MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"

PROGRAMĂ ANALITICĂ
LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

"MANAGEMENT FINANCIAR"

Elaborat:
A. Secrieru
E. Buşmachiu

Chişinău, 2000

2

Φ Planificarea şi controlul financiar. Φ Evaluarea şi sistematizarea rezervelor (a oportunităţilor neutilizate) de consolidare a situaţiei financiare a firmei şi a măsurilor lor de realizare. Φ Realizarea tacticii financiare a firmei în baza adoptării unor decizii în domeniul financiar. se face tot mai insistent simţită necesitatea extinderii tratărilor teoretice şi instrumental – operaţionale privind managementul activităţii financiare din perspectiva economiei de piaţă şi a racordării acesteia la circuitul economic mondial. Φ Evaluarea proiectelor investiţionale şi formarea portofoliului de investiţii. Φ Evaluarea investiţiilor capitale şi a eficienţei gestionării acestora. concretizarea lor şi elaborarea metodelor de realizare. În procesul de elaborare a prezentului program s-a considerat că grupul destinatar este iniţiat în fundamentele teoretico – practice ale Finanţelor întreprinderilor şi Contabilităţii. Cursul “Management financiar” este destinat formării la studenţi a unei imagini explicite şi a unor abilităţi profesionale privind: Φ analiza. Răspunsurile la problemele ridicate. chemată să soluţioneze problemele principale ce ţin de dezvoltarea financiară a agenţilor economici: Φ Elaborarea şi implementarea strategiei financiare a firmei în baza unei utilizări eficiente a sistemului de instrumente financiare în activitatea ei practică. Cursul “Management financiar” este destinat studenţilor anului V. introducerea disciplinei respective în planurile de studii ale celor mai renumite instituţii superioare de ştiinţe economice formează conţinutul suprem al unei etape calitativ noi în dezvoltarea ştiinţei naţionale de management financiar. în plan teoretic. Prin urmare. Recunoaşterea generală a managementului financiar de către savanţii economişti şi practicieni. etc. facultatea “Finanţe”. specialitatea “Finanţe şi Asigurări”. soluţiile şi strategiile cele mai adecvate nu se găsesc întotdeauna cu uşurinţă deoarece. conceptual se semnalează lipsuri. forma de studiu: cu frecvenţă la zi şi fără frecvenţă. 3 . Φ Asigurarea financiar – informaţională prin elaborarea şi analiza documentaţiei financiare a firmei. planificarea şi controlul financiar.NOT Ă INTRODUCTIV Ă Realitatea economică din Republica Moldova deschide pentru teoria şi practica financiară a agenţilor economici un vast câmp de preocupări.

etc. Astfel. Φ restructurarea financiară. Φ analiza costului şi structurii capitalului. Φ minimizarea costurilor. Φ evitarea falimentului şi a unor mari eşecuri financiare. Φ instrumentele financiare tradiţionale şi inovaţiile principale în domeniul respectiv. Φ evaluarea şi asigurarea unor ritmuri acceptabile de creştere a potenţialului economic al firmei. Φ tehnicile şi metodele de matematică financiară.Φ asigurarea firmei cu resurse financiare (gestiunea pasivelor). Φ finanţarea pe termen lung. etc. Φ maximizarea valorii de piaţă a firmei. repartizarea resurselor financiare (politica investiţională şi gestiunea activelor). Φ riscurile financiare. obiectivul prioritar al studierii disciplinei “Management financiar” este pregătirea studenţilor pentru soluţionarea celor mai complexe probleme financiare puse de economia de piaţă. politica dividendelor. 4 . şi anume: Φ supravieţuirea firmei în condiţiile de concurenţă. Φ managementul financiar în companiile transnaţionale.

f/f curs semi curs semina nar r 7 6 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2 7 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 - 1 6 2 2 1 1 2 1 1 - 1 28 16 5 . Conceptul de Management Financiar Prelegerea 2. Bazele metodologice de elaborare a sistemelor de asigurare a Managementului Financiar Prelegerea 3. Reorganizarea şi lichidarea Prelegerea 17. Gestiunea pasivelor curente CAPITOLUL III. Costul şi structura capitalului. warant-urile. Valoarea în timp a banilor Prelegerea 4.Particularităţile Managementului Financiar în companiile multinaţionale Prelegerea 18. Gestiunea activelor curente Prelegerea 8. Finanţarea hibridă: acţiunile privilegiate. TOTAL SPECIALITATEA FA. Leasing: teorie şi practică CAPITOLUL V. Finanţarea prin datorii pe termen lung Prelegerea 13. Bazele conceptuale ale Managementului Financiar Prelegerea 1. Gestiunea fondului de rulment Prelegerea 7. Falimentul. Costul şi structura capitalului Prelegerea 10.Repartizarea fondului de timp în funcţie de specialitate şi formă de studiu DENUMIREA TEMEI CAPITOLUL I. Emisiunea hârtiilor de valoare Prelegerea 12. Politici de dividende CAPITOLUL IV. zi FA. Dezinvestirile. Decizii de finanţare pe termen lung Prelegerea 11. Evaluarea obligaţiunilor şi a acţiunilor Prelegerea 5. Politici de dividende Prelegerea 9. Fuziunile. Operaţiunea LBO. hârtiile de valoare convertibile Prelegerea 14. Evaluarea riscurilor Prelegerea 6. Managementul Financiar în firmele din diferite ramuri. Decizii financiare în condiţiile modificării preţurilor CAPITOLUL II. Domenii speciale de Management Financiar Prelegerea 15. Prelegerea 16.

5..Planul prelegerilor.Москова. Ковалев. Esenţa.2 Funcţiile Managementului Financiar 1. 1997. Vasile I.2-88. Metode şi tehnici de control financiar intern Seminar: 2. В. 6.pag. Bucureşti..1999. Managementul Financiar. Brigham Eugene F. Sistemul de asigurare metodologică a Managementului Financiar 2. К. 1998. Bucureşti.Хорн. Gestiunea financiară a întreprinderii. Финансы и статистика.1. Interconexiunile Managementului Financiar cu alte discipline economice 1.1. Obiectul şi metoda de studiu ale Managementului Financiar. Evoluţia Managementului Financiar 1. pag. Metode şi tehnici de planificare financiară 2.. BAZELE CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI FINANCIAR Tema 1: Conceptul de Management Financiar Prelegere: 1. G.-Москова. 6th. pag. Eugene F.5.Fort Worth.4.. Brigham. Основы управления финансами. Particularităţile Managementului Financiar în întreprinderile din Republica Moldova Seminar: 1.1-57 3. Brigham Eugene F. a seminarelor şi a lecţiilor practice CAPITOLUL I. Editura Didactică şi pedagogică.3-113 7. Obiectul şi metoda de studiu ale Managementului Financiar.4. 19 – 28. Particularităţile Managementului Financiar în întreprinderile din Republica Moldova Bibliografie: 1. Fundamentals of Financial Management. Esenţa.10-34 Tema 2: Bazele metodologice de elaborare a sistemelor de asigurare a Managementului Financiar Prelegere: 2. Sistemul de asigurare metodologică a Managementului Financiar 2. стр. Sistemul de asigurare informaţională a Managementului Financiar 2. Metode şi tehnici de planificare financiară 2.Fred Weston. 1998. Финансы и статистика.1990.4. 5. 1995. Bucureşti. Funcţiile Managementului Financiar 1.3. Metode şi tehnici de control financiar intern 6 . G.The Dryden Press. 13 – 33..3.1. Энциклопедия финансового менеджмента.1997.pag. Interconexiunile Managementului Financiar cu alte discipline economice 1.3. Бригхэм Юджин Ф.36. 9 .1992. Metode şi tehnici de analiză financiară 2. Metode şi tehnici de analiză financiară 2. 4. obiectivele şi sarcinile Managementului Financiar 1.2. obiectivele şi sarcinile Managementului Financiar 1. РАГС – ЭКОНОМИКА. Editura Economică. Москва.. pag..pag. Manolescu Gh.9ed. Finanţe manageriale..3-33 2.2. Введение в финансовый менеджмент. В.4.Fred Weston Essential of managerial finance..5. Editura Economică. Evoluţia Managementului Financiar 1.1.5.2. pag.3. Paul Halpen. Dж. 8. Sistemul de asigurare informaţională a Managementului Financiar 2.

. В.177-311. pag.Терехина В.. К. 2 – 198. 6th... Введение в финансовый менеджмент. 5. под ред.pag.1999. Brigham Finanţe manageriale. 1998. Paul Halpen.2. Editura Economică. pag. Финансовое управление фирмой. pag..1997. Bucureşti.1. Aplicaţii în Managementul Financiar Bibliografie: 1.4. 1995. Финансы и статистика. Ковалев. Brezeanu P. Bucureşti. 1998. Concepte de bază ale valorii prezente 3.175. Brigham Eugene F. Brigham Eugene F.Fred Weston. Энциклопедия финансового менеджмента. Bucureşti. стр.1992.1.. Niculescu M..2. Москва « Экономика».63-86 Tema 4: Evaluarea obligaţiunilor şi a acţiunilor Prelegere: 4. G.88-216. Editura Romcart. Manolescu Gh. 1998. финансы и статистика. pag.The Dryden Press. Eugen F. 19 –127. В. Vasile I. Основы управления финансами. Джоэл Г. pag.Fort Worth. Dж. Шим.Москва 1997. pag. 6th.Хорн. Paul Halpen. 1997. Procesele compunerii şi actualizării 3. Москва.1999.pag.. Essential of managerial finance.1998 pag. Bucureşti. 1994.pag. Editura Economică. 8. 139 .1. 9. 197 – 259.104-116 5.1992.The Dryden Press. Evaluarea obligaţiunilor • Rata internă de rentabilitate a obligaţiunii • Riscul şi rata internă de rentabilitate • Obligaţiuni cu cupon zero 7 . финансы и статистика. 69– 125. Procesele compunerii şi actualizării 3.Fort Worth.. 1997.. 276 – 319.1990. Editura Didactică şi pedagogică.133-222 Tema 3: Valoarea în timp a banilor Prelegere: 3.pag.33-87 2. Dж. 72 – 155. финансы и статистика. Robu V.. Managementul Financiar.1997.pag. G.57-167 3. РАГС – ЭКОНОМИКА. Evaluarea acţiunilor Seminar: 4.pag335-378 6.2.Хорн...-Москова. Concepte de bază ale valorii prezente 3.-Москова. Editura economică.Fred Weston. 7. pag. Mărgulescu D.9ed.Fred Weston. 4.4.Москова.Москова. Eugen F. Valoarea viitoare şi valoarea prezentă 3.193-241 2..3. Fundamentals of Financial Management. Сигел « Финансовый менеджмент». Brigham Finanţe manageriale. К. Aplicaţii în Managementul Financiar Seminar: 3. Бригхэм Юджин Ф. Fundamentals of Financial Management.3. Evaluarea obligaţiunilor 4.1. G. Gestiunea financiară a întreprinderii..И. Valoarea viitoare şi valoarea prezentă 3. Brigham Eugene F. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ковалев «Введение в финансовый менеджмент».119-141 4.Bibliografie: 1. 7. 3. Основы управления финансами. Diagnostic economico – financiar. Bucureşti. pag. В. В.364-408. 6.. Джей К.

.1. Джоэл Г. В. Fundamentals of Financial Management.2. Ковалев. Paul Halpen.369-394 4. Modelul CAPM. Seminar: 5.. В.4.479-534 8 . Юджин Ф. Brigham Eugene F. 6th. Bucureşti..The Dryden Press.Москва 1997. Riscul total şi riscul de piaţă 5. Portofoliile eficiente. Paul Halpen. РАГС – ЭКОНОМИКА. 8.3.Fred Weston. Editura Economică..534-586. 4.9ed. 6th.1997. pag. Modelul APT. финансы и статистика.378-403 7.155-169 5.. Brigham Eugene F. Bibliografie: 1. Definirea şi măsurarea riscului 5.pag. Bucureşti.3.. 5. 5. финансы и статистика.Москова. Brigham Eugene F. Энциклопедия финансового менеджмента. 3. финансы и статистика. 1998. Сигел.. Бригхэм Юджин Ф.1990. «Введение в финансовый менеджмент».223.Москова. Brigham.pag. Луис Гапенски. G. Джей К.4. « Финансовый менеджмент». 19 –127.pag. 179 – 191.Fred Weston. Dж.The Dryden Press. 100 – 139.5.pag. Brigham Eugene F.pag.. Finanţe manageriale. Сигел. Evaluarea acţiunilor • Evaluarea acţiunilor comune • Evaluarea acţiunilor preferate • Profitul pe acţiune şi evaluarea acţiunilor Bibliografie: 1. G. Brezeanu P. Бригхэм Юджин Ф.Fred Weston Essential of managerial finance. pag. G.9ed. Москва. Alegerea portofoliului optim. В. 1998. Bucureşti. 1997.86-133 Tema 5: Evaluarea riscului Prelegere: 5. Энциклопедия финансового менеджмента. G.2. Brigham. Eugene F. pag. pag. стр.Fort Worth. 175 . Essential of managerial finance. Alegerea portofoliului optim.5. 1998. Portofoliile eficiente.145-193 2.241-295 2. «Экономическая школа”.Fort Worth. Джей К. Москва. Riscul total şi riscul de piaţă 5. РАГС – ЭКОНОМИКА. Бригхэм.Fred Weston.1992.405-435 3. Санкт Петербург. « Финансовый менеджмент». Джоэл Г..Хорн.1997 в 2-х томах.102-132 v. Eugene F. « Финансовый менеджмент».1999.pag.pag. Modelul APT.I 6.pag.1990. Concepţia coeficientului β..1992. Ковалев. pag.1.141-155 6.4.. «Введение в финансовый менеджмент».Москва 1997.. 5. 5.403-436 7. Modelul CAPM. Concepţia coeficientului β. В. 5. Gestiunea financiară a întreprinderii. Шим.-Москова. Основы управления финансами. Шим.. К. 1998.1999. Editura Economică.2. Definirea şi măsurarea riscului 5. стр. Finanţe manageriale. Fundamentals of Financial Management.

Введение в финансовый менеджмент. Editura Fundaţiei “ România de mâine” .288299.Москва 1999.358-378 CAPITOLUL II.Fort Worth. G. GESTIUNEA FONDULUI DE RULMENT Tema 7: Gestiunea activelor curente Prelegere: 7.9ed. pag.. Объяденения «ЮНИТИ». Поляка /Mосква/ «Финансы» изд. Essential of managerial finance. Brigham Eugene F.pag. Bucureşti. Г.Orr 7. Finanţe şi gestiunea financiară.ediţia I pag. Finanţe manageriale.В.390.677-691.160-172.1997pag. G. Decizii financiare în condiţii de inflaţie 6.3. Toma M. Fundamentals of Financial Management. 122 – 134. Metode de evaluare şi luare a deciziilor în condiţii de inflaţie Seminar: 6..1.Tema 6: Decizii financiare în condiţiile modificării preţurilor Prelegere: 6. Brigham Eugene F.Б. Paul Halpen.3.Издательство «Финансы и статистика». politici financiare şi studii de caz”. Ковалев В.1990.2. pag.. Eugene F.Москва 1999. Финансовый менеджмент под ред. Economia în condiţiile modificării preţului . Введение в финансовый менеджмент. Gestiunea numerarului şi a titlurilor de plasament • Funcţia gestiunii numerarului • Tehnici de gestionare a numerarului • Gestiunea portofoliului titlurilor de plasament • Modelul Baumol pentru optimizarea numerarului şi a titlurilor de plasament • Modelul Miller . Bucureşti. Объяденения «ЮНИТИ». “ Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piaţă: concepte. 2.Fred Weston. 5. Petre Brezeanu.Издательство «Финансы и статистика».Fred Weston. Gestiunea numerarului şi a titlurilor de plasament 7.1992.184-208 6. teorii. Gestiunea stocurilor • Determinarea investiţiei în stocuri • Cantitatea optimă de comandă • Sisteme de control al stocurilor Bibliografie: 1.3.2.В.. evaluări 6. 6th. evaluări 6.2.3.167 3.1997pag. Финансовый менеджмент под ред.Bucureşti 1999. Г. Поляка /Mосква/ «Финансы» изд.661-837 2. 7.2. pag.1. Gestiunea creanţelor 7. Decizii financiare în condiţii de inflaţie 6..509-551.Б. 4. 1994.The Dryden Press. Ковалев В. Editura Economică. pag. Metode de evaluare şi luare a deciziilor în condiţii de inflaţie Bibliografie: 1. Gestiunea creanţelor 7.1 Economia în condiţiile modificării preţului-concepte de bază. Editura Didactică şi pedagogică.1. Brigham. Gestiunea stocurilor Seminar: 7.concepte de bază. 9 .

Costul capitalului propriu şi al capitalului de împrumut. Surse de finanţare pe termen scurt Seminar: 8. . Structura optimă a capitalului. 9.Терехина В. Costul şi structura capitalului Prelegere: 9.314-339 CAPITOLUL III.Москва 1997.216-364. Conceptul de levier.6.1998.pag. 9. финансы и статистика.2. Brigham Eugene F. Factori de influenţă asupra structurii capitalului. Сигел « Финансовый менеджмент». Джей К.1998 pag.The Dryden Press. 9.. 1997. К. 2.9ed. Bucureşti.4.Fred Weston. Dж. Brigham Eugene F. 9. Джоэл Г. Eugene F. Essential of managerial finance. Conceptul de structură a capitalului.1990.pag. Bibliografie: 1. Финансовое управление фирмой.4.6.205-221. Paul Halpen.7.2. Conceptul de levier..151163. финансы и статистика. Mărimea levierului. Джей К.9ed.И. Fundamentals of Financial Management.Москова.1.169-183 5. pag. К. Consideraţii generale privind gestiunea pasivelor curente 8.Fred Weston. Сигел. « Финансовый менеджмент».261-297 2.Терехина В.8. Costul mediu ponderat al capitalului.1. 9. Москва « Экономика».5. 9.222314 Tema 8..И. 6.1992. под ред.116119 3. 19 –127. Costul marginal al capitalului. pag. Brigham Eugene F. Costul capitalului propriu şi al capitalului de împrumut. 9. 9. 8. Conceptul de cost al capitalului 9. Conceptul de structură a capitalului.403-503 3.2. Conceptul de cost al capitalului 9. Brezeanu P. Costul marginal al capitalului.3. Джоэл Г. Москва « Экономика». Bucureşti. Шим. Основы управления финансами. Teorii privind structura capitalului. Mărimea levierului.3.7. под ред.juridică diferită. 9. Editura Economică. 9. Gestiunea financiară a întreprinderii. COSTUL ŞI STRUCTURA CAPITALULUI.2.. 6th.pag. G. Основы управления финансами.1.8. POLITICI DE DIVIDENDE Tema 9. 191 – 207.5.Fort Worth. 9.1990. Particularităţi ale structurii capitalului în întreprinderi cu formă organizatorico . G. Surse de finanţare pe termen scurt Bibliografie: 1.295-337. Costul mediu ponderat al capitalului. Финансовое управление фирмой.juridice diferite.1.. Particularităţi ale structurii capitalului în întreprinderi cu diverse forme organizatorico .1997.-Москова. Seminar: 9. G.Fred Weston.pag.1998 pag. 4. 10 .. Шим. Essential of managerial finance..Хорн. Gestiunea pasivelor curente Prelegere: 8.443-495. Brigham Finanţe manageriale.Хорн. pag. 9.pag. Teorii privind structura capitalului.259-289 4.pag. Structura optimă a capitalului.1997.Москва 1997. Consideraţii generale privind gestiunea pasivelor curente 8. Dж. Factori de influenţă asupra structurii capitalului.

Dж.495-531.1997. финансы и статистика. Răscumpărarea acţiunilor. Finanţe manageriale. G.1990. Determinarea dividendelor de plată. 10. Bucureşti.1.-Москова.. К. Сигел. 10. Fundamentals of Financial Management. Gestiune financiară”. финансы и статистика. 401-426.1992.Хорн. Editura Economică.4. 10.2.1998 pag.586-674 7. 2.341-353 4.. Брейли. К.2. Основы управления финансами. 10.pag. Джоэл Г.-1997. Джей К.3. 10. Майерс. Brigham Eugene F.Москва 1997. 10. Paul Halpen. pag. Eugene F. «Принципы корпоративных финансов». Основы управления финансами. Dж.Stancu “Finanţe. Teorii privind politica dividendelor. Politici de dividende Prelegere: 10.И.. pag.pag.449502 Tema 10.1997.502-541 6. . Teorii privind politica dividendelor. pag.9ed.Хорн. Brigham Eugene F. Bibliografie: 1.Fred Weston. Brigham. Финансовое управление фирмой. Formele dividendelor şi procedurile de plată a acestora.1998.Fred Weston. « Финансовый менеджмент».Терехина В. под ред. Formele dividendelor şi procedurile de plată a acestora.503-531 3. 8.pag. Natura economică a factorilor care influenţează politica dividendelor. Răscumpărarea acţiunilor.1997.674-720 5. Determinarea dividendelor de plată..pag.Fort Worth.3. Р.pag. Seminar: 10.-Москва «Олимпбиснес». 1998. I. Essential of managerial finance. С.1. Bucureşti.Москова.4. G.pag.393 7.163169 11 . 6th. Шим. Москва « Экономика». Natura economică a factorilor care influenţează politica dividendelor.The Dryden Press.

Bucureşti.1.pag. Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1999. Seminar: 12.Fred Weston Essential of managerial finance. 6th.Хорн «Основы управления финансами». Decizia privind transformarea firmei în companie de tip închis.1.4.Fred Weston.Хорн «Основы управления финансами». politici financiare şi studii de caz”.1. Avantajele şi dezavantajele finanţării prin emisiunea acţiunilor simple.Fort Worth.9ed.pag.596621 12 . Piaţa acţiunilor simple.541567 Tema 12. Eugene F.. Fundamentals of Financial Management.1992.1997. Editura Economică. Dж.The Dryden Press. Fundamentals of Financial Management. Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1999. Eugen F. DECIZII FINANCIARE PE TERMEN LUNG Tema 11: Emisiunea hârtiilor de valoare Prelegere: 11. “ Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piaţă: concepte.720-760 6. Piaţa acţiunilor simple. Brigham. G.3. pag. 12.346360.1990.. teorii. 11.. Instrumente obligatare tradiţionale.3.2.4. Editura economică. Legea privind Societăţile pe acţiuni. Avantajele şi dezavantajele finanţării prin emisiunea acţiunilor simple. Brigham Eugene F. Avantajele şi dezavantajele instrumentelor financiare obligatare de lungă durată. 1998.pag. Paul Halpen. pag. Instrumente obligatare tradiţionale. Brigham Eugene F.2. Inovaţii recente privind obligaţiunile.-Москова. Bibliografie: 1. Decizia privind transformarea firmei în companie de tip deschis.2. Brigham Eugene F. pag. 11. 12. Essential of managerial finance.The Dryden Press.1997. Decizia privind transformarea firmei în companie de tip închis. 12.Fred Weston.1. teorii. Petre Brezeanu. Inovaţii recente privind obligaţiunile..1992. финансы и статистика.567-619 2. К. Procedura emisiunii acţiunilor simple.760-812 5.Москова. 6th.531-575 4. . G. К. 4. Dж..531-567 3. Finanţe manageriale. Factorii care influenţează deciziile financiare de lungă durată. Bibliografie: 1. Petre Brezeanu “ Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piaţă:concepte. nr...2.Fort Worth. финансы и статистика. 11. Decizia privind transformarea firmei în companie de tip deschis.ediţia II pag. Paul Halpen. G. 11.3. 11134 din 2 aprilie 1997.575-621 3. G. Factorii care influenţează deciziile financiare de lungă durată. politici financiare şi studii de caz”. 12. 2.1990..9ed.ediţia II pag. 12. Avantajele şi dezavantajele instrumentelor financiare obligatare de lungă durată. pag.361368 5. Procedura emisiunii acţiunilor simple.pag. Brigham Finanţe manageriale. Seminar: 11. Brigham Eugene F.CAPITOLUL IV.Fred Weston. 12. 1998.3. Bucureşti. Finanţarea prin datorii pe termen lung Prelegere: 12.

Fred Weston. G. 14.641-659 CAPITOLUL V.pag. Bibliografie: 1. Evaluarea leasing-ului de către finanţator.9ed. Бригхэм « Энциклопедия финансового менеджмента» Москова.Экономика.Tema 13: Finanţarea hibridă: acţiunile privilegiate.1997 в 2-х томах. Brigham Finanţe manageriale. Tipuri de leasing. hârtiile de valoare convertibile Prelegere: 13. 14.2. pag. 13.1998.1.3. Seminar: 13. Tipuri de leasing. Paul Halpen. . «Финансовый менеджмент».3.pag. Editura Economică 1998.The Dryden Press. К. 14.5.4. Acţiunile privilegiate: proprietăţile şi utilizarea acestora. 13. Санкт Петербург.619-661 2. Brigham Eugene F. Юджин Ф.621669 5. 14. Warrant-urile şi evaluarea lor. Inovaţii recente în domeniul hârtiilor de valoare. 14.. Юджин Ф. Hârtiile de valoare convertibile.3.. DOMENII SPECIALE DE MANAGEMENT FINANCIAR Tema 15: Fuziunile.812-836 Tema 14: Leasing: teorie şi practică Prelegere: 14.1.2. 13.«Экономическая школа”. G. pag.2. Factorii care afectează deciziile de leasing. -Москова. Луис Гапенски.-Finanţe manageriale. Halpen P.Fred Weston Essential of managerial finance. J. 14. Warrant-urile şi evaluarea lor. Seminar: 14. Eugene F.1990.Analiza valorii prezente nete. Leasing direct Vânzare şi leaseback Leasing pârghie.Хорн «Основы управления финансами». Brigham Eugene F. Acţiunile privilegiate: proprietăţile şi utilizarea acestora.4. Evaluarea leasing-ului de către finanţator.1.1992.4. 13. финансы и статистика. Efectele leasing-ului asupra dărilor de seamă financiare.621-641 3. Hârtiile de valoare convertibile. Bibliografie: 1. 13. 1998..1990. Fundamentals of Financial Management. Dezinvestirile. 3.Fred Weston. Factorii care afectează deciziile de leasing. Evaluarea leasing-ului de către chiriaş.1997 pag.5. 14.pag..Fort Worth.2. Бригхэм.Fred Weston.9ed. Brigham. G...1. 14.pag..836-854 2.101-132 v. Dж. Essential of managerial finance. Operaţiunea LBO. Editura Economică. 13.4. 6th. Brigham Eugene F.3. Inovaţii recente în domeniul hârtiilor de valoare.II 4. Bucureşti. Evaluarea leasing-ului de către chiriaş. warrant-urile. 13 . Efectele leasing-ului asupra dărilor de seamă financiare.494-510. pag.

Diagnosticarea falimentului. Seminar: 15. pag. Falimentul.1. Procedura de lichidare.4. Esenţa.2. . Seminar: 16. К. 15.pag531-563 6.5. Бригхэм.-Москва «Олимпбиснес». 16. tipurile şi procedurile falimentului. 16.. Operaţiunea LBO.2. Fundamentals of Financial Management. Brigham Eugene F.Экономика. 16. «Принципы корпоративных финансов». Procedura de reorganizare. J.3.-Москова.1.3..4. Fred Weston.Analiza fuziunilor.837-873 2.Fort Worth. Bibliografie: 14 .3.Prelegere: 15. Brigham Eugene F.1992. Brigham.Cauzele generatoare de faliment . Bibliografie: 1. 16. « Энциклопедия финансового менеджмента» Москова.Хорн «Основы управления финансами». pag. Брейли. 15. Finanţe manageriale. 6th. Reorganizarea şi lichidarea Prelegere: 16.. Esenţa.. .Utilizarea analizei discriminantei multiplicative (MDA) pentru prognozarea falimentului.661-687 3. Mecanisme de stabilizare financiară în situaţiile riscului de faliment. С. Dezinvestirile..1. 15. Procedura de reorganizare. Dж. Cauzele şi tipurile fuziunilor. . Cauzele şi tipurile fuziunilor. Editura Economică 1998.1997. Майерс.Fred Weston Essential of managerial finance.Reorganizarea neformală 16.1990.The Dryden Press.854-881 4.Reglementarea fuziunilor. Operaţiunea LBO. 16.9ed. 16. . 15. Mecanisme de stabilizare financiară în situaţiile riscului de faliment.5.Legea Republicii Moldova despre faliment. Halpen P. финансы и статистика. Юджин Ф. G.1.2. 16. Dezinvestirile.669725 Tema 16.1998. tipurile şi procedurile falimentului. .3. Procedura de lichidare.2.pag.1997 pag. Diagnosticarea falimentului. Р.pag899-932 5.

3.1990.pag. Reorganizarea şi lichidarea întreprinderii (art. Seminar: 17. 17.2. Введение в финансовый менеджмент. Aspecte internaţionale ale gestiunii capitalului circulant. Луис Гапенски.Fred Weston. Brigham Eugene F. Corporaţiile transnaţionale. Brigham Eugene F. Essential of managerial finance.705-719 Tema 17.Издательство «Финансы и статистика». Particularităţile Managementului Financiar în sectorul necomercial Seminar: 18.881-906 8.. Введение в финансовый менеджмент.pag. Essential of managerial finance. Particularităţile Managementului Financiar în comerţ şi servicii 18. Particularităţile Managementului Financiar în bănci 18. Юджин Ф. pag. Луис Гапенски « Финансовый менеджмент» «Экономическая школа”.01. Legea Republicii Moldova cu privire la faliment nr.2. 6th. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. Ковалев В.873-900 3. J. Halpen P.687-709 7.1997 в 2-х томах.comentarii.-36).В. Fundamentals of Financial Management. 17. Bugetul investiţiilor capitale în corporaţiile transnaţionale.VII. 4.1990. G.. Brigham.3. 786 din 26.pag. Бригхэм. pag.709-735 Dж. 17.1. pag. Legea Republicii Moldova legea instituţiilor financiare// nr. . Bugetul investiţiilor capitale în corporaţiile transnaţionale. Санкт Петербург.1.Fred Weston.2.4.Хорн. Ковалев В. Structura internaţională a capitalului. Particularităţile Managementului Financiar în agricultură 18. . Particularităţile Managementului Financiar în corporaţiile transnaţionale.476-517 v.96 cu modificările şi completările ulterioare. Particularităţile Managementului Financiar în sectorul necomercial 15 .Москва 1999.Piaţa internaţională de capital. Particularităţile Managementului Financiar în corporaţiile transnaţionale.Fort Worth.“ Lichidarea” 5.1.. Editura Economică 1998.9ed.Sistemul monetar internaţional.845-XII din 03.1. « Финансовый менеджмент» «Экономическая школа”. Fred Weston.03.3.ediţia II -a.sinteze. pag. К. К.771-788 9.95 cap..II 6.1997 pag.pag.II 2.analize. Brigham Eugene F. Structura internaţională a capitalului... 3.Москва 1999.07. Dж. Санкт Петербург.32.1997 в 2-х томах.Хорн. Particularităţile Managementului Financiar în comerţ şi servicii 18.-Москова.518-554 v. Основы управления финансами. 17.2. Reforma agrară: Falimentul.The Dryden Press. финансы и статистика. Particularităţile Managementului Financiar în bănci 18. Aspecte internaţionale ale gestiunii capitalului circulant. Bibliografie: 1.92.550 –XIII din 21.3.-Finanţe manageriale.9ed. 17.1997 pag. Managementul Financiar în corporaţiile transnaţionale Prelegere: 17. Particularităţile Managementului Financiar în agricultură 18. Corporaţiile transnaţionale.1992. Chişinău 1999/ARA/ 2. Основы управления финансами.725-761 4.4.В. Capitolul VI.Издательство «Финансы и статистика». 17. Бригхэм.-Москова.4.4. Юджин Ф. финансы и статистика.719-729 Tema 18: Particularităţile Managementului Financiar în firmele din diferite ramuri Prelegere: 18. G.1..

Как управлять капиталом.12. 1997. Legea Bugetului de stat nr. Финансовый менеджмент. 4. Legea Republicii Moldova cu privire la faliment nr.95 cap. 456 6. 14. Reorganizarea şi lichidarea întreprinderii (art. Codul fiscal din 24 aprilie 1997. 1996 (MO. iulie.1204-XIII din 5 iunie 1997//Monitorul Oficial al Republicii Moldova.“ Lichidarea” 9. Legea Republicii Moldova cu privire la filantropie şi sponsorizare// nr. Codul civil din 26.42). Legea cu privire la asociaţiile obşteşti” Nr. перспектива. Nr.45. 837-XIII din 17 mai.07.Bibliografie: 1.nr. Legea privind Societăţile pe acţiuni.01. hârtiile de valoare convertibile Oficial al Republicii Moldova. 5. 3.. Стоянова Е. 2000 2.1204-XIII din 5 iunie 1997//Monitorul O Tema 13: Finanţarea hibridă: acţiunile privilegiate. Legea privind Societăţile pe acţiuni.45.92. 510 din 10 . 6. 11134 din 2 aprilie 1997. 6 din 23.1996. warrant-urile. 2. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 11. Издание 3. Legea Republicii Moldova legea instituţiilor financiare // nr. 837-XIII din 17 mai. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova// Nr.1991. Legea cu privire la fondurile de investiţii: Legea Republicii Moldova Nr. 1995. 11134 din 2 aprilie 1997. iulie.64 şi modificările din 05. 6 din 23.1998 pag.32.Финансы и статистика. nr.09.1592-X-II din 7 iulie. Балабанов И.855-II din 31 decembrie 1999// Monitorul Oficial.Перспектива. 1996 (MO.-36). Основы финансового менеджмента.97).958 din 19. nr. Legea Republicii Moldova. 68.. Capitolul VI. 4. 3. Legea Republicii Moldova cu privire la filantropie şi sponsorizare// nr.550 –XIII din 21.Т. 16 . Legea cu privire la asociaţiile obşteşti” Nr.97). С.07.01. mai. Nr.31-38. 13.Финансы и статистика//1997.1592-X-II din 7 iulie. – М. 1995 5.1996 10. Legea Republicii Moldova a restructurării întreprinderilor nr.07.С. 8..84 (art.845-XII din 03.Менеджмент// М.Т. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Nr. Nr. Балабанов И.(art. Риск. 116) // .96 cu modificările şi completările ulterioare. Legea cu privire la fondurile de investiţii: Legea Republicii Moldova Nr. Масленченков Ю.01. BIBLIOGRAFIE 1. 1997. 1996. 786 din 26.М.VII.03.1163-XIII 7. 12.

Florea Pârvu. С. Petre Brezeanu “ Gestiunea financiară a întreprinderii”. teorii. Финансы и статистика.Z. Финансовый менеджмент.. Финансовый менеджмент// Учебник М. 25. Контролинг. Florea Pârvu «Costuri şi fundamentarea deciziilor»-Editura Economică 1999.Y. Gheorghe Cârstea.ediţia II . Ковалев В. 34. 36. The Dryden Press .1999 27. 1999.1996. 22.15. 1992. 19. Инфра М. Палий В.1996. Финансы и статистикаю.М. Бригхэм.М.-N.Перспектива. 1992.1997.“ Gestiunea financiară şi politicile financiare ale întreprinderii”. Майерс «Принципы корпоративных финансов». Third Edition. Financial management Text and problems Second Edition.-Москва «Олимпбиснес». Глухов В.Y. 17 . Кочович Е. «Economia şi gestiunea întreprinderii». Павлова Л. Изд. Принципы инвестирования. Р.1991. Балабанов И. Учебное пособие // Спб. « Финансовый менеджмент» «Экономическая школа”. Финансовая математика.-М. Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1998. 23. Ван Хорн Дж. 1993. Брейли. 1998.. 20.-N. 35. 1992. 31. П. Jones Charles P.1997. 26. 24. Financial Management. 30. Khan M. Крокус Интернейшл. Новая Бухгалтерская отчетность. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. J.W. Sixth Edition.А. 1996. Ф. 33. Основы финансового менеджмента/Учебное пособие/ М.во// Специальная литература.В.1994. Theorz and Practice. Финансы и статистика. 16. Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1999. Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1997. Chandra Prasana. 17.С. 18. 1992. Санкт Петербург. 1995. Scott. Финансы и статистика. Масленченков Ю. Brigham Eugene F.New Delhi . Основы управления финансами. Юджин Ф.ediţia II . К. Petty J. Petre Brezeanu “ Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piaţă:concepte. Финансовый менеджмент в 2-х томах//-Киев. Prentice Hall. politici financiare şi studii de caz”. 28. Petre Brezeanu .-М. Basic Financial Management. 32. 21.Т.В. Бланк И. Луис Гапенски. 29. financial Management –Boston:IRWIN.1997 в 2-х томах. . Keown A. Теория и практика финансовых расчетов-М. Введение в финансовый менеджмент.. Fundamentals of financial management.

Стоянова Е. Ульям Ф. 1997 43. Объяденения «ЮНИТИ». 8.Москова.. Fred Weston. Стоянова «Финансовый менеджмент:теория и практика. Editura Economică 1998.Москва. С. 18 . Черкасов В. Финансовый менеджмент под ред.1997 в 2-х томах. Steve Robinson “Management financiar”. Юджин Ф.Экономика. Halpen P.-Finanţe manageriale. Быкова Е. Поляка /москва/ «Финансы» изд.ediţia a II-a. Стоянова Е. 40. 1998. J.1997 9. Издание 3. Г. под ред.Управление финансовыми рисками Пер.1998. Ilie Vasile.Halpen. Reforma agrară:Falimentul. Москва « Экономика». 1998. Учебное пособие по финансового –экономическим расчетам.-М.. Рэдхед К Хьюс Управление финансовыми рисками Пер с англ М Инфра М 1996 44. С.37. Gestiune financiară”. Г. Луис Гапенски « Финансовый менеджмент» «Экономическая школа « Санкт Петербург. перспектива. Юджин Ф. 1997. Изд-во дело 1993. С. “Gestiunea financiară a întreprinderii”-Bucureşti.Терехина В. Р. Перспектива. 45. Бригхэм. Финансовый менеджмент. Финансы.analize.-М.Хорн «Основы управления финансами». P. Ковалев «Введение в финансовый менеджмент». 12. Рэдхед А.-Москова. 1997. 4.. Объяденения «ЮНИТИ». Майерс «Принципы корпоративных финансов».Chişinău 1999/ARA/.1998 5. 39. Е. –М.. Бернар Коласс «Управление финансовой деятельностью предприятия». Финансовый менеджмент.-Перспектива.sinteze. Brigham. Теория и практика 2-е Издание// Перспектива.С. финансы и статистика. I.1998. Поляка /Mосква/ «Финансы» изд. 1998.. В. 10. Robinson S. 38. Практикум по финансовому менеджменту. 11. С.1997. Шарп «Инвестиции». Шим Дж.-Москва «Олимпбиснес».-1997. Практикум по финансовому менеджменту..-М. К..издание-3. Финансовое управление фирмой. 46. Dж.М.. Bucureşti TEORA . Управление оборотным капиталом.comentarii.1997 49. „Перспектива». 15. Бланк И. Филинь. “Finanţe. С.-М. Основы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент.И..1997 14. Bibliografia de bază existentă în biblioteca ASEM 1. 48. Бригхэм «Энциклопедия финансового менеджмента» Москова.1998. Bucureşti. В.Терехина В. 41.A.. 2.1993 47.Москва. Management financiar.1997. финансы и статистика. под ред.Б. 1998. Холт Р. Брейли.1997 Editura Didactică şi pedagogică. Teora 7. “Finanţe manageriale” Editura Economică 1998. 1996. R. Финансовый менеджмент под ред.И. 50. 3. 13.Б.1999. Финансовое управление фирмой. 6.В.1996. Стоянова Е. с английского Инфра М. Изд-во Перспектива . Стоянова Е. Stancu. М. Москва « Экономика». Н. К.Е.М. 42.

Florea Pârvu. McGuigon James R. Petre Brezeanu. 4ed. etc.ediţia II . 1992 Brigham Eugene F.9 ed. «Economia şi gestiunea întreprinderii».С. 1980 Contemporary financial management. 1885 19 . 1991 336 B-86 339 B-86 336 W-59 336 B-86 336 C-47 657 E-78 336 G-26 336 K-70 336 M-12 336 M-90 336 Global financial Integration: The End of Geography.Weston Fred J.. М. Gheorghe Cârstea. Autorii Abel Peter etc Acemoglu D. “ Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piaţă:concepte.. Gauthier Noel Business Financial Management Chicago. 1990 Guide Pratique du financement des Entreprises. Сигел «Финансовый менеджмент»-М.. 21. London.. teorii.1999 24..1987 Principles of financial management 2 ed. 20. Brigham Eugene Essentials of managerial finance.. Agbodan Mavar Michel Amoussouga Fulbert Gero Babusiaux Denis Bied-Charreton Francois Raffegean Jean Brealez R.1995 19. Peterson David. Paris.1992 Les nouveaux marches financiers et leurs instruments: sources de profits pour les entreprises.2 A-25 Fundamental of Financial Management.. 1998 Financial management.ediţia II .J.Г.1984 Corporate Finance. Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1999. Florea Pârvu. 22. Petre Brezeanu. Джей К.24 A-13 338 A-18 338. O΄Brein Richard Denumirea Merges. Paris. 1985 330 B-11 336 B-85 Principles of corporate finance.. Шим. numărul de inventar 338. Teeling J.1988 Kolb Burton A. “ Gestiunea financiară şi politicile financiare ale întreprinderii”.1990 Cooley Philip L. Petre Brezeanu.1997 18. De Mong Richard Mac Cormac M. “Gestiunea financiară a întreprinderii”-Bucureşti. Paris.. R. 1995 Decision d΄investissement et calcul economique dans l΄entreprise. London.16. Е. Dublin.. Jensen daniel L. 6ed. Meyers Stewart C.1994 Corporate Control and Balance of Powers.1995 Les facteurs de performance de l΄entreprise. «Основы финансового менеджмента» М –«ЛТД». Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1997... Стоянова. Ilie Vasile. 23. politici financiare şi studii de caz”. Roden Peyton Foster Eskew Robert K.. Штерн «Финансовый менеджмент для практиков» Москва издво « перспектива». Роберт Н. motivation and directors remuneration. 3ed. Paris. Джоэл Г. 1992 Financial accounting. “ Gestiunea financiară a întreprinderii”. 3 ed. Cota.1997 Editura didactică şi pedagogică..1998 17. Mozer Charles R. «Costuri şi fundamentarea deciziilor»-Editura Economica 1999. Холт. Boston. Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1998.. 2ed.A.

издание-3.8/ întreprinderii”. “Contabilitatea de gestiune şi calcularea a costurilor” 657/075.1999 658/075.С.8/ România de mâine” -Bucureşti 1997.1997 в 2-х томах.8/ 1999. Шим. Editura Fundaţiei “ România de mâine” B85 -Bucureşti 1998. “Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de 658/075. Бригхэм. V-30 “Gestiunea financiară şi politicile financiare ale 658/075.ediţia II .ediţia II . teorii.Е. -85 Editura Fundaţiei “ România de mâine” -Bucureşti 1999. Холт Ilie Vasile Petre Brezeanu Petre Brezeanu Petre Brezeanu Gheorghe Cârstea. Поляк Юджин Ф.A. Штерн Джей К. Editura Fundaţiei “ 658/075. B-85 «Economia şi gestiunea întreprinderii». Объяденения «ЮНИТИ».96 658 F-54 658 S-86 658 S-54 Основы финансового менеджмента. М.С. 1997 658/075. под ред. Москва «Экономика».1997 Финансовый менеджмент.8/ C-31 20 .1997 658 Editura Didactică şi pedagogică. “Gestiunea financiară a întreprinderii”. Е. Стоянова. Сигел Роберт Н.1995 658 H-75 Практическая энциклопедия международного 336 налогового и финансового планирования P-42 “Gestiunea financiară a întreprinderii”-Bucureşti. Джоэл Г. Финансовый менеджмент -Mосква «Финансы» изд.Г.8/ C26 «Costuri şi fundamentarea deciziilor»-Editura Economica 658/075. Финансовое управление фирмой. R.8/B piaţă:concepte. Florea Pârvu Florea Pârvu Dumitru Câţu Финансовый менеджмент-М.М –«ЛТД».1998.8/ F-54 658/075. Стоянова Г.1998. Финансовый менеджмент для практиков.М. Экономическая школа Санкт Петербург..-Перспектива.Б. politici financiare şi studii de caz”.1998 Финансовый менеджмент .. Луис Гапенски Терехина В.Москва изд-во «Перспектива».И.8/ F-54 658 B-86.

8-p. Nr.509-530 Nr-7—p-823.766.2-p.4-p.Concepţia coeficientului β.15-50. Conceptul de management financiar Sursa Nr.358 Nr-7—p-11.436-502 Nr-8—p.2-p. Mărimea levierului. Nr.Evaluarea acţiunilor 11.297-299 Nr.363 Nr. Evaluarea obligaţiunilor şi acţiunilor Nr.4-p.585.339-373 Nr-7—p-33.8-p..16 pag. Nr-7—p-139 Nr-7—p-101.403. Nr.175-223 Nr.258.4-p.Gestiunea activelor curente 17.4-p. Nr.Gestiunea stocurilor 19.Subiecte de examinare la Mg. Metode şi tehnici de planificare financiară şi tehnici de control financiar.607-649 Nr.Costul capitalului propriu şi al capitalului de împrumut 23. Nr.115-308 Nr.175-223 Nr.Evaluarea riscului 13. Sistemul de asigurare informaţională a managementului financiar 3.4-p.4-p.-5-8 2. Nr.4-p.223.Conceptul de structură a capitalului. Alegerea portofoliilor optime 15.10-p-393 21 .403-432 Nr-7—p-823-890. Nr. Valoarea viitoare şi valoarea prezentă 8.607-649. Valoarea în timp a banilor 6. Nr.3p.277.Nr-3-p377-415.2-p.3-p.122.Conceptul de levier. Nr.563-647.20pag. 26.119.4-p.2-p.tipurile de anuităţi 9.439.378-393 Nr.4-p.Costul şi structura capitalului 22. 25.63-84.325. 10.322-339.2-p. Nr. Modelul CAPM.Nr.339-373 Nr.Evaluarea obligaţiunilor 12.100-139. Nr.Gestiunea numerarului şi a titlurilor de plasament 20. Metode şi tehnici de analiză financiară 4.139.262-268 Nr.Portofoliile eficiente.Sisteme de control al stocurilor 21.2-p.600.2-p. Nr-7—p-47.21pag.2p. Anuitatea.Costul ponderat al capitalului.Riscul total şi riscul de piaţă 14.2-p.420.175-223 Nr-9-p496-499.Gestiunea creanţelor 18.205-221 Nr-7—p-401-426.Politici de dividend.173.488.288-299 Nr-7—p-851-887 Nr.4-p.4-p.548. Costul marginal al capitalului 24.10-p-364-369 Nr.2-p. Procesele compunerii şi actualizării 7.29.8-p. Nr. Nr. Nr. Factorii de influienţă asupra structurii capitalului.766. Nr.10-p-349-360 Nr.16 pag-177-210 Nr-7—p-795.36.17pag. Nr.2-p. 16. Nr.2-p.548.2-p. Nr-9. 5. Nr.21pag. Financiar Subiectele 1.2-p.607-649 Nr-7—p-651.

719.705. Nr.Particularităţile managementului financiar Nr-12-p.508 Nr.Falimentul. Efectele leasing-ului asupra dărilor de seamă financiare 38.4-p.365-370.1-p.503-601 în bănci 52.Rolul creditorilor şi debitorilor în procesul Nr.10-p-401-415 51.541-565.Hârtiile de valoare convertibile 37.1-p.705.494 Nr-7—p-721-727.541-565.4-p. Nr. 28. Nr.2-p.Diagnosticarea falimentului Nr.1-p.771-784 actele normative 46.1-p.Acte normative Nr.669-721 Nr. Dezinvestirile.2-p. Operaţiunea LBO 42.Warrant-urile şi evaluarea lor 36.4-p.2-p.Esenţa. Nr.Analiza şi gestionarea capitalului circulant Nr.653.438-487 nr. Nr.705.705.10-p-359.596-619 Nr.Emisiunea hârtiilor de valoare 29.Teorii privind politica dividendelor. Nr.3-p.Fuziunile. Nr.Finanţarea prin datorii pe termen lung 32.1-p.Piaţa acţiunilor simple.2-p. 22 .705.1-p.4p.27.1-p.1-p.Evaluarea leasingului de către finanţator 40.541-565 nr.Instrumente obligatoare tradiţionale 33.3-p.4-p. Leasing direct şi vânzările de leaseback 41. Avantajele şi dezavantajele finanţării prin emisiunea acţiunilor simple 31. Nr.365-370 Nr-7—p-721-727 Nr-7—p-721-727 Nr-7—p-899-932 Nr-7—p-899-932 Nr.Procedura de lichidare.2-p. Nr.Tipuri de leasing.1-p.nr.Procedura emisiunii acţiunilor simple.Acţiunile privilegiate: proprietăţile şi utilizarea acestora 35.Cauzele şi tipurile fuziunilor 43. Decizia privind transformarea firmei în companie de tip deschis 30. tipurile şi procedurile falimentului Nr-7—p-401-426 Nr-7—p-365 Nr.771-784 actele normative 48.1-p.440 Nr.771-784. Reorganizare şi lichidarea 44.1-p.Managementul financiar în corporaţiile Nr.2-p.Evaluarea întreprinderii Nr.actele normative 45.638 Nr-7—p-715-731. nr.403-487 Nr.3-p.1-p. nr.725-749 transnaţionale 50.771-784 actele normative 49.621-657 Nr.1-p.Evaluarea leasingului de către chiriaş 39.228-290.Procedura de reorganizare Nr.Avantajele şi dezavantajele instrumentelor financiare obligatoare de lungă durată 34.541-565. Nr.771-784 actele de faliment normative 47.1-p.

2.Procedura de lichidare.Cauzele şi tipurile fuziunilor 32. 9. 8.Teorii privind politica dividendelor. tipurile şi procedurile falimentului 34. Factorii de influenţă asupra structurii capitalului.Gestiunea numerarului şi a titlurilor de plasament 14.Instrumente obligatare tradiţionale 24. 5.Hârtiile de valoare convertibile 28.Fuziunile.Tematica orientativă a referatelor 1. Alegerea portofoliilor optime Concepţia coeficientului β. 4.Rolul creditorilor şi debitorilor în procesul de faliment 36. Procedura de reorganizare 37. Conceptul de management financiar Sistemul de asigurare informaţională a managementului financiar Metode şi tehnici de analiză financiară Metode şi tehnici de planificare financiară şi tehnici de control financiar. 10.Emisiunea hârtiilor de valoare 20.Costul şi structura capitalului 15. 6. Reorganizare şi lichidarea 33.Esenţa. 18.Gestiunea creanţelor 12.Costul capitalului propriu şi al capitalului de împrumut 16. 3.Avantajele şi dezavantajele instrumentelor financiare obligatare de lungă durată 25.Leasing direct şi vânzările de leaseback 30.Evaluarea întreprinderii 23 .Procedura emisiunii acţiuniulor simple.Gestiunea stocurilor 13. Efectele leasing-ului asupra dărilor de seamă financiare 29. 19. 7.Conceptul de structură a capitalului.Diagnosticarea falimentului 35.Acţiunile privilegiate: proprietăţile şi utilizarea acestora 26.Politici de dividende. Modelul CAPM. 17.Warrant-urile şi evaluarea lor 27. Operaţiunea LBO 31. Decizia privind transformarea firmei în companie de tip deschis 21. Dezinvestirile.Piaţa acţiunilor simple.Managementul financiar în corporaţiile transnaţionale 39. Valoarea în timp a banilor Evaluarea obligaţiunilor şi acţiunilor Evaluarea riscului Portofoliile eficiente. Avantajele şi dezavantajele finanţării prin emisiunea acţiunilor simple 22.Finanţarea prin datorii pe termen lung 23. 38.Falimentul.Tipuri de leasing. Gestiunea activelor curente 11.

40.Particularităţile managementului financiar în bănci 41.Analiza şi gestionarea capitalului circulant 24 .

- 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful