You are on page 1of 31

<h+s/I X+f<f<g+ T .8{' s8oV;V aaaa!!aaa!!!!!a!

BASIN KTAPII

00000000

AIKLAMA
1. 2. 3. 4. Bu kitapkta Kamu Personel Seme Snav Genel Ye- 5. tenek Testi ve Genel Kltr Testi bulunmaktadr. Bu testler iin verilen toplam cevaplama sresi 120 dakikadr (2 saat). Genel Yetenek Testi ve Genel Kltr Testinin her birinde 60 soru vardr. Bu kitapktaki testlerde yer alan her sorunun sadece 6. bir doru cevab vardr. Bir soru iin birden ok cevap yeri iaretlenmise o soru yanl cevaplanm saylacaktr. Bu testler puanlanrken her testteki doru cevaplarnzn saysndan yanl cevaplarnzn saysnn drtte biri dlecek ve kalan say o testle ilgili ham puannz olacaktr. Bu nedenle, hakknda hibir kriniz olmayan sorular bo braknz. Ancak, soruda verilen seeneklerden birkan eleyebiliyorsanz kalanlar arasnda doru cevab kestirmeye almanz yararnza olabilir. Snavda uyulacak kurallar bu kitapn arka kapanda belirtilmitir.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

GENEL YETENEK TEST


1. Bu testte 60 soru vardr. 2. Cevaplarnz, cevap kdnn Genel Yetenek Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

1.

Kiiliimizin oluup gelimesinde okuduklarmzn byk pay vardr. Her yazar, ki iliimizin temeline ayr bir ta koyar. Bu, edebiyatn temel ilevlerinden biridir. Bu paradaki alt izili cmleyle, yazarlara ilikin olarak anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir? A) Duyu, davran zelliklerimizi gelitirip zenginletirdikleri B) Bizi yanl dncelerden uzaklatrdklar

3.

nsanolunun aresizlie dt, yaad toplumsal ortamda bir bana, yapayalnz kald ve bakalarnn yardmna gereksinim duyduu anlar vardr. Byle zamanlarda her kapy alar. Ne var ki btn kaplar kapanmtr yzne. Tam anlamyla bir aresizlik iindedir. Bir ykye, bir romana konu olabilecek byle bir durumu ---- deyimiyle somutlatrc bir biimde ne gzel anlatmtr Trkemiz. Bu parada bo braklan yere aadakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A) tesi kmaz sokak

C) Yaama biimimizi belirledikleri D) Bizi baka insanlarn dnyasna tadklar E) Yaam sevme, ondaki gzellikleri grme gcmz pekitirdikleri

B) havanda su dvmek C) yer demir gk bakr D) drt duvar arasnda E) iki arada bir derede

2.

Kendi aralarnda be szckle konuan genlerimizi grdke onlarn, beyin ve dil yetilerinin daha gelime evresindeyken kurumu olmasndan kaynaklanan s z c ksel lle me iinde olduklarnn ayrmna varyorum. Bu cmledeki alt izili szle anlatlmak istenen aadakilerden hangisi olamaz? A) Anlatmsal yavanlk B) Dnsel snrllk C) Duygular yanstmada eksiklik D) Algsal yetersizlik E) Kural tanmazlk

4.

Aadaki cmlelerden hangisi, ayra iinde verilenlerle uyumamaktadr? A) Benim mzie yaklamm, evremdeki mzisyenlerin ounun benimsedii bu akmla rtmyor (karlatrma). B) Onun hangi albmn alrsanz aln, niteliksizlikle, zensizlikle ya da dzeysizlikle karlamayacanzdan emin olabilirsiniz (nesnellik). C) lkemizde yetimi piyanistlerin bir ksm, ilk albmlerinin repertuvarnda gsterdikleri baary sonrakilerde gsteremiyor (saptama). D) Son albmlerindeki baarszlklar, nceki almalarnda kazandklar baardan dolay duyduklar ar z gvenden kaynaklanm olabilir (tahmin). E) Trkiyede dnyaca nl piyanistlerin yetimi olmas, sanatmzn gelecek vadettiini gsteriyor (karm).

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

5.

(I) Bu kitap, nl dil bilimcinin dostlar, rencileri, air ve yazar arkadalaryla paylat anlarndan oluuyor. (II) Yazlara ek olarak fotoraflara da yer verilmi. (III) Bu kitap yazara bir sayg duruu niteliinde. (IV) Dil bilimini gen kuaklara elenceli slubuyla anlatan yazar, bir eitimci ayn zamanda. (V) Onun bu yapt, okuyanlarn, yazar her ynyle tanmalarna olanak salyor. Bir kitap ve yazarna ilikin bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi yanl t r? A) I. cmlede, ieriiyle ilgili bilgi veriliyor. B) II. cmlede, kapsamndaki eitlilie deiniliyor. C) III. cmlede, tad anlam aklanyor. D) IV. cmlede, mesleki durumuyla ilgili bilgi veriliyor. E) V. cmlede, farkl bir tutumu zerinde duruluyor.

7.

Aadaki cmlelerin hangisinde, ayralarla belirtilen yerlere tekilerden farkl bir noktalama iareti konulmaldr? A) Buraya yerleince ev almlar, bykba hayvan almlar ( ) ipek bcekilii, dokumaclk yapmlar. B) Kabaday ( ) mark bir delikanl on sekiz yandaki daymla tartm. C) Ailece aldklar karar, hi ylmamak, teslim olmamak ( ) sonuna kadar direnmekmi. D) Yaar Beyin kiralad katl ( ) her katnda ikier oda bulunan terasl eve yerlemiler. E) Sabah erkenden kalkyor ( ) dkkn ap ortal topluyormu.

8.

Aadaki cmlelerin hangisinde bir yazm yanl vardr? A) Bu fakltede sekiz yz elli renci eitim gryor.

6.

(I) Bebeiniz bir yana yaklarken artk yalnzca, annesinin ya da babasnn ona okuduu kitaptaki resimlerle ilgilenmez. (II) Onlarn sylediklerine de kulak vermeye balar. (III) Onun kolayca anlayabilmesi iin karmak olmayan, basit hikyeler semelisiniz. (IV) Okuduklarnz onunla birlikte tekrar etmeye almalsnz. (V) Bu, bebein dil ve zek geliimi bakmndan ok nemlidir. Bebeklere, annelere ve babalara ilikin bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi yanltr? A) I. cmlede, aklanacak bir deiikliin ipular verilmitir. B) II. cmlede, I. cmlede belirtilenin ne olduu aklanmtr. C) III. cmlede, okunacak hikyelerin nitelikleriyle ilgili lt belirtilmitir. D) IV. cmlede, okunanlarn, bebein bildii szcklerden olumas gerektii belirtilmitir. E) V. cmlede, IV. cmlede nerilenin yararlar dile getirilmitir.

B) Marmara denizindeki kirlilik orannn gnden gne artt syleniyor. C) Baheye karken zerine pembe bir al almt. D) Romannda ocukluk gnlerine oka yer vermiti. E) Daha on be yandayken yaamn ac yzyle tanmt.

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
11. Aadaki cmlelerin hangisinde - eki bir eylemin karlkl olarak yapldn gsterme ileviyle kullanlmtr? A) Kular havada cvldayarak uuuyordu.

9.

Edebiyatn, okuru evindeki rahat koltuundan kaldrma ve onu eyleme srkleme gcne sahip I olduu hep gz ard edilir. Bu szmden, edebiyatn II bir propaganda arac olmas gerektiini savunduum anlalmasn. Ben okurunu bilinlendiren edebiyat III severim. Ama yaz nsall ldrmeden, tr ktye IV kullanmadan ve yapt iin hakkn vererek Bu paradaki alt izili szcklerin trleri aadakilerin hangisinde srasyla, doru olarak verilmitir? A) Zamir, isim, isim, sfat C) Zamir, zarf, isim, isim B) sim, zarf, sfat, isim D) sim, sfat, sfat, zarf

B) Birbirlerini grmeden yllarca yazmlar. C) Bu, yorucu bir yryt. D) Hepsi ayn anda saa sola katlar. E) Bu, ok grkemli bir alt.

12. Aadaki cmlelerin hangisinde ikileme, tekilerden farkl bir grevde kullanlmtr? A) Buz gibi sudan hepimiz kana kana itik. B) Gne nlarnn vurduu deniz suyu prl prl parlyordu. C) Biraz temizdeki derenin suyu rl rl akyordu. D) Geziden kucak kucak papatyalarla dndler. E) evremizdeki doal gzellikleri doya doya seyrettik.

E) sim, sfat, zamir, sfat

10. Mavi kap lar , suya gmlm aalar, pleri I II III kar tran kedileri, kydaki sazlklar ekmek iin IV fotoraf makinemi yanma aldm. V Bu cmledeki numaralanm tamlamalardan hangisi tr bakmndan tekilerden farkldr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. Aadaki cmlelerin hangisinde dolayl tmle, belirtili isim tamlamasndan olumaktadr? A) Beki, her zaman yapt gibi dolambal sokaklarda yrd. B) Yal adam kendisine uzatlan zarfa bakt. C) Kasabada yamurun iddeti gittike artyordu. D) Masann stndeki iekleri byk vazoya koydu. E) Bahe, odann penceresinden ok gzel grnyordu.

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

14. (I) Geldiimizde gne parlyordu karlarn zerinde. (II) Giderken de Ankarann keskin souu yalyordu yzmz. (III) Hava karanlk, ortalk sessizdi. (IV) Yerler buzlu ve kaygand. (V) Eve dnmekte biraz zorlandk. Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangileri yklemine gre tekilerden farkldr? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. E) IV. ve V.

17. Aadaki cmlelerin hangisinde bir anlatm bozukluu vardr? A) Senin, verdiin randevuya hi zamannda geldiin oldu mu? B) Dncelerini neden bizimle paylamyorsun? C) Sorduum sorunun cevab bu muydu? D) Yeterince problem yarattnz yetmedi mi? E) Sence, byle konumas doru mu?

D) III. ve V.

15. Postmodern romanlarda yazar, syleminin tekdzelemesine direnmek iin, yazarln verdii ayrcalklardan vazgetii biliniyor. Bu cmledeki anlatm bozukluu aadaki deiikliklerin hangisiyle giderilebilir? A) yazar szc yazarn yaplarak B) iin yerine amacyla szc getirilerek C) verdii yerine salad szc getirilerek D) romanlarda szc atlarak E) biliniyor yerine bilinegeliyor szc getirilerek 18. (I) ocuk yetitirme yntemleri, lkeden lkeye deien kltrel kodlar tayor. (II) Baz lkelerde ocuklar, daha kk yalardayken gazete datmaya, kendi yatan toplamaya balayarak sorumluluk duygusu kazanyor. (III) nce sorumluluk nedir, onu incelemekte yarar var. (IV) Ama sofradan taban kaldrmayan, kard giysilerini saa sola frlatan ocuklar da var. (V) Kimi aileler, byle ocuklara ses karmyor. (VI) ocuklara sorumluluklar hatrlatlmadka bu sorunu zmek zor grnyor. Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangisi dncenin akn bozmaktadr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

16. Bu konuda onun syledikleri yerden ge kadar hakldr. Bu cmledeki anlatm bozukluu aadaki deiikliklerin hangisiyle giderilebilir? A) bu konuda sz onun szcnden sonra getirilerek B) onun szc atlarak C) syledikleri yerine sylediklerinde szc getirilerek D) kadar szc atlarak E) onun syledikleri yerine o szc getirilerek

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
21. Bana Yazarln m yoksa gazeteciliin mi daha iyi? diye soruyorlar. Zor bir soru. Gazetecilikte neleri yapp neleri yapamayacam benimle alanlar bilir. Yazarlk servenim ise ok yeni. lk kitab daha bir hafta nce yaymlanm bir yazarm ben. Kendi yazdklarm beenip beenmememin bir nemi yok. Ben, okurun beendii kadar yazarm. Bu szleri syleyen bir kiinin yazarlyla ilgili olarak aadakilerin hangisine ulalabilir? A) Mesleinde daha zenli almas gerektiinin farkndadr. B) nsann kendisini vmesinin bakalarnca ho karlanmayacandan korkmaktadr. C) Yaptnn, gelecekte byk ilgi grmesini beklemektedir. D) Yeterliliini ve yaratcln belirleyen ltn, okurlarn deerlendirmesi olduunu dnmektedir. E) Gazeteciliinin, yaratcln gelitireceini bilmektedir.

19. Birok kent vardr, oraya gitmeseniz de eitli kitaplar okuyarak o kent hakknda bilgi edinmeye alrsnz. Bir lde bunu baarabilirsiniz. Fakat sz konusu kent anlurfa ise iiniz olduka zordur. ----. Bu parann sonuna dncenin akna gre aadakilerden hangisi getirilmelidir? A) Toprann rengini grp sokaklarnn kokusunu, insanlarnn sesini duymadan tanyamazsnz bu kenti B) Buras, grmeniz gereken yerler listesinde ilk sray almay hak etmektedir C) Orada her ey farkldr; ay daha buruk, daha ho kokuludur D) Daha nce hi gelmemi de olsanz kendinizi, evinizdeymi gibi rahat hissedersiniz E) Gzelliinin ve farkllnn, barndrd kltrel zenginlikten kaynakland herkese bilinmektedir

20. Herkesin bir hayat hikyesi vardr. ou insann hayat, az ok ngrd bir izgide, suyun dere yatanda ak gibi akar gider. Kimilerininki de benimki gibi biraz daha farkl seyreder. Ben hayatm zlemlerimle deitirmeye ve onlarn peinden gitmeye altm; iyi insan olmay, bunun salayaca doyuma ulamay istedim. Bu parada anlatlan farkl iki yaam biimi aadakilerden hangisidir? A) Sorgulayc bir yol izleme Huzuru kendi iinde arama B) Yaamdan bir eyler ummama Elindekilerin deerini bilmeme C) Beklentisine uygun bir yaam benimseme Yaamn ynlendirmeye, farkllatrmaya alma D) Deiik yaamlarn olabileceini dnememe Kendi yaamn hep bakalarnnkiyle karlatrma E) Karamsarlk iinde olma Bireysel mutluluktan kanma

22. Hemen nl olmak isteyen rencilerime Shakespearein, lmnden yz elli yl sonra ne kavutuunu; Dostoyevskinin, adalarndan ok daha sonra kabullenildiini hatrlatrm ve eklerim: Roman yazmak, gelecee mektup gndermek gibidir. ki yz yl sonra da okunuyorsan bu i tamam demektir. Bu parada romanclkla ilgili olarak anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir? A) Byk sanatlarn yaptlar rnek alnmaldr. B) Baarnn lt kalclktr. C) Yaptn belirli sanatsal nitelikler tamas gerekir. D) Ancak ok yetenekli kiiler baar kazanabilir. E) ok emek ve sabr isteyen ileli bir itir.

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
24. Usta edebiyatlarla grmeye gideceiniz zaman, onlara, kitaplarn okuduunuzu kantlamalsnz ki kendisini tandnza inansn. Bylece, donanml olarak gittiimiz yerden daha donanml olarak kabilirsiniz. Eer hibir ey bilmeden giderseniz televizyonlarda ok rastladm ve gldm, Sizi tanyabilir miyiz? diye soran birinin durumuna dersiniz. Ustalarla grmelerimden kardm ve her zaman uyguladm kural budur. Bu parada baarl edebiyatlarla yaplacak rportajlarla ilgili olarak anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir? A) Tannm sanatlarla grebilmenin baz kurallar olduu B) Grsel basnda yaymlanan grmelerin, izleyicinin ilgisini ekmedii C) Sanat hakknda bilgi sahibi olarak gitmenin, sanatdan daha fazla bilgi almay salayaca D) Sorulacak sorularn, ok ynl bir nitelik tamas ve soran kiinin iindeki baarsn yanstc nitelikte olmas gerektii E) Sanatlarla yaplan grmelerin, onlarn nn artrd

23. Yallkta edinilen zenginlikler saymakla bitmez. Ama ben bunlar kazanmak iin yall beklemedim. Bunlar yan ban alm kiilerden renmeye altm. Bu nedenle izlemeyi, dinlemeyi, okumay tercih ettim. Ksa yoldan, zellikle yaamaya cesaret edemediklerimi renirim sandm. Ama yle olmuyormu, bunu imdilerde anlyorum. Bu parada sylenenlerden aadakilerin hangisine ulalabilir? A) Yaam birikimi ancak yaanarak oluur. B) nsan genlik dneminde elindeki olanaklardan nasl yararlanacan bilemez. C) Yallk, insanlara olaylar karsnda daha serinkanl davranmay retir. D) Yallk, insan bakalarnn haklarna sayg duymaya ynlendirir. E) Yallk, ruhsal ve fiziksel adan bir tkeni dnemidir.

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

25. Edebiyat tarihisi ve eletirmen olan yazar lan Walt, 18. yzyl ngiliz edebiyatnn nde gelen romanclarndan Defoe, Richardson ve Fielding zerine incelemeler yapyor. Bu isimlerin, modern roman geleneinin olumasndaki rollerini tartyor. Aratrmasn, Bat tarihini belirleyen olaylar, toplumsal oluumlar ve ekonomik durum gibi eitli d etkenleri gz nne alarak yapan yazar, bunlarn modern roman zerindeki etkilerini okurlara sunuyor. Bu parada anlatlan yazara ve onun almalarna ilikin olarak aadakilerden hangisine deinilmemi tir? A) ada roman, iinde olutuu teki koullarla birlikte deerlendirdiine B) ncelemelerini tannm sanatlar zerine yaptna

27. Gerilim roman yazan biri, okurun kalbini, avularnda hissetmeli; her cmlede, okurunun artan kalp atn duymal. Bu, yazarlk kumanzda olmas gereken bir zellik. Gerilim, ayn zamanda kurgunun da n plana kt bir tr. O nedenle gevezelik edemez, istediiniz gibi uzatamazsnz metni. nk o zaman avucunuzdaki kalbin at yavalar. Bizde gerilim tr pek gelimemitir. Nedenini bilmiyorum. Belki de kltrmzle, toplumumuzun yaam biimiyle ilgilidir. Bu parada gerilim romannn zellikleri arasnda aadakilerden hangisine yer verilmemi tir? A) Her dzeyden okura seslenecek bir anlatma yer verilmesi B) Olaylarn oluturduu atnn nem tamas C) levsiz ayrntlara yer verilmemesi

C) Mesleki adan iki alanla ilgili olduuna D) Heyecann dozunun nem tamas D) nceledii yazarlarn ada romana katkda bulunduuna E) Daha nce bilinmeyenleri gn na kardna E) Okurunu heyecanlandran bir yapsnn olmas

26. Bir sredir ykler yazmay deniyordum. Bunlar kitaplatrmak gibi bir amacm yoktu. Akam bilgisayarn bana geip yklerimi yazarken hayal dnyasnda gezinmek, gnlk yaamn yavanlndan kurtulmak istiyordum. Onu yaptm. Byle yaptmda sabahlar daha mutlu, daha ok ey renme isteiyle uyanyordum. Kendi kendime yetiyordum yani. Bir de zamann olgunlatrmasna braktm yklerimi, hemen kitap olsun istemedim. Bu parada konuan kii, ykcl ve ykleriyle ilgili olarak aadakilerin hangisine deinmemitir? A) Yazmann kendi zerindeki olumlu etkilerine B) Yazmaya balarkenki amacna C) Yazmann haz veren, ekici bir i olduuna D) Neden hemen kitaba dntrmediine E) Yaymlamada hangi skntlarla karlatna

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
30. Kendine gven duyma, insann, ocukluk yllarndan balayarak yaad evrede kendini ne kadar gvende hissettiiyle ilikilidir. Kendine gveni olmayan kii, gveni hissedebilmek iin bakalarndan kabul grmeye alr. Ama kendini daha iyi ve gvende hissetmek iin yaptklar, onu daha ekingen ve sorumluluk alamaz hle getirir. Yapmak istediklerini deil de yaparsa kabul greceini dnd eyi yapar; bu da onun kendisinden uzaklamasna ve kararszlnn artmasna yol aar. Giderek bakalarna baml hle gelir. Bazen ok nemsiz kararlar iin bile bakalarnn nerilerine ihtiya duyar. Bu paradan gven duygusuyla ilgili olarak aadakilerin hangisi kar lamaz? A) Bunu duyumsayamayanlarn, kiilikleri yeterince gelimez. B) Bundan yoksun kii, bakalarnn onayna gereksinim duyar. C) Gvenli ortamlarda yetienlerde, gerektii lde kazanld grlr. D) Bu duygunun gelimedii kiiler toplumdan dlanr. E) Sorumluluk duygusuyla arasnda ba vardr.

28. Yazarlk hep iimde tadm, derinlerde bir yerlerde olgunlap zaman gelince kendi kendine ortaya kacak bir hevesti sanrm. Bu heves, ilk belirtilerini lise yllarndaki okul gazetesine ya da duvar panolarna yazdm yazlarda kendisini gstermiti. Daha sonra gerekst olaylarn anlatld ksa yk denemelerim oldu. Fakat cesaretsizlik, bunlarn bir kede unutulmasna yol at. Bir gn aklmdan geenleri kk ktlara not almaya baladm. Bunlar, tandklarma okuttuumda ok ilgin bulduklarn sylediler, bu yazlarn hangi yazara ait olduunu sordular. Benim yazm olduum dncesi o an iin pek ouna inandrc gelmedi. Sonra onlarla yaptm grmeler beni heveslendirdi ve cmleler sayfalara dnt. Bu paradan, bunlar syleyen yazarla ilgili olarak aadakilerin hangisi kar lamaz? A) Yazmaya rencilik yllarnda ilgi duyduu B) Lise yllarnda yazd yk denemelerini beenilmedii iin ortaya karmad C) yk denemelerinde anlattklarnn, gerekleri olduu gibi yanstmad D) Bakalarnca, kimi yazlarnn, onun olabileceinin dnlmedii E) Yaknlarnn yreklendirmesiyle yazmay srdrd

31. 29. Bu sanatmz ok iyi bir air olmasna karn iir zerine neredeyse hi konumaz, bir ey sylemez. Kendisine sorulsa ou kiiye yabanc gelebilecek ve onlar artacak dnceler ne srerek onlarda olumsuz bir etki bile yaratabilir. Ama ben hem kendisini hem iirini ok severim. Eer air kiilik diye bir ey varsa odur. Aadakilerden hangisi kendisinden byle sz edilen bir airin zellii de ildir? A) iirle ilgili farkl dnceleri olan B) Gzel iirleri olduuna inanlan C) Sanat zerine konuulmasndan holanmayan D) iiriyle kiilii arasnda etkileim bulunan E) iir zerine grlerini aklamaktan kanan

ileminin sonucu katr?

A)

B)

C) E)

D)

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

32.

35.

ileminin sonucu katr? A) 5 B) 10 C) 20 D) 25 E) 45 olduuna gre, A) 6 B) 8 arpm katr? C) 10 D) 12 E) 14

33. 36. a, b ve c gerel saylar iin gre, C) E) I. II. III. eitsizliklerinden hangileri her zaman dorudur? A) Yalnz II D) I ve III 34. olduuna gre, x katr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 B) Yalnz III C) I ve II E) II ve III olduuna

ileminin sonucu katr?

A) 2 D)

B) 4

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

37.

39. denklemini salayan x deerlerinin toplam katr?

A) 1 emadaki taral blgeyi ifade eden kme aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

B) 2

C)

D)

E)

40. Gerel saylar kmesi zerinde

ilemi

biiminde tanmlanyor. Buna gre, ileminin sonucu katr?

38. ifadesinin sadeletirilmi biimi aadakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

A) D)

B) 1 E) a

C)

10

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
43. Aadaki dorusal grafik, yeni dikilen bir fidann ilk be haftalk srede boyundaki deiimi gstermektedir. Dikildii anda 6 cm olan bu fidann boyu, dikildikten 5 hafta sonra 36 cm olmutur.

41. a, b ve c birer pozitif tam say olmak zere,

eitlii salanyor. a bir asal say olduuna gre, toplamnn a trnden eiti aadakilerden hangisidir? A) D) B) E) C)

Buna gre, dikildikten 4 hafta sonra bu fidann boyu ka cm olmutur? A) 24 42. 5e blndnde 1 kalann, 4e blndnde ise 2 kalann veren basamakl en by k doal saynn rakamlar toplam katr? A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

44. Bir miktar para 8 kiiye eit olarak paylatrlyor. Ayn para 12 kiiye eit olarak paylatrlsayd kii bana 10 TL daha az para decekti. Buna gre, paylatrlan toplam para ka TLdir? A) 144 B) 168 C) 192 D) 216 E) 240

11

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
48. 18 kadn ve 24 erkein alt bir i yerinde kadnlarn ya ortalamas 30, erkeklerin ya ortalamas ise 37 olduuna gre, tm alanlarn ya ortalamas katr? A) 33 E) 20 B) 33,5 C) 34 D) 34,5 E) 35

45. Bir sinemada film seyretme creti, renciler iin 6 TL, renci olmayanlar iin ise 8 TLdir. Bu sinemadan 30 kii bilet alm ve toplam 214 TL demitir. Buna gre, bu 30 kiiden ka renci bileti almtr? A) 10 B) 13 C) 15 D) 18

49. Bir maln fiyat belli bir zaman diliminde toplam % 120 artarak 215,6 TL olmutur. 46. Bir bahedeki kiraz aalarnn saysnn 2 kat, erik aalarnn saysnn 3 katna eittir. Kiraz aalarnn 8 tanesi, erik aalarnn da 7 tanesi kuruyunca kiraz aalarnn saysnn 5 kat, erik aalarnn saysnn 8 katna eit oluyor. Balangta bu bahedeki kiraz aalarnn says katr? A) 48 B) 52 C) 54 D) 60 E) 64 Bu maln balangtaki fiyat ka TLdir? A) 96 B) 98 C) 99 D) 102 E) 104

50. Anne, baba, iki kz ve bir erkek ocuktan oluan bir aile, biri 3 kiilik dieri 2 kiilik bir oturma grubuna k z ocuklar yan yana olmak zere ka deiik ekilde oturabilir? 47. Bir okuldaki rencilerin % 45i kzdr. Kz rencilerin te biri, erkek rencilerin ise bete biri siyah saldr. Siyah sal kz rencilerin says, siyah sal erkek rencilerin saysndan 20 fazla olduuna gre, bu okulda toplam ka renci vardr? A) 450 B) 500 C) 520 D) 600 E) 640 A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36

12

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
53. Dik bir duvarn A ke noktasnda iki karnca bulunmaktadr. Bu karncalardan biri, duvarn AB kenaryla a yapacak ekilde yryerek C noktasna, dieri de lik a yapacak ekilde yryerek D noktasna varyor. lik

51. Eni 105 metre, boyu 120 metre olan dikdrtgen biimindeki bir arsann tamam kare biimindeki e parsellere ayrlacaktr. Buna gre, bu arsa en az ka parsele ayrlabilir? A) 45 B) 48 C) 50 D) 56 E) 60

52. 2002 ylnda 2 milyon adet buzdolab reten bir firma, retimini her sene eit sayda artrarak 2010 ylnda 8 milyon adet buzdolab retmitir. Buna gre, bu firmann 2004 ylnda rettii buzdolab says ka milyondur? A) 3,5 B) 3,6 C) 3,8 D) 3,9 E) 4

Son durumda, karncalar arasndaki uzaklk 2 metre olduuna gre, A ile D noktalar arasndaki uzaklk ka metredir?

A)

B)

C)

D)

E)

54. Bir grup ii gnde 8 saat alarak bir ii 12 gnde bitiriyor. Bu gruba 2 kii katlrsa ve iiler gnde 2 saat daha fazla alrsa ayn ii 8 gnde bitirebiliyorlar. Buna gre, balangta bu grupta ka ii vardr? A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15

13

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

55.

57. Yukardaki verilere gre, a, b ve c arasndaki sralama aadakilerden hangisidir? A) C) B) D) Dik koordinat dzleminde ke noktalar verilen, ekildeki OABCDE okgensel blgesinin alan ka birim karedir? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

E)

56.

Yukardaki verilere gre, ABCD yamuunun alan ka dir?

A) C)

B) D)

E)

14

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS 58. - 60. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. Gda ticareti yapan bir irket yurt dna kuru fasulye, pirin, mercimek ve nohut ihra etmektedir. Aadaki dairesel grafiklerde, bu irketin 2009 ve 2010 yllarndaki ihracatnn rnlere gre dalm gsterilmitir.

00000000
58. Bu irketin 2010 ylnda ihra ettii nohut miktar 2009 ylna gre yz de ka artmtr? A) 50 B) 80 C) 120 D) 140 E) 150

2009 kuru fasulye

120 40 nohut 120 80

pirin

59. Bu irket 2009 ve 2010 yllarnda toplam ka ton mercimek ihra etmitir? A) 2600 B) 2750 D) 3000 C) 2800 E) 3200

mercimek

2010 kuru fasulye

120 nohut 60 100 80 pirin

60. Bu bilgilere gre, aadakilerden hangisi yanl t r?

A) 2009 ylnda yaplan toplam ihracatn te biri pirintir. mercimek Bu irketin bu drt rnde yapm olduu toplam ihracat miktar 2009 ylnda 4500 ton, 2010 ylnda ise 7200 tondur. B) 2009 ylnda, mercimek ihracat nohut ihracatnn iki katdr. C) 2010 ylnda en az nohut, en fazla kuru fasulye ihra edilmitir. D) 2010 ylnda ihra edilen kuru fasulye miktar 2009 ylna gre deimemitir. E) 2010 ylnda ihra edilen pirin miktar 2009 ylna gre artmtr.

GENEL YETENEK TEST BTT.

15

GENEL KLTR TESTNE GENZ.

2011 - KPSS / GYGK-CS

GENEL KLTR TEST

00000000

1. Bu testte 60 soru vardr. 2. Cevaplarnz, cevap kdnn Genel Kltr Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

1.

Aadakilerden hangisi slamiyetten nce, Trklerde len kiinin eyalaryla birlikte gmld mezara verilen addr?

4.

Aadakilerden hangisi, Trk-slam devletlerinde pazarlarda fiyatlar, tart ve l aletlerini, retilen ve satlan mallarn kalitesini denetleyen grevlidir?

A) Yu D) Toy

B) ad

C) Kurgan E) Tigin

A) Ulak

B) Silahtar D) Muhtesip

C) diba E) Cmedr

2.

Aadakilerden hangisi, Hunlarn neden olduu Kavimler Gnn sonularndan biri deildir?

5.

A) Avrupann etnik yapsnn deimesi B) Avrupada bir Hun Devleti kurulmas C) Roma mparatorluunun btnln ve stnln yitirmesi D) Avrupada skolastik dncenin egemen olmas E) Gktrk Devletinin yklmas 6.

Osmanl Dneminde, Fatih Sultan Mehmetin hocas olmu, din, tasavvuf ve tp alanlarndaki almalaryla bilinen nl bilgin aadakilerden hangisidir?

A) Ebussuud C) Akemseddin

B) Emir Sultan D) Kemalpaazade

E) Molla Fenari

Osmanl Devletinde 19. yzylda gzel sanat dallarnda eitim ve retim yapmak zere alan ve mdrlne Osman Hamdi Beyin getirildii okul aadakilerden hangisidir? A) Darlmuallimin B) Sanayi-i Nefise Mektebi C) Galatasaray Sultanisi D) Darlfnun E) Darlmaarif

3.

Cengiz Hann torunu Hlagu tarafndan randa kurulan ve 1258 ylnda Badat alarak Abbasi Devletine son veren devlet aadakilerden hangisidir? A) lhanl Devleti B) Timur Devleti C) Altn Orda Devleti D) aatay Devleti E) Memluk Devleti

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

7.

II. Mahmut, Vaka-i Hayriyeden sonra, Bundan byle saltanatn millet iin bir dehet, bir korku kayna deil, fakat bir destek olmasn istiyorum. Bunun iin ferdin malna el konulmas geleneini kaldryorum. demitir. Bu bilgiyle aadakilerden hangisine ulalabilir?

9.

Aadakilerden hangisinin Osmanl Devletinin ve Almanyann, Kafkas Cephesinin almasyla elde etmeyi planladklar kazanmlardan biri olduu savunulamaz?

A) Bak petrollerini ele geirmek A) Msadere usulne son verildiine B) Kafkaslar zerinden Hindistana ulamak B) Sened-i ttifakn imzalandna C) Rusyann gneye inmesini nlemek C) Divanhmayundan Bakanlklar Sistemine geildiine D) lk posta tekilatnn oluturulduuna E) Yeni bir ordunun kurulduuna D) Kafkaslardaki bamszlk mcadelesini desteklemek E) Svey Kanaln ele geirerek ngilizlerin smrgelerine giden yolu kapatmak

8.

Osmanl Devleti olas bir Rus saldrs karsnda lkesini savunaca dncesiyle aadakilerden hangisinin ynetimini 1878 ylnda ngiltereye geici olarak brakmtr?

10. Aadakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri deildir?

A) Devletler arasndaki anlamazlklar bar yoluyla zecek bir tekilat kurulmas B) Yenen devletlerin, yenilen devletlerden toprak almamas C) Yenilen devletlerin, yenen devletlere sava tazminat demesi D) Boazlarn her devletin ticaret gemilerine ak olmas E) Devletler arasnda gizli anlamalar yaplmamas

A) Msr D) Meis

B) Kbrs

C) Rodos E) Krm

17

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

11.

I.

slam Teli Cemiyeti

II. ngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Sulh ve Selmet-i Osmaniye Frkas Yukardakilerden hangileri ulusal mcadeleye kar kmtr?

13. Aadakilerden hangisi Gmr Antlamasyla salanan kazanmlardan biri de ildir?

A) Grcistanla olan anlamazlklarn ortadan kaldrlmasna zemin hazrlamas B) Dou Cephesindeki silah ve tehizatn bir ksmnn batya tanmasna ortam hazrlamas C) Halk arasnda orduya ve Meclise duyulan gvenin artmas D) Sovyetlerden alnacak yardmlarn Anadoluya gelmesini salayacak yolun almas E) Afganistanla dostluk anlamas yaplmas

A) I, II ve III C) I ve II E) Yalnz I

B) II ve III D) Yalnz III

12. stanbulun Anlama Devletleri tarafndan igal edilmesi ve Mebuslar Meclisinin dalmasna aadakilerden hangisinin neden olduu savunulabilir? A) stanbul Hkmetiyle Temsilciler Kurulunun grme yapmas B) Ali Fuat Paann Kuvaymilliye Komutanlna atanmas C) Hkmet yelerinin Meclis dndan seilmesi D) Misakmillnin ilan edilmesi E) Erzurumda kongre toplanmas

14. Atatrk, Bu anlama, Trk ulusuna kar yzyllardan beri hazrlanm ve Sevr Antlamas ile tamamland sanlm, byk bir suikastn ykln bildirir bir belgedir. Osmanl tarihinde benzeri grlmemi bir siyasal zafer yaptdr. szn aadakilerden hangisi iin kullanmtr?

A) Mudanya Atekes Anlamas B) Moskova Antlamas C) Ankara Antlamas D) Lozan Antlamas E) Montr Boazlar Szlemesi

18

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

15. Aadakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanununun (retim Birlii) sonularndan biri deildir?

17. Kurtulu Savann anlamn ve bamszlk isteini dile getirecek bir marn yazlmas iin yarmay aadakilerden hangisi amtr?

A) retim ilkelerinde birlik salanmas A) Mill Savunma Bakanl B) Genel eitim kurumlarnn Mill Eitim Bakanlna balanmas C) lk Maarif Kongresinin dzenlenmesi D) Ulusal kltr birliinin salanmas iin ortam hazrlanmas E) Din esaslara dayal eitim anlaynn terk edilmesi B) Genelkurmay Bakanl C) Mill Eitim Bakanl D) ileri Bakanl E) Dileri Bakanl

16. Atatrk, En iyi bireyler, kendinden ok, bal olduu toplumu dnen, onun varlnn ve mutluluunun korunmasna yaamn adayan insanlardr. demitir. Atatrkn bu szndeki en iyi birey tanmnn aadakilerden hangisiyle eletii savunulabilir?

18. Atatrk Nutukta, Takrir-i Skn Kanunu ile stiklal Mahkemelerini, istibdat vastas olarak kullanacamz fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkine alanlar oldu Biz olaanst olarak alnan ve fakat yasal olan nlemleri hibir vakit ve hibir surette, kanunun zerine kmak iin vasta olarak kullanmadk. demitir. Atatrkn bu anlatmyla, Takrir-i Skn Kanununun kabul edilmesi ve stiklal Mahkemelerinin kurulmasnda aadakilerden hangisini gereke olarak gsterdii savunulamaz?

A) Vatandalk bilincine erimi kii A) Devletin hayat ve bamszln salama B) Bakalarnn hak ve zgrlklerine deer vermeyen kii C) Belli bir snfn yararn gzeten kii D) Sorumluluklarnn gereini yerine getirmeyen kii E) nceliklerini kiisel kardan yana kullanan kii D) Tehlikelere kar nlem alma zorunluluu E) Uluslararas ilikileri dzenleme zorunluluu B) Milletin medeni ve sosyal gelimesine ilikin giriimleri koruma C) lkenin dzen ve gvenliini salama

19

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

19. Aadakilerden hangisi Tevik-i Sanayi Kanununun uygulamalarndan biri deildir?

21. Soyad Kanununun kabul edilmesi Medreselerin kapatlmas

A) eitli sanayi kurulularna devlet arazisi tahsis edilmesi B) Baz iletmelere tama hizmetlerinde indirim salanmas C) Mill tasarruf ve mevduatn artmas iin Trkiye Bankasnn kurulmas D) Vergilerde muafiyetler getirilmesi E) Devlet daireleri iin yerli rn kullanma zorunluluunun getirilmesi

Medeni Kanunun kabul edilmesi Yukardaki gelimeler aada verilen Atatrk ilkelerinden hangisiyle ili kilendirilemez?

A) Laiklik C) Milliyetilik

B) Devletilik D) Halklk E) nklaplk

20. Trk nklabnn, I. belli bir ideolojiye bal olarak ortaya kma,

22. Aadakilerden hangisinin sosyal hayattaki ayrcalklar nlemek amal olduu savunulamaz?

II. baka uluslara rnek olma, III. tek kiinin egemenliine dayal lke idaresini deitirme durumlarnn, hangileri bakmndan Rus nklabndan farkl olduu savunulabilir? A) Yalnz I D) I ve II B) Yalnz II C) Yalnz III E) II ve III

A) Tekke ve zaviyelerin kapatlmas B) Hac, aa, hafz, molla gibi unvanlarn kaldrlmas C) Medeni Kanunun kabul edilmesi D) Devlet statistik Enstitsnn kurulmas E) Din giysilerin mabetler dnda giyilmesinin yasaklanmas

20

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

23. Mustafa Kemal, Hibir snr tanmayarak dnyadaki btn Trkleri bir devlet olarak birletirmek, ulalamayacak bir amatr. Bu, yzyllarn ve yzyllarca yaamakta olan insanlarn ok ac, ok kanl olaylar ile ortaya koyduu bir gerektir. demitir. Mustafa Kemal bu szyle, Osmanl Devletinin ykl dneminde savunulan aadaki fikir akmlarndan hangisini eletirmitir? A) Osmanlclk C) Milliyetilik E) slamclk B) Turanclk D) Batclk

25. Aadakilerden hangisi Cumhuriyet Dnemi gelimelerinden biri de ildir?

A) Kabotaj Kanununun karlmas B) Halifeliin kaldrlmas C) ok partili hayata gei amacyla siyasi partilerin kurulmas D) Sadabat Paktnn imzalanmas E) Kanunuesasinin kabul edilmesi

24. Mustafa Kemal, Artk hkmet ile millet arasnda mazideki ayrlk kalmamtr. Hkmet millettir ve millet hkmettir. Artk hkmet ve hkmet mensuplar kendilerinin milletten ayr olmadklarn ve milletin efendi olduunu tamamen anlamlardr. demitir. Mustafa Kemalin bu anlatmyla aadaki kavramlardan hangisini vurgulad savunulabilir?

26. Aadakilerden hangisi, Atatrk Dneminde tarm gelitirmek amacyla yaplan almalardan biri deildir?

A) Aar vergisinin kaldrlmas B) Ziraat Bankasnn kurulmas C) Numune iftliklerinin kurulmas

A) Tam bamszlk D) Yksek Ziraat Enstitsnn kurulmas B) Barseverlik E) Tarm sat kooperatiflerinin kurulmas C) Bilimsellik D) Mill birlik ve beraberlik E) Vatanseverlik 27. I. II. Mudanya Atekes Anlamasyla ilgili grmelerdeki baars Eskiehir-Ktahya Savalar

III. Genelkurmay Bakan olduu srada yapt baarl hizmetleri smet nnnn Lozan Konferansna gnderilen heyete bakan olarak seilmesinde yukardakilerden hangilerinin etkili olduu savunulabilir? A) Yalnz I D) I ve III B) Yalnz II C) Yalnz III E) II ve III

21

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
31. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Trkiye kylarnda rzgrn karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hzla estiini sylemitir.

28. I. Kuzey Atlantik Antlamas rgt (NATO) II. Milletler Cemiyeti III. Balkan Antant Trkiye Cumhuriyetinin yukardaki kurululara ye olma sralamas aadakilerden hangisidir?

A) I, II, III D) III, II, I

B) II, I, III

C) II, III, I E) III, I, II Buna gre, haritada numaralanm rzgrlardan hangisinin esi yn yanl verilmitir? A) I B) II C) III D) IV E) V

29. Aadakilerden hangisi, Lozan Antlamas imzalandktan sonra Trkiye ile Fransa arasnda gerginlie sebep olan konulardan biri deildir? A) Osmanl borlar B) Yabanc okullar C) Adana-Mersin demir yollar D) Bozkurt-Lotus davas E) Oniki Adann silahlandrlmas II. 32. I. Topraklarnn mineral bakmndan genellikle zengin olmas Turizm asndan nemli yer ekillerine sahip olmas

III. Aktif volkanlarn bulunmas IV. Fay hatlar ve pskrk kayalarn olduu yerlerde bulunmas 30. Trkiyenin Milletler Cemiyetine ye olmasnda aadakilerden hangisinin etkisi olduu savunulamaz? Yukardakilerden hangileri Trkiyedeki volkanik arazilerin tm iin ortak bir zelliktir? A) I ve II D) II ve IV B) I ve IV C) II ve III E) III ve IV

A) Boazlar sorununun barl bir tutumla zlmesi B) Avrupadaki gruplamann belirgin bir hl almas C) Trkiyenin Batl devletlerle sorunlarna barl zm aramas D) Trkiyenin uluslararas politikada neminin artmas E) Trkiyenin komularyla dostluk antlamalar imzalamas

22

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

33.

Trkiyenin corafi blgeleri belirlenirken fiziki, beer ve ekonomik zellikler gz nnde bulundurulmutur. Fiziki zellikler ierisinde de yer ekilleri belirleyici olmutur. Buna gre, Ege Blgesinin snrlarnn, dier ky blgelerinin aksine i kesimlere daha fazla sokulmas, blgedeki dalarn hangi zelliiyle aklanabilir? A) Ky izgisine uzan dorultularyla B) Ykselti deerleriyle C) Kaya zellikleriyle D) Olutuklar dnemle E) zerlerindeki doal bitki rtsyle

35. Trkiyede 1950 ylndan sonra etkili olmaya balayan i glerle ilgili olarak aadakilerden hangisi s ylenemez?

A) Denize kys olan corafi blgelerin tmnde nfus artnn balca nedeni blge dndan alnan glerdir. B) glerin nemli bir blm ekonomik ve sosyal alanlardaki deiimler ve doal afetler gibi nedenlerle olmaktadr. C) G hareketi daha ok doudan batya doru olmaktadr. D) G veren illerde doum oran genellikle yksektir.

E) Trkiyede nfus hareketlerinin byk ounluunu i gler oluturmaktadr. 34. Aada belirtilen dnem ve olaylarn hangisi, Trkiyede nfus art hznn azalmasnda daha az etkili olmutur? Aada be ile ait baz beer ve ekonomik zellikler verilmitir: I. Boluda kmes hayvanclnn yaygnlamas

A) 1918-1923 dneminde savalarn yaanmas B) 1940-1945 dneminde II. Dnya Sava nedeniyle seferberlik ilan edilmesi C) 1960-1965 dneminde zellikle yetikin erkek nfusun ii olarak yurt dna gitmesi D) 1970-1980 dneminde krsal kesimden kentlere olan i gn younluk kazanmas E) 1985-2010 dneminde eitim seviyesinin ykselmesi ve kadnlarn i hayatna daha fazla katlmas

36.

II. Karsta k turizminin gelimesi III. Elazda Keban Barajnn iletmeye almas IV. Eskiehirin bir niversite ve kltr kenti olmas V. Burdurda nsuyu Maarasnn turizme almas Buna gre, yukardaki illere ait beer ve ekonomik zelliklerden hangisi, o ilin sosyoekonomik yapsnda dierlerine gre daha byk deiime neden olmutur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

23

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

37. Aadakilerden hangisi Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin ortak zellikleri arasnda yer almaz?

40. Akdeniz Blgesinin dalk ve platoluk kesimlerinin jeomorfolojik zellikleri, I. yaylaclk, ticaret,

A) Nfus younluklarnn Trkiye ortalamasnn zerinde olmas B) Ulam olanaklarnn gelimi olmas C) Petrokimya endstrisinin gelimi olmas

II.

III. turizm, IV. ulam etkinliklerinden hangilerini olumlu ynde etkilemitir?

D) Dardan g almas A) I ve II E) Ayn corafi blgede topraklarnn bulunmas D) II ve IV E) III ve IV B) I ve III C) II ve III

38. Ege Blgesinin elektrik retimi gz nne alndnda, I. II. akarsu, linyit,

41.

Trkiyede tarmda makineleme ne kadar yaygnlarsa yaygnlasn yine de baz rnlerin yetitirilmesinde insan emeine duyulan youn gereksinim devam edecektir. Bu yargnn doruluunu kantlamak iin ncelikle, I. II. eltik, buday,

III. rzgr, IV. jeotermal enerji kaynaklarndan hangilerinin pay daha fazlad r? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III C) II ve III E) III ve IV

III. ay, IV. msr rnlerinden hangilerinin yetitirilme koullar rnek gsterilebilir?

A) I ve II D) II ve III

B) I ve III

C) I ve IV E) III ve IV

39. Gneydou Anadolu Projesinin hayata geirilmesi, bu blgede youn olarak yetitirilen rnlerden hangisinin retim miktarnn artmasnda daha etkili olmutur? A) Antep fst C) Pamuk E) Buday B) Krmz mercimek D) Ttn

24

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
44. lke snrlar ierisinde blge, blm ve yreler arasnda yaplan ticarete i ticaret denir. Buna gre, Trkiyede hareketli bir i ticaretin olmas aadakilerden hangisiyle ilgili deildir?

42. I. II. Orman rtsnn zengin olmas Tarla tarmna elverili alanlarn snrl olmas

III. Yaz kuraklnn az grlmesi IV. Dank yerlemenin yaygn olmas Yukardakilerden hangileri, Dou Karadeniz Blmnde bykba hayvancln nemli bir ekonomik etkinlik olmasnn nedenidir? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III C) II ve III

A) Endstri kurulularnn belirli blgelerde toplanmasyla B) Blgeler arasnda yetien tarm rnlerinin farkl olmasyla C) Nfus art hznn yksek olmasyla D) nsanlarn satn alma gcnn artmasyla

E) III ve IV E) Blgelerin yz lmlerinin farkl olmasyla

43. zmirin merkez ilesine bal bir kye kara yoluyla ulaabilmek iin ortalama on kilometre yol almak gerekirken Ktahyada ku uumu mesafesi ayn olan bir kye on be kilometre yol almak gerekmektedir. Bu durum, aadakilerden hangisiyle aklanabilir?

45. Trkiyede, 1990 ylnda tarmsal rnlerin d satmndan yaklak 2,4 milyar Amerikan dolar gelir elde edilmi ve bu deer toplam d satmn % 18,1ini oluturmutur. 2007 ylnda ise yaklak 11,4 milyar Amerikan dolarlk tarmsal rn d satmnn, toplam d satmdaki pay % 10,7 olmutur. Buna gre, 1990-2007 yllar arasnda Trkiye ekonomisiyle ilgili aadakilerden hangisi sylenebilir? A) D satmda madenlerin ve endstri rnlerinin pay artmtr. B) Trkiyenin tarmsal rnlerine olan talep azalmtr. C) D ticaret a azalmtr. D) Tarmda modern tekniklerin uygulanmas yaygnlamtr. E) Ulusal gelir ykselmitir.

A) Yerleme birimlerinin sklyla B) Doal bitki rtsnn farkllyla C) klim koullarnn farkllyla D) Tarm alanlarnn geniliiyle E) Yer ekillerinin engebeliiyle

25

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000
Endstrileme ve teknolojik gelimelerin ortaya kard evre sorunlarndan biri de hava kirliliidir.

46. Ege Blgesinde ky boyunca kuzeyden gneye doru turistik amal gezi yapan bir grup, aadakilerden hangisine rastlamaz?

48.

A) Antik kentlere B) Mill parklara C) Yat limanlarna D) Kayak merkezlerine E) Kaplcalara Buna gre, haritada numaralarla gsterilen liman kentlerinin hangisinde endstrilemeye bal olarak hava kirliliinin daha fazla olmas beklenir?

47. Aada baz il ve il merkezleriyle zdelemi ifadeler verilmitir: Gndz seyranlk, gece gerdanlk - Mardin Tahl ambar - Konya Serhat ehri - Edirne Gller ve gller ehri - Isparta Egenin incisi - zmir Bu ifadelerde, il ve il merkezlerinin aadaki zelliklerinden hangisi vurgulanmamtr? B) klimi D) Tarm

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

49. 1982 Anayasasna gre, Cumhurbakan aadakilerin hangisi tarafndan seilir? A) Halk B) TBMM

A) Turizmi C) Jeopolitik konumu

C) Babakan D) Anayasa Mahkemesi E) Bakanlar Kurulu

E) Yer ekilleri

50. 1982 Anayasasna gre, TBMM ka milletvekilinden oluur?

A) 400 D) 550

B) 450

C) 500 E) 600

26

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

51. 1982 Anayasasna gre, Devletin ekli ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur?

54. Hakknda soruturma alan bir belediye bakann geici olarak grevden uzaklatrma yetkisi aadakilerden hangisine aittir?

A) Trkiye federal devlettir. B) Trkiye konfederal bir devlettir. C) Trkiye Devleti monaridir. D) Trkiye Devleti totaliter bir devlettir. E) Trkiye Devleti bir Cumhuriyettir. A) Babakan C) Vali E) Dantay B) ileri Bakan D) Belediye meclisi

52. Aadaki idarelerden hangisi bir mahall idare birimi deildir?

55. Aadaki tzel kiilerden hangisi, kii topluluu olmayp mal topluluu niteliini tamaktadr?

A) Dernekler A) Yuva Ky B) ukurambar Mahallesi C) Kolektif irketler

B) Anonim irketler D) Vakflar

E) Kooperatifler C) Elmada Belediyesi D) Ankara l zel daresi E) Ankara Bykehir Belediyesi 56. Aadakilerden hangisi kiinin zel haklar arasnda yer almaz?

53. Ky ilerinin btn kyl birleerek yaplmas usulne ne ad verilir?

A) Seme ve seilme hakk B) Mlkiyet hakk

A) mece C) Dayanma E) Fiil yol

B) Salma D) stimval

C) Kiilik hakk D) Alacak haklar E) Telif hakk

27

Dier sayfaya geiniz.

2011 - KPSS / GYGK-CS

00000000

57. Hukukun kendisine hukuki sonu balad insan davranna ne ad verilir?

A) Haksz fiil C) Hukuki fiil

B) Hukuki olay D) Duygu aklamas E) rade aklamas

58. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluu Moodys, Haziran 2011de aadakilerden hangi- sinin Trkiyenin kredi notu zerinde bask yaratabileceini aklamtr? A) Enflasyon C) sizlik E) Cari ak B) Bte a D) Stagflasyon

59. Aadaki lkelerin hangisinde bir sreden beri yaanan protestolarn ve muhaliflerin kard olaylarn nne gemek amacyla Mays 2011de genel af ilan edilmitir? A) ran B) Irak D) Afganistan C) Suriye E) Pakistan

60. 9-13 Mays 2011 tarihlerinde dzenlenen Birlemi Milletler En Az Gelimi lkeler 4. Konferans aadaki ehirlerden hangisinde gerekletirilmitir?

A) Londra

B) Paris

C) Brksel E) Berlin

D) stanbul

TEST BTT.

28

CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.