SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR SEBAGAI GURU TUISYEN DAN TENAGA PENGAJAR SAMBILAN 4.

Berikut ialah garis panduan serta syarat meluluskan pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan :4.1 pemohon hendaklah terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang telah disahkan dalam jawatan; 4.2 permohonan hendaklah sampai kepada Pihak Berkuasa Meluluskan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum khidmat tuisyen atau mengajar secara sambilan bermula; 4.3 pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan hendaklah tidak melebihi 4 jam seminggu; 4.4 pemohon hendaklah memperoleh markah prestasi tahunan yang tinggi iaitu bersamaan atau melebihi 80% bagi tahun yang sebelumnya; 4.5 pemohon adalah dilarang sama sekali melakukan khidmat tuisyen di dalam syarikat atau pusat tuisyen yang dimiliki oleh mana-mana ahli keluarga termasuk suami / isteri / ibu / bapa / adik beradik / saudara mara yang mana dikhuatiri mempunyai kepentingan peribadi; 4.6 pemohon dilarang sama sekali mengedar atau mempromosi pusat tuisyen / ¡®home tuition¡¯ atau seumpama dengannya, dengan sebarang bentuk cara termasuklah melalui risalah atau secara lisan kepada pelajar; 4.7 pemohon yang diluluskan dengan kebenaran hendaklah memberi khidmat tuisyen di pusat-pusat tuisyen yang berdaftar dengan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing; 4.8 khidmat mengajar yang diberikan tidak mengganggu tugas rasmi pegawai sebagai guru dan dijalankan di luar waktu pejabat; 4.9 pemohon tidak digalakkan memberi khidmat mengajar di luar stesyen / kawasan tempat beliau bertugas (luar stesyen bermaksud jarak lokasi tempat khidmat tuisyen atau mengajar secara sambilan dengan pejabat tidak lebih daripada 25 km); 4.10 pemohon tidak dibenar menggunakan kemudahan peralatan pejabat untuk tujuan menjalankan aktiviti mengajar secara sambilan; 4.11 tempoh pemohon memegang jawatan sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan dihadkan satu (1) tahun, tetapi boleh dilanjutkan dengan menggunakan permohonan seperti kali pertama; 4.12 pemohon hendaklah mendapat sokongan Ketua Jabatan masing-masing tertakluk kepada prestasi kerja dan keperluan perkhidmatan. Dalam menimbangkan untuk menyokong atau tidak sesuatu permohonan, Ketua Jabatan hendaklah mengambil perhatian tentang tatakelakuan yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993; 4.13 kuasa untuk meluluskan permohonan pemohon terletak kepada budi bicara Pihak Berkuasa Meluluskan dan keputusan adalah muktamad; dan 4.14 Pihak Berkuasa Meluluskan berhak menarik balik kelulusan yang telah diberikan jika

didapati pemohon melanggar mana-mana syarat yang telah ditetapkan. http://www.moe.gov.my/pustaka_jbt_pdf/2007/Pekeliling%20Perkhidmatan%20Bil.1%20Tahun %202006.pdf Masyarakat pada masa sekarang begitu peka dengan tuntutan pendidikan . Pencapaian murid yang cemerlang dalam peperiksaan awam bukan lagi menjadi kejutan . Bilangan murid yang ramai mengumpul A1 dalam semua matapelajaran juga bukan lagi sesuatu yang luarbiasa . Sebahagian besar daripada murid yang berjaya ini menyatakan kejayaan mereka berpunca dari usaha yang berterusan, sokongan ibu bapa dan guru, gigih dan sabar dalam pembelajaran serta mengikuti kelas tambahan di sekolah ataupun mengikuti tuisyen. Bagi guru-guru di sekolah yang mengajar tuisyen secara sah ataupun tidak , adakalanya mereka lebih menyerlah apabila mengajar di luar waktu persekolahan. dalam erti kata yang lain, sangat hebat ketika melakukan pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan . Kebanyakkan guru di sekolah yang memohon melakukan pekerjaan luar biasanya menjadi guru tuisyen di pusat-pusat tuisyen. Namun begitu ramai juga yang melakukan perkara yang sama secara senyap di rumah kediaman. Berkemungkinan ramai yang tidak menyedari perbuatan mengajar tuisyen di pusat-pusat tuisyen ataupun apa yang sering dikatakan memberi bimbingan kepada anak-anak jiran di rumah tanpa kebenaran merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pendidikan 1996 Seksyen 133 yang membawa denda maksimum antara RM 5,000.00 hingga RM 10,000.00 . Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 1 Tahun 2006 yang memaklumkan garis panduan kelulusan melakukan pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan. Namun begitu masih ramai yang tidak mematuhi arahan berkenaan menyebabkan pelbagai aduan diterima dari orang awam . Diantaranya ialah ramai tenaga pengajar di pusat tuisyen samada telah diberi kebenaran atau tidak , didapati tidak mengutamakan tanggungjawab ke atas tugas hakiki yang disandang malahan ada yang mengambil kesempatan menjadikan institusi pendidikan sebagai platform dalam mempromosi tuisyen berbayar yang berunsur kepentingan peribadi. Secara dasarnya seseorang pegawai perkhidmatan awam di larang melakukan pekerjaan luar yang mendatangkan sebarang bentuk faedah ataupun keuntungan. Namun begitu atas keprihatinan kementerian terhadap keperluan murid dalam mendalami ilmu dan menguasai pembelajaran tambahan, para pendidik di beri kebenaran untuk membimbing murid melalui kelas persendirian di manamana institusi pendidikan swasta (IPS) dengan syarat aktiviti yang dijalankan tidak bertentangan dengan kepentingan dirinya sebagai penjawat awam. Kebenaran bersyarat ini merupakan satu alat kawalan dalaman bagi memastikan aktiviti tersebut selaras dengan kehendak Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993. Oleh itu , bagi warga pendidik yang mahu memartabatkan proffesion keguruan , perlulah akur dan mematuhi setiap arahan yang diberi . Jestru itu perlu diingat juga bahawa masyarakat pada hari ini cukup peka dengan apa tindakan kaum guru samada secara sedar atau tidak. http://jpnperak.edu.my/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1510

www.arkib.gov.my/panduan_rancang.html Tanggungjawab Anda Terhadap Rekod Awam

• • • • • • • • •

Mewujudkan rekod-rekod yang jabatan anda perlukan di dalam urusan harian. Menentukan supaya rekod-rekod yang masih diperlukan oleh jabatan disimpan secara sistematik dan dipelihara dengan baik. Mengasingkan rekod-rekod yang tidak lagi diperlukan. Menghubungi Arkib Negara Malaysia di atas apa-apa perkara mengenai rekod-rekod yang tidak diperlukan. Menyediakan senarai pemindahan bagi rekod-rekod yang berusia 5 tahun setelah ditutup bagi menentukan sama ada rekod-rekod tersebut perlu dipindahkan ke Arkib Negara Malaysia untuk disimpan dan dimusnahkan. Mempastikan semua rekod bernilai yang telah berusia 20 tahun semenjak diwujudkan disenarai dan dipindahkan ke Arkib Negara Malaysia. Meminta kebenaran daripada Ketua Pengarah Arkib Negara untuk pemusnahan rekodrekod yang tidak bernilai. Mendapatkan khidmat nasihat dan bekerjasama dengan Pegawai-Pegawai Arkib mengenai cara pengurusan rekod di jabatan anda. Untuk melaksanakan kerja-kerja pengurusan rekod yang lebih berkesan, Pegawai Rekod Jabatan dan Pegawai Kerani Rekod perlulah dilantik.

www.jpa.gov.my/pekeliling

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful