IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 2012

EDU 3104 SEM 3 (SOALAN2 UMUM) Soalan EDU 1. Berikan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah. - Menguruskan rutin bilik darjah - Menguruskan aktiviti murid - Menguruskan bahan-bahan penilaian - Menguruskan sumber maklumat murid - Menguruskan aktiviti kumpulan - Menguruskan disiplin bilik darjah 2. Nyatakan ciri-ciri guru afektif dalam menguruskan bilik darjah. - Menguruskan bilik darjah dengan berkesan - Membentuk suasana agar murid terasang dengan apa yang dipelajari dan berusaha melakukan yang terbaik. - Menggunakan masa P&P dengan efisian 3. Nyatakan ciri-ciri yang terdapat dalam persekitaran fizikal. - Susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah - Sumber bahan pembelajaran - Ruang/ sudut pembelajaran - Kebersihan - Pengcahayaan, pengudaraan dan perabot - Ruang pada dinding 4. Berikan ciri-ciri persekitaran psikososial - Suasana yang selesa dan mesra - Bebas daripada ancaman bahaya fizikal - Perasaan diterima - Sensitif dan peka kepada perbezaan individu - Suasana yang merangsang pembelajaran mewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakan perkongsian idea. - Menggalakan pembelajaran koperatif - Peluang yang sama bagi semua murid 5. Nyatakan cara untuk membentuk peraturan dan rutin bilik darjah yang sesuai. - Ayat mesti ringkas dan jelas - Peraturan dipersetujui - Hadkan bilangan peraturan - Peraturan mestilah adil - Peraturan selaras dengan peraturan sekolah. 6. Berikan contoh peraturan yang biasa digunakan dalam bilik darjah - Bersopan santun dan bersifat saling bantu membantu - Hormati harta orang lain - Dengar semasa orang lain bercakap - Hormat orang lain - Patuhi peraturan sekolah 7. Berikan jenis-jenis rutin bilik darjah - Rutin kelas (bukan akademik) - Rutin pentadbiran - Rutin pergerakan murid (akademik) - Rutin pengurusan tugasan (akademik) - Rutin pembelajaran (akademik) - Rutin interaksi (akademik)

8. Berikan contoh yang terdapat dalam rutin pada sesebuah sekolah - Ketibaan murid ke sekolah - Mengambil kedatangan murid - Sepanjang masa persekolahan - Kepulangan murid setelah tamat waktu persekolahan 9. Huraikan prosedur bilik darjah - Penggunaan kawasan bilik darjah (meja guru, meja murid, tandas,sudut bacaan) - Pengajaran guru, sesi pembentangan, & latihan individu (tumpuan murid, penglibatan murid,percakapan antara satu sama lain, meminta bantuan/ bimbingan) - Prosedur umum (edaran & kutipan bahan-bahan) - Aktiviti kumpulan koperatif (projek sains,tugasan kajian sosial,memastikan murid2 mengikut prosedur yang disediakan) - Transisi masuk dan keluar bilik darjah (memastikan pelajar berbaris dab berjalan bersama2 mengikut baris yang lurus dan apabila hendak pergi dan balik dari sesuatu tempat seperti perpustakaan) 10. Berikan 3 jenis pentaksiran di dalam bilik darjah - Pengujian ( - Pengukuran - Penilaian 11. Nyatakan proses penyediaan ujian dan peperiksaan - Kekerapan ujian atau peperiksaan dalam satu penggal - Tarikh ujian dan peperiksaan - Menggubal soalan ujian - Tempoh masa setiap ujian dan peperiksaan - Ujian dan peperiksaan mestilah adil - Soalan2 mestilah merangkumi tahap pemikiran murid selain daripada peringkat pengetahuan.

1

IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 2012
- Bincang dengan guru yang mengajar subjek yang sama - Murid2 dimaklumkan tarikh ujian - Cuba biasakan dengan format ujian dan peperiksaan sebenar 12. Nyatakan cara untuk mengurusan pentadibiran ujian atau peperiksaan - Sediakan persekitaran yang selesa - Benarkan murid masuk awal - Murid perlu bersedia dan duduk ditempat masingmasing - Guru perlu mencatat kehadiran pelajar ketika peperiksaan - Pentadbiran ujian dan peperiksaan memberi kesan ke atas sikap murid 13. Apakah kepentingan apabila guru menjaga hubungan dengan murid - Dapat menaikkan motovasi pelajar - Mudah untuk mengawal pelajar - Mendapat kerjasama daripada pelajar - Menaikan imej guru 14. Apakah kepentingan apabila murid menjaga hubungan dengan guru - Berminat untuk belajar - Memberikan kerjasama - Meningkatkan pencapaian akademik - Lebih bermotivasi balas dengan jujur, tidak takut mengaku salah) - Keprihatinan (bertimbang rasa, mengambil berat,boleh berkongsi masalah) - Integriti emosi ( berkait dengan kejujuran dalam meluahkan pendapat serta mempunyai akauntibiliti diatas tingkah laku sendiri) - Menggalakan integriti emosi di dalam kalangan murid (menggalakan murid meluahkan emosi secara positif) - Strategi mengamalkan budaya penyayang (menyerapkan sikap mengambil berat, membina semangat kekitaan, mengamalkan ciri-ciri penyayang) 18. Nyatakan faktor-faktor membentuk dinamika bilik darjah - Jantina - Agama/ bangsa - Status sosioekonomi 19. Berikan peranan guru dalam dinamika kumpulan. - guru harus mengenalpasti bentuk dinamikan kumpulan - guru memberikan perhatian kepada murid yang tidak disukai - guru menjadi model untuk mempengaruhi murid - guru bertindak sebagai ketua kumpulan dinamika 20. Berikan dua jenis masalah disiplin - Tingkah laku disruptif (tingkahlaku yang menjejaskan proses p&p) - Tingkah laku distruktif (tingkah laku yang membahayakan diri, sekolah dan masyarakat)

15. Berikan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid - Penampilan & bahasa badan - Tingkah laku guru - Menunjukkan contoh teladan yang baik - Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah 16. Nyatakan strategi-strategi yang mampu membina hubungan positif antara guru dan murid. - Mengingati nama murid dan panggil dengan nama masing-masing - Menanamkan semangat cintakan kelas/ bilik darjah - Agihkan tanggungjawab bersama - Tetapkan jangkaan yang realistik - Menunjukkan keprihatinan - Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi 17. Nyatakan amalan budaya penyayang. - Hormat (menerima murid seperti dirinya, lebih mudah dihargai, interaksi dua hala) - Autentik (menjadi diri sendiri, memberi maklum

21. Berikan contoh tingkah laku disruptif - Kelakuan nakal - Hiperaktif - Tak membawa buku latihan - Agresif

22. Berikan contoh tingkah laku distruktif - Vandalisme - Kumpulan liar - Mengugut 23. Nyatakan jenis-jenis disiplin - Arahan guru - Arahan kerja - Arahan diri - Arahan kumpulan

2

IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 2012
24. Nyatakan definisi tingkah laku bermasalah - Tingkah laku yang menghalang kelancaran p&p 25. Berikan cara-cara untuk mengenal pasti murid2 yang bermasalah tingkah laku - Jenis ujian o Ujian pencapaian akademik (upsr, pmr, spm) o Ujian kecerdasan (multiple intelligence) o Ujian kecenderungan bakat (ujian aptitud differential) o Ujian minat (career assessment inventory) o Ujian personaliti (the survey of personal value) o Ujian saringan - Jenis bukan ujian o Ujian dokumen-kad 001 o Teknik temubual o Pemerhatian 26. Nyatakan teknik2 modifikasi tingkah laku - Peneguhan (positif dan negatif) - Dendaan (hukuman, amaran, memanggil ibu bapa) - Reverse psycology (teknik modifikasi tingkahlaku negatif kepada positif, memerlukan kemahiran guru, menginsafkan murid) - Shaping - Token ekonomi - Kontrak - Time-out ( dendaan di luar bilik darjah) - Modeling - Pengurusan/ peneguhan/ kawalan diri - Pengasingan 27. Berikan cadangan untuk mengurangkan masalah disiplin - Rancangan pelajaran yang menarik dan bersistematik - Mempelbagaikan aktiviri pengajaran - Menghargai dan memuji2 murid - Kepimpinan demokratik - Aktiviti pengayaan - Mengajar murid mengikut kebolehan mereka - Teknik penyoalan - Menetapkan peraturan - Elakkan penggunaan ugutan - Memupuk nilai2 murni dalam jiwa murid 28. Apakah itu Pastoral Care? - Menganggap guru sebagai ibu bapa (bimbingan yang diberikan guru untuk menjaga kebajikan murid) 29. Berikan konsep bimbingan - Proses menolong murid memperkembangkan potensi dan kebolehan secara optimum - Mengembangkan peribadi individu secara sistematik dan tersusun 30. Berikan pendekatan yang terdapat dalam bimbingan - Perkembangan - Krisis - Pencegahan - Pemulihan 31. Berikan 2 jenis bimbingan - Bimbingan individu - Bimbingan berkolompok 32. Nyatakan program-program yang diatur oleh KPM untuk murid berkeperluan khas - Program Pendidikan Khas bermasalah pendengaran - Program Pendidikan Khas bermasalah penglihatan - Program Pendidikan Intergrasi - Program Pendidikan Khas Prasekolah - Program Pendidikan Khas Teknik & Vokasional - Program Pendidikan inklusif 33. Nyatakan kategori kanak2 berkeperluan khas - Terencat akan sederhana & teruk - Cacat fizikal - Kecacatan penglihatan - Masalah pembelajaran - Disleksia - Autistik - Lewat perkembangan - Hiperaktif - Pintar cerdas 34. Berikan ciri-ciri bagi kanak2 yang mempunyai masalah terencat akal - IQ rendah - Kadar pembelajaran rendah - Sukar memahami idea abstrak - Kemahiran bahasa rendah - Masalah ingatan - Lemah dalam pembelajaran - Tingkah laku sosial kuran matang

35. Cara guru untuk mengatasi kanak2 yang mempunyai masalah terencat akal - Arahan aktiviti yang ringkas, jelas dan berstruktur - Masa yang lebih panjang diberikan kepada mereka untuk menyiapkan tugasan - Arahan2 yang diberikan dalam pecahan kecil dan perlu diberi ulangan

3

IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 2012
- Kemahiran baharu mesti diulang dan dipraktikkan. 36. Terangkan ciri2 kanak yang mempunyai masalah penglihatan - Menghadapi masalah membaca jika font kecil - Memegang buku terlalu dekat - Silap membaca pada papan tulis - Kerap menggosok mata - Mengadu sakit kepala - Mata merah dan berair 37. Pengurusan bilik darjah bagi murid masalah penglihatan - Galakkan murid sentiasa membantu murid - Bahan bacaan font besar - Kedudukan murid di hadapan - Galakan murid guna pita rakaman - Susunan perabot untuk elak menghalang pergerakan 38. Nyatakan ciri2 kanak2 yang mempunyai masalah pendengaran - Gagal ikut arahan - Salah faham jika tidak pandang kepada pengucap - Keliru dan mudah alih perhatian - Pertuturan tidak lancar - Sentiasa tanya kawan 39. Cara guru untuk mengatasi kanak2 yang mempunyai masalah pendengaran - Gunakan teknologi dalam p&p - Duduk dihadapan - Pandang kearah murid - Gunakan bahasa isyarat - Meklumat penting dicatat di papan tulis - Maklumat disampai melalui BBM (visual) 40. Nyatakan ciri-ciri murid yang mempunyai masalah pembelajaran - Lambat memahami sesuatu - Sukar ikut arahan - Masalah ingatan - Konsep kendiri lemah - Sukar menyelesaikan masalah - Lambat menjawab soalan 41. Cara pengurusan bagi masalah pembelajaran - Mengajara cara belajar - Sediakan program bimbingan kepada murid - Bimbingan diberikan kepada murid - Melibatkan mereka secara aktif 42. Nyatakan ciri2 autistik. - Mengasingkan diri - Enggan bercakap - Kemahiran sosial dan komunikasi yang lemah - Beri respon yang luar biasa

43. Pengurusan bilik darjah bagi masalah autistik - Beri kesedaran - Strategi menguruskan tingkah laku seperti memberi ganjaran untuk tingkah laku yang diingini - Tempat duduk yang bebas dari bahan2 yang boleh mencederakan mereka - Sediakan persekitaran yang berstruktur 44. Ciri –ciri lewat perkembangan - Ketidakupayaan mengurus diri (pegg pen dengan salah, tidak dapat tulis dengan betul) - Sukar bergaul - Perbendaharaan yang terhad - Kemahiran sosial yang lemah, sukar menjalin hubungan dengn rakan sebaya\ 45. Pengurusan bilik darjah bagi lewat perkembangan - Perkhidmatan psikologi - Makan seimbang - Penggunaan teknologi untuk p&p - Adakan rutin bilik darjah 46. Ciri-ciri kanak2 hiperaktif - Mudah alih perhatian - Cepat bosan - Sukar beri tumpuan - Sukar ikut arahan - Bermasalah memproses maklumat - Tidak boleh duduk diam - Sikap resah 47. Cara guru mengatasi masalah hiperaktif - Tempat duduk khas supaya tidak banyak bahan yang boleh alih perhatian - Peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti - Tugasan yang ringkas dan mudah - Adakan rutin bilik darjah - Jelas tentang peraturan dan prosedur kelas 48. Ciri2 masalah pintar cerdas - IQ tinggi - Kurang sabar jika pelajaran berkadar lambat - Maslah penyesuaian dari segi kepintaran yang mungkin dianggap sebagai angkuh, menunjuk-nunjuk - Sukar beri kerjasama

4

IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 2012

49. Cara mengatasi msalah pintar cerdas - Program pengayaan - Program khas untuk mengembangkan potensi mereka - Libatkan pembelajaran arah kendiri - Progran ekspress

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful