SANCTIONAREA DISCIPLINARA A SALARIATILOR Material realizat de avocat EUGENIA MARIA FLORIAN-HAIDA

1
Strada General Traian Doda nr. 4, sector 2, Bucuresti, România; Tel: +40 31 4327 292/293; Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners.ro www.mircea-partners.ro

 

EXPLICATII TEORETICE CAP.I. ABATERILE DISCIPLINARE 1.1. Definire abatere Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau cotractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici. Astfel, abaterea disciplinara poate fi comisiva, constand intr-o actiune, prin care se incalca o obligatie de a nu face sau omisiva, constand in neindeplinirea unei obligatii de a face. 1.2. Normele incalcate de salariat Normele pe care un salariat le poate incalca sunt: - normele legale; - dispozitiile din regulamentul intern; - dispozitiile din contractul individual de munca; - dispozitiile din contractul colectiv de munca; - ordinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici. 1.2.1. Regulamentul intern (art. 257-262 Codul Muncii) Regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate. Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator cu consultarea sindicatului sau, in cazul in care nu exista un sindicat organizat, a reprezentantilor salariatilor. Astfel, redactarea regulamentului intern este apanajul strict al angajatorului, dar care totusi trebuie sa consulte sindicatul sau reprezentantii salariatilor. Obligativitatea intocmirii regulamentului intern rezulta din dispozitiile art. 262 Codul muncii care obliga angajatorii ca in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Codului muncii sa intocmeasca acest regulament. Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: - reguli privind protectia, igiena si securitatea in cadrul unitatii; - reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; - drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; - procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor; - reguli privind disciplina muncii in unitate; - abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; - reguli referitoare la procedura disciplinara; - modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale. Astfel, printr-un regulament intern se stabilesc in mare parte regulile care trebuie respectate de salariati pe diverse domenii. In unele regulamente se regasesc reguli 2
Strada General Traian Doda nr. 4, sector 2, Bucuresti, România; Tel: +40 31 4327 292/293; Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners.ro www.mircea-partners.ro

Oricum. clauze privind fidelitatea. Contractul colectiv de munca (reglementat de Legea nr. in baza art. In cazul in care se invoca de catre angajator nerespectarea unor obligatii cuprinse in cadrul regulamentului intern. fie in continutul regulamentului intern. igiena si securitatea in cadrul unitatii.130/1996) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata intre patron sau organizatia patronala. Tel: +40 31 4327 292/293. iar angajatorului ii revine sarcina probei cu privire la cunoasterea dispozitiilor. angajatorul are obligatia de afisare a acestuia la sediul sau.2.ro . Multe obligatii stabilite in sarcina salariatilor se regasesc in cuprinsul fisei postului.3. care garanteaza accesul liber la justitie.ro www.2. non-concurenta. reguli utilizare PC. unde angajatorii pot sa insereze obligatii specifice unitatii in care salariatul isi va desfasura activitatea. de cealalta parte. 10-104 Codul Muncii. Totodata. fie in contractul colectiv de munca aplicabil. Cea mai buna modalitate de aducere la cunostinta este semnarea de luare la cunostinta de catre fiecare salariat in parte. acest model cuprinde si spatiu pentru alte clauze. care se regaseste in cuprinsul Ordinului nr. sector 2. 1. in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. si salariati. prin care se stabilesc clauze privind conditiile 3 Strada General Traian Doda nr. programul de munca. prevede clauze minimale care trebuie sa se regaseasca obligatoriu in cuprinsul contractului individual de munca. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. 64/2003. Modul concret in care urmeaza a se face aceasta aducere la cunostinta poate fi prevazut. Regulamentul intern isi produce efecte din momentul aducerii la cunostinta a salariatilor. Modelul legal al contractului individual de munca. Bucuresti. in cadrul regulamentului mai pot fi stabilite fapte care constituie abateri disciplinare sau abateri disciplinare grave. In prima faza orice salariat nemultumit poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern. La fel. 21 din Constitutie. Sesizarea instantei de judecata urmeza a se face intr-un termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii sale. Printre aceste clauze minimale se regasesc si obligatii cu caracter general in sarcina salariatilor. Ordinul nr. Contractul individual de munca (reglementat de art. Insa. orice modificare adusa regulamentului intern se supune aceleiasi proceduri: de consultare a sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor si de aducere la cunostinta salariatilor.  cu privire la: protectia muncii. reguli acces unitate. 4. pe de o parte.mircea-partners. 1. loialitatea salariatilor etc.2. Regulamentul intern poate fi supus controlului de legalitate. 64/2003) Si in cuprinsul contractului individual de munca se pot regasi obligatii pe care salariatii trebuie sa le respecte si a caror incalcare poate duce la sanctionarea lor disciplinara. România. salariatul poate invoca necunoasterea acestora. iar apoi poate sesiza instanta de judecata. reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege. Consideram ca plangerea se poate adresa instantei independent de sesizarea angajatorului. nediscriminarea. care pot duce la incetarea raporturilor de munca.

Astfel. Pentru fiecare ramura de activitate partile au obligatia sa precizeze unitatile in cadrul carora se aplica cauzele negociate. in cazul contractului colectiv de munca incheiat la nivel de ramura. Ordinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici Salariatul se afla in raport de subordonare cu angajatorul sau.la nivel de unitate. executarea unui ordin vadit ilegal duce la atragerea raspunderii disciplinare a celui care a dus la executare un astfel de ordin.la nivel national. . . fiind un act emanat de la angajator.ro . 4 Strada General Traian Doda nr.  de munca.4. program de munca. in cazul contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate. . Bucuresti.II. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. a caror nerespectarea sa duca la sanctionarea lor disciplinara. alte drepturi si obligatii. si adus la cunostinta salariatilor. Este adevarat ca sunt obligatorii doar acele ordine care sunt legale. dispozitiile superiorilor. .mircea-partners. Neexecutarea unui ordin ilegal nu constituie abatere disciplinara. este posibil ca in cuprinsul contractului colectiv de munca sa fie stabilite diverse obligatii pentru salariati. .la nivel de grup de unitati. 1. salarizare. astfel incat primul trebuie sa respecte ordinele. Totodata. precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. reprezentati in modul aratat de Legea nr. Pentru fiecare nivel se poate incheia un singur contract colectiv de munca.pentru toti salariatii incadrati in unitatile pentru care s-a incheiat contractual. Mentionam ca un contract colectiv de munca isi produce efecte de la inregistrarea acestuia la Directia de Munca. in cazul contractului colectiv de munca incheiat la nivel de grup de unitati. Contractele colective de munca se pot incheia: . In cazul contractului colectiv de munca insa este nevoie ca salariatii. Tel: +40 31 4327 292/293.pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din ramura de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca. Din contra. 130/1996 sa fie de acord cu toate clauzele inserate pentru ca acesta sa-si produca efecte juridice. CAP.ro www. Ca instrument juridic aflat la indemana angajatorului mult mai facil este regulamentul intern din punct de vedere al stabilirii obligatiilor pentru salariati si a faptelor care constituie abateri. . 4. sector 2. respectiv la Ministerul Muncii. este posibil ca in cadrul contractului colectiv de munca sa poata fi definite si ce fapte constituie abateri disciplinare. in cazul contractului colectiv de munca incheiat la nivel national. Mentiunile obligatorii care trebuie sa se regaseasca in cuprinsul contractului colectiv de munca se refera la conditiile de munca. pentru contracte colective incheiate la nivel superior unitatii.2. România.la nivel de ramura de activitate.pentru toti salariatii incadrati la unitate. salarizarea. Contractele colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza: -pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara.

Vinovatia are mai multe forme si grade: . 2.cand salariatul nu prevede efectul. Tel: +40 31 4327 292/293. .  CONDITIILE ATRAGERII RASPUNDERII DISCIPLINARE Pentru a stabili daca un salariat a savarsit o abatere disciplinara este nevoie sa examinam elementele constitutive ale acesteia. intelegem relatiile sociale de munca. Bucuresti.respectiv valoarea sociala lezata prin savarsirea ei.subiectul. 5 Strada General Traian Doda nr.relatiile de munca. consta in atitudinea sa psihica in incalcarea relatiilor sociale.indirecta. Conform art. 2. 266 din Codul muncii.culpa: . ordinea si disciplina in procesul muncii.actiunea sau inactiunea salariatului. fara a-l dori. acceptand totusi producerea lui .ro .4. România.mircea-partners.salariatul. gradul de vinovatie duce doar la dozarea sanctiunii salariatului.nesocotinta. regulamentul intern etc.ro www.1.latura subiectiva. contractul colectiv de munca. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. . 2. prin care se incalca obligatiile asumate/impuse prin contractul individual de munca.latura obiectiva. insa spera fara temei sa-l poata evita .2.fapta. si anume. sector 2. 2. Latura subiectiva Latura subiectiva. 4.vinovatia.obiectul. Latura obiectiva Latura obiectiva a abaterii disciplinare consta intr-o fapta ilicita. asemanatoare cu elementele constitutive ale unei infractiuni: . atunci cand salariatul prevede si doreste efectul daunator al faptei sale .cand salariatul prevede efectul. desi putea si trebuia sa-l prevada.atunci cand salariatul prevede efectul daunator.un salariat. Subiectul abaterii Subiectul abaterii este unul calificat.usurinta.directa. .intentia: . Obiectul abaterii disciplinare Prin obiectul abaterii disciplinare.3. respectiv vinovatia salariatului.

31/1990. Astfel. 4. Tel: +40 31 4327 292/293.legea societatilor comerciale prevede in art. Competentele administratorilor se regasesc in actul constitutiv al societatii sau sunt trecute in contractele de administrare incheiate cu socieatea.197 ca societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori. Administratorii au o competenta generala cu privire la conducerea societatii astfel incat acestia pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii. Vom examina in cele ce urmeaza dispozitiile care se refera la cele mai uzitate forme de societati comericale: societatile cu raspundere limitata si societatile pe actiuni. numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor. Competentele directorilor. Angajatorul Conform art. angajatorul dispune de prerogativa disciplinara.1.ro www.1 din Codul muncii. sector 2.III. Astfel. afara de stipulatie contrara in actul constitutiv. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna. vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social. ca de exemplu directorilor. respectiv administratorilor.mircea-partners. Competentele cu privire la aplicarea de sanctiuni pot fi si delegate altor persoane. se regasesc in actul constitutiv al societatii sau in contractul de munca incheiat. in cazul in care astfel de functii exista. In cazul in care astfel de competente nu se regasesc in mod exres. in cazul in care exista o astfel de functie in cadrul societatii. Conform art. Deci. iar actele juridice facute de organele persoanei juridice. afara de restrictiile aratate in actul constitutiv. persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale. România. Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator. modificarea raporturi de munca si concediere si nu este trecut 6 Strada General Traian Doda nr. Bucuresti. decizia trebuie luata in unanimitate.  CAP. consideram ca acestora le apartine oricum competenta de a aplica sanctiuni disciplinare. 263 al. in limitele puterilor ce le-au fost conferite.ro . ca urmare a competentelor generale pe care acestia le au.31/1954. In cazul in care administratorii sau/si directorii au competente cu privire la angajarea. in caz de divergenta intre administratori. impreuna sau separat sau altei persoane careia i s-a mandatat aceasta competenta in mod expres. 35 din Decretul nr.2. 3. prin acest articol nu se individualizeaza organele competente sa dispuna sanctionarea disciplinara. avand dreptul de a aplica sanctiunile disciplinare salariatilor ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. ORGANELE COMPETENTE SA DECIDA SANCTIONAREA DISCIPLINARA 3. sunt actele persoanei juridice insasi. asociati sau neasociati. organele de conducere ale angajatorului persoana juridica sunt cele care dispun de prerogative de a sanctiona salariatii. Societatile cu raspundere limitata Legea nr.privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. competenta cu privire la aplicarea sanctiunilor disciplinare apartine organelor de conducere.

31/1990). ei constituie un consiliu de administratie. cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor. acestia îl pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni. in virtutea principiului de drept ca cine poate mai mult. in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.mircea-partners. In cazul acestui mod de organizare al societatii.3. impreuna sau separat sau altei persoane careia i s-a mandatat aceasta competenta in mod expres. Cand este un singur membru. societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori. In situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna. numarul acestora fiind totdeauna impar. Bucuresti. Societatile pe actiuni 3. 3. numarul acestora fiind totdeauna impar. Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. administratorii sau consiliul de administratie. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv. Sistemul unitar Conform art. România. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii (art. numind pe unul dintre ei director general. Tel: +40 31 4327 292/293. in cazul in care exista o astfel de functie in cadrul societatii. Deci. sector 2. membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna. competenta cu privire la aplicarea sanctiunilor disciplinare apartine organelor de conducere. tot acestia sunt cei care vor aplica si sanctiunile disciplinare.3. 4. conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului.31/1990. au o comptenta generala cu privire la conducerea societatii. Directoratul este format din unul sau mai multi membri. poate si mai putin. Cand sunt mai multi administratori.31/1990).1. Sistemul dualist Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere (art. prin acordul lor unanim.  nimic cu privire la sanctionarea disciplinara.142 din Legea nr. 3. Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori.ro .31/1990. acesta poarta denumirea de director general unic. Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii. ca de exemplu directorilor.153 din Legea nr. 7 Strada General Traian Doda nr.3.ro www. Conform art. care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners.137 din Legea nr.143 din Legea nr. respectiv administratorilor.2. La fel ca si in cazul societatilor cu raspundere limitata.

3. Astfel.1. respectiv locul obisnuit de munca.4.2. cel care a dispus delegarea. sucursala nu are competenta de a dispune sanctionarea disciplinara a salariatilor. din dispozitia angajatorului a unor lucrari sau sarcini de servici corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.4. celelalte sedii secundare . cu angajatorul care la delegat.2 din aceasta lege si in conditiile prevazute pentru acea forma. Sucursalele Conform art. Situatii speciale: Art.31/1990. In cazul in care acesta savarseste fapte care constituie abateri disciplinare.3.4.14 al. 43 al.4. 4. Delegarea Delegarea consta in exercitarea de catre salariat. insa raspunderea disciplinara poate fi declansata numai de societatea la care acesta este angajat. nu si societatii la care a fost delegat. România. sediile secundare nu au personalitate juridica. sector 2. detasati sau angajati la un agent de munca temporar. 8 Strada General Traian Doda nr. poate fi sanctionat. in registrul comertului din judetul in care vor functiona. puncte de lucru sau alte asemenea sedii . ca si persoana juridica distincta de societatea mama.agentii. sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza.mircea-partners. deci nu dispun de competenta de a sanctiona disciplinar salariatii.ro . 3. Bucuresti. filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una dintre formele de societate enumerate la art.3 din Legea nr.4. aceasta revenind societatii mama. insa doar de angajatorul sau.31/1990. Tel: +40 31 4327 292/293. Tot ca situatii speciale vom trata si salariatii care sunt delegati.2 din Codul muncii angajator este o persoana juridica din momentul dobandirii personalitatii juridice. 42 din Legea nr.  3.ro www. Este adevarat ca salariatul trebuie sa respecte toate regulile de disciplina la unitatea unde urmeaza a-si desfasura activitatea. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit. 3. Sediile secundare Conform art.sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale.al. sucursalelor si a punctelor de lucru pentru a vedea daca acestea dispun de competenta de a sanctiona disciplinar salariatii. ca si in cazul sucursalei. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. inainte de inceperea activitatii lor. Deci. In cazul delegarii se modifica un element esential al contractului individual de munca. Pe timpul delegarii salariatul are doar un singur raport juridic de munca. 43. Filialele Conform art. 3.4. fiindu-i subordonat numai acestuia.1 din Legea nr. Deci. dreptul de a aplica sanctiuni disciplinare apartine filialei.31/1990. Vom examina mai jos care este situatia filialelor.

Salariatul temporar este persoana incadrata la angajatorul numit agent de munca temporara si care este pusa la dispozitia unui utilizator pe o perioada determinata. in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. ca de ex. care pune provizoriu la dispozitia unui utilizator personalul pe care il angajeaza in acest scop.ro www.4.1. acesta avand si puterea de a dispune sanctionarea disciplinara. sector 2. Tel: +40 31 4327 292/293. salariatul este subordonat acestuia din urma. precum si prevenirea producerii unor acte de indisciplina” 1.6. Totodata.IV. acesta fiind angajatorul salariatului. SANCTIUNILE DISCIPLINARE 4.mircea-partners. contractul individual de munca fiind suspendat cu angajatorul care dispune detasarea. nu pot fi dispusa pe o durata mai mare decat durata detasarii. Bucuresti. Utilizatorul este persoana fizica sau juridica careia agentul de munca temporara ii pune la dispozitie salariatul temporar pentru prestarea unei munci precise si cu caracter temporar.ro . Contractul Individual de munca‐ Lumina Lex 2003. avand ca scop apararea ordinii disciplinare. agentul de munca temporara este cel indreptatit sa dispuna sanctionarea disciplinara a salariatului. CAP.4.270  9 Strada General Traian Doda nr. Datorita faptul ca pe durata detasarii salariatul urmeaza a-si desfasura activitatea la angajatorul cesionar. reducerea salariului cu o durata intre 1-3 luni. România. Desi nu exista un text legal care sa impuna o astfel de conditie. In acest caz. 3.  3. literatura de specialitate a statuat ca sanctiunile disciplinare se stabilesc doar cu acordul angajatorului cedent. Sanctiunile disciplinare care sunt dispuse pe o anumita durata. p. Definirea sanctiunilor disciplinare Sanctiunile disciplinare sunt “mijloace de constrangere prevazute de lege.5. in vederea indeplinirii unor sarcini precise cu caracter temporar. masura desfacerii disciplinare a contractului individual de munca poate fi luata doar de catre angajatorul cedent. intre doi angajatori exista o conventie prin care se stabileste ca un salariat urmeaza a fi cedat pe o anumita durata de timp. Detasarea Detasarea consta in schimbarea temporara a locului de munca a salariatului din dispozitia angajatorului la un alt angajator. 4. Astfel.                                                              1  Alexandru Ticlea. dezvoltarea spiritului de raspundere pentru indeplinirea constiincioasa a indatoririlor de serviciu si respectarea normelor de comportare. Agentul de munca temporara Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii.

4. statute. statute speciale.cele prevazute in legi speciale. 10 Strada General Traian Doda nr. 264 din Codul muncii. Sanctiunile disciplinare sunt expres prevazute de lege Sanctiunile generale. La fel se poate proceda si in cazul in care angajatorul aplica o sanctiune mai aspra decat cele prevazute in Codul muncii: de ex.2. dar si in ceea ce priveste durata sanctiunii. Legiuitorul a enumerat intr-un mod limitativ toate sanctiunile care pot fi aplicate salariatilor.ro . sector 2. se regasesc in dispozitiile art. Clasificarea sanctiunilor disciplinare Sanctiunile disciplinare se clasifica dupa criteriul categoriei de personal caruia i se aplica in: -sanctiuni generale. in functie de criteriile legale. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. 4. ca de ex.2. reduce salariul pentru o perioada mai mare de 3 luni de zile. cele care se aplica tuturor salariatilor.4. Astfel.sanctiuni cu efect precumpanitor moral.  4. in ordine. Codul muncii nu enumera care fapte constituie abatere disciplinara. care sanctiune urmeaza a se aplica. România. 4. Angajatorul poate doar sa aleaga una din sanctiunile prevazute de lege si nu poate crea o alta. 4.3. diminueaza salariul cu un procent mai mare de 10% etc. salariatul poate solicita in instanta anularea acesteia.5.. Enumerarea sanctiunilor in Codul muncii nu obliga angajatorul se le aplice pe fiecare salariatilor. arhitectii.2. 4.sanctiuni cu efect precumpanitor patrimonial.1.2.2. Tel: +40 31 4327 292/293. procentul cu care pot fi afectate drepturile salariale. Limitarea se aplica atat in ceea ce priveste alegerea sanctiunii.art. Principii de aplicare a sanctiunilor disciplinare 4. etc. Pentru aceeasi abatere se poate aplica o singura sanctiune. angajatorul este cel care stabileste.2. categorii diferite de sanctiuni disciplinare care li se pot aplica. Sanctiunile disciplinare se clasifica si in functie de efectul produs in: . Bucuresti. aplicabile unor anumite profesii sau domenii de activitate.cele prevazute in Codul muncii. Abaterile disciplinare nu sunt enumerate de legiuitor. angajatorul dispune suspendarea contractului de munca pentru o perioada mai mare de 10 zile lucratoare. Amenzile disciplinare sunt interzise.ro www.2. Sanctiunile disciplinare sunt limitativ prevazute de lege.mircea-partners. In cazul unor salariati incadrati intr-o categorie speciala. In cazul in care angajatorul aplica o sanctiune care nu este prevazuta de Codul muncii. 4. . acestia au reglementate in legi. ci acesta urmeaza a aprecia care sanctiune poate sa fie aplicata in functie de criteriile legale. ci doar stabileste sanctiunile aplicabila. 266 -sanctiuni speciale. medici.3.

 Dreptul Muncii. 4. c) retrogradarea din functie.  p.  4. cum este si cazul nostru. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile.1.2 din Codul muncii rezulta in mod clar ca suspendarea contractului de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat. in sensul ca salariatul este exclus din cadrul colectivitatii unde nu va mai presta activitate.4. Bucuresti. dupa caz. d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%. sector 2.4.pe durata suspendarii contractului salariatul nu va primi salariul. e) reducerea salariului de baza si/sau. urmeaza a i se aplica o sanctiune mai grava.unul patrimonial. cat si in cazul suspendarii contractului din initiativa uneia dintre parti. Sanctiunile generale prevazute in Codul muncii Prin art.2. pe toata durata suspendarii contractului salariatul presteaza munca fara a primi salariu” 2. Tel: +40 31 4327 292/293.mircea-partners. Avertismentul scris Avertismentul scris este cea mai usoara sanctiune care se poate aplica unui salariat. si a indemnizatiei de conducere pe o periaoda de 1-3 lui cu 5-10%. Consideram aceasta interpretare fara un fundament legal. chiar daca acesta a savarsit o fapta care poate constitui abatere disciplinara. fiind o sanctiune cu caracter moral. deoarece din dispozitiile art. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. 4. Aceasta sanctiune are doua categorii de efecte: -unul moral. Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. respectiv “sanctiunea rezida in aceea ca.                                                               Mona Lisa Belu Magdo. Rosetti.ro www. care consta in comunicarea scrisa catre salariat a faptului ca a savarsit o abatere disciplinara si prin care i se atrage atentia ca in cazul in care va mai savarsi o alta abatere. Acest efect se produce atat in cazul suspendarii contractului de munca prin acordul partilor. raspunderea disciplinara in sistemul general al legislatiei muncii. România. b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare.ro . 4. 49 al.266 legiuitorul a stabilit urmatoarele sanctiuni disciplinare care se pot aplica salariatilor: a) avertismentul scris.suspendarea contractului din initiativa anajatorului. . cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. Avertismentul oral adresat salariatului nu constituie o sanctiune disciplinara.63  2 11 Strada General Traian Doda nr.4. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. In literatura de specialitate exista si o alta parere. putandu-se ajunge pana la desfacerea contractului individual de munca.

eventual de la clasa 22 de salarizare in care este incadrata salariata.mircea-partners. România. Retrogradarea salariatului se poate dispune pentru o perioada de maximum 60 de zile. Suspendarea contractului individual de munca poate fi facuta pentru o perioada de cel mult 10 zile lucratoare. afectandu-i veniturile acestuia. astfel cum intimata a procedat” 3. in acest caz sanctiunea aplicata fiind nula.4. ci poate alege din toate functiile avute. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea.in cazul in care angajatorul are mai multe functii inferioare celei pe care a fost angajat salariatul. 4. . Aceasta sanctiune comporta cateva discutii referitoare la urmatoarele aspecte: . Aceasta sanctiune disciplinara are efecte atat morale cat si patrimoniale: salariatul isi pierde pe o durata de cel mult 60 de zile functia ierarhica pe care a fost incadrat si va primi salariul corespunzator functiei pe care a fost retrogradat.ro www.  Art.1150/2008 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti  12 Strada General Traian Doda nr. nu este obligat sa-i dea salariatului functia imediat urmatoare celei pe care o detinea salariatul. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners.ro . intr-o alta. sector 2. pe durata suspendarii. 4.3. insa o astfel de solutie este logica si legala. Orice durata mai mare stabilita de angajator in cuprinsul deciziei de sanctionare duce la constatarea nulitatii acesteia. ceea ce nu se poate face fara consimtamantul salariatului. Tel: +40 31 4327 292/293. Este adevarat ca o astfel de cerinta nu se regaseste in cadrul articolelor care reglementeaza sanctionarea disciplinara.4. .muncii pe care societatea recurenta a sustinut ca le-a respectat intocmai la aplicarea sanctiunii. inferioara. sanctionarea salariatului nu se poate dispune pentru o perioada mai mare. Bucuresti. conform grilei de salarizare iar nu intr-o functie necalificata.1 lit. acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat. Deci. Curtea constata ca sanctiunea retrogradarii in functie trebuia realizata in cadrul aceleiasi profesii. ca de ex. 4.. 49 al. Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% Aceasta sanctiune vizeaza in principal patrimonial salariatului. 264 alin.retrogradarea poate fi dispusa doar cu respectarea profesiei celui sanctionat.4.retrogradarea din functie este posibila doar in cazul in care angajatorul are in organigrama o functie inferioara celei pe care o detinea salariatul.c C. Cateva observatii se impun si in ceea ce priveste aceasta sanctiune:                                                              3  decizia civila nr.4 din Codul muncii mentioneaza in mod expres faptul ca in cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului. pentru 11 zile. Retrogradarea din functie. deoarece orice modificare a felului muncii duce la o modificare unilaterala a contractului individual de munca.. “Referitor la critica din recurs vizand gresita aplicare a prevederilor art. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile.

atragerea unei sanctiuni disciplinare mai usoare sau mai grele. 4. . la care se adauga noua fapta savarsita. fie savarsesc o abatere foarte grava.6.ro . Pentru aplicarea acestei sanctiuni disciplinare pot fi luate in considerare si fapte care au mai fost sanctionate. fie savarsesc abateri repetate.gradul de vinovatie a salariatului. 4. Bucuresti. Deci. . dar pentru care nu s-a depasit termenul de prescriere a raspunderii disciplinare. Ceea ce insa se stabileste de catre legiuitor.ceea ce se reduce este doar salariul de baza.4. . sector 2.5. 4. 4.mircea-partners. Deci. pot fi luate in considerare si fapte care inca nu au fost sanctionate. .eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. Astfel. prin art. .afectarea salariului de baza si a indemnizatiei de conducere. dupa caz. depasirea acestui maxim ducand la ilegalitatea masurii. Procentul cu care se diminueaza salariul este unul cuprins intre 5-10%.comportarea generala in serviciu a salariatului. ci doar sanctiunile care se pot aplica abaterilor savarsite de salariati. adaosurile. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners.imprejurarile in care a fost savarsita fapta. indemnizatiile. De asemenea. aceasta perioada fiind maximala. aceasta perioada fiind maximala. depasirea acestui maxim ducand la ilegalitatea masurii.consecintele abaterii disciplinare. in cazul in care acestia. alte categorii de sume primite de salariati. Deci. nu sar putea aplica un alt procent. Pentru a se realiza rolul educativ si preventiv al sanctionarii disciplinare.4. Angajatorul poate alege intre a dispune reducerea salariului si a indemnizatiei de conducere sau doar reducerea indemnizatiei de conducere.procentul cu care se diminueaza salariul este unul cuprins intre 5-10%. neputand fi depasita.5. si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 lui cu 5-10% Aceasta sanctiune este specifica salariatilor care detin functii de conducere si presupune afectarea patrimoniala a salariatului din doua puncte de vedere: . sunt criteriile in functie de care trebuie sa se faca o apreciere asupra gravitatii faptei savarsite de salariat si astfel. avand in vedere ca nu s-ar putea face o enumerare exhaustiva a tuturor abaterilor care pot fi savarsite de salariati. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca Aceasta sanctiune este cea mai grava care poate fi aplicata salariatilor. . lucru normal si firesc. Durata in timp de aplicare a acestei sanctiuni este intre 1-3 luni. sunt prevazute criteriile care trebuie luate in considerare la aprecierea gravitatii unei fapte: .ro www. Reducerea salariului de baza si/sau. România. nu se pot diminua si sporurile.durata in timp a acestei sanctiuni este intre 1-3 luni. . nu s-ar putea aplica un alt procent. Individualizarea sanctiunilor disciplinare Legiuitorul nu defineste in Codul muncii care sunt abaterile disciplinare.  . neputand fi depasita.afectarea doar a indemnizatiei de conducere. este 13 Strada General Traian Doda nr. Tel: +40 31 4327 292/293.266 din Codul muncii.

vatamarea adusa in concret raporturilor de munca. Inlocuirea sanctiunilor disciplinare Pe langa realizarea efectului educativ si preventiv. 266 C. O problema controversata..este de a nu crea petitionarului o situatie mai grea decat aceea pe care a avut-o inainte de a introduce actiunea sau de a                                                              4 decizia civila nr. altfel. Tel: +40 31 4327 292/293. In legislatia acutala nu se prevede modul de rezolvare al acestei probleme. prevazute de art. 4. consecintele reducerii asupra patrimoniului societatii. Instanta Suprema a decis ca inlocuirea sanctiunii este inadmisibila.ro www.ro . insa o asemenea fapta trebuie individualizata de la caz la caz. România.nici un text legal nu interzice acest drept organelor respective.. comportarea generala in serviciu a contestatorului si lipsa unor sanctiuni disciplinare anterioare. ordinele sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. singura interdictie impusa organelor de judecata. 182/2008 pronuntata de Curtea de Apel Galati  14 Strada General Traian Doda nr. Sub legislatia anterioara. 4. la aplicarea in concret a sanctiunii urmeaza a fi aplicate criteriile de mai sus si de abia dupa aceea sa fie individualizata sanctiunea aplicabila. Ulterior. pentru ca prerogativa disciplinara recunoscuta angajatorului sa nu devina arbitrara si abuziva legea reglementeaza o serie de criterii de individualizare a sanctiunilor disciplinare. regulamentul intern. deoarece aplicarea sanctiunilor disciplinare este de resortul exclusiv al conducerii unitatii.Tinand seama de imprejurarile savarsirii faptei. totusi.6. situatia in care urmeaza a se aplica dispozitiile de drept comun ale legislatiei civile. Bucuresti. in caz de contestare a acesteia.muncii. ar fi lipsite de continut si de eficienta juridica” 4. care inca mai duce la solutii diferite in instantele de judecata este aceea a inlocuirii sanctiunii aplicate de angajator cu o alta mai usoara. prin care acesta a incalcat normele legale. Potrivit acestor dispozitii in situatia in care se admite actiunea sau calea de atac exercitata.muncii este mult prea aspra. tinand seama si de criteriile legale de individualizare prevazute de art. care intregesc pe cele ale Codului muncii.mircea-partners.muncii. aplicarea unei sanctiuni corecte duce la mentinerea deciziei de sanctionare in instanta. sector 2. care. pentru a fi o corelare justa intre fapta savarsita si sanctiunea aplicata. “Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de care salariat. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. 61 lit.de fond si de control judiciar. Chiar daca in cuprinsul Regulametnului Intern al angajatorului sunt identificate faptele care sunt considerate abateri disciplianre grave care pot atrage desfacerea contractului de munca. Este adevarat ca prin normele regulamentului intern al societatii si ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate s-a prevazut pentru intentia sustragerii de bunuri aplicarea sanctiunii concedierii. impunandu-se reindividualizarea sa.  nevoie ca sanctiunea aplicata sa fie dozata corect. curtea retine ca masura concedierii prevazuta de art. aceeasi Instanta Suprema si-a schimbat opinia motivat de urmatoarele: . 264 C. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. .a C. Totusi.

emitent.mircea-partners. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. Astfel. ci. Reabilitarea disciplinara Reabilitarea ca si institutie nu este reglementata de Codul muncii. ceea ce este de neconceput deoarece. Revocarea constituie o manifestare de vointa neconditionata si integral. 4. deoarece daca nu s-ar recunoaste organelor aratate acest drept. preluand definirea data in dreptul penal acestei institutii. anulandu-se sanctiunea de catre organul de jurisdictie si absolvindu-l pe cel in cauza de orice sanctiune. Reabilitarea este relevanta in ceea ce priveste sanctionarea mai aspra pentru abateri repetate.7. iar pe de alta parte. Or admitandu-se contestatia si inlocuindu-se sanctiunea cu o alta mai usoara. In situatia in care se impune admiterea contestatiei. ci numai anularea actiunii initiale.  declansa calea de atac. pe de o parte. se creeaza celui in cauza o situatie mai buna decat cea avuta anterior. Revocarea produce efecte retroactive. Revocarea sanctiunilor disciplinare Nimic nu se opune ca deciziile de sanctionare disciplinare sa fie revocate de catre angajator. . conducerea unitatii nu mai poate aplica o noua sanctiune pentru aceeasi abatere celui in cauza.dreptul organelor de jurisdictie nu rezulta insa numai din dispozitiile legale. angajatorul neputand conditiona efectele revocarii de un termen fixat unilateral. reabilitarea consta in incetarea consecintelor rezultate din aplicarea unei sanctiuni.ro . din proprie initiativa poate decide revocarea acestora. dar nu s-ar recunoaste organului de jurisdictie a muncii si dreptul de a inlocui sanctiunea aplicata cu o alta mai usoara in cazul in care se retine existenta abaterii. hotararea avand autoritate de lucru judecat.V.vreo sanctiune pentru aceeasi abatere celui vinovat. unde se savarsesc fapte mai grave. Consideram ca este o scapare a legiuitorului aceasta lipsa si este anormal ca ea sa existe in domeniul penal. si ea sa nu existe in domeniul relatiilor de munca. organul de conducere nu mai poate aplica-si din acest punct de vedere. 4. s-ar anihila insasi realizarea scopului vizat de institutia de drept respectiva. in primul rand. incepand cu data la care a fost emis actul ce a fost invocat. 4. România. din necesitatea reclamata de insasi natura institutiei raspunderii disciplinare. In aceasta lipsa legala de reglementare exista posibilitatea ca in cadrul regulamentului intern sa se stabileasca o procedura si conditii in care poate interveni reabilitarea. CAP. Tel: +40 31 4327 292/293. Bucuresti. iar nu partiala sub aspectul limitarii in timp a efectelor. iar cel care le-a emis. iar nu de la o data ulterioara. 15 Strada General Traian Doda nr. avand in vedere faptul ca acestea sunt acte unilaterale. sector 2.ro www. ar insemna ca persoana vatamata sa ramana nesanctionata.8.

persoanele care au fost de fata. dispozitii care.1. Reglementare legala Sanctionarea salariatilor din punct de vedere procedural se face dupa reguli care sunt expres prevazute in Codul muncii.73.  PROCEDURA DE APLICARE A SANCTIUNILOR DISCIPLINARE 5. coroborate cu cele ale art. sector 2. propunerea Comisiei cu privire la cele sesizate. de alte persoane care lucreaza in colectiv sau se poate sesiza chiar din oficiu. Deci. 268 al.1 din Codul muncii.267. orice alta sanctiune poate fi dispusa doar in cazul in care se efectueaza o cercetare disciplinara prealabila. In aceasta chestiune exista insa si solutii contrare: “Chiar daca art. implicit. 75 C.mircea-partners. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. In cazul in care conducerea angajatorului este sesizata. si cele cuprinse la lit.M. regulile incalcate de salariat. deoarece cuprinsul unui referat nu este reglementat legal. Tel: +40 31 4327 292/293. datele in care au fost savarsite.C.2.ro . si pentru sanctiunea avertismentului. 74 ca sanctionarea disciplinara.267 si deci. România. fara a distinge intre acestea.3. 5. cu toate acestea este prevazuta si ceruta de disp. respectiv verificarea sustinerilor salariatului si indicarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile ce au fost formulate de catre acesta cu ocazia cercetarii”. cercetarea prealabila nu este obligatorie in cazul aplicarii sanctiunii avertismentului. au in vedere orice aplicare a sanctiunilor.2. art. nota explicativa data de salariat.74 din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate. prin exceptie. cercetarea prealabila este obligatorie in cazul angajatilor intimatei asa incat devin aplicabile disp. Bucuresti. numirea Comisiei de cercetare disciplinara care sa investigheze faptele sesizate. 267 al. inclusiv cu avertisment se poate face doar in cazul in care se efectueaza cercetarea prealabila. conform art. emiterea unei decizii de sanctionare disciplinara in termenul prevazut de lege. Spunem ca ar trebui. Prin contractul colectiv de munca la nivel national s-a stipulat in art. Numire Comisie disciplina Conform art. 5. Prin urmare.c din art.ro www. convocarea salariatului pentru a da explicatii. se 16 Strada General Traian Doda nr. 4. aceasta ar trebui sa fie facuta in baza unui referat care sa cuprinda faptele savarsite. art. printr-o dispozitie contractuala din contractul colectiv la nivel national. Sesizarea conducerii Coducerea angajatorului poate fi sesizata de catre seful direct al salariatului. cu exceptia sanctiunii avertismentului. s-a largit sfera sanctiunilor pentru care este obligatorie cercetarea prealabila. sub sanctiunea nulitatii absolute. instanta s-a pronuntat in modul urmator cu privire la acest aspect: “Desi intr-adevar. Intr-o speta. Procedura de aplicare a sanctiunii disciplinare se constituie din mai multe faze: sesizarea conducerii cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare.

fiind lipsit de posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere in conformitate cu prevederile art. Astfel. asa cum rezulta si din dispozitiile art. in calitate de observator. nicio sanctiune disciplinara nu poate fi luata fara efectuarea unei cercetari prealabile. cu indicarea punctelor la care trebuie sa raspunda salariatul si termenul limita. un reprezentant al organizatiei sindicale al carei membru este salariatul cercetat. Tel: +40 31 4327 292/293. datei. intr-o anumita zi. România. 267 al. legea cadru in cazul raporturilor de munca. intrucat. fiecare institutie avand dreptul de a-si formula convocatorul.2004. este Legea nr. 53/2003 iar contractul colectiv de munca se incheie cu respectarea dispozitiilor legale. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. orei si locul intrevederii. Convocare salariat Conform art. salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de angajator sa realizeze cercetarea. in speta. 4.2 din Contractul colectiv de munca la nivel national. nota nr. daca este cazul. precizandu-se obiectul.93 din 28. Comisia poate fi numita pentru cercetarea unei anumite fapte savarsita de un salariat sau poate fi numita pentru a cerceta toate faptele care eventual vor fi savarsite de salariati in general. data.  stabileste ca nicio sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea cercetarii prealabile (ceea ce ar conduce la concluzia ca aceasta cercetare se extinde si in cazul avertismentului) totusi nu trebuie uitat ca. Bucuresti.4 C.12.4 C. in vederea desfasurarii cercetarii prealabile. insa. cu precizarea obiectului. 2768/2005 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti  17 Strada General Traian Doda nr. ora si locul intrevederii. sector 2. Cercetarea se efectueaza de catre o Comisie numita de angajator. Comisia se intruneste pentru a efectua cercetarile disciplinare cu privire la faptele cu care a fost sesizata. trebuie avut in vedere faptul ca pentru ca o comisie sa functioneaze si sa nu se ajunga la blocaje. In aceasta din urma situatie este posibil sa se stabileasca ca in fiecare saptamana.mircea-partners.ro .muncii. “Nu se poate retine sustinerea recurentei. in sensul ca procedura de convocare nu trebuie sa fie realizata neaparat printr-o adresa daca salariatul a dat o nota explicativa de buna-voie. 75 al. totusi nu s-a specificat in cuprinsul notei ca salariatul urmeaza a fi cercetat disciplinar.2 din Codul muncii. 24 alin. 5.1 din Constitutia Romaniei” 6.2 C.muncii si art.4. Conform art. din comisie face parte fara drept de vot. desi a fost formulata in scris. corect a retinut prima instanta ca intimatul-contestator nu a fost instiintat legal ca va fi cercetat disciplinar. 236 al. emisa de recurenta nu indeplineste conditiile minime prevazute de art. avand in vedere prevederile imperative de la care nu se                                                              5 6  decizia civila nr. Desi Codul Muncii nu prevede alte reguli in privinta numirii sau componentei Comisiei. 844/2008 pronuntata de Curtea de Apel Constanta  decizia civila nr. cu privire la care salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernciita de catre angajator sa realizeze cercetarea.muncii” 5. “Este adevarat ca legislatia muncii nu cuprinde referiri limitative stricte privind continutul convocatorului. Astfel. 267 alin. 267 alin.ro www. este bine sa aiba un numar impar de membri.

5. ci de recomandare. potrivit carora salariatul trebuie sa fie convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea. numai aplicarea unei sanctiuni in lipsa efectuarii unei cercetari disciplinare prealabile este sanctionata cu nulitatea absoluta. Pe de alta parte. sector 2. iar persoana care a formulat intrebarile nu i-a comunicat ca efectueaza cercetarea prealabila si ca a fost imputernicita in acest sens de catre unitate” 7. in efectuarea cercetarii disicplinare. desi putea sa o faca. Potrivit alin. ci trebuie respectat si dreptul angajatului de a nu ocaziona cheltuieli suplimentare din bugetul propriu. datei. Aceasta. probe care in mod cert se gasesc la locul unde isi desfasoara activitatea angajatorul. prevazute de art. Convocarea salariatului nu trebuie sa fie doar una formala: “prima instanta a retinut ca aceasta convocare a fost una formala. ora si locul intrevederii. comisia care efectueaza cercetarea disciplinara. 4. insa acesta nu a solicitat prelungirea termenului stabilit de comisie. Referitor la nota explicativa luata contestatoarei in data de 7. neputandu-se aprecia ca i s-a ingradit in vreun fel dreptul la aparare prin convocarea la audieri in fata comisie de disciplina cu o zi inainte si nu cu 5” 8. care nu este unul imperativ. Tel: +40 31 4327 292/293. 1908/2005 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti   decizia nr. nu trebuie sa fie una discretionara.2 si 4 C. 267 alin. Realizarea cercetarii                                                              7 8  decizia civila nr. In speta. va convoca in scris salariatul cercetat cu cel putin 5 zile lucratoare inainte.1 al art. 75 alin. sediu care se afla la o distanta considerabil de mare fata de locul de munca al angajatului. reclamatii. pentru o deplasare in afara locului de munca” 9. România. Potrivit art.mircea-partners. “Textul legal mentionat nu prevede sanctiunea nulitatii cercetarii dsiciplinare pentru nerespectarea termenului de 5 zile anterior mentionat. cu indicarea expresa a obiectului.2004.muncii. intr-adevar. prima instanta a apreciat corect ca aceasta nu poate face dovada respectarii procedurii referitoare la cercetarea prealabila.3 din CCM unic la nivel national pe anii 2007-2010. 75. Bucuresti. Desigur ca atitudinea angajatorului. sa fie invitat la sediul firmei. cata vreme intimata nu fusese instiintata ca urmeaza a fi efectuata cercetarea prealabila.ro .04.1231/2008 pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures  9  decizia civila nr. instanta a constatat ca reclamantul nu a formulat aceleasi aparari ca si cele invocate in prezenta cauza. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners.  poate deroga. care sa duca la nasterea unui abuz. in vederea pregatirii apararii. convocarea reclamantului s-a facut cu o zi inainte. prevalandu-se de aceleasi dispozitii legale anterior mentionate. referate ale sefilor de serviciu sau sefului direct. care reglementeaza modul de efectuare a cercetarii prealabile.5. cum ar fi declaratii de martori. cu atat mai mult cu cat cercetarea administrativa implica administrarea mai multor probe. analizand actele din dosarul de cercetare disciplinara.ro www. Este de neconceput ca salariatul asupra caruia planeaza sanctiunea ca a savarsit o abatere disciplinara urmeaza sa-i fie aplicata o sanctiune disciplinara.45/2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov  18 Strada General Traian Doda nr.

Astfel.                                                              10 11  decizia civila nr.2 C.1 lit. ci interzice concedierea salariatului in perioada in care acesta se afla in concediu de odihna (art.” 10 Salariatul se poate prezenta singur sau asistat la cercetarea disciplinara prealabila. deoarece Codul muncii nu sanctioneaza acest fapt.ro www. s-ar ajunge la o discriminare intre acesti salariati.muncii. fara un motiv obiectiv. pe anii 2005-2009. activitatea avocatului se realizeaza prin apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile acestora cu autoritatile publice. Codul muncii prevede in art.C.totodata.  Procedura prealabila cuprinde trei operatii distincte: cercetarea-propriu-zisa a faptei. culpa apartine reclamantei si nu paratei.ro .3 al. Muncii). Intr-o speta solutionata de Curtea de Apel Bucuresti s-a considerat ca salariatul poate fi asistat pe parcursul cercetarii disciplinare aducandu-se ca argumente urmatoarele: . conform art.753/2008 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia     d e c i z i a   c i v i l a   n r . Tel: +40 31 4327 292/293. sector 2. In consecinta. 16 al. 4. ora si locul fixat si sa solicite amanarea efectuarii procedurii la o alta data.In momentul in care reclamanta a luat cunostinta de aceasta adresa trebuia ca in termen de 5 zile.e din Legea nr. 24 din Constitutie.M.. 3 6 R / 2 0 0 6   p r o n u n t a t a   d e   C u r t e a   d e   A p e l   B u c u r e s t i   19 Strada General Traian Doda nr..conform art.. in conditiile refuzului ca salariatul sa fie aparat in cadrul acestei proceduri. precum si in cazul in care un salariat nu este membru de sindicat. Insa. doar pe criteriul apartenentei sindicale. România. 267 alin. Nu constituie neaparat un astfel de motiv aflarea salariatei in concediu de odihna: “imprejurarea ca reclamanta s-a aflat la data stabilirii cercetarii disciplinare in concediu de odihna nu are relevanta. dupa revenirea ei din concediu. 60 alin. fara privilegii si fara discriminari”. conform art. dreptul la aparare este garantat.51/1995. iar o astfel de cercetare nu s-ar realiza practic. legea avocaturii. neprezentarea salariatului la cercetarea prealabila. 267 al.i C. sa instiinteze angajatorul care sunt motivele pentru care nu se poate prezenta la data. ascultarea persoanei invinuite si verificarea apararilor acesteia. Poate constitui motiv obiectiv aflarea salariatului in concediu medical. . 144 C. cu institutiile si cu orice persoana romana sau straina 11. . Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. Salariatul se poate prezenta sau nu la cercetarea prealabila. reprezentand singura concretizare a garantiilor de respectare a dreptului de aparare pe toata durata desfasurarii actiunii de catre cei investiti cu dreptul de a aplica sanctiunea. Bucuresti.1.. care si-a indeplinit obligatiile prevazuta la art.in cazul in care intr-o unitate nu exista sindicat.mircea-partners. desi acesta a fost citat in mod legal. s-ar incalca dispozitiile art. Efectuarea cercetarii prealabile este o conditie imperativa a legii. lit. da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara sa mai efectueze cercetarea disciplinara prealabila.4 ca salariatul poate fi asistat la cererea sa de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.1 din Constitutia Romaniei care arata ca “Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice.

mircea-partners. ci pur formale 12. Tribunalul Bucuresti a apreciat ca cercetarea prealabila disciplinara a fost nelegala.modul in care s-a efectuat convocarea salariatului. 5.motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatului.fapta savarsita. 4.1 Cod procedura civila. .pozitia/functia pe care este angajat. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. In acest termen angajatorul trebuie sa ia la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare si tot in acest termen trebuie sa se incadreze si cu termenul de 30 de zile pentru a dispune sanctionarea.ro .salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare. sector 2. 268 al. Propunerea Comisiei de cercetare disciplinara Dupa finalizarea cercetarilor Comisia intocmeste un proces-verbal in care ar fi bine sa se regaseasca urmatoarele elemente: .7.4458 pronunţata de Tribunalul Bucureşti  20 Strada General Traian Doda nr.1 din Codul muncii reglementeaza doua termene diferite in cadrul carora angajatorul poate sa dispuna sanctionarea salariatilor vinovati de savarsirea de abateri disciplinare: un termen de 30 de zile calendaristice si un alt termen de 6 luni. Bucuresti. 5. dupa caz. salariatul neavand posibilitatea reala de a se mai apara in conditiile in care printr-o adresa angajatorul ii adusese la cunostinta faptul ca este concediat si ca procedurile birocratice de audiere ale acestuia nu mai sunt necesare. nici cea cand s-a sfarsit. Curgerea termenului duce la prescrierea dreptului angajatorului de a aplica sanctiunea disciplinraa.regulile incalcate de salariat.propunerea comisiei. Termenul de 30 de zile curge de la data la care angajatorul a luat la cunostinta despre savarsirea abaterii printr-o nota de constatare. Tel: +40 31 4327 292/293. Cercetarea disciplinara trebuie efectuata in mod real si nu doar formal.6. pe zile libere.101 al. . . Termenul in care se emite decizia de sanctionare Art.  In Contractul colectiv de munca la nivel national sunt stabilite urmatoarele reguli care trebuie respectate pe parcursul cercetarii disciplinare: . Termenul de 6 luni de zile curge de la data savarsirii abaterii disciplinare.comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii.explicatiile date de salariat. . . . Acest termen de calculeaza in conformitate cu dispozitiile art. O decizie emisa cu depasirea acestui termen este nelegala. România.probele administrate. . proces-verbal etc.                                                              12  sentinţa civila nr. . adica nu intra la socoteala nici ziua in care a inceput. . Intr-o speta. .ro www.datele de identificarea ale salariatului. .participarea sau nu a salariatului la procedura.lucrarile comisiei se consemneaza intr-un registru de procese-verbale.

Lipsa oricarui element duce la sanctionarea cu nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare. pentru ca nu indeplineste o obligatie formala. trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute in art. 4.instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.termenul in care sanctiunea poate fi contestata. . angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt si de drept decat cele precizate in decizia de sanctionare 13. altfel ea nefiind valabila.4 Cod procedura civila. .3 si al. . Totusi. 101 al. in cuprinsul deciziei. 268 al.                                                              13  sentinţa civila nr. Tel: +40 31 4327 292/293. Nu este satisfacuta cerinta legiuitorului in cazul in care in decizie se arata generic ca au fost incalcate normele de disciplina. România. 5.2 in Codul muncii: .77 Codul muncii. Bucuresti. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. sector 2. a situatiei de fapt care atrage incidenta temeiului juridic invocat pentru luarea masurii. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. care au fost incalcate de salariat. urmand ca instanta de judecata sa anuleze masura sanctionarii. Aceasta se realizeaza prin descrierea. sub sanctiunea nulitatii absolute.1. Cuprinsul deciziei de sanctionare Decizia de sanctionare trebuie sa fie emisa obligatoriu in forma scrisa.temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica. secţia a VIII a  21 Strada General Traian Doda nr.  Termenul de 6 luni se calculeaza conform art. Si curgerea acestui termen duce la prescrierea dreptului angajatorului de a-l sanctiona pe salariat. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara Prin motivare in fapt se intelege expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt care au determinat luarea masurii. nu este emisa in forma scrisa. 5. fara a se mentiona expres care sunt acele fapte. adica se va sfarsi in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare. se va implini in ziua in cea din urma a lunii. Daca 29. Conform art.ro www.motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea. ca de exemplu: salariatul a savarsit abateri de la disciplina muncii sau salariatul a savarsit faptele mentionate in diverse acte ale angajatorului-decizii ale Consiliului de Administratie. Decizia de sanctionare.8. 31 ale lunii se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi.mircea-partners. . .descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Hotarari ale Adunarii generale ale societatii.ro .30.precizarea prevederilor din statutul de personal. in cazul in care salariatul este sanctionat sau este chiar concediat pe motive disciplinare. dar fara emiterea unei decizii in acest sens. acesta poate ataca masura sanctionarii disciplinare.2890 pronunţata de Tribunalul Bucureşti.8.

textul legal emtnionat se refera la instant competent.II. “Cerintele impuse de dispozitiile art. sectia a VIII a  22 Strada General Traian Doda nr. unde face aplicarea regulii de drept comun. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. Bucuresti. ci trebuie sa respecte si dispozitiile imperative ale Codului muncii privind motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatului” 14. Notiunea de competent are in vedere atat competent teritoriala. Tel: +40 31 4327 292/293.3.  5.2. fiind in eroare sub aspectul instantei competente teritorial. tribunalul.a şi art. cat sic ea materiala.693 pronuntata de Tribunalul Bucuresti. 268 al.mircea-partners. Asa cum a retinut instanta de fond cercetarea prealabila administrativa nu trebuie sa fie pur formala.8.4.sediul paratei. Angajatorul trebuie sa stipuleze in decizia de sanctionare care este temeiul legal al sanctiunii aplicate. 40 Codul muncii. 61 lit.1 li f 15.8. Ope de alta parte. sector 2. Instanta competenta “Potrivit art. daca in decizie se mentioneaza doar ca se face aplicarea dispozitiilor art. Precizarea prevederilor din statutul de personal.. in materie de competenta. Codul muncii prevede alte temeiuri de drept respectiv art. 5. 268 C. 268 al. In material litigiilor de munca. si nu indicarea gresita a acesteia.5.ro . limitandu-se doar la descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara. d. competent teritoriala este una exclusive. ale Cap. care au fost incalcate de salariat Precizarea acestor prevederi are relevanta pentru ca instanta sa poata stabili si verifica daca fapta salariatului constitutie sau nu abatere disciplinara si daca aceasta se incadreaza printre obligatiile impuse acestuia.2 C.8. 2 lit. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. Motivele pentru care s-au inlaturat apararile salariatului Justificarea acestei mentiuni se regaseste in faptul ca numai prin indicarea in decizia de sanctionare a motivelor pentru care s-au inlaturat aprecierile formulate de salariat se asigura in mod real si efectiv dreptul la aparare.si nu a                                                              14 15  decizia civila nr. fara sa faca alte emtniuni.ro www. 62/2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov   sentinta civila nr.muncii sunt imperative si lipsa lor este sanctionata cu nulitatea deciziei de sanctionare. Temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica. S-a considerat ca “decizia nu cuprinde nici temeiul de drept in baza caruia s-a dispus sanctiunea disciplinara conform art.8.muncii.b din Codul de procedura civila – temeiuri de drept care sunt irelevante in speta doarece pentru desfacerea disciplinara. 5. 264 al. Titlul X Codul muncii si art. 5. parata a indicat corect instanta competenta material. România.2 pct.1 lit. este sanctioanta cu nultiatea absoluta neindicarea isntantei competente la care se poate contesta sacntiunea. Dupa cum se paote observa din analizarea deciziei contestate. 4.

nu poate fi asimilata cu totala neindicare. astfel ca nu a suferit nicio vatamare prin mentionarea gresita a instantei competente teritorial.2. acesta semnand de primire sau. in cazul in care decizia nu este comunicata in termenul de 6 luni de zile.mircea-partners. 5. conform art.ro www. fiind doar un termen de recomandare. CAP. situatiile de exceptie neputand fi extinse prin analagie si la alte situatii decat cele limitativ prevazute de lege”16. La fel. 4. 224/2008 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia  23 Strada General Traian Doda nr. consideram a fi valabil facuta comunicarea decizie de sanctionare prin posta. sector 2. Totusi. in caz de refuz de primire.3.ro . Bucuresti. deoarece acesta este in culpa. 6. insa o lipseste de efecte. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. Comunicare decizie Conform art. 6. neintrand in calcul nici ziua in care a inceput.1. Consideram a fi valabila comunicarea facuta unui salariat in cazul in care aceasta s-a facut la o adresa comunicata de salariat. In conditiile in care legiuitorul a inteles sa sanctioneze cu nulitatea absoluta numai neindicarea instantei competente.VI. Tel: +40 31 4327 292/293.1 Cod procedura civila. chiar daca acesta nu mai locuieste la adresa respectiva. Comunicarea se face prin predarea deciziei direct salariatului. decizia de sanctionare disciplinara se comunica salariatului in termen de 5 zile de la emitere. Comunicarea deciziei este momentul din care decizia incepe sa-si produca efecte. 268 al.8. 268 al. Instanta competenta                                                              16  decizia civila nr.5 Codul muncii.  dispozitiilor speciale incidente in cauza. Nu se poate ignora imprejurarea ca reclamanta s-a adresat instantei competente atat material cat si teritorial. comunicarea se face prin scrisoare recomandata. indicarea gresita a acestei instante si doar sub aspect teritorial. adica termenul se socoteste pe zile libere.3 din Codul muncii. nici ziua in care s-a sfarsit termenul. in conditiile in care nu a anuntat angajatorul despre schimbarea adresei. Deci. aceasta devine caduca. Calculul termenului Termenul de 30 de zile prevazut de lege pentru atacarea deciziilor de sanctionare disciplinara se calculeaza conform art. necomunicarea deciziei nu atrage nulitatea deciziei.101 al. CAILE DE ATAC IMPOTRIVA SANCTIUNILOR DISCIPLINARE 6. in cazul in care salariatul nu-si ridica scrisorile recomandate. cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. la domiciliul sau resedinta comunicata de salariat. Termen contestatie Decizia de sanctionare disciplinara poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. România.

2.1. 112 Cod procedura civila: . In compunerea instantelor de judecata intra doi judecatori si doi asistenti judiciari.ro . conform art. dupa caz.104 Cod procedura civila. actele de procedura trimise prin posta instantelor judecatoresti se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea lui. România. Competenta teritoriala Instanta competenta teritorial sa judece o astfel de contestatie este instanta competenta in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta. .mircea-partners. altul numit din partea patronatelor.obiectul cererii.4. .3. aceasta ar trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele capete de cerere: .1 lit.2 Codul muncii. Cei care iau decizie sunt doar judecatorii insa. numele acestuia si sediul profesional.3. ca si orice alta cerere de chemare in judecata. Conform art. fie prin trimiterea prin posta a acestei contestatii. .5. 284 al.numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. Bucuresti.numele. In cazul specific insa al contestatiei impotriva deciziei de sanctionare. Tribunalul are complete sau sectii specializate pentru solutionarea litigiilor de munca. 6. In cazul contestatiei impotriva decizie de concediere pe motive disciplinare.aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea.aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante. . Tel: +40 31 4327 292/293.semnatura. votul asistentilor judiciari fiind unul consultativ. 6. 6. Sesizare instanta Instanta poate fi sesizata printr-o contestatie direct prin depunerea la registratura instantei de judecata a unei contestatii. 24 Strada General Traian Doda nr. sector 2. sunt de competenta Tribunalului.obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale retinute in baza deciziei. 4.c din Codul de procedura civila. Competenta materiala Conform art. .ro www.  6. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. iar in cazul reprezentarii prin avocat. numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice. Cuprins contestatie Contestatia trebuie sa cuprinda.anularea deciziei de sanctionare.obligarea angajatorului la plata cheltuielilor de judecata efectuate cu procesul. conflictele de munca. . . codul fiscal si contul bancar. denumirea si sediul lor. precum si.constatarea nulitatii absolute a decizie de sanctionare sau anularea deciziei de sanctionare. domiciliul sau resedinta partilor ori. cele mentionate in art. 2 pct. aceasta ar trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele capete de cerere: . pentru persoanele juridice. dupa caz. unul numit din partea sindicatelor.

6.neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresata angajatorului.6. Administrare probe Si administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenta.6. 25 Strada General Traian Doda nr.3. este definitiva si executorie.reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii. acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. sunt scutite de taxa de timbru si timbru judiciar.5. Infractiuni In cazul in care sentinta judecatoreasca nu este pusa in executare.obligarea angajatorului la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate.134 Cod procedura civila.2. Sanctiunea prevazuta este inchisoare de la 3 la 6 lui sau amenda.ro .6. Bucuresti. prin art. Sarcina probei Sarcina probei revine angajatorului. România. 6. Astfel.277 si 278 reglementeaza doua infractiuni: .neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat. majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.4.6.6. . 6.obligarea angajatorului la plata cheltuielilor de judecata efectuate cu procesul.ro www. termenele de judecata neputand fi mai mari de 15 zile. acest lucru constituie infractiune.6. 6. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. respectiv sentinta. Codul muncii.6.1.Taxe Cererile privind litigiile de munca.  . . instanta fiind in drept sa decada din beneficiul probei admise partea care intarzie in mod nejustificat administrarea acesteia. procedura de citare a partilor se considera indeplinita in mod legal daca se realizeaza cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata. .mircea-partners. conform art. Totodata. Hotararea judecatoreasca Hotararea judecatoreasca pronuntata pe fondul cauzei. sector 2. 6. Tel: +40 31 4327 292/293. deci inclusiv contestatia impotriva unei decizii de sanctionare disciplinara. salariatul poate solicita punerea in practica a acestei sentinte dupa pronuntarea instantei de fond. 4.6. 285 Codul muncii. Urgenta Cererile privind conflictele de munca se judeca in regim de urgenta. Sanctiunea prevazuta este inchisoare de la 6 luni la 1 an sau amenda. Prima zi de infatisare se considera a fi prima zi in care partile legal citate pot pune concluzii. conform art. Reguli speciale de judecata 6. 6. indiferent daca cealalta parte a facut sau nu recurs.

Teoretic. raspunderea penala este inlaturata. In cazul in care partile se impaca.mircea-partners.7.  Actiunea penala este pusa in miscare doar in cazul in care persoana vatamata face plangere prealalbila. impotriva solutiilor pronuntate se mai poate face contestatie in anulare sau revizuire. sector 2. conform art. Fax: +40 31 4327 294 E-mail: office@mircea-partners. respectiv art.ro www.168/1999. 6. insa doar pentru motivele strict si limitativ prevazute de art. 26 Strada General Traian Doda nr. 4. Instanta competenta sa solutioneze recursul este Curtea de Apel. 80 din Legea nr.ro .6.322 Cpc. România. in termen de 10 zile. Tel: +40 31 4327 292/293. Cai de atac Impotriva sentintei pronuntate de Tribunal in prima instanta se poate face recurs. Bucuresti. 317-318 Cpc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful