You are on page 1of 5

Od: zezowaty Zorro <zezorro@pigmail.

com> Data: 19 maja 2012 20:53 Temat: faktura, wezwanie do zapaty Do: Joanna Mieszko-Wirkiewicz <joawior@pigmail.com>

Joanna Mieszko-Wirkiewicz Chamburgerstrae 11 ************ joawior@pigmail.com W zwizku z brakiem odpowiedzi na wielokrotnie ponawiane na przestrzeni miesica proby o okrelenie planu wykorzystania materiaw opracowanych przeze mnie osobicie oraz we wsppracy z pani, a publikowanych pod pani nazwiskiem, jako praktykujcej publicystki, czyli osoby wykonujcej swj zawd (domylnie zarobkowo), dziaajc w imieniu i na rzecz posiadacza przedmiotowych praw i roszcze na podstawie ustaw: O prawie autorskim i prawach pokrewnych, O wiadczeniu usug drog elektroniczn Kodeks cywilny (waciwe przepisy prosz sobie odnale) WZYWAM do zapaty nalenoci z rachunku za opisane niej prace, wykonane w okresie listopad 2011kwiecie 2012 i komplet zwizanych z nimi praw, w wysokoci 6060 z w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, t.j. do dnia 2 czerwca 2012 przekazem elektronicznym paypal fra wysana poprzez serwis oraz w zaczeniu. Wezwanie niniejsze jest ostateczne, po jego bezskutecznym upyniciu naleno zostanie przekazana do windykacji lub sprzedana. Przyjto rynkowe stawki rednio-niskie, a negocjacje na temat szczegow s w tej chwili wykluczone z racji uporczywego uchylania si zleceniodawcy - profesjonalistki od podstawowego pytania: co zamierza pani dalej robi z wykonan prac. Mimo wielokrotnych prb nie otrzymaem adnej merytorycznej odpowiedzi. Zamiast odpowiedzi na te rudymentalne z punktu widzenia cywilizowanego czowieka pytanie otrzymaem insynuacje oraz wyzwiska. Nie zamierzajc

wdawa si w polemiki na tym poziomie, wypada zauway obnaon tym faktem profesjonaln mizeri warsztatu samozwaczego autorytetu patriotycznego. Wielkie zadcie prezentowane publicznie, jaskrawo kontrastujce ze stosowan praktyk zawodow, nie jest wszelako w stanie przesoni oczywistych i bezspornych faktw: za wykonane prace naley si wynagrodzenie (jeli nie ustalono inaczej nie ustalono) wykonane prace zostay opublikowane pod nazwiskiem profesjonalistki, wykorzystujcej je zawodowo (domylnie, jeli nie ustalono inaczej nie ustalono) wykonane prace stanowi osobist twrczo autora i z tego powodu s przedmiotem prawa autorskiego ekspertyzy techniczne, prawne, kompozycje graficzne oraz nagrania audio licencje prawa autorskiego s patne (jeli nie ustalono inaczej nie ustalono). Fakty te s bezspornie i atwe do sprawdzenia we wskazanych publikacjach i stanowi wystarczajc podstaw do skutecznego stwierdzenia istnienia zobowizania. Ekspertyzy pisemne wykorzystaa pani w swoich wskazanych publikacjach, a nagrania audio wykonano pod pani kierownictwem (jest pani take dziennikarzem radiowym) i odebraa je pani za porednictwem internetu. Odebraa je pani bez zastrzee, a fakt kierownictwa przedsiwzicia potwierdza wysanie z wasnej pani woli suchawek do poprawnego wykonania zlecenia oraz liczne pisemne poajanki, ponaglenia itp. Oczywistym jest konieczny nakad fachowej pracy, a w zestawieniu z agresywnymi ponagleniami niesposb utrzymywa, e odbywao si to w ramach mao znaczcego hobby. Niestety nakad czasu temu przeczy. Z racji uporczywej odmowy przystpienia do negocjacji wezwanie niniejsze stao si konieczne, a wobec obelywych z pani strony pism nieodwracalne. To pani dziennikarka zgosia si z wasnej inicjatywy do mnie i konfrontowaa z kolejnymi zadaniami, ktre rozwizywaem. To nie ja zabiegaem o pani wzgldy, towarzystwo czy uznanie. Nie poszukiwaem reklamy w krgach patriotycznych i emigracyjnych, nie zamierzam wchodzi do tego bagna. Wedug klasycznej definicji wybraa mnie pani na jelenia do roboty, murzyna. Kiedy zdecydowanie zadaem odpowiedzi na podstawowe pytania, zapaaa pani witym oburzeniem kadego hochsztaplera: jak to, miesz sprawdza karty? Ty chamie! Niemiao zasugeruj, e le wytypowaa pani jelenia, to wszystko. Kady popenia bdy, ryzyko zawodowe.

Tupeciarstwo ma wszelako swoje granice, a tu zostay one stanowczo przekroczone. Jakim prawem mie pani wypisywa obraliwe teksty autorowi prac, ktre publikuje pani bez zahamowa, chwalc si naokoo ich poprawnoci i przenikliwoci? Czy to nie zawstydza pani? Ekspertyza, ktrej wnioski pospiesznie i nieoczekiwanie potwierdzi Antoni Macierewicz zostaa opracowana przeze mnie. Czy wie pani dlaczego Macierewicz tak szybko zareagowa? Dlatego, e chcia uprzedzi jej propagandowe skutki, wiedzc e zostaa napisana przez fachowca i nie zdoa jej podway. Czy gdziekolwiek zajkna si pani o autorstwie tego odkrycia i opracowania? Nigdzie. Wszdzie wystpuje genialna pogromczyni Macierewicza Mieszko-Wirkiewicz. Zero wdzicznoci. Patriotyczne wzdcia i bezczelne tupeciarstwo, wyrachowanie na granicy wyudzenia. Czy oczekuje pani, e wszyscy naokoo maj obowizek pracowa dla pani za darmo? Wyglda w praktyce, e tak, ale na pewno beze mnie, czemu konsekwetnie od pocztku naszej znajomoci dawaem wyraz. Zawsze uczciwie zaznaczaem, e celem wsppracy jest wygenerowanie z jej efektw dochodu, to znaczy ipso facto, i ta wsppraca nie jest hobbystyczna i darmowa, ale profesjonalna. Brakujc dokumentacj przedstawi wedug potrzeb i w stosownym zakresie, chwilowo brakuje mi do tego chci oraz odstrcza jej momentami pieniacza, napastliwa tre. Zastrzegam prawo publikacji w caoci lub wybranych czci w dowolnej formie i czasie. Zastrzeenie to nie narusza praw trzecich. Ponadto nie wykluczam uzupeniajcych roszcze z tytuu bezprawnej publikacji utworw objtych prawem autorskim, czyli plagiatu jeli wezwanie nie zostanie spenione. Jego celem jest bowiem ostateczne przerwanie wszelkich manipulacji w przyszoci i zamknicie sprawy. Jeli to nie nastpi, nie gwarantuj jej dalszego przebiegu. Lista ekspertyz, opracowa i utworw, za ktre domagam si zapaty poniej. Oczywicie moe pani swoim zwyczajem przemilcze, jednak tym razem problem nie odejdzie, bowiem nie pozwalam si obraa i wykorzystywa w nagrod za dobrze wykonan prac, w dodatku na wysokim poziomie. To imperatyw moralny, a nie finansowy. Plagiaciarstwo, piractwo i wyudzenia pochodz z tej samej rodziny jest to kradzie, zabr dobra i jego uywanie bez ekwiwalentnego wynagrodzenia. Tu jest to oczywiste nawet dla lepca, bo wynagrodzenie, ktre wyobraa sobie pani, rwna si zeru (i impertynencje na dokadk). Mwic krtko ani to uczciwe, ani eleganckie, ot typowa hochsztaplera w sosie patriotycznym. Owszem to dosadne okrelenie, aczkolwiek adekwatne do sytuacji. Waciwe rzeczy nada sowo to przecie warsztat literata, n'est pas?

Lista ekspertyz, opracowa i utworw


OPIS ekspertyza dot. tzw. "bada NTSB" wykorzystana w caoci, bd istotnych fragmentach w artykuach: cesja praw bezwarunkowa, nieograniczona, na wszystkie pola eksploatacji

WARTO PLN Rabat cakowity, w komplecie z pozostaymi

TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU ADRES PUBLIKACJI OPIS TYTU

Rosyjskie badania i amerykaskie ekspertyzy 05.01.2012


oublikowane w internecie http://wpolityce.pl/artykuly/20968-rosyjskie-badania-i-amerykanskie-ekspertyzy

Antoni Macierewicz potwierdza: nie byo amerykaskich ekspertyz 11.01.2012


oublikowane w internecie http://niemcy.salon24.pl/380281,antoni-macierewiczpotwierdza-nie-bylo-amerykanskich-ekspertyz

Smoleski FMS? Amerykanie nie robili adnych ekspertyz! 14.02.2012


oublikowane w internecie http://niemcy.salon24.pl/390735,smolenski-fms-amerykanie-nie-robili-zadnychekspertyz

SYNOPSIS dot. pokrzywdzonych wykorzystane w caoci, bd istotnych fragmentach w artykuach

Katastrofa Tu154M gdzie s oskaryciele posikowi? 23.01.201

Rabat cakowity, w komplecie z pozostaymi

ADRES oublikowane w internecie PUBLIKACJI http://niemcy.salon24.pl/384124,katastrofa-tu154m-gdzie-sa-oskarzyciele-posilkowi OPIS interwencja w sprawie ataku na S24 Rabat skuteczne doniesienie o naruszeniu prawa autorskiego, prasowego i cakowity, w cywilnego na portalu salon24.pl wobec Joanny Mieszko-Wirkiewicz komplecie z pozostaymi publikowane mailem pomys, zawarto merytoryczna, format, slogany reklamowe, opracowanie graficzne i edycja fonii serii 9 nagra cyklu Mielenie zezorrem o Smolesku: 9*8 godzin a 40z/h Mielenie zeZorrem: 10 Kwietnia-prawda i fikcja cz.1
oublikowane w internecie http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem-10-kwietnia-prawda-i-fikcja-cz1

ADRES PUBLIKACJI OPIS

2880

TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU

Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja - cui bono? cz.2

ADRES http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10PUBLIKACJI kwietnia-prawda-i-fikcja-cui-bono-cz2 TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja - Ofiary, cz.3/1
http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10-kwietnia-prawda-i-fikcjaofiary-cz31

Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja - Ofiary, cz.3/2


http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10-kwietnia-prawda-i-fikcjaofiary-cz32

Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja - co to jest MASKIROWKA?

ADRES PUBLIKACJI TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU ADRES PUBLIKACJI TYTU ADRES PUBLIKACJI OPIS

http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10-kwietnia-prawda-i-fikcja-coto-jest-maskirowka

Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja: o filmie


http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10-kwietnia-prawda-i-fikcja-ofilmie-swisniewskiego-czyli-10-minut-ktore-wstrzasnelo-polakami

Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja: saga o Pancernej


http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10-kwietnia-prawda-i-fikcja-sagao-pancernej-brzozie

Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja: latajce trumny?


http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10-kwietnia-prawda-i-fikcjalatajace-trumny

Mielenie zeZorrem:10 Kwietnia - prawda i fikcja: czy komputer


http://www.radiownet.pl/publikacje/mielenie-zezorrem10-kwietnia-prawda-i-fikcja-czykomputer-pokladowy-fms-byl-zmanipulowany-przez-rosjan-radioboja-na-zlomowisku

seria grafik, logotypw wg wskaza zleceniodawcy do audycji Mielenie zezorrem motyw kart do gry z symbolami, dwie postaci autorw

300

ADRES opublikowane w internecie pod wskazanymi adresami PUBLIKACJI OPIS pomys, zawarto merytoryczna, format, slogany reklamowe, opracowanie graficzne, fonia serii 9 nagra cyklu Mielenie zezorrem o Smolesku: cesja praw bezwarunkowa, nieograniczona, na wszystkie pola eksploatacji Domylnie rwne kosztom wytworzenia/produkcji
UWAGA: materiay pozostan w celach promocyjnych, w niezmienionej postaci, na witrynie producenta www.zezorro.blogspot.com

2880

inne drobniejsze, ktrych nie pomn RAZEM 6060 TERMIN 2 czerwca 2012 przelew paypal za. fra na scrunch@shiftmail.com

Z powaaniem bloger zezorro