LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”

PROIECT DE LECŢIE
Data:16 mai 2012 Clasa: a II-a A Propunator: Sava Irina Obiectul : Limba şi literatura română Subiectul: „Puişorul şi vulpea” după Ion Pas Tipul lecţiei : Însuşire de noi cunoştinţe Scopul: Consolidarea deprinderii de citire corectă, respectând punctuaţia. Desprinderea invataturii unui text Obiective de referinţă: 1.1. să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat; 1.2. să distingă sensul cuvintelor dintr-un enunţ; 2.2. să pronunţe clar şi corect enunţuri; 3.2. să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit; 3.3. să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere; 4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri; Obiective operaţionale: O1: să citească fluent, corect şi expresiv textul „Puişorul şi vulpea”; O2: să răspundă corect întrebărilor care vizează conţinutul textului; O3: Să identifice sensul cuvintelor şi expresiilor noi: „crâng”, „ haihui”, „lighioana”, „ a sta pe gânduri”, „bătătură”; O4: să formuleze cât mai multe întrebări referitoare la textul lecţiei; O5: să alcătuiască enunţuri folosind cuvintele noi; O6: să participe activ şi cu interes la lecţie; Strategia didactica: Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, munca independentă, exerciţiul, explozia stelara. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualul, set de planse„Puisorul şi vulpea” Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupe,. Evaluare: formativ-continuă Bibliografie: Iordăchescu Carmen – „Să dezlegăm tainele textelor literare”, editura Carminis – 2010; Popescu E., Leghel D., Stoicescu-Logel E. – „Sinteze de metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar”, editura Carminis Educaţional – 2003; Nr. Secvenţele Obiective Activitatea de învăţare Strategii Evaluare

cu lectura model. vor ridica mâna afirmativ. Joc: „Aşa sunt eu. Aranjarea mobilierului. Elevii citesc textul „în gând”. Prezint setul de imagini. 1 activităţii didactice Moment organizatoric operaţionale Aerisirea sălii de clasă..” Pentru a ne cunoaşte mai bine. Se analizează conţinutul textului prin întrebări. putând alcătui enunţuri cu acestea.. • veţi învăţa sensul unor cuvinte noi. • Care sunt personajele povestii? • Cum este puişorul? • Ce puteti spune despre vulpe? • Ce urmărea de fapt vulpea? • Care este învăţătura textului? didactice Conversaţia 2 Captarea atenţiei O6 Orală 3 Anunţarea temei şi a obiectivelor lecţiei Conversaţia Orală Conversaţia Explicaţia Orală O2 4 Dirijarea învăţării O1 Conversaţia Orală . • veti dobandi o învăţătură importanta din conţinutul textului. propun elevilor un set de caracteristici. Astăzi vom citi textul „Puişorul şi vulpea” după Ion Pas. La sfârşitul orei veţi şti: • să citiţi textul corect şi cu intonaţia corespunzătoare. subliniind cuvintele şi expresiile necunoscute.crt. Se extrage cuvântul „ a asculta” si se explica ( a asculta de parinti). iar dacă se vor regăsi in ele. Pregătirea materialului didactic necesar desfăsurării lecţiei. Prezint planşa 1.

Pornim de la steluţele: Cine..?.... Recomand elevilor sa citească si alte povestiri in care apare vulpea ca personaj . citirea pe roluri. Înmânez copiilor povestea „Judecata vulpii” de Petre Ispirescu.. cuvintele puişorului).?. Când. Orală Lectura explicativa O1 Conversaţia 5 Obţinerea performanţei Se rezolvă fişa de lucru (anexa 1). Orala Se fac aprecieri asupra modului de lucru al elevilor.. Ce.. De ce. Auditia Se comunică tema pentru acasă: întrebările din manual. Elevii alcătuiesc oral şi în scris enunţuri folosind cuvintele descoperite mai înainte. Se citeşte textul de câteva ori de către elevi: în lanţ. Folosindu-se de metoda „explozia stelară”. solicitându-li-se să găsească sinonime pentru acestea. Se notează cuvintele în caiete.. elevii îşi adresează întrebari. selectiv (cuvintele vulpii.? Unde.? Explicaţia Exerciţiul Scrisă 5 Obţinerea performanţei O4 Conversaţia Orală 6 Încheierea lecţiei O6 Elevii audiază povestea integrala „Puişorul şi vulpea” .O1 O3 O5 Se citeşte textul pe fragmente. ..?.. Se explică cuvintele şi expresiile necunoscute pe care le-au sesizat elevii.

respectiv pentru puişor: mic mare sincer mincinoasă vicleană timid neascultător prefăcută PUI VULPE 2. Puneţi în ordine întâmplările povestirii: • • • • Vulpea l-a convins pe pui să o ducă în curte. A fost prăpăd şi jale. El a plecat de acasă şi s-a întâlnit cu vulpea. Era odată un pui neascultător. 3. Care este invatatura textului? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Judecata vulpii . Stabileşte ce este caracteristic pentru vulpe .-----------------------------16 mai 2012 Fişa de lucru Puişorul şi vupea 1.

le-a ieşit în cale o vulpe. Deci cei trei se întoarseră la locul găurii (văgăunii) de unde fusese scos şarpele. Omul a rugat-o să judece fapta urâtă a şarpelui nerecunoscător. Îi povestiră acesteia totul. Supărat. dar ea mai zise că nu crede că şarpele a încăput într-un loc atât de strâmt. drept mulţumire. dar ea mai zise că nu crede că şarpele a încăput într-un loc atât de strâmt. Ea zise că nu poate judeca decât la fața locului. dacă nu a ştiut să se bucure de libertate! . însă tot îl mai ţinea pe om încolăcit). omul ceru să meargă la judecată. Abia atunci a pronunţat vulpea judecata ei: acolo să rămână şarpele. Cum mergeau ei (şarpele a acceptat. prostit. Deci. Ea zise că nu poate judeca decât la fața locului. omul ceru să meargă la judecată.. şarpele. Vulpea ţinu partea omului şi îl păcăli pe şarpe.. şarpele. Abia atunci a pronunţat vulpea judecata ei: acolo să rămână şarpele. a intrat la loc în văgăună şi a fost astupat acolo. Numai că şarpele eliberat a vrut să-l mănânce pe om. Deci. însă tot îl mai ţinea pe om încolăcit)... Omul a rugat-o să judece fapta urâtă a şarpelui nerecunoscător. dacă nu a ştiut să se bucure de libertate! Judecata vulpii de Petre Ispirescu repovestire Într-o zi. prostit. le-a ieşit în cale o vulpe. Cum mergeau ei (şarpele a acceptat. Vulpea ţinu partea omului şi îl păcăli pe şarpe. Deci cei trei se întoarseră la locul găurii (văgăunii) de unde fusese scos şarpele. peste care căzuse o stâncă. peste care căzuse o stâncă. Îi povestiră acesteia totul. Numai că şarpele eliberat a vrut să-l mănânce pe om. Supărat. a intrat la loc în văgăună şi a fost astupat acolo.de Petre Ispirescu repovestire Într-o zi. un om a salvat un şarpe. un om a salvat un şarpe. drept mulţumire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful