‘Politieke participatie heeft nieuwe impuls nodig’

Michiel Goudswaard zaterdag 26 mei 2012, 00:00 update: zaterdag 26 mei 2012, 13:15

More Sharing Services

Hollandse Hoogte. 'Nederland heeft dringend nieuwe vormen van politieke participatie nodig', zegt James Kennedy, hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. 'Politieke partijen slagen er niet in om het wijdverbreide ongenoegen te kanaliseren, er moeten meer politieke ruimtes komen waar de burgers wél aan hun trekken komen. Het is opvallend dat het begrip volkssoevereiniteit in de Nederlandse geschiedenis zo’n bescheiden rol speelt. Tijdens de Bataafse Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw was er veel enthousiasme voor de democratie, maar die liep uit op een teleurstelling en mondde uit in een door de Fransen opgedrongen dictatuur. Betrokkenheid Zeker in vergelijking met de VS is de politieke betrokkenheid van burgers gering. Amerikanen zetten een verkiezingsposter in hun tuin, gaan de deuren langs om te werven voor hun kandidaat en geven geld voor politieke campagnes. In Nederland is minder dan 3% van

de bevolking lid van een politieke partij, blijkbaar is het verlangen naar politieke participatie niet zo heel groot. Veel politieke partijen staan ook dichter bij de overheid dan bij de burger. Ze zijn bestuurlijk ingesteld, hebben geen diepgewortelde politieke overtuigingen. Liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten refereren wel aan hun traditie en gebruiken de bijbehorende taal, maar diepte en betekenis heeft dat niet. Boze burgers Lange tijd was dat niet zo erg. Tijdens de verzuiling lieten de burgers de politiek over aan hun leiders. In de jaren zestig en zeventig waren er wel sociale bewegingen en demonstraties, maar die ebden vrij snel weg. Nu hebben we boze burgers die geen vorm kunnen geven aan hun onbehagen, terwijl ook het belang van allerlei sociale verbanden afneemt. Ook elders zijn er boze burgers, maar in Nederland is het een groter probleem omdat de politieke partijen niet diepgeworteld zijn. Zeker in tijden van crisis, wanneer burgers van politici verwachten dat zij hun mannetje staan en hen beschermen tegen de gevolgen van de globalisering. De lijsttrekkerverkiezingen die we nu bij verschillende partijen zien, zijn een goed begin om de banden met de achterban aan te halen. De sociale media kunnen daarvoor ook nog veel meer worden gebruikt, waarbij het de kunst zal zijn om onlinediscussies een opbouwender karakter te geven. In het onderwijs moet er veel meer aandacht komen voor politieke vorming, want Nederlandse kinderen weten veel minder over hun staatsinstellingen dan die in andere Europese landen. Ik geloof niet in een top-downbenadering om de politieke participatie nieuw leven in te blazen. Het zijn vooral de burgers die het initiatief moeten nemen om de situatie in hun land te verbeteren.’

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful