 ANTIČKA GRČKA  GRAĐEVINE KULTNOG KARAKTERA (Arhitektura posvećenih graĎevina) 1 - SAKRALNA ARHITEKTURA (KULTNA MESTA I HRAMOVI

)

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Mikenski propileji i megaron

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA Modeli prvih hramova Osnove drvenih hramova

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .ANTIČKA GRČKA .Prijena .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - .

Hram sa antama .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA • OSNOVNI TIPOVI HRAMOVA : 1.ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 2.ANTIČKA GRČKA . Prostilos (tetrastyle) .

Amfiprostilos .ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 3.

Peripteros / /Hexastyle . ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 4.

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 4.ANTIČKA GRČKA . Peripteros .

Pseudoperipteros /Hexastyle .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 5. ANTIČKA GRČKA .

 ANTIČKA GRČKA ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 6. Dipteros/Oktastyle .

Tolos ili monopteros . ANTIČKA GRČKA ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 8.

Hramovi specifičnog oblika Erehteon na Atinskom akropolju. posvećen dvojici božanstava U dva nivoa (korisi se pad terena) .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 9.• • • • ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA Grčka kolonizacija – rasprostranjenost uticaja grčkog graditeljstva .ANTIČKA GRČKA .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA Grčki svet i kultura oko 550 BC – Rasprostranjenost uticaja grčkog graditeljstva .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DELOVI GRČKOG HRAMA  Cela ili naos  Predvorje ili pronaos  Trem ili kolonada stubova .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA IZGLEDI GRČKIH HRAMOVA .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  Trem - .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  SOKL - .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .ANTIČKA GRČKA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

koji je nastao u Južnoj Italiji i Grčkoj JONSKI STILSKI RED. . obrada kapitela nešto složenija.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA STILSKI REDOVI DORSKI STILSKI RED. veoma sličan jonskom. pokrajini u Maloj Aziji KORINTSKI STILSKI RED. nastao u Joniji.

jonski stilski red 1 2 1 .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA OSNOVNI STILSKI REDOVI 1. dorski stilski red 2.

OPŠTE KARAKTERISTIKE .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA STILSKI REDOVI .

 ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  STILSKI REDOVI .OPŠTE KARAKTERISTIKE • .

Metope – 2.Triglifi  ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  MATEMATIČKA ZNANJA I PERSPEKTIVA • RASPODELA TRIGLIFA 1 2 .1.

Odnos razmaka stubova i metopa Prema Vitruviju .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA RASPODELA TRIGLIFA .

 ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Modul .

e. • .n.D : h = 1 : 4. • .• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED • Odnos visine stuba prema donjem prečniku bio je: • .D : h = 1 : 7. kod prvobitnih hramova. • .n.e.D : h = 1 : 5 do 1 : 6. u V veku p. u IV veku p.

• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED - Najpoznatiji dorski hramovi Olimpija

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Olimpija .Herin hram • VII vek BC .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Olimpija .Herin hram .

Zevsov hram • Gradjen od 480 do 450. BC • Arhitekta Libon .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Olimpija .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED • Olimpija .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .Hramovi na Siciliji .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt) Severni hram posvećen Apolonu Drugi manji hram .

DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt) .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .AGRIGENTUM (AKREGAS) ZEVSOV HRAM (Olympeum) .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .AGRIGENTUM (AKREGAS) ZEVSOV HRAM .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .

DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .AGRIGENTUM (AKREGAS) ZEVSOV HRAM .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .HRAM U SEGESTI .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .POSEJDONOV HRAM .DORSKI stilski RED PESTUM .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .DORSKI stilski RED 3 PESTUM 2 1 .

Neptunov hram) .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED PESTUM – 2) HERIN (Posejdonov hram.

Neptunov hram) .2) HERIN (Posejdonov hram.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED PESTUM .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA . Neptunov hram) .DORSKI stilski RED PESTUM -2) HERIN PLAN (Posejdonov hram .

PESTUM 3) HRAM ATENE (CERES) .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – PESTUM 1) BAZILIKA (HERIN HRAM) .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .PESTUM Hram Atene (Ceres) na Siciliji Bazilika (Herin hram) .

PARTENON 447 – 432.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – ATINA . BC .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – ATINA . BC .PARTENON 447 – 432.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – ATINA -TEZEON .

APOLONOV HRAM .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – KORINT.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

 ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .425. BC . IzgraĎen 427 .Hram Atine Nike - Hram na Atinskom akropolju.

.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED – EREHTEON NA ATINSKOM AKROPOLJU.

sredina VI veka BC Arhitekte Peonis i Demetrios . žrtvenik u čast Prakistela .prema planovima Deinokrata u vreme Aleksandra Makedonskog.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED ARTEMEDINI HRAM U EFESU (Turska).

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA – JONSKI stilski RED .ARTEMIZIN HRAM U MAGNEZIJI Vitruvije pripisuje arhitekti Hermogenu .

TREZOR ATINE .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED – SIFNIJSKA RIZNICA U DELFIMA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED  Filipejon u Olimpiji .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - KORINTSKI STILSKI RED Najstariji oblik se pripisuje arhitekti Kalimahosu .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KORINTSKI STILSKI RED .

podnožje Akropolja) u Atini Tolos u Epidaurusu. .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KORINTSKI STILSKI RED Primeri iz IV veka BC Lizikratovom spomeniku u Atini Olimpeon (nedovršeni hram posvećen bogu Zevsu.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KOMBINOVANJE STILOVA APOLONOV HRAM U BASI .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KOMBINOVANJE STILOVA .APOLONOV HRAM U BASI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful