanis — így maximális szaporulat érhető el. azoknak érdemes zárt tartásra berendezkedni.

ha a torkát elvágtuk. hogy e fajta nagy jelentőségű a hazai nyúltenyésztés. kg Tiszta haszon élősúlykg-on ként Évi tiszta haszon Ft Napi átlagos munkaóra jutó haszon (órabér) Ft Napi jövedelem Ft Szabad Zárt Szabad Zárt 10 10 25 25 20 27 20 27 500 675 1250 1687 9.55 10. a korszerű árutermelés fejlesztésében. bizonyos. A nyak rövid és hengeres. Ha viszont úgy öljük meg. esetleg több alkalommal is ellethetjük és ellésenként 7-8 fiókára számíthatunk. közepes. A hazai eredmények biztatóak. A HÁZINYÚL ELŐKÉSZÍTÉSE A FŐZÉSHEZ A házinyulat. felállóak.25 2.60 30. A házinyúlfajtákat több szempont szerint osztályozhatjuk. A szőrzet tömött és rugalmas. ezért a szűcsipar és a kalapgyártás céljainak is megfelel. Ez már biztos megélhetést nyújt.00 4 500 5 737 11 250 13 500 1. 12-13 hetes korukra elérik a 2. s vadas jellege lesz. A fiatalkori növekedési erélye szintén kiemelkedő.60 12.20 latát képes — főfoglalkozásként — ellátni.60 37. táblázat. könnyű. a gerinc és a combok jól izmoltak.29.00 8. Új-zélandi fehér E fajta jelenleg a világ legfontosabb húsnyúlfajtája. Csontozata finom. ezért mezei nyúl. Milyen fajtát tartsunk? A kezdő nyúltenyésztők nehezen döntenek.15 1. Ha zárt tartásra rendezkedünk be és korszerű eszközöket alkalmazunk. hazánkban elterjedt fajta a tartási és takarmányozási körülményekkel szemben. Színe tiszta fehér. melyik fajtát tenyésszék? Semmiképpen nem ajánlható több fajta egyidejű tartása. illetve üregi nyúl módjára hasznosíthatjuk konyhánkon.50 9. minden olyan módon el lehet készíteni. Az Amerikai Egyesült Államokban. Az új-zélandi fehér anyákat évente 5-6. hogy a két fülénél fogva fölemeljük s a nyakcsigolyára ütünk. minta borjút vagy csirkét. Igényesebb.00 13.30 2.00 8. kis testű és törpe fajták.70 12. Testformái jól tükrözik a kívánatos hústípust. A fej viszonylag kicsi. 228 . A jövedelmezőség alakulása ( Oláh nyomán) 1 órára Tartási mód Anyalétszám db Évi felnevelt szaporulat/ anya Évi összes termelt hús élősúly. mint a legtöbb. Ez még nem nyújt biztos megélhetést. a fülek rövidek.60 14. a vére benne marad. valószínűleg Kaliforniában tenyésztették ki. szeme piros. A következőkben a hústermelő képesség szempontjából jelentős — beszerezhető — fajtákat ismertetjük fontosságuk sorrendjében.5 kg élősúlyt. körmei világos szaruszínűek.30 15. Szokásos a hús vagy prém termelésére alkalmas fajták elkülönítése. 1 fő 170-200 anyát és szaporulatát képes ellátni. Vannak óriás.

súlyuk 4-4. gyors elterjedését jó gazdasági tulajdonságainak köszönheti. Fekete-barna színjegyek találhatók a füleken. A hát. Szeme piros. A fiókák súlygyarapodása jó. Évente 5-6 alkalommal ellethető és almonként biztonsággal nevel 7-8 fiókát.5 kg. illetve folt. jól izmolt. valamivel világosabb kék színű. Bécsi kék Gazdasági típusú. nagyszülő állományát a Bikali Állami Gazdaságban tartják fenn. A pehelyszőrzet sűrű és finom. Gyakoriak a tiszta fehérek vagy a test nagy részén hamuszürkék. A tartási és takarmányozási körülményekkel szemben közepesen igényes. Elit-állományát a Kisállattenyésztési Kutató Intézetben. Fejük könnyű. rózsaszínű bőrrel születnek. általában 7 fiókából álló almokat választanak el. kedvező tapasztalatokkal. hogy a foltok minél sötétebbek. A fej viszonylag könnyű. a lábak rövidek és finomak. szőrzete hófehér. szőrük hófehér. a 2. A törzs kiváló hústermelésre utal. füleik kicsinyek. A fedőszőrök fényes acélkékek vagy sötétebb árnyalatú kékek. az utóbbi években egyre több szülőpárt helyeztek ki háztáji gazdaságokba is. E hibridet elsősorban nagyüzemi telepek részére alakították ki. a fülek kissé húsosak. az orron.5 kg élősúlyt 13 hetes korra érik el. a gerinc és a far széles. A tenyészállatok kifejlett korukban közepes testűek.Kaliforniai E fajtát ugyancsak az Amerikai Egyesült Államokban tenyésztették ki. Azok érnek el e fajtával jó eredményeket. A kifejlett kori élősúly országonként eléggé eltérő. Gazdasági tulajdonságai közül elsőként szaporaságát kell kiemelni. E fajta kifejezetten hústermelő. középnagy testű nyúlfajta. A növendékek ebben a korban már teljesen kész formákat mutatnak. hathetes választási súlyuk 1. Kívánatos. akik az átlagosnál jobb tartást tudnak biztosítani. A fiókák súlygyarapodása igen jó.5 kg testsúlyúak is. formája hengeres.2 kg. nálunk 4-5 kg. a körmök sötét palaszürkék. A tartási és takarmányozási körülményekkel szemben igényes. Fehér gyöngy hibrid A hústermelés szempontjából jelentős hibrid. A 2. szaporák. A szemek szürkéskékek. ezután fokozatosan sötétedik a többi testvég is. de gyakoriak az 5. A bécsi kék anyák élénk vérmérsékletűek.5 kg élősúlyt 12-13 hetes korra érik el. a lábvégeken és a farkon. jól izmolt. Hazánkba a 60-as évek közepén került be. A hibrid végtermékek kiváló szaporodási és hústermelési eredményeket érnek el. A fiókák pigmentmentesen. a hát és a far széles. feszesen felállóak. határozottabbak legyenek. 3-4 hetes korban kezd az orr hegye sötétedni. a törzs hengeres és dongás. Hiba a fekete vagy fehér tűzöttség. 229 .

A 2. Azután kevés vajon A magyar óriás nagyobb testű változatának kifejvagy zsíron pároljuk. Tenyésztulajhogy szép fényesek legyenek. majdnem fehér. Testsúlya kifejlett korban 3.vagy paradicsommártással donságai rosszabbak. Elfogadzuk). Színét tekintve e változat sem egységes. erős húslével héz. s így süssük rövid ideig. az ezüstös szín a világosabb és sötétebb szőrvégződések összhatása. fülei húsosak. majd első szőrzete fekete. Tenyésztulajdonságai jók. gyengén ivarzó. Intenzív tartást. tisztított nyulat 2 ujjségekkel szemben ellenálló. Jellemzője a közepes izmoltpácból veszünk hozzá. ezüstös színű.5 kg élősúlyt a fiókák 13 hét alatt érik el. feljebb sötét. a betegA nyúzott. a fartájék telt.6 kg élősúlyt. pácoljuk.5-4. felálló kenjük a szeleteket (glaszírozfül.5 kg. A nagyobb testű változatának tenyésztése csak sporttenyésztés szempontjából kívánatos. A fedőszőrök 3-4-5 cm hosszúak. Magyar óriás Régebben sok tenyésztő külön fajtának tartotta a magyar vadas és a magyar óriás nyulakat. a vasderes és a fekete szín. Ma egységes magyar óriás fajtát ismerünk. A kisebb testűt nevezik tévesen magyar vadasnak. a széles és jól izmolt gerinctájék. két súlyváltozattal. körme sötétbarnás vagy feketés. feszesen felállók. rendszerint 3 hónapos korra elérik a 2. nevelőképessége igen jó. rövid. edzett. Az orrtájék és a fülek sötétebbek. A 2. A szőr töve világos. azonban még nem mutatnak kész húsformákat. takarmányozást igényel. Szeme sötétbarna. Bors. Szőrzete világos. szaugyan eléri 12-13 hetes korára. gerince jól izmolt. Jellegzetes a hosszú. 230 . NYÚLSZELETEK (TŰZDELT) takarmányozási viszonyokat jól bírja. közepesen igényes. rendkívül zömök testű. E változat kifejlett élősúlya 5-7 kg.5 kg vágási élősúlyt nyi széles darabokra vágjuk. szaporodóképessége.Német világos nagyezüst A középnagy testű fajtákhoz sorolható. Feje középnagy. Mellkasa széles. 6-7 hetes kortól kezd a szőrzet a fejtől indulva világosodni. ha kell. hegye pedig ezüst. a viszonylag durva szőrzet és csontozat. Az anyák átlagosan 7 fiókát nevelnek fel ellésenként. Gyakori a tálaljuk. húsos. Feje széles. A prémben a sötétkék aljszőrzet kívánatos.5-2. a lábak durvák. gömbölyű idomokkal. nehezen pároztatható vagy meddő anya. Az újszülött fiókák bőre. Jó hústermelő. amely foltokban a test többi részén is folytatódik. Mikor ság. 5-7 hónapos korra a világos ezüstös foltok összeolvadnak. ható a vadas. A növendékek súlygyarapodása jó. a közepesnél gyengébb tartási. mint a kisebb testűeké. azonban ekkor még lonnával tűzdeljük és 2-3 napra nem mutat vágásra érett formákat. nem húsos és felálló fülekkel. kettős hasznosítású. Jellemzője a zömök test. igénytelen. A fej nemár készen van. a lettkori élősúlya 7-9 kg. tömött prémű.

pároztatás A házinyúl elnevezése ivar szerint: a hím neve bak. zömök teste. Hosszúkás formában. leszedjük a húst a csontokról. de nem rendszeresen. Az anyanyulat legeredményesebben az ellést követő 1-3 nap folyamán fedeztethetjük. hogy állományunk minőségét és termelőképességét fokozatosan javítsuk. tetejét füstöltszalonna-szeletekkel borítva süssük. választás után választott. az ivarnyílás környéke duzzadt. jó húsformái miatt jelentősége valószínűleg fokozódni fog. A fiókák gyarapodása nem kedvező. a nőivarúé nőstény. Amit a tenyésztésről tudnunk kell A nyúltartás csak akkor gazdaságos. mint a választás utáni fedeztetés esetében.Csincsilla nyúl Több változata van. egy tejbe áztatott zsemlével együtt kétszer átdaráljuk a húsdarálón. mert ellenkező esetben a bak hosszasan ismerkedik környezetével és kevés figyelmet fordít a nőstényre. napon. de nagyok az egyedi eltérések. Ellés után a 3-5. Ekkor a fedeztetés csaknem 100%-os. 15 dkg nyers libamájjal. vagy ha már voltak ivadékai. azt nyugodtan felveszi. Szaporodás. Ha ez megtörtént. illetve anya. A fedeztetést előzően tenyészállataink tulajdonságai alapján. és ha a hímhez engedjük. A fajta előnye a tartási és takarmányozási körülményekkel szembeni viszonylagos igénytelensége. Ezek: a nőstény nyugtalan. zöldséges vízben egészen puhára főzzük. Aztán belekeverünk 4-5 tojássárgáját. ha a törzsállományunktól szaporulatot nyerünk és azt felneveljük. 14 naponként ivarzik. Tenyésztői munkán nem csupán a szaporulat elérésére irányuló tevékenységet értjük. Az ivarzás megállapítására nagy súlyt helyezzünk. Bécsi fehér Hazánkban még kevésbé ismert és elterjedt. A nőstény nyúl átlagosan. Fedeztetésre legalkalmasabbak a kora délelőtti és a késő délutáni órák. Mindig a nőstényt vigyük a kanhoz. ha a nőstényt odahelyezzük a bakhoz és megkíséreljük a befedeztetését. két hátsó combját és aprólékát és ezeknek megfelelő súlyú borjúhúst sós. 15 dkg füstölt szalonnával. Kifejlett kori élősúlya 3-3. A fajta szaporasága jó. külső jelek nélkül ivarzó nőstények is. tenyésztésbevétel után bak. Gazdaságossági okok miatt a sűrített elletés indokolt olyan fajtáknál. ivarérett korától növendék. a 2. hanem ellés után 21-28 napos szünetet tartanak. nálunk a közepes testnagyságú 4-4. A nőstény párzási készségét külső jelek is elárulják. el kell végezni az egyedek 231 . amelyek jól bírják az erőltetett igénybevételt. Életkor szerint: az ivadék neve fióka.5 kg élősúlyú változat ismert. de ezt sem szabályszerűen. akkor anya. Vannak azonban rejtetten. anyja alatt szopós. Ezért legbiztosabb. NYÚLPÁSTÉTOM A nyúl elejét. A szoptatás miatt ilyen gyakran nem fedeztetnek.5 kg. bár a termékenyülés gyengébb. ennek alapján továbbszaporításra mindig csak a legértékesebb egyedeket kiválasztani. máskor a 14-16. finom vérérhálózat szövi át. háztáji viszonyok között évente háromszor ellethető biztonságosan és ellésenként 6-7 ivadékot választ el. 3-4 dl tejfölt és egy késhegynyi pástétomfűszert.5 kg vágási súlyt csak 15-16 hetes korra érik el. napon szokott újra ivarzani. Igyekszünk állataink értékmérő tulajdonságait minél behatóbban megismerni. nagyon lassan.

párosítását. Megfelelő tulajdonságú hím és nőivarú állatokat kell összeválogatnunk. Párosításkor az anyákat úgy csoportosítsuk, hogy a bakokkal lehetőleg egyáltalán ne vagy minél kevésbé legyenek rokonságban. A kisebb testű anyákhoz nagyobb bakokat osszunk be, hogy növeljük az állomány testnagyságát. Gyengébb húsformákat mutató állatokhoz zömökebb, szélesebb párt válasszunk. Laza szőrzetűhöz tömött szőrzetűt osszunk be. A neveléshez szükséges férőhelyek jobb kihasználása érdekében egy bakhoz 5-8 anyát osszunk be. így egyszerre több anya pároztatható, az ellések közelebb kerülnek egymáshoz, ami lehetővé teszi a fölös számú fiókák dajkaságba adását és könnyíti a választott fiókák, majd az ivarérett növendékek falkásítását. A nyúlanyákat főleg télen (december—január), tavaszszal (áprilisig) és ősszel, a vedlés befejezte után fedeztetjük. A nyári nagy meleg és az őszi vedlés csökkenti a szaporuo lat életképességét. Ha télen elletünk, gondoskodjunk védett helyiségről. A hőmérséklet nem csökkenhet a fagypont alá. A házinyúl vemhességi ideje átlagosan egy hónap. A vemhesség megállapítása gyakorlatot igényel. Tapintással már a pároztatást követő 12-14. napon megállapítható a vemhesség, a hasfal lágyéki részén keresztül a méhben elhelyezkedő magzatok kitapinthatók. Az óvatos tapogatáskor lágy, kissé rugalmas golyókat érzünk. Az anya viselkedéséből is következtethetünk a vemhességre. Ilyenkor nyugodtabb, étvágya és ennek megfelelően súlya is növekszik. A vemhesség jele még a nőstény síró hangja, ha újra bakhoz visszük. A vemhesség alatt fokozott gonddal kezeljük az anyákat. A vemhes és szoptató anyák ketrece nyugalmas legyen, fölöslegesen ne zavarjuk az állatokat. Gondoskodjunk kielégítő tápanyagokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag takarmányról. A vemhesség második felében óvakodjunk a puffasztó vagy emésztőszervi megbetegedéseket okozó takarmányok etetésétől, mert vetélést okozhatnak. Ez időszakban az anyát készítsük elő a tejtermelésre, etessünk lédús gyökér- és gumós takarmányokat, kevés fölözött tejet vagy egyéb tejterméket is. Jó hatású a korpás ivós adagolása, melyet a szoptatási időszakban is etessünk. Ellés előtt az anya viselkedése nyugtalan. A ketrecébe készített almot szájába fogja, hordozza, a hasaljáról kitépett szőrből fészket készít. A pároztatást követő 26-27. napon már rakjuk a ketrecbe a gondosan kisúrolt és fertőtlenített, puha alomanyaggal bélelt elletőládát, hogy az anya azt megszokja és a fészkét oda hecrn lyezze. A fészek bélelésére finom szálu, puha réti szénát, -4esetleg szalmát használjunk. Az ellés rendszerint este 6 és reggel 6 óra között zajlik le, az éjszaka folyamán. Az ellés 111 idejére mindig legyen az anyák előtt friss, tiszta ivóvíz soc, és'nyalósó. 232

Ellés után az anya felfalja a magzatburkot, abban ugyanis sok vitamin és élettanilag fontos védő- és hatóanyag van, melyek erősítik szervezetét, és előkészítik a szoptatásra. A magzatburok olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek serkentik a nemi ösztönt, ezért lehet a nyulat már ellés után 1-2 nappal fedeztetni. Ügyeljünk, hogy a magzatburok elfogyasztását nehogy magzatfalás kövesse. Ezért szükséges az ivóvíz és a nyalósó. Ellés után ellenőrizzük a fészket, és a halva született vagy elhullott fiókák hulláit távolítsuk el. Előfordul — főként fiatal előhasi anyáknál —, hogy a fészket meg kell igazítani és az esetleg szétszórt fiókákat össze kell szedni és be kell takarni. Ha az anya esetleg a sarokba építette a fészket, azt húzzuk a középrész felé, hogy könnyebben szopjanak a fiókák. A fészekellenőrzés során állapítsuk meg az újszülöttek számát. A házinyúl egy ellésre 1 -18 fiókát vet, de leggyakoribb az 5-6 db-os szaporulat. Ellenőrizzük, hogy az anya teje elegendő-e a fiókáknak, ha úgy látjuk, hogy éhesek maradnak, adjunk néhányat dajkaságba egy kisebb almot ellett anyához. Ezért jó, ha egyszerre több anyát elletünk. Ha túl nagy az alom és nincs mód dajkaságra, akkor a gyengébbek kiirtásával kell a fiókák számát csökkenteni. Dajkaságba 3-4 napos korban adjuk a kisnyulakat, amikor a leghitványabbak már elpusztultak. A saját és dajkaságba vett nyulak között ne legyen 3-4 napnál nagyobb korkülönbség. A dajkaságba adást úgy végezzük, hogy a dajkaanya fiókáit az elletőrekeszben hagyva, a rekeszt kiemeljük a ketrecből, és közéjük helyezzük a dajkálandókat. 0,5-1 óra múlva az új fiókák felveszik a fészek szagát és ilyenkor már visszarakhatjuk őket a dajkához. A törzskönyvezett vagy továbbtenyésztésre szánt állománynál jelöljük meg a dajkaságba adott fiókákat, és a jelölést jegyezzük fel a választás utáni azonosítás érdekében. Legegyszerűbb jelölési mód a tetoválás.

Tudnivalók a nyúlfiókák felneveléséről
A fiókák takarmányozása választásig nem okoz különösebb gondot. Háromhetes korban — miután szemük kinyílott — már önállóan esznek. Fontos, hogy az anyát ilyenkor lássuk el fehérjékben gazdag abrakkal és zöldtakarmánnyal. Jobb nevelési eredmény érhető el, ha a szo1 .— 1 kásosnál melegebb fészekről gon11 doskodunk a fiókák számára. Ezt (41– iT megoldhatjuk infravörös lámpákkal, vagy úgy, hogy a szoptatások közötti időszakban a bokszot melegebb helyiségben tartjuk. A nyúl fészkében általában 12-20 ° C mérhető, de a kívánatos hőmérséklet 30 ° C körüli. A fiókákat 4, esetleg 5-6 hétig engedjük szopni, naponta háromszor. Háromhetes kortól — amikor már enni kezdenek — csökken a tejigényük, végül már alig szopnak. Hathetes korban elválaszthatók. A fiókák kevésbé sínylik meg az elválasztást, ha megszokott helyükön hagyjuk őket. A növendék nyulak súlygyarapodása kezdetben rendkívül gyors, majd fokozatosan csökken. Hústermelési céllal 2-2,5 kg-os súlyig kifizetődő a nyulak nevelése, ezt követően le-

233

lassul a fejlődés, romlik a takarmányértékesítés. A kis és középnagy testű fajták növendékei általában 5-6 A legfontosabb vitaminokat (A, hónapos, a nagy testűeké 6-7 hónapos korban lesznek D 3 , 13 2 , [3, 2 ) tartalmazó takartenyészérettek. Ilyenkor érik el a fajtára jellemző testmány kiegészítő. súly háromnegyed részét, amikor is a fiatal nyulak Adagolása: 100 kg takarmányra károsodás nélkül tenyésztésbe vehetők. A tenyészérett számítva 30 dkg. Etetésével kort elért állatokat egyedenként vizsgáljuk meg, válaszgyorsabb és egyenletesebb a szuk ki a legjobbakat, és a tenyésztésre alkalmas egyefejlődés, kedvezőbb a takarmányértékesülés, nő az ellendeket helyezzük egyedi ketrecekbe. állóképesség, csökken az elA tenyészkiválasztást körültekintően kell végezni, hullás. és nemcsak az egyedeket, hanem az egész almot, de a Megrendelhető a Phylaxiánál szülők tulajdonságait is mérlegelni kell. Az elbírálandó (Bp. X., Szállás u. 5-7.). értékmérő tulajdonságok: a termékenység, a szaporaság, a tejtermelő és nevelőképesség, a növekedés, a fejlődési erély, a testnagyság, a jó húsformák, a takarmányértékesítés, a prém minősége, az életteljesítmény. Mérlegelni kell még az igénytelenséget, a betegségekkel szembeni ellenállóképességet, a rossz szokásokat mint nemkívánatos tulajdonságot. Értékelnünk kell a szülők, nagyszülők átörökítőképességét és a származást. A tenyészkiválasztás során kell végeznünk a küllemi bírálatot is, ennek során minősítjük: a fajtajelleget, a testalakulást, szervezeti szilárdságot, egészségi állapotot, a testsúlyt, a színt, a szőrzet minőségét és az összbenyomást. A küllemi bírálatra 6 hónapos korban kerül sor, de a nem megfelelőket már időközben ki kell selejtezni, illetve vágásra értékesíteni. A házinyúl gazdasági életteljesítménye attól függ, hogy hány évig, milyen szaporaságú a nőivarú állat és milyen termékenyítőképességű a bak. A hosszú életteljesítmény a kívánatos, az ilyen szülőpároktól neveljünk ivadékot. A házinyúl ugyan 8-10 évig is élhet, de 3 éves kor után tenyésztulajdonságai romlanak, ne tartsuk tovább tenyésztésben.
PHYLAPOLIVIT

Hogyan helyezzük el nyulainkat?
Az elhelyezés módja alapvetően befolyásolja a termelékenységet. Jó elhelyezéssel jobb a fiatalok fejlődése, jobb az állat közérzete, javítható a takarmányok értékesülése, gátolható a betegségek terjedése, csökkenthető az elhullás. Jó elhelyezéssel könnyebb a gondozás, különösen, ha súlyt helyezünk a berendezések korszerű kialakítására. Kistenyésztők nyúltelepei részére célszerű csendes területet választanunk. Számítanunk kell arra, hogy a nyulak csaknem egész évben vemhesek vagy szoptatnak, s teljes nyugalmat igényelnek. Zavaró körülményeknek elvetélés, a fiókák összetaposása lehet következménye. Az állandó zajokat azonban a nyúl megszokja. A nyúltelep szélvédett, huzatmentes legyen, sövényt, jól bokrosodó csemetéket ültessünk köré. Jó szolgálatot tehet néhány nádpalló vagy más szélfogó is. A nyúl a huzatra nagyon érzékeny. A zárt istálló ablakai vagy a szabadban elhelyezett ketrecek elülső oldalai lehetőleg keleti irányba nézzenek. Az északi oldal zárt legyen. Így a nyulak kellő világítást, elegendő szórt fényt kapnak, de mentesülnek a tűző napsütéstől. A nyúl nem igényli a közvetlen napfényt, az erős, közvetlen napsugárzás egyenesen káros, ugyanis nem tud izzadni. A nyúltelepet száraz és vízszintes területen helyezzük el. Nem jó a talajvizes, mély,

234

csapadékot gyűjtő terület. Fontos követelmény, hogy a kisüzemi nyúltelepek ne legyenek a szomszédok lakásaihoz közel. A nyúltrágya és a vizelet büdös, a szomszédokat zavarja. A telep elhelyezése során ügyeljünk arra, hogy nyulainkat idegenek ne zavarják, s nyújtson védelmet betörés—lopás, illetve ragadozók behatolása ellen. A nyúltelepeket szabadtartásos és zárt tartásos rendszerben létesíthetjük. Mindkét rendszernek vannak előnyei és hátrányai. Szabadban felállított ketrecek esetében nincs gond a szellőztetésre, a páratartalomra és a káros gázokra. Olcsóbb, kevesebb befektetést igényel, mint a zárt tartás. Hátránya, hogy téli elletés nincs, november második felétől februárig a szaporítás szünetel. Szabadban csak ügyes tenyésztők tudnak elletni. A kisnyulak a hidegre érzékenyek, még jó almozás esetén is sok megfagy, megfázik, elhullik. Zárt épületben az állatok védelmet találnak, a hideg miatti elhullás gyakorlatilag megszűnik. A szabadban elhelyezett ketrecek alig gépesíthetők, zárt épületben ennek nagy lehetőségei vannak. Csak zárt épületben tudunk biztonságosan védekezni a vérszívó rovarok ellen, amelyek a myxomatózist terjesztik. A zárt tartás esetében főként a szellőztetés és fűtés kérdései kerülnek előtérbe. A zárt istálló levegője az üzemeltetés során fokozatosan elhasználódik, gázokkal szennyeződik. Kisüzemekben többnyire természetes szellőztetéssel, gravitáció vagy külső légáramlás révén szellőztethetünk. Nagyobb méretű istállókban mesterséges szellőző berendezések szükségesek. Hazai tervezésű nyúlistállóinkban többnyire túlnyomásos szellőztetést alkalmaznak. Nagy teljesítményű ventillátorokkal az istállóba levegőt fúvatunk. Az elhasznált levegő pedig az oldalfalak mentén, a felső szinten beépített nyílásokon keresztül távozik. E rendszer előnye, hogy a friss levegő melegíthető, szárítható vagy vízpárával dúsítható. Kisüzemekben az épület belső légterétől, a falak és a mennyezet szigetelésétől, a padozat burkolatától függően kell fűtésről gondoskodni. Beváltak a fűrészporos kályhák, s egyéb egyszerű berendezések.

Milyen legyen a nyúlketrec?
A kistenyésztők készen is beszerezhetik a korszerű tartási, takarmányozási körülményeket nyújtó, fémből készült ketreceket. A fémanyagok előnye főképpen a fertőtlenítésben található, hátrányuk viszont, hogy hidegek. Ezért kistenyésztők inkább zárt tartás esetén alkalmazzák. A barkácsoló tenyésztők általában maguk építik meg meglévő anyagaik felhasználásával a nyúlketreceket. Követelmény, hogy a ketrec védje az állatokat az időjárás viszontagságaitól, zárt elhelyezést nyújtson, a nyulak számára kényelmes tartózkodást, kielégítő mozgási lehetőséget tegyen lehetővé, könnyen kezelhető, takarítható és fertőtleníthető, tartós és olcsó legyen. Tenyészállatok és továbbtenyésztésre szánt növendékek részére a nagyobb mozgástér a kívánatos. A húsnyulaknak kisebb ketrec felel meg, amelyben még nincs zsúfoltság és elegendő a mozgási lehetőség. A ketrec alapterülete akkora legyen, hogy a nyúl az egyik irányban teljes hosszában elnyúlva pihenhessen. Az alapterület a fajtától, az elhelyezett állatok korától és darabszámától függ. Mindig oldairányba növeljük, 70-80 cm-nél mélyebb ketrec építése nem célszerű, nehézkes lesz a gondozás, az állatok megfogása. A ketrec magassága 40-50 cm lehet. Ha

235

emeletes ketrecsorokat építünk, a kisebbet válasszuk. A legfelső ketrecsor padozata 1, 150-160 cm-nél ne legyen magasabban. A ketrecek szélessége közepes nagyságú fajso . ///////// „ ták tartásakor 70-80 cm, nagy testűek tartásakor 90-100 cm legyen. A 6-10 férőhelyes növendékketrec szélességi méreteként 140 cm 60 ajánlható. 60 A ketrecek anyaga általában fa, de készíthető fémvázas is. Ha fából készítjük, a belső éleket alumínium vagy bádoglemezzel borítsuk, ezzel megakadályozzuk a ketrec rágását, így azok élettartama hosszabb lesz. Az oldalfalak 6 mm-es furnérlemezből készíthetők. Ha ketrecblokkokat készítünk, az olEgyedi faketrec dalfalak, illetve válaszfalak kihúzhatók legyenek. A válaszfal készülhet 1 mm vastag bádog- vagy műanyag lemezből. A ketrec padozatának elülső része telepadló, hátulsó része 2 x 2 cm lyukbőségű drótfonat vagy hasonló méretű résekkel ellátott lécrács legyen. Legújabban műanyag lécekből összeállított rácsos padozatot is készítenek. A trágya eltávolítására két megoldás ajánlható: a lecsurgós és a tálcás rendszer. A lecsurgós rendszerben a rácspadozat alá ferde lemezt helyezünk és a vizelet, ürülék hátrafelé csúszik. E megoldást többnyire zárt istállókban alkalmazzuk. Szabadban való elhelyezésnél a tálcás rendszer előnyösebb, ahol a vizelet és az ürülék bélelt tepsikbe hullik, amelyek elölről vagy hátulról kihúzhatók és tisztíthatók. A ketrecek ajtaja drótfonatos legyen, legjobb a 3 x 3 cm-es lyukbőségű, így az ajtóra szerelhető szénaetetőből jól etethetők az állatok. A szabadban elhelyezett ketrecek teteje hátrafelé lejtsen, és elöl olyan eresszel lássuk el, amely védi az állatot a tűző naptól, és gátolja, hogy az eső és hó a ketrecekbe jusson. Egyedi faketrec építése. E típus jól bevált a kisebb, csupán néhány tenyészanyás nyúlállománnyal rendelkező kistenyésztők körében. Olcsó hulladékdeszkából vagy bontott ládákból készíthető. Előnye, hogy mozgatható, így betegség esetén a nem fertőzött egyedek elkülöníthetők. Méretei és az általános követelmények megegyeznek az előbbiekben vázoltakkal. Célszerű a ketreceket 80-100 cm magas lábakra építeni a könnyebb kezelhetőség érdekében. A rácsos padozat alá jobban megfelel a bádogtepsivel bélelt zárt fiókok építése, így ugyanis megóvjuk állatainkat a huzattól, az alulról beáramló hidegtől. Beváltak az egybeépített, két férőhelyes ládaketrecek is. Ezzel megoldható az anyának és szaporulatának egymás melletti elhelyezése. Ketrecblokk építése. Anyagtakarékossági szempontból célszerű több ketrecből álló blokkot építeni. Egy blokkban 3 emelet és egy-egy emeleten 3 ketrec van. A váza keményfa legyen, a hátulsó és oldalfalak deszkából készüljenek. A ketrecek közötti válaszfal furnérból vagy bádogból készüljön és kihúzható legyen. A felerészben rácsos padozat előrefelé kihúzható legyen. Az ürüléket zárt istállóban lecsurgós rendszerrel vezessük el, szabadban azonban az előbbi ketrectípusnál vázolt megoldást alkalmazzuk. A ketrecblokk építhető fémből is, fémváz szerkezettel, drótfonatból készült oldal- és válaszfalakkal. A fém ketrecek — mint ahogy ezt már az előbbiekben is hangsúlyoztuk — csak zárt épületben tartott állatok számára megfelelőek. A ketrecek berendezési tárgyai. Szemes takarmány adagolására kör vagy téglalap alakú cement etetőket használjunk. Növendék nyulak és szoptatós anyák részére a hosszúkás etetők jobbak. A szálas takarmányt az ajtóra kívülről felszerelt szénazsebből etessük. Itatóedényként megfelel a cement etetővel azonos edény. Feltöltéséről, tisztán tartásáról rend-

,Jít ,

.

„ ////////////////////////

rácspadozat

236

E természetes takarmányok etetésével jelentős abrakmegtakarítás érhető el. a takarmányrozs. elsősorban a lucerna.és a borsószalma jöhet számításba. a csicsóka. Közepes testnagyságú fajták számára az elletőláda hossza 50 cm. Az anya ketrecébe ellés előtt egy héttel el kell helyezni az elletőládát. A szálas zöldtakarmányok közül a legértékesebbek a pillangósok. a konyhakerti hulladékok. a kukoricacsalamádé. A nedvdús takarmányok etetése a késő őszi és a téli hónapokban jelentős. a sárgarépa. Az ürülékfelfogó tálcával ellátott ketreceknél szintén ajánlatos a tálcákba nedvszívó anyagot helyezni az istálló jobb levegője és a légzőszervi megbetegedések elkerülése érdekében. szélessége és magassága 35 cm. itatók. Széna hiányában a szalmák közül elsősorban a hüvelyesek szalmája: a szójabab-. továbbá az édes csillagfürt. mennyisége és a takarmányozás végrehajtása mind befolyásolják az állomány termelését. zöld állapotban és szárítva egyaránt etethetők. A takarmányok minősége. a murok. óvatosabban etetendő!). A ketrec és környékének napi takarításhoz szükséges takarítóeszközök mindig kéznél legyenek. Szívesen fogyasztják a nyulak a töréskor azonnal levágott és jól tárolt kukoricaszárat is. A búvónyílás 10-15 cm magas küszöbbel készüljön. az egyik oldalán 18 x 18 cm nagyságú búvónyílással. a kelkáposzta aljlevelei. Mit etethetünk nyulainkkal? A szálas takarmányok képezik a nyúl fő táplálékát. az étkezési káposzta. Az alomcsere naponta végzendő. A tavaszi árpa és a zab szalmája szükségből etethető.szeresen gondoskodjunk. sőt szelepes önitatók is. a tarlórépa. A szénafilék közül a réti széna és a lucernaszéna (legértékesebb!) etethető. ha a hőmérséklet —5 alá süllyed. nem várhatunk jó eredményt. Készen kaphatók a különféle etetők. 35 Hogyan tisztítsuk. Ilyenek a burgonya. a cékla. a baltacini. a takarmányrépa. A szagtalanítás megoldható a tőzegrétegre hintett szuperfoszfát műtrágyával. a leveles karalábéfej 237 . tőzeget vagy fűrészport használjunk. a takarmánykáposzta. majd a vöröshere (puffasztó hatása erősebb. a lencse.vagy csikórépa. Az istállóban elhelyezett ketrecekből kihullott trágya és a csatornában összegyűlő vizelet felitatására nedvszívó anyagokat. a napi takarmányadag összetétele. Frissen. a zabosbükköny. A nyúl egyéb zöldtakarmányai: az édes rétifű. őszi árpa. tartási körülményei. a leveles cukorrépafej és a cukorrépalevél (óvatosan etetendő!). ° C Takarmányozzunk korszerűbben! Bármilyen jók is állományunk tulajdonságai. a bíborhere. ha nem takarmányozunk szakszerűen. a zabosborsó. fertőtlenítsük a nyúlketreceket? Elletőboksz A rácsos padozatú ketrec almozása csak akkor szükséges.

Foszforsavas meszet vagy a Foszkál nevű készítményt adagoljuk. szójából készült) a szálas takarmányok helyettesítőiként a darakeverék 30-40%-át kitevő mennyiségben adagolhatók. hanem a foszfor és a mész is nélkülözhetetlen. de etethető szemesen is. valamint a répaszelet. a tök. A Foszkál 42-45% foszfort és 33-36% meszet tartalmaz. baltacimből. Igen értékes a lenmag. A sóigény a napi takarmányadag összetételétől függően változó. Etetésük 2-5%-os mennyiségben — különösen télen — kívánatos. mert ropogós. a répalevél. a borsó. Legfeljebb vágóra hizlalt növendékeknél mehet fel az arány 30-35%-ig. A takarmányborsó nyáron a darakeverék 10-15%-át. takarékos gazdálkodás fontos. ezért a nyulak keveréktakarmányába 20-25%-nál többet ne tegyünk. továbbá a spenót. Az olajos magvak nagy tápértékű takarmányok. a répafélék. a gyomnövények szénája. de egyben a legdrágább takarmányok. a búza. A szója a keverék 5-10%-a lehet. Az állati eredetű takarmányok szükségessége a nyúl takarmányozásában erősen vitatott. A nyúl takarmányozásában nemcsak a konyhasó. Jól etethető a napraforgó-pogácsa. a burgonya. 1 kg abrakhoz 5-10 g Foszkált keverjünk. így az állatok felvehetik az igényüknek megfelelő sómennyiséget.(óvatosan etetendő!). ha kevés abrakot etetünk. A hüvelyesek közül a takarmányborsó és a szójabab a legkedveltebbek. Mészben szegény. az árpa-. vemhes és szoptatós anyákkal minden esetben indokolt az etetése. a rozs. télen 5-10%-át kitevő mennyiségben etethető.és a rozsszalma.és babszalma. ezek a legértékesebb. a herefélék szénája. a lenmagpogácsa. más takarmányok értékesülését segítik. az ocsú. A kukorica hizlaló takarmány. 238 . Étrendi hatása is kedvező.és rozskorpa. az extrahált szójababdara és a lenmagpogácsa 5-15%-os mennyiségben. mindkettő kapható. Ásványi anyagok adagolása. a szemes kukorica. a sóska és a saláta. a szárított répaszelet pedig a keverék 10-15%-ának megfelelő mennyiségben. Mészben és foszforsavban egyaránt szegény takarmányok: a zab. Etethető még a malátacsíra és a sörélesztő. A malomipar terméke a búzakorpa 15-25%-os menynyiségben etethető. de foszforsavban gazdag takarmányok: a búza-. szárított állapotban. Mészben és foszforsavban gazdag takarmányok: a jó minőségű réti széna. A cukorgyári melléktermékek közül jól használható takarmányozásra a nedves répaszelet.és a zabszem. A foszfor pótlására akkor van szükség. Növendékekkel. a kendermag. A napraforgó szemesen is etethető. A növényi eredetű takarmányok általában nem fedezik a nyulak sósszükségletét. de különösen ősszel és télen helyes párolva vagy főzve etetni. A mész pótlásáról az abrakhoz kevert 2%-nyi takarmánymésszel (Futor) gondoskodhatunk. Szemesen legszívesebben a zabot fogyasztják a nyulak. ízletes. Az abrakszükséglet nagy része helyettesíthető gondosan szárított kenyérhulladékkal. a keverék 5-6%ának. A gyökértakarmányokat általában.és a dinnyemag. A különféle szénalisztek (lucernából. A takarmányárpa általában az abrakkeverék fő része (40%). Az abraktakarmányokkal való ésszerű. A rozs más takarmányokhoz keverten 10-25% mennyiségben etethető. Elsősorban tenyészállatokkal etessük. vörös heréből. ezért célszerű a szükséglet fedezéséről nyalósó formájában gondoskodni. Az emberi fogyasztásra alkalmatlan búza az abrakkeverék 10-30%-át kitevő mennyiségben etethető.

illetve abrakkeverék. A tápokat granuláltan etetjük. amely a fejlődésükhöz szükséges valamenynyi vitamint tartalmazza. A szénának nem szabad hiányoznia. egységes nyúltáp — granulált formában történik.vagy állati szénnel előzzük meg. A választott fiókák napi adagját az élősúly szerint határozzuk meg. amennyit a nyúl 15-20 perc alatt elfogyaszt. 239 . Jól bírja a nagyobb fagyokat (-10 ° C) is. A középnagy testű fajták napi szükséglete 450-600 g takarmány (az élősúlytól függően). Télen kiegészíthetjük a napi adagot párolt burgonyával. 40-50 g szemes takarmány. Közben a konyhahulladékokat is hasznosítsuk. zab és a takarmányozási célra felhasznált búza. takarmánylisztet. mert vitaminpusztító hatásuk van. A takarmányozással igazodnunk kell az évszakhoz. amelyhez korpát. Hogyan gazdálkodjunk a takarmányokkal? A nyulat nem szabad éheztetni. december végéig vagy tovább kint hagyhatjuk. Lédús takarmányból középnagy testű nyulakkal naponta és nyulanként 500-600 g etethető. de túletetni is veszélyes. karfiol és egyéb konyhakerti növények levelét. és súlyos emésztési zavarokat okoz. A tavaszi időszakban a lédús takarmányok (takarmányrépa. E premix a konyhasó és mészigény mellett a nyomelemszükségletet is kielégíti. Egyszerre csak annyi burgonyát adjunk. karalábé. növendéktáp. hizlalótáp. Kevés a friss zöldtakarmány. ezért a kelkáposzta. érdemes kertünkben termelni. majd a takarmányrépát és sárgarépát etessük. A növendékek számára jusson elegendő zöldtakarmány. A nyári időszakban bőségesen van friss zöldtakarmány. Ezek forgalmazása — tenyésztáp. szénát és abraktakarmányt adjunk. hogy a téli takarmányozásról a nyárira fokozatos legyen az áttérés. Az óriások napi fogyasztása 15-25 dkg vagy több. Szemesen etethető az árpa. A friss takarmányok puffasztó hatását ősszel fa. felét darakeverék formájában etessük. Ügyeljünk. és szénát is adagoljunk. sárgarépa) téli maradékait etetjük. A kistenyésztők is hozzájuthatnak — szerződéses tartás esetén — a megfelelő összetételű gyári keveréktakarmányokhoz. A szoptató anyák takarmányadagját a fiókák súlygyarapodása szerint módosítsuk. Mindig reggel etessük a szemes abrakot és délután a darakeveréket. amelyeket fokozatosan egészítsünk ki friss zöldtakarmánnyal. Ha módunkban áll. Túlzott adagolásától óvakodjunk. konyhahulladékot. sárgarépát. Télen az adagot vitaminokkal ki kell egészíteni. Kizárólagos etetésük esetében kifejlett állatra napi 15 dkg-ot számíthatunk. Nem szabad hirtelen változtatni a takarmány összetételét. A téli időszakban a nyulaknak ismét takarmányrépát. szénalisztet is keverjünk.Az ásványianyag-szükséglet jól kiegészíthető a „Házinyúl ásványianyag-premix" elnevezésű készítménynek a takarmányadag 2-3%-át kitevő adagolásával. Az abraktakarmányok felét szemesen. Tenyészállatoknak és választott növendékeknek ilyenkor is adagoljunk szénát és abrakot. Az őszi időszak átmenet a nyári takarmányozásról a télire. Jó téli zöldtakarmány a takarmánykáposzta. amiből kb. A lágyeleség gyorsan romlik.

Néhány takarmányszabvány A kistenyésztő legnagyobb gondja a változatos napi abrakadag összeállítása. 20% kukorica. A napi mennyiséget ne tegyük egyszerre az állatok elé. nem pocsékolják a takarmányt. 10% takarmányborsó.és vitaminpremix-kiegészítés. 15% búzakorpa. 1 % takarmányélesztő.és vitaminpremix-adagolásról se feledkezzünk meg. Ásványianyag. melyet minden nap be tudunk tartani. 5% takarmányborsó. hanem több részletben adagoljuk. 240 . 14% lucernaliszt. Kifejlett tenyészállat abrakigénye napi 9 dkg. A vemhes és szoptatós anyákkal. A takarmányozás technikája Mindig ugyanabban az időben etessük az állatokat. ásványianyag. 5% napraforgómag. 50% darakeverék. valamint a leválasztott növendékekkel itassunk emellett fölözött tejet. A következő keverékben olyan takarmányok szerepelnek. 5% szójadara.5 dkg. A széna a nyulak kedvelt és fontos takarmánya télennyáron egyaránt.és vitarninpremix-kiegészítés. 10% takarmányborsó. 25% kukorica. Vemhes és szoptatós anyák és leválasztott fiókák részére ajánlott keverék: 35% árpa. E keverékből 4 hetes korig 3. téli időszakban 100 grammot számíthatunk. ásványianyag. amelyek háztáji viszonyok között is hozzáférhetők táp hiányában: 50% szemes árpa vagy zab. Igy kicsi lesz a veszteség. majd 5 dkg a napi adag. 15% zab. 15% búzakorpa. 15% búzakorpa. 15% kukorica.A szénafélékből a nyári időszakban naponta és darabonként 15 grammot. Olyan etetési rendet alakítsunk ki. 10% extrahált napraforgó-pogácsadara. napi 9 dkg-os adagban: 35% árpa. A darakeverék összetétete: 50% árpa. Üresen álló tenyészállatok részére a következő keverék ajánlható.

Ne feledjük.és ásványianyag-ellátásról ne feledkezzünk meg. tágas. adjunk hozzá 1-3%-os klórmeszet. friss és 12-15 °C-nál nem hidegebb ivóvizet adjunk. ivarérett állatokat tartsunk. dé a környéke is mindig rendben legyen. fejlett.Jól bevált etetési rend: 7. berendezési tárgyakat. világos elhelyezés. Ügyeljünk. A kokcidiózist a rácspadló alkalmazásával és a tisztasággal előzhetjük meg. s önitatót használjunk. A vitamin. a berendezési tárgyak fertőtleníthetősége. Mindig egészséges. A beteggyanúsakat tartsuk külön. Egészségvédelmi tanácsok Könnyebb elejét venni a betegségeknek.00 órakor itatás. Saját állatainkat más tenyésztő állataival csak akkor pároztassuk. Tenyésztésre csak egészséges. Zárt tartással védekezhetünk legjobban az egyik legveszedelmesebb nyúlbetegség. a fagyástól és a fertőződéstől. Óvakodjunk attól. a falakat rovarirtó szert tartalmazó oldattal permetezzük. és rendszeresen végezzünk rovarirtást Neomusroxszal. A rágcsálókat fogóeszközökkel vagy csalétkekkel irtsuk. hogy van elég gyógyszer. hogy azt a rágcsálók ne tudják széthurcolni.és gumós takarmányokat tisztítsuk meg a szennyeződéstől. 10. A vásárolt állatokat csak egyhavi megfigyelés után soroljuk a tenyészetbe. A trágyát fedhető gödörben gyűjtsük. mint gyógyítani. penészmentes takarmány kerüljön nyulaink elé. 16 241 . ezért a csalétkeket őrölt formában használjuk. nehogy a nyulakat is megmérgezzük. hogy állományunk baromfival. a myxomatosis ellen. A hullákat mélyre ássuk vagy égessük el. A zöldtakarmányt vagy szénaféléket ne dobjuk a nyúlketrec padozatára.30 órakor zöldtakarmány etetése (télen széna). amelyet a szúnyogok terjesztenek. sárgarépát és egyéb gyökér. 16. kutyával.00 órakor lágyeleség etetése. A megelőzés érdekében fontos a tiszta. A beteg állatokat különítsük el. vadon élő rágcsálókkal és madarakkal érintkezzen. Ne csak az ól. Évente legalább kétszer végezzünk általános fertőtlenítést 5-10%-os mésztejjel. óvjuk a befülledéstől.30 órakor zöldtakarmány etetése (télen széna). Igy naponta nincs gondunk az abrak többszöri etetésére. ha ismerjük tenyészetének egészségi állapotát. 7. A mésztejet frissen oltott mészből készítsük. hogy „a tísztaság — fél egészség"! A betegségekkel szemben csak szakszerű takarmányozással lesznek ellenállók az állatok. A fertőzés megelőzésére helyezzünk szúnyoghálót az ablakokra. 16. Soha nem szabad abban bízni. lehetőleg párolva etessük. helyezzük szénarácsba. Itatáshoz csak tiszta. A rovarok irtásakor az ólakat. amelyekkel meggyógyíthatók állataink. Az önetetőbe több napi táp kerül. és szeletelve. Ügyeljünk a takarmányozáshoz használt eszközök tisztaságára. Vírusos fertőzések esetén fertőtlenítésre IOSAN-t használjunk.30 órakor szemes abrak etetése. Az abrakot és nyúltápot önetetőből etessük. A répát.

Ez utóbbi esetben a teljes szaporulatot vágásra értékesítjük. Exportlehetőségeink korlátlanok. bágyadtság. mérgezéskor vagy az állomány ellenállóképességének általános leromlásakor következik be. Ügyelni kell arra.5-39.és tojásfelvásárlók végzik ezt is. Az általános tünetekkel jelentkeznek az egyes betegségekre jellemző speciális tünetek. fül. Általában a baromfi. Vágóállatként a tenyésztésre alkalmatlan egyedek értékesíthetők — megfelelő hizlalás után — és a kimondot' tan hústermelésre tartott törzsállomány szaporulata. Értékesítésre a nyúl csak üres gyomorral adható át. a nyálkahártyák bővérűsége. a hastájék puffadt stb. Mit kell tudnunk a nyúl értékesítéséről? A házinyúl értékesíthető tenyészállatként. hogy az állat szőrméjét vér és egyéb szennyeződések ne érjék. Leölés után a nyulat azonnal nyúzni kell. A felvásárló szervek élő állapotban vásárolják meg a nyulakat. Ezután orrsövényét átvágva elvéreztetik. ha a szaporulat minél korábban éri el a kívánt 2. Ilyenkor a nyúl prémjének értékesítése is jövedelmet hoz. Tenyészállatként csak kiváló. A betegség jelei: láz (a normális hőmérséklet: 38. vágóállatként (húsa és prémje). A húsnyúltermelés akkor gazdaságos. Kistenyésztőknek nem éri meg a tenyészállat-előállításra. -értékesítésre berendezkedni. A szerződéses akciók — amelyek a jövedelmező hústermelést segítik — útján mínden kistenyésztő hozzájuthat teSzállítóketrec nyészállathoz. csomagolják. Tömeges megbetegedés általában járványok esetén. mert később a bőr már nehezen távolítható el. daganatok. A nyúltartó a család hússzükségletének kielégítésére is gondol. ivarnyílás) tisztátlansága. majd a metszéstől kiindulva. Eközben a nyúl fejét emeljük fel. laboratóriumi állatként és az angóra szőre gyapjúként. majd hátsó lábainál fogva nyúzófára akasztják.Ha betegséget észlelünk. Kivérzés után a hasfalra gyakorolt enyhe nyomással kinyomjuk a húgyhólyagból a vizeletet.5 kg-os átadási 3 súlyt. sőt a Bikali és a Környei Állami Gazdaság például szaktanácsadást is nyújt. Először a hátsó lábak talprésze felett. 242 . kevés mozgás. száj. a ANUI1110 . egyöntetű. és tartsuk be utasításait. végbél. Ha hústermelésre rendezkedünk be.5 ° C). hogy ez ne szenynyezze a húst vagy a szőrzetet. Ilyen például a természetes testnyílások (orr. az egyedek zömök. kiváló húsformákat mutató vágóállomány kialakítására törekedjünk. sebek a testen. körben metsszük be a bőrt. hívjunk állatorvost. étvágytalanság. törzskönyvezett állomány szaporulata értékesíthető. náluk lehet szerződést kötni és takarmányt vásárolni. A vágónyulakat nagyüzemekben dolgozzák fel. borzolt szőrzet. Az állatorvos e tünetekből állapítja meg a betegséget. A nyulat tarkóütéssel ölik meg. és kiegyenlítettségük jó. ha a leprémezést és a kifeszítést szakértelemmel végezzük. Az ÁFÉSZ-eknek minden községben van felvásárlóhelyük. telt testformákat mutatnak.

a megye székhelyén. anélkül. majd az elülső lábak belső oldalát is felmetsszük egészen a középvonalig. E rendelkezés a nyúltenyésztőkre is vonatkozik.és vérrészeket. mentesül azonban az a tenyésztő. és a hátulsó felét is szegezzük ki. 41. Nyúzás után a kés fokával távolítsuk el a bőr irhás oldalára tapadt hús-. a nyári gereznát a kalapipar dolgozza fel. Csengery u. 16• 243 . A laboratóriumi nyulak előállítása általában kifizetődő. A tenyésztéssel. szőrös oldalával befelé simára gyalult deszkára vagy szabályozható szárítóeszközre húzzuk. Ha zsák formában kezdjük. Tűz mellett. Igy a bőr teljesen kiteríthető. Zsák formában kell lenyúzni majd a bőrt úgy. Ezután körülvágjuk a végbélnyílást. továbbá szaktanácsadásért vagy panaszok ügyében forduljunk a következő szervekhez: Földművesszövetkezetek Központi Irodája. Célszerű előre megállapodást kötni.hátulsó lábszárak és a combok belső oldalán egyenes vonalban a végbélnyílásig felhasítjuk a bőrt. értékesítéssel kapcsolatos kérdésekkel. Földművesszövetkezetek Országos Mezőgazdasági Termékek Felvásárló és Értékesítő Központ (FOTK). zsír. Ha szárítás után mégis tárolnunk kell Zsák alakban feszített szőrmés bőr a bőröket. fagyban nem szabad szárítani. székhelyén Szövetkezetek Megyei Központja (MESZÖV). és a fejnél vékony szeggel a fához rögzítjük. VI. végül az elülső lábakon is körkörös metszést készítünk. hogy azt a hátulsó lábaktól a fej irányába húzzuk. a farok bőrét lefejtjük a csigolyákról. zsák vagy táblás formában. azt száraz. Ezután a bőrös oldalával kifelé.és a vágóár közötti árat kapja érte a tenyésztő.. hizlalásból származó jövedelem után általános jövedelemadót kell fizetni. árnyékos helyen szárítsuk. A téli prémeket a szűcsipar. és mielőbb értékesítsük. Hosszában is húzzuk ki a bőrt. Legtöbbször a tenyész. Lenyúzás után kétféleképpen száríthatjuk a bőrt. Ha a táblás szárítási módot választjuk. A feszített bőröket szellős. A laboratóriumi állatokkal szemben támasztott követelményeket a vásárló intézmény határozza meg. Budapest. hogy a kést használnánk. A nyúltenyésztő jövedelemadózása A fennálló pénzügyminisztériumi rendelet szerint a háztartási szükségletet meghaladó állattartásból. A szőrös felét molyirtó szerrel szórjuk be. füstös helyen. rágcsálóktól mentes helyen végezzük. aki a házinyúl értékesítésére az ÁFÉSZ-szel köt szerződést. apró szögekkel ráncmentesen deszkalapra feszítjük. a has középvonalában hosszában vágjuk fel a lenyúzott bőrt.

Gyomra viszonylag kicsi. A nutria 6-8 hónapos korra prémezhető le. a nőstényé 4 kg. a koronaszőr merev. csupasz és hengeres. Szaporasága folytán egy nőstény után évente átlagosan 8-10 fiókára számíthatunk. s a prém átvételi ára 100-500 Ft. A nutria Dél-Amerikából származó. Tartása természetes vízfelület mellett gazdaságos. mint a nőstényé. A kifejlett (8 hónapos) nutria teste zömök. Elsősorban prémje miatt tenyésztik. E jellegzetesség vizsgálata — külső jel — az egyedüli módja az ivarmeghatározásnak. vagy a partba fészket kapar. Igy van: standard (barnás árnyalatú). vastagbele azonban tekintélyes. de húsa és foga is hasznosítható. megél a kerti hulladékzöldségből. A hímnek nincs herezacskója.5 ftuunri'd kg. Ez nagyobb befektetést igényel. világos pasztell. bézs. a herék a medenceüregbe rejtettek. 244 . zömökebb. aranytopáz. A háziasított nutriát színváltozatai szerint csoportosítják. éjkék. és teste is nagyobb. Farka vastagabb. vagy grönland zafír. homokpasztell. folyók. gleccserkék. kékesszürke. A nőivarú állatnak 4-5 pár csecsbimbója van. aranypasztell. tavak mentén élő. többnyire tompán végződő. vastag. fémeskék. széles homlokkal. puha. Vízi életmódot folytat. A hím ivarnyílása 30-40 mm-nyire van a végbélnyílástól. kizárólag növényevő állat. oldalsó állásúak. A bak testének legkisebb megengedett hossza 55 cm. ezüst-zafír. sűrű a szőrzete. párzása nem évszakhoz kötött. a leveles gallyakból. Farka 30-35 cm hosszú. őshazájában a sűrűn benőtt vízfolyások és halastavak mentén él. amelyek csaknem a háton helyezkednek el. Feltűnően szép és kereskedelmileg is sokra értékelt tömött. és konyhahulladék is feletethető. ezüstös-pasztell. míg a nőstény ivarnyílása (hüvelynyílás) a végbélnyílás közvetlen közelében helyezkedik el. A bak legkisebb engedélyezett súlya 4. amely pehely. A emu A bakot és a nőstényt nehéz megkülönböztetni.és koronaszőrökből áll.PRÉMTERMELÉSSEL IS NÖVELHETŐ JÖVEDELMÜNK A nutria tartása Igénytelen. A pehelyszőr finom. náddal bélelt. föld feletti vackokat készít. a nőstényé 50 cm. A nutria párokban és csoportosan él. a ketreces tartás feltétele a folyamatos vízellátás. mozaik és még számos színváltozat ismert. vagy negró. növényzettel táplálkozik. feketebarna. A bak 1 1 feje rövidebb. világoskék. ezüstkék vagy platina. törékeny.

külön ólja. A berendezési tárgyakat egymáshoz kapcsolva -helyezzük el úgy. Ketreces tartásban az anyának és a baknak 80. etetőtét Tökéletes. ezért el kell határoznunk. 5 x 5-ős kötésű drótfonatból. hogy az ól után képezzük ki a kifutót. s e célra pajta vagy fészer is megfelel. és célszerű tenyésztői munka. Ez a legmegbízhatóbb és a Nutriaketrec és -ól oldalmetszete legbeváltabb tartási mód. elég egy kisebb tó. 60 cm mélyen a földbe süllyesztett. A félszabad tartás szintén etetőter medence piheni' ál nagy területet igényel. Minden anyára 80 x 80 cm ketrectér jusson. a víz mélysége 40-50 cm legyen. Szabadtartás esetén nem jár különösebb gonddal az elhelyezés. A háremet közös kifutóval és közös medencével lássuk el. s nagy hidegben rakjuk körül trágyával. A téli hideg ellen építsünk ólakat. Az ól belső mérete 80 x 80 cm. A csoportos tartás nem igényel nagy területet. melyben 2-5 nősténymedence ből álló csoport egyedül él. hogy jelentős beruházást igényel. E tartási mód lényege. amely vízinövénnyel borított. befogjuk őket. és a bakot csak 30-32 pihenő napra helyezzük hozzájuk. illetve tenyészthető a nutria? A nutria elhelyezése jelentős befektetést igényel. Árnyékoló és védő növényzet feltétlenül legyen. 1 nutria ugyanis 1-2 m 2-en fogyasztja el naponta a növényzetet. kifutója és vízmedencéje van. csupán téli védett helyről kell gondoskodni. A szabadtartás nagy területet igényel. A kerítés 1 m magas legyen. Fontos. A kifutó hossza azonos le80 gyen az egymás mellé rakott ketrecek hosszával. csak ha a közelben kultúrnövényeket termesztenek. hogy a víz ne fagyjon be. hátránya azonban. Csoportos tartásban egy 200 +50 F(. és az épített ólakban várjuk be szőrmeérettségüket. A ketreces tartásnak sok az előnye. szakszerű tenyészkiválasztás. hogy tavaszszal kihelyezzük az állatokat a szabadba. majd a medencét és végül az etetőrészt. tenyésztési szempontból igényes tartás a háremtenyésztés.(50)k 420 * 200 letével azonos legyen. és ha már nem találnak elég természetes eleséget vagy az időjárás hűvösre fordul. A vízmedencét 80 x 60 cm I 245 . hogy melyik tartási módot válasszuk. Így a nutria nem ás alá. A vízinövénnyel benőtt terület nagysága fontos.Hol tartható. E tartási módnál bekerítés sem szükséges. a kifutó az ól terü)1(60 )1 . A bakot időszakonként az anya ketrecébe helyezzük. A hárem elhelyezése megoldható a csoportos tartással azonos módon vagy ketrecekben. törzskönyvezés nem folytatható.40 bak több nősténnyel (3-10) él.

a fiókáknak elegendő fehérjetakarmányt (zabot. zabot etessünk. Sok vízinövényt. Az abraktakarmányok közül főleg árpát. emésztési zavarokat okoz. A vízmedence betonburkolatú legyen. takarítóeszközök.vagy kútvizet. hogy a zöldtakarmány-ellátás minél hosszabb ideig biztosított legyen. takarmány. A ketrecegységeket sorban helyezzük egymás mellé. leveles gallyat etessünk. A hüvelyes magvak és a különféle erdei magvak általában dugító hatásúak. Abrakot a nyári időszak kivételével egész évben célszerű etetni. 12-15 kg széna. amelynek mérete 80 x 60 cm. A petrezselyemmel vigyázzunk. káposzta. kaparóeszköz. A fiatal nutriának szőrmeérettségig fele takarmányra van szüksége. Ügyeljünk a víz hőmérsékletére. kerítőháló. akác stb. 246 . A takarmány főleg télen tartalmazzon lombtakarmányokat. a penészes. lejtősen kiképzett lejárókkal. s ezeknek is főleg a gyökérrésze.és ivókád. a gallyakat a kifutókban etessük. Fontos követelmény a folyamatos vízellátás.vagy cementetetőkbe. Hogyan etessük. Folyóvíz hiányában télen a fagyok beálltáig hetenként kétszer. gondozzuk a nutriát? A nutria növényevő állat. Jól etethetők a zöldséghulladékok (spenót. nyár. a szénát és a zöldtakarmányt fémből készült jászlakba adjuk. kerti hulladékzöldséget. sárgarépa) és a hullott gyümölcsök is.és cukorrépa. Törekedjünk. Ilyenek a szálas és leveles zöldtakarmányok. főtt burgonya és jó minőségű széna képezzék a nutria takarmányát. télen a kis fürdő. A nutria évi takarmányszükséglete kifejlett korban: 120-140 kg zöldtakarmány. kukoricát. tök. Erős fagyok idején a lédús takarmányt az ólban. Az abrak részben száraz kenyérrel is helyettesíthető. leveles gallyait. nyáron naponta egyszer. fűz. vödör. bükk. uborka. Az abraktakarmány napi adagja kifejlett nutria számára élősúly kg-onként 2 dkg. fejes saláta. Nyáron kizárólag zöldtakarmányra alapozhatjuk a takarmányozást. 22-25 kg abrak. 6080 kg lédús takarmány. igy azok kifutóját közös válaszfallal láthatjuk el.felületére és 40 x 50 cm mélyre készítsük. és átfolyó vízzel tápláljuk. A nutria igénytelen. paradicsom. hogy mennyiségében és tápanyagtartalom szempontjából megfeleljen az állatok szükségletének. Az adagot úgy állítsuk össze. A ketrecek felszereléséhez tartoznak a beton etetőedények. amit legjobban folyóvízzel oldhatunk meg. sőt mérgező is lehet. ezek etetését lehetőleg kerüljük. Télen sárgarépa. hogy a vemhes és szoptató nőstényeknek. Az állatokat a medence utáni etetőtérben etessük. Az adag összeállításakor ügyeljünk arra. juhar. tölgy. lucernát) juttassunk. Az abraktakarmányt és a darával kevert zúzott burgonyát nehéz vas. gyümölcsfák. A hideg víz a nutriáknál ivarszervi hurutos megbetegedéseket okoz. de elsősorban a vízinövények. nagyobb melegben naponta kétszer adjunk friss csap. olajoS magvak. A kifejlett nutria napi takarmányszükséglete 50-70 dkg. söprű. rothadó vagy fagyott takarmány etetése azonban káros. a falra szerelhető szálastakarmány-rács. A korpát és a gabonadarát főtt burgonyával keverve etessük.

ketreces tartásban kézből pároztatás a megfelelő. a trágyát csak tél végén takarítsuk ki. Ekkor ivar szerint válasszuk szét a szaporulatot. A takarmányozás és gondozás helyessége az állatok kondíciójából. hogy az mindig száraz is maradjon. Évenként kétszeri ellés kívánatos. duzzadt. Szabad és félszabad tartásmód esetén elegendő egyszer — este — is etetni. csak 12 hónapos korban fogjuk tenyésztésbe. A nutria ugyan 5-6 hónapos korban már ivarérett. és rendszerint a fiókák elválasztása után is. Száraz almot használjunk. mert a nedves és fagyott alom a fiókák elhullását okozhatja. ami bélbántalmakat okoz. 6 rendszerint nem igényel beavatkozást. megnagyobbodottak. Az ivarzás 27-28 naponként ismétlődik. kezelhetőségét és egészségi állapotát. viselkedése nyugodtabb. majd öblítsük tiszta vízzel. Csoportos és háremtenyésztésben hárembeli pároztatás. vizelés. és fogaival igyekszik segíteni magán. jó ivararányú családokból származó egyedeket A nutria szakszerű hagyjuk meg. Elválasztáskor az anyákat tegyük más ketrecbe. egy ellésre átlagosan 5 fiókára lehet számítani. Ellés előtt különösen fontos a száraz alom. Szabad és félszabad tartásban vad vagy csoportos pároztatás alkalmazható. és ügyeljünk a medence vizének tisztaságára. ilyenkor már a nőstény hasürege szemmel láthatóan is nagyobb. majd a falkásítást előzően a tenyésztésbevételkor selejtezhetők. napjától a tejmirigyek vérrel teltek. A nőstényen ellés után mindjárt jelentkezik az ivarzás. A kifutót naponta takaritsuk. pár órán belül esznek és a vízbe igyekeznek. kipirosodott ivarszervek. Amit a tenyésztésről tudnunk kell Tenyésztésre csak kifejlett és jó minőségű prémű állatok alkalmasak. Fontos a selejtezés. mérlegeljük az állat szelídségét. étvágyát. és az egykorúakat falkában neveljük. Továbbtenyésztésre a nagyobb ellési súlyú. idősebb korban már nem gazdaságos a tenyésztése. Ilyenkor mérjük az állatokat. de tenyésztésre csak 8 hónapos korban alkalmas. A vemhesség 30-40. és a súlyon aluliakat selejtezzük. és követelmény a megfelelő szaporaság. Télen frissítsük fel. mert az edényben maradt lisztes részek erjednek. Az anyák 6-8 hétig szoptatnak. Az előrehaladottabb vemhesség külső jelekből is megállapítható. egészségi állapotát. a fiókák 3-4 hónapos korukig maradjanak szokott helyükön. A fiókák nagyon életképesek. és ügyeljünk arra. A nutriát 3-4 évig érdemes tenyésztésben tartani. megfogása 247 . A vemhesség megállapítható a csecsbimbók állapotából vagy kitapintással. Gondozáskor. Megtermékenyülés után a méh nagyobbodik és süllyed. Az edényeket naponta mossuk ki enyhe szódás vízzel. etetéskor figyeljük állataink viselkedését. A bakokat később. Tünetei az idegesség. Nehezebb ellés esetén a nőstény ül. A pároztatás a tartásmódtól függ. ide-oda futkosás. Az ellés gyors. A vemhesség ideje 130 nap. Vizsgáljuk a szőrzetet a prémminőség szempontjából.Naponta kétszer etessünk. A nem megfelelő példányok választáskor. így a csecsbimbók is nagyobbak. nem évszakhoz kötött és 1-3 napig tart. vagyis a kifejlődött állatok élősúlyának állandóságából és az évenként rendszeresen bekövetkező szaporulatból mérhető le.

Ez használható az állatok mérésére is. vállát. A nutria fixálása Drótból és fából készült fixátor lábait támasszuk szilárd alapzatra. bal kezünkkel pedig egy kb. 248 . Legbiztonságosabbak a fémből készült ládák. A nutriát farka közepén fogjuk meg — megfelelő pillanatban — és hirtelen emeljük fel. Fémből készült nutriaszállító ketrec Nagyobb távolságra 20 x 20 x 50 cm méretű szállítóládákat használjunk. amelyekbe az állatokat bezárhatjuk. valaki rögzítse a villás bottal. Ha csak kisebb távolságra kívánjuk az állatot szállítani. A rövid távolságra való áthelyezés megoldható úgy is.Hogyan fogható be és szállítható a nutria? A nutria támadó természete miatt csak megfelelő szakértelemmel és arra alkalmas eszközökkel fogható be. és erre összpontosítsuk a nutria figyelmét. A befogáshoz speciális ládák szükségesek. Befogás közben vastag bőrkesztyűt viseljünk. azokat nem tudja az állat szétrágni. és így helyezzük át. hogy jobb kezünkkel megfogjuk a nutria farkát. A támadó állat megfékezésére bal kezünkben 50-60 cm hosszú pálcát tartsunk. Tartsuk távol magunktól az állatot és mellső 60cm I 4 I( - 4 12 0 6-8 — 9 - +. 50 cm hosszú botot helyezünk az állat mellső végtagjai alá. farkánál fogva jobb kezünkkel emeljük fel. A nyugtalan és mérges állatnak villás bottal kell lenyomni a fejét. majd bal kezünkkel tarkójánál markoljuk meg az állat bőrét. A befogóládákat lássuk el tolóajtóval.

A prém értékét ronthatjuk a rosszul végzett lefejtéssel és a nem megfelelő tartósítással. Az így lefejtett bőr az ún. A nutria leprémezése. Fontos. és hátsó lábánál fogva felakasztva véreztessük el. amellyel apró vágásokkal elmetszszük a bőr és a felületi izomzat közötti hártyás részeket. amikor szőrméje már kellően beérett. bőséges és nem túl hideg fürdővízről gondoskodunk. a sötét tónusú prémek értékesebbek. mellső végtagjait szilárd alapzatra támasszuk. hogy a felszőrök az aljszőröket egészen a prém pereméig takarják. hogy a szőrmét ne érje vér. A lefejtéshez tompa tárgyat vagy kést használjunk. azonnal kezdjük meg a bőr lefejtését. rugalmasságuk fontos. majd kb. Farkánál fogva emeljük fel a nutriát. ha rendszeresen takarítunk. Az állatokat úgy öljük le. Az I. az ijesztő és zavaró hangokat. Kívánatos szélessége 18 cm. Ezután lefejtjük a bőrt. A feszítő hosszúsági és szélességi méreteit a bemutatott ábra szemlélteti. A felszőrök és az aljszőrök sötétek legyenek.Egészségvédelmi tanácsok A betegségek megelőzhetők. Ezután vágjuk be az állat orrát. 50 cm hosszú bottal üssünk a tarkójára. Ha a nutria vérezne. a körkörös metszéstől a végbélnyílásig vágjuk fel. a prém értékelése A nutria fő terméke a prém. tisztán tartjuk az ólakat. és a farkat a tövénél levágjuk. A feszítő lapos. Ezeket messze helyezzük el a tenyészketrecektől. Nutriaprémfeszítő-fa 249 . A nutriát akkor prémezzük le. tömöttségük. Ajánlatos a botot gumival ellátni. melyet nagysága és a szőrzet minősége szerint értékelünk. Az aljszőrök megfelelő (a hasaljon is legalább 8 mm) hosszúságúak legyenek. és kívánatos. „zsák" vagy „duda". nehogy erősebb ütés esetén felszakítsuk a bőrt. A hátsó végtagok csupasz és szőrözött részének határán metsszük körül a bőrt. Ilyenkor már hívjunk állatorvost. A szőrzet csapzottsága először a homloktájon jelentkezik. vastagsága 1-2 cm legyen. A prém nagyságát az álltól a hasaljon keresztül a prém végéig mérjük. hogy a leprémezésig bő víz álljon a nutria rendelkezésére. árnyékos helyre telepítünk. Gondoskodjunk elkülönítő ketrecek beállításáról. ne tartsuk tenyésztésben. időnként fertőtlenítünk. vagyis legkorábban 6-8 hónapos korban. melyet a szőrmés felével befelé fordítva feszítünk ki. A fogak halványodása. vérét nedves ruhadarabbal letöröljük. kúp alakú falapból vagy rugalmas acéldrótból készüljön. majd a hátsó lábak mentén. a végbélnyílás irányában. kerüljük a dugító és mérgező hatású takarmányok etetését. A végbélnyílást körülvágjuk. Az egészséges nutria jellemzői: a fogak narancssárga színe és a normális szőrdőlés. a csapzott szőr betegséget jelent. A nem megfelelő egyedeket selejtezzük ki. osztályú prémnek jól fejlett felszőrei legyenek. Amikor az állat elvérzett. és sérülést se okozzunk.

baromfiipari és halgazdasági melléktermékek beszerezhetők. Évenként ugyan egyszer ellik 1-9 kölyköt. fej. így fogai is értékesíthetők. a nőstény alsó súlyhatára 0. és rendelkezésre áll befulladt tojás. A bőröket jól szellőztethető. húsa emberi fogyasztásra is alkalmas alapos átsütés vagy főzés után. A nyércnek is számos színváltozata jött létre — barna nyércek. Ujjai között úszóhártyák vannak. A külföldi piac az egészen sötét. Kifeszítéskor mindig kezeljük óvatosan a bőrt. rugalmassága határozza meg. Mielőtt teljesen kiszáradna. Tenyésztésre a kanadai alkalmas. kiegyenlített színű prém az értékes.8 kg. a nutriabőr könnyen nyúlik. ilyenek a Blue Frost és a Black Cross. amely barna szőrzetű. melyek közül a Royal Pasztell és a Palominó a legelterjedtebbek. fordítsuk vissza. vagyis nyirkos. A hím törzsének kívánatos hosszúsága 75 cm. Bármilyen módon elkészíthető. Elhelyezése könnyen megoldható. ketrecben tartják. de egy prém átvételi ára 500-1000 forint. inkább csak simítani szabad. farok sötétebb. Ott érdemes tenyészteni. A hím 2 kg-nál kisebb ne legyen. A nutria nagy narancsvörös színű fogaiból dísztárgyakat készítenek. Leprémezés után belezzük ki az állatot. A felszőrök dúsak. A hát. mellén. és szőrmés felével kifelé húzzuk vissza a feszítőfára. 250 . az oldalrészeken széles. melle jól fejlett. mert így csak legfeljebb néhány nyakprémrevalót tudunk eladni. ajkán esetleg kis fehér foltot visel. szinte fekete példányokat keresi. hátán sötéten csíkozott. Ezért a standardszín az a típus. ide tartoznak az Aleuta. tekintete élénk. mintsem kihúzni. fényesek és rugalmasak legyenek. izmosak.A feszítőre húzott prémeket felaggatva szárítsuk ki addig. A nagy tömegű. amíg légszáraz nem lesz. a lábai rövidek. amelyből átlagosan csak kb. és az éghajlat is kedvező. Ezt a színt nevezik standardnak. A test hosszát az orrhegytől a farok végéig mérjük. amelyet érdemes tenyészteni. — ezüstkék vagy platina nyércek. széles és mély. sötétbarnák. Prémje jól értékesíthető. száraz és hűvös helyiségben szárítsuk. Blue és az Imperial Platina. vagy a közelben keltetőállomás van. A nyérc menyétféle ragadozó. és a nyirkos. ahol vágóhídi. — a tarka nyércek két színűek. A hús ízletessége érdekében ajánlatos vágás előtt 3-4 hétig főtt burgonyával kevert abrakféleségeket etetni a zöldtakarmány helyett. s ez káros a prém minősége szempontjából. Az aljszőr tömött és zárt legyen és a felszőr színét viselje. A felszőröknek teljesen takarniuk kell az aljszőröket. mint a test többi része. Saphire. árnyékos helyen. 3 fiókát nevel fel. árnyékos helyet szereti. A prém értékét a felszőrök kiegyenlítettsége és az aljszőrökhöz viszonyított aránya. A sötét nyérc feje rövid. Tudnivalók a nyérctenyésztésről A nyérctenyésztésre ott érdemes berendezkedni. Teste megnyúlt. ahol rendelkezésre állnak a szükséges takarmányok. Nem érdemes különféle színváltozatokkal kísérletezni. Ha a trichinella-vizsgálat negatív eredményt mutat. s a belső részt főzve baromfival vagy sertéssel etethetjük. továbbá ragyogása. a nőstényé 50 cm.

A fából és drótfonatból készült kettős tető külön-külön felnyitható legyen. A ketrec sűrű (2 x 2 cm) lyukbőségű drótfonatból készítendő. hogy csak annyi takarmány kerüljön az állatok elé. illeszthető. Alapvető szabály. friss. A ketrecből a ládikába 10 x 10 cm-es búvónyílást képezzünk ki. amely összetételében 80-85% állati.és itatóedények tisztasága. amíg a maradék megfagy. Nyáron a meghagyott húsfélét és növényi eredetű élelmet azonnal távolítsuk el a ketrecből. a konzervipari hulladékhús. növényi eredetű anyagok. fertőző anyagoktól mentes takarmányt etessünk. Életfeltételeiről azonban gondoskodnunk kell. A fiaztatóládika a ketrechez kapcsolható. A ládikát lássuk el kettős (drótfonat és furnérlemez) fenékkel. Mit eszik a nyérc és hogyan gondozzuk? A nyérc húsevő állat. lehetőleg hornyolt eresztékkel a jobb hőszigetelés érdekében. A napi adagban minél többféle takarmány szerepeljen.Hol helyezzük el a nyércet? A nyérc elhelyezés tekintetében igénytelenebb. amely reteszelhető legyen. zöldségféléket. A növényi eredetű takarmányok közül búzát. A fiaztatóládikát deszkából készítsük. A ketreceket helyezzük közvetlenül egymás mellé. A nyérc könnyen romlandó takarmányaira való tekintettel különös gondot fordítsunk arra. A takarmányozás megtervezésekor alapvető szempont legyen a változatosság. hal. Fontos követelmény a ketrec. szexált naposcsibék. a befulladt tojás. télen pedig ne várjuk meg. a nutriahús stb. Az alsó furnérlemez nyáron kiemelhető. esetenként tojás. sárgarépa. így a beruházási költségek alacsonyabbak. A válaszfal búvónyílását lássuk el tolódeszkával. baromfiipari melléktermékek. A ketrecsor fölé építsünk nyeregvagy féltetőt az árnyékolás és az eső elleni védelem céljából. A ládikát belső válaszfallal osszuk előtérre és fészekre. pacal) csontozat (esetleg dara formájában). zabdarát. A nyérc nagyon érzékeny a romlott húsra. a túl zsíros és sós hús etetése emésztési zavarokat okoz. mint a nutria. sárgarépát. búzacsira és pékélesztő legyen a keverékben. a gyomhalak. amennyit jó étvággyal elfogyasztanak. 251 . madár. Csak egészséges. zsigeri szervek (főleg máj. illetve 40cm b Fiaztató vázlata a — előtér. b — fészek leemelhető legyen. A nyérc takarmányai lehetnek: a vágóhídi. lucernalisztet etethetünk. paradicsom. 15-20% növényi eredetű legyen. az etető. de bizonyos mértékben növényi táplálékot is fogyaszt. maga a drótháló szolgáljon merevítőül a behajlítások révén. hogy emlős.

szőröstül-bőröstül adunk az állatoknak. Az aljszőrnek nagyon tömöttnek. A nőstények ivarzási ideje három szakaszra oszlik: előivarzásra. A tenyészkiválasztás során vizsgáljuk meg az állat egészségi állapotát és kondícióját is. alkalmanként helyes. emlőst tollastul. a felszőrnek hosszú szálúnak. A kiválogatás során nagy súlyt helyezzünk a szaporaságra. A kan hasonlóan. A sötét nyérceken figyeljük meg a szem. de ha lehetőségünk van rá. A takarmányt pépes keverék formájában (pl. szemhéj. A kívánatos ivararány kezdő tenyészetben 1 : 3. melyeknek naponta kétszer és az elválasztott fiókáknak. A nyérc gondozásának alapelve a tisztaság. kiegyenlítettnek és ragyogónak kell lennie. fül és orr pigmentezését is. Az egérfejű példányokat selejtezzük ki. A tenyészkiválasztás. főivarzásra és utóivarzásra. hogy mindig azonos időpontban etessünk. A nyércanya 1-9 kölyköt vet. valamint az ivarjellegre. amelyek megfelelnek a standardnak. átlagosan azonban 4-5 a fiókák száma. nehogy a fiókák átessenek a ketrec fenekén. Termékenysége csúcspontját kétéves korban éri el. A nőstény évente csak egyszer. melyeknek naponta háromszor adjunk enni. korpával kevert darált hús) adjuk. annak ideje lehet reggel vagy este. a követelmény ugyanis az egyöntetű szín. érdemes tehát nyilvántartásainkat pontosan vezetni. Legbiztosabb a termékenyülés a főivarzási időszakban. A termelési és tenyésztési eredmények nyilvántartásával szakszerű és eredményes tenyésztői munka folytatható. hogy 1 kanra 10-12 nőivarú nyércet számítanak. a 7 hónapos testsúlyra. Friss ivóvíz mindig legyen az állatok előtt — különösen nyáron —. A kifejlett állat napi takarmányadagja 12-25 dkg-ig terjedhet. tavasszal termel életképes hímivarsejteket. Ezt • csak gyakorlott tenyésztő tágítsa 1 : 6. Az előivarzás 2 hétig tart. majd egy hét az utó450 ivarzás. kivéve az előrehaladottan vemhes és szoptató anyákat. A fészkeket szénával almozzuk. arra azonban ügyeljünk. A nyérc 12 hónapos korában tenyészérett. február vége—március Nyérc szállítóláda (fa) • 252 . A felszőr és aljszőr szálhosszúságának kívánatos aránya 5 : 3. Ha egyszer etetünk. A nyércprém értékmérő tulajdonságait legjobban novemberben és decemberben tudjuk elbírálni. ha egy-egy kisebb madarat. hetente cseréljük. sőt van példa arra is. naponta többször cseréljük az ivóvizet. A fészekből is takarítsuk ki a behurcolt takarmánymaradékot.Naponta csak egyszer etessünk. Ellés után helyezzünk a ketrecbe sűrű drótfonatot. tenyésztés. Jellegzetes jegy a fej szélessége. és 5 évig tartható tenyésztésben. utána egy hét a főivarzás. Igy tehát első életéve után tenyésztésbe vehetjük. tavasszal veszi fel a hímet. ezért a pároztatási idő helyes megválasztása nem könnyű feladat. 1 : 7-re. Ez az időpont nálunk kb. barnáskék árnyalattal. csak évente egyszer. felnevelés szabályai Tenyésztésre csak azokat a példányokat hagyjuk meg.

5 kg-nál többnek kell lennie. Enyhe időben hamarabb. kócos. orr-. és ha az anya gorombán visszautasítja a kant. ilyenkor több etetőedényben helyezzük el az élelmet. borzolt. A vedlés a farkon kezdődik. mert ebben az időszakban alakul ki a prém értéke.és utóivarzási szakaszban nagyon bizonytalan a fogamzás. fénye csökken. ha a pépes eleséget az elletőládába adjuk. 5 hétig vakok. A vemhesség alig látható a nőstényeken. különösen a szem-. Az ellésről rendszerint úgy szerzünk tudomást. majd a tél elején tenyésztési szempontból is vizsgáljuk át az állományt. A vemhesség ideje alatt ne hizlaljuk az anyaállatokat. A párzást követő 8-10. és október—novemberben érik be a téli szőrzet. A beteg állat szőrzete matt (homályos). de 2-3 hetes korban már fogyasztják anyjuk takarmányát. ne legyenek túl nagyok az adagok. 253 . akkor fogamzása valószínű. sohasem fordítva. napon próbafedeztetést kell végeztetnünk. Augusztus végéig váltja nyári szőrzetét. Tapasztalt tenyésztők véleménye szerint 10-15 perc is elegendő. Az elő. zord. A várható ellés előtt 10 nappal növelhetjük a takarmányadagot. hogy a csupaszon és vakon világra jött fiókák vinnyognak. A párzás eltarthat órákig is. akár megmaradnak tenyésztésre. tekintve. akár leprémezésre kerülnek. A nőstényt tolóajtóval ellátott 20 x 50 x 20 cm méretű szállítóládában vigyük a bakhoz. A szopós nyérceket már 2 hónapos korban elválaszthatjuk. az állat viselkedése a megszokottól eltérő. az időjárástól függően. A nyérc évente kétszer vedlik. keveset mozog. hosszú tél után később következik az ivarzás. Pontosan tartsuk be a megszokott etetési időpontokat. Tenyésztési szempontból jelentős a második vedlés. egyoldalú a takarmányozás. a további együtthagyás az ivadékok számát nem fokozza. csak friss húsféleségeket etessünk. a vedlés túl sokáig tart. Legalkalmasabbak a pároztatásra a reggeli etetés utáni órák. gubbaszt. ne adjunk zsíros húsokat. Ekkor már mindenképpen egyesével kell őket elhelyezni. A kan határozott „kotyogó" hangot ad. Egészségvédelmi tanácsok A nyércnek legérzékenyebb az emésztőszerve. Ilyenkor jó. A nyérc vemhességi ideje átlagosan 50 nap. Ilyenkor a fiókák súlyának már 0. a kan túlzott kifáradásához vezet. Az elhullott egyedeket távolítsuk el a fészekből. mindig ugyanabban az időpontban etessünk. Ezért kerüljük az emésztőrendszerre káros takarmányok etetését. a természetes testnyílások. Az ivarzás jelei: gyakori vizelés. étvágytalan. Ne legyen egyhangú. Ez időszakban védjük állományunkat a tűző naptól és az esőtől egyaránt. A nyércfiókák kb. A nyércet a nutriánál vázoltakkal azonos módon selejtezzük. nyugtalan futkosás. hogy a gyógyítás sok nehézséget okoz. Nyérc tartásakor különösen fontos a betegségek megelőzése. 4 hónapos korban válogassuk szét ivar szerint a növendékeket. Mindig a nőstényt vigyük a kan ketrecébe. vagy kopasz foltok keletkeznek a szőrruhában. Ivóvíz mindig legyen az állatok előtt. Elválasztáskor az anyát helyezzük másik ketrecbe.eleje. 5 hetes korban a kicsinyek már kimásznak a fészekből. nyújtózkodás és a nőstények a ketrec falához dörzsölik magukat. szájnyílás váladékosak.

ezért többféle méretű feszítőfát készítsünk. nőstények számára majd körülvágjuk a szemeket. ezért szeptembertől különös hangsúlyt helyezzünk a takarmányozásra. A leölés előtt egy nappal már ne etessük az 9Dcm állatokat. A testről lefejtett bőrt húzzuk feszítőfára úgy. Feszítőnek jól bevált a rugalmas acéldrót is. göndörödnek. és az g 651 utolsó ujjpereceket a körmökkel együtt levágjuk. Nálunk rendszerint novemberben fejeződik be a vedlés. A szőrmeérettség elérésekor ne késlekedjünk a leprémezéssel. Sajó u.A nyérc leprémezése A nyérc csak a vedlés teljes befejeztekor prémezhető le. A bőröket szellős. A leprémezés várható ideje előtt 2 héttel csökkentsük a takarmányadagot a bőr túlzott elzsirosodásának elkerülése érdekében. hogy a bőr szőrmés része belül legyen.) keresztül értékesíthetők. majd a bőrt a combok hátsó vonalán az ujjaktól a farok felé felvágjuk. mert a koronaszőrök túlnőnek. hogy „zsákot" kapjunk.és prémesállat-tenyésztők Társulásán (Budapest VII.. A testről a is lefejtjük a bőrt úgy. a füleket. A leölt állat bélcsatornájából és húgyhólyagjából a 70cm hasüreg nyomása által távolítsuk el az ürüléket és a vizeletet. 3. Végül a Nyércfeszítőfák a kanok. mert ellenkező esetben leprémezéskor a szőrme tönkremehet. füst és a közvetlen kályha melletti szárítás tönkreteszi a bőrt. A nyércet hátsó lábánál fogva kampóra akasztjuk. A feszítőfa mérete a bőr nagyságához igazodjék. az állkapcsot és a fejet is leprémezzük. A lefejtés után a végtagok és a farok szőrmés bőrét kemény papírra feszítsük ki. A bőrök a Nutria. és lefejtjük róla a szőrmés bőrt. Ezután a bőrt lefejtjük a lábakról. mellső végtagokról is felvágás nélkül fejtjük le a bőrt. A fagy. árnyékos helyen szárítsuk. bő takarmányozás. vagyis meg kell várni a szőrmeérettséget. hogy száradás közben ne zsugorodjék. — — 254 . s igy a november—december közötti időszak a leprémezés legkedvezőbb ideje. Levágjuk a farkot is. és igy értéktelenné válnak. A gyors szőrváltás alapfeltétele a kielégítő.

amikor a természet nem nyújt táplálékot. A hőigényes élettevékenységeket mérsékli. annál tömörebb a gömb. Számukra a gazda ugyanolyan idegen. feltételes reflexek kialakításával kényszeríti az ember akaratának teljesítésére a méheket. amikor meghatározott céllal. megismeri természetüket.A MÉHÉSZETRŐL A mézelő méh mint háziállat A mézelő méh vonatkozásában a „háziállat" megjelölés tulajdonképpen nem fedi ugyanazokat a tulajdonságokat. megszereti őket. belsejében 14-24 ° C. a méhek is nyugalomban töltik. Sem arcát. (Kivétel. Minél hidegebb van. mint a többi ember. A méhek és a méhész közötti viszony egyoldalú. amikor az ember az erdőből otthonához vitte. és lakásában összehúzódik. A mézelő méh természete ezzel szemben ma is olyan. mint többi haszonállatunknál. A méhcsalád ősz felé csökkenti egyedei számát. Háziállatainkban kevés tulajdonság található már meg az ősökéből változatlanul. mint akkor volt. A méhész megszokja a méheket. ragaszkodás nem alakul ki gazdájuk iránt.) A méhcsalád élete A méhcsalád 15-60 ezer méhből áll. Egyedeinek száma évszakok szerint változik. A hidegebb — +10 ° C alatti — napok beköszöntésével a röpködést is beszünteti. parancsának nem engedelmeskednek. A méhekben ezzel szemben semmiféle megszokás. sem hangját nem szokják meg. A növények pihenésének időszakát. a szélén csupán a méhek mozgásához nélkülözhetetlen 10 °C kö- 2f . gömb alakot vesz fel.

majd kifejlett méhhé alakul. héjjal és szegfűszeggel. A „nemzedékváltás" rendszerint ápzal. Az anya élettartama 4-5 év. Számuk évszakok szerint változik. és pogácsaszaggatóval kefelében kelnek. Az öreg anyák kevesebbet petéznek. A méhek teljes nyugalmának időszaka 14 dkg cukorral. ősz felé és ősszel segíteni kell a méheket a telelésre való jó felkészülésben. ezért fontos. a család ennek ellenére sem növekszik. öntözzük fehér cukormázmég nem pótolják. Az álca bebábozódik. sőt néptelenedik. „téli" méhekből elhullókat az újak egy ideig hűlt. Az anya tökéletesen fejlett nőstény. felmelegítik. A „leépítés" szeptember közepéig. A fészekannyi mézzel. Ezután a népesség rohamosan növekszik. Ködött. esetleg több. Ezek alkotják a család többségét. hogy se kemény.rüli a hőmérséklet. 1 késEkkor kezdődik az új egyedek nevelése. ízlés szerint törött faelejéig tart. ami a méheket fokozott élettevékenységre kényszeríti. családjaik a termelésben lemaradnak. Ha kiAz öreg. hegynyi szódabikarbónával és A méhek fejlődéséhez 35 ° C hőmérséklet kell. A méhcsalád az életben maradásához szükséges meleget —40 ° C-os külső hőmérsékleten Harminc dkg lisztet keverjünk is képes tartani. a petézés. A méhcsaládban rendszerint csak egy anya van. tavasszal mindent el kell követni a fejlődés. végéig tart. rövid ideig lehet kettő. A méhcsalád csökkentett népességgel megy telelőbe. Egyre több méh „születik" naponként. A mun- Méhcsalád egyedei a — munkás. a méhcsalád néptelenedik. nyáron a méhcsalád teljes fejlettségét a lehető legnagyobb hozamok elérésére kell sokoldalúan kihasználni. kikent tepsiben süssük. utódok létrehozására képes: Testének munkavégző szervei elkorcsosultak. 1 citrom reszelt rendszerint november végétől január végéig. eltűntek. Télen mindent kerülni kell. Augusztustól a petézés ismét csökken. b — anya. Az anya petét rak. népesedés gyorsítása érdekében. dolgozók is nőneműek. ún. fejlődésük A méhcsalád valamennyi egyede az anyától származik. A petéből álca kel ki. február héjával. hogy egészséges. A méhcsaládok a fejlődés csúcsát rendszerint júniusban érik el. Az anyánál jóval kisebb munkásméhek. rek csókokat szaggatva belőle. nek (kaptárnak) azt a részét. A méhésznek minden beavatkozását ehhez kell igazítania. álcát és bábot a méhészek összefoglaló néven fiasításnak nevezik. A család egyedszáma az anyától függ. petézik. c — here 256 . párzásra. ahol a petézés kezdőse lágy tészta legyen belőle. Ezért az anyákat 2-3 éves korukban fiatalokkal kell cserélni. fiatal és sokat petéző legyen. MÉZESCSÓK A méhcsalád egyedei. Az első egyedek február második rülbelül % cm vastagra nyújtsuk. rilisban fejeződik be. A petét.

Etetik. tömítőanyag). gondozzák a fejlődő egyedeket. Hátsó lábpárukon a virágpor gyűjtésére. és kiűzik. s a mézzel fogyasztott víz elégíti ki igényüket. Emésztőcsatornájukban a nektár tárolására és szállítására a mézhólyag alakult. Cukortartalma nemcsak növényfajonként. A teli sejtekre kevés mézet öntenek. munkát nem végeznek. Ezek a „téli" méhek. Vizet a méhek nem tartalékolnak. A családban néhány száz. Ilyenkor a méhcsaládok készletét etetéssel kell kiegészíteni. kisebb mennyiségben egyszerű cukrokat (szőlő. Az ősz közeledtével a heréket kiéheztetik. takarítják. fejükkel legyömöszölik. Az előbbiekre főként az idősebb méheknek. A sziru257 . akkor a méhek tökéletesen feldolgozzák és helyettesíti számukra a mézet. a vizet és a propoliszt (ragasztó. közvetlenül felhasználás előtt szerzik. a virágporban fehérjét és zsírt kapnak a méhek. ezért fenyegeti éhség azokat. viaszt. Gyűjtik a nektárt. A mézben szénhidrátokat. helyettesítésére azonos értékű pótszerünk nincs. Táplálják. Őrzik otthonukat a kártevők. A nektár a virágokban képződő cukoroldat. A mirigyváladékkal és nektárral kevert virágpor-csomócskákat a méhek sejtekbe helyezik. könnyen emészthetővé válik és konzerválódik. hazarepülnek. virágporra és vízre van szükségük.kásméheken a szaporodás szervei korcsosultak el. illatanyagot és enzimeket termel. később cukorral. hogy a nektárból mézet készítsenek. azután viaszfedéllel fedik. Télen a kaptár levegőjéből lecsapódott. Ha megfelelő időben adjuk. A cukrot vízben oldva adjuk a méheknek. A mézzel teli sejteket viaszfedéllel légmentesen zárják. A munkásméhek rendezik be lépekkel. ha megtelt. A tavasztól júliusig keltek csupán 40-50 napig élnek.és gyümölcscukrot) tartalmaz. Az augusztusi és későbbi kelésűek élettartama 5-7 hónap is lehet. itatása A méheknek nektárra (mézre). A virágpor a parányi „silókban" tejsavas erjedésen megy át. etetése. Mirigyrendszerük méhtejet — pempőt —. fűtik és hűtik a méhlakást. a virágport. Heréket csak tavasztól őszig nevel és tűr meg a méhcsalád. A méhcsalád hímjei a herék. büntetendő cselekmény! A virágpor pótlására sokkal ritkábban van szükség. gondozzák. A méhek táplálkozása. Répacukrot. A méhek a nektárt mézhólyagjukba gyűjtik. Néha a méhek nem képesek annyit gyűjteni. amenynyi fogyasztásukat fedezné vagy a méhész hagy kevés mézet családjainál. hanem az időjárási és egyéb tényezőktől függően is változik. árusítása mézhamisítás. Rakományukat üres sejtekbe ürítik vagy a „házi munkákat" végző fiatal testvéreiknek adják át. Szükségletüket a szabadban. Régebben a méheket csak mézzel etették. A munkásméhek élete rövid. A nektárból mézet készítenek. Hatását a zsírtalanított szójaliszt és porított élesztő keveréke közelíti meg. A cukoretetésből készített méhtáplálék mézként nem hozható forgalomba. Egyetlen feladatuk a fiatal anyákkal való párzás. a méhellenségek ellen. legfeljebb néhány ezer here van. Ebből fogyasztanak a méhek tél vége felé. Ezek feladata. tisztogatják az anyát. az utóbbiakra a fiataloknak és az álcáknak van szükségük. a répacukrot egyszerű cukorrá alakítják. A nektár felesleges vizét elpárologtatják. szállítására szőrrel szegélyezett „kosárka" képződött. a munkeszközök fejlődtek ki. amikor friss virágporhoz nem jutnak.

ez terjeszti legkevésbé a méhbetegségeket. A mézelő méhek másik terméke a viasz. erősségétől függ. „dúsított" méhtáplálék. A viaszt a fiatal munkásméhek viaszmirigyei választják ki. nagyon jó években ennél több is lehet. mert a méhcsaládok között rablást okoz. rajokat. dinnyelé. anyákat. Ez sok méh. ahol jó gyűjtés várható. melasz) nem alkalmas! A cukoretetéssel adjuk a méhbetegségek elleni gyógyszereket is.pot a kaptárba helyezett etetőbe öntjük. akik méheiket oda szállítják. az időjárástól és a méhcsaládok népességétől. A méhészet haszna A méhész a méhektől a szükségletükön felüli mézet veszi el. folyó vizű itató. A méhcsalád átlag 15-18 kg árumézet termel. A méhpempő a fiatal méhek mirigyváladéka (méhtej). Termeléséhez jó virágpor és nektárhordás vagy cukoretetés kell. A méhek csak addig hordják. gyümölcslé. esetleg egész családok pusztulásával jár. Méhviaszból gyertyát csak kivételesen készítenek. jó esztendőkben ennél több is termelhető. Értékesítési lehetősége korlátozott. A vízszerzés könnyítésére a méhes közelében itatót kell felállítani. hogy ne látogassák a szomszédok baromfiitatóit. Adhatjuk a cukrot szilárd állapotban is. vitaminokban gazdag. A méhcsaládnak saját fogyasztásra is 80-100 kg méz szükséges évente. Kozmetikai és gyógyászati célokra használják. Ennek mennyisége a környék mézelőnövényeitől. A virágporból tápszereket készítenek. A virágporpótlékot cukorlepénybe dolgozva a kaptárban vagy tisztán a szabadban adhatjuk a méheknek. Ezt nevezzük vándoroltatásnak. Több azok hozama. A méz pótlására a tiszta cukron kívül más (pl. cukorlepény formájában. Ennek mintegy harmada fogy el itthon. A méhész a mézen és a viaszon kívül méheket. mert a lépek szabályos építését viaszlemezekkel (műléppel) segítjük. Szabadban az etetés veszélyes. amíg virágport nem találnak. fehérjében. Őseink gyertyakészítésre használták. A méhek belső itatására rossz időjárás esetén vagy a kaptárak huzamos lezárásakor lehet szükség. Olyan helyeken érde258 . Ma legnagyobb fogyasztója maga a méhészet. kerti csapjait. Zsírban. A rendszeres itatás azért is fontos. méhcsaládokat is eladhat. Legjobb a csepegő. Hazánk mintegy 600 ezer méhcsaládja évente 6-9 ezer tonna árumézet termel. a többit külföldön értékesítjük. Az ilyen méhészetekben a méztermés méhcsaládonként 30-50 kg. Kedvező helyeken. Kristálycukrot is etethetünk. kútját. ahol nincs elegendő virágport adó növény. Főként tavasszal lehet erre szükség. ez utóbbi eredményesebb. Viasztermelésünk országos átlaga méhcsaládonként 30 dkg.

a városok ritkábban beépített részein. Legjobb a déli. sűrűn beépített területeken lakók méheiket bérelt telken. ahol a lakóknak nincs saját udvaruk. A méhészkedésről a nagyvárosok lakóinak sem kell lemondaniuk. 6. megfelelő nagyságú darabokra vágjuk (kb. akik helyet adnak a méheknek. Hol lehet méheket tartani? A méhek tartásával. A megállapodást tanácsos írásban rögzíteni. amelyet több lakó közösen használ. Ennek megfelelően kell a kaptárrendszert megválasztani. talaj menti fagyoknak kevésbé kitett telepen tartsuk. ragadós. A megporzó rovarok között legfontosabb a mézelő méh. ami a méhészkedést sikeresebbé teszi. évek átlagában több mint 4 milliárd forintra becsülhető. A közvetlen haszonnál sokkal nagyobb azonban az. A kaptárakat úgy helyezzük el. rendelet tartalmazza. amit a méhek a gyümölcs. A kertes házak tulajdonosai között akadnak. A virágport egyik virágról a másikra legtöbb növényünknél a rovarok juttatják át. kézzel piskótaformára alakítjuk. a napfényt szeretik. Ez mintegy hússzorosa a méhészet közvetlen hasznának.és magtermés növelésével hoznak. a zöldövezetekben tartják. A szél káros hatását fallal. Budapesten is több ezer méhész van. elhelyezésével kapcsolatos tudnivalókat a 15/1969. ahol sok virágport gyűjtenek a méhek. TORDAI POGÁCSA Fél kg barna mézet forrásig hevítsünk. Gondolni kell arra is. a kaptárak elhelyezésekor ezt figyelembe kell venni. A forróság. nem tévednek idegen kaptárba. Nagyon jó a falak védelmében. A telephely kiválasztásakor. A méhek a meleget. Vándorméhészetnél figyelemmel 259 . Ilyenkor a méhész a közös megegyezéssel megállapított bért (mézet vagy pénzt) fizeti. azután langyosra hűtve vegyünk hozzá 25 dkg búzalisztet és annyi rozslisztet is. Kivétel a háztömbök területe. méheket csak az összes lakó beleegyezésével szabad tartani. ködnek. az a kaptárakat egymástól távolabb helyezze el. hogy azok a reggeli órákban napsütésben legyenek. Akinek nagyobb kertje. udvara van. Mezőgazdasági növényeink nagy része csak akkor ad kielégítő termést (gyümölcsöt. kertjük. az északi a legkedvezőtlenebb. Ilyen helyeken több a növény — gyümölcsösök. később azonban árnyékba kerüljenek. élősövénnyel csökkenthetjük. fél4 óráig pihentetjük. ha virágaira más virágról kerül virágpor. A méhek munkája nyomán fejlődő gyümölcs és mag értéke — növénytermesztő szakemberek számításai szerint — az 1966-1970. díszfák és cserjék. erdők stb. A propolisz vagy méhszurok a méhek által fák rügyeiről gyűjtött. bokrok melletti. kertben. hogy a kaptárakhoz hozzáférjünk. fák alatti elhelyezés. Igy a méhek biztosabban találják meg otthonukat. Olyan udvaron. tömör kerítéssel. A nagyobb városokban. Kisebb területen rakhatók a kaptárak sűrűn egymás mellé. 25 lesz belöle). gyengén kikent és meglisztezett tepsibe tesszük.) MÉM sz. A méhészetet széltől védett. délkeleti fekvés. Beleteszünk jó késhegynyi szódabikarbónát és legalább 1/ óráig gyúrjuk. Eszerint méheket tartani mindenhol lehet. sok illó olajat tartalmazó anyag. megsütjük. és minden egyes darabot laposra — A cm vastagra -nyomkodva. magvat). a szél káros rájuk. —. sőt egymásra is. (XI. hogy jól nyújthat6 tésztát gyúrhossunk belőle.mes termelni.

Ha az orvos azt tanácsolja. kevés nektár A PICI N jut a kaptárba). A jól felkészült méhcsaládok a telet a szabadban is bírják.' 41-t '47 volítsuk el a műanyag zacskó 401444"› család van az adott terü41 egyik oldalát. Ez a legtöbb embernél egy éven belül bekövetkezik. ‘s'' nak nem lesz elegendő Beszerezhető az OMSZK nál )∎ - (Bp. milyen kaptárak mellett dönt a kezdő. amint a szervezet a méhmérget megszokja. Garibaldi u. Olyan méhlegelő kell. és e nyitott fe"0 S04 . Vannak 260 . Nem elegendő. A méAntibiotikum-tartalmú tápszer hészet röpkörzete 3 km a méhek enyhébb költésrothadásának megelőzésére és sugara kör. Elenyésző azok száma.1. ' tár kereteire. A méhek 4-5 kilométerre. Számításba kell venni a méhészkedéshez szükséges munkaidőt. A méhészetben idegen munkaerőre ritkán. akiknél a méhészkedés allergiás tüneteket okoz. Igaz. viszketés stb. ha a méhek repülési távolságán belül kevés a nektárt és virágport adó mézelő növény. Minél messzebb repülnek. akiknek szervezete sokáig érzékeny a szúrásra. Ezek nagyon széles határok között mozoghatnak attól függően. Aki félelmét nem képes leküzdeni vagy érzékenysége több szúrás után sem csökken. majd a méhészet üzemeltetése kiadásokkal jár.) és a méhészeti szaküzletekben. 41% gyűjtenivalójuk. sőt egyik lábát elveszített méhész is. mint gondolják. Hiába van meg a személyi és anyagi feltétel. sapkával (méhészsapka. hogy a családok'1t -„$. a méhészkedés nem lesz eredményes (anyagilag). Korántsem olyan veszélyes és fájdalmas azonban. egy méhcsalád gondozására évi 12-15 munkaóra szükséges. hogy a méhszúrás kellemetlen. kedvtelésből való méhészkedésről a testi fogyatékos embeMéhészálarc reknek sem kell lemondaniuk. leten. E terület nögyógykezelésére Egy átlagos vényvilága termeli a mé népességű méhcsalád kezeléséhek „takarmányát". Gyakori a lábhibás. hogy a szállítóeszköz (gépkocsi) a kaptárakhoz minél közelebb állbaggon. kaptárak. vándorláshoz van szükség. de vannak. hogy a méhek saját szükségletüket gyűjtsék be. 2.4. Az pedig egészen ritka. annál kevesebb haszonnal jár munkájuk (meszsziről nagy az „üzemanyag-fogyasztás" is. Magyarországon a kaptárakat télire sem szükséges zárt helyre berakni. pörgetéshez. A méhcsaládok. eszközök beszerzése. növények. kivételesen ennél távolabbra is elrepülnek. annál inkább előlülettel lefelé helyezzük a kap" fordul. az arcát hálóval. Minél hez 1 kg lepény szükséges.) megsztinnek. 1 több méhészet. illetve méhOri. csalánkiütés. Ezért nekik a méhészkedés kezdése előtt ajánlatos kikérni az orvos tanácsát. Vannak. A méhméregre a szívbajban szenvedők érzékenyek. amelyből felesleget is tárolhatnak a méhész számára. akkor a méhészkedésről le kell mondaniuk. Igy könnyebb a fel. A kicsiben. . A sikeres méhészkedés feltételei Sok érdeklődőt távol tart a méhészkedéstől. hogy a méhszúrás halált okoz. Tá8. akik egy kézzel is eredményesen méhészkednek. A szúrással járó tünetek (duzzanat.kell lenni arra is. A hasznos röptávolság 3 km. méhészálarc) védheti. A két kéz épsége fontos. .. hány méhcsaládról van szó. V. hogy a méhek szúrnak.és lerakodás.

Főhordást adó növényeink közül legfontosabb a fehér akác. 4 egész tojásés a menták érdemelnek említést. ezekből tartalékot csak kivételesen gyűjthetnek. szelídgesztenye stb. szöszösbükköny. fehérhere. 20 db megtört kockacukorgyobb hányadát (kb. A mezőgazdasági növények közül a tavaszi fejlődést segíti a bíborhere és olajrepce. van. Az olyan helyekről. vándoroltatMikor kihűlt. Jó tavaszi fejlődést erdők. Folyóink árterületein. rokon vagy ismerős méhészetébe látogat. Helyes. Kezdeni kész méhcsaládokkal vagy rajokkal lehet. a méhek ezek virágzásakor nem fogyasztják készletüket. rétek. A méhek az új helyen gyorsan tájékozódnak. Az ilyen növények is fontosak. ahol kevés mézelő növény hogy meg ne barnuljon. Este kéződését ugyanis az időjárás befolyásolja. A méhcsaládok az arra alkalmas kaptárakban (vánSokáig eláll. napraforgó. Az akác májusban virágzik. Ott ismerkedik a méhek életével. japánakác. búzavirág. mocsaras területek. re megkel és akkor vigyázva. parkokban szórványosan található akácfák csak néhány méhcsaládnak nyújtanak elegendő legelőt. a nagyobb méhészeteket elszállítják. szélmentes durván tört mandulával. olajfűz. Nagyobb méhészetek csak összefüggő akácerdők közelében gyűjthetnek elvehető fölösleget. valamint a lápos részeken főként a kanadai aranyvessző Fél liter lisztből. Eközben alkalma nyílik a méhszúrás „ízlelgetésére" is. korszerű kaptárban tanácsos vásárolni: a helyi adottságoknak nyilván ez a kaptártípus felel meg legjobban. 17 261 . lucerna. ha az érdeklődő az első gyakorlati lépésekkel párhuzamosan a méhészkedés elméletével is ismerkedik. rel. Tanácsos két dologról tájékozódni: vajon nem riaszt-e el a méhészkedéstől a méhszúrás. vöröshere. gyümölcsösök közelében várhatunk. Méhcsaládot csak a környéken általánosságban használt. virágpor gyorsítja a családok népesedését. kertek határán. tanyák körül. Nagyobb méhállomány kezelésére csak az vállalkozzék. Reggelidőjárás kedvező. Hogyan kezdjünk? A méhészkedés kezdése anyagi befektetéssel jár. gyógynövények. ják. egynyári tisztesfű. Olcsóbb. 80%-át) a fehér akácból kapjuk. Vásárláshoz ajánlatos gyakorlott méhész segítségét kérni. vágjuk szeletekre. Az utak mellett. és hamarosan kezdik a gyűjtést. utána néhány egyéb fa (hárs. ha a méhészet iránt érdeklődő valamelyik barát. és kevesebb szakértelem kell hozzá.amelyek a méheknek csupán mindennapi szükségletét elégítik ki. Inkább az első mód javasolható. meleg. dorkaptárak) a fogságot és a szállítást károsodás nélkül elviselik. süssük. és adottak-e vidékünkön a sikeres méhészkedés természetes feltételei? Leghelyesebb. füzesek. baltacim. A nektár képés egy késhegynyi szódabikarbónővel keverjünk tésztát.). 1/ kg felolvasztott mézzel 4 A sok virág még nem biztos gyűjtés. acat stb. Árumézünk legnasal. és a friss nektár. illetve vadrepce. a körülöttük végzendő munkával. csörgőfa.) adMÉZ ES K AL ÁCS nak gyűjtési lehetőséget. a nyáron virító mezőgazdasági és gyomnövények (somkóró. bálványfa. aki kicsiben már szerzett tapasztalatokat. A nektárterszítsük és tepsibe téve hintsük melésre s a gyűjtőmunkára a napos. kobakosok.

A műanyag zacskó egyik oldalának eltávolítása után. Az új kaptárakat ezekkel együtt árusítják. Beszerezhető az OMSZK-nál (Bp. Kis méhészek közösen is beszerezhetik és használhatják. Garibaldi u. Alkalmas a keretek és a kaptár tisztogatására is. pörgetjük ki. Etetéshez a méhcsaládok számával egyező mennyiségű etető szükséges. Az azonban előnyös. E munka közben fedelezőállványt és fedelezőtálcát használunk. barkácsolásra valamilyen helyiség áll rendelkezésre. amikor új lépeket kívánunk építtetni. A keretfedők felnyitásánál. nem idegesíti. Szükség lehet különleges szerszámokra. Mivel a pörgetővel a méhbetegségek terjedhetnek.) és a méhészeti szaküzletekben. A füstöt a méhek szelídítésére használjuk. A méz pörgetésekor a lépek viaszfedelét sejtnyitó villával vagy sejtnyitó késsel távolítjuk el (fedelezés). ha méztermelésen kívül egyéb hozamot is akarunk a méhészetből. A kezdő méhész feltétlenül használjon arcvédőt (méhészsapkát. esetleg több méhcsalád is tartható. Mikor a szúrást megszokja és az már nem zavarja a munkában. azt kölcsönözni nem tanácsos. Erre a célra elektromos beolvasztó is használatos. A gyűjtés ellenőrzésében jó szolgálatot tesz a kaptármérleg. Sokféle van használatban. könnyen tisztíthatót kell választani. az arcvédő jó szolgálatot tesz családtagjainak vagy a segítő személyeknek. anyagok és termékek tárolására. méhészálarcot). Minden méhcsaládnak kell egy kaptár. Az itató sem hiányozhat. Etetése célszerű minden olyan méhcsaládban.) A keretek a kaptárak tartozékai. 262 . könnyen szállítható. Korhadt fát. A legkisebb méhészetben is nélkülözhetetlen a füstőlő. nyitott felületével lefelé helyezzük a kaptárba a keretekre. tartalék kaptár is szükséges.Milyen felszerelés szükséges a méhészkedéshez? A méhészkedéshez külön épület nem szükséges. Nélkülözhe- FUMERRA Antibiotikum-tartalmú cukorlepény a méhek nosema-kórjának és enyhébb költésrothadásának megelőzésére. ha a méhészeti felszerelések. Adagolását a tél végén. ahol ezek a betegségek már korábban előfordultak. A mézet a lépekből pörgetővel nyerjük. kukoricacsutkát. Legjobb a csappal felszerelt tartály. A derelyeszaggatóhoz hasonló sarkantyúkerék akkor szükséges. Vándorméhészetekben szinte nélkülözhetetlen a szétszedhető. jól füstölő — anyagot égetünk benne. Egy átlagos népességű méhcsalád adagja 3 kg Fumerra. (Nagyobb kaptárban két. taplót vagy egyéb — lassan égő. kora tavasszal kell megkezdeni. felszerelésekre is. Néhány üres. V. A lépet erősítő huzalt olvasztjuk be vele a műlépbe. egyszerűt. a keretek mozgatásánál használjuk. a vándortanyán lakásul és pörgetőhelyiségül szolgáló vándorbódé.. A kaptárvas vagy kaptárszolga szintén nélkülözhetetlen. A méhek itt szerzik be vízszükségletüket. de magas ára miatt költsége kis méhészetekben a termelést nagyon terheli. Így kevesebb szúrást kapunk. A csapból csepegő víz ferde deszkán folydogál. 2. A méz idegen anyagoktól való megtisztításához mézszűrő kell. amit folyamatosan kell etetni.

töltsük barack-. Ezekre a méhészekkel termelési szerződést köt. hanem az egész állomány után fizetni kell. Méheket méhészektől szabadon lehet vásárolni. fúró. V. késhegynyi szódabikarbónát és végül a 8 tojás kemény habbá vert fehérjéjét. háromfelé vágva.). tapasztalatcseréken. ár. Méhészeti felszereléseket a Hungaronektár Országos Méhészeti Szövetkezeti Közös Vállalat (Budapest. — részvétel szakmai bemutatókon. a ráfordítások mértéke. eladások. darás lisztet. Méhészeti eszközök kicsiben Budapesten a budapesti méhészek szövetkezetének üzletében (IX. Hozzávegyítünk 10 dkg finom. A méhészkedés eredményét. Eladó méhekről a méhészeti szaklap apróhirdetései állandóan tájékoztatnak.) A méhészet 30 méhcsaládig adómentes. harapófogó. darált mandulát. Kifizetődő-e a méhészkedés? A méhészkedés gazdaságossága nagyon sok tényezőtől függ. mivel nagyon függnek az időjárástól. — a méhésztársulások által szervezett összejövetelek. Az egy méhcsaládtól több évi átlagban várható tiszta haszon 100-300 forintra tehető. A mézhozamok. Ilyenek : a méhészetbe beruházott összeg. Garibaldi u. 2. és citromvagy narancsmázzal vonjuk be. vagy málnalekvárral. Adót ilyenkor nemcsak a 30 családon felüli. vidéken a helyi szövetkezetek üzleteiben szerezhetők be. 11. Az ennél nagyobb méhészetek méhcsaládonként évi 10 Ft adóátalányt fizetnek. eper-. gyakorló méhész mellett. — szaklap és szakkönyvek rendszeres olvasása.. Nagyon lassú tűznél süssük. (Az iskola címe: 8741 Zalaapáti.tetlen néhány általánosan használt eszköz: kalapács. tanfolyamok látogatása. fűrész. Itató A méhészek szervezeti élete A méhészek szaktudásuk gyarapítása. évenként és vidékenként széles határok között ingadoznak.. érdekeik védelme és gazdasági kérdéseik közös megoldása céljából az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek mellett szakcsoportokba tömörültek. hasznát — mint általában a mezőgazdaságét — csak több évi átlag alapján lehet lemérni. (A ráfordításokba nincs beleszámítva a méhekkel — a méhész és családtagjai által — végzett munka bére. A Hungaronektár vásárolja fel a méhészet termékeit is. Van néhány méhészszövetkezet is. az elért hozamok stb. 1 citrom reszelt héját és kicsavart levét. 263 . 3 szelet reszelt csokoládét. Hazánkban közel 600 méhészeti szakcsoport működik. — szakmunkás-bizonyítvány szerzése a Zalaapáti Méhésziskola levelező tagozatán. Pf. így az értékesítés biztonságos.) MÉZTORTA 12 dkg mézet és 10 dkg porcukrot negyedóráig keverjük 8 tojás sárgájával.) gyárt és árusít. A méhészet iránt érdeklődő szakmai ismereteit a következő módokon növelheti: — inaskodás jó. balta. 15 dkg hámozott. ásó vagy lapát. Ferenc körút 37.

Bögre János (1970): A libamáj és termelése. Molnár László (1964): Hogyan lesz a tehenészből szakmunkás? Molnár László (1966): Lehet-e a kanászból szakmunkás? Molnár László (1968): Hibridtyúk a háztájon. pulyka. Faluba Zoltán (1959): Gyakorlati méhészkedés. Dr. Csire Lajos (1968): Sertéstenyésztés. perzsa és panofix prémtermelés. Örösi Pál Zoltán (1969): Kis méhészkönyv. Bögre János (1964): A tyúktenyésztés kézikönyve. J. Kozma György (1967): Minden napra egy tanács a tojástermeléshez. Méhészek zsebkönyve (1969).és nyérctenyésztés. Horn Artúr) I—III. Gonda Irén (1967): Baromfi a ház körül. Benedek—Manninger—Virányi (1974): Megporzás mézelő méhekkel. (2. lúd-.és gyöngytyúktenyésztés kézikönyve. J. Bögre János—Kakuk Tibor—Miklósné Horváth Erzsébet (1968): Kacsa-. Szabó Károly (1969): A méhész műhelyében. Hajas—Hámori (1968): Bánásmód háziállatokkal. Molnár László (1970): Jövedelmező állattartás a háztájon. Tóth László (1976): Nagy teljesítményű fejőberendezések üzemeltetése. Biszkup--Guoth--Horn (1976): Haszongalamb-tenyésztés. (1971). Pál (1970): Marhahizlalási 1 x 1. Anghi Csaba (1969): Nyúltenyésztés. átdolgozott és bővített kiadás) Bögre János (1957): Termeljünk több libamájat. Horváth László és Kattinger Gusztáv (1964): Vidám rajzos baromfitenyésztés. 264 . Koplikné dr. Ősz—Szép (1964): Gyakoribb sertésbetegségek. Kovács Éva (1968): Pulykatenyésztés. Kozma György (1968): Szaktanácsok a sertéstenyésztéshez. Pacs István (1964): A gyöngytyúk tenyésztése. Kralovánszky U. Fábián—Wettstein (1970): A háztáji baromfi egészségvédelme. Állattenyésztési enciklopédia (szerk. Oláh István (1968): Jövedelmező nyúltenyésztés. Czakó József (1967): Borjúnevelési ABC.AJÁNLOTT IRODALOM Anghi Csaba (1961): Nutria. Horváth László (1966): Vidám rajzos szarvasmarhatenyésztés.

...................................................................................................................................................................... A káposztafélék betegségei és kártevői ........................................................................................ Fejes káposzta .............................................. GYÜMÖLCS................................................................................................................TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés ............................................................. A zöldségfélék tápanyagigénye ............................................................................................................................................................................ A palánták ültetése ................................................ Hagymafélék termesztése .................................... Gumós és gyökérzöldségek termesztése Sárgarépa ..... Póréhagyma ....................................................................................................................................................................................................... Káposztafélék termesztése ... Bimbóskel ............................................................... Metélőhagyma ................................. Kelkáposzta .............. Első dolgunk a tervezés legyen! ...... 5 Hogyan rendezzük be a házunk táját? ......................................................................... Cékla ................................................................................................................ Retek ............................... Petrezselyem ............................................................................................................... 7 ZÖLDSÉG-....................... Fokhagyma .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... A zöldséges tavaszi talajmunkái ........ Vöröskáposzta .................................................................................. A zöldségfélék védelme .......................... Karfiol .... Ápolási munkák a zöldségeskertben ................................................................ 13 13 15 17 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 25 26 26 27 28 28 28 28 29 30 30 30 265 ............................ Zeller .......................................................................................................................................ÉS SZŐLŐTERMESZTÉS A HÁZIKERTBEN Zöldségeskert (Írta: Bessenyei Zoltán és dr............................................................................................................................................................................. Téli sarjadékhagyma .......................... A zöldségnövények szaporítása ................................ Zatykó Lajosné) ....... Vöröshagyma .......................................... A gumós és gyökérnövények betegségei és kártevői . A palántanevelés ........................................................................................................................................................................... Karalábé ....................................................................

......................................................................................................................................... Mezei saláta ......................................................................................................................................... Mogyoró ................................................ Levélzöldségek ... Málna ........................................................................... Meggy ............................ Tojásgyümölcs ......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................... Héjasgyümölcsűek ........................... Paprika ........................................................................................................................... Burgonyafélék termesztése ...... Paradicsom ............. A csiperkegomba termesztése ........................................................................................................................................................................ Zöldborsó ........................................................................... Kajszibarack ......................................................................................... A spárga betegségei és kártevői ....................... Bogyósgyümölcsűek .......... Fejes saláta .................................... Pirosribiszke .............. Csemegekukorica .... Kabakosok termesztése ........................................... Sárgadinnye .......................................... Burgonya ....................................................................................................................................... Szilva ................................................................................................................................................. A hüvelyesek betegségei és kártevői ....................... Új-zélandi spenót .............................................................................................................................................................................. Uborka ........................................................... Patisszon (csillagtök) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Csonthéjas gyümölcsűek .... Évelő zöldségfélék ........................................................................................................... A kabakosok betegségei és kártevői ............................................................................................................... Rebarbara .......................... Sóska .................................................................................................................................................................................................. Görögdinnye .......................................... Feketeribiszke ...................... Őszibarack .............................................................................................................................. Dió ................................................................................................................... Spenót ............................................................................................ Alma .................................................................................. Gyümölcsöskert (írta: Bessenyei Zoltán és dr................................................................................. Mandula ............................................................................................................................................. Torma ................................................................................................................ Körte ......................................................................................................................... Spárgatök ......... Hüvelyesek ................................................................................................................................................................................................................................................................A hagymafélék betegségei és kártevői ................................................................................................. Spárga ................................... A levélzöldségek betegségei és kártevői ...... A burgonyafélék betegségei és kártevői ............................................. Zöldbab ..................................................................................... Mihályfy József) Almatermésűek ................................................................................... Cseresznye ................................................................................................................................................................................................................ 31 31 31 32 33 33 34 34 34 35 36 37 37 38 38 38 39 40 40 40 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 45 48 48 48 49 50 50 50 50 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 266 ............................................................

............................................. 61 Szamóca ..................................................................................................... 72 A javasolt alany................................................................................................................................................................................................ 66 Mechanikai védekezés .............................................................................. 59 Az őszibarack termesztése ....................... 57 Az ifjító metszés ................. 64 Gyümölcsritkítás ....................................................... 63 Málna ............................................................................................. 56 A negyedik és a további évek metszése .......................................................................................... 54 A beültetett csemeték kezelése ................................................................................................................................................ 64 Gyümölcsszedés ..Köszméte ..................................... 64 A gyümölcsök eltartása ...................................................................................... 55 Második évi alakító metszés .................................................................................................. 83 Borkészítés és borkezelés ................................. 60 A bogyósgyümölcsűek termesztése .......................... telepítése ............................................. 81 A csemegeszőlő szedése és eltartása ............................... 56 Ferdekarú sövény .................................... 81 Talajmunkák.......................................... 57 A zöldmetszés ............................ 84 Ajánlott irodalom ... 59 Régi gyümölcsös gondozása .......................................................................................... 55 Koronaalakító metszés az első évben ......és termőfajták .............................................................................................................................................................................. 53 A gyümölcsös tervezése......................................................................................................................................... 75 Hogyan gondozzuk szőlőtőkéinket? ................................................... 80 Zöldmunkák ....................... öntözés ...................................................................................................................................................................................................................................... 79 Termőre metszés ......... 61 Pirosribiszke ........................................................... 66 Hogyan védjük a gyümölcsöst a kártevők ellen? .......................... 74 Hogyan telepítsünk szőlőt? .................................................. 57 Az ültetés utáni metszés .......................................................................................................................................................... 67 Kémiai védekezés ......... 85 267 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 62 Feketeribiszke .......... 70 Szőlő a házikertben (Írta: dr........... Csepregi Pál) ................................................................................................................................................................... trágyázás............................................................................ 53 A gyümölcsfák ültetése ........................................................................ 63 Köszméte ............................................................................................... 81 Védjük szőlőinket! .... 57 A második évi metszés . 56 A harmadik évi metszés ............................................................................................................................................................................................ 55 A hagyományos fák metszése .............................................................................................................. 73 Milyen környezeti feltételek szükségesek? .............................................................................................................................................. 53 Szamóca ................................................... 67 Vegyszeres gyomirtás ............................... 77 Karós támaszú tőkék nevelése és gondozása ........................................ 77 A házikerti lugasok .................................................. 78 A magasművelés helye a házikertben .....................................................................................................

........... 115 Június ....................................................................................... 97 Díszcserjék a házikertben .................................................................................................. 103 Rózsák ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 121 Ajánlott irodalom ................................ 100 Örökzöldek .................................................................................................................................. 89 Tervezzük meg díszkertünket! ............................................................... 128 Milyen feltételek között eredményes a háztáji szarvasmarhatartás? ................... 104 Kétnyári virágok ......................................................................... 101 Hová és hogyan ültessünk fát és cserjét? ........................................................ 113 Január ............ Srankó István) ....................................................................................... 120 December ............................................................................................................................. 117 Augusztus ................................ 132 Egészségvédelmi tudnivalók ........................................................................................................................ 98 Kúszócserjék ..................... 135 A közös és a háztáji takarmányellátás .......................................... 129 A szakismeretről ............................................................................................................................................................................................... 116 Július ........................................................................................... 119 Október ..................................................................................................................................................... 122 ÁLLATTARTÁS Mit érdemes tartani? ............................................................................... 115 Május .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 114 Március ..................................................................................................................................................................................... 94 Milyen növényeket telepíthetünk a díszkertbe? ..................................................................................................... 101 Milyen virágokat ültessünk díszkertünkbe? ...................................................................................................................................................... 119 November ............................................................................................................................................................................ 113 Február ...................................................... 129 Miért szükséges a gondozás? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 139 268 .......................................................... Pál) .................................................................................................... 90 Hogyan kezdjünk a kertépítéshez? ................................................................................ 137 Mit kell tudnunk az állatok beszerzéséről? ...................................................................................................................................................................... 109 A pázsit ................... 127 Hogyan tartsunk jövedelmezően szarvasmarhát? (Írta: Kralovánszky U............................................. 130 Néhány szó az elhelyezésről ........................................................................................................................................................................... 138 Mivel takarmányozzuk szarvasmarháinkat? ............................. 103 Egynyári virágok ...... 131 Hogyan könnyíthetjük az istállóban folyó munkákat? .......................................................... 111 Munkanaptár ................................................................................................. 125 Egy udvarban milyen állatfajokat tartsunk? ....................................................................................... 118 Szeptember ................................. 114 Április ...... 137 Döntsünk a hasznosítási irányról! ......................... 106 Évelő virágok ...................................................................................... 97 Válogassunk a díszfák közül! .......................................................... 134 A takarmányozási lehetőségek mérlegelése ....... 106 Telepítés és gondozás ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DiSZKERT A HÁZ KÖRÜL Szépítsük környezetünket! (Írta: dr........................................................................................................................................................

....................... 170 Takarmányozási lehetőségek a háztájon .......................... 188 Mit tegyünk................................................................................................................................. pároztatás ......................... kor és hasznosítás szerint .......................... 192 Tojóhibridek .. 148 A borjúnevelés alapvető tudnivalói ............................................................................................................... 184 A hízók súlygyarapodásának és a hizlalás eredményességének ellenőrzése .......................................................Zöldtakarmányok .................... higiéniai követelmények ..................... 193 Tartási módszerek...................................................... 193 Milyen a tyúktartásra alkalmas istálló? ........... keveréktakarmányok ................................... tőkesertés hizlalása ................................................. 180 A hízósertés takarmányozása. 186 A választott malacok és a süldők gondozása ....................................................... 184 A sertés gondozása.... 188 A baromfitartás mint jövedelemforrás (Írta: Kozma György) ................. 154 Növendékek hizlalása ................ 190 Milyen baromfit és mennyit érdemes tartani? ........................................................ 166 Új sertésól építése ................................................................................... 162 Régi sertésólak korszerűsítése ....................... 145 Néhány szó az ellésről . -nevelés .................... 156 Selejtezésre kerülő tehenek feljavítása ..................... 183 Félextenzív „nehéz"-sertés hizlalás ............................................ 167 Tudnivalók a sertés tenyésztéséről ............. 186 Hogyan gondozzuk a vemhes és a szoptató kocát? ................................... annak levezetéséről? . 192 A new hampshire fajta ....................................................................... takarmányozása ............................................................... 180 Hizlalás moslékkal................................. 161 A sertés elhelyezése ........................................................................ szilázs........................... 142 Abrakfélék...................... 195 269 ..................... 160 Miért kifizetődő a sertés tartása? ................. 147 A tejelő tehén takarmányozása ..................................................................................................................................................... 176 Mivel etessük választott malacainkat és süldőinket? ..................................... időpontja .................................. 192 Milyen fajtájú tyúkot.................................................. 186 Mit kell tudnunk a fialásról................................................................................. 190 Tyúktartás................ hogy a betegségeket megelőzzük? ............................ 169 A fiaztatás gyakorisága........................ párosítás................................................... 143 Tehéntartásunk eredményességének feltételei ............................................................................................................ 139 Széna.. 162 A ló........................................................................... 169 Tenyésztésbevétel...................................... 161 Hogyan lesz jövedelmező a sertéstartás? . tömegtakarmányok .................................................. 178 Hogyan lesz kifizetődő a sertéshizlalás? ......................................................................................... 171 Takarmányozzunk szakszerűen! ............................ hibridet tartsunk? ................ 154 Növendékek tartása................................................................................................... 179 Hízóbaállítás.............. a hízók gondozása ...................................... 151 A jövedelmező marhahizlalás feltételei ........... 163 Korszerű fiaztató kialakítása istállóépületben ................................... 158 Mit kell tudni a sertéstartásról? (Írta: Kozma György) ........................................................................................................................... 175 Hogyan takarmányozzuk a szopós malacokat? .......................................... konyhai hulladékkal .............................................................. 192 Húshibridek ............................................................................................................................... 158 Hízott állatok átadása .............................................................. 160 A sertés elnevezése ivar..................................... épületátalakítás ........................................... 174 A tenyészkocák takarmányozása .................................................................................................................................................................... 167 Milyen fajtájú sertést tartsunk? ....................................................................................................................................................................................................és szarvasmarha-istállók átalakítása ...

. 203 A tojóhibridek takarmányozása ....................................................................................................................................... 209 Lúdtartás.............................. 212 A kukorica előkészítése töméshez .........................................................................................................................................Vásároljuk a naposcsibét — kotlós nélkül neveljünk! ............................................................................................................................ 235 Hogyan tisztítsuk.............................................. 237 Takarmányozzunk korszerűbben! ............... 225 Házinyúl-hústermelés (írta: Kozma György) ................................................... 231 Bécsi fehér ........................................................... 212 A tömés ............. 233 Hogyan helyezzük el nyulainkat? ......................................... neveljük.................................................................................................................................................................................................................................................................. 223 A gyári keveréktakarmányok ............................................................................................................................ takarmányozása ..................................................................... 229 Német világos nagyezüst ............................ 231 Amit a tenyésztésről tudnunk kell ............................................................................................................... 237 Hogyan gazdálkodjunk a takarmányokkal? ..................................................................................................................................................... 215 Kacsahizlalás ................................................................................................................................................... 229 Fehér gyöngy hibrid ....................................................................................................................... 198 Növendékjérce-nevelés kifutóban ........... 228 Kaliforniai ...................................................................................................... 211 A hízólibák elhelyezése .............................................................. 225 Értékesítési lehetőségek ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 205 A tojástermelés növelésének módszerei .......................................................................... 218 Hogyan helyezzük el................................................... 215 A kacsák felnevelése.......................... 218 Körülményeinknek megfelelő fajtát tartsunk! ..................................................... 196 A jércék és a húshibrid csirkék gazdaságos takarmányozása ....................................................................................................................... 237 Mit etethetünk nyulainkkal? ........................ 219 A pulyka takarmányozása ................. májlibahizlalás ....... 230 Csincsilla nyúl ................................................................................................................................................................................................................................. 229 Bécsi kék ......................................................................................... 240 270 ........................................................................................................................................................................................................ 223 A baromfitartás higiéniai szabályai ....................................................................................................................................................................... 219 A gyöngytyúktartásról ....................................................................................................... 224 Tanácsok a beszerzésekhez ... 212 A hízólibák gondozása ........................................................... 228 Új-zélandi fehér ........................................................................... hizlaljuk a pulykát? ...................................................................................................................................................................................................... 203 A tojótyúkok tartása . 231 Tudnivalók a nyúlfiókák felneveléséről .................................................................................................................... 210 Falkásítás .......................................................... 234 Milyen legyen a nyúlketrec? .......... 209 Milyen fajtájú ludat tömjünk? ............................................................................................................ 240 A takarmányozás technikája ............................................................................ 230 Magyar óriás ..................................................................................................................... pároztatás ........................................................................................................................ 211 A ludak előkészítése hizlalásra .............. 231 Szaporodás................................................................................................................................................................. 215 Kacsatartás ......................................................... 221 Haszongalambtartás ...... 239 Néhány takarmányszabvány ............................................................................... 207 A tyúkok gondozása........................................................................................................................................... selejtezése .................................................................................. 227 Milyen fajtát tartsunk? ............. 217 Pulykatartás és -hizlalás .................................................................................................................................................. 210 Saját nevelésű vagy vásárolt libát tömjünk? .................................................................. fertőtlenítsük a nyúlketreceket? .................................

.................................................... 244 Hol tartható............................... 254 A méhészetről (Írta: Faluba Zoltán) .......................................................................................................... 250 Hol helyezzük el a nyércet? ................................................................................................................................................................................................ 257 A méhészet haszna ..................................... 242 A nyúltenyésztő jövedelemadózása ................................. 253 A nyérc leprémezése .................................. 260 Hogyan kezdjünk? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 256 A méhek táplálkozása.......... 262 Kifizetődő-e a méhészkedés? ................... 255 A mézelő méh mint háziállat ...................................................................................................................... 261 Milyen felszerelés szükséges a méhészkedéshez? .. 264 ...... tenyésztés................. 255 A méhcsalád egyedei............... gondozzuk a nutriát? ........................................... 249 Tudnivalók a nyérctenyésztésről ..................... 248 Egészségvédelmi tanácsok ........................................................................................................................................................................................................................... 244 A nutria tartása ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 255 A méhcsalád élete ............. 243 Prémtermeléssel is növelhető jövedelmünk (Írta: Kozma György) .........................................Egészségvédelmi tanácsok .......................... 241 Mit kell tudnunk a nyúl értékesítéséről? ........................ 245 Hogyan etessük............ 258 Hol lehet méheket tartani? ................................................................................ és hogyan gondozzuk? ................................................................................. illetve tenyészthető a nutria? .................................................................... 263 Ajánlott irodalom ................................ 252 Egészségvédelmi tanácsok .................................................................................................................................................. 259 A sikeres méhészkedés feltételei ......................................................... etetése.............................. a prém értékelése .............. 263 A méhészek szervezeti élete ................................................................... 251 Mit eszik a nyérc.................................................... 246 Amit a tenyésztésről tudnunk kell ............................................................................................ fejlődésük ................................................................................................... 251 A tenyészkiválasztás........................... 249 A nutria leprémezése........................................................................................................................................................... felnevelés szabályai ......................... 247 Hogyan fogható be és szállítható a nutria? ....................... itatása ..

13 114. Y"' • * / . Bogyiszlói út. Címünk: 6001 Kecskemét. dís fák. sz. Jenei út a békéscsabai út mellett Szegedi út 8/A Vörösmarty u. LÖ'ik\\\c) Gyümölcsfaoltványok. balatoni műút mellett Bartók Béla u. Bálint u. A KECSKEMÉT-SZIKRAI ÁLLAMI GAZDASÁG <-) Y BORBÁSI FAISKOLÁJA * — . Béke-telep Kertészeti Vállalat Faiskola és telephelyünk: 6001 Kecskemét Borbás 50. 3. 8. 55/A Dorozsmai u. •411. áfész-lerakat Petőfi u. díscserjék. 20. Kertészeti Vállalat a 7. 66 Postai megrendeléseket utánvéttel teljesítünk . rósák nagy választékát ajánlja vásárlóinak Lerakataink: 1031 Budapest 2700 Cegléd 4000 Debrecen 2049 Diósd (szakszövetkezet) 2330 Dunaharaszti 7020 Dunaföldvár 6087 Dunavecse 6800 Hódmezővásárhely 7400 Kaposvár (áfész) 6000 Kecskemét 6100 Kiskunfélegyháza 6050 Lajosmizse 6065 Lakitelek 6900 Makó 6630 Mindszent 2750 Nagykőrös 6728 Szeged 7100 Szekszárd 9700 Szombathely 6756 Tiszasziget Szentendrei út 153. 30. főútvonal mellett Sas u. a békéscsabai út mellett Hollósi K.kÁÉ T-s. sz. 12. Alszögi út 55. Pf. a 6. út 9.

29.TERRA KERTMŰVELŐ KISGÉP BUDAPEST. Alkotmány u.. Az 5 LE-s alapgépre a munkagépek könnyen átszerelhetők: — (glh ! olfir I 1 uk)' • • • • • • • ik váltvaforgató eke rotációs kapa töltögető eke kultivátor borona utánfutó tolólap fűkasza sarlós fűnyíró • • • KERESSE FEL VETÉSMAG-SZAKÜZLETÜNKET! SZAKTANÁCSADÁS: 1054 Budapest V. .

Hűtőszekrényben. kismamáknak. %/Vapomes joiee Üvegbe zárt gyümölcs! Hígítás nélkül. Vendégváró koktélok elkészítéséhez az alábbi recepteket ajánljuk: NARANCSKOKTÉL 1 dl vodka BISHOP KOKTÉL 3 cl jaffa narancsszörp 1 cl Natúr citromlé 3 cl Ámor vermut 1. betegeknek és sportolóknak különösen ajánljuk. vegyszereket.5 dl Narancs juice 1 dl konyak vagy brandy 1 dl Ámor vermut 1 evőkanál cukor jégkocka 2 cl Triple sec 3 cl skót whisky . ízlés szerint cukorral ízesítve. Mesterséges színezőanyagot. Vízzel. 5 °C-on. Citromos süteményekhez. Magas C-vitamin tartalmuk miatt gyermekeknek. krémekhez előnyösen felhasználható. A palackokban levő ital mennyisége megfelel ugyanannyi friss gyümölcs kinyomott levének.Álaranes juiee és t/ilatúr Citromlé r- Válogatott déligyümölcsökből. narancsból és citromból készült szénsavas gyümölcslevek az állami gazdaságok palackozásában most új termékként kerülnek forgalomba. ásványvízzel vagy szódával hígítva. illetve szintetikus anyagokat nem tartalmaz. visszazárt üvegben korlátlanul eltartható. C-vitamin-tartalma 200-250 mg literenként. limonádénak vagy teaízesítőként hígítás nélkül fogyasztható. A(até diPeiffié A friss citrommal azonos módon fogyasztható. de hígítva is fogyasztható.

.de csak akkor. .. 33... nagy termést adó. . ha korszerű.2 VETŐMAGTERMELTETŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT Budapest VII. fémzárolt vetőmagot használunk fel vetési célra Vásárolja a vállalatunk által forgalomba hozott vetőmagot ! 56 - 9.. Rottenbiller u.V T i MAC! Házunk tája — aranybánya.

Egyéni termelők bes zerezhetik a vetőmagboltokban. valamint az ÁFÉSZ és az állami kiskereskedelmi vállalatok növényvédőszer. KOMBI "SZ": a szőlő védelmére. KOMBI "B" : barackosok védelmére. . KOMBI "D" : dis znövények védelmére .E gys zerüs its e kiskertjének növényvédelmét! Használja a kombinált növényvédőszer-csomagokat! KOMBI "A" : almások védelmére . Forgalomba hozzák az AGROTRÖSZ T megyei Agroker vállalatai.szaküzleteiben .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful