S.C. ROZINI S.R.L.

W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T

C.U.I. R17551586 B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549 Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O

I E C T A R E

C O

N S T R U C T I I

C I V I L E

S I

I N D U S T R I A L E

MEMORIU TEHNIC Sala de Sport

CAIET DE SARCINI STRUCTURA METALICA 1. 2. 3. 4. OBIECT ...................................................................................................................................... 2 LUCRARI DE TRASARE........................................................................................................... 2 DOCUMENTE DE REFERINTA ............................................................................................... 2 PROCEDURA ............................................................................................................................. 2 Masuri pregatitoare.......................................................................................................................... 2 Verificarea calitatii la primirea pe santier ......................................................................................... 2 Verificarea materialelor de asamblare .............................................................................................. 3 Verificarea frontului de Iucru inaintea montarii ................................................................................ 3 5. ABATERI L IMITA DE LA FORMA SI DIMENSIUNI CONF . STAS 767/0-88 ......................................... 4 Abateri limita la indreptarea si indoirea pieselor. .............................................................................. 4 Abateri limita admise la montaiul elementelor de constructii din otel ................................................ 5 8. ABATERILE LIMITA LA CONSTRUCTIILE DIN OTEL DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTAJ ........ 5 9. VERIFICAREA LUCRARILOR DE MONTARE ........................................................................................... 6 Verificari pe parcursul executiei Iucrarilor de montaj ....................................................................... 6 Verificari pentru receptia elementelor sudate Ia primirea pe santier .................................................. 6 Verificarea asupra elementelor care se Imbina prin sudare pe santier. ............................................... 7 Verificarea calitatii imbinarilor sudate la montaj .............................................................................. 7 Verificarea aspectului ...................................................................................................................... 7 Masurarea dimensiunilor geometrice a abaterilor geometrice si a defectelor de suprafata .................. 7 Receptia constructiilor din otel montate ........................................................................................... 7 10. MONTAJ TABLA CUTATA ..................................................................................................... 8 Conditii prealabile ........................................................................................................................... 8 Descrierea instructiunii .................................................................................................................... 8 Elementele constitutive si dimensionale ale panourilor ..................................................................... 8 Manipularea panourilor.................................................................................................................... 8 Montajul panourilor ......................................................................................................................... 8 Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale (jgheaburi si burlane) ......................................... 9 Controlul calitatii............................................................................................................................. 9 Receptia lucrarilor ........................................................................................................................... 9 Inregistrare ...................................................................................................................................... 9 INREGISTRARILE CERUTE DE LEGISLATIE IN VIGOARE CONFORM NORMELOR......................................... 9

Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str.Carpatilor,Brasov, jud.Brasov

Verificarile efectuate urmare a receptiei in santier sunt consemnate in procese verbale de receptie pe santier a elementelor de constructie din otel! a) schite cu marcarea si pozitionare elementelor din otel   Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str.Prezentarea generala a lucrarii s-a facut in memoriul tehnic de rezistenta. 78.rozini.ro . ROZINI S. Normativ C 56-85 -Normativ pentru verificarea si receptia Iucrarilor de constructii si instalatii aferente.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport 1. Elementele care nu au fost insotite de certificate de calitate si la care se constata neconcordante si deficiente vor fi respinse la receptie.U. In cazul ca la receptia finala a elementeior din otel din uzina au participat si delegati ai unitatii de montare. Se vor preciza eventualele neconcordante si faze nefinalizate cu angajarea scrisa ca termen si conditii calitative a celor care trebuiau sa le finalizeze.10/95 -Iegea calitatii In constructii.R. 4. C 150199 -Normativ privind calitatea Imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. HG nr. industriale si agricole.C.Brasov . Documentatia de atestare a calitatii trebuie sa cuprinda certificate de calitate a tuturor elementelor din otel livrate cu confirmarea scrisa a uzinei bazate pe certificate ale furnizorilor sau pe Incercari proprii. corespondenta ei cu comanda facuta modul cum este marcata si transportata. Normativ C 139-87 Instructiuni tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice. STAS 767/0-88 -Constructii din otel.Brasov. R17551586 B-dul 15 Noiembrie. Verificarea calitatii la primirea pe santier Consta in verificari scriptice si directe.273194 -Regulamentul de receptie a Iucrarilor de constructii si instalatii aferente. b) verificarea existentei si examinarea continutului documentatiei de atestare. PROCEDURA          Masuri pregatitoare  Preluarea frontului de lucru prin proces-verbal semnat de responsabilul tehnic al lucrarii. OBIECT Prezentul Caiet de Sarcini se refera la executia lucrarilor de producere si montaj structura metalica si realizarea inchiderilor cu tabla cutata la obiectivul: “Sala de sport” loc Brasov. HG nr. Brasov Tel/Fax 0268-411626 . jud. 2. Verificarile scriptice includ a) verificarea actelor de insotire a marfii. a claselor de calitate a sudurilor cap la cap. jud. Se vor pastra repere de control pana la terminarea lucrarilor de structura. 766/97 -Regulamentul privind conducerea si asig urarea calitatii In constructii. W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C. Mob 0723-387549 Web: www. LUCRARI DE TRASARE Trasarea lucrarilor se va face cu grija pentru a obtine toleranta ceruta de montarea structurii metalice . Nr. STAS 10108/0-78 -Calculul si alcatuirea elementelor din otel pentru constructii. acestea vor fi consemnate in acte de constatare insotite de schite si detalii suficiente pentru a putea fi usor de verificat si de remediat de delegatul uzinei. 3. c) buletine de verificare nedistructiva pentru cordoane de sudura  Verificarea subansamblelor se face bucata cu bucata. DOCUMENTE DE REFERINTA Legea nr.S.Carpatilor.L. Conditii tehnice generale de calitate. a calitatii elementelor din otel (conform proiect). Brasov.I. verificarile de mai sus nu sunt obligatorii dar se va verifica daca nu s-au produs deformari in timpul manipuiarii si transportului. STAS 5555/1 si 2 -80 Sudarea metalelor STAS 8600 -79 Tolerante si asamblari In constructii.E-mail: office@rozini. seful de echipa si responsabilul tehnic al executiei din partea executantului precum si din partea beneficiarului si a executantului fazei anterioare. In cazul cand la unul sau la mai multe subansamble se vor constata deficiente de calitate.

Incercari directe asupra calitatii materialelor si Imbinarilor pentru toate elementele furnizate fara certificat de calitate.E-mail: office@rozini.verificari ale Imbinarilor. saibe. In cazul cand Iipsesc certificatele de calitate emise de unitatea producatoare sau ele nu contin toate elementele sau sunt dubii asupra exactitatii datelor din certificate.Carpatilor. nituri. Brasov Tel/Fax 0268-411626 . Verificarea subansamblelor se face bucata cu bucata. Nr. R17551586 B-dul 15 Noiembrie.rozini.S. Mob 0723-387549 Web: www. mentinerea protectiei executate in uzina. electrozi. se vor face sub comanda unitatii de montare Verificarea frontului de Iucru inaintea montarii  Montarea elementelor constructiilor de otel va putea Incepe numai dupa efectuarea urmatoarelor verificari care sa ateste: a) Intocmirea proiectului b) executarea integraia si de buna calitate de catre uzina a commpletarilor si remedierilor deficientelor de calitate semnalate cu ocazia receptiei la primirea pe santier si in conformitate cu avizul scris al proiectantului si al prescriptiilor tehnice.      Verificarea materialelor de asamblare  La receptia pe santier a materialelor de asamblare (suruburi. neregularitati evidente ale executiei. ancorare. b) Verificarea prin incercari directe a calitatii materialelor In conformitate cu prescriptiile tehnice corespunzatoare. includ: . In cazul cand a unul sau la mai multe subansamble se vor constata deficiente de calitate.Brasov.ro . d) existenta si continutul documentelor de verificare si receptionare a elementelor de reazem si de joantare.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport b) piese scrise si desenate ale proiectului de executie care au suferit modificari si completari pe parcursul executiei.I.C.U. etc.geometria exterioara a elementelor de constructii din otel si respeclarea conditiilor de prindere si rezemare. jud.inclusiv verificarea existentei si continutului documentelor de atestare a calitatii pieselor si materialelor folosite cu ocazia remedierii. e) pozitia in plan si ca nivel al buloanelor de ancoraj precum si starea de protejare. g) Existenta si pozitionarea corecta a elementelor provizorii de sustinere. 78.L. f) indreptarea profilelor deformate la transport fara afectarea calitatii lor (daca este posibil) sau inlocuirea lor.R. verificarile de mai sus nu sunt obligatorii dar se va verifica daca nu s-au produs deformari In timpul manipuiarii si transportului. Verificarile directe a elementelor din otel (vizual si prin masuratori). sarme pentru sudare) verificarea consta din: a) verificarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitatii materiale1or si a corespondentei cu prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice. W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C. aspectul exterior si consemnarea integritatii. protectia anticoroziva. ROZINI S. Elementele care nu au fost insotite de certificate de calitate si la care se constata neconcordante si deficiente vor fi respinse Ia receptie. acestea vor fi consemnate in acte de constatare insotite de schite si detalii suficiente pentru a putea fi usor de verificat si de remediat de delegatul uzinei. c) exactitatea axelor principale de constructie precum si a elementelor in raport cu axele constructiei. .Brasov . In cazul ca la receptia finala a elementeior din otel din uzina au participat si delegati ai unitatii de montare. insotite de aprobarea in scris a proiectantului pentru fiecare din modificari. Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str.

R.3.1.U.2. 1 d.Brasov .004 I dar max.50 -2.3 1.00 m +.3. 4 Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str.50 m 1.C. Abaterea limita de la rectiliniaritate a profilelor indreptate la rece sau la cald sageata nu trebuie sa fie mai mare de l/1000 din Iungimea piesei fara a depasi 10 mm Descrierea abaterii Valoare admisa (mm) a) Abateri la lungimile elementelor si la distantele intre imbinarile de montaj pentru intervale de dimensiuni pana Ia 1 .ro .00 m +-15 b) Abateri ia distanta intre suprafete frezate sau rabotate pana la 1 . elemente cu zabrele +-0.01h f) Idem In zona Imbinarii Ia elemente Ia care talpile sunt Imbinate cu eclise si suruburi de orice fel cu eclise si sudura de colt sau suduri cap la cap. jud.00 -15.00 m 9. ROZINI S.50 m 2.rozini.50 +.00 -21.01 B e) Abateri Ia Inaltimea h si Iatimea b a sectiunii transversale Ia : -stalpi cu inima plina +-10 -grinzi cu inima plina +-5 -bare compuse. d) Inclinarea a talpii grinzilor cu inima plina a elementelor T sudate a stalpilor (fig.2. 78. + 0.50 -9.01b+-0.2) fata de poz.00 m +-12 21.1 ) in plan orizontal sau vertical.Brasov.50 m +. -la locurile Imbinarilor de montaj 0.00 c) Abaterea de ia forma rectilinie a axei elementului (sageata 6 fig.00 -27.I.50 +.Carpatilor. d = grosimea talpii celei mai subtiri g) Deplanarea f a inimii grinzilor cu nervuri de rigidizare (fig. L = distanta intre punctele de prindere 0.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport 5.50 m +. STAS 767/0-88 Abateri limita la indreptarea si indoirea pieselor.001 L dar max. corecta.0.50 -9. 15. I = dimensiunea minima a sau b a panoului Intre rigidizari 0.00 m peste 27.00 m +-14 peste 27 .S. Mob 0723-387549 Web: www. Nr. W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C.L.005B -pe restul grinzii 0.50 m +.4 2.00 -21 .50 -4. Brasov Tel/Fax 0268-411626 .00 -15. Abateri Limita de la forma si dimensiuni conf.00m 21.00 m +-10 15.00 rn +.00 +.E-mail: office@rozini.3) In zona joantelor inimii.7 9.00 +.00 -27.5 4.50 m 4.00 m 15.50 +.50 +.1.4.50 -2. R17551586 B-dul 15 Noiembrie.00 +.50 -4.

rozini.Brasov Valoarea admisa . l = distanta Intre noduri l) Sageata D a deformatiei locale a unui profil laminat fig 7 0 . dupa prinderea provizorie Ia montaj nu trebuie sa fie mai mare decat 6 mm In nici o parte in Iungul Imbinarii. 4 0. +5 -Abaterea pe Inaltime de Ia cota suprafetei de reazem a stalpului +5 -Devierea capatului superior al stalpului fata de verticaia.01 I dar max 5 0.01 l m) Dezaxarea nodurilor fata de axa talpii la elemente cu zabrele fig8 Abateri limita admise la montaiul elementelor de constructii din otel Denumire abatere a) Abaterea suprafetei fundatiei pe Inaltime b) Deplasarea suruburilor de ancoraj In plan orizontal: -cand suruburile sunt in interiorul conturului piacii de baza -cand suruburile sunt In exterior Valoare admisa (mm) +10 5 10 c) Abaterea capatu!ui superior al suruburilor de ancoraj pe verticaia d) Abaterea Iungimii filetului surubului de ancoraj e) Abaterea fata de distanta teoretica Intre reazemele constructiei din otel.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport h) Idem In zona joantelor.Carpatilor. H=inaltimea stilpului 0.I. jud.U. Mob 0723-387549 Web: www.S.6) k) Sageata barelor elementelor cu zabrele Intre doua noduri. 78.01 b j) Rostul Intre element tip cheson si alt element care intra In el (fig.R. deschiderea IocaIa a rostului cusaturilor. R17551586 B-dul 15 Noiembrie. ROZINI S. Brasov Tel/Fax 0268-411626 .5). h = Inaltimea sectiunii transversale a barei 0.E-mail: office@rozini.01 h dar max 15 b) Ferme si grinzi -Sageata talpii comprimate a fermelor cu inima pline Intre punctele de fixare In sens transversal I = distanta Intre punctele Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str.C. +20 +30 +20 La elementele de constructii din otel care se imbina Ia montaj prin sudura cap Ia cap.ro . W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C. Abaterile limita la constructiile din otel dupa executarea lucrarilor de montaj Denumire Descrierea abaterii (mm) a) Stalpi-Abaterea axei stalpului fata de axele de trasare masurate Ia baza stalpului.L. Nr. Zonele In care se depaseste toleranta prevazuta In proiect (fara Insa ca deschiderea rostului sa fie mai mare de 6 mm) se remediaza prin sudare de Incarcare In conditiile specificate In documentatia tehnica. 8.001 I dar max.Brasov.inimii (fig.4) i) Deplasarea a profilelor barelor compuse (fig.

78.rozini. Verificari pentru receptia elementelor sudate Ia primirea pe santier La primirea pe santier sunt obligatorii verificari In scopul depistarii si eliminarii degradarilor dobandite In timpul manipuiarii si transportului. -Controlul cu radiatii penetrante. -Controlul ultrasonic combinat cu radiatii penetrante.I. b) realizarea de buna calitate a Iucrarilor de montare si pozitionarea corecta a elementelor de otel. Verificarile l1. Procentajele controlate prin sondaj vor fi: 10% pentru nivelul B. Controlul nedistructiv al imbinarilor sudate consta din: -verificarea vizuala In proportie de 1 00% pentru toate piesele sudate Inainte de vopsirea e!ementului si dupa indepartarea zgurii. Imbinarile sudate vor fi verificate pe santier prin sondaje astfel: a) verificarea aspectului vizual pe Imbinari curatate In prealabil de vopsea prin procedee care nu mascheaza defectele de suprafata. Mob 0723-387549 Web: www. Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str. W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C. protectii anticorozive. 5% pentru nivelurile C si D.cap. tab 6 anexat. R17551586 B-dul 15 Noiembrie. f) Conditiile de calitate pentru taierea otelurilor si forma Imbinarilor sudate sunt conf. tab.4. e ) Verificarea continutului documentati de executie a constructiei sudate -aceleasi la montaj ca si la confectie.Carpatilor. jud.).C. -Controlul cu lichide penetrante si controlul cu pulberi magnetice.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport de fixare -Abaterea nodului superior de Ia mijlocul fermelor fata de planul vertical ce trece prin axele reazemelor h = Inaltimea fermei -Abaterea fata de distanta dintre grinzile de planseu sau intre ferme Ia talpa superioara. Brasov Tel/Fax 0268-411626 . 111. Controlul nedistructiv se va efectua cu aparatele si specializarile prevazute In normativul C 150-99. Verificarea are drept scop depistarea defectelor de suprafata si eventuale abateri geometrice.U. b) Imbinarile controlate vizual vor fi verificate si prin masurarea dimensiunilor geometrice si a defectelor de suprafata (conf.2.15 h/250 dar max 10 +15 . Verificarea Lucrarilor de montare Verificari pe parcursul executiei Iucrarilor de montaj a) indeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru tehnologia de montare a elementelor de otel. c) receptia lucrarilor sau partilor de constructie ce devin ascunse (cordoane de sudura care nu mai sunt accesibile Ia sfarsitul fazei de lucrari. Nr.R. Imbinarile sudate de montaj se executa de sudori autorizati care vor aplica poansonul pe Imbinare. ROZINI S. Defectele admise In faza finaia sunt conf. cu consemnarea indeplinirii conditiilor calitative In procese-verbale de lucrari ascunse ce conditioneaza Inceperea operatiunilor urmatoare.Brasov.).S.3 din normativ C 150-99 si conditii de calitate pentru materiale de sudare din tab.ro .L. 9.6.E-mail: office@rozini. IV se realizeaza In Iaboratoare de Incercari autorizate prin grija RTS. Se recomanda arderea cu flacara si curatarea cu perii de sarma. d) Verificarea strangerii suruburilor de inalta rezistenta (conform instructiunilor tehnice C 133/82). prelucrarea marginilor. verificarea calitatii curatirii elementelor care se imbina prin suJuburi pretensionate etc.Brasov 1/750 dar max.

Brasov. -verificarile se fac pe probe martor conf. pe toata Iungimea si suprafata Ior.3 din Normativ C l 50-99 si pentru Imbinarile sudate care nu se Incadreaza In conditiile prevazute in labelul 6 Verificarea calitatii taieturilor se face cu ajutorul tehnicilor indicate In STAS 10564/1-81 "Taierea cu oxigen a metalelori Clase de calitate a!e taieturilor".2 mm pentru marimi Iiniare si 2° pentru marimi unghiulare.I.2.6. -se vor depista si remedia deteriorarile produse Ia transport si manipulare. se va proceda astfel:      Receptia constructiilor din otel montate  Receptia preliminara se efectueaza conf HG 273/94 si Regulamentul de receptie a Iucrarilor de constructii si instalatii aferente  in cadrul receptiei preliminare a obiectelor. Inainte de ridicarea In pozitia finaia. indiferent de nivelul de acceptare a Imbinarilor sudate. Brasov Tel/Fax 0268-411626 . Masuratorile se fac cu mijloace ce ofera precizie minima de 0. pentru toate elementele. care prevad si modurile de masurare ale abaterilor si defectelor. R17551586 B-dul 15 Noiembrie. pentru cusaturile de lungime mare calculatia se face la totalul in metri Iiniari. constituie un control eliminatoriu pentru piesele care nu se incadreaza In conditiile prevazute in tab.L. Mob 0723-387549 Web: www. Inainte de vopsirea elementelor si dupa Indepartarea zgurii. c .Carpatilor.rozini.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport Verificarea asupra elementelor care se Imbina prin sudare pe santier. pe Iungimile care ar putea prezenta abateri geometricei Masuratorile se vor face prin sondaj Ia procentele minime prevazute In tabelul 5i Pentru Imbinari sudate scurte (maxim 500 mm) procentul se aplica asupra numarului total de bucati. astfel incat capetele ce se imbina prin sudare sa se incadreze in abaterile admise. Verificarea calitatii imbinarilor sudate la montaj -pe parcursul executiei imbinarilor sudate Ia montaj se va da atentie deosebita verificarilor periodice ale tehnologiilor de sudare utilizate. subansamblele sau piesele din otel.S. ROZINI S. In scopul depistarii defectelor de suprafata si a zonelor cu eventuale abateri geometrice.C. pe laminate. C se va executa un premontaj la sol inainte de ridicarea la pozitia finaia. W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C. nu se vor monta decat cu avizul proiectantului sau dupa remedierea defectelor constatate de catre furnizor.E-mail: office@rozini. Masuratorile se vor face in cel putin trei puncte pentru o Imbinare scurta sau un metru Iiniar de Imbinare de Iungime mare. Nr. pentru elementele care se imbina la montaj prin suduri la nivelurile de acceptare B.U.ro . piese si imbinari sudate In toate fazele de executie. In conditiile prevazute In tabelul 5  Controlul aspectului In faza finaia se face pe arnbele fete ale Imbinarii sudate pe o latime adiacenta de minimum 250 mm In stanga si in dreapta sudurii cuprinzand si verificarea existentei poansonului sudorului  Degradarile laminatelor produse princoroziune sau manipularenu trebuie sa depaseasca conditiile impuse la Iivrare. In Iocurile cu aspect necorespunzator.R. Verificarea aspectului  Verificarea aspectului constituie o operatiune de control obligatorie si eliminatorie. Elementele cu abateri peste cele indicate In cap. -unitatea de montaj are obligatia verificarii distantelor Intre Imbinarile de montaj prin suduri. pentru fiecare abatere si defect mentionatei In cazul nerealizarii conditiilor prevazute In tabelul 3 pentru taieturi si prelucrari In rosturi si In tabelul 6 pentru imbinari sudate finite. SREN 288 In proportiile stabilite prin caietul de sarcini sau de catre responsabilul tehnic cu sudura In absenta caietului de sarcini in cadrul laboratoarelor autorizate. 78. verificarea consta din verificarea existentei si continutului Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str. jud.Brasov .  Examinarea aspectului se face vizual in procent de 100% pentru toate laminatele piesele si Imbinarile sudate. cu care ocazie se vor efectua toate operatiile de ajustare necesare. Masurarea dimensiunilor geometrice a abaterilor geometrice si a defectelor de suprafata  Masurarea dimensiuniior geometrice a abaterilor de la forma prescrisa si a defectelor de suprafata.

W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C.U. Grosimile panourilor se pot executa la cerere de la 40 mm la 300 mm.L. Montajul panourilor Se realizeaza prin prinderea lor de elementele structurale ale constructiei prin suruburi autoperforante cu garnituri de cauciuc. prin suruburi cu pregaurirea elementului de sustinere sau cu popnituri . Montaj TABLA CUTATA Conditii prealabile Pentru executarea lucrarii sunt necesare urmatoarele: asigurarea documentelor de executie verificarea calitatii elementelor de structuri pe care se realizeaza prinderea verificarea conditiilor speciale instruirea personalului de executie dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii racorduri de energie. 78.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport documentatiei care atesta calitatea precum si prin verificari directe. compartimentari. jud.Brasov . o procesele verbale de receptie pe santier a eiementelor de ccnstructii Iivrate de uzina: o certificatele de calitate pentru tcate materialeie utilizate in montaj. Lungimile panourilor dictata de mijlcul de transport iar latimea de 1.Carpatilor. apa si alte utilitati Descrierea instructiunii Panourile DIN TABLA CUTATA se utilizeaza pentru acoperisuri. daca au fost prevazute In proiect.R.C. Mob 0723-387549 Web: www.5 mm galvanizata prevopsita.02 m Clasa de rezistenta la foc este C1 Coefiucientul de transfer termic este 0. ROZINI S. se executa cu dispozitive si legaturi speciale de sarcina. precum si pentru controlul imbinarilor de montaj nituite sau cu suruburi. Nr. la culori standard sau la comanda cu nervuri in relief de patru tipuri si izolatie de polistiren expandat ignifugat.Brasov.037W/mC0 Manipularea panourilor Atat la incarcarecit si la descarcare. Societatea care monteaza in colaborare cu beneficiarul si cu furnizorul confectiei este obligata a pregati si preda comisiei de receptie urmatoarele: o documentele privind verificarea si receptionarea e!ementelor de constructii care constituie suportul pentru constructia metalica: o documentele privind verificarea calitatii si receptionarea e!ementeior de constructii uzinate. o fise de masuratori. la toate categoriile de constructii. Brasov Tel/Fax 0268-411626 . Elementele constitutive si dimensionale ale panourilor Panourile se executa automatizat din tabla de 0. Insotite de avizele scrise ale proiectantului pentru toate cazurile In care acesta a indicat solutiile respective 10. inclusive pentru eventualele Iucrari de remediere.I. inchideri exterioare. insotite de notele de santier a1e proiectantului pentru fiecare dintre aceste modificari. o procesele verbal de remedieri efectuate Ia montaj. La prinderea de elementele structurii se va acorda atentie bunei incastrari a surubului sau popnitului. Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str. O atentie deosebita se va acorda manipularii manuale ale panourilor si imbinarii perfecte intre panouri. R17551586 B-dul 15 Noiembrie.E-mail: office@rozini. buletine de incercare nedistructiva a sudurilor de montaj. de asemenea pentru incercarile in situatiile prevazute In proiect sau dispuse de proiectant prin note de santier o piesele scrise si desenate ale proiectantului care au suferit modificari Ia o montaj.ro .rozini.S. o procesele verbale de receptie calitativa pentru toate Iucrarile ascunse prin o acoperire sau inglobare In alte categorii de Iucrari sau etemente. functie de dimensiunile si grosimile panoului.

izolarea lor cu polistiren expandat sau spuma poliuretanica eventual silicon daca se impune.R. sudura care va fi protejata anticoroziv cu acelasi tip de grund bogat in zinc.Brasov. o Acreditarea produsului pe piata romaneasca.ro P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E MEMORIU TEHNIC Sala de Sport La montajul elementelor de etansare se va acorda atentie acoperirii tuturor gaurilor. Burlanele se fixeaza de panourile de perete cu ajutorul unor cleme metalice prinse cu pop-nituri. Mob 0723-387549 Web: www.8 su 1 mm vopsite in acelasi sistem ca si jgheaburile in culoarea dorita de beneficiar.U.E-mail: office@rozini.Carpatilor. Burlanele sunt confectionate conform tehnologiei date de producator din tabla galvanizata cu grosime de 0. Nr.procese verbale de receptie calitativa . Inregistrare Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor .5 mm. o Respectare conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect La executarea lucrarilor se vor respecte prevederile “Normelor republicane de protectia muncii. fie in tronsoane complete atunci cand lungimea jgheabului permite. si vopsite cu un strat de vopsea epoxidica bogata in zinc in culoarea ceruta de beneficiar. Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale (jgheaburi si burlane) Jgheaburile sunt executate din tabla galvanizata cu grosimea de 1. 78. jud. Brasov Tel/Fax 0268-411626 .Brasov .C. Controlul calitatii Inainte de montaj se vor verifica obligatoriu dimensiunile. Normelor de protectia muncii in activitatea de C+M si Norme generale de protectie si prevenire a incendiilor. Se vor verifica: o Existenta si continutul certificatelor de calitate. Montarea pe santier se face conform tehnologiei date de producator. eventualele zgarieturi sau lovituri si remedierea lor daca este posibila.Rozorea Lucian Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov Str.proces verbal de executare a masurilor de remediere Intocmit: Ing. W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T C.L.Jgheaburile sunt aduse la santier fie in tronsoane de 6 m lungime cu capac la un singur capat. ROZINI S. R17551586 B-dul 15 Noiembrie. Receptia lucrarilor Receptia lucrarilor se poate efectua pe intreaga lucrare sau pe parti.S.I.ro . planeitatea. caz in care sudura este protejata anticoroziv cu acelasi tip de grund fie prin pop-nituri.rozini. urmand a se face imbinarea prin sudura in santier. jgheaburile urmand a fi montate dupa montarea panourilor de pereti si inainte de montajul panourilor de acoperis. Burlanele se fixeaza de jgheaburi fie prin sudura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful