UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATE DE GEODEZIE
SISTEME INFORMATIONALE IN CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA

CADASTRUL IN OLANDA- CADASTRUL IN ROMANIA

Student: RADU Maria-Emanuela Profesor indrumator: Ana BADEA

OLANDA
POZITIA GEOGRAFICA:
Olanda este o ţară situată în Europa de Vest, se invecineaza cu Marea Nordului,situata între Belgia şi Germania. Este situata la Delta a trei râuri mari europene (Rin, Maas, Schelde). Coordonatele geografice sunt 52o30, lat N si 5 o45, long E. Terenul este format in cea mai mare parte din câmpie de coastă si lunci, cu cateva dealurile in sudest. Cel mai jos punct este de -7 m (Zuidplaspolder) şi cel mai inalt de 322 m (Vaalserberg). Se estimează că 8% este teren urban, 58% teren agricol, 7% padure, 3% rezervaţie naturală, iar restul este variat. Exista 6,6 milioane clădiri. Suprafata totala: 41.527 km2 (Suprafaţa uscatului este de 33.883 km2 şi a terenului de sub ape, de 7.643 km2.) Orase: Amsterdam (capitala, 739,104 de locuitori), Haga (sediul guvernului, 469,059 de locuitori), Rotterdam (598,923 de locuitori), Utrecht (270,244 de locuitori). Granite: total 1,027 km dintre care cu Belgia 450 km si Germania 577 km. Drepturi maritime: ape teritoriale 12 mn, zona de pescuit exclusiva 200 mn.

Olanda are o populație estimată la 16 491 852 mil loc. (8 martie 2009). Este a 11–a țară ca populație din Europa și a 68-a în lume. Între 1900 și 1950 populația aproape s-a dublat, de la 5,1 mil loc la 11 mil. loc. Din 1950 populația a crescut de la 10 mil loc la 15,9 mil loc. Speranța de viață este ridicată în Olanda - 82 de ani pentru fetele nou-născute și 77 de ani pentru băieții nou-născuți

După căderea lui Napoleon. care avea nevoie de bani pentru a finanţa activităţile sale. a decis să instituie un sistem de impozitare a terenului. Structura administrativă în cadastru a fost urmatoarea: tara a fost împărţită în municipii. Cu toate acestea. bazat pe inventarierea precisa a terenului utilizat şi a proprietatii asupra terenului. În acest sens. in functie de suprafata. Numai în cazul în care terenurile erau împărţite sau alăturate. Oricum. Legea nu a avut nici o dispoziţie pentru actualizarea valorii fiscale. impreuna cu executivul municipal. au determinat limita exactă a municipiilor. regele Wilhelm I a adoptat sistemul de impozitare a terenurilor şi construcţiilor pe baza unui cadastru fiscal. Grefierul instanţei acţiona ca un fel de registrator de teren. Valoarea fiscala a fost evaluata in timpul procesului de masurare. cand legislaţia franceza a ajuns la putere. acestea au fost împărţite în secţiuni cadastrale şi acestea la rândul lor în parcelele de teren cadastrale. A fost un efort major de a avea cunoştinţă de aceste schimbări. Ca urmare. iar activitatea de masurare a fost continuata. Napoleon Bonaparte.SISTEMUL CADASTRAL IN OLANDA În 1810 introducerea unui cadastru fiscal a devenit reala. cu masurarea exactă a parcelelor: un cadastru fiscal. Documentele juridice erau înregistrate la instanţele locale. în 1811 s-a decis ca . În 1838 a fost definitivata. cadastrul a aratat intotdeauna mai mult sau mai putin o situatie reala. Actualizarea cadastrului s-a bazat pe schimbări în situaţia juridică a terenurilor şi clădirilor. În arhive sunt încă prezente: • procesele-verbale oficiale ale limitelor de municipii. • hartile cadastrale originale. Ea a fost fixata si înregistrată în registrele funciare. Valoarea taxei în sine a fost calculata astfel: Guvernul a decis care parte din bugetul naţional ar trebui să fie furnizata de catre terenuri si constructii impozabile (la acel moment această taxă a fost un impozit la nivel de stat) suma rezultată a fost împărţită provinciilor. • registrul original al terenurilor. ca o altă regulă napoleoniana. • o hartă de ansamblu a punctelor de triangulaţie. apoi municipiilor şi în final parcelelor individuale S-a putut întâmpla ca valoarea taxei sa fi fost diferita de la o provincie la alta. la acel moment rata a fost de aproximativ 10% până la 12% din valoarea imobilului. În 1811 s-a decis ca şi în Ţările de Jos ocupate ar trebui introdus un astfel de sistem de impozitare a terenurilor. valoare imopzitului crestea sau scadea. în 1808. Mai intai topografii. Clădirile nou construite au fost evaluate prin compararea acestora cu clădiri similare existente. atunci când au devenit independente din nou. în 1812 au început lucrările de masurare a terenurilor şi inventarierea utilizatorilor şi proprietarilor parcelelor. după anexarea Regatului Ţărilor de Jos la Franţa. Cu câţiva ani înainte. Apoi au masurat parcelele.

In 1992. a fost adoptată Legea Cadastrului în sprijinul fuziunii cu Serviciul Topografic al Ministerului Apărării. Acest fapt a constituit registrele si hărţile cadastrale ca un sistem multi scop menit să ofere siguranţa juridică proprietarului.spre deosebire de multe alte ţări – Cadastrul si Registrele Funciare sunt combinate într-o singură organizaţie. în care . gestionarea resurselor naturale. a avut loc o mişcare de opoziţie din partea avocaţilor.aceste documente juridice. Pe 1 ianuarie 2004. Ministerul de Finanţe. instiutind Agentia de Cadastru. A fost o decizie a regelui insusi. ar trebui să fie înregistrate la biroul local al departamentului fiscal naţional. achiziţia publică de terenurilor. La acea dată. în principal. O astfel de inregistrare a devenit obligatorie în 1824. Registrul Funciar si Agenţia de Cartografie. împreună cu Legea Cadastrului. Cadastrul fiscal. însă fără rezultat. controlul dezvoltării. Cu toate acestea a devenit mult mai uşor. facilitând piaţa funciară şi sprijinirea numeroaselor activităţi guvernamentale cum ar fi planificarea teritoriala. SISTEMUL CADASTRAL DIN ROMANIA . au elaborat părţi specifice referitoare la sistemul drepturilor de proprietate şi aspecte legate de înregistrare şi cadastru. impozitarea terenurilor. o revizuire majoră a Codului Civil (numit simbolic "noul" Cod civil). motivand o eficienta mai mare. atunci când în 1825 s-a decis să se unească Registrele Funciare si Cadastrale ca un departament special în cadrul departamentului fiscal naţional. Cadastrul a devenit cheia Registrelor Publice şi mai mult atunci când în 1838 un nou Cod Civil a ordonat includerea numărului cadastral al parcelelor în acte notariale de tranzactii şi acte de credit ipotecar. a devenit de asemenea un cadastru juridic sau legal. acte de vanzare-cumparare şi de credit ipotecar. situaţie care reprezinta încă un avantaj. Aici se află rădăcinile Agenţiei de Cadastru şi Registrului Funciar.

municipale.Cadastrul României Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica.500 unitati administrativ-teritoriale in anul 1998 au început. economica si juridica a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul tarii. România nu dispune înca de un cadastru general al fondului funciar continând date esentiale complete pentru întregul teritoriu al tarii privind delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale. în limitele teritoriului de stat. transformat in Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. preocuparile în materie limitându-se doar la evidenta funciara a terenurilor pe categorii de folosinta si detinatori. avand in subordine oficii în judete si Centrul National de Geodezie. De exemplu. iar unele actiuni importante au fost abandonate pe parcurs. Pe teritoriul actual al României o forma de cadastru („Cartea funciara”) pentru evidenta tehnica si fiscala a terenurilor a functionat înca din secolul al XIX-lea în provinciile aflate atunci în componenta Imperiului Austro-Ungar (Transilvania. Dupa Marea Unire din 1918. ritmul de implementare a prevederilor legale este în continuare mult prea lent. Spre deosebire de majoritatea statelor membre ale UE.7 din anul 1996. Banat si Bucovina). Obiectul cadastrului general îl constituie fondul funciar al României. În mod deosebit se impune folosirea sistemului cadastral pentru delimitarea perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic (rezervatii si . proprietatilor. legislatia corespunzatoare privind organizarea cadastrului funciar si introducerea cartii funciare pe întreg teritoriul national a fost promulgata abia în anul 1933 si apoi modificata in 1938. dar au ramas pâna în prezent nefinalizate. dar fara efect juridic prin publicitate imobiliara în cartea funciara. Oficiul National de Cadastru. a domeniului privat si a domeniului public. delimitarea hotarelor administartive pentru cca. numite si cadastre de specialitate. Sistemul de evidenta al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobilara numit carte funciara. Caracterul prioritar al acestei actiuni este subliniat de numarul mare de litigii de proprietate (multe dintre acestea legate de ambiguitati de delimitare) aflate pe rolul instantelor judecatoresti si de necesitatile imediate privind efectuarea corecta a platilor directe catre producatorii agricoli. Cartografie. Desi s-au facut unele progrese meritorii. 400 unitati administrativ-teritoriale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Bazat pe datele primare ale cadastrului general se pot realiza siteme informationale geografice specifice domeniilor de activitate economica. de destinatia economica sau de domeniul public sau privat din care fac parte si de proprietarii acestora. in prezent. adica totalitatea terenurilor din unitatile administrativ-teritoriale comunale. dintr-un total de circa 3. Instalarea regimului comunist (1948-1989) a intrerupt procesul de aplicare a acestei legi. Fotogrammetrie si Teledetectie. orasenesti. Sunt numeroase semnalarile primite din partea specialistilor si ale societatii civile care scot în evidenta necesitatea intensificarii actiunilor concrete pentru a urgenta realizarea cadastrului general prin esalonarea realista a lucrarilor complexe ce se cer a fi executate. Pentru a raspunde noilor cerinte ale unei economii functionale de piata si a realiza treptat alinierea la reglementarile juridice si practicile statornicite în celelalte tari ale Uniunii Europene s-a instituit prin Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. Geodezie si Cartografie. indiferent de categoria de folosinta.

• Prelucrarea.). se face posibila interoperabilitatea.) în vederea protejarii efective a acestora fata de agresiunea speculatorilor si dezvoltatorilor imobiliari. Spania).parcuri naturale. • Realizarea unui sistem de evaluare a valorii impozabile a imobilelor in vederea justei impozitari a proprietatii imobiliare. precum si fata de deturnarea lor în alte scopuri (elemente de infrastructura. din format analogic in baze de date in format digital prin scanare si georeferentiere. • Privatizarea completa a lucrarilor de cadastru (cu exceptia celor privind obiective care servesc sigurantei nationale) si asigurarea relatiilor operationale directe intre institutia publica autorizata de stat sa reglementeze si sa coordoneze activitatea de cadastru. cladiri declarate monumente istorice sau de arhitectura. • Integrarea retelei geodezice nationale GPS de clasa A în sistemul european de referinta ETRS 89. parcuri industriale. • Standardizarea modurilor de inscriere in cartea funciara cu privire la descrierea bunurilor imobile si la inscrierea proprietarilor si a titlurilor de drept asupra imobilelor inscrise. • Dezvoltarea de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a retelei de statii permanente GPS. lacasuri de cult etc. • Realizarea retelei geodezice nationale de clasele A. care sa serveasca lucrarilor de introducere a cadastrului. asigurand cel putin 3 puncte geodezice pe suprafata fiecarui teritoriu administrativ. Prin standardizarea informatiilor se asigura întelegerea simpla cu ajutorul unei terminologii comune. se pot realiza infrastructuri geospatiale la nivel local. precum si realizarea sistemului informatic de transfer a documentelor cadastrale in format electronic. zone urbane sau rurale cu valoare de patrimoniu. integritatea peisajului natural).000 km2. regional. areale si habitate protejate. european si global si se faciliteaza raspândirea si schimbul de date si informatii. B si C prin determinari GPS. • Transpunerea bazelor de date existente la Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara ale judetelor (planuri cadastrale. carti funciare vechi etc. • Asigurarea transparentei inregistrarilor grafice si textuale in baza de date cadastrale si de publicitate imobiliara. istoric si cultural (monumente. Gestiunea bazei de date sa fie realizata de personal cu studii superioare juridice si studii informatice. • Elaborarea atlasului de semne conventionale (standardizate) pentru cartografierea digitala a hartilor si planurilor topografice si cadastrale interoperabile la nivel european. acumulari de apa etc. asigurand o densitate medie de 1 statie/2. delimitari de hotare administrative. • Aplicarea în România a principiilor “Declaratiei Cadastrului din Uniunea Europeana” adoptata la Congresul de Cadastru din anul 2002 (Granada. În acest scop se va adopta si implementa un plan de actiune pentru realizarea pe etape a urmatoarelor obiective specifice: Orizont 2013. în bloc a retelei geodezice din clasa B si integrarea coordonatelor acesteia în Fondul National Geodezic. case memoriale. precum si asigurarea accesului on-line al utilizatorilor la aceste informatii (institutii publice. specialisti in cadastru si proprietari). situri arheologice. sa gestioneze unitar informatia cadastrala si de publicitate imobiliara si sectorul privat . • Standardizarea informatiilor cu caracter geospatial prin adoptarea sistemelor de referinta europene si a parametrilor si functiilor de transformare între aceste sisteme.).

• Realizarea sistemului informational geografic al fondului imobiliar-edilitar din localitati (cadastrul imobiliar-edilitar) pentru restul de ½ din municipiile si orasele tarii. integritatea peisajului natural).reprezentata de proprietari. case memoriale. institutii. acoperirea costurilor. • Realizarea sistemului informational geografic al fondului forestier (cadastrul forestier) pentru inventarierea si evidenta terenurilor cu vegetatie forestiera în scopul exploatarii rationale. inclusiv deschiderea cartilor funciare bazate pe datele acestui cadastru pentru 2/3 din suprafata teritoriului national. • Finalizarea realizarii sistemului informational geografic al fondului cailor de comunicatie terestre (cadastrul drumurilor publice judetene si comunale si cadastrul cailor ferate secundare). • Modificarea structurilor si eliminarea unor tipare profesionale rigide din institutiile publice ale cadastrului. • Realizarea sistemului informational geografic al fondului imobiliar-edilitar din localitati (cadastrul imobiliar-edilitar) pentru ½ din municipiile si orasele tarii prin care se asigura conditiile unei mai bune gospodariri edilitare si dezvoltarii urbanistice consolidate a localitatilor. zone urbane sau rurale cu valoare de patrimoniu. • Delimitarea cadastrala a perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic (rezervatii si parcuri naturale. prin care asigura informatii necesare mai bunei exploatari si intretineri a infrastructurilor de transporturi din Romania. • Realizarea sistemului informational geografic al fondului terenurilor agricole (cadastru agricol) utilizand ortofotoplanuri si teledectia. adoptarea unor modalitati de lucru apropiate si prietenoase fata de client. istoric si cultural (monumente. • Realizarea cadastrului general si a bazei de date cadastrale reale. areale si habitate protejate. crearea unui suport mai bun de luare a deciziilor. precum si cartarea si bonitarea pedologica a acestor terenuri. • Realizarea sistemului informational geografic al fondului apelor de suprafata (cadastrul apelor) privind conditiile naturale. Orizont 2020. lacasuri de cult etc. cadastrul aeroporturilor si cadastrul porturilor maritime si fluviale). inclusiv deschiderea cartilor funciare bazate pe datele acestui cadastru (modalitate juridica care contribuie la garantarea dreptului de proprietate. cadastrul cailor ferate magistrale. cladiri declarate monumente istorice sau de arhitectura. în vederea asigurarii accesului proprietarilor (fermierilor) la fondurile europene si a justei impozitari a proprietatii asupra terenurilor agricole. precum si pentru localitatile resedinte de comune. specialisti din cadastru. • Realizarea cadastrului general si a bazei de date cadastrale reale. principiu constitutional in Romania) pentru 1/4 din suprafata teritoriului national. monitorizarea resurselor. descentralizarea institutiilor din domeniul cadastrului la nivelul regiunilor de dezvoltare economica.) si realizarea sistemelor informationale geografice specifice in vederea protejarii si conservarii acestora. lucrarile de stapanire si cele de folosire a apelor. . precum si lucrarile pentru protectia calitatii apelor. a consolidarii padurilor si ecosistemelor asociate fondului forestier. • Realizarea sistemului informational geografic al fondului cailor de comunicatie si transport (cadastrul drumurilor publice – autostrazi si drumuri nationale. situri arheologice.

actualizarea) continua a cadastrului general si a sistemelor informationale geografice specifice domeniilor de activitate (cadastre de specialitate). • Finalizarea realizarii cadastrului general si a bazei de date cadastrale inclusiv dechiderea cartilor funciare bazate pe datele acestui cadastru pentru intreaga suprafata a tarii. • Realizarea sistemului informatic al cadastrului si publicitatii imobiliare la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale. SISTEMUL CADASTRAL DE ASTAZI DIN OLANDA Detalii despre institutie: Numele institutiei: Kadaster Ministerul responsabil: Ministerul Mediului . Orizont 2030. • Realizarea sistemului informational geografic al fondului imobiliar-edilitar din localitati (cadastrul imobiliar-edilitar) pentru restul localitatilor rurale apartinatoare comunelor. istoric si cultural si a sistemelor informationale geografice specifice. ca sisteme deschise.• Finalizarea delimitarii cadastrale a perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic. pentru a evita perimarea informatiilor din bazele de date specifice. • Mentenanta (intretinerea. al judetelor si al intregii tari si asigurarea accesului controlat la acest sistem pentru toti utilizatorii potentiali. • Mentenanta (intretinerea. pentru a evita perimarea informatiilor din bazele de date specifice. actualizarea) continua a cadastrului general si a sistemelor informationale geografice specifice domeniilor de activitate (cadastre de specialitate) ca sisteme deschise.

7300 GH Apeldoorn. . Registrul Funciar si Agenţia de Cartografie. tipul de proprietate.kadaster. Deşi acest produs conţine aceleaşi informatii ca cele generale (vezi mai sus). taxe. conţin: numarul cadastral.Marimea organizatiei: Agentia de Cadastru. harta locala. creditorul şi adresele lor. Produse disponibile: a) Informaţii generale imobiliare. Olanda Adresa site-ului: www. d) Extras din ipoteci şi sarcini care conţin: codul de Kadaster. sunt organizatiile naţionale pentru inregistrarea terenurilor. numarul cadastral al terenului. proprietarii şi adresele lor. Şeful organizaţiei: Dorine Burmanje Corespondent permanent: Nico Bakker Adresa poştală: PO Box 9046. suprafata. harta Olandei. acesta este autentificat de Kadaster pe o perioada de 3-5 zile lucrătoare. sarcini. credit ipotecar. c) Informaţii generale ipotecare. valoarea creditelor ipotecare.067 Numărul angajaţilor: este în jur de 2000 Utilizatori abonati: aproximativ 20. Acestea sunt informatii disponibile publicului odata cu accesarea site-lui. adresa. valoarea creditelor ipotecare. Deşi acest produs conţine aceleaşi informatii ca cele generale. conţin: numarul cadastral. suprafata. tipul de proprietate. cadastru si cartografiere. adresa. creditorul şi adresele lor. descrierea. sarcini. cod poştal. Acestea sunt informatii disponibile publicului odata cu accesarea site-lui.632. creditul.000 Căutări disponibile: Proprietatea se cauta dupa: adresa. acesta este autentificat de Kadaster pe o perioada de 3-5 zile lucrătoare. tipul de proprietate. b) Extrasul cadastral conţine: • Numele. dimensiunea. taxe. sexul si data de nastere a proprietarului • Numarul cadastral • Suprafata • Tipul de propietate • Impedimente • Sarcini. relaţiile parteneriale.nl Procentul din suprafaţa înregistrată: 100% Număr de proprietăţi / titluri înregistrate: 6.

Acest sistem asigură sursa datelor şi . clientul va primi o factură care să cuprindă toate solicitările lui.95 € (TVA inclus) . În majoritatea cazurilor. O dată pe lună. actualizate în orice moment. exista obligaţia prin lege ca aceste tranzactii să fie însoţite de acte notariale. acestea sunt tranzactii (atunci când se transfera proprietatea de la cumpărător la vânzător) şi .60 € (TVA inclus) pe lună.extras din Registrul cadastral pentru imobiliare . Taxa pentru eliberarea licenţei este 6.extras din harta cadastrală Fiecare client are nevoie de o licenţă pentru a obţine informaţii prin intermediul internetului.extras din ipoteci şi servituţi = 2.în consecinţă – informaţiile. Registrele contin (printre altele) acte notariale referitoare la proprietăţile înregistrate. REGISTRELE PUBLICE SI CADASTRALE Registrele publice Atunci când se cumpăra sau se vând proprietăţi inregistrate.Preţuri: .

timpul şi costurile implicate în înregistrarea proprietăţii în Ţările de Jos. drept garanţie pentru împrumuturi noi. sau. Imobilul este format dintr-un teren si o cladire. registrul public. care se referă la bunuri imobile sunt incluse în registrul cadastral. astfel încât cumpărătorul sa poata utiliza proprietatea pentru extinderea afacerii. Proprietăţile înregistrate sunt proprietăţi imobile sau imobiliare (cum ar fi case. prevalează pentru a stabili statutul juridic al proprietăţilor înregistrate. proprietarul şi preţul de cumpărare.ipoteci. Tabelul de mai jos oferă un rezumat al cerinţelor pentru înregistrarea unei proprietati. În cazul unui litigiu între cele doua registre. Acesta oferă o perspectivă clară pentru fiecare parcelă: drepturile legate de parcela respectiva. este de o importanta majora . Registrele publice conţin detalii care să indice faptul că drepturile sunt legate de proprietăţile înregistrate (statut legal). permite utilizatorului să caute actul original în registrele publice. [4] Înregistrarea proprietăţii în Olanda Această secţiune prezinta procedura. Cerinţa de inregistrare. in care o persoana vrea să cumpere un teren în zona periurbana dintr-un oras dezvoltat. Registrul cadastral funcţionează ca un index pentru registrele publice. Aproximativ 1 milion de tranzactii imobiliare au loc în fiecare an. Secţiunea în care şi numărul sub care actul este inscris în registrele publice. astfel faptul ca informatiile sunt disponibile direct. este deja înregistrat şi este liber de sarcini. Registrele cadastrale Cele mai importante detalii din actele menţionate mai sus. Proiectul Doing Business ne arata un caz obisnuit. să-l vândă la un alt cumparator. dacă este necesar. KADASTER: GRAD RIDICAT DE INCREDERE JURIDICĂ Prin colectarea detaliilor despre proprietăţile înregistrate în Olanda. Kadaster oferă claritate despre detinatorul proprietatii înregistrate si care sunt caracteristicile acesteia. apartamente şi alte clădiri sau structuri care sunt durabil fixată la sol) şi proprietăţi mobile (cum ar fi nave şi aeronave). înregistrarea lor în registrele publice şi în hărţile cadastrale şi punerea acestor informaţii la dispoziţia societăţii. Detalii . Procesul de înregistrare a proprietăţii este definitivat odata cu transferal titlului de proprietate pe numele cumparatorului.

Unii notari percep taxa dupa numarul de ore de munca pentru fiecare caz.4 EUR pentru harta cadastrală. va verifica dreptul vânzătorului de a dispune de proprietate. . de asemenea. Un notar poate sa ceara Agentiei de Cadastru.1. va crea contractul de vanzare-cumparare. va efectua o verificare finala.1. Cercetare reprezentantului cumpărătorului sau cumpărătorului: (Plăţi. Taxa notariala (lucrările menţionate mai sus. (Pentru fiecare parcelă cadastrală sunt necesare două extrase: unul cu privire la dreptul de proprietate şi unul cu privire la credite ipotecare şi sarcini .00 EUR: . dar numai in ceea ce priveşte unele aspecte. formuleaza actul de vanzare-cumparare şi efectuează verificarea finală pentru dreptul de retenţie. Pentru a obţine toate informaţiile relevante durează câteva minute.1.500 euro. a fost împărţită în 2 parcele noi). Extrase din harta cadastrală ce prezintă proprietăţile relevante sunt. unic. în conformitate cu procedura 1): . altii.500 EUR (cu 19% TVA) Verificarea finală: nici un cost Numele Agenţiei: Agentia de Cadastru Comentariu: În conformitate cu legea olandeză este obligatorie angajarea unui notar pentru a efectua procesul de înregistrare a unei proprietăţi. Este estimată o taxă medie.2.11. .total 49. cu TVA 19%): .50 EUR pentru revizuire on-line cu privire la detalii ale societăţilor implicate (extras comercial) (pentru fiecare companie).Procedura 1 Notarul efectuează o căutare a actului de proprietate in Registrul Cadastral (cercetare privind reprezentarea părţilor). Notarul va efectua o căutare a actului de proprietate existent in Registrul Cadastral. Notarii pot consulta registrul cadastral on-line. inainte de a executa actul.000 si 3. disponibile online. istoria şi numerele cadastrale ale unei parcele. Astfel ca. notarul poate avea aceste date trimise prin poştă sau fax si atunci proiecteaza actul de vanzare-cumparare.1.11. numit Registrul Cadastral Automat (AKR). Acte şi alte documente înregistrate începând cu 1998 sunt accesibile online.000-3. . va cerceta conduita în ceea ce priveşte reprezentarea părţilor implicate.4 EUR pentru extrasul cadastral.chiar dacă bunul nu are ipoteci). Procedură 2 .4 EUR pentru actul inregistrat (din arhiva). Timpul pentru a finaliza: . Dacă o parcela cadastrală a fost modificata (de exemplu. va avea in vedere o proprietate liberă de credite ipotecare.până la 4 zile Costul pentru a finaliza: Cautarea actului de proprietate existent (Plăţi percepute de Agentia de Cadastru. ca un procent din valoarea proprietăţii. între 1. Articolele de asociere nu pot fi verificate on-line. i se va acorda un număr nou. Acte mai vechi şi documentele sunt scanate la cerere şi sunt trimise imediat prin e-mail. percepute de Camera de Comert) .00 EUR pentru un extras comercial autentificat (de fiecare societate). .00 EUR pentru articolele de asociere (de fiecare societate).

în scopul de a detecta orice eventuala schimbare intre executie si înregistrare.Executarea actului de vanzare-cumparare. După ce fapta a fost înregistrată la Biroul de Carte Funciara. Notarul va primi o chitanţă pe internet la câteva minute dupa furnizarea dovezilor de înregistrare. O copie a actului este înregistrată la Oficiul Registrului Cadastral. de la verificarea autoritatii fiscale. după înregistrare. Taxa de transfer este plătita notarului. Fiecare act notarial trebuie să fie înregistrat în termen de 10 zile. înregistrare lui si verificarea dupa înregistrare. . un notar trebuie să efectueze verificarea înregistrarii. Daca dovada înregistrării este trimisa prin internet imediat după depunerea electronică în urma executării actului de transfer.8 EUR pentru a verifica dupa-înregistrare (fără TVA) Numele Agenţiei: Agentia de Cadastru Comentariu: Notarul executa actul de transfer. Taxele de inregistrare la Cartea Funciara depind de tipul de act sau document social. Timp pentru a finaliza: 1 zi Costul pentru a finaliza: Taxa de transfer: 6% din valoarea proprietatii (taxele pentru vanzari) Taxe Cadastrale: . care va plăti această taxă mai departe autorităţilor fiscale. Aceasta da o declaraţie ca actul respectiv e verificat la o anumita data. costa 70 EUR. Taxa de transfer este de 6% din preţul de achiziţie total. precum şi de numărul parcelelor cadastrale şi a cumpărătorilor implicati. taxa de înregistrare pentru un act de transfer al unei parcele cadastrale la 1 nou proprietar. Astfel de înregistrare are loc imediat după prezentarea actelor la Cartea Funciară de pe internet. această verificare se poate face imediat.70 EUR pentru înregistrare (fără TVA) . Taxa de înregistrare este plătită Biroului de Carte Funciara.2. De exemplu.

Utilizatorul se pot orienta pe hartă dupa numărul parcelei.HARTA CADASTRALA Limitele cadastrale: Se modifica destul de des. Continutul hartii cadastrale reteaua nationala limitele parcelelor cadastrale numerele parcelelor constructii numele strazilor numerele de casa punctele geodezice de control Examplu de harta Cadastrala: . secţiune şi numărul paginii. Harta este împărţită în funcţie de municii. Astfel. Harta cadastrală oferă o privire de ansamblu asupra localizarii parcelelor cadastrale şi limitelor. trebuiesc masurate noile limite. avand in vedere faptul ca din aproximativ ¼ din tranzactii. limitele cadastrale. topografia şi numele străzilor şi canalele navigabile. Kadaster inregistreaza masuratorile si le incorporeaza in harta cadastrala. este vanduta doar o parte din imobil. asa cum este prevazuta in registrele publice. care afiseaza situatia reala.

"Linie"şi "caseta".În plus. . . .boundary (limitele cadastrale). . au fost introdusi la nivel naţional identificatori unici pentru toate obiectele geografice.parcel (identificatorii parcelelor). linii topografice (clădiri) şi atribute cartografice. Tabelele cele mai importante sunt: . Datele cadastrale despre parcele sunt stocate într-un strat. Datele spaţiale sunt reprezentate în baza de date folosind forme geometrice.În total. ca "punct". iar clădirile sunt incluse într-un strat separat.symbol (simbolurile cartografice). de exemplu: limite. aproximativ 300 de milioane de perechi de coordonate sunt reprezentate în baza de date spaţiale.GCP (punctele geodezice de control). aşa cum este descris mai jos.

ar fi complicat să se reprezinte obiectul de bază masurat: o graniţă între două parcele vecine. de asemenea. stocate. numele persoanelor situate intre aceste limite etc. topologia este menţinută numai pentru datele cadastrale şi este introdusa pentru date topografice.text (textul) Extinderea spaţială a obiectelor în tabele: boundary. In plus. de lungime variabilă. municipalităţi şi provincii este posibila prin clasificarea conturului ca "section-boundary".line (liniile topografice) . se deschide posibilitatea de a lega atributele graniţelor între două parcele. o linie topografica sau o parcela. de exemplu. de identificatorul de parcela. • sel_code un cod de selectare care indică la ce tip (uri) de date aparţine un obiect geografic. de exemplu: date cadastrale si / sau de date topografice la scară mare. de apa. Un poligon inchis poate duce. Următoarele atribute sunt incluse în modelul de date pentru toate caracteristicile spaţiale: • object_id : un identificator la nivel naţional unic. Un motiv în plus pentru aceasta abordare se refera la clasificarea limitelor: subdiviziune administrativă cadastrala şi politica in zonele cadastrale. etc. la introducerea unor lacune şi suprapuneri între cele două parcele. Această abordare permite calcule privind corectitudinea topologiei după ajustarea noilor limite masurate. foarte mic. de exemplu: legătură cu documentele sursă de topografie. care reprezintă imitele cadastrale. " municipal-boundary ". .. • location (date de tip punct) sau shape (de tip linie). care sa nu aiba nici o legătură cu realitatea. o polilinie până la 50 de puncte. În cazul în care fiecare parcelă va fi reprezentată în baza de date printr-un poligon închis. parcel şi line este indicata cu un dreptunghi de tip "cutie". Caseta se referă la o limită. ceea ce complică gestionarea datelor într-un mod substanţial. date de masurare. Un poligon inchis ar conduce la dubla (sau tripla sau chiar mai mult) stocare a tuturor coordonatelor. caracteristic tuturor obiectelor reprezentate în baza de date • classif : cod de clasificare a obiectului. " province-boundary " sau " national boundary ". la cerere. de drumuri (Tip). În prezent. in functie de limita parcelei.

• vis_code codul vizibil pentru a clasifica obiecte mai puţin vizibile în timpul colectării datelor fotogrametrice. harta topografica la scara mare şi seria de harti 1:10. nu există un sistem privat de topografi licentiati. din cauza copacilor • l_area domeniul juridic oficial. IMPLICAREA SECTORULUI PRIVAT În Ţările de Jos. nu există nici o implicare a sectorului privat. în general. de cercetare a Artelor si Stiintelor. Cu toate acestea. sau a ID-ului proiectului fotogrammetric pentru hartile topografice la scară mare. Harta topografica la scara mare este produsa şi intretinuta de către un consorţiu al Agenţiei şi de multe companii. sub supravegherea şi responsabilitatea Agenţiei. această zonă nu este egala cu suprafaţă calculată din spatiul limitelor cadastrale. avizat sa efectueze masuratori terestre. mai târziu si de către comune şi Consiliul Apelor. etc. de la jumătatea anului 2009. ACTIUNI INTERESANTE Olanda este unul dintre cei opt participanţi iniţiali implicati în crearea EULIS. angajat in studierea stiintifica a populatiei. in colaborare cu Kadaster. Este vorba de cateva zeci de milioane de dolari pe an. de exemplu. care este inclus în documentele oficiale juridice sau acte de vanzare-cumparare. sectorul privat joacă un rol important. Ca atare. voi prezenta un proiect demarat de acest institut. • quality care este modul de colectare a datelor (terestre. fotogrametrice) şi include un cod de precizie care caracterizează abaterea de la poziţia reala. O altă evoluţie este coordonarea între harta cadastrală. acest atribut este introdusă doar pentru tabelul parcel.000 a Serviciului Topografic Kadaster. [4] Colaborarea cu alte institutii: NIDI = Netherlands interdisciplinary demographic institute Este un institut al Academiei Regale a Olandei. incepand cu anul 2001. Sediul principal GEIE va fi în Olanda. Sisteme informationale geografice ale hartilor cadastrale istorice din 1832 . în semnarea contractelor pentru locuri de muncă specifice.• sursa de date care este o referinţă a campului de documente şi dosare de la staţiile totale. In continuare. Toate masuratorile sunt efectuate de catre topografii (inspectorii) angajaţi de către Agenţie. Există planuri pentru a crea o GEIE (Grupul European de Interes Economic) pentru EULIS.

folosinta parcelelor: livada. de exemplu. Acest proiect va debloca unele municipalităţi olandeze folosind un sistem informational geografic (GIS) pentru a vectorize hărţi istorice cadastrale. vom explora posibilitatea de a lega hărţi cadastrale istorice de sistemul digital actual cadastral. cat şi din perspectiva genealogica. . Urmatoarea aplicaţie prezintă o versiune demo de vectorizare a primei harti cadastrale oficiale din 1832. teren agricol. În primul rând.Protestanta . pe parcelă . de exemplu.datele epidemiei de variolă în 1864. din oraşul olandez Goes.tipul cladirilor: case (751). de la recensămintele populaţiei de-a lungul timpului şi (alte) registre.Reformata . Pentru municipalitatea olandeză din Woerden. prezentand numarul de familii (gospodarii) din fiecare religie existenta la acea data. pasune.Lutherana . in Goes: .adresa proprietarilor în 1832 .marimea taxelor Recensamantul populatiei din 1840 prezintă o analiza din punctul de vedere al religiei. alte constructii (475) . pajiste.Scopul acestui proiect este de a digitiza şi a prezenta unele hărţi cadastrale istorice în scopul unei analize demografice la nivel micro. În ultimii ani au fost luate diverse iniţiative de a folosi materialele istorice cartografice disponibile în mai multe arhive istorice olandeze.Israelita . Nu este nevoie doar de scanarea hărţilor istorice. adică vectorizarea şi georeferentierea lor pentru prezentarea şi analiza altor surse de date. ci şi de pregătirea lor. pe parcele. gradina. care prezintă: .locuri cuprinzand unele date cadastrale din registru. atât din punctul de vedere al unei planificari demografice si spaţiale. depozit etc. [1] Registrul Funciar din 1832 prezintă 3 analize: . Aceste legaturi permit studierea modificărilor în timp. biserica. casa. s-a pus problema digitizarii si implicit scanarii versiunii hărţilor istorice disponibile.datele recensământului populaţiei pe gospodării în 1840 .Romano Catolica . demografice şi alte date socio-economice la nivel de familie si de gospodărie.

are 4 indicatori: raspandirea infectiei dupa 1 saptamana raspandirea infectiei dupa 9 saptamani raspandirea infectiei dupa 14 saptamani raspandirea infectiei dupa 21 saptamani .- Analiza evolutiei epidemiei de variola din 1864.

numarul de casa .numarul cadastral .numele proprietarului .profesia .descrierea parcelei: casa si curte . in legatura cu parcela selectata.Prezintă un buton care permite deschiderea unei casete in care sunt trecute diferite date.adresa proprietarului: . asa cum se vede mai jos: .

.

Mai jos putem vedea cum se realizeaza aceste harti: a) Harta cadastrala originala din 1832 scanata b) Vectorizarea parcelelor c) Parcelele vectorizate ale hartii cadastrale din 1832 d) Parcelele vectorizate ale hartii cadastrale din 2004 .

.

http://www.mapref.pdf 6.org/countrydata/nl. http://www.org/NationalMappingAgencyNL.eurogeographics.org/documents/Louwman_TEXT_000.md/?lang=ro&menu_id=215&info_item_id=80 3.eulis. http://www. http://www. www.eu/countries/profile/netherlands 5.knaw. www.cadastraltemplate. http://www. http://www.html 9.kadaster.BIBLIOGRAFIE 1.werkenbijhetkadaster.doingbusiness. http://www.kadaster.org/ExploreTopics/RegisteringProperty 7. http://www.nl/en/projects/270019/print 2.nl 11. http://www.htm 4.org/eng .nidi.eurogeographics.nl/ 8.cadastre.nl/annualreport 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful