Makrosistem

Ibu bapa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek perkembangan kanak-kanak.

terdapat pelbagai interaksi antara ahli mesosistem tadi. Setiap kali seorang ahli baru menyertai gelung mikrosistem, maka gelung ini akan mengembang untuk menerima penyertaannya.

Mesosistem
merangkumi komuniti atau masyarakat yang berada di persekitaran kanak-kanak.

Eksosistem

Kanak-kanak memainkan peranan secara pasif tetapi mereka dipengaruhi oleh tindakan ahli-ahli dalam eksosistem ini.

merujuk kepada pengaruh sosioekonomi dan sosiobudaya . Contoh: tradisi, nilai, kepercayaan, budaya, adat resam serta kedudukan sosioekonomi. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina dititikberatkan (Santrock 2008).

Mikrosistem

Teori Bronfenbrenner
Makrosistem Eksosistem Mesosistem Mikrosistem Murid

Kronosistem
Memfokuskan kepada keadaan sosiohistorikal dan peristiwa-peristiwa dalam perkembangan kanakkanak dalam zaman tertentu.

FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.

Jasmani

Mental

Emosi
ASPEK PERKEMBANGAN

Sosial

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

BAKA
PENJEJASAN PERKEMBANGAN KOGNITIF

PERSEKITARAN

Teori Bronfenbrenner PENJEJASAN PERKEMBANGAN FIZIKAL

PENJEJASAN PERKEMBANGAN SOSIAL