TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT
• SINOPSIS Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pengenalan, rasional, dan tujuan Pembelajaran berkhidmat. 2. Menghuraikan bentuk dan strategi melaksanakan kewarganegaraan peringkat sekolah rendah. projek

3. Merancang dan melaksanakan projek kewarganegaraan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar 5. Mengkaji sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; KERANGKA TAJUK-

Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

Projek Kewarganegaraan

Bentuk Projek Kewarganegaraan

5

KANDUNGAN ISI

1

PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat Pembelajaran Berkhidmat atau Projek Kewarganegaraan ialah

komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. Melalui Projek Kewarganegaraan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Murid dikehendaki menjalankan projek kewarganegaraan di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.

1.2 Objektif 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan

6

2

PROJEK KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengenalan Projek Kewarganegaraan ialah komponen penting dalam Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan. Setiap murid dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kerja amali memerlukan murid menyertai secara aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah.

2.2 Objektif Projek Kewarganegaraan 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan

kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi warganegara yang patrotik, prihatin dan bertanggungjawab diri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 2. 3 2 Ciri-ciri pemilihan projek

Cadangan Aktiviti Projek Kewarganegaraan untuk tahun 4 adalah berdasarkan tema Sayangi Diri dan Sayangi Keluarga. Cadangan aktiviti Projek Kewarganegaraan mengikut tema adalah seperti berikut: tahun Tema • Sayangi Diri • Sayangi Keluarga Aktiviti Yang Dicadangkan • Brosur Penjagaan Kesihatan Diri • Brosur Penjagaan Keselamatan Diri • Projek Hari Ibu Bapa • Kempen Budaya Sopan Projek Menceriakan Sekolah • Projek Menghijaukan Sekolah • Projek Haiwan Peliharaan • Projek Membersihkan

4

• 5

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat 7

Kenali Budaya Malaysia

Jalan/Pantai/Tempat Rekreasi/Tempat Beribadat Kawasan Setempat •

di

6

• •

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

• • • • • • •

Sudut Maklumat Adat Resam Kaum • Hari Kebudayaan Pelbagai Kaum • Projek mengenali Bahasabahasa di Malaysia Projek Bendera Sekolah/Negeri/Jalur Gemilang. Projek Menghargai Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara. Kempen Sifar Ponteng. Kempen Anti Merokok. Kempen Pengukuhan Bahasa Inggeris. Pusat Aduan Murid. Stesen Radio Sekolah.

2.3.3 Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan Projek Kewarganegaraan memerlukan murid

mengamalikan dan menghayati proses pembelajaran secara “hands on” melalui proses yang berikut:

1. Perancangan • • • • • • mengenal pasti dan memilih tajuk projek menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menyenarai dan membahagi tugas menentukan cara mengumpul maklumat menentukan cara merekod projek

2. Kerja Amali • melaksanakan projek • merekod/mencatat tugas yang dijalankan • mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

8

3. Refleksi • menilai kerja yang telah dijalankan • menyusun dan menyemak dokumen dan catatan • membuat kesimpulan

4. Penyediaan Portfolio • menentukan cara menyediakan portfolio • menulis laporan projek secara individu atau kumpulan • membentangkan portfolio

5. Penghargaan • Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

3

Bentuk Projek Kewarganegaraan

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH

9

Model 1
Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Sayangi Diri 2. Pengurusan diri Kesihatan – Makanan Seimbang Kantin sekolah 1 jam
Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Lawatan ke kantin sekolah. Pembentangan hasil kerja kumpulan

Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menyenaraikan jenis makanan seimbang. menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan makanan seimbang. menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang.

Sumber P&P Alat tulis Kertas sebak

3. Kad tugasan 4. Kamera

Aktiviti Sebelum PLBD Lawatan guru ke kantin sekolah. Guru memberi penerangan tentang piramid makanan. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Lembaran aktiviti diedarkan kepada murid. Murid digalakkan membawa kamera.

Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke kantin. Murid menjalankan tugasan mengikut kumpulan: senarai jenis makanan yang dijual di kantin Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam Piramid Makanan. Membuat pemerhatian cara peyediaan makanan di kantin. Murid mengambil gambar/melukis di kawasan kantin. Memerhati dan

Aktiviti Selepas PLBD Pembentangan hasil tugasan: Jenis makanan yang dijual Pengelasan makanan mengikut Piramid Makanan Guru memastikan murid mengisi Piramid Makanan dengan betul Guru merumuskan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang.

menghasilkan lukisan yang berkaitan.
Aktiviti Susulan 1. Murid menghasilkan: a. Model Piramid Makanan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. b. Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori.

10

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Tema Unit 1. Bil 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 2. Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu. : : 1. Sayangi Diri 2a. Makanan Seimbang

Senaraikan jenis – jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu Jenis makanan yang dijual

Le a mk

Proe t in

Me l in ra

Me l in ra

K rb h ra a o id t

11

PSK TAHUN 4 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2A : MAKANAN SEIMBANG

SEBELUM Pra lawatan Penerangan guru tentang Piramid Makanan Pembahagian kumpulan Edarkan kad tugasan Guru menyediakan bahan

SEMASA Murid ke kantin bersama guru Murid menjalankan tugasan Memerhatikan cara penyediaan makanan Mengambil gambar/ melukis

SELEPAS Sesi perbincangan Guru memastikan pengelasan makanan dibuat dengan betul. Menerangkan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang.

12

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

4 3. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Warga Sekolah Bersopan Kawasan sekolah(perpustakaan, kantin, padang, bilik guru, tandas dan sebagainya 1 jam

Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan Mengucapkan kata-kata bersopan Menghargai warga sekolah

Strategi P&P

Sumber P&P

Aktiviti sebelum PLBD Guru menerangkan tentang amalan sopan santun dalam kalangan masyarakat Malaysia. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Guru menyediakan kad tugasan. Setiap kumpulan di kehendaki menyediakan katakata bersopan bagi tempat-tempat berikut: Perpustakaan Kantin Bilik guru Tandas Padang

Aktiviti Semasa PLBD Di dalam kumpulan murid-murid pergi ke tempat yang diarahkan untuk menjalankan tugasan. Murid berbincang di dalam kumpulan dan melengkapkan tugasan.

Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan setiap kumpulan. Murid melengkapkan teka silang kata (lembaran aktiviti 2).

13

ampiran 1 Nama Kumpulan : Tarikh : Tagusan : Masa : 1. Maklumat diri a. Nama Pekerja : b. Umur : c. Jawatan : d. Mula bertugas di sekolah : 2. Bidang Tugas : a. b. c. d. e. 3. Masalah yang di hadapi : a. b. c. d. e. 4. Harapan dalam bidang tugasan: a. b. c.

GAMBAR PEKERJA

…………………………………… Tandatangan Pekerja ( Nama: ___________________) Tarikh:

14

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Lengkapkan teka silang kata di bawah. Menegak 1. Semasa guru masuk ke kelas, pelajar perlu mengucapkan ……………………….. 2. Meminta……………….sebelum keluar kelas. 5. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang ……………………… Melintang 2. …………………….pintu sebelum masuk ke bilik guru. 4. Dengar …………………………guru. 6. Sentiasa memberi layanan …………………….kepada rakanrakan.
1

S E L A M A S R A

6

M

2

K E B E

E

T

U

K

5

K E S A

4

N A R A N

A

S

I

H

A

T

15

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

4 3. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Kawasan sekolah 1 jam

Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : 1. menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah. menghargai sumbangan pekerja sekolah.

Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Aktiviti P&P Temubual Pembentangan hasil kerja

Sumber P&P 1.

Kad tugasan

2. Borang temu bual Aktiviti Selepas PLBD Murid berbincang dan menyediakan hasil kerja Membentangkan hasil kerja kumpulan (Pembentangan boleh di buat dalam pelbagai bentuk seperti sajak, main peranan, lakonan dan sebagainya). Membuat rumusan keistimewaan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah.

Aktiviti sebelum PLBD Guru memastikan pekerja sekolah bersetuju ditemu ramah oleh murid. Guru mambahagikan kumpulan. Guru mengedarkan dan menerangkan cara mengisi borang.

Aktiviti Semasa PLBD Murid dalam kumpulan menemuramah pekerja-pekerja Maklumat diri Kumpulan 1 - Tukang Kebun Kumpulan 2 - Pengawal Keselamatan Kumpulan 3 - Tukang sapu Kumpulan 4 - Pekerja kantin Tugas di sekolah Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugas Harapan terhadap komuniti sekolah Murid mengisi borang temu bual. Mengambil gambar.

Borang temu bual Rujuk lampiran 1

16

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

4 4. Kenali Budaya Malaysia 5. Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Resipi Makanan Tradisional Kita Kilang memproses makanan tradisional 2 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum. menghasilkan buku resepi makanan tradisional berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum.

Aktiviti P&P Lawatan. Pembentangan hasil kumpulan

Sumber P&P 1. Kad tugasan

Aktiviti Sebelum PLBD Menghubungi kilang untuj menetapkan tarikh/ hari/ masa lawatan. Guru menyediakan kertas kerja/ surat permohonan sekolah/ PPD (Lampiran 2a i/ ii). Surat kebenaran ibu bapa (dapat dari sekolah) Taklimat lawatan/ tugasan kepada murid.

Aktiviti Semasa PLBD Murid melengkapkan kad tugasan (seperti lampiran 2b)

Aktiviti Selepas PLBD Membentangkan hasil tugasan. Rumusan – mengenal pasti dan menyenarai makanan tradisional pelbagai kaum.

Aktiviti Susulan 1. Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara berkumpulan.

17

Lampiran 2a i Contoh kertas cadangan/ kertas kerja Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional Pendahuluan/ Pengenalan : Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. Objektif: 1. 2. 3. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan - Tema 5 – Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia. Murid mendapat pengalaman sebenar. Memupuk kerjasama di atara murid, guru dan pengusaha.

Sumber kewangan: Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Tarikh/ Hari: Masa: Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor. Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari Bilangan: 4 orang Murid 3 orang Guru Jawatan Kuasa Lawatan: Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-Kurikulum Penyelia Petang 18

Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Ahli Jawatan Kuasa : 1. Guru 1 2. Guru 2 Contoh Jadual Program Masa : 7.30 pagi - Berkumpul 8.00 pagi - Bertolak 9.30 pagi - Sesi lawatan 11.30 pagi - Bertolak balik ke sekolah 12.30 tgh Perbelanjaan Sewa Bas : RM 300.00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah) - Sampai/ balik

Disediakan:

Tandatangan Guru

Disemak oleh:

_________________

_______________ Ketua Panitia

19

Lampiran 2a ii Contoh Surat Permohonan Lawatan Nama Guru PSK Kelas : Sekolah : Kepada Guru Besar Sekolah Melalui: Panitia PSK Sekolah MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Perkara di atas adalah di rujuk. 2. Sehubungan itu, pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah, Batang Berjuntai, Kuala Selangor. 3. Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut. Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada: Tarikh : (Mengikut kertas kerja) 20 Tarikh:

Hari Masa

: Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil. II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD) : 7.30 pagi hingga 1.00 petang

4. Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk rujukan tuan. Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan. Sekian. Terima kasih. Saya yang menjalankan tugas ____________________________ (Nama: )

Lampiran 2b Kad Tugasan Jenis Makanan : Bahan-bahan yang digunakan: 1. 2. 3. 4. 5. Cara penyediaan :

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lakaran gambar makanan tradisional:

21

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

4 6. Sedia Hadapi Cabaran 9. Membina budaya cemerlang untuk masa depan Komputer Sumber maklumat Makmal Komputer 1 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan. menggunakan komputer untuk pembelajaran. berbangga dengan kemajuan teknologi.

Strategi P&P Pembelajaran kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Tunjuk cara/ Amali

Sumber P&P 1. Komputer

Aktiviti Sebelum Projek Kewarganegaraan Guru membuat pra lawata ke bilik komputer dan tempahan bilik. Pembahagian kumpulan. Mengagihkan tugasan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu seperti lukisan/ kad ucapan dan yang bersesuaian.

Aktiviti Semasa Projek Kewarganegaraan Guru membuat penerangan dan tunjuk cara. Murid membuat kad tugasan. Contoh kad ucapan/ lukisan. Murid perlu memasukkan butibutir berikut dalam kad ucapan. Tajuk kad ucapan Gambar Kata-kata penghargaan Kreativiti kad Murid melayari internet untuk 22 mendapatkan maklumat.

Aktiviti Selepas Projek Kewarganegaraan Murid menyenaraikan kepentingan menggunakan komputer. Murid membentangkan hasil tugasan. Rumusan tentang kepentingan komputer dalam kehidupan.

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

5 1. Sayangi Diri 1. Disiplin Diri Peraturan-peraturan Bilik Khas Makmal Sains, perpustakaan, makmal komputer, Bilik Kemahiran Hidup, Stor Sukan, Makmal Sains, Pejabat Sekolah 1 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. Mengumpulkan peraturan bilik khas. Menghormati peraturan di bilik khas.

Strategi P&P Belajar cara Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Lawatan

Sumber P&P 1. Kad tugasan

23

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas) Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains. Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (Contoh) Peraturan di Bilik Sains

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal Sains Bil 1. 2. 24 (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

25

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

5 5. Malaysia Negaraku 9. Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita Sistem Pemerintahan Negara Kita Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer 2 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara.

Strategi P&P Kontekstual KBKK Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Rujukan di bilik sumber

Sumber P&P Buku rujukan Carta

3. Internet

Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan bahan rujukan ada. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru menyediakan tugasan kumpulan. Kumpulan 1 Bina carta organisasi Sistem Pemerintahan di Malaysia. Kumpulan 2 Melengkapkan lembaran aktiviti. Kumpulan 3 Membuat peta minda tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Kumpulan 4 Mencipta empat rangkap pantun yang menunjukkan kebangaan terhadap sistem pemerintahan negara kita.

Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pusat Sumber/ Makmal Komputer. Setiap kumpulan mencari dan melengkapkan tugasan yang diberi.

Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan. Membincang hasil kerja murid. Guru merumuskanisi pelajaran.

26

Tahun Tema Unit Tempat Masa

: : : : :

6 1. Sayangi Diri 1. Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak - Kehidupan, perlindungan, perkembangan dan penyertaan Pra sekolah 1 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. menghargai hak dan tanggungjawab kanak- kanak.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Sukaneka di pra sekolah

Sumber P&P Alatan sukaneka Hadiah

Aktiviti Sebelum PLBD 1. Penerangan aktiviti lawatan/ kertas kerja/ surat permohonan kepada Guru Besar. Memohon kebenaran Pra sekolah. Murid dibahagikan dalam kumpulan.

Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pra sekolah. Menjalankan aktiviti bersama murid pra sekolah.

Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Guru merumuskan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

27

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

6 2. Sayangi Keluarga 1. Keluarga Harmoni Pra sekolah 1 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. menyayangi dan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.

Strategi P&P Kontekstual ICT dalam P&P Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Menyediakan surat/ kad ucapan di makmal komputer

Sumber P&P Komputer Kad

3. Sampul Surat 4. Setem

Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan kemudahan makmal komputer yang disediakan. Guru membuat tempahan makmal komputer. Guru mengingatkan tentang etika penggunaan Makmal komputer. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dilakukan. Murid diarah membawa alat tulis dan disket. (Software)

Aktiviti Semasa PLBD Murid dibawa ke bilik komputer. Murid menyiapkan tugasan: a. Menulis surat b. Menggunakan perisian yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing. (Contoh: bahan grafik, huruf). c. Mencetak hasil kerja. d. Menyalin hasil kerja di dalam disket. (lembaran kerja)

Aktiviti Selepas PLBD Murid membaca semula surat/ hasil kerja. Murid menyatakan tujuan mereka menulis surat. Murid berbincang dengan bimbingan guru tentang kepentingan menghargai/ menyayangi keluarga.

Aktiviti susulan 1. Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar melalui pos.

28

Nota • Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet, surat boleh dihantar dengan menggunakan kemudahan e-mail. Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini boleh dijadikan model 2. Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti. Cadangan gambar Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam Makmal komputer. •

29

CONTOH LEMBARAN KERJA Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan penghargaan kamu kepada mereka.

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

6 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 4. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kebersihan kawasan persekitaran sekolah Kawasan persekitaran sekolah 1 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. melibatkan diri di dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. berbangga dengan kebersihan dan keceriaan sekolah.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P Gotong royong membersihkan kawasan sekolah.

Sumber P&P Peralatan gotong royong

Aktiviti Sebelum PLBD Surat makluman kepada Guru Besar Guru membahagikan kumpulan. Guru mengedarkan plastik sampah. Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan. Guru mengedarkan borang tugasan.

Aktiviti Semasa PLBD Murid memungut sampah sarap di persekitaran sekolah. Murid mengasingkan sampah sarap mengikut jenis (kaca, plastik, kayu).

30

Aktiviti Selepas PLBD Sesi sumbangsaran/ soal jawab tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan kawasan. Menghasilkan bahan kreatif daripada bahan terbuang.

31

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH

Model 2
Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Sayangi Diri 2. Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Klinik Kesihatan Kerajaan 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK)

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri. Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri.

Strategi P&P Kemahiran Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Lawatan

Sumber P&P Buku Catatan Alatan tulis Aktiviti Sebelum PLBD Pra lawatan oleh guru/ penetapan tarikh menyediakan kertas kerja/ surat permohonan kepada guru besar/ pegawai kesihatan klinik berkenaan. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga. Pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan. Guru menerangkan aspek keselamatan dan disiplin semasa berada di klinik. Aktiviti Semasa PLBD 1. Mendengar ceramah dan membuat catatan.

Aktiviti Selepas PLBD Setiap wakil kumpulan membuat tugasan mengikut kumpulan. Kumpulan 1 Penjagaan gigi Kumpulan 2 Menjaga kebersihan badan Kumpulan 3 Menjaga kebersihan pakaian Kumpulan 4 Menjaga pemakanan Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk peta minda. Membincangkan hasil tugasan. Merumuskan kepentingan menjaga kesihatan diri.

27

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

4 1. Sayangi Diri 2. Pengurusan Diri Beriadah Menjamin Kesihatan Taman Rekreasi 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK)

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : mengenal pasti cara beriadah yang betul. melakukan riadah dengan cara yang betul. menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Amali senam robik

Sumber P&P Radio Kaset Aktiviti Selepas PLBD Sumbangsaran tentang: Kebaikan beriadah dengan cara yang betul. Kebaikan beriadah di tempat yang tertentu. Kepentingan menjaga kemudahan awam. Kepentingan menjadikan riadah sebagai satu amalan dalam hidup.

Aktiviti Sebelum PLBD Guru mengenal pasti tempat beriadah (pra lawatan) dan jenis aktiviti riadah. Mengenal pasti jurulatih. Guru menyediakan/ mendapatkan semula borang kebenaran waris. Guru menerangkan persiapan untuk beriadah.

Aktiviti Semasa PLBD Melakukan aktiviti riadah yang betul. memanaskan badan. Melakukan aktiviti senamrobik. Menyejukkan badan.

28

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

5 2. Sayangi Keluarga 3. Tanggungjawab terhadap keluarga Sayangi Warga Tua Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan) 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu)

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. menghargai ibu bapa.

Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Lawatan ke rumah perlindungan warga tua.

Sumber P&P Cenderahati Borang temu bual

Aktiviti Sebelum PLBD Guru menghubungi dan menetapkan tarikh lawatan. Menyediakan kertas kerja dan surat permohonan kepada guru besar dan tempat yang akan di lawati. Mengisi borang permohonan lawatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Menguruskan pegangkutan. Menyediakan borang temu bual. Guru meminta murid menyediakan sedikit saguhati seperti buahbuahan. Membahagikan murid kepada kumpulan kecil.

Aktiviti Semasa PLBD Murid mendengar taklimat daripada pihak pengurusan warga tua. Menemubual warga tua dan mengumpulkan maklumat berdasarkan temu bual. Murid membuat gotong royong menceriakan kawasan.

Aktiviti Selepas PLBD Murid melaporkan maklumat temu bual yang telah dijalankan. Guru merumuskan pentingnya menghargai ibu bapa.

Aktiviti Susulan Secara berkumpulan, murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan mengirimkannya kepada mereka. 29

CONTOH LEMBARAN KERJA Borang Temu Bual Warga Tua Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat 1. 2. 3. 4. Nama : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ____________________________________

Tempat asal : ____________________________________ Umur : ____________________________________

Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini? ________________________________________________________

5.

Sepanjang berada di sini, adakah mak cik / pak cik menghadapi masalah kesihatan? ________________________________________________________ 6. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini. ________________________________________________________ 7. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik. ________________________________________________________

30

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

5 3. Hidup bersama di sekclah dan masyarakat 6. Hidup bermuafakat Borgotong royong amalan terpuji Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya Ikut kesesuaian

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong-royong. melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Gotong royong

Sumber P&P 1. Peralatan gotong royong

Aktiviti Sebelum PLBD Memohon kebenaran kepada pihak pentadbir. Memohon kebenaran jawatankuasa berkenaan. Menentukan tempat dan tarikh gotong royong. Surat kebenaran kepada waris dan ibu bapa. Membahagikan kumpulan dan melantik ketua kumpulan. Murid diminta membawa peralatan gotong royong.

Aktiviti Semasa PLBD Murid diberi taklimat keselamatan. Setiap kumpulan diagihkan tugas mengikut kawasan. Murid melaksanakan aktiviti gotong-royong.

Aktiviti Selepas PLBD Murid menyatakan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti. Guru membuat rumusan faedah menjalankan kerja secara gotongroyong.

Aktiviti Susulan Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong.

31

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

6 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 1. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran - Kemudahan awam Taman Rekreasi 1 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. menjaga kemudahan awam dan persekitaran. menghargai kemudahan awam.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Lawatan ke Taman Rekreasi

Sumber P&P 1. Borang lembaran kerja Aktiviti Selepas PLBD Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian yang diisi dalam borang soal selidik (lembaran kerja 2). Perbincangan tentang kelengkapan/ kemudahan di taman tersebut. Memberi cadangan tentang cara menjaga/ menambah baik kemudahan awam di taman rekreasi.

Aktiviti Sebelum PLBD Perancangan lawatan/ keratan akhbar. Surat permohonan kebenaran Guru Besar. Edar borang kebenaran waris. Edar borang kaji selidik tentang kemudahan awam yang ada di kawasan tersebut. Pembahagian kumpulan.

Aktiviti Semasa PLBD Taklimat ringkas tentang tugasan yang diperlukan. Taklimat tentang keselamatan sepanjang menjalankan aktiviti. Murid bergerak secara berkumpulan bagi melakukan aktiviti. Murid mengisi borang soal selidik tentang kemudahan awam (Lembaran kerja 1 ). Murid diberi masa menggunakan alatan permainan di taman tersebut.

Aktiviti Susulan Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam yang perlu disediakan. Cadangan gambar Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi.

32

CONTOH LEMBARAN KERJA 1 Lengkapkan lembaran kerja yang diberi. Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________

Kemudahan Bilangan Keadaan Cadangan

: _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________

CONTOH LEMBARAN KERJA 2 Lengkapkan jadual di bawah Bil 1 2 3 4 5 Kemudahan Tong sampah Telefon Tandas Lampu Peralatan permainan Ada Tiada Bil. Keadaan / catatan

33

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

6 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 5. Peranan agensi tempatan - Bomba dan Penyelamat Taman Rekreasi 1 jam

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menjelaskan peranan agensi tempatan. menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan.

Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P Lawatan ke agensi tempatan - Bomba

Sumber P&P Kamera Alat tulis Borang maklumat

Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Mendapatkan kebenaran pihak pentadbir dan ibu bapa. Pembahagian murid kepada kumpulan. Guru mengedarkan borang maklumat

Aktiviti Semasa PLBD Melawat persekitaran balai bomba dan melihat peralatan pada kereta bomba. Mencatat maklumat tentang persekitaran balai bomba dari pemerhatian. Bersoal jawab dengan ahli bomba mengikut kumpulan masingmasing. Mengambil foto.

Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang peranan pasukan bomba dan penyelamat. Membuat laporan tentang lawatan. Rumusan guru.

Aktiviti susulan Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat.

34

Borang Maklumat Nama : Pangkat : Pengalaman bekerja : Bidang tugas: 1. 2. 3. 4. 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Masalah yang dihadapi semasa bertugas. 1. 2. 3. 4. 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Ulasan murid : 1. 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________

35

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAN 3 JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH (DENGAN KEBENARAN PPD/PPG, JPN)

Model 3
Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Malaysia Negaraku 7. Kenali Malaysia Malaysia Bumi Bertuah Putrajaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menyenaraikan tempat menarik di Malaysia. mengumpulkan maklumat tentang tempat menarik di Malaysia. menghargai tempat-tempat menarik di dalam negara.

Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Lawatan ke Putrajaya

Sumber P&P Kamera Lembaran aktiviti Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Menguruskan suratsurat: Permohonan kepada Guru Besar kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Surat kepada tempat lawatan Tempahan bas. Pembahagian murid kepada kumpulan. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Penyediaan alat tulis dan kamera. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan. Memberi pandangan /komen tentang tempattempat yang telah dilawati. Guru menunjukkan contoh brosur. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. Melayari internet untuk mendapat maklumat lanjut tentang tempattempat menarik di Malaysia. Murid membuat laporan ringkas.

Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Mengumpul pamplet, brosur dan mengambil gambar. Murid mendengar taklimat dariapda Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas.

36

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………..

:……………………………………….. :………………………………………..

Tempat Lawatan

MASA

LOKASI DAN PERKARA

MAKLUMAT Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan:

37

2. Lengkapkan rajah di bawah.

Tempattempat menarik di Malaysia

38

3. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia.

NEGERI

TEMPAT MENARIK

1. Perlis

2. Kedah

3. Pulau Pinang

4. Perak

5. Selangor

6. Kuala Lumpur

39

NEGERI

TEMPAT MENARIK

7. Negeri Sembilan

8. Melaka

9. Johor

10. Pahang

11. Terengganu

12. Kelantan

13. Sabah

14. Sawarak

40

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

4 5. Malaysia Negaraku 8. Berbangga dengan Identiti Negara Setia Negara Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menyatakan taat setia terhadap negara menghasilkan aku janji taat setia terhadap negara berasa bangga dan cinta akan negara.

Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan

Sumber P&P 1. Lembaran aktiviti Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. 2. Murid menyaksikan perarakan sambutan kemerdekaan peringkat negeri . 3. Murid merakam/ mengambil gambar semasa perarakan tersebut diadakan. 4. Murid mencatat maklumat . Aktiviti Selepas PLBD 1. Perbincangan dalam kumpulan tentang hasil lawatan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan laporan lawatan. 3. Kumpulan lain memberi komen/ pandangan. 4. Murid menyanyikan dan menghayati seni kata lagu-lagu patriotik.

Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Mengagihkan murid kepada kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa. Menguruskan suratsurat: Kebenaran daripada Guru Besar Kebenaran ibu bapa/ waris Membuat tempahan bas. Penerangan dan taklimat tentang: Keselamatan dan disiplin. Peralatan yang perlu dibawa. Penyediaan lembaran aktiviti. Penyediaan alat tulis dan kamera.

41

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

5 4. Kenali Budaya Malaysia 7. Hargai Warisan Budaya Malaysia 7B. Alat Muzik Kebanggaan Kita Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menyenaraikan jenis alat muzik tradisional yang terdapat di negara kita. menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita. berbangga dengan keunikan pelbagai alatan muzik yang terdapat di negara kita.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Lawatan ke Pusat Kebudayaan

Sumber P&P Kamera Lembaran kerja Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Menguruskan suratsurat : Berkaitan lawatan Kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga Kebenaran PPD dan Pusat Kebudayaan Tempahan bas. Pembahagian murid kepada kumpulan dan pelantikan ahli jawatankuasa. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran kerja. Penyediaan alat tulis dan kamera. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. 2. Mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. 3. Murid mengambil gambar alatan muzik dengan kebenaran. 4. Murid mencari dan mencatat maklumat alatan muzik. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan dan dibentangkan oleh setiap kumpulan. Guru merumuskan kepentingan menghargai warisan budaya Malaysia.

Aktiviti Susulan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis. Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional contoh pasukan kompang.

42

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh Lawatan Tempat Lawatan GAMBAR : ………………………………….……………. : ………………………………….……………. : ……………………………….……………… KAUM YANG MEMAINKAN ALAT INI CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN

NAMA ALAT MUZIK

43

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa

: : : : : :

5 5. Malaysia Negaraku 10. Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menyatakan sumbangan Perdana Menteri. menyokong usaha Perdana Menteri dalam pembangunan negara. menghargai sumbangan Perdana Menteri.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Lawatan ke Sri Perdana

Sumber P&P Kamera Alat tulis Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Menguruskan suratsurat : berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Tempahan bas. Pembahagian murid kepada kumpulan. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Penyediaan alat tulis dan kamera.

Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Murid mengambil gambar di sekitar kawasan lawatan dengan kebenaran. Murid mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas.

Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dan rumusan guru. Memberi pandangan/ komen tentang tempat yang telah dilawati. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat yang telah dilawati. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang tempat yang telah dilawati . Murid membuat laporan ringkas.

44

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI

Nama Kumpulan Tarikh

:…………………………………………………….. :………………………………………..

Tempat Lawatan :………………………………………..

Bil 1.

Tokoh Perdana Menteri 1

Maklumat yang diperoleh

• Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan

2.

Perdana Menteri 2

• Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan

3.

Perdana Menteri 3

• Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan

4.

Perdana Menteri 4

• Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan

5.

Perdana Menteri 5

• Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan

45

2. Lengkapkan rajah di bawah.

PERDANA MENTERI MALAYSIA

46

Tahun Tema Unit Tempat Masa

: : : : :

6 4. Kenali Budaya Malaysia 4. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia (Adat Resam) Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak) Mengikut kesesuaian masa Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Lawatan ke perkampunagan Orang Asli dan temu bual

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

Sumber P&P Kamera 2. Lembaran kerja Aktiviti Semasa PLBD 1. Guru memberi taklimat ringkas tentang jadual dan disiplin. Murid mencatat maklumat mengikut agihan tugas (lembaran kerja). Mengambil foto aktiviti yang dijalankan di perkampungan tersebut. Memberi lembaran kerja.

Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Surat menyurat berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa / waris Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kebenaran PPD dan JPN Pembahagian murid dalam kumpulan.

Aktiviti Selepas PLBD Berbincang tentang hasil lawatan. Membentang hasil lawatan dalam kumpulan. Menceritakan pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti.

Aktiviti Susulan 1. Menghasilkan buku skrap/ folio tentang: a. Adat resam b. Pakaian c. Makanan d. Permainan tradisional

Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan.

47

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN CONTOH LEMBARAN KERJA Kumpulan : _________________________________________ Tempat Tarikh Hari Masa : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ di

Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang beri di bawah. Bil. 1. Kategori Makanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Warisan budaya

Nama orang yang ditemubual

2.

Pakaian

3.

Permainan Tradisional

4.

Tarian

48

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN

Tahun Tema Unit Tempat Masa

: : : : :

6 5. Malaysia Negaraku 8. Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara - Kemerdekaan 1957 Memorial Kemerdekaan/ Muzium Mengikut kesesuaian

Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. mengamalkan tingkah laku seorang patriotik. berbangga terhadap kemerdekaan negara.

Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar KBKK Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Melawat Memorial Kemerdekaan/ Muzium

Sumber P&P 1. Lembaran Kerja

Aktiviti Sebelum PLBD Memilih tarikh, tempat lawatan. Urusan surat menyurat/ kertas kerja. Kebenaran daripada pihak pentadbir, PPD dan ibu bapa. Kos pengangkutan. Pembahagian murid kepada kumpulan

Aktiviti Semasa PLBD Guru memberi taklimat jadual dan disiplin. Murid mencatat maklumat. Mengambil foto tokoh. Perbincangan dalam kumpulan.

Aktiviti Selepas PLBD Membentang hasil lawatan dan kerja kumpulan. Bersoal jawab dan rumusan guru. Menghasilkan sebuah laporan tentang tokoh.

Aktiviti Susulan Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan.

49

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN

GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN

________________________

________________________

________________________

________________________

Tokoh

Sumbangan

50

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN

SENARAI BAHAN RUJUKAN

Buck Institute For Education. (2003). Project based learning: A guide to standard focused project based learning. Novato, California: BIE. Claims J, Gardner & Lawton D, (2000), eds. Educations for values: Morals, ethics and citizenship in contemporary teaching. London: Kagan Page. Arthur James, Davison Jon & Stow William.(2000). Social literacy, citizenship education and the national curriculum. London and New York: Kementerian Pelajaran Malaysia. (Ogos 2004): Huraian sukatan pelajaran Pendididkan Sivik dan Kewarganegaraan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. National Council for Social Studies (NCSS). (1984) Curriculum standard for social studies. Kementerian Pelajaran Malaysia. (Ogos 2004). Sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Skylight Professional Development Education.(2002). Mentoring guidebook: Starting the journey (2nd edition). USA. Griffith, R. (1998), Educational citizenship and independent learning. London: Jesica Kingsley Publishers.

Lim Siew Lay (2004). Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir Salak, Perak, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. M. Muzamil, H. Sarina & M.N. Ramlan (2001). Program Muzium dan Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium SultanAlam Shah, Shah Alam, Selangor. Jurnal Penyelidikan 51

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Pendidikan, Jilid 3, Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Ngu Moi Kwe (1997). Attitude Of Secondary Students Towards A Field Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Trip,

Orion, N. & Hofstein, A. (1991). The Measurement Of Students’ Attitudes Towards Scientific Field Trip, Science Education, Vol 75 (5): 513- 523 Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah, Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Cadangan Aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata Pelajaran (Draf). Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Kertas Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah, Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 3/2004. Kementerian Pelajaran Malaysia.

52

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful